[glade3] Updated Catalan (Valencian) translationcommit f0b101e85e25605b4e54316d6c15bb4427627bd0
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:  Fri Oct 29 00:47:30 2010 +0100

  Updated Catalan (Valencian) translation

 po/ca valencia po | 3135 +++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 1609 insertions(+), 1526 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
index e3f648f..3a8005c 100644
--- a/po/ca valencia po
+++ b/po/ca valencia po
@@ -6,15 +6,15 @@
 # Xavier Conde Rueda <xavi conde gmail com>, 2003-2007.
 # Gil Forcada <gilforcada guifi net>, 2007, 2008, 2009.
 # David Planella <david planella gmail com>, 2009.
-# Carles Ferrando Garcia <carles ferrando gmail com>, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-10-16 22:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-10-16 18:33+0200\n"
-"Last-Translator: Carles Ferrando Garcia <carles ferrando gmail com>\n"
-"Language-Team: Catalan (Valencià) <tradgnome softcatala org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-29 00:47+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-02 13:58+0200\n"
+"Last-Translator: David Planella <david planella gmail com>\n"
+"Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -23,18 +23,19 @@ msgstr ""
 msgid "Create or open user interface designs for GTK+ applications"
 msgstr "Creeu o obriu dissenys d'interfície d'usuari per a aplicacions GTK+"
 
-#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:2
+#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:2 ../src/main.c:42
+msgid "Glade"
+msgstr "Glade"
+
+#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:3
 msgid "Glade Interface Designer"
 msgstr "Dissenyador d'interfícies Glade"
 
-#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:3 ../src/glade-window.c:444
-msgid "User Interface Designer"
+#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:4
+#, fuzzy
+msgid "Interface Designer"
 msgstr "Dissenyador d'interfícies d'usuari"
 
-#: ../src/main.c:42
-msgid "Glade"
-msgstr "Glade"
-
 #: ../src/main.c:52
 msgid "Output version information and exit"
 msgstr "Mostra la informació de la versió i ix"
@@ -72,135 +73,130 @@ msgstr "Mostra les opcions de depuració del Glade"
 msgid ""
 "gmodule support not found. gmodule support is required for glade to work"
 msgstr ""
-"No es troba disponible el gmodule. Cal que hi siga perquè funcione el glade"
+"No es troba disponible el gmodule. Cal que hi siga perquè funcioni el glade"
 
 #: ../src/main.c:176
 #, c-format
 msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
 msgstr "No es pot obrir «%s», no existeix el fitxer.\n"
 
-#: ../src/glade-window.c:50
+#: ../src/glade-window.c:53
 msgid "[Read Only]"
 msgstr "[Només lectura]"
 
-#: ../src/glade-window.c:159
-#, c-format
-msgid "Could not display the URL '%s'"
-msgstr "No es pot mostrar l'URL «%s»"
-
-#: ../src/glade-window.c:163
-msgid "No suitable web browser could be found."
-msgstr "No s'ha trobat cap navegador executable."
+#: ../src/glade-window.c:358
+msgid "User Interface Designer"
+msgstr "Dissenyador d'interfícies d'usuari"
 
 #. translators: referring to the action of activating a file named '%s'.
 #. *       we also indicate to users that the file may be read-only with
 #. *       the second '%s'
-#: ../src/glade-window.c:670
+#: ../src/glade-window.c:565
 #, c-format
 msgid "Activate '%s' %s"
 msgstr "Activa «%s» %s"
 
 #. translators: referring to the action of activating a file named '%s'
 #. FIXME add hint for translators
-#: ../src/glade-window.c:677 ../src/glade-window.c:685
+#: ../src/glade-window.c:572 ../src/glade-window.c:580
 #, c-format
 msgid "Activate '%s'"
 msgstr "Activa «%s»"
 
-#: ../src/glade-window.c:1083
+#. Name
+#: ../src/glade-window.c:625 ../gladeui/glade-base-editor.c:1991
+#: ../gladeui/glade-editor-table.c:359
+msgid "Name:"
+msgstr "Nom:"
+
+#: ../src/glade-window.c:627
+#, fuzzy
+msgid "Format:"
+msgstr "Format"
+
+#: ../src/glade-window.c:629
+msgid "Requires:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/glade-window.c:1099
 msgid "Openâ?¦"
 msgstr "Obri..."
 
-#: ../src/glade-window.c:1126
+#: ../src/glade-window.c:1142
 #, c-format
 msgid "The file %s has been modified since reading it"
 msgstr "S'ha modificat el fitxer %s des que s'ha llegit"
 
-#: ../src/glade-window.c:1130
+#: ../src/glade-window.c:1146
 msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
 msgstr "Si l'alceu, es perdran tots els canvis externs. Voleu fer-ho?"
 
-#: ../src/glade-window.c:1134
+#: ../src/glade-window.c:1150
 msgid "_Save Anyway"
-msgstr "Al_ça'l igualment"
+msgstr "De_sa'l igualment"
 
-#: ../src/glade-window.c:1141
+#: ../src/glade-window.c:1157
 msgid "_Don't Save"
-msgstr "_No l'alces"
+msgstr "No el _desis"
 
-#: ../src/glade-window.c:1167
+#: ../src/glade-window.c:1183
 #, c-format
 msgid "Failed to save %s: %s"
 msgstr "No s'ha pogut alçar %s: %s"
 
-#: ../src/glade-window.c:1189
+#: ../src/glade-window.c:1206
 #, c-format
 msgid "Project '%s' saved"
 msgstr "S'ha alçat el projecte «%s»"
 
-#: ../src/glade-window.c:1209
+#: ../src/glade-window.c:1226
 msgid "Save Asâ?¦"
 msgstr "Anomena i alça..."
 
-#: ../src/glade-window.c:1254
+#: ../src/glade-window.c:1271
 #, c-format
 msgid "Could not save the file %s"
 msgstr "No s'ha pogut alçar el fitxer %s"
 
-#: ../src/glade-window.c:1258
+#: ../src/glade-window.c:1275
 msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
 msgstr "No teniu els permisos per a poder alçar el fitxer."
 
-#: ../src/glade-window.c:1279
+#: ../src/glade-window.c:1296
 #, c-format
 msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut alçar el fitxer %s. Hi ha un altre projecte obert amb este "
 "camí."
 
-#: ../src/glade-window.c:1304
+#: ../src/glade-window.c:1321
 msgid "No open projects to save"
 msgstr "No hi ha projectes oberts per a alçar"
 
-#: ../src/glade-window.c:1334
+#: ../src/glade-window.c:1351
 #, c-format
 msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
 msgstr "Voleu alçar els canvis al projecte «%s» abans de tancar?"
 
-#: ../src/glade-window.c:1345
+#: ../src/glade-window.c:1362
 msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
-msgstr "Es perdran els vostres canvis si no els alceu"
+msgstr "Es perdran els vostres canvis si no els alceu."
 
-#: ../src/glade-window.c:1349
-msgid "_Close without Saving"
+#: ../src/glade-window.c:1366
+#, fuzzy
+msgid "Close _without Saving"
 msgstr "_Tanca sense alçar"
 
-#: ../src/glade-window.c:1376
+#: ../src/glade-window.c:1393
 #, c-format
 msgid "Failed to save %s to %s: %s"
 msgstr "No s'ha pogut alçar %s a %s: %s"
 
-#: ../src/glade-window.c:1388
+#: ../src/glade-window.c:1405
 msgid "Saveâ?¦"
 msgstr "Alça..."
 
-#: ../src/glade-window.c:1886
-msgid "Could not display the online user manual"
-msgstr "No s'ha pogut mostrar el manual d'usuari en línia"
-
-#: ../src/glade-window.c:1889 ../src/glade-window.c:1927
-#, c-format
-msgid ""
-"No suitable web browser executable could be found to be executed and to "
-"display the URL: %s"
-msgstr "No s'ha trobat cap navegador web executable per a mostrar l'URL: %s"
-
-#: ../src/glade-window.c:1924
-msgid "Could not display the online developer reference manual"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut mostrar el manual en línia de referència del desenvolupador"
-
-#: ../src/glade-window.c:1967
+#: ../src/glade-window.c:1982
 msgid ""
 "Glade is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
@@ -217,7 +213,7 @@ msgid ""
 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 msgstr ""
 "El Glade és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota "
-"els termes de la Llicència Pública General GNU tal i com ha estat publicada "
+"els termes de la Llicència Pública General GNU tal com ha estat publicada "
 "per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la Llicència o (si "
 "ho preferiu) sota una de més recent. \n"
 "El Glade es distribueix amb l'expectativa que serà útil, però SENSE CAP "
@@ -228,321 +224,363 @@ msgstr ""
 "juntament amb este programa; en cas contrari, escriviu a la Free Software "
 "Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111, USA."
 
-#: ../src/glade-window.c:1993
+#: ../src/glade-window.c:2008
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Jordi Mas <jmas softcatala org>\n"
 "Quico Llach <quico softcatala org>\n"
 "Xavier Conde Rueda <xavi conde gmail com>"
 
-#: ../src/glade-window.c:1994
+#: ../src/glade-window.c:2009
 msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
 msgstr "Un dissenyador d'interfícies d'usuari per a GTK+ i el GNOME."
 
 #. File
-#: ../src/glade-window.c:2066 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7101
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7424
+#: ../src/glade-window.c:2084 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7142
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7465
 msgid "_File"
 msgstr "_Fitxer"
 
 #. Edit
-#: ../src/glade-window.c:2067 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7104
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7434
+#: ../src/glade-window.c:2085 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7145
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7475
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edita"
 
 #. View
-#: ../src/glade-window.c:2068 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7107
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7442
+#: ../src/glade-window.c:2086 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7148
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7483
 msgid "_View"
 msgstr "_Visualització"
 
-#: ../src/glade-window.c:2069
+#: ../src/glade-window.c:2087
 msgid "_Projects"
 msgstr "_Projectes"
 
 #. Help
-#: ../src/glade-window.c:2070 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7119
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7445
+#: ../src/glade-window.c:2088 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7160
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7486
 msgid "_Help"
 msgstr "A_juda"
 
-#: ../src/glade-window.c:2076
+#: ../src/glade-window.c:2094
 msgid "Create a new project"
 msgstr "Crea un projecte nou"
 
 #
-#: ../src/glade-window.c:2078
+#: ../src/glade-window.c:2096
 msgid "_Openâ?¦"
 msgstr "_Obri..."
 
-#: ../src/glade-window.c:2079
+#: ../src/glade-window.c:2097
 msgid "Open a project"
 msgstr "Obri un projecte"
 
-#: ../src/glade-window.c:2081
+#: ../src/glade-window.c:2099
 msgid "Open _Recent"
 msgstr "Obri'n un de _recent"
 
-#: ../src/glade-window.c:2084
+#: ../src/glade-window.c:2102
 msgid "Quit the program"
 msgstr "Ix del programa"
 
 #. ViewMenu
-#: ../src/glade-window.c:2087
+#: ../src/glade-window.c:2105
 msgid "Palette _Appearance"
 msgstr "_Aparença de la paleta"
 
-#: ../src/glade-window.c:2091
+#: ../src/glade-window.c:2109
 msgid "About this application"
 msgstr "Quant a esta aplicació"
 
-#: ../src/glade-window.c:2093
+#: ../src/glade-window.c:2111
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Continguts"
 
-#: ../src/glade-window.c:2094
+#: ../src/glade-window.c:2112
 msgid "Display the user manual"
 msgstr "Mostra el manual d'usuari"
 
-#: ../src/glade-window.c:2096
+#: ../src/glade-window.c:2114
 msgid "_Developer Reference"
 msgstr "_Referència per als desenvolupadors"
 
-#: ../src/glade-window.c:2097
+#: ../src/glade-window.c:2115
 msgid "Display the developer reference manual"
 msgstr "Mostra el manual de referència per a desenvolupadors"
 
-#: ../src/glade-window.c:2106
+#: ../src/glade-window.c:2124
 msgid "Save the current project"
 msgstr "Alça el projecte actual"
 
-#: ../src/glade-window.c:2108
+#: ../src/glade-window.c:2126
 msgid "Save _Asâ?¦"
 msgstr "_Anomena i alça..."
 
-#: ../src/glade-window.c:2109
+#: ../src/glade-window.c:2127
 msgid "Save the current project with a different name"
 msgstr "Alça el projecte actual amb un nom diferent"
 
-#: ../src/glade-window.c:2112
+#: ../src/glade-window.c:2130
 msgid "Close the current project"
 msgstr "Tanca el projecte actual"
 
-#: ../src/glade-window.c:2116
+#: ../src/glade-window.c:2134
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "Desfés l'última acció"
 
-#: ../src/glade-window.c:2119
+#: ../src/glade-window.c:2137
 msgid "Redo the last action"
 msgstr "Refés l'última acció"
 
-#: ../src/glade-window.c:2122
+#: ../src/glade-window.c:2140
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Retalla la selecció"
 
-#: ../src/glade-window.c:2125
+#: ../src/glade-window.c:2143
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Copia la selecció"
 
-#: ../src/glade-window.c:2128
+#: ../src/glade-window.c:2146
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Enganxa el porta-retalls"
 
-#: ../src/glade-window.c:2131
+#: ../src/glade-window.c:2149
 msgid "Delete the selection"
 msgstr "Suprimeix la selecció"
 
-#: ../src/glade-window.c:2134
+#: ../src/glade-window.c:2152
 msgid "Modify project preferences"
 msgstr "Modifica les preferències del projecte"
 
 #. ProjectsMenu
-#: ../src/glade-window.c:2137
+#: ../src/glade-window.c:2155
 msgid "_Previous Project"
 msgstr "_Projecte anterior"
 
-#: ../src/glade-window.c:2138
+#: ../src/glade-window.c:2156
 msgid "Activate previous project"
 msgstr "Activa el projecte anterior"
 
-#: ../src/glade-window.c:2140
+#: ../src/glade-window.c:2158
 msgid "_Next Project"
 msgstr "Pr_ojecte següent"
 
-#: ../src/glade-window.c:2141
+#: ../src/glade-window.c:2159
 msgid "Activate next project"
 msgstr "Activa el projecte següent"
 
-#: ../src/glade-window.c:2149
+#: ../src/glade-window.c:2167
 msgid "_Use Small Icons"
 msgstr "_Utilitza icones petites"
 
-#: ../src/glade-window.c:2150
+#: ../src/glade-window.c:2168
 msgid "Show items using small icons"
 msgstr "Mostra elements utilitzant icones petites"
 
-#: ../src/glade-window.c:2153
+#: ../src/glade-window.c:2171
 msgid "Dock _Palette"
 msgstr "Acobla la _paleta"
 
-#: ../src/glade-window.c:2154
+#: ../src/glade-window.c:2172
 msgid "Dock the palette into the main window"
 msgstr "Acobla la paleta a la finestra principal"
 
-#: ../src/glade-window.c:2157
+#: ../src/glade-window.c:2175
 msgid "Dock _Inspector"
 msgstr "Acobla l'_inspector"
 
-#: ../src/glade-window.c:2158
+#: ../src/glade-window.c:2176
 msgid "Dock the inspector into the main window"
 msgstr "Acobla l'inspector a la finestra principal"
 
 #
-#: ../src/glade-window.c:2161
+#: ../src/glade-window.c:2179
 msgid "Dock Prop_erties"
 msgstr "Pro_pietats de l'acoblador"
 
-#: ../src/glade-window.c:2162
+#: ../src/glade-window.c:2180
 msgid "Dock the editor into the main window"
 msgstr "Acobla l'editor en la finestra principal"
 
-#: ../src/glade-window.c:2170 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:445
+#: ../src/glade-window.c:2183
+#, fuzzy
+msgid "Tool_bar"
+msgstr "Barra d'eines"
+
+#: ../src/glade-window.c:2184
+#, fuzzy
+msgid "Show the toolbar"
+msgstr "Mostra el porta-retalls"
+
+#: ../src/glade-window.c:2187
+#, fuzzy
+msgid "_Statusbar"
+msgstr "Barra d'estat"
+
+#: ../src/glade-window.c:2188
+#, fuzzy
+msgid "Show the statusbar"
+msgstr "Mostra el porta-retalls"
+
+#: ../src/glade-window.c:2191
+#, fuzzy
+msgid "Project _Tabs"
+msgstr "_Projectes"
+
+#: ../src/glade-window.c:2192
+msgid "Show notebook tabs for loaded projects"
+msgstr ""
+
+#: ../src/glade-window.c:2200 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:433
 msgid "Text beside icons"
 msgstr "Text al costat de les icones"
 
-#: ../src/glade-window.c:2171
+#: ../src/glade-window.c:2201
 msgid "Display items as text beside icons"
 msgstr "Mostra els elements com a text al costat de les icones"
 
-#: ../src/glade-window.c:2173
+#: ../src/glade-window.c:2203
 msgid "_Icons only"
 msgstr "Només _icones"
 
-#: ../src/glade-window.c:2174
+#: ../src/glade-window.c:2204
 msgid "Display items as icons only"
 msgstr "Mostra els elements com a icones i prou"
 
-#: ../src/glade-window.c:2176
+#: ../src/glade-window.c:2206
 msgid "_Text only"
 msgstr "Només _text"
 
-#: ../src/glade-window.c:2177
+#: ../src/glade-window.c:2207
 msgid "Display items as text only"
 msgstr "Mostra els elements com a text i prou"
 
-#: ../src/glade-window.c:2370
+#: ../src/glade-window.c:2393
 msgid "Select"
 msgstr "Seleccioneu"
 
-#: ../src/glade-window.c:2373
+#: ../src/glade-window.c:2396
 msgid "Select widgets in the workspace"
 msgstr "Seleccioneu els ginys en l'espai de treball"
 
-#: ../src/glade-window.c:2396
+#: ../src/glade-window.c:2409 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:313
+msgid "Preview snapshot"
+msgstr ""
+
+#: ../src/glade-window.c:2413
+msgid "Previews snapshot of project"
+msgstr ""
+
+#: ../src/glade-window.c:2437
 msgid "Drag Resize"
 msgstr "Arrossegueu i redimensioneu"
 
-#: ../src/glade-window.c:2399
+#: ../src/glade-window.c:2440
 msgid "Drag and resize widgets in the workspace"
 msgstr "Arrossegueu i redimensioneu ginys en l'espai de treball"
 
-#: ../src/glade-window.c:2440
+#: ../src/glade-window.c:2482
+#, fuzzy
+msgid "Close document"
+msgstr "Llegiu la _documentació"
+
+#: ../src/glade-window.c:2552
 msgid "Could not create a new project."
 msgstr "No s'ha pogut crear un projecte nou."
 
-#: ../src/glade-window.c:2494
+#: ../src/glade-window.c:2606
 #, c-format
 msgid "The project %s has unsaved changes"
 msgstr "El projecte «%s» té canvis sense alçar"
 
-#: ../src/glade-window.c:2498
+#: ../src/glade-window.c:2610
 msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
 msgstr ""
 "Si el torneu a carregar, es perdran tots els canvis que no estiguen alçats. "
 "Tot i així el voleu tornar a carregar?"
 
-#: ../src/glade-window.c:2507
+#: ../src/glade-window.c:2619
 #, c-format
 msgid "The project file %s has been externally modified"
 msgstr "El fitxer «%s» del projecte s'ha modificat des de l'exterior"
 
-#: ../src/glade-window.c:2511
+#: ../src/glade-window.c:2623
 msgid "Do you want to reload the project?"
 msgstr "Voleu tornar a carregar el projecte?"
 
-#: ../src/glade-window.c:2517
+#: ../src/glade-window.c:2629
 msgid "_Reload"
 msgstr "Torna a _carregar"
 
-#: ../src/glade-window.c:2639
+#: ../src/glade-window.c:2751
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Desfés"
 
 #. Change tooltips
-#: ../src/glade-window.c:2641 ../gladeui/glade-app.c:273
+#: ../src/glade-window.c:2753 ../gladeui/glade-app.c:276
 #, c-format
 msgid "Undo: %s"
 msgstr "Desfés: %s"
 
-#: ../src/glade-window.c:2641 ../src/glade-window.c:2652
-#: ../gladeui/glade-app.c:274
+#: ../src/glade-window.c:2753 ../src/glade-window.c:2764
+#: ../gladeui/glade-app.c:277
 msgid "the last action"
 msgstr "l'última acció"
 
-#: ../src/glade-window.c:2650
+#: ../src/glade-window.c:2762
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Refés"
 
-#: ../src/glade-window.c:2652 ../gladeui/glade-app.c:273
+#: ../src/glade-window.c:2764 ../gladeui/glade-app.c:276
 #, c-format
 msgid "Redo: %s"
 msgstr "Refés: %s"
 
-#: ../src/glade-window.c:2960
+#: ../src/glade-window.c:3240
 msgid "Go back in undo history"
 msgstr "Vés arrere en l'historial de desfer"
 
-#: ../src/glade-window.c:2962
+#: ../src/glade-window.c:3242
 msgid "Go forward in undo history"
 msgstr "Vés avant en l'historial de desfer"
 
-#: ../src/glade-window.c:3014
+#: ../src/glade-window.c:3291
 msgid "Palette"
 msgstr "Paleta"
 
-#: ../src/glade-window.c:3024
+#: ../src/glade-window.c:3301
 msgid "Inspector"
 msgstr "Inspector"
 
 #
-#: ../src/glade-window.c:3031 ../gladeui/glade-editor.c:350
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1096 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6530
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6560 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11014
+#: ../src/glade-window.c:3308 ../gladeui/glade-editor.c:350
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1100 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6574
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6604 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11132
 msgid "Properties"
 msgstr "Propietats"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:455
+#: ../gladeui/glade-app.c:457
 msgid "Clipboard"
 msgstr "Porta-retalls"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:524
+#: ../gladeui/glade-app.c:526
 msgid "Active Project"
 msgstr "Projecte actiu"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:525
+#: ../gladeui/glade-app.c:527
 msgid "The active project"
 msgstr "El projecte actiu"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:531
+#: ../gladeui/glade-app.c:533
 msgid "Pointer Mode"
 msgstr "Mode de punter"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:532
+#: ../gladeui/glade-app.c:534
 msgid "Current mode for the pointer in the workspace"
 msgstr "Mode actual del punter en l'espai de treball"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:602
+#: ../gladeui/glade-app.c:604
 #, c-format
 msgid ""
 "Trying to save private data to %s directory but it is a regular file.\n"
@@ -552,7 +590,7 @@ msgstr ""
 "d'un fitxer de dades.\n"
 "No s'alçaran dades privades en esta sessió"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:615
+#: ../gladeui/glade-app.c:617
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to create directory %s to save private data.\n"
@@ -561,7 +599,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut crear el directori %s per a alçar dades privades.\n"
 "No s'alçaran dades privades en esta sessió"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:643
+#: ../gladeui/glade-app.c:645
 #, c-format
 msgid ""
 "Error writing private data to %s (%s).\n"
@@ -570,7 +608,7 @@ msgstr ""
 "S'ha produït un error en escriure dades privades a %s (%s).\n"
 "No s'alçaran dades privades en esta sessió"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:655
+#: ../gladeui/glade-app.c:657
 #, c-format
 msgid ""
 "Error serializing configuration data to save (%s).\n"
@@ -579,7 +617,7 @@ msgstr ""
 "S'ha produït un error en serialitzar les dades a alçar (%s).\n"
 "No s'alçaran dades privades en esta sessió"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:668
+#: ../gladeui/glade-app.c:670
 #, c-format
 msgid ""
 "Error opening %s to write private data (%s).\n"
@@ -588,28 +626,28 @@ msgstr ""
 "S'ha produït un error en obrir %s per a escriure-hi dades privades (%s).\n"
 "No s'alçaran dades privades en esta sessió"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:1181 ../gladeui/glade-app.c:1222
-#: ../gladeui/glade-app.c:1381
+#: ../gladeui/glade-app.c:1183 ../gladeui/glade-app.c:1224
+#: ../gladeui/glade-app.c:1389
 msgid "No widget selected."
 msgstr "No s'ha seleccionat cap giny."
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:1274
+#: ../gladeui/glade-app.c:1276
 msgid "Unable to paste to the selected parent"
 msgstr "No es pot enganxar al pare seleccionat"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:1285
+#: ../gladeui/glade-app.c:1287
 msgid "Unable to paste to multiple widgets"
 msgstr "No es pot enganxar a més d'un giny"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:1295 ../gladeui/glade-app.c:1401
+#: ../gladeui/glade-app.c:1303 ../gladeui/glade-app.c:1409
 msgid "No widget selected on the clipboard"
 msgstr "No s'ha seleccionat cap giny del porta-retalls"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:1327
+#: ../gladeui/glade-app.c:1335
 msgid "Only one widget can be pasted at a time to this container"
 msgstr "Només es pot enganxar un giny a la vegada en este contenidor"
 
-#: ../gladeui/glade-app.c:1339
+#: ../gladeui/glade-app.c:1347
 msgid "Insufficient amount of placeholders in target container"
 msgstr "No hi ha prou marcadors en el contenidor objectiu"
 
@@ -638,7 +676,7 @@ msgid "Directory"
 msgstr "Directori"
 
 #. GTK_STOCK_DIRECTORY
-#: ../gladeui/glade-builtins.c:76 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:9
+#: ../gladeui/glade-builtins.c:76
 msgid "File"
 msgstr "Fitxer"
 
@@ -663,7 +701,7 @@ msgstr "Imatge predeterminada"
 msgid "A builtin stock image"
 msgstr "Una imatge predeterminada"
 
-#: ../gladeui/glade-builtins.c:488 ../gladeui/glade-inspector.c:713
+#: ../gladeui/glade-builtins.c:488
 msgid "Objects"
 msgstr "Objectes"
 
@@ -739,72 +777,67 @@ msgstr "Booleà"
 msgid "A boolean value"
 msgstr "Un valor booleà"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:530
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:536
 #, c-format
 msgid "Setting object type on %s to %s"
 msgstr "S'està establint el tipus d'objecte a %s com a %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:671
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:677
 #, c-format
 msgid "Add a %s to %s"
 msgstr "Afig un %s a %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:756
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:762
 #, c-format
 msgid "Add %s item"
 msgstr "Afig un element %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:786
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:792
 #, c-format
 msgid "Add child %s item"
 msgstr "Afig un element fill %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:873
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:879
 #, c-format
 msgid "Delete %s child from %s"
 msgstr "Suprimeix el fill %s de %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1001
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1007
 #, c-format
 msgid "Reorder %s's children"
 msgstr "Reordena els fills de %s"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1438 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:95
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1456 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:94
 msgid "Container"
 msgstr "Contenidor"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1439
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1457
 msgid "The container object this editor is currently editing"
 msgstr "El contenidor que este editor està editant actualment"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1664 ../gladeui/glade-editor.c:991
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1682 ../gladeui/glade-editor.c:997
 msgid "General"
 msgstr "General"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1672
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1690
 msgid "Hierarchy"
 msgstr "Jerarquia"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1706 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:253
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1724 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:244
 msgid "Label"
 msgstr "Etiqueta"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1720 ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1237
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1738 ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1244
 msgid "Type"
 msgstr "Tipus"
 
-#. Name
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1974 ../gladeui/glade-editor-table.c:359
-msgid "Name:"
-msgstr "Nom:"
-
 #. Type
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1986
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2004
 #, fuzzy
 msgid "Type:"
 msgstr "Tipus:"
 
-#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2199
+#: ../gladeui/glade-base-editor.c:2217
 #, fuzzy
 msgid ""
 "<big><b>Tips:</b></big>\n"
@@ -821,21 +854,21 @@ msgstr ""
 " * Es pot editar la columna de tipus."
 
 #: ../gladeui/glade-clipboard-view.c:209 ../gladeui/glade-editor.c:162
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:515
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:501
 msgid "Widget"
 msgstr "Giny"
 
 #: ../gladeui/glade-command.c:598
 #, c-format
 msgid "Setting multiple properties"
-msgstr "S'està establint múltiples propietats"
+msgstr "S'estan establint múltiples propietats"
 
 #: ../gladeui/glade-command.c:611
 #, c-format
 msgid "Setting %s of %s"
 msgstr "S'està establint %s de %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:615 ../gladeui/glade-editor-property.c:2886
+#: ../gladeui/glade-command.c:615 ../gladeui/glade-editor-property.c:3010
 #, c-format
 msgid "Setting %s of %s to %s"
 msgstr "S'està establint %s de %s a %s"
@@ -852,8 +885,8 @@ msgstr "Afig %s"
 
 #: ../gladeui/glade-command.c:1007 ../gladeui/glade-command.c:1738
 #: ../gladeui/glade-command.c:1762 ../gladeui/glade-command.c:1785
-#: ../gladeui/glade-command.c:1810 ../gladeui/glade-command.c:1915
-#: ../gladeui/glade-command.c:1948
+#: ../gladeui/glade-command.c:1810 ../gladeui/glade-command.c:1914
+#: ../gladeui/glade-command.c:1947
 msgid "multiple"
 msgstr "múltiple"
 
@@ -916,53 +949,53 @@ msgstr "Retalla %s"
 msgid "Copy %s"
 msgstr "Copia %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1915
+#: ../gladeui/glade-command.c:1914
 #, c-format
 msgid "Paste %s"
 msgstr "Enganxa %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:1947
+#: ../gladeui/glade-command.c:1946
 #, c-format
 msgid "Drag-n-Drop from %s to %s"
 msgstr "Arrossega i deixar anar de %s a %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2069
+#: ../gladeui/glade-command.c:2068
 #, c-format
 msgid "Add signal handler %s"
 msgstr "Afig el gestor de senyals %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2070
+#: ../gladeui/glade-command.c:2069
 #, c-format
 msgid "Remove signal handler %s"
 msgstr "Suprimeix el gestor de senyals %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2071
+#: ../gladeui/glade-command.c:2070
 #, c-format
 msgid "Change signal handler %s"
 msgstr "Canvia el gestor de senyals %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2296
+#: ../gladeui/glade-command.c:2295
 #, c-format
 msgid "Setting i18n metadata"
-msgstr "S'està establint les metadades d'i18n"
+msgstr "S'estan establint les metadades d'i18n"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2500
+#: ../gladeui/glade-command.c:2499
 #, c-format
 msgid "Converting %s to %s format"
 msgstr "S'està convertint %s al format %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2658 ../gladeui/glade-project.c:3608
+#: ../gladeui/glade-command.c:2657 ../gladeui/glade-project.c:3947
 #, c-format
 msgid "Setting %s to use a %s naming policy"
 msgstr ""
 "S'està establint %s perquè utilitze una política d'assignació de noms %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2798
+#: ../gladeui/glade-command.c:2797
 #, c-format
 msgid "Locking %s by widget %s"
 msgstr "S'està blocant %s a través del giny %s"
 
-#: ../gladeui/glade-command.c:2837
+#: ../gladeui/glade-command.c:2836
 #, c-format
 msgid "Unlocking %s"
 msgstr "S'està desblocant %s"
@@ -988,160 +1021,166 @@ msgstr "Empra l'orde"
 msgid "Whether we should use the command API for the undo/redo stack"
 msgstr "Si s'ha de fer servir l'API d'ordes per a la pila de desfer/refer"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1101
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1103
 msgid "Select Fields"
 msgstr "Seleccioneu els camps"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1123
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1127
 msgid "_Select individual fields:"
 msgstr "_Seleccioneu camps individuals:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1696
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1437
+#, fuzzy
+msgid "Select Named Icon"
+msgstr "Seleccioneu un color"
+
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1701
 msgid "Edit Text"
 msgstr "Edita el text"
 
 #. Text
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1725
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1732
 msgid "_Text:"
 msgstr "_Text:"
 
 #. Translatable
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1761
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1768
 msgid "T_ranslatable"
 msgstr "T_raduïble"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1766 ../gladeui/glade-property.c:592
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1773 ../gladeui/glade-property.c:589
 #, fuzzy
 msgid "Whether this property is translatable"
 msgstr "Si esta propietat és traduïble"
 
 #. Has Context
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1769
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1776
 msgid "_Has context prefix"
 msgstr "Té _prefix de context"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1773 ../gladeui/glade-property.c:599
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1780 ../gladeui/glade-property.c:596
 #, fuzzy
 msgid "Whether the translatable string has a context prefix"
 msgstr "Si la cadena traduïble té un prefix de context"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1784
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1791
 msgid "Conte_xt for translation:"
 msgstr "Conte_xt per a la traducció:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1822
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1829
 msgid "Co_mments for translators:"
 msgstr "Co_mentaris per als traductors:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1940
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1948
 msgid "Select a file from the project resource directory"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer del directori de recursos del projecte"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2218
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2234
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2229
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2245
 msgid "Yes"
 msgstr "Sí"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2218
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2234
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2249
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2229
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2245
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2260
 msgid "No"
 msgstr "No"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2692 ../gladeui/glade-widget.c:1048
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1229
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2686 ../gladeui/glade-widget.c:1052
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1236
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2704 ../gladeui/glade-property.c:556
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2698 ../gladeui/glade-property.c:553
 msgid "Class"
 msgstr "Classe"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2720
-#, c-format
-msgid "Choose parentless %s(s) in this project"
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2714
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Choose parentless %s type objects in this project"
 msgstr "Escolliu un(s) %s(s) sense pare en este projecte"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2720
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2714
 #, c-format
 msgid "Choose a parentless %s in this project"
 msgstr "Escolliu un %s sense pare en este projecte"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2723
-#, c-format
-msgid "Choose %s(s) in this project"
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2717
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Choose %s type objects in this project"
 msgstr "Escolliu un(s) %s(s) en este projecte"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2723
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2717
 #, c-format
 msgid "Choose a %s in this project"
 msgstr "Escolliu un %s en este projecte"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2773
-msgid "_New"
-msgstr "_Nou"
-
 #. Checklist
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2821
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2792
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2934
 msgid "O_bjects:"
 msgstr "O_bjectes:"
 
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2884
+msgid "_New"
+msgstr "_Nou"
+
 #. translators: Creating 'a widget' for 'a property' of 'a widget'
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2912
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3036
 #, c-format
 msgid "Creating %s for %s of %s"
 msgstr "S'està creant un %s per a la %s de %s"
 
 #. Checklist
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3104
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3230
 msgid "Objects:"
 msgstr "Objectes:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3469
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3627
 msgid "Value:"
 msgstr "Valor:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3470
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3628
 msgid "The current value"
 msgstr "El valor actual"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3472
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3630
 msgid "Lower:"
 msgstr "Inferior:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3473
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3631
 msgid "The minimum value"
 msgstr "El valor mínim"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3475
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3633
 msgid "Upper:"
 msgstr "Superior:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3476
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3634
 msgid "The maximum value"
 msgstr "El valor màxim"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3478
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3636
 msgid "Step inc:"
 msgstr "Pas:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3479
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3637
 msgid "The increment to use to make minor changes to the value"
 msgstr "L'increment que s'utilitzarà per a fer canvis menors al valor"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3481
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3639
 msgid "Page inc:"
 msgstr "Pàgina:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3482
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3640
 msgid "The increment to use to make major changes to the value"
 msgstr "L'increment que s'utilitzarà per a fer canvis majors al valor"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3484
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3642
 msgid "Page size:"
 msgstr "Mida de pàgina:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3485
+#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3643
 msgid ""
 "The page size (in a GtkScrollbar this is the size of the area which is "
 "currently visible)"
@@ -1167,7 +1206,7 @@ msgstr "El giny actual carregat en este editor"
 
 #. construct tab label widget
 #: ../gladeui/glade-editor.c:203 ../gladeui/glade-editor.c:402
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1011
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1017
 msgid "Accessibility"
 msgstr "Accessibilitat"
 
@@ -1203,166 +1242,182 @@ msgstr "_Empaquetat"
 msgid "_Common"
 msgstr "_Comú"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:821
+#: ../gladeui/glade-editor.c:826
 #, c-format
 msgid "Create a %s"
 msgstr "Crea un %s"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:940
+#: ../gladeui/glade-editor.c:946
 msgid "Reset"
 msgstr "Reinicia"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:955
+#: ../gladeui/glade-editor.c:961
 msgid "Property"
 msgstr "Propietat"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1001
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1007
 msgid "Common"
 msgstr "Comú"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1045
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1051
 msgid "(default)"
 msgstr "(predeterminat)"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1060
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1066
 msgid "Select the properties that you want to reset to their default values"
 msgstr ""
 "Seleccioneu les propietats que voleu reiniciar als seus valors predeterminats"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1192
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1198
 msgid "Reset Widget Properties"
 msgstr "Reinicia les propietats del giny"
 
 #. Checklist
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1209
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1215
 msgid "_Properties:"
 msgstr "_Propietats:"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1238
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1244
 msgid "_Select All"
 msgstr "_Selecciona-ho tot"
 
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1245
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1251
 msgid "_Unselect All"
-msgstr "_No selecciones res"
+msgstr "_No seleccionis res"
 
 #. Description
-#: ../gladeui/glade-editor.c:1254
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1260
 msgid "Property _Description:"
 msgstr "Descripció de la _propietat:"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:482 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2718
+#
+#. Translators: first %s is the project name, second is a widget name
+#: ../gladeui/glade-editor.c:1356
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s - %s Properties"
+msgstr "Propietats de %s [%s]"
+
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:491 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2636
 #, c-format
 msgid "Placing %s inside %s"
 msgstr "S'està col·locant %s dintre de %s"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:971
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:982
 msgid "X position property"
 msgstr "Propietat de posició X"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:972
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:983
 msgid "The property used to set the X position of a child object"
 msgstr "La propietat utilitzada per a establir la posició X d'un objecte fill"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:978
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:989
 msgid "Y position property"
 msgstr "Propietat de posició Y"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:979
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:990
 msgid "The property used to set the Y position of a child object"
 msgstr "La propietat utilitzada per a establir la posició Y d'un objecte fill"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:985
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:996
 msgid "Width property"
 msgstr "Propietat d'amplada"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:986
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:997
 msgid "The property used to set the width of a child object"
 msgstr "La propietat utilitzada per a establir l'amplada d'un objecte fill"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:992
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:1003
 msgid "Height property"
 msgstr "Propietat d'alçada"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:993
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:1004
 msgid "The property used to set the height of a child object"
 msgstr "La propietat utilitzada per a establir l'alçada d'un objecte fill"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:999
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:1010
 msgid "Can resize"
 msgstr "Pot canviar de mida"
 
-#: ../gladeui/glade-fixed.c:1000
+#: ../gladeui/glade-fixed.c:1011
 msgid "Whether this container supports resizes of child widgets"
 msgstr "Si este contenidor permet canviar la mida dels ginys fills"
 
-#: ../gladeui/glade-palette.c:694
+#: ../gladeui/glade-palette.c:745
 msgid "Widget selector"
 msgstr "Seleccionador de ginys"
 
-#: ../gladeui/glade-palette.c:695
+#: ../gladeui/glade-palette.c:746
 msgid "Create root widget"
 msgstr "Crea el giny arrel"
 
-#: ../gladeui/glade-popup.c:443
+#: ../gladeui/glade-popup.c:467 ../gladeui/glade-popup.c:476
 msgid "_Add widget here"
 msgstr "_Afig el giny ací"
 
-#: ../gladeui/glade-popup.c:445 ../gladeui/glade-popup.c:669
+#: ../gladeui/glade-popup.c:480 ../gladeui/glade-popup.c:704
 msgid "Add widget as _toplevel"
 msgstr "Afig el giny com a nivell _superior"
 
-#: ../gladeui/glade-popup.c:456
+#: ../gladeui/glade-popup.c:491
 msgid "_Select"
 msgstr "_Seleccioneu"
 
-#: ../gladeui/glade-popup.c:538 ../gladeui/glade-popup.c:677
-#: ../gladeui/glade-popup.c:754
+#: ../gladeui/glade-popup.c:573 ../gladeui/glade-popup.c:712
+#: ../gladeui/glade-popup.c:789
 msgid "Read _documentation"
 msgstr "Llegiu la _documentació"
 
-#: ../gladeui/glade-popup.c:747
+#: ../gladeui/glade-popup.c:782
 msgid "Set default value"
 msgstr "Estableix el valor predeterminat"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:811
+#: ../gladeui/glade-project.c:924
 msgid "Whether project has been modified since it was last saved"
 msgstr "Si s'ha modificat el projecte des que s'ha alçat per última vegada"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:818
+#: ../gladeui/glade-project.c:931
 msgid "Has Selection"
 msgstr "Té selecció"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:819
+#: ../gladeui/glade-project.c:932
 msgid "Whether project has a selection"
 msgstr "Si el projecte té una selecció"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:826
+#: ../gladeui/glade-project.c:939
 msgid "Path"
 msgstr "Camí"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:827
+#: ../gladeui/glade-project.c:940
 msgid "The filesystem path of the project"
 msgstr "El camí del sistema de fitxers al projecte"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:834
+#: ../gladeui/glade-project.c:947
 msgid "Read Only"
 msgstr "Només lectura"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:835
+#: ../gladeui/glade-project.c:948
 #, fuzzy
 msgid "Whether project is read-only"
 msgstr "Si el projecte és només de lectura"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:842
+#: ../gladeui/glade-project.c:955
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:843
+#: ../gladeui/glade-project.c:956
 msgid "The project file format"
 msgstr "El format del fitxer de projecte"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1001
+#: ../gladeui/glade-project.c:965
+msgid "Previewable"
+msgstr ""
+
+#: ../gladeui/glade-project.c:966
+#, fuzzy
+msgid "Wether the project can be previewed"
+msgstr "Si el projecte té una selecció"
+
+#: ../gladeui/glade-project.c:1123
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to load %s.\n"
@@ -1371,17 +1426,27 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut carregar %s.\n"
 "Els catàlegs necessaris següents no es troben disponibles: %s"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1422 ../gladeui/glade-project.c:1670
-#: ../gladeui/glade-project.c:4066
+#: ../gladeui/glade-project.c:1542 ../gladeui/glade-project.c:1790
+#: ../gladeui/glade-project.c:4406
 #, c-format
 msgid "%s preferences"
 msgstr "Preferències de %s"
 
+#: ../gladeui/glade-project.c:1848
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error launching previewer: %s\n"
+msgstr "S'ha produït un error en llegir %s: %s"
+
+#: ../gladeui/glade-project.c:1851
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to launch preview: %s.\n"
+msgstr "No s'ha pogut alçar %s: %s"
+
 #. ******************************************************************
 #. Verify code here (versioning, incompatability checks)
 #. ******************************************************************
 #. translators: reffers to a widget in toolkit version '%s %d.%d' and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1699
+#: ../gladeui/glade-project.c:1931
 #, c-format
 msgid "This widget was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
 msgstr ""
@@ -1389,15 +1454,15 @@ msgstr ""
 "per a la versió %5$d.%6$d del %4$s"
 
 #. translators: reffers to a widget '[%s]' introduced in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1702
+#: ../gladeui/glade-project.c:1934
 #, c-format
 msgid "[%s] Object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
 msgstr ""
-"[%1$s] La classe d'objecte «%2$s» fou introduïda a la versió %4$d.%5$d del %3"
-"$s\n"
+"[%1$s] La classe d'objecte «%2$s» fou introduïda a la versió %4$d.%5$d del "
+"%3$s\n"
 
 #. translators: reffers to a widget in toolkit version '%s %d.%d' and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1705
+#: ../gladeui/glade-project.c:1937
 #, c-format
 msgid ""
 "This widget was made available in GtkBuilder format in %s %d.%d while "
@@ -1407,20 +1472,20 @@ msgstr ""
 "del %1$s, però el projecte és per a la versió %5$d.%6$d del %4$s"
 
 #. translators: reffers to a widget '[%s]' introduced in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1709
+#: ../gladeui/glade-project.c:1941
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Object class '%s' was made available in GtkBuilder format in %s %d.%d\n"
 msgstr ""
-"[%1$s] La classe d'objecte «%2$s» es va introduir en el format del GtkBuilder "
-"a la versió %4$d.%5$d del %3$s \n"
+"[%1$s] La classe d'objecte «%2$s» es va introduir en el format del "
+"GtkBuilder a la versió %4$d.%5$d del %3$s \n"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1712
+#: ../gladeui/glade-project.c:1944
 msgid "This widget is only supported in libglade format"
 msgstr "Este giny només s'admet en format de la libglade"
 
 #. translators: reffers to a widget '[%s]' loaded from toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1715
+#: ../gladeui/glade-project.c:1947
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is only supported in libglade format\n"
@@ -1428,12 +1493,12 @@ msgstr ""
 "[%1$s] La classe d'objecte «%2$s» de la versió %4$d.%5$d del %3$s només està "
 "implementat en el format de la libglade\n"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1718
+#: ../gladeui/glade-project.c:1950
 msgid "This widget is not supported in libglade format"
 msgstr "Este giny no s'admet en el format de la libglade"
 
 #. translators: reffers to a widget '[%s]' loaded from toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1721
+#: ../gladeui/glade-project.c:1953
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is not supported in libglade format\n"
@@ -1441,37 +1506,37 @@ msgstr ""
 "[%1$s] La classe d'objecte «%2$s» de la versió %4$d.%5$d del %3$s no està "
 "implementat en el format de la libglade\n"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1724
+#: ../gladeui/glade-project.c:1956
 msgid "This widget is deprecated"
 msgstr "No s'aconsella l'ús d'este giny"
 
 #. translators: reffers to a widget '[%s]' loaded from toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1727
+#: ../gladeui/glade-project.c:1959
 #, c-format
 msgid "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is deprecated\n"
 msgstr ""
-"[%1$s] Es desaconsella l'ús de la classe d'objecte «%2$s» de la versió %4$d.%5"
-"$d del %3$s\n"
+"[%1$s] Es desaconsella l'ús de la classe d'objecte «%2$s» de la versió %4$d."
+"%5$d del %3$s\n"
 
 #. Defined here for pretty translator comments (bug in intl tools, for some reason
 #. * you can only comment about the line directly following, forcing you to write
 #. * ugly messy code with comments in line breaks inside function calls).
 #.
-#: ../gladeui/glade-project.c:1734
+#: ../gladeui/glade-project.c:1966
 msgid "This property is not supported in libglade format"
 msgstr "Esta propietat no s'admet en el format de la libglade"
 
 #. translators: reffers to a property '%s' of widget '[%s]'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1737
+#: ../gladeui/glade-project.c:1969
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Property '%s' of object class '%s' is not supported in libglade format\n"
 msgstr ""
-"[%s] La propietat «%s» de la classe d'objecte «%s» no està implementada en el "
-"format de la libglade\n"
+"[%s] La propietat «%s» de la classe d'objecte «%s» no està implementada en "
+"el format de la libglade\n"
 
 #. translators: reffers to a property '%s' of widget '[%s]'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1740
+#: ../gladeui/glade-project.c:1972
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Packing property '%s' of object class '%s' is not supported in libglade "
@@ -1480,22 +1545,22 @@ msgstr ""
 "[%s] La propietat d'empaquetat «%s» de la classe d'objecte «%s» no està "
 "implementada en el format de la libglade\n"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:1743
+#: ../gladeui/glade-project.c:1975
 msgid "This property is only supported in libglade format"
 msgstr "Esta propietat només és vàlida en el format de la libglade"
 
 #. translators: reffers to a property '%s' of widget '[%s]'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1746
+#: ../gladeui/glade-project.c:1978
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Property '%s' of object class '%s' is only supported in libglade "
 "format\n"
 msgstr ""
-"[%s] La propietat «%s» de la classe d'objecte «%s» només està implementada en "
-"el format de la libglade\n"
+"[%s] La propietat «%s» de la classe d'objecte «%s» només està implementada "
+"en el format de la libglade\n"
 
 #. translators: reffers to a property '%s' of widget '[%s]'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1750
+#: ../gladeui/glade-project.c:1982
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Packing property '%s' of object class '%s' is only supported in "
@@ -1506,7 +1571,7 @@ msgstr ""
 
 #. translators: reffers to a property in toolkit version '%s %d.%d'
 #. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1755
+#: ../gladeui/glade-project.c:1987
 #, c-format
 msgid "This property was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
 msgstr ""
@@ -1514,7 +1579,7 @@ msgstr ""
 "projecte és per a la versió %5$d.%6$d del %4$s"
 
 #. translators: reffers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1758
+#: ../gladeui/glade-project.c:1990
 #, c-format
 msgid "[%s] Property '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
 msgstr ""
@@ -1522,7 +1587,7 @@ msgstr ""
 "versió %5$d.%6$d del %4$s\n"
 
 #. translators: reffers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1761
+#: ../gladeui/glade-project.c:1993
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Packing property '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
@@ -1531,27 +1596,27 @@ msgstr ""
 "introduïda a la versió %5$d.%6$d del %4$s\n"
 
 #. translators: reffers to a property in toolkit version '%s %d.%d' and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1765
+#: ../gladeui/glade-project.c:1997
 #, c-format
 msgid ""
 "This property was made available in GtkBuilder format in %s %d.%d while "
 "project targets %s %d.%d"
 msgstr ""
-"Esta propietat fou introduïda en el format del GtkBuilder a la versió %2$d.%3"
-"$d del %1$s, però el projecte és per a la versió %5$d.%6$d del %4$s"
+"Esta propietat fou introduïda en el format del GtkBuilder a la versió %2$d."
+"%3$d del %1$s, però el projecte és per a la versió %5$d.%6$d del %4$s"
 
 #. translators: reffers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1769
+#: ../gladeui/glade-project.c:2001
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Property '%s' of object class '%s' was made available in GtkBuilder "
 "format in %s %d.%d\n"
 msgstr ""
-"[%1$s] La propietat «%2$s» de la classe d'objecte «%3$s» fou introduïda en el "
-"format del GtkBuilder a la versió %5$d.%6$d del %4$s\n"
+"[%1$s] La propietat «%2$s» de la classe d'objecte «%3$s» fou introduïda en "
+"el format del GtkBuilder a la versió %5$d.%6$d del %4$s\n"
 
 #. translators: reffers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1773
+#: ../gladeui/glade-project.c:2005
 #, c-format
 msgid ""
 "[%s] Packing property '%s' of object class '%s' was made available in "
@@ -1561,203 +1626,259 @@ msgstr ""
 "introduïda en el format del GtkBuilder a la versió %5$d.%6$d del %4$s\n"
 
 #. translators: reffers to a signal '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
-#: ../gladeui/glade-project.c:1777
+#: ../gladeui/glade-project.c:2009
 #, c-format
 msgid "[%s] Signal '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
 msgstr ""
 "[%1$s] El senyal «%2$s» de la classe d'objecte «%3$s» es va introduir a la "
 "versió %5$d.%6$d del %4$s\n"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:2008
+#. translators: reffers to a signal in toolkit version '%s %d.%d'
+#. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
+#: ../gladeui/glade-project.c:2013
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This signal was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
+msgstr ""
+"Este giny fou introduït a la versió %2$d.%3$d del %1$s, però el projecte és "
+"per a la versió %5$d.%6$d del %4$s"
+
+#: ../gladeui/glade-project.c:2266
 msgid "Details"
 msgstr "Detalls"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:2024
+#: ../gladeui/glade-project.c:2282
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Project %s has errors. Save anyway?"
+msgid "Project \"%s\" has errors. Save anyway?"
 msgstr "El projecte «%s» conté errors. Voleu alçar-lo de totes maneres?"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:2025
-#, c-format
-msgid "Project %s has deprecated widgets and/or version mismatches."
+#: ../gladeui/glade-project.c:2283
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Project \"%s\" has deprecated widgets and/or version mismatches."
 msgstr "El projecte %s té ginys desfasats o versions mal aparellades."
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3415
+#: ../gladeui/glade-project.c:3742
 #, c-format
 msgid "Unsaved %i"
 msgstr "Sense alçar %i"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3671
+#: ../gladeui/glade-project.c:4010
 #, c-format
 msgid "Project %s has no deprecated widgets or version mismatches."
 msgstr "El projecte %s no té ginys desfasats o versions mal aparellades."
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3790
+#: ../gladeui/glade-project.c:4129
 msgid "Set options in your project"
 msgstr "Establiu les opcions del vostre projecte"
 
 #. Project format
-#: ../gladeui/glade-project.c:3807
+#: ../gladeui/glade-project.c:4146
 msgid "Project file format:"
 msgstr "Format del fitxer de projecte:"
 
 #. Naming policy format
-#: ../gladeui/glade-project.c:3850
+#: ../gladeui/glade-project.c:4189
 msgid "Object names are unique:"
 msgstr "Els noms d'objectes són únics:"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3863
+#: ../gladeui/glade-project.c:4202
 msgid "within the project"
 msgstr "dins del projecte"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3865
+#: ../gladeui/glade-project.c:4204
 msgid "inside toplevels"
 msgstr "dins dels nivells superiors"
 
 #. Resource path
-#: ../gladeui/glade-project.c:3892
+#: ../gladeui/glade-project.c:4231
 msgid "Image resources are loaded locally:"
 msgstr "Els recursos d'imatge es carreguen localment:"
 
 #. Project directory...
-#: ../gladeui/glade-project.c:3908
+#: ../gladeui/glade-project.c:4247
 msgid "From the project directory"
 msgstr "Des del directori del projecte"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3915
+#: ../gladeui/glade-project.c:4254
 msgid "From a project relative directory"
 msgstr "Des d'un directori relatiu al projecte"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3927
+#: ../gladeui/glade-project.c:4266
 msgid "From this directory"
 msgstr "Des d'este directori"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3930
+#: ../gladeui/glade-project.c:4269
 msgid "Choose a path to load image resources"
 msgstr "Trieu un camí per a carregar els recursos d'imatge"
 
 #. Target versions
-#: ../gladeui/glade-project.c:3951
-msgid "Toolkit version(s) required:"
+#: ../gladeui/glade-project.c:4290
+#, fuzzy
+msgid "Toolkit versions required:"
 msgstr "Versions requerides del joc d'eines:"
 
-#: ../gladeui/glade-project.c:3985
-#, c-format
-msgid "%s catalog"
-msgstr "Catàleg %s"
-
-#: ../gladeui/glade-project.c:4047
+#: ../gladeui/glade-project.c:4387
 msgid "Verify versions and deprecations:"
 msgstr "Verificació de les versions i desfasaments:"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:557
+#: ../gladeui/glade-project.c:4696
+#, c-format
+msgid "(internal %s)"
+msgstr "(%s intern)"
+
+#: ../gladeui/glade-project.c:4700
+#, c-format
+msgid "(%s child)"
+msgstr "(fill %s)"
+
+#: ../gladeui/glade-property.c:554
 msgid "The GladePropertyClass for this property"
 msgstr "La GladePropertyClass per a esta propietat"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:563
+#: ../gladeui/glade-property.c:560
 msgid "Enabled"
 msgstr "Habilitat"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:564
+#: ../gladeui/glade-property.c:561
 msgid "If the property is optional, this is its enabled state"
 msgstr "Si la propietat és opcional, este és el seu estat d'habilitació"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:570 ../gladeui/glade-widget-action.c:168
+#: ../gladeui/glade-property.c:567 ../gladeui/glade-widget-action.c:168
 msgid "Sensitive"
 msgstr "Sensible"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:571
+#: ../gladeui/glade-property.c:568
 msgid "This gives backends control to set property sensitivity"
 msgstr ""
 "Això dóna control al rerefons per a establir la propietat de sensibilitat"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:577
+#: ../gladeui/glade-property.c:574
 msgid "Context"
 msgstr "Context"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:578
+#: ../gladeui/glade-property.c:575
 msgid "Context for translation"
 msgstr "Context per a la traducció"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:584
+#: ../gladeui/glade-property.c:581
 msgid "Comment"
 msgstr "Comentari"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:585
+#: ../gladeui/glade-property.c:582
 msgid "Comment for translators"
 msgstr "Comentari per als traductors"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:591
+#: ../gladeui/glade-property.c:588
 msgid "Translatable"
 msgstr "Traduïble"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:598
+#: ../gladeui/glade-property.c:595
 msgid "Has Context"
 msgstr "Té context"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:605
+#: ../gladeui/glade-property.c:602
 msgid "Visual State"
 msgstr "Estat visual"
 
-#: ../gladeui/glade-property.c:606
+#: ../gladeui/glade-property.c:603
 msgid "Priority information for the property editor to act on"
 msgstr "Informació de prioritat on ha d'actuar l'editor de propietats"
 
-#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:76
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:117
 msgid "<Type here>"
 msgstr "<Escriviu ací>"
 
-#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:726 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:426
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:118
+#, fuzzy
+msgid "<Object>"
+msgstr "Objecte"
+
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:830
+msgid "Select an object to pass to the handler"
+msgstr ""
+
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:913 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:454
 msgid "Signal"
 msgstr "Senyal"
 
-#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:755
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:913
+#, fuzzy
+msgid "The name of the signal to connect to"
+msgstr "El nom del giny"
+
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:971
 msgid "Handler"
 msgstr "Gestor"
 
-#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:786
-msgid "User data"
-msgstr "Dades d'usuari"
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:972
+msgid "Enter the handler to run for this signal"
+msgstr ""
+
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1006 ../gladeui/glade-widget.c:1075
+msgid "Object"
+msgstr "Objecte"
+
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1007
+#, fuzzy
+msgid "An object to pass to the handler"
+msgstr "No es pot enganxar al pare seleccionat"
 
-#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:803
-msgid "Lookup"
-msgstr "Cerca"
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1047
+msgid "Swap"
+msgstr ""
 
-#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:814 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:32
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1048
+msgid ""
+"Whether the instance and object should be swapped when calling the handler"
+msgstr ""
+
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1074 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:34
 msgid "After"
 msgstr "Després"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:144 ../gladeui/glade-utils.c:175
+#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:1075
+msgid ""
+"Whether the handler should be called before or after the default handler of "
+"the signal"
+msgstr ""
+
+#: ../gladeui/glade-utils.c:142 ../gladeui/glade-utils.c:173
 #, c-format
 msgid "We could not find the symbol \"%s\""
 msgstr "No s'ha pogut trobar el símbol «%s»"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:151
+#: ../gladeui/glade-utils.c:149
 #, c-format
 msgid "Could not get the type from \"%s\""
 msgstr "No s'ha pogut obtindre el tipus de «%s»"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:521
+#: ../gladeui/glade-utils.c:286
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot add non scrollable %s widget to a %s directly.\n"
+"Add a %s first."
+msgstr ""
+
+#: ../gladeui/glade-utils.c:468
 msgid "File format"
 msgstr "Format de fitxer"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:602
+#: ../gladeui/glade-utils.c:549
 msgid "All Files"
 msgstr "Tots els fitxers"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:607
+#: ../gladeui/glade-utils.c:554
 msgid "Libglade Files"
 msgstr "Fitxers de la libglade"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:612
+#: ../gladeui/glade-utils.c:559
 msgid "GtkBuilder Files"
 msgstr "Fitxers del GtkBuilder"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:618
+#: ../gladeui/glade-utils.c:565
 msgid "All Glade Files"
 msgstr "Tots els Fitxers del Glade"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:1320
+#: ../gladeui/glade-utils.c:1279
 #, c-format
 msgid ""
 "%s exists.\n"
@@ -1766,148 +1887,149 @@ msgstr ""
 "existeix %s.\n"
 "Voleu reemplaçar-lo?"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:1348
+#: ../gladeui/glade-utils.c:1307
 #, c-format
 msgid "Error writing to %s: %s"
 msgstr "S'ha produït un error en escriure a %s: %s"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:1362
+#: ../gladeui/glade-utils.c:1321
 #, c-format
 msgid "Error reading %s: %s"
 msgstr "S'ha produït un error en llegir %s: %s"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:1377 ../gladeui/glade-utils.c:1398
+#: ../gladeui/glade-utils.c:1336 ../gladeui/glade-utils.c:1357
 #, c-format
 msgid "Error shutting down I/O channel %s: %s"
 msgstr "S'ha produït un error en tancar el canal d'E/S %s: %s"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:1387
+#: ../gladeui/glade-utils.c:1346
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s for writing: %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir %s per a escriure: %s"
 
-#: ../gladeui/glade-utils.c:1407
+#: ../gladeui/glade-utils.c:1366
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s for reading: %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir %s per a llegir: %s"
 
+#: ../gladeui/glade-utils.c:1748
+#, fuzzy
+msgid "Could not show link:"
+msgstr "No s'ha pogut alçar el fitxer %s"
+
 #. Reset the column
 #. Objects
-#: ../gladeui/glade-utils.c:2251 ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:799
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:289
+#: ../gladeui/glade-utils.c:2130 ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:799
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:276
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1049
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1053
 msgid "The name of the widget"
 msgstr "El nom del giny"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1056
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1060
 msgid "Internal name"
 msgstr "Nom intern"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1057
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1061
 msgid "The internal name of the widget"
 msgstr "El nom intern del giny"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1063
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1067
 msgid "Anarchist"
 msgstr "Anarquista"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1064
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1068
 msgid ""
 "Whether this composite child is an ancestral child or an anarchist child"
 msgstr "Si este fill compost és un fill amb pare o un fill anarquista"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1071
-msgid "Object"
-msgstr "Objecte"
-
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1072
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1076
 msgid "The object associated"
 msgstr "L'objecte associat"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1079
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1083
 msgid "Adaptor"
 msgstr "Adaptador"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1080
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1084
 msgid "The class adaptor for the associated widget"
 msgstr "La classe adaptadora per al giny associat"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1087 ../gladeui/glade-inspector.c:205
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1091 ../gladeui/glade-inspector.c:191
 msgid "Project"
 msgstr "Projecte"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1088
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1092
 msgid "The glade project that this widget belongs to"
 msgstr "El projecte glade al que pertany este giny"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1097
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1101
 msgid "A list of GladeProperties"
 msgstr "Una llista de GladeProperties"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1103 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:312
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1107 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:298
 msgid "Parent"
 msgstr "Pare"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1104
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1108
 msgid "A pointer to the parenting GladeWidget"
 msgstr "Un punter al GladeWidget pare"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1111
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1115
 msgid "Internal Name"
 msgstr "Nom intern"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1112
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1116
 msgid "A generic name prefix for internal widgets"
 msgstr "Un prefix de nom genèric per a ginys interns"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1117
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1121
 msgid "Template"
 msgstr "Plantilla"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1118
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1122
 msgid "A GladeWidget template to base a new widget on"
 msgstr "Una plantilla GladeWidget per a basar-hi un giny nou"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1124
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1128
 msgid "Exact Template"
 msgstr "Plantilla exacta"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1125
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1129
 msgid "Whether we are creating an exact duplicate when using a template"
 msgstr "Si s'està creant un duplicat exacte en utilitzar una plantilla"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1130
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1134
 msgid "Reason"
 msgstr "Raó"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1131
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1135
 msgid "A GladeCreateReason for this creation"
 msgstr "Un GladeCreateReason per a esta creació"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1139
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1143
 msgid "Toplevel Width"
 msgstr "Amplada superior"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1140
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1144
 msgid "The width of the widget when toplevel in the GladeDesignLayout"
 msgstr "L'amplada del giny quan estiga al capdamunt en el GladeDesignLayout"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1149
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1153
 msgid "Toplevel Height"
 msgstr "Alçada superior"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1150
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1154
 msgid "The height of the widget when toplevel in the GladeDesignLayout"
 msgstr "L'alçada del giny al capdamunt en el GladeDesignLayout"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1159
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1163
 msgid "Support Warning"
 msgstr "Avís de compatibilitat"
 
-#: ../gladeui/glade-widget.c:1160
+#: ../gladeui/glade-widget.c:1164
 msgid "A warning string about version mismatches"
 msgstr "Un text d'avís sobre la no concordança de versions"
 
@@ -1916,59 +2038,59 @@ msgstr "Un text d'avís sobre la no concordança de versions"
 msgid "A derived adaptor (%s) of %s already exist!"
 msgstr "Ja existeix un adaptador derivador (%s) de %s"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1230
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1237
 msgid "Name of the class"
 msgstr "Nom de la classe"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1238
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1245
 msgid "GType of the class"
 msgstr "GType de la classe"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1245 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:60
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1252
 msgid "Title"
 msgstr "Títol"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1246
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1253
 msgid "Translated title for the class used in the glade UI"
 msgstr "Títol traduït per a la classe utilitzada en la UI del glade"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1253
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1260
 msgid "Generic Name"
 msgstr "Nom genèric"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1254
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1261
 msgid "Used to generate names of new widgets"
 msgstr "Utilitzat per a generar els noms dels ginys nous"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1261 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:206
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1268 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:198
 msgid "Icon Name"
 msgstr "Nom de la icona"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1262
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1269
 msgid "The icon name"
 msgstr "El nom de la icona"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1269
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1276
 msgid "Catalog"
 msgstr "Catàleg"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1270
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1277
 msgid "The name of the widget catalog this class was declared by"
 msgstr "El nom del catàleg de ginys que va declarar esta classe"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1277
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1284
 msgid "Book"
 msgstr "Llibre"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1278
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1285
 msgid "DevHelp search namespace for this widget class"
 msgstr "Espai de noms de cerca del DevHelp per a esta classe de ginys"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1285
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1292
 msgid "Special Child Type"
 msgstr "Tipus de fill especial"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1286
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1293
 msgid ""
 "Holds the name of the packing property to depict special children for this "
 "container class"
@@ -1976,82 +2098,22 @@ msgstr ""
 "Conté el nom de la propietat d'empaquetament per a especificar fills "
 "especials per a esta classe contenidora"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1294 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:105
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1301 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:104
 msgid "Cursor"
 msgstr "Cursor"
 
-#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1295
+#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1302
 msgid "A cursor for inserting widgets in the UI"
 msgstr "El cursor per a inserir ginys en la UI"
 
-#: ../gladeui/glade-inspector.c:206
+#: ../gladeui/glade-inspector.c:192
 msgid "The project being inspected"
 msgstr "El projecte que s'inspecciona"
 
-#: ../gladeui/glade-inspector.c:466
+#: ../gladeui/glade-inspector.c:389
 msgid "< search widgets >"
 msgstr "< cerca de ginys>"
 
-#: ../gladeui/glade-inspector.c:676 ../gladeui/icon-naming-spec.c:35
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:23
-msgid "Actions"
-msgstr "Accions"
-
-#. Objects
-#: ../gladeui/glade-inspector.c:694 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:517
-msgid "Widgets"
-msgstr "Ginys"
-
-#: ../gladeui/glade-inspector.c:1020
-#, c-format
-msgid "(internal %s)"
-msgstr "(%s intern)"
-
-#: ../gladeui/glade-inspector.c:1024
-#, c-format
-msgid "(%s child)"
-msgstr "(fill %s)"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:216
-msgid "Creation Function"
-msgstr "Funció de creació"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:217
-msgid "The function which creates this widget"
-msgstr "La funció que crea este giny"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:223
-msgid "String 1"
-msgstr "Cadena 1"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:224
-msgid "The first string argument to pass to the function"
-msgstr "El primer argument de tipus cadena que es passa a la funció"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:230
-msgid "String 2"
-msgstr "Cadena 2"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:231
-msgid "The second string argument to pass to the function"
-msgstr "El segon argument de tipus cadena que es passa a la funció"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:237
-msgid "Integer 1"
-msgstr "Enter 1"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:238
-msgid "The first integer argument to pass to the function"
-msgstr "El primer argument enter que es passa a la funció"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:244
-msgid "Integer 2"
-msgstr "Enter 2"
-
-#: ../gladeui/glade-custom.c:245
-msgid "The second integer argument to pass to the function"
-msgstr "El segon argument enter que es passa a la funció"
-
 #: ../gladeui/glade-widget-action.c:161
 msgid "class"
 msgstr "classe"
@@ -2069,23 +2131,37 @@ msgstr "Si esta acció ha de ser sensible"
 msgid "All Contexts"
 msgstr "Tots els contextos"
 
-#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1363
+#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1365
 msgid "Named Icon Chooser"
 msgstr "Seleccionador d'icones amb nom"
 
-#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1401
+#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1405
 msgid "Icon _Name:"
 msgstr "_Nom de la icona:"
 
-#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1484
+#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1445
+#, fuzzy
+msgid "C_ontexts:"
+msgstr "Context"
+
+#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1466
+#, fuzzy
+msgid "Icon Na_mes:"
+msgstr "_Nom de la icona:"
+
+#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1488
 msgid "_List standard icons only"
 msgstr "_Mostra només les icones estàndard"
 
-#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1700
+#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1704
 #, c-format
 msgid "Could not create directory: %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el directori: %s"
 
+#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:35 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:25
+msgid "Actions"
+msgstr "Accions"
+
 #: ../gladeui/icon-naming-spec.c:36
 msgid "Applications"
 msgstr "Aplicacions"
@@ -2122,77 +2198,77 @@ msgstr "Llocs"
 msgid "Status"
 msgstr "Estats"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:216
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:215
 msgctxt "textattr"
 msgid "Style"
 msgstr "Estil"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:220
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:219
 msgctxt "textattr"
 msgid "Weight"
 msgstr "Pes"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:224
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:223
 msgctxt "textattr"
 msgid "Variant"
 msgstr "Variant"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:228
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:227
 msgctxt "textattr"
 msgid "Stretch"
 msgstr "Amplada"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:232
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:231
 msgctxt "textattr"
 msgid "Underline"
 msgstr "Subratllat"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:236
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:235
 msgctxt "textattr"
 msgid "Strikethrough"
 msgstr "Barrat"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:240
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:239
 msgctxt "textattr"
 msgid "Gravity"
 msgstr "Gravetat"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:244
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:243
 msgctxt "textattr"
 msgid "Gravity Hint"
 msgstr "Indicador de gravetat"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:255
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:254
 msgctxt "textattr"
 msgid "Size"
 msgstr "Mida"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:259
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:258
 msgctxt "textattr"
 msgid "Absolute Size"
 msgstr "Mida absoluta"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:266
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:265
 msgctxt "textattr"
 msgid "Foreground Color"
 msgstr "Color de primer pla"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:270
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:269
 msgctxt "textattr"
 msgid "Background Color"
 msgstr "Color de fons"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:274
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:273
 msgctxt "textattr"
 msgid "Underline Color"
 msgstr "Color del subratllat"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:278
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:277
 msgctxt "textattr"
 msgid "Strikethrough Color"
 msgstr "Color del barrat"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:288
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:287
 msgctxt "textattr"
 msgid "Scale"
 msgstr "Escala"
@@ -2200,15 +2276,15 @@ msgstr "Escala"
 #. XXX Interesting... can we get the defaults ? what can we do to let the user
 #. * unset the value ??
 #.
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:316
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:354
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:361
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:365
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:315
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:353
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:360
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:364
 #: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:802
 msgid "<Enter Value>"
 msgstr "<Introduïu el valor>"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:354
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:353
 msgid "Unset"
 msgstr "Desconfigura"
 
@@ -2224,13 +2300,14 @@ msgstr "Atribut"
 msgid "Value"
 msgstr "Valor"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1014
+#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1026
 msgid "Setup Text Attributes"
 msgstr "Configuració dels atributs de text"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:61
 msgid "This property does not apply unless Use Underline is set."
-msgstr "Esta propietat no té validesa si no és que s'ha establit el subratllat"
+msgstr ""
+"Esta propietat no té validesa si no és que s'ha establit el subratllat."
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:62
 msgid "Property not selected"
@@ -2242,8 +2319,7 @@ msgstr ""
 "Esta propietat només s'ha d'utilitzar en els botons d'acció dels diàlegs"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:64
-#, fuzzy
-msgid "This property is set to be controlled by an Action"
+msgid "This property is set to be controled by an Action"
 msgstr "Esta propietat està establerta per a ésser controlada per una acció"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:191
@@ -2255,7 +2331,7 @@ msgid "Choose the GnomeUIInfo stock item"
 msgstr "Trieu l'element predeterminat del GnomeUIInfo"
 
 #. We have to save/load icon-size as int, and fake the enum
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:201 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:209
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:201 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:201
 msgid "Icon Size"
 msgstr "Mida de la icona"
 
@@ -2265,352 +2341,369 @@ msgstr ""
 "Mida simbòlica a utilitzar per a la icona de l'estoc, conjunt d'icones o "
 "icona especificada"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1237
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1059
 #, c-format
 msgid "Removing parent of %s"
 msgstr "S'està suprimint el pare de %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1289
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1116
 #, c-format
 msgid "Adding parent %s for %s"
 msgstr "S'està afegint el pare %s per a %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1373
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1200
 #, c-format
 msgid "Adding %s to Size Group %s"
 msgstr "S'està afegint %s al grup de mida %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1375
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1202
 #, c-format
 msgid "Adding %s to a new Size Group"
 msgstr "S'està afegint %s a un nou grup de mida"
 
 #. Add trailing new... item
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1430
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1257
 msgid "New Size Group"
 msgstr "Grup de mida nou"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1778
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1626
 #, c-format
 msgid "Ordering children of %s"
 msgstr "S'està ordenant el fill de %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2304 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2311
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2183 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2190
 #, c-format
 msgid "Insert placeholder to %s"
 msgstr "Insereix un text variable a %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2318
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2197
 #, c-format
 msgid "Remove placeholder from %s"
 msgstr "Suprimeix el text variable de %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3288 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3296
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3255 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3263
 #, c-format
 msgid "Insert Row on %s"
 msgstr "Insereix una fila a %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3304 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3312
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3271 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3279
 #, c-format
 msgid "Insert Column on %s"
 msgstr "Insereix una columna a %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3320
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3287
 #, c-format
 msgid "Remove Column on %s"
 msgstr "Suprimeix la columna a %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3328
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3295
 #, c-format
 msgid "Remove Row on %s"
 msgstr "Suprimeix la fila a %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4408 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4415
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4389 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4396
 #, c-format
 msgid "Insert page on %s"
 msgstr "Insereix una pàgina a %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4422
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4403
 #, c-format
 msgid "Remove page from %s"
 msgstr "Suprimeix la pàgina a %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6071
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6113
 msgid "This property only applies to stock images"
 msgstr "Esta propietat només és aplicable a les imatges de l'estoc"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6073
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6115
 msgid "This property only applies to named icons"
 msgstr "Esta propietat només és aplicable a les icones amb nom"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6337
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6381
 msgid "<separator>"
 msgstr "<separador>"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6347
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6391
 msgid "<custom>"
 msgstr "<personalitzat>"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6526
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6570
 msgid "Tool Item"
 msgstr "Element d'eina"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6535
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6579
 msgid "Packing"
 msgstr "Empaquetat"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6554 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:275
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6598 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:263
 msgid "Menu Item"
 msgstr "Element del menú"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6590 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6598
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6634 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6642
 msgid "Normal item"
 msgstr "Element normal"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6591 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6599
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6635 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6643
 msgid "Image item"
 msgstr "Element d'imatge"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6592 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6600
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6636 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6644
 msgid "Check item"
 msgstr "Element de verificació"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6593 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6601
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6637 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6645
 msgid "Radio item"
 msgstr "Element de ràdio"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6594 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6602
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6638 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6646
 msgid "Separator item"
 msgstr "Element separador"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6626 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6670
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6670 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6714
 msgid "Edit Menu Bar"
 msgstr "Barra del menú edita"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6628 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6672
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6672 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6716
 msgid "Edit Menu"
 msgstr "Menú edita"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7059
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7100
 msgid "Print S_etup"
 msgstr "Configuració d'impr_essió"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7063
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7104
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Troba el se_güent"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7067
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7108
 msgid "_Undo Move"
 msgstr "_Desfés el moviment"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7071
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7112
 msgid "_Redo Move"
 msgstr "To_rna a fer el moviment"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7074
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7115
 msgid "Select _All"
 msgstr "Seleccion_a-ho tot"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7077
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7118
 msgid "_New Game"
 msgstr "Joc _nou"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7080
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7121
 msgid "_Pause game"
 msgstr "Fes una _pausa del joc"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7083
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7124
 msgid "_Restart Game"
 msgstr "_Reinicia el joc"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7086
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7127
 msgid "_Hint"
 msgstr "_Consell"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7089
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7130
 msgid "_Scores..."
 msgstr "_Puntuació..."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7092
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7133
 msgid "_End Game"
 msgstr "Fi d_el joc"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7095
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7136
 msgid "Create New _Window"
 msgstr "Crea una finestra no_va"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7098
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7139
 msgid "_Close This Window"
 msgstr "Tan_ca la finestra"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7110
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7151
 msgid "_Settings"
 msgstr "_Configuració"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7113
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7154
 msgid "Fi_les"
 msgstr "_Fitxers"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7116
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7157
 msgid "_Windows"
 msgstr "_Finestres"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7122
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7163
 msgid "_Game"
 msgstr "_Joc"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7587 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:60
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7628 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:60
 msgid "Button"
 msgstr "Botó"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7588 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11069
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11149
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7629 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11187
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11284
 msgid "Toggle"
 msgstr "Botó de commutació"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7589 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7600
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7608
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7630 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7641
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7649
 msgid "Radio"
-msgstr "Ràdio"
+msgstr "Opció"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7590 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:273
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7631 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:261
 msgid "Menu"
 msgstr "Menú"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7591 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:107
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7632 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:105
 msgid "Custom"
 msgstr "Personalitzat"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7592 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7601
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7609
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7633 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7642
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7650
 msgid "Separator"
 msgstr "Separador"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7597 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7605
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:290
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7638 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7646
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:277
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7598 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7606
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:215
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7639 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7647
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:206
 msgid "Image"
 msgstr "Imatge"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7599 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7607
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7640 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7648
 msgid "Check"
 msgstr "Comprovació"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7621
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7662
 msgid "Tool Bar Editor"
 msgstr "Editor de la barra d'eines"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:8169
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:8208
 msgid "This property does not apply when Ellipsize is set."
 msgstr ""
 "Esta propietat no és aplicable quan els punts suspensius es defineixen."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:8186
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:8225
 msgid "This property does not apply when Angle is set."
 msgstr "Esta propietat no és aplicable quan s'ha establit l'angle."
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9025
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9029
 msgid "Introduction page"
 msgstr "Pàgina d'introducció"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9029
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9033
 msgid "Content page"
 msgstr "Pàgina de contingut"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9033
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:9037
 msgid "Confirmation page"
 msgstr "Pàgina de confirmació"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10541
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10671
 #, c-format
 msgid "%s is set to load %s from the model"
 msgstr "%s està establit per a carregar %s des del model"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10543
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:10673
 #, c-format
 msgid "%s is set to manipulate %s directly"
 msgstr "%s està establit per a manipular %s directament"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11009 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:483
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11127 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:469
 msgid "Tree View Column"
 msgstr "Columna de la visualització d'arbre"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11009 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:72
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11127 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:72
 msgid "Cell Renderer"
 msgstr "Renderitzador de cel·la"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11014
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11132
 msgid "Properties and Attributes"
 msgstr "Propietats i atributs"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11019
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11137
 msgid "Common Properties and Attributes"
 msgstr "Propietats i atributs comuns"
 
 #. Text of the textview
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11063 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11143
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:433 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:54
+#. Text...
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11181 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11278
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:421 ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:520
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11064 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11144
+#. Accelerator
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11182 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11279
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:14
 msgid "Accelerator"
 msgstr "Accelerador"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11065 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11145
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:88
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11183 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11280
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:87
 msgid "Combo"
 msgstr "Quadre combinat"
 
 # FIXME: no sé si es refereix a un tipus de botó (dpm)
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11066 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11146
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11184 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11281
 msgid "Spin"
 msgstr "Selecció de valors"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11067 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11147
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11185 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11282
 msgid "Pixbuf"
 msgstr "Pixbuf"
 
 #. Progress...
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11068 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11148
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:334 ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:442
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11186 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11283
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:321 ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:563
 msgid "Progress"
 msgstr "Progrés"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11080
+# FIXME: no sé si es refereix a un tipus de botó (dpm)
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11188 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11285
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:398
+#, fuzzy
+msgid "Spinner"
+msgstr "Selecció de valors"
+
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11199
 msgid "Icon View Editor"
 msgstr "Editor de visualització d'icona"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11080
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11199
 msgid "Combo Editor"
 msgstr "Editor combinat"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11139
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11274
 msgid "Column"
 msgstr "Columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11158
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11294
 msgid "Tree View Editor"
 msgstr "Editor de visualització d'arbre"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:298 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:366
+#. Dont really add/remove actions (because name conflicts inside groups)
+#.
+#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:11496
+msgid "The accelerator can only be set when inside an Action Group."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:320 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:394
 msgid "<choose a key>"
 msgstr "<escolliu una clau>"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:447
+#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:475
 msgid "Accelerator Key"
 msgstr "Tecla acceleradora"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:506
+#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:534
 msgid "Choose accelerator keys..."
 msgstr "Trieu les tecles de l'accelerador..."
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1
-msgid "A filname, full or relative path to load an icon for this toolbutton"
+#, fuzzy
+msgid "A file name, full or relative path to load an icon for this toolbutton"
 msgstr ""
 "Un nom de fitxer, ja siga amb el camí sencer o relatiu, per a carregar una "
 "icona per a este botó de la barra"
@@ -2647,175 +2740,168 @@ msgstr "Grup d'accelerador"
 msgid "Accel Label"
 msgstr "Etiqueta acceleradora"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:13
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:15
 msgid "Accelerator Mode column"
 msgstr "Columna del mode d'accelerador"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:14
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:16
 msgid "Accelerator Modifiers column"
 msgstr "Columna dels modificadors de l'accelerador"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:15
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:17
 msgid "Accelerator Renderer"
 msgstr "Renderitzador de l'accelerador"
 
 #. Accelerators
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:17
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:19
 msgid "Accelerators"
 msgstr "Acceleradors"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:18
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:20
 msgid "Accessible Description"
 msgstr "Descripció accessible"
 
 #. Atk name and description properties
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:20
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:22
 msgid "Accessible Name"
 msgstr "Nom accessible"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:21
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:23
 #: ../plugins/gtk+/glade-activatable-editor.c:395
 msgid "Action"
 msgstr "Acció"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:22
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:24
 msgid "Action Group"
 msgstr "Grup d'acció"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:24
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:26
 msgid "Activatable column"
 msgstr "Columna d'activable"
 
 #. Atk activate property
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:26
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:28
 msgid "Activate"
 msgstr "Activa"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:27
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:29
 msgid "Active column"
 msgstr "Columna d'actiu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:28
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:30
 msgid "Add Parent"
 msgstr "Afig un pare"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:29
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:31
 msgid "Add to Size Group"
 msgstr "Afig al grup de mida"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:30
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:32
 msgid "Adjustment"
-msgstr "Ajust"
+msgstr "Ajustament"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:31
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:33
 msgid "Adjustment column"
-msgstr "Ajust de la columna"
+msgstr "Ajust de columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:33
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:35
 msgid "Alignment"
 msgstr "Alineació"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:34
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:36
 msgid "Alignment column"
-msgstr "Alineació de la columna"
+msgstr "Alineació de columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:35
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:37
 msgid "All"
 msgstr "Tots"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:36
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:38
 msgid "All Events"
 msgstr "Tots els esdeveniments"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:37
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:39
 msgid "All Modifiers"
 msgstr "Tots els modificadors"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:38
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:40
 msgid "Alt Key"
 msgstr "Tecla d'alternativa"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:39 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:2
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:41
 msgid "Always"
 msgstr "Sempre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:40
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:42
 msgid "Always Center"
 msgstr "Centra sempre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:41
-msgid "An accel group for accelerators from stock items"
-msgstr "Un grup d'acceleració per als acceleradors de les icones de l'estoc"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:43
+#, fuzzy
+msgid "An accelerator key for this action"
+msgstr "Un GladeCreateReason per a esta creació"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:42
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:44
 msgid "Arrow"
 msgstr "Fletxa"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:43
-msgid "Ascending"
-msgstr "Ascendent"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:44
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:45
 msgid "Aspect Frame"
 msgstr "Marc d'aspecte"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:45
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:46
 msgid "Assistant"
 msgstr "Auxiliar"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:46
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:47
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributs"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:47
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:48
 msgid "Attributes column"
-msgstr "Atributs de la columna"
+msgstr "Atributs de columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:48
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:49
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automàtic"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:49
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:50
 msgid "Background Color Name column"
 msgstr "Color de fons del nom de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:50
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:51
 msgid "Background Color column"
 msgstr "Color de fons de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:51
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:52
 msgid "Before"
 msgstr "Abans"
 
 #. Objects
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:53
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:54
 msgid "Both"
 msgstr "Ambdós"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:54 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:1
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:55
 msgid "Bottom"
 msgstr "Inferior"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:55
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:56
 msgid "Bottom Left"
 msgstr "Inferior esquerra"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:56
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:57
 msgid "Bottom Right"
-msgstr "A baix a la dreta"
+msgstr "Inferior dreta"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:57
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:58
 msgid "Bottom to Top"
 msgstr "De baix a dalt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:58
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:59
 msgid "Box"
 msgstr "Caixa"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:59
-msgid "Browse"
-msgstr "Navega"
-
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:61
 msgid "Button 1 Motion"
 msgstr "Moviment del botó 1"
@@ -2910,518 +2996,475 @@ msgid "Color Selection Dialog"
 msgstr "Diàleg de selecció de color"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:86
-msgid "Columned List"
-msgstr "Llista amb columnes"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:87
 msgid "Columns"
 msgstr "Columnes"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:89
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:88
 msgid "Combo Box"
 msgstr "Quadre combinat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:90
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:89
 msgid "Combo Box Entry"
 msgstr "Entrada del quadre combinat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:91
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:90
 msgid "Combo Renderer"
 msgstr "Renderitzador del quadre combinat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:92
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:91
 msgid "Composite Widgets"
 msgstr "Ginys de composició"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:93
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:92
 msgid "Condensed"
 msgstr "Condensat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:94
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:93
 msgid "Confirm"
 msgstr "Confirmació"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:96
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:95
 msgid "Containers"
 msgstr "Contenidors"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:97
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:96
 msgid "Content"
 msgstr "Contingut"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:98
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:97
 msgid "Continuous"
 msgstr "Continu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:99
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:98
 msgid "Control Key"
 msgstr "Tecla de control"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:100
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:99
 msgid "Control and Display"
 msgstr "Control i visualització"
 
 #. Atk relationset properties
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:102
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:101
 msgid "Controlled By"
 msgstr "Controlat per"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:103
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:102
 msgid "Controller For"
 msgstr "Controlat per a"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:104
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:103
 msgid "Create Folder"
 msgstr "Crea una carpeta"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:106
-msgid "Curve"
-msgstr "Corba"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:108
-msgid "Custom widget"
-msgstr "Giny personalitzat"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:109
 msgid "Data"
 msgstr "Dades"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:110
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:107
 msgid "Data column"
 msgstr "Columna de les dades"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:111
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:108
 msgid "Default"
 msgstr "Predeterminat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:112
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:109
 msgid "Delayed"
 msgstr "Retardat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:113
-msgid "Descending"
-msgstr "Descendent"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:114
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:110
 msgid "Described By"
 msgstr "Descrit per"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:115
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:111
 msgid "Description For"
 msgstr "Descrit per a"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:116
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:112
 msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
 msgstr ""
 "Descripció d'un objecte, formatat per a l'accés a través de tecnologies "
 "assistives"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:117
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:113
 msgid "Desktop"
 msgstr "Escriptori"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:118
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:114
 msgid "Dialog"
 msgstr "Diàleg"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:119
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:115
 msgid "Dialog Box"
 msgstr "Quadre de diàleg"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:120
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:116
 msgid "Digits column"
 msgstr "Columna dels dígits"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:121
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:117
 msgid "Discontinuous"
 msgstr "Discontinu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:122
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:118
 msgid "Discrete"
 msgstr "Discret"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:123
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:119
 msgid "Dock"
 msgstr "Acobla"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:124
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:120
 msgid "Double"
 msgstr "Doble"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:125
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:121
 msgid "Down"
 msgstr "Avall"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:126
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:122
 msgid "Drag & Drop"
 msgstr "Arrossega i deixa anar"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:127
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:123
 msgid "Drag and Drop"
 msgstr "Arrossega i deixa anar"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:128
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:124
 msgid "Drawing Area"
 msgstr "Ã?rea de dibuix"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:129
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:125
 msgid "Drop Down Menu"
 msgstr "Menú desplegable"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:130
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:126
 msgid "East"
 msgstr "Est"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:131
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:127
 msgid "Edge"
 msgstr "Vora"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:132
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:128
 msgid "Edit Separately"
 msgstr "Edita de manera separada"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:133
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:129
 msgid "Edit&#8230;"
 msgstr "Edita&#8230;"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:134
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:130
 msgid "Editable column"
 msgstr "Columna editable"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:135
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:131
 msgid "Eighth Key"
 msgstr "Vuitena clau"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:136
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:132
 msgid "Ellipsize column"
 msgstr "Columna de punts suspensius"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:137
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:133
 msgid "Embedded By"
 msgstr "Incrustat per"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:138
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:134
 msgid "Embeds"
 msgstr "Incrusta"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:139 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:6
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:135
 msgid "End"
 msgstr "Final"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:140
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:136
 msgid "Enter Notify"
 msgstr "Notificació d'entrada"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:141
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:137
 msgid "Enter a list of column types for this data store"
 msgstr "Introduïu una llista de tipus de columna per a este magatzem de dades"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:142
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:138
 msgid "Enter a list of values to be applied on each row"
 msgstr "Introduïu una llista de valors a aplicar a cada fila"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:143
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:139
+#, fuzzy
+msgid "Entry Buffer"
+msgstr "Memòria intermèdia de text"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:140
 msgid "Entry Completion"
 msgstr "Compleció de l'entrada"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:144 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:7
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:141
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:145
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:142
 msgid "Etched In"
 msgstr "Gravat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:146
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:143
 msgid "Etched Out"
 msgstr "Relleu"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:147
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:144
 msgid "Event Box"
 msgstr "Caixa d'esdeveniments"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:148 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:8
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:145
 msgid "Expand"
 msgstr "Expandeix"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:149
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:146
 msgid "Expanded"
 msgstr "Expandit"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:150
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:147
 msgid "Expander"
 msgstr "Expansor"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:151
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:148
 msgid "Exposure"
 msgstr "Exposició"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:152
-msgid "Extended"
-msgstr "Estés"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:153
-#, fuzzy
-msgid "Extra-Condensed"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:149
+msgid "Extra Condensed"
 msgstr "Extra-condensat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:154
-#, fuzzy
-msgid "Extra-Expanded"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:150
+msgid "Extra Expanded"
 msgstr "Extra-expandit"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:155
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:151
 msgid "Family column"
 msgstr "Columna de la família"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:156
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:152
 msgid "Fifth Key"
 msgstr "Cinquena clau"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:157
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:153
 msgid "Fifth Mouse Button"
 msgstr "Cinquè botó del ratolí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:158
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:154
 msgid "File Chooser Button"
 msgstr "Botó de selecció de fitxers"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:159
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:155
 msgid "File Chooser Dialog"
 msgstr "Diàleg de selecció de fitxers"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:160
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:156
 msgid "File Chooser Widget"
 msgstr "Diàleg de selecció de ginys"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:161
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:157
 msgid "File Filter"
 msgstr "Filtre de fitxers"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:162 ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:772
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:158 ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:772
 msgid "File Name"
 msgstr "Nom del fitxer"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:163
-msgid "File Selection"
-msgstr "Selecció de fitxers"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:164 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:10
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:159
 msgid "Fill"
 msgstr "Omple"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:165
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:160
 msgid "First Mouse Button"
 msgstr "Primer botó del ratolí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:166
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:161
 msgid "Fixed"
 msgstr "Fixat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:167
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:162
 msgid "Flows From"
 msgstr "Flota des de"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:168
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:163
 msgid "Flows To"
 msgstr "Flota cap a"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:169
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:164
 msgid "Focus Change"
 msgstr "Canvi de focus"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:170
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:165
 msgid "Follow State column"
 msgstr "Columna del seguiment d'estat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:171
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:166
 msgid "Font Button"
 msgstr "Botó de tipus de lletra"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:172
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:167
 msgid "Font Description column"
 msgstr "Columna de la descripció del tipus de lletra"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:173
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:168
 msgid "Font Selection"
 msgstr "Selecció del tipus de lletra"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:174
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:169
 msgid "Font Selection Dialog"
 msgstr "Diàleg de selecció del tipus de lletra"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:175
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:170
 msgid "Font column"
 msgstr "Columna del tipus de lletra"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:176
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:171
 msgid "Foreground Color Name column"
 msgstr "Color de primer pla del nom de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:177
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:172
 msgid "Foreground Color column"
 msgstr "Color de primer pla de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:178
-#, fuzzy
-msgid "Fourth Mouse Button"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:173
+msgid "Forth Mouse Button"
 msgstr "Quart botó del ratolí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:179
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:174
 msgid "Frame"
 msgstr "Marc"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:180
-msgid "Free"
-msgstr "Lliure"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:181
-msgid "GTK+"
-msgstr ""
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:182
-#, fuzzy
-msgid "GTK+ Obsolete"
-msgstr "Obsolets"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:183
-msgid "Gamma Curve"
-msgstr "Corba gamma"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:184
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:175
 msgid "Grow Only"
 msgstr "Només creix"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:185
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:176
+msgid "Gtk"
+msgstr "GTK"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:177
 msgid "Half"
 msgstr "Mig"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:186
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:178
 msgid "Handle Box"
 msgstr "Nansa"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:187
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:179
 msgid "Has Entry column"
 msgstr "té columna d'entrada"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:188
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:180
 msgid "Height column"
 msgstr "Alçada de la columna"
 
 #. Objects
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:190 ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1236
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:182 ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1244
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horitzontal"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:191
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:183
 msgid "Horizontal Alignment"
 msgstr "Alineació horitzontal"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:192
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:184
 msgid "Horizontal Alignment column"
 msgstr "Alineació horitzontal de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:193
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:185
 msgid "Horizontal Box"
 msgstr "Caixa horitzontal"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:194
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:186
 msgid "Horizontal Button Box"
 msgstr "Caixa de botons horitzontal"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:195
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:187
 msgid "Horizontal Padding"
 msgstr "Farciment horitzontal"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:196
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:188
 msgid "Horizontal Padding column"
 msgstr "Farciment horizontal de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:197
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:189
 msgid "Horizontal Panes"
 msgstr "Subfinestres horitzontals"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:198
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:190
 msgid "Horizontal Ruler"
 msgstr "Regle horitzontal"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:199
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:191
 msgid "Horizontal Scale"
 msgstr "Escala horitzontal"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:200
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:192
 msgid "Horizontal Scrollbar"
 msgstr "Barra de desplaçament horitzontal"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:201
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:193
 msgid "Horizontal Separator"
 msgstr "Separador horitzontal"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:202
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:194
 msgid "Horizontal and Vertical"
 msgstr "Horitzontal i vertical"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:203
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:195
 msgid "Hyper Modifier"
 msgstr "Modificador híper"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:204
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:196
 msgid "Icon"
 msgstr "Icona"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:205
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:197
 msgid "Icon Factory"
 msgstr "Fàbrica d'icones"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:207
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:199
 msgid "Icon Name column"
 msgstr "Nom de la icona de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:210
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:202
 msgid "Icon Sources"
 msgstr "Fonts de la icona"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:211
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:203
 msgid "Icon View"
 msgstr "Visualització d'icona"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:212
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:204
 msgid "Icons only"
 msgstr "Només icones"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:213
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:205
 msgid "If Valid"
 msgstr "Si és vàlid"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:214
-msgid ""
-"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
-"for the mnemonic accelerator key"
-msgstr ""
-"Si s'habilita, un subratllat en el text indica que el caràcter següent "
-"s'hauria d'utilitzar per a la tecla de drecera"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:216
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:207
 msgid "Image Menu Item"
 msgstr "Element de menú d'imatge"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:217
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:208
 msgid "Immediate"
 msgstr "Immediat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:218
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:209
 msgid "In"
 msgstr "Dins"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:219
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:210
 msgid "Inches"
 msgstr "Polzades"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:220
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:211
 msgid "Inconsistent column"
 msgstr "Columna inconsistent"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:221
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:212
 msgid ""
 "Indicates a subwindow attached to a component but otherwise has no "
 "connection in the UI hierarchy to that component"
@@ -3429,11 +3472,11 @@ msgstr ""
 "Indica una subfinestra adjunta a un component, però que no té cap altre "
 "connexió en la jerarquia de la UI del component"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:222
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:213
 msgid "Indicates an object controlled by one or more target objects"
 msgstr "Indica que un objecte és controlat per un o més objectes"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:223
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:214
 msgid ""
 "Indicates an object is a cell in a treetable which is displayed because a "
 "cell in the same column is expanded and identifies that cell"
@@ -3442,32 +3485,32 @@ msgstr ""
 "perquè una cel·la en la mateixa columna s'ha expandit i identifica aquella "
 "cel·la"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:224
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:215
 msgid "Indicates an object is a controller for one or more target objects"
 msgstr "Indica que un objecte és un controlador per a un o més objectes"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:225
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:216
 msgid "Indicates an object is a label for one or more target objects"
 msgstr "Indica que un objecte és una etiqueta per a un o més objectes"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:226
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:217
 msgid ""
 "Indicates an object is a member of a group of one or more target objects"
 msgstr "Indica que un objecte és membre d'un grup d'un o més objectes destí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:227
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:218
 msgid "Indicates an object is labelled by one or more target objects"
 msgstr "Indica que un objecte està etiquetat per un o més objectes"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:228
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:219
 msgid "Indicates that an object is a parent window of another object"
 msgstr "Indica que un objecte és una finestra pare d'un altre objecte"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:229
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:220
 msgid "Indicates that an object is a popup for another object"
 msgstr "Indica que un objecte és un menú emergent per a un altre objecte"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:230
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:221
 msgid ""
 "Indicates that an object provides descriptive information about another "
 "object; more verbose than 'Label For'"
@@ -3475,7 +3518,7 @@ msgstr ""
 "Indica que un objecte proporciona informació descriptiva sobre un altre "
 "objecte; més explicatiu que l'«Etiqueta per a»"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:231
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:222
 msgid ""
 "Indicates that another object provides descriptive information about this "
 "object; more verbose than 'Labelled By'"
@@ -3483,7 +3526,7 @@ msgstr ""
 "Indica que un altre objecte proporciona informació descriptiva sobre este "
 "objecte; més explicatiu que l'«Etiqueta per»"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:232
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:223
 msgid ""
 "Indicates that the object has content that flows logically from another "
 "AtkObject in a sequential way, (for instance text-flow)"
@@ -3491,7 +3534,7 @@ msgstr ""
 "Indica que l'objecte té contingut que flota lògicament des d'un altre "
 "AtkObject de forma seqüencial (per exemple un flux de text)"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:233
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:224
 msgid ""
 "Indicates that the object has content that flows logically to another "
 "AtkObject in a sequential way, (for instance text-flow)"
@@ -3499,7 +3542,7 @@ msgstr ""
 "Indica que l'objecte té contingut que flota lògicament cap a un altre "
 "AtkObject de forma seqüencial (per exemple un flux de text)"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:234
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:225
 msgid ""
 "Indicates that the object visually embeds another object's content, i.e. "
 "this object's content flows around another's content"
@@ -3507,51 +3550,52 @@ msgstr ""
 "Indica que un objecte incrusta visualment el contingut d'un altre, p. e. el "
 "contingut d'este objecte flota al voltant del contingut d'un altre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:235
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:226
 msgid "Indicator Size column"
 msgstr "Mida de l'indicador de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:236
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:227
 msgid "Info"
 msgstr "Informació"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:237
-msgid "Input Dialog"
-msgstr "Diàleg d'entrada"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:228
+#, fuzzy
+msgid "Initially Complete"
+msgstr "Compleció de l'entrada"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:238
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:229
 msgid "Insert After"
 msgstr "Insereix després"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:239
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:230
 msgid "Insert Before"
 msgstr "Inspector abans"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:240
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:231
 msgid "Insert Column"
 msgstr "Insereix una columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:241
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:232
 msgid "Insert Page After"
 msgstr "Insereix una pàgina després"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:242
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:233
 msgid "Insert Page Before"
 msgstr "Insereix una pàgina abans"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:243
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:234
 msgid "Insert Row"
 msgstr "Insereix una fila"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:244
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:235
 msgid "Intro"
 msgstr "Tecla de retorn"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:245
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:236
 msgid "Invalid"
 msgstr "Invàlid"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:246
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:237
 msgid ""
 "Inverse of 'Embeds', indicates that this object's content is visually "
 "embedded in another object"
@@ -3559,1069 +3603,1042 @@ msgstr ""
 "El contrari d'«Incrusta», indica que el contingut d'este objecte està "
 "incrustat en un altre objecte"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:247
-#, fuzzy
-msgid "Invisible Character Set"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:238
+msgid "Invisible Char Set"
 msgstr "Estableix el caràcter invisible"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:248
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:239
 msgid "Italic"
 msgstr "Cursiva"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:249
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:240
 msgid "Items"
 msgstr "Elements"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:250
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:241
 msgid "Key Press"
 msgstr "Tecla premuda"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:251
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:242
 msgid "Key Release"
 msgstr "Tecla alliberada"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:252
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:243
 msgid "Keycode column"
 msgstr "Codi de tecla de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:254
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:245
 msgid "Label For"
 msgstr "Etiquetat per a"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:255
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:246
 msgid "Labelled By"
 msgstr "Etiquetat per"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:256
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:247
 msgid "Language column"
 msgstr "Columna de la llengua"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:257
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:248
 msgid "Large Toolbar"
 msgstr "Barra d'eines gran"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:258
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:249
 msgid "Layout"
 msgstr "Disposició"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:259
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:250
 msgid "Least Recently Used first"
 msgstr "Primer els utilitzats menys recentment"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:260
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:251
 msgid "Leave Notify"
 msgstr "Notificació en abandonar"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:261 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:4
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:252
 msgid "Left"
 msgstr "Esquerra"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:262
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:253
 msgid "Left to Right"
 msgstr "D'esquerra a dreta"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:263
-msgid "Linear"
-msgstr "Lineal"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:264
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:254
 msgid "Link Button"
 msgstr "Botó d'enllaç"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:265
-msgid "List"
-msgstr "Llista"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:266
-msgid "List Item"
-msgstr "Element de la llista"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:267
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:255
 msgid "List Store"
 msgstr "Emmagatzematge de llista"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:268
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:256
 msgid "List of widgets in this group"
 msgstr "Llista dels ginys en este grup"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:269
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:257
 msgid "Lock Key"
 msgstr "Tecla de blocat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:270
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:258
 msgid "Low"
 msgstr "Baix"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:271
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:259
 msgid "Markup column"
 msgstr "Columna d'etiquetatge"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:272
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:260
 msgid "Member Of"
 msgstr "Membre de"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:274
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:262
 msgid "Menu Bar"
 msgstr "Barra de menú"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:276
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:264
 msgid "Menu Shell"
 msgstr "Menú d'ordes"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:277
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:265
 msgid "Menu Tool Button"
 msgstr "Botó de menú d'eina"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:278
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:266
 msgid "Message Dialog"
 msgstr "Diàleg de missatges"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:279
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:267
 msgid "Meta Modifier"
 msgstr "Modificador meta"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:280
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:268
 msgid "Middle"
 msgstr "Mitjà"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:281
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:269
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Miscel·lània"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:282
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:270
 msgid "Model column"
 msgstr "Columna del model"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:283
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:271
 msgid "Most Recently Used first"
 msgstr "Primer els utilitzats més recentment"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:284
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:272
 msgid "Mouse"
 msgstr "Ratolí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:285
-msgid "Multiple"
-msgstr "Múltiple"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:286 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:40
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:273
 msgid "Never"
 msgstr "Mai"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:287
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:274
 msgid "Node Child Of"
 msgstr "Node fill de"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:291
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:278
 msgid "North"
 msgstr "Nord"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:292
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:279
 msgid "North East"
 msgstr "Nord-est"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:293
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:280
 msgid "North West"
 msgstr "Nord-oest"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:294
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:281
 msgid "Notebook"
 msgstr "Bloc de notes"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:295
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:282
 msgid "Notification"
 msgstr "Notificació"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:296
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:283
 msgid "Number of Pages"
 msgstr "Nombre de pàgines"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:297
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:284
 msgid "Number of items"
 msgstr "Nombre d'elements"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:298
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:285
 msgid "Number of pages"
 msgstr "Nombre de pàgines"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:299
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:286
 msgid "Number of pages in this assistant"
 msgstr "El nombre de pàgines en este auxiliar"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:300
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:287
 msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
 msgstr ""
 "El nom de la instància de l'objecte, formatat per a l'accés a través de "
 "tecnologies assistives"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:301
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:288
 msgid "Oblique"
 msgstr "Oblic"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:302 ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1235
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:289 ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1243
 msgid "Off"
 msgstr "Desactivat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:303
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:290
 msgid "Ok"
 msgstr "D'acord"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:304
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:291
 msgid "Ok, Cancel"
 msgstr "D'acord, Cancel·la"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:305
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:292
 msgid "On"
 msgstr "Activat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:306
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:293
 msgid "Open"
 msgstr "Obri"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:307
-msgid "Option Menu"
-msgstr "Menú d'opcions"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:308
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:294
 msgid "Orientation column"
 msgstr "Orientació de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:309 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:41
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:295
 msgid "Other"
 msgstr "Altre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:310
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:296
 msgid "Out"
 msgstr "Fora"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:311
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:297
 msgid "Paned"
 msgstr "Amb subfinestres"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:313
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:299
 msgid "Parent Window Of"
 msgstr "Finestra pare de"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:314
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:300
 msgid "Pixbuf Expander Closed column"
 msgstr "Columna de l'expansor de memòria de píxels tancat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:315
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:301
 msgid "Pixbuf Expander Open column"
 msgstr "Columna de l'expansor de memòria de píxels obert"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:316
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:302
 msgid "Pixbuf Renderer"
 msgstr "Renderitzador de memòria de píxels"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:317
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:303
 msgid "Pixbuf column"
 msgstr "Columna de la memòria de píxels"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:318
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:304
 msgid "Pixels"
 msgstr "Píxels"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:319
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:305
 msgid "Pointer Motion"
 msgstr "Moviment del punter"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:320
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:306
 msgid "Pointer Motion Hint"
 msgstr "Indicador del moviment del punter"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:321
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:307
 msgid "Popup"
 msgstr "Menú emergent"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:322
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:308
 msgid "Popup For"
 msgstr "Menú emergent per a"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:323
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:309
 msgid "Popup Menu"
 msgstr "Menú emergent"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:324 ../plugins/gnome/glade-gnome.c:658
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:44
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:310
 msgid "Position"
 msgstr "Posició"
 
 #. Atk press property
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:326
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:312
 msgid "Press"
 msgstr "Prem"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:327
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:314
 msgid "Primary Icon Activatable"
 msgstr "La icona primària és activable"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:328
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:315
 msgid "Primary Icon Name"
 msgstr "Nom de la icona primària"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:329
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:316
 msgid "Primary Icon Pixbuf"
 msgstr "Memòria de píxels de la icona primària"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:330
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:317
 msgid "Primary Icon Sensitive"
 msgstr "Sensibilitat de la icona primària"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:331
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:318
 msgid "Primary Icon Tooltip Markup"
 msgstr "Marcatge de l'indicador de funció de la icona primària"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:332
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:319
 msgid "Primary Icon Tooltip Text"
 msgstr "Text de l'indicador de funció de la icona primària"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:333
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:320
 msgid "Primary Stock Icon"
 msgstr "Icona de l'estoc primària"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:335
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:322
 msgid "Progress Bar"
 msgstr "Barra de progrés"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:336
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:323
 msgid "Progress Fraction"
 msgstr "Fracció del progrés"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:337
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:324
 msgid "Progress Pulse Step"
 msgstr "Pas del pols de progrés"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:338
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:325
 msgid "Progress Renderer"
 msgstr "Renderitzador del progrés"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:339
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:326
 msgid "Property Change"
 msgstr "Canvi de propietat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:340
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:327
 msgid "Proximity Out"
 msgstr "Més a prop"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:341
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:328
 msgid "Proximity In"
 msgstr "Més lluny"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:342
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:329
 msgid "Pulse column"
 msgstr "Columna del pols"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:343 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:47
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:330
 msgid "Question"
 msgstr "Pregunta"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:344
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:331
 msgid "Queue"
 msgstr "Cua"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:345
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:332
 msgid "Radio Action"
 msgstr "Acció de l'opció"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:346
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:333
 msgid "Radio Button"
 msgstr "Botó de grup"
 
 # FIXME (dpm)
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:347
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:334
 msgid "Radio Menu Item"
 msgstr "Element de botó de grup de menú"
 
 # FIXME (dpm)
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:348
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:335
 msgid "Radio Tool Button"
 msgstr "Botó de grup d'eina"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:349
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:336
 msgid "Radio column"
 msgstr "Columna d'opció"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:350
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:337
 msgid "Range"
 msgstr "Rang"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:351
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:338
 msgid "Recent Action"
 msgstr "Acció recent"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:352
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:339
 msgid "Recent Chooser"
 msgstr "Seleccionador d'elements recents"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:353
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:340
 msgid "Recent Chooser Dialog"
 msgstr "Diàleg de selecció dels elements recents"
 
 #. GtkActivatable
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:355
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:342
 msgid "Related Action"
 msgstr "Acció relacionada"
 
 #. Atk release property
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:357
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:344
 msgid "Release"
 msgstr "Alliberament"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:358
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:345
 msgid "Release Modifier"
 msgstr "Modificador de l'alliberament"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:359
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:346
 msgid "Remove Column"
 msgstr "Suprimeix la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:360
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:347
 msgid "Remove Page"
 msgstr "Suprimeix la pàgina"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:361
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:348
 msgid "Remove Parent"
 msgstr "Suprimeix el pare"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:362
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:349
 msgid "Remove Row"
 msgstr "Suprimeix la fila"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:363
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:350
 msgid "Remove Slot"
 msgstr "Suprimeix la ranura"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:364
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:351
 msgid "Response ID"
 msgstr "ID de resposta"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:365 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:9
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:352
 msgid "Right"
 msgstr "Dreta"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:366
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:353
 msgid "Right to Left"
 msgstr "De dreta a esquerra"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:367
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:354
 msgid "Rise column"
 msgstr "Alçada de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:368
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:355
 msgid "Ruler"
 msgstr "Regle"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:369
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:356
 msgid "Save"
 msgstr "Alça"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:370
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:357
 msgid "Scale Button"
 msgstr "Botó d'escalat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:371
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:358
 msgid "Scale column"
 msgstr "Escala la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:372
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:359
 msgid "Scroll"
 msgstr "Desplaça"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:373
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:360
 msgid "Scrolled Window"
 msgstr "Finestra amb desplaçament"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:374
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:361
 msgid "Second Mouse Button"
 msgstr "Segon botó del ratolí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:375
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:362
 msgid "Secondary Icon Activatable"
 msgstr "La icona secundària és activable"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:376
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:363
 msgid "Secondary Icon Name"
 msgstr "Nom de la icona secundària"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:377
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:364
 msgid "Secondary Icon Pixbuf"
 msgstr "Memòria de píxels de la icona secundària"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:378
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:365
 msgid "Secondary Icon Sensitive"
 msgstr "Sensibilitat de la icona secundària"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:379
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:366
 msgid "Secondary Icon Tooltip Markup"
 msgstr "Marcatge de l'indicador de funció de la icona secundària"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:380
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:367
 msgid "Secondary Icon Tooltip Text"
 msgstr "Text de l'indicador de funció de la icona secundària"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:381
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:368
 msgid "Secondary Stock Icon"
 msgstr "Icona secundària de l'estoc"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:382
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:369
 msgid "Select Folder"
 msgstr "Seleccioneu la carpeta"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:383
-#, fuzzy
-msgid "Semi-Condensed"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:370
+msgid "Semi Condensed"
 msgstr "Semi condensat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:384
-#, fuzzy
-msgid "Semi-Expanded"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:371
+msgid "Semi Expanded"
 msgstr "Semi expandit"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:385
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:372
 msgid "Sensitive column"
 msgstr "Columna de sensitivitat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:386
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:373
 msgid "Separator Menu Item"
 msgstr "Element separador de menú"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:387
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:374
 msgid "Separator Tool Item"
 msgstr "Element separador d'eines"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:388
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:375
 msgid "Set the current page (strictly for editing purposes)"
 msgstr "Estableix la pàgina actual (només per a l'edició)"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:389
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:376
 msgid "Set the description of the Activate atk action"
 msgstr "Estableix la descripció de l'acció atk Activate (activa)"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:390
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:377
 msgid "Set the description of the Click atk action"
 msgstr "Estableix la descripció de l'acció atk Click"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:391
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:378
 msgid "Set the description of the Press atk action"
 msgstr "Estableix la descripció de l'acció atk Press (prem)"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:392
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:379
 msgid "Set the description of the Release atk action"
 msgstr "Estableix la descripció de l'acció atk Release (allibera)"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:393
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:380
 msgid "Set the text in the view's text buffer"
 msgstr "Estableix el text en la memòria intermitja de text de la visualització"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:394
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:381
 msgid "Seventh Key"
 msgstr "Setena clau"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:395
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:382
 msgid "Shift Key"
 msgstr "Tecla de majúscules"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:396
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:383
 msgid "Shrink"
 msgstr "Encongeix"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:397
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:384
 msgid "Single"
 msgstr "Ã?nic"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:398
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:385
 msgid "Single Paragraph Mode column"
 msgstr "Columna del mode de paràgraf únic"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:399
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:386
 msgid "Sixth Key"
 msgstr "Sisena clau"
 
 #. Objects
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:401
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:388
 msgid "Size Group"
 msgstr "Grup de mida"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:402
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:389
 msgid "Size column"
-msgstr "Mida de la columna"
+msgstr "Mida de la mida"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:403
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:390
 msgid "Small Capitals"
 msgstr "Versaletes"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:404
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:391
 msgid "Small Toolbar"
 msgstr "Barra d'eines petita"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:405
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:392
 msgid "South"
 msgstr "Sud"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:406
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:393
 msgid "South East"
 msgstr "Sud-est"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:407
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:394
 msgid "South West"
 msgstr "Sud-oest"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:408
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:395
 msgid "Specialized Widgets"
 msgstr "Ginys especialitzats"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:409
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:396
 msgid "Spin Button"
 msgstr "Botó de selecció de valors"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:410
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:397
 msgid "Spin Renderer"
 msgstr "Renderitzador de selecció de valors"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:411
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:399
+#, fuzzy
+msgid "Spinner Renderer"
+msgstr "Renderitzador de selecció de valors"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:400
 msgid "Splash Screen"
 msgstr "Pantalla flaix"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:412
-msgid "Spline"
-msgstr "Corba"
-
 # FIXME Normalment «spread» com a nom és abast o amplada (dpm)
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:413
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:401
 msgid "Spread"
 msgstr "Escampament"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:414 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:51
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:402
 msgid "Start"
 msgstr "Inici"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:415
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:403
 msgid "Static"
 msgstr "Estàtic"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:416
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:404
 msgid "Status Bar"
 msgstr "Barra d'estat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:417
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:405
 msgid "Status Icon"
 msgstr "Icona de l'estat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:418
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:406
 msgid "Stock Button"
 msgstr "Botó predeterminat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:419
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:407
 msgid "Stock Detail column"
 msgstr "Columna del detall predeterminada"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:420
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:408
 msgid "Stock Item"
 msgstr "Element predeterminat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:421
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:409
 msgid "Stock Size column"
-msgstr "Mida de la columna predeterminada"
+msgstr "Columna de la mida predeterminada"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:422
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:410
 msgid "Stock column"
 msgstr "Columna predeterminada"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:423
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:411
 msgid "Stretch column"
 msgstr "Amplada de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:424
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:412
 msgid "Strikethrough column"
 msgstr "Columna del barrat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:425
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:413
 msgid "Structure"
 msgstr "Estructura"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:426
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:414
 msgid "Style column"
 msgstr "Columna de l'estil"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:427
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:415
 msgid "Substructure"
 msgstr "Subestructura"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:428
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:416
 msgid "Subwindow Of"
 msgstr "Subfinestra de"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:429
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:417
 msgid "Summary"
 msgstr "Resum"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:430
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:418
 msgid "Super Modifier"
 msgstr "Modificador súper"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:431
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:419
 msgid "Table"
 msgstr "Taula"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:434
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:422
 msgid "Text Buffer"
 msgstr "Memòria intermèdia de text"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:435
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:423
 msgid "Text Buffers"
 msgstr "Memòries intermèdies de text"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:436
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:424
 msgid "Text Column column"
 msgstr "Columna de columna de text"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:437
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:425
 msgid "Text Entry"
 msgstr "Entrada de text"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:438
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:426
 msgid "Text Horizontal Alignment column"
 msgstr "Alineació horitzontal del text de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:439
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:427
 msgid "Text Renderer"
 msgstr "Renderitzador de text"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:440
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:428
 msgid "Text Tag"
 msgstr "Etiqueta de text"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:441
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:429
 msgid "Text Tag Table"
 msgstr "Taula d'etiquetes de text"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:442
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:430
 msgid "Text Vertical Alignment column"
 msgstr "Alineament vertical del text de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:443
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:431
 msgid "Text View"
 msgstr "Visualització de text"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:444
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:432
 msgid "Text below icons"
 msgstr "Text sota les icones"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:446
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:434
 msgid "Text column"
 msgstr "Columna del text"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:447
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:435
 msgid "Text only"
 msgstr "Només text"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:448
-#, fuzzy
-msgid "The Pango attributes for this label"
-msgstr "Els atributs de la Pango per a esta etiqueta"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:449
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:436
 msgid "The column in the model to load the value from"
 msgstr "La columna del model de la qual s'ha de carregar el valor"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:450
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:437
 msgid "The items in this combo box"
 msgstr "Els elements d'este quadre combinat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:451
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:438
 msgid "The number of items in the box"
 msgstr "El nombre d'elements en la caixa"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:452
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:439
 msgid "The number of pages in the notebook"
 msgstr "El nombre de pàgines en la llibreta"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:453
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:440
 msgid "The page position in the Assistant"
 msgstr "La posició de la pàgina en l'auxiliar"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:454
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:441
+msgid "The pango attributes for this label"
+msgstr "Els atributs de la Pango per a esta etiqueta"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:442
 msgid "The position of the menu item in the menu shell"
 msgstr "La posició de l'element de menú en el menú d'ordes"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:455
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:443
 msgid "The position of the tool item in the toolbar"
 msgstr "La posició de l'element d'eina en la barra d'eines"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:456
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:444
 msgid "The response ID of this button in a dialog"
 msgstr "L'identificador de resposta d'este botó en un diàleg"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:457
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:445
 #, fuzzy
 msgid ""
 "The stock icon displayed on the item (choose an item from GTK+ stock or from "
 "an icon factory)"
 msgstr ""
 "La icona predeterminada mostrada a l'element (escolliu un element del "
-"magatzem GTK+ o d'una fàbrica d'icones)"
+"magatzem de la GTK+ o d'una fàbrica d'icones)"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:458
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:446
 msgid "The stock item for this button"
 msgstr "L'element predeterminat per a este botó"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:459
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:447
 msgid "The stock item for this menu item"
-msgstr "L'element predeterminat per a este element del menú"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:460
-msgid "The text of the menu item"
-msgstr "El text de l'element de menú"
+msgstr "L'element predeterminat per a este element de menú"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:461
-msgid "The text to display"
-msgstr "El text a mostrar"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:462
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:448
 msgid "Third Mouse Button"
 msgstr "Tercer botó del ratolí"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:463
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:449
 msgid "Toggle Action"
 msgstr "Acció de commutació"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:464
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:450
 msgid "Toggle Button"
 msgstr "Botó de commutació"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:465
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:451
 msgid "Toggle Renderer"
 msgstr "Renderitzador del commutador"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:466
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:452
 msgid "Toggle Tool Button"
 msgstr "Botó de commutació d'eina"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:467
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:453
 msgid "Tool Bar"
 msgstr "Barra d'eines"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:468
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:454
 msgid "Tool Button"
 msgstr "Botó d'eina"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:469
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:455
 msgid "Toolbar"
 msgstr "Barra d'eines"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:470
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:456
 msgid "Tooltip"
 msgstr "Indicador de funció"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:471 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:10
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:457
 msgid "Top"
 msgstr "Superior"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:472
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:458
 msgid "Top Left"
 msgstr "A dalt a l'esquerra"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:473
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:459
 msgid "Top Level"
 msgstr "Nivell superior"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:474
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:460
 msgid "Top Right"
 msgstr "Superior dret"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:475
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:461
 msgid "Top to Bottom"
 msgstr "Superior a inferior"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:476
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:462
 msgid "Toplevels"
 msgstr "Superiors"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:477
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:463
 msgid "Tree Model"
 msgstr "Model d'arbre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:478
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:464
 msgid "Tree Model Filter"
 msgstr "Filtre del model d'arbre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:479
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:465
 msgid "Tree Model Sort"
 msgstr "Ordenació del model d'arbre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:480
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:466
 msgid "Tree Selection"
 msgstr "Selecció d'arbre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:481
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:467
 msgid "Tree Store"
 msgstr "Emmagatzematge d'arbre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:482
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:468
 msgid "Tree View"
 msgstr "Visualització d'arbre"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:484
-msgid "UI Manager"
-msgstr "Gestor de l'interfície d'usuari"
-
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:485
-#, fuzzy
-msgid "Ultra-Condensed"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:470
+msgid "Ultra Condensed"
 msgstr "Ultracondensat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:486
-#, fuzzy
-msgid "Ultra-Expanded"
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:471
+msgid "Ultra Expanded"
 msgstr "Ultraexpandit"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:487
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:472
 msgid "Underline column"
 msgstr "Subratllat de columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:488
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:473
 msgid "Up"
 msgstr "Amunt"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:489
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:474
 msgid "Use Action Appearance"
 msgstr "Amb l'aparença de l'acció"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:490
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:475
 msgid "Use Underline"
 msgstr "Amb subratllat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:491
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:476
 msgid "Utility"
 msgstr "Utilitat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:492
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:477
 msgid "Value column"
 msgstr "Valor de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:493
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:478
 msgid "Variant column"
 msgstr "Variant de la columna"
 
 #. Objects
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:495 ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1237
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:480 ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1245
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertical"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:496
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:481
 msgid "Vertical Alignment"
 msgstr "Alineació vertical"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:497
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:482
 msgid "Vertical Alignment column"
 msgstr "Alineació vertical de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:498
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:483
 msgid "Vertical Box"
 msgstr "Caixa vertical"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:499
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:484
 msgid "Vertical Button Box"
 msgstr "Caixa vertical de botons"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:500
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:485
 msgid "Vertical Padding"
 msgstr "Separació vertical"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:501
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:486
 msgid "Vertical Padding column"
 msgstr "Separació vertical de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:502
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:487
 msgid "Vertical Panes"
 msgstr "Subfinestres verticals"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:503
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:488
 msgid "Vertical Ruler"
 msgstr "Regle vertical"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:504
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:489
 msgid "Vertical Scale"
 msgstr "Escala vertical"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:505
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:490
 msgid "Vertical Scrollbar"
 msgstr "Barra de desplaçament vertical"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:506
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:491
 msgid "Vertical Separator"
 msgstr "Separador vertical"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:507
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:492
 msgid "Viewport"
 msgstr "Port de visualització"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:508
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:493
 msgid "Visibility Notify"
 msgstr "Notificació de visibilitat"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:509
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:494
 msgid "Visible"
 msgstr "Visible"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:510
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:495
 msgid "Visible column"
 msgstr "Columna visible"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:511
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:496
 msgid "Volume Button"
 msgstr "Botó de volum"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:512 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:68
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:497
 msgid "Warning"
 msgstr "Avís"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:513
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:498
 msgid "Weight column"
 msgstr "Pes de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:514
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:499
 msgid "West"
 msgstr "Oest"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:518
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:500
+msgid ""
+"Whether this page will initially be marked as complete regardless of user "
+"input."
+msgstr ""
+
+#. Objects
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:503
+msgid "Widgets"
+msgstr "Ginys"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:504
 msgid "Width column"
 msgstr "Amplada de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:519
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:505
 msgid "Width in Characters column"
 msgstr "Amplada en caràcters de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:520
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:506
 msgid "Window"
 msgstr "Finestra"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:521
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:507
 msgid "Window Group"
 msgstr "Grup de finestres"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:522
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:508
 msgid "Word"
 msgstr "Paraula"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:523
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:509
 msgid "Word Character"
 msgstr "Paraula caràcter"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:524
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:510
 msgid "Wrap Mode column"
 msgstr "Mode d'ajustament de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:525
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:511
 msgid "Wrap Width column"
 msgstr "Amplada de l'ajustament de la columna"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:526
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:512
 msgid "Yes, No"
 msgstr "Sí, No"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:527
+#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:513
 msgid ""
 "You can mark this as translatable and set one name/address if you want to "
 "show a translation specific translator, otherwise you should list all "
@@ -4632,49 +4649,97 @@ msgstr ""
 "traducció d'esta cadena"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:1
+msgid "Collate"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:2
+msgid "Copies"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:3
 msgid "GTK+ Unix Print Toplevels"
 msgstr "Nivells superiors de la impressió GTK+ a Unix"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:2
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:4
+#, fuzzy
+msgid "Generate PDF"
+msgstr "General"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:5
+#, fuzzy
+msgid "Generate PS"
+msgstr "General"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:6
+#, fuzzy
+msgid "Number Up"
+msgstr "Nombre de pàgines"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:7
+msgid "Number Up Layout"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:8
+#, fuzzy
+msgid "Page Set"
+msgstr "Mida de pàgina:"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:9
 msgid "Page Setup Dialog"
 msgstr "Diàleg de configuració de pàgina"
 
-#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:3
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:10
+msgid "Preview"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:11
 msgid "Print Dialog"
 msgstr "Diàleg d'impressió"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:374
-#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:423
-#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:486
-#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:699
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:12
+#, fuzzy
+msgid "Reverse"
+msgstr "Mai"
+
+#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:13
+#, fuzzy
+msgid "Scale"
+msgstr "Escala"
+
+#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:333
+#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:382
+#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:445
+#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:657
 #, c-format
 msgid "Setting columns on %s"
 msgstr "S'estan establint les columnes a %s"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:514
+#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:473
 msgid "< define a new column >"
 msgstr "< defineix una columna nova>"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:827
+#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:783
 msgid "Add and remove columns:"
 msgstr "Afig i suprimeix columnes:"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1196
+#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:837
+#, fuzzy
+msgid "Column type"
+msgstr "Columna"
+
+#: ../plugins/gtk+/glade-column-types.c:859
+#, fuzzy
+msgid "Column name"
+msgstr "Columna"
+
+#: ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1204
 msgid "Add and remove rows:"
 msgstr "Afig i suprimeix files:"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1226
+#: ../plugins/gtk+/glade-model-data.c:1234
 msgid "Sequential editing:"
 msgstr "Edició seqüencial:"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-cell-renderer-button.c:90
-msgid "Entry Editable"
-msgstr "Entrada editable"
-
-#: ../plugins/gtk+/glade-cell-renderer-button.c:91
-msgid "Whether the entry is editable"
-msgstr "Si l'entrada és editable"
-
 #: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:694
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
@@ -4683,7 +4748,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Introduïu un nom de fitxer, un camí relatiu o el camí sencer per a esta font "
 "de «%s» (el Glade només el carregarà en temps d'execució des del directori "
-"del projecte)"
+"del projecte)."
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:701
 #, c-format
@@ -4867,13 +4932,13 @@ msgid "Setting %s to use a pattern string"
 msgstr "S'està establint %s perquè utilitze una cadena de patró"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-label-editor.c:357
-#, c-format
-msgid "Setting %s to set desired width in charachters"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Setting %s to set desired width in characters"
 msgstr "S'està establint %s per a establir l'amplada desitjada en caràcters"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-label-editor.c:388
-#, c-format
-msgid "Setting %s to set maximum width in charachters"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Setting %s to set maximum width in characters"
 msgstr "S'està establint %s per a establir l'amplada màxima en caràcters"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-label-editor.c:422
@@ -4939,39 +5004,50 @@ msgid ""
 "Choose a Data Model and define some\n"
 "columns in the data store first"
 msgstr ""
-"Escolliu el model de dades i definiu algunes\n"
-" columnes en el magatzem de dades primer"
+"Escolliu el model de dades i\n"
+"definiu algunes columnes en el magatzem\n"
+"de dades primer"
+
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:229
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Setting %s to use static text"
+msgstr "S'està establint %s perquè utilitze un element predeterminat"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:275
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:267
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Setting %s to use an external buffer"
+msgstr "S'està establint %s perquè utilitze una cadena de patró"
+
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:352
 #, c-format
 msgid "Setting %s to use a primary icon from stock"
 msgstr "S'està establint %s perquè utilitze una icona primària del magatzem"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:299
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:376
 #, c-format
 msgid "Setting %s to use a primary icon from the icon theme"
 msgstr ""
 "S'està establint %s perquè utilitze una icona primària del tema d'icones"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:322
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:399
 #, c-format
 msgid "Setting %s to use a primary icon from filename"
 msgstr ""
 "S'està establint %s perquè utilitze una icona primària a partir d'un nom de "
 "fitxer"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:347
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:424
 #, c-format
 msgid "Setting %s to use a secondary icon from stock"
 msgstr "S'està establint %s perquè utilitze una icona secundària del magatzem"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:371
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:448
 #, c-format
 msgid "Setting %s to use a secondary icon from the icon theme"
 msgstr ""
 "S'està establint %s perquè utilitze una icona secundària del tema d'icones"
 
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:394
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:471
 #, c-format
 msgid "Setting %s to use a secondary icon from filename"
 msgstr ""
@@ -4979,12 +5055,12 @@ msgstr ""
 "de fitxer"
 
 #. Primary icon...
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:475
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:596
 msgid "Primary icon"
 msgstr "Icona primària"
 
 #. Secondary icon...
-#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:538
+#: ../plugins/gtk+/glade-entry-editor.c:670
 msgid "Secondary icon"
 msgstr "Icona secundària"
 
@@ -5003,435 +5079,445 @@ msgstr "S'està establint %s perquè utilitze l'aparença de l'acció"
 msgid "Setting %s to not use action appearance"
 msgstr "S'està establint %s perquè no utilitze l'aparença de l'acció"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:292
-msgid "Status Message."
-msgstr "Missatge d'estat."
+#~ msgid "Could not display the URL '%s'"
+#~ msgstr "No es pot mostrar l'URL «%s»"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:659
-msgid "The position in the druid"
-msgstr "La posició en l'auxiliar"
+#~ msgid "No suitable web browser could be found."
+#~ msgstr "No s'ha trobat cap navegador executable."
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1011
-msgid "Message box type"
-msgstr "Tipus de caixa de missatge"
+#~ msgid "Could not display the online user manual"
+#~ msgstr "No s'ha pogut mostrar el manual d'usuari en línia"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1012
-msgid "The type of the message box"
-msgstr "El tipus de caixa de missatge"
+#~ msgid ""
+#~ "No suitable web browser executable could be found to be executed and to "
+#~ "display the URL: %s"
+#~ msgstr "No s'ha trobat cap navegador web executable per a mostrar l'URL: %s"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1220
-msgid "This property is valid only in font information mode"
-msgstr ""
-"Esta propietat només és vàlida en el mode d'informació del tipus de lletra"
+#~ msgid "Could not display the online developer reference manual"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut mostrar el manual en línia de referència del desenvolupador"
 
-#. This is deprecated
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1308 ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:18
-msgid "Selection Mode"
-msgstr "Mode de selecció"
+#~ msgid "Name :"
+#~ msgstr "Nom:"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1309
-msgid "Choose the Selection Mode"
-msgstr "Escolliu el mode de selecció"
+#~ msgid "%s catalog"
+#~ msgstr "Catàleg %s"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1449
-msgid "Placement"
-msgstr "Emplaçament"
+#~ msgid "User data"
+#~ msgstr "Dades d'usuari"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1450
-msgid "Choose the BonoboDockPlacement type"
-msgstr "Escolliu el tipus de BonoboDockPlacement"
+#~ msgid "Lookup"
+#~ msgstr "Cerca"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1478
-msgid "Behavior"
-msgstr "Comportament"
+#~ msgid "Creation Function"
+#~ msgstr "Funció de creació"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1479
-msgid "Choose the BonoboDockItemBehavior type"
-msgstr "Escolliu el tipus de BonoboDockItemBehavior"
+#~ msgid "The function which creates this widget"
+#~ msgstr "La funció que crea este giny"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1488
-msgid "Pack Type"
-msgstr "Tipus d'empaquetat"
+#~ msgid "String 1"
+#~ msgstr "Cadena 1"
 
-#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1489
-msgid "Choose the Pack Type"
-msgstr "Escolliu el tipus d'empaquetat"
+#~ msgid "The first string argument to pass to the function"
+#~ msgstr "El primer argument de tipus cadena que es passa a la funció"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:1
-msgid "24-Hour Format"
-msgstr "Format de 24 hores"
+#~ msgid "String 2"
+#~ msgstr "Cadena 2"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:3
-msgid "Background Color"
-msgstr "Color de fons"
+#~ msgid "The second string argument to pass to the function"
+#~ msgstr "El segon argument de tipus cadena que es passa a la funció"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:4
-msgid "Contents Background Color"
-msgstr "Color de fons del contingut"
+#~ msgid "Integer 1"
+#~ msgstr "Enter 1"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:5
-msgid "Dither"
-msgstr "Tramatge"
+#~ msgid "The first integer argument to pass to the function"
+#~ msgstr "El primer argument enter que es passa a la funció"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:11
-msgid "Font Information"
-msgstr "Informació del tipus de lletra"
+#~ msgid "Integer 2"
+#~ msgstr "Enter 2"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:12
-msgid "GNOME About"
-msgstr "Quant al GNOME"
+#~ msgid "The second integer argument to pass to the function"
+#~ msgstr "El segon argument enter que es passa a la funció"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:13
-msgid "GNOME App"
-msgstr "Aplicació GNOME"
+#~ msgid "An accel group for accelerators from stock items"
+#~ msgstr "Un grup d'acceleració per als acceleradors de les icones de l'estoc"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:14
-msgid "GNOME App Bar"
-msgstr "Barra d'aplicacions GNOME"
+#~ msgid "Ascending"
+#~ msgstr "Ascendent"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:15
-msgid "GNOME Color Picker"
-msgstr "Seleccionador de color del GNOME"
+#~ msgid "Browse"
+#~ msgstr "Navega"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:16
-msgid "GNOME Date Edit"
-msgstr "Editor de dates del GNOME"
+#~ msgid "Columned List"
+#~ msgstr "Llista amb columnes"
 
-#. Deprecated Widget Classes :)
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:18
-msgid "GNOME Dialog"
-msgstr "Diàleg del GNOME"
+#~ msgid "Curve"
+#~ msgstr "Corba"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:19
-msgid "GNOME Druid"
-msgstr "Auxiliar del GNOME"
+#~ msgid "Custom widget"
+#~ msgstr "Giny personalitzat"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:20
-msgid "GNOME Druid Page Edge"
-msgstr "Vora de la pàgina de l'auxiliar del GNOME"
+#~ msgid "Descending"
+#~ msgstr "Descendent"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:21
-msgid "GNOME Druid Page Standard"
-msgstr "Pàgina estàndard de l'auxiliar del GNOME"
+#~ msgid "Extended"
+#~ msgstr "Estés"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:22
-msgid "GNOME File Entry"
-msgstr "Entrada de fitxers del GNOME"
+#~ msgid "File Selection"
+#~ msgstr "Selecció de fitxers"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:23
-msgid "GNOME Font Picker"
-msgstr "Seleccionador del tipus de lletra del GNOME"
+#~ msgid "Free"
+#~ msgstr "Lliure"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:24
-msgid "GNOME HRef"
-msgstr "Enllaç web del GNOME"
+#~ msgid "Gamma Curve"
+#~ msgstr "Corba gamma"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:25
-msgid "GNOME Icon Entry"
-msgstr "Entrada d'icones del GNOME"
+#~ msgid "Gtk+ Obsolete"
+#~ msgstr "Obsolets"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:26
-msgid "GNOME Icon Selection"
-msgstr "Seleccionador d'icones del GNOME"
+#~ msgid ""
+#~ "If set, an underline in the text indicates the next character should be "
+#~ "used for the mnemonic accelerator key"
+#~ msgstr ""
+#~ "Si s'habilita, un subratllat en el text indica que el caràcter següent "
+#~ "s'hauria d'utilitzar per a la tecla de drecera"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:27
-msgid "GNOME Message Box"
-msgstr "Caixa de missatges del GNOME"
+#~ msgid "Input Dialog"
+#~ msgstr "Diàleg d'entrada"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:28
-msgid "GNOME Pixmap"
-msgstr "Mapa de píxels del GNOME"
+#~ msgid "Linear"
+#~ msgstr "Lineal"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:29
-msgid "GNOME Pixmap Entry"
-msgstr "Entrada de mapa de píxels del GNOME"
+#~ msgid "List"
+#~ msgstr "Llista"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:30
-msgid "GNOME Property Box"
-msgstr "Caixa de propietats del GNOME"
+#~ msgid "List Item"
+#~ msgstr "Element de la llista"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:31
-msgid "GNOME UI Obsolete"
-msgstr "Ginys del GNOME obsolets"
+#~ msgid "Multiple"
+#~ msgstr "Múltiple"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:32
-msgid "GNOME User Interface"
-msgstr "Interfície d'usuari del GNOME"
+#~ msgid "Option Menu"
+#~ msgstr "Menú d'opcions"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:33
-msgid "Generic"
-msgstr "Genèric"
+#~ msgid "Spline"
+#~ msgstr "Corba"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:34
-msgid "Information"
-msgstr "Informació"
+#~ msgid "The text of the menu item"
+#~ msgstr "El text de l'element de menú"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:35
-msgid "Logo"
-msgstr "Logotip"
+#~ msgid "The text to display"
+#~ msgstr "El text a mostrar"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:36
-msgid "Logo Background Color"
-msgstr "Color de fons del logotip"
+#~ msgid "UI Manager"
+#~ msgstr "Gestor de la interfície d'usuari"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:37
-msgid "Max Saved"
-msgstr "Màxims alçats"
+#~ msgid "Entry Editable"
+#~ msgstr "Entrada editable"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:38
-msgid "Message"
-msgstr "Missatge"
+#~ msgid "Whether the entry is editable"
+#~ msgstr "Si l'entrada és editable"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:39
-msgid "Monday First"
-msgstr "Primer el dilluns"
+#~ msgid "Status Message."
+#~ msgstr "Missatge d'estat."
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:42
-msgid "Padding"
-msgstr "Separació"
+#~ msgid "The position in the druid"
+#~ msgstr "La posició en l'auxiliar"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:43
-msgid "Pixmap"
-msgstr "Mapa de píxels"
+#~ msgid "Message box type"
+#~ msgstr "Tipus de caixa de missatge"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:45
-msgid "Program Name"
-msgstr "Nom del programa"
+#~ msgid "The type of the message box"
+#~ msgstr "El tipus de caixa de missatge"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:46
-msgid "Program Version"
-msgstr "Versió del programa"
+#~ msgid "This property is valid only in font information mode"
+#~ msgstr ""
+#~ "Esta propietat només és vàlida en el mode d'informació del tipus de lletra"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:48
-msgid "Scaled Height"
-msgstr "Alçada escalada"
+#~ msgid "Selection Mode"
+#~ msgstr "Mode de selecció"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:49
-msgid "Scaled Width"
-msgstr "Amplada escalada"
+#~ msgid "Choose the Selection Mode"
+#~ msgstr "Escolliu el mode de selecció"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:50
-msgid "Show Time"
-msgstr "Mostra l'hora"
+#~ msgid "Placement"
+#~ msgstr "Emplaçament"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:52
-msgid "StatusBar"
-msgstr "Barra d'estat"
+#~ msgid "Choose the BonoboDockPlacement type"
+#~ msgstr "Escolliu el tipus de BonoboDockPlacement"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:53
-msgid "Store Config"
-msgstr "Alça la configuració"
+#~ msgid "Behavior"
+#~ msgstr "Comportament"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:55
-msgid "Text Foreground Color"
-msgstr "Color de primer pla del text"
+#~ msgid "Choose the BonoboDockItemBehavior type"
+#~ msgstr "Escolliu el tipus de BonoboDockItemBehavior"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:56
-msgid "The height to scale the pixmap to"
-msgstr "L'alçada a escalar el mapa de píxels"
+#~ msgid "Pack Type"
+#~ msgstr "Tipus d'empaquetat"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:57
-msgid "The maximum number of history entries saved"
-msgstr "El nombre màxim d'entrades de l'historial alçades"
+#~ msgid "Choose the Pack Type"
+#~ msgstr "Escolliu el tipus d'empaquetat"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:58
-msgid "The pixmap file"
-msgstr "El fitxer de mapa de píxels"
+#~ msgid "24-Hour Format"
+#~ msgstr "Format de 24 hores"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:59
-msgid "The width to scale the pixmap to"
-msgstr "L'amplada a escalar el mapa de píxels"
+#~ msgid "Background Color"
+#~ msgstr "Color de fons"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:61
-msgid "Title Foreground Color"
-msgstr "Color de primer pla del títol"
+#~ msgid "Contents Background Color"
+#~ msgstr "Color de fons del contingut"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:62
-msgid "Top Watermark"
-msgstr "Marca d'aigua superior"
+#~ msgid "Dither"
+#~ msgstr "Tramatge"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:63
-msgid "Unknown"
-msgstr "Desconegut"
+#~ msgid "Font Information"
+#~ msgstr "Informació del tipus de lletra"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:64
-msgid "Use Alpha"
-msgstr "Amb transparència"
+#~ msgid "GNOME About"
+#~ msgstr "Quant al GNOME"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:65
-msgid ""
-"Used to pass around information about the position of a GnomeDruidPage "
-"within the overall GnomeDruid. This enables the correct \"surrounding\" "
-"content for the page to be drawn"
-msgstr ""
-"S'utilitza per a passar informació sobre la posició d'una GnomeDruidPage "
-"dins del GnomeDruid. Això permet dibuixar el contingut correcte al voltant"
+#~ msgid "GNOME App"
+#~ msgstr "Aplicació GNOME"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:66
-msgid "User"
-msgstr "Usuari"
+#~ msgid "GNOME App Bar"
+#~ msgstr "Barra d'aplicacions GNOME"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:67
-msgid "User Widget"
-msgstr "Giny de l'usuari"
+#~ msgid "GNOME Color Picker"
+#~ msgstr "Seleccionador de color del GNOME"
 
-#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:69
-msgid "Watermark"
-msgstr "Marca d'aigua"
+#~ msgid "GNOME Date Edit"
+#~ msgstr "Editor de dates del GNOME"
 
-#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:2
-msgid "Exclusive"
-msgstr "Exclusiu"
+#~ msgid "GNOME Dialog"
+#~ msgstr "Diàleg del GNOME"
 
-#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:3
-msgid "Floating"
-msgstr "Flotant"
+#~ msgid "GNOME Druid"
+#~ msgstr "Auxiliar del GNOME"
 
-#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:5
-msgid "Locked"
-msgstr "Blocat"
+#~ msgid "GNOME Druid Page Edge"
+#~ msgstr "Vora de la pàgina de l'auxiliar del GNOME"
 
-#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:6
-msgid "Never Floating"
-msgstr "Mai flotant"
+#~ msgid "GNOME Druid Page Standard"
+#~ msgstr "Pàgina estàndard de l'auxiliar del GNOME"
 
-#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:7
-msgid "Never Horizontal"
-msgstr "Mai en horitzontal"
+#~ msgid "GNOME File Entry"
+#~ msgstr "Entrada de fitxers del GNOME"
 
-#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:8
-msgid "Never Vertical"
-msgstr "Mai en vertical"
+#~ msgid "GNOME Font Picker"
+#~ msgstr "Seleccionador del tipus de lletra del GNOME"
 
-#. This is deprecated
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:2
-msgid "Column Spacing"
-msgstr "Espaiat de columnes"
+#~ msgid "GNOME HRef"
+#~ msgstr "Enllaç web del GNOME"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:3
-msgid "GNOME Canvas"
-msgstr "Llenç del GNOME"
+#~ msgid "GNOME Icon Entry"
+#~ msgstr "Entrada d'icones del GNOME"
 
-#. This is deprecated
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:5
-msgid "GNOME Icon List"
-msgstr "Llista d'icones del GNOME"
+#~ msgid "GNOME Icon Selection"
+#~ msgstr "Seleccionador d'icones del GNOME"
 
-#. This is deprecated
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:7
-msgid "Icon Width"
-msgstr "Amplada d'icona"
+#~ msgid "GNOME Message Box"
+#~ msgstr "Caixa de missatges del GNOME"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:8
-msgid "If the icon text can be edited by the user"
-msgstr "Si l'usuari pot editar el text de la icona"
+#~ msgid "GNOME Pixmap"
+#~ msgstr "Mapa de píxels del GNOME"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:9
-msgid ""
-"If the icon text is static, in which case it will not be copied by the "
-"GnomeIconList"
-msgstr ""
-"Si el text de la icona és estàtic; en este cas el GnomeIconList no el copiarà"
+#~ msgid "GNOME Pixmap Entry"
+#~ msgstr "Entrada de mapa de píxels del GNOME"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:10
-msgid "Max X"
-msgstr "X màxima"
+#~ msgid "GNOME Property Box"
+#~ msgstr "Caixa de propietats del GNOME"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:11
-msgid "Max Y"
-msgstr "Y màxima"
+#~ msgid "GNOME UI Obsolete"
+#~ msgstr "Ginys del GNOME obsolets"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:12
-msgid "Min X"
-msgstr "X mínima"
+#~ msgid "GNOME User Interface"
+#~ msgstr "Interfície d'usuari del GNOME"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:13
-msgid "Min Y"
-msgstr "Y mínima"
+#~ msgid "Generic"
+#~ msgstr "Genèric"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:14
-msgid "Pixels per unit"
-msgstr "Píxels per unitat"
+#~ msgid "Information"
+#~ msgstr "Informació"
 
-#. This is deprecated
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:16
-msgid "Row Spacing"
-msgstr "Espaiat de files"
+#~ msgid "Logo"
+#~ msgstr "Logotip"
 
-#. This is deprecated
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:20
-msgid "Text Editable"
-msgstr "Text editable"
+#~ msgid "Logo Background Color"
+#~ msgstr "Color de fons del logotip"
 
-#. This is deprecated
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:22
-msgid "Text Spacing"
-msgstr "Espaiat del text"
+#~ msgid "Max Saved"
+#~ msgstr "Màxims alçats"
 
-#. This is deprecated
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:24
-msgid "Text Static"
-msgstr "Text estàtic"
+#~ msgid "Message"
+#~ msgstr "Missatge"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:25
-#, fuzzy
-msgid "The maximum X coordinate"
-msgstr "La coordenada x màxima"
+#~ msgid "Monday First"
+#~ msgstr "Primer el dilluns"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:26
-#, fuzzy
-msgid "The maximum Y coordinate"
-msgstr "La coordenada x màxima"
+#~ msgid "Padding"
+#~ msgstr "Separació"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:27
-#, fuzzy
-msgid "The minimum X coordinate"
-msgstr "La coordenada x mínima"
+#~ msgid "Pixmap"
+#~ msgstr "Mapa de píxels"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:28
-#, fuzzy
-msgid "The minimum Y coordinate"
-msgstr "La coordenada x mínima"
+#~ msgid "Program Name"
+#~ msgstr "Nom del programa"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:29
-msgid "The number of pixels between columns of icons"
-msgstr "El nombre de píxels entre columnes d'icones"
+#~ msgid "Program Version"
+#~ msgstr "Versió del programa"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:30
-msgid "The number of pixels between rows of icons"
-msgstr "El nombre de píxels entre les files d'icones"
+#~ msgid "Scaled Height"
+#~ msgstr "Alçada escalada"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:31
-msgid "The number of pixels between the text and the icon"
-msgstr "El nombre de píxels entre el text i la icona"
+#~ msgid "Scaled Width"
+#~ msgstr "Amplada escalada"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:32
-msgid "The number of pixels corresponding to one unit"
-msgstr "El nombre de píxels corresponents a una unitat"
+#~ msgid "Show Time"
+#~ msgstr "Mostra l'hora"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:33
-msgid "The selection mode"
-msgstr "El mode de selecció"
+#~ msgid "Store Config"
+#~ msgstr "Alça la configuració"
 
-#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:34
-msgid "The width of each icon"
-msgstr "L'amplada de cada icona"
+#~ msgid "Text Foreground Color"
+#~ msgstr "Color de primer pla del text"
 
-#~ msgid "Name :"
-#~ msgstr "Nom:"
+#~ msgid "The height to scale the pixmap to"
+#~ msgstr "L'alçada a escalar el mapa de píxels"
+
+#~ msgid "The maximum number of history entries saved"
+#~ msgstr "El nombre màxim d'entrades de l'historial alçades"
+
+#~ msgid "The pixmap file"
+#~ msgstr "El fitxer de mapa de píxels"
+
+#~ msgid "The width to scale the pixmap to"
+#~ msgstr "L'amplada a escalar el mapa de píxels"
+
+#~ msgid "Title Foreground Color"
+#~ msgstr "Color de primer pla del títol"
+
+#~ msgid "Top Watermark"
+#~ msgstr "Marca d'aigua superior"
+
+#~ msgid "Unknown"
+#~ msgstr "Desconegut"
+
+#~ msgid "Use Alpha"
+#~ msgstr "Amb transparència"
 
-#~ msgid "Gtk"
-#~ msgstr "GTK"
+#~ msgid ""
+#~ "Used to pass around information about the position of a GnomeDruidPage "
+#~ "within the overall GnomeDruid. This enables the correct \"surrounding\" "
+#~ "content for the page to be drawn"
+#~ msgstr ""
+#~ "S'utilitza per a passar informació sobre la posició d'una GnomeDruidPage "
+#~ "dins del GnomeDruid. Això permet dibuixar el contingut correcte al voltant"
+
+#~ msgid "User"
+#~ msgstr "Usuari"
+
+#~ msgid "User Widget"
+#~ msgstr "Giny de l'usuari"
+
+#~ msgid "Watermark"
+#~ msgstr "Marca d'aigua"
+
+#~ msgid "Exclusive"
+#~ msgstr "Exclusiu"
+
+#~ msgid "Floating"
+#~ msgstr "Flotant"
+
+#~ msgid "Locked"
+#~ msgstr "Blocat"
+
+#~ msgid "Never Floating"
+#~ msgstr "Mai flotant"
+
+#~ msgid "Never Horizontal"
+#~ msgstr "Mai en horitzontal"
+
+#~ msgid "Never Vertical"
+#~ msgstr "Mai en vertical"
+
+#~ msgid "Column Spacing"
+#~ msgstr "Espaiat de columnes"
+
+#~ msgid "GNOME Canvas"
+#~ msgstr "Llenç del GNOME"
+
+#~ msgid "GNOME Icon List"
+#~ msgstr "Llista d'icones del GNOME"
+
+#~ msgid "Icon Width"
+#~ msgstr "Amplada d'icona"
+
+#~ msgid "If the icon text can be edited by the user"
+#~ msgstr "Si l'usuari pot editar el text de la icona"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If the icon text is static, in which case it will not be copied by the "
+#~ "GnomeIconList"
+#~ msgstr ""
+#~ "Si el text de la icona és estàtic; en este cas el GnomeIconList no el "
+#~ "copiarà"
+
+#~ msgid "Max X"
+#~ msgstr "X màxima"
+
+#~ msgid "Max Y"
+#~ msgstr "Y màxima"
+
+#~ msgid "Min X"
+#~ msgstr "X mínima"
+
+#~ msgid "Min Y"
+#~ msgstr "Y mínima"
+
+#~ msgid "Pixels per unit"
+#~ msgstr "Píxels per unitat"
+
+#~ msgid "Row Spacing"
+#~ msgstr "Espaiat de files"
+
+#~ msgid "Text Editable"
+#~ msgstr "Text editable"
+
+#~ msgid "Text Spacing"
+#~ msgstr "Espaiat del text"
+
+#~ msgid "Text Static"
+#~ msgstr "Text estàtic"
+
+#~ msgid "The maximum x coordinate"
+#~ msgstr "La coordenada x màxima"
 
 #~ msgid "The maximum y coordinate"
 #~ msgstr "La coordenada y màxima"
 
+#~ msgid "The minimum x coordinate"
+#~ msgstr "La coordenada x mínima"
+
 #~ msgid "The minimum y coordinate"
 #~ msgstr "La coordenada y mínima"
 
-#
-#~ msgid "%s [%s] - Properties"
-#~ msgstr "Propietats de %s [%s]"
+#~ msgid "The number of pixels between columns of icons"
+#~ msgstr "El nombre de píxels entre columnes d'icones"
+
+#~ msgid "The number of pixels between rows of icons"
+#~ msgstr "El nombre de píxels entre les files d'icones"
+
+#~ msgid "The number of pixels between the text and the icon"
+#~ msgstr "El nombre de píxels entre el text i la icona"
+
+#~ msgid "The number of pixels corresponding to one unit"
+#~ msgstr "El nombre de píxels corresponents a una unitat"
+
+#~ msgid "The selection mode"
+#~ msgstr "El mode de selecció"
+
+#~ msgid "The width of each icon"
+#~ msgstr "L'amplada de cada icona"
 
 #~ msgid ""
 #~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Save changes to project \"%s\" "
@@ -5439,17 +5525,14 @@ msgstr "L'amplada de cada icona"
 #~ "\n"
 #~ "Your changes will be lost if you don't save them."
 #~ msgstr ""
-#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Voleu desar els canvis al projecte «%"
-#~ "s» abans de tancar?</span>\n"
+#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Voleu desar els canvis al projecte "
+#~ "«%s» abans de tancar?</span>\n"
 #~ "\n"
 #~ "Si no els deseu es perdran."
 
 #~ msgid "_Clipboard"
 #~ msgstr "_Porta-retalls"
 
-#~ msgid "Show the clipboard"
-#~ msgstr "Mostra el porta-retalls"
-
 #~ msgid "Context _Help"
 #~ msgstr "_Ajuda contextual"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]