[gnome-system-tools] Updated Galician translationscommit 4fd5f6d6f20cf67cd671905bb33a1dd7f75259f5
Author: Fran Diéguez <fran dieguez mabishu com>
Date:   Wed Oct 20 09:32:53 2010 +0200

    Updated Galician translations

 doc/services/gl/gl.po |    9 +++++----
 doc/shares/gl/gl.po   |   22 ++++++++++++----------
 doc/time/gl/gl.po     |   20 +++++++++++++++-----
 3 files changed, 32 insertions(+), 19 deletions(-)
---
diff --git a/doc/services/gl/gl.po b/doc/services/gl/gl.po
index 4d9b3a7..4a47f90 100644
--- a/doc/services/gl/gl.po
+++ b/doc/services/gl/gl.po
@@ -3,13 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnome-system-tools package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL ADDRESS>, YEAR.
 # Fran Dieguez <frandieguez ubuntu com>, 2010.
+# Fran Diéguez <frandieguez ubuntu com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-tools master\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-04 06:10+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-07 16:39+0200\n"
-"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez ubuntu com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-20 09:23+0200\n"
+"Last-Translator: Fran Diéguez <frandieguez ubuntu com>\n"
 "Language-Team: Galician <gnome-gl-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -183,8 +184,8 @@ msgid ""
 "You can start <application>Services Administration Tool</application> in the "
 "following ways:"
 msgstr ""
-"Pode iniciar a </application>Ferramenta de administración de "
-"servizos<application> das seguintes maneiras:"
+"Pode iniciar a <application>Ferramenta de administración de servizos</"
+"application> das seguintes maneiras:"
 
 #: C/services-admin.xml:110(term)
 msgid "<guimenu>System</guimenu> menu"
diff --git a/doc/shares/gl/gl.po b/doc/shares/gl/gl.po
index 7a80c88..0e55998 100644
--- a/doc/shares/gl/gl.po
+++ b/doc/shares/gl/gl.po
@@ -3,13 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnome-system-tools package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL ADDRESS>, YEAR.
 # Fran Dieguez <frandieguez ubuntu com>, 2010.
+# Fran Diéguez <frandieguez ubuntu com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-tools master\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-11 13:49+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-12 20:56+0200\n"
-"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez ubuntu com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-20 09:27+0200\n"
+"Last-Translator: Fran Diéguez <frandieguez ubuntu com>\n"
 "Language-Team: Galician <gnome-gl-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -168,9 +169,9 @@ msgid ""
 "The <application>Shared Folders Administration Tool</application> allows you "
 "to share folders to other computers in your network or in the internet."
 msgstr ""
-"A </application>Ferramenta de administración de cartafoles "
-"compartidos<application> permítelle compartir os seus cartafoles con outros "
-"equipos na súa red local ou en Internet."
+"A <application>Ferramenta de administración de cartafoles compartidos</"
+"application> permítelle compartir os seus cartafoles con outros equipos na "
+"súa rede local ou en Internet."
 
 #: C/shares-admin.xml:96(title)
 msgid "Getting started"
@@ -186,7 +187,7 @@ msgstr ""
 
 #: C/shares-admin.xml:102(term)
 msgid "<guimenu>System</guimenu> menu"
-msgstr "Menú </guimenu>Sistema<guimenu>"
+msgstr "Menú <guimenu>Sistema</guimenu>"
 
 #: C/shares-admin.xml:104(para)
 msgid ""
@@ -326,8 +327,8 @@ msgid ""
 "stop sharing and press the <guilabel>Delete</guilabel> button."
 msgstr ""
 "No separador <guilabel>Cartafoles compartidos</guilabel> seleccione o "
-"cartafol que quere deixar de compartir e prema o botón "
-"<guilabel>Borrar<guilabel>."
+"cartafol que quere deixar de compartir e prema o botón <guilabel>Borrar</"
+"guilabel>."
 
 #: C/shares-admin.xml:178(para)
 msgid ""
@@ -336,8 +337,9 @@ msgid ""
 "not to share in the <guilabel>Share through</guilabel> combobox."
 msgstr ""
 "Prema co botón dereito do rato sobre un cartafol local e seleccione a opción "
-"<guisubmenu></guisubmenu>, despois seleccione non compartir o cartafol na "
-"caixa de verificación </menuchoice>Compartir a través de:<guilabel>."
+"<menuchoice><guisubmenu>Compartir cartafol</guisubmenu></menuchoice>, "
+"despois seleccione non compartir o cartafol na caixa de verificación "
+"<guilabel>Compartir a través de</guilabel>."
 
 #: C/shares-admin.xml:183(title)
 msgid "To modify a folder sharing properties"
diff --git a/doc/time/gl/gl.po b/doc/time/gl/gl.po
index 3c5cdac..1cc0e83 100644
--- a/doc/time/gl/gl.po
+++ b/doc/time/gl/gl.po
@@ -3,13 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnome-system-tools package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL ADDRESS>, YEAR.
 # Fran Dieguez <frandieguez ubuntu com>, 2010.
+# Fran Diéguez <frandieguez ubuntu com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-tools master\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-08-04 06:10+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-07 18:39+0200\n"
-"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez ubuntu com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-20 09:30+0200\n"
+"Last-Translator: Fran Diéguez <frandieguez ubuntu com>\n"
 "Language-Team: Galician <gnome-gl-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -77,6 +78,10 @@ msgid ""
 "you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
 "section 6 of the license."
 msgstr ""
+"Este manual eÌ? parte do conxunto de manuais de GNOME distribuiÌ?do baixo a "
+"GFDL. Se quere distribuir este manual de forma separada do conxunto, pode "
+"facelo simplemente engadindo unha copia da licencia do manual, como se "
+"describe na seccioÌ?n 6 da licenza."
 
 #: C/time-admin.xml:19(para)
 msgid ""
@@ -86,6 +91,11 @@ msgid ""
 "aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
 "capital letters."
 msgstr ""
+"AlguÌ?ns dos nomes empregados polas companÌ?iÌ?as para distinguir os seus produtos "
+"e servizos son marcas rexistradas. Onde estes nomes aparezan en calquera "
+"documentacioÌ?n de GNOME, os membros do Proxecto de documentacioÌ?n de GNOME "
+"daraÌ?n conta de estas marcas rexistradas, e sempre capitalizaraÌ?n totalmente "
+"ou soÌ? o inicio os nomes."
 
 #: C/time-admin.xml:35(para)
 msgid ""
@@ -214,15 +224,15 @@ msgstr ""
 
 #: C/time-admin.xml:110(term)
 msgid "<guimenu>System</guimenu> menu"
-msgstr "Menú </guimenu>Sistema<guimenu>"
+msgstr "Menú <guimenu>Sistema</guimenu>"
 
 #: C/time-admin.xml:112(para)
 msgid ""
 "Choose <menuchoice><guisubmenu>Administration</guisubmenu><guimenuitem>Time "
 "and Date</guimenuitem></menuchoice>."
 msgstr ""
-"Seleccione </guisubmenu><guimenuitem>Administración</guimenuitem></"
-"menuchoice>Data e hora<menuchoice><guisubmenu>."
+"Seleccione <menuchoice><guisubmenu>Administración</"
+"guimenuitem><guimenuitem>Data e Hora</guimenuitem></menuchoice>."
 
 #: C/time-admin.xml:117(term)
 msgid "Context menu in the clock applet"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]