[gimp] [l10n] Updated Estonian translationcommit 133c62327e4f5f486619285bfc9a9753f9920c4f
Author: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>
Date:  Sun Oct 17 20:22:25 2010 +0300

  [l10n] Updated Estonian translation

 po/et.po | 5803 ++++++--------------------------------------------------------
 1 files changed, 489 insertions(+), 5314 deletions(-)
---
diff --git a/po/et.po b/po/et.po
index 582bf9e..94fa04e 100644
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -13,36 +13,30 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gimp_et\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-09-28 16:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-01 12:31+0300\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=gimp&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-01 19:50+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-06 16:04+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: estonian <gnome-et linux ee>\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../app/about.h:23
 msgid "GIMP"
 msgstr "GIMP"
 
-#: ../app/about.h:26 ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
 msgid "GNU Image Manipulation Program"
 msgstr "GIMP - GNU pilditöötlusprogramm"
 
-#. The year of the last commit (UTC) will be inserted into this string.
-#: ../app/about.h:30
-#, c-format
 msgid ""
-"Copyright © 1995-%s\n"
+"Copyright © 1995-2009\n"
 "Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
 msgstr ""
-"Autoriõigus © 1995-%s\n"
+"Autoriõigus © 1995-2009\n"
 "Spencer Kimball, Peter Mattis ja GIMP-i arendusmeeskond"
 
-#: ../app/about.h:34
 msgid ""
 "GIMP is free software: you can redistribute it and/or modify it under the "
 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
@@ -70,7 +64,6 @@ msgstr ""
 "Te peaks olema saanud GNU Ã?ldise Avaliku Litsentsi koopia koos GIMP-iga. Kui "
 "ei, siis vaadake <http://www.gnu.org/licenses/>."
 
-#: ../app/app.c:220
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to open a test swap file.\n"
@@ -83,116 +76,89 @@ msgstr ""
 "Andmekadude vältimiseks kontrolli palun eelistustes määratud saalefailide "
 "kausta asukohta ja ligipääsuõiguseid (hetkel \"%s\")."
 
-#: ../app/batch.c:75
 #, c-format
 msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
 msgstr ""
 "Pakktöötluse interpretaatorit pole kirjeldatud, kasutatakse vaikimisi "
 "interpretaatorit '%s'.\n"
 
-#: ../app/batch.c:93 ../app/batch.c:111
 #, c-format
 msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
 msgstr ""
 "Pakktöötluse interpretaator '%s' pole saadaval. Pakktöötluse režiim on "
 "keelatud."
 
-#: ../app/main.c:139 ../tools/gimp-remote.c:59
 msgid "Show version information and exit"
 msgstr "Näita versiooniteavet ja välju"
 
-#: ../app/main.c:144
 msgid "Show license information and exit"
 msgstr "Näita litsentsiteavet ja välju"
 
-#: ../app/main.c:149
 msgid "Be more verbose"
 msgstr "Väljasta rohkem teateid"
 
-#: ../app/main.c:154
 msgid "Start a new GIMP instance"
 msgstr "Käivita uus GIMP-i protsess"
 
-#: ../app/main.c:159
 msgid "Open images as new"
 msgstr "Ava fail uue pildina"
 
-#: ../app/main.c:164
 msgid "Run without a user interface"
 msgstr "Käivita ilma kasutajaliideseta"
 
-#: ../app/main.c:169
 msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
 msgstr "�ra laadi pintsleid, värvisulandusi, mustreid, ..."
 
-#: ../app/main.c:174
 msgid "Do not load any fonts"
 msgstr "�ra laadi ühtegi fonti"
 
-#: ../app/main.c:179
-#, fuzzy
-msgid "Do not show a splash screen"
+msgid "Do not show a startup window"
 msgstr "�ra näita käivitusakent"
 
-#: ../app/main.c:184
 msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
 msgstr "�ra kasuta GIMP-i ja pluginate jaoks ühismälu"
 
-#: ../app/main.c:189
 msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
 msgstr "Ã?ra kasuta spetsiaalseid CPU kiirenduse funktsioone"
 
-#: ../app/main.c:194
 msgid "Use an alternate sessionrc file"
 msgstr "Kasuta alternatiivset sessionrc faili"
 
-#: ../app/main.c:199
 msgid "Use an alternate user gimprc file"
 msgstr "Kasuta alternatiivset gimprc faili"
 
-#: ../app/main.c:204
 msgid "Use an alternate system gimprc file"
 msgstr "Kasuta alternatiivset süsteemset gimprc faili"
 
-#: ../app/main.c:209
 msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
 msgstr "Käivitatav pakktöötluse käsk (võib kasutada mitu korda)"
 
-#: ../app/main.c:214
 msgid "The procedure to process batch commands with"
 msgstr "Protseduur, millega pakktöötluskäske töödelda"
 
-#: ../app/main.c:219
 msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
 msgstr "Ã?ra kasuta dialoogi, vaid saada teated konsooli"
 
 #. don't translate the mode names (off|on|warn)
-#: ../app/main.c:225
 msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
 msgstr "PDB ühilduvusrežiim (off|on|warn)"
 
 #. don't translate the mode names (never|query|always)
-#: ../app/main.c:231
 msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
 msgstr "Püüa kokku jooksmise korral viga otsida (newer|query|always)"
 
-#: ../app/main.c:236
 msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
 msgstr "Luba ületatavate vigade signaalihaldurid"
 
-#: ../app/main.c:241
 msgid "Make all warnings fatal"
 msgstr "Käsitle kõik hoiatusi kui ületamatuid vigu"
 
-#: ../app/main.c:246
 msgid "Output a gimprc file with default settings"
 msgstr "Väljasta vaikesätetega gimprc fail"
 
-#: ../app/main.c:374
 msgid "[FILE|URI...]"
 msgstr "[FAIL|URI...]"
 
-#: ../app/main.c:392
 msgid ""
 "GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
 "Make sure a proper setup for your display environment exists."
@@ -200,24 +166,19 @@ msgstr ""
 "GIMP ei suutnud graafilist kasutajaliidest käivitada.\n"
 "Kontrolli, et graafilise keskkonnaga oleks kõik korras."
 
-#: ../app/main.c:411
 msgid "Another GIMP instance is already running."
 msgstr "�ks GIMP-i protsess juba käib."
 
-#: ../app/main.c:481
 msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
 msgstr "GIMP-i väljund. Akna sulgemiseks vajuta suvalist klahvi."
 
-#: ../app/main.c:482
 #, c-format
 msgid "(Type any character to close this window)\n"
 msgstr "(Vajuta suvalist klahvi selle akna sulgemiseks)\n"
 
-#: ../app/main.c:499
 msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
 msgstr "GIMP-i väljund. Võid selle akna minimeerida, aga ära seda sulge."
 
-#: ../app/sanity.c:398
 #, c-format
 msgid ""
 "The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
@@ -228,7 +189,6 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Palun kontrolli töökeskkonna muutuja G_FILENAME_ENCODING väärtust."
 
-#: ../app/sanity.c:417
 #, c-format
 msgid ""
 "The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
@@ -239,1427 +199,1008 @@ msgid ""
 "G_FILENAME_ENCODING."
 msgstr ""
 "Kataloogi nimi, kus hoitakse GIMP-i kasutaja häälestusfaili ei ole UTF-8 "
-"formaati tõlgitav: %s\n"
+"kodeeringusse tõlgitav: %s\n"
 "\n"
 "Kõige tõenäolisemalt kasutab sinu failisüsteem kodeeringut mis erineb UTF-8-"
 "st ja sa ei öelnud seda GLib-ile. Palun määra töökeskkonna muutuja "
 "G_FILENAME_ENCODING."
 
 #. show versions of libraries used by GIMP
-#: ../app/version.c:64
 #, c-format
 msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
 msgstr "kasutatakse %s versiooni %s (kompileeritud kasutama versiooni %s)"
 
-#: ../app/version.c:127 ../tools/gimp-remote.c:94
 #, c-format
 msgid "%s version %s"
 msgstr "%s versioon %s"
 
-#: ../app/actions/actions.c:109 ../app/dialogs/dialogs.c:353
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:89
 msgid "Brush Editor"
 msgstr "Pintsliredaktor"
 
 #. initialize the list of gimp brushes
-#: ../app/actions/actions.c:112 ../app/core/gimp.c:953
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:282 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2720
 msgid "Brushes"
 msgstr "Pintslid"
 
-#: ../app/actions/actions.c:115 ../app/dialogs/dialogs.c:292
 msgid "Buffers"
 msgstr "Puhvrid"
 
-#: ../app/actions/actions.c:118 ../app/dialogs/dialogs.c:311
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanalid"
 
-#: ../app/actions/actions.c:121 ../app/dialogs/convert-dialog.c:174
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:319
 msgid "Colormap"
 msgstr "Värviindeks"
 
-#: ../app/actions/actions.c:124
 msgid "Configuration"
 msgstr "Seadistamine"
 
-#: ../app/actions/actions.c:127
 msgid "Context"
 msgstr "Kontekst"
 
-#: ../app/actions/actions.c:130 ../app/dialogs/dialogs.c:275
 msgid "Pointer Information"
 msgstr "Kursori info"
 
-#: ../app/actions/actions.c:133
 msgid "Debug"
 msgstr "Silumine"
 
-#: ../app/actions/actions.c:136
 msgid "Dialogs"
 msgstr "Dialoogid"
 
-#: ../app/actions/actions.c:139
 msgid "Dock"
 msgstr "Dokk"
 
-#: ../app/actions/actions.c:142
 msgid "Dockable"
 msgstr "Dokitav"
 
 #. Document History
-#: ../app/actions/actions.c:145 ../app/dialogs/dialogs.c:294
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1573
 msgid "Document History"
 msgstr "Dokumentide ajalugu"
 
-#: ../app/actions/actions.c:148
 msgid "Drawable"
 msgstr "Joonistatav"
 
-#. Some things do not have grids, so just list
-#: ../app/actions/actions.c:151 ../app/dialogs/dialogs.c:300
-#, fuzzy
-msgid "Paint Dynamics"
-msgstr "Pintsli dünaamika"
-
-#: ../app/actions/actions.c:154 ../app/dialogs/dialogs.c:357
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:94
-#, fuzzy
-msgid "Paint Dynamics Editor"
-msgstr "Värvisulanduste redaktor"
-
-#: ../app/actions/actions.c:157
 msgid "Edit"
 msgstr "Muuda"
 
-#: ../app/actions/actions.c:160 ../app/dialogs/dialogs.c:271
 msgid "Error Console"
 msgstr "Veateadete konsool"
 
-#: ../app/actions/actions.c:163
 msgid "File"
 msgstr "Fail"
 
-#: ../app/actions/actions.c:166 ../app/dialogs/dialogs.c:290
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2740
 msgid "Fonts"
 msgstr "Fondid"
 
-#: ../app/actions/actions.c:169 ../app/dialogs/dialogs.c:361
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:275
 msgid "Gradient Editor"
 msgstr "Värvisulanduste redaktor"
 
 #. initialize the list of gimp gradients
-#: ../app/actions/actions.c:172 ../app/core/gimp.c:973
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:286 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2736
 msgid "Gradients"
 msgstr "Värvisulandused"
 
-#. initialize the list of gimp tool presets
-#: ../app/actions/actions.c:175 ../app/core/gimp.c:983
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:302
-#, fuzzy
-msgid "Tool Presets"
-msgstr "_Mallid:"
-
-#: ../app/actions/actions.c:178 ../app/dialogs/dialogs.c:369
-#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:75
-#, fuzzy
-msgid "Tool Preset Editor"
-msgstr "Tekstiredaktor"
-
-#: ../app/actions/actions.c:181
 msgid "Help"
 msgstr "Abi"
 
-#: ../app/actions/actions.c:184
 msgid "Image"
 msgstr "Pilt"
 
 #. list & grid views
-#: ../app/actions/actions.c:187 ../app/dialogs/dialogs.c:280
 msgid "Images"
 msgstr "Pildid"
 
-#: ../app/actions/actions.c:190 ../app/dialogs/dialogs.c:307
-#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:287
 msgid "Layers"
 msgstr "Kihid"
 
-#: ../app/actions/actions.c:193 ../app/dialogs/dialogs.c:365
-#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:152
 msgid "Palette Editor"
 msgstr "Paletiredaktor"
 
 #. initialize the list of gimp palettes
-#: ../app/actions/actions.c:196 ../app/core/gimp.c:968
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:288 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2732
 msgid "Palettes"
 msgstr "Paletid"
 
 #. initialize the list of gimp patterns
-#: ../app/actions/actions.c:199 ../app/core/gimp.c:963
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:284 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2728
 msgid "Patterns"
 msgstr "Mustrid"
 
-#: ../app/actions/actions.c:202 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2744
 msgid "Plug-Ins"
 msgstr "Pluginad"
 
-#: ../app/actions/actions.c:205 ../app/core/gimpchannel.c:385
 msgid "Quick Mask"
 msgstr "Kiirmask"
 
-#: ../app/actions/actions.c:208 ../app/dialogs/dialogs.c:335
 msgid "Sample Points"
 msgstr "Näidispunktid"
 
-#: ../app/actions/actions.c:211
 msgid "Select"
 msgstr "Valimine"
 
 #. initialize the template list
-#: ../app/actions/actions.c:214 ../app/core/gimp.c:988
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:296
 msgid "Templates"
 msgstr "Mallid"
 
-#: ../app/actions/actions.c:217
 msgid "Text Tool"
 msgstr "Tekstitööriist"
 
-#: ../app/actions/actions.c:220
 msgid "Text Editor"
 msgstr "Tekstiredaktor"
 
-#: ../app/actions/actions.c:223 ../app/dialogs/dialogs.c:263
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1854 ../app/gui/gui.c:430
 msgid "Tool Options"
 msgstr "Töövahendi sätted"
 
-#: ../app/actions/actions.c:226 ../app/widgets/gimptoolbox.c:927
 msgid "Tools"
 msgstr "Töövahendid"
 
-#: ../app/actions/actions.c:229 ../app/dialogs/dialogs.c:315
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:162
 msgid "Paths"
 msgstr "Vektorjooned"
 
-#: ../app/actions/actions.c:232
 msgid "View"
 msgstr "Vaade"
 
-#: ../app/actions/actions.c:235
 msgid "Windows"
 msgstr "Aknad"
 
-#. value description and new value shown in the status bar
-#: ../app/actions/actions.c:584
-#, c-format
-msgid "%s: %.2f"
-msgstr ""
-
-#. value description and new value shown in the status bar
-#: ../app/actions/actions.c:610
-#, c-format
-msgid "%s: %d"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:42
 msgctxt "brush-editor-action"
 msgid "Brush Editor Menu"
 msgstr "Pintsliredaktori menüü"
 
-#: ../app/actions/brush-editor-actions.c:49
 msgctxt "brush-editor-action"
 msgid "Edit Active Brush"
 msgstr "Aktiivse pintsli muutmine"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:42
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Brushes Menu"
 msgstr "Pintslite menüü"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:46
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "_Open Brush as Image"
 msgstr "_Ava pintsel pildina"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:47
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Open brush as image"
 msgstr "Pintsli pildina avamine"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:52
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "_New Brush"
 msgstr "_Uus pintsel"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:53
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Create a new brush"
 msgstr "Loo uus pintsel"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:58
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "D_uplicate Brush"
 msgstr "_Paljunda pintslit"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:59
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Duplicate this brush"
 msgstr "Tee sellest pintslist koopia"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:64
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Copy Brush _Location"
 msgstr "Kopeeri pintsli _asukoht"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:65
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Copy brush file location to clipboard"
 msgstr "Pintslifaili asukoha lõikepuhvrisse kopeerimine"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:70
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "_Delete Brush"
 msgstr "_Kustuta pintsel"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:71
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Delete this brush"
 msgstr "Kustuta see pintsel"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:76
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "_Refresh Brushes"
 msgstr "_Värskenda pintsleid"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:77
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Refresh brushes"
 msgstr "Pintslite värskendamine"
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:85
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "_Edit Brush..."
 msgstr "_Muuda pintslit..."
 
-#: ../app/actions/brushes-actions.c:86
 msgctxt "brushes-action"
 msgid "Edit this brush"
 msgstr "Selle pintsli muutmine"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:41
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "Buffers Menu"
 msgstr "Puhvrite menüü"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:45
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "_Paste Buffer"
 msgstr "_Aseta puhvrist"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:46
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "Paste the selected buffer"
 msgstr "Valitud puhvri sisu asetamine"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:51
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "Paste Buffer _Into"
 msgstr "Aseta puhver _alasse"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:52
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "Paste the selected buffer into the selection"
 msgstr "Valitud puhvri asetamine valitud alasse"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:57
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "Paste Buffer as _New"
 msgstr "Aseta kui _uus pilt"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:58
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "Paste the selected buffer as a new image"
 msgstr "Valitud puhvri sisu asetamine uue pildina"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:63
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "_Delete Buffer"
 msgstr "_Kustuta puhver"
 
-#: ../app/actions/buffers-actions.c:64
 msgctxt "buffers-action"
 msgid "Delete the selected buffer"
 msgstr "Valitud puhvri sisu kustutamine"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:44
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Channels Menu"
 msgstr "Kanalite menüü"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:48
 msgctxt "channels-action"
 msgid "_Edit Channel Attributes..."
 msgstr "_Muuda kanali omadusi..."
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:49
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Edit the channel's name, color and opacity"
 msgstr "Kanali nime, värvi ja katvuse muutmine"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:54
 msgctxt "channels-action"
 msgid "_New Channel..."
 msgstr "_Uus kanal..."
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:55
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Create a new channel"
 msgstr "Uue kanali loomine"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:60
 msgctxt "channels-action"
 msgid "_New Channel"
 msgstr "_Uus kanal"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:61
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Create a new channel with last used values"
 msgstr "Uue kanali loomine viimatiste väärtustega"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:66
 msgctxt "channels-action"
 msgid "D_uplicate Channel"
 msgstr "_Paljunda kanalit"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:68
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Create a duplicate of this channel and add it to the image"
 msgstr "Sellest kanalist koopia tegemine ja pildile lisamine"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:73
 msgctxt "channels-action"
 msgid "_Delete Channel"
 msgstr "_Kustuta kanal"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:74
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Delete this channel"
 msgstr "Selle kanali kustutamine"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:79
 msgctxt "channels-action"
 msgid "_Raise Channel"
 msgstr "_Tõsta kanalit"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:80
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Raise this channel one step in the channel stack"
 msgstr "Selle kanali ühe koha võrra ettepoole tõstmine"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:85
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Raise Channel to _Top"
 msgstr "Tõsta kanal _pealmiseks"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:87
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Raise this channel to the top of the channel stack"
 msgstr "Selle kanali kõige pealmiseks tõstmine"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:92
 msgctxt "channels-action"
 msgid "_Lower Channel"
 msgstr "_Langeta kanalit"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:93
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Lower this channel one step in the channel stack"
 msgstr "Selle kanali ühe koha võrra allapoole liigutamine"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:98
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Lower Channel to _Bottom"
 msgstr "Langeta kanal kõige _alumiseks"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:100
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Lower this channel to the bottom of the channel stack"
 msgstr "Selle kanali kanalite loendis kõige alumiseks liigutamine"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:108
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Channel to Sele_ction"
 msgstr "Tee kanalist _valik"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:109
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Replace the selection with this channel"
 msgstr "Valitud ala asendamine selle kanaliga"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:114
 msgctxt "channels-action"
 msgid "_Add to Selection"
 msgstr "_Lisa valitud alale"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:115
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Add this channel to the current selection"
 msgstr "Selle kanali praegu valitud alale lisamine"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:120
 msgctxt "channels-action"
 msgid "_Subtract from Selection"
 msgstr "Lahuta _valitud alast"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:121
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Subtract this channel from the current selection"
 msgstr "Selle kanali praegu valitud alast lahutamine"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:126
 msgctxt "channels-action"
 msgid "_Intersect with Selection"
 msgstr "Ã?h_isosa valitud alaga"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:127
 msgctxt "channels-action"
 msgid "Intersect this channel with the current selection"
 msgstr "Aktiivse valitud ala ja selle kanali ühisosa leidmine"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:85
-#: ../app/actions/channels-commands.c:402
 msgid "Channel Attributes"
 msgstr "Kanali omadused"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:88
 msgid "Edit Channel Attributes"
 msgstr "Kanali omaduste muutmine"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:90
 msgid "Edit Channel Color"
 msgstr "Kanali värvi muutmine"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:91
-#: ../app/actions/channels-commands.c:123
 msgid "_Fill opacity:"
 msgstr "_Täite katvus:"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:271
-#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:334
-msgid "Channel"
-msgstr "Kanal"
-
-#: ../app/actions/channels-commands.c:117
-#: ../app/actions/channels-commands.c:159
-#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:329
 msgid "New Channel"
 msgstr "Uus kanal"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:120
 msgid "New Channel Options"
 msgstr "Uue kanali sätted"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:122
 msgid "New Channel Color"
 msgstr "Uue kanali värv"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:244 ../app/core/gimpimage-new.c:252
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:599
-#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:261
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:785
 #, c-format
 msgid "%s Channel Copy"
 msgstr "%s kanali koopia"
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:44
+msgid "Channel to Selection"
+msgstr "Tee kanalist valik"
+
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "Colormap Menu"
 msgstr "Värvikaardi menüü"
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:48
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "_Edit Color..."
 msgstr "_Redigeeri värvi..."
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:49
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "Edit this color"
 msgstr "Märgitud värvi muutmine"
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:57
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "_Add Color from FG"
 msgstr "_Lisa esiplaanivärv"
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:58
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "Add current foreground color"
 msgstr "Praeguse esiplaani värvi lisamine"
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:63
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "_Add Color from BG"
 msgstr "_Lisa tagapõhjavärv"
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:64
 msgctxt "colormap-action"
 msgid "Add current background color"
 msgstr "Praeguse tagapõhja värv lisamine"
 
-#: ../app/actions/colormap-commands.c:73
 #, c-format
 msgid "Edit colormap entry #%d"
 msgstr "Muuda värvikaardi elementi #%d"
 
-#: ../app/actions/colormap-commands.c:80
 msgid "Edit Colormap Entry"
 msgstr "Värvikaardi elemendi muutmine"
 
-#: ../app/actions/config-actions.c:38
 msgctxt "config-action"
 msgid "Use _GEGL"
 msgstr "_GEGLi kasutamine"
 
-#: ../app/actions/config-actions.c:39
 msgctxt "config-action"
 msgid "If possible, use GEGL for image processing"
 msgstr "Kui võimalik kasutatakse pilditöötluseks GEGL'it"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:46
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Context"
 msgstr "_Kontekst"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:48
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Colors"
 msgstr "_Värvid"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:50
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Opacity"
 msgstr "_Katvus"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:52
 msgctxt "context-action"
 msgid "Paint _Mode"
 msgstr "Värvimise _režiim"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:54
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Tool"
 msgstr "_Tööriist"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:56
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Brush"
 msgstr "_Pintsel"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:58
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Pattern"
 msgstr "_Muster"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:60
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Palette"
 msgstr "_Palett"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:62
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Gradient"
 msgstr "_Värvisulandus"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:64
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Font"
 msgstr "_Font"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:67
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Shape"
 msgstr "_Kujund"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:69
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Radius"
 msgstr "_Raadius"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:71
 msgctxt "context-action"
 msgid "S_pikes"
 msgstr "_Tipud"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:73
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Hardness"
 msgstr "_Selgus"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:75
-#, fuzzy
 msgctxt "context-action"
-msgid "_Aspect Ratio"
-msgstr "Külgede suhe"
+msgid "_Aspect"
+msgstr "_Külgede suhe"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:77
 msgctxt "context-action"
 msgid "A_ngle"
 msgstr "_Nurk"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:80
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Default Colors"
 msgstr "_Vaikimisi värvid"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:82
 msgctxt "context-action"
 msgid "Set foreground color to black, background color to white"
 msgstr "Esiplaani värvi mustaks ja tagapõhja värvi valgeks määramine"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:87
 msgctxt "context-action"
 msgid "S_wap Colors"
 msgstr "Va_heta värvid"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:88
 msgctxt "context-action"
 msgid "Exchange foreground and background colors"
 msgstr "Esiplaani ja tagapõhja värvide omavahel vahetamine"
 
-#: ../app/actions/context-commands.c:426
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Paint Mode: %s"
-msgstr "Värvimise _režiim"
-
-#: ../app/actions/context-commands.c:552
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Brush Shape: %s"
-msgstr "Pintslid"
-
-#: ../app/actions/context-commands.c:612
-#, c-format
-msgid "Brush Radius: %2.2f"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/context-commands.c:720
-#, c-format
-msgid "Brush Angle: %2.2f"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:40
 msgctxt "cursor-info-action"
 msgid "Pointer Information Menu"
 msgstr "Kursori teabe menüü"
 
-#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:47
 msgctxt "cursor-info-action"
 msgid "_Sample Merged"
 msgstr "Loe _nähtavalt pildilt"
 
-#: ../app/actions/cursor-info-actions.c:48
 msgctxt "cursor-info-action"
 msgid "Use the composite color of all visible layers"
 msgstr "Kasutatakse kõigi nähtavate kihtide ühendvärvi"
 
-#: ../app/actions/data-commands.c:104 ../app/actions/documents-commands.c:343
-#: ../app/actions/file-commands.c:194 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:233
-#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:278
-#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:213
-#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:225
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:552
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:745 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:178
-#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:1222
 #, c-format
 msgid ""
 "Opening '%s' failed:\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"'%s' avamine ebaõnnestus:\n"
+"'%s' avamine nurjus:\n"
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/actions/data-commands.c:133
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:125 ../app/core/gimpimage.c:1624
-#: ../app/core/gimppalette-import.c:210 ../app/core/gimppalette-load.c:223
-#: ../app/core/gimppalette.c:379 ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:771
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:94
 msgid "Untitled"
 msgstr "Pealkirjata"
 
-#: ../app/actions/data-commands.c:238
 msgid "Delete Object"
 msgstr "Kustuta objekt"
 
-#: ../app/actions/data-commands.c:261
 #, c-format
 msgid "Delete '%s'?"
 msgstr "Kas '%s' kustutada?"
 
-#: ../app/actions/data-commands.c:264
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to remove '%s' from the list and delete it on disk?"
 msgstr ""
 "Kas oled kindel, et tahad '%s' eemaldada loendist ja kustutada kettalt?"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:44
-msgctxt "windows-action"
-msgid "Tool_box"
-msgstr "_Tööriistakast"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:50
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Tool _Options"
 msgstr "Tööriista _valikud"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:51
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the tool options dialog"
 msgstr "Tööriista valikute doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:56
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Device Status"
 msgstr "Sisendseadmete _olekud"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:57
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the device status dialog"
 msgstr "Sisendseadmete oleku doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:62
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Layers"
 msgstr "_Kihid"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:63
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the layers dialog"
 msgstr "Kihtide doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:68
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Channels"
 msgstr "_Kanalid"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:69
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the channels dialog"
 msgstr "Kanalite doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:74
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Paths"
 msgstr "_Vektorjooned"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:75
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the paths dialog"
 msgstr "Vektorjoonte doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:80
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Color_map"
 msgstr "Värvi_kaart"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:81
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the colormap dialog"
 msgstr "Värvikaardi doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:86
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Histogra_m"
 msgstr "Histogra_mm"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:87
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the histogram dialog"
 msgstr "Histogrammi doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:92
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Selection Editor"
 msgstr "_Valikuredaktor"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:93
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the selection editor"
 msgstr "Valikuredaktori avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:98
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Na_vigation"
 msgstr "_Navigaator"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:99
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the display navigation dialog"
 msgstr "Navigaatori doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:104
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Undo _History"
 msgstr "Tagasivõtmise a_jalugu"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:105
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the undo history dialog"
 msgstr "Tagasivõtmise ajaloo doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:110
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Pointer"
 msgstr "Kursor"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:111
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the pointer information dialog"
 msgstr "Kursori teabe doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:116
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Sample Points"
 msgstr "_Näidispunktid"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:117
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the sample points dialog"
 msgstr "Näidispunktide doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:122
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Colo_rs"
 msgstr "Vä_rvid"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:123
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the FG/BG color dialog"
 msgstr "Esiplaani/taustavärvi doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:128
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Brushes"
 msgstr "_Pintslid"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:129
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the brushes dialog"
 msgstr "Pintslivaliku doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:134
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Brush Editor"
 msgstr "Pintsliredaktor"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:135
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the brush editor"
 msgstr "Pintsiredaktori avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:140
-#, fuzzy
-msgctxt "dialogs-action"
-msgid "Paint Dynamics"
-msgstr "Pintsli dünaamika"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:141
-#, fuzzy
-msgctxt "dialogs-action"
-msgid "Open paint dynamics dialog"
-msgstr "Vektorjoonte doki avamine"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:146
-#, fuzzy
-msgctxt "dialogs-action"
-msgid "Paint Dynamics Editor"
-msgstr "Värvisulanduste redaktor"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:147
-#, fuzzy
-msgctxt "dialogs-action"
-msgid "Open the paint dynamics editor"
-msgstr "Värvisulanduste redaktori avamine"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:152
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "P_atterns"
 msgstr "_Mustrid"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:153
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the patterns dialog"
 msgstr "Mustrivaliku doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:158
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Gradients"
 msgstr "_Värvisulandused"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:159
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the gradients dialog"
 msgstr "Värvisulanduste valiku doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:164
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Gradient Editor"
 msgstr "Värvisulanduste redaktor"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:165
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the gradient editor"
 msgstr "Värvisulanduste redaktori avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:170
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Pal_ettes"
 msgstr "Värvipal_etid"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:171
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the palettes dialog"
 msgstr "Värvipaleti valiku doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:176
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Palette Editor"
 msgstr "Värvipaleti redaktor"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:177
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the palette editor"
 msgstr "Värvipaleti redaktori avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:182
-#, fuzzy
-msgctxt "dialogs-action"
-msgid "Tool presets"
-msgstr "Töövahendi sätted"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:183
-#, fuzzy
-msgctxt "dialogs-action"
-msgid "Open tool presets dialog"
-msgstr "Tööriista valikute doki avamine"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:188
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Fonts"
 msgstr "_Fondid"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:189
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the fonts dialog"
 msgstr "Fondivaliku doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:194
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "B_uffers"
 msgstr "P_uhvrid"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:195
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the named buffers dialog"
 msgstr "Nimeliste puhvrite doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:200
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Images"
 msgstr "_Pildid"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:201
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the images dialog"
 msgstr "Piltide doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:206
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Document Histor_y"
 msgstr "Dokumentide a_jalugu"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:207
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the document history dialog"
 msgstr "Dokumentide ajaloo doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:212
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Templates"
 msgstr "_Mallid"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:213
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the image templates dialog"
 msgstr "Pildimallide doki avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:218
+msgctxt "dialogs-action"
+msgid "T_ools"
+msgstr "_Tööriistad"
+
+msgctxt "dialogs-action"
+msgid "Open the tools dialog"
+msgstr "Tööriista valiku doki avamine"
+
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Error Co_nsole"
 msgstr "Vigade ko_nsool"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:219
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the error console"
 msgstr "Veateadete konsooli avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:229
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Eelistused"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:230
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the preferences dialog"
 msgstr "Programmi sätete dialoogi avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:235
-#, fuzzy
-msgctxt "dialogs-action"
-msgid "_Input Devices"
-msgstr "Sisendseadmed"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:236
-#, fuzzy
-msgctxt "dialogs-action"
-msgid "Open the input devices editor"
-msgstr "Värvipaleti redaktori avamine"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:241
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Keyboard Shortcuts"
 msgstr "_Kiirklahvid"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:242
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the keyboard shortcuts editor"
 msgstr "Klaviatuuri kiirklahvide redaktori avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:247
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Modules"
 msgstr "_Moodulid"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:248
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Open the module manager dialog"
 msgstr "Moodulihalduri dialoogi avamine"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:253
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_Tip of the Day"
 msgstr "_Tänane vihje"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:254
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "Show some helpful tips on using GIMP"
 msgstr "Näidatakse vihjeid GIMP-i kasutamise kohta"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:259
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "_About"
 msgstr "T_eave"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:260
 msgctxt "dialogs-action"
 msgid "About GIMP"
 msgstr "Lähem teave GIMP-i kohta"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:304
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1943 ../app/widgets/gimptoolbox.c:770
-msgid "Toolbox"
-msgstr "Tööriistakast"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:305
-#, fuzzy
-msgid "Raise the toolbox"
-msgstr "Tööriistakasti tõstmine"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:309
-#, fuzzy
-msgid "New Toolbox"
-msgstr "Tööriistakast"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:310
-#, fuzzy
-msgid "Create a new toolbox"
-msgstr "Loo uus pintsel"
-
-#: ../app/actions/dock-actions.c:45
 msgctxt "dock-action"
 msgid "M_ove to Screen"
 msgstr "_Liiguta ekraanile"
 
-#: ../app/actions/dock-actions.c:49
 msgctxt "dock-action"
 msgid "Close Dock"
 msgstr "Sulge dokk"
 
-#: ../app/actions/dock-actions.c:54
 msgctxt "dock-action"
 msgid "_Open Display..."
 msgstr "_Ava ekraan..."
 
-#: ../app/actions/dock-actions.c:55
 msgctxt "dock-action"
 msgid "Connect to another display"
 msgstr "Teise ekraaniga ühendumine"
 
-#: ../app/actions/dock-actions.c:63
 msgctxt "dock-action"
 msgid "_Show Image Selection"
 msgstr "_Valitud ala on nähtav"
 
-#: ../app/actions/dock-actions.c:69
 msgctxt "dock-action"
 msgid "Auto _Follow Active Image"
 msgstr "_Aktiivset pilti järgitakse automaatselt"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:48
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "Dialogs Menu"
 msgstr "Dialoogide menüü"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:53
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "_Add Tab"
 msgstr "_Lisa sakk"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:55
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "_Preview Size"
 msgstr "_Eelvaate suurus"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:57
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "_Tab Style"
 msgstr "_Saki stiil"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:60
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "_Sulge sakk"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:65
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Vabasta sakk"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:84
 msgctxt "preview-size"
 msgid "_Tiny"
 msgstr "_Tilluke"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:86
 msgctxt "preview-size"
 msgid "E_xtra Small"
 msgstr "_Eriti väike"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:88
 msgctxt "preview-size"
 msgid "_Small"
 msgstr "_Väike"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:90
 msgctxt "preview-size"
 msgid "_Medium"
 msgstr "_Keskmine"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:92
 msgctxt "preview-size"
 msgid "_Large"
 msgstr "_Suur"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:94
 msgctxt "preview-size"
 msgid "Ex_tra Large"
 msgstr "E_riti suur"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:96
 msgctxt "preview-size"
 msgid "_Huge"
 msgstr "_Hiigelsuur"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:98
 msgctxt "preview-size"
 msgid "_Enormous"
 msgstr "T_ohutu"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:100
 msgctxt "preview-size"
 msgid "_Gigantic"
 msgstr "_Määratu"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:106
 msgctxt "tab-style"
 msgid "_Icon"
 msgstr "_Ikoon"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:108
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Current _Status"
 msgstr "Hetke_olek"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:110
 msgctxt "tab-style"
 msgid "_Text"
 msgstr "_Tekst"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:112
 msgctxt "tab-style"
 msgid "I_con & Text"
 msgstr "I_koon ja tekst"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:114
 msgctxt "tab-style"
 msgid "St_atus & Text"
 msgstr "_Olek ja tekst"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:116 ../app/widgets/widgets-enums.c:224
-#, fuzzy
-msgctxt "tab-style"
-msgid "Automatic"
-msgstr "Automaatne"
-
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:126
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "Loc_k Tab to Dock"
 msgstr "_Saki lukustamine dokki"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:128
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "Protect this tab from being dragged with the mouse pointer"
 msgstr "Seda sakki hoitakse kinni, et seda hiirega ära lohistada ei saaks"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:134
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "Show _Button Bar"
 msgstr "_Nupuriba näitamine"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:143
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "View as _List"
 msgstr "_Loendivaade"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:148
 msgctxt "dockable-action"
 msgid "View as _Grid"
 msgstr "_Ikoonivaade"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:41
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Documents Menu"
 msgstr "Dokumentide menüü"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:45
 msgctxt "documents-action"
 msgid "_Open Image"
 msgstr "_Ava pilt"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:46
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Open the selected entry"
 msgstr "Valitud kirje avamine"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:51
 msgctxt "documents-action"
 msgid "_Raise or Open Image"
 msgstr "_Fokuseeri või ava pilt"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:52
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Raise window if already open"
 msgstr "Avamine, kui juba avatud, tõstetakse aken kõige peale"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:57
 msgctxt "documents-action"
 msgid "File Open _Dialog"
 msgstr "Faili avamise _dialoog"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:58
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Open image dialog"
 msgstr "Pildi avamise dialoogi avamine"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:63
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Copy Image _Location"
 msgstr "Kopeeri pildi _asukoht"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:64
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Copy image location to clipboard"
 msgstr "Pildi asukoha kopeerimine lõikepuhvrisse"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:69
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Remove _Entry"
 msgstr "_Eemalda kirje"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:70
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Remove the selected entry"
 msgstr "Valitud kirje eemaldamine"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:75
 msgctxt "documents-action"
 msgid "_Clear History"
 msgstr "_Tühjenda tagasivõtmise ajalugu"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:76
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Clear the entire document history"
 msgstr "Kogu dokumendi muudatuste ajaloo tühjendamine"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:81
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Recreate _Preview"
 msgstr "Loo _eelvaade uuesti"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:82
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Recreate preview"
 msgstr "Eelvaade uuesti loomine"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:87
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Reload _all Previews"
 msgstr "Laadi uuesti _kõik eelvaated"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:88
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Reload all previews"
 msgstr "Kõikide eelvaadete uuesti laadimine"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:93
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Remove Dangling E_ntries"
 msgstr "Eemalda tolknevad sisseka_nded"
 
-#: ../app/actions/documents-actions.c:95
 msgctxt "documents-action"
 msgid "Remove entries for which the corresponding file is not available"
 msgstr "Kirjed, mille faili pole saadaval, eemaldatakse"
 
-#: ../app/actions/documents-commands.c:192
 msgid "Clear Document History"
 msgstr "Nulli dokumendi ajalugu"
 
-#: ../app/actions/documents-commands.c:215
 msgid "Clear the Recent Documents list?"
 msgstr "Kas tühjendada hiljuti avatud dokumentide nimekiri?"
 
-#: ../app/actions/documents-commands.c:218
 msgid ""
 "Clearing the document history will permanently remove all images from the "
 "recent documents list."
@@ -1667,614 +1208,401 @@ msgstr ""
 "Hiljuti avatud dokumentide nimekirja tühendamine eemaldab lõplikult kõik "
 "kirjed kõigis rakendustes."
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:45
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "_Equalize"
 msgstr "_Tasakaalusta"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:46
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Automatic contrast enhancement"
 msgstr "Automaatne kontrastsuse suurendamine"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:51
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "In_vert"
 msgstr "In_verteeri"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:52
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Invert the colors"
 msgstr "Värvide inverteerimine"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:57
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "_White Balance"
 msgstr "_Valgetasakaal"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:58
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Automatic white balance correction"
 msgstr "Automaatne valgetasakaalu korrastamine"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:63
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "_Offset..."
 msgstr "_Nihutamine..."
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:65
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Shift the pixels, optionally wrapping them at the borders"
 msgstr "Pikslite nihutamine, vajadusel ringlevad üle äärte"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:73
-msgctxt "drawable-action"
-msgid "_Visible"
-msgstr "Nä_htav"
-
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:74
-msgctxt "drawable-action"
-msgid "Toggle visibility"
-msgstr "Nähtavuse sisse-/väljalülitamine"
-
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:80
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "_Linked"
 msgstr "_Lingitud"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:81
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Toggle the linked state"
 msgstr "Lingitud oleku sisse-/väljalülitamine"
 
-#. GIMP_STOCK_LOCK
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:87
-#, fuzzy
 msgctxt "drawable-action"
-msgid "L_ock pixels"
-msgstr "pikslit"
+msgid "_Visible"
+msgstr "Nä_htav"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:89
-#, fuzzy
 msgctxt "drawable-action"
-msgid "Keep the pixels on this drawable from being modified"
-msgstr "Kihi läbipaistvuse lukustamine, et see muudatustega kaduma ei läheks"
+msgid "Toggle visibility"
+msgstr "Nähtavuse sisse-/väljalülitamine"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:98
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Flip _Horizontally"
 msgstr "Peegelda _horisontaalselt"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:99
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Flip horizontally"
 msgstr "Horisontaalselt peegeldamine"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:104
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Flip _Vertically"
 msgstr "Peegelda _vertikaalselt"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:105
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Flip vertically"
 msgstr "Vertikaalselt peegeldamine"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:113
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Rotate 90° _clockwise"
 msgstr "Pööra 90° _päripäeva"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:114
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Rotate 90 degrees to the right"
 msgstr "90 kraadi päripäeva pööramine"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:119
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Rotate _180°"
 msgstr "Pööra _180°"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:120
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Turn upside-down"
 msgstr "Pea peale pööramine"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:125
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Rotate 90° counter-clock_wise"
 msgstr "Pööra 90° _vastupäeva"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:126
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "Rotate 90 degrees to the left"
 msgstr "90 kraadi vasakule pööramine"
 
-#: ../app/actions/drawable-commands.c:63
 msgid "Equalize does not operate on indexed layers."
 msgstr "Tasakaalustamine ei tööta indekseeritud kihtidega."
 
-#: ../app/actions/drawable-commands.c:87
 msgid "Invert does not operate on indexed layers."
 msgstr "Inversioon ei tööta indekseeritud kihtidega."
 
-#: ../app/actions/drawable-commands.c:111
 msgid "White Balance operates only on RGB color layers."
 msgstr "Valge tasakaal töötab ainult RGB värvisüsteemis kihtidega."
 
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:42
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-action"
-msgid "Paint Dynamics Menu"
-msgstr "Mustrite menüü"
-
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:46
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-action"
-msgid "_New Dynamics"
-msgstr "Pintsli dünaamika"
-
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:47
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-action"
-msgid "Create a new dynamics"
-msgstr "Loo uus pintsel"
-
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:52
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-action"
-msgid "D_uplicate Dynamics"
-msgstr "_Paljunda vektorjoont"
-
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:53
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-action"
-msgid "Duplicate this dynamics"
-msgstr "Dubleeri seda vektorjoont"
-
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:58
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-action"
-msgid "Copy Dynamics _Location"
-msgstr "Kopeeri pintsli _asukoht"
-
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:59
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-action"
-msgid "Copy dynamics file location to clipboard"
-msgstr "Pintslifaili asukoha lõikepuhvrisse kopeerimine"
-
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:64
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-action"
-msgid "_Delete Dynamics"
-msgstr "Ankrute kustutamine"
-
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:65
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-action"
-msgid "Delete this dynamics"
-msgstr "Kustuta see vektorjoon"
-
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:70
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-action"
-msgid "_Refresh Dynamicss"
-msgstr "Pintsli dünaamika"
-
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:71
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-action"
-msgid "Refresh dynamics"
-msgstr "Pintsli dünaamika"
-
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:79
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-action"
-msgid "_Edit Dynamics..."
-msgstr "_Redigeeri värvisulandust..."
-
-#: ../app/actions/dynamics-actions.c:80
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-action"
-msgid "Edit dynamics"
-msgstr "_Pintsli dünaamika emuleerimine"
-
-#: ../app/actions/dynamics-editor-actions.c:42
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-editor-action"
-msgid "Paint Dynamics Editor Menu"
-msgstr "Värvisulanduste redaktori menüü"
-
-#: ../app/actions/dynamics-editor-actions.c:50
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-editor-action"
-msgid "Edit Active Dynamics"
-msgstr "Aktiivse pintsli muutmine"
-
-#: ../app/actions/edit-actions.c:63
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Redigeerimine"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:64
-#, fuzzy
 msgctxt "edit-action"
-msgid "Paste _as"
+msgid "_Paste as"
 msgstr "_Aseta kui"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:65
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Buffer"
 msgstr "_Puhver"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:68
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Undo History Menu"
 msgstr "Tagasivõtmise ajaloo menüü"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:72
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Võta tagasi"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:73
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Undo the last operation"
 msgstr "Viimase tegevuse tühistamine"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:78
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Korda"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:79
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Redo the last operation that was undone"
 msgstr "Viimasena tühistatud tegevuse uuesti tegemine"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:84
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Strong Undo"
 msgstr "Tugev tagasivõtmine"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:85
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Undo the last operation, skipping visibility changes"
 msgstr "�he sammu tagasivõtmine jättes nähtavuse muutmised vahele"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:90
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Strong Redo"
 msgstr "Tugev kordamine"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:92
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Redo the last operation that was undone, skipping visibility changes"
 msgstr ""
 "Tagasi võetud muutuse uuesti tegemine jättes nähtavuse muutmised vahele"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:97
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Clear Undo History"
 msgstr "_Puhasta tagasivõtmise ajalugu"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:98
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Remove all operations from the undo history"
 msgstr "Tagasivõtmise ajaloost kõigi tegevuste eemaldamine"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:103
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Fade..."
 msgstr "_Hajutamine..."
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:105
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Modify paint mode and opacity of the last pixel manipulation"
 msgstr "Viimase värvitööriista joonistamise režiimi ja katvust"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:110
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Lõika"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:111
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Move the selected pixels to the clipboard"
 msgstr "Valitud pikslite tõstmine lõikelauale"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:116
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopeeri"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:117
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy the selected pixels to the clipboard"
 msgstr "Valitud pikslite kopeerimine lõikelauale"
 
 #. GIMP_STOCK_COPY_VISIBLE,
-#: ../app/actions/edit-actions.c:122
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy _Visible"
 msgstr "Kopeeri nähta_v"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:123
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy what is visible in the selected region"
 msgstr "Valitud alas nähtava pildi kopeerimine"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:128
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Aseta"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:129
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Paste the content of the clipboard"
 msgstr "Lõikelaua sisu asetamine"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:134
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Paste _Into"
 msgstr "Aseta a_lasse"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:136
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Paste the content of the clipboard into the current selection"
 msgstr "Lõikelaua sisu asetamine valitud alasse"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:141
 msgctxt "edit-action"
 msgid "From _Clipboard"
 msgstr "_Lõikelaualt"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:142 ../app/actions/edit-actions.c:148
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Create a new image from the content of the clipboard"
 msgstr "Lõikelaua sisust uue pildi tegemine"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:147
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_New Image"
 msgstr "_Uus pilt"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:153
 msgctxt "edit-action"
 msgid "New _Layer"
 msgstr "Uus _kiht"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:154
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Create a new layer from the content of the clipboard"
 msgstr "Lõikelaua sisust uue kihi loomine"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:159
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Cu_t Named..."
 msgstr "_Lõika nimega..."
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:160
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Move the selected pixels to a named buffer"
 msgstr "Valitud pikslite nimelisse puhvrisse liigutamine"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:165
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Copy Named..."
 msgstr "_Kopeeri nimega..."
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:166
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy the selected pixels to a named buffer"
 msgstr "Valitud pikslite nimelisse puhvrisse kopeerimine"
 
 #. GIMP_STOCK_COPY_VISIBLE,
-#: ../app/actions/edit-actions.c:171
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy _Visible Named..."
 msgstr "Kopeeri nähta_v nimega..."
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:173
-#, fuzzy
+# siin on vististi algtõlke viga
 msgctxt "edit-action"
-msgid "Copy what is visible in the selected region to a named buffer"
-msgstr "Valitud alas nähtava pildi kopeerimine"
+msgid "Copy the selected region to a named buffer"
+msgstr "Valitud alas nähtavate pikslite nimelisse puhvrisse kopeerimine"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:178
 msgctxt "edit-action"
 msgid "_Paste Named..."
 msgstr "_Aseta nimeline..."
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:179
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Paste the content of a named buffer"
 msgstr "Nimelise puhvri sisu asetamine"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:184
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Cl_ear"
 msgstr "K_ustuta"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:185
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Clear the selected pixels"
 msgstr "Valitud pikslite kustutamine"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:193
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill with _FG Color"
 msgstr "Täida _esiplaanivärviga"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:194
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill the selection using the foreground color"
 msgstr "Valitud ala täitmine esiplaani värviga"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:199
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill with B_G Color"
 msgstr "Täida _tagapõhja värviga"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:200
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill the selection using the background color"
 msgstr "Valitud ala täitmine tagapõhja värviga"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:205
-#, fuzzy
 msgctxt "edit-action"
-msgid "Fill _with Pattern"
-msgstr "Täida mustriga"
+msgid "Fill with P_attern"
+msgstr "Täida _mustriga"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:206
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Fill the selection using the active pattern"
 msgstr "Valitud ala täitmine aktiivse mustriga"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:295
 #, c-format
 msgid "_Undo %s"
 msgstr "_Võta tagasi %s"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:302
 #, c-format
 msgid "_Redo %s"
 msgstr "Ko_rda %s"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:317
 #, c-format
 msgid "_Fade %s..."
 msgstr "_Hajuta %s..."
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:329
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Võta tagasi"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:330
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Korda"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:331
 msgid "_Fade..."
 msgstr "_Hajumine..."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:136
 msgid "Clear Undo History"
 msgstr "Kustuta tagasivõtmise ajalugu"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:162
 msgid "Really clear image's undo history?"
 msgstr "Kas tõesti kustutada tagasivõtmise ajalugu?"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:175
 #, c-format
 msgid "Clearing the undo history of this image will gain %s of memory."
 msgstr "Selle pildi tagasivõtmise ajaloo kustutamisega saab juurde %s mälu."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:205
 msgid "Cut pixels to the clipboard"
 msgstr "Lõika pikslid lõikelauale"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:235 ../app/actions/edit-commands.c:264
 msgid "Copied pixels to the clipboard"
 msgstr "Lõikelauale kopeeritud piksleid"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:324 ../app/actions/edit-commands.c:359
-#: ../app/actions/edit-commands.c:538
 msgid "There is no image data in the clipboard to paste."
 msgstr "Lõikelaual ei ole pildiinfot, mida asetada."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:347 ../app/core/gimpbrushclipboard.c:180
-#: ../app/core/gimppatternclipboard.c:180 ../app/widgets/gimpclipboard.c:345
 msgid "Clipboard"
 msgstr "Lõikepuhver"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:373
 msgid "Cut Named"
 msgstr "Nimega lõikamine"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:376 ../app/actions/edit-commands.c:417
-#: ../app/actions/edit-commands.c:437
 msgid "Enter a name for this buffer"
 msgstr "Anna sellele puhvrile nimi"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:414
 msgid "Copy Named"
 msgstr "Nimega kopeerimine"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:434
 msgid "Copy Visible Named "
 msgstr "Nähtava nimega kopeerimine"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:555
 msgid "There is no active layer or channel to cut from."
 msgstr "Pole aktiivset kihti või kanalit kust lõigata."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:560 ../app/actions/edit-commands.c:592
-#: ../app/actions/edit-commands.c:616
 msgid "(Unnamed Buffer)"
 msgstr "(Nimeta puhver)"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:587
 msgid "There is no active layer or channel to copy from."
 msgstr "Pole aktiivset kihti või kanalit kust kopeerida."
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:39
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "Error Console Menu"
 msgstr "Veateadete konsooli menüü"
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:43
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "_Clear"
 msgstr "_Tühjenda"
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:44
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "Clear error console"
 msgstr "Veateadete kustutamine"
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:49
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "Select _All"
 msgstr "Vali _kõik"
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:50
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "Select all error messages"
 msgstr "Kõigi veateadete valimine"
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:58
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "_Save Error Log to File..."
 msgstr "_Salvesta vealogi faili..."
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:59
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "Write all error messages to a file"
 msgstr "Kõigi veateadete kirjutamine faili"
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:64
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "Save S_election to File..."
 msgstr "Salv_esta valik faili..."
 
-#: ../app/actions/error-console-actions.c:65
 msgctxt "error-console-action"
 msgid "Write the selected error messages to a file"
 msgstr "Ekspordi valitud sätted faili"
 
-#: ../app/actions/error-console-commands.c:84
 msgid "Cannot save. Nothing is selected."
 msgstr "Pole võimalik salvestada. Midagi pole valitud."
 
-#: ../app/actions/error-console-commands.c:95
 msgid "Save Error Log to File"
 msgstr "Salvesta veateadete logi faili"
 
-#: ../app/actions/error-console-commands.c:157
 #, c-format
 msgid ""
 "Error writing file '%s':\n"
@@ -2283,226 +1611,152 @@ msgstr ""
 "Viga faili '%s' kirjutamisel:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:71
 msgctxt "file-action"
 msgid "_File"
 msgstr "_Fail"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:72
-#, fuzzy
 msgctxt "file-action"
-msgid "Crea_te"
+msgid "Create"
 msgstr "Loo uus"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:73
 msgctxt "file-action"
 msgid "Open _Recent"
 msgstr "_Hiljuti avatud"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:76
 msgctxt "file-action"
 msgid "_Open..."
 msgstr "_Ava..."
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:77
 msgctxt "file-action"
 msgid "Open an image file"
 msgstr "Pildifaili avamine"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:82
 msgctxt "file-action"
 msgid "Op_en as Layers..."
 msgstr "Ava _kihina..."
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:83
 msgctxt "file-action"
 msgid "Open an image file as layers"
 msgstr "Pildifaili avamine praeguse pildi uueks kihiks"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:88
 msgctxt "file-action"
 msgid "Open _Location..."
 msgstr "A_va asukoha järgi..."
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:89
 msgctxt "file-action"
 msgid "Open an image file from a specified location"
 msgstr "Määratud asukohast pildifaili avamine"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:94
-#, fuzzy
 msgctxt "file-action"
-msgid "Create Template..."
-msgstr "Uue malli loomine"
+msgid "Save as _Template..."
+msgstr "Salvesta _mallina..."
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:95
 msgctxt "file-action"
 msgid "Create a new template from this image"
 msgstr "Selle pildi põhjal uue malli loomine"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:100
 msgctxt "file-action"
 msgid "Re_vert"
 msgstr "_Taasta kettalt"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:101
 msgctxt "file-action"
 msgid "Reload the image file from disk"
 msgstr "Pildi kettalt uuesti laadimine"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:106
 msgctxt "file-action"
 msgid "Close all"
 msgstr "Sulge kõik"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:107
 msgctxt "file-action"
 msgid "Close all opened images"
 msgstr "Kõikide avatud piltide sulgemine"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:112
 msgctxt "file-action"
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Välju"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:113
 msgctxt "file-action"
 msgid "Quit the GNU Image Manipulation Program"
 msgstr "GNU pilditöötlusprogrammist väljumine"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:121
 msgctxt "file-action"
 msgid "_Save"
 msgstr "_Salvesta"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:122
 msgctxt "file-action"
 msgid "Save this image"
 msgstr "Pildi salvestamine"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:127
 msgctxt "file-action"
 msgid "Save _As..."
 msgstr "Salvesta _kui..."
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:128
 msgctxt "file-action"
 msgid "Save this image with a different name"
 msgstr "Pildi salvestamine teise nimega"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:133
 msgctxt "file-action"
 msgid "Save a Cop_y..."
 msgstr "Salvesta koop_ia..."
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:135
 msgctxt "file-action"
-msgid ""
-"Save a copy of this image, without affecting the source file (if any) or the "
-"current state of the image"
+msgid "Save this image with a different name, but keep its current name"
 msgstr ""
+"Pildist kettale teise nimega koopia salvestamine, töö jätkub praeguse nime "
+"all"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:140
 msgctxt "file-action"
 msgid "Save and Close..."
 msgstr "Salvesta ja sulge..."
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:141
 msgctxt "file-action"
 msgid "Save this image and close its window"
 msgstr "Selle pildi salvestamine ja selle akna sulgemine"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:146
-#, fuzzy
-msgctxt "file-action"
-msgid "Export to"
-msgstr "Ekspordi Vektorjoon SVG faili"
-
-#: ../app/actions/file-actions.c:147
-#, fuzzy
-msgctxt "file-action"
-msgid "Export the image again"
-msgstr "Ekspordi aktiivne vektorjoon"
-
-#: ../app/actions/file-actions.c:152
-msgctxt "file-action"
-msgid "Overwrite"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/file-actions.c:153
-msgctxt "file-action"
-msgid "Export the image back to the imported file in the import format"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/file-actions.c:158
-#, fuzzy
-msgctxt "file-action"
-msgid "Export..."
-msgstr "_Ekspordi vektorjoon..."
-
-#: ../app/actions/file-actions.c:159
-msgctxt "file-action"
-msgid "Export the image to various file formats such as PNG or JPEG"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/file-actions.c:292
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Export to %s"
-msgstr "Ekspordi Vektorjoon SVG faili"
-
-#: ../app/actions/file-actions.c:298
-#, c-format
-msgid "Overwrite %s"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/file-actions.c:306
-#, fuzzy
-msgid "Export to"
-msgstr "Ekspordi Vektorjoon SVG faili"
-
-#: ../app/actions/file-commands.c:112 ../app/actions/file-commands.c:475
-#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:77
 msgid "Open Image"
 msgstr "Pildi avamine"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:133
 msgid "Open Image as Layers"
 msgstr "Ava pilt kihtidena"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:265
+msgid "Saving canceled"
+msgstr "Salvestamine tühistatud"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Saving '%s' failed:\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"'%s' salvestamine nurjus:\n"
+"\n"
+"%s"
+
 msgid "No changes need to be saved"
-msgstr "Pole muutusi mida salvestada"
+msgstr "Pole muutusi, mida salvestada"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:272 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:95
 msgid "Save Image"
 msgstr "Pildi salvestamine"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:278
 msgid "Save a Copy of the Image"
 msgstr "Pildist koopia salvestamine"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:338
 msgid "Create New Template"
 msgstr "Uue malli loomine"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:342
 msgid "Enter a name for this template"
 msgstr "Anna uuele mallile nimi"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:377
 msgid "Revert failed. No file name associated with this image."
-msgstr "Kettalt taastamine ebaõnnestus. Samanimelist faili enam ei olnud."
+msgstr "Kettalt taastamine nurjus. Samanimelist faili enam ei olnud."
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:390
 msgid "Revert Image"
 msgstr "Alusta pildi töötlemist uuest"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:421
 #, c-format
 msgid "Revert '%s' to '%s'?"
 msgstr "Alustame uuesti ja teeme pildist '%s' '%s'?"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:427
 msgid ""
 "By reverting the image to the state saved on disk, you will lose all "
 "changes, including all undo information."
@@ -2510,344 +1764,262 @@ msgstr ""
 "Taastamine kettalt laadib pildi kõvakettalt uuesti sisse. Sellega seoses "
 "jääd ilma kõigist muudatustest. Kaduma läheb ka tagasivõtmise ajalugu."
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:638
 msgid "(Unnamed Template)"
 msgstr "(nimetu mall)"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:690
 #, c-format
 msgid ""
 "Reverting to '%s' failed:\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"'%s' otsast alustamine ebaõnnestus:\n"
+"'%s' otsast alustamine nurjus:\n"
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/actions/fonts-actions.c:43
 msgctxt "fonts-action"
 msgid "Fonts Menu"
 msgstr "Fontide menüü"
 
-#: ../app/actions/fonts-actions.c:47
 msgctxt "fonts-action"
 msgid "_Rescan Font List"
 msgstr "_Laadi fontide loend uuesti"
 
-#: ../app/actions/fonts-actions.c:48
 msgctxt "fonts-action"
 msgid "Rescan the installed fonts"
 msgstr "Skaneeri paigaldatud fondid uuesti"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:45
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "Gradient Editor Menu"
 msgstr "Värvisulanduste redaktori menüü"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:49
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "Left Color Type"
 msgstr "Vasaku värvi tüüp"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:51
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "_Load Left Color From"
 msgstr "_Laadi vasak värv"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:53
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "_Save Left Color To"
 msgstr "_Salvesta vasak värv"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:56
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "Right Color Type"
 msgstr "Parema värvi tüüp"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:58
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "Load Right Color Fr_om"
 msgstr "Laadi _parem värv"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:60
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "Sa_ve Right Color To"
 msgstr "Sal_vesta parem värv"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:66
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "L_eft Endpoint's Color..."
 msgstr "V_asaku lõpp-punkti värv..."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:71
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "R_ight Endpoint's Color..."
 msgstr "Pa_rema lõpp-punkti värv..."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:111
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "Ble_nd Endpoints' Colors"
 msgstr "Sega lõpp-pu_nktide värvid kokku"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:116
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "Blend Endpoints' Opacit_y"
 msgstr "Sega lõpp-punktide _katvused kokku"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:124
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "Edit Active Gradient"
 msgstr "Aktiivse värvisulanduse muutmine"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:155
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "_Left Neighbor's Right Endpoint"
 msgstr "_Vasaku naabri parem lõpp-punkt"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:160
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "_Right Endpoint"
 msgstr "_Parem lõpp-punkt"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:165
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:213
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "_Foreground Color"
 msgstr "_Esiplaani värv"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:170
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:218
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "_Background Color"
 msgstr "_Tagapõhja värv"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:203
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "_Right Neighbor's Left Endpoint"
 msgstr "Parema naabri vasak lõpp-punkt"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:208
 msgctxt "gradient-editor-action"
 msgid "_Left Endpoint"
 msgstr "_Vasak lõpp-punkt"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:257
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:287
 msgctxt "gradient-editor-color-type"
 msgid "_Fixed"
 msgstr "_Fikseeritud"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:262
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:292
 msgctxt "gradient-editor-color-type"
 msgid "F_oreground Color"
 msgstr "_Esiplaani värv"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:268
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:298
 msgctxt "gradient-editor-color-type"
 msgid "Fo_reground Color (Transparent)"
 msgstr "Esiplaani vä_rv (läbipaistev)"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:273
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:303
 msgctxt "gradient-editor-color-type"
 msgid "_Background Color"
 msgstr "_Tagapõhja värv"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:279
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:309
 msgctxt "gradient-editor-color-type"
 msgid "B_ackground Color (Transparent)"
 msgstr "_Tagapõhja värv (läbipaistev)"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:317
 msgctxt "gradient-editor-blending"
 msgid "_Linear"
 msgstr "_Lineaarne"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:322
 msgctxt "gradient-editor-blending"
 msgid "_Curved"
 msgstr "_Kõverjooneline"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:327
 msgctxt "gradient-editor-blending"
 msgid "_Sinusoidal"
 msgstr "_Sinusoidaalne"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:332
 msgctxt "gradient-editor-blending"
 msgid "Spherical (i_ncreasing)"
 msgstr "Sfääriline (_kasvav)"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:337
 msgctxt "gradient-editor-blending"
 msgid "Spherical (_decreasing)"
 msgstr "Sfääriline (_kahanev)"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:342
 msgctxt "gradient-editor-blending"
 msgid "(Varies)"
 msgstr "(Muutuv)"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:350
 msgctxt "gradient-editor-coloring"
 msgid "_RGB"
 msgstr "_RGB"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:355
 msgctxt "gradient-editor-coloring"
 msgid "HSV (_counter-clockwise hue)"
 msgstr "HSV (värvitoon _vastupäeva)"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:360
 msgctxt "gradient-editor-coloring"
 msgid "HSV (clockwise _hue)"
 msgstr "HSV (värvitoon _päripäeva )"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:365
 msgctxt "gradient-editor-coloring"
 msgid "(Varies)"
 msgstr "(Muutuv)"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:373
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Suurenda"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:374
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:89
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Suurenda"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:379
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Vähenda"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:380
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:95
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Vähenda"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:385
 msgid "Zoom All"
 msgstr "Mahuta aknasse"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:386
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:101
 msgid "Zoom all"
 msgstr "Mahuta aknasse"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:776
 msgid "_Blending Function for Segment"
 msgstr "Segmendi s_egamisfunktsioon"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:778
 msgid "Coloring _Type for Segment"
 msgstr "Segmendi värvimis_tüüp"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:781
 msgid "_Flip Segment"
 msgstr "_Peegelda lõik"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:783
 msgid "_Replicate Segment..."
 msgstr "_Korda lõiku..."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:785
 msgid "Split Segment at _Midpoint"
 msgstr "Tükelda lõik _keskpunktist"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:787
 msgid "Split Segment _Uniformly..."
 msgstr "Tükelda lõik _võrdselt"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:789
 msgid "_Delete Segment"
 msgstr "_Kustuta lõik"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:791
 msgid "Re-_center Segment's Midpoint"
 msgstr "Tsentreeri lõigu keskpunkt"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:793
 msgid "Re-distribute _Handles in Segment"
 msgstr "Paiguta ümber lõigu kontrollpunktid"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:798
 msgid "_Blending Function for Selection"
 msgstr "Valiku se_gamisfunktsioon"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:800
 msgid "Coloring _Type for Selection"
 msgstr "Valiku värvimistüüp"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:803
 msgid "_Flip Selection"
 msgstr "_Peegelda valik"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:805
 msgid "_Replicate Selection..."
 msgstr "_Paljunda valitud ala..."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:807
 msgid "Split Segments at _Midpoints"
 msgstr "_Poolita lõigud"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:809
 msgid "Split Segments _Uniformly..."
 msgstr "Jaga lõigud _võrdselt..."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:811
 msgid "_Delete Selection"
 msgstr "_Kustuta valik"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:813
 msgid "Re-_center Midpoints in Selection"
 msgstr "Tsentreeri keskpunktid valitud lõigul"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:815
 msgid "Re-distribute _Handles in Selection"
 msgstr "Paiguta ümber valiku kontrollpunktid"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:84
 msgid "Left Endpoint Color"
 msgstr "Vasaku lõpp-punkti värv"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:86
 msgid "Gradient Segment's Left Endpoint Color"
 msgstr "Värvisulanduse segmendi vasaku lõpp-punkti värv"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:235
 msgid "Right Endpoint Color"
 msgstr "Parema lõpp-punkti värv"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:237
 msgid "Gradient Segment's Right Endpoint Color"
 msgstr "Värvisulanduse segmendi parema lõpp-punkti värv"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:451
 msgid "Replicate Segment"
 msgstr "Korda segmenti"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:452
 msgid "Replicate Gradient Segment"
 msgstr "Korda värvisulanduste segmenti"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:456
 msgid "Replicate Selection"
 msgstr "Korda valikut"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:457
 msgid "Replicate Gradient Selection"
 msgstr "Korda valitud värvisulandust"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:470
 msgid "Replicate"
 msgstr "Korda"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:491
 msgid ""
 "Select the number of times\n"
 "to replicate the selected segment."
@@ -2855,7 +2027,6 @@ msgstr ""
 "Mitu korda sa tahad\n"
 "valitud segmenti paljundada?"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:494
 msgid ""
 "Select the number of times\n"
 "to replicate the selection."
@@ -2863,27 +2034,21 @@ msgstr ""
 "Mitu korda sa tahad\n"
 "valikut paljundada?"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:553
 msgid "Split Segment Uniformly"
 msgstr "Segmendi tükeldamine"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:554
 msgid "Split Gradient Segment Uniformly"
 msgstr "Tükelda segment võrdseteks osadeks"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:558
 msgid "Split Segments Uniformly"
 msgstr "Segmentide tükeldamine"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:559
 msgid "Split Gradient Segments Uniformly"
 msgstr "Tükelda segmendid võrdseteks osadeks"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:572
 msgid "Split"
 msgstr "Tükelda"
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:594
 msgid ""
 "Select the number of uniform parts\n"
 "in which to split the selected segment."
@@ -2891,7 +2056,6 @@ msgstr ""
 "Vali mitmeks võrdseks osaks\n"
 "segment tükeldada."
 
-#: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:597
 msgid ""
 "Select the number of uniform parts\n"
 "in which to split the segments in the selection."
@@ -2899,3011 +2063,2315 @@ msgstr ""
 "Vali mitmeks võrdseks osaks\n"
 "segmendid tükeldada."
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:43
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Gradients Menu"
 msgstr "Värvisulanduste menüü"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:47
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "_New Gradient"
 msgstr "_Uus värvisulandus"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:48
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Create a new gradient"
 msgstr "Loo uus värvisulandus"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:53
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "D_uplicate Gradient"
 msgstr "_Paljunda värvisulandust"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:54
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Duplicate this gradient"
 msgstr "Tee sellest värvisulandusest duplikaat"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:59
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Copy Gradient _Location"
 msgstr "Kopeeri värvisulanduse _asukoht"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:60
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Copy gradient file location to clipboard"
 msgstr "Värvisulanduse faili asukoha lõikelauale kopeerimine"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:65
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Save as _POV-Ray..."
 msgstr "Salvesta kui _POV-Ray..."
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:66
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Save gradient as POV-Ray"
 msgstr "Värvisulanduse salvestamine POV-Ray failina"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:71
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "_Delete Gradient"
 msgstr "_Kustuta värvisulandus"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:72
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Delete this gradient"
 msgstr "Kustuta värvisulandus"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:77
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "_Refresh Gradients"
 msgstr "_Värskenda värvisulandused"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:78
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Refresh gradients"
 msgstr "Värvisulanduste värskendamine"
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:86
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "_Edit Gradient..."
 msgstr "_Redigeeri värvisulandust..."
 
-#: ../app/actions/gradients-actions.c:87
 msgctxt "gradients-action"
 msgid "Edit gradient"
 msgstr "Värvisulanduste redigeerimine"
 
-#: ../app/actions/gradients-commands.c:65
 #, c-format
 msgid "Save '%s' as POV-Ray"
 msgstr "Salvesta '%s' kui POV-ray"
 
-#: ../app/actions/help-actions.c:37 ../app/actions/help-actions.c:40
 msgctxt "help-action"
 msgid "_Help"
 msgstr "_Abi"
 
-#: ../app/actions/help-actions.c:41
 msgctxt "help-action"
 msgid "Open the GIMP user manual"
 msgstr "GIMP-i kasutusjuhendi avamine"
 
-#: ../app/actions/help-actions.c:46
 msgctxt "help-action"
 msgid "_Context Help"
 msgstr "Aktiivse toimingu _abi"
 
-#: ../app/actions/help-actions.c:47
 msgctxt "help-action"
 msgid "Show the help for a specific user interface item"
 msgstr "Abiinfot kuvamine aktiivse kasutajaliidese elemendi kohta"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:48 ../app/actions/image-actions.c:52
 msgctxt "image-action"
 msgid "Image Menu"
 msgstr "Pildi menüü"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:55
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Image"
 msgstr "_Pilt"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:56
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Mode"
 msgstr "_Värvirežiim"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:57
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Transform"
 msgstr "_Teisendamine"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:58
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Guides"
 msgstr "_Abijooned"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:60
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Colors"
 msgstr "_Värvid"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:61
 msgctxt "image-action"
 msgid "I_nfo"
 msgstr "I_nfo"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:62
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Auto"
 msgstr "_Automaatne"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:63
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Map"
 msgstr "_Värvivahetus"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:64
 msgctxt "image-action"
 msgid "C_omponents"
 msgstr "_Komponendid"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:67
 msgctxt "image-action"
 msgid "_New..."
 msgstr "_Uus..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:68
 msgctxt "image-action"
 msgid "Create a new image"
 msgstr "Uue pildi loomine"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:73
 msgctxt "image-action"
 msgid "Can_vas Size..."
 msgstr "_Lõuendi mõõtmed..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:74
 msgctxt "image-action"
 msgid "Adjust the image dimensions"
 msgstr "Pildi mõõtmete muutmine"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:79
-#, fuzzy
 msgctxt "image-action"
-msgid "Fit Canvas to L_ayers"
+msgid "F_it Canvas to Layers"
 msgstr "_Sobita lõuend kihtidega"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:80
 msgctxt "image-action"
 msgid "Resize the image to enclose all layers"
 msgstr "Pildi suuruse muutmine nii, et pildile mahuks kõik kihid"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:85
 msgctxt "image-action"
 msgid "F_it Canvas to Selection"
 msgstr "Sobita lõuend val_ikuga"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:86
 msgctxt "image-action"
 msgid "Resize the image to the extents of the selection"
 msgstr "Pildi mõõtmete muutmine valiku piirjoonteni"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:91
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Print Size..."
 msgstr "_Väljaprindi suurus..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:92
 msgctxt "image-action"
 msgid "Adjust the print resolution"
 msgstr "Väljaprindi eraldusvõime muutmine"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:97
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Scale Image..."
 msgstr "_Muuda pildi mõõtmeid..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:98
 msgctxt "image-action"
 msgid "Change the size of the image content"
 msgstr "Pildi mõõtmete muutmine"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:103
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Crop to Selection"
 msgstr "_Kärbi valiku järgi"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:104
 msgctxt "image-action"
 msgid "Crop the image to the extents of the selection"
 msgstr "Pildi kärpimine valiku piirjoonteni"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:109
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Duplicate"
 msgstr "_Paljunda"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:110
 msgctxt "image-action"
 msgid "Create a duplicate of this image"
 msgstr "Sellest pildist koopia tegemine"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:115
 msgctxt "image-action"
 msgid "Merge Visible _Layers..."
 msgstr "�henda nähtavad _kihid..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:116
 msgctxt "image-action"
 msgid "Merge all visible layers into one layer"
 msgstr "Kõikide nähtavate kihtide üheks kihiks ühendamine"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:121
 msgctxt "image-action"
 msgid "_Flatten Image"
 msgstr "�henda _kõik kihid"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:122
 msgctxt "image-action"
 msgid "Merge all layers into one and remove transparency"
 msgstr "Kõikide kihtide ühendamine ja läbipaistvuse eemaldamine"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:127
 msgctxt "image-action"
 msgid "Configure G_rid..."
 msgstr "_Alusvõrgu seadistamine..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:128
 msgctxt "image-action"
 msgid "Configure the grid for this image"
 msgstr "Selle pildi alusvõrgu seadistamine"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:133
 msgctxt "image-action"
 msgid "Image Pr_operties"
 msgstr "Pildi _omadused"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:134
 msgctxt "image-action"
 msgid "Display information about this image"
 msgstr "Selle pildi kohta lisateabe näitamine"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:142
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "_RGB"
 msgstr "_RGB"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:143
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to the RGB colorspace"
 msgstr "Pildi teisendamine RGB värviruumi"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:147
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "_Grayscale"
 msgstr "_Halltoonid"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:148
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to grayscale"
 msgstr "Pildi teisendamine halltoonidesse"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:152
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "_Indexed..."
 msgstr "_Indekseeritud..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:153
 msgctxt "image-convert-action"
 msgid "Convert the image to indexed colors"
 msgstr "Pilt teisendamine indekseeritud värvidega pildiks"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:160
 msgctxt "image-action"
 msgid "Flip _Horizontally"
 msgstr "Peegelda _horisontaalselt"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:161
 msgctxt "image-action"
 msgid "Flip image horizontally"
 msgstr "Pildi horisontaalne peegeldamine"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:166
 msgctxt "image-action"
 msgid "Flip _Vertically"
 msgstr "Peegelda _vertikaalselt"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:167
 msgctxt "image-action"
 msgid "Flip image vertically"
 msgstr "Pildi vertikaalne peegeldamine"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:175
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate 90° _clockwise"
 msgstr "Pööra 90° _päripäeva"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:176
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the right"
 msgstr "Pildi pööramine 90 kraadi paremale"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:181
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate _180°"
 msgstr "Pööra _180°"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:182
 msgctxt "image-action"
 msgid "Turn the image upside-down"
 msgstr "Pildi pea peale pööramine"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:187
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate 90° counter-clock_wise"
 msgstr "Pööra 90 kraadi _vastupäeva"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:188
 msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
 msgstr "Pildi pööramine 90 kraadi vasakule"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:236
 msgid "Set Image Canvas Size"
 msgstr "Lõuendi suuruse määramine"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:265 ../app/actions/image-commands.c:289
-#: ../app/actions/image-commands.c:581
 msgid "Resizing"
 msgstr "Mõõtmete muutmine"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:316
 msgid "Set Image Print Resolution"
 msgstr "Pildi väljaprindi eraldusvõime määramine"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:378
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:153
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:230
-#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:158
 msgid "Flipping"
 msgstr "Peegeldamine"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:402
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:547
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:628 ../app/pdb/image-cmds.c:536
-#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:423 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:224
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:122
 msgid "Rotating"
 msgstr "Pööramine"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:428 ../app/actions/layers-commands.c:691
 msgid "Cannot crop because the current selection is empty."
 msgstr "Ei saa kärpida sest valitud ala on tühi"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:628
 msgid "Change Print Size"
 msgstr "Väljaprindi suuruse muutmine"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:669
 msgid "Scale Image"
 msgstr "Suuruse muutmine"
 
 #. Scaling
-#: ../app/actions/image-commands.c:680 ../app/actions/layers-commands.c:1145
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1899
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:708
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:786 ../app/pdb/image-cmds.c:408
-#: ../app/pdb/image-cmds.c:444 ../app/pdb/item-transform-cmds.c:512
-#: ../app/pdb/layer-cmds.c:333 ../app/pdb/layer-cmds.c:378
-#: ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:302 ../app/tools/gimpscaletool.c:106
 msgid "Scaling"
 msgstr "Skaleerimine"
 
-#: ../app/actions/images-actions.c:43
 msgctxt "images-action"
 msgid "Images Menu"
 msgstr "Piltide menüü"
 
-#: ../app/actions/images-actions.c:47
 msgctxt "images-action"
 msgid "_Raise Views"
 msgstr "_Tõsta vaated"
 
-#: ../app/actions/images-actions.c:48
 msgctxt "images-action"
 msgid "Raise this image's displays"
 msgstr "Selle pildi vaadete tõstmine"
 
-#: ../app/actions/images-actions.c:53
 msgctxt "images-action"
 msgid "_New View"
 msgstr "_Uus vaade"
 
-#: ../app/actions/images-actions.c:54
 msgctxt "images-action"
 msgid "Create a new display for this image"
 msgstr "Sellest pildist uue vaate avamine"
 
-#: ../app/actions/images-actions.c:59
 msgctxt "images-action"
 msgid "_Delete Image"
 msgstr "_Kustuta pilt"
 
-#: ../app/actions/images-actions.c:60
 msgctxt "images-action"
 msgid "Delete this image"
 msgstr "Selle pildi kustutamine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:49
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Layers Menu"
 msgstr "Kihtide menüü"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:53
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Layer"
 msgstr "_Kihid"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:55
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Stac_k"
 msgstr "_Loend"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:57
+msgctxt "layers-action"
+msgid "Te_xt to Selection"
+msgstr "_Teksti teisendamine valikuks"
+
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Mask"
 msgstr "_Mask"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:59
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Tr_ansparency"
 msgstr "Läbip_aistvus"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:61
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Transform"
 msgstr "_Teisendamine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:63
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Omadused"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:65
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Opacity"
 msgstr "_Katvus"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:67
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Layer _Mode"
 msgstr "Kihi _režiim"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:70
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Te_xt Tool"
 msgstr "_Tekstitööriist"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:71
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Activate the text tool on this text layer"
 msgstr "Tekstitööriista käivitamine sellel tekstikihil"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:76
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Edit Layer Attributes..."
 msgstr "_Muuda kihi omadusi..."
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:77
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Edit the layer's name"
 msgstr "Kihi nime muutmine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:82 ../app/actions/layers-actions.c:598
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_New Layer..."
 msgstr "_Uus kiht..."
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:83
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Create a new layer and add it to the image"
 msgstr "Pildile uue kihi lisamine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:88 ../app/actions/layers-actions.c:599
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_New Layer"
 msgstr "_Uus kiht"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:89
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Create a new layer with last used values"
 msgstr "Uue kihi loomine viimatiste väärtustega"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:94
 msgctxt "layers-action"
 msgid "New from _Visible"
 msgstr "Uus nähta_vast"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:96
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Create a new layer from what is visible in this image"
 msgstr "Nähtava pildi järgi uue kihi loomine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:101
-#, fuzzy
-msgctxt "layers-action"
-msgid "New Layer _Group..."
-msgstr "_Uus kiht..."
-
-#: ../app/actions/layers-actions.c:102
-#, fuzzy
-msgctxt "layers-action"
-msgid "Create a new layer group and add it to the image"
-msgstr "Pildile uue kihi lisamine"
-
-#: ../app/actions/layers-actions.c:107
 msgctxt "layers-action"
 msgid "D_uplicate Layer"
 msgstr "P_aljunda kihti"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:109
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Create a duplicate of the layer and add it to the image"
 msgstr "Kihist koopia tegemine ja pildile lisamine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:114
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Delete Layer"
 msgstr "_Kustuta kiht"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:115
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Delete this layer"
 msgstr "Selle kihi kustutamine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:120
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Raise Layer"
 msgstr "_Tõsta kihti"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:121
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Raise this layer one step in the layer stack"
 msgstr "Selle kihi tõstmine ühe võrra ettepoole"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:126
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Layer to _Top"
 msgstr "Kiht _pealmiseks"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:127
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Move this layer to the top of the layer stack"
 msgstr "Selle kihi tõstmine kõige pealmiseks"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:132
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Lower Layer"
 msgstr "_Langeta kihti"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:133
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Lower this layer one step in the layer stack"
 msgstr "Selle kihi langetamine ühe võrra tahapoole"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:138
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Layer to _Bottom"
 msgstr "Kiht _alumiseks"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:139
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Move this layer to the bottom of the layer stack"
 msgstr "Selle kihi langetamine kõige alumiseks"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:144
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Anchor Layer"
 msgstr "Anku_rda kiht"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:145
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Anchor the floating layer"
 msgstr "Ujuva kihi ankurdamine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:150
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Merge Do_wn"
 msgstr "Ã?_henda alumisega"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:151
-#, fuzzy
 msgctxt "layers-action"
-msgid "Merge this layer with the first visible layer below it"
+msgid "Merge this layer with the one below it"
 msgstr "Selle kihi ühendamine allpool asuva kihiga"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:156
-#, fuzzy
-msgctxt "layers-action"
-msgid "Merge Layer Group"
-msgstr "Kihtide ühendamine"
-
-#: ../app/actions/layers-actions.c:157
-#, fuzzy
-msgctxt "layers-action"
-msgid "Merge the layer group's layers into one normal layer"
-msgstr "�henda kõik nähtavad kihid üheks kihiks"
-
-#: ../app/actions/layers-actions.c:162
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Merge _Visible Layers..."
 msgstr "�henda _nähtavad kihid..."
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:163
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Merge all visible layers into one layer"
 msgstr "�henda kõik nähtavad kihid üheks kihiks"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:168
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Flatten Image"
 msgstr "�henda _kõik kihid"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:169
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Merge all layers into one and remove transparency"
 msgstr "�henda kõik kihid üheks ja eemalda läbipaistvus"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:174
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Discard Text Information"
 msgstr "_Loobu tekstiteabest"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:175
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Turn this text layer into a normal layer"
 msgstr "Tekstikihist tavalise kihi tegemine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:180
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Text to _Path"
 msgstr "Tee tekstist _vektorjoon"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:181
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Create a path from this text layer"
 msgstr "Sellest tekstikihist vektorjoone tegemine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:186
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Text alon_g Path"
 msgstr "Tekst _mööda vektorjoont"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:187
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Warp this layer's text along the current path"
 msgstr "Selle kihi teksti painutamine mööda aktiivset vektorjoont"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:192
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Layer B_oundary Size..."
 msgstr "Kihi piiride mõõtmed..."
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:193
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Adjust the layer dimensions"
 msgstr "Kihi mõõtmete muutmine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:198
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Layer to _Image Size"
 msgstr "Kiht _pildi suuruseks"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:199
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Resize the layer to the size of the image"
 msgstr "Kihi mõõtmete muutmine pildi suuruseks"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:204
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Scale Layer..."
 msgstr "_Skaleeri kihti..."
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:205
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Change the size of the layer content"
 msgstr "Kihi sisu suuruse muutmine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:210
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Crop to Selection"
 msgstr "_Kärbi valikuni"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:211
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Crop the layer to the extents of the selection"
 msgstr "Kihi kärpimine valitud ala piirideni"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:216
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Add La_yer Mask..."
 msgstr "_Lisa kihile mask..."
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:218
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Add a mask that allows non-destructive editing of transparency"
 msgstr "Maski lisamine, sellega saab ohutult läbipaistvust muuta"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:223
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Add Alpha C_hannel"
 msgstr "Lisa _alfakanal"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:224
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Add transparency information to the layer"
 msgstr "Kihile läbipaistvuse võimaluse lisamine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:229
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Remove Alpha Channel"
 msgstr "_Eemalda alfakanal"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:230
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Remove transparency information from the layer"
 msgstr "Kihilt läbipaistvuse eemaldamine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:238
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Lock Alph_a Channel"
 msgstr "_Lukusta alfakanal"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:240
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Keep transparency information on this layer from being modified"
 msgstr "Kihi läbipaistvuse lukustamine, et see muudatustega kaduma ei läheks"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:246
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Edit Layer Mask"
 msgstr "_Kihi maski muutmine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:247
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Work on the layer mask"
 msgstr "Kihi maskiga töötamine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:253
 msgctxt "layers-action"
 msgid "S_how Layer Mask"
 msgstr "_Kihi maski näitamine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:259
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Disable Layer Mask"
 msgstr "_Kihi maski keelamine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:260
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Dismiss the effect of the layer mask"
 msgstr "Kihilt maski mõju eemaldamine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:269
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Apply Layer _Mask"
 msgstr "Rakenda kihi _mask"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:270
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Apply the effect of the layer mask and remove it"
 msgstr "Kihile maski mõju jäädav rakendamine ja maski eemaldamine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:275
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Delete Layer Mas_k"
 msgstr "Kustuta kihi mas_k"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:276
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Remove the layer mask and its effect"
 msgstr "Kihi maski ja selle mõju eemaldamine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:284
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Mask to Selection"
 msgstr "_Tee maski järgi valik"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:285
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Replace the selection with the layer mask"
 msgstr "Valitud ala asendamine kihi maskiga"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:290
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Add to Selection"
 msgstr "_Lisa valitud alale"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:291
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Add the layer mask to the current selection"
 msgstr "Kihi maski lisamine aktiivsele valikule"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:296 ../app/actions/layers-actions.c:325
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Subtract from Selection"
 msgstr "Lahuta _valitud alast"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:297
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Subtract the layer mask from the current selection"
 msgstr "Kihi maski lahutamine aktiivsest valikust"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:302 ../app/actions/layers-actions.c:332
 msgctxt "layers-action"
 msgid "_Intersect with Selection"
 msgstr "_Ã?hisosa valitud alaga"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:303
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Intersect the layer mask with the current selection"
 msgstr "Kihimaski ja praeguse valiku ühisosa leidmine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:311
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Al_pha to Selection"
 msgstr "Tee _alfakanalist valik"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:313
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Replace the selection with the layer's alpha channel"
 msgstr "Valitud ala asendamine kihi alfakanaliga"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:318
 msgctxt "layers-action"
 msgid "A_dd to Selection"
 msgstr "_Lisa valitud alale"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:320
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Add the layer's alpha channel to the current selection"
 msgstr "Kihi alfakanali lisamine praegusele valikule"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:327
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Subtract the layer's alpha channel from the current selection"
 msgstr "Kihi alfakanali lahutamine praegusest valikust"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:334
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Intersect the layer's alpha channel with the current selection"
 msgstr "Kihi alfakanali ja valitud ala ühisosa leidmine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:342
+msgctxt "layers-action"
+msgid "_Text to Selection"
+msgstr "_Tee teksti järgi valitud ala"
+
+msgctxt "layers-action"
+msgid "Replace the selection with the text layer's outline"
+msgstr "Asenda valik tekstikihi piirjoontega"
+
+msgctxt "layers-action"
+msgid "Add the text layer's outline to the current selection"
+msgstr "Tekstikihi piirjoonte lisamine praegusele valitud alale"
+
+msgctxt "layers-action"
+msgid "Subtract the text layer's outline from the current selection"
+msgstr "Tekstikihi piirjoonte lahutamine praegu valitud alast"
+
+msgctxt "layers-action"
+msgid "Intersect the text layer's outline with the current selection"
+msgstr "Tekstikihi ja praegu valitud ala ühisosa leidmine"
+
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Select _Top Layer"
 msgstr "Vali _pealmine kiht"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:343
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Select the topmost layer"
 msgstr "Kõige ülemise kihi valimine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:348
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Select _Bottom Layer"
 msgstr "Vali _alumine kiht"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:349
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Select the bottommost layer"
 msgstr "Kõige alumise kihi valimine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:354
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Select _Previous Layer"
 msgstr "Vali _eelmine kiht"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:355
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Select the layer above the current layer"
 msgstr "Aktiivse kihi kohal asuva kihi valimine"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:360
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Select _Next Layer"
 msgstr "Vali _järgmine kiht"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:361
 msgctxt "layers-action"
 msgid "Select the layer below the current layer"
 msgstr "Aktiivse kihi all asuva kihi valimine"
 
-#. Will be followed with e.g. "Shift-Click
-#. on thumbnail"
-#.
-#: ../app/actions/layers-actions.c:442
-#, fuzzy
-msgid "Shortcut: "
-msgstr "Kiirklahv"
-
-#. Will be prepended with a modifier key
-#. string, e.g. "Shift"
-#.
-#: ../app/actions/layers-actions.c:447
-msgid "-Click on thumbnail in Layers dockable"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/layers-actions.c:593 ../app/actions/layers-actions.c:594
-#, fuzzy
-msgctxt "layers-action"
-msgid "To _New Layer"
-msgstr "_Uus kiht"
-
-#: ../app/actions/layers-commands.c:203
 msgid "Layer Attributes"
 msgstr "Kihi omadused"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:206
 msgid "Edit Layer Attributes"
 msgstr "Muuda kihi omadusi"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:250 ../app/core/gimplayer.c:265
-msgid "Layer"
-msgstr "Kiht"
-
 # see tekst esineb nii "Kihi _nimi:" väljal kui dialoogi tiitlis
-#: ../app/actions/layers-commands.c:252 ../app/actions/layers-commands.c:320
-#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:337
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:846
 msgid "New Layer"
 msgstr "Uus kiht"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:255
 msgid "Create a New Layer"
 msgstr "Loo uus kiht"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:356
 msgid "Visible"
 msgstr "Nähtav"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:618
 msgid "Set Layer Boundary Size"
 msgstr "Kihi mõõtmete määramine"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:663
 msgid "Scale Layer"
 msgstr "Kihi mõõtmete muutmine"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:701
 msgid "Crop Layer"
 msgstr "Kärbi kihti"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:1080
+msgid "Layer Mask to Selection"
+msgstr "Kihi mask valitud alaks"
+
 msgid "Please select a channel first"
 msgstr "Palun vali kõigepealt kanal"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:1088
-#: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:82
 msgid "Add Layer Mask"
 msgstr "Kihile maski lisamine"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:43
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "Palette Editor Menu"
 msgstr "Värvipaleti muutmise menüü"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:47
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "_Edit Color..."
 msgstr "_Muuda värvi..."
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:48
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "Edit this entry"
 msgstr "Muuda seda kirjet"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:53
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "_Delete Color"
 msgstr "_Kustuta värv"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:54
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "Delete this entry"
 msgstr "Kustuta see kirje"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:62
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "Edit Active Palette"
 msgstr "Aktiivse värvipaleti muutmine"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:71
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "New Color from _FG"
 msgstr "Uus värv _esiplaanivärvist"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:73
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "Create a new entry from the foreground color"
 msgstr "Uus värv praegusest esiplaani värvist"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:78
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "New Color from _BG"
 msgstr "Uus värv _tagapõhjavärvist"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:80
 msgctxt "palette-editor-action"
 msgid "Create a new entry from the background color"
 msgstr "Uus värv praegusest tagapõhja värvist"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:88
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "_Suurenda"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:94
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "_Vähenda"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-actions.c:100
 msgid "Zoom _All"
 msgstr "Suurenda _kõike"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-commands.c:68
 msgid "Edit Palette Color"
 msgstr "Redigeeri värvipaleti värvi"
 
-#: ../app/actions/palette-editor-commands.c:70
 msgid "Edit Color Palette Entry"
 msgstr "Redigeeri värvipaleti kirjet"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:43
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Palettes Menu"
 msgstr "Palettide menüü"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:47
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "_New Palette"
 msgstr "_Uus värvipalett"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:48
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Create a new palette"
 msgstr "Loo uus värvipalett"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:53
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "_Import Palette..."
 msgstr "_Impordi värvipalett..."
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:54
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Import palette"
 msgstr "Värvipaleti importimine"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:59
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "D_uplicate Palette"
 msgstr "_Paljunda värvipaletti"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:60
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Duplicate this palette"
 msgstr "Dubleeri värvipalett"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:65
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "_Merge Palettes..."
 msgstr "�_henda värvipaletid..."
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:66
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Merge palettes"
 msgstr "Värvipalettide ühendamine"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:71
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Copy Palette _Location"
 msgstr "Kopeeri värvipaleti _asukoht"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:72
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Copy palette file location to clipboard"
 msgstr "Värvipaleti faili asukoha kopeerimine lõikepuhvrisse"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:77
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "_Delete Palette"
 msgstr "_Kustuta värvipalett"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:78
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Delete this palette"
 msgstr "Kustuta värvipalett"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:83
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "_Refresh Palettes"
 msgstr "_Värskenda värvipalette"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:84
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Refresh palettes"
 msgstr "Värvipalettide värskendamine"
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:92
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "_Edit Palette..."
 msgstr "_Redigeeri värvipaletti..."
 
-#: ../app/actions/palettes-actions.c:93
 msgctxt "palettes-action"
 msgid "Edit palette"
 msgstr "Värvipaleti redigeerimine"
 
-#: ../app/actions/palettes-commands.c:72
 msgid "Merge Palette"
 msgstr "�henda värvipalett"
 
-#: ../app/actions/palettes-commands.c:76
 msgid "Enter a name for the merged palette"
 msgstr "Pane ühendatud värvipaletile nimi"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:42
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Patterns Menu"
 msgstr "Mustrite menüü"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:46
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "_Open Pattern as Image"
 msgstr "_Ava muster pildina"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:47
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Open this pattern as an image"
 msgstr "Ava see muster pildina"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:52
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "_New Pattern"
 msgstr "_Uus muster"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:53
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Create a new pattern"
 msgstr "Loo uus mall"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:58
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "D_uplicate Pattern"
 msgstr "_Paljunda mustrit"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:59
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Duplicate this pattern"
 msgstr "Dubleeri seda mustrit"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:64
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Copy Pattern _Location"
 msgstr "Kopeeri mustri _asukoht"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:65
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Copy pattern file location to clipboard"
 msgstr "Mustrifaili asukoha kopeerimine lõikepuhvrisse"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:70
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "_Delete Pattern"
 msgstr "_Kustuta muster"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:71
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Delete this pattern"
 msgstr "Kustuta see muster"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:76
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "_Refresh Patterns"
 msgstr "_Värskenda mustreid"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:77
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Refresh patterns"
 msgstr "Mustrite värskendamine"
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:85
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "_Edit Pattern..."
 msgstr "_Redigeeri mustrit..."
 
-#: ../app/actions/patterns-actions.c:86
 msgctxt "patterns-action"
 msgid "Edit pattern"
 msgstr "Mustri redigeerimine"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:84
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "Filte_rs"
 msgstr "F_iltrid"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:86
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "Recently Used"
 msgstr "Hiljuti kasutatud"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:88
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Blur"
 msgstr "_Udu"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:90
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Noise"
 msgstr "_Müra"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:92
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "Edge-De_tect"
 msgstr "_Serva leidmine"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:94
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "En_hance"
 msgstr "_Parandamine"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:96
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "C_ombine"
 msgstr "K_ombineerimine"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:98
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Generic"
 msgstr "Ã?_ldine"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:100
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Light and Shadow"
 msgstr "_Valgus ja varjud"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:102
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Distorts"
 msgstr "_Moonutused"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:104
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Artistic"
 msgstr "_Kunstipärane"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:106
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Decor"
 msgstr "_Kaunistused"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:108
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Map"
 msgstr "_Kaart"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:110
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Render"
 msgstr "_Genereerimine"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:112
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Clouds"
 msgstr "_Pilved"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:114
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Nature"
 msgstr "_Loodus"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:116
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Pattern"
 msgstr "_Mustrid"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:118
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "_Web"
 msgstr "_Veeb"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:120
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "An_imation"
 msgstr "_Animatsioon"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:123
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "Reset all _Filters"
 msgstr "Lähtesta kõik _filtrid"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:124
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "Reset all plug-ins to their default settings"
 msgstr "Kõikide pluginate lähtestamine vaikimisi sätetele"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:132
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "Re_peat Last"
 msgstr "_Korda viimast"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:134
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "Rerun the last used plug-in using the same settings"
 msgstr "Viimati kasutatud plugina käivitamine samade väärtustega"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:139
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "R_e-Show Last"
 msgstr "_Näita viimast uuesti"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:140
 msgctxt "plug-in-action"
 msgid "Show the last used plug-in dialog again"
 msgstr "Viimatikasutatud plugina dialoogi näitamine"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:531
 #, c-format
 msgid "Re_peat \"%s\""
 msgstr "_Korda \"%s\""
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:532
 #, c-format
 msgid "R_e-Show \"%s\""
 msgstr "_Näita \"%s\" uuesti"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:548
 msgid "Repeat Last"
 msgstr "Korda viimast"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:550
 msgid "Re-Show Last"
 msgstr "Näita viimast uuesti"
 
-#: ../app/actions/plug-in-commands.c:262
 msgid "Reset all Filters"
 msgstr "Lähtesta kõik filtrid"
 
-#: ../app/actions/plug-in-commands.c:281
 msgid "Do you really want to reset all filters to default values?"
 msgstr ""
 "Kas tahad tõesti kõik filtrid lähtestada ehk filtrite algolekud taastada?"
 
-#: ../app/actions/quick-mask-actions.c:43
 msgctxt "quick-mask-action"
 msgid "Quick Mask Menu"
 msgstr "Kiirmaski menüü"
 
-#: ../app/actions/quick-mask-actions.c:47
 msgctxt "quick-mask-action"
 msgid "_Configure Color and Opacity..."
 msgstr "_Seadista värvi ja katvust"
 
-#: ../app/actions/quick-mask-actions.c:55
 msgctxt "quick-mask-action"
 msgid "Toggle _Quick Mask"
 msgstr "K_iirmask sisse/välja"
 
-#: ../app/actions/quick-mask-actions.c:56
 msgctxt "quick-mask-action"
 msgid "Toggle Quick Mask on/off"
 msgstr "Kiirmaski sisse- ja väljalülitamine"
 
-#: ../app/actions/quick-mask-actions.c:65
 msgctxt "quick-mask-action"
 msgid "Mask _Selected Areas"
 msgstr "Maskeeri _valitud alad"
 
-#: ../app/actions/quick-mask-actions.c:70
 msgctxt "quick-mask-action"
 msgid "Mask _Unselected Areas"
 msgstr "Maskeeri _valimata alad"
 
-#: ../app/actions/quick-mask-commands.c:105
 msgid "Quick Mask Attributes"
 msgstr "Kiirmaski omadused"
 
-#: ../app/actions/quick-mask-commands.c:108
 msgid "Edit Quick Mask Attributes"
 msgstr "Redigeeri kiirmaski omadusi"
 
-#: ../app/actions/quick-mask-commands.c:110
 msgid "Edit Quick Mask Color"
 msgstr "Muuda kiirmaski värvi"
 
-#: ../app/actions/quick-mask-commands.c:111
 msgid "_Mask opacity:"
 msgstr "_Maski katvus:"
 
-#: ../app/actions/sample-points-actions.c:39
 msgctxt "sample-points-action"
 msgid "Sample Point Menu"
 msgstr "Näidispunkti menüü"
 
-#: ../app/actions/sample-points-actions.c:46
 msgctxt "sample-points-action"
 msgid "_Sample Merged"
 msgstr "Loe _nähtavast pildist"
 
-#: ../app/actions/sample-points-actions.c:48
 msgctxt "sample-points-action"
 msgid "Use the composite color of all visible layers"
 msgstr "Kõigi nähtavate kihtide ühisvärvi kasutamine"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:44
 msgctxt "select-action"
 msgid "Selection Editor Menu"
 msgstr "Valiku muutmise menüü"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:47
 msgctxt "select-action"
 msgid "_Select"
 msgstr "_Valik"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:50
 msgctxt "select-action"
 msgid "_All"
 msgstr "_Kõik"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:51
 msgctxt "select-action"
 msgid "Select everything"
 msgstr "Kogu lõuendi valimine"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:56
 msgctxt "select-action"
 msgid "_None"
 msgstr "_Puudub"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:57
 msgctxt "select-action"
 msgid "Dismiss the selection"
 msgstr "Valitud ala tühistamine"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:62
 msgctxt "select-action"
 msgid "_Invert"
 msgstr "_Inverteeri"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:63
 msgctxt "select-action"
 msgid "Invert the selection"
 msgstr "Valitud ala ümberpööramine"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:68
 msgctxt "select-action"
 msgid "_Float"
 msgstr "_Rebi lahti"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:69
 msgctxt "select-action"
 msgid "Create a floating selection"
 msgstr "Ujuva valikuala loomine"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:74
 msgctxt "select-action"
 msgid "Fea_ther..."
 msgstr "_Hajuta piiri..."
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:76
 msgctxt "select-action"
 msgid "Blur the selection border so that it fades out smoothly"
 msgstr "Valitud ala piirjoone udustamine, et üleminek oleks sujuv"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:81
 msgctxt "select-action"
 msgid "_Sharpen"
 msgstr "_Teravda"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:82
 msgctxt "select-action"
 msgid "Remove fuzzyness from the selection"
 msgstr "Valitud ala serva sujuva ülemineku eemaldamine"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:87
 msgctxt "select-action"
 msgid "S_hrink..."
 msgstr "_Kahanda..."
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:88
 msgctxt "select-action"
 msgid "Contract the selection"
 msgstr "Valitud ala väiksemaks muutmine"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:93
 msgctxt "select-action"
 msgid "_Grow..."
 msgstr "_Kasvata..."
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:94
 msgctxt "select-action"
 msgid "Enlarge the selection"
 msgstr "Valitud ala suuremaks muutmine"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:99
 msgctxt "select-action"
 msgid "Bo_rder..."
 msgstr "Pii_rjoon..."
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:100
 msgctxt "select-action"
 msgid "Replace the selection by its border"
 msgstr "Valitud ala asendamine selle piirjoonega"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:105
 msgctxt "select-action"
 msgid "Save to _Channel"
 msgstr "Salvesta _kanalisse"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:106
 msgctxt "select-action"
 msgid "Save the selection to a channel"
 msgstr "Valitud ala salvestamine kanalisse"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:111
 msgctxt "select-action"
 msgid "_Stroke Selection..."
 msgstr "_Pintselda valiku välisjoon..."
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:112
 msgctxt "select-action"
 msgid "Paint along the selection outline"
 msgstr "Valitud ala välisjoone pintseldamine"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:117
 msgctxt "select-action"
 msgid "_Stroke Selection"
 msgstr "_Pintselda valiku välisjoon"
 
-#: ../app/actions/select-actions.c:118
 msgctxt "select-action"
 msgid "Stroke the selection with last used values"
 msgstr "Valitud ala välisjoone pintseldamine viimati kasutatud väärtustega"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:155
 msgid "Feather Selection"
 msgstr "Valitud ala servade pehmendamine"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:159
 msgid "Feather selection by"
 msgstr "Pehmendamise ulatus"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:196
 msgid "Shrink Selection"
 msgstr "Valitud ala kahandamine"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:200
 msgid "Shrink selection by"
 msgstr "Kahandamise ulatus"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:208
 msgid "_Shrink from image border"
 msgstr "Pildi äärtest _kahandamine"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:236
 msgid "Grow Selection"
 msgstr "Valitud ala kasvatamine"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:240
 msgid "Grow selection by"
 msgstr "Kasvatamise ulatus"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:266
 msgid "Border Selection"
 msgstr "Valiku piirjoone leidmine"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:270
 msgid "Border selection by"
 msgstr "Piirjoone laius"
 
 #. Feather button
-#: ../app/actions/select-commands.c:279
 msgid "_Feather border"
 msgstr "_Pehmed servad"
 
 #. Edge lock button
-#: ../app/actions/select-commands.c:292
 msgid "_Lock selection to image edges"
 msgstr "_Valiku lukustamine pildi äärtes"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:342 ../app/actions/select-commands.c:375
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:386 ../app/actions/vectors-commands.c:420
-#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:289
 msgid "There is no active layer or channel to stroke to."
 msgstr "Pole aktiivset kihti või kanalit kuhu pintseldada."
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:348
 msgid "Stroke Selection"
 msgstr "Pintselda valik"
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:41
 msgctxt "templates-action"
 msgid "Templates Menu"
 msgstr "Mallide menüü"
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:45
 msgctxt "templates-action"
 msgid "_Create Image from Template"
 msgstr "_Loo pilt mallist..."
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:46
 msgctxt "templates-action"
 msgid "Create a new image from the selected template"
 msgstr "Valitud malli põhjal uue pildi loomine"
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:51
 msgctxt "templates-action"
 msgid "_New Template..."
 msgstr "_Uus mall..."
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:52
 msgctxt "templates-action"
 msgid "Create a new template"
 msgstr "Uue malli loomine"
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:57
 msgctxt "templates-action"
 msgid "D_uplicate Template..."
 msgstr "_Paljunda malli..."
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:58
 msgctxt "templates-action"
 msgid "Duplicate this template"
 msgstr "Sellest mallist koopia tegemine"
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:63
 msgctxt "templates-action"
 msgid "_Edit Template..."
 msgstr "_Redigeeri malli..."
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:64
 msgctxt "templates-action"
 msgid "Edit this template"
 msgstr "Selle malli muutmine"
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:69
 msgctxt "templates-action"
 msgid "_Delete Template"
 msgstr "_Kustuta mall"
 
-#: ../app/actions/templates-actions.c:70
 msgctxt "templates-action"
 msgid "Delete this template"
 msgstr "See malli kustutamine"
 
-#: ../app/actions/templates-commands.c:111
 msgid "New Template"
 msgstr "Uus mall"
 
-#: ../app/actions/templates-commands.c:114
 msgid "Create a New Template"
 msgstr "Uue malli loomine"
 
-#: ../app/actions/templates-commands.c:174
-#: ../app/actions/templates-commands.c:177
 msgid "Edit Template"
 msgstr "Malli redigeerimine"
 
-#: ../app/actions/templates-commands.c:212
 msgid "Delete Template"
 msgstr "Malli kustutamine"
 
-#: ../app/actions/templates-commands.c:238
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to delete template '%s' from the list and from disk?"
 msgstr "Kas oled kindel, et tahad kustutada malli '%s' nimekirjast ja kettalt?"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:43
 msgctxt "text-editor-action"
 msgid "Open"
 msgstr "Avamine"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:44
 msgctxt "text-editor-action"
 msgid "Load text from file"
 msgstr "Failist teksti laadimine"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:49
 msgctxt "text-editor-action"
 msgid "Clear"
 msgstr "Tühjenda"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:50
 msgctxt "text-editor-action"
 msgid "Clear all text"
 msgstr "Kogu teksti kustutamine"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:58
 msgctxt "text-editor-action"
 msgid "LTR"
 msgstr "V-P"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:59
 msgctxt "text-editor-action"
 msgid "From left to right"
 msgstr "Vasakult paremale"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:64
 msgctxt "text-editor-action"
 msgid "RTL"
 msgstr "P-V"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:65
 msgctxt "text-editor-action"
 msgid "From right to left"
 msgstr "Paremalt vasakule"
 
-#: ../app/actions/text-editor-commands.c:62
-#: ../app/actions/text-tool-commands.c:117
 msgid "Open Text File (UTF-8)"
 msgstr "Tekstifaili avamine (UTF-8)"
 
-#: ../app/actions/text-editor-commands.c:143
-#: ../app/actions/text-tool-commands.c:226 ../app/config/gimpconfig-file.c:58
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:140 ../app/core/gimpbrush-load.c:422
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:73
-#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:81 ../app/core/gimpcurve-load.c:54
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:62 ../app/core/gimppalette-load.c:76
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:273 ../app/core/gimppalette-load.c:319
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:376 ../app/core/gimppalette-load.c:466
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:633 ../app/core/gimppattern-load.c:76
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:637 ../app/tools/gimplevelstool.c:747
-#: ../app/xcf/xcf.c:329
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
 msgstr "Faili '%s' pole võimalik lugemiseks avada: %s"
 
-#: ../app/actions/text-tool-actions.c:49
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "Text Tool Menu"
 msgstr "_Tekstitööriista menüü"
 
-#: ../app/actions/text-tool-actions.c:53
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "Input _Methods"
 msgstr "Sisend_meetodid"
 
-#: ../app/actions/text-tool-actions.c:57
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Lõika"
 
-#: ../app/actions/text-tool-actions.c:62
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopeeri"
 
-#: ../app/actions/text-tool-actions.c:67
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Aseta"
 
-#: ../app/actions/text-tool-actions.c:72
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Kustuta"
 
-#: ../app/actions/text-tool-actions.c:77
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "_Open text file..."
 msgstr "_Ava tekstifail..."
 
-#: ../app/actions/text-tool-actions.c:82
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "Cl_ear"
 msgstr "_Puhasta"
 
-#: ../app/actions/text-tool-actions.c:83
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "Clear all text"
 msgstr "Kustuta kogu tekst"
 
-#: ../app/actions/text-tool-actions.c:88
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "_Path from Text"
 msgstr "Tekstist _vektorjoon"
 
-#: ../app/actions/text-tool-actions.c:90
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "Create a path from the outlines of the current text"
 msgstr "Loo sellest tekstist vektorjoon"
 
-#: ../app/actions/text-tool-actions.c:95
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "Text _along Path"
 msgstr "Tekst _mööda vektorjoont"
 
-#: ../app/actions/text-tool-actions.c:97
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "Bend the text along the currently active path"
 msgstr "Kooluta selle kihi teksti mööda aktiivset vektorjoont"
 
-#: ../app/actions/text-tool-actions.c:105
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "From left to right"
 msgstr "Vasakult paremale"
 
-#: ../app/actions/text-tool-actions.c:110
 msgctxt "text-tool-action"
 msgid "From right to left"
 msgstr "Paremalt vasakule"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:55
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "Tool Options Menu"
 msgstr "Tööriista sätete menüü"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:59
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "_Save Options To"
 msgstr "_Salvesta sätted kui..."
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:63
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "_Restore Options From"
 msgstr "_Taasta sätted failist"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:67
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "Re_name Saved Options"
 msgstr "_Nimeta salvestatud sätted ümber"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:71
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "_Delete Saved Options"
 msgstr "_Kustuta salvestatud sätted"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:75
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "_New Entry..."
 msgstr "_Uus kirje..."
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:80
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "R_eset Tool Options"
 msgstr "_Lähtesta tööriista sätted"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:81
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "Reset to default values"
 msgstr "Vaikimisi väärtuste taastamine"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:86
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "Reset _all Tool Options"
 msgstr "Lähtesta _kõikide tööriistade sätted"
 
-#: ../app/actions/tool-options-actions.c:87
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "Reset all tool options"
 msgstr "Kõigi tööriistade sätete algväärtuste taastamine"
 
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:70
 msgid "Save Tool Options"
 msgstr "Salvesta tööriista sätted"
 
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:74
 msgid "Enter a name for the saved options"
 msgstr "Pane sätetele nimi"
 
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:75
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:245
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:262
 msgid "Saved Options"
 msgstr "Salvestatud sätted"
 
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:138
 msgid "Rename Saved Tool Options"
 msgstr "Nimeta salvestatud sätted ümber"
 
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:142
 msgid "Enter a new name for the saved options"
 msgstr "Pane salvestatud sätetele nimi"
 
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:185
-#, fuzzy
-msgid "Reset All Tool Options"
-msgstr "Lähtesta _kõikide tööriistade sätted"
+msgid "Reset Tool Options"
+msgstr "Lähtesta tööriista sätted"
 
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:208
 msgid "Do you really want to reset all tool options to default values?"
 msgstr "Kas sa tõesti tahad kõik tööriista sätted lähtestada?"
 
-#: ../app/actions/tool-preset-actions.c:44
-#, fuzzy
-msgctxt "tool-preset-action"
-msgid "Tool Preset Menu"
+msgctxt "tools-action"
+msgid "Tools Menu"
 msgstr "Tööriistade menüü"
 
-#: ../app/actions/tool-preset-actions.c:48
-msgctxt "tool-preset-action"
-msgid "_New Tool Preset"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/tool-preset-actions.c:49
-#, fuzzy
-msgctxt "tool-preset-action"
-msgid "Create a new tool preset"
-msgstr "Loo uus värvipalett"
-
-#: ../app/actions/tool-preset-actions.c:54
-#, fuzzy
-msgctxt "tool-preset-action"
-msgid "D_uplicate Tool Preset"
-msgstr "_Paljunda vektorjoont"
-
-#: ../app/actions/tool-preset-actions.c:55
-#, fuzzy
-msgctxt "tool-preset-action"
-msgid "Duplicate this tool preset"
-msgstr "Dubleeri seda vektorjoont"
+msgctxt "tools-action"
+msgid "_Tools"
+msgstr "_Tööriistad"
 
-#: ../app/actions/tool-preset-actions.c:60
-#, fuzzy
-msgctxt "tool-preset-action"
-msgid "Copy Tool Preset _Location"
-msgstr "Kopeeri värvipaleti _asukoht"
+msgctxt "tools-action"
+msgid "_Selection Tools"
+msgstr "_Valikutööriistad"
 
-#: ../app/actions/tool-preset-actions.c:61
-#, fuzzy
-msgctxt "tool-preset-action"
-msgid "Copy tool preset file location to clipboard"
-msgstr "Värvipaleti faili asukoha kopeerimine lõikepuhvrisse"
+msgctxt "tools-action"
+msgid "_Paint Tools"
+msgstr "_Joonistamise tööriistad"
 
-#: ../app/actions/tool-preset-actions.c:66
-#, fuzzy
-msgctxt "tool-preset-action"
-msgid "_Delete Tool Preset"
-msgstr "_Kustuta värv"
+msgctxt "tools-action"
+msgid "_Transform Tools"
+msgstr "_Teisendamise tööriistad"
 
-#: ../app/actions/tool-preset-actions.c:67
-#, fuzzy
-msgctxt "tool-preset-action"
-msgid "Delete this tool preset"
-msgstr "Kustuta see vektorjoon"
+msgctxt "tools-action"
+msgid "_Color Tools"
+msgstr "Vä_rvitööriistad"
 
-#: ../app/actions/tool-preset-actions.c:72
-#, fuzzy
-msgctxt "tool-preset-action"
-msgid "_Refresh Tool Presets"
-msgstr "_Värskenda pintsleid"
+msgctxt "tools-action"
+msgid "R_aise Tool"
+msgstr "_Tõsta tööriista"
 
-#: ../app/actions/tool-preset-actions.c:73
-#, fuzzy
-msgctxt "tool-preset-action"
-msgid "Refresh tool presets"
-msgstr "Pintslite värskendamine"
+msgctxt "tools-action"
+msgid "Raise this tool"
+msgstr "Tõsta tööriista"
 
-#: ../app/actions/tool-preset-actions.c:81
-#, fuzzy
-msgctxt "tool-preset-action"
-msgid "_Edit Tool Preset..."
-msgstr "_Redigeeri värvi..."
+msgctxt "tools-action"
+msgid "Ra_ise to Top"
+msgstr "_Tõsta esimeseks"
 
-#: ../app/actions/tool-preset-actions.c:82
-#, fuzzy
-msgctxt "tool-preset-action"
-msgid "Edit this tool preset"
-msgstr "Märgitud värvi muutmine"
+msgctxt "tools-action"
+msgid "Raise this tool to the top"
+msgstr "Selle vektorjoone pealmiseks tõstmine"
 
-#: ../app/actions/tool-preset-editor-actions.c:42
-#, fuzzy
-msgctxt "tool-preset-editor-action"
-msgid "Tool Preset Editor Menu"
-msgstr "Värvipaleti muutmise menüü"
+msgctxt "tools-action"
+msgid "L_ower Tool"
+msgstr "_Langeta tööriista"
 
-#: ../app/actions/tool-preset-editor-actions.c:50
-#, fuzzy
-msgctxt "tool-preset-editor-action"
-msgid "Edit Active Tool Preset"
-msgstr "Aktiivse värvipaleti muutmine"
+msgctxt "tools-action"
+msgid "Lower this tool"
+msgstr "Langeta tööriista"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:45
 msgctxt "tools-action"
-msgid "_Tools"
-msgstr "_Tööriistad"
+msgid "Lo_wer to Bottom"
+msgstr "Langeta _alumiseks"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:46
 msgctxt "tools-action"
-msgid "_Selection Tools"
-msgstr "_Valikutööriistad"
+msgid "Lower this tool to the bottom"
+msgstr "Selle tööriista langetamine kõige alumiseks"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:47
 msgctxt "tools-action"
-msgid "_Paint Tools"
-msgstr "_Joonistamise tööriistad"
+msgid "_Reset Order & Visibility"
+msgstr "_Lähtesta järjekord ja nähtavus"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:48
 msgctxt "tools-action"
-msgid "_Transform Tools"
-msgstr "_Teisendamise tööriistad"
+msgid "Reset tool order and visibility"
+msgstr "Tööriistade järjekorra ja nähtavuse lähtestamine"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:49
 msgctxt "tools-action"
-msgid "_Color Tools"
-msgstr "Vä_rvitööriistad"
+msgid "_Show in Toolbox"
+msgstr "_Näita tööriistakastis"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:55
 msgctxt "tools-action"
 msgid "_By Color"
 msgstr "_Värvi järgi"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:56
 msgctxt "tools-action"
 msgid "Select regions with similar colors"
 msgstr "Sarnast värvi alade valimine"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:61
 msgctxt "tools-action"
 msgid "_Arbitrary Rotation..."
 msgstr "_Vaba pööramine..."
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:62
 msgctxt "tools-action"
 msgid "Rotate by an arbitrary angle"
 msgstr "Kihi pööramine suvalise nurga võrra"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:44
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Paths Menu"
 msgstr "Vektorjoonte menüü"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:48
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Path _Tool"
 msgstr "Vektor_tööriist"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:53
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "_Edit Path Attributes..."
 msgstr "_Muuda vektorjoone omadusi..."
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:54
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Edit path attributes"
 msgstr "Vektorjoone omaduste muutmine"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:59
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "_New Path..."
 msgstr "_Uus vektorjoon..."
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:60
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Create a new path..."
 msgstr "Loo uus vektorjoon..."
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:65
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "_New Path with last values"
 msgstr "_Uus vektorjoon viimaste parameetritega"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:66
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Create a new path with last used values"
 msgstr "Loo uus vektorjoon viimati kasutatud parameetritega"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:71
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "D_uplicate Path"
 msgstr "_Paljunda vektorjoont"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:72
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Duplicate this path"
 msgstr "Dubleeri seda vektorjoont"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:77
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "_Delete Path"
 msgstr "_Kustuta vektorjoon"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:78
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Delete this path"
 msgstr "Kustuta see vektorjoon"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:83
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Merge _Visible Paths"
 msgstr "�henda _nähtavad vektorjooned"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:88
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "_Raise Path"
 msgstr "_Tõsta vektorjoont"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:89
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Raise this path"
 msgstr "Tõsta seda vektorjoont"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:94
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Raise Path to _Top"
 msgstr "Tõsta vektorjoon _pealmiseks"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:95
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Raise this path to the top"
 msgstr "Tõsta see vektorjoon pealmiseks"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:100
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "_Lower Path"
 msgstr "_Langeta vektorjoont"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:101
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Lower this path"
 msgstr "Langeta vektorjoont"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:106
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Lower Path to _Bottom"
 msgstr "Langeta vektorjoon _alumiseks"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:107
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Lower this path to the bottom"
 msgstr "Langeta vektorjoon alumiseks"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:112
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Stro_ke Path..."
 msgstr "Pintselda _vektorjoon..."
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:113
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Paint along the path"
 msgstr "Mööda vektorjoont pintseldamine"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:118
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Stro_ke Path"
 msgstr "Pintselda _vektorjoon"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:119
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Paint along the path with last values"
 msgstr "Mööda vektorjoont pintseldamine kasutades viimati kasutatud väärtusi"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:124
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Co_py Path"
 msgstr "_Kopeeri vektorjoon"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:129
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Paste Pat_h"
 msgstr "_Aseta vektorjoon"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:134
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "E_xport Path..."
 msgstr "_Ekspordi vektorjoon..."
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:139
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "I_mport Path..."
 msgstr "_Impordi vektorjoon..."
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:147
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "_Visible"
 msgstr "Nä_htav"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:153
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "_Linked"
 msgstr "_Lingitud"
 
-#. GIMP_STOCK_LOCK
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:159
-#, fuzzy
-msgctxt "vectors-action"
-msgid "L_ock strokes"
-msgstr "Joonte ühendamine"
-
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:168
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Path to Sele_ction"
 msgstr "_Vektorjoon valikuks"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:169
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Path to selection"
 msgstr "Vektorjoon valikuks"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:174
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Fr_om Path"
 msgstr "V_ektorjoonest"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:175
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Replace selection with path"
 msgstr "Valitud ala asendamine vektorjoonega"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:180
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "_Add to Selection"
 msgstr "_Lisa valikule"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:181
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Add path to selection"
 msgstr "Lisa vektorjoon valitud alale"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:186
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "_Subtract from Selection"
 msgstr "Lahuta _valitud alast"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:187
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Subtract path from selection"
 msgstr "Vektorjoone lahutamine valitud alast"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:192
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "_Intersect with Selection"
 msgstr "_Ã?hisosa valitud alaga"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:193
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Intersect path with selection"
 msgstr "Vektorjoone ja valitud ala ühisosa leidmine"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:201
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Selecti_on to Path"
 msgstr "Tee _valitud alast vektorjoon"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:202 ../app/actions/vectors-actions.c:208
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Selection to path"
 msgstr "Valitud ala teisendamine vektorjooneks"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:207
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "To _Path"
 msgstr "Ve_ktorjooneks"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:213
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Selection to Path (_Advanced)"
 msgstr "Valitud alast vektorjoon (_laiendatud)"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:214
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "Advanced options"
 msgstr "Erivõimalused"
 
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:137
 msgid "Path Attributes"
 msgstr "Vektorjoone omadused"
 
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:140
 msgid "Edit Path Attributes"
 msgstr "Vektorjoone omaduste redigeerimine"
 
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:164 ../app/vectors/gimpvectors.c:205
-#: ../app/widgets/gimpvectorstreeview.c:252
-msgid "Path"
-msgstr "Vektorjoon"
-
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:165
 msgid "New Path"
 msgstr "Uus vektorjoon"
 
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:168
 msgid "New Path Options"
 msgstr "Uue vektorjoone valikud"
 
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:392 ../app/tools/gimpvectoroptions.c:198
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1990
+msgid "Path to Selection"
+msgstr "Vektorjoon valikuks"
+
 msgid "Stroke Path"
 msgstr "Pintselda vektorjoon"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:69
 msgctxt "view-action"
 msgid "_View"
 msgstr "_Vaade"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:70
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Zoom"
 msgstr "_Suurendus"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:71
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Padding Color"
 msgstr "_Tööala taustavärv"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:73
 msgctxt "view-action"
 msgid "Move to Screen"
 msgstr "Tõsta ekraanile"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:77
 msgctxt "view-action"
 msgid "_New View"
 msgstr "_Uus vaade"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:78
 msgctxt "view-action"
 msgid "Create another view on this image"
 msgstr "Sellest pildist uue vaate loomine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:83
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Close"
 msgstr "Su_lge"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:84
 msgctxt "view-action"
 msgid "Close this image window"
 msgstr "Selle pildiakna sulgemine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:89
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Fit Image in Window"
 msgstr "_Mahuta pilt aknasse"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:90
 msgctxt "view-action"
 msgid "Adjust the zoom ratio so that the image becomes fully visible"
 msgstr "Selline suurendus, et pilt jääb täielikult nähtavale"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:95
 msgctxt "view-action"
 msgid "Fi_ll Window"
 msgstr "_Täida aken"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:96
 msgctxt "view-action"
 msgid "Adjust the zoom ratio so that the entire window is used"
 msgstr "Selline suurendus, et kogu aken saab täidetud"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:101
 msgctxt "view-action"
 msgid "Re_vert Zoom"
 msgstr "Taasta eelmine _suurendus"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:102
 msgctxt "view-action"
 msgid "Restore the previous zoom level"
 msgstr "Eelmise suurenduse taastamine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:107
 msgctxt "view-action"
 msgid "Na_vigation Window"
 msgstr "Na_vigaatoraken"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:108
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show an overview window for this image"
 msgstr "Pildist eraldi aknas ülevaate näitamine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:113
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display _Filters..."
 msgstr "Kuva_filtrid..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:114
 msgctxt "view-action"
 msgid "Configure filters applied to this view"
 msgstr "Sellele vaatele rakendatud filtrite häälestamine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:119
 msgctxt "view-action"
 msgid "Shrink _Wrap"
 msgstr "_Sobita aken pildiga"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:120
 msgctxt "view-action"
 msgid "Reduce the image window to the size of the image display"
 msgstr "Pildiakna vähendamine pildi mõõtmeteni"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:125
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Open Display..."
 msgstr "_Ava ekraan..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:126
 msgctxt "view-action"
 msgid "Connect to another display"
 msgstr "Ã?henda teise ekraaniga"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:134
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Dot for Dot"
 msgstr "_Punkt punktile"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:135
 msgctxt "view-action"
 msgid "A pixel on the screen represents an image pixel"
 msgstr "Ekraanipiksel vastab pildipikslile"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:141
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Selection"
 msgstr "_Valitud ala näitamine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:142
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the selection outline"
 msgstr "Valitud ala piirjoone näitamine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:148
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Layer Boundary"
 msgstr "Kihi _raami näitamine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:149
 msgctxt "view-action"
 msgid "Draw a border around the active layer"
 msgstr "Aktiivse kihi ümber äärise näitamine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:155
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Guides"
 msgstr "Abij_oonte näitamine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:156
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the image's guides"
 msgstr "Pildil näidatakse abijooni"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:162
 msgctxt "view-action"
 msgid "S_how Grid"
 msgstr "Alu_svõrgu näitamine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:163
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the image's grid"
 msgstr "Pildil näidatakse alusvõrku"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:169
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show Sample Points"
 msgstr "_Näidispunktide näitamine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:170
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the image's color sample points"
 msgstr "Näidatakse pildi värvi näidispunkte"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:176
 msgctxt "view-action"
 msgid "Sn_ap to Guides"
 msgstr "Tõmme _abijoontele"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:177
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to guides"
 msgstr "Tööriistad tõmbuvad abijoontele"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:183
 msgctxt "view-action"
 msgid "Sna_p to Grid"
 msgstr "Tõmme alus_võrgule"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:184
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to the grid"
 msgstr "Tööriistad tõmbuvad alusvõrgule"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:190
 msgctxt "view-action"
 msgid "Snap to _Canvas Edges"
 msgstr "Tõmme lõuendi _servadele"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:191
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to the canvas edges"
 msgstr "Tööriistad tõmbuvad lõuendi servadele"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:197
 msgctxt "view-action"
 msgid "Snap t_o Active Path"
 msgstr "Tõmme aktiivsele vektor_joonele"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:198
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to the active path"
 msgstr "Tööriistad tõmbuvad aktiivsele vektorjoonele"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:204
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "_Menüüriba"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:205
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's menubar"
 msgstr "Sellele aknale näidatakse menüüriba"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:211
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show R_ulers"
 msgstr "_Joonlauad"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:212
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's rulers"
 msgstr "Sellele aknale näidatakse joonlaudu"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:218
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show Scroll_bars"
 msgstr "Kerimisri_bad"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:219
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's scrollbars"
 msgstr "Sellele aknale näidatakse kerimisribasid"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:225
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show S_tatusbar"
 msgstr "Olekuriba"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:226
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's statusbar"
 msgstr "Sellele aknale näidatakse olekuriba"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:232
 msgctxt "view-action"
 msgid "Fullscr_een"
 msgstr "Täis_ekraan"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:233
 msgctxt "view-action"
 msgid "Toggle fullscreen view"
 msgstr "Täisekraanvaate sisse-/väljalülitamine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:264
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "_Vähenda"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:265 ../app/actions/view-actions.c:277
 msgctxt "view-action"
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Vähenda"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:270
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "_Suurenda"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:271 ../app/actions/view-actions.c:283
 msgctxt "view-action"
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Suurenda"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:276
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Vähenda"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:282
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Suurenda"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:301
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1_6:1 (1600%)"
 msgstr "1_6:1 (1600%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:302
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 16:1"
 msgstr "Suurendus 16:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:307
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_8:1 (800%)"
 msgstr "_8:1 (800%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:308
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 8:1"
 msgstr "Suurendus 8:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:313
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_4:1 (400%)"
 msgstr "_4:1 (400%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:314
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 4:1"
 msgstr "Suurendus 4:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:319
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_2:1 (200%)"
 msgstr "_2:1 (200%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:320
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 2:1"
 msgstr "Suurendus 2:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:325
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_1:1 (100%)"
 msgstr "_1:1 (100%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:326
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:1"
 msgstr "Suurendus 1:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:331
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_2 (50%)"
 msgstr "1:_2 (50%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:332
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:2"
 msgstr "Vähendus 1:2"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:337
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_4 (25%)"
 msgstr "1:_4 (25%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:338
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:4"
 msgstr "Vähendus 1:4"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:343
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_8 (12.5%)"
 msgstr "1:_8 (12.5%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:344
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:8"
 msgstr "Vähendus 1:8"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:349
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:1_6 (6.25%)"
 msgstr "1:1_6 (6.25%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:350
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:16"
 msgstr "Vähendus 1:16"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:355
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Othe_r..."
 msgstr "_Muu..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:356
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Set a custom zoom factor"
 msgstr "Muu suurenduse suhte määramine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:364
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "From _Theme"
 msgstr "_Teemast"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:365
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the current theme's background color"
 msgstr "Aktiivse teema taustavärvi kasutamine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:370
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "_Light Check Color"
 msgstr "_Heleda ruudu värv"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:371
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the light check color"
 msgstr "Heleda ruudu värvi kasutamine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:376
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "_Dark Check Color"
 msgstr "_Tumeda ruudu värv"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:377
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the dark check color"
 msgstr "Tumeda ruudu värvi kasutamine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:382
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Select _Custom Color..."
 msgstr "Vali _oma värv..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:383
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use an arbitrary color"
 msgstr "Enda määratud värvi kasutamine"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:388
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "As in _Preferences"
 msgstr "_Nagu eelistustes kirjas"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:390
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Reset padding color to what's configured in preferences"
 msgstr "Töölaua selline värv, nagu on kirjas eelistustes"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:589
 #, c-format
 msgid "Re_vert Zoom (%d%%)"
 msgstr "_Taasta suurendus (%d%%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:597
 msgid "Re_vert Zoom"
 msgstr "Taasta _suurendus"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:733
 #, c-format
 msgid "Othe_r (%s)..."
 msgstr "_Muu (%s) ..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:742
 #, c-format
 msgid "_Zoom (%s)"
 msgstr "_Suurendus (%s)"
 
-#: ../app/actions/view-commands.c:580
 msgid "Set Canvas Padding Color"
 msgstr "Tööala taustavärvi määramine"
 
-#: ../app/actions/view-commands.c:582
 msgid "Set Custom Canvas Padding Color"
 msgstr "Määra tööala taustavärv"
 
-#: ../app/actions/window-actions.c:168
 #, c-format
 msgid "Screen %s"
 msgstr "Ekraan %s"
 
-#: ../app/actions/window-actions.c:170
 #, c-format
 msgid "Move this window to screen %s"
 msgstr "Liiguta see aken ekraanile %s"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:85
 msgctxt "windows-action"
 msgid "_Windows"
 msgstr "_Aknad"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:87
 msgctxt "windows-action"
 msgid "_Recently Closed Docks"
 msgstr "_Hiljuti suletud dokid"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:89
 msgctxt "windows-action"
 msgid "_Dockable Dialogs"
 msgstr "_Dokitavad dialoogid"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:95
 msgctxt "windows-action"
-msgid "Hide Docks"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/windows-actions.c:103
-msgctxt "windows-action"
-msgid ""
-"When enabled docks and other dialogs are hidden, leaving only image windows."
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/windows-actions.c:109
-msgctxt "windows-action"
-msgid "Single-Window Mode"
-msgstr ""
+msgid "Tool_box"
+msgstr "_Tööriistakast"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:110
 msgctxt "windows-action"
-msgid ""
-"When enabled GIMP is in a single-window mode. Far from completely "
-"implemented!"
-msgstr ""
+msgid "Raise the toolbox"
+msgstr "Tööriistakasti tõstmine"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:23
 msgctxt "curve-type"
 msgid "Smooth"
 msgstr "Sujuv"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:24
 msgctxt "curve-type"
 msgid "Freehand"
 msgstr "Vabakäeline"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:56
 msgctxt "histogram-channel"
 msgid "Value"
 msgstr "Väärtus"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:57
 msgctxt "histogram-channel"
 msgid "Red"
 msgstr "Punane"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:58
 msgctxt "histogram-channel"
 msgid "Green"
 msgstr "Roheline"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:59
 msgctxt "histogram-channel"
 msgid "Blue"
 msgstr "Sinine"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:60
 msgctxt "histogram-channel"
 msgid "Alpha"
 msgstr "Alfa"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:61
 msgctxt "histogram-channel"
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:113
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Normal"
 msgstr "Tavaline"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:114
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Dissolve"
 msgstr "Sulandamine"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:115
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Behind"
 msgstr "Taga"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:116
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Multiply"
 msgstr "Korrutamine"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:117
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Screen"
 msgstr "Ekraan"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:118
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Overlay"
 msgstr "Katmine"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:119
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Difference"
 msgstr "Erinevus"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:120
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Addition"
 msgstr "Liitmine"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:121
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Subtract"
 msgstr "Lahutamine"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:122
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Darken only"
 msgstr "Ainult tumedam"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:123
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Lighten only"
 msgstr "Ainult heledam"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:124
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Hue"
 msgstr "Värvitoon"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:125
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Saturation"
 msgstr "Värviküllastus"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:126
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Color"
 msgstr "Värvus"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:127
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Value"
 msgstr "Väärtus"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:128
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Divide"
 msgstr "Jagamine"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:129
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Dodge"
 msgstr "Helendamine"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:130
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Burn"
 msgstr "Tumendamine"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:131
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Hard light"
 msgstr "Tugev valgus"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:132
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Soft light"
 msgstr "Pehme valgus"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:133
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Grain extract"
 msgstr "Teralisuse eraldamine"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:134
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Grain merge"
 msgstr "Teralisuse ühendamine"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:135
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Color erase"
 msgstr "Värvi kustutamine"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:136
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Erase"
 msgstr "Kustutamine"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:137
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Replace"
 msgstr "Asendamine"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:138
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Anti erase"
 msgstr "Kustutatu taastamine"
 
-#: ../app/base/tile-swap.c:710
 msgid ""
 "Unable to open swap file. GIMP has run out of memory and cannot use the swap "
 "file. Some parts of your images may be corrupted. Try to save your work "
@@ -5915,127 +4383,22 @@ msgstr ""
 "töö salvestada teistsuguse failinimega, pane GIMP uuesti käima ja kontolli "
 "häälestustes saalefaili asukohta."
 
-#: ../app/base/tile-swap.c:725
 #, c-format
 msgid "Failed to resize swap file: %s"
 msgstr "Ei õnnestunud saalefaili suurust muuta: %s"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:24
-msgctxt "cursor-mode"
-msgid "Tool icon"
-msgstr "Tööriista ikoon"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:25
-msgctxt "cursor-mode"
-msgid "Tool icon with crosshair"
-msgstr "Tööriista ikoon ristiga"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:26
-msgctxt "cursor-mode"
-msgid "Crosshair only"
-msgstr "Ainult rist"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:56
-msgctxt "canvas-padding-mode"
-msgid "From theme"
-msgstr "Teemast"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:57
-msgctxt "canvas-padding-mode"
-msgid "Light check color"
-msgstr "Heleda ruudu värv"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:58
-msgctxt "canvas-padding-mode"
-msgid "Dark check color"
-msgstr "Tumeda ruudu värv"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:59
-msgctxt "canvas-padding-mode"
-msgid "Custom color"
-msgstr "Oma värv"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:88
-msgctxt "space-bar-action"
-msgid "No action"
-msgstr "Tegevus puudub"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:89
-msgctxt "space-bar-action"
-msgid "Pan view"
-msgstr "Vaate nihutamine"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:90
-msgctxt "space-bar-action"
-msgid "Switch to Move tool"
-msgstr "Liigutamise tööriistale vahetamine"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:118
-msgctxt "zoom-quality"
-msgid "Low"
-msgstr "Madal"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:119
-msgctxt "zoom-quality"
-msgid "High"
-msgstr "Kõrge"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:147
-msgctxt "help-browser-type"
-msgid "GIMP help browser"
-msgstr "GIMP-i abiteabe sirvija"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:148
-msgctxt "help-browser-type"
-msgid "Web browser"
-msgstr "Veebisirvija"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:177
-msgctxt "window-hint"
-msgid "Normal window"
-msgstr "Tavaaken"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:178
-msgctxt "window-hint"
-msgid "Utility window"
-msgstr "Tööriistaaken"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:179
-msgctxt "window-hint"
-msgid "Keep above"
-msgstr "Kõige peal"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:207
-msgctxt "cursor-format"
-msgid "Black & white"
-msgstr "Mustvalge"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:208
-msgctxt "cursor-format"
-msgid "Fancy"
-msgstr "Edev"
-
-#: ../app/config/gimpconfig-file.c:67 ../app/core/gimpbrushgenerated-save.c:62
-#: ../app/core/gimpcurve-save.c:52 ../app/core/gimpgradient-save.c:50
-#: ../app/core/gimpgradient-save.c:144 ../app/core/gimppalette-save.c:55
-#: ../app/gui/themes.c:238 ../app/tools/gimpcurvestool.c:690
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:800 ../app/vectors/gimpvectors-export.c:81
-#: ../app/xcf/xcf.c:422
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
 msgstr "Ei saanud '%s' kirjutamiseks avada: %s"
 
-#: ../app/config/gimpconfig-file.c:78 ../app/config/gimpconfig-file.c:101
 #, c-format
 msgid "Error writing '%s': %s"
 msgstr "Viga '%s' kirjutamisel: %s"
 
-#: ../app/config/gimpconfig-file.c:89
 #, c-format
 msgid "Error reading '%s': %s"
 msgstr "Viga '%s' lugemisel: %s"
 
-#: ../app/config/gimpconfig-file.c:131
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error parsing your '%s' file. Default values will be used. A "
@@ -6048,7 +4411,6 @@ msgstr ""
 #. * (the preferences dialog mainly) and only those that are should
 #. * be marked for translation.
 #.
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:13
 msgid ""
 "When enabled, an image will become the active image when its image window "
 "receives the focus. This is useful for window managers using \"click to focus"
@@ -6057,37 +4419,26 @@ msgstr ""
 "Muutu aktiivseks pildiks kui pildiaken saab fookuse. See on kasulik, kui "
 "aknahalduris on määratud \"klõpsa fokuseerimiseks\" säte."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:23 ../app/config/gimprc-blurbs.h:28
-msgid "Sets the dynamics search path."
-msgstr ""
-
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:33
 msgid ""
 "Sets the canvas padding color used if the padding mode is set to custom "
 "color."
 msgstr "Lõuendiga katmata servade värv, kui selleks on oma määratud värv."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:37
 msgid "Specifies how the area around the image should be drawn."
 msgstr "Määrab ära kuidas näeb välja pildi ümber olev ala."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:43
 msgid "How to handle embedded color profiles when opening a file."
 msgstr "Mida teha kaasapandud värviprofiiliga faili avamisel?"
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:46
 msgid "Ask for confirmation before closing an image without saving."
 msgstr "Küsi kinnitust enne kui suletakse salvestamata pilt."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:49
 msgid "Sets the pixel format to use for mouse pointers."
-msgstr "Määrab piksliformaadi mida hiire kursorid kasutavad."
+msgstr "Määrab piksliformaadi, mida hiire kursorid kasutavad."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:52
 msgid "Sets the type of mouse pointers to use."
 msgstr "Määrab kasutatava hiirekursori tüübi."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:55
 msgid ""
 "Context-dependent mouse pointers are helpful. They are enabled by default. "
 "However, they require overhead that you may want to do without."
@@ -6095,19 +4446,16 @@ msgstr ""
 "Sisust sõltuvad kursorid on abiks aga kui ressurssi vähe võid need välja "
 "lülitada."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:71
 msgid ""
 "When enabled, this will ensure that each pixel of an image gets mapped to a "
 "pixel on the screen."
 msgstr "Tagab et iga piksel failis vastab pikslile ekraanil."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:93
 msgid "This is the distance in pixels where Guide and Grid snapping activates."
 msgstr ""
 "See on kaugus pikslites, kus tõmme abijoonele ja alusvõrgu joonele "
 "aktiveerub."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:109
 msgid ""
 "Tools such as fuzzy-select and bucket fill find regions based on a seed-fill "
 "algorithm. The seed fill starts at the initially selected pixel and "
@@ -6120,73 +4468,49 @@ msgstr ""
 "suunas kuni erinevus esimesest pikslist on suurem kui määratud lävi. See "
 "väärtus määrab vaikimisi läve."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:122
-#, fuzzy
 msgid ""
-"The window type hint that is set on dock windows and the toolbox window. "
-"This may affect the way your window manager decorates and handles these "
-"windows."
+"The window type hint that is set on dock windows. This may affect the way "
+"your window manager decorates and handles dock windows."
 msgstr ""
 "Dokitavatele akendele määratav tüübivihje. See võib mõjutada seda, kuidas "
 "aknahaldur dekoreerib aknaid ja käitub dokitavate akendega."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:154
 msgid "When enabled, the selected brush will be used for all tools."
 msgstr "Kui lubatud, kasutatakse sama pintslit kõigi tööriistade jaoks."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:157
-#, fuzzy
-msgid "When enabled, the selected dynamics will be used for all tools."
-msgstr "Kui lubatud, kasutatakse sama pintslit kõigi tööriistade jaoks."
-
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:163
 msgid "When enabled, the selected gradient will be used for all tools."
 msgstr "Kui lubatud, kasutatakse sama värvisulandust kõigi tööriistade jaoks."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:166
 msgid "When enabled, the selected pattern will be used for all tools."
 msgstr "Kui lubatud, kasutatakse sama mustrit kõigi tööriistade jaoks."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:180
 msgid "Sets the browser used by the help system."
 msgstr "Määrab veebilehitseja, mida abisüsteem kasutab."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:191
 msgid "Sets the text to appear in image window status bars."
 msgstr "Määrab teksti, mis on pildiakna olekuribal."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:194
 msgid "Sets the text to appear in image window titles."
 msgstr "Määrab tekst, mis on pildiakna pealkirjades"
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:197
 msgid ""
 "When enabled, this will ensure that the full image is visible after a file "
 "is opened, otherwise it will be displayed with a scale of 1:1."
 msgstr "Tagab et peale avamist oleks terve pilt nähtav, muidu kuvatakse 1:1"
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:201
 msgid ""
 "Install a private colormap; might be useful on 8-bit (256 colors) displays."
 msgstr ""
 "Paigalda isiklik värvikaart; võib osutuda kasulikuks 8-bitistel ekraanidel "
 "(256 värvi)"
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:204
 msgid ""
 "Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
 msgstr "Interpoleerimise tase skaleerimisel ja muundamisel."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:211
-#, fuzzy
-msgid "Specifies the language to use for the user interface."
-msgstr "Määrab piksliformaadi mida hiire kursorid kasutavad."
-
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:214
 msgid "How many recently opened image filenames to keep on the File menu."
 msgstr "Kui mitu hiljuti avatud faili meeles hoida."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:217
 msgid ""
 "Speed of marching ants in the selection outline. This value is in "
 "milliseconds (less time indicates faster marching)."
@@ -6194,7 +4518,6 @@ msgstr ""
 "Valitud ala piirjoone liikumise kiirus millisekundites (väiksem aeg, kiirem "
 "liikumine)."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:221
 msgid ""
 "GIMP will warn the user if an attempt is made to create an image that would "
 "take more memory than the size specified here."
@@ -6202,7 +4525,9 @@ msgstr ""
 "GIMP hoiatab kasutajat, kui see püüab luua pilti, mis võtab rohkem mälu kui "
 "siinkohal määratud."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:225
+msgid "When enabled, GIMP will show mnemonics in menus."
+msgstr "Kui lubatud, on menüü mnemoonikud nähtavad."
+
 msgid ""
 "Generally only a concern for 8-bit displays, this sets the minimum number of "
 "system colors allocated for GIMP."
@@ -6210,7 +4535,6 @@ msgstr ""
 "Kasulik ainult 8-bitistel ekraanidel, määrab GIMP-ile eraldatud "
 "süsteemivärvide vähima arvu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:235
 msgid ""
 "Sets the monitor's horizontal resolution, in dots per inch. If set to 0, "
 "forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
@@ -6219,7 +4543,6 @@ msgstr ""
 "Monitori horisontaalne eraldusvõime, punktides tolli kohta. Kui väärtus on "
 "0, päritakse X serverilt nii rõht- kui püsteraldusvõimet."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:240
 msgid ""
 "Sets the monitor's vertical resolution, in dots per inch. If set to 0, "
 "forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
@@ -6228,7 +4551,6 @@ msgstr ""
 "Monitori vertikaalne eraldusvõime, punktides tolli kohta. Kui väärtus on 0, "
 "päritakse X serverilt nii rõht- kui püsteraldusvõimet."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:245
 msgid ""
 "If enabled, the move tool sets the edited layer or path as active. This "
 "used to be the default behaviour in older versions."
@@ -6236,30 +4558,25 @@ msgstr ""
 "Kui lubatud, teeb liigutamise tööriist muudetud kihi või vektorjoone "
 "aktiivseks. See oli vaikimisi käitumine vanemates versioonides."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:249
 msgid ""
 "Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
 "of the image window."
 msgstr "Määrab navigatsiooni eelvaate pildiakna kagunurka."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:253
 msgid "Sets how many processors GIMP should try to use simultaneously."
 msgstr "Paneb paika, mitu protsessorit võib GIMP korraga kasutada."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:266
-#, fuzzy
 msgid ""
 "When enabled, the X server is queried for the mouse's current position on "
 "each motion event, rather than relying on the position hint. This means "
 "painting with large brushes should be more accurate, but it may be slower. "
-"Conversely, on some X servers enabling this option results in faster "
+"Perversely, on some X servers enabling this option results in faster "
 "painting."
 msgstr ""
 "Kui lubatud päritakse X-ilt hiire asukohta igal lugemisel. See võiks suuri "
 "pintsleid täimsemaks kuid aeglasmaks teha. Paradoksaalselt miskpärast on "
 "mõnede X severite puhul tulemus hoopis kiirem."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:282
 msgid ""
 "Sets whether GIMP should create previews of layers and channels. Previews in "
 "the layers and channels dialog are nice to have but they can slow things "
@@ -6269,13 +4586,11 @@ msgstr ""
 "kanalite dokis näevad küll kenad välja, kuid võivad suurte piltidega "
 "töötamisel tööd aeglustada."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:287
 msgid ""
 "Sets the preview size used for layers and channel previews in newly created "
 "dialogs."
 msgstr "Kihtide ja kanalite eelvaadete vaikesuurus."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:291
 msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself whenever the "
 "physical image size changes."
@@ -6283,25 +4598,21 @@ msgstr ""
 "Kui lubatud, siis pildi aken muudab autmaatselt oma suurust kui pildi "
 "suurust muudetakse."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:295
 msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself when zooming "
 "into and out of images."
 msgstr "Kui lubatud, muudetakse suurendamisel akna suurust automaatselt."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:299
 msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
 msgstr ""
 "Lase GIMP-il proovida taastada sinu salvestatud sessioni igal käivitamisel."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:302
 msgid ""
 "Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
 msgstr ""
 "Pea kasutatud tööriist, muster, värv ja pintsel meeles läbi GIMP-i "
 "sessioonide."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:306
 msgid ""
 "Keep a permanent record of all opened and saved files in the Recent "
 "Documents list."
@@ -6309,21 +4620,17 @@ msgstr ""
 "Lisa kõik avatud ja salvestatud failid kettal asuvasse dokumentide ajaloo "
 "faili."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:310
 msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when GIMP exits."
 msgstr "Salvesta dokkide asukohad ja suurused GIMP-ist väljumisel."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:313
 msgid "Save the tool options when GIMP exits."
 msgstr "Salvesta tööriista seaded GIMP-ist väljumisel."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:319
 msgid ""
 "When enabled, all paint tools will show a preview of the current brush's "
 "outline."
 msgstr "Näita joonistamistööriistade puhul pintsli piirjooni."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:323
 msgid ""
 "When enabled, dialogs will show a help button that gives access to the "
 "related help page. Without this button, the help page can still be reached "
@@ -6332,13 +4639,11 @@ msgstr ""
 "Kui lubatud, on dokkidel abiinfo näitamise nupp. Kui seda nuppu pole, saab "
 "abiinfo ikkagi kätte vajutades F1 nuppu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:328
 msgid ""
 "When enabled, the mouse pointer will be shown over the image while using a "
 "paint tool."
 msgstr "Kui lubatud, on hiire kursor joonistamise ajal vaikimisi nähtav."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:332
 msgid ""
 "When enabled, the menubar is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Menubar\" command."
@@ -6346,7 +4651,6 @@ msgstr ""
 "Kui lubatud, on menüüriba vaikimisi nähtav. Seda saab ümber lülitada menüüst "
 "\"Vaade->Menüüriba\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:336
 msgid ""
 "When enabled, the rulers are visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Rulers\" command."
@@ -6354,7 +4658,6 @@ msgstr ""
 "Kui lubatud, on joonlauad vaikimisi nähtavad. Seda saab ümber lülitada "
 "menüüst \"Vaade->Joonlaud\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:340
 msgid ""
 "When enabled, the scrollbars are visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
@@ -6362,7 +4665,6 @@ msgstr ""
 "Kui lubatud, on kerimisribad vaikimisi nähtavad. Seda saab ümber lülitada "
 "menüüst \"Vaade->Kerimisribad\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:344
 msgid ""
 "When enabled, the statusbar is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Statusbar\" command."
@@ -6370,7 +4672,6 @@ msgstr ""
 "Kui lubatud näidatakse vaikimisi olekuriba. Seda saab ümber lülitada menüüst "
 "\"Vaade->Olekuriba\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:348
 msgid ""
 "When enabled, the selection is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Selection\" command."
@@ -6378,7 +4679,6 @@ msgstr ""
 "Kui lubatud, on valitud ala vaikimisi nähtav. Seda saab ümber lülitada "
 "menüüst \"Vaade->Valitud ala näitamine\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:352
 msgid ""
 "When enabled, the layer boundary is visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Layer Boundary\" command."
@@ -6386,7 +4686,6 @@ msgstr ""
 "Kui lubatud, on kihi piir vaikimisi nähtav. Seda saab ümber lülitada menüüst "
 "\"Vaade->Kihi piiri näitamine\""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:356
 msgid ""
 "When enabled, the guides are visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Guides\" command."
@@ -6394,7 +4693,6 @@ msgstr ""
 "Kui lubatud, on abijooned vaikimisi nähtavad. Seda saab ümber lülitada "
 "menüüst \"Vaade->Abijoonte näitamine\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:360
 msgid ""
 "When enabled, the grid is visible by default. This can also be toggled with "
 "the \"View->Show Grid\" command."
@@ -6402,7 +4700,6 @@ msgstr ""
 "Kui lubatud, on alusvõrk vaikimisi nähtav. Seda saab ümber lülitada menüüst "
 "\"Vaade->Alusvõrgu näitamine\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:364
 msgid ""
 "When enabled, the sample points are visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Sample Points\" command."
@@ -6410,23 +4707,12 @@ msgstr ""
 "Kui lubatud, on näidispunktid vaikimisi nähtavad. Seda saab ümber lülitada "
 "menüüst \"Vaade->Näidispunktide näitamine\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:368
 msgid "Show a tooltip when the pointer hovers over an item."
 msgstr "Kui kursor jääb kirjele, näidatakse vihjet."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:371
-msgid "Use GIMP in a single-window mode."
-msgstr ""
-
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:374
-msgid "Hide docks and other windows, leaving only image windows."
-msgstr ""
-
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:377
 msgid "What to do when the space bar is pressed in the image window."
 msgstr "Mida teha kui tühiku klahvi all hoitakse."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:380
 msgid ""
 "Sets the swap file location. GIMP uses a tile based memory allocation "
 "scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk "
@@ -6442,11 +4728,18 @@ msgstr ""
 "aeglaseks, kui saalefail on kaustas, mis on haagitud üle NFS-i. Sel põhjusel "
 "võib olla kasulik saalefaili suunamine \"/tmp\" kausta."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:389
 msgid "When enabled, menus can be torn off."
 msgstr "Kui lubatud saab menüüdest elemente välja rebida."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:392
+msgid ""
+"When enabled, dock windows (the toolbox and palettes) are set to be "
+"transient to the active image window. Most window managers will keep the "
+"dock windows above the image window then, but it may also have other effects."
+msgstr ""
+"Kui lubatud, siis dokkide aknad (tööriistakast ja paletid) on seotud "
+"aktiivse pildiaknaga. Enamik aknahaldureid hoiab siis dokid pildiakna kohal, "
+"aga sel võib olla ka teisi mõjusid."
+
 msgid ""
 "When enabled, you can change keyboard shortcuts for menu items by hitting a "
 "key combination while the menu item is highlighted."
@@ -6454,15 +4747,12 @@ msgstr ""
 "Kui lubatud, saad menüüelementide kiirklahve seada klahvikombiatsiooni "
 "vajutades, kui menüüelement on märgitud."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:396
 msgid "Save changed keyboard shortcuts when GIMP exits."
 msgstr "GIMP-i sulgemisel salvestatakse muudetud kiirklahvid."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:399
 msgid "Restore saved keyboard shortcuts on each GIMP startup."
 msgstr "Taasta salvestatud klaviatuuri kiirklahvid igal GIMP-i käivitumisel."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:402
 msgid ""
 "Sets the folder for temporary storage. Files will appear here during the "
 "course of running GIMP. Most files will disappear when GIMP exits, but some "
@@ -6473,11 +4763,9 @@ msgstr ""
 "Enamik faile kustuvad, kui töö GIMP-iga lõpetada, kuid mõned võivad siiski "
 "alles jääda. Sellepärast on parem, kui kasuta ei jagata teiste kasutajatega."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:414
 msgid "Sets the size of the thumbnail shown in the Open dialog."
 msgstr "Määrab faili avamise dialoogis näidatava pisipildi suuruse."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:417
 msgid ""
 "The thumbnail in the Open dialog will be automatically updated if the file "
 "being previewed is smaller than the size set here."
@@ -6485,7 +4773,6 @@ msgstr ""
 "Faili avamise dialoogis uuendatakse automaatselt pisipilti kui fail on "
 "siinmääratud suurusest väiksem."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:421
 msgid ""
 "When the amount of pixel data exceeds this limit, GIMP will start to swap "
 "tiles to disk. This is a lot slower but it makes it possible to work on "
@@ -6497,27 +4784,28 @@ msgstr ""
 "võimaldab siiski töötada piltidega, mis muud moodi mällu ära ei mahu. Kui "
 "arvutil on rohkem mälu, võib olla vajalik seda numbrit suurendada."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:427
 msgid "Show the current foreground and background colors in the toolbox."
 msgstr "Näita esiplaani ja tagaplaani värvi tööriistakastis."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:430
 msgid "Show the currently selected brush, pattern and gradient in the toolbox."
 msgstr "Näita tööriistakastis aktiivset pintslit, mustrit ja värvisulandust"
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:433
 msgid "Show the currently active image in the toolbox."
 msgstr "Näita hetkel aktiivset pilti tööriistakastis"
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:439
+msgid ""
+"The window type hint that is set on the toolbox. This may affect how your "
+"window manager decorates and handles the toolbox window."
+msgstr ""
+"Aknahalduri tüübivihje, mis määratakse riistakasti aknale. See võib "
+"põhjustada aknahalduri teistsugust dekoratsiooni ja käitumist."
+
 msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
 msgstr "Määrab viisi, kuidas näidatakse pildil läbipaistvat osa."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:442
 msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
 msgstr "Määrab pildi läbipaistva osa näitamisel kasutatava malelaua suuruse."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:445
 msgid ""
 "When enabled, GIMP will not save an image if it has not been changed since "
 "it was opened."
@@ -6525,7 +4813,6 @@ msgstr ""
 "Kui lubatud, ei salvesta GIMP pilti juhul, kui peale avamist pilti muudetud "
 "ei ole."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:449
 msgid ""
 "Sets the minimal number of operations that can be undone. More undo levels "
 "are kept available until the undo-size limit is reached."
@@ -6534,7 +4821,6 @@ msgstr ""
 "tagasivõtmise tasemeid on saadaval kuni jõutakse tagasivõtmiste mälu "
 "piiranguni."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:453
 msgid ""
 "Sets an upper limit to the memory that is used per image to keep operations "
 "on the undo stack. Regardless of this setting, at least as many undo-levels "
@@ -6544,897 +4830,649 @@ msgstr ""
 "pinus. Hoolimata sellest sättest saab ikkagi nii palju tagasi võtta, kui on "
 "häälestatud tagasivõtmise sammude arvu suurusena."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:458
 msgid "Sets the size of the previews in the Undo History."
 msgstr "Määrab eelvaadete suuruse Tagasivõtmise ajaloo dialoogis."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:461
 msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
 msgstr "Kui lubatud, avaneb F1 klahvile vajutades abiinfo sirvija."
 
-#: ../app/config/gimprc-deserialize.c:134 ../app/core/gimp-modules.c:133
-#: ../app/core/gimp-units.c:163 ../app/gui/session.c:243
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:212
+#, c-format
+msgid ""
+"Sets the external web browser to be used. This can be an absolute path or "
+"the name of an executable to search for in the user's PATH. If the command "
+"contains '%s' it will be replaced with the URL, else the URL will be "
+"appended to the command with a space separating the two."
+msgstr ""
+"Määrab välise veebisirvija, mida kasutada. See võib olla kogu failitee või "
+"käivitatav failinimi, mille asukohale viitab kasutaja PATH otsimisteed. Kui "
+"käsk sisaldab '%s' asendatakse see URL-iga, vastasel korral URL lisatakse "
+"käsureale peale tühikut."
+
 msgid "fatal parse error"
 msgstr "ületamatu parsimise viga"
 
-#: ../app/config/gimprc-deserialize.c:162
 #, c-format
 msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
 msgstr "Elemendi %s väärtus ei ole korrektne UTF-8 string"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:54
 msgctxt "convert-dither-type"
 msgid "None"
 msgstr "Puudub"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:55
 msgctxt "convert-dither-type"
 msgid "Floyd-Steinberg (normal)"
 msgstr "Floyd-Steinbergi (tavaline)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:56
 msgctxt "convert-dither-type"
 msgid "Floyd-Steinberg (reduced color bleeding)"
 msgstr "Floyd-Steinbergi (vähendatud värvide ülekate)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:57
 msgctxt "convert-dither-type"
 msgid "Positioned"
 msgstr "Korrapärane"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:87
 msgctxt "convert-palette-type"
 msgid "Generate optimum palette"
 msgstr "Optimaalse paleti genereerimine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:88
 msgctxt "convert-palette-type"
 msgid "Use web-optimized palette"
 msgstr "Veebi jaoks optimeeritud palett"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:89
 msgctxt "convert-palette-type"
 msgid "Use black and white (1-bit) palette"
 msgstr "Mustvalge (1-bitine) värvipalett"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:90
 msgctxt "convert-palette-type"
 msgid "Use custom palette"
 msgstr "Omatehtud värvipalett"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:216
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "First item"
 msgstr "Esimene element"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:217
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Image"
 msgstr "Pilt"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:218
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Selection"
 msgstr "Valik"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:219
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Active layer"
 msgstr "Aktiivne kiht"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:220
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Active channel"
 msgstr "Aktiivne kanal"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:221
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Active path"
 msgstr "Aktiivne vektorjoon"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:253
 msgctxt "fill-type"
 msgid "Foreground color"
 msgstr "Esiplaani värv"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:254
 msgctxt "fill-type"
 msgid "Background color"
 msgstr "Tagapõhja värv"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:255
 msgctxt "fill-type"
 msgid "White"
 msgstr "Valge"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:256
 msgctxt "fill-type"
 msgid "Transparency"
 msgstr "Läbipaistev"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:257
 msgctxt "fill-type"
 msgid "Pattern"
 msgstr "Muster"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:258
 msgctxt "fill-type"
 msgid "None"
 msgstr "Puudub"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:286
 msgctxt "fill-style"
 msgid "Solid color"
 msgstr "�htlane värv"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:287
 msgctxt "fill-style"
 msgid "Pattern"
 msgstr "Muster"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:315
 msgctxt "stroke-method"
 msgid "Stroke line"
 msgstr "Pintslijoon"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:316
 msgctxt "stroke-method"
 msgid "Stroke with a paint tool"
 msgstr "Tööriistaga pintseldamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:345
 msgctxt "join-style"
 msgid "Miter"
 msgstr "Kanditud"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:346
 msgctxt "join-style"
 msgid "Round"
 msgstr "Ã?mar"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:347
 msgctxt "join-style"
 msgid "Bevel"
 msgstr "Längus"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:376
 msgctxt "cap-style"
 msgid "Butt"
 msgstr "Lame"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:377
 msgctxt "cap-style"
 msgid "Round"
 msgstr "Ã?mar"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:378
 msgctxt "cap-style"
 msgid "Square"
 msgstr "Ruut"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:415
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Custom"
 msgstr "Muu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:416
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Line"
 msgstr "Joon"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:417
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Long dashes"
 msgstr "Pikad kriipsud"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:418
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Medium dashes"
 msgstr "Keskmised kriipsud"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:419
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Short dashes"
 msgstr "Lühikesed kriipsud"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:420
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Sparse dots"
 msgstr "Hõredad punktid"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:421
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Normal dots"
 msgstr "Tavalised punktid"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:422
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Dense dots"
 msgstr "Tihedad punktid"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:423
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Stipples"
 msgstr "Täpiline"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:424
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Dash, dot"
 msgstr "Kriips, punkt"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:425
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Dash, dot, dot"
 msgstr "Kriips, punkt, punkt"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:454
 msgctxt "brush-generated-shape"
 msgid "Circle"
 msgstr "Ã?mar"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:455
 msgctxt "brush-generated-shape"
 msgid "Square"
 msgstr "Kandiline"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:456
 msgctxt "brush-generated-shape"
 msgid "Diamond"
 msgstr "Terav"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:485
 msgctxt "orientation-type"
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horisontaalne"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:486
 msgctxt "orientation-type"
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertikaalne"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:487
 msgctxt "orientation-type"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Tundmatu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:518
 msgctxt "item-set"
 msgid "None"
 msgstr "Puudub"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:519
 msgctxt "item-set"
 msgid "All layers"
 msgstr "Kõik kihid"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:520
 msgctxt "item-set"
 msgid "Image-sized layers"
 msgstr "Pildisuurused kihid"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:521
 msgctxt "item-set"
 msgid "All visible layers"
 msgstr "Kõik nähtavad kihid"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:522
 msgctxt "item-set"
 msgid "All linked layers"
 msgstr "Kõik lingitud kihid"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:588
 msgctxt "view-size"
 msgid "Tiny"
 msgstr "Tilluke"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:589
 msgctxt "view-size"
 msgid "Very small"
 msgstr "Väga väike"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:590
 msgctxt "view-size"
 msgid "Small"
 msgstr "Väike"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:591
 msgctxt "view-size"
 msgid "Medium"
 msgstr "Keskmine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:592
 msgctxt "view-size"
 msgid "Large"
 msgstr "Suur"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:593
 msgctxt "view-size"
 msgid "Very large"
 msgstr "Väga suur"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:594
 msgctxt "view-size"
 msgid "Huge"
 msgstr "Hiigelsuur"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:595
 msgctxt "view-size"
 msgid "Enormous"
 msgstr "Tohutu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:596
 msgctxt "view-size"
 msgid "Gigantic"
 msgstr "Määratu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:624
 msgctxt "view-type"
 msgid "View as list"
 msgstr "Loendina kuvamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:625
 msgctxt "view-type"
 msgid "View as grid"
 msgstr "Ikoonidena kuvamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:691
 msgctxt "thumbnail-size"
 msgid "No thumbnails"
 msgstr "Pisipiltideta"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:692
 msgctxt "thumbnail-size"
 msgid "Normal (128x128)"
 msgstr "Tavaline (128x128)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:693
 msgctxt "thumbnail-size"
 msgid "Large (256x256)"
 msgstr "Suur (256x256)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:870
 msgctxt "undo-type"
 msgid "<<invalid>>"
 msgstr "<<vigane>>"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:871
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale image"
 msgstr "Pildi skaleerimine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:872
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize image"
 msgstr "Pildi mõõtmete muutmine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:873
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip image"
 msgstr "Pildi peegeldamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:874
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate image"
 msgstr "Pildi pööramine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:875
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Crop image"
 msgstr "Pildi kärpimine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:876
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert image"
 msgstr "Pildi teisendamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:877
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove item"
 msgstr "Elemendi eemaldamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:878
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge layers"
 msgstr "Kihtide ühendamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:879
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge paths"
 msgstr "Vektorjoonte ühendamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:880
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Quick Mask"
 msgstr "Kiirmask"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:881 ../app/core/core-enums.c:911
-#: ../app/core/gimpimage-grid.c:63
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Grid"
 msgstr "Alusvõrk"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:882 ../app/core/core-enums.c:913
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Guide"
 msgstr "Abijoon"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:883 ../app/core/core-enums.c:914
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Sample Point"
 msgstr "Näidispunkt"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:884 ../app/core/core-enums.c:915
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer/Channel"
 msgstr "Kiht/Kanal"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:885 ../app/core/core-enums.c:916
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer/Channel modification"
 msgstr "Kihi/kanali muutmine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:886 ../app/core/core-enums.c:917
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Selection mask"
 msgstr "Valikumask"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:887 ../app/core/core-enums.c:921
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Item visibility"
 msgstr "Elemendi nähtavuse muutmine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:888 ../app/core/core-enums.c:922
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Link/Unlink item"
 msgstr "Elemendi linkimine/lahti ühendamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:889
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Item properties"
 msgstr "Elemendi omadused"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:890 ../app/core/core-enums.c:920
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move item"
 msgstr "Elemendi liigutamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:891
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale item"
 msgstr "Elemendi skaleerimine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:892
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize item"
 msgstr "Elemendi mõõtmete muutmine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:893
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add layer"
 msgstr "Kihi lisamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:894 ../app/core/core-enums.c:933
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add layer mask"
 msgstr "Kihile maski lisamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:895 ../app/core/core-enums.c:935
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Apply layer mask"
 msgstr "Kihi maski rakendamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:896 ../app/core/core-enums.c:943
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Floating selection to layer"
 msgstr "Teisenda ujuvalik kihiks"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:897
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Float selection"
 msgstr "Rebi valikuala lahti"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:898
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Anchor floating selection"
 msgstr "Ankurda ujuv valikuala"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:899 ../app/core/gimp-edit.c:262
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Paste"
 msgstr "Aseta"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:900 ../app/core/gimp-edit.c:501
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Cut"
 msgstr "Lõika"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:901
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:902 ../app/core/core-enums.c:944
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:567
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform"
 msgstr "Muunda"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:903 ../app/core/core-enums.c:945
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Paint"
 msgstr "Joonista"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:904 ../app/core/core-enums.c:948
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach parasite"
 msgstr "Parasiidi lisamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:905 ../app/core/core-enums.c:949
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove parasite"
 msgstr "Parasiidi eemaldamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:906
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Import paths"
 msgstr "Vektorjoonte importimine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:907
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Plug-In"
 msgstr "Plugin"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:908
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image type"
 msgstr "Pildi tüüp"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:909
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image size"
 msgstr "Pildi mõõtmed"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:910
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image resolution change"
 msgstr "Pildi eraldusvõime muutmine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:912
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change indexed palette"
 msgstr "Indekseeritud paleti muutmine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:918
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Reorder item"
-msgstr "Elemendi eemaldamine"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:919
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename item"
 msgstr "Elemendi ümbernimetamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:923
 msgctxt "undo-type"
 msgid "New layer"
 msgstr "Uus kiht"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:924
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete layer"
 msgstr "Kihi kustutamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:925
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Reposition layer"
+msgstr "Kihi ümberpaigutamine"
+
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set layer mode"
 msgstr "Kihi režiimi määramine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:926
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set layer opacity"
 msgstr "Kihi katvuse määramine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:927
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lock/Unlock alpha channel"
 msgstr "Alfakanali lukustamine/vabastamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:928
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Suspend group layer resize"
-msgstr ""
-
-#: ../app/core/core-enums.c:929
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Resume group layer resize"
-msgstr ""
-
-#: ../app/core/core-enums.c:930
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Convert group layer"
-msgstr "�äre teisendamine"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:931
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Text layer"
 msgstr "Tekstikiht"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:932
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Text layer modification"
 msgstr "Tekstikihi muutmine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:934
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete layer mask"
 msgstr "Kihi maski kustutamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:936
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Show layer mask"
 msgstr "Kihi maski näitamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:937
 msgctxt "undo-type"
 msgid "New channel"
 msgstr "Uus kanal"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:938
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete channel"
 msgstr "Kanali kustutamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:939
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Reposition channel"
+msgstr "Kanal ümberpaigutamine"
+
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Channel color"
 msgstr "Kanali värv"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:940
 msgctxt "undo-type"
 msgid "New path"
 msgstr "Uus vektorjoon"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:941
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete path"
 msgstr "Vektorjoone kustutamine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:942
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Path modification"
 msgstr "Vektorjoone muutmine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:946
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Reposition path"
+msgstr "Vektorjoone ümberpaigutamine"
+
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Ink"
 msgstr "Tint"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:947
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Select foreground"
 msgstr "Esiplaani värvi valimine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:950
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Not undoable"
 msgstr "Pole tagasi võetav"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1222
 msgctxt "select-criterion"
 msgid "Composite"
 msgstr "Komposiit"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1223
 msgctxt "select-criterion"
 msgid "Red"
 msgstr "Punane"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1224
 msgctxt "select-criterion"
 msgid "Green"
 msgstr "Roheline"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1225
 msgctxt "select-criterion"
 msgid "Blue"
 msgstr "Sinine"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1226
 msgctxt "select-criterion"
 msgid "Hue"
 msgstr "Värvus"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1227
 msgctxt "select-criterion"
 msgid "Saturation"
 msgstr "Värviküllus"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1228
 msgctxt "select-criterion"
 msgid "Value"
 msgstr "Väärtus"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1257
 msgctxt "message-severity"
 msgid "Message"
 msgstr "Teade"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1258
 msgctxt "message-severity"
 msgid "Warning"
 msgstr "Hoiatus"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1259
 msgctxt "message-severity"
 msgid "Error"
 msgstr "Viga"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1288
 msgctxt "color-profile-policy"
 msgid "Ask what to do"
 msgstr "Küsitakse, mida teha"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1289
 msgctxt "color-profile-policy"
 msgid "Keep embedded profile"
 msgstr "Säilitatakse kaasa pandud profiil"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1290
 msgctxt "color-profile-policy"
 msgid "Convert to RGB workspace"
 msgstr "Pilt teisendatakse RGB värviruumi"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1327
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Opacity"
-msgstr "Katvus"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1328
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Size"
-msgstr "Mõõtmed"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1329
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Angle"
-msgstr "Nurk:"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1330
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Color"
-msgstr "Värv"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1331
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Hardness"
-msgstr "Selgus"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1332
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Force"
-msgstr ""
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1333
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Aspect ratio"
-msgstr "Külgede suhe"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1334
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Spacing"
-msgstr "Vahekaugus"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1335
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Rate"
-msgstr "Sagedus"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1336
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Flow"
-msgstr ""
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1337
-#, fuzzy
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Jitter"
-msgstr "Värina tegemine"
-
-#: ../app/core/gimp-contexts.c:154 ../app/core/gimptooloptions.c:344
-#: ../app/gui/session.c:349 ../app/menus/menus.c:464
-#: ../app/widgets/gimpdevices.c:269
 #, c-format
 msgid "Deleting \"%s\" failed: %s"
-msgstr "\"%s\" kustutamine ebaõnnestus: %s"
+msgstr "\"%s\" kustutamine nurjus: %s"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:190 ../app/core/gimpimage-new.c:304
 msgid "Pasted Layer"
 msgstr "Asetatud kiht"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:389
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
+msgid "Paste"
+msgstr "Kleebi"
+
 msgid "Clear"
 msgstr "Tühjenda"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:408
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Foreground Color"
 msgstr "Täida esiplaani värviga"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:412
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Background Color"
 msgstr "Täida tagapõhja värviga"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:416
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with White"
 msgstr "Täida valge värviga"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:420
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Transparency"
 msgstr "Täida läbipaistvusega"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:424
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Pattern"
 msgstr "Täida mustriga"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:513
+msgid "Cut"
+msgstr "Lõika"
+
 msgid "Global Buffer"
 msgstr "Ã?leprogrammiline puhver"
 
-#: ../app/core/gimp-gradients.c:62
 msgid "FG to BG (RGB)"
 msgstr "EP TP-ks (RGB)"
 
-#: ../app/core/gimp-gradients.c:70
-#, fuzzy
-msgid "FG to BG (Hardedge)"
-msgstr "EP TP-ks (RGB)"
-
-#: ../app/core/gimp-gradients.c:87
 msgid "FG to BG (HSV counter-clockwise)"
 msgstr "EP TP-ks (HSV vastupäeva)"
 
-#: ../app/core/gimp-gradients.c:95
 msgid "FG to BG (HSV clockwise hue)"
 msgstr "EP TP-ks (HSV päripäeva toon)"
 
-#: ../app/core/gimp-gradients.c:103
 msgid "FG to Transparent"
 msgstr "EP läbipaistvaks"
 
-#. This is a special string to specify the language identifier to
-#. * look for in the gimp-tags-default.xml file. Please translate the
-#. * C in it according to the name of the po file used for
-#. * gimp-tags-default.xml. E.g. lithuanian for the translation,
-#. * that would be "tags-locale:lt".
-#.
-#: ../app/core/gimp-tags.c:88
-#, fuzzy
-msgid "tags-locale:C"
-msgstr "tips-locale:et"
-
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:154
 #, c-format
 msgid ""
 "It seems you have used GIMP %s before. GIMP will now migrate your user "
@@ -7443,7 +5481,6 @@ msgstr ""
 "Paistab, et oled varem kasutanud GIMP-i versiooni %s. Sätted migreeritakse "
 "'%s' alla."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:159
 #, c-format
 msgid ""
 "It appears that you are using GIMP for the first time. GIMP will now create "
@@ -7452,111 +5489,81 @@ msgstr ""
 "Paistab, et kasutad GIMP-i esmakordselt. GIMP loob nüüd kausta '%s' ja "
 "kopeerib sinna mõned failid."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:311
 #, c-format
 msgid "Copying file '%s' from '%s'..."
 msgstr "Faili '%s' kopeerimine asukohast '%s'..."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:326 ../app/core/gimp-user-install.c:352
 #, c-format
 msgid "Creating folder '%s'..."
 msgstr "Kausta '%s' loomine..."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:337 ../app/core/gimp-user-install.c:363
 #, c-format
 msgid "Cannot create folder '%s': %s"
 msgstr "Kataloogi '%s' pole võimalik luua: %s"
 
-#: ../app/core/gimp.c:597
 msgid "Initialization"
 msgstr "Lähtestamine"
 
 #. register all internal procedures
-#: ../app/core/gimp.c:698
 msgid "Internal Procedures"
 msgstr "Siseprotseduurid"
 
 #. initialize the global parasite table
-#: ../app/core/gimp.c:949
 msgid "Looking for data files"
 msgstr "Andmefailide otsimine"
 
-#: ../app/core/gimp.c:949
 msgid "Parasites"
 msgstr "Parasiidid"
 
-#. initialize the list of gimp dynamics
-#: ../app/core/gimp.c:958 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2724
-#, fuzzy
-msgid "Dynamics"
-msgstr "Pintsli dünaamika"
-
 #. initialize the list of fonts
-#: ../app/core/gimp.c:978
 msgid "Fonts (this may take a while)"
 msgstr "Fondid (see võib aega võtta)"
 
 #. initialize the module list
-#: ../app/core/gimp.c:992 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2752
 msgid "Modules"
 msgstr "Moodulid"
 
 #. update tag cache
-#: ../app/core/gimp.c:996
 msgid "Updating tag cache"
 msgstr "Märksõnade puhvri uuendamine"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:178
 #, c-format
 msgid "Could not read %d bytes from '%s': %s"
 msgstr "Pole võimalik lugeda %d baiti failist '%s': %s"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:198
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Width = 0."
 msgstr "Ã?letamatu parsimisviga pintslifailis '%s': laius = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:207
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Height = 0."
 msgstr "�letamatu parsimisviga pintslifailis '%s': kõrgus = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:216
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Bytes = 0."
 msgstr "Ã?letamatu parsimisviga pintslifailis '%s': baite = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:240
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown depth %d."
 msgstr "�letamatu parsimisviga pintslifailis '%s': tundmatu sügavus %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:253
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown version %d."
 msgstr "Ã?letamatu parsimisviga pintslifailis '%s': tundmatu versioon %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:269 ../app/core/gimpbrush-load.c:389
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:722
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File appears truncated."
 msgstr ""
 "�letamatu parsimisviga pintslifailis '%s': tundub, et faili lõpust on jupp "
 "puudu."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:277 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:128
-#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:97
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
 msgstr "Vigane UTF-8 tekstilõik pintslifailis '%s'."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:284 ../app/core/gimppattern-load.c:146
-#: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:82
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:319
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Nimetu"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:378
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file '%s': Unsupported brush depth %d\n"
@@ -7565,7 +5572,6 @@ msgstr ""
 "�letamatu parsimisviga pintslifailis '%s': mittetoetatud pintsli sügavus %d\n"
 "GIMP-i pintslite värvid peavad olema GRAY või RGBA."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:450
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file '%s': unable to decode abr format version %d."
@@ -7573,24 +5579,16 @@ msgstr ""
 "Ã?letamatu parsimisviga pintslifailis '%s': abr vormingu versiooni %d pole "
 "võimalik dekodeerida."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:617
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Wide brushes are not supported."
 msgstr ""
 "Ã?letamatu parsimisviga pintslifailis '%s': laiad pintslid pole toetatud."
 
-#: ../app/core/gimpbrush.c:136
-#, fuzzy
-msgid "Brush Spacing"
-msgstr "Vahekaugus"
-
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:87
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Not a GIMP brush file."
 msgstr ""
 "Ã?letamatu parsimisviga pintslifailis '%s': see ei ole GIMP-i pintslifail."
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:104
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown GIMP brush version in line %d."
@@ -7598,7 +5596,6 @@ msgstr ""
 "Ã?letamatu parsimisviga pintslifailis '%s': tundmatu GIMP-i pintsliversioon "
 "real %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:150
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown GIMP brush shape in line %d."
@@ -7606,275 +5603,116 @@ msgstr ""
 "Ã?letamatu parsimisviga pintslifailis '%s': tundmatu GIMP-i pintslikuju real "
 "%d."
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:226
 #, c-format
 msgid "Line %d: %s"
 msgstr "Rida %d: %s"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:228
 #, c-format
 msgid "File is truncated in line %d"
 msgstr "Fail on lühendatud real %d"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:231
 #, c-format
 msgid "Error while reading brush file '%s': %s"
 msgstr "Viga pintslifaili '%s' lugemisel: %s"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Brush Shape"
-msgstr "Pintslid"
-
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:137
-#, fuzzy
-msgid "Brush Radius"
-msgstr "Pintsli dünaamika"
-
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:144
-#, fuzzy
-msgid "Brush Spikes"
-msgstr "Pintslid"
-
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:151
-#, fuzzy
-msgid "Brush Hardness"
-msgstr "Selgus"
-
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:159 ../app/paint/gimppaintoptions.c:143
-#, fuzzy
-msgid "Brush Aspect Ratio"
-msgstr "Külgede suhe"
-
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:166 ../app/paint/gimppaintoptions.c:147
-#, fuzzy
-msgid "Brush Angle"
-msgstr "Pintslite kaustad"
-
-#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:113 ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:133
-#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:224
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File is corrupt."
 msgstr "Ã?letamatu parsimisviga pintslifailis '%s': fail on vigane."
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:59
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
+msgctxt "command"
 msgid "Rectangle Select"
 msgstr "Ristküliku valimine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:110
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
+msgctxt "command"
 msgid "Ellipse Select"
 msgstr "Ellipsi valimine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:164
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
+msgctxt "command"
 msgid "Rounded Rectangle Select"
 msgstr "�marnurkse ristküliku valimine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:433 ../app/core/gimplayer.c:273
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Alpha to Selection"
 msgstr "Alfakanalist valiku tegemine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:471
-#, fuzzy, c-format
-msgctxt "undo-type"
+#, c-format
 msgid "%s Channel to Selection"
 msgstr "%s kanalist valiku tegemine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:519
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
+msgctxt "command"
 msgid "Fuzzy Select"
 msgstr "Võlukepikesega valimine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:566
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
+msgctxt "command"
 msgid "Select by Color"
-msgstr "Värvi järgi valimine"
+msgstr "Värvi järgi ala valimine"
+
+msgid "Channel"
+msgstr "Kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:272
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Channel"
 msgstr "Kanali ümbernimetamine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:273
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Channel"
 msgstr "Kanali liigutamine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:274
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Channel"
 msgstr "Kanal skaleerimine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:275
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Channel"
 msgstr "Kanali mõõtmete muutmine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:276
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Channel"
 msgstr "Kanali peegeldamine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:277
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Channel"
 msgstr "Kanali pööramine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:278 ../app/core/gimpdrawable-transform.c:845
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Channel"
 msgstr "Kanali muundamine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:279
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Stroke Channel"
 msgstr "Kanali pintseldamine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:280 ../app/core/gimpselection.c:584
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Channel to Selection"
-msgstr "Tee kanalist valik"
-
-#: ../app/core/gimpchannel.c:281
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Reorder Channel"
-msgstr "Kanali ümberjärjestamine"
-
-#: ../app/core/gimpchannel.c:282
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Raise Channel"
-msgstr "Tõsta kanalit"
-
-#: ../app/core/gimpchannel.c:283
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Raise Channel to Top"
-msgstr "Tõsta kanal pealmiseks"
-
-#: ../app/core/gimpchannel.c:284
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Lower Channel"
-msgstr "Langeta kanalit"
-
-#: ../app/core/gimpchannel.c:285
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Lower Channel to Bottom"
-msgstr "Langeta kanal alumiseks"
-
-#: ../app/core/gimpchannel.c:286
-msgid "Channel cannot be raised higher."
-msgstr "Kanalit pole võimalik kõrgemale tõsta."
-
-#: ../app/core/gimpchannel.c:287
-msgid "Channel cannot be lowered more."
-msgstr "Kanali ei saa rohkem langetada."
-
-#: ../app/core/gimpchannel.c:309
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Feather Channel"
 msgstr "Kanali pehmendamine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:310
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Sharpen Channel"
 msgstr "Kanali teravdamine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:311
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Clear Channel"
 msgstr "Kanali tühjendamine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:312
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill Channel"
 msgstr "Kanali täitmine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:313
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Invert Channel"
 msgstr "Kanali inverteerimine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:314
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Border Channel"
 msgstr "Kanali ääristamine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:315
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Grow Channel"
 msgstr "Kanali kasvatamine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:316
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Shrink Channel"
 msgstr "Kanali kahandamine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:728
 msgid "Cannot stroke empty channel."
 msgstr "Tühja kanalit pole võimalik pintseldada."
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1752
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Channel Color"
 msgstr "Kanali värvi määramine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1818
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Channel Opacity"
 msgstr "Kanali katvuse määramine"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1926 ../app/core/gimpselection.c:154
 msgid "Selection Mask"
 msgstr "Valiku mask"
 
-#: ../app/core/gimpcontext.c:640
-msgid "Opacity"
-msgstr "Katvus"
-
-#: ../app/core/gimpcontext.c:648
-#, fuzzy
-msgid "Paint Mode"
-msgstr "Värvimise _režiim"
-
-#: ../app/core/gimpdata.c:679 ../app/core/gimptoolpresets.c:277
 #, c-format
 msgid "Could not delete '%s': %s"
 msgstr "'%s' pole võimalik kustutada: %s"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:427 ../app/core/gimpdatafactory.c:456
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:622 ../app/core/gimpdatafactory.c:644
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to save data:\n"
@@ -7885,38 +5723,16 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:536 ../app/core/gimpdatafactory.c:539
-#: ../app/core/gimpitem.c:425 ../app/core/gimpitem.c:428
 msgid "copy"
 msgstr "koopia"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:548 ../app/core/gimpitem.c:437
 #, c-format
 msgid "%s copy"
 msgstr "%si koopia"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:741
-#, c-format
-msgid ""
-"You have a writable data folder configured (%s), but this folder does not "
-"exist. Please create the folder or fix your configuation in the Preferences "
-"dialog's 'Folders' section."
-msgstr ""
-
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:762
-#, c-format
-msgid ""
-"You have a writable data folder configured, but this folder is not part of "
-"your data search path. You probably edited the gimprc file manually, please "
-"fix it in the Preferences dialog's 'Folders' section."
-msgstr ""
-
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:772
-#, fuzzy, c-format
-msgid "You don't have any writable data folder configured."
+msgid "You don't have a writable data folder configured."
 msgstr "Kirjutatav andmekaust pole määratud."
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:889
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to load data:\n"
@@ -7927,712 +5743,412 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:244
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Blend"
 msgstr "Värvisulandus"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-brightness-contrast.c:70
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Brightness_Contrast"
 msgstr "Heledus-kontrastsus"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-brightness-contrast.c:81
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Brightness-Contrast"
 msgstr "Heledus-kontrastsus"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:91
 msgid "No patterns available for this operation."
 msgstr "Selle tegevuse jaoks pole mustreid saadaval."
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:286
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
+msgctxt "command"
 msgid "Bucket Fill"
 msgstr "Värviga täitmine"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-color-balance.c:79
-#: ../app/core/gimpdrawable-color-balance.c:89
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Color Balance"
 msgstr "Värvustasakaal"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-colorize.c:72
-#: ../app/core/gimpdrawable-colorize.c:84
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Colorize"
 msgstr "Toonimine"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-curves.c:162 ../app/core/gimpdrawable-curves.c:179
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Curves"
 msgstr "Kurvid"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-desaturate.c:70
-#: ../app/core/gimpdrawable-desaturate.c:76
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:77
 msgid "Desaturate"
 msgstr "Värvide eemaldamine"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-equalize.c:52
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Equalize"
 msgstr "Tasakaalusta"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-foreground-extract.c:133
 msgid "Foreground Extraction"
 msgstr "Esiplaani eraldamine"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-hue-saturation.c:77
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:102
 msgid "Hue-Saturation"
 msgstr "Värvitoon-küllastus"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-hue-saturation.c:87
 msgid "Hue_Saturation"
 msgstr "Värvitoon-küllastus"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-invert.c:54 ../app/core/gimpdrawable-invert.c:62
 msgid "Invert"
 msgstr "Inverteerimine"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-levels.c:153 ../app/core/gimpdrawable-levels.c:169
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:150
 msgid "Levels"
 msgstr "Tasemete muutmine"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-offset.c:315
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Offset Drawable"
 msgstr "Joonispinna nihutamine"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-posterize.c:69
-#: ../app/core/gimpdrawable-posterize.c:79 ../app/tools/gimpposterizetool.c:84
 msgid "Posterize"
 msgstr "Posterdamine"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-stroke.c:435
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Render Stroke"
 msgstr "Joone renderdamine"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-threshold.c:70
-#: ../app/core/gimpdrawable-threshold.c:81 ../app/tools/gimpthresholdtool.c:90
 msgid "Threshold"
 msgstr "Läve muutmine"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:644
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
+msgid "Transform"
+msgstr "Muunda"
+
+msgctxt "command"
 msgid "Flip"
 msgstr "Peegeldamine"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:718
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
+msgctxt "command"
 msgid "Rotate"
 msgstr "Pööramine"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:843 ../app/core/gimplayer.c:272
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Layer"
 msgstr "Muunda kiht"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:858
 msgid "Transformation"
 msgstr "Muundamine"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable.c:486
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Scale"
-msgstr "Mõõtuviimine"
-
-#: ../app/core/gimpdynamicsoutput.c:106
-#, fuzzy
-msgid "Output type"
-msgstr "Väljundtasemed"
-
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:71 ../app/core/gimpgradient-load.c:96
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:117 ../app/core/gimpgradient-load.c:168
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': Read error in line %d."
 msgstr ""
 "�letamatu parsimisviga värvisulanduse failis '%s': Lugemise viga real %d."
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:81
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': Not a GIMP gradient file."
 msgstr ""
 "�letamatu parsimisviga värvisulanduse failis '%s': See pole GIMP-i "
 "värvisulanduse fail."
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:109
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in gradient file '%s'."
 msgstr "Vigane UTF-8 tekstilõik värvisulanduse failis '%s'."
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:136
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': File is corrupt in line %d."
 msgstr ""
 "�letamatu parsimisviga värvisulanduse failis '%s': Fail on vigane real %d."
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:218 ../app/core/gimpgradient-load.c:229
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': Corrupt segment %d in line %d."
 msgstr ""
 "�letamatu parsimisviga värvisulanduse failis '%s': Vigane segment %d real %d."
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:241 ../app/core/gimpgradient-load.c:255
 #, c-format
 msgid "Gradient file '%s' is corrupt: Segments do not span the range 0-1."
 msgstr "Värvisulanduse fail '%s' on katki: Lõigud pole vahemikus 0-1."
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:335
 #, c-format
 msgid "No linear gradients found in '%s'"
 msgstr "Lineaarseid värvisulandused '%s'-st ei leidnud."
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:345
 #, c-format
 msgid "Failed to import gradients from '%s': %s"
 msgstr "Ei õnnestunud värvisulandusi '%s'-st importida: %s"
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:83
 msgid "Line style used for the grid."
 msgstr "Alusvõrgu joonte stiil."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:89
 msgid "The foreground color of the grid."
 msgstr "Alusvõrgu joonte esiplaani värv."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:94
 msgid ""
 "The background color of the grid; only used in double dashed line style."
 msgstr "Alusvõrgu taustavärv; kasutatakse ainult topeltkriipsudega joonega."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:100
 msgid "Horizontal spacing of grid lines."
 msgstr "Alusvõrgu joonte horisontaalne vahekaugus."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:105
 msgid "Vertical spacing of grid lines."
 msgstr "Alusvõrgu joonte vertikaalne vahekaugus."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:114
 msgid ""
 "Horizontal offset of the first grid line; this may be a negative number."
 msgstr ""
 "Alusvõrgu esimese joone horisontaalne nihe; võib olla ka negatiivne arv."
 
-#: ../app/core/gimpgrid.c:121
 msgid "Vertical offset of the first grid line; this may be a negative number."
 msgstr "Alusvõrgu esimese joone vertikaalne nihe; võib olla ka negatiivne arv."
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:178
-#, fuzzy
-msgid "Layer Group"
-msgstr "Kiht _pealmiseks"
-
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:179
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Rename Layer Group"
-msgstr "Nimeta kiht ümber"
-
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:180
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Move Layer Group"
-msgstr "Kihi liigutamine"
-
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:181
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Scale Layer Group"
-msgstr "Kihi mõõtmete muutmine"
-
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:182
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Resize Layer Group"
-msgstr "Kihi suuruse muutmine"
-
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:183
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Flip Layer Group"
-msgstr "Kihi peegeldamine"
-
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:184
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Rotate Layer Group"
-msgstr "Kihi pööramine"
-
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:185
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Transform Layer Group"
-msgstr "Muunda kiht"
-
-#: ../app/core/gimpimage-arrange.c:142
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Arrange Objects"
 msgstr "Objektide paigutamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:67
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Colormap"
 msgstr "Värvikaardi määramine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:132
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Colormap entry"
 msgstr "Värvikaardi elemendi muutmine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:157
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Color to Colormap"
 msgstr "Värv lisamine värvikaarti"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:791
 msgid "Cannot convert image: palette is empty."
 msgstr "Pilti pole võimalik teisendada: värvipalett on tühi."
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:807
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert Image to RGB"
 msgstr "Pildi teisendamine RGB värvidesse"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:811
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert Image to Grayscale"
 msgstr "Pildi teisendamine halltoonidesse"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:815
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert Image to Indexed"
 msgstr "Pildi teisendamine indekseeritud värvidesse"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:894
 msgid "Converting to indexed colors (stage 2)"
 msgstr "Pildi teisendamine indekseeritud pildiks (2.etapp)"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:939
 msgid "Converting to indexed colors (stage 3)"
 msgstr "Pildi teisendamine indekseeritud pildiks (3.etapp)"
 
-#: ../app/core/gimpimage-crop.c:129
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
+msgctxt "command"
 msgid "Crop Image"
 msgstr "Pildi kärpimine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-crop.c:132 ../app/core/gimpimage-resize.c:86
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Image"
 msgstr "Pildi suuruse muutmine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-guides.c:52
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
+msgid "Grid"
+msgstr "Alusvõrk"
+
 msgid "Add Horizontal Guide"
 msgstr "Horisontaalse abijoone lisamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-guides.c:76
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Vertical Guide"
 msgstr "Vertikaalse abijoone lisamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-guides.c:119
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Guide"
 msgstr "Abijoone eemaldamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-guides.c:144
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Guide"
 msgstr "Abijoone liigutamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:51
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Translate Items"
 msgstr "Elementide teisaldamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:78
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Items"
 msgstr "Elementide peegeldamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:105
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Items"
 msgstr "Elementide pööramine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:135
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Items"
 msgstr "Elementide muundamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:108 ../app/core/gimpimage-merge.c:122
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Visible Layers"
 msgstr "Nähtavate kihtide ühendamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:176
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Flatten Image"
 msgstr "Kõigi kihtide ühendamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:225
-#, fuzzy
-msgid "Cannot merge down to a layer group."
-msgstr "Kihimaske ei saa ümber nimetada"
-
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:232
-msgid "The layer to merge down to is locked."
-msgstr ""
-
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:244
-#, fuzzy
-msgid "There is no visible layer to merge down to."
-msgstr "Pole kihti, mida muundada."
-
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:255
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Down"
 msgstr "Alumise kihiga ühendamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:277
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Merge Layer Group"
-msgstr "Kihtide ühendamine"
-
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:330
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Visible Paths"
 msgstr "Nähtavate vektorjoonte ühendamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:366
 msgid "Not enough visible paths for a merge. There must be at least two."
 msgstr ""
 "Pole piisavalt nähtavaid vektorjooni ühendamiseks. Peab olema vähemalt kaks."
 
-#: ../app/core/gimpimage-new.c:135
-msgid "Background"
-msgstr "Tagapõhi"
-
-#: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:85
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Enable Quick Mask"
 msgstr "Kiirmask lubamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:135
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Disable Quick Mask"
 msgstr "Kiirmaski keelamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:53
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Sample Point"
 msgstr "Näidispunkti lisamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:101
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Sample Point"
 msgstr "Näidispunkti eemaldamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:138
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Sample Point"
 msgstr "Näidispunkti liigutamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage-scale.c:87
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Scale Image"
-msgstr "Suuruse muutmine"
-
-#: ../app/core/gimpimage-undo-push.c:862
 #, c-format
 msgid "Can't undo %s"
 msgstr "Ei saa %s tagasi võtta"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:1734
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Image Resolution"
 msgstr "Pildi eraldusvõime muutmine"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:1786
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Image Unit"
 msgstr "Pildi mõõtühiku muutmine"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2767
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite to Image"
 msgstr "Parasiitomaduse lisamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2808
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Parasite from Image"
 msgstr "Parasiitomaduse eemaldamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3517
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Layer"
 msgstr "Kihi lisamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3567 ../app/core/gimpimage.c:3587
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Layer"
 msgstr "Kihi eemaldamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3580
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Floating Selection"
 msgstr "Ujuvaliku eemaldamine"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3746
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
+msgid "Layer cannot be raised higher."
+msgstr "Kihti ei saa enam kõrgemale tõsta."
+
+msgid "Raise Layer"
+msgstr "Tõsta kihti"
+
+msgid "Layer cannot be lowered more."
+msgstr "Kihti ei saa enam rohkem langetada."
+
+msgid "Lower Layer"
+msgstr "Langeta kihti"
+
+msgid "Raise Layer to Top"
+msgstr "Tõsta kiht pealmiseks"
+
+msgid "Lower Layer to Bottom"
+msgstr "Langeta kiht alumiseks"
+
 msgid "Add Channel"
 msgstr "Lisa kanal"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3784 ../app/core/gimpimage.c:3796
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Channel"
 msgstr "Eemalda kanal"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3843
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
+msgid "Channel cannot be raised higher."
+msgstr "Kanalit pole võimalik kõrgemale tõsta."
+
+msgid "Raise Channel"
+msgstr "Tõsta kanalit"
+
+msgid "Raise Channel to Top"
+msgstr "Tõsta kanal pealmiseks"
+
+msgid "Channel cannot be lowered more."
+msgstr "Kanali ei saa rohkem langetada."
+
+msgid "Lower Channel"
+msgstr "Langeta kanalit"
+
+msgid "Lower Channel to Bottom"
+msgstr "Langeta kanal alumiseks"
+
 msgid "Add Path"
 msgstr "Lisa vektorjoon"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3874
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Path"
 msgstr "Eemalda vektorjoon"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:534 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1711
+msgid "Path cannot be raised higher."
+msgstr "Vektorjoont pole võimalik kõrgemale tõsta."
+
+msgid "Raise Path"
+msgstr "Tõsta vektorjoont"
+
+msgid "Raise Path to Top"
+msgstr "Tõsta vektorjoon pealmiseks"
+
+msgid "Path cannot be lowered more."
+msgstr "Vektorjoont pole võimalik rohkem langetada."
+
+msgid "Lower Path"
+msgstr "Langeta vektorjoont"
+
+msgid "Lower Path to Bottom"
+msgstr "Langeta vektorjoon alumiseks"
+
 msgid "Folder"
 msgstr "Kaust"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:539
 msgid "Special File"
 msgstr "Erililne fail"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:555
 msgid "Remote File"
 msgstr "Mittekohalik fail"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:574
 msgid "Click to create preview"
 msgstr "Eelvaate loomiseks klõpsa"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:580
 msgid "Loading preview..."
 msgstr "Eelvaate laadimine..."
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:586
 msgid "Preview is out of date"
 msgstr "Eelvaade on aegunud"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:592
 msgid "Cannot create preview"
 msgstr "Ei suuda eelvaadet luua"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:602
 msgid "(Preview may be out of date)"
 msgstr "(Eelvaade võib aegunud olla)"
 
 #. pixel size
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:611 ../app/widgets/gimpimagepropview.c:446
-#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:434 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:565
 #, c-format
 msgid "%d Ã? %d pixel"
 msgid_plural "%d Ã? %d pixels"
 msgstr[0] "%d x %d piksel"
 msgstr[1] "%d x %d pikslit"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:634 ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:335
 #, c-format
 msgid "%d layer"
 msgid_plural "%d layers"
 msgstr[0] "%d kiht"
 msgstr[1] "%d kihti"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:681
 #, c-format
 msgid "Could not open thumbnail '%s': %s"
 msgstr "Eelvaadet '%s' ei saanud avada: %s"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1564
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite"
 msgstr "Lisa parasiitomadus"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1574
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite to Item"
 msgstr "Lisa parasiitomadus objektile "
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1616 ../app/core/gimpitem.c:1623
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Parasite from Item"
 msgstr "Eemalda parasiitomadus "
 
-#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:95
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Anchor Floating Selection"
 msgstr "Ankurda ujuv valik"
 
-#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:126 ../app/core/gimplayer.c:595
 msgid ""
 "Cannot create a new layer from the floating selection because it belongs to "
 "a layer mask or channel."
 msgstr ""
 "Ei saa luua ujuvalikust kihti, kuna see kuulub kas maskile või kanalile."
 
-#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:133
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Floating Selection to Layer"
 msgstr "Tee ujuv valik kihiks"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:266
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
+msgid "Layer"
+msgstr "Kiht"
+
 msgid "Rename Layer"
 msgstr "Nimeta kiht ümber"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:267
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Layer"
 msgstr "Kihi liigutamine"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:268
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Scale Layer"
-msgstr "Kihi mõõtmete muutmine"
-
-#: ../app/core/gimplayer.c:269
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Layer"
 msgstr "Kihi suuruse muutmine"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:270
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Layer"
 msgstr "Kihi peegeldamine"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:271
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Layer"
 msgstr "Kihi pööramine"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:274
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Reorder Layer"
-msgstr "Kihtide järjestuse muutmine"
-
-#: ../app/core/gimplayer.c:275
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Raise Layer"
-msgstr "Tõsta kihti"
-
-#: ../app/core/gimplayer.c:276
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Raise Layer to Top"
-msgstr "Tõsta kiht pealmiseks"
-
-#: ../app/core/gimplayer.c:277
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Lower Layer"
-msgstr "Langeta kihti"
-
-#: ../app/core/gimplayer.c:278
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Lower Layer to Bottom"
-msgstr "Langeta kiht alumiseks"
-
-#: ../app/core/gimplayer.c:279
-msgid "Layer cannot be raised higher."
-msgstr "Kihti ei saa enam kõrgemale tõsta."
-
-#: ../app/core/gimplayer.c:280
-msgid "Layer cannot be lowered more."
-msgstr "Kihti ei saa enam rohkem langetada."
-
-#: ../app/core/gimplayer.c:437 ../app/core/gimplayer.c:1491
-#: ../app/core/gimplayermask.c:235
 #, c-format
 msgid "%s mask"
 msgstr "%s mask"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "Floating Selection\n"
@@ -8641,107 +6157,60 @@ msgstr ""
 "Ujuvalik\n"
 "(%s)"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1415
 msgid "Unable to add a layer mask since the layer already has one."
 msgstr "Võimatu lisada kihimaski - kihil on juba üks mask."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1426
 msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
 msgstr "Ei saa lisada maski teiste mõõmetega kui kiht millele see lisatakse."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1432
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Add Layer Mask"
-msgstr "Kihile maski lisamine"
-
-#: ../app/core/gimplayer.c:1546
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Transfer Alpha to Mask"
 msgstr "Teisenda alfa maskiks"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1716 ../app/core/gimplayermask.c:261
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Apply Layer Mask"
 msgstr "Rakenda kihi mask"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1717
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete Layer Mask"
 msgstr "Kustuta kihi mask"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1836
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Alpha Channel"
 msgstr "Alfakanali lisamine"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1890
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Alpha Channel"
 msgstr "Alfakanali eemaldamine"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1910
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer to Image Size"
 msgstr "Kiht pildi suuruseks"
 
-#: ../app/core/gimplayermask.c:110
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Layer Mask"
 msgstr "Liiguta kihi maski"
 
-#: ../app/core/gimplayermask.c:111
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Layer Mask to Selection"
-msgstr "Kihi mask valitud alaks"
-
-#: ../app/core/gimplayermask.c:185
 #, c-format
 msgid "Cannot rename layer masks."
 msgstr "Kihimaske ei saa ümber nimetada"
 
-#: ../app/core/gimplayermask.c:329
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Show Layer Mask"
 msgstr "Näita kihi maski"
 
-#: ../app/core/gimppalette-import.c:438
 #, c-format
 msgid "Index %d"
 msgstr "Indeks %d"
 
-#: ../app/core/gimppalette-import.c:548
 #, c-format
 msgid "Unknown type of palette file: %s"
 msgstr "Tundmatu värvipaletifaili tüüp: %s"
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:85 ../app/core/gimppalette-load.c:111
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:132 ../app/core/gimppalette-load.c:161
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:237
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Read error in line %d."
 msgstr "�letamatu parsimisviga värvipaleti failis '%s': Lugemisviga real %d."
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:95
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Missing magic header."
 msgstr "�letamatu parsimisviga värvipaleti failis '%s': Puudub päis."
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:124
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in palette file '%s'"
 msgstr "Vigane UTF-8 tekstilõik värvipaleti failis '%s'"
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:148
 #, c-format
 msgid ""
 "Reading palette file '%s': Invalid number of columns in line %d. Using "
@@ -8749,53 +6218,43 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Loen paletifaili '%s': vigane veergude arv real %d. Kasutan vaikeväärtust."
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:184
 #, c-format
 msgid "Reading palette file '%s': Missing RED component in line %d."
 msgstr "Loen paletifaili '%s': puuduv PUNASE väärtus real %d."
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:192
 #, c-format
 msgid "Reading palette file '%s': Missing GREEN component in line %d."
 msgstr "Loen paletifaili '%s': puudub PUNASE väärtus real %d."
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:200
 #, c-format
 msgid "Reading palette file '%s': Missing BLUE component in line %d."
 msgstr "Loen paletifaili '%s': puuduv SINISE väärtus real %d."
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:210
 #, c-format
 msgid "Reading palette file '%s': RGB value out of range in line %d."
 msgstr "Loen paletifaili '%s': piiridest väljas RGB väärtus real %d."
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:477
 #, c-format
 msgid "Could not read header from palette file '%s'"
 msgstr "Paletifaili '%s' päist pole võimalik lugeda"
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:500 ../app/core/gimppalette-load.c:588
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in palette file '%s'"
 msgstr "�letamatu töötlusviga paletifailis '%s'"
 
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:85 ../app/core/gimppattern-load.c:131
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:162
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in pattern file '%s': File appears truncated."
 msgstr ""
 "�letamatu parsimisviga pintslifailis '%s': Tundub, et faili lõpust on jupp "
 "puudu."
 
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:104
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in pattern file '%s': Unknown pattern format version %d."
 msgstr ""
-"Ã?letamatu parsimisviga mustrifailis '%s': Tundmatu mustriformaadi versioon "
+"Ã?letamatu parsimisviga mustrifailis '%s': Tundmatu mustrivormingu versioon "
 "%d."
 
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:114
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in pattern file '%s: Unsupported pattern depth %d.\n"
@@ -8804,103 +6263,47 @@ msgstr ""
 "�letamatu parsimisviga mustrifailis '%s': %d värvisügavus pole toetatud. "
 "Toetatud on RGBA ja GRAY ."
 
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:139
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
 msgstr "Vigane UTF-8 tekstilõik mustrifailis '%s'."
 
-#: ../app/core/gimppdbprogress.c:287 ../app/widgets/gimppdbdialog.c:339
 #, c-format
 msgid "Unable to run %s callback. The corresponding plug-in may have crashed."
 msgstr "Ei saa pluginaga %s suhelda. Plugin on võib-olla kokku jooksnud."
 
-#: ../app/core/gimpprogress.c:106 ../app/core/gimpprogress.c:153
 msgid "Please wait"
 msgstr "Palun oota"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:155
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Selection"
 msgstr "Valiku liigutamine"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:156
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Stroke Selection"
-msgstr "Pintselda valik"
-
-#: ../app/core/gimpselection.c:172
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Feather Selection"
-msgstr "Valitud ala servade pehmendamine"
-
-#: ../app/core/gimpselection.c:173
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Sharpen Selection"
 msgstr "Valiku teravdamine"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:174
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Select None"
 msgstr "Valiku tühistamine"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:175
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Select All"
 msgstr "Kõige valimine"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:176
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Invert Selection"
 msgstr "Valiku inverteerimine"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:177
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Border Selection"
-msgstr "Valiku piirjoone leidmine"
-
-#: ../app/core/gimpselection.c:178
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Grow Selection"
-msgstr "Valitud ala kasvatamine"
-
-#: ../app/core/gimpselection.c:179
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Shrink Selection"
-msgstr "Valitud ala kahandamine"
-
-#: ../app/core/gimpselection.c:286
 msgid "There is no selection to stroke."
 msgstr "Pole valikut, mida pintseldada."
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:670
 msgid "Unable to cut or copy because the selected region is empty."
 msgstr "Ei saa lõigata ega kopeerida sest valitud ala on tühi."
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:845
 msgid "Cannot float selection because the selected region is empty."
 msgstr "Ei saa valikut lahti rebida sest valitud ala on tühi."
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:852
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Float Selection"
 msgstr "Valik muutmine ujuvaks"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:868
 msgid "Floated Layer"
 msgstr "Lahti rebitud kiht"
 
-#: ../app/core/gimpstrokeoptions.c:151
 msgid ""
 "Convert a mitered join to a bevelled join if the miter would extend to a "
 "distance of more than miter-limit * line-width from the actual join point."
@@ -8908,88 +6311,73 @@ msgstr ""
 "Otsliides muutudb servatud liideseks kui ots ulatab kaugemale kui otsa "
 "limiit."
 
-#: ../app/core/gimptemplate.c:100
 msgid "The unit used for coordinate display when not in dot-for-dot mode."
 msgstr "Mõõtühik, mida kasutatakse, kui ei ole punkt-punktilt režiimis. "
 
-#: ../app/core/gimptemplate.c:107
 msgid "The horizontal image resolution."
 msgstr "Pildi horisontaalne eraldusvõime."
 
-#: ../app/core/gimptemplate.c:113
 msgid "The vertical image resolution."
 msgstr "Pildi vertikaalne eraldusvõime."
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:56
+msgid "Background"
+msgstr "Tagapõhi"
+
 msgctxt "unit-singular"
 msgid "pixel"
 msgstr "piksel"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:56
 msgctxt "unit-plural"
 msgid "pixels"
 msgstr "pikslit"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:60
 msgctxt "unit-singular"
 msgid "inch"
 msgstr "toll"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:60
 msgctxt "unit-plural"
 msgid "inches"
 msgstr "tolli"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:63
 msgctxt "unit-singular"
 msgid "millimeter"
 msgstr "millimeeter"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:63
 msgctxt "unit-plural"
 msgid "millimeters"
 msgstr "millimeetrit"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:67
 msgctxt "unit-singular"
 msgid "point"
 msgstr "punkt"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:67
 msgctxt "unit-plural"
 msgid "points"
 msgstr "punkti"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:70
 msgctxt "unit-singular"
 msgid "pica"
 msgstr "piika"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:70
 msgctxt "unit-plural"
 msgid "picas"
 msgstr "piikat"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:78
 msgctxt "singular"
 msgid "percent"
 msgstr "protsent"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:78
 msgctxt "plural"
 msgid "percent"
 msgstr "protsent"
 
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:106 ../app/gui/gui.c:484
 msgid "About GIMP"
 msgstr "Lähem teave GIMP kohta"
 
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:115
 msgid "Visit the GIMP website"
 msgstr "Külasta GIMP-i kodulehekülge"
 
 #. Translators: insert your names here, separated by newline
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:120
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Olle Niit <olle paalalinn ee>, 2005-2007.\n"
@@ -8997,168 +6385,126 @@ msgstr ""
 "Alexia Death <alexiadeath gmail com>, 2008, 2009.\n"
 "Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2008, 2009."
 
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:515
 msgid "GIMP is brought to you by"
 msgstr "GIMP-i tõid teieni"
 
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:589
 msgid "This is an unstable development release."
 msgstr "See on ebastabiilne arendusväljalase."
 
-#: ../app/dialogs/channel-options-dialog.c:146
 msgid "Channel _name:"
 msgstr "Kanali _nimi:"
 
-#: ../app/dialogs/channel-options-dialog.c:175
 msgid "Initialize from _selection"
 msgstr "_Valitud ala järgi"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:125
 msgid "Indexed Color Conversion"
 msgstr "Värvide indekseerimine"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:128
 msgid "Convert Image to Indexed Colors"
 msgstr "Teisenda pilt indekseeritud värvidega pildiks"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:138
 msgid "C_onvert"
 msgstr "_Teisenda"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:190
 msgid "_Maximum number of colors:"
 msgstr "_Maksimaalne värvide arv:"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:217
 msgid "_Remove unused colors from colormap"
 msgstr "_Eemalda kasutamata värvid värvikaardilt"
 
 #. dithering
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:233 ../app/tools/gimpblendoptions.c:246
 msgid "Dithering"
 msgstr "Pseudotoonimine"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:245
 msgid "Color _dithering:"
 msgstr "Värvi _pseudotoonimine:"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:260
 msgid "Enable dithering of _transparency"
 msgstr "Läbipaistva ala pseudo_toonimine"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:287
 msgid "Converting to indexed colors"
 msgstr "Indekseeritud värvideks teisendamine"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:414 ../app/pdb/convert-cmds.c:152
 msgid "Cannot convert to a palette with more than 256 colors."
 msgstr "Rohkem kui 256 värviga värvipaletti ei saa teisendada."
 
-#: ../app/dialogs/dialogs-constructors.c:212 ../app/gui/gui.c:164
-#: ../app/gui/gui-message.c:145
 msgid "GIMP Message"
 msgstr "GIMP-i teade"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:267
 msgid "Devices"
 msgstr "Seadmed"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:267
 msgid "Device Status"
 msgstr "Seadmete olek"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:271
 msgid "Errors"
 msgstr "Vead"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:275
 msgid "Pointer"
 msgstr "Kursor"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:294
 msgid "History"
 msgstr "Ajalugu"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:296
 msgid "Image Templates"
 msgstr "Pildi mallid"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:323
 msgid "Histogram"
 msgstr "Histogramm"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:327
 msgid "Selection"
 msgstr "Valitud ala"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:327
 msgid "Selection Editor"
 msgstr "Valiku redaktor"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:331
 msgid "Undo"
 msgstr "Tagasivõtmine"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:331
 msgid "Undo History"
 msgstr "Tagasivõtmise ajalugu"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:341
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigaator"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:341
 msgid "Display Navigation"
 msgstr "Ekraani navigaator"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:347
 msgid "FG/BG"
 msgstr "esiplaan/taust"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:347
 msgid "FG/BG Color"
 msgstr "Esiplaani/tausta värv"
 
-#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:110
 #, c-format
 msgid "Fade %s"
 msgstr "Hajuta %s"
 
-#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:122
 msgid "_Fade"
 msgstr "_Hajuta"
 
-#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:157 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:346
 msgid "_Mode:"
 msgstr "_Režiim:"
 
-#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:163
 msgid "_Opacity:"
 msgstr "_Katvus:"
 
-#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:267
 msgid "Open layers"
 msgstr "Kihtide avamine"
 
-#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:71
 msgid "Open Location"
 msgstr "Asukoha avamine"
 
-#: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:109
 msgid "Enter location (URI):"
 msgstr "Sisesta asukoht (URI):"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:105
-#, fuzzy
-msgid "Export Image"
-msgstr "Alusta pildi töötlemist uuest"
-
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:106
-#, fuzzy
-msgid "_Export"
-msgstr "_Impordi"
+msgid ""
+"The given filename does not have any known file extension. Please enter a "
+"known file extension or select a file format from the file format list."
+msgstr ""
+"Selle failinime laiend ei määra ühtki tuntud vormingut. Kas sisesta tuntud "
+"laiend või määra vorming vormingute nimekirjast."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:468
 msgid ""
 "Saving remote files needs to determine the file format from the file "
 "extension. Please enter a file extension that matches the selected file "
@@ -9168,117 +6514,58 @@ msgstr ""
 "vormingus salvestada. Sisesta kas tuntud laiend või üldse mitte mingit "
 "laiendit."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:595
-msgid ""
-"You can use this dialog to export to various file formats. If you want to "
-"save the image to the GIMP XCF format, use Fileâ??Save instead."
-msgstr ""
-
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:602
-msgid ""
-"You can use this dialog to save to the GIMP XCF format. Use Fileâ??Export to "
-"export to other file formats."
-msgstr ""
-
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:608
-msgid ""
-"The given filename does not have any known file extension. Please enter a "
-"known file extension or select a file format from the file format list."
-msgstr ""
-"Selle failinime laiend ei määra ühtki tuntud vormingut. Kas sisesta tuntud "
-"laiend või määra vorming vormingute nimekirjast."
-
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:622
 msgid "Extension Mismatch"
 msgstr "Laiend ei sobi"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:638
 msgid "The given file extension does not match the chosen file type."
 msgstr "Antud faili laiend ei sobi valitud faili tüübiga."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:642
 msgid "Do you want to save the image using this name anyway?"
 msgstr "Kas oled päris kindel, et pilt salvestada selle nimega?"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:697
-msgid "Saving canceled"
-msgstr "Salvestamine tühistatud"
-
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:705 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:185
-#, c-format
-msgid ""
-"Saving '%s' failed:\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"'%s' salvestamine ebaõnnestus:\n"
-"\n"
-"%s"
-
-#: ../app/dialogs/grid-dialog.c:85
 msgid "Configure Grid"
 msgstr "Alusvõrgu seadistamine"
 
-#: ../app/dialogs/grid-dialog.c:86
 msgid "Configure Image Grid"
 msgstr "Seadista pildi alusvõrk"
 
-#: ../app/dialogs/grid-dialog.c:152
-msgid "Grid"
-msgstr "Alusvõrk"
-
-#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:64
 msgid "Merge Layers"
 msgstr "Kihtide ühendamine"
 
-#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:66
 msgid "Layers Merge Options"
 msgstr "Kihtide ühendamise valikud"
 
-#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:72
 msgid "_Merge"
 msgstr "Ã?_henda"
 
-#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:92
 msgid "Final, Merged Layer should be:"
 msgstr "Liidetud kiht tuleb:"
 
-#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:96
 msgid "Expanded as necessary"
 msgstr "Vajadusel laiendada"
 
-#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:99
 msgid "Clipped to image"
 msgstr "Teha pildi suurune"
 
-#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:102
 msgid "Clipped to bottom layer"
 msgstr "Teha alumise kihi suurune"
 
-#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:110
 msgid "_Discard invisible layers"
 msgstr "_Nähtamatutest kihtidest loobumine"
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:96
 msgid "Create a New Image"
 msgstr "Uue pildi loomine"
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:144
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2008
 msgid "_Template:"
 msgstr "_Mall:"
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:299
 msgid "Confirm Image Size"
 msgstr "Kinnita pildi suurus"
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:321
-#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:239
 #, c-format
 msgid "You are trying to create an image with a size of %s."
 msgstr "Ã?ritad luua pildi suurusega %s."
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:328
 #, c-format
 msgid ""
 "An image of the chosen size will use more memory than what is configured as "
@@ -9287,33 +6574,25 @@ msgstr ""
 "Selle mõõduga pilt võtab rohkem mälu kui sul eelistustes maksimaalseks pildi "
 "suuruseks on lubatud (%s)."
 
-#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:60
-#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:63
 msgid "Image Properties"
 msgstr "Pildi omadused"
 
-#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:84
 msgid "Properties"
 msgstr "Omadused"
 
-#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:89
 msgid "Color Profile"
 msgstr "Värviprofiil"
 
-#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:94
 msgid "Comment"
 msgstr "Kommentaar"
 
-#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:111
 msgctxt "dialog-title"
 msgid "Scale Image"
 msgstr "Pildi mõõtuviimine"
 
-#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:205
 msgid "Confirm Scaling"
 msgstr "Kinnita mõõtuviimine"
 
-#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:245
 #, c-format
 msgid ""
 "Scaling the image to the chosen size will make it use more memory than what "
@@ -9323,24 +6602,16 @@ msgstr ""
 "Selle mõõduga pilt võtab rohkem mälu kui sul eelistustes maksimaalseks pildi "
 "suuruseks on lubatud (%s)."
 
-#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:260
 msgid ""
 "Scaling the image to the chosen size will shrink some layers completely away."
 msgstr "Soovitud mõõdu puhul kahandatakse mõned kihid olematuks."
 
-#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:264
 msgid "Is this what you want to do?"
 msgstr "Kas see on su kindel soov?"
 
-#: ../app/dialogs/input-devices-dialog.c:55
-msgid "Configure Input Devices"
-msgstr "Sisendseadmete häälestamine"
-
-#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:48
 msgid "Configure Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Klaviatuuri kiirklahvide seadistamine"
 
-#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:73
 msgid ""
 "To edit a shortcut key, click on the corresponding row and type a new "
 "accelerator, or press backspace to clear."
@@ -9348,1103 +6619,825 @@ msgstr ""
 "Kiirklahvi muutmiseks klõpsa vastaval real ja sisesta uus kiirklahv. "
 "Kiirklahvi tühistamiseks vajuta BackSpace klahvi."
 
-#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:81
 msgid "S_ave keyboard shortcuts on exit"
 msgstr "GIMP-i sulgemisel salvestatakse kiirklahvid"
 
-#: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:84
 msgid "Add a Mask to the Layer"
 msgstr "Lisa kihile mask"
 
-#: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:112
 msgid "Initialize Layer Mask to:"
 msgstr "Kihi maski algväärtus:"
 
-#: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:143
 msgid "In_vert mask"
 msgstr "_Inverteeritud mask"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:125
 msgid "Layer _name:"
 msgstr "Kihi _nimi:"
 
 #. The size labels
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:139
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1088
 msgid "Width:"
 msgstr "Laius:"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:145
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1116
 msgid "Height:"
 msgstr "Kõrgus:"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:202
 msgid "Layer Fill Type"
 msgstr "Kihi täide"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:217
 msgid "Set name from _text"
 msgstr "Loo _tekstist nimi"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:126
 msgid "Module Manager"
 msgstr "Moodulihaldur"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:150
 msgid "You will have to restart GIMP for the changes to take effect."
 msgstr "Pane GIMP uuesti käima, et muudatused jõustuksid."
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:191
 msgid "Module"
 msgstr "Moodul"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:465
 msgid "Only in memory"
 msgstr "Ainult mälus"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:470
 msgid "No longer available"
 msgstr "Pole enam kättesaadav"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:494
 msgid "Author:"
 msgstr "Autor:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:495
 msgid "Version:"
 msgstr "Versioon:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:496
 msgid "Date:"
 msgstr "Kuupäev:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:497
 msgid "Copyright:"
 msgstr "Autoriõigused:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:498
 msgid "Location:"
 msgstr "Asukoht:"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:108
 msgid "Offset Layer"
 msgstr "Nihuta kihti"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:110
 msgid "Offset Layer Mask"
 msgstr "Nihuta kihimaski"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:112
 msgid "Offset Channel"
 msgstr "Nihuta kanalit"
 
 #. The offset frame
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:118 ../app/dialogs/offset-dialog.c:152
-#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:198 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:275
 msgid "Offset"
 msgstr "Nihutamine"
 
 #. offset, used as a verb
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:127
 msgid "_Offset"
 msgstr "_Nihuta"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:184 ../app/dialogs/resize-dialog.c:227
 msgid "_X:"
 msgstr "_X:"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:186 ../app/dialogs/resize-dialog.c:228
 msgid "_Y:"
 msgstr "_Y:"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:213
 msgid "Offset by x/_2, y/2"
 msgstr "Nihuta x/_2, y/2 võrra"
 
 #. The edge behavior frame
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:222
 msgid "Edge Behavior"
 msgstr "Serva käitumine"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:226
 msgid "_Wrap around"
 msgstr "_Murtakse ümber serva"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:229
 msgid "Fill with _background color"
 msgstr "_Täidetakse tagapõhja värviga"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:232
 msgid "Make _transparent"
 msgstr "Muudetakse _läbipaistvaks"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:154
 msgid "Import a New Palette"
 msgstr "Uue värvipaleti importimine"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:164
 msgid "_Import"
 msgstr "_Impordi"
 
 #. The "Source" frame
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:203
 msgid "Select Source"
 msgstr "Vali allikas"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:214
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1923
 msgid "_Gradient"
 msgstr "_Värvisulandus"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:225
 msgid "I_mage"
 msgstr "_Pilt"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:239
 msgid "Sample _Merged"
 msgstr "_Näidis ühendatust"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:251
 msgid "_Selected Pixels only"
 msgstr "Ainult valitud pik_slid"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:263
 msgid "Palette _file"
 msgstr "Värvipaleti _fail"
 
 #. Palette file name entry
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:292
 msgid "Select Palette File"
 msgstr "Värvipaleti faili valimine"
 
 #. The "Import" frame
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:303
 msgid "Import Options"
 msgstr "Importimise valikud"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:317
 msgid "New import"
 msgstr "Uue importimine"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:319
 msgid "Palette _name:"
 msgstr "Värvipaleti _nimi:"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:325
 msgid "N_umber of colors:"
 msgstr "_Värvide arv:"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:338
 msgid "C_olumns:"
 msgstr "T_ulbad:"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:350
 msgid "I_nterval:"
 msgstr "I_ntervall:"
 
 #. The "Preview" frame
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:361
 msgid "Preview"
 msgstr "Eelvaade"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:382
 msgid "The selected source contains no colors."
 msgstr "Valitud allikas ei sisalda värve."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:266
 msgid "Reset All Preferences"
 msgstr "_Lähtesta kõik häälestused"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:284
 msgid "Do you really want to reset all preferences to default values?"
 msgstr ""
 "Kas tahad tõesti kõik häälestused lähtestada ehk taastada häälestuste "
 "algolekud?"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:354
 msgid "You will have to restart GIMP for the following changes to take effect:"
 msgstr "Pane GIMP uuesti käima, siis jõustuvad järgmised muudatused:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:538
+msgid "Configure Input Devices"
+msgstr "Sisendseadmete häälestamine"
+
 msgid ""
 "Your keyboard shortcuts will be reset to default values the next time you "
 "start GIMP."
 msgstr "Klaviatuuri kiirklahvid lähtestatakse GIMP-i järgmisel käivitamisel."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:549
 msgid "Remove all Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Eemalda kõik klaviatuuri kiirklahvid"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:571
 msgid "Do you really want to remove all keyboard shortcuts from all menus?"
 msgstr "Kas sa tahad tõesti eemaldada kõikidest menüüdest kõik kiirklahvid?"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:612
 msgid ""
 "Your window setup will be reset to default values the next time you start "
 "GIMP."
 msgstr "Järgmisel GIMP-i käivitamisel on akende sätete algseis taastatud."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:647
 msgid ""
 "Your input device settings will be reset to default values the next time you "
 "start GIMP."
 msgstr "Sisendseadmete sätted lähtestatakse järgmisel käivitamisel."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:682
 msgid ""
 "Your tool options will be reset to default values the next time you start "
 "GIMP."
 msgstr "Sinu tööriistasätted lähtestatakse järgmisel käivitamisel."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1266
 msgid "Show _menubar"
 msgstr "_Menüüriba näitamine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1270
 msgid "Show _rulers"
 msgstr "_Joonlaudade näitamine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1273
 msgid "Show scroll_bars"
 msgstr "Kerimisri_bade näitamine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1276
 msgid "Show s_tatusbar"
 msgstr "_Olekuriba näitamine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1284
 msgid "Show s_election"
 msgstr "S_elektsiooni näitamine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1287
 msgid "Show _layer boundary"
 msgstr "_Kihi piiri näitamine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1290
 msgid "Show _guides"
 msgstr "_Abijoonte näitamine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1293
 msgid "Show gri_d"
 msgstr "_Alusvõrgu näitamine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1299
 msgid "Canvas _padding mode:"
 msgstr "Tööala taustavärv:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1304
 msgid "Custom p_adding color:"
 msgstr "Omatehtud _taustavärv:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1305
 msgid "Select Custom Canvas Padding Color"
 msgstr "Tööala taustavärvi valimine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1394
 msgid "Preferences"
 msgstr "Eelistused"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1507
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2760
 msgid "Environment"
 msgstr "Töökeskkond"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1521
 msgid "Resource Consumption"
 msgstr "Ressursikasutus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1531
 msgid "Minimal number of _undo levels:"
 msgstr "Tagasivõtmise _sammude arv:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1534
 msgid "Maximum undo _memory:"
 msgstr "Tagasivõtmisele _mälu kuni:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1537
 msgid "Tile cache _size:"
 msgstr "Tööpuhvri _suurus:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1540
 msgid "Maximum _new image size:"
 msgstr "Uue pildi maksimaal_ne suurus:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1545
 msgid "Number of _processors to use:"
 msgstr "Kasutatavate _protsessorite arv:"
 
 #. Image Thumbnails
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1550
 msgid "Image Thumbnails"
 msgstr "Pisipildid"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1555
 msgid "Size of _thumbnails:"
 msgstr "Pisipil_tide suurus:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1559
 msgid "Maximum _filesize for thumbnailing:"
 msgstr "Maksimaalne _faili suurus:"
 
 #. File Saving
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1563
 msgid "Saving Images"
 msgstr "Piltide salvestamine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1566
 msgid "Confirm closing of unsa_ved images"
 msgstr "Sal_vestamata piltide sulgemisel küsitakse kinnitust"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1576
 msgid "Keep record of used files in the Recent Documents list"
 msgstr "Peetakse hiljuti avatud dokumentide nimekirja"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1585
 msgid "User Interface"
 msgstr "Kasutajaliides"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1588
 msgid "Interface"
 msgstr "Liides"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1598
-#, fuzzy
-msgid "Language"
-msgstr "_Keel:"
-
 #. Previews
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1604
 msgid "Previews"
 msgstr "Eelvaated"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1607
 msgid "_Enable layer & channel previews"
 msgstr "_Kihtide ja kanalite eelvaadete lubamine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1613
 msgid "_Default layer & channel preview size:"
 msgstr "Vaikimisi _kihi ja kanali eelvaate suurus:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1616
 msgid "Na_vigation preview size:"
 msgstr "Na_vigaatori eelvaate suurus:"
 
 #. Keyboard Shortcuts
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1620
 msgid "Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Klaviatuuri kiirklahvid"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1624
+msgid "Show menu _mnemonics (access keys)"
+msgstr "Menüü kiirklahve näidatakse"
+
 msgid "_Use dynamic keyboard shortcuts"
 msgstr "Kas_utatakse dünaamilisi kiirklahve"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1628
 msgid "Configure _Keyboard Shortcuts..."
 msgstr "Seadista _klaviatuuri kiirklahve..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1635
 msgid "_Save keyboard shortcuts on exit"
 msgstr "_GIMP-i sulgemisel salvestatakse klaviatuuri kiirklahvid"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1639
 msgid "Save Keyboard Shortcuts _Now"
 msgstr "Salvesta klaviatuuri kiirklahvid _kohe praegu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1646
 msgid "_Reset Keyboard Shortcuts to Default Values"
 msgstr "Lähtesta kii_rklahvid vaikimisi väärtustele"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1655
 msgid "Remove _All Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Eem_alda kõik klaviatuuri kiirklahvid"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1667
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1706
 msgid "Theme"
 msgstr "Kujundus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1676
 msgid "Select Theme"
 msgstr "Kujunduse valimine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1758
 msgid "Reload C_urrent Theme"
 msgstr "Laadi praegune kujundus _uuesti"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1770
 msgid "Help System"
 msgstr "Abisüsteem"
 
 #. General
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1782
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1866
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2066
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:188
 msgid "General"
 msgstr "Ã?ldine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1785
 msgid "Show _tooltips"
 msgstr "_Tööriistavihjeid näidatakse"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1788
 msgid "Show help _buttons"
 msgstr "A_binuppe näidatakse"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1801
 msgid "Use the online version"
 msgstr "Veebipõhine abi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1802
 msgid "Use a locally installed copy"
 msgstr "Arvutisse paigaldatud abi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1803
 msgid "User manual:"
 msgstr "Kasutusjuhend:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1810
 msgid "There's a local installation of the user manual."
 msgstr "Kasutusjuhend on arvutisse paigaldatud."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1815
 msgid "The user manual is not installed locally."
 msgstr "Kasutusjuhendit pole arvutisse paigaldatud."
 
 #. Help Browser
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1838
 msgid "Help Browser"
 msgstr "Abiinfo sirvija"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1842
 msgid "H_elp browser to use:"
 msgstr "Abiinfo sirvimiseks kasutatakse:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1869
+msgid "Web Browser"
+msgstr "Veebisirvija"
+
+msgid "_Web browser to use:"
+msgstr "Veebi sirvimiseks kasutatakse:"
+
 msgid "_Save tool options on exit"
 msgstr "_Tööriista võimalused salvestatakse väljumisel"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1873
 msgid "Save Tool Options _Now"
 msgstr "_Salvesta tööriista võimalused kohe"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1880
 msgid "_Reset Saved Tool Options to Default Values"
 msgstr "_Lähtesta tööriista võimalused vaikimisi väärtustele"
 
 #. Snapping Distance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1890
 msgid "Guide & Grid Snapping"
 msgstr "Tõmme abijoontele ja alusvõrgule"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1895
 msgid "_Snap distance:"
 msgstr "_Tõmbe kaugus:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1903
 msgid "Default _interpolation:"
 msgstr "Vaikimisi interpoleerimine:"
 
 #. Global Brush, Pattern, ...
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1910
 msgid "Paint Options Shared Between Tools"
 msgstr "Joonistusvahendite jagatud sätted"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1914
 msgid "_Brush"
 msgstr "_Pintsel"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1917
-#, fuzzy
-msgid "_Dynamics"
-msgstr "Pintsli dünaamika"
-
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1920
 msgid "_Pattern"
 msgstr "_Muster"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1926
 msgid "Move Tool"
 msgstr "Liigutamise tööriist"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1930
 msgid "Set layer or path as active"
 msgstr "Kiht või vektorjoon aktiveeritakse"
 
+msgid "Toolbox"
+msgstr "Tööriistakast"
+
 #. Appearance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1955
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2139
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:203
 msgid "Appearance"
 msgstr "Välimus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1959
 msgid "Show _foreground & background color"
 msgstr "_Esiplaani ja tagapõhja värvi näitamine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1963
 msgid "Show active _brush, pattern & gradient"
 msgstr "Aktiivse _pintslit, mustri ja värvisulanduse näitamine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1967
 msgid "Show active _image"
 msgstr "_Aktiivset pildi näitamine"
 
-#. Tool Editor
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1975
-#, fuzzy
-msgid "Tools configuration"
-msgstr "Seadistamine"
-
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1990
 msgid "Default New Image"
 msgstr "Vaikimisi uus pilt"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1993
 msgid "Default Image"
 msgstr "Vaikimisi pilt"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2030
 msgid "Default Image Grid"
 msgstr "Vaikimisi pildi alusvõrk"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2033
 msgid "Default Grid"
 msgstr "Vaikimisi alusvõrk"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2054
 msgid "Image Windows"
 msgstr "Pildiaknad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2069
 msgid "Use \"_Dot for dot\" by default"
 msgstr "Vaikimisi kasutatakse \"Piksel pikslile\" vaadet"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2075
 msgid "Marching _ants speed:"
 msgstr "Piirjoone liikumise kiirus:"
 
 #. Zoom & Resize Behavior
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2079
 msgid "Zoom & Resize Behavior"
 msgstr "Suurendamine ja pildi mõõtmete muutumine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2083
 msgid "Resize window on _zoom"
 msgstr "Suurendamisel muudetakse akna suurust"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2086
 msgid "Resize window on image _size change"
 msgstr "Pildi mõõtmete muutudes muudetakse akna suruust"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2092
 msgid "Fit to window"
 msgstr "Mahuta aknasse"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2094
 msgid "Initial zoom _ratio:"
 msgstr "Esialgne zoom:"
 
 #. Space Bar
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2098
 msgid "Space Bar"
 msgstr "Tühikuklahvi tegevus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2104
 msgid "_While space bar is pressed:"
 msgstr "_Tühikuklahvi vajutamisel:"
 
 #. Mouse Pointers
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2108
 msgid "Mouse Pointers"
 msgstr "Hiire kursorid"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2112
 msgid "Show _brush outline"
 msgstr "Pintsli piirjoont näidatakse"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2115
 msgid "Show pointer for paint _tools"
 msgstr "Joonistusvahenditele näidatakse kursorit"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2121
 msgid "Pointer _mode:"
 msgstr "Kursori _režiim:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2124
 msgid "Pointer re_ndering:"
 msgstr "Kursori _kujutamine:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2136
 msgid "Image Window Appearance"
 msgstr "Pildiakna välimus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2147
 msgid "Default Appearance in Normal Mode"
 msgstr "Vaikimisi välimus normaalrežiimis"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2152
 msgid "Default Appearance in Fullscreen Mode"
 msgstr "Vaikimisi välimus täisekraanirežiimis"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2161
 msgid "Image Title & Statusbar Format"
-msgstr "Pildi pealkiri ja olekuriba formaat"
+msgstr "Pildi pealkiri ja olekuriba vorming"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2164
 msgid "Title & Status"
 msgstr "Pealkiri ja olek"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2182
 msgid "Current format"
-msgstr "Praegune formaat"
+msgstr "Praegune vorming"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2183
 msgid "Default format"
-msgstr "Vaikimisi formaat"
+msgstr "Vaikimisi vorming"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2184
 msgid "Show zoom percentage"
 msgstr "Suurenduse protsendi näitamine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2185
 msgid "Show zoom ratio"
 msgstr "Suurenduse suhte näitamine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2186
 msgid "Show image size"
 msgstr "Pildi suuruse näitamine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2199
 msgid "Image Title Format"
-msgstr "Pildi pealkirja formaat"
+msgstr "Pildi pealkirja vorming"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2201
 msgid "Image Statusbar Format"
-msgstr "Pildi olekuriba formaat"
+msgstr "Pildi olekuriba vorming"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2286
 msgid "Display"
 msgstr "Ekraan"
 
 #. Transparency
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2298
 msgid "Transparency"
 msgstr "Läbipaistev"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2302
 msgid "_Check style:"
 msgstr "_Malelaua stiil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2305
 msgid "Check _size:"
 msgstr "Malelaua _suurus:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2308
 msgid "Monitor Resolution"
 msgstr "Monitori eraldusvõime"
 
 #. Pixels
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2312
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:200 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:268
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:300
 msgid "Pixels"
 msgstr "Pikslit"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2330
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horisontaalne"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2332
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertikaalne"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2334
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:475
 msgid "ppi"
 msgstr "ppi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2350
 #, c-format
 msgid "_Detect automatically (currently %d Ã? %d ppi)"
 msgstr "_Automaatne tuvastamine (praegu %d x %d ppi)"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2370
 msgid "_Enter manually"
 msgstr "_Käsitsi sisestamine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2385
 msgid "C_alibrate..."
 msgstr "K_alibreeri..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2408
 msgid "Color Management"
 msgstr "Värvihaldus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2428
 msgid "_RGB profile:"
 msgstr "_RGB profiil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2429
 msgid "Select RGB Color Profile"
 msgstr "Vali RGB värviprofiil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2430
 msgid "_CMYK profile:"
 msgstr "_CMYK profiil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2431
 msgid "Select CMYK Color Profile"
 msgstr "Vali CMYK värviprofiil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2432
 msgid "_Monitor profile:"
 msgstr "_Monitori profiil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2433
 msgid "Select Monitor Color Profile"
 msgstr "Vali monitori värviprofiil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2434
 msgid "_Print simulation profile:"
 msgstr "_Printeri teesklemise profiil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2435
 msgid "Select Printer Color Profile"
 msgstr "Vali printeri värviprofiil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2446
 msgid "_Mode of operation:"
 msgstr "Tööviis:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2476
 msgid "_Try to use the system monitor profile"
 msgstr "Proovi moni_tori profiil hankida süsteemi käest"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2486
 msgid "_Display rendering intent:"
 msgstr "_Display rendering intent:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2495
 msgid "_Softproof rendering intent:"
 msgstr "_Softproof rendering intent:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2508
 msgid "Mark out of gamut colors"
 msgstr "Värviulatusse mitte mahtuvate värvide märkimine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2513
 msgid "Select Warning Color"
 msgstr "Hoiatuse värvi valimine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2526
 msgid "File Open behaviour:"
 msgstr "Faili avamisel:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2538
 msgid "Input Devices"
 msgstr "Sisendseadmed"
 
 #. Extended Input Devices
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2548
 msgid "Extended Input Devices"
 msgstr "Laiendatud sisendseadmed"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2552
 msgid "Configure E_xtended Input Devices..."
 msgstr "_Seadista laiendatud sisendseadmeid..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2559
 msgid "_Save input device settings on exit"
 msgstr "_Väljumisel salvestatakse sisendseadmete sätted"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2563
 msgid "Save Input Device Settings _Now"
 msgstr "Salvesta sisendseadme sätted _nüüd"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2570
 msgid "_Reset Saved Input Device Settings to Default Values"
 msgstr "_Lähtesta sisendseadmed vaikimisi sätetele"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2585
 msgid "Additional Input Controllers"
 msgstr "Lisa sisendikontrollerid"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2588
 msgid "Input Controllers"
 msgstr "Sisendseadmed"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2604
 msgid "Window Management"
 msgstr "Aknahaldus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2613
 msgid "Window Manager Hints"
 msgstr "Aknahalduri vihjed"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2619
-#, fuzzy
-msgid "Hint for _docks and toolbox:"
+msgid "Hint for the _toolbox:"
 msgstr "_Tööriistakasti vihje:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2622
+msgid "Hint for other _docks:"
+msgstr "Teiste _dokkide vihje:"
+
+msgid "Toolbox and other docks are transient to the active image window"
+msgstr "Tööriistad ja dokid liiguvad aktiivse aknaga kaasa"
+
 msgid "Focus"
 msgstr "Fookus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2626
 msgid "Activate the _focused image"
 msgstr "_Fookuses olev pilt aktiveeritakse"
 
 #. Window Positions
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2630
 msgid "Window Positions"
 msgstr "Akende asukohad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2633
 msgid "_Save window positions on exit"
 msgstr "Väljumisel _salvestatakse akende asukohad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2637
 msgid "Save Window Positions _Now"
 msgstr "Salvesta _akende asukohad nüüd"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2644
 msgid "_Reset Saved Window Positions to Default Values"
 msgstr "_Lähtesta salvestatud aknad vaikimisi asukohtadele"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2659
 msgid "Folders"
 msgstr "Kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2679
 msgid "Temporary folder:"
 msgstr "Ajutiste failide kaust:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2680
 msgid "Select Folder for Temporary Files"
 msgstr "Vali asukoht ajutiste failide hoidmiseks"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2684
 msgid "Swap folder:"
 msgstr "Saalefailide kaust:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2685
 msgid "Select Swap Folder"
 msgstr "Vali saalefaili kaust"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2720
 msgid "Brush Folders"
 msgstr "Pintslite kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2722
 msgid "Select Brush Folders"
 msgstr "Vali pintslite kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2724
-#, fuzzy
-msgid "Dynamics Folders"
-msgstr "Fontide kaustad"
-
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2726
-#, fuzzy
-msgid "Select Dynamics Folders"
-msgstr "Fontide kausta valimine"
-
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2728
 msgid "Pattern Folders"
 msgstr "Mustrite kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2730
 msgid "Select Pattern Folders"
 msgstr "Vali mustrite kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2732
 msgid "Palette Folders"
 msgstr "Värvipalettide kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2734
 msgid "Select Palette Folders"
 msgstr "Vali värvipalettide kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2736
 msgid "Gradient Folders"
 msgstr "Värvisulanduste kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2738
 msgid "Select Gradient Folders"
 msgstr "Vali värvisulanduste kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2740
 msgid "Font Folders"
 msgstr "Fontide kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2742
 msgid "Select Font Folders"
 msgstr "Fontide kausta valimine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2744
 msgid "Plug-In Folders"
 msgstr "Pluginate kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2746
 msgid "Select Plug-In Folders"
 msgstr "Pluginate kausta valimine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2748
 msgid "Scripts"
 msgstr "Skriptid"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2748
 msgid "Script-Fu Folders"
 msgstr "Script-Fu Kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2750
 msgid "Select Script-Fu Folders"
 msgstr "Script-Fu kausta valimine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2752
 msgid "Module Folders"
 msgstr "Moodulite kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2754
 msgid "Select Module Folders"
 msgstr "Moodulite kausta valimine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2756
 msgid "Interpreters"
 msgstr "Interpretaatorid"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2756
 msgid "Interpreter Folders"
 msgstr "Interpretaatori kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2758
 msgid "Select Interpreter Folders"
 msgstr "Interpretaatori kausta valimine"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2760
 msgid "Environment Folders"
 msgstr "Töökeskkonna kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2762
 msgid "Select Environment Folders"
 msgstr "Vali töökeskkonna kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2764
 msgid "Themes"
 msgstr "Kujundused"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2764
 msgid "Theme Folders"
 msgstr "Kujunduste kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2766
 msgid "Select Theme Folders"
 msgstr "Vali kujunduste kaustad"
 
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:138
 msgid "Print Size"
 msgstr "Väljaprindi suurus"
 
 #. the image size labels
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:165 ../app/widgets/gimpsizebox.c:198
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:160
 msgid "_Width:"
 msgstr "_Laius:"
 
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:172 ../app/widgets/gimpsizebox.c:202
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:167
 msgid "H_eight:"
 msgstr "_Kõrgus:"
 
 #. the resolution labels
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:222 ../app/widgets/gimpsizebox.c:260
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:287
 msgid "_X resolution:"
 msgstr "_X-eraldusvõime:"
 
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:229 ../app/widgets/gimpsizebox.c:263
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:294
 msgid "_Y resolution:"
 msgstr "_Y-eraldusvõime:"
 
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:240 ../app/widgets/gimpsizebox.c:256
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:307
 #, c-format
 msgid "pixels/%a"
 msgstr "pikslit/%a"
 
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:104
 msgid "Quit GIMP"
 msgstr "GIMP-ist väljumine"
 
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:104
 msgid "Close All Images"
 msgstr "Sulge kõik pildid"
 
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:163
 msgid "If you quit GIMP now, these changes will be lost."
 msgstr "Kui praegu GIMP-ist väljud, lähevad muudatused kaduma."
 
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:166
 msgid "If you close these images now, changes will be lost."
 msgstr "Kui need pildid kohe sulged, lähevad muudatused kaduma."
 
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:213
 #, c-format
 msgid "There is one image with unsaved changes:"
 msgid_plural "There are %d images with unsaved changes:"
 msgstr[0] "Ã?he pildi muudatused on salvestamata:"
 msgstr[1] "%d pildi muudatused on salvestamata:"
 
-#: ../app/dialogs/quit-dialog.c:235
 msgid "_Discard Changes"
 msgstr "_Ã?ra salvesta"
 
-#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:119
 msgid "Canvas Size"
 msgstr "Lõuendi suurus"
 
-#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:130 ../app/dialogs/scale-dialog.c:109
 msgid "Layer Size"
 msgstr "Kihi suurus"
 
-#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:295
 msgid "Resize _layers:"
 msgstr "_Kihtide suuruse muutmine:"
 
-#: ../app/dialogs/resolution-calibrate-dialog.c:69
 msgid "Calibrate Monitor Resolution"
 msgstr "Monitori eraldusvõime õigeks seadmine"
 
-#: ../app/dialogs/resolution-calibrate-dialog.c:128
 msgid "Measure the rulers and enter their lengths:"
 msgstr "Mõõda joonlauad ära ja sisesta nende pikkused:"
 
-#: ../app/dialogs/resolution-calibrate-dialog.c:153
 msgid "_Horizontal:"
 msgstr "_Horisontaalne:"
 
-#: ../app/dialogs/resolution-calibrate-dialog.c:158
 msgid "_Vertical:"
 msgstr "_Vertikaalne:"
 
 #. Image size frame
-#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:98 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:138
 msgid "Image Size"
 msgstr "Pildi mõõtmed"
 
-#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:176
 msgid "Quality"
 msgstr "Kvaliteet"
 
-#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:188
 msgid "I_nterpolation:"
 msgstr "I_nterpoleerimine:"
 
-#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:207
 msgid ""
 "Indexed color layers are always scaled without interpolation. The chosen "
 "interpolation type will affect channels and layer masks only."
@@ -10452,49 +7445,38 @@ msgstr ""
 "Indekseeritud pilte skaleeritakse alati interpoleerimata ja neid see valik "
 "ei mõjuta."
 
-#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:97
 msgid "Choose Stroke Style"
 msgstr "Vail pintseldamise stiil"
 
-#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:222
 msgid "Paint tool:"
 msgstr "Joonistamise tööriist:"
 
-#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:236
 msgid "_Emulate brush dynamics"
 msgstr "_Pintsli dünaamika emuleerimine"
 
-#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:88
 msgid "The GIMP tips file is empty!"
 msgstr "GIMP-i vihjetefail on tühi!"
 
-#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:92
 msgid "The GIMP tips file appears to be missing!"
 msgstr "Tundub et sinu GIMP-i vihjefail on kadunud!"
 
-#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:94
 #, c-format
 msgid "There should be a file called '%s'. Please check your installation."
 msgstr "Siin peaks olema fail nimega '%s'. Palun kontrolli paigaldust."
 
-#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:100
 msgid "The GIMP tips file could not be parsed!"
 msgstr "GIMP-i vihjefaili pole võimalik parsida!"
 
-#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:128
 msgid "GIMP Tip of the Day"
 msgstr "GIMP tänane vihje"
 
-#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:134
 msgid "_Previous Tip"
 msgstr "_Eelmine vihje"
 
-#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:140
 msgid "_Next Tip"
 msgstr "_Järgmine vihje"
 
 #. a link to the related section in the user manual
-#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:193
 msgid "Learn more"
 msgstr "Veel infot"
 
@@ -10503,149 +7485,155 @@ msgstr "Veel infot"
 #. according to the name of the po file used for gimp-tips.xml.
 #. E.g. for the german translation, that would be "tips-locale:de".
 #.
-#: ../app/dialogs/tips-parser.c:187
 msgid "tips-locale:C"
 msgstr "tips-locale:et"
 
-#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:84
 msgid "GIMP User Installation"
 msgstr "GIMP-i kasutajapaigaldus"
 
-#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:93
 msgid "User installation failed!"
 msgstr "Kasutajapaigaldus nurjus!"
 
-#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:95
 msgid "The GIMP user installation failed; see the log for details."
 msgstr ""
 "GIMP-i kasutajapaigaldus ei õnnestunud; täpsema info leiad logifailist."
 
-#: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:98
 msgid "Installation Log"
 msgstr "Paigaldamise logi"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-export-dialog.c:55
 msgid "Export Path to SVG"
 msgstr "Ekspordi Vektorjoon SVG faili"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-export-dialog.c:90
 msgid "Export the active path"
 msgstr "Ekspordi aktiivne vektorjoon"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-export-dialog.c:91
 msgid "Export all paths from this image"
 msgstr "Ekspordi kõik selle faili vektorjooned"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:58
 msgid "Import Paths from SVG"
 msgstr "Impordi vektorjooned SVG-st"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:92
-#: ../app/widgets/gimpprofilechooserdialog.c:131
 msgid "All files (*.*)"
 msgstr "Kõik failid (*.*)"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:97
 msgid "Scalable SVG image (*.svg)"
 msgstr "Skaleeritav SVG pilt (*.svg)"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:108
 msgid "_Merge imported paths"
 msgstr "Ã?henda _imporditud vektorjooned"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:118
 msgid "_Scale imported paths to fit image"
 msgstr "Vii imporditud vektorjoones pildi _mõõtmetega vastavusse"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-options-dialog.c:122
 msgid "Path name:"
 msgstr "Vektorjoone nimi:"
 
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:210 ../app/display/gimpcursorview.c:216
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:235 ../app/display/gimpcursorview.c:241
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:260 ../app/display/gimpcursorview.c:266
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:282 ../app/display/gimpcursorview.c:289
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:664 ../app/display/gimpcursorview.c:665
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:666 ../app/display/gimpcursorview.c:667
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:780 ../app/display/gimpcursorview.c:781
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:782 ../app/display/gimpcursorview.c:783
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:630
+msgctxt "cursor-mode"
+msgid "Tool icon"
+msgstr "Tööriista ikoon"
+
+msgctxt "cursor-mode"
+msgid "Tool icon with crosshair"
+msgstr "Tööriista ikoon ristiga"
+
+msgctxt "cursor-mode"
+msgid "Crosshair only"
+msgstr "Ainult rist"
+
+msgctxt "canvas-padding-mode"
+msgid "From theme"
+msgstr "Teemast"
+
+msgctxt "canvas-padding-mode"
+msgid "Light check color"
+msgstr "Heleda ruudu värv"
+
+msgctxt "canvas-padding-mode"
+msgid "Dark check color"
+msgstr "Tumeda ruudu värv"
+
+msgctxt "canvas-padding-mode"
+msgid "Custom color"
+msgstr "Oma värv"
+
+msgctxt "space-bar-action"
+msgid "No action"
+msgstr "Tegevus puudub"
+
+msgctxt "space-bar-action"
+msgid "Pan view"
+msgstr "Vaate nihutamine"
+
+msgctxt "space-bar-action"
+msgid "Switch to Move tool"
+msgstr "Liigutamise tööriistale vahetamine"
+
+msgctxt "zoom-quality"
+msgid "Low"
+msgstr "Madal"
+
+msgctxt "zoom-quality"
+msgid "High"
+msgstr "Kõrge"
+
 msgid "n/a"
 msgstr "-"
 
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:213 ../app/display/gimpcursorview.c:238
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:263
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:140
 msgid "X"
 msgstr "X"
 
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:219 ../app/display/gimpcursorview.c:244
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:269
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:141
 msgid "Y"
 msgstr "Y"
 
 #. Units
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:225
 msgid "Units"
 msgstr "Ã?hikud"
 
 #. Selection Bounding Box
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:250
 msgid "Selection Bounding Box"
 msgstr "Valiku ümberraam"
 
 #. Width
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:286
 msgid "W"
 msgstr "L"
 
 #. Height
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:293
 msgid "H"
 msgstr "K"
 
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:320
 msgid "_Sample Merged"
 msgstr "_Näidispunkt nähtavast"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:499
+#, c-format
+msgid "Image saved to '%s'"
+msgstr "Pilt salvestati '%s'"
+
 msgid "Access the image menu"
 msgstr "Juurdepääs pildi menüüle"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:613
 msgid "Zoom image when window size changes"
 msgstr "Akna suuruse muutmisel muuda ka pildi suurust"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:642
 msgid "Toggle Quick Mask"
 msgstr "Lülita kiirmask sisse/välja"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:665
 msgid "Navigate the image display"
 msgstr "Navigeeri kogu pildi ulatuses"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:733
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1311 ../app/widgets/gimptoolbox.c:315
 msgid "Drop image files here to open them"
 msgstr "Avamiseks lohista pildifail siia"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:153
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:223
 #, c-format
 msgid "Close %s"
 msgstr "Sulge %s"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:164
-msgid "Close _without Saving"
-msgstr ""
+msgid "Do_n't Save"
+msgstr "Ã?_ra salvesta"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:231
 #, c-format
 msgid "Save the changes to image '%s' before closing?"
 msgstr "Kas salvestame '%s' muudatused enne sulgemist pildifaili?"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:254
 #, c-format
 msgid "If you don't save the image, changes from the last hour will be lost."
 msgid_plural ""
@@ -10654,7 +7642,6 @@ msgstr[0] "Kui sa pilti ei salvesta, lähevad viimase tunni muudatused kaduma."
 msgstr[1] ""
 "Kui sa pilti ei salvesta, lähevad viimase %d tunni muudatused kaduma."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:264
 #, c-format
 msgid ""
 "If you don't save the image, changes from the last hour and %d minute will "
@@ -10669,7 +7656,6 @@ msgstr[1] ""
 "Kui sa pilti ei salvesta, lähevad viimase tunni ja %d minuti muudatused "
 "kaduma."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:275
 #, c-format
 msgid "If you don't save the image, changes from the last minute will be lost."
 msgid_plural ""
@@ -10678,135 +7664,79 @@ msgstr[0] "Kui sa pilti ei salvesta, lähevad viimase minuti muudatused kaduma."
 msgstr[1] ""
 "Kui sa pilti ei salvesta, lähevad viimase %d minuti muudatused kaduma."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:232
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:602
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:667
 msgid "Drop New Layer"
 msgstr "Aseta uus kiht"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:275
 msgid "Drop New Path"
 msgstr "Aseta uus vektorjoon"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:347
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:442 ../app/tools/gimpblendtool.c:174
-#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:135 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:279
-msgid "Cannot modify the pixels of layer groups."
-msgstr ""
-
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:355
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:450 ../app/tools/gimpblendtool.c:181
-#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:142 ../app/tools/gimpcroptool.c:335
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:286 ../app/tools/gimppainttool.c:286
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:350 ../app/tools/gimptransformtool.c:1178
-msgid "The active layer's pixels are locked."
-msgstr ""
-
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:512
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:734
 msgid "Drop layers"
 msgstr "Aseta kihid"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:635
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:657
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:811 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:274
 msgid "Dropped Buffer"
 msgstr "Asetatud puhver"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:78
 msgid "Color Display Filters"
 msgstr "Värviekraani filtrid"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:81
 msgid "Configure Color Display Filters"
 msgstr "Värviekraani filtrite häälestamine"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-handlers.c:561
-#, c-format
-msgid "Image saved to '%s'"
-msgstr "Pilt salvestati '%s'"
-
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-handlers.c:575
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Image exported to '%s'"
-msgstr "Pilt salvestati '%s'"
-
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-layer-select.c:120
 msgid "Layer Select"
 msgstr "Kihi valimine"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:114
 msgid "Zoom Ratio"
 msgstr "Suurenduse suhe"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:116
 msgid "Select Zoom Ratio"
 msgstr "Vali suurenduse suhe"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:161
 msgid "Zoom ratio:"
 msgstr "Suurenduse suhe:"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:186
 msgid "Zoom:"
 msgstr "Suurendus:"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:303
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
+
+msgid "grayscale"
+msgstr "Halltoonid"
+
+msgid "indexed"
+msgstr "Indekseeritud"
+
 msgid "(modified)"
 msgstr "(muudetud)"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:308
 msgid "(clean)"
 msgstr "(puhas)"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:356
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:369
-#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:870
 msgid "(none)"
 msgstr "(pole)"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:500
-msgid " (exported)"
-msgstr ""
-
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:502
-msgid " (overwritten)"
-msgstr ""
-
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:508
-#, fuzzy
-msgid " (imported)"
-msgstr "Uue importimine"
-
-#: ../app/display/gimpstatusbar.c:358
 #, c-format
 msgid "Cancel <i>%s</i>"
 msgstr "Tühista <i>%s</i>"
 
-#: ../app/file/file-open.c:136 ../app/file/file-save.c:112
 msgid "Not a regular file"
 msgstr "Ei ole tavaline fail"
 
-#: ../app/file/file-open.c:188
 #, c-format
 msgid "%s plug-in returned SUCCESS but did not return an image"
 msgstr "%s plugin tagastas seisundi SUCCESS kuid ei tagastanud pilti"
 
-#: ../app/file/file-open.c:199
 #, c-format
 msgid "%s plug-In could not open image"
 msgstr "%s plugin ei suutnud pilti avada"
 
-#: ../app/file/file-open.c:518
 msgid "Image doesn't contain any layers"
 msgstr "Pilt ei sisalda ühtegi kihti"
 
-#: ../app/file/file-open.c:571
 #, c-format
 msgid "Opening '%s' failed: %s"
-msgstr "'%s' avamine ebaõnnestus: %s"
+msgstr "'%s' avamine nurjus: %s"
 
-#: ../app/file/file-open.c:678
 msgid ""
 "Color management has been disabled. It can be enabled again in the "
 "Preferences dialog."
@@ -10814,399 +7744,254 @@ msgstr ""
 "Värvihaldus on välja lülitatud. Eelistuste alt saad seda jälle sisse "
 "lülitada."
 
-#: ../app/file/file-procedure.c:198
 msgid "Unknown file type"
 msgstr "Tundmatu failitüüp"
 
-#: ../app/file/file-save.c:189
 #, c-format
 msgid "%s plug-in could not save image"
 msgstr "%s plugin ei suutnud pilti salvestada"
 
-#: ../app/file/file-utils.c:74
 #, c-format
 msgid "'%s:' is not a valid URI scheme"
 msgstr "'%s:' pole korrektne URI "
 
-#: ../app/file/file-utils.c:90 ../app/file/file-utils.c:126
 msgid "Invalid character sequence in URI"
 msgstr "URI koosneb lubamatust tähemärkiderodust"
 
-#: ../app/gegl/gimpcurvesconfig.c:384
 msgid "not a GIMP Curves file"
 msgstr "ei ole GIMP-i kurvide fail"
 
-#: ../app/gegl/gimpcurvesconfig.c:399 ../app/gegl/gimplevelsconfig.c:710
 msgid "parse error"
 msgstr "parsimisviga"
 
-#: ../app/gegl/gimplevelsconfig.c:663
 msgid "not a GIMP Levels file"
 msgstr "ei ole GIMP-i tasemete fail"
 
 #. initialize the document history
-#: ../app/gui/gui.c:427
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokumendid"
 
-#: ../app/gui/splash.c:114
 msgid "GIMP Startup"
 msgstr "GIMP-i käivitamine"
 
-#: ../app/paint/gimpairbrush.c:72 ../app/tools/gimpairbrushtool.c:53
 msgid "Airbrush"
 msgstr "Pihusti"
 
-#: ../app/paint/gimpbrushcore.c:435
 msgid "No brushes available for use with this tool."
 msgstr "Selle tööriista jaoks pole pintslid kättesaadavad."
 
-#: ../app/paint/gimpbrushcore.c:442
-#, fuzzy
-msgid "No paint dynamics available for use with this tool."
-msgstr "Selle tööriista jaoks pole mustrid kättesaadavad."
-
-#: ../app/paint/gimpclone.c:102 ../app/tools/gimpclonetool.c:60
 msgid "Clone"
 msgstr "Kloonimine"
 
-#: ../app/paint/gimpclone.c:143
 msgid "No patterns available for use with this tool."
 msgstr "Selle tööriista jaoks pole mustrid kättesaadavad."
 
-#: ../app/paint/gimpconvolve.c:80
 msgid "Convolve"
 msgstr "Hägustamine / teravustamine"
 
-#: ../app/paint/gimpdodgeburn.c:91
 msgid "Dodge/Burn"
 msgstr "Helendamine / tumendamine"
 
-#: ../app/paint/gimperaser.c:65 ../app/tools/gimperasertool.c:65
 msgid "Eraser"
 msgstr "Kustukumm"
 
-#: ../app/paint/gimpheal.c:118 ../app/tools/gimphealtool.c:52
 msgid "Heal"
 msgstr "Parandamine"
 
-#: ../app/paint/gimpheal.c:157
 msgid "Healing does not operate on indexed layers."
 msgstr "Parandamine ei tööta indekseeritud kihtidega."
 
-#: ../app/paint/gimpink.c:97 ../app/tools/gimpinktool.c:54
 msgid "Ink"
 msgstr "Sulg"
 
-#: ../app/paint/gimpinkoptions.c:72
-msgid "Ink Blob Size"
-msgstr ""
-
-#: ../app/paint/gimpinkoptions.c:99
-#, fuzzy
-msgid "Ink Blob Aspect Ratio"
-msgstr "Külgede suhe"
-
-#: ../app/paint/gimpinkoptions.c:103
-msgid "Ink Blob Angle"
-msgstr ""
-
-#: ../app/paint/gimppaintbrush.c:65 ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:50
 msgid "Paintbrush"
 msgstr "Pintsel"
 
-#: ../app/paint/gimppaintcore-stroke.c:335
-msgid "Not enough points to stroke"
-msgstr "Pintseldamise jaoks pole piisavalt punkte"
-
-#: ../app/paint/gimppaintcore.c:140
 msgid "Paint"
 msgstr "Joonista"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:138
-#, fuzzy
-msgid "Brush Scale"
-msgstr "Pintslite kaustad"
+msgid "Not enough points to stroke"
+msgstr "Pintseldamise jaoks pole piisavalt punkte"
 
-#: ../app/paint/gimppencil.c:41 ../app/tools/gimppenciltool.c:50
 msgid "Pencil"
 msgstr "Pliiats"
 
-#: ../app/paint/gimpperspectiveclone.c:98
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:128
 msgid "Perspective Clone"
 msgstr "Perspektiiviga kloonimine"
 
-#: ../app/paint/gimpperspectiveclone.c:163
 msgid "Perspective Clone does not operate on indexed layers."
 msgstr "Perspektiiviga kloonimine ei tööta indekseeritud kihtidega."
 
-#: ../app/paint/gimpsmudge.c:83 ../app/tools/gimpsmudgetool.c:52
 msgid "Smudge"
 msgstr "Määrimine"
 
-#: ../app/paint/gimpsourcecore.c:232
 msgid "Set a source image first."
 msgstr "Vali kõigepealt lähtepilt."
 
-#: ../app/paint/paint-enums.c:52
 msgctxt "perspective-clone-mode"
 msgid "Modify Perspective"
 msgstr "Perspektiivi muutmine"
 
-#: ../app/paint/paint-enums.c:53
 msgctxt "perspective-clone-mode"
 msgid "Perspective Clone"
 msgstr "Perspektiivis kloonimine"
 
-#: ../app/paint/paint-enums.c:83
 msgctxt "source-align-mode"
 msgid "None"
 msgstr "Puudub"
 
-#: ../app/paint/paint-enums.c:84
 msgctxt "source-align-mode"
 msgid "Aligned"
 msgstr "Joondatud"
 
-#: ../app/paint/paint-enums.c:85
 msgctxt "source-align-mode"
 msgid "Registered"
 msgstr "Registreeritud"
 
-#: ../app/paint/paint-enums.c:86
 msgctxt "source-align-mode"
 msgid "Fixed"
 msgstr "Fikseeritud"
 
-#: ../app/paint/paint-enums.c:114
 msgctxt "convolve-type"
 msgid "Blur"
 msgstr "Udustamine"
 
-#: ../app/paint/paint-enums.c:115
 msgctxt "convolve-type"
 msgid "Sharpen"
 msgstr "Teravustamine"
 
-#: ../app/pdb/channel-cmds.c:182
 msgid "Combine Masks"
 msgstr "K_ombineeri maske"
 
-#: ../app/pdb/drawable-cmds.c:474
 msgid "Plug-In"
 msgstr "Plug-In"
 
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:319
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:406
-#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:256 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:153
-#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:69
 msgid "Perspective"
 msgstr "Perspektiiv"
 
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:862
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:936
-#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:597 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:375
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:110
 msgid "Shearing"
 msgstr "Lõikamine"
 
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1023
-#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:693 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:453
 msgid "2D Transform"
 msgstr "2D muundamine"
 
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1108
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1203
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1296
-#: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:797
 msgid "2D Transforming"
 msgstr "2D muundamine"
 
-#: ../app/pdb/edit-cmds.c:725 ../app/tools/gimpblendtool.c:243
 msgid "Blending"
 msgstr "Kokkusegamine"
 
-#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:64
 msgid "Cannot remove this layer because it is not a floating selection."
 msgstr "Seda kihti ei saa eemaldada sest see ei ole ujuv valik."
 
-#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:96
 msgid "Cannot anchor this layer because it is not a floating selection."
 msgstr "Seda kihti ei saa ankurdada sest see ei ole ujuv valik."
 
-#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:128
 msgid ""
 "Cannot convert this layer to a normal layer because it is not a floating "
 "selection."
 msgstr "Seda kihti ei saa muuta tavaliseks kihiks sest see ei ole ujuv valik."
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-query.c:299 ../app/pdb/gimppdb.c:306
-#: ../app/pdb/gimppdb.c:376
 #, c-format
 msgid "Procedure '%s' not found"
 msgstr ""
 "PDB kutsumise viga:\n"
 "protseduuri '%s' ei leitud"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:73
 msgid "Invalid empty brush name"
 msgstr "Illegaalne tühi pintsli nimi"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:82
 #, c-format
 msgid "Brush '%s' not found"
 msgstr "Pintsel '%s' ei olnud leitav"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:87
 #, c-format
 msgid "Brush '%s' is not editable"
 msgstr "Pintsel '%s' ei ole muudetav"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:113
 #, c-format
 msgid "Brush '%s' is not a generated brush"
 msgstr "Pintsel '%s' ei ole genreeritav"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:133
 msgid "Invalid empty pattern name"
 msgstr "Illegaalne tühi mustri nimi"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:142
 #, c-format
 msgid "Pattern '%s' not found"
 msgstr "Mustrit '%s' ei leitud"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:162
 msgid "Invalid empty gradient name"
 msgstr "Illegaalne tühi värvisulanduse nimi"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:171
 #, c-format
 msgid "Gradient '%s' not found"
 msgstr "Värvisulandust '%s' ei leitud"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:176
 #, c-format
 msgid "Gradient '%s' is not editable"
 msgstr "Värvisulandus '%s' pole muudetav."
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:197
 msgid "Invalid empty palette name"
 msgstr "Vigane tühi paleti nimi"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:206
 #, c-format
 msgid "Palette '%s' not found"
 msgstr "Paletti '%s' ei leitud"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:211
 #, c-format
 msgid "Palette '%s' is not editable"
 msgstr "Palett '%s' pole muudetav."
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:231
 msgid "Invalid empty font name"
 msgstr "Vigane tühi fondinimi"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:241
 #, c-format
 msgid "Font '%s' not found"
 msgstr "Fonti '%s' ei leitud"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:260
 msgid "Invalid empty buffer name"
 msgstr "Vigane tühi puhvri nimi"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:270
 #, c-format
 msgid "Named buffer '%s' not found"
 msgstr "Nimelist puhvrit '%s' ei leitud."
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:289
 msgid "Invalid empty paint method name"
 msgstr "Vigane tühi joonistusmeetodi nimi"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:299
 #, c-format
 msgid "Paint method '%s' does not exist"
 msgstr "Joonistusmeetodit '%s' pole olemas"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:318
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Item '%s' (%d) cannot be used because it has not been added to an image"
-msgstr "Elementi '%s' (%d) ei saa kasutada kuna seda pole lisatud pildile"
-
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:328
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Item '%s' (%d) cannot be used because it is attached to another image"
-msgstr "Elementi '%s' (%d) ei saa kasutada kuna seda pole lisatud pildile"
-
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:357
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Item '%s' (%d) cannot be used because it is not a direct child of an item "
-"tree"
-msgstr "Elementi '%s' (%d) ei saa kasutada kuna seda pole lisatud pildile"
-
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:385
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
-"Items '%s' (%d) and '%s' (%d) cannot be used because they are not part of "
-"the same item tree"
+"Item '%s' (%d) can not be used because it has not been added to an image"
 msgstr "Elementi '%s' (%d) ei saa kasutada kuna seda pole lisatud pildile"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:410
-#, c-format
-msgid "Item '%s' (%d) must not be an ancestor of '%s' (%d)"
-msgstr ""
-
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:434
 #, c-format
 msgid "Item '%s' (%d) has already been added to an image"
 msgstr "Element '%s' (%d) on juba pildile lisatud"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:442
 #, c-format
 msgid "Trying to add item '%s' (%d) to wrong image"
 msgstr "Kirje '%s' (%d) lisamine valele pildile"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:461
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Item '%s' (%d) cannot be modified because its contents are locked"
-msgstr "Elementi '%s' (%d) ei saa kasutada kuna seda pole lisatud pildile"
-
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:481
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Item '%s' (%d) cannot be used because it is not a group item"
-msgstr "Kihti '%s' (%d) ei sa kasutada sest see pole tekstikiht"
-
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:501
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Item '%s' (%d) cannot be modified because it is a group item"
-msgstr "Elementi '%s' (%d) ei saa kasutada kuna seda pole lisatud pildile"
-
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:522
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Layer '%s' (%d) cannot be used because it is not a text layer"
+#, c-format
+msgid "Layer '%s' (%d) can not be used because it is not a text layer"
 msgstr "Kihti '%s' (%d) ei sa kasutada sest see pole tekstikiht"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:563
 #, c-format
 msgid "Image '%s' (%d) is of type '%s', but an image of type '%s' is expected"
 msgstr "Pilt '%s' (%d) on tüübiga '%s', vaja on tüüpi '%s' pilti"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:586
 #, c-format
 msgid "Image '%s' (%d) is already of type '%s'"
 msgstr "Pilt '%s' (%d) on juba tüübiga '%s'"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:614
 #, c-format
 msgid "Vectors object %d does not contain stroke with ID %d"
 msgstr "Vektorite objekt %d ie sisalda joont ID-ga %d"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb.c:410
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with a wrong type for argument #%d. Expected "
@@ -11214,18 +7999,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Funktsiooni '%s' kutsuti valet tüüpi parameetiga #%d. Oodati %s, saadi %s."
 
-#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:78
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:78
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:78
-msgid "Smooth edges"
-msgstr "Siledad servad"
-
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:371 ../app/plug-in/gimppluginprocframe.c:208
 #, c-format
 msgid "Procedure '%s' returned no return values"
 msgstr "Funktsioon '%s' ei tagastanud midagi"
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:634
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' returned a wrong value type for return value '%s' (#%d). "
@@ -11234,7 +8011,6 @@ msgstr ""
 "Funktsiooni '%s' tagastas valet tüüpi väärtuse '%s' (#%d). Oodati %s, saadi "
 "%s."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:646
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with a wrong value type for argument '%s' (#"
@@ -11243,43 +8019,38 @@ msgstr ""
 "Funktsiooni '%s' kutsuti valet tüüpi väärtusega parameeti '%s' (#%d) jaoks. "
 "Oodati %s, saadi %s."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:678
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' returned an invalid ID for argument '%s'. Most likely a plug-"
 "in is trying to work on a layer that doesn't exist any longer."
 msgstr ""
 "Funktsioon '%s' tagastas vigase ID parameetri '%s' jaoks. Kõige "
-"tõenäolisemalt proovib plugin muuta kihti mida enam ei eksisteeri."
+"tõenäolisemalt proovib plugin muuta kihti, mida enam pole."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:690
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with an invalid ID for argument '%s'. Most "
 "likely a plug-in is trying to work on a layer that doesn't exist any longer."
 msgstr ""
 "Funktsioon '%s' kustuti vigase ID parameetriga '%s'. Kõige tõenäolisemalt "
-"proovib plugin muuta kihti mida enam ei eksisteeri."
+"proovib plugin muuta kihti, mida enam pole."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:706
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' returned an invalid ID for argument '%s'. Most likely a plug-"
 "in is trying to work on an image that doesn't exist any longer."
 msgstr ""
 "Funktsioon '%s' tagastas vigase ID parameetri '%s' jaoks. Kõige "
-"tõenäolisemalt proovib plugin muuta kihti mida enam ei eksisteeri."
+"tõenäolisemalt proovib plugin muuta kihti, mida enam pole."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:718
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with an invalid ID for argument '%s'. Most "
 "likely a plug-in is trying to work on an image that doesn't exist any longer."
 msgstr ""
 "Funktsioon '%s' tagastas vigase ID parameetri '%s' jaoks. Kõige "
-"tõenäolisemalt proovib plugin muuta kihti mida enam ei eksisteeri."
+"tõenäolisemalt proovib plugin muuta kihti, mida enam pole."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:738
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' returned '%s' as return value '%s' (#%d, type %s). This value "
@@ -11288,7 +8059,6 @@ msgstr ""
 "Funktsioon '%s' tagastas '%s$3' tagastusväärtusena '%s$2' (#%d, type %s). "
 "See väärtus on väljaspool lubatud piire."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:751
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with value '%s' for argument '%s' (#%d, type "
@@ -11297,99 +8067,38 @@ msgstr ""
 "Funktsioon '%s$1' kutsuti parameetri '%s$3' väärtusega '%s$2' (#%d, tüüp "
 "%s). See väärtus on väljaspool lubatud piire."
 
-#: ../app/pdb/image-cmds.c:2650
 msgid ""
 "Image resolution is out of bounds, using the default resolution instead."
 msgstr ""
 "Pildi eraldusvõime on piiridest väljas, selle asemel kasutatakse vaikimisi "
 "eraldusvõimet."
 
-#: ../app/pdb/layer-cmds.c:478 ../app/pdb/layer-cmds.c:516
-msgid "Move Layer"
-msgstr "Kihi liigutamine"
-
-#: ../app/pdb/selection-tools-cmds.c:217 ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:199
 msgid "Free Select"
 msgstr "Vabakäejoone abil valimine"
 
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:89
 #, c-format
 msgid "Failed to create text layer"
-msgstr "Tekstikihi loomine ebaõnnestus"
-
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:162 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:272
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:351 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:424
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:496 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:568
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:640 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:712
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:784 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:854
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:926 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:998
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:1070 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:1106
-#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:1185
+msgstr "Tekstikihi loomine nurjus"
+
 msgid "Set text layer attribute"
 msgstr "Määra tekstikihi omadused"
 
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:323
-#, fuzzy
-msgid "Remove path stroke"
-msgstr "Parasiidi eemaldamine"
-
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:359
-#, fuzzy
-msgid "Close path stroke"
-msgstr "Joonte ühendamine"
-
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:399
-#, fuzzy
-msgid "Translate path stroke"
-msgstr "Elementide teisaldamine"
-
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:439
-#, fuzzy
-msgid "Scale path stroke"
-msgstr "Vektorjoone skaleerimine"
-
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:481
-#, fuzzy
-msgid "Rotate path stroke"
-msgstr "Vektorjoone pööramine"
-
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:521 ../app/pdb/vectors-cmds.c:565
-#, fuzzy
-msgid "Flip path stroke"
-msgstr "Vektorjoone peegeldamine"
-
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:694 ../app/pdb/vectors-cmds.c:816
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:1035
-#, fuzzy
-msgid "Add path stroke"
-msgstr "Joone lisamine"
-
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:868 ../app/pdb/vectors-cmds.c:921
-#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:982
-msgid "Extend path stroke"
-msgstr ""
-
-#: ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:281
 #, c-format
 msgid "Empty variable name in environment file %s"
 msgstr "Tühi muutujanimi töökeskkonda kirjeldavas failis %s"
 
-#: ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:299
 #, c-format
 msgid "Illegal variable name in environment file %s: %s"
 msgstr "Lubamatu muutujanimi töökeskkonda kirjeldavas failis %s: %s"
 
-#: ../app/plug-in/gimpinterpreterdb.c:263
 #, c-format
 msgid "Bad interpreter referenced in interpreter file %s: %s"
 msgstr "Interpretaatori failis viidati vigasele interpretaatorile %s: %s"
 
-#: ../app/plug-in/gimpinterpreterdb.c:322
 #, c-format
 msgid "Bad binary format string in interpreter file %s"
 msgstr "Vigane binaarsõne interpretaatori failis %s"
 
-#: ../app/plug-in/gimpplugin-message.c:450
 #, c-format
 msgid ""
 "Calling error for procedure '%s':\n"
@@ -11398,7 +8107,6 @@ msgstr ""
 "Funktsiooni '%s' kutsumise viga:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/gimpplugin-message.c:459
 #, c-format
 msgid ""
 "Execution error for procedure '%s':\n"
@@ -11407,11 +8115,9 @@ msgstr ""
 "Käivitusviga protseduuris '%s':\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/gimpplugin-progress.c:331
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Tühistatud"
 
-#: ../app/plug-in/gimpplugin.c:639
 #, c-format
 msgid ""
 "Plug-in crashed: \"%s\"\n"
@@ -11426,42 +8132,31 @@ msgstr ""
 "On võimalik, et kokkujooksnud plugin mõjutab ka GIMP-i ennast. Igaks juhuks "
 "võiksid oma pildid salvestada ja GIMP-i taaskäivitada."
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:173
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:223
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:321
 #, c-format
 msgid "Failed to run plug-in \"%s\""
 msgstr "Pluginat '%s' ei õnnestunud käivitada"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:230
 msgid "Searching Plug-Ins"
 msgstr "Pluginate otsimine"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:279
 msgid "Resource configuration"
 msgstr "Ressursside häälestamine"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:315
 msgid "Querying new Plug-ins"
 msgstr "Uute pluginate otsimine"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:365
 msgid "Initializing Plug-ins"
 msgstr "Pluginate lähtestamine"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:437
 msgid "Starting Extensions"
 msgstr "Laienduste käivitamine"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:297
 msgid "Plug-In Interpreters"
 msgstr "Pluginate interpretaatorid"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:304
 msgid "Plug-In Environment"
 msgstr "Pluginate keskkond"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:995
 #, c-format
 msgid ""
 "Calling error for '%s':\n"
@@ -11470,7 +8165,6 @@ msgstr ""
 "'%s' väljakutse viga:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1007
 #, c-format
 msgid ""
 "Execution error for '%s':\n"
@@ -11479,38 +8173,28 @@ msgstr ""
 "'%s' käivitamisviga:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:112
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:187
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:246
 #, c-format
 msgid "Error running '%s'"
 msgstr "Viga '%s' jooksutamisel"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:136
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:197
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:256
 #, c-format
 msgid "Plug-In missing (%s)"
 msgstr "Plugin puudub (%s)"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:205
 #, c-format
 msgid "Skipping '%s': wrong GIMP protocol version."
 msgstr "'%s' jäetakse vahele: vale GIMP-i protokolli versioon."
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:478
 #, c-format
 msgid "invalid value '%s' for icon type"
 msgstr "ikooni tüübi jaoks on '%s' väärtus vastuvõetamatu"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:493
 #, c-format
 msgid "invalid value '%ld' for icon type"
 msgstr "ikooni tüübi jaoks on '%ld' väärtus vastuvõetamatu"
 
 #. This is a so-called pangram; it's supposed to
 #. contain all characters found in the alphabet.
-#: ../app/text/gimpfont.c:43
 msgid ""
 "Pack my box with\n"
 "five dozen liquor jugs."
@@ -11518,55 +8202,42 @@ msgstr ""
 "Paki minu kast koos\n"
 "viie tosina liköörikannuga."
 
-#: ../app/text/gimptext-compat.c:107 ../app/tools/gimptexttool.c:1386
 msgid "Add Text Layer"
 msgstr "Tekstikihi lisamine"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:141
 msgid "Text Layer"
 msgstr "Tekstikiht"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:142
 msgid "Rename Text Layer"
 msgstr "Nimeta tekstikiht ümber"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:143
 msgid "Move Text Layer"
 msgstr "Liiguta tekstikihti"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:144
 msgid "Scale Text Layer"
 msgstr "Vii teksikiht mõõtu"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:145
 msgid "Resize Text Layer"
 msgstr "Muuda tekstikihi suurust"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:146
 msgid "Flip Text Layer"
 msgstr "Peegelda tekstikihti"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:147
 msgid "Rotate Text Layer"
 msgstr "Pööra tekstikihti"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:148
 msgid "Transform Text Layer"
 msgstr "Muunda tekstikihti"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:509
 msgid "Discard Text Information"
 msgstr "Loobu tekstiteabest"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:562
 msgid "Due to lack of any fonts, text functionality is not available."
 msgstr "Fontide puudumise tõttu pole tekstiga töötamise vahendid kasutatavad."
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:613
 msgid "Empty Text Layer"
 msgstr "Tühjenda tekstikiht"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer-xcf.c:75
 #, c-format
 msgid ""
 "Problems parsing the text parasite for layer '%s':\n"
@@ -11581,19 +8252,6 @@ msgstr ""
 "Mõned tekstikujunduse elemendid võivad ebakorrektsed olla. Kui sa teksti "
 "muuta ei kavatse, pole põhjust muretseda."
 
-#: ../app/text/text-enums.c:23
-#, fuzzy
-msgctxt "text-box-mode"
-msgid "Dynamic"
-msgstr "Pintsli dünaamika"
-
-#: ../app/text/text-enums.c:24
-#, fuzzy
-msgctxt "text-box-mode"
-msgid "Fixed"
-msgstr "Fikseeritud"
-
-#: ../app/tools/gimp-tools.c:352
 msgid ""
 "This tool has\n"
 "no options."
@@ -11601,1503 +8259,1079 @@ msgstr ""
 "Sellel tööriistal\n"
 "pole valikuid."
 
-#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:54
 msgid "Airbrush Tool: Paint using a brush, with variable pressure"
 msgstr "Pihusti: pritsimistugevus on muudetav"
 
-#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:55
 msgid "_Airbrush"
 msgstr "_Pihusti"
 
-#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:88
-#, fuzzy
-msgid "Motion only"
-msgstr "Ainult heledam"
-
-#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:97 ../app/tools/gimpconvolvetool.c:216
-#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:96
 msgid "Rate:"
 msgstr "Sagedus:"
 
-#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:103
-#, fuzzy
-msgid "Flow:"
-msgstr "Kollane:"
+msgid "Pressure:"
+msgstr "Surve:"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:135 ../app/tools/gimpaligntool.c:764
 msgid "Align"
 msgstr "Joondamine"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:136
 msgid "Alignment Tool: Align or arrange layers and other objects"
 msgstr "Joondamise tööriist: kihte ning objektide joondamine ja paigutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:137
 msgid "_Align"
 msgstr "_Joondamine"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:599
 msgid "Click on a layer, path or guide, or Click-Drag to pick several layers"
 msgstr ""
 "Klõpsa kihil, vektorjoonel või abijoonel. Mitme kihi valimiseks lohista."
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:608
 msgid "Click to pick this layer as first item"
 msgstr "Esimeseks objektiks valimiseks klõpsa kihil"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:616
 msgid "Click to add this layer to the list"
 msgstr "Loendisse lisamiseks klõpsa kihil"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:620
 msgid "Click to pick this guide as first item"
 msgstr "Esimeseks objektiks valimiseks klõpsa kihil"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:628
 msgid "Click to add this guide to the list"
 msgstr "Loendisse lisamiseks klõpsa abijoonel"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:632
 msgid "Click to pick this path as first item"
 msgstr "Esimeseks objektiks valimiseks klõpsa vektorjoonel"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:640
 msgid "Click to add this path to the list"
 msgstr "Loendisse lisamiseks klõpsa vektorjoonel"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:776
 msgid "Relative to:"
 msgstr "Mille suhtes:"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:794
 msgid "Align left edge of target"
 msgstr "Vasaku ääre järgi"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:800
 msgid "Align center of target"
 msgstr "Keskme järgi"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:806
 msgid "Align right edge of target"
 msgstr "Parema ääre järgi"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:816
 msgid "Align top edge of target"
 msgstr "�lemise ääre järgi"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:822
 msgid "Align middle of target"
 msgstr "Kõrguskeskme järgi"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:828
 msgid "Align bottom of target"
 msgstr "Alumise ääre järgi"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:832
 msgid "Distribute"
 msgstr "Jaotamine"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:846
 msgid "Distribute left edges of targets"
 msgstr "Vasakute äärte järgi"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:853
 msgid "Distribute horizontal centers of targets"
 msgstr "Keskmete järgi"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:860
 msgid "Distribute right edges of targets"
 msgstr "Paremate äärte järgi"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:870
 msgid "Distribute top edges of targets"
 msgstr "�lemiste äärte järgi"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:877
 msgid "Distribute vertical centers of targets"
 msgstr "Kõrguskeskmete järgi"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:883
 msgid "Distribute bottoms of targets"
 msgstr "Alumiste äärte järgi"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:891 ../app/tools/gimpblendoptions.c:221
 msgid "Offset:"
 msgstr "Nihe:"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:215 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:305
 msgid "Gradient:"
 msgstr "Sulandus:"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:231 ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:145
 msgid "Shape:"
 msgstr "Kuju:"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:238 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:236
 msgid "Repeat:"
 msgstr "Kordus:"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:256
 msgid "Adaptive supersampling"
 msgstr "Kohanev ülerenderdus"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:264
 msgid "Max depth:"
 msgstr "Maks. sügavus:"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:271
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:287
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:219
 msgid "Threshold:"
 msgstr "Lävi:"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:109
-msgid "Blend"
-msgstr "Värvisulandus"
-
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:110
 msgid "Blend Tool: Fill selected area with a color gradient"
 msgstr "Sulandamise tööriist: valitud ala täitmine värvisulandusega"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:111
 msgid "Blen_d"
 msgstr "_Värvisulandus"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:167
 msgid "Blend does not operate on indexed layers."
 msgstr "Värvisulandusega täitmine ei tööta indekseeritud kihtidega."
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:420 ../app/tools/gimppainttool.c:634
 #, c-format
 msgid "%s for constrained angles"
 msgstr "%s piiratud nurkadeks"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:421
 #, c-format
 msgid "%s to move the whole line"
 msgstr "%s kogu joone liigutamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:425
 msgid "Blend: "
 msgstr "Sulandus:"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:111
-msgid "Brightness-Contrast"
-msgstr "Heledus-kontrastsus"
-
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:112
 msgid "Brightness/Contrast Tool: Adjust brightness and contrast"
 msgstr "Heleduse/kontrastsuse tööriist: heleduse ja kontrastsuse reguleerimine"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:113
 msgid "B_rightness-Contrast..."
 msgstr "_Heledus-kontrastsus..."
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:133
 msgid "Adjust Brightness and Contrast"
 msgstr "Muuda heledust ja kontrastsust"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:135
 msgid "Import Brightness-Contrast settings"
 msgstr "Heleduse-kontrastsuse sätete importimine"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:136
 msgid "Export Brightness-Contrast settings"
 msgstr "Heleduse-kontrastsuse sätete eksportimine"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:183
 msgid "Brightness-Contrast does not operate on indexed layers."
 msgstr "Heledus-kontrastsus ei tööta indekseeritud kihtidel."
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:320
 msgid "_Brightness:"
 msgstr "_Heledus:"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:335
 msgid "Con_trast:"
 msgstr "_Kontrastsus:"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:349
 msgid "Edit these Settings as Levels"
 msgstr "Muuda neid sätteid tasemetena"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:99
 msgid "Allow completely transparent regions to be filled"
 msgstr "Täiesti läbipaistvate regioonide täitmise lubamine"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:105
 msgid "Base filled area on all visible layers"
 msgstr "Ala täitmine kõigi nähtavate kihtide alusel"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:111
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:95
 msgid "Maximum color difference"
 msgstr "Maksimaalne värvitoonide erinevus"
 
 #. fill type
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:225
 #, c-format
 msgid "Fill Type (%s)"
 msgstr "Täite tüüp (%s)"
 
 #. fill selection
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:239
 #, c-format
 msgid "Affected Area (%s)"
 msgstr "Mõjuala (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:243
 msgid "Fill whole selection"
 msgstr "Kogu valitud ala täitmine"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:244
 msgid "Fill similar colors"
 msgstr "Sarnaste värvidega ala täitmine"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:253
 msgid "Finding Similar Colors"
 msgstr "Sarnaste värvide leidmine"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:269
 msgid "Fill transparent areas"
 msgstr "Läbipaistvate alade täitmine"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:275 ../app/tools/gimpclonetool.c:113
-#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:150 ../app/tools/gimphealtool.c:98
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:963
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:207
 msgid "Sample merged"
 msgstr "Nähtava järgi"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:294
 msgid "Fill by:"
 msgstr "Täitmise alus:"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:85
 msgid "Bucket Fill"
 msgstr "Värviga täitmine"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:86
 msgid "Bucket Fill Tool: Fill selected area with a color or pattern"
 msgstr "Värviga täitmise tööriist: valitud ala täitmine värvi või mustriga"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:87
 msgid "_Bucket Fill"
 msgstr "_Värviga täitmine"
 
-#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:67
 msgid "Select by Color"
 msgstr "Värvi järgi valimine"
 
-#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:68
 msgid "Select by Color Tool: Select regions with similar colors"
 msgstr "Värvi järgi valimise tööriist: ala valimine värvisarnasuse alusel"
 
-#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:69
 msgid "_By Color Select"
 msgstr "_Värvitooni järgi valimine"
 
-#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:82
-msgctxt "command"
-msgid "Select by Color"
-msgstr "Värvi järgi ala valimine"
-
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:61
 msgid "Clone Tool: Selectively copy from an image or pattern, using a brush"
 msgstr "Kloonimise tööriist: pildi või mustri kopeerimine pintsliga"
 
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:62
 msgid "_Clone"
 msgstr "_Kloonija"
 
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:85 ../app/tools/gimpclonetool.c:88
 msgid "Click to clone"
 msgstr "Kloonimiseks klõpsa"
 
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:86 ../app/tools/gimpclonetool.c:90
 #, c-format
 msgid "%s to set a new clone source"
 msgstr "%s klooni lähtekoha seadmiseks."
 
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:89
 msgid "Click to set a new clone source"
 msgstr "Klooni lähtekoha seadmiseks klõpsa"
 
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:108
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:958
 msgid "Source"
 msgstr "Lähtekoht"
 
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:129 ../app/tools/gimphealtool.c:110
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:979
 msgid "Alignment:"
 msgstr "Joondamine:"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:94
-msgid "Color Balance"
-msgstr "Värvustasakaal"
-
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:95
 msgid "Color Balance Tool: Adjust color distribution"
 msgstr "Värvustasakaalu tööriist: värvustasakaalu reguleerimine"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:96
 msgid "Color _Balance..."
 msgstr "Värvus_tasakaal..."
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:113
 msgid "Adjust Color Balance"
 msgstr "Värvustasakaalu reguleerimine"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:115
 msgid "Import Color Balance Settings"
 msgstr "Värvustasakaalu sätete importimine"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:116
 msgid "Export Color Balance Settings"
 msgstr "Värvustasakaalu sätete eksportimine"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:162
 msgid "Color Balance operates only on RGB color layers."
 msgstr "Värvuste tasakaalustamine töötab ainult RGB värvides kihtidega."
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:267
 msgid "Select Range to Adjust"
 msgstr "Muudetav piirkond"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:276 ../app/tools/gimplevelstool.c:172
 msgid "Adjust Color Levels"
 msgstr "Värvitasemete kohendamine"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:293
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:252
 msgid "Cyan"
 msgstr "Taevasinine"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:293
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:249
 msgid "Red"
 msgstr "Punane"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:302
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:254
 msgid "Magenta"
 msgstr "Purpur"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:302
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:251
 msgid "Green"
 msgstr "Roheline"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:311
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:250
 msgid "Yellow"
 msgstr "Kollane"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:311
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:253
 msgid "Blue"
 msgstr "Sinine"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:322
 msgid "R_eset Range"
 msgstr "_Lähtesta piirkond"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:331
 msgid "Preserve _luminosity"
 msgstr "_Valgustatuse säilitamine"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:90
-msgid "Colorize"
-msgstr "Toonimine"
-
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:91
 msgid "Colorize Tool: Colorize the image"
 msgstr "Toonimise tööriist: pildi muutmine ühetooniliseks"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:92
 msgid "Colori_ze..."
 msgstr "_Toonimine..."
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:109
 msgid "Colorize the Image"
 msgstr "Pildi toonimine"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:111
 msgid "Import Colorize Settings"
 msgstr "Toonimise sätete importimine"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:112
 msgid "Export Colorize Settings"
 msgstr "Toonimise sätete eksportimine"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:157
 msgid "Colorize operates only on RGB color layers."
 msgstr "Toonimine töötab ainult RGB kihtidel."
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:225
 msgid "Select Color"
 msgstr "Värvi valimine"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:242
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:385
 msgid "_Hue:"
 msgstr "_Värvitoon:"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:257
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:423
 msgid "_Saturation:"
 msgstr "_Küllastus:"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:272
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:404
 msgid "_Lightness:"
 msgstr "V_algustatus:"
 
-#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:75
-#, fuzzy
-msgid "Color Picker Average Radius"
-msgstr "Värvivalija teave"
-
-#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:161
 msgid "Sample average"
 msgstr "Ala keskmine"
 
-#: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:171
-#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:175
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:280
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:153
 msgid "Radius:"
 msgstr "Raadius:"
 
 #. the pick FG/BG frame
-#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:155
 #, c-format
 msgid "Pick Mode (%s)"
 msgstr "Valikurežiim (%s)"
 
 #. the use_info_window toggle button
-#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:164
 #, c-format
 msgid "Use info window (%s)"
 msgstr "Infoakna kasutamine (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:96
 msgid "Color Picker"
 msgstr "Värvivalija"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:97
 msgid "Color Picker Tool: Set colors from image pixels"
 msgstr "Värvi valimise tööriist: pildilt värvi valimine"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:98
 msgid "C_olor Picker"
 msgstr "_Värvivalija"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:242
 msgid "Click in any image to view its color"
 msgstr "Värvi vaatamiseks klõpsa mõnel pildil"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:249 ../app/tools/gimppainttool.c:493
 msgid "Click in any image to pick the foreground color"
 msgstr "Esiplaani värvi valimiseks klõpsa mõnel pildil"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:257 ../app/tools/gimppainttool.c:499
 msgid "Click in any image to pick the background color"
 msgstr "Taustavärvi valimiseks klõpsa mõnel pildil"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:265
 msgid "Click in any image to add the color to the palette"
 msgstr "Värvi lisamiseks värvipaletti klõpsa mõnel pildil"
 
 #. tool->display->shell
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:318
 msgid "Color Picker Information"
 msgstr "Värvivalija teave"
 
-#: ../app/tools/gimpcolortool.c:268 ../app/tools/gimpcolortool.c:446
 msgid "Move Sample Point: "
 msgstr "Liiguta näidispunkti:"
 
-#: ../app/tools/gimpcolortool.c:438
-msgid "Remove Sample Point"
-msgstr "Näidispunkti eemaldamine"
-
-#: ../app/tools/gimpcolortool.c:439
 msgid "Cancel Sample Point"
 msgstr "Tühista näidispunkt"
 
-#: ../app/tools/gimpcolortool.c:447
 msgid "Add Sample Point: "
 msgstr "Lisa näidispunkt:"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:72
 msgid "Blur / Sharpen"
 msgstr "Udustamine / teravustamine"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:73
 msgid "Blur / Sharpen Tool: Selective blurring or unblurring using a brush"
 msgstr ""
 "Udu / teravuse tööriist: valikuline udustamine või teravustamine pintsliga"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:74
 msgid "Bl_ur / Sharpen"
 msgstr "_Udustamine / teravustamine"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:169
 msgid "Click to blur"
 msgstr "Udustamiseks klõpsa"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:170
 msgid "Click to blur the line"
 msgstr "Joone udustamiseks klõpsa"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:171
 #, c-format
 msgid "%s to sharpen"
 msgstr "%s teravustamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:175
 msgid "Click to sharpen"
 msgstr "Klõpsa teravustamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:176
 msgid "Click to sharpen the line"
 msgstr "Klõpsa joone teravustamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:177
 #, c-format
 msgid "%s to blur"
 msgstr "%s udustamiseks"
 
 #. the type radio box
-#: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:198
 #, c-format
 msgid "Convolve Type (%s)"
 msgstr "Konvulsiooni tüüp (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:160
 msgid "Current layer only"
 msgstr "Ainult aktiivne kiht"
 
-#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:166
 msgid "Allow growing"
 msgstr "Kasvatamise lubamine"
 
-#: ../app/tools/gimpcroptool.c:127
 msgid "Crop"
 msgstr "Kärpimine"
 
-#: ../app/tools/gimpcroptool.c:128
 msgid "Crop Tool: Remove edge areas from image or layer"
 msgstr "Kärpimise tööriist: pildi või kihi servade eemaldamine"
 
-#: ../app/tools/gimpcroptool.c:129
 msgid "_Crop"
 msgstr "_Kärpimine"
 
-#: ../app/tools/gimpcroptool.c:271
 msgid "Click or press Enter to crop"
 msgstr "Kärpimiskes klõpsa või vajuta Enterit"
 
-#: ../app/tools/gimpcroptool.c:328
-#, fuzzy
-msgid "There is no active layer to crop."
-msgstr "Pole aktiivset kihti või kanalit kust lõigata."
-
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:140
-msgid "Curves"
-msgstr "Kurvid"
-
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:141
 msgid "Curves Tool: Adjust color curves"
 msgstr "Kurvide tööriist: värvi muutmine kurvidega"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:142
 msgid "_Curves..."
 msgstr "_Kurvid..."
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:168
 msgid "Adjust Color Curves"
 msgstr "Kohanda värve kurvidega"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:170
 msgid "Import Curves"
 msgstr "Kurvide importimine"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:171
 msgid "Export Curves"
 msgstr "Kurvide eksportimine"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:222
 msgid "Curves does not operate on indexed layers."
 msgstr "Kurvid ei tööta indekseeritud kihtidel."
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:330
 msgid "Click to add a control point"
 msgstr "Klõpsa kontrollpunkti lisamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:335
 msgid "Click to add control points to all channels"
 msgstr "Klõpsa kontrollpunkti lisamiseks kõikidesse kanalitesse"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:340
-msgid "Click to locate on curve (try Shift, Ctrl)"
-msgstr ""
-
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:453 ../app/tools/gimplevelstool.c:384
 msgid "Cha_nnel:"
 msgstr "_Kanal:"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:479 ../app/tools/gimplevelstool.c:408
 msgid "R_eset Channel"
 msgstr "_Lähtesta kanal"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:571 ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:460
 msgid "Curve _type:"
 msgstr "Kurvi _tüüp:"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:646 ../app/tools/gimplevelstool.c:756
 #, c-format
 msgid "Could not read header from '%s': %s"
 msgstr "Ei suutnud lugeda päist '%s'-st: %s"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:719
 msgid "Use _old curves file format"
 msgstr "_Vana kurvifaili vormingu kasutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:78
 msgid "Desaturate Tool: Turn colors into shades of gray"
 msgstr "Värvi eemaldamise tööriist: värvide muutmine halltoonideks"
 
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:79
 msgid "_Desaturate..."
 msgstr "_Värvide eemaldamine..."
 
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:93
 msgid "Desaturate (Remove Colors)"
 msgstr "Värvide eemaldamine"
 
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:124
-#, fuzzy
-msgid "Desaturate only operates on RGB layers."
+msgid "Desaturate does only operate on RGB layers."
 msgstr "Värvide eemaldamine töötab ainult RGB värvides kihtidega."
 
-#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:193
 msgid "Choose shade of gray based on:"
 msgstr "Halli heleduse valimise alus:"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:72
 msgid "Dodge / Burn"
 msgstr "Helendamine / tumendamine"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:73
 msgid "Dodge / Burn Tool: Selectively lighten or darken using a brush"
 msgstr ""
 "Hele- / tumendamise tööriist: valikuliselt pintsliga heledamaks või "
 "tumedamaks tegemine"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:74
 msgid "Dod_ge / Burn"
 msgstr "H_elenda / Tumenda"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:172
 msgid "Click to dodge"
 msgstr "Heledamaks tegemiseks klõpsa"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:173
 msgid "Click to dodge the line"
 msgstr "Joone heledamaks tegemiseks klõpsa"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:174
 #, c-format
 msgid "%s to burn"
 msgstr "%s tumedamaks"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:178
 msgid "Click to burn"
 msgstr "Tumedamaks tegemiseks klõpsa"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:179
 msgid "Click to burn the line"
 msgstr "Joone tumedamaks tegemiseks klõpsa"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:180
 #, c-format
 msgid "%s to dodge"
 msgstr "%s tumedamaks"
 
 #. the type (dodge or burn)
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:201
 #, c-format
 msgid "Type (%s)"
 msgstr "Tüüp (%s)"
 
 #. mode (highlights, midtones, or shadows)
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:212
 msgid "Range"
 msgstr "Vahemik"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:224
 msgid "Exposure:"
 msgstr "Valgustus:"
 
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:240
-msgid "Move Selection"
-msgstr "Valiku liigutamine"
-
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:244
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1233
 msgid "Move Floating Selection"
 msgstr "Liiguta ujuvalikut"
 
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:453
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:728
 msgid "Move: "
 msgstr "Liiguta:"
 
-#: ../app/tools/gimpellipseselecttool.c:68
 msgid "Ellipse Select"
 msgstr "Ellipsi valimine"
 
-#: ../app/tools/gimpellipseselecttool.c:69
 msgid "Ellipse Select Tool: Select an elliptical region"
 msgstr "Ellipsi valikutööriist: ellipsikujulise ala valimine"
 
-#: ../app/tools/gimpellipseselecttool.c:70
 msgid "_Ellipse Select"
 msgstr "_Ellipsi valimine"
 
-#: ../app/tools/gimperasertool.c:66
 msgid "Eraser Tool: Erase to background or transparency using a brush"
 msgstr "Kustukumm: pintsliga tagapõhjani või läbipaistvuseni kustutamine"
 
-#: ../app/tools/gimperasertool.c:67
 msgid "_Eraser"
 msgstr "_Kustukumm"
 
-#: ../app/tools/gimperasertool.c:96
 msgid "Click to erase"
 msgstr "Klõpsa kustutamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimperasertool.c:97
 msgid "Click to erase the line"
 msgstr "Klõpsa joone kustutamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimperasertool.c:98
 #, c-format
 msgid "%s to pick a background color"
 msgstr "%s taustavärvi valikuks"
 
 #. the anti_erase toggle
-#: ../app/tools/gimperasertool.c:145
 #, c-format
 msgid "Anti erase (%s)"
 msgstr "Taasta kustutatud (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:129
 msgid "Affect:"
 msgstr "Mõjuala:"
 
 #. tool toggle
-#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:138
 #, c-format
 msgid "Flip Type (%s)"
 msgstr "Peegelduse tüüp (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpfliptool.c:79
 msgid "Flip"
 msgstr "Peegeldamine"
 
-#: ../app/tools/gimpfliptool.c:80
 msgid ""
 "Flip Tool: Reverse the layer, selection or path horizontally or vertically"
 msgstr ""
 "Peegeldamise tööriist: kihi, valiku või vektorjoone püstine või rõhtne "
 "peegeldamine"
 
-#: ../app/tools/gimpfliptool.c:82
 msgid "_Flip"
 msgstr "_Peegeldamine"
 
-#: ../app/tools/gimpfliptool.c:116
-msgctxt "command"
-msgid "Flip"
-msgstr "Peegeldamine"
+msgid "Smooth edges"
+msgstr "Siledad servad"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:84
 msgid "Select a single contiguous area"
 msgstr "Pideva ühendatud ala valimine"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:95
 msgid "Size of the brush used for refinements"
 msgstr "Täpsustamise-pintsli suurus"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:101
 msgid ""
 "Smaller values give a more accurate selection border but may introduce holes "
 "in the selection"
 msgstr ""
 "Väiksemad väärtused annavad täpsema valiku aga võivad põhjustada valikus auke"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:120
 msgid "Sensitivity for brightness component"
 msgstr "Heleduse komponendi tundlikkus"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:126
 msgid "Sensitivity for red/green component"
 msgstr "Punase/rohelise komponendi tundlikkus"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:132
 msgid "Sensitivity for yellow/blue component"
 msgstr "Kollase/sinise komponendi tundlikkus"
 
 #. single / multiple objects
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:275
 msgid "Contiguous"
 msgstr "Pidev"
 
 #. foreground / background
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:280
 #, c-format
 msgid "Interactive refinement (%s)"
 msgstr "Interaktiivne täpsustamine (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:284
 msgid "Mark background"
 msgstr "Tagapõhja märkimine"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:285
 msgid "Mark foreground"
 msgstr "Esiplaani märkimine"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:301
 msgid "Small brush"
 msgstr "Väike pintsel"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:309
 msgid "Large brush"
 msgstr "Suur pintsel"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:333
 msgid "Smoothing:"
 msgstr "Silumine:"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:339
 msgid "Preview color:"
 msgstr "Värvi eelvaade:"
 
 #. granularity
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:342
 msgid "Color Sensitivity"
 msgstr "Värvitundlikkus"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:146
 msgid "Foreground Select"
 msgstr "Esiplaani valimine"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:147
 msgid "Foreground Select Tool: Select a region containing foreground objects"
 msgstr "Esiplaani valimise tööriist: esiplaaniobjekti ala valimine"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:148
 msgid "F_oreground Select"
 msgstr "_Esiplaani valimine"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:315
 msgid "Add more strokes or press Enter to accept the selection"
 msgstr "Lisa veel jooni või vajuta Enter klahvi, et valik rakendada"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:317
 msgid "Mark foreground by painting on the object to extract"
-msgstr "Märgista esiplaan värvides üle objekti mida eraldada soovid."
+msgstr "Märgista esiplaan värvides üle objekti, mida eraldada soovid."
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:328
 msgid "Roughly outline the object to extract"
 msgstr "Märgi umbkaudu ära objekt, mida eraldada"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:774
 msgctxt "command"
 msgid "Foreground Select"
 msgstr "Esiplaani valik"
 
-#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:200
 msgid ""
 "Free Select Tool: Select a hand-drawn region with free and polygonal segments"
 msgstr "Vabakäe valikutööriist: ala valimine vabakäe- ja murdjoontega"
 
-#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:201
 msgid "_Free Select"
 msgstr "_Vabakäejoone valimine"
 
-#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1120
 msgid "Click to complete selection"
 msgstr "Klõpsa valiku lõpetamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1124
 msgid "Click-Drag to move segment vertex"
 msgstr "Lohista komponendi liigutamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1129
 msgid "Return commits, Escape cancels, Backspace removes last segment"
 msgstr "Enter rakendab, Esc tühistab, kustutusklahv eemaldab viimase segmendi"
 
-#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1133
 msgid "Click-Drag adds a free segment, Click adds a polygonal segment"
 msgstr "Lohistamine lisab vabakäe segmendi, klõps lisab sirge segmendi"
 
-#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1643
 msgctxt "command"
 msgid "Free Select"
 msgstr "Vabakäejoone valimine"
 
-#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:65
 msgid "Fuzzy Select"
 msgstr "Võlukepikesega valimine"
 
-#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:66
 msgid "Fuzzy Select Tool: Select a contiguous region on the basis of color"
 msgstr ""
 "Võlukepikese valikutööriist: sarnase värvi järgi külgnevate alade valimine"
 
-#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:67
 msgid "Fu_zzy Select"
 msgstr "_Võlukepike"
 
-#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:80
-msgctxt "command"
-msgid "Fuzzy Select"
-msgstr "Võlukepikesega valimine"
-
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:93 ../app/tools/gimpgegltool.c:112
 msgid "GEGL Operation"
 msgstr "GEGL operatsioon"
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:94
 msgid "GEGL Tool: Use an arbitrary GEGL operation"
 msgstr "GEGL tööriist: suvalise GEGL operatsiooni kasutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:95
 msgid "_GEGL Operation..."
 msgstr "_GEGL Operation"
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:160
 msgid "GEGL operations do not operate on indexed layers."
 msgstr "GEGL operatsioonid ei tööta indekseeritud kihtidega."
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:371
 msgid "_Operation:"
 msgstr "_Operatsioon:"
 
 #. The options vbox
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:430
 msgid "Operation Settings"
 msgstr "Operatsiooni sätted"
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:435
-#, fuzzy
-msgid "Select an operation from the list above"
-msgstr "Tagasivõtmise ajaloost kõigi tegevuste eemaldamine"
-
-#: ../app/tools/gimphealtool.c:53
 msgid "Healing Tool: Heal image irregularities"
 msgstr "Parandamise tööriist: pildi ebaühtluste tervendamine"
 
-#: ../app/tools/gimphealtool.c:54
 msgid "_Heal"
 msgstr "_Parandaja"
 
-#: ../app/tools/gimphealtool.c:76 ../app/tools/gimphealtool.c:79
 msgid "Click to heal"
 msgstr "Parandamiseks klõpsa"
 
-#: ../app/tools/gimphealtool.c:77 ../app/tools/gimphealtool.c:81
 #, c-format
 msgid "%s to set a new heal source"
 msgstr "%s parandamise lähtekoha seadmiseks"
 
-#: ../app/tools/gimphealtool.c:80
 msgid "Click to set a new heal source"
 msgstr "Klõpsa uue parandamise lähtekoha seadmiseks"
 
-#: ../app/tools/gimphistogramoptions.c:126
 msgid "Histogram Scale"
 msgstr "Histogrammi skaala"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:103
 msgid "Hue-Saturation Tool: Adjust hue, saturation, and lightness"
 msgstr "Värvitooni-küllastuse tööriist: toon, küllastuse ja heleduse muutmine"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:104
 msgid "Hue-_Saturation..."
 msgstr "Värvitoon-_küllastus..."
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:121
 msgid "Adjust Hue / Lightness / Saturation"
 msgstr "Muuda värvitooni / valgustatust / küllastust"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:123
 msgid "Import Hue-Saturation Settings"
 msgstr "Värvitooni-küllastuse sätete importimine"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:124
 msgid "Export Hue-Saturation Settings"
 msgstr "Värvitooni-küllastuse sätete eksportimine"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:170
 msgid "Hue-Saturation operates only on RGB color layers."
 msgstr "Värvitoon-küllastus töötab ainult RGB värvides kihtidega."
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:248
 msgid "M_aster"
 msgstr "_Kõik"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:248
 msgid "Adjust all colors"
 msgstr "Kõikide värvide muutmine"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:249
 msgid "_R"
 msgstr "_R"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:250
 msgid "_Y"
 msgstr "_Y"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:251
 msgid "_G"
 msgstr "_G"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:252
 msgid "_C"
 msgstr "_C"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:253
 msgid "_B"
 msgstr "_B"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:254
 msgid "_M"
 msgstr "_M"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:259
 msgid "Select Primary Color to Adjust"
 msgstr "Muudetav põhivärv"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:349
 msgid "_Overlap:"
 msgstr "Ã?le_kate:"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:368
 msgid "Adjust Selected Color"
 msgstr "Valitud värvi muutmine"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:444
 msgid "R_eset Color"
 msgstr "_Lähtesta värv"
 
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:80
 msgid "Pre_sets:"
 msgstr "_Mallid:"
 
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:222
 #, c-format
 msgid "Settings saved to '%s'"
 msgstr "Sätted salvestati faili '%s'"
 
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:367
 msgid "_Preview"
 msgstr "_Eelvaade"
 
 #. adjust sliders
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:55
 msgid "Adjustment"
 msgstr "Reguleerimine"
 
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:67 ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:92
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:972 ../app/tools/gimptextoptions.c:489
 msgid "Size:"
 msgstr "Mõõtmed:"
 
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:75 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1060
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:137
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:207
 msgid "Angle:"
 msgstr "Nurk:"
 
 #. sens sliders
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:80
 msgid "Sensitivity"
 msgstr "Tundlikkus"
 
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:99
 msgid "Tilt:"
 msgstr "Kalle:"
 
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:106
 msgid "Speed:"
 msgstr "Kiirus:"
 
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:117
 msgid "Type"
 msgstr "Tüüp"
 
 #. Blob shape widget
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:148
 msgid "Shape"
 msgstr "Kuju"
 
-#: ../app/tools/gimpinktool.c:55
 msgid "Ink Tool: Calligraphy-style painting"
 msgstr "Sulg: kalligraafilise sulega kirjutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpinktool.c:56
 msgid "In_k"
 msgstr "_Sulg"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorsoptions.c:125
 msgid "Interactive boundary"
 msgstr "Interaktiivne piirjoon"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:279
 msgid "Scissors"
 msgstr "Käärid"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:280
 msgid "Scissors Select Tool: Select shapes using intelligent edge-fitting"
 msgstr "Kääridega valimise tööriist: ala valimine nutika ääresobitajaga"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:281
 msgid "Intelligent _Scissors"
 msgstr "Nutikad _käärid"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:931 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:617
 msgid "Click-Drag to move this point"
 msgstr "Lohista selle punkti liigutamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:933 ../app/tools/gimpiscissorstool.c:997
 #, c-format
 msgid "%s: disable auto-snap"
 msgstr "%s: keela tõmbumine"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:949
 msgid "Click to close the curve"
 msgstr "Kurvi sulgemiseks klõpsa"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:955
 msgid "Click to add a point on this segment"
 msgstr "Lõigule punkti lisamiseks klõpsa"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:969
 msgid "Click or press Enter to convert to a selection"
 msgstr "Klõpsa või vajuta Enterit, et teisendada valikuks"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:979
 msgid "Press Enter to convert to a selection"
 msgstr "Vajuta Enterit, et teisendada valikuks"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:994
 msgid "Click or Click-Drag to add a point"
 msgstr "Klõpsa või lohista punkti lisamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:151
 msgid "Levels Tool: Adjust color levels"
 msgstr "Tasemete tööriist: värvitasemete muutmine"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:152
 msgid "_Levels..."
 msgstr "_Tasemed..."
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:174
 msgid "Import Levels"
 msgstr "Tasemete importimine"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:175
 msgid "Export Levels"
 msgstr "Tasemete eksportimine"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:229
 msgid "Levels does not operate on indexed layers."
 msgstr "Tasemed ei tööta indekseeritud kihtidega."
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:314
 msgid "Pick black point"
 msgstr "Vali must punkt"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:318
 msgid "Pick gray point"
 msgstr "Vali hall punkt"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:322
 msgid "Pick white point"
 msgstr "Vali valge punkt"
 
 #. Input levels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:423
 msgid "Input Levels"
 msgstr "Sisendtasemed"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:526
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
 #. Output levels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:568
 msgid "Output Levels"
 msgstr "Väljundtasemed"
 
 #. all channels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:645
 msgid "All Channels"
 msgstr "Kõik kanalid"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:657 ../app/tools/gimpthresholdtool.c:268
 msgid "_Auto"
 msgstr "_Automaatne"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:659
 msgid "Adjust levels automatically"
 msgstr "Tasemete isereguleerimine"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:686
 msgid "Edit these Settings as Curves"
 msgstr "Redigeeri muutusi kurvidena"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:829
 msgid "Use _old levels file format"
 msgstr "_Vana tasemefaili vormingu kasutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:166
 msgid "Auto-resize window"
 msgstr "Akna suuruse automaatne muutmine"
 
 #. tool toggle
-#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:171 ../app/tools/gimpmoveoptions.c:187
 #, c-format
 msgid "Tool Toggle (%s)"
 msgstr "Tööriistavahetus (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:87
 msgid "Zoom"
 msgstr "Suurendus"
 
-#: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:88
 msgid "Zoom Tool: Adjust the zoom level"
 msgstr "Suurenduse tööriist: suurenduse muutmine"
 
-#: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:89
-#, fuzzy
-msgctxt "tool"
-msgid "_Zoom"
+msgid "tool|_Zoom"
 msgstr "_Suurendus"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:123
 msgid "Use info window"
 msgstr "Infoakna kasutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:125
 msgid "Measure"
 msgstr "Mõõtmine"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:126
 msgid "Measure Tool: Measure distances and angles"
 msgstr "Mõõtmise tööriist: kauguste ja nurkade mõõtmine"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:127
 msgid "_Measure"
 msgstr "_Mõõda"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:246
 msgid "Add Guides"
 msgstr "Lisa abijooned"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:568
 msgid "Click to place vertical and horizontal guides"
 msgstr "Klõpsa, et lisada abijooni"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:577
 msgid "Click to place a horizontal guide"
 msgstr "Klõpsa horisontaalse abijoone asetamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:592
 msgid "Click to place a vertical guide"
 msgstr "Klõpsa vertikaalse abijoone asetamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:606
 msgid "Click-Drag to add a new point"
 msgstr "Lohista uue punkti lisamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:637
 msgid "Click-Drag to move all points"
 msgstr "Lohista kõikide punktide liigutamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:898 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1043
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1099 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1127
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:643
 msgid "pixels"
 msgstr "pikslit"
 
 #. tool->display->shell
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1011
 msgid "Measure Distances and Angles"
 msgstr "Mõõda kauguseid ja nurki"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1032
 msgid "Distance:"
 msgstr "Kaugus:"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:139
 msgid "Pick a layer or guide"
 msgstr "Kihi või abijoone valimine"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:140
 msgid "Move the active layer"
 msgstr "Aktiivse kihi liigutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:144
 msgid "Move selection"
 msgstr "Liiguta valikut"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:148
 msgid "Pick a path"
 msgstr "Vali vektorjoon"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:149
 msgid "Move the active path"
 msgstr "Liiguta aktiivset vektorjoont"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:178
 msgid "Move:"
 msgstr "Liigutatakse:"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:129
 msgctxt "tool"
 msgid "Move"
 msgstr "Liigutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:130
 msgid "Move Tool: Move layers, selections, and other objects"
 msgstr ""
 "Liigutamise tööriist: kihtide, valikute või teiste objektide liigutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:131
 msgid "_Move"
 msgstr "_Liigutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:285 ../app/tools/gimpmovetool.c:580
 msgid "Move Guide: "
 msgstr "Liiguta abijoont: "
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:574
-msgid "Remove Guide"
-msgstr "Abijoone eemaldamine"
-
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:574
 msgid "Cancel Guide"
 msgstr "Tühista abijoon"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:580
 msgid "Add Guide: "
 msgstr "Lisa abijoon: "
 
-#: ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:51
 msgid "Paintbrush Tool: Paint smooth strokes using a brush"
 msgstr "Pintsel: pehmeservalise pintsliga joonistamine"
 
-#: ../app/tools/gimppaintbrushtool.c:52
 msgid "_Paintbrush"
 msgstr "_Pintsel"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:90
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:210
-#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:193 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:266
 msgid "Mode:"
 msgstr "Režiim:"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:105
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:347
-#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:180 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:289
 msgid "Opacity:"
 msgstr "Katvus:"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:118
 msgid "Brush:"
 msgstr "Pintsel:"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:123
 msgid "Scale:"
 msgstr "Mõõtmed:"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:130
-#, fuzzy
-msgid "Aspect Ratio:"
-msgstr "Külgede suhe:"
+msgid "Opacity"
+msgstr "Katvus"
+
+msgid "Hardness"
+msgstr "Selgus"
+
+msgid "Rate"
+msgstr "Sagedus"
+
+msgid "Size"
+msgstr "Mõõtmed"
+
+msgid "Color"
+msgstr "Värv"
+
+msgid "Brush Dynamics"
+msgstr "Pintsli dünaamika"
+
+msgid "Velocity:"
+msgstr "Kiirus:"
+
+msgid "Random:"
+msgstr "Juhuslik:"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:162
 msgid "Incremental"
 msgstr "Kasvav"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:178
 msgid "Hard edge"
 msgstr "Terav serv"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:212
 msgid "Fade out"
 msgstr "Hajuv"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:221
 msgid "Length:"
 msgstr "Pikkus:"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:241
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:223
-msgid "Reverse"
-msgstr "Pööratud"
-
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:261
 msgid "Apply Jitter"
 msgstr "Värina tegemine"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:266
 msgid "Amount:"
 msgstr "Tõhusus:"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:288
 msgid "Use color from gradient"
 msgstr "Värvisulandus"
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:142
 msgid "Click to paint"
 msgstr "Joonistamiseks klõpsa"
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:143
 msgid "Click to draw the line"
 msgstr "Joone tõmbamiseks klõpsa"
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:144
 #, c-format
 msgid "%s to pick a color"
 msgstr "%s värvi valimiseks"
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:279
-#, fuzzy
-msgid "Cannot paint on layer groups."
-msgstr "Kihimaske ei saa ümber nimetada"
-
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:689
 #, c-format
 msgid "%s for a straight line"
 msgstr "%s sirgjoone joonistamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimppenciltool.c:51
 msgid "Pencil Tool: Hard edge painting using a brush"
 msgstr "Pliiats: teravaservalise pintsliga joonistamine"
 
-#: ../app/tools/gimppenciltool.c:52
 msgid "Pe_ncil"
 msgstr "_Pliiats"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:129
 msgid ""
 "Perspective Clone Tool: Clone from an image source after applying a "
 "perspective transformation"
@@ -13105,352 +9339,253 @@ msgstr ""
 "Perspektiiviga kloonimise tööriist: lähtekohast kloonimine peale "
 "perspektiivi muundamist"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:131
 msgid "_Perspective Clone"
 msgstr "_Perspektiiviga kloonimine"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:704
 msgid "Ctrl-Click to set a clone source"
 msgstr "Ctrl-klõps klooni lähtekoha seadmiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:70
 msgid "Perspective Tool: Change perspective of the layer, selection or path"
 msgstr ""
 "Perspektiivi tööriist: kihi, valiku või vektorjoone perspektiivi muutmine"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:72
 msgid "_Perspective"
 msgstr "_Perspektiiv"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:99
 msgctxt "command"
 msgid "Perspective"
 msgstr "Perspektiiv"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:100
 msgid "Perspective transformation"
 msgstr "Perspektiivi muundamine"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:115
 msgid "Transformation Matrix"
 msgstr "Muundamise maatriks"
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:85
 msgid "Posterize Tool: Reduce to a limited set of colors"
 msgstr "Posterdamise tööriist: pildi värvide arvu piiramine"
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:86
 msgid "_Posterize..."
 msgstr "_Posterdamine..."
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:103
 msgid "Posterize (Reduce Number of Colors)"
 msgstr "Posterda (vähenda värvide arvu)"
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:152
 msgid "Posterize does not operate on indexed layers."
 msgstr "Posterdamine ei tööta indekseeritud kihtidel."
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:230
 msgid "Posterize _levels:"
 msgstr "Posterdamise tasemed:"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:111
 msgid "Use all visible layers when shrinking the selection"
 msgstr "Valiku automaatkahandusel kasutatakse kõiki kihte"
 
 #. Current, as in what is currently in use.
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:728
 msgid "Current"
 msgstr "Praegune"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:806
 msgid "Expand from center"
 msgstr "Alguspunkt keskmes"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:829
 msgid "Fixed:"
 msgstr "Püsiv:"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:962
 msgid "Position:"
 msgstr "Asukoht:"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:980
 msgid "Highlight"
 msgstr "Esiletõstmine"
 
 #. Auto Shrink
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:990
 msgid "Auto Shrink"
 msgstr "Automaatkahandus"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:997
 msgid "Shrink merged"
 msgstr "Kahandamine ühendatult"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:163
 msgid "Rounded corners"
 msgstr "Ã?mardatud nurgad"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:168
 msgid "Rectangle Select"
 msgstr "Ristküliku valimine"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:169
 msgid "Rectangle Select Tool: Select a rectangular region"
 msgstr "Ristküliku valikutööriist: pildilt ristkülikulise ala valimine"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:170
 msgid "_Rectangle Select"
 msgstr "_Ristküliku valimine"
 
-#: ../app/tools/gimprectangletool.c:1158 ../app/tools/gimprectangletool.c:2220
 msgid "Rectangle: "
 msgstr "Ristkülik:"
 
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:82
 msgid "Allow completely transparent regions to be selected"
 msgstr "Lubab valida täiesti läbipaistvaid regioone"
 
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:89
-#, fuzzy
-msgid "Base selection on all visible layers"
+msgid "Base region_select on all visible layers"
 msgstr "_Valik kõigi nähtavate kihtide alusel"
 
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:201
 msgid "Select transparent areas"
 msgstr "Läbipaistvate alade valimine"
 
-#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:226
 msgid "Select by:"
 msgstr "Valiku alus:"
 
-#: ../app/tools/gimpregionselecttool.c:162
 msgid "Move the mouse to change threshold"
 msgstr "Läve muutmiseks liiguta hiirt"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:90
 msgid "Rotate"
 msgstr "Pööramine"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:91
 msgid "Rotate Tool: Rotate the layer, selection or path"
 msgstr "Pööramise tööriist: kihi, valitud ala või vektorjoone pööramine"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:92
 msgid "_Rotate"
 msgstr "_Pööramine"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:121
-msgctxt "command"
-msgid "Rotate"
-msgstr "Pööramine"
-
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:188
 msgid "_Angle:"
 msgstr "_Nurk:"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:204
 msgid "Center _X:"
 msgstr "Keskpaiga _X:"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:213
 msgid "Center _Y:"
 msgstr "Keskpaiga _Y:"
 
-#: ../app/tools/gimpscaletool.c:77
 msgid "Scale"
 msgstr "Mõõtuviimine"
 
-#: ../app/tools/gimpscaletool.c:78
 msgid "Scale Tool: Scale the layer, selection or path"
 msgstr "Mõõtuviimise tööriist: kihi, valitud ala või vektorjoone mõõtuviimine"
 
-#: ../app/tools/gimpscaletool.c:79
 msgid "_Scale"
 msgstr "_Mõõtu viimine"
 
-#: ../app/tools/gimpscaletool.c:105
 msgctxt "command"
 msgid "Scale"
 msgstr "Mõõtuviimine"
 
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:257 ../app/tools/gimptextoptions.c:502
 msgid "Antialiasing"
 msgstr "Silumine"
 
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:272
 msgid "Feather edges"
 msgstr "Pehmed servad"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:253
 msgid "Click-Drag to replace the current selection"
 msgstr "Olemasoleva valiku asendamiseks lohista"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:261
 msgid "Click-Drag to create a new selection"
 msgstr "Uue valiku loomiseks lohista"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:266
 msgid "Click-Drag to add to the current selection"
 msgstr "Olemasolevale valikule lisamiseks lohista"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:275
 msgid "Click-Drag to subtract from the current selection"
 msgstr "Olemasolevast valikust lahutamiseks lohista"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:284
 msgid "Click-Drag to intersect with the current selection"
 msgstr "Olemasoleva valikuga ühisosa leidmiseks lohista"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:294
 msgid "Click-Drag to move the selection mask"
 msgstr "Valiku maski liigutamiseks lohista"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:302
 msgid "Click-Drag to move the selected pixels"
 msgstr "Valitud pikslite liigutamiseks lohista"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:306
 msgid "Click-Drag to move a copy of the selected pixels"
 msgstr "Valitud pikslite koopia liigutamiseks lohista"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:310
 msgid "Click to anchor the floating selection"
 msgstr "Ujuvaliku ankurdamiseks lohista"
 
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:81
 msgid "Shear"
 msgstr "Kallutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:82
 msgid "Shear Tool: Shear the layer, selection or path"
 msgstr "Kallutamise tööriist: kihi, valiku või vektorjoone kallutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:83
 msgid "S_hear"
 msgstr "_Kallutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:109
 msgctxt "command"
 msgid "Shear"
 msgstr "Kallutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:133
 msgid "Shear magnitude _X:"
 msgstr "Kallutamise suurus _X:"
 
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:143
 msgid "Shear magnitude _Y:"
 msgstr "Kallutamise suurus _Y:"
 
-#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:53
 msgid "Smudge Tool: Smudge selectively using a brush"
 msgstr "Määrimise tööriist: valikuline pintsliga määrimine"
 
-#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:54
 msgid "_Smudge"
 msgstr "_Määrija"
 
-#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:73
 msgid "Click to smudge"
 msgstr "Määrimiseks klõpsa"
 
-#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:74
 msgid "Click to smudge the line"
 msgstr "Joone määrimiseks klõpsa"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:137
 msgid ""
 "Hinting alters the font outline to produce a crisp bitmap at small sizes"
 msgstr ""
 "Vihjamine muudab väikese kirja puhul fondi välisjoone bittrastri teravamaks"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:145
-msgid "The text language may have an effect on the way the text is rendered."
-msgstr ""
-
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:161
 msgid "Indentation of the first line"
 msgstr "Esimese rea taane"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:167
 msgid "Adjust line spacing"
 msgstr "Ridade vahekaugus"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:173
 msgid "Adjust letter spacing"
 msgstr "Tähtede vahekaugus"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:179
-msgid "Text box resize mode"
-msgstr ""
-
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:186
 msgid ""
 "Use an external editor window for text entry, instead of direct-on-canvas "
 "editing"
 msgstr "Otse lõuendil muutmise asemel kasutatakse välist tekstiredaktorit"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:482
 msgid "Font:"
 msgstr "Font:"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:498
 msgid "Use editor"
 msgstr "Redaktori kasutamine"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:518
 msgid "Hinting:"
 msgstr "Pikslivihjed:"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:522
 msgid "Text Color"
 msgstr "Teksti värv"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:527
 msgid "Color:"
 msgstr "Värv:"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:533
 msgid "Justify:"
 msgstr "Joondus:"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:556
-msgid "Box:"
-msgstr ""
-
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:570
-#, fuzzy
-msgid "Language:"
-msgstr "_Keel:"
-
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:194
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:195
 msgid "Text Tool: Create or edit text layers"
 msgstr "Tekstitööriist: tekstikihtide loomine ja redigeerimine"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:196
 msgid "Te_xt"
 msgstr "Te_kst"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:959
 msgid "Reshape Text Layer"
 msgstr "Tekstikihi kuju muutmine"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1497 ../app/tools/gimptexttool.c:1500
+msgid "GIMP Text Editor"
+msgstr "GIMP-i tekstiredaktor"
+
 msgid "Confirm Text Editing"
 msgstr "Teksti muutmise kinnitamine"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1504
 msgid "Create _New Layer"
 msgstr "Loo _uus kiht"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1528
 msgid ""
 "The layer you selected is a text layer but it has been modified using other "
 "tools. Editing the layer with the text tool will discard these "
@@ -13463,104 +9598,72 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Sa võid kas kihti muuta või luua selle tekstiomadustest uue kihi."
 
-#: ../app/tools/gimptexttool-editor.c:1118
-msgid "GIMP Text Editor"
-msgstr "GIMP-i tekstiredaktor"
-
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:91
 msgid "Threshold Tool: Reduce image to two colors using a threshold"
 msgstr "Läve tööriist: pildi kahevärviliseks muutmine kasutades läve"
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:92
 msgid "_Threshold..."
 msgstr "_Lävi..."
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:109
 msgid "Apply Threshold"
 msgstr "Rakenda läve"
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:111
 msgid "Import Threshold Settings"
 msgstr "Läve sätete importimine"
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:112
 msgid "Export Threshold Settings"
 msgstr "Läve sätete eksportimine"
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:162
 msgid "Threshold does not operate on indexed layers."
 msgstr "Lävi ei tööta indekseeritud kihtidel."
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:270
 msgid "Automatically adjust to optimal binarization threshold"
 msgstr "Automaatselt optimaalseima binariseerimise läve määramine"
 
-#: ../app/tools/gimptool.c:886
 msgid "Can't work on an empty image, add a layer first"
 msgstr "Tühja pildiga pole võimalik töötada, kõigepealt tuleb lisada üks kiht"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:272
 msgid "Transform:"
 msgstr "Muundatakse:"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:281
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:150
-#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:227
 msgid "Direction"
 msgstr "Suund"
 
 #. the interpolation menu
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:286
 msgid "Interpolation:"
 msgstr "Interpoleerimine:"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:299
 msgid "Clipping:"
 msgstr "Lõikamine:"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:317
 msgid "Preview:"
 msgstr "Eelvaade:"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:388
 #, c-format
 msgid "15 degrees (%s)"
 msgstr "Samm 15 kraadi (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:392
 #, c-format
 msgid "Keep aspect (%s)"
 msgstr "Hoia külgede suhet (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:240
 msgid "Transforming"
 msgstr "Muundamine"
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1177
 msgid "There is no layer to transform."
 msgstr "Pole kihti, mida muundada."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1190
 msgid "There is no path to transform."
 msgstr "Pole vektorjoont, mida muundada."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1191
-msgid "The active path's strokes are locked."
-msgstr ""
-
-#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:76
 msgid "Restrict editing to polygons"
 msgstr "Redigeerimine on piiratud hulknurkadega"
 
-#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:155
 msgid "Edit Mode"
 msgstr "Redigeerimisrežiim"
 
-#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:173
 msgid "Polygonal"
 msgstr "Hulknurkne"
 
-#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:177
 #, c-format
 msgid ""
 "Path to Selection\n"
@@ -13574,533 +9677,342 @@ msgstr ""
 "%s Liida"
 
 #. Create a selection from the current path
-#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:188
 msgid "Selection from Path"
 msgstr "Tee vektorjoonest valik"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:163
 msgid "Paths Tool: Create and edit paths"
 msgstr "Vektorjoonte tööriist: vektorjoonte loomine ja muutmine"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:164
 msgid "Pat_hs"
 msgstr "_Vektorjooned"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:254
-#, fuzzy
-msgid "The active path is locked."
-msgstr "Liiguta aktiivset vektorjoont"
-
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:342
 msgid "Add Stroke"
 msgstr "Joone lisamine"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:366
 msgid "Add Anchor"
 msgstr "Ankru lisamine"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:392
 msgid "Insert Anchor"
 msgstr "Anku sisestamine"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:423
 msgid "Drag Handle"
 msgstr "Pideme lohistamine"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:453
 msgid "Drag Anchor"
 msgstr "Ankru lohistamine"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:471
 msgid "Drag Anchors"
 msgstr "Ankrute lohistamine"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:494
 msgid "Drag Curve"
 msgstr "Kõvera lohistamine"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:523
 msgid "Connect Strokes"
 msgstr "Joonte ühendamine"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:555
 msgid "Drag Path"
 msgstr "Vektorjoone lohistamine"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:566
 msgid "Convert Edge"
 msgstr "�äre teisendamine"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:597
 msgid "Delete Anchor"
 msgstr "Ankru kustutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:620
 msgid "Delete Segment"
 msgstr "Lõigu kustutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:839
 msgid "Move Anchors"
 msgstr "Ankrute liigutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1199
 msgid "Click to pick path to edit"
 msgstr "Klõpsa vektorjoonel, mida muuta soovid"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1203
 msgid "Click to create a new path"
 msgstr "Klõpsa uue vektorjoone loomiseks."
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1207
 msgid "Click to create a new component of the path"
 msgstr "Klõpsa vektorjoone uue komponendi loomiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1211
 msgid "Click or Click-Drag to create a new anchor"
 msgstr "Klõpsa või lohista uue ankru loomiseks."
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1221 ../app/tools/gimpvectortool.c:1228
 msgid "Click-Drag to move the anchor around"
 msgstr "Lohista ankru liigutamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1232 ../app/tools/gimpvectortool.c:1255
 msgid "Click-Drag to move the anchors around"
 msgstr "Lohista ankrute liigutamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1238
 msgid "Click-Drag to move the handle around"
 msgstr "Lohista pideme liigutamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1245
-#, fuzzy
-msgid "Click-Drag to move the handles around symmetrically"
-msgstr "Lohista pideme liigutamiseks"
-
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1260
 msgid "Click-Drag to change the shape of the curve"
 msgstr "Lohista kurvi kuju muutmiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1263
 #, c-format
 msgid "%s: symmetrical"
 msgstr "%s: sümmeetriline"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1268
 msgid "Click-Drag to move the component around"
 msgstr "Lohista komponendi liigutamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1276
 msgid "Click-Drag to move the path around"
 msgstr "Lohista vektorjoone liigutamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1280
 msgid "Click-Drag to insert an anchor on the path"
 msgstr "Lohista vektorjoone ankru lisamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1288
 msgid "Click to delete this anchor"
 msgstr "Klõpsa selle ankru kustutamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1292
 msgid "Click to connect this anchor with the selected endpoint"
 msgstr "Klõpsa ankru ühendamiseks valitud lõpp-punktiga"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1297
 msgid "Click to open up the path"
 msgstr "Klõpsa vektorjoone otste lahtiühendamiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1301
 msgid "Click to make this node angular"
 msgstr "Klõpsa selle elemendi nurgeliseks tegemiseks"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1813
 msgid "Delete Anchors"
 msgstr "Ankrute kustutamine"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1984
+msgid "Path to selection"
+msgstr "Vektorjoon valikuks"
+
 msgid "There is no active layer or channel to stroke to"
 msgstr "Ei ole aktiivset kihti või kanalit, millele pintseldada"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:92
 msgctxt "rectangle-guide"
 msgid "No guides"
 msgstr "Abijooni pole"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:93
 msgctxt "rectangle-guide"
 msgid "Center lines"
 msgstr "Keskjooned"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:94
 msgctxt "rectangle-guide"
 msgid "Rule of thirds"
 msgstr "Kolmandikele"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:95
-#, fuzzy
-msgctxt "rectangle-guide"
-msgid "Rule of fifths"
-msgstr "Kolmandikele"
-
-#: ../app/tools/tools-enums.c:96
 msgctxt "rectangle-guide"
 msgid "Golden sections"
 msgstr "Kuldlõige"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:97
-msgctxt "rectangle-guide"
-msgid "Diagonal lines"
-msgstr ""
-
-#: ../app/tools/tools-enums.c:187
 msgctxt "rectangle-tool-fixed-rule"
 msgid "Aspect ratio"
 msgstr "Külgede suhe"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:188
 msgctxt "rectangle-tool-fixed-rule"
 msgid "Width"
 msgstr "Laius"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:189
 msgctxt "rectangle-tool-fixed-rule"
 msgid "Height"
 msgstr "Kõrgus"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:190
 msgctxt "rectangle-tool-fixed-rule"
 msgid "Size"
 msgstr "Suurus"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:219
 msgctxt "rect-select-mode"
 msgid "Free select"
 msgstr "Vabakäejoone valimine"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:220
 msgctxt "rect-select-mode"
 msgid "Fixed size"
 msgstr "Püsisuurus"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:221
 msgctxt "rect-select-mode"
 msgid "Fixed aspect ratio"
 msgstr "Püsiv külgede suhe"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:250
 msgctxt "transform-type"
 msgid "Layer"
 msgstr "Kiht"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:251
 msgctxt "transform-type"
 msgid "Selection"
 msgstr "Valitud ala"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:252
 msgctxt "transform-type"
 msgid "Path"
 msgstr "Vektorjoon"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:282
 msgctxt "transform-preview-type"
 msgid "Outline"
 msgstr "Piirjoon"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:283
 msgctxt "transform-preview-type"
 msgid "Grid"
 msgstr "Alusvõrk"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:284
 msgctxt "transform-preview-type"
 msgid "Image"
 msgstr "Pilt"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:285
 msgctxt "transform-preview-type"
 msgid "Image + Grid"
 msgstr "Pilt + alusvõrk"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:313
 msgctxt "transform-grid-type"
 msgid "Number of grid lines"
 msgstr "Alusvõrgu joonte arv"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:314
 msgctxt "transform-grid-type"
 msgid "Grid line spacing"
 msgstr "Alusvõrgu joonte samm"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:343
 msgctxt "vector-mode"
 msgid "Design"
 msgstr "Loomine"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:344
 msgctxt "vector-mode"
 msgid "Edit"
 msgstr "Muutmine"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:345
 msgctxt "vector-mode"
 msgid "Move"
 msgstr "Liigutamine"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:206
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
+msgid "Path"
+msgstr "Vektorjoon"
+
 msgid "Rename Path"
 msgstr "Vektorjoone ümbernimetamine"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:207
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Path"
 msgstr "Vektorjoone liigutamine"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:208
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Path"
 msgstr "Vektorjoone skaleerimine"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:209
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Path"
 msgstr "Vektorjoone mõõtmete muutmine"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:210
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Flip Path"
-msgstr "Vektorjoone peegeldamine"
-
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:211
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Rotate Path"
-msgstr "Vektorjoone pööramine"
-
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:212
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Transform Path"
-msgstr "Vektorjoone teisendamine"
-
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:213
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Stroke Path"
-msgstr "Pintselda vektorjoon"
-
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:214
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Path to Selection"
-msgstr "Vektorjoon valikuks"
-
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:215
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Reorder Path"
-msgstr "Vektorjoone ümberjärjestamine"
-
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:216
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Raise Path"
-msgstr "Tõsta vektorjoont"
-
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:217
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Raise Path to Top"
-msgstr "Tõsta vektorjoon pealmiseks"
-
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:218
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Lower Path"
-msgstr "Langeta vektorjoont"
-
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:219
-#, fuzzy
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Lower Path to Bottom"
-msgstr "Langeta vektorjoon alumiseks"
-
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:220
-msgid "Path cannot be raised higher."
-msgstr "Vektorjoont pole võimalik kõrgemale tõsta."
-
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:221
-msgid "Path cannot be lowered more."
-msgstr "Vektorjoont pole võimalik rohkem langetada."
-
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:364
-msgid "Move Path"
-msgstr "Vektorjoone liigutamine"
-
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:463
 msgid "Flip Path"
 msgstr "Vektorjoone peegeldamine"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:494
 msgid "Rotate Path"
 msgstr "Vektorjoone pööramine"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:524
 msgid "Transform Path"
 msgstr "Vektorjoone teisendamine"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-export.c:95
 #, c-format
 msgid "Error while writing '%s': %s"
 msgstr "Viga '%s' kirjutamisel: %s"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:330
 msgid "Import Paths"
 msgstr "Vektorjoonte importimine"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:341
 msgid "Imported Path"
 msgstr "Imporditud vektorjoon"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:372
 #, c-format
 msgid "No paths found in '%s'"
 msgstr "'%s'-s ei leidunud vektorjooni"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:376
 msgid "No paths found in the buffer"
 msgstr "Puhvris ei leidunud vektorjooni"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:386
 #, c-format
 msgid "Failed to import paths from '%s': %s"
 msgstr "Ei õnnestunud '%s'-st vektorjooni importida: %s"
 
-#: ../app/widgets/gimpactioneditor.c:66
 msgid "_Search:"
 msgstr "_Otsing:"
 
-#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:867
 #, c-format
 msgid "RGBA (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
 msgstr "RGBA (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:337
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:344
 msgid "Action"
 msgstr "Toiming"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:366
 msgid "Shortcut"
 msgstr "Kiirklahv"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:392
 msgid "Name"
 msgstr "Nimi"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:632 ../app/widgets/gimpactionview.c:832
 msgid "Changing shortcut failed."
 msgstr "Kiirklahvi muutmine nurjus."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:669
 msgid "Conflicting Shortcuts"
 msgstr "Vastuolulised kiirklahvid"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:675
 msgid "_Reassign shortcut"
 msgstr "_Seosta uue tegevusega"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:690
 #, c-format
 msgid "Shortcut \"%s\" is already taken by \"%s\" from the \"%s\" group."
 msgstr "Kiirklahv \"%s\" on juba kasutusel \"%s\" poolt \"%s\" grupist."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:694
 #, c-format
 msgid "Reassigning the shortcut will cause it to be removed from \"%s\"."
 msgstr ""
 "Kiirklahvi uuestimääramine põhjustab kiirklahvi eemaldamise seosest \"%s\"."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:767
 msgid "Invalid shortcut."
 msgstr "Vigane kiirklahv."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:856
 msgid "Removing shortcut failed."
 msgstr "Kiirklahvi eemaldamine nurjus."
 
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:168
 msgid "Spikes:"
 msgstr "Tipud:"
 
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:181
 msgid "Hardness:"
 msgstr "Selgus:"
 
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:194
 msgid "Aspect ratio:"
 msgstr "Külgede suhe:"
 
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:220
-#: ../app/widgets/gimpbrushfactoryview.c:81
 msgid "Spacing:"
 msgstr "Vahemaa:"
 
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:223
-#: ../app/widgets/gimpbrushfactoryview.c:84
 msgid "Percentage of width of brush"
 msgstr "Protsent pintsli laiusest"
 
-#: ../app/widgets/gimpbufferview.c:173 ../app/widgets/gimpbufferview.c:257
-#: ../app/widgets/gimpeditor.c:735
 msgid "(None)"
 msgstr "(Pole)"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:149
+msgid "Reorder Channel"
+msgstr "Kanali ümberjärjestamine"
+
+msgid "Empty Channel"
+msgstr "Kanali tühjendamine"
+
 msgid "Add the current color to the color history"
 msgstr "Aktiivse värvi lisamine värvide ajalukku"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:151
 msgid "Available Filters"
 msgstr "Saadaolevad filtrid"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:212
 msgid "Move the selected filter up"
 msgstr "Valitud filtri üles liigutamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:221
 msgid "Move the selected filter down"
 msgstr "Valitud filtri alla liigutamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:267
 msgid "Active Filters"
 msgstr "Aktiivsed filtrid"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:318
 msgid "Reset the selected filter to default values"
 msgstr "Valitud filtri sätete algväärtustamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:492
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to the list of active filters"
 msgstr "Filtri '%s' lisamine aktiivsete filtrite loendisse"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:529
 #, c-format
 msgid "Remove '%s' from the list of active filters"
 msgstr "Filtri '%s' eemaldamine aktiivsete filtrite loendist"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:560
 msgid "No filter selected"
 msgstr "Filter pole valitud"
 
-#: ../app/widgets/gimpcoloreditor.c:259
 msgid ""
 "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also accepts "
 "CSS color names."
@@ -14108,217 +10020,143 @@ msgstr ""
 "Kuueteistkümnendsüsteemi värvikood, nagu seda kasutatakse HTML ja CSS "
 "värvides."
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:508
 msgid "Index:"
 msgstr "Indeks:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:521 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:547
 msgid "Red:"
 msgstr "Punane:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:522 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:548
 msgid "Green:"
 msgstr "Roheline:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:523 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:549
 msgid "Blue:"
 msgstr "Sinine:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:536 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:569
 msgid "Value:"
 msgstr "Väärtus:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:560
 msgid "Hex:"
 msgstr "16nd:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:567
 msgid "Hue:"
 msgstr "Värvitoon:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:568
 msgid "Sat.:"
 msgstr "Küll.:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:586
 msgid "Cyan:"
 msgstr "Taevasin.:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:587
 msgid "Magenta:"
 msgstr "Purpur:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:588
 msgid "Yellow:"
 msgstr "Kollane:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:589
 msgid "Black:"
 msgstr "Must:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:609
 msgid "Alpha:"
 msgstr "Alfa:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:208
 msgid "Color index:"
 msgstr "Värviindeks:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:218
 msgid "HTML notation:"
 msgstr "HTML esitus:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:472
 msgid "Only indexed images have a colormap."
 msgstr "Ainult indekseeritud piltidel on värviindeks."
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorselectorpalette.c:58
 msgid "Palette"
 msgstr "Värvipalett"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:578
 msgid "Smaller Previews"
 msgstr "Väiksemad eelvaated"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:583
 msgid "Larger Previews"
 msgstr "Suuremad eelvaated"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:201
 msgid "_Dump events from this controller"
 msgstr "Selle kontrolleri sündmuste _väljastamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:206
 msgid "_Enable this controller"
 msgstr "Selle kontrolleri _lubamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:227
 msgid "Name:"
 msgstr "Nimi:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:233
 msgid "State:"
 msgstr "Olek:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:338
 msgid "Event"
 msgstr "Sündmus"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:363
 msgid "_Grab event"
 msgstr "_Kraba sündmus"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:372
 msgid "Select the next event arriving from the controller"
 msgstr "Vali järgmine sündmus, mille kontroller saadab"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:530
 #, c-format
 msgid "Remove the action assigned to '%s'"
 msgstr "Eemalda '%s'-ile määratud toiming "
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:535
 #, c-format
 msgid "Assign an action to '%s'"
 msgstr "Määra toiming '%s'-le"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:656
 #, c-format
 msgid "Select Action for Event '%s'"
 msgstr "Vali toiming sündmusele '%s'"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:661
 msgid "Select Controller Event Action"
 msgstr "Kontrolleri sündmuse tegevuse määramine"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:69
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:72
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:75
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:78
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:81
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:84
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:87
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:90
 msgid "Cursor Up"
 msgstr "Kursor üles"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:94
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:97
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:100
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:103
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:106
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:109
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:112
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:115
 msgid "Cursor Down"
 msgstr "Kursor alla"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:119
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:122
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:125
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:128
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:131
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:134
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:137
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:140
 msgid "Cursor Left"
 msgstr "Kursor vasakule"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:144
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:147
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:150
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:153
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:156
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:159
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:162
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:165
 msgid "Cursor Right"
 msgstr "Kursor paremale"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:177
 msgid "Keyboard"
 msgstr "Klaviatuur"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:221
 msgid "Keyboard Events"
 msgstr "Klaviatuurisündmused"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:222
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:224
 msgid "Ready"
 msgstr "Valmis"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:181
 msgid "Available Controllers"
 msgstr "Saadaolevad kontrollerid"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:273
 msgid "Active Controllers"
 msgstr "Aktiivsed kontrollerid"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:289
 msgid "Configure the selected controller"
 msgstr "Valitud kontrolleri häälestamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:297
 msgid "Move the selected controller up"
 msgstr "Valitud kontrolleri liigutamine ülespoole"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:305
 msgid "Move the selected controller down"
 msgstr "Valitud kontrolleri liigutamine allapoole"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:429
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to the list of active controllers"
 msgstr "'%s' lisamine aktiivsete kontrollerite nimekirja"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:480
 #, c-format
 msgid "Remove '%s' from the list of active controllers"
 msgstr "'%s' eemaldamine aktiivsete kontrollerite nimekirjast"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:514
 msgid ""
 "There can only be one active keyboard controller.\n"
 "\n"
@@ -14328,7 +10166,6 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Sul juba on üks klaviatuurikontroller aktiivsete nimekirjas."
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:525
 msgid ""
 "There can only be one active wheel controller.\n"
 "\n"
@@ -14338,24 +10175,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Sul juba on üks rullikukontroller aktiivsete kontrollerite nimekirjas."
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:551
 msgid "Remove Controller?"
 msgstr "Kas eemaldada kontroller?"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:556
 msgid "Disable Controller"
 msgstr "Keela kontroller"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:558
 msgid "Remove Controller"
 msgstr "Eemalda kontroller"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:570
 #, c-format
 msgid "Remove Controller '%s'?"
 msgstr "Kas eemaldada kontroller '%s'?"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:574
 msgid ""
 "Removing this controller from the list of active controllers will "
 "permanently delete all event mappings you have configured.\n"
@@ -14367,434 +10199,201 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Kontrolleri keelamine lülitab kontrolleri välja ilma seda eemaldamata."
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:626
 msgid "Configure Input Controller"
 msgstr "Sisendkontrolleri häälestamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:71
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:74
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:77
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:80
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:83
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:86
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:89
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:92
 msgid "Scroll Up"
 msgstr "Ã?les kerimine"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:96
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:99
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:102
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:105
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:108
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:111
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:114
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:117
 msgid "Scroll Down"
 msgstr "Alla kerimine"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:121
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:124
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:127
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:130
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:133
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:136
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:139
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:142
 msgid "Scroll Left"
 msgstr "Vasakule kerimine"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:146
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:149
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:152
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:155
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:158
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:161
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:164
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:167
 msgid "Scroll Right"
 msgstr "Paremale kerimine"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:179
 msgid "Mouse Wheel"
 msgstr "Hiirerullik"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:223
 msgid "Mouse Wheel Events"
 msgstr "Hiirerulliku sündmused"
 
-#: ../app/widgets/gimpdataeditor.c:221
 msgid "Save"
 msgstr "Salvesta"
 
-#: ../app/widgets/gimpdataeditor.c:229
 msgid "Revert"
 msgstr "Alusta otsast"
 
-#: ../app/widgets/gimpdataeditor.c:445
 #, c-format
 msgid "%s (read only)"
 msgstr "%s (kirjutuskaitstud)"
 
-#: ../app/widgets/gimpdeviceeditor.c:161
-#, fuzzy
-msgid "Delete the selected device"
-msgstr "Valitud sätete kustutamine"
-
-#: ../app/widgets/gimpdeviceeditor.c:469
-#, fuzzy
-msgid "Delete Device Settings"
-msgstr "Valitud sätete kustutamine"
-
-#: ../app/widgets/gimpdeviceeditor.c:490
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Delete \"%s\"?"
-msgstr "Kas '%s' kustutada?"
-
-#: ../app/widgets/gimpdeviceeditor.c:493
-msgid ""
-"You are about to delete this device's stored settings.\n"
-"The next time this device is plugged, default settings will be used."
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:142
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:148
-#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:213
-#, fuzzy
-msgid "Pressure"
-msgstr "Surve:"
-
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:143
-msgid "X tilt"
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:144
-msgid "Y tilt"
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:145
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:152
-#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:241
-#, fuzzy
-msgid "Wheel"
-msgstr "Hiirerullik"
-
-#. the axes
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:192
-msgid "Axes"
-msgstr ""
-
-#. the keys
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:266
-msgid "Keys"
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:366
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:584
-#, fuzzy, c-format
-msgid "none"
-msgstr "(pole)"
-
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:414
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s Curve"
-msgstr "Kurvid"
-
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:473
-#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:196
-#, fuzzy
-msgid "_Reset Curve"
-msgstr "_Lähtesta värv"
-
-#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:486
-#, c-format
-msgid "The axis '%s' has no curve"
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimpdevicestatus.c:139
 msgid "Save device status"
 msgstr "Salvesta seadme olek"
 
-#: ../app/widgets/gimpdevicestatus.c:448
 #, c-format
 msgid "Foreground: %d, %d, %d"
 msgstr "Esiplaan: %d, %d, %d"
 
-#: ../app/widgets/gimpdevicestatus.c:453
 #, c-format
 msgid "Background: %d, %d, %d"
 msgstr "Tagapõhi: %d, %d, %d"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:203
 msgid "The given filename does not have any known file extension."
 msgstr "Antud faili nimes pole ühtki tuntud faililaiendit."
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:221
 msgid "File Exists"
 msgstr "Fail on olemas"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:226
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Asenda"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:237
 #, c-format
 msgid "A file named '%s' already exists."
 msgstr "Fail nimega '%s' on juba olemas."
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:242
 msgid "Do you want to replace it with the image you are saving?"
 msgstr "Kas asendame selle salvestatava pildiga?"
 
-#. String used to separate dockables, e.g. "Tool Options, Layers"
-#: ../app/widgets/gimpdock.h:34
-#, fuzzy
-msgctxt "dock"
-msgid ", "
-msgstr ","
-
-#. String used to separate books (GtkNotebooks) within a dock,
-#. e.g. "Tool Options, Layers - Brushes"
-#.
-#: ../app/widgets/gimpdock.h:39
-msgctxt "dock"
-msgid " - "
-msgstr ""
-
-#. String used to separate dock columns,
-#. e.g. "Tool Options, Layers - Brushes | Gradients"
-#.
-#: ../app/widgets/gimpdock.h:44
-msgctxt "dock"
-msgid " | "
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimpdockbook.c:290
 msgid "Configure this tab"
 msgstr "Häälesta seda kaarti"
 
-#. Auto button
-#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:353
-msgid "Auto"
-msgstr "Automaatne"
-
-#: ../app/widgets/gimpdockwindow.c:364
-msgid ""
-"When enabled the dialog automatically follows the image you are working on."
-msgstr "Kui lubatud, siis doki sisu järgib pilti, millega töötad."
-
-#: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:124
-#, fuzzy
-msgid "Lock pixels"
-msgstr "pikslit"
-
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:133
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:139
-msgid "Mapping matrix"
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:149
-#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:220
-#, fuzzy
-msgid "Velocity"
-msgstr "Kiirus:"
-
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:151
-#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:234
-#, fuzzy
-msgid "Tilt"
-msgstr "Kalle:"
-
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:153
-#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:248
-#, fuzzy
-msgid "Random"
-msgstr "Juhuslik:"
-
-#: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:154
-#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:255
-#, fuzzy
-msgid "Fade"
-msgstr "_Hajuta"
+msgid "You can drop dockable dialogs here"
+msgstr "Võid lohistada dokitavad dialoogid siia"
 
-#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:150
 msgid "Too many error messages!"
 msgstr "Liiga palju veateateid!"
 
-#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:151
 msgid "Messages are redirected to stderr."
 msgstr "Veateated on ümber suunatud stderr faili."
 
-#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:170
 #, c-format
 msgid "%s Message"
 msgstr "%s teade"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:326
 msgid "Automatically Detected"
 msgstr "Automaatne tuvastamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:343
 msgid "By Extension"
 msgstr "Laiendi järgi"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:799
 msgid "All files"
 msgstr "Kõik failid"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:804
 msgid "All images"
 msgstr "Kõik pildid"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:980
 #, c-format
 msgid "Select File _Type (%s)"
 msgstr "Vali faili _tüüp (%s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:186
 msgid "File Type"
 msgstr "Faili tüüp"
 
-#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:198
 msgid "Extensions"
 msgstr "Laiendid"
 
-#: ../app/widgets/gimpfilleditor.c:127
 msgid "Fill Color"
 msgstr "Täitevärv"
 
-#: ../app/widgets/gimpfilleditor.c:145
 msgid "_Antialiasing"
 msgstr "_Silumine"
 
 #. Instant update toggle
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:413
 msgid "Instant update"
 msgstr "Kohene uuendamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:775
 #, c-format
 msgid "Zoom factor: %d:1"
 msgstr "Suurendusfaktor: %d:1"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:778
 #, c-format
 msgid "Displaying [%0.4f, %0.4f]"
 msgstr "Kuvamine [%0.4f, %0.4f]"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:997
 #, c-format
 msgid "Position: %0.4f"
 msgstr "Asukoht: %0.4f"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:998
 #, c-format
 msgid "RGB (%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
 msgstr "RGB (%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1000
 #, c-format
 msgid "HSV (%0.1f, %0.1f, %0.1f)"
 msgstr "HSV (%0.1f, %0.1f, %0.1f)"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1002
 #, c-format
 msgid "Luminance: %0.1f  Opacity: %0.1f"
 msgstr "Intensiivsus: %0.1f  Katvus: %0.1f"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1033
 #, c-format
 msgid "RGB (%d, %d, %d)"
 msgstr "RGB (%d, %d, %d)"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1044
 msgid "Foreground color set to:"
 msgstr "Esiplaani värviks seatud:"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1051
 msgid "Background color set to:"
 msgstr "Tagapõhja värviks seatud:"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1285
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1351
 #, c-format
 msgid "%s%sDrag: move & compress"
 msgstr "%s%s Lohista: liiguta ja tihenda"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1291
 msgid "Drag: move"
 msgstr "Lohista: liiguta"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1298
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1312
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1326
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1348
 #, c-format
 msgid "%s%sClick: extend selection"
 msgstr "%s%s Klõps: laienda valikut"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1304
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1318
 msgid "Click: select"
 msgstr "Klõps: vali"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1332
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1356
 msgid "Click: select  Drag: move"
 msgstr "Klõps: vali    Lohista: liiguta"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1571
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1579
 #, c-format
 msgid "Handle position: %0.4f"
 msgstr "Asukoht: %0.4f"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1596
 #, c-format
 msgid "Distance: %0.4f"
 msgstr "Kaugus: %0.4f"
 
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:216
 msgid "Line _style:"
 msgstr "Joone _stiil:"
 
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:220
 msgid "Change grid foreground color"
 msgstr "Alusvõrgu esiplaani värvi muutmine"
 
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:227
 msgid "_Foreground color:"
 msgstr "_Esiplaani värv:"
 
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:231
 msgid "Change grid background color"
 msgstr "Alusvõrgu tagapõhja värvi muutmine"
 
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:238
 msgid "_Background color:"
 msgstr "_Tagapõhja värv:"
 
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:243
 msgid "Spacing"
 msgstr "Vahekaugus"
 
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:264 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:296
 msgid "Width"
 msgstr "Laius"
 
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:266 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:298
 msgid "Height"
 msgstr "Kõrgus"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:293
 msgid "Help browser is missing"
 msgstr "Abiinfo sirvija puudub"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:294
 msgid "The GIMP help browser is not available."
 msgstr "GIMP-i abiinfo sirvija pole saadaval."
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:295
 msgid ""
 "The GIMP help browser plug-in appears to be missing from your installation. "
 "You may instead use the web browser for reading the help pages."
@@ -14802,31 +10401,24 @@ msgstr ""
 "Paistab, et GIMP-i paigalduskomplektist puudub abiinfo sirvimise plugin. "
 "Selle asemel võid abiinfo lugemiseks kasutada veebisirvijat."
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:336
 msgid "Help browser doesn't start"
 msgstr "Abiinfo sirvija ei käivitu"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:337
 msgid "Could not start the GIMP help browser plug-in."
 msgstr "GIMP-i abiinfo sirvija pluginat pole võimalik käivitada."
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:364
 msgid "Use _Web Browser"
 msgstr "_Veebibrauseri kasutamine"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:610
 msgid "GIMP user manual is missing"
 msgstr "GIMP-i kasutamisjuhendi puudumine"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:617
 msgid "_Read Online"
 msgstr "_Loe veebist"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:641
 msgid "The GIMP user manual is not installed on your computer."
 msgstr "GIMP-i kasutusjuhend pole sinu arvutisse paigaldatud."
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:644
 msgid ""
 "You may either install the additional help package or change your "
 "preferences to use the online version."
@@ -14834,169 +10426,131 @@ msgstr ""
 "Võid paigaldada abifailide lisapaki või valida sätetest veebipõhise abi "
 "kasutamise."
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:99
 msgid "Mean:"
 msgstr "Keskmine:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:100
 msgid "Std dev:"
 msgstr "Std. hälve:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:101
 msgid "Median:"
 msgstr "Mediaan:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:102
 msgid "Pixels:"
 msgstr "Piksleid:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:103
 msgid "Count:"
 msgstr "Arv:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:104
 msgid "Percentile:"
 msgstr "Protsent:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:122
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanal:"
 
-#. Button
-#: ../app/widgets/gimpimagecommenteditor.c:107
-#, fuzzy
-msgid "Use default comment"
-msgstr "Vaikimisi formaat"
-
-#: ../app/widgets/gimpimagecommenteditor.c:109
-msgid ""
-"Replace the current image comment with the default comment set in "
-"Editâ??Preferencesâ??Default Image."
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimpimageprofileview.c:200
 msgid "Querying..."
 msgstr "Päring..."
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:122
-#, fuzzy
-msgid "Size in pixels:"
-msgstr "Suurus mälus:"
+msgid "Pixel dimensions:"
+msgstr "Mõõtmed pikslites:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:125
 msgid "Print size:"
 msgstr "Väljaprindi mõõtmed:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:128
 msgid "Resolution:"
 msgstr "Lahutusvõime:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:131
 msgid "Color space:"
 msgstr "Värviruum:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:136
 msgid "File Name:"
 msgstr "Faili nimi:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:142
 msgid "File Size:"
 msgstr "Faili suurus:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:145
 msgid "File Type:"
 msgstr "Faili tüüp:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:150
 msgid "Size in memory:"
 msgstr "Suurus mälus:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:153
 msgid "Undo steps:"
 msgstr "Tagasivõtmise samme:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:156
 msgid "Redo steps:"
 msgstr "Kordamise samme:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:161
 msgid "Number of pixels:"
 msgstr "Pikslite arv:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:164
 msgid "Number of layers:"
 msgstr "Kihtide arv:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:167
 msgid "Number of channels:"
 msgstr "Kanalite arv:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:170
 msgid "Number of paths:"
 msgstr "Vektorjoonte arv:"
 
 #. no undo (or redo) steps available
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:416
 msgid "None"
 msgstr "Puudub"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:470
 #, c-format
 msgid "pixels/%s"
 msgstr "pikslit/%s"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:472
 #, c-format
 msgid "%g Ã? %g %s"
 msgstr "%g x %g %s"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:493
 msgid "colors"
 msgstr "värvi"
 
-#: ../app/widgets/gimpitemtreeview.c:708
-msgid "Lock:"
-msgstr "Lukk:"
-
-#: ../app/widgets/gimpitemtreeview.c:1481
 msgid "Set Item Exclusive Visible"
 msgstr "Elemendi määramine erandlikult nähtavaks"
 
-#: ../app/widgets/gimpitemtreeview.c:1489
 msgid "Set Item Exclusive Linked"
 msgstr "Elemendi määramine erandlikult lingituks"
 
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:309
+msgid "Reorder Layer"
+msgstr "Kihtide järjestuse muutmine"
+
 msgid "Lock alpha channel"
 msgstr "Alfakanali lukustamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:439
+msgid "Lock:"
+msgstr "Lukk:"
+
+msgid "Empty Layer"
+msgstr "Tühi kiht"
+
+msgid "Auto"
+msgstr "Automaatne"
+
+msgid ""
+"When enabled the dialog automatically follows the image you are working on."
+msgstr "Kui lubatud, siis doki sisu järgib pilti, millega töötad."
+
 #, c-format
 msgid "Message repeated %d times."
 msgstr "Teadet on korratud %d korda."
 
-#: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:441
 msgid "Message repeated once."
 msgstr "Teadet on ühe korra korratud."
 
-#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:252
-#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:743
 msgid "Undefined"
 msgstr "Määramata"
 
-#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:260
 msgid "Columns:"
 msgstr "Veerge:"
 
-#: ../app/widgets/gimpprofilechooserdialog.c:136
 msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
 msgstr "ICC värviprofiil (*.icc, *.icm)"
 
-#: ../app/widgets/gimpprogressdialog.c:221
 msgid "Progress"
 msgstr "Edenemine"
 
-#: ../app/widgets/gimpselectiondata.c:249
 #, c-format
 msgid ""
 "The filename '%s' couldn't be converted to a valid URI:\n"
@@ -15007,101 +10561,77 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/widgets/gimpselectiondata.c:253
 msgid "Invalid UTF-8"
 msgstr "Vigane UTF-8"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:241
 msgid "Pick a setting from the list"
 msgstr "Vali loendist sätted"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:262
 msgid "Add settings to favorites"
 msgstr "Sätete salvestamine lemmikuna"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:290
 msgid "_Import Settings from File..."
 msgstr "_Impordi sätted failist..."
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:296
 msgid "_Export Settings to File..."
 msgstr "_Ekspordi sätted faili..."
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:303
 msgid "_Manage Settings..."
 msgstr "_Sätete haldus..."
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:590
 msgid "Add Settings to Favorites"
 msgstr "Sätete lisamine lemmikuks"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:593
 msgid "Enter a name for the settings"
 msgstr "Pane sätetele nimi"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:594
 msgid "Saved Settings"
 msgstr "Salvestatud sätted"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:630
 msgid "Manage Saved Settings"
 msgstr "Salvestatud sätete haldamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingseditor.c:174
 msgid "Import settings from a file"
 msgstr "Sätete importimine failist"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingseditor.c:183
 msgid "Export the selected settings to a file"
 msgstr "Valitud sätete eksportimine faili"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingseditor.c:192
 msgid "Delete the selected settings"
 msgstr "Valitud sätete kustutamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:460
 #, c-format
 msgid "%d Ã? %d ppi"
 msgstr "%d x %d ppi"
 
-#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:462
 #, c-format
 msgid "%d ppi"
 msgstr "%d ppi"
 
-#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:187
 msgid "Line width:"
 msgstr "Joone laius:"
 
-#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:199
 msgid "_Line Style"
 msgstr "_Joone stiil"
 
-#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:218
 msgid "_Cap style:"
 msgstr "_Otsa stiil:"
 
-#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:224
 msgid "_Join style:"
 msgstr "_Liite stiil:"
 
-#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:229
 msgid "_Miter limit:"
 msgstr "O_tsa piir:"
 
-#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:236
 msgid "Dash pattern:"
 msgstr "Kriipsjoone muster:"
 
-#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:299
 msgid "Dash _preset:"
 msgstr "Kriipsjoone _mall:"
 
-#: ../app/widgets/gimptagentry.c:43
 msgid "filter"
 msgstr "filter"
 
-#: ../app/widgets/gimptagentry.c:44
 msgid "enter tags"
 msgstr "siseta märksõnad"
 
@@ -15109,92 +10639,45 @@ msgstr "siseta märksõnad"
 #. * IMPORTANT: use only one of Unicode terminal punctuation chars.
 #. * http://unicode.org/review/pr-23.html
 #.
-#: ../app/widgets/gimptagentry.c:1716
 msgid ","
 msgstr ","
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:179
 #, c-format
 msgid "%p"
 msgstr "%p"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:254
 msgid "_Advanced Options"
 msgstr "_Täpsemad valikud"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:361
 msgid "Color _space:"
 msgstr "_Värviruum:"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:369
 msgid "_Fill with:"
 msgstr "_Täide:"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:379
 msgid "Comme_nt:"
 msgstr "Komme_ntaar:"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:529
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Nimi:"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:542
 msgid "_Icon:"
 msgstr "_Ikoon:"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:670
 #, c-format
 msgid "%d Ã? %d ppi, %s"
 msgstr "%d x %d ppi, %s"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:672
 #, c-format
 msgid "%d ppi, %s"
 msgstr "%d ppi, %s"
 
-#: ../app/widgets/gimptextbuffer-serialize.c:338
-#, c-format
-msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimptextbuffer-serialize.c:410
-#, c-format
-msgid "Outermost element in text must be <markup> not <%s>"
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimptextbuffer.c:1456
-#, c-format
-msgid "Invalid UTF-8 data in file '%s'."
-msgstr "Vigased UTF-8 andmed failis '%s'."
+msgid "_Language:"
+msgstr "_Keel:"
 
-#: ../app/widgets/gimptexteditor.c:205
 msgid "_Use selected font"
 msgstr "_Kasutatakse valitud fonti"
 
-#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:199
-#, fuzzy
-msgid "Change size of selected text"
-msgstr "Kihi sisu suuruse muutmine"
-
-#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:206
-msgid "Change color of selected text"
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:231
-#, fuzzy
-msgid "Clear style of selected text"
-msgstr "Valitud pikslite kustutamine"
-
-#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:251
-msgid "Change kerning of selected text"
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimptextstyleeditor.c:267
-#, fuzzy
-msgid "Change baseline of selected text"
-msgstr "Kihi sisu suuruse muutmine"
-
-#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:330
 #, c-format
 msgid ""
 "Click to update preview\n"
@@ -15203,24 +10686,19 @@ msgstr ""
 "Eelvaate uuendamiseks klõpsa.\n"
 "%s%sklõpsa uuendamise sundimiseks, isegi kui eelvaade on uuendatud."
 
-#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:348
 msgid "Pr_eview"
 msgstr "_Eelvaade"
 
-#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:403 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:467
 msgid "No selection"
 msgstr "Midagi pole valitud"
 
-#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:595 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:616
 #, c-format
 msgid "Thumbnail %d of %d"
 msgstr "Pisipilt %d %d-st"
 
-#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:729 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:739
 msgid "Creating preview..."
 msgstr "Eelvaate loomine..."
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-color-area.c:79
 msgid ""
 "Foreground & background colors.\n"
 "The black and white squares reset colors.\n"
@@ -15232,16 +10710,12 @@ msgstr ""
 "Murtud nool vahetab värvid.\n"
 "Klõpsa värvivaliku dialoogi avamiseks."
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-color-area.c:140
 msgid "Change Foreground Color"
 msgstr "Esiplaani värvi muutmine"
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-color-area.c:145
 msgid "Change Background Color"
 msgstr "Tagapõhja värvi muutmine"
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-image-area.c:112
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-image-area.c:117
 msgid ""
 "The active image.\n"
 "Click to open the Image Dialog."
@@ -15249,11 +10723,9 @@ msgstr ""
 "Aktiivne pilt.\n"
 "Klõpsa pildidialoogi avamiseks."
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-image-area.c:114
 msgid "Drag to an XDS enabled file-manager to save the image."
 msgstr "Pildi salvestamiseks lohista see XDS-võimelisele failihaldurile."
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-indicator-area.c:149
 msgid ""
 "The active brush.\n"
 "Click to open the Brush Dialog."
@@ -15261,7 +10733,6 @@ msgstr ""
 "Aktiivne pintsel.\n"
 "Klõpsa pintslidialoogi avamiseks."
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-indicator-area.c:181
 msgid ""
 "The active pattern.\n"
 "Click to open the Pattern Dialog."
@@ -15269,7 +10740,6 @@ msgstr ""
 "Aktiivne muster.\n"
 "Klõpsa mustridialoogi avamiseks."
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-indicator-area.c:213
 msgid ""
 "The active gradient.\n"
 "Click to open the Gradient Dialog."
@@ -15277,270 +10747,195 @@ msgstr ""
 "Aktiivne värvisulandus.\n"
 "Klõpsa värvisulanduste dialoogi avamiseks."
 
-#: ../app/widgets/gimptooleditor.c:294
-#, fuzzy
-msgid "Raise this tool"
-msgstr "Tõsta tööriista"
-
-#: ../app/widgets/gimptooleditor.c:295
-#, fuzzy
-msgid "Raise this tool to the top"
-msgstr "Selle vektorjoone pealmiseks tõstmine"
-
-#: ../app/widgets/gimptooleditor.c:302
-#, fuzzy
-msgid "Lower this tool"
-msgstr "Langeta tööriista"
-
-#: ../app/widgets/gimptooleditor.c:303
-#, fuzzy
-msgid "Lower this tool to the bottom"
-msgstr "Selle tööriista langetamine kõige alumiseks"
-
-#: ../app/widgets/gimptooleditor.c:310
-#, fuzzy
-msgid "Reset tool order and visibility"
-msgstr "Tööriistade järjekorra ja nähtavuse lähtestamine"
-
-#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:218
 msgid "Save options to..."
 msgstr "Salvesta seadistused kui..."
 
-#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:226
 msgid "Restore options from..."
 msgstr "Taasta seadistused failist..."
 
-#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:234
 msgid "Delete saved options..."
 msgstr "Kustuta salvestatud seadistused..."
 
-#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:592
 #, c-format
 msgid "Error saving tool options presets: %s"
 msgstr "Viga tööriista valmisseadistuste salvestamisel: %s"
 
-#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:109
-msgid "Apply stored FG/BG"
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:115
-#, fuzzy
-msgid "Apply stored brush"
-msgstr "Rakenda läve"
-
-#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:121
-msgid "Apply stored dynamics"
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:127
-msgid "Apply stored gradient"
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:133
-#, fuzzy
-msgid "Apply stored pattern"
-msgstr "Värina tegemine"
-
-#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:139
-#, fuzzy
-msgid "Apply stored pallete"
-msgstr "Lisatakse värvipaletti"
-
-#: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:145
-msgid "Apply stored font"
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimptranslationstore.c:105
-#, fuzzy
-msgid "System Language"
-msgstr "_Keel:"
-
-#: ../app/widgets/gimptranslationstore.c:107
-msgid "English"
-msgstr ""
-
-#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:750
 msgid "Your GIMP installation is incomplete:"
 msgstr "Sinu GIMP-i paigaldus on poolik:"
 
-#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:752
 msgid "Please make sure the menu XML files are correctly installed."
 msgstr "Palun kontrolli, et menüü XML-failid oleksid korralikult paigaldatud."
 
-#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:758
 #, c-format
 msgid "There was an error parsing the menu definition from %s: %s"
 msgstr "Viga menüükirjelduse lugemisel failist %s: %s"
 
-#: ../app/widgets/gimpundoeditor.c:270
 msgid "[ Base Image ]"
 msgstr "[ Algne pilt ]"
 
-#: ../app/widgets/gimpvectorstreeview.c:112
-#, fuzzy
-msgid "Lock path strokes"
-msgstr "Joonte ühendamine"
+msgid "Reorder path"
+msgstr "Vektorjoone ümberjärjestamine"
+
+msgid "Empty Path"
+msgstr "Vektorjoone tühjendamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:80
 msgid "Open the brush selection dialog"
 msgstr "Pintslivaliku doki avamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:137
 msgid "Open the pattern selection dialog"
 msgstr "Mustrivaliku doki avamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:203
 msgid "Open the gradient selection dialog"
 msgstr "Värvisulanduste valiku doki avamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:305
+msgid "Reverse"
+msgstr "Pööratud"
+
 msgid "Open the palette selection dialog"
 msgstr "Värvipaleti valiku doki avamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:363
 msgid "Open the font selection dialog"
 msgstr "Fondivaliku doki avamine"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:670
 #, c-format
 msgid "%s (try %s)"
 msgstr "%s (kasuta %s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:670
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:674
 #, c-format
 msgid "%s (try %s, %s)"
 msgstr "%s (kasuta %s, %s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:678
 #, c-format
 msgid "%s (try %s, %s, %s)"
 msgstr "%s (kasuta %s, %s, %s)"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:23
+#, c-format
+msgid "Invalid UTF-8 data in file '%s'."
+msgstr "Vigased UTF-8 andmed failis '%s'."
+
 msgctxt "active-color"
 msgid "Foreground"
 msgstr "Esiplaan"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:24
 msgctxt "active-color"
 msgid "Background"
 msgstr "Tagapõhi"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:85
 msgctxt "color-frame-mode"
 msgid "Pixel"
 msgstr "Piksel"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:86
 msgctxt "color-frame-mode"
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:87
 msgctxt "color-frame-mode"
 msgid "HSV"
 msgstr "HSV"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:88
 msgctxt "color-frame-mode"
 msgid "CMYK"
 msgstr "CMYK"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:118
 msgctxt "color-pick-mode"
 msgid "Pick only"
 msgstr "Ainult valitakse"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:119
 msgctxt "color-pick-mode"
 msgid "Set foreground color"
 msgstr "Määratakse esiplaani värv"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:120
 msgctxt "color-pick-mode"
 msgid "Set background color"
 msgstr "Määratakse tagapõhja värv"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:121
 msgctxt "color-pick-mode"
 msgid "Add to palette"
 msgstr "Lisatakse värvipaletti"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:178
+msgctxt "cursor-format"
+msgid "Black & white"
+msgstr "Mustvalge"
+
+msgctxt "cursor-format"
+msgid "Fancy"
+msgstr "Edev"
+
+msgctxt "help-browser-type"
+msgid "GIMP help browser"
+msgstr "GIMP-i abiteabe sirvija"
+
+msgctxt "help-browser-type"
+msgid "Web browser"
+msgstr "Veebisirvija"
+
 msgctxt "histogram-scale"
 msgid "Linear histogram"
 msgstr "Lineaarne histogramm"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:179
 msgctxt "histogram-scale"
 msgid "Logarithmic histogram"
 msgstr "Logaritmiline histogramm"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:215
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikoon"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:216
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Current status"
 msgstr "Hetkeolek"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:217
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:218
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Description"
 msgstr "Kirjeldus"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:219
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Icon & text"
 msgstr "Ikoon ja tekst"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:220
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Icon & desc"
 msgstr "Ikoon ja kirjeldus"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:221
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Status & text"
 msgstr "Olek ja tekst"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:222
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Status & desc"
 msgstr "Olek ja kirjeldus"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:223
-#, fuzzy
-msgctxt "tab-style"
-msgid "Undefined"
-msgstr "Määramata"
+msgctxt "window-hint"
+msgid "Normal window"
+msgstr "Tavaaken"
+
+msgctxt "window-hint"
+msgid "Utility window"
+msgstr "Tööriistaaken"
+
+msgctxt "window-hint"
+msgid "Keep above"
+msgstr "Kõige peal"
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:332
 msgid ""
 "This XCF file is corrupt! I have loaded as much of it as I can, but it is "
 "incomplete."
 msgstr ""
 "See XCF fail on katki. Laaditi nii palju, kui võimalik, aga see on poolik."
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:343
 msgid ""
 "This XCF file is corrupt! I could not even salvage any partial image data "
 "from it."
 msgstr "See XCF fail on täiesti katki. Isegi osa infost pole võimalik päästa."
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:407
 msgid ""
 "XCF warning: version 0 of XCF file format\n"
 "did not save indexed colormaps correctly.\n"
@@ -15550,281 +10945,61 @@ msgstr ""
 "värviindekseid korralikult. Asendatakse\n"
 "halltoonides värviskaalaga."
 
-#: ../app/xcf/xcf-read.c:108
 msgid "Invalid UTF-8 string in XCF file"
 msgstr "Vigane UTF-8 tekstilõik XCF failis"
 
-#: ../app/xcf/xcf-write.c:86
 #, c-format
 msgid "Error writing XCF: %s"
 msgstr "Viga XCF faili kirjutamisel: %s"
 
-#: ../app/xcf/xcf-seek.c:43 ../app/xcf/xcf-seek.c:60 ../app/xcf/xcf-seek.c:71
 #, c-format
 msgid "Could not seek in XCF file: %s"
 msgstr "XCF failis pole võimalik liikuda: %s"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:99 ../app/xcf/xcf.c:167
 msgid "GIMP XCF image"
 msgstr "GIMP XCF pilt"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:271
 #, c-format
 msgid "Opening '%s'"
 msgstr "'%s' avamine"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:313
 #, c-format
 msgid "XCF error: unsupported XCF file version %d encountered"
 msgstr "XCF viga: XCF faili versioon %d pole toetatud"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:383
 #, c-format
 msgid "Saving '%s'"
 msgstr "'%s' salvestamine"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:403
 #, c-format
 msgid "Error saving XCF file: %s"
 msgstr "Viga XCF faili salvestamisel: %s"
 
-#: ../data/tags/gimp-tags-default.xml.in.h:1
-msgid "fuzzy"
-msgstr ""
-
-#: ../data/tags/gimp-tags-default.xml.in.h:2
-#, fuzzy
-msgid "round"
-msgstr "Ã?mar"
-
-#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1
 msgid "Create images and edit photographs"
 msgstr "Loo pilte ja redigeeri fotosid"
 
-#: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:3
 msgid "Image Editor"
 msgstr "Pildiredaktor"
 
-#: ../tools/gimp-remote.c:64
 msgid "Use a running GIMP only, never start a new one"
 msgstr "Kasuta ainult töötavat GIMP-i, ära kunagi käivita uut"
 
-#: ../tools/gimp-remote.c:69
 msgid "Only check if GIMP is running, then quit"
 msgstr "Kontrolli ainult, kas GIMP töötab ja siis välju"
 
-#: ../tools/gimp-remote.c:75
 msgid "Print X window ID of GIMP toolbox window, then quit"
 msgstr "Prindi tööriistakasti X-i akna ID ja välju"
 
-#: ../tools/gimp-remote.c:81
 msgid "Start GIMP without showing the startup window"
 msgstr "Käivita GIMP käivitusakent näitamata"
 
-#: ../tools/gimp-remote-x11.c:66
 msgid "Could not connect to GIMP."
 msgstr "Ei saanud GIMP-iga ühendust."
 
-#: ../tools/gimp-remote-x11.c:67
 msgid "Make sure that the Toolbox is visible!"
 msgstr "Kontrolli üle, kas Tööriistakast on ikka nähtav!"
 
 #. if execv and execvp return, there was an error
-#: ../tools/gimp-remote-x11.c:247
 #, c-format
 msgid "Couldn't start '%s': %s"
 msgstr "'%s' pole võimalik käivitada: %s"
-
-#~ msgctxt "context-action"
-#~ msgid "_Aspect"
-#~ msgstr "_Külgede suhe"
-
-#~ msgctxt "dialogs-action"
-#~ msgid "T_ools"
-#~ msgstr "_Tööriistad"
-
-#~ msgctxt "dialogs-action"
-#~ msgid "Open the tools dialog"
-#~ msgstr "Tööriista valiku doki avamine"
-
-# siin on vististi algtõlke viga
-#~ msgctxt "edit-action"
-#~ msgid "Copy the selected region to a named buffer"
-#~ msgstr "Valitud alas nähtavate pikslite nimelisse puhvrisse kopeerimine"
-
-#~ msgctxt "edit-action"
-#~ msgid "Fill with P_attern"
-#~ msgstr "Täida _mustriga"
-
-#~ msgctxt "file-action"
-#~ msgid "Save as _Template..."
-#~ msgstr "Salvesta _mallina..."
-
-#~ msgctxt "file-action"
-#~ msgid "Save this image with a different name, but keep its current name"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pildist kettale teise nimega koopia salvestamine, töö jätkub praeguse "
-#~ "nime all"
-
-#~ msgctxt "layers-action"
-#~ msgid "Te_xt to Selection"
-#~ msgstr "_Teksti teisendamine valikuks"
-
-#~ msgctxt "layers-action"
-#~ msgid "_Text to Selection"
-#~ msgstr "_Tee teksti järgi valitud ala"
-
-#~ msgctxt "layers-action"
-#~ msgid "Replace the selection with the text layer's outline"
-#~ msgstr "Asenda valik tekstikihi piirjoontega"
-
-#~ msgctxt "layers-action"
-#~ msgid "Add the text layer's outline to the current selection"
-#~ msgstr "Tekstikihi piirjoonte lisamine praegusele valitud alale"
-
-#~ msgctxt "layers-action"
-#~ msgid "Subtract the text layer's outline from the current selection"
-#~ msgstr "Tekstikihi piirjoonte lahutamine praegu valitud alast"
-
-#~ msgctxt "layers-action"
-#~ msgid "Intersect the text layer's outline with the current selection"
-#~ msgstr "Tekstikihi ja praegu valitud ala ühisosa leidmine"
-
-#~ msgid "Reset Tool Options"
-#~ msgstr "Lähtesta tööriista sätted"
-
-#~ msgctxt "tools-action"
-#~ msgid "R_aise Tool"
-#~ msgstr "_Tõsta tööriista"
-
-#~ msgctxt "tools-action"
-#~ msgid "Ra_ise to Top"
-#~ msgstr "_Tõsta esimeseks"
-
-#~ msgctxt "tools-action"
-#~ msgid "L_ower Tool"
-#~ msgstr "_Langeta tööriista"
-
-#~ msgctxt "tools-action"
-#~ msgid "Lo_wer to Bottom"
-#~ msgstr "Langeta _alumiseks"
-
-#~ msgctxt "tools-action"
-#~ msgid "_Reset Order & Visibility"
-#~ msgstr "_Lähtesta järjekord ja nähtavus"
-
-#~ msgctxt "tools-action"
-#~ msgid "_Show in Toolbox"
-#~ msgstr "_Näita tööriistakastis"
-
-#~ msgid "When enabled, GIMP will show mnemonics in menus."
-#~ msgstr "Kui lubatud, on menüü mnemoonikud nähtavad."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When enabled, dock windows (the toolbox and palettes) are set to be "
-#~ "transient to the active image window. Most window managers will keep the "
-#~ "dock windows above the image window then, but it may also have other "
-#~ "effects."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kui lubatud, siis dokkide aknad (tööriistakast ja paletid) on seotud "
-#~ "aktiivse pildiaknaga. Enamik aknahaldureid hoiab siis dokid pildiakna "
-#~ "kohal, aga sel võib olla ka teisi mõjusid."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The window type hint that is set on the toolbox. This may affect how your "
-#~ "window manager decorates and handles the toolbox window."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aknahalduri tüübivihje, mis määratakse riistakasti aknale. See võib "
-#~ "põhjustada aknahalduri teistsugust dekoratsiooni ja käitumist."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sets the external web browser to be used. This can be an absolute path "
-#~ "or the name of an executable to search for in the user's PATH. If the "
-#~ "command contains '%s' it will be replaced with the URL, else the URL will "
-#~ "be appended to the command with a space separating the two."
-#~ msgstr ""
-#~ "Määrab välise veebisirvija, mida kasutada. See võib olla kogu failitee "
-#~ "või käivitatav failinimi, mille asukohale viitab kasutaja PATH "
-#~ "otsimisteed. Kui käsk sisaldab '%s' asendatakse see URL-iga, vastasel "
-#~ "korral URL lisatakse käsureale peale tühikut."
-
-#~ msgctxt "undo-type"
-#~ msgid "Reposition layer"
-#~ msgstr "Kihi ümberpaigutamine"
-
-#~ msgctxt "undo-type"
-#~ msgid "Reposition channel"
-#~ msgstr "Kanal ümberpaigutamine"
-
-#~ msgctxt "undo-type"
-#~ msgid "Reposition path"
-#~ msgstr "Vektorjoone ümberpaigutamine"
-
-#~ msgid "Paste"
-#~ msgstr "Kleebi"
-
-#~ msgid "Cut"
-#~ msgstr "Lõika"
-
-#~ msgctxt "command"
-#~ msgid "Rectangle Select"
-#~ msgstr "Ristküliku valimine"
-
-#~ msgctxt "command"
-#~ msgid "Ellipse Select"
-#~ msgstr "Ellipsi valimine"
-
-#~ msgctxt "command"
-#~ msgid "Bucket Fill"
-#~ msgstr "Värviga täitmine"
-
-#~ msgid "Transform"
-#~ msgstr "Muunda"
-
-#~ msgid "Show menu _mnemonics (access keys)"
-#~ msgstr "Menüü kiirklahve näidatakse"
-
-#~ msgid "Web Browser"
-#~ msgstr "Veebisirvija"
-
-#~ msgid "_Web browser to use:"
-#~ msgstr "Veebi sirvimiseks kasutatakse:"
-
-#~ msgid "Hint for other _docks:"
-#~ msgstr "Teiste _dokkide vihje:"
-
-#~ msgid "Toolbox and other docks are transient to the active image window"
-#~ msgstr "Tööriistad ja dokid liiguvad aktiivse aknaga kaasa"
-
-#~ msgid "Do_n't Save"
-#~ msgstr "Ã?_ra salvesta"
-
-#~ msgid "RGB"
-#~ msgstr "RGB"
-
-#~ msgid "grayscale"
-#~ msgstr "Halltoonid"
-
-#~ msgid "indexed"
-#~ msgstr "Indekseeritud"
-
-#~ msgid "tool|_Zoom"
-#~ msgstr "_Suurendus"
-
-#~ msgid "Path to selection"
-#~ msgstr "Vektorjoon valikuks"
-
-#~ msgid "Empty Channel"
-#~ msgstr "Kanali tühjendamine"
-
-#~ msgid "You can drop dockable dialogs here"
-#~ msgstr "Võid lohistada dokitavad dialoogid siia"
-
-#~ msgid "Pixel dimensions:"
-#~ msgstr "Mõõtmed pikslites:"
-
-#~ msgid "Empty Layer"
-#~ msgstr "Tühi kiht"
-
-#~ msgid "Empty Path"
-#~ msgstr "Vektorjoone tühjendamine"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]