[gnome-system-tools] Update Czech translation by Marek Cernockycommit c936cba299caa923c898939337aa831474a104b7
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:   Mon Aug 23 22:41:23 2010 +0200

    Update Czech translation by Marek Cernocky

 po/cs.po |  361 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 214 insertions(+), 147 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index b232e03..3449145 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -13,10 +13,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-07-11 18:26+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-05-08 19:14+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-23 22:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-06 12:02+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -27,9 +28,8 @@ msgid "Access point name:"
 msgstr "Název pÅ?ístupového bodu:"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Account data"
-msgstr "<b>Ã?daje o úÄ?tu</b>"
+msgstr "Ã?daje o úÄ?tu"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:3
 msgid "Aliases:"
@@ -40,9 +40,8 @@ msgid "Con_figuration:"
 msgstr "Nasta_vení:"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:5
-#, fuzzy
 msgid "Connection Settings"
-msgstr "<b>Nastavení pÅ?ipojení</b>"
+msgstr "Nastavení pÅ?ipojení"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:6
 msgid "Connection type:"
@@ -57,9 +56,8 @@ msgid "DNS"
 msgstr "DNS"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:9
-#, fuzzy
 msgid "DNS Servers"
-msgstr "<b>Servery DNS</b>"
+msgstr "Servery DNS"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:10
 msgid "D_omain name:"
@@ -94,9 +92,8 @@ msgid "Host Alias Properties"
 msgstr "Vlastnosti pÅ?ezdívek poÄ?ítaÄ?e"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:18
-#, fuzzy
 msgid "Host Settings"
-msgstr "<b>Nastavení poÄ?ítaÄ?e</b>"
+msgstr "Nastavení poÄ?ítaÄ?e"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:19
 msgid "Hosts"
@@ -111,9 +108,8 @@ msgid "Interface properties"
 msgstr "Vlastnosti rozhraní"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:22
-#, fuzzy
 msgid "Internet service provider data"
-msgstr "<b>Ã?daje o poskytovateli pÅ?ipojení k Internetu</b>"
+msgstr "Ã?daje o poskytovateli pÅ?ipojení k Internetu"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:23
 msgid "Location:"
@@ -136,9 +132,8 @@ msgid "Modem"
 msgstr "Modem"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:28
-#, fuzzy
 msgid "Modem Settings"
-msgstr "<b>Nastavení modemu</b>"
+msgstr "Nastavení modemu"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:29
 msgid "Network _password:"
@@ -177,9 +172,8 @@ msgid "Save current network configuration as a location"
 msgstr "Uložit souÄ?asné nastavení sítÄ? jako umístÄ?ní"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:38
-#, fuzzy
 msgid "Search Domains"
-msgstr "<b>Prohledávat domény</b>"
+msgstr "Prohledávat domény"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:39
 msgid "Tones"
@@ -190,9 +184,8 @@ msgid "Use the Internet service provider nameservers"
 msgstr "Používat jmenné servery poskytovatele pÅ?ipojení k Internetu"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:41
-#, fuzzy
 msgid "Wireless Settings"
-msgstr "<b>Nastavení bezdrátové sítÄ?</b>"
+msgstr "Nastavení bezdrátové sítÄ?"
 
 #: ../interfaces/network.ui.h:42
 msgid "_Autodetect"
@@ -246,7 +239,7 @@ msgstr "_Nastavit modem jako výchozí cestu k Internetu"
 msgid "_Subnet mask:"
 msgstr "Maska pod_sítÄ?:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:55 ../interfaces/users.ui.h:81
+#: ../interfaces/network.ui.h:55 ../interfaces/users.ui.h:82
 msgid "_Username:"
 msgstr "_Uživatelské jméno:"
 
@@ -268,9 +261,8 @@ msgid "Add allowed hosts"
 msgstr "PÅ?idat povolené poÄ?ítaÄ?e"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Allowed Hosts"
-msgstr "Povolené poÄ?ítaÄ?e:"
+msgstr "Povolené poÄ?ítaÄ?e"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:3
 msgid "Allowed hosts:"
@@ -289,9 +281,8 @@ msgid "Enter password for user"
 msgstr "Zadejte heslo pro uživatele"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:7
-#, fuzzy
 msgid "Enter password for user:"
-msgstr "Zadejte heslo pro uživatele"
+msgstr "Zadejte heslo pro uživatele:"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:8
 msgid "General Properties"
@@ -302,9 +293,8 @@ msgid "Host name:"
 msgstr "Název poÄ?ítaÄ?e:"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:10
-#, fuzzy
 msgid "Hosts Settings"
-msgstr "<b>Nastavení hostitelů</b>"
+msgstr "Nastavení hostitelů"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:12
 msgid "Name:"
@@ -327,18 +317,16 @@ msgid "Share"
 msgstr "Sdílet"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:17
-#, fuzzy
 msgid "Share Properties"
-msgstr "<b>Vlastnosti sdílení</b>"
+msgstr "Vlastnosti sdílení"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:18
 msgid "Share through:"
 msgstr "Sdílet pomocí:"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:19
-#, fuzzy
 msgid "Shared Folder"
-msgstr "Sdílené složky"
+msgstr "Sdílená složka"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:20 ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
 #: ../src/shares/shares-tool.c:237
@@ -358,9 +346,8 @@ msgid "WINS _server:"
 msgstr "_Server WINS:"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:24
-#, fuzzy
 msgid "Windows sharing"
-msgstr "<b>Sdílení Windows</b>"
+msgstr "Sdílení Windows"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:25
 msgid "_Path:"
@@ -383,16 +370,14 @@ msgid "Se_lect Servers"
 msgstr "Vyb_rat servery"
 
 #: ../interfaces/time.ui.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Selection"
-msgstr "Uložit umístÄ?ní"
+msgstr "VýbÄ?r"
 
 #: ../interfaces/time.ui.h:5
 msgid "Synchronize now"
 msgstr "Synchronizovat nyní"
 
 #: ../interfaces/time.ui.h:6
-#, fuzzy
 msgid "Time Zone"
 msgstr "Ä?asové pásmo"
 
@@ -429,13 +414,12 @@ msgid "_Time:"
 msgstr "Ä?_as:"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:1
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A user with this name already exists. Please choose a different name for the "
 "new user."
 msgstr ""
 "Uživatel s takovýmto jménem již existuje. Zvolte prosím pro nového uživatele "
-"jiné zkrácené jméno."
+"jiné jméno."
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:2
 msgid "Account _type:"
@@ -446,9 +430,8 @@ msgid "Advanced"
 msgstr "PokroÄ?ilé"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Advanced Settings"
-msgstr "PokroÄ?ilá n_astavení"
+msgstr "PokroÄ?ilá nastavení"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:5
 msgid "Assign a random password by default"
@@ -456,12 +439,11 @@ msgstr "StandardnÄ? pÅ?iÅ?azovat náhodné heslo"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:6
 msgid "Automatic UID/GID"
-msgstr ""
+msgstr "Automatické UID/GID"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:7
-#, fuzzy
 msgid "Basic Settings"
-msgstr "Nastavení uživatelů"
+msgstr "Základní nastavení"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:8
 msgid "Change Advanced User Settings"
@@ -472,9 +454,8 @@ msgid "Change User Account Type"
 msgstr "ZmÄ?nit typ uživatelského úÄ?tu"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:10
-#, fuzzy
 msgid "Change User Name"
-msgstr "ZmÄ?nit jméno uživatele a pÅ?ihlášení"
+msgstr "ZmÄ?nit jméno uživatele"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:11
 msgid "Change User Password"
@@ -551,9 +532,8 @@ msgid "Generate _random password"
 msgstr "_Generovat náhodné heslo"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:29
-#, fuzzy
 msgid "Group Members"
-msgstr "Název skupiny"
+msgstr "Ä?lenové skupiny"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:30
 msgid "Group _ID:"
@@ -568,89 +548,90 @@ msgid "Group properties"
 msgstr "Vlastnosti skupiny"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:33
+msgid "Groups available on the system:"
+msgstr ""
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:34
 msgid "Groups settings"
 msgstr "Nastavení skupin"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:34
+#: ../interfaces/users.ui.h:35
 msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
 msgstr "Ma_ximální poÄ?et dní, po které se smí heslo používat:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:35
+#: ../interfaces/users.ui.h:36
 msgid "Maximum GID:"
 msgstr "Maximální GID:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:36
+#: ../interfaces/users.ui.h:37
 msgid "Maximum UID:"
 msgstr "Maximální UID:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:37
+#: ../interfaces/users.ui.h:38
 msgid "Mi_nimum days between password changes:"
 msgstr "Mi_nimální poÄ?et dní mezi zmÄ?nami hesla:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:38
+#: ../interfaces/users.ui.h:39
 msgid "Minimum GID:"
 msgstr "Minimální GID:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:39
+#: ../interfaces/users.ui.h:40
 msgid "Minimum UID:"
 msgstr "Minimální UID:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:40
+#: ../interfaces/users.ui.h:41
 msgid "Minimum days allowed between password changes:"
 msgstr "Minimální povolený poÄ?et dní mezi zmÄ?nami hesla:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:41
+#: ../interfaces/users.ui.h:42
 msgid "New _password:"
 msgstr "Nové _heslo:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:42
+#: ../interfaces/users.ui.h:43
 msgid "Number of days that a password may be used:"
 msgstr "PoÄ?et dní, po které je možné používat heslo:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:43
+#: ../interfaces/users.ui.h:44
 msgid "O_ffice location:"
 msgstr "UmístÄ?ní _kanceláÅ?e:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:44
-#, fuzzy
+#: ../interfaces/users.ui.h:45
 msgid "Optional Settings"
-msgstr "Nastavení sítÄ?"
+msgstr "Volitelná nastavení"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:45
-#, fuzzy
+#: ../interfaces/users.ui.h:46
 msgid "Password Settings"
-msgstr "Nastavení sítÄ?"
+msgstr "Nastavení hesla"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:46
+#: ../interfaces/users.ui.h:47
 msgid "Password set to: "
 msgstr "Heslo nastavit na: "
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:47
+#: ../interfaces/users.ui.h:48
 msgid "Privileges"
 msgstr "OprávnÄ?ní"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:48
-#, fuzzy
+#: ../interfaces/users.ui.h:49
 msgid "Profile Settings"
-msgstr "Nastavení služeb"
+msgstr "Nastavení profilu"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:49
+#: ../interfaces/users.ui.h:50
 msgid "Profile _name:"
 msgstr "_Název profilu:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:50
+#: ../interfaces/users.ui.h:51
 msgid "Set password b_y hand"
 msgstr "Nastavit heslo _ruÄ?nÄ?"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:51
+#: ../interfaces/users.ui.h:52
 msgid "System Defaults"
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí systémová nastavení"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:52
+#: ../interfaces/users.ui.h:53
 msgid "This account is disabled."
 msgstr "Tento úÄ?et je zakázaný."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:53
+#: ../interfaces/users.ui.h:54
 msgid ""
 "This account is using special settings that have been defined manually. Use "
 "the <i>Advanced Settings</i> dialog to tune them."
@@ -658,113 +639,133 @@ msgstr ""
 "Tento úÄ?et používá speciální nastavení, která byla urÄ?ena ruÄ?nÄ?. Použijte "
 "dialogové okno <i>PokroÄ?ilá nastavení</i> k jejich vyladÄ?ní."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:54
+#: ../interfaces/users.ui.h:55
 msgid "User ID:"
 msgstr "Uživatelské ID:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:55
+#: ../interfaces/users.ui.h:56
 msgid "User Privileges"
 msgstr "Uživatelská oprávnÄ?ní"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:56
+#: ../interfaces/users.ui.h:57
 msgid "User profiles"
 msgstr "Uživatelské profily"
 
 #. No item should exceed a length of 40 characters, to avoid wrapping on two lines. Better simplifying than making it hard to read!
-#: ../interfaces/users.ui.h:58
-#, fuzzy
+#: ../interfaces/users.ui.h:59
 msgid ""
 "Username must consist of:\n"
 "  â?£ lower case letters from the English alphabet\n"
 "  â?£ digits\n"
 "  â?£ any of the characters \".\", \"-\" and \"_\""
 msgstr ""
-"Zkrácené jméno musí obsahovat pouze:\n"
+"Jméno uživatele musí obsahovat pouze:\n"
 "  � malá písmena bez diakritiky\n"
 "  â?£ Ä?íslice\n"
 "  â?£ nÄ?který ze znaků â??.â??, â??-â?? a â??_â??"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:62
-#, fuzzy
+#: ../interfaces/users.ui.h:63
 msgid "Username must start with a letter!"
-msgstr "Zkrácené jméno musí zaÄ?ínat písmenem!"
+msgstr "Jméno uživatele musí zaÄ?ínat písmenem!"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:63
+#: ../interfaces/users.ui.h:64
 msgid "You can't change user ID while the user is logged in."
 msgstr "Nemůžete zmÄ?nit ID uživatele, dokud je tento uživatel pÅ?ihlášen."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:64
+#: ../interfaces/users.ui.h:65
 msgid "_Add Profile"
 msgstr "PÅ?id_at profil"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:65
+#: ../interfaces/users.ui.h:66
 msgid "_Advanced Settings"
 msgstr "PokroÄ?ilá n_astavení"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:66
+#: ../interfaces/users.ui.h:67
 msgid "_Change..."
 msgstr "_ZmÄ?nitâ?¦"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:67
+#: ../interfaces/users.ui.h:68
 msgid "_Comments"
 msgstr "_KomentáÅ?"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:68
+#: ../interfaces/users.ui.h:69
 msgid "_Current password:"
 msgstr "_SouÄ?asné heslo:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:69
+#: ../interfaces/users.ui.h:70
 msgid "_Custom"
 msgstr "_Vlastní"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:70
+#: ../interfaces/users.ui.h:71
 msgid "_Days between warning and password expiration:"
 msgstr "_Dní mezi varováním a vypršením hesla:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:71
+#: ../interfaces/users.ui.h:72
 msgid "_Enable Account"
 msgstr "_Povolit úÄ?et"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:72
+#: ../interfaces/users.ui.h:73
 msgid "_Encrypt home folder to protect sensitive data"
 msgstr "_ZaÅ¡ifrovat domovskou složku kvůli ochranÄ? citlivých dat"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:73
+#: ../interfaces/users.ui.h:74
 msgid "_Generate"
 msgstr "Vy_generovat"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:74
+#: ../interfaces/users.ui.h:75
 msgid "_Home directory:"
 msgstr "_Domovská složka:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:75
+#: ../interfaces/users.ui.h:76
 msgid "_Home phone:"
 msgstr "Telefon _domů:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:76
+#: ../interfaces/users.ui.h:77
 msgid "_Main group:"
 msgstr "Hlavní _skupina:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:77
+#: ../interfaces/users.ui.h:78
 msgid "_Manage Groups"
 msgstr "_Spravovat skupiny"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:78
+#: ../interfaces/users.ui.h:79
 msgid "_Name:"
 msgstr "Jmé_no:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:79
+#: ../interfaces/users.ui.h:80
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Heslo:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:80
+#: ../interfaces/users.ui.h:81
 msgid "_Shell:"
 msgstr "_Shell:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:82
+#: ../interfaces/users.ui.h:83
 msgid "_Work phone:"
 msgstr "Telefon do _práce:"
 
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Show root user"
+msgstr "Zobrazit uživatele root"
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:2
+msgid "Show system users"
+msgstr "Zobrazit systémové uživatele"
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:3
+msgid ""
+"Whether the users-admin tool should show system users in the users list."
+msgstr ""
+"Zda by mÄ?l nástroj pro správu uživatelů zobrazovat v seznamu uživatelů "
+"systémové uživatele."
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:4
+msgid ""
+"Whether the users-admin tool should show the root user in the users list."
+msgstr ""
+"Zda by mÄ?l nástroj pro správu uživatelů zobrazovat v seznamu uživatelů "
+"uživatele root."
+
 #: ../src/common/gst-platform-dialog.c:179
 msgid "The platform you are running is not supported by this tool"
 msgstr "Platforma vaÅ¡eho poÄ?ítaÄ?e není tímto nástrojem podporována"
@@ -955,29 +956,25 @@ msgstr "<b>Essid:</b> %s "
 
 #: ../src/network/ifaces-list.c:296 ../src/network/ifaces-list.c:301
 #: ../src/network/ifaces-list.c:306
-#, fuzzy
 msgid "Address:"
-msgstr "IP adresa"
+msgstr "Adresa"
 
 #: ../src/network/ifaces-list.c:298
-#, fuzzy
 msgid "Subnet mask:"
-msgstr "Maska pod_sítÄ?:"
+msgstr "Maska podsítÄ?:"
 
 #: ../src/network/ifaces-list.c:308
-#, fuzzy
 msgid "Remote address:"
-msgstr "Adresa IP:"
+msgstr "Vzdálená adresa:"
 
 #: ../src/network/ifaces-list.c:320 ../src/network/ifaces-list.c:325
 #: ../src/network/ifaces-list.c:334 ../src/network/ifaces-list.c:339
 msgid "Type:"
-msgstr ""
+msgstr "Typ:"
 
 #: ../src/network/ifaces-list.c:321
-#, fuzzy
 msgid "Phone number:"
-msgstr "_Telefonní Ä?íslo:"
+msgstr "Telefonní Ä?íslo:"
 
 #: ../src/network/ifaces-list.c:356
 msgid "Wireless connection"
@@ -1618,6 +1615,9 @@ msgid ""
 "Mouse-based interactive map widget for selecting timezone. Keyboard users "
 "should instead select the timezone from the drop-down combination box below."
 msgstr ""
+"Widget s interaktivní mapou pro výbÄ?r Ä?asového pásma používající k ovládání "
+"myÅ¡. Uživatelé používající klávesnici by místo nÄ?j mÄ?li vybírat Ä?asové pásmo "
+"v kombinovaném výbÄ?rovém seznamu níže."
 
 #: ../src/time/time.desktop.in.in.h:1
 msgid "Change system time, date, and timezone"
@@ -1669,7 +1669,7 @@ msgstr "Správcovská skupina nemůže být odstranÄ?na"
 
 #: ../src/users/group-settings.c:58 ../src/users/group-settings.c:221
 #: ../src/users/group-settings.c:258 ../src/users/user-settings.c:88
-#: ../src/users/user-settings.c:476
+#: ../src/users/user-settings.c:605
 msgid "This would leave the system unusable."
 msgstr "Systém by pak nebyl použitelný."
 
@@ -1893,9 +1893,9 @@ msgid "The old and new passwords are the same"
 msgstr "Staré a nové heslo jsou stejné"
 
 #: ../src/users/run-passwd.c:520
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The new password has already been used recently."
-msgstr "Staré a nové heslo jsou stejné"
+msgstr "Stejné heslo, jako nové, bylo použito nedávno."
 
 #: ../src/users/run-passwd.c:524
 #, c-format
@@ -1920,12 +1920,11 @@ msgid "Password is too short"
 msgstr "Heslo je pÅ?íliÅ¡ krátké"
 
 #: ../src/users/user-password.c:98
-#, fuzzy
 msgid ""
 "User passwords must be longer than 5 characters and preferably formed by "
 "numbers, letters and special characters."
 msgstr ""
-"Uživatelská hesla musí být delší než 6 znaků a je vhodné, aby kombinovala "
+"Uživatelská hesla musí být delší než 5 znaků a je vhodné, aby kombinovala "
 "Ä?íslice, písmena a speciální znaky."
 
 #: ../src/users/user-password.c:101
@@ -2025,12 +2024,12 @@ msgstr "Neplatný znak â??%câ?? v komentáÅ?i"
 msgid "Check that this character is not used."
 msgstr "Zkontrolujte, že se tento znak nepoužívá."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:417
+#: ../src/users/user-settings.c:426
 msgid "Incomplete path in home directory"
 msgstr "Neúplná cesta k domovské složce"
 
 # FIXME: s/i.e./e.g./
-#: ../src/users/user-settings.c:418
+#: ../src/users/user-settings.c:427
 msgid ""
 "Please enter full path for home directory\n"
 "<span size=\"smaller\">i.e.: /home/john</span>."
@@ -2038,43 +2037,111 @@ msgstr ""
 "Zadejte prosím plnou cestu k domovské složce\n"
 "<span size=\"smaller\">napÅ?.: /home/honza</span>."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:433
-msgid "Home directory already exists"
+#: ../src/users/user-settings.c:447 ../src/users/user-settings.c:491
+#, fuzzy
+msgid "New home directory already exists, use it?"
 msgstr "Domovská složka již existuje"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:434
+#: ../src/users/user-settings.c:449
+#, c-format
+msgid ""
+"The home directory for %s has been set to <tt>%s</tt>, which already exists. "
+"Do you want to use files from this directory, or copy the contents of <tt>"
+"%s</tt> to the new home, overwriting it?\n"
+"\n"
+"In doubt, use the new directory to avoid losing data, and copy files from "
+"the old directory later."
+msgstr ""
+
+#: ../src/users/user-settings.c:461
+msgid "_Replace With Old Files"
+msgstr ""
+
+#: ../src/users/user-settings.c:462 ../src/users/user-settings.c:504
+#: ../src/users/user-settings.c:540
+msgid "_Cancel Change"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This means "use the files from the new location",
+#. * as opposed to those from the old location.
+#: ../src/users/user-settings.c:465
+#, fuzzy
+msgid "_Use New Files"
+msgstr "Zachovat soubory"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:470 ../src/users/user-settings.c:510
+msgid "Make user the _owner of the new home directory"
+msgstr ""
+
+#: ../src/users/user-settings.c:473 ../src/users/user-settings.c:547
+#, fuzzy
+msgid "_Delete old home directory"
+msgstr "Neúplná cesta k domovské složce"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:493
+#, c-format
+msgid ""
+"The home directory for %s has been set to <tt>%s</tt>, which already exists. "
+"Do you want to use files from this directory, or delete all its contents and "
+"use a completely empty home directory?\n"
+"\n"
+"In doubt, keep the files, and remove them later if needed."
+msgstr ""
+
+#: ../src/users/user-settings.c:503
+#, fuzzy
+msgid "_Delete Files"
+msgstr "Smazat soubory"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:505
+msgid "_Use Existing Files"
+msgstr ""
+
+#: ../src/users/user-settings.c:526
+msgid "Copy old home directory to new location?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/users/user-settings.c:528
 #, c-format
 msgid ""
-"The directory <tt>%s</tt> already exists. User may not have the permissions "
-"required to read or write in that directory. Do you want to use it anyway?"
+"The home directory for %s has been set to <tt>%s</tt>, which doesn't exist. "
+"Do you want to copy the contents of the old home directory (<tt>%s</tt>), or "
+"use a completely empty home directory?\n"
+"\n"
+"If you choose to copy the files to the new location, it's safe to delete the "
+"old directory."
 msgstr ""
-"Složka <tt>%s</tt> již existuje. Uživatel možná nemá oprávnÄ?ní potÅ?ebná pro "
-"Ä?tení nebo zápis do této složky. Chcete ji pÅ?esto použít?"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:440
-msgid "Use this directory"
+#: ../src/users/user-settings.c:539
+#, fuzzy
+msgid "_Use Empty Directory"
 msgstr "Použít tuto složku"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:475
+#. TRANSLATORS: This means "copy files from the old home directory".
+#: ../src/users/user-settings.c:542
+msgid "Co_py Old Files"
+msgstr ""
+
+#: ../src/users/user-settings.c:604
 msgid "ID for the root user should not be modified"
 msgstr "ID uživatele root nelze mÄ?nit"
 
 #. check that UID is free
-#: ../src/users/user-settings.c:479
+#: ../src/users/user-settings.c:608
 #, c-format
 msgid "User ID %d is already used by user %s"
 msgstr "Uživatelské ID %d již existuje pro uživatele %s"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:481
+#: ../src/users/user-settings.c:610
 #, c-format
 msgid "Please choose a different numeric identifier for %s."
 msgstr "Zvolte prosím jiný Ä?íselný identifikátor pro uživatele %s."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:499
+#: ../src/users/user-settings.c:628
 msgid "Incomplete path in shell"
 msgstr "Neúplná cesta v shellu"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:500
+#: ../src/users/user-settings.c:629
 msgid ""
 "Please enter full path for shell\n"
 "<span size=\"smaller\">i.e.: /bin/bash</span>."
@@ -2082,11 +2149,11 @@ msgstr ""
 "Zadejte prosím plnou cestu k shellu\n"
 "<span size=\"smaller\">napÅ?.: /bin/bash</span>."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:534
+#: ../src/users/user-settings.c:663
 msgid "Can't revoke administration rights"
 msgstr "Nelze odejmout správcovská oprávnÄ?ní"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:537
+#: ../src/users/user-settings.c:666
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is the only administrator on this computer. Revoking administration "
@@ -2095,11 +2162,11 @@ msgstr ""
 "%s je jediný správce na tomto poÄ?ítaÄ?i. Odejmutí oprávnÄ?ní správce tomuto "
 "úÄ?tu by mohlo zablokovat správu systému."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:554
+#: ../src/users/user-settings.c:683
 msgid "You are about to revoke your own administration rights"
 msgstr "Chystáte se odejmout svá vlastní oprávnÄ?ní správce"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:557
+#: ../src/users/user-settings.c:686
 #, c-format
 msgid ""
 "%s will no longer be able to perform administrative tasks. This account "
@@ -2108,14 +2175,26 @@ msgstr ""
 "Uživatel %s nebude moci nadále provádÄ?t správcovské úkoly. Tomuto úÄ?tu "
 "nebude umožnÄ?no získat správcovská oprávnÄ?ní zpÄ?t vlastními silami."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:562
+#: ../src/users/user-settings.c:691
 msgid "Give up administration rights"
 msgstr "Vzdát se správcovských oprávnÄ?ní"
 
+#: ../src/users/user-settings.c:1459
+msgid "Applying changes to user settings..."
+msgstr ""
+
 #: ../src/users/users-tool.c:288
 msgid "Users Settings"
 msgstr "Nastavení uživatelů"
 
+#~ msgid ""
+#~ "The directory <tt>%s</tt> already exists. User may not have the "
+#~ "permissions required to read or write in that directory. Do you want to "
+#~ "use it anyway?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Složka <tt>%s</tt> již existuje. Uživatel možná nemá oprávnÄ?ní potÅ?ebná "
+#~ "pro Ä?tení nebo zápis do této složky. Chcete ji pÅ?esto použít?"
+
 #~ msgid "<b>Allowed Hosts</b>"
 #~ msgstr "<b>Povolené poÄ?ítaÄ?e</b>"
 
@@ -2180,15 +2259,3 @@ msgstr "Nastavení uživatelů"
 
 #~ msgid "<b>Type:</b> %s"
 #~ msgstr "<b>Typ:</b> %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether the users-admin tool should show system users in the users list"
-#~ msgstr ""
-#~ "Zda by mÄ?l nástroj pro správu uživatelů zobrazovat systémové uživatele v "
-#~ "seznamu uživatelů"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether the users-admin tool should show the root user in the users list"
-#~ msgstr ""
-#~ "Zda by mÄ?l nástroj pro správu uživatelů zobrazovat uživatele root v "
-#~ "seznamu uživatelů"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]