[at-spi2-atk] Updated Norwegian bokmål translationcommit 6fe5090c5417cce4047fd54199ed3f6d7cfbb9b7
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Sat Oct 16 21:33:44 2010 +0200

    Updated Norwegian bokmål translation

 po/nb.po |   31 ++++++++++++++++---------------
 1 files changed, 16 insertions(+), 15 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index e22775e..f4e7681 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,16 +1,17 @@
 # Norwegian translations for at-spi package.
 # Copyright (C) 2003 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Kjartan Maraas <kmaraas broadpark no>, 2003-2010.
+# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 2003-2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: AT-SPI 2.29.x\n"
+"Project-Id-Version: AT-SPI 2.91.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-10 19:51+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-10 19:52+0100\n"
-"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas broadpark no>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-16 21:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-16 21:33+0200\n"
+"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -30,21 +31,21 @@ msgid ""
 "needed to enable the DBus-based AT-SPI infrastructure if the DBus-based AT-"
 "SPI infrastructure has been relocated. It is ignored if the DBus-based AT-"
 "SPI infrastructure has not been relocated."
-msgstr "Denne nøkkelen kreves sammen med /desktop/gnome/interface/accessibility for å aktivere den DBus-baserte AT-SPI-infrastrukturen hvis har blitt omplassert. Ellers vil AT-SPI-infrastruktur basert på D-Bus bli brukt. "
+msgstr ""
+"Denne nøkkelen kreves sammen med /desktop/gnome/interface/accessibility for "
+"Ã¥ aktivere den DBus-baserte AT-SPI-infrastrukturen hvis har blitt "
+"omplassert. Ellers vil AT-SPI-infrastruktur basert på D-Bus bli brukt. "
 
 #: ../at-spi2.schemas.in.h:4
 msgid "This key determines the GTK+ modules to load for accessibility support."
 msgstr ""
 "Denne nøkkelen bestemmer GTK+ moduler som skal lastes for tilgjengelighet."
 
-#: ../registryd/Accessibility_Registry.server.in.in.h:1
-msgid "AT-SPI Registry"
-msgstr "AT-SPI-register"
+#~ msgid "AT-SPI Registry"
+#~ msgstr "AT-SPI-register"
 
-#: ../registryd/Accessibility_Registry.server.in.in.h:2
-msgid "Accessibility Registry"
-msgstr "Register for hjelpefunksjoner"
+#~ msgid "Accessibility Registry"
+#~ msgstr "Register for hjelpefunksjoner"
 
-#: ../registryd/at-spi-registryd.desktop.in.in.in.h:1
-msgid "AT SPI Registry"
-msgstr "AT-SPI-register"
+#~ msgid "AT SPI Registry"
+#~ msgstr "AT-SPI-register"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]