[gvfs/gnome-2-30] Update Simplified Chinese translation.commit a08d543d6e1ee53f8f063a6759009373cb943b93
Author: Xianyou Jin <Jinking this gmail com>
Date:   Mon Oct 25 07:29:43 2010 +0000

    Update Simplified Chinese translation.

 po/zh_CN.po |  525 ++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 270 insertions(+), 255 deletions(-)
---
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
index 173cb06..cad6ada 100644
--- a/po/zh_CN.po
+++ b/po/zh_CN.po
@@ -4,15 +4,16 @@
 # Xin Guan <guanx bac gmail com>, 2008.
 # ç??é?²(Gan Lu) <rhythm gan gmail com>, 2009.
 # FujianWZH <fujianwzh gmail com>, 2009.
+# Xianyou Jin <Jinking this gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gvfs master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gvfs&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-08 19:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-12-09 15:39+0800\n"
-"Last-Translator: Tao Wei <weitao1979 gmail com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-17 17:35+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-26 10:36+0800\n"
+"Last-Translator: Xianyou Jin <Jinking this gmail com>\n"
 "Language-Team: Chinese/Simplified <i18n-zh googlegroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -60,17 +61,18 @@ msgstr "æ?¾ä¸?å?°æ??å±?æ??è½½ç?¹"
 msgid "Invalid filename %s"
 msgstr "æ? æ??æ??件å??ï¼?%s"
 
-#: ../client/gdaemonfile.c:2232 ../client/gdaemonvfs.c:1188
-#: ../client/gdaemonvfs.c:1323 ../client/gdaemonvfs.c:1376
+#: ../client/gdaemonfile.c:2232 ../client/gdaemonvfs.c:1200
+#: ../client/gdaemonvfs.c:1335 ../client/gdaemonvfs.c:1388
 #, c-format
 msgid "Error setting file metadata: %s"
 msgstr "设å®?æ??件å??æ?°æ?®å?ºé??ï¼?%s"
 
-#: ../client/gdaemonfile.c:2233 ../client/gdaemonvfs.c:1377
+#: ../client/gdaemonfile.c:2233 ../client/gdaemonvfs.c:1389
 msgid "values must be string or list of strings"
 msgstr "å?¼å¿?é¡»æ?¯å­?符串æ??å­?符串å??表"
 
-#: ../client/gdaemonfileenumerator.c:448
+#: ../client/gdaemonfileenumerator.c:466 ../client/gdaemonfileenumerator.c:549
+#: ../client/gdaemonfileenumerator.c:600
 #: ../client/gdaemonfileinputstream.c:630
 #: ../client/gdaemonfileinputstream.c:783
 #: ../client/gdaemonfileinputstream.c:901
@@ -80,13 +82,13 @@ msgstr "å?¼å¿?é¡»æ?¯å­?符串æ??å­?符串å??表"
 #: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:681
 #: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:873
 #: ../client/gdaemonfileoutputstream.c:1052 ../client/gvfsdaemondbus.c:1048
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1066 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1087
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1206 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1343
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1407 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1609
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1716 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1878
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1905 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1964
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1986 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2049
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2068 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1163
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1085 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1106
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1225 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1362
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1426 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1628
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1735 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1897
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1924 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1983
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2005 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2068
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:2087 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1163
 #: ../daemon/gvfsbackendtest.c:91 ../daemon/gvfsbackendtest.c:124
 #: ../daemon/gvfsbackendtest.c:187 ../daemon/gvfschannel.c:319
 #: ../daemon/gvfsftptask.c:202 ../monitor/gdu/ggdumount.c:1069
@@ -127,7 +129,7 @@ msgstr "æµ?ä¸?æ?¯æ??æ??ç´¢"
 msgid "Error while getting mount info: %s"
 msgstr "è?·å??æ??载信æ?¯æ?¶å?ºé??ï¼?%s"
 
-#: ../client/gdaemonvfs.c:1189
+#: ../client/gdaemonvfs.c:1201
 msgid "Can't contact session bus"
 msgstr "æ? æ³?è??ç³»ä¼?è¯?æ?»çº¿"
 
@@ -150,7 +152,7 @@ msgstr "è¿?æ?¥å¥?æ?¥å­?å?ºé??ï¼?%s"
 msgid "Invalid file info format"
 msgstr "æ? æ??ç??æ??件信æ?¯æ ¼å¼?"
 
-#: ../common/gvfsdaemonprotocol.c:538
+#: ../common/gvfsdaemonprotocol.c:539
 msgid "Invalid attribute info list content"
 msgstr "å±?æ?§ä¿¡æ?¯å??表å??容æ? æ??"
 
@@ -226,7 +228,8 @@ msgstr "è¿?æ?¥ D-Bus å?ºé??ï¼?%s"
 msgid "%s Filesystem Service"
 msgstr "%s æ??件系ç»?æ??å?¡"
 
-#: ../daemon/daemon-main.c:110
+#: ../daemon/daemon-main.c:110 ../programs/gvfs-copy.c:90
+#: ../programs/gvfs-move.c:78
 #, c-format
 msgid "Error: %s"
 msgstr "é??误ï¼?%s"
@@ -259,7 +262,7 @@ msgstr "å?¯å?¨æ??è½½å®?æ?¤è¿?ç¨?失败"
 msgid "Unmount Anyway"
 msgstr "�论���载"
 
-#: ../daemon/gvfsbackend.c:934 ../monitor/gdu/ggdudrive.c:1021
+#: ../daemon/gvfsbackend.c:934 ../monitor/gdu/ggdudrive.c:1022
 #: ../monitor/gdu/ggdumount.c:922
 msgid "Cancel"
 msgstr "å??æ¶?"
@@ -272,95 +275,114 @@ msgstr ""
 "�被��\n"
 "ä¸?个æ??æ?´å¤?åº?ç?¨ç¨?åº?æ­£å?¨å? ç?¨å?·ã??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:145
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:150
 msgid "Internal Apple File Control error"
-msgstr ""
+msgstr "è?¹æ??æ??件å??é?¨æ?§å?¶é??误"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:149 ../daemon/gvfsbackendftp.c:627
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:154 ../daemon/gvfsbackendftp.c:669
 msgid "File does not exist"
 msgstr "æ??件ä¸?å­?å?¨"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:152
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:157
 msgid "The directory is not empty"
 msgstr "è¿?个ç?®å½?ä¸?æ?¯ç©ºç??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:156
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:161
 msgid "The device did not respond"
 msgstr "è¿?个设å¤?没æ??å??åº?"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:160
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:165
 msgid "The connection was interrupted"
 msgstr "��被中�"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:164
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:169
 msgid "Invalid Apple File Control data received"
 msgstr "æ?¶å?°äº?æ? æ??ç??è?¹æ??æ??件æ?§å?¶æ?°æ?®"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:168
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:173
 #, c-format
 msgid "Unhandled Apple File Control error (%d)"
-msgstr ""
+msgstr "æ?ªå¤?ç??ç??è?¹æ??æ??件æ?§å?¶é??误(%d)"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:185
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:190
 msgid "Lockdown Error: Invalid Argument"
-msgstr ""
+msgstr "é??å®?é??误ï¼?å??æ?°æ? æ??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:189
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:194
 #, c-format
 msgid "Unhandled Lockdown error (%d)"
-msgstr ""
+msgstr "æ?ªå¤?ç??ç??é??å®?é??误(%d)"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:206
-msgid "iPhone Device Error: Invalid Argument"
-msgstr "iPhone 设å¤?é??误ï¼?æ? æ??å??æ?°"
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:211
+msgid "libimobiledevice Error: Invalid Argument"
+msgstr "libi 移å?¨è®¾å¤?é??误ï¼?å??æ?°æ? æ??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:210
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:215
 msgid ""
-"iPhone Device Error: No device found. Make sure usbmuxd is set up correctly."
-msgstr ""
+"libimobiledevice Error: No device found. Make sure usbmuxd is set up "
+"correctly."
+msgstr "libi è¿?å?»è®¾å¤?é??误ï¼?æ?ªå??ç?°è®¾å¤?ã??ç¡®ä¿? usbmuxd å®?è£?正确ã??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:213
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:218
 #, c-format
-msgid "Unhandled iPhone Device error (%d)"
-msgstr ""
+msgid "Unhandled libimobiledevice error (%d)"
+msgstr "æ?ªå¤?ç??ç?? libi 移å?¨è®¾å¤?é??误 (%d)"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:274 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:529
-#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:558 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1631
-#: ../daemon/gvfsbackendhttp.c:315 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:842
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:858 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:877
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:280 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:536
+#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:565 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1631
+#: ../daemon/gvfsbackendhttp.c:315 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:861
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:877 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:896
 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:648
 msgid "Invalid mount spec"
 msgstr "æ? æ??ç??æ??è½½æ??è¿°"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:280
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:286
 msgid "Invalid AFC location: must be in the form of afc://uuid:port-number"
-msgstr ""
+msgstr "é??æ³?ç?? AFC ä½?ç½®"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:295
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:301
 #, c-format
 msgid "Service %d on Apple Mobile Device"
-msgstr ""
+msgstr "è?¹æ??移å?¨è®¾å¤?ä¸?ç?? %d æ??å?¡"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:301
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:307
 #, c-format
 msgid "Apple Mobile Device"
 msgstr "è?¹æ??移å?¨è®¾å¤?"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:351
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:358
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:546 ../daemon/gvfsbackendafc.c:1253
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:498 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:632
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:645 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1886
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1071 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:702
+#: ../daemon/gvfsbackendtrash.c:232
+msgid "Can't open directory"
+msgstr "æ? æ³?æ??å¼?ç?®å½?"
+
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:506 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:624
+#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:668 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:720
+#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:749 ../daemon/gvfsbackendcdda.c:986
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:627 ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:392
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1000 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:646
+#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1085 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1152
+#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1324 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1394
+#, c-format
+msgid "File doesn't exist"
+msgstr "æ??件ä¸?å­?å?¨"
+
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:614 ../daemon/gvfsbackendafc.c:1354
 msgid "Backups are not yet supported."
 msgstr "å°?ä¸?æ?¯æ??å¤?份ã??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:684
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:752
 msgid "Invalid seek type"
 msgstr "æ? æ??ç??æ??索类å??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:1172 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1786
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4591 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1702
+#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:1273 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1820
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4625 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1702
 #: ../daemon/gvfsftptask.c:392
 msgid "Operation unsupported"
 msgstr "ä¸?æ?¯æ??æ­¤æ??ä½?"
@@ -368,38 +390,21 @@ msgstr "ä¸?æ?¯æ??æ­¤æ??ä½?"
 #. FIXME: this should really be "/ in %s", but can't change
 #. due to string freeze.
 #. Translators: This is the name of the root of an sftp share, like "/ on <hostname>"
-#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:318 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2223
-#: ../daemon/gvfsftpdircache.c:419
+#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:323 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2257
+#: ../daemon/gvfsftpdircache.c:428
 #, c-format
 msgid "/ on %s"
 msgstr "%s ä¸?ç?? /"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:518 ../daemon/gvfsbackendftp.c:558
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1714
+#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:525 ../daemon/gvfsbackendftp.c:600
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1733
 msgid "No hostname specified"
 msgstr "æ?ªæ??å®?主æ?ºå??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:616 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:660
-#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:710 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:739
-#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:986 ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:627
-#: ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:392 ../daemon/gvfsbackendftp.c:958
-#: ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:646 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1085
-#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1152 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1324
-#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1394
-#, c-format
-msgid "File doesn't exist"
-msgstr "æ??件ä¸?å­?å?¨"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:624 ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:645
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1877 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1052
-#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:702 ../daemon/gvfsbackendtrash.c:232
-msgid "Can't open directory"
-msgstr "æ? æ³?æ??å¼?ç?®å½?"
-
-#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:748 ../daemon/gvfsbackendburn.c:680
+#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:758 ../daemon/gvfsbackendburn.c:680
 #: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:714 ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:439
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:258 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:693
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3837 ../daemon/gvfsftpdircache.c:154
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:294 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:693
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3871 ../daemon/gvfsftpdircache.c:154
 msgid "The file is not a directory"
 msgstr "æ­¤æ??件ä¸?æ?¯ç?®å½?æ??件"
 
@@ -416,22 +421,22 @@ msgstr "æ? æ³?å??建临æ?¶ç?®å½?"
 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:451 ../daemon/gvfsbackendburn.c:672
 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:717 ../daemon/gvfsbackendburn.c:743
 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:781 ../daemon/gvfsbackendburn.c:972
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:1008 ../daemon/gvfsbackendftp.c:684
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1205 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2198
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2917 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1790
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2903 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2916
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2936 ../daemon/gvfsbackendtrash.c:216
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:1008 ../daemon/gvfsbackendftp.c:726
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1207 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2207
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2926 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1824
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2937 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2950
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2970 ../daemon/gvfsbackendtrash.c:216
 #, c-format
 msgid "No such file or directory"
 msgstr "æ??件æ??ç?®å½?ä¸?å­?å?¨"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:425 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2223
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1782
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1816
 msgid "Directory not empty"
 msgstr "ç?®å½?é??空"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:459 ../daemon/gvfsbackendburn.c:904
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1791
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1810
 msgid "Can't copy file over directory"
 msgstr "ä¸?è?½å°?æ??件å¤?å?¶å?°ç?®å½?ä¸?"
 
@@ -443,7 +448,7 @@ msgstr "CD/DVD ç??æ??å?¨"
 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:753 ../daemon/gvfsbackendburn.c:789
 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:924 ../daemon/gvfsbackendburn.c:986
 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:990 ../daemon/gvfsbackendburn.c:1000
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2991
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3000
 msgid "File exists"
 msgstr "æ??件已å­?å?¨"
 
@@ -475,41 +480,41 @@ msgstr "å??端ä¸?æ?¯æ??ç??æ??ä½?"
 msgid "No such file or directory in target path"
 msgstr "ç?®ç??è·¯å¾?中ä¸?å­?å?¨æ­¤æ??件æ??ç?®å½?"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:876 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1344
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1760
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:876 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1386
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1779
 msgid "Can't copy directory over directory"
 msgstr "�����������"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:885 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1768
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1799 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1784
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4399
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:885 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1787
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1818 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1818
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4433
 msgid "Target file exists"
 msgstr "ç?®æ ?æ??件已å­?å?¨"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:892 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1367
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1775
+#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:892 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1409
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1794
 msgid "Can't recursively copy directory"
 msgstr "æ? æ³?é??å½?å¤?å?¶ç?®å½?"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:950 ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:794
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2571 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2780
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2877 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2970
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2580 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2789
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2886 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2979
 msgid "Not supported"
 msgstr "ä¸?æ?¯æ??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:332 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1508
+#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:332 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1510
 msgid "Cannot create gudev client"
 msgstr "æ? æ³?å??建 gudev 客æ?·ç«¯"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:352 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1526
+#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:352 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1528
 msgid "Cannot connect to the system bus"
 msgstr "�����系�主线"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:363 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1538
+#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:363 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1540
 msgid "Cannot create libhal context"
 msgstr "æ? æ³?å??建 libhal ä¸?ä¸?æ??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:377 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1551
+#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:377 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1553
 msgid "Cannot initialize libhal"
 msgstr "æ? æ³?å??å§?å?? libhal"
 
@@ -562,7 +567,7 @@ msgstr "驱å?¨å?¨ %s ä¸?æ??æ?¥è?ªâ??paranoiaâ??ç??é??误"
 msgid "Error seeking in stream on drive %s"
 msgstr "å?¨é©±å?¨å?¨ %s ä¸?ç??æµ?æ??ç´¢æ?¶å?ºé??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:979 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1885
+#: ../daemon/gvfsbackendcdda.c:979 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1894
 #, c-format
 msgid "No such file"
 msgstr "æ? æ­¤æ??件"
@@ -581,14 +586,14 @@ msgid "Computer"
 msgstr "计��"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:521
-msgid "Filesystem"
+msgid "File System"
 msgstr "æ??件系ç»?"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:649
 msgid "Can't open mountable file"
 msgstr "æ? æ³?æ??å¼?å?¯æ??è½½æ??件"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:840 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1146
+#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:840 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1151
 #, c-format
 msgid "Internal error: %s"
 msgstr "å??é?¨é??误ï¼?%s"
@@ -616,19 +621,17 @@ msgid "Can't eject file"
 msgstr "æ? æ³?å¼¹å?ºæ??件"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1252 ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1259
-#, fuzzy
 msgid "Can't start file"
-msgstr "ä¸?è?½å?¯å?¨æ??件"
+msgstr "æ? æ³?å?¯å?¨æ??件"
 
 #: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1325 ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1332
-#, fuzzy
 msgid "Can't stop file"
-msgstr "ä¸?è?½å??æ­¢æ??件"
+msgstr "æ? æ³?å??æ­¢æ??件"
 
+# Poll is a function name, almost the same as select function.
 #: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1389 ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:1396
-#, fuzzy
 msgid "Can't poll file"
-msgstr "ä¸?è?½è°?æ?¥æ??件"
+msgstr "æ? æ³? poll æ??件"
 
 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:561 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1698
 #: ../daemon/gvfsbackendhttp.c:261
@@ -679,14 +682,14 @@ msgid "Could not create request"
 msgstr "æ? æ³?å??建请æ±?"
 
 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1930 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2183
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2294 ../daemon/gvfsbackendftp.c:643
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:824 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1174
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1352 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4243
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2294 ../daemon/gvfsbackendftp.c:685
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:866 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1216
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1394 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4277
 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2038
 msgid "Target file already exists"
 msgstr "ç?®æ ?æ??件已å­?å?¨"
 
-#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2003 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3377
+#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2003 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3411
 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1132
 msgid "The file was externally modified"
 msgstr "æ??件被å?¶å®?ç¨?åº?æ?´æ?¹"
@@ -716,77 +719,77 @@ msgid "Network"
 msgstr "ç½?ç»?"
 
 #. Translators: the first %s is the username, the second the host name
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:381
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:423
 #, c-format
 msgid "Enter password for ftp as %s on %s"
 msgstr "请è¾?å?¥ %2$s ä¸? %1$s ç?? ftp å¯?ç ?"
 
 #. translators: %s here is the hostname
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:384
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:426
 #, c-format
 msgid "Enter password for ftp on %s"
 msgstr "请è¾?å?¥ %s ä¸? ftp ç??å¯?ç ?"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:411 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:969
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:453 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:974
 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:606 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:986
 msgid "Password dialog cancelled"
 msgstr "å¯?ç ?对è¯?æ¡?被å??æ¶?"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:521
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:563
 #, c-format
 msgid "ftp on %s"
 msgstr "%s ä¸?ç?? ftp"
 
 #. Translators: the first %s is the username, the second the host name
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:525
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:567
 #, c-format
 msgid "ftp as %s on %s"
 msgstr "以 %s ftp � %s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:618
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:660
 msgid "Insufficient permissions"
 msgstr "æ??é??ä¸?足"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:664 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2287
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3023 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3364
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4234
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:706 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2321
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3057 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3398
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4268
 msgid "File is directory"
 msgstr "æ??件æ?¯ç?®å½?"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:872 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1137
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3230
+#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:914 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1179
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3264
 msgid "backups not supported yet"
 msgstr "å°?ä¸?æ?¯æ??å¤?份"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:504
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:506
 #, c-format
 msgid "%s: %d: Directory or file exists"
 msgstr "%s: %d: ç?®å½?æ??æ??件已å­?å?¨"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:511
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:513
 #, c-format
 msgid "%s: %d: No such file or directory"
 msgstr "%s: %d: 没æ??该æ??件æ??ç?®å½?"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:517
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:519
 #, c-format
 msgid "%s: %d: Invalid filename"
 msgstr "%s: %d: æ? æ??ç??æ??件å??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:523
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:525
 #, c-format
 msgid "%s: %d: Not Supported"
 msgstr "%s: %d: ä¸?æ?¯æ??"
 
 #. Translator: %s represents the device, e.g. usb:001,042
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:718 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:724
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:720 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:726
 #, c-format
 msgid "Digital Camera (%s)"
 msgstr "����(%s)"
 
 #. Translator: %s is the vendor name, e.g. Panasonic
 #. Translators: %s is the device vendor
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:947 ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:197
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:949 ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:197
 #: ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:299
 #, c-format
 msgid "%s Camera"
@@ -794,169 +797,169 @@ msgstr "%s ��"
 
 #. Translator: %s is the vendor name, e.g. Panasonic
 #. Translators: %s is the device vendor
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:950 ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:192
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:952 ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:192
 #: ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:294
 #, c-format
 msgid "%s Audio Player"
 msgstr "%s �����"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:959 ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:203
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:961 ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:203
 #: ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:308
 msgid "Camera"
 msgstr "��"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:961 ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:306
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:963 ../monitor/gphoto2/ggphoto2volume.c:306
 msgid "Audio Player"
 msgstr "�����"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1567
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1569
 msgid "No device specified"
 msgstr "æ?ªæ??å®?设å¤?"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1588
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1590
 msgid "Cannot create gphoto2 context"
 msgstr "æ? æ³?å??建 gphoto2 ä¸?ä¸?æ??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1598
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1600
 msgid "Error creating camera"
 msgstr "å??建ç?§ç?¸æ?ºæ?¶å?ºé??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1611 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1621
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1613 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1623
 msgid "Error loading device information"
 msgstr "è½½å?¥è®¾å¤?ä¿¡æ?¯æ?¶å?ºé??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1633
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1635
 msgid "Error looking up device information"
 msgstr "æ?¥æ?¾è®¾å¤?ä¿¡æ?¯æ?¶å?ºé??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1643
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1645
 msgid "Error getting device information"
 msgstr "è?·å??设å¤?ä¿¡æ?¯æ?¶å?ºé??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1656
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1658
 msgid "Error setting up camera communications port"
 msgstr "设置ç?§ç?¸æ?ºé??信端å?£æ?¶å?ºé??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1667
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1669
 msgid "Error initializing camera"
 msgstr "å??å§?å??ç?§ç?¸æ?ºæ?¶å?ºé??"
 
 #. Translator: %s represents the device, e.g. usb:001,042
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1681
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1683
 #, c-format
 msgid "gphoto2 mount on %s"
 msgstr "%s ä¸?ç?? gphoto2 æ??è½½"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1756
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1765
 msgid "No camera specified"
 msgstr "æ?ªæ??å®?ç?§ç?¸æ?º"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1797 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1823
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1806 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1832
 #, c-format
 msgid "Filesystem is busy"
 msgstr "æ??件系ç»?æ­£å¿?"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1893
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1902
 msgid "Error creating file object"
 msgstr "å??建æ??件对象æ?¶å?ºé??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1908
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1917
 msgid "Error getting file"
 msgstr "è?·å??æ??件æ?¶å?ºé??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1918
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1927
 msgid "Error getting data from file"
 msgstr "ä»?æ??件中è?·å??æ?°æ?®æ?¶å?ºé??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1976
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1985
 #, c-format
 msgid "Malformed icon identifier '%s'"
 msgstr "å?¾æ ?è¯?å?«ç¬¦â??%sâ??ç??æ ¼å¼?é??误"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2052 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3241
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2061 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3250
 #, c-format
 msgid "Error seeking in stream on camera %s"
 msgstr "å?¨ç?§ç?¸æ?º %s ä¸?ç??æµ?æ??ç´¢æ?¶å?ºé??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2192 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2906
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2201 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2940
 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1390
 msgid "Not a directory"
 msgstr "����"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2225
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2234
 msgid "Failed to get folder list"
 msgstr "æ? æ³?å¾?å?°æ??件夹å??表"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2291
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2300
 msgid "Failed to get file list"
 msgstr "æ? æ³?å¾?å?°æ??件å??表"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2583
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2592
 msgid "Error creating directory"
 msgstr "å??建ç?®å½?æ?¶å?ºé??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2792
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2801
 msgid "Name already exists"
 msgstr "å??å­?å·²å­?å?¨"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2803 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3432
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2812 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3441
 msgid "New name too long"
 msgstr "æ?°å??å­?è¿?é?¿"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2813 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3443
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2822 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3452
 msgid "Error renaming dir"
 msgstr "é??å?½å??ç?®å½?æ?¶å?ºé??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2826 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3456
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2835 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3465
 msgid "Error renaming file"
 msgstr "é??å?½å??æ??件æ?¶å?ºé??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2890
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2899
 #, c-format
 msgid "Directory '%s' is not empty"
 msgstr "ç?®å½?â??%sâ??é??空"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2901
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2910
 msgid "Error deleting directory"
 msgstr "å? é?¤ç?®å½?æ?¶å?ºé??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2927
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2936
 msgid "Error deleting file"
 msgstr "å? é?¤æ??件æ?¶å?ºé??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2980
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2989
 msgid "Can't write to directory"
 msgstr "æ? æ³?å??å?¥ç?®å½?"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3027
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3036
 msgid "Cannot allocate new file to append to"
 msgstr "æ? æ³?为è¦?追å? ç??æ??件å??é??æ?°æ??件"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3042
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3051
 msgid "Cannot read file to append to"
 msgstr "æ? æ³?读å??è¦?追å? ç??æ??件"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3053
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3062
 msgid "Cannot get data of file to append to"
 msgstr "æ? æ³?è?·å¾?è¦?追å? æ??件ç??æ?°æ?®"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3340
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3349
 msgid "Error writing file"
 msgstr "å??å?¥æ??件æ?¶å?ºé??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3388
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3397
 msgid "Not supported (not same directory)"
 msgstr "ä¸?æ?¯æ??(ä¸?æ?¯å??ä¸?ç?®å½?)"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3400
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3409
 msgid "Not supported (src is dir, dst is dir)"
 msgstr "ä¸?æ?¯æ??(æº?为ç?®å½?ï¼?ç?®æ ?å?°ä¹?为ç?®å½?)"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3408
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3417
 msgid "Not supported (src is dir, dst is existing file)"
 msgstr "ä¸?æ?¯æ??(æº?为ç?®å½?ï¼?ç?®æ ?å?°ä¸ºå·²å­?å?¨æ??件)"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3420
+#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:3429
 msgid "Not supported (src is file, dst is dir)"
 msgstr "ä¸?æ?¯æ??(æº?为æ??件ï¼?ç?®æ ?å?°ä¸ºç?®å½?)"
 
@@ -986,88 +989,88 @@ msgstr "ç½?ç»?ä½?ç½®ç??è§?å?¨"
 #. lead to G_IO_ERROR_NOT_MOUNTED errors
 #.
 #. Translators: This is "<sharename> on <servername>" and is used as name for an SMB share
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:662 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:545
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:681 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:545
 #: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1417
 #, c-format
 msgid "%s on %s"
 msgstr "%2$s ä¸?ç?? %1$s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:871
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:890
 msgid "USB support missing. Please contact your software vendor"
 msgstr "ä¸?æ?¯æ?? USBã??请è??ç³»æ?¨ç??软件ä¾?åº?å??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:991
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1010
 msgid "Connection to the device lost"
 msgstr "丢失ä¸?设å¤?ç??è¿?æ?¥"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1488
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1507
 msgid "Device requires a software update"
 msgstr "设����个软件��"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1836 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1929
+#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1855 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1929
 #, c-format
 msgid "Error deleting file: %s"
 msgstr "å? é?¤æ??件失败ï¼?%s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:295 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:651
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:301 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:657
 msgid "ssh program unexpectedly exited"
 msgstr "ssh ç¨?åº?æ??å¤?é??å?º"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:303 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1788
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:309 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1822
 #: ../daemon/gvfsftptask.c:400
 msgid "Permission denied"
 msgstr "æ??é??ä¸?足"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:310
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:316
 msgid "Hostname not known"
 msgstr "主æ?ºå??æ?ªç?¥"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:317
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:323
 msgid "No route to host"
 msgstr "没æ??å?°ä¸»æ?ºç??è·¯ç?±"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:324
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:330
 msgid "Connection refused by server"
 msgstr "æ??å?¡å?¨æ??ç»?è¿?æ?¥"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:331
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:337
 msgid "Host key verification failed"
 msgstr "主���认�失败"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:495
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:501
 msgid "Unable to spawn ssh program"
 msgstr "���� ssh ��"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:511
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:517
 #, c-format
 msgid "Unable to spawn ssh program: %s"
 msgstr "���� ssh ���%s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:613 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:874
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:619 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:879
 msgid "Timed out when logging in"
 msgstr "����"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:953
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:958
 msgid "Enter passphrase for key"
 msgstr "è¾?å?¥æ­¤å¯?é?¥ç??å¯?ç ?"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:955
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:960
 msgid "Enter password"
 msgstr "����"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1031
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1036
 msgid "Can't send password"
 msgstr "æ? æ³?å??é??å¯?ç ?"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1039
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1044
 msgid "Log In Anyway"
 msgstr "���"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1039
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1044
 msgid "Cancel Login"
 msgstr "å??æ¶?ç?»å½?"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1048
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1053
 #, c-format
 msgid ""
 "The identity of the remote computer (%s) is unknown.\n"
@@ -1081,78 +1084,78 @@ msgstr ""
 "\n"
 "è¿?ç¨?计ç®?æ?ºå??é??ç??身份æ?¯ %sã??å¦?æ??æ?¨æ?³ç¡®è®¤ç»§ç»­æ??ä½?æ?¯å®?å?¨ç??ï¼?请è??ç³»å?¶ç³»ç»?管ç??å??ã??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1068
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1073
 msgid "Login dialog cancelled"
 msgstr "ç?»å½?对è¯?æ¡?被å??æ¶?"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1088
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1093
 msgid "Can't send host identity confirmation"
 msgstr "æ? æ³?å??é??主æ?ºèº«ä»½ç¡®è®¤ä¿¡æ?¯"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1615 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1638
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1631 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1654
 msgid "Protocol error"
 msgstr "å??è®®é??误"
 
 #. Translators: This is the name of an sftp share, like "sftp for <user>on <hostname>"
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1663
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1679
 #, c-format
 msgid "sftp for %s on %s"
 msgstr "å?¨ %2$s ä¸?ç?? %1$s sftp"
 
 #. Translators: This is the name of an sftp share, like "sftp on <hostname>"
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1666
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1682
 #, c-format
 msgid "sftp on %s"
 msgstr "%s ä¸?ç?? sftp"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1704
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1723
 msgid "Unable to find supported ssh command"
 msgstr "æ? æ³?æ?¾å?°æ?¯æ??ç?? ssh å?½ä»¤"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1963 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2352
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2431 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2442
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2498 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2584
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2634 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2680
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2755 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2862
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2979 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3060
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3132 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3144
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3202 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3244
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3429 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3461
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3516 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3573
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3870 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3937
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4072 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4132
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4167 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4195
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4303 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4357
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4396 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4430
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4464 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4479
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4494 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4572
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1997 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2386
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2465 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2476
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2532 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2618
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2668 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2714
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2789 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2896
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3013 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3094
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3166 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3178
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3236 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3278
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3463 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3495
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3550 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3607
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3904 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3971
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4106 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4166
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4201 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4229
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4337 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4391
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4430 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4464
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4498 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4513
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4528 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4606
 msgid "Invalid reply received"
 msgstr "æ?¶å?°æ? æ??å??å¤?"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2211 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1424
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2245 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1424
 #: ../daemon/gvfsdaemonutils.c:211
 msgid " (invalid encoding)"
 msgstr " (æ? æ??ç¼?ç ?)"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2296
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2330
 msgid "Failure"
 msgstr "失败"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2404
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2438
 #, c-format
 msgid "Invalid icon_id '%s' in OpenIconForRead"
 msgstr "OpenIconForRead 中æ? æ??ç?? icon_idâ??%sâ??"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2700
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2734
 #, c-format
 msgid "Error creating backup file: %s"
 msgstr "å??建å¤?份æ??件å?ºé??ï¼?%s"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3306
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3340
 msgid "Unable to create temporary file"
 msgstr "æ? æ³?å??建临æ?¶æ??件"
 
-#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4229 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2027
+#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4263 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2027
 msgid "Can't move directory over directory"
 msgstr "�����移�����"
 
@@ -1253,22 +1256,22 @@ msgstr "æ? æ??å??端类å??"
 msgid "Error sending fd: %s"
 msgstr "å??é??æ??件æ??述符å?ºé??ï¼?%s"
 
-#: ../daemon/gvfsftpconnection.c:181
+#: ../daemon/gvfsftpconnection.c:180
 msgid "Unexpected end of stream"
 msgstr "æ?°æ?®æµ?æ??å¤?ç»?æ??"
 
-#: ../daemon/gvfsftpconnection.c:197 ../daemon/gvfsftpconnection.c:210
+#: ../daemon/gvfsftpconnection.c:196 ../daemon/gvfsftpconnection.c:209
 #: ../daemon/gvfsftptask.c:412 ../daemon/gvfsftptask.c:840
 msgid "Invalid reply"
 msgstr "æ? æ??å??å¤?"
 
-#: ../daemon/gvfsftpconnection.c:393
+#: ../daemon/gvfsftpconnection.c:392
 msgid ""
 "Failed to create active FTP connection. Maybe your router does not support "
 "this?"
 msgstr "å??建主å?¨ FTP è¿?æ?¥å¤±è´¥ã??æ??许æ?¨ç??è·¯ç?±å?¨ä¸?æ?¯æ??ï¼?"
 
-#: ../daemon/gvfsftpconnection.c:400
+#: ../daemon/gvfsftpconnection.c:399
 msgid "Failed to create active FTP connection."
 msgstr "å??建主å?¨ FTP è¿?æ?¥å¤±è´¥ã??"
 
@@ -1349,9 +1352,9 @@ msgstr "%sï¼?%s"
 
 #: ../daemon/main.c:78 ../metadata/meta-daemon.c:720
 #: ../programs/gvfs-cat.c:163 ../programs/gvfs-cat.c:176
-#: ../programs/gvfs-copy.c:110 ../programs/gvfs-info.c:371
-#: ../programs/gvfs-ls.c:392 ../programs/gvfs-mkdir.c:59
-#: ../programs/gvfs-move.c:98 ../programs/gvfs-open.c:140
+#: ../programs/gvfs-copy.c:123 ../programs/gvfs-info.c:371
+#: ../programs/gvfs-ls.c:392 ../programs/gvfs-mkdir.c:60
+#: ../programs/gvfs-move.c:111 ../programs/gvfs-open.c:140
 #: ../programs/gvfs-open.c:153 ../programs/gvfs-save.c:165
 #: ../programs/gvfs-set-attribute.c:128 ../programs/gvfs-tree.c:251
 #, c-format
@@ -1422,21 +1425,21 @@ msgstr "GVfs GDU å?·ç??è§?å?¨"
 msgid "Floppy Drive"
 msgstr "软ç??驱å?¨å?¨"
 
-#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:256
+#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:258
 #, c-format
 msgid "Unnamed Drive (%s)"
 msgstr "æ?ªå?½å??驱å?¨å?¨ (%s)"
 
-#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:258
+#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:260
 msgid "Unnamed Drive"
 msgstr "æ?ªå?½å??ç??驱å?¨å?¨"
 
-#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:559 ../monitor/hal/ghaldrive.c:662
+#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:561 ../monitor/hal/ghaldrive.c:662
 #, c-format
 msgid "Failed to eject media; one or more volumes on the media are busy."
 msgstr "å¼¹å?ºä»?质失败ï¼?ä»?è´¨ä¸?ç??ä¸?个æ??å¤?个å?·æ­£å¿?"
 
-#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:1014
+#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:1015
 msgid ""
 "Start drive in degraded mode?\n"
 "Starting a drive in degraded mode means that the drive is no longer tolerant "
@@ -1446,7 +1449,7 @@ msgstr ""
 "以é??级模å¼?å?¯å?¨é©±å?¨å?¨ï¼?æ??å?³ç??驱å?¨å?¨ä¸?å??容å¿?æ??é??ã??å¦?æ??æ??ä¸?个å??件æ??é??ï¼?驱å?¨å?¨ä¸?"
 "ç??æ?°æ?®å?¯è?½ä¼?å½»åº?丢失ã??"
 
-#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:1020
+#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:1021
 msgid "Start Anyway"
 msgstr "�论����"
 
@@ -1857,9 +1860,9 @@ msgid ""
 "other."
 msgstr "注æ??ï¼?å¦?é??è¦? cat ç?? -n, -T ä¹?类格å¼?å??å??è?½ï¼?å?¯é??è¿?管é??ç?¨ cat è¿?滤ã??"
 
-#: ../programs/gvfs-cat.c:161 ../programs/gvfs-copy.c:108
+#: ../programs/gvfs-cat.c:161 ../programs/gvfs-copy.c:121
 #: ../programs/gvfs-info.c:369 ../programs/gvfs-ls.c:390
-#: ../programs/gvfs-mkdir.c:57 ../programs/gvfs-move.c:96
+#: ../programs/gvfs-mkdir.c:58 ../programs/gvfs-move.c:109
 #: ../programs/gvfs-open.c:138 ../programs/gvfs-save.c:163
 #: ../programs/gvfs-set-attribute.c:126 ../programs/gvfs-tree.c:249
 #, c-format
@@ -1902,32 +1905,29 @@ msgstr "ä»?ä¸?è·?é??符å?·é?¾æ?¥"
 msgid "progress"
 msgstr "�度"
 
-#: ../programs/gvfs-copy.c:101 ../programs/gvfs-move.c:89
-#: ../programs/gvfs-save.c:156
-msgid "- output files at <location>"
-msgstr "- è¾?å?ºæ??件å?¨ <ä½?ç½®>"
+#: ../programs/gvfs-copy.c:115
+msgid "SOURCE... DEST - copy file(s) from SOURCE to DEST"
+msgstr "æº?å?°å??...ç?®æ ?å?°å??ï¼?å°?(å??个æ??å¤?个)æ??件ä»?æº?å?°å??å¤?å?¶å?°ç?®æ ?å?°å??"
 
-#: ../programs/gvfs-copy.c:119 ../programs/gvfs-move.c:107
-#, c-format
+#: ../programs/gvfs-copy.c:132 ../programs/gvfs-move.c:120
 msgid "Missing operand\n"
 msgstr "æ??ä½?æ?°ä¸¢å¤±\n"
 
-#: ../programs/gvfs-copy.c:127 ../programs/gvfs-move.c:115
-#, c-format
+#: ../programs/gvfs-copy.c:140 ../programs/gvfs-move.c:128
 msgid "Too many arguments\n"
 msgstr "å??æ?°å¤ªå¤?\n"
 
-#: ../programs/gvfs-copy.c:136 ../programs/gvfs-move.c:124
+#: ../programs/gvfs-copy.c:149 ../programs/gvfs-move.c:137
 #, c-format
 msgid "Target %s is not a directory\n"
 msgstr "�� %s ���个��\n"
 
-#: ../programs/gvfs-copy.c:177
+#: ../programs/gvfs-copy.c:193
 #, c-format
 msgid "overwrite %s?"
 msgstr "è¦?è¦?ç?? %s ï¼?"
 
-#: ../programs/gvfs-copy.c:191
+#: ../programs/gvfs-copy.c:207
 #, c-format
 msgid "Error copying file %s: %s\n"
 msgstr "å¤?å?¶ %s æ??件å?ºé??ï¼?%s\n"
@@ -2056,7 +2056,7 @@ msgid "Show completions"
 msgstr "æ?¾ç¤ºå®?æ??"
 
 #: ../programs/gvfs-ls.c:164 ../programs/gvfs-ls.c:171
-#: ../programs/gvfs-rename.c:68
+#: ../programs/gvfs-rename.c:69
 #, c-format
 msgid "Error: %s\n"
 msgstr "é??误ï¼?%s\n"
@@ -2069,15 +2069,19 @@ msgstr "- å?¨ <ä½?ç½®> å??å?ºæ??件"
 msgid "create parent directories"
 msgstr "å??建ç?¶ç?®å½?"
 
-#: ../programs/gvfs-mkdir.c:50
+#: ../programs/gvfs-mkdir.c:51
 msgid "- create directories"
 msgstr "- å??建ç?®å½?"
 
-#: ../programs/gvfs-mkdir.c:78 ../programs/gvfs-mkdir.c:86
+#: ../programs/gvfs-mkdir.c:79 ../programs/gvfs-mkdir.c:88
 #, c-format
 msgid "Error creating directory: %s\n"
 msgstr "å??建ç?®å½?å?ºé??ï¼?%s\n"
 
+#: ../programs/gvfs-monitor-dir.c:38 ../programs/gvfs-monitor-file.c:38
+msgid "Don't send single MOVED events."
+msgstr "ä¸?è¦?å??é??å??个ç?? <b>已移å?¨</b> äº?件"
+
 #: ../programs/gvfs-mount.c:54
 msgid "Mount as mountable"
 msgstr "æ??载为å?¯æ??è½½"
@@ -2092,7 +2096,7 @@ msgstr "�载"
 
 #: ../programs/gvfs-mount.c:57
 msgid "Unmount all mounts with the given scheme"
-msgstr ""
+msgstr "æ??ç»?å®?ç??计å??å?¸è½½æ??æ??ç??æ??è½½"
 
 #: ../programs/gvfs-mount.c:58
 msgid "List"
@@ -2134,13 +2138,17 @@ msgstr "%s æ??è½½å?¨ %s\n"
 #: ../programs/gvfs-mount.c:747
 #, c-format
 msgid "No volume for device file %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "设å¤?æ??件%sæ? å?·æ ?\n"
 
 #: ../programs/gvfs-mount.c:938
 msgid "- mount <location>"
 msgstr "- æ??è½½ <ä½?ç½®>"
 
-#: ../programs/gvfs-move.c:173
+#: ../programs/gvfs-move.c:103
+msgid "SOURCE... DEST - move file(s) from SOURCE to DEST"
+msgstr "æº?å?°å??...ç?®æ ?å?°å??ï¼?å°?(å??个æ??å¤?个)æ??件ä»?æº?å?°å??移å?¨å?°ç?®æ ?å?°å??"
+
+#: ../programs/gvfs-move.c:189
 #, c-format
 msgid "Error moving file %s: %s\n"
 msgstr "移å?¨æ??件 %s å?ºé??ï¼?%s\n"
@@ -2175,11 +2183,11 @@ msgid ""
 "of the file."
 msgstr "使ç?¨å·²æ³¨å??ç?¨æ?¥å?ºæ?¥æ­¤ç±»æ??件ç??é»?认ç?¨ç¨?åº?æ??å¼?æ??件ã??"
 
-#: ../programs/gvfs-rename.c:49
+#: ../programs/gvfs-rename.c:50
 msgid "- rename file"
 msgstr "- é??å?½å??æ??件"
 
-#: ../programs/gvfs-rename.c:74
+#: ../programs/gvfs-rename.c:76
 #, c-format
 msgid "Rename successful. New uri: %s\n"
 msgstr "é??å?½å??æ??å??ã??æ?°ç?? URIï¼?%s\n"
@@ -2188,7 +2196,7 @@ msgstr "é??å?½å??æ??å??ã??æ?°ç?? URIï¼?%s\n"
 msgid "ignore nonexistent files, never prompt"
 msgstr "忽ç?¥ä¸?å­?å?¨ç??æ??件ï¼?ä»?ä¸?æ??示"
 
-#: ../programs/gvfs-rm.c:52
+#: ../programs/gvfs-rm.c:53
 msgid "- delete files"
 msgstr "- å? é?¤æ??件"
 
@@ -2210,7 +2218,7 @@ msgstr "å½?å??建ä¸?个æ??件æ?¶ï¼?é??å?¶è®¿é?®å?ªä¸ºå½?å??ç?¨æ?·"
 
 #: ../programs/gvfs-save.c:47
 msgid "Print new etag at end"
-msgstr ""
+msgstr "å?¨æ?«å°¾æ??å?°æ?°ç?? etag"
 
 #: ../programs/gvfs-save.c:48
 msgid "The etag of the file being overwritten"
@@ -2235,6 +2243,10 @@ msgstr "å?³é?­å?ºé??ï¼?%s\n"
 msgid "Etag not available\n"
 msgstr "徽����\n"
 
+#: ../programs/gvfs-save.c:156
+msgid "DEST - read from standard input and save to DEST"
+msgstr "DESTï¼?ä»?æ ?å??è¾?å?¥ä¸­è¯»å?¥å¹¶ä¿?å­?è?³ DEST"
+
 #: ../programs/gvfs-set-attribute.c:36
 msgid ""
 "attribute type [string, bytestring, boolean, uint32, int32, uint64, int64, "
@@ -2266,23 +2278,26 @@ msgstr "æ? æ??ç??å±?æ?§ç±»å?? %s\n"
 msgid "Error setting attribute: %s\n"
 msgstr "设å®?å±?æ?§å?ºé??ï¼?%s\n"
 
-#: ../programs/gvfs-trash.c:51
+#: ../programs/gvfs-trash.c:52
 msgid "- move files to trash"
 msgstr "- 移å?¨æ??件å?°å??æ?¶ç«?"
 
-#: ../programs/gvfs-trash.c:67
+#: ../programs/gvfs-trash.c:69
 #, c-format
 msgid "Error trashing file: %s\n"
 msgstr "移å?¨æ??件å?°å??æ?¶ç«?å?ºé??ï¼?%s\n"
 
 #: ../programs/gvfs-tree.c:37
 msgid "Follow symlinks, mounts and shortcuts like dirs"
-msgstr ""
+msgstr "æ£?æ?¥æ??件夹ç??符å?·é?¾æ?¥ã??æ??è½½ç?¹å??å¿«æ?·æ?¹å¼?"
 
 #: ../programs/gvfs-tree.c:242
 msgid "- list contents of directories in a tree-like format"
 msgstr "- 以æ ?形格å¼?å??举ç?®å½?å??容"
 
+#~ msgid "- output files at <location>"
+#~ msgstr "- è¾?å?ºæ??件å?¨ <ä½?ç½®>"
+
 #~ msgid "Invalid return value from get_info"
 #~ msgstr "get_info è¿?å??æ? æ??å?¼"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]