[gnome-color-manager] [l10n] Updated Estonian translationcommit b2b205180254355d53418800133878f2180fc54c
Author: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>
Date:   Sun Aug 29 11:47:41 2010 +0300

    [l10n] Updated Estonian translation

 po/et.po | 1440 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 936 insertions(+), 504 deletions(-)
---
diff --git a/po/et.po b/po/et.po
index 6e06e4f..b5533ea 100644
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -6,9 +6,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gnome-color-manager\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-color-manager\n";
-"POT-Creation-Date: 2010-07-28 11:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-07-28 18:53+0300\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"color-manager\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-23 11:50+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-29 01:08+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Gnome Estonian Translation Team <gnome-et linux ee>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -27,17 +28,134 @@ msgstr "Seadme värviprofiilide laadimine"
 msgid "ICC Profile Installer"
 msgstr "ICC-profiilide paigaldaja"
 
+msgid "ICC profile installer"
+msgstr "ICC-profiili paigaldaja"
+
 msgid "Install ICC profiles"
 msgstr "ICC-profiilide paigaldamine"
 
-msgid "Color"
-msgstr "Värvus"
+msgid "Color Profiles"
+msgstr "Värviprofiilid"
 
 msgid "Manage ICC color profiles"
 msgstr "ICC-värviprofiilide haldus"
 
+msgid ""
+"Gamma is adjusted to affect the color of the attached monitor. Traditionally "
+"Linux has used a gamma value of 1.0, but this makes monitors look washed out "
+"compared Windows XP or OS X. Apple traditionally used a value of 1.8 for a "
+"long time, but now use the same value as Microsoft. Microsoft has always "
+"used a value of 2.2."
+msgstr ""
+"Gammat kohandatakse, et muuta monitori värve. Tavaliselt on Linuxis "
+"kasutatud gamma väärtust 1,0, kuid võrreldes Windows XP või OS X-iga näeb "
+"siis ekraan pleekinud välja. Apple on traditsiooniliselt kasutanud väärtust "
+"1,8, kuid nüüd kasutab sama väärtust nagu Microsoft. Microsoft on alati "
+"kasutanud väärtust 2,2."
+
+msgid ""
+"If set to TRUE then external disks are searched for device ICC profiles at "
+"startup, for instance looking in the OSX library folder or Windows XP system "
+"folders. This may increase startup time if disks need to be spun up to be "
+"searched."
+msgstr ""
+"Kui T�ENE, otsitakse käivitumisel välistelt ketastelt seadmete ICC profiile, "
+"näiteks OSX-i teekide kaustast või Windows XP süsteemikaustadest. See võib "
+"suurendada käivitusaega, kui kettad tuleb otsimiseks pöörlema ajada."
+
+msgid ""
+"If set to TRUE then the __ICC_PROFILE hint will be set, which applications "
+"use to convert true color to screen color."
+msgstr ""
+"Kui T�ENE, määratakse __ICC_PROFILE vihje, mida rakendused saavad kasutada "
+"tõeste värvide teisendamiseks ekraanivärvidesse."
+
+msgid ""
+"If set to TRUE then the fine tuning controls are visible. This allows the "
+"user to change the display profile outside of what the ICC profile suggests "
+"and is only recommended for advanced users."
+msgstr ""
+"Kui T�ENE, näidatakse täppishäälestuse nuppe. See võimaldab kasutajal muuta "
+"kuvaprofiili väljaspool ICC profiili soovitusi, seda võib soovitada ainult "
+"teadlikule kasutajale."
+
+msgid "If set to TRUE then the video LUT is set with the display profile"
+msgstr "Kui T�ENE, määratakse video LUT koos kuvaprofiiliga"
+
+msgid "Set the _ICC_PROFILE hint for applications."
+msgstr "Määra _ICC_PROFILE vihje rakenduste jaoks."
+
+msgid "Show the fine tuning controls for display devices."
+msgstr "Kuvaseadmete täppishäälestuse nuppude kuvamine."
+
+msgid "The CMYK profile filename to be used by applications by default."
+msgstr "CMYK profiili failinimi, mida rakendused vaikimisi kasutavad."
+
+msgid "The RGB profile filename to be used by applications by default."
+msgstr "RGB profiili failinimi, mida rakendused vaikimisi kasutavad."
+
+msgid "The default CMYK profile."
+msgstr "Vaikimisi CMYK-profiil."
+
+msgid "The default RGB profile."
+msgstr "Vaikimisi RGB-profiil."
+
+msgid "The default calibration length."
+msgstr "Kalibreerimise vaikimisi kestus."
+
+msgid "The default gamma to use for monitors with no previous value set."
+msgstr ""
+"Vaikimisi gamma, mida kasutatakse ilma eelneva seadistuseta monitoridel."
+
+msgid "The duration between sending notifications to recalibrate a display."
+msgstr "Aeg enne kuvari korduskalibreerimise teadete saatmist."
+
+msgid "The duration between sending notifications to recalibrate a printer."
+msgstr "Aeg enne printeri korduskalibreerimise teadete saatmist."
+
+msgid ""
+"The length of calibration, as this is proportional to the accuracy. The "
+"option 'short' creates a quick profile, 'normal' a regular one, and 'long' "
+"takes a really long time, but is more precise and creates a better profile. "
+"Use 'ask' if you want the user to choose."
+msgstr ""
+"Kalibreerimise pikkus. See on võrdeline täpsusega. Valik 'short' loob "
+"kiirprofiili, 'normal' tavalise ning 'long'-profiili tegemiseks kulub tõesti "
+"palju aega, kuid see on täpsem ning parem profiil. Et vali 'ask', et lasta "
+"kasutajal valida."
+
+#, fuzzy
+msgid "The rendering intent to use for softproofs, e.g. 'perceptual'."
+msgstr "Renderdusviis, mida kasutatakse "
+
+msgid "The rendering intent to use for the display, e.g. 'perceptual'."
+msgstr "Renderdusviis, mida kasutada ekraanil, n.t 'pertseptuaalne'."
+
+msgid ""
+"This is the number of seconds in between notifying the user to recalibrate "
+"each display device. Set to 0 to disable the notification."
+msgstr ""
+"Viivitus sekundites, enne kui kasutajal palutakse kõiki kuvaseadmeid uuesti "
+"kalibreerida. Teate keelamiseks määra väärtuseks 0."
+
+msgid ""
+"This is the number of seconds in between notifying the user to recalibrate "
+"each printer device. Set to 0 to disable the notification."
+msgstr ""
+"Viivitus sekundites, enne kui kasutajal palutakse kõiki printereid uuesti "
+"kalibreerida. Teate keelamiseks määra väärtuseks 0."
+
+msgid "Whether ICC profiles should be loaded from external disks."
+msgstr "Kas välistelt ketastelt peaks  ICC-profiile laadima."
+
+msgid ""
+"Whether the display should be globally corrected or left to applications."
+msgstr ""
+"Kas kuva peaks parandama automaatselt, või jätma selle rakenduste teha."
+
 msgid "Authentication is required to install the color profile for all users"
-msgstr "Värviprofiilide paigaldamiseks kõigile kasutajatele on vajalik autentimine"
+msgstr ""
+"Värviprofiilide paigaldamiseks kõigile kasutajatele on vajalik autentimine"
 
 #. SECURITY:
 #. - Normal users require admin authentication to install files system
@@ -72,199 +190,17 @@ msgstr "Silumise valikud"
 msgid "Show debugging options"
 msgstr "Silumisvalikute kuvamine"
 
-#. TRANSLATORS: could not save for all users
-msgid "Failed to save defaults for all users"
-msgstr "Vaikesätete salvestamine kõigi kasutajate jaoks nurjus"
-
-#. TRANSLATORS: this is where the user can click and import a profile
-msgid "Other profileâ?¦"
-msgstr "Muu profiil..."
-
-#. TRANSLATORS: could not calibrate
-msgid "Failed to calibrate device"
-msgstr "Seadme kalibreerimine nurjus"
-
-#. TRANSLATORS: could not calibrate
-msgid "Failed to calibrate printer"
-msgstr "Printeri kalibreerimine nurjus"
-
-#. TRANSLATORS: dialog for file->open dialog
-msgid "Select ICC Profile File"
-msgstr "ICC-profiili faili avamine"
-
-msgid "Import"
-msgstr "Impordi"
-
-#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
-msgid "Supported ICC profiles"
-msgstr "Toetatud ICC-profiilid"
-
-#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
-msgid "All files"
-msgstr "Kõik failid"
-
-#. TRANSLATORS: could not read file
-msgid "Failed to copy file"
-msgstr "Faili kopeerimine nurjus"
-
-msgid "Failed to get metadata from image"
-msgstr "Metaandmete hankimine pildist nurjus"
-
-#. TRANSLATORS: could not add virtual device
-msgid "Failed to create virtual device"
-msgstr "Virtuaalse seadme loomine nurjus"
-
-#. TRANSLATORS: could not add virtual device
-msgid "Failed to save virtual device"
-msgstr "Virtuaalse seadme salvestamine nurjus"
-
-#. TRANSLATORS: could not add virtual device
-msgid "Failed to add virtual device"
-msgstr "Virtuaalse seadme lisamine nurjus"
-
-#. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
-msgid "Install calibration and profiling software?"
-msgstr "Kas paigaldada kalibreerimis- ja profiili loomise tarkvara?"
-
-#. TRANSLATORS: dialog message saying the argyllcms is not installed
-msgid "Calibration and profiling software is not installed."
-msgstr "Kalibreerimis- ja profiili loomise tarkvara pole paigaldatud."
-
-#. TRANSLATORS: dialog message saying the color targets are not installed
-msgid "These tools are required to build color profiles for devices."
-msgstr "Need tööriistad on vajalikud seadmete jaoks värviprofiilide loomiseks."
-
-#. TRANSLATORS: button, skip installing a package
-msgid "Do not install"
-msgstr "Ã?ra paigalda"
-
-#. TRANSLATORS: button, install a package
-#. TRANSLATORS: button text
-msgid "Install"
-msgstr "Paigalda"
-
-#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
-msgid "GNOME Color Manager"
-msgstr "GNOME värvihaldus"
-
-#. TRANSLATORS: this is the sound description
-msgid "Profiling completed"
-msgstr "Profiili loomine lõpetatud"
-
-#. TRANSLATORS: could not read file
-msgid "Failed to delete file"
-msgstr "Faili kustutamine nurjus"
-
-#. TRANSLATORS: this is when the button is sensitive
-msgid "Create a color profile for the selected device"
-msgstr "Valitud seadme jaoks värviprofiili loomine"
-
-#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-msgid "Cannot create profile: No device is selected"
-msgstr "Profiili pole võimalik luua: ühtegi seadet pole valitud"
-
-#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive because the distro compiled GCM without VTE
-msgid "Cannot create profile: Virtual console support is missing"
-msgstr "Profiili pole võimalik luua: virtuaalse konsooli tugi puudub"
-
-#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-msgid "Cannot create profile: The display device is not connected"
-msgstr "Profiili pole võimalik luua: kuvaseade pole ühendatud"
-
-#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-msgid "Cannot create profile: The display driver does not support XRandR 1.3"
-msgstr "Profiili pole võimalik luua: kuvadraiver ei toeta XRandR 1.3-e"
-
-#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-msgid "Cannot create profile: The measuring instrument is not plugged in"
-msgstr "Profiili pole võimalik luua: mõõteseade pole ühendatud"
-
-#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-msgid "Cannot create profile: The measuring instrument does not support printer profiling"
-msgstr "Profiili pole võimalik luua: mõõteseade ei toeta printeritele profiili loomist"
-
-#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-msgid "Cannot create a profile for this type of device"
-msgstr "Seda liiki seadme jaoks pole võimalik profiili luua"
-
-msgid "Per-device settings not supported. Check your display driver."
-msgstr "Seadme kohta käivad sätted pole toetatud. Kontrolli kuva draiverit."
-
-#. TRANSLATORS: this is where an output is not settable, but we are showing it in the UI
-msgid "No hardware support"
-msgstr "Raudvara tugi puudub"
-
-#. TRANSLATORS: this is where the device has been setup but is not connected
-msgid "disconnected"
-msgstr "ühendus katkestatud"
-
-#. TRANSLATORS: the profile was of the wrong sort for this device
-msgid "Could not import profile"
-msgstr "Profiili ei suudetud importida"
-
-msgid "The profile was of the wrong type for this device"
-msgstr "See profiil ei sobi seda liiki seadmele"
-
-#. TRANSLATORS: this is a sound description
-msgid "Device added"
-msgstr "Seadme lisamine"
-
-#. TRANSLATORS: this is a sound description
-msgid "Device removed"
-msgstr "Seadme eemaldamine"
-
-#. TRANSLATORS: this is when there are no profiles that can be used; the search term is either "RGB" or "CMYK"
-#, c-format
-msgid "No %s color spaces available"
-msgstr "�htegi %s värviruumi pole saadaval"
-
-#. TRANSLATORS: device type
-msgid "Display"
-msgstr "Kuva"
-
-#. TRANSLATORS: device type
-msgid "Scanner"
-msgstr "Skanner"
-
-#. TRANSLATORS: device type
-msgid "Printer"
-msgstr "Printer"
-
-#. TRANSLATORS: device type
-msgid "Camera"
-msgstr "Kaamera"
-
-#. TRANSLATORS: button for more details about the vcgt failure
-msgid "More Information"
-msgstr "Lähemalt"
-
-#. TRANSLATORS: button to install extra profiles
-msgid "Install now"
-msgstr "Paigalda kohe"
-
-#. TRANSLATORS: this is displayed while the devices are being probed
-msgid "Loading list of devicesâ?¦"
-msgstr "Seadmete loendi laadimineâ?¦"
-
-#. TRANSLATORS: this is displayed when the profile is crap
-msgid "This profile does not have the information required for whole-screen color correction."
-msgstr "See profiil ei sisalda kogu-ekraani värviparanduseks vajalikku teavet."
-
-#. TRANSLATORS: this is displayed when the profile is crap
-msgid "More color profiles could be automatically installed."
-msgstr "Veel värviprofiile saaks paigaldada automaatselt."
-
-#. TRANSLATORS: we use this mode at login as we're sure there are no previous settings to clear
-msgid "Do not attempt to clear previously applied settings"
-msgstr "�ra ürita puhastada eelnevalt rakendatud sätteid"
-
 #. TRANSLATORS: title, default paramters needed to calibrate_argyll
 msgid "Getting default parameters"
 msgstr "Vaikimisi parameetrite hankimine"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message
-msgid "This pre-calibrates the screen by sending colored and gray patches to your screen and measuring them with the hardware device."
-msgstr "Eelkalibreerimine, kuvades ekraanil värvilisi ja halle kujundeid ning mõõtes neid kalibreerimisseadmega."
+msgid ""
+"This pre-calibrates the screen by sending colored and gray patches to your "
+"screen and measuring them with the hardware device."
+msgstr ""
+"Eelkalibreerimine, kuvades ekraanil värvilisi ja halle kujundeid ning mõõtes "
+"neid kalibreerimisseadmega."
 
 #. TRANSLATORS: title, patches are specific colours used in calibration
 msgid "Reading the patches"
@@ -280,15 +216,20 @@ msgstr "Näidisalade genereerimine"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message
 msgid "Generating the patches that will be measured with the color instrument."
-msgstr "Näidisalade genereerimine, mida hiljem mõõdetakse kalibreerimisseadmega."
+msgstr ""
+"Näidisalade genereerimine, mida hiljem mõõdetakse kalibreerimisseadmega."
 
 #. TRANSLATORS: title, drawing means painting to the screen
 msgid "Drawing the patches"
 msgstr "Näidisalade joonistamine"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message
-msgid "Drawing the generated patches to the screen, which will then be measured by the hardware device."
-msgstr "Genereeritud näidisalade kuvamine ekraanile, mida seejärel mõõdetakse kalibreerimisseadmega."
+msgid ""
+"Drawing the generated patches to the screen, which will then be measured by "
+"the hardware device."
+msgstr ""
+"Genereeritud näidisalade kuvamine ekraanile, mida seejärel mõõdetakse "
+"kalibreerimisseadmega."
 
 #. TRANSLATORS: this is the copyright string, where it might be "Copyright (c) 2009 Edward Scissorhands" - YOU NEED TO STICK TO ASCII
 #. TRANSLATORS: this is the copyright string, where it might be "Copyright (c) 2009 Edward Scissorhands"
@@ -331,14 +272,6 @@ msgstr "Kuva seadistamine"
 msgid "Setting up display device for useâ?¦"
 msgstr "Kuvaseadme häälestamine kasutamiseks..."
 
-#. TRANSLATORS: title, setting up the photospectromiter
-msgid "Setting up device"
-msgstr "Seadme häälestamine"
-
-#. TRANSLATORS: dialog message
-msgid "Setting up the device to read a spot colorâ?¦"
-msgstr "Seadme häälestamine spot-värvi lugemiseks..."
-
 #. TRANSLATORS: title, patches are specific colors used in calibration
 msgid "Printing patches"
 msgstr "Näidisalade printimine"
@@ -352,20 +285,32 @@ msgid "Wait for the ink to dry"
 msgstr "Tindi kuivamise järel ootamine"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message
-msgid "Please wait a few minutes for the ink to dry. Profiling damp ink will produce a poor profile and may damage your color measuring instrument."
-msgstr "Palun oota paar minutit tindi kuivamist. Märja tindiga loodud profiil on kehv, lisaks võib märg tint kahjustada mõõteseadet."
+msgid ""
+"Please wait a few minutes for the ink to dry. Profiling damp ink will "
+"produce a poor profile and may damage your color measuring instrument."
+msgstr ""
+"Palun oota paar minutit tindi kuivamist. Märja tindiga loodud profiil on "
+"kehv, lisaks võib märg tint kahjustada mõõteseadet."
 
 #. TRANSLATORS: the supplied image contains an alpha channel which we have to strip out
 msgid "Image is not suitable without conversion"
 msgstr "Pilt ei sobi ilma teisendamata kasutamiseks"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message
-msgid "The supplied image contains an alpha channel which the profiling tools do not understand."
-msgstr "Etteantud pilt sisaldab alfakanalit, mida profiili loomise tööriistad ei oska kasutada."
+msgid ""
+"The supplied image contains an alpha channel which the profiling tools do "
+"not understand."
+msgstr ""
+"Etteantud pilt sisaldab alfakanalit, mida profiili loomise tööriistad ei "
+"oska kasutada."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message
-msgid "It is normally safe to convert the image, although you should ensure that the generated profile is valid."
-msgstr "Tavaliselt on pildi teisendamine turvaline, kuigi sa peaksid veenduma, et genereeritud profiil on õige."
+msgid ""
+"It is normally safe to convert the image, although you should ensure that "
+"the generated profile is valid."
+msgstr ""
+"Tavaliselt on pildi teisendamine turvaline, kuigi sa peaksid veenduma, et "
+"genereeritud profiil on õige."
 
 #. TRANSLATORS: button text to convert the RGBA image into RGB
 msgid "Convert"
@@ -384,36 +329,57 @@ msgid "Please attach instrument"
 msgstr "Palun paigalda kalibreerimisseade"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, ask user to attach device, and there's an example image
-msgid "Please attach the measuring instrument to the center of the screen on the gray square like the image below."
-msgstr "Palun kinnita mõõteseade ekraani keskel asuva halli ruudu kohale, nagu alumisel pildil."
+msgid ""
+"Please attach the measuring instrument to the center of the screen on the "
+"gray square like the image below."
+msgstr ""
+"Palun kinnita mõõteseade ekraani keskel asuva halli ruudu kohale, nagu "
+"alumisel pildil."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, ask user to attach device
-msgid "Please attach the measuring instrument to the center of the screen on the gray square."
+msgid ""
+"Please attach the measuring instrument to the center of the screen on the "
+"gray square."
 msgstr "Palun kinnita mõõteseade ekraani keskel asuva halli ruudu kohale."
 
 #. TRANSLATORS: button text
 msgid "Continue"
 msgstr "Edasi"
 
+#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
+msgid "GNOME Color Manager"
+msgstr "GNOME värvihaldus"
+
 #. TRANSLATORS: title, instrument is a hardware color calibration sensor
 msgid "Please configure instrument"
 msgstr "Kalibreerimisseadme häälestamine"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the user has to change a setting on the sensor, and we're showing a picture
-msgid "Please set the measuring instrument to calibration mode like the image below."
-msgstr "Palun lülita mõõteseade kalibreerimisrežiimile, nagu on näidatud alumisel pildil."
+msgid ""
+"Please set the measuring instrument to calibration mode like the image below."
+msgstr ""
+"Palun lülita mõõteseade kalibreerimisrežiimile, nagu on näidatud alumisel "
+"pildil."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the user has to change a setting on the sensor
 msgid "Please set the measuring instrument to calibration mode."
 msgstr "Palun lülita mõõteseade kalibreerimisrežiimile."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the user has to change a setting on the sensor, and we're showing a picture
-msgid "Please set the measuring instrument to screen mode like the image below."
-msgstr "Palun lülita mõõteseade ekraanirežiimile, nagu on näidatud alumisel pildil."
+msgid ""
+"Please set the measuring instrument to screen mode like the image below, and "
+"ensure it is attached to the screen."
+msgstr ""
+"Palun lülita mõõteseade ekraanirežiimile, nagu on näidatud alumisel pildil "
+"ning veendu, et see on tugevalt ekraanile kinnitatud."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the user has to change a setting on the sensor
-msgid "Please set the measuring instrument to screen mode."
-msgstr "Palun lülita mõõteseade ekraanirežiimile."
+msgid ""
+"Please set the measuring instrument to screen mode, and ensure it is "
+"attached to the screen."
+msgstr ""
+"Palun lülita mõõteseade ekraanirežiimile ning veendu, et see on tugevalt "
+"ekraanile kinnitatud."
 
 #. TRANSLATORS: title, the calibration failed
 msgid "Calibration error"
@@ -432,16 +398,26 @@ msgid "No firmware is installed for this instrument."
 msgstr "Selle kalibreerimisseadme püsivara pole paigaldatud."
 
 #. TRANSLATORS: message, the image wasn't good enough
-msgid "The pattern match wasn't good enough. Ensure you have the correct type of target selected."
-msgstr "Mustrite kattuvus ei olnud piisavalt hea. Veendu, et valisid õiget tüüpi testtabeli."
+msgid ""
+"The pattern match wasn't good enough. Ensure you have the correct type of "
+"target selected."
+msgstr ""
+"Mustrite kattuvus ei olnud piisavalt hea. Veendu, et valisid õiget tüüpi "
+"testtabeli."
 
 #. TRANSLATORS: message, the sensor got no readings
-msgid "The measuring instrument got no valid readings. Please ensure the aperture is fully open."
+msgid ""
+"The measuring instrument got no valid readings. Please ensure the aperture "
+"is fully open."
 msgstr "Mõõteseade ei andnud ühtegi sobivat lugemit. Veendu, et ava on lahti."
 
-#. TRANSLATORS: message, the sensor_client has got confused
-msgid "The measuring instrument is busy and is not starting up. Please remove the USB plug and re-insert before trying to use this device."
-msgstr "Mõõteseade on hõivatud ja ei käivitu. Enne uuesti proovimist palun eemalda ning ühenda USB juhe."
+#. TRANSLATORS: message, the colorimeter has got confused
+msgid ""
+"The measuring instrument is busy and is not starting up. Please remove the "
+"USB plug and re-insert before trying to use this device."
+msgstr ""
+"Mõõteseade on hõivatud ja ei käivitu. Enne uuesti proovimist palun eemalda "
+"ning ühenda USB juhe."
 
 #. TRANSLATORS: dialog title
 msgid "Reading target"
@@ -452,7 +428,6 @@ msgid "Failed to read the strip correctly."
 msgstr "Riba ei suudetud õigesti lugeda."
 
 #. TRANSLATORS: button text
-#. TRANSLATORS: button
 msgid "Retry"
 msgstr "Proovi uuesti"
 
@@ -466,40 +441,47 @@ msgid "It looks like you've measured the wrong strip."
 msgstr "Tundub, et mõõtsid vale riba."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
-msgid "If you've really measured the right one, it's okay, it could just be unusual paper."
-msgstr "Kui sa tõesti mõõtsid õiget riba, siis las olla, paber võib olla ebaharilik."
+msgid ""
+"If you've really measured the right one, it's okay, it could just be unusual "
+"paper."
+msgstr ""
+"Kui sa tõesti mõõtsid õiget riba, siis las olla, paber võib olla ebaharilik."
 
 #. TRANSLATORS: button
 msgid "Use anyway"
 msgstr "Kasuta ikkagi"
 
-#. TRANSLATORS: title, the calibration failed
-msgid "Device Error"
-msgstr "Seadme tõrge"
-
-#. TRANSLATORS: message, the sample was not read correctly
-msgid "The device could not measure the color spot correctly."
-msgstr "Seade ei suutnud värvitäppi õigesti mõõta."
-
 #. TRANSLATORS: dialog title, where %s is a letter like 'A'
 #, c-format
 msgid "Ready to read strip %s"
 msgstr "Valmis riba %s lugemiseks"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
-msgid "Place the sensor_client on the area of white next to the letter and click and hold the measure switch."
-msgstr "Aseta kolorimeeter sensor_client valgele alale tähe kõrval ning hoia mõõdistamise nuppu all."
+msgid ""
+"Place the colorimeter on the area of white next to the letter and click and "
+"hold the measure switch."
+msgstr ""
+"Aseta kolorimeeter valgele alale tähe kõrval ning hoia mõõdistamise nuppu "
+"all."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
-msgid "Slowly scan the target line from left to right and release the switch when you get to the end of the page."
-msgstr "Skaneeri aegalselt testtabeli rida vasakult paremale ja vabasta nupp, kui jõuad lehe lõppu."
+msgid ""
+"Slowly scan the target line from left to right and release the switch when "
+"you get to the end of the page."
+msgstr ""
+"Skaneeri aegalselt testtabeli rida vasakult paremale ja vabasta nupp, kui "
+"jõuad lehe lõppu."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, the sensor has to be above the line
-msgid "Ensure the center of the device is properly aligned with the row you are trying to measure."
+msgid ""
+"Ensure the center of the device is properly aligned with the row you are "
+"trying to measure."
 msgstr "Veendu, et seadme keskkoht on mõõdetava rea keskel."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
-msgid "If you make a mistake just release the switch and you'll get a chance to try again."
+msgid ""
+"If you make a mistake just release the switch and you'll get a chance to try "
+"again."
 msgstr "Kui sa teed vea, vabasta nupp ning saad võimaluse uuesti proovida."
 
 #. TRANSLATORS: title, printing reference files to media
@@ -547,24 +529,36 @@ msgid "Could not detect screen type"
 msgstr "Ekraani liiki suudetud automaatselt tuvastada"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message
-msgid "Please indicate if the screen you are trying to profile is an LCD, CRT or a projector."
-msgstr "Määra kas ekraan, millele üritad profiili luua, on LCD (õhuke vedelkristallpaneel), CRT (harilik katoodkuvar) või projektor."
+msgid ""
+"Please indicate if the screen you are trying to profile is an LCD, CRT or a "
+"projector."
+msgstr ""
+"Määra kas ekraan, millele üritad profiili luua, on LCD (õhuke "
+"vedelkristallpaneel), CRT (harilik katoodkuvar) või projektor."
 
 #. TRANSLATORS: title, the hardware calibration device does not support projectors
 msgid "Could not calibrate and profile using this color measuring instrument"
 msgstr "Selle värvimõõteseadmega pole võimalik kalibreerida ja profiile luua"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message
-msgid "This color measuring instrument is not designed to support calibration and profiling projectors."
-msgstr "See värvimõõteseade ei ole loodud projektorite kalibreerimiseks ja neile profiilide loomiseks."
+msgid ""
+"This color measuring instrument is not designed to support calibration and "
+"profiling projectors."
+msgstr ""
+"See värvimõõteseade ei ole loodud projektorite kalibreerimiseks ja neile "
+"profiilide loomiseks."
 
 #. TRANSLATORS: dialog title
 msgid "Profile Precision"
 msgstr "Profiili täpsus"
 
 #. TRANSLATORS: this is the message body for the chart selection
-msgid "A higher precision profile provides higher accuracy in color matching but requires more time for reading the color patches."
-msgstr "Kõrgtäpne profiil tagab värvide vastavuse suurema täpsuse, kuid värvide mõõtmiseks kulub rohkem aega."
+msgid ""
+"A higher precision profile provides higher accuracy in color matching but "
+"requires more time for reading the color patches."
+msgstr ""
+"Kõrgtäpne profiil tagab värvide vastavuse suurema täpsuse, kuid värvide "
+"mõõtmiseks kulub rohkem aega."
 
 #. TRANSLATORS: this is the message body for the chart selection
 msgid "For a typical workflow, a normal precision profile is sufficient."
@@ -579,12 +573,19 @@ msgid "Custom"
 msgstr "Kohandatud"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, preface
-msgid "Before calibrating the display, it is recommended to configure your display with the following settings to get optimal results."
-msgstr "Enne monitori kalibreerimist on optimaalsete tulemuste saavutamiseks soovitatav monitor seadistada järgmiste sätetega."
+msgid ""
+"Before calibrating the display, it is recommended to configure your display "
+"with the following settings to get optimal results."
+msgstr ""
+"Enne monitori kalibreerimist on optimaalsete tulemuste saavutamiseks "
+"soovitatav monitor seadistada järgmiste sätetega."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, preface
-msgid "You may want to consult the owner's manual for your display on how to achieve these settings."
-msgstr "Sa võid uurida oma monitori kasutusjuhendist, kuidas neid sätteid määrata."
+msgid ""
+"You may want to consult the owner's manual for your display on how to "
+"achieve these settings."
+msgstr ""
+"Sa võid uurida oma monitori kasutusjuhendist, kuidas neid sätteid määrata."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, bullet item
 msgid "Reset your display to the factory defaults."
@@ -592,23 +593,34 @@ msgstr "Monitori lähtestamine tehase vaikesätetele."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, bullet item
 msgid "Disable dynamic contrast if your display has this feature."
-msgstr "Dünaamilise kontrastsuse keelamine, kui sinu monitoril on selline võimalus."
+msgstr ""
+"Dünaamilise kontrastsuse keelamine, kui sinu monitoril on selline võimalus."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, bullet item
-msgid "Configure your display with custom color settings and ensure the RGB channels are set to the same values."
-msgstr "Seadista monitor kohandatud värvisätetega ja veendu, et RGB-kanalitele on määratud samad väärtused."
+msgid ""
+"Configure your display with custom color settings and ensure the RGB "
+"channels are set to the same values."
+msgstr ""
+"Seadista monitor kohandatud värvisätetega ja veendu, et RGB-kanalitele on "
+"määratud samad väärtused."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, addition to bullet item
 msgid "If custom color is not available then use a 6500K color temperature."
-msgstr "Kui kohandatud värvust pole saadaval, kasuta värvustemperatuurina 6500K."
+msgstr ""
+"Kui kohandatud värvust pole saadaval, kasuta värvustemperatuurina 6500K."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, bullet item
-msgid "Adjust the display brightness to a comfortable level for prolonged viewing."
+msgid ""
+"Adjust the display brightness to a comfortable level for prolonged viewing."
 msgstr "Määra pikaajalisel vaatamisel mugav monitori heleduse tase."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, suffix
-msgid "For best results, the display should have been powered for at least 15 minutes before starting the calibration."
-msgstr "Parimate tulemuste saavutamiseks peaks monitor olema enne kalibreerimise algust töötanud vähemalt 15 minutit."
+msgid ""
+"For best results, the display should have been powered for at least 15 "
+"minutes before starting the calibration."
+msgstr ""
+"Parimate tulemuste saavutamiseks peaks monitor olema enne kalibreerimise "
+"algust töötanud vähemalt 15 minutit."
 
 msgid "Display setup"
 msgstr "Kuva sätted"
@@ -623,6 +635,10 @@ msgstr "Kalibreerimise testtabeli valimine"
 msgid "Supported images files"
 msgstr "Toetatud pildifailid"
 
+#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
+msgid "All files"
+msgstr "Kõik failid"
+
 #. TRANSLATORS: dialog for file->open dialog
 msgid "Select CIE reference values file"
 msgstr "Vali CIE etalonväärtuste fail"
@@ -631,6 +647,10 @@ msgstr "Vali CIE etalonväärtuste fail"
 msgid "CIE values"
 msgstr "CIE-väärtused"
 
+#. TRANSLATORS: dialog for file->open dialog
+msgid "Select ICC Profile File"
+msgstr "ICC-profiili faili avamine"
+
 msgid "Open"
 msgstr "Ava"
 
@@ -641,8 +661,12 @@ msgstr "Profiili loomise režiimi valimine"
 #. TRANSLATORS: dialog message. Test patches are pages of colored squares
 #. * that are printed with a printer, and then read in with a calibration
 #. * device to create a profile
-msgid "Please indicate if you want to profile a local printer, generate some test patches, or profile using existing test patches."
-msgstr "Määra, kas tahad profiili luua kohalikule printerile, genereerida näidisalad või luua profiil kasutades testpilte."
+msgid ""
+"Please indicate if you want to profile a local printer, generate some test "
+"patches, or profile using existing test patches."
+msgstr ""
+"Määra, kas tahad profiili luua kohalikule printerile, genereerida näidisalad "
+"või luua profiil kasutades testpilte."
 
 #. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
 msgid "Install missing files?"
@@ -650,7 +674,9 @@ msgstr "Kas paigaldada puuduvad failid?"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message saying the color targets are not installed
 msgid "Common color target files are not installed on this computer."
-msgstr "Tavapärased värvide testtabelite failid ei ole sellesse arvutisse paigaldatud."
+msgstr ""
+"Tavapärased värvide testtabelite failid ei ole sellesse arvutisse "
+"paigaldatud."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message saying the color targets are not installed
 msgid "Color target files are needed to convert the image to a color profile."
@@ -664,6 +690,16 @@ msgstr "Kas tahad need paigaldada?"
 msgid "If you already have the correct file, you can skip this step."
 msgstr "Kui sul juba on õige fail, võid selle sammu vahele jätta."
 
+#. TRANSLATORS: button, skip installing a package
+msgid "Do not install"
+msgstr "Ã?ra paigalda"
+
+#. TRANSLATORS: button, install a package
+#. TRANSLATORS: button text
+#. TRANSLATORS: button, install a package
+msgid "Install"
+msgstr "Paigalda"
+
 #. TRANSLATORS: this is the window title for when the user selects the calibration target.
 #. * A calibration target is an accuratly printed grid of colors, for instance:
 #. * the IT 8.7 targets available here: http://www.targets.coloraid.de/
@@ -672,27 +708,47 @@ msgstr "Palun vali kalibreerimise testtabel"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, preface. A calibration target looks like
 #. * this: http://www.colorreference.de/targets/target.jpg
-msgid "Before profiling the device, you have to manually capture an image of a calibration target and save it as a TIFF image file."
-msgstr "Enne seadme jaoks profiili loomist pead käsitsi tegema kalibreeritud värvinäidistest pildi ja salvestama selle TIFF-vormingus pildifailina."
+msgid ""
+"Before profiling the device, you have to manually capture an image of a "
+"calibration target and save it as a TIFF image file."
+msgstr ""
+"Enne seadme jaoks profiili loomist pead käsitsi tegema kalibreeritud "
+"värvinäidistest pildi ja salvestama selle TIFF-vormingus pildifailina."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, preface
-msgid "Ensure that the contrast and brightness are not changed and color correction profiles are not applied."
-msgstr "Kontrolli, et kontrastsust ja heledust pole muudetud ja värviparandusprofiile ei rakendata."
+msgid ""
+"Ensure that the contrast and brightness are not changed and color correction "
+"profiles are not applied."
+msgstr ""
+"Kontrolli, et kontrastsust ja heledust pole muudetud ja "
+"värviparandusprofiile ei rakendata."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, suffix
-msgid "The device sensor should have been cleaned prior to scanning and the output file resolution should be at least 200dpi."
-msgstr "Seadme sensor peaks olema enne skaneerimist puhastatud ja väljundfaili lahutus peaks olema vähemalt 200dpi."
+msgid ""
+"The device sensor should have been cleaned prior to scanning and the output "
+"file resolution should be at least 200dpi."
+msgstr ""
+"Seadme sensor peaks olema enne skaneerimist puhastatud ja väljundfaili "
+"lahutus peaks olema vähemalt 200dpi."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, preface
-msgid "Ensure that the white-balance has not been modified by the camera and that the lens is clean."
-msgstr "Veendu, et valge tasakaalu kaameras ei ole muudetud ning läätsed on puhtad."
+msgid ""
+"Ensure that the white-balance has not been modified by the camera and that "
+"the lens is clean."
+msgstr ""
+"Veendu, et valge tasakaalu kaameras ei ole muudetud ning läätsed on puhtad."
 
 #. TRANSLATORS: dialog message, suffix
-msgid "For best results, the reference target should also be less than two years old."
-msgstr "Parima tulemuse saavutamiseks ei tohiks testtabel olla vanem kui kaks aastat."
+msgid ""
+"For best results, the reference target should also be less than two years "
+"old."
+msgstr ""
+"Parima tulemuse saavutamiseks ei tohiks testtabel olla vanem kui kaks aastat."
 
 #. TRANSLATORS: this is the message body for the chart selection
-msgid "Please select the calibration target type which corresponds to your reference file."
+msgid ""
+"Please select the calibration target type which corresponds to your "
+"reference file."
 msgstr "Palun vali testtabeli tüüp, mis vastab näidisfailile."
 
 #. TRANSLATORS: this is probably a brand name
@@ -740,12 +796,18 @@ msgid "Introduction to display calibration"
 msgstr "Sissejuhatus kuva kalibreerimisse"
 
 #. TRANSLATORS: message text, an ICC profile is a file that characterizes the device
-msgid "This dialog will help calibrate your display and create a custom ICC profile."
-msgstr "See dialoog aitab sul kalibreerida kuva ning luua kohandatud ICC-profiili."
+msgid ""
+"This dialog will help calibrate your display and create a custom ICC profile."
+msgstr ""
+"See dialoog aitab sul kalibreerida kuva ning luua kohandatud ICC-profiili."
 
 #. TRANSLATORS: message text, telling the user they are in for the long haul
-msgid "The calibration will involve several steps so that an accurate profile can be obtained."
-msgstr "Kalibreerimine sisaldab mitut sammu, mis on vajalikud täpse profiili loomiseks."
+msgid ""
+"The calibration will involve several steps so that an accurate profile can "
+"be obtained."
+msgstr ""
+"Kalibreerimine sisaldab mitut sammu, mis on vajalikud täpse profiili "
+"loomiseks."
 
 #. TRANSLATORS: message text, this is a lie. It will take more than a few minutes, but we don't want to scare the hapless user
 msgid "It should only take a few minutes."
@@ -753,8 +815,12 @@ msgstr "Selleks peaks kuluma ainult mõni minut."
 
 #. TRANSLATORS: message text, when you're comparing colors, it helps if the image is a bit out of focus otherwise the
 #. * fovea (center bit of the eye) tries to 'pick out' a colour, rather than take the average reading
-msgid "It may help to sit further from the screen or to squint at the calibration images in order to accurately compare the colors."
-msgstr "Värvide tõeseks võrdlemiseks võib olla kasulik istuda ekraanist kaugemale või kissitada kalibreerimispilte vaadates silmi."
+msgid ""
+"It may help to sit further from the screen or to squint at the calibration "
+"images in order to accurately compare the colors."
+msgstr ""
+"Värvide tõeseks võrdlemiseks võib olla kasulik istuda ekraanist kaugemale "
+"või kissitada kalibreerimispilte vaadates silmi."
 
 #. TRANSLATORS: message text, tell the use that they can go back and forwards, as the human eye sucks
 msgid "You can repeat the calibration steps as many times as you want."
@@ -766,24 +832,125 @@ msgid "Create table item %i/%i"
 msgstr "Tabeli loomine %i / %i"
 
 #. TRANSLATORS: message text
-msgid "Please try to match up the gray square with the surrounding alternating bars. You should match the brightness first, and then if required change the color tint so it looks plain gray."
-msgstr "Proovi leida hallile ruudule vastavat tooni riba kõrvalt. Kõigepealt peaks leidma sobiva heleduse ning seejärel vajadusel kohandama värvust, et see paistaks täiesti hall."
+msgid ""
+"Please try to match up the gray square with the surrounding alternating "
+"bars. You should match the brightness first, and then if required change the "
+"color tint so it looks plain gray."
+msgstr ""
+"Proovi leida hallile ruudule vastavat tooni riba kõrvalt. Kõigepealt peaks "
+"leidma sobiva heleduse ning seejärel vajadusel kohandama värvust, et see "
+"paistaks täiesti hall."
 
 #. TRANSLATORS: dialog title
 msgid "Summary"
 msgstr "Kokkuvõte"
 
 #. TRANSLATORS: message text
-msgid "This display is now calibrated. You can change the current profile using the Color Profiles program."
-msgstr "Kuva on nüüd kalibreeritud. Sa võid muuta praegust profiili värviprofiilide rakendusest."
+msgid ""
+"This display is now calibrated. You can change the current profile using the "
+"Color Profiles program."
+msgstr ""
+"Kuva on nüüd kalibreeritud. Sa võid muuta praegust profiili värviprofiilide "
+"rakendusest."
+
+#. TRANSLATORS: error message
+msgid "This device already exists"
+msgstr "Seade on juba olemas"
 
-msgid "Default"
-msgstr "Vaikimisi"
+#. TRANSLATORS: this is when the device is not recognized
+msgid "Measuring instrument not recognized"
+msgstr "Mõõteseadet ei tuntud ära"
 
 #. TRANSLATORS: this is the name of the internal panel
 msgid "Laptop LCD"
 msgstr "Sülearvuti LCD"
 
+#. TRANSLATORS: this is when the EDID file cannot be read
+msgid "Cannot load file contents"
+msgstr "Faili sisu pole võimalik laadida"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the EDID cannot be parsed
+msgid "Cannot parse EDID contents"
+msgstr "EDID-sisu pole võimalik analüüsida"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+msgid "Monitor name"
+msgstr "Monitori nimi"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+msgid "Vendor name"
+msgstr "Tootja nimi"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+msgid "Serial number"
+msgstr "Seerianumber"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+msgid "Text string"
+msgstr "Tekstisõne"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+msgid "PNP identifier"
+msgstr "PNP-identifikaator"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+msgid "Size"
+msgstr "Suurus"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+msgid "Gamma"
+msgstr "Gamma"
+
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to parse
+msgid "EDID dumps to parse"
+msgstr "EDID tõmmised, mida analüüsida"
+
+#. TRANSLATORS: this is the filename we are displaying
+msgid "EDID dump"
+msgstr "EDID tõmmis"
+
+#. TRANSLATORS: we saved the EDID to a file - second parameter is a filename
+#, c-format
+msgid "Saved %i bytes to %s"
+msgstr "%i baiti salvestati faili %s"
+
+#. TRANSLATORS: we saved the EDID to a file - parameter is a filename
+#, c-format
+msgid "Failed to save EDID to %s"
+msgstr "EDID-i salvestamine faili %s nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
+msgid "Profiles to view"
+msgstr "Profiilid, mida kuvada"
+
+#. TRANSLATORS: this just dumps the profile to the screen
+msgid "ICC profile dump program"
+msgstr "ICC-profiili väljastaja"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+msgid "The description of the profile"
+msgstr "Profiili kirjeldus"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+msgid "The copyright of the profile"
+msgstr "Profiili autoriõigus"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+msgid "The model of the profile"
+msgstr "Profiili mudel"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+msgid "The manufacturer of the profile"
+msgstr "Profiili tootja"
+
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of icc files to fix
+msgid "Profiles to fix"
+msgstr "Profiilid, mida parandada"
+
+#. TRANSLATORS: this fixes broken profiles
+msgid "ICC profile fix program"
+msgstr "ICC-profiil parandamise programm"
+
 #. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
 #. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
 msgid "ICC profile to install"
@@ -806,10 +973,6 @@ msgstr "Faili parsimine nurjus: %s"
 msgid "ICC profile already installed"
 msgstr "ICC-profiil on juba paigaldatud"
 
-#. TRANSLATORS: color profile already been installed
-msgid "ICC profile already installed system-wide"
-msgstr "ICC-profiil on juba paigaldatud kogu süsteemile"
-
 #. TRANSLATORS: message text
 #, c-format
 msgid "Import ICC color profile %s?"
@@ -823,6 +986,10 @@ msgstr "Kas importida ICC-värviprofiil?"
 msgid "Import ICC profile"
 msgstr "Impordi ICC-profiil"
 
+#. TRANSLATORS: could not read file
+msgid "Failed to copy file"
+msgstr "Faili kopeerimine nurjus"
+
 #. TRANSLATORS: this is the ICC profile description stored in an atom in the XServer
 msgid "Description:"
 msgstr "Kirjeldus:"
@@ -847,15 +1014,11 @@ msgstr "Väljundprofiil '%s':"
 msgid "not set"
 msgstr "pole määratud"
 
-#. TRANSLATORS: no DBus session bus
-msgid "Failed to connect to session bus:"
-msgstr "Seansi siiniga ühendumine nurjus:"
-
 #. TRANSLATORS: the DBus method failed
-msgid "The request failed:"
-msgstr "Päring nurjus:"
+msgid "The request failed"
+msgstr "Päring nurjus"
 
-#. TRANSLATORS: no profile has been asigned to this device
+#. TRANSLATORS: no rofile has been asigned to this device
 msgid "There are no ICC profiles for this device"
 msgstr "Sellele seadmele pole määratud ühtegi ICC-profiili"
 
@@ -863,22 +1026,14 @@ msgstr "Sellele seadmele pole määratud ühtegi ICC-profiili"
 msgid "Suitable profiles for:"
 msgstr "Sobivad profiilid seadmele:"
 
-#. TRANSLATORS: no profile has been asigned to this device
-msgid "There are no ICC profiles assigned to this file"
-msgstr "Selle failiga pole seotud ühtegi ICC-profiili"
-
 #. TRANSLATORS: no profile has been asigned to this window
 msgid "There are no ICC profiles for this window"
 msgstr "Sellele aknale pole määratud ühtegi ICC-profiili"
 
-#. TRANSLATORS: no profile has been asigned to this device
+#. TRANSLATORS: no rofile has been asigned to this device type
 msgid "There are no ICC profiles for this device type"
 msgstr "Seda liiki seadmele pole ühtegi ICC-profiili"
 
-#. TRANSLATORS: the DBus method failed
-msgid "The request failed"
-msgstr "Päring nurjus"
-
 #. TRANSLATORS: this is the rendering intent of the output
 msgid "Rendering intent (display):"
 msgstr "Renderdamisviis (kuva):"
@@ -887,27 +1042,23 @@ msgstr "Renderdamisviis (kuva):"
 msgid "Rendering intent (softproof):"
 msgstr "Renderdamisviis (väljundvaade):"
 
-#. TRANSLATORS: this is the rendering intent of the output
+#. TRANSLATORS: this is filename of the default colorspace
 msgid "RGB Colorspace:"
 msgstr "RGB värviruum:"
 
-#. TRANSLATORS: this is the rendering intent of the printer
+#. TRANSLATORS: this is filename of the default colorspace
 msgid "CMYK Colorspace:"
 msgstr "CMYK värviruum:"
 
 #. TRANSLATORS: command line option
-msgid "Show xserver properties"
-msgstr "xserveri omaduste kuvamine"
+msgid "Show X11 properties"
+msgstr "X11 omaduste kuvamine"
 
 #. TRANSLATORS: command line option
 msgid "Get the profiles for a specific device"
 msgstr "Määratud seadme profiilide hankimine"
 
 #. TRANSLATORS: command line option
-msgid "Get the profiles for a specific file"
-msgstr "Määratud faili profiilide hankimine"
-
-#. TRANSLATORS: command line option
 msgid "Get the profile for a specific window"
 msgstr "Määratud akna profiilide hankimine"
 
@@ -924,8 +1075,8 @@ msgid "EDID inspect program"
 msgstr "EDID-i inspekteerimise programm"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the user does --type=mickeymouse
-msgid "Device or profile type not recognized, recognised types are:"
-msgstr "Seadme või profiili liiki ei tuntud ära, teadaolevad liigid on:"
+msgid "Device type not recognized"
+msgstr "Seadme liiki ei tuntud ära"
 
 #. command line argument, the ID of the device
 msgid "Device ID, e.g. 'xrandr_ibm_france_ltn154p2_l05'"
@@ -983,44 +1134,124 @@ msgstr "Sihtfaili nimi peab olema absoluutne."
 msgid "Failed to copy:"
 msgstr "Kopeerimine nurjus:"
 
-#. TRANSLATORS: this is when the ambient light level is unknown
-#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
-#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
-msgid "Unknown"
-msgstr "Tundmatu"
-
-#. TRANSLATORS: this is displayed the user has not got suitable hardware
-msgid "No colorimeter is attached."
-msgstr "Kolorimeeter pole ühendatud."
+#. TRANSLATORS: could not save for all users
+msgid "Failed to save defaults for all users"
+msgstr "Vaikesätete salvestamine kõigi kasutajate jaoks nurjus"
 
-#. TRANSLATORS: this is displayed if VTE support is not enabled
-msgid "This application was compiled without VTE support."
-msgstr "Rakendus on kompileeritud ilma VTE toeta."
+#. TRANSLATORS: this is where no profile is selected
+msgid "None"
+msgstr "Puudub"
 
-#. TRANSLATORS: this is displayed the user has not got suitable hardware
-msgid "The attached colorimeter is not capable of reading a spot color."
-msgstr "Kaasa pandud kolorimeeter ei sobi punktvärvide lugemiseks."
+#. TRANSLATORS: this is where the user can click and import a profile
+msgid "Other profileâ?¦"
+msgstr "Muu profiil..."
 
-#. TRANSLATORS: we can make this modal (stay on top of) another window
-msgid "Set the parent window to make this modal"
-msgstr "Määra, millise akna peal see peab asuma"
+#. TRANSLATORS: could not calibrate
+msgid "Failed to calibrate device"
+msgstr "Seadme kalibreerimine nurjus"
 
-#. TRANSLATORS: tool that is used to pick colors
-msgid "GNOME Color Manager Color Picker"
-msgstr "GNOME värvihalduri värvivalija"
+#. TRANSLATORS: could not calibrate
+msgid "Failed to calibrate printer"
+msgstr "Printeri kalibreerimine nurjus"
 
 #. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
 msgid "Permanently delete profile?"
 msgstr "Kas profiil jäädavalt kustutada?"
 
 #. TRANSLATORS: dialog message
-msgid "Are you sure you want to remove this profile from your system permanently?"
-msgstr "Kas oled kindel, et tahad selle profiili oma süsteemist jäädavalt eemaldada?"
+msgid ""
+"Are you sure you want to remove this profile from your system permanently?"
+msgstr ""
+"Kas oled kindel, et tahad selle profiili oma süsteemist jäädavalt eemaldada?"
 
 #. TRANSLATORS: button, delete a profile
 msgid "Delete"
 msgstr "Kustuta"
 
+msgid "Import"
+msgstr "Impordi"
+
+#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
+msgid "Supported ICC profiles"
+msgstr "Toetatud ICC-profiilid"
+
+#. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
+msgid "Install missing calibration and profiling software?"
+msgstr "Kas paigaldada kalibreerimis- ja profiili loomise tarkvara?"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message saying the argyllcms is not installed
+msgid "Calibration and profiling software is not installed on this computer."
+msgstr "Kalibreerimis- ja profiili loomise tarkvara pole paigaldatud."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message saying the color targets are not installed
+msgid "These tools are required to build color profiles for devices."
+msgstr "Need tööriistad on vajalikud seadmete jaoks värviprofiilide loomiseks."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, asking if it's okay to install it
+msgid "Do you want them to be automatically installed?"
+msgstr "Kas tahad need automaatselt paigaldada?"
+
+#. TRANSLATORS: this is the sound description
+msgid "Profiling completed"
+msgstr "Profiili loomine lõpetatud"
+
+#. TRANSLATORS: could not add virtual device
+msgid "Failed to create virtual device"
+msgstr "Virtuaalse seadme loomine nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: could not add virtual device
+msgid "Failed to save virtual device"
+msgstr "Virtuaalse seadme salvestamine nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: could not add virtual device
+msgid "Failed to add virtual device"
+msgstr "Virtuaalse seadme lisamine nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: could not read file
+msgid "Failed to delete file"
+msgstr "Faili kustutamine nurjus"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is sensitive
+msgid "Create a color profile for the selected device"
+msgstr "Valitud seadme jaoks värviprofiili loomine"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+msgid "Cannot profile: No device is selected"
+msgstr "Profiili pole võimalik luua: ühtegi seadet pole valitud"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+msgid "Cannot calibrate: The device is not connected"
+msgstr "Pole võimalik kalibreerida: seade pole ühendatud"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+msgid "Cannot calibrate: The display driver does not support XRandR 1.3"
+msgstr "Pole võimalik kalibreerida: kuvadraiver ei toeta XRandR 1.3-e"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+msgid "Cannot calibrate: The measuring instrument is not plugged in"
+msgstr "Pole võimalik kalibreerida: mõõteseade pole ühendatud"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+msgid "Cannot profile: The measuring instrument is not plugged in"
+msgstr "Profiili pole võimalik luua: mõõteseade pole ühendatud"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+msgid ""
+"Cannot profile: The measuring instrument does not support printer profiling"
+msgstr ""
+"Profiili pole võimalik luua: mõõteseade ei toeta printeritele profiili "
+"loomist"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+msgid "Cannot profile this type of device"
+msgstr "Seda liiki seadme jaoks pole võimalik profiili luua"
+
+#. TRANSLATORS: Some shitty binary drivers do not support per-head gamma controls.
+#. * Whilst this does not matter if you only have one monitor attached, it means you
+#. * can't color correct additional monitors or projectors.
+msgid "Per-device settings not supported. Check your display driver."
+msgstr "Seadme kohta käivad sätted pole toetatud. Kontrolli kuva draiverit."
+
 #. TRANSLATORS: this the ICC profile type
 msgid "Input device"
 msgstr "Sisendseade"
@@ -1049,6 +1280,11 @@ msgstr "Kokkuvõte"
 msgid "Named color"
 msgstr "Värvuse nimi"
 
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+msgid "Unknown"
+msgstr "Tundmatu"
+
 #. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
 msgid "XYZ"
 msgstr "XYZ"
@@ -1099,36 +1335,71 @@ msgstr "Jah"
 msgid "No"
 msgstr "Ei"
 
-#. TRANSLATORS: this is the tooltip when the profile can be deleted
-msgid "Delete this profile"
-msgstr "Kustuta see profiil"
+#. TRANSLATORS: this is where an output is not settable, but we are showing it in the UI
+msgid "No hardware support"
+msgstr "Raudvara tugi puudub"
+
+#. TRANSLATORS: this is where the device has been setup but is not connected
+msgid "disconnected"
+msgstr "ühendus katkestatud"
+
+#. TRANSLATORS: the profile was of the wrong sort for this device
+msgid "Could not import profile"
+msgstr "Profiili ei suudetud importida"
 
-#. TRANSLATORS: this is the tooltip when the profile cannot be deleted
-msgid "This profile cannot be deleted"
-msgstr "Seda profiili pole võimalik kustutada"
+msgid "The profile was of the wrong type for this device"
+msgstr "See profiil ei sobi seda liiki seadmele"
 
-#. TRANSLATORS: combo-entry, no graph selected to be shown
-msgid "None"
-msgstr "Puudub"
+#. TRANSLATORS: this is a sound description
+msgid "Device added"
+msgstr "Seadme lisamine"
 
-#. TRANSLATORS: combo-entry, this is a graph plot type (look it up on google...)
-msgid "CIE 1931 xy"
-msgstr "CIE 1931 xy"
+#. TRANSLATORS: this is a sound description
+msgid "Device removed"
+msgstr "Seadme eemaldamine"
 
-#. TRANSLATORS: combo-entry, this is a graph plot type (what goes in, v.s. what goes out)
-msgid "Transfer response curve"
-msgstr "Kõvera teisendus"
+#. TRANSLATORS: this is when there are no profiles that can be used; the search term is either "RGB" or "CMYK"
+#, c-format
+msgid "No %s color spaces available"
+msgstr "�htegi %s värviruumi pole saadaval"
 
-#. TRANSLATORS: combo-entry, this is a graph plot type (what data we snd the graphics card)
-msgid "Video card gamma table"
-msgstr "Videokaardi gammatabel"
+#. TRANSLATORS: device type
+msgid "Display"
+msgstr "Kuva"
 
-#. TRANSLATORS: combo-entry, this is a preview image of what the profile looks like
-msgid "Image preview (input)"
-msgstr "Pildi eelvaade (sisend)"
+#. TRANSLATORS: device type
+msgid "Scanner"
+msgstr "Skanner"
 
-msgid "Image preview (output)"
-msgstr "Pildi eelvaade (väljund)"
+#. TRANSLATORS: device type
+msgid "Printer"
+msgstr "Printer"
+
+#. TRANSLATORS: device type
+msgid "Camera"
+msgstr "Kaamera"
+
+#. TRANSLATORS: we can make this modal (stay on top of) another window
+msgid "Set the parent window to make this modal"
+msgstr "Määra, millise akna peal see peab asuma"
+
+#. TRANSLATORS: button for more details about the vcgt failure
+msgid "More Information"
+msgstr "Lähemalt"
+
+#. TRANSLATORS: this is displayed while the devices are being probed
+msgid "Loading list of devicesâ?¦"
+msgstr "Seadmete loendi laadimineâ?¦"
+
+#. TRANSLATORS: this is displayed when the profile is crap
+msgid ""
+"This profile does not have the information required for whole-screen color "
+"correction."
+msgstr "See profiil ei sisalda kogu-ekraani värviparanduseks vajalikku teavet."
+
+#. TRANSLATORS: this is where the ICC profile_lcms1 has no description
+msgid "Missing description"
+msgstr "Kirjeldus puudub"
 
 #. TRANSLATORS: button: this is to open GCM
 msgid "Recalibrate now"
@@ -1162,45 +1433,25 @@ msgstr "Värvihaldus"
 msgid "Color Management D-Bus Service"
 msgstr "Värvihalduse DBus-i teenus"
 
+#. TRANSLATORS: this is the profile creation date strftime format
+msgid "%B %e %Y, %I:%M:%S %p"
+msgstr "%e. %B %Y, %H:%M:%S"
+
 #. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
 msgid "Perceptual"
 msgstr "Pertseptuaalne"
 
 #. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
-msgid "Relative"
-msgstr "Suhteline"
+msgid "Relative colormetric"
+msgstr "Suhteline kolorimeetria"
 
 #. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
 msgid "Saturation"
 msgstr "Küllastus"
 
 #. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
-msgid "Absolute"
-msgstr "Absoluutne"
-
-#. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
-msgid "High quality photography"
-msgstr "Kõrgkvaliteetne fotograafia"
-
-#. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
-msgid "Precise color matching"
-msgstr "Täpne värvivastavus"
-
-#. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
-msgid "Graphs and presentations"
-msgstr "Graafikud ja esitlused"
-
-#. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
-msgid "Proofing devices"
-msgstr "Kontrollseadmed"
-
-#. TRANSLATORS: this is where the ICC profile has no description
-msgid "Missing description"
-msgstr "Kirjeldus puudub"
-
-#. TRANSLATORS: this is the profile creation date strftime format
-msgid "%B %e %Y, %I:%M:%S %p"
-msgstr "%e. %B %Y, %H:%M:%S"
+msgid "Absolute colormetric"
+msgstr "Absoluutne kolorimeetria"
 
 msgid "Blue:"
 msgstr "Sinine:"
@@ -1258,89 +1509,66 @@ msgstr "Punane:"
 msgid "precision"
 msgstr "täpsus"
 
-# tõlkekommentaar tundub kohatu
-#. This shows the error in the conversion to RGB.
-#, fuzzy
-msgid "Ambient:"
-msgstr "Ã?mbrus:"
-
-#. Window title, where the user can pick spot colors using a measuring device
-msgid "Color Picker"
-msgstr "Värvivalija"
-
-#. This is the title to a combobox that switches the RGB conversion between different colorspaces such as Adobe RGB and sRGB
-msgid "Colorspace:"
-msgstr "Värviruum:"
-
-#. This shows the error in the conversion to RGB.
-msgid "Error:"
-msgstr "Viga:"
-
-#. Lab is the color representation and D50 is the white point
-msgid "Lab (D50):"
-msgstr "Lab (D50):"
-
-#. These are the values of the chosen color in Red, Green, Blue encoding
-#. What mode to use for display rendering intent
-msgid "RGB:"
-msgstr "RGB:"
-
-#. Expander title, the results from the color picker
-msgid "Results"
-msgstr "Tulemused"
-
-#. the color representation
-msgid "XYZ:"
-msgstr "XYZ:"
-
-#. Button text, to get a single sample of color
-msgid "_Measure"
-msgstr "_Mõõda"
-
-msgid "A working space is a default colorspace that is not associated with a specific device."
-msgstr "Tööruum on vaikimisi värviruum, mis ei ole setud kindla seadmega."
-
-msgid "A working space is the range of colors that can be encoded into an image."
+msgid ""
+"A working space is the range of colors that can be encoded into an image."
 msgstr "Tööruum on värvide ulatus, mida on võimalik piltidesse kodeerida."
 
-msgid "Add a color profile to be used for this device"
-msgstr "Lisa värviprofiil selle seadmega kasutamiseks"
-
-#. This is a button to add a virtual device
-msgid "Add d_eviceâ?¦"
-msgstr "Lisa _seadeâ?¦"
+msgid "Add Virtual Device"
+msgstr "Virtuaalseadme lisamine"
 
 msgid "Adds a virtual device that is not connected."
 msgstr "Lisab virtuaalse seadme, mis pole ühendatud."
 
-#. Profiles that can be added to the device
-msgid "Available Profiles"
-msgstr "Saadaolevad profiilid"
-
 #. Technical color word for softproof rendering intent
 msgid "CMYK:"
 msgstr "CMYK:"
 
+msgid "Close this dialog"
+msgstr "Selle dialoogi sulgemine"
+
 #. Section heading for device profile settings
-msgid "Color Profiles"
-msgstr "Värviprofiilid"
+msgid "Color Profile"
+msgstr "Värviprofiil"
+
+#. The profile colorspace, e.g. RGB
+msgid "Colorspace:"
+msgstr "Värviruum:"
 
 msgid "Contrast:"
 msgstr "Kontrastsus:"
 
 #. This is a button to calibrate the device by creating an ICC profile file using a hardware device or a reference image
-msgid "Create _Profile"
-msgstr "_Loo värviprofiil"
+msgid "Create _Profile for Device"
+msgstr "Loo _seadmele profiil"
 
-msgid "Create a profile for the device"
-msgstr "Seadme jaoks profiili loomine"
+#. When the profile was created
+msgid "Created:"
+msgstr "Loodud:"
 
 #. Tab title, system wide defaults to use
 msgid "Defaults"
 msgstr "Vaikesätted"
 
-msgid "Delete the disconnected device - if you reconnect the device it will reappear in the list"
-msgstr "Kustuta lahti ühendatud seade - uuesti ühendamisel ilmub see jälle loendisse"
+msgid "Delete the currently selected color profile"
+msgstr "Praegu valitud värviprofiili kustutamine"
+
+msgid ""
+"Delete the disconnected device - if you reconnect the device it will "
+"reappear in the list"
+msgstr ""
+"Kustuta lahti ühendatud seade - uuesti ühendamisel ilmub see jälle loendisse"
+
+#. Section heading for device settings
+msgid "Device"
+msgstr "Seade"
+
+#. The manufacturer of the profile
+msgid "Device manufacturer:"
+msgstr "Seadme tootja:"
+
+#. The manufacturer of the profile
+msgid "Device model:"
+msgstr "Seadme mudel:"
 
 msgid "Device type:"
 msgstr "Seadme tüüp:"
@@ -1349,16 +1577,21 @@ msgstr "Seadme tüüp:"
 msgid "Devices"
 msgstr "Seadmed"
 
+#. If the profile contains a display correction table
+msgid "Display correction:"
+msgstr "Värviparandus:"
+
 #. What mode to use for display rendering intent
 msgid "Display:"
 msgstr "Kuva:"
 
-msgid "Do full screen correction"
-msgstr "Kogu ekraani parandus"
+#. The file size in bytes of the profile
+msgid "File size:"
+msgstr "Failisuurus:"
 
-#. The EISA (standards body) identifier of the device
-msgid "EISA ID:"
-msgstr "EISA ID:"
+#. The basename (the last section of the filename) of the profile
+msgid "Filename:"
+msgstr "Failinimi:"
 
 #. Settings that users don't normally have to touch
 msgid "Fine tuning"
@@ -1367,11 +1600,12 @@ msgstr "Täppishäälestus"
 msgid "Gamma:"
 msgstr "Gamma:"
 
-msgid "Image files can be dragged on this window to auto-complete the above fields."
-msgstr "�lalasuvate väljade automaatseks täitmiseks võib siia aknasse lohistada pildifaile."
+msgid "Import an ICC file from another location"
+msgstr "Impordi ICC-fail teisest asukohast"
 
-msgid "Make the selected profile the default profile"
-msgstr "Valitud profiili määramine vaikimisi profiiliks"
+#. The licence of the profile, normally non-free
+msgid "License:"
+msgstr "Litsents:"
 
 #. The manufacturer of the device
 msgid "Manufacturer:"
@@ -1384,41 +1618,34 @@ msgstr "Mudel:"
 msgid "More details"
 msgstr "Ã?ksikasjad"
 
-#. Some profiles are not compatible with some devices
-msgid "Only profiles that are compatible with the device will be listed above."
-msgstr "�lemises loendis näidatakse ainult profiile, mis ühilduvad selle seadmega."
-
 msgid "Open the documentation"
 msgstr "Dokumentatsiooni avamine"
 
-#. Button to view installed profiles
-msgid "Pr_ofile Viewer"
-msgstr "_Profiilivaatur"
+msgid "Profile Graphs"
+msgstr "Profiili graafikud"
 
-#. The rendering intent for the print preview
-msgid "Print Preview:"
-msgstr "Printimise eelvaatlus:"
+#. The type of profile, e.g. display, scanner, etc.
+msgid "Profile type:"
+msgstr "Profiili liik:"
 
-msgid "Program the video card with the adjusted color values so all windows are color corrected"
-msgstr "Programmeeri videokaart kohandatud värviväärtustega, et värve parandataks kõigis akendes"
+#. Tab title, currently installed profiles
+msgid "Profiles"
+msgstr "Profiilid"
 
-msgid "Remove a color profile for this device"
-msgstr "Eemalda värviprofiil sellelt seadmelt"
+msgid ""
+"Program the video card with the adjusted color values so all windows are "
+"color corrected"
+msgstr ""
+"Programmeeri videokaart kohandatud värviväärtustega, et värve parandataks "
+"kõigis akendes"
 
-#. This is a button to delete the saved or virtual device
-msgid "Remove de_vice"
-msgstr "_Eemalda seade"
+#. What mode to use for display rendering intent
+msgid "RGB:"
+msgstr "RGB:"
 
 msgid "Rendering intent"
 msgstr "Renderdamisviis"
 
-#. This resets the device to it's defaults, and removes any user tweaked settings.
-msgid "Rese_t"
-msgstr "_Lähtesta"
-
-msgid "Reset the sliders to the default values"
-msgstr "Liugurite lähtestamine vaikesätetele"
-
 msgid "Save these profiles for all users"
 msgstr "Nende profiilide salvestamine kõigile kasutajatele"
 
@@ -1426,30 +1653,35 @@ msgstr "Nende profiilide salvestamine kõigile kasutajatele"
 msgid "Serial number:"
 msgstr "Seerianumber:"
 
-msgid "Set a property on the system so applications use the default display profile"
-msgstr "Määra kogu süsteemile, et rakendused kasutaksid vaikimisi kuvaprofiili."
-
-msgid "Set profile for _color managed applications"
-msgstr "_Värvihalduse toega rakendustele määratakse profiil"
+msgid ""
+"Set a property on the system so applications use the default display profile"
+msgstr ""
+"Määra kogu süsteemile, et rakendused kasutaksid vaikimisi kuvaprofiili."
 
-msgid "The rendering intent defines how color should be transformed from one colorspace to another."
-msgstr "Renderdusviis määrab, kuidas värve teisendatakse ühest värviruumist teise."
+# värvisimulatsioon?
+#. Technical color word for softproof rendering intent
+msgid "Softproof:"
+msgstr ""
 
 msgid "The rendering intent is how one gamut size is mapped to another."
 msgstr "Renderdusviis määrab, kuidas ühe värviruumi ulatus vastab teisele."
 
-msgid "The rendering intent to use when transforming from the image gamut to the device output gamut"
-msgstr "Renderdusviis, mida kasutada pildi spektri teisendamisel väljundseadme spektrile"
+msgid ""
+"The rendering intent to use when transforming from the image gamut to the "
+"device output gamut"
+msgstr ""
+"Renderdusviis, mida kasutada pildi spektri teisendamisel väljundseadme "
+"spektrile"
 
-msgid "The rendering intent to use when transforming from the image gamut to the display gamut"
-msgstr "Renderdusviis, mida kasutada pildi spektri teisendamisel kuva spektrile"
+msgid ""
+"The rendering intent to use when transforming from the image gamut to the "
+"display gamut"
+msgstr ""
+"Renderdusviis, mida kasutada pildi spektri teisendamisel kuva spektrile"
 
 msgid "These settings control how color management is applied to your desktop."
 msgstr "Need sätted määravad, kuidas värvihaldust töölauale rakendatakse."
 
-msgid "This enables full screen color management which requires a modern 3D graphics card with hardware shader support. This option may increase CPU load and will increase the amount of power this computer uses."
-msgstr "See võimaldab kogu ekraani värvihalduse, milleks on vaja kaasaegset 3D graafikakaarti raudvaralise shaderi toega. See võib suurendada CPU kasutust ning arvuti voolukulu."
-
 msgid "This is the default CMYK working space to use in applications"
 msgstr "Vaikimisi CMYK tööruum rakendustes kasutamiseks."
 
@@ -1459,13 +1691,213 @@ msgstr "Vaikimisi RGB tööruum rakendustes kasutamiseks."
 msgid "Working space"
 msgstr "Tööruum"
 
-msgid "_Apply basic display correction"
-msgstr "_Põhilist värvusparandust rakendatakse"
+#. This is a button to add a virtual device
+msgid "_Add Device"
+msgstr "_Lisa seade"
+
+msgid "_Apply display correction"
+msgstr "_Värvusparandust rakendatakse"
+
+#. This is a button to delete the saved or virtual device
+msgid "_Delete Device"
+msgstr "_Kustuta seade"
+
+msgid "_Delete Profile"
+msgstr "_Kustuta profiil"
+
+msgid "_Import Profile"
+msgstr "_Impordi profiil"
 
-#. Makes the profile the default for the device
 msgid "_Make Default"
 msgstr "_Määra väikesätteks"
 
-#. This is when the settings are set for all users, unless they have per-user settings themselves
-msgid "_Set System Default"
-msgstr "_Määra süsteemi vaikesätteks"
+#. This resets the device to it's defaults, and removes any user tweaked settings.
+msgid "_Reset to defaults"
+msgstr "_Taasta vaikesätted"
+
+msgid "_Set profile for color managed applications"
+msgstr "_Värvihalduse toega rakendustele määratakse profiil"
+
+#~ msgid "Color"
+#~ msgstr "Värvus"
+
+#~ msgid "Failed to get metadata from image"
+#~ msgstr "Metaandmete hankimine pildist nurjus"
+
+#~ msgid "Cannot create profile: Virtual console support is missing"
+#~ msgstr "Profiili pole võimalik luua: virtuaalse konsooli tugi puudub"
+
+#~ msgid "Install now"
+#~ msgstr "Paigalda kohe"
+
+#~ msgid "More color profiles could be automatically installed."
+#~ msgstr "Veel värviprofiile saaks paigaldada automaatselt."
+
+#~ msgid "Do not attempt to clear previously applied settings"
+#~ msgstr "�ra ürita puhastada eelnevalt rakendatud sätteid"
+
+#~ msgid "Setting up device"
+#~ msgstr "Seadme häälestamine"
+
+#~ msgid "Setting up the device to read a spot colorâ?¦"
+#~ msgstr "Seadme häälestamine spot-värvi lugemiseks..."
+
+#~ msgid "Device Error"
+#~ msgstr "Seadme tõrge"
+
+#~ msgid "The device could not measure the color spot correctly."
+#~ msgstr "Seade ei suutnud värvitäppi õigesti mõõta."
+
+#~ msgid "Default"
+#~ msgstr "Vaikimisi"
+
+#~ msgid "ICC profile already installed system-wide"
+#~ msgstr "ICC-profiil on juba paigaldatud kogu süsteemile"
+
+#~ msgid "Failed to connect to session bus:"
+#~ msgstr "Seansi siiniga ühendumine nurjus:"
+
+#~ msgid "The request failed:"
+#~ msgstr "Päring nurjus:"
+
+#~ msgid "There are no ICC profiles assigned to this file"
+#~ msgstr "Selle failiga pole seotud ühtegi ICC-profiili"
+
+#~ msgid "Get the profiles for a specific file"
+#~ msgstr "Määratud faili profiilide hankimine"
+
+#~ msgid "No colorimeter is attached."
+#~ msgstr "Kolorimeeter pole ühendatud."
+
+#~ msgid "This application was compiled without VTE support."
+#~ msgstr "Rakendus on kompileeritud ilma VTE toeta."
+
+#~ msgid "The attached colorimeter is not capable of reading a spot color."
+#~ msgstr "Kaasa pandud kolorimeeter ei sobi punktvärvide lugemiseks."
+
+#~ msgid "GNOME Color Manager Color Picker"
+#~ msgstr "GNOME värvihalduri värvivalija"
+
+#~ msgid "This profile cannot be deleted"
+#~ msgstr "Seda profiili pole võimalik kustutada"
+
+#~ msgid "CIE 1931 xy"
+#~ msgstr "CIE 1931 xy"
+
+#~ msgid "Transfer response curve"
+#~ msgstr "Kõvera teisendus"
+
+#~ msgid "Video card gamma table"
+#~ msgstr "Videokaardi gammatabel"
+
+#~ msgid "Image preview (input)"
+#~ msgstr "Pildi eelvaade (sisend)"
+
+#~ msgid "Image preview (output)"
+#~ msgstr "Pildi eelvaade (väljund)"
+
+#~ msgid "Relative"
+#~ msgstr "Suhteline"
+
+#~ msgid "Absolute"
+#~ msgstr "Absoluutne"
+
+#~ msgid "High quality photography"
+#~ msgstr "Kõrgkvaliteetne fotograafia"
+
+#~ msgid "Precise color matching"
+#~ msgstr "Täpne värvivastavus"
+
+#~ msgid "Graphs and presentations"
+#~ msgstr "Graafikud ja esitlused"
+
+#~ msgid "Proofing devices"
+#~ msgstr "Kontrollseadmed"
+
+# tõlkekommentaar tundub kohatu
+#, fuzzy
+#~ msgid "Ambient:"
+#~ msgstr "Ã?mbrus:"
+
+#~ msgid "Color Picker"
+#~ msgstr "Värvivalija"
+
+#~ msgid "Error:"
+#~ msgstr "Viga:"
+
+#~ msgid "Lab (D50):"
+#~ msgstr "Lab (D50):"
+
+#~ msgid "Results"
+#~ msgstr "Tulemused"
+
+#~ msgid "XYZ:"
+#~ msgstr "XYZ:"
+
+#~ msgid "_Measure"
+#~ msgstr "_Mõõda"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A working space is a default colorspace that is not associated with a "
+#~ "specific device."
+#~ msgstr "Tööruum on vaikimisi värviruum, mis ei ole setud kindla seadmega."
+
+#~ msgid "Add a color profile to be used for this device"
+#~ msgstr "Lisa värviprofiil selle seadmega kasutamiseks"
+
+#~ msgid "Available Profiles"
+#~ msgstr "Saadaolevad profiilid"
+
+#~ msgid "Create _Profile"
+#~ msgstr "_Loo värviprofiil"
+
+#~ msgid "Do full screen correction"
+#~ msgstr "Kogu ekraani parandus"
+
+#~ msgid "EISA ID:"
+#~ msgstr "EISA ID:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Image files can be dragged on this window to auto-complete the above "
+#~ "fields."
+#~ msgstr ""
+#~ "�lalasuvate väljade automaatseks täitmiseks võib siia aknasse lohistada "
+#~ "pildifaile."
+
+#~ msgid "Make the selected profile the default profile"
+#~ msgstr "Valitud profiili määramine vaikimisi profiiliks"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Only profiles that are compatible with the device will be listed above."
+#~ msgstr ""
+#~ "�lemises loendis näidatakse ainult profiile, mis ühilduvad selle seadmega."
+
+#~ msgid "Print Preview:"
+#~ msgstr "Printimise eelvaatlus:"
+
+#~ msgid "Remove a color profile for this device"
+#~ msgstr "Eemalda värviprofiil sellelt seadmelt"
+
+#~ msgid "Remove de_vice"
+#~ msgstr "_Eemalda seade"
+
+#~ msgid "Rese_t"
+#~ msgstr "_Lähtesta"
+
+#~ msgid "Reset the sliders to the default values"
+#~ msgstr "Liugurite lähtestamine vaikesätetele"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The rendering intent defines how color should be transformed from one "
+#~ "colorspace to another."
+#~ msgstr ""
+#~ "Renderdusviis määrab, kuidas värve teisendatakse ühest värviruumist teise."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This enables full screen color management which requires a modern 3D "
+#~ "graphics card with hardware shader support. This option may increase CPU "
+#~ "load and will increase the amount of power this computer uses."
+#~ msgstr ""
+#~ "See võimaldab kogu ekraani värvihalduse, milleks on vaja kaasaegset 3D "
+#~ "graafikakaarti raudvaralise shaderi toega. See võib suurendada CPU "
+#~ "kasutust ning arvuti voolukulu."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]