[gnome-packagekit/gnome-2-32] Updated Slovenian translationcommit c694f99cbe5a01a682578792f7510436f15e80a0
Author: Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>
Date:   Wed Aug 25 15:15:13 2010 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  746 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 398 insertions(+), 348 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 7a77a5c..9c492b5 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Slovenian translation of gnome-packagekit
+# Slovenian translations for gnome-packagekit.
 # Copyright (C) 2009 gnome-packagekit's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the gnome-packagekit package.
 #
@@ -6,10 +6,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-packagekit\n"
+"Project-Id-Version: gnome-packagekit master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-packagekit&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2010-03-13 23:19+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-14 08:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-24 19:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-25 08:49+0100\n"
 "Last-Translator: Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian <gnome-si googlegroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -344,11 +344,11 @@ msgstr "Uredi seznam programskih virov"
 
 #: ../data/gpk-application.ui.h:4
 msgid "Execute graphical applications"
-msgstr "Izvedi grafiÄ?ni program"
+msgstr "Izvajanje grafiÄ?nih programov"
 
 #: ../data/gpk-application.ui.h:5
 msgid "Fi_nd"
-msgstr "_PoiÅ¡Ä?i"
+msgstr "_Najdi"
 
 #: ../data/gpk-application.ui.h:6
 msgid "Help with this software"
@@ -458,7 +458,7 @@ msgstr "_GrafiÄ?ni"
 
 #. TRANSLATORS: context menu to open the offline help file
 #: ../data/gpk-application.ui.h:32
-#: ../src/gpk-check-update.c:303
+#: ../src/gpk-check-update.c:261
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_Ä?"
 
@@ -472,7 +472,7 @@ msgstr "_NameÅ¡Ä?eno"
 
 #: ../data/gpk-application.ui.h:35
 msgid "_No Filter"
-msgstr "_Brez fltra"
+msgstr "_Brez filtra"
 
 #: ../data/gpk-application.ui.h:36
 msgid "_Only Free Software"
@@ -492,15 +492,15 @@ msgstr "_Sistem"
 
 #: ../data/gpk-backend-status.ui.h:1
 msgid "Backend Status"
-msgstr "Stanje hrbtiÅ¡Ä?a"
+msgstr "Stanje zaledja programa"
 
 #: ../data/gpk-backend-status.ui.h:2
 msgid "Backend author:"
-msgstr "Avtor hrbtiÅ¡Ä?a:"
+msgstr "Avtor zaledja programa:"
 
 #: ../data/gpk-backend-status.ui.h:3
 msgid "Backend name:"
-msgstr "Ime hrbtiÅ¡Ä?a:"
+msgstr "Ime zaledja programa:"
 
 #: ../data/gpk-client.ui.h:1
 msgid "Install Package"
@@ -512,7 +512,7 @@ msgstr "VeÄ? podrobnosti"
 
 #: ../data/gpk-eula.ui.h:1
 msgid "License Agreement Required"
-msgstr "Zahtevano je sprejetje dovoljenja uporabe"
+msgstr "Zahtevano je strinjanje z dovoljenjem uporabe"
 
 #: ../data/gpk-eula.ui.h:2
 msgid "_Accept Agreement"
@@ -531,7 +531,7 @@ msgstr "Namestitev kataloga programske opreme v sistem"
 
 #: ../data/gpk-install-file.desktop.in.h:1
 msgid "Install selected software on the system"
-msgstr "Namestitev izbrane programske opreme na sistem"
+msgstr "Namestitev izbrane programske opreme v sistem"
 
 #: ../data/gpk-install-file.desktop.in.h:2
 msgid "Package Installer"
@@ -553,7 +553,7 @@ msgstr "Filter"
 
 #: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:1
 msgid "Change software update preferences"
-msgstr "Spreminjanje možnosti posodabljanja programske opreme"
+msgstr "Spremeni možnosti posodobitev programske opreme"
 
 #: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:2
 msgid "Software Updates"
@@ -629,10 +629,8 @@ msgid "Destination package list:"
 msgstr "Ciljni seznam paketov:"
 
 #. TRANSLATORS: column for what packages were upgraded
-#. TRANSLATORS: column for the message description
 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:7
 #: ../src/gpk-log.c:323
-#: ../src/gpk-watch.c:597
 msgid "Details"
 msgstr "Podrobnosti"
 
@@ -658,7 +656,7 @@ msgstr "Izbor datoteke seznama paketov"
 
 #. TRANSLATORS: program description, an application to create service packs
 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13
-#: ../src/gpk-service-pack.c:722
+#: ../src/gpk-service-pack.c:739
 msgid "Service Pack Creator"
 msgstr "Ustvarjalnik servisnega paketa popravkov"
 
@@ -680,7 +678,7 @@ msgstr "Ime skladiÅ¡Ä?a:"
 
 #: ../data/gpk-signature.ui.h:5
 msgid "Signature URL:"
-msgstr "URL podpisa:"
+msgstr "Naslov URL podpisa:"
 
 #: ../data/gpk-signature.ui.h:6
 msgid "Signature identifier:"
@@ -718,6 +716,10 @@ msgid "Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and p
 msgstr "Programske posodobitve odpravljajo napake in varnostne luknje ter ponujajo nove programske zmožnosti."
 
 #: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:3
+msgid "_Install Update(s)"
+msgstr "_Namesti posodobitve"
+
+#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:4
 msgid "_Upgrade"
 msgstr "_Posodobi"
 
@@ -731,7 +733,7 @@ msgstr "_Podrobnosti"
 #. TRANSLATORS: column for the package name
 #: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:510
 #: ../src/gpk-helper-chooser.c:149
-#: ../src/gpk-helper-run.c:191
+#: ../src/gpk-helper-run.c:219
 msgid "Package"
 msgstr "Paket"
 
@@ -772,7 +774,7 @@ msgid "The software that you want to install requires additional software to run
 msgstr "Program, ki ga želite namestiti, zahteva dodatne programe za pravilno delovanje."
 
 #. TRANSLATORS: title: how many files are installed by the application
-#: ../src/gpk-application.c:617
+#: ../src/gpk-application.c:618
 #, c-format
 msgid "%i file installed by %s"
 msgid_plural "%i files installed by %s"
@@ -782,18 +784,18 @@ msgstr[2] "%i datoteki sta nameÅ¡Ä?eni s paketom %s"
 msgstr[3] "%i datoteke so nameÅ¡Ä?ene s paketom %s"
 
 #. TRANSLATORS: no packages returned
-#: ../src/gpk-application.c:969
-#: ../src/gpk-application.c:1092
+#: ../src/gpk-application.c:950
+#: ../src/gpk-application.c:1073
 msgid "No packages"
 msgstr "Ni paketov"
 
 #. TRANSLATORS: this package is not required by any others
-#: ../src/gpk-application.c:971
+#: ../src/gpk-application.c:952
 msgid "No other packages require this package"
 msgstr "Ni paketov, ki zahtevajo namestitev tega paketa."
 
 #. TRANSLATORS: title: how many packages require this package
-#: ../src/gpk-application.c:978
+#: ../src/gpk-application.c:959
 #, c-format
 msgid "%i package requires %s"
 msgid_plural "%i packages require %s"
@@ -803,7 +805,7 @@ msgstr[2] "%i paketa sta odvisna od namestitve paketa %s"
 msgstr[3] "%i paketi so odvisni od namestitve paketa %s"
 
 #. TRANSLATORS: show a array of packages for the package
-#: ../src/gpk-application.c:983
+#: ../src/gpk-application.c:964
 #, c-format
 msgid "Packages listed below require %s to function correctly."
 msgid_plural "Packages listed below require %s to function correctly."
@@ -813,12 +815,12 @@ msgstr[2] "Navedena paketa zahtevata %s za pravilno delovanje"
 msgstr[3] "Navedeni paketi zahtevajo %s za pravilno delovanje"
 
 #. TRANSLATORS: this package does not depend on any others
-#: ../src/gpk-application.c:1094
+#: ../src/gpk-application.c:1075
 msgid "This package does not depends on any others"
 msgstr "Paket ni odvisen od drugih paketov"
 
 #. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
-#: ../src/gpk-application.c:1101
+#: ../src/gpk-application.c:1082
 #, c-format
 msgid "%i additional package is required for %s"
 msgid_plural "%i additional packages are required for %s"
@@ -828,7 +830,7 @@ msgstr[2] "%i dodatna paketa morata biti nameÅ¡Ä?ena hkrati z namestitvijo %s"
 msgstr[3] "%i dodatni paketi morajo biti nameÅ¡Ä?eni hkrati z namestitvijo %s"
 
 #. TRANSLATORS: message: show the array of dependant packages for this package
-#: ../src/gpk-application.c:1106
+#: ../src/gpk-application.c:1087
 #, c-format
 msgid "Packages listed below are required for %s to function correctly."
 msgid_plural "Packages listed below are required for %s to function correctly."
@@ -838,77 +840,77 @@ msgstr[2] "Paketa navedena spodaj morata biti nameÅ¡Ä?ena za pravilno delovanje
 msgstr[3] "Paketi navedeni spodaj morajo biti nameÅ¡Ä?eni za pravilno delovanje %s."
 
 #. TRANSLATORS: the repo name is invalid or not found, fall back to this
-#: ../src/gpk-application.c:1171
+#: ../src/gpk-application.c:1152
 msgid "Invalid"
 msgstr "Neveljavno"
 
 #. TRANSLATORS: no results were found for this search
-#: ../src/gpk-application.c:1371
+#: ../src/gpk-application.c:1352
 msgid "No results were found."
 msgstr "Ni zadetkov iskanja."
 
 #. TRANSLATORS: be helpful, but this shouldn't happen
-#: ../src/gpk-application.c:1379
+#: ../src/gpk-application.c:1360
 msgid "Try entering a package name in the search bar."
 msgstr "Vnesite ime paketa v iskalno vrstico."
 
 #. TRANSLATORS: nothing in the package queue
-#: ../src/gpk-application.c:1382
+#: ../src/gpk-application.c:1363
 msgid "There are no packages queued to be installed or removed."
 msgstr "Ni pripravljenih paketov za nameÅ¡Ä?anje ali odstranjevanje."
 
 #. TRANSLATORS: tell the user to switch to details search mode
-#: ../src/gpk-application.c:1387
+#: ../src/gpk-application.c:1368
 msgid "Try searching package descriptions by clicking the icon next to the search text."
 msgstr "PoiÅ¡Ä?ite opise paketov s klikom na ikono ob iskalnem nizu."
 
 #. TRANSLATORS: tell the user to try harder
-#: ../src/gpk-application.c:1390
+#: ../src/gpk-application.c:1371
 msgid "Try again with a different search term."
 msgstr "Poskusite znova z drugaÄ?nim iskalnim nizom."
 
 #. TRANSLATORS: title: invlid text in the search bar
-#: ../src/gpk-application.c:1645
+#: ../src/gpk-application.c:1650
 msgid "Invalid search text"
 msgstr "Neveljavno iskalno besedilo"
 
 #. TRANSLATORS: message: tell the user that's not allowed
-#: ../src/gpk-application.c:1647
+#: ../src/gpk-application.c:1652
 msgid "The search text contains invalid characters"
 msgstr "Iskalno besedilo vsebuje neveljavne znake."
 
 #. TRANSLATORS: title: we failed to execute the mthod
-#: ../src/gpk-application.c:1681
+#: ../src/gpk-application.c:1690
 msgid "The search could not be completed"
 msgstr "Iskanja ni mogoÄ?e konÄ?ati."
 
 #. TRANSLATORS: low level failure, details to follow
-#: ../src/gpk-application.c:1683
+#: ../src/gpk-application.c:1692
 msgid "Running the transaction failed"
 msgstr "Neuspešen zagon prenosa."
 
 #. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
-#: ../src/gpk-application.c:1831
+#: ../src/gpk-application.c:1840
 msgid "Changes not applied"
 msgstr "Spremembe Å¡e niso uveljavljene"
 
-#: ../src/gpk-application.c:1832
+#: ../src/gpk-application.c:1841
 msgid "Close _Anyway"
 msgstr "Vseeno _zapri"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user the problem
-#: ../src/gpk-application.c:1836
+#: ../src/gpk-application.c:1845
 msgid "You have made changes that have not yet been applied."
 msgstr "Narejene so bile spremembe, ki Å¡e niso bile uveljavljene."
 
-#: ../src/gpk-application.c:1837
+#: ../src/gpk-application.c:1846
 msgid "These changes will be lost if you close this window."
 msgstr "Ko se okno zapre bodo vse spremembe izgubljene."
 
 #. TRANSLATORS: column for installed status
 #. TRANSLATORS: The state of a package
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-application.c:2162
+#: ../src/gpk-application.c:2160
 #: ../src/gpk-enum.c:1162
 #: ../src/gpk-enum.c:1243
 msgid "Installed"
@@ -917,101 +919,101 @@ msgstr "NameÅ¡Ä?eno"
 #. TRANSLATORS: column for package name
 #. TRANSLATORS: column for group name
 #. TRANSLATORS: column for the package name
-#: ../src/gpk-application.c:2178
-#: ../src/gpk-application.c:2200
+#: ../src/gpk-application.c:2176
+#: ../src/gpk-application.c:2198
 #: ../src/gpk-dialog.c:153
 #: ../src/gpk-modal-dialog.c:729
 msgid "Name"
 msgstr "Ime"
 
 #. TRANSLATORS: the type of package is a collection (metagroup)
-#: ../src/gpk-application.c:2343
+#: ../src/gpk-application.c:2341
 msgid "Type"
 msgstr "Vrsta"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2343
+#: ../src/gpk-application.c:2341
 msgid "Collection"
 msgstr "Zbirka"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip: go to the web address
-#: ../src/gpk-application.c:2351
+#: ../src/gpk-application.c:2349
 #, c-format
 msgid "Visit %s"
 msgstr "Povezava s spletno stranjo %s"
 
 #. TRANSLATORS: add an entry to go to the project home page
-#: ../src/gpk-application.c:2356
+#: ../src/gpk-application.c:2354
 msgid "Project"
 msgstr "Projekt"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2356
+#: ../src/gpk-application.c:2354
 msgid "Homepage"
 msgstr "Spletna stran"
 
 #. TRANSLATORS: the group the package belongs in
-#: ../src/gpk-application.c:2370
+#: ../src/gpk-application.c:2368
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
 #. TRANSLATORS: the licence string for the package
-#: ../src/gpk-application.c:2376
+#: ../src/gpk-application.c:2374
 msgid "License"
 msgstr "Dovoljenje"
 
 #. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
-#: ../src/gpk-application.c:2385
+#: ../src/gpk-application.c:2383
 msgid "Menu"
 msgstr "Meni"
 
 #. TRANSLATORS: the size of the meta package
 #. TRANSLATORS: a column that has size of each package
-#: ../src/gpk-application.c:2403
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1707
+#: ../src/gpk-application.c:2401
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1735
 msgid "Size"
 msgstr "Velikost"
 
 #. TRANSLATORS: the installed size in bytes of the package
-#: ../src/gpk-application.c:2406
+#: ../src/gpk-application.c:2404
 msgid "Installed size"
 msgstr "Velikost namestitve"
 
 #. TRANSLATORS: the download size of the package
-#: ../src/gpk-application.c:2409
+#: ../src/gpk-application.c:2407
 msgid "Download size"
 msgstr "Velikost prejemanja"
 
 #. TRANSLATORS: where the package came from, the software source name
-#: ../src/gpk-application.c:2418
+#: ../src/gpk-application.c:2416
 msgid "Source"
 msgstr "Vir"
 
 #. TRANSLATORS: this is a menu group of packages in the queue
-#: ../src/gpk-application.c:2564
+#: ../src/gpk-application.c:2562
 msgid "Selected packages"
 msgstr "Izbrani paketi"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: basic search
-#: ../src/gpk-application.c:2616
+#: ../src/gpk-application.c:2614
 msgid "Searching by name"
 msgstr "Iskanje po imenu paketa"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: detailed search
-#: ../src/gpk-application.c:2639
+#: ../src/gpk-application.c:2637
 msgid "Searching by description"
 msgstr "Iskanje po opisu paketa"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: file search
-#: ../src/gpk-application.c:2662
+#: ../src/gpk-application.c:2660
 msgid "Searching by file"
 msgstr "Iskanje po datotekah v paketu"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2687
+#: ../src/gpk-application.c:2685
 msgid "Search by name"
 msgstr "Iskanje po imenu"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2697
+#: ../src/gpk-application.c:2696
 msgid "Search by description"
 msgstr "Iskanje po opisu"
 
@@ -1021,108 +1023,106 @@ msgid "Search by file name"
 msgstr "Iskanje po imenu datoteke"
 
 #. TRANSLATORS: packaging problem, failed to show link
-#. TRANSLATORS: normally a packaging error, cannot launch link
-#: ../src/gpk-application.c:2750
-#: ../src/gpk-check-update.c:207
-#: ../src/gpk-watch.c:428
+#: ../src/gpk-application.c:2751
+#: ../src/gpk-watch.c:381
 msgid "Failed to show url"
 msgstr "Napaka med prikazovanjem naslova URL."
 
-#: ../src/gpk-application.c:2787
-#: ../src/gpk-check-update.c:231
-#: ../src/gpk-watch.c:448
+#: ../src/gpk-application.c:2788
+#: ../src/gpk-check-update.c:192
+#: ../src/gpk-watch.c:401
 msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
 msgstr "Objavljeno pod pogoji SploÅ¡nega javnega dovoljenja GNU razliÄ?ice 2"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2788
-#: ../src/gpk-check-update.c:232
-#: ../src/gpk-watch.c:449
+#: ../src/gpk-application.c:2789
+#: ../src/gpk-check-update.c:193
+#: ../src/gpk-watch.c:402
 msgid "PackageKit is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
 msgstr "PackageKit je prosta programska oprema; program lahko razÅ¡irjate in/ali spreminjate pod pogoji SploÅ¡nega Javnega Dovoljenja GNU (GNU GPL), kot je objavljen pri organizaciji Free Software Foundation; druga (2) razliÄ?ica dokumenta ali (po lastni presoji) katerikoli kasnejÅ¡i razliÄ?ici."
 
-#: ../src/gpk-application.c:2792
-#: ../src/gpk-check-update.c:236
-#: ../src/gpk-watch.c:453
+#: ../src/gpk-application.c:2793
+#: ../src/gpk-check-update.c:197
+#: ../src/gpk-watch.c:406
 msgid "PackageKit is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details."
 msgstr "PackageKit se razÅ¡irja v upanju, da bo uporabniku koristen, vendar BREZ ZAGOTOVILA KAKRÅ NEGAKOLI JAMSTVA; tudi brez posrednega jamstva CENOVNE VREDNOSTI ali PRIMERNOSTI ZA DOLOÄ?ENO UPORABO. Za veÄ? podrobnosti si oglejte SploÅ¡no Javno Dovoljenje GNU."
 
-#: ../src/gpk-application.c:2796
-#: ../src/gpk-check-update.c:240
-#: ../src/gpk-watch.c:457
+#: ../src/gpk-application.c:2797
+#: ../src/gpk-check-update.c:201
+#: ../src/gpk-watch.c:410
 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 msgstr "Skupaj s programom bi morali prejeti kopijo GNU Splošnega Javnega Dovoljenja; v primeru, da je niste, pišite na Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 
 #. TRANSLATORS: put your own name here -- you deserve credit!
-#: ../src/gpk-application.c:2802
-#: ../src/gpk-check-update.c:245
-#: ../src/gpk-watch.c:462
+#: ../src/gpk-application.c:2803
+#: ../src/gpk-check-update.c:206
+#: ../src/gpk-watch.c:415
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>"
 
 #. TRANSLATORS: website label
-#: ../src/gpk-application.c:2828
-#: ../src/gpk-check-update.c:265
-#: ../src/gpk-watch.c:481
+#: ../src/gpk-application.c:2829
+#: ../src/gpk-check-update.c:223
+#: ../src/gpk-watch.c:434
 msgid "PackageKit Website"
-msgstr "PackageKit spletiÅ¡Ä?e"
+msgstr "SpletiÅ¡Ä?e programa PackageKit"
 
 #. TRANSLATORS: description of application, gpk-application that is
-#: ../src/gpk-application.c:2831
+#: ../src/gpk-application.c:2832
 msgid "Package Manager for GNOME"
 msgstr "Upravljalnik paketov za GNOME"
 
 #. TRANSLATORS: single column for the package details, not visible at the moment
-#: ../src/gpk-application.c:3277
+#: ../src/gpk-application.c:3278
 msgid "Text"
 msgstr "Besedilo"
 
 #. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group array
-#: ../src/gpk-application.c:3300
+#: ../src/gpk-application.c:3301
 msgid "Enter a package name and then click find, or click a group to get started."
 msgstr "Vnesite ime paketa in kliknite gumb za iskanje oziroma skupino paketov."
 
 #. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
-#: ../src/gpk-application.c:3303
+#: ../src/gpk-application.c:3304
 msgid "Enter a package name and then click find to get started."
 msgstr "Vnesite ime paketa in kliknite gumb za iskanje."
 
 #. TRANSLATORS: daemon is broken
-#: ../src/gpk-application.c:3531
+#: ../src/gpk-application.c:3533
 msgid "Exiting as properties could not be retrieved"
 msgstr "Lastnosti ni mogoÄ?e pridobiti"
 
 #. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
-#: ../src/gpk-application.c:3651
+#: ../src/gpk-application.c:3653
 msgid "All packages"
 msgstr "Vsi paketi"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip: all packages
-#: ../src/gpk-application.c:3653
+#: ../src/gpk-application.c:3655
 msgid "Show all packages"
 msgstr "Pokaži vse pakete"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the clear button
-#: ../src/gpk-application.c:3877
+#: ../src/gpk-application.c:3916
 msgid "Clear current selection"
 msgstr "PoÄ?isti trenutni izbor"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the apply button
-#: ../src/gpk-application.c:3902
+#: ../src/gpk-application.c:3941
 msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
 msgstr "Spremembe niso uveljavljene takoj; uveljavljene bodo s pritiskom na gumb"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the homepage button
-#: ../src/gpk-application.c:3928
+#: ../src/gpk-application.c:3967
 msgid "Visit home page for selected package"
 msgstr "ObiÅ¡Ä?ite spletno stran izbranega paketa"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the find button
-#: ../src/gpk-application.c:4036
+#: ../src/gpk-application.c:4075
 msgid "Find packages"
 msgstr "Iskanje paketov"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the cancel button
-#: ../src/gpk-application.c:4043
+#: ../src/gpk-application.c:4083
 msgid "Cancel search"
 msgstr "PrekliÄ?i iskanje"
 
@@ -1144,28 +1144,28 @@ msgstr "Namestilnik paketov"
 #: ../src/gpk-backend-status.c:76
 #: ../src/gpk-prefs.c:398
 #: ../src/gpk-repo.c:534
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:3029
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3057
 msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
-msgstr "Podrobnosti hrbtiÅ¡Ä?a ni mogoÄ?e pridobiti"
+msgstr "Podrobnosti zaledja programa ni mogoÄ?e pridobiti"
 
 #: ../src/gpk-backend-status.c:258
 msgid "PackageKit Backend Details Viewer"
-msgstr "Pregledovalnik podrobnosti PackageKit hrbtiÅ¡Ä?a"
+msgstr "Pregledovalnik podrobnosti zaledja programa PackageKit"
 
 #. TRANSLATORS: context menu to open the preferences
-#: ../src/gpk-check-update.c:291
+#: ../src/gpk-check-update.c:249
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Možnosti"
 
 #. TRANSLATORS: context menu to show the about screen
 #. TRANSLATORS: this is the right click menu item
-#: ../src/gpk-check-update.c:311
-#: ../src/gpk-watch.c:508
+#: ../src/gpk-check-update.c:269
+#: ../src/gpk-watch.c:461
 msgid "_About"
 msgstr "_O Programu"
 
 #. TRANSLATORS: we did the update, but some updates were skipped and not applied
-#: ../src/gpk-check-update.c:402
+#: ../src/gpk-check-update.c:360
 msgid "One package was skipped:"
 msgid_plural "Some packages were skipped:"
 msgstr[0] "IzpuÅ¡Ä?eni so bili paketi:"
@@ -1174,12 +1174,12 @@ msgstr[2] "IzpuÅ¡Ä?ena sta bila paketa:"
 msgstr[3] "IzpuÅ¡Ä?eni so bili paketi:"
 
 #. TRANSLATORS: title: system update completed all okay
-#: ../src/gpk-check-update.c:433
+#: ../src/gpk-check-update.c:391
 msgid "The system update has completed"
 msgstr "Sistemska posodobitev je konÄ?ana."
 
 #. TRANSLATORS: restart computer as system packages need update
-#: ../src/gpk-check-update.c:441
+#: ../src/gpk-check-update.c:399
 msgid "Restart computer now"
 msgstr "Ponovni zagon raÄ?unalnika"
 
@@ -1187,38 +1187,38 @@ msgstr "Ponovni zagon raÄ?unalnika"
 #. TRANSLATORS: hides forever
 #. add a checkbutton for deps screen
 #. TRANSLATORS: don't pop-up the same message twice
-#: ../src/gpk-check-update.c:448
-#: ../src/gpk-check-update.c:1368
+#: ../src/gpk-check-update.c:406
+#: ../src/gpk-check-update.c:1340
 #: ../src/gpk-dialog.c:306
 #: ../src/gpk-hardware.c:194
-#: ../src/gpk-watch.c:1577
+#: ../src/gpk-watch.c:1399
 msgid "Do not show this again"
 msgstr "Tega sporoÄ?ila ne pokaži veÄ?."
 
 #. TRANSLATORS: button: show more details about the error
 #. TRANSLATORS: button: show details about the error
 #. TRANSLATORS: This is a link in a libnotify bubble that shows the detailed error
-#: ../src/gpk-check-update.c:510
+#: ../src/gpk-check-update.c:468
 #: ../src/gpk-dbus-task.c:385
-#: ../src/gpk-watch.c:1399
+#: ../src/gpk-watch.c:1221
 msgid "Show details"
 msgstr "Pokaži podrobnosti"
 
 #. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
-#: ../src/gpk-check-update.c:559
-#: ../src/gpk-check-update.c:993
-#: ../src/gpk-check-update.c:1015
+#: ../src/gpk-check-update.c:517
+#: ../src/gpk-check-update.c:960
+#: ../src/gpk-check-update.c:982
 msgid "GNOME PackageKit Update Icon"
 msgstr "Ikona posodobitve GNOME PackageKit"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpk-check-update.c:561
+#: ../src/gpk-check-update.c:519
 #: ../src/gpk-update-viewer.c:514
 msgid "Updated successfully"
 msgstr "Posodobitev je bila uspešna."
 
 #. TRANSLATORS: title in the libnotify popup
-#: ../src/gpk-check-update.c:685
+#: ../src/gpk-check-update.c:643
 msgid "Security update available"
 msgid_plural "Security updates available"
 msgstr[0] "Na voljo so varnostne posodobitve"
@@ -1227,7 +1227,7 @@ msgstr[2] "Na voljo sta varnostni posodobitvi"
 msgstr[3] "Na voljo so varnostne posodobitve"
 
 #. TRANSLATORS: message when there are security updates
-#: ../src/gpk-check-update.c:688
+#: ../src/gpk-check-update.c:646
 msgid "An important update is available for your computer:"
 msgid_plural "Important updates are available for your computer:"
 msgstr[0] "Na voljo so pomembne posodobitve sistema:"
@@ -1236,41 +1236,41 @@ msgstr[2] "Na voljo sta pomembni posodobitvi sistema:"
 msgstr[3] "Na voljo so pomembne posodobitve sistema:"
 
 #. TRANSLATORS: button: open the update viewer to install updates
-#: ../src/gpk-check-update.c:708
+#: ../src/gpk-check-update.c:666
 msgid "Install updates"
 msgstr "Namesti posodobitve"
 
 #. TRANSLATORS: policy says update, but we are on battery and so prompt
-#: ../src/gpk-check-update.c:819
+#: ../src/gpk-check-update.c:781
 msgid "Automatic updates are not being installed as the computer is running on battery power"
 msgstr "Samodejne posodobitve ne bodo nameÅ¡Ä?ene, saj raÄ?unalnik uporablja napetost baterije."
 
 #. TRANSLATORS: informs user will not install by default
-#: ../src/gpk-check-update.c:821
+#: ../src/gpk-check-update.c:783
 msgid "Updates not installed"
 msgstr "Posodobitve niso nameÅ¡Ä?ene"
 
 #. TRANSLATORS: to hell with my battery life, just do it
-#: ../src/gpk-check-update.c:831
+#: ../src/gpk-check-update.c:793
 msgid "Install the updates anyway"
 msgstr "Vseeno namesti posodobitve."
 
 #. TRANSLATORS: title: notification when we scheduled an automatic update
-#: ../src/gpk-check-update.c:878
+#: ../src/gpk-check-update.c:840
 msgid "Updates are being installed"
 msgstr "Posodobitve se nameÅ¡Ä?ajo."
 
 #. TRANSLATORS: tell the user why the hard disk is grinding...
-#: ../src/gpk-check-update.c:880
+#: ../src/gpk-check-update.c:842
 msgid "Updates are being automatically installed on your computer"
 msgstr "Posodobitve se samodejno nameÅ¡Ä?ajo v sistem"
 
-#: ../src/gpk-check-update.c:886
+#: ../src/gpk-check-update.c:848
 msgid "Cancel update"
 msgstr "PrekliÄ?i posodobitev"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip: how many updates are waiting to be applied
-#: ../src/gpk-check-update.c:965
+#: ../src/gpk-check-update.c:932
 #, c-format
 msgid "There is %d update available"
 msgid_plural "There are %d updates available"
@@ -1280,17 +1280,17 @@ msgstr[2] "Na voljo sta %d posodobitvi"
 msgstr[3] "Na voljo so %d posodobitve"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpk-check-update.c:995
+#: ../src/gpk-check-update.c:962
 msgid "Update available"
 msgstr "Na voljo so posodobitve"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpk-check-update.c:1017
+#: ../src/gpk-check-update.c:984
 msgid "Update available (on battery)"
 msgstr "Posodobitev je na voljo (pri uporabi baterije)"
 
 #. TRANSLATORS: a distro update is available, e.g. Fedora 8 to Fedora 9
-#: ../src/gpk-check-update.c:1355
+#: ../src/gpk-check-update.c:1327
 msgid "Distribution upgrades available"
 msgstr "Na voljo je posodobitev distribucije"
 
@@ -1299,12 +1299,12 @@ msgstr "Na voljo je posodobitev distribucije"
 #. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
 #. TRANSLATORS: button text
 #. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
-#: ../src/gpk-check-update.c:1365
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1085
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1319
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1625
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1831
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2089
+#: ../src/gpk-check-update.c:1337
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1090
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1324
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1630
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1836
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2092
 msgid "More information"
 msgstr "VeÄ? podrobnosti"
 
@@ -1442,7 +1442,7 @@ msgstr "Ni izbranih programov za namestitev"
 #. TRANSLATORS: detailed text about the error
 #. TRANSLATORS: The detailed error if the user clicks "more info"
 #: ../src/gpk-dbus-task.c:279
-#: ../src/gpk-watch.c:398
+#: ../src/gpk-watch.c:351
 msgid "Error details"
 msgstr "Podrobnosti napake"
 
@@ -1478,7 +1478,7 @@ msgstr "Datoteka ni veljavna."
 #. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
 #. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
 #: ../src/gpk-dbus-task.c:466
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1138
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1143
 msgid "Failed to install package"
 msgstr "Napaka med nameÅ¡Ä?anjem paketa"
 
@@ -1491,7 +1491,7 @@ msgstr "NameÅ¡Ä?anje paketov"
 
 #. TRANSLATORS: title
 #: ../src/gpk-dbus-task.c:606
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1357
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1362
 msgid "Failed to install file"
 msgid_plural "Failed to install files"
 msgstr[0] "Napaka med nameÅ¡Ä?anjem datotek."
@@ -1500,7 +1500,7 @@ msgstr[2] "Napaka med nameÅ¡Ä?anjem datotek."
 msgstr[3] "Napaka med nameÅ¡Ä?anjem datotek."
 
 #. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:690
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:695
 msgid "Do you want to install this file?"
 msgid_plural "Do you want to install these files?"
 msgstr[0] "Ali želite namestiti datoteke?"
@@ -1516,20 +1516,20 @@ msgstr[3] "Ali želite namestiti datoteke?"
 #. TRANSLATORS: button: install printer drivers
 #. TRANSLATORS: button: install catalog
 #. TRANSLATORS: if the update should be installed
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:699
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1231
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1450
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1653
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2116
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2384
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2506
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2858
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1636
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:704
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1236
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1455
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1658
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2119
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2393
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2515
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2868
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1664
 msgid "Install"
 msgstr "Namesti"
 
 #. TRANSLATORS: title: installing a local file
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1014
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1019
 msgid "Install local file"
 msgid_plural "Install local files"
 msgstr[0] "Namesti krajevne datoteke."
@@ -1538,33 +1538,33 @@ msgstr[2] "Namesti krajevni datoteki."
 msgstr[3] "Namesti krajevne datoteke."
 
 #. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1073
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1078
 #, c-format
 msgid "Could not find packages"
 msgstr "Ni mogoÄ?e najti paketov"
 
 #. TRANSLATORS: message: could not find
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1082
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1087
 msgid "The packages could not be found in any software source"
 msgstr "Paketa ni mogoÄ?e najti med viri programske opreme."
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1121
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1126
 msgid "Failed to install packages"
 msgstr "Napaka med nameÅ¡Ä?anjem paketov"
 
 #. TRANSLATORS: message: package is already installed
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1123
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1128
 #: ../src/gpk-enum.c:369
 msgid "The package is already installed"
 msgstr "Paket je že nameÅ¡Ä?en"
 
 #. TRANSLATORS: the search gave us the wrong result. internal error. barf.
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1140
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1145
 msgid "Incorrect response from search"
 msgstr "Neveljaven odgovor iskanja"
 
 #. TRANSLATORS: a program needs a package, for instance openoffice-clipart
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1215
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1220
 msgid "An additional package is required:"
 msgid_plural "Additional packages are required:"
 msgstr[0] "Zahtevani so dodatni paketi:"
@@ -1573,7 +1573,7 @@ msgstr[2] "Zahtevana sta dodatna paketa:"
 msgstr[3] "Zahtevani so dodatni paketi:"
 
 #. TRANSLATORS: ask the user if it's okay to search
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1218
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1223
 msgid "Do you want to search for and install this package now?"
 msgid_plural "Do you want to search for and install these packages now?"
 msgstr[0] "Ali želite poiskati in namestiti te pakete?"
@@ -1582,7 +1582,7 @@ msgstr[2] "Ali želite poiskati in namestiti ta paketa?"
 msgstr[3] "Ali želite poiskati in namestiti te pakete?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1224
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1229
 #, c-format
 msgid "%s wants to install a package"
 msgid_plural "%s wants to install packages"
@@ -1592,7 +1592,7 @@ msgstr[2] "%s zahteva namestitev paketov"
 msgstr[3] "%s zahteva namestitev paketov"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1227
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1232
 msgid "A program wants to install a package"
 msgid_plural "A program wants to install packages"
 msgstr[0] "Program zahteva namestitev paketov"
@@ -1601,30 +1601,30 @@ msgstr[2] "Program zahteva namestitev paketov"
 msgstr[3] "Program zahteva namestitev paketov"
 
 #. TRANSLATORS: title, searching
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1244
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2566
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1249
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2575
 msgid "Searching for packages"
 msgstr "Iskanje paketov"
 
 #. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1314
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1319
 msgid "Failed to find package"
 msgstr "Napaka med iskanjem paketa"
 
 #. TRANSLATORS: nothing found
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1316
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2705
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1321
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2715
 msgid "The file could not be found in any packages"
 msgstr "Datoteke ni mogoÄ?e najti v nobenem paketu"
 
 #. TRANSLATORS: we've already got a package that provides this file
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1354
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1359
 #, c-format
 msgid "The %s package already provides this file"
 msgstr "Datoteka je del paketa %s"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to install a file, e.g. /lib/moo.so
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1435
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1440
 msgid "The following file is required:"
 msgid_plural "The following files are required:"
 msgstr[0] "Zahtevane so naslednje datoteke:"
@@ -1633,7 +1633,7 @@ msgstr[2] "Zahtevani sta naslednji datoteki:"
 msgstr[3] "Zahtevane so naslednje datoteke:"
 
 #. TRANSLATORS: confirm with the user
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1438
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1443
 msgid "Do you want to search for this file now?"
 msgid_plural "Do you want to search for these files now?"
 msgstr[0] "Ali želite takoj iskati te datoteke?"
@@ -1642,7 +1642,7 @@ msgstr[2] "Ali želite takoj iskati ti datoteki?"
 msgstr[3] "Ali želite takoj iskati te datoteke?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1443
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1448
 #, c-format
 msgid "%s wants to install a file"
 msgid_plural "%s wants to install files"
@@ -1652,7 +1652,7 @@ msgstr[2] "%s zahteva namestitev datotek"
 msgstr[3] "%s zahteva namestitev datotek"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1446
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1451
 msgid "A program wants to install a file"
 msgid_plural "A program wants to install files"
 msgstr[0] "Program zahteva namestitev datotek"
@@ -1662,14 +1662,14 @@ msgstr[3] "Program zahteva namestitev datotek"
 
 #. TRANSLATORS: searching for the package that provides the file
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1462
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2808
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1467
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2818
 #: ../src/gpk-enum.c:1313
 msgid "Searching for file"
 msgstr "Iskanje datoteke"
 
 #. TRANSLATORS: we are listing the plugins in a box
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1505
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1510
 msgid "The following plugin is required:"
 msgid_plural "The following plugins are required:"
 msgstr[0] "Zahtevani so navedeni vstavki:"
@@ -1678,7 +1678,7 @@ msgstr[2] "Zahtevana sta navedena vstavka:"
 msgstr[3] "Zahtevani so navedeni vstavki:"
 
 #. TRANSLATORS: ask for confirmation
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1523
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1528
 msgid "Do you want to search for this now?"
 msgid_plural "Do you want to search for these now?"
 msgstr[0] "Ali jih želite takoj iskati?"
@@ -1687,7 +1687,7 @@ msgstr[2] "Ali ju želite takoj iskati?"
 msgstr[3] "Ali jih želite takoj iskati?"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to decode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1536
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1541
 #, c-format
 msgid "%s requires an additional plugin to decode this file"
 msgid_plural "%s requires additional plugins to decode this file"
@@ -1697,7 +1697,7 @@ msgstr[2] "%s zahteva dodatna vstavka za dekodiranje datoteke"
 msgstr[3] "%s zahteva dodatne vstavke za dekodiranje datoteke"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to encode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1540
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1545
 #, c-format
 msgid "%s requires an additional plugin to encode this file"
 msgid_plural "%s requires additional plugins to encode this file"
@@ -1707,7 +1707,7 @@ msgstr[2] "%s zahteva dodatna vstavka za kodiranje datoteke"
 msgstr[3] "%s zahteva dodatne vstavke za kodiranje datoteke"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to do something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1544
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1549
 #, c-format
 msgid "%s requires an additional plugin for this operation"
 msgid_plural "%s requires additional plugins for this operation"
@@ -1717,7 +1717,7 @@ msgstr[2] "%s zahteva dodatna vstavka za to opravilo"
 msgstr[3] "%s zahteva dodatne vstavke za to opravilo"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to decode something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1550
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1555
 msgid "A program requires an additional plugin to decode this file"
 msgid_plural "A program requires additional plugins to decode this file"
 msgstr[0] "Program zahteva dodatne vstavke za dekodiranje datoteke."
@@ -1726,7 +1726,7 @@ msgstr[2] "Program zahteva dodatna vstavka za dekodiranje datoteke."
 msgstr[3] "Program zahteva dodatne vstavke za dekodiranje datoteke."
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to encode something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1554
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1559
 msgid "A program requires an additional plugin to encode this file"
 msgid_plural "A program requires additional plugins to encode this file"
 msgstr[0] "Program zahteva dodatne vstavke za kodiranje datoteke."
@@ -1735,7 +1735,7 @@ msgstr[2] "Program zahteva dodatna vstavka za kodiranje datoteke."
 msgstr[3] "Program zahteva dodatne vstavke za kodiranje datoteke."
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something (unknown)
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1558
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1563
 msgid "A program requires an additional plugin for this operation"
 msgid_plural "A program requires additional plugins for this operation"
 msgstr[0] "Program zahteva dodatne vstavke za to opravilo."
@@ -1744,23 +1744,23 @@ msgstr[2] "Program zahteva dodatna vstavka za to opravilo."
 msgstr[3] "Program zahteva dodatne vstavke za to opravilo."
 
 #. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1564
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1919
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2291
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1569
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1922
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2300
 msgid "Search"
 msgstr "Iskanje"
 
 #. TRANSLATORS: failed to search for codec
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1619
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1624
 msgid "Failed to search for plugin"
 msgstr "Napaka med iskanjem vstavkov"
 
 #. TRANSLATORS: no software sources have the wanted codec
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1621
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1626
 msgid "Could not find plugin in any configured software source"
 msgstr "Vstavka ni mogoÄ?e najti med nastavljenimi programskimi viri"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1644
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1649
 msgid "Install the following plugin"
 msgid_plural "Install the following plugins"
 msgstr[0] "Namesti navedene vstavke"
@@ -1769,9 +1769,9 @@ msgstr[2] "Namesti navedena vstavka"
 msgstr[3] "Namesti navedene vstavke"
 
 #. TRANSLATORS: title: show a list of fonts
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1645
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2109
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2498
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1650
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2112
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2507
 msgid "Do you want to install this package now?"
 msgid_plural "Do you want to install these packages now?"
 msgstr[0] "Ali želite takoj namestiti pakete?"
@@ -1780,42 +1780,42 @@ msgstr[2] "Ali želite takoj namestiti paketa?"
 msgstr[3] "Ali želite takoj namestiti pakete?"
 
 #. TRANSLATORS: search for codec
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1737
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1742
 msgid "Searching for plugins"
 msgstr "Iskanje vstavkov"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1758
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1763
 #, c-format
 msgid "Searching for plugin: %s"
 msgstr "Iskanje vstavka: %s"
 
 #. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1796
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1801
 msgid "Failed to search for provides"
 msgstr "Napaka med iskanjem zahtev paketa"
 
 #. TRANSLATORS: title
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1826
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1831
 msgid "Failed to find software"
 msgstr "Napaka med iskanjem programske opreme"
 
 #. TRANSLATORS: nothing found in the software sources that helps
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1828
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1833
 msgid "No new applications can be found to handle this type of file"
 msgstr "Ni programov s katerimi je mogoÄ?e upravljati s to vrsto datoteke"
 
 #. TRANSLATORS: message: mime type opener required
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1901
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1904
 msgid "An additional program is required to open this type of file:"
 msgstr "Za odpiranje te vrste datotek je zahtevana namestitev dodatnega programa:"
 
 #. TRANSLATORS: message: confirm with the user
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1904
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1907
 msgid "Do you want to search for a program to open this file type now?"
 msgstr "Ali želite takoj poiskati program za odpiranje te vrste datotek?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1912
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1915
 #, c-format
 msgid "%s requires a new mime type"
 msgid_plural "%s requires new mime types"
@@ -1825,7 +1825,7 @@ msgstr[2] "%s zahteva novi mime vrsti."
 msgstr[3] "%s zahteva nove mime vrste."
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1915
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1918
 msgid "A program requires a new mime type"
 msgid_plural "A program requires new mime types"
 msgstr[0] "Program zahteva nove mime vrste."
@@ -1834,22 +1834,22 @@ msgstr[2] "Program zahteva novi mime vrsti."
 msgstr[3] "Program zahteva nove mime vrste."
 
 #. TRANSLATORS: title: searching for mime type handlers
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1930
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1933
 msgid "Searching for file handlers"
 msgstr "Iskanje upravljalnikov datotek"
 
 #. TRANSLATORS: we could not parse the ISO639 code from the fontconfig tag name
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2010
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2013
 msgid "Language tag not parsed"
 msgstr "ZnaÄ?ka jezika ni razÄ?lenjena"
 
 #. TRANSLATORS: we could not find en_US string for ISO639 code
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2018
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2021
 msgid "Language code not matched"
 msgstr "Koda jezika se ne sklada"
 
 #. TRANSLATORS: title: cannot find in sources
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2078
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2081
 msgid "Failed to find font"
 msgid_plural "Failed to find fonts"
 msgstr[0] "Ni mogoÄ?e najti pisav"
@@ -1858,12 +1858,12 @@ msgstr[2] "Ni mogoÄ?e najti pisav"
 msgstr[3] "Ni mogoÄ?e najti pisav"
 
 #. TRANSLATORS: message: tell the user we suck
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2086
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2089
 msgid "No new fonts can be found for this document"
 msgstr "Za dokument ni mogoÄ?e najti novih pisav"
 
 #. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2270
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2279
 msgid "An additional font is required to view this document correctly."
 msgid_plural "Additional fonts are required to view this document correctly."
 msgstr[0] "Zahtevane so dodatne pisave za pravilen pregled dokumenta."
@@ -1872,7 +1872,7 @@ msgstr[2] "Zahtevani sta dodatni pisavi za pravilen pregled dokumenta."
 msgstr[3] "Zahtevane so dodatne pisave za pravilen pregled dokumenta."
 
 #. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2274
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2283
 msgid "Do you want to search for a suitable package now?"
 msgid_plural "Do you want to search for suitable packages now?"
 msgstr[0] "Ali želite takoj poiskati ustrezne pakete?"
@@ -1881,7 +1881,7 @@ msgstr[2] "Ali želite takoj poiskati ustrezna paketa?"
 msgstr[3] "Ali želite takoj poiskati ustrezne pakete?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2284
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2293
 #, c-format
 msgid "%s wants to install a font"
 msgid_plural "%s wants to install fonts"
@@ -1891,7 +1891,7 @@ msgstr[2] "%s zahteva namestitev novih pisav."
 msgstr[3] "%s zahteva namestitev novih pisav."
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2287
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2296
 msgid "A program wants to install a font"
 msgid_plural "A program wants to install fonts"
 msgstr[0] "Program zahteva namestitev novih pisav."
@@ -1900,7 +1900,7 @@ msgstr[2] "Program zahteva namestitev novih pisav."
 msgstr[3] "Program zahteva namestitev novih pisav."
 
 #. TRANSLATORS: title to show when searching for font files
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2303
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2312
 msgid "Searching for font"
 msgid_plural "Searching for fonts"
 msgstr[0] "Iskanje pisav"
@@ -1908,30 +1908,30 @@ msgstr[1] "iskanje pisave"
 msgstr[2] "Iskanje pisav"
 msgstr[3] "Iskanje pisav"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2341
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2350
 msgid "Could not process catalog"
 msgstr "Ni mogoÄ?e razÄ?leniti kataloga"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2359
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2368
 msgid "No packages need to be installed"
 msgstr "Ni treba namestiti dodatnih paketov."
 
 #. TRANSLATORS: title: allow user to confirm
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2378
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2387
 msgid "Install packages in catalog?"
 msgstr "Ali naj bodo nameÅ¡Ä?eni paketi kataloga?"
 
 #. TRANSLATORS: display a list of packages to install
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2380
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2389
 msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
 msgstr "Navedeni paketi so oznaÄ?eni za namestitev iz kataloga:"
 
 #. TRANSLATORS: error: failed to remove, detailed error follows
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2420
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2429
 msgid "Failed to remove package"
 msgstr "Napaka med odstranjevanjem paketa"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2497
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2506
 msgid "Install the following driver"
 msgid_plural "Install the following drivers"
 msgstr[0] "Namesti navedene gonilnike"
@@ -1941,18 +1941,18 @@ msgstr[3] "Namesti navedene gonilnike"
 
 #. TRANSLATORS: title: removing packages
 #. TRANSLATORS: transaction state, removing packages
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2649
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2659
 #: ../src/gpk-enum.c:953
 msgid "Removing packages"
 msgstr "Odstranjevanje paketov"
 
 #. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2703
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2713
 msgid "Failed to find package for this file"
 msgstr "Napaka iskanja paketa datoteke"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to remove a file, e.g. /lib/moo.so
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2781
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2791
 msgid "The following file will be removed:"
 msgid_plural "The following files will be removed:"
 msgstr[0] "Navedene datoteke bodo odstranjene:"
@@ -1961,7 +1961,7 @@ msgstr[2] "Navedeni datoteki bosta odstranjeni:"
 msgstr[3] "Navedene datoteke bodo odstranjene:"
 
 #. TRANSLATORS: confirm with the user
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2784
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2794
 msgid "Do you want to remove this file now?"
 msgid_plural "Do you want to remove these files now?"
 msgstr[0] "Ali želite odstraniti datoteke?"
@@ -1970,7 +1970,7 @@ msgstr[2] "Ali želite odstraniti datoteki?"
 msgstr[3] "Ali želite odstraniti datoteke?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2789
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2799
 #, c-format
 msgid "%s wants to remove a file"
 msgid_plural "%s wants to remove files"
@@ -1980,7 +1980,7 @@ msgstr[2] "Program %s poskuša odstraniti datoteki"
 msgstr[3] "Program %s poskuša odstraniti datoteke"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2792
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2802
 msgid "A program wants to remove a file"
 msgid_plural "A program wants to remove files"
 msgstr[0] "Program poskuša odstraniti datoteke"
@@ -1989,12 +1989,12 @@ msgstr[2] "Program poskuša odstraniti datoteki"
 msgstr[3] "Program poskuša odstraniti datoteke"
 
 #. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2796
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2806
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstrani"
 
 #. TRANSLATORS: title to install package catalogs
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2849
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2859
 msgid "Do you want to install this catalog?"
 msgid_plural "Do you want to install these catalogs?"
 msgstr[0] "Ali želite namestiti kataloge?"
@@ -2003,28 +2003,28 @@ msgstr[2] "Ali želite namestiti kataloga?"
 msgstr[3] "Ali želite namestiti kataloge?"
 
 #. TRANSLATORS: title: install package catalogs, that is, instructions for installing
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2874
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2884
 msgid "Install catalogs"
 msgstr "Namesti kataloge"
 
 #. TRANSLATORS: the menu item, Applications, Places, System etc
-#: ../src/gpk-desktop.c:114
+#: ../src/gpk-desktop.c:118
 msgid "Applications"
 msgstr "Programi"
 
 #. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-desktop.c:119
-#: ../src/gpk-desktop.c:126
+#: ../src/gpk-desktop.c:123
+#: ../src/gpk-desktop.c:130
 #: ../src/gpk-enum.c:1635
 msgid "System"
 msgstr "Sistem"
 
-#: ../src/gpk-desktop.c:119
+#: ../src/gpk-desktop.c:123
 msgid "Preferences"
 msgstr "Možnosti"
 
-#: ../src/gpk-desktop.c:126
+#: ../src/gpk-desktop.c:130
 msgid "Administration"
 msgstr "Skrbništvo"
 
@@ -2079,7 +2079,7 @@ msgstr "Ni mogoÄ?e ustvariti niti"
 
 #: ../src/gpk-enum.c:354
 msgid "Not supported by this backend"
-msgstr "Ni podprto s tem hrbtiÅ¡Ä?em"
+msgstr "Ni podprto s tem zaledjem programa"
 
 #: ../src/gpk-enum.c:357
 msgid "An internal system error has occurred"
@@ -2321,7 +2321,7 @@ msgid ""
 "This should have been done by the backend automatically."
 msgstr ""
 "Seznam paketov se mora ponovno izgraditi.\n"
-"Dejanje bi moralo biti samodejno zakljuÄ?eno preko hrbtiÅ¡Ä?a."
+"Dejanje bi moralo biti samodejno zakljuÄ?eno preko zaledja programa."
 
 #: ../src/gpk-enum.c:550
 msgid ""
@@ -2340,7 +2340,7 @@ msgid ""
 "The action is not supported by this backend.\n"
 "Please report a bug in your distribution bugtracker as this should not have happened."
 msgstr ""
-"HrbtiÅ¡Ä?e ne podpira dejanja.\n"
+"Zaledje  programa ne podpira dejanja.\n"
 "PoÅ¡ljite poroÄ?ilo o hroÅ¡Ä?u, saj se napake te vrste ne smejo zgoditi."
 
 #: ../src/gpk-enum.c:561
@@ -2445,7 +2445,7 @@ msgid ""
 "The backend did not exit cleanly."
 msgstr ""
 "Dejanje je bilo uspešno preklicano. Noben paket ni bil spremenjen.\n"
-"HrbtiÅ¡Ä?e programa se ni povsem konÄ?alo."
+"Zaledje programa se ni povsem konÄ?alo."
 
 #: ../src/gpk-enum.c:620
 msgid ""
@@ -2504,7 +2504,7 @@ msgid ""
 "Failed to initialize packaging backend.\n"
 "This may occur if other packaging tools are being used simultaneously."
 msgstr ""
-"Napaka med zaÄ?enjanjem hrbtiÅ¡Ä?a paketnika.\n"
+"Napaka med zaÄ?enjanjem zaledja programa pakiranja.\n"
 "Napaka se pojavi, kadar so hkrati zagnani razliÄ?ni upravljalniki paketov."
 
 #: ../src/gpk-enum.c:651
@@ -2512,7 +2512,7 @@ msgid ""
 "Failed to close down the backend instance.\n"
 "This error can normally be ignored."
 msgstr ""
-"Napaka med zapiranjem hrbtiÅ¡Ä?a programa.\n"
+"Napaka med zapiranjem zaledja programa.\n"
 "Napako se obiÄ?ajno lahko prezre."
 
 #: ../src/gpk-enum.c:655
@@ -2520,7 +2520,7 @@ msgid ""
 "Cannot get the exclusive lock on the packaging backend.\n"
 "Please close any other legacy packaging tools that may be open."
 msgstr ""
-"Ni mogoÄ?e zakleniti hrbtiÅ¡Ä?a upravljalnika paketov.\n"
+"Ni mogoÄ?e zakleniti zaledja programa upravljalnika paketov.\n"
 "Zaprite druge upravljalnike paketov in poskusite znova."
 
 #: ../src/gpk-enum.c:659
@@ -2784,7 +2784,7 @@ msgstr "Prednostno doloÄ?ilo ni veljavno"
 
 #: ../src/gpk-enum.c:881
 msgid "Backend warning"
-msgstr "Opozorilo hrbtiÅ¡Ä?a"
+msgstr "Opozorilo zaledja programa"
 
 #: ../src/gpk-enum.c:884
 msgid "Daemon warning"
@@ -2824,7 +2824,7 @@ msgstr "Prejemanje virov programske opreme ni uspelo."
 
 #: ../src/gpk-enum.c:911
 msgid "This software source is for developers only"
-msgstr "Programski vir je le za rezvijalce"
+msgstr "Programski vir je le za razvijalce"
 
 #. TRANSLATORS: This is when the transaction status is not known
 #: ../src/gpk-enum.c:929
@@ -2898,7 +2898,7 @@ msgstr "Preverjanje podpisov"
 #: ../src/gpk-enum.c:989
 #: ../src/gpk-enum.c:1353
 msgid "Rolling back"
-msgstr "PovraÄ?anje sprememb"
+msgstr "Povrnitev sprememb"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, when we're doing a test transaction
 #: ../src/gpk-enum.c:993
@@ -3117,7 +3117,7 @@ msgstr "Razpoložljivi paketi"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
 #: ../src/gpk-enum.c:1185
-#: ../src/gpk-service-pack.c:427
+#: ../src/gpk-service-pack.c:443
 msgid "Downloading"
 msgstr "Prejemanje"
 
@@ -3764,7 +3764,7 @@ msgstr "Namesti paket"
 
 #. TRANSLATORS: column for the application icon
 #: ../src/gpk-helper-chooser.c:142
-#: ../src/gpk-helper-run.c:184
+#: ../src/gpk-helper-run.c:212
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
@@ -3891,7 +3891,7 @@ msgstr[3] "Z namestitvijo paketov bodo spremenjeni tudi drugi programski paketi.
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
 #: ../src/gpk-task.c:507
 msgid "To process this transaction, additional software also has to be modified."
-msgstr "Za to dejanje so zahtevane spremembe duti  dodatnih programov."
+msgstr "Za to dejanje so zahtevane spremembe tudi dodatnih programov."
 
 #. TRANSLATORS: button label, force the install, even though it's untrusted
 #: ../src/gpk-task.c:593
@@ -3904,12 +3904,12 @@ msgid "Force installing package"
 msgstr "Vsili namestitev paketa"
 
 #. TRANSLATORS: window title: do we want to execute a program we just installed?
-#: ../src/gpk-helper-run.c:477
+#: ../src/gpk-helper-run.c:500
 msgid "Run new application?"
 msgstr "Ali želite zagnati na novo nameÅ¡Ä?en program?"
 
 #. add run button
-#: ../src/gpk-helper-run.c:480
+#: ../src/gpk-helper-run.c:503
 msgid "_Run"
 msgstr "_Zaženi"
 
@@ -4165,7 +4165,7 @@ msgstr "Napaka med pridobivanjem seznama virov"
 
 #: ../src/gpk-repo.c:557
 msgid "Getting software source list not supported by backend"
-msgstr "Pridobivanje seznama virov programske opreme ni podprto."
+msgstr "Pridobivanje seznama virov programske opreme ni podprto v zaledju programa."
 
 #: ../src/gpk-repo.c:630
 msgid "Software Source Viewer"
@@ -4177,23 +4177,23 @@ msgid "Software source viewer"
 msgstr "Pregledovalnik programskih virov"
 
 #. TRANSLATORS: cannot resolve name to package name
-#: ../src/gpk-service-pack.c:257
+#: ../src/gpk-service-pack.c:261
 #, c-format
 msgid "Could not find any packages named '%s'"
 msgstr "Ni mogoÄ?e najti paketov z imenom '%s'"
 
 #. TRANSLATORS: cannot find any valid package names
-#: ../src/gpk-service-pack.c:269
+#: ../src/gpk-service-pack.c:273
 msgid "Could not find any valid package names"
 msgstr "Ni mogoÄ?e najti veljavnih imen paketov"
 
 #. TRANSLATORS: cannot get package array
-#: ../src/gpk-service-pack.c:333
+#: ../src/gpk-service-pack.c:337
 #, c-format
 msgid "Could not get array of installed packages: %s"
 msgstr "Ni mogoÄ?e pridobiti seznama skupine nameÅ¡Ä?enih paketov: %s"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:352
+#: ../src/gpk-service-pack.c:356
 #, c-format
 msgid "Could not save to file: %s"
 msgstr "Ni mogoÄ?e shraniti v datoteko %s"
@@ -4201,71 +4201,71 @@ msgstr "Ni mogoÄ?e shraniti v datoteko %s"
 #. TRANSLATORS: we could not create the pack file, generic error
 #. TRANSLATORS: Could not create package array
 #. TRANSLATORS: we could not read the file array for the destination computer
-#: ../src/gpk-service-pack.c:383
-#: ../src/gpk-service-pack.c:515
-#: ../src/gpk-service-pack.c:536
-#: ../src/gpk-service-pack.c:545
-#: ../src/gpk-service-pack.c:585
+#: ../src/gpk-service-pack.c:406
+#: ../src/gpk-service-pack.c:531
+#: ../src/gpk-service-pack.c:553
+#: ../src/gpk-service-pack.c:562
+#: ../src/gpk-service-pack.c:602
 msgid "Create error"
 msgstr "Napaka med ustvarjanjem"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:383
+#: ../src/gpk-service-pack.c:406
 msgid "Cannot create service pack"
 msgstr "Ni mogoÄ?e ustvariti servisnega paketa popravkov"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:515
+#: ../src/gpk-service-pack.c:531
 msgid "Cannot copy system package array"
 msgstr "Ni mogoÄ?e kopirati seznama skupine sistemskih paketov"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:536
+#: ../src/gpk-service-pack.c:553
 msgid "No package name selected"
 msgstr "Ni izbranega imena paketov"
 
 #. TRANSLATORS: progressbar text
-#: ../src/gpk-service-pack.c:558
+#: ../src/gpk-service-pack.c:575
 msgid "Refreshing system package array"
 msgstr "Osveževanje seznama skupine sistemskih paketov"
 
 #. TRANSLATORS: we could not reset internal state
-#: ../src/gpk-service-pack.c:565
+#: ../src/gpk-service-pack.c:582
 msgid "Refresh error"
 msgstr "Osveži napako"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:565
+#: ../src/gpk-service-pack.c:582
 msgid "Could not refresh package array"
 msgstr "Ni mogoÄ?e osvežiti seznama skupin paketov"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:585
+#: ../src/gpk-service-pack.c:602
 msgid "Cannot read destination package array"
 msgstr "Ni mogoÄ?e prebrati ciljnega seznama skupin paketov"
 
 #. TRANSLATORS: the constants should not be translated
-#: ../src/gpk-service-pack.c:697
+#: ../src/gpk-service-pack.c:714
 msgid "Set the option, allowable values are 'array', 'updates' and 'package'"
 msgstr "DoloÄ?itev možnosti; dovoljene vrednosti so 'array' (skupina paketov), 'updates' (posodobitve) and 'package' (paket)"
 
 #. TRANSLATORS: this refers to the GtkTextEntry in gpk-service-pack
-#: ../src/gpk-service-pack.c:700
+#: ../src/gpk-service-pack.c:717
 msgid "Add the package name to the text entry box"
 msgstr "Dodaj ime paketa v vnosno besedilno polje"
 
 #. TRANSLATORS: this is the destination computer package array
-#: ../src/gpk-service-pack.c:703
+#: ../src/gpk-service-pack.c:720
 msgid "Set the remote package array filename"
 msgstr "DoloÄ?i ime oddaljene datoteke skupine paketov"
 
 #. TRANSLATORS: this is the file output directory
-#: ../src/gpk-service-pack.c:706
+#: ../src/gpk-service-pack.c:723
 msgid "Set the default output directory"
 msgstr "DoloÄ?itev privzete odvodne mape"
 
 #. TRANSLATORS: file search type, lists of packages
-#: ../src/gpk-service-pack.c:780
+#: ../src/gpk-service-pack.c:797
 msgid "Package array files"
 msgstr "Datoteke seznama skupin paketov"
 
 #. TRANSLATORS: file search type, service pack destination file type
-#: ../src/gpk-service-pack.c:787
+#: ../src/gpk-service-pack.c:804
 msgid "Service pack files"
 msgstr "Datoteke servisnega paketa popravkov"
 
@@ -4366,18 +4366,18 @@ msgid "The selected updates were installed successfully."
 msgstr "Izbrane posodobitve so bile uspeÅ¡no nameÅ¡Ä?ene."
 
 #. TRANSLATORS: querying update array
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1018
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1022
 msgid "Getting the list of updates"
 msgstr "Pridobivanje seznama posodobitev"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1226
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1254
 msgid "Could not run upgrade script"
 msgstr "Ni mogoÄ?e zagnati skripta posodobitev"
 
 #. show a warning message
 #. TRANSLATORS, are we going to cost the user lots of money?
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1277
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1305
 msgid "Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be expensive to update this package."
 msgid_plural "Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be expensive to update these packages."
 msgstr[0] "Posodobitev bo izvedena preko brezžiÄ?ne povezave, zato je posodobitev paketov lahko potratna."
@@ -4386,7 +4386,7 @@ msgstr[2] "Posodobitev bo izvedena preko brezžiÄ?ne povezave, zato je posodobit
 msgstr[3] "Posodobitev bo izvedena preko brezžiÄ?ne povezave, zato je posodobitev paketov lahko potratna."
 
 #. TRANSLATORS: this is the button text when we have updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1381
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1409
 msgid "_Install Update"
 msgid_plural "_Install Updates"
 msgstr[0] "_Namesti posodobitve"
@@ -4395,21 +4395,21 @@ msgstr[2] "_Namesti posodobitve"
 msgstr[3] "_Namesti posodobitve"
 
 #. TRANSLATORS: there are no updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1394
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1422
 msgid "There are no updates available"
 msgstr "Ni razpoložljivih posodobitev"
 
 #. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1403
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1431
 msgid "All software is up to date"
 msgstr "Programska oprema je posodobljena"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user the problem
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1407
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1435
 msgid "There are no software updates available for your computer at this time."
 msgstr "Trenutno ni posebnih posodobitev programske opreme."
 
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1449
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1477
 #, c-format
 msgid "There is %i update available"
 msgid_plural "There are %i updates available"
@@ -4419,7 +4419,7 @@ msgstr[2] "Na voljo sta %i posodobitvi"
 msgstr[3] "Na voljo so %i posodobitve"
 
 #. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1465
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1493
 #, c-format
 msgid "%i update selected"
 msgid_plural "%i updates selected"
@@ -4429,7 +4429,7 @@ msgstr[2] "%i izbrani posodobitvi"
 msgstr[3] "%i izbrane posodobitve"
 
 #. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI, and the size of packages to download
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1473
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1501
 #, c-format
 msgid "%i update selected (%s)"
 msgid_plural "%i updates selected (%s)"
@@ -4439,49 +4439,49 @@ msgstr[2] "%i izbrani posodobitvi (%s)"
 msgstr[3] "%i izbrane posodobitve (%s)"
 
 #. TRANSLATORS: a column that has name of the package that will be updated
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1667
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1695
 msgid "Software"
 msgstr "Programska oprema"
 
 #. TRANSLATORS: a column that has state of each package
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1677
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1705
 msgid "Status"
 msgstr "Stanje"
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1887
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1915
 msgid "This update will fix bugs and other non-critical problems."
 msgstr "Posodobitev odpravlja hroÅ¡Ä?e in druge manj kritiÄ?ne napake."
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1891
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1919
 msgid "This update is important as it may solve critical problems."
 msgstr "Posodobitev je pomembna, saj odpravlja kritiÄ?ne programske napake."
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1895
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1923
 msgid "This update is needed to fix a security vulnerability with this package."
 msgstr "Zahtevana je posodobitev za varnostne popravke paketa."
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1899
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1927
 msgid "This update is blocked."
 msgstr "Posodobitev je ovirana."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the notification was issued and then updated
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1911
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1939
 #, c-format
 msgid "This notification was issued on %s and last updated on %s."
 msgstr "Opozorilo je bilo izdano %s in je bilo zadnjiÄ? posodobljeno %s."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the update was issued
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1918
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1946
 #, c-format
 msgid "This notification was issued on %s."
 msgstr "Opozorilo je bilo izdano %s."
 
 #. TRANSLATORS: this is a array of vendor URLs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1940
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1968
 msgid "For more information about this update please visit this website:"
 msgid_plural "For more information about this update please visit these websites:"
 msgstr[0] "Za veÄ? podrobnosti o posodobitvi, obiÅ¡Ä?ite spletne strani:"
@@ -4490,7 +4490,7 @@ msgstr[2] "Za veÄ? podrobnosti o posodobitvi, obiÅ¡Ä?ite spletni strani:"
 msgstr[3] "Za veÄ? podrobnosti o posodobitvi, obiÅ¡Ä?ite spletne strani:"
 
 #. TRANSLATORS: this is a array of bugzilla URLs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1948
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1976
 msgid "For more information about bugs fixed by this update please visit this website:"
 msgid_plural "For more information about bugs fixed by this update please visit these websites:"
 msgstr[0] "Za veÄ? podrobnosti o odpravljenih napakah, obiÅ¡Ä?ite spletne strani:"
@@ -4499,7 +4499,7 @@ msgstr[2] "Za veÄ? podrobnosti o odpravljenih napakah, obiÅ¡Ä?ite spletni strani
 msgstr[3] "Za veÄ? podrobnosti o odpravljenih napakah, obiÅ¡Ä?ite spletne strani:"
 
 #. TRANSLATORS: this is a array of CVE (security) URLs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1956
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1984
 msgid "For more information about this security update please visit this website:"
 msgid_plural "For more information about this security update please visit these websites:"
 msgstr[0] "Za veÄ? podrobnosti o varnostnih posodobitvah, obiÅ¡Ä?ite spletne strani:"
@@ -4508,90 +4508,90 @@ msgstr[2] "Za veÄ? podrobnosti o varnostnih posodobitvah, obiÅ¡Ä?ite spletni str
 msgstr[3] "Za veÄ? podrobnosti o varnostnih posodobitvah, obiÅ¡Ä?ite spletne strani:"
 
 #. TRANSLATORS: reboot required
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1965
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1993
 msgid "The computer will have to be restarted after the update for the changes to take effect."
 msgstr "RaÄ?unalnik bo po posodobitvi treba za uveljavitev sprememb ponovno zagnati."
 
 #. TRANSLATORS: log out required
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1969
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1997
 msgid "You will need to log out and back in after the update for the changes to take effect."
 msgstr "Za uveljavitev sprememb se je treba odjaviti in ponovno prijaviti."
 
 #. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1976
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2004
 msgid "The classifaction of this update is unstable which means it is not designed for production use."
 msgstr "Posodobitev je opredeljena kot razvojna razliÄ?ica, kar pomeni, da ni primerna za obiÄ?ajnega uporabnika."
 
 #. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1980
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2008
 msgid "This is a test update, and is not designed for normal use. Please report any problems or regressions you encounter."
 msgstr "To je preizkusna posodobitev in ni primerna za obiÄ?ajno rabo. V primeru težav poÅ¡ljite poroÄ?ilo o hroÅ¡Ä?ih."
 
 #. TRANSLATORS: this is a ChangeLog
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1989
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2017
 msgid "The developer logs will be shown as no description is available for this update:"
 msgstr "Izpisan bo dnevnik beleženja, saj za posodobitev ni ustreznega opisa:"
 
 #. set loading text
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2025
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2053
 msgid "Loading..."
 msgstr "Nalaganje ..."
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
 #. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2066
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2165
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2185
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2094
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2193
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2213
 msgid "Could not get update details"
 msgstr "Ni mogoÄ?e pridobiti posodobljenih podrobnosti"
 
 #. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2086
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2114
 msgid "Could not get package details"
 msgstr "Ni mogoÄ?e pridobiti podrobnosti paketa"
 
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2086
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2185
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2114
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2213
 msgid "No results were returned."
 msgstr "Ni zadetkov iskanja."
 
 #. TRANSLATORS: right click menu, select all the updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2420
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2448
 msgid "Select all"
 msgstr "Izberi vse"
 
 #. TRANSLATORS: right click menu, unselect all the updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2428
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2456
 msgid "Unselect all"
 msgstr "PoÄ?isti vse"
 
 #. TRANSLATORS: right click menu, select only security updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2435
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2463
 msgid "Select security updates"
 msgstr "Izberi varnostne posodobitve"
 
 #. TRANSLATORS: right click option, ignore this update name, not currently used
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2441
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2469
 msgid "Ignore this update"
 msgstr "Prezri posodobitev"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2550
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2578
 msgid "Could not get updates"
 msgstr "Ni mogoÄ?e dobiti posodobitev"
 
 #. TRANSLATORS: this is the header
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2675
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2703
 msgid "Checking for updates..."
 msgstr "Preverjanje za posodobitve ..."
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2962
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2990
 msgid "Could not get list of distribution upgrades"
 msgstr "Ni mogoÄ?e pridobiti seznama posodobitve celotne distribucije"
 
 #. TRANSLATORS: new distro available, e.g. F9 to F10
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2993
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3021
 #, c-format
 msgid "New distribution upgrade release '%s' is available"
 msgstr "Na voljo je nova posodobitev distribucije na '%s'."
@@ -4607,7 +4607,7 @@ msgid "Session DBus service for PackageKit"
 msgstr "Storitev DBus seje programa PackageKit"
 
 #. TRANSLATORS: a list of packages is shown that need to restarted
-#: ../src/gpk-watch.c:159
+#: ../src/gpk-watch.c:132
 #, c-format
 msgid "This is due to the %s package being updated."
 msgid_plural "This is due to the following packages being updated: %s."
@@ -4617,7 +4617,7 @@ msgstr[2] "To je zaradi posodobitve naslednjih paketov: %s."
 msgstr[3] "To je zaradi posodobitve naslednjih paketov: %s."
 
 #. TRANSLATORS: over 5 packages require the system to be restarted, don't list them all here
-#: ../src/gpk-watch.c:163
+#: ../src/gpk-watch.c:136
 #, c-format
 msgid "This is because %i package has been updated."
 msgid_plural "This is because %i packages have been updated."
@@ -4626,80 +4626,52 @@ msgstr[1] "To je zaradi %i paketa, ki je bil posodobljen."
 msgstr[2] "To je zaradi %i paketov, ki sta bila posodobljena."
 msgstr[3] "To je zaradi %i paketov, ki so bili posodobljeni."
 
-#: ../src/gpk-watch.c:215
-#, c-format
-msgid "%i message from the package manager"
-msgid_plural "%i messages from the package manager"
-msgstr[0] "%i sporoÄ?il upravljalnika paketov"
-msgstr[1] "%i sporoÄ?ilo upravljalnika paketov"
-msgstr[2] "%i sporoÄ?ili upravljalnika paketov"
-msgstr[3] "%i sporoÄ?ila upravljalnika paketov"
-
-#: ../src/gpk-watch.c:398
+#: ../src/gpk-watch.c:351
 msgid "Package manager error details"
 msgstr "Podrobnosti napake upravljalnika paketov"
 
 #. TRANSLATORS: We couldn't launch the tool, normally a packaging problem
-#: ../src/gpk-watch.c:428
+#: ../src/gpk-watch.c:381
 msgid "Internal error"
 msgstr "Notranja napaka"
 
-#: ../src/gpk-watch.c:555
-msgid "Package Manager Messages"
-msgstr "SporoÄ?ila upravljalnika paketov"
-
-#. TRANSLATORS: column for the message type
-#: ../src/gpk-watch.c:585
-msgid "Message"
-msgstr "SporoÄ?ilo"
-
-#. TRANSLATORS: messages from the transaction
-#: ../src/gpk-watch.c:930
-msgid "_Show messages"
-msgstr "_Pokaži sporoÄ?ila"
-
 #. TRANSLATORS: log out of the session
-#: ../src/gpk-watch.c:943
+#: ../src/gpk-watch.c:767
 msgid "_Log out"
 msgstr "_Odjava"
 
 #. TRANSLATORS: this menu item restarts the computer after an update
-#: ../src/gpk-watch.c:958
+#: ../src/gpk-watch.c:782
 msgid "_Restart computer"
 msgstr "_Ponovni zagon"
 
 #. TRANSLATORS: This hides the 'restart required' icon
-#: ../src/gpk-watch.c:970
+#: ../src/gpk-watch.c:794
 msgid "_Hide this icon"
 msgstr "_Skrij ikono"
 
-#. do the bubble
-#: ../src/gpk-watch.c:1334
-msgid "New package manager message"
-msgstr "Novo sporoÄ?ilo upravljalnika paketov"
-
 #. TRANSLATORS: Prefix to the title shown in the libnotify popup
-#: ../src/gpk-watch.c:1391
+#: ../src/gpk-watch.c:1213
 msgid "Package Manager"
 msgstr "Upravljalnik paketov"
 
 #. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
-#: ../src/gpk-watch.c:1560
+#: ../src/gpk-watch.c:1382
 msgid "Packages have been removed"
 msgstr "Paketi so bili odstranjeni"
 
 #. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
-#: ../src/gpk-watch.c:1563
+#: ../src/gpk-watch.c:1385
 msgid "Packages have been installed"
 msgstr "Paketi so bili nameÅ¡Ä?eni"
 
 #. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
-#: ../src/gpk-watch.c:1566
+#: ../src/gpk-watch.c:1388
 msgid "System has been updated"
 msgstr "Sistem je posodobljen"
 
 #. TRANSLATORS: title: an action has finished, and we are showing the libnotify bubble
-#: ../src/gpk-watch.c:1573
+#: ../src/gpk-watch.c:1395
 msgid "Task completed"
 msgstr "Opravilo zakljuÄ?eno"
 
@@ -4729,28 +4701,106 @@ msgstr "Možnosti razhroÅ¡Ä?evanja"
 
 #: ../src/egg-debug.c:450
 msgid "Show debugging options"
-msgstr "Pokaži možnosti razhrošlevanja"
+msgstr "Pokaži možnosti razhroÅ¡Ä?evanja"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Change software update preferences and enable or disable software sources"
+#~ msgstr ""
+#~ "Spreminjanje možnosti posodabljanja programske opreme in programskih virov"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A software source contains packages that can be installed on this "
+#~ "computer."
+#~ msgstr "Vir programske opreme vsebuje pakete, ki jih je mogoÄ?e namestiti."
+
+#~ msgid "Virtual provide type is not supported"
+#~ msgstr "Navidezna vrsta ponudbe ni podprta"
+
+#~ msgid "Install root is invalid"
+#~ msgstr "Koren namestitve ni veljaven"
+
+#~ msgid "The virtual provide type is not supported by this system."
+#~ msgstr "Navidezna vrsta ponudbe ni podprta na tem sistemu."
+
+#~ msgid "The install root is invalid. Please contact your administrator."
+#~ msgstr ""
+#~ "Koren namestitve ni veljaven. Stopite v stik s sistemskim skrbnikom."
+
+#~ msgid "Other updates have been held back"
+#~ msgstr "Preostale posodobitve so zadržane."
+
+#~ msgid "No updates are available"
+#~ msgstr "Na voljo ni novih posodobitev"
+
+#~ msgid "No network connection was detected."
+#~ msgstr "Ni zaznane razpoložljive omrežne povezave."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Other updates are held back as some important system packages need to be "
+#~ "installed first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Preostale posodobitve so zadržane, saj morajo biti najprej nameÅ¡Ä?eni "
+#~ "pomembni sistemski paketi."
+
+#~ msgid "Restart"
+#~ msgstr "Ponoven zagon"
+
+#~ msgid "%i message from the package manager"
+
+#~ msgid_plural "%i messages from the package manager"
+#~ msgstr[0] "%i sporoÄ?il upravljalnika paketov"
+#~ msgstr[1] "%i sporoÄ?ilo upravljalnika paketov"
+#~ msgstr[2] "%i sporoÄ?ili upravljalnika paketov"
+#~ msgstr[3] "%i sporoÄ?ila upravljalnika paketov"
+
+#~ msgid "Package Manager Messages"
+#~ msgstr "SporoÄ?ila upravljalnika paketov"
+
+#~ msgid "Message"
+#~ msgstr "SporoÄ?ilo"
+
+#~ msgid "_Show messages"
+#~ msgstr "_Pokaži sporoÄ?ila"
+
+#~ msgid "New package manager message"
+#~ msgstr "Novo sporoÄ?ilo upravljalnika paketov"
+
+#~ msgid "Automatically remove unused dependencies"
+#~ msgstr "Samodejno odstrani neuporabljene odvisnosti"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When removing a package, also remove those dependencies that are not "
+#~ "required by other packages"
+#~ msgstr "Med odstranjevanjem paketa odstrani tudi osirotele odvisne pakete."
 
 #~ msgid "and %d other security update"
+
 #~ msgid_plural "and %d other security updates"
 #~ msgstr[0] "in %d drugih varnostnih posodobitev"
 #~ msgstr[1] "in %d druga varnostna posodobitev"
 #~ msgstr[2] "in %d drugi varnostni posodobitvi"
 #~ msgstr[3] "in %d druge varnostne posodobitve"
+
 #~ msgid "Additional software will be installed"
 #~ msgstr "NameÅ¡Ä?ena bo dodatna programska oprema"
+
 #~ msgid "Additional software will be removed"
 #~ msgstr "Odstranjena bo dodatna programska oprema"
+
 #~ msgid "Additional software required"
 #~ msgstr "Zahtevana je dodatna programska oprema"
+
 #~ msgid "Extra packages to download"
 #~ msgstr "Dodatni paketi za prejemanje"
+
 #~ msgid "No updates selected"
 #~ msgstr "Ni izbranih posodobitev"
+
 #~ msgid "No updates are selected"
 #~ msgstr "Ni izbranih posodobitev"
+
 #~ msgid "Install only security updates"
 #~ msgstr "Namesti le varnostne posodobitve."
+
 #~ msgid "Show all software updates"
 #~ msgstr "Pokaži vse programske posodobitve."
-[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]