[eog/gnome-2-32] Updated Hungarian translationcommit abb3edec574c7aaa0176ac88b7a422fc746db77d
Author: Gabor Kelemen <kelemeng gnome hu>
Date:   Sun Aug 29 13:19:10 2010 +0200

    Updated Hungarian translation

 po/hu.po |   65 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 33 insertions(+), 32 deletions(-)
---
diff --git a/po/hu.po b/po/hu.po
index a940c11..fdb50ee 100644
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: eog master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-26 03:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-26 03:31+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-29 13:19+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-29 13:18+0200\n"
 "Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>\n"
 "Language-Team: Hungarian <gnome at fsf dot hu>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -362,12 +362,12 @@ msgstr "Késleltetés másodpercben a következÅ? kép mutatásáig"
 #: ../data/eog.schemas.in.h:8
 msgid ""
 "Determines how transparency should be indicated. Valid values are "
-"CHECK_PATTERN, COLOR and NONE. If COLOR is choosen, then the trans_color key "
-"determines the used color value."
+"CHECK_PATTERN, COLOR and NONE. If COLOR is chosen, then the trans-color key "
+"determines the color value used."
 msgstr ""
 "Meghatározza az átlátszóság kijelzésének módját. Az érvényes értékek "
 "CHECK_PATTERN (rácsminta), COLOR (szín) és NONE (semmi). A COLOR választása "
-"esetén a trans_color kulcs határozza meg a használt színt."
+"esetén a trans-color kulcs határozza meg a használt színértéket."
 
 #: ../data/eog.schemas.in.h:9
 msgid "Extrapolate Image"
@@ -375,36 +375,36 @@ msgstr "Kép extrapolálása"
 
 #: ../data/eog.schemas.in.h:10
 msgid ""
-"If activated Eye of GNOME wont ask for confirmation when moving images to "
-"the trash. It will still ask if any of the files cannot be moved to the "
-"trash and would be deleted instead."
-msgstr ""
-"Ha engedélyezi, az EOG nem kér megerÅ?sítést a képek Kukába mozgatásakor. "
-"Továbbra is rákérdez, ha a fájlok valamelyike nem helyezhetÅ? át, és helyette "
-"törlésre kerülne."
-
-#: ../data/eog.schemas.in.h:11
-msgid ""
 "If activated and no image is loaded in the active window, the file chooser "
 "will display the user's pictures folder using the XDG special user "
-"directories. If deactivated or the pictures folder has not been set up it "
+"directories. If deactivated or the pictures folder has not been set up, it "
 "will show the current working directory."
 msgstr ""
-"Ha engedélyezi, és nincs kép betöltve az aktív ablakban, akkor a "
+"Ha be van kapcsolva, és nincs kép betöltve az aktív ablakban, akkor a "
 "fájlválasztó megjeleníti a felhasználó Képek mappáját a speciális XDG "
 "felhasználói könyvtár használatával. Ha ki van kapcsolva, vagy a képek mappa "
 "nincs beállítva, akkor az aktuális munkakönyvtárat jeleníti meg."
 
+#: ../data/eog.schemas.in.h:11
+msgid ""
+"If activated, Eye of GNOME won't ask for confirmation when moving images to "
+"the trash. It will still ask if any of the files cannot be moved to the "
+"trash and would be deleted instead."
+msgstr ""
+"Ha be van kapcsolva, az EOG nem kér megerÅ?sítést a képek Kukába "
+"mozgatásakor. Továbbra is rákérdez, ha a fájlok valamelyike nem helyezhetÅ? "
+"át, és helyette törlésre kerülne."
+
 #: ../data/eog.schemas.in.h:12
 msgid ""
-"If activated the detailed metadata list in the properties dialog will be "
+"If activated, the detailed metadata list in the properties dialog will be "
 "moved to its own page in the dialog. This should make the dialog more usable "
-"on smaller screens, e.g. as used by netbooks. If disabled the widget will be "
-"embedded on the \"Metadata\" page."
+"on smaller screens, e.g. as used by netbooks. If disabled, the widget will "
+"be embedded on the \"Metadata\" page."
 msgstr ""
-"Ha engedélyezi, akkor a részletes metaadatlista a tulajdonságok ablakban "
-"saját lapot kap az ablakban. Ez az ablakot használhatóbbá teszi kisebb "
-"képernyÅ?kön, például netbookokon. Ha le van tiltva, a felületi elem a "
+"Ha be van kapcsolva, akkor a részletes metaadatlista a tulajdonságok "
+"ablakban saját lapot kap az ablakban. Ez az ablakot használhatóbbá teszi "
+"kisebb képernyÅ?kön, például netbookokon. Ha le van tiltva, a felületi elem a "
 "â??Metaadatokâ?? lapon beágyazva jelenik meg."
 
 #: ../data/eog.schemas.in.h:13
@@ -417,9 +417,9 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/eog.schemas.in.h:14
 msgid ""
-"If this is active the color set by the background-color key will be used to "
-"fill the area behind the image. If it is not set the current GTK theme will "
-"determine the fill color."
+"If this is active, the color set by the background-color key will be used to "
+"fill the area behind the image. If it is not set, the current GTK+ theme "
+"will determine the fill color."
 msgstr ""
 "Ha be van kapcsolva, akkor a background-color kulcsban beállított szín lesz "
 "felhasználva a kép mögötti terület kitöltésére. Ha nincs beállítva, akkor az "
@@ -485,11 +485,12 @@ msgstr "Az ablak eszköztárának megjelenítése/elrejtése."
 
 #: ../data/eog.schemas.in.h:26
 msgid ""
-"The color that is used to fill the area behind the image when the use-"
-"background-color key is set."
+"The color that is used to fill the area behind the image. If the use-"
+"background-color key is not set, the color is determined by the active GTK+ "
+"theme instead."
 msgstr ""
-"A kép mögötti terület kitöltésére használt szín, ha a use-background-color "
-"kulcs engedélyezett."
+"A kép mögötti terület kitöltésére használt szín. Ha a use-background-color "
+"kulcs nem engedélyezett, akkor a színt az aktív GTK+ téma adja meg."
 
 #: ../data/eog.schemas.in.h:28
 #, no-c-format
@@ -543,7 +544,7 @@ msgstr ""
 #: ../data/eog.schemas.in.h:36
 msgid ""
 "Whether the image should be interpolated on zoom-out. This leads to better "
-"quality but is somewhat slower than non interpolated images."
+"quality but is somewhat slower than non-interpolated images."
 msgstr ""
 "Legyen-e a kép interpolálva a kicsinyítéskor. Ez jobb képminÅ?séget "
 "eredményez, de kicsit lassabb."
@@ -1351,7 +1352,7 @@ msgid "Pause Slideshow"
 msgstr "Diavetítés megállítása"
 
 #: ../src/eog-window.c:3934
-msgid "Pause or resume the slidehow"
+msgid "Pause or resume the slideshow"
 msgstr "A diavetítés megállítása vagy folytatása"
 
 #: ../src/eog-window.c:3939 ../src/eog-window.c:3954[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]