[gnome-user-docs] Updated galician translations of gnome-admin-guidecommit 502d49db7a914b4af0e3cdd303523f7d78d96115
Author: Fran Diéguez <fran dieguez mabishu com>
Date:   Wed Oct 20 09:51:09 2010 +0200

    Updated galician translations of gnome-admin-guide

 gnome2-system-admin-guide/gl/gl.po |   62 +++++++++++++++++++++--------------
 1 files changed, 37 insertions(+), 25 deletions(-)
---
diff --git a/gnome2-system-admin-guide/gl/gl.po b/gnome2-system-admin-guide/gl/gl.po
index 58e9e83..e58f353 100644
--- a/gnome2-system-admin-guide/gl/gl.po
+++ b/gnome2-system-admin-guide/gl/gl.po
@@ -1,14 +1,14 @@
 # translation of system-admin-guide.master.po to Galician
 # Antón Méixome <meixome mancomun org>, 2009.
-# Fran Diéguez <frandieguez ubuntu com>, 2010.
 # Fran Dieguez <frandieguez ubuntu com>, 2010.
+# Fran Diéguez <frandieguez ubuntu com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: system-admin-guide.master\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-07-26 22:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-07 15:43+0200\n"
-"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez ubuntu com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-20 09:48+0200\n"
+"Last-Translator: Fran Diéguez <frandieguez ubuntu com>\n"
 "Language-Team: Galician <gnome-gl-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -82,6 +82,10 @@ msgid ""
 "you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
 "section 6 of the license."
 msgstr ""
+"Este manual eÌ? parte do conxunto de manuais de GNOME distribuiÌ?do baixo a "
+"GFDL. Se quere distribuir este manual de forma separada do conxunto, pode "
+"facelo simplemente engadindo unha copia da licencia do manual, como se "
+"describe na seccioÌ?n 6 da licenza."
 
 #: C/system-admin-guide.xml:19(para)
 msgid ""
@@ -91,6 +95,11 @@ msgid ""
 "aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
 "capital letters."
 msgstr ""
+"AlguÌ?ns dos nomes empregados polas companÌ?iÌ?as para distinguir os seus produtos "
+"e servizos son marcas rexistradas. Onde estes nomes aparezan en calquera "
+"documentacioÌ?n de GNOME, os membros do Proxecto de documentacioÌ?n de GNOME "
+"daraÌ?n conta de estas marcas rexistradas, e sempre capitalizaraÌ?n totalmente "
+"ou soÌ? o inicio os nomes."
 
 #: C/system-admin-guide.xml:35(para)
 msgid ""
@@ -302,7 +311,7 @@ msgstr "Un repositorio das preferencias do usuario."
 
 #: C/system-admin-guide.xml:41(para)
 msgid "A daemon, <command>gconfd-2</command>."
-msgstr "Un demonio, <command>gconfd-2<command>"
+msgstr "Un daemon, <command>gconfd-2</command>"
 
 #: C/system-admin-guide.xml:44(para)
 msgid "A command line tool, <command>gconftool-2</command>."
@@ -336,12 +345,12 @@ msgstr ""
 "de GConf</firstterm> é un elemento no repositorio que corresponde a unha "
 "preferencia <systemitem>/apps/gnome-session/options/show_splash_screen</"
 "systemitem> corresponde á opción <guilabel>Mostrar a pantalla de benvida ao "
-"iniciar a sesión</guilabel> na ferramenta de preferencias </"
-"application>Sesións<application>. A interface de usuario do escritorio GNOME "
-"non contén todas as chaves de preferencia no repositorio </"
-"application>GConf<application>. Por exemplo, a ferramenta de preferencias </"
-"application>Panel<systemitem> coa chave </systemitem>/apps/panel/global/"
-"tooltips_enabled<application>."
+"iniciar a sesión</guilabel> na ferramenta de preferencias "
+"<application>Sesións</application>. A interface de usuario do escritorio "
+"GNOME non contén todas as chaves de preferencia no repositorio "
+"<application>GConf</application>. Por exemplo, a ferramenta de preferencias "
+"<application>Panel</application> coa chave <systemitem>/apps/panel/global/"
+"tooltips_enabled</systemitem>."
 
 #: C/system-admin-guide.xml:62(para)
 msgid ""
@@ -904,7 +913,7 @@ msgid ""
 "value in the <sgmltag>&lt;default&gt;</sgmltag> element of the schema object."
 msgstr ""
 "Se o valor de chave de esquema é un obxecto esquema, devolve un valor "
-"suxerido no elemento </sgmltag>&lt;default&gt;<sgmltag> do obxecto esquema."
+"suxerido no elemento <sgmltag>&lt;default&gt;</sgmltag> do obxecto esquema."
 
 #: C/system-admin-guide.xml:479(para)
 msgid ""
@@ -952,8 +961,8 @@ msgid ""
 "command> command to perform the following tasks:"
 msgstr ""
 "<application>GConf</application> inclúe unha ferramenta de liña de ordes, "
-"<command>gconftool-2</command>. Vostede pode usar a orde </command>gconftool-"
-"2<application> para levar a cabo as seguines tarefas:"
+"<command>gconftool-2</command>. Vostede pode usar a orde "
+"<command>gconftool-2</command> para levar a cabo as seguintes tarefas:"
 
 #: C/system-admin-guide.xml:501(para)
 msgid "Set the values of keys."
@@ -2073,8 +2082,8 @@ msgid ""
 "<application>Font</application> preference tool, <guilabel>Desktop font</"
 "guilabel> option"
 msgstr ""
-"Ferramenta de preferencias </application>Tipo de letra<guilabel>, opción </"
-"guilabel>Tipo de letra para o escritorio<application>"
+"Ferramenta de preferencias <application>Tipo de letra</application>, opción "
+"<guilabel>Tipo de letra para o escritorio</guilabel>"
 
 #: C/system-admin-guide.xml:1231(para)
 msgid ""
@@ -2642,10 +2651,10 @@ msgstr ""
 #: C/system-admin-guide.xml:264(entry)
 msgid ""
 "Contains a list of matching rules by which the contents of a menu are "
-"generated. May include the <placeholder-1/>, <placeholder-2/>, <placeholder-"
-"3/>, <placeholder-4/>, <placeholder-5/>, or <placeholder-6/> matching rules. "
-"If more than one rule is present, the rules are logically ORed so that "
-"<placeholder-7/> that match any rule are included."
+"generated. May include the <placeholder-1/>, <placeholder-2/>, "
+"<placeholder-3/>, <placeholder-4/>, <placeholder-5/>, or <placeholder-6/> "
+"matching rules. If more than one rule is present, the rules are logically "
+"ORed so that <placeholder-7/> that match any rule are included."
 msgstr ""
 
 #: C/system-admin-guide.xml:277(literal)
@@ -6927,8 +6936,8 @@ msgid ""
 "disable access to all applications' \"Print Setup\" dialogs."
 msgstr ""
 "Impide que o usuario modifique as configuracións de impresión. Por exemplo, "
-"isto poderá desactivar o acceso a todos os diálogos «Configurar impresión» de "
-"todas as aplicacións."
+"isto poderá desactivar o acceso a todos os diálogos «Configurar impresión» "
+"de todas as aplicacións."
 
 #: C/system-admin-guide.xml:307(term)
 msgid "Disable save to disk"
@@ -6940,7 +6949,8 @@ msgid ""
 "access to all applications' \"Save as\" dialogs."
 msgstr ""
 "Impide que o usuario garde ficheiros en disco. Por exemplo, isto poderá "
-"desactivar o acceso a todos os diálogos «Gardar como» de todas as aplicacións."
+"desactivar o acceso a todos os diálogos «Gardar como» de todas as "
+"aplicacións."
 
 #: C/system-admin-guide.xml:319(title)
 #, fuzzy
@@ -7184,9 +7194,9 @@ msgid ""
 "<envar>XDG_CONFIG_HOME</envar>, if it is not set. User defined menus can be "
 "created at <filename>menus/applications.menu</filename>."
 msgstr ""
-"Se a variábel de contorno </envar>XDG_CONFIG_HOME<filename> non está "
-"estabelecida, esta é a súa localización predefinida. Pódense crear menús "
-"definidos polo usuario en </filename>menus/applications.menu<envar>"
+"Se a variábel de contorno <envar>XDG_CONFIG_HOME</envar> non está "
+"estabelecida, esta é a súa localización predeterminada. Pódense crear menús "
+"definidos polo usuario en <filename>menus/applications.menu</filename>."
 
 #: C/system-admin-guide.xml:48(filename)
 msgid ".fonts"
@@ -7211,6 +7221,8 @@ msgid ""
 "Contains the authentication cookie for the GNOME sound daemon. The GNOME "
 "sound daemon is the Enlightened Sound Daemon (ESD)."
 msgstr ""
+"Contén a «cookie» de autenticación para o «daemon» de son de GNOME. O "
+"«daemon» de son de GNOME é Enlightened Sound Daemon (ESD)."
 
 #: C/system-admin-guide.xml:65(emphasis)
 msgid "NOTE: This is a file, not a directory."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]