[gedit-plugins/gnome-2-32] Updated Slovenian translationcommit 59e2569f7020870e833a2c1a2572041afd3a0cd2
Author: Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>
Date:   Sat Aug 21 08:24:46 2010 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  145 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 1 files changed, 99 insertions(+), 46 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 6924b5c..fa2588d 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -1,16 +1,16 @@
-# Slovenian translation for gedit-plugins.
+# Slovenian translations for gedit-plugins.
 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gedit-plugins package.
 #
-# Andraz Tori <andraz tori1 guest arnes si>, 2000.
+# Andraž Tori <andraz tori1 guest arnes si>, 2000.
 # Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>, 2009 - 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gedit-plugins\n"
+"Project-Id-Version: gedit-plugins master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gedit&component=Plugins\n";
-"POT-Creation-Date: 2010-01-18 01:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-18 14:34+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-16 19:37+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-21 08:23+0100\n"
 "Last-Translator: Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr "Zaznamki"
 
 #: ../plugins/bookmarks/bookmarks.gedit-plugin.desktop.in.in.h:2
 msgid "Easy document navigation with bookmarks"
-msgstr "Enostavno upravljanje z dokumenti z zaznamki"
+msgstr "Enostavno upravljanje dokumentov z zaznamki"
 
 #: ../plugins/bookmarks/gedit-bookmarks-plugin.c:137
 msgid "Toggle Bookmark"
@@ -43,7 +43,7 @@ msgstr "Pojdi na naslednji zaznamek"
 
 #: ../plugins/bookmarks/gedit-bookmarks-plugin.c:141
 msgid "Goto the next bookmark"
-msgstr "Pojdi na naseldnji zaznamek"
+msgstr "Pojdi na naslednji zaznamek"
 
 #: ../plugins/bookmarks/gedit-bookmarks-plugin.c:143
 msgid "Goto Previous Bookmark"
@@ -55,7 +55,7 @@ msgstr "Pojdi na predhodni zaznamek"
 
 #: ../plugins/bracketcompletion/bracketcompletion.gedit-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Automatically adds closing brackets."
-msgstr "Samodejno dodaj zaklepaje"
+msgstr "Samodejno doda zaklepaje."
 
 #: ../plugins/bracketcompletion/bracketcompletion.gedit-plugin.desktop.in.in.h:2
 msgid "Bracket Completion"
@@ -76,15 +76,15 @@ msgstr "Opomba kode"
 
 #: ../plugins/codecomment/codecomment.gedit-plugin.desktop.in.in.h:2
 msgid "Comment out or uncomment a selected block of code."
-msgstr "Dodaj ali ostrani opombo k izbrani kodi"
+msgstr "Dodaj ali odstrani opombo k izbrani kodi."
 
 #: ../plugins/codecomment/codecomment.py:230
 msgid "Co_mment Code"
-msgstr "Ustvari opombo _kode"
+msgstr "Dodaj opombo _kode"
 
 #: ../plugins/codecomment/codecomment.py:232
 msgid "Comment the selected code"
-msgstr "Dodaj opombo izbrani kodi"
+msgstr "Dodaj opombo k izbrani kodi"
 
 #: ../plugins/codecomment/codecomment.py:236
 msgid "U_ncomment Code"
@@ -92,7 +92,7 @@ msgstr "_Odstrani opombo kode"
 
 #: ../plugins/codecomment/codecomment.py:238
 msgid "Uncomment the selected code"
-msgstr "Odstrani opombo izbrane kodi"
+msgstr "Odstrani opombo izbrane kode"
 
 #. ex:ts=4:et:
 #: ../plugins/colorpicker/colorpicker.gedit-plugin.desktop.in.in.h:1
@@ -101,7 +101,7 @@ msgstr "Izbirnik barv"
 
 #: ../plugins/colorpicker/colorpicker.gedit-plugin.desktop.in.in.h:2
 msgid "Pick a color from a dialog and insert its hexadecimal representation."
-msgstr "Izbor barve iz pogovornega okna in jo vstavi v šestnajstiškem zapisu"
+msgstr "Izbor barve iz pogovornega okna in jo vstavi v šestnajstiškem zapisu."
 
 #: ../plugins/colorpicker/colorpicker.py:73
 msgid "Pick _Color..."
@@ -109,7 +109,7 @@ msgstr "Izbor _barve ..."
 
 #: ../plugins/colorpicker/colorpicker.py:74
 msgid "Pick a color from a dialog"
-msgstr "Izbor barve iz pogovornega okna"
+msgstr "Izbor barve v pogovornem oknu"
 
 #: ../plugins/colorpicker/colorpicker.py:220
 msgid "Pick Color"
@@ -131,7 +131,7 @@ msgstr "Ukaznik"
 #: ../plugins/drawspaces/drawspaces.gedit-plugin.desktop.in.in.h:1
 #: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces.schemas.in.h:4
 msgid "Draw Spaces"
-msgstr "Izris presledkov"
+msgstr "Izriši presledke"
 
 #: ../plugins/drawspaces/drawspaces.gedit-plugin.desktop.in.in.h:2
 msgid "Draw Spaces and Tabs"
@@ -139,11 +139,11 @@ msgstr "Izris presledkov in tabulatorjev"
 
 #: ../plugins/drawspaces/drawspaces.ui.h:1
 msgid "Draw leading spaces"
-msgstr "IzriÅ¡i zaÄ?etne presledke"
+msgstr "Izris zaÄ?etnih presledkov"
 
 #: ../plugins/drawspaces/drawspaces.ui.h:2
 msgid "Draw new lines"
-msgstr "Izriši znake za nove vrstice"
+msgstr "Izris znakov za nove vrstice"
 
 #: ../plugins/drawspaces/drawspaces.ui.h:3
 msgid "Draw non-breaking spaces"
@@ -151,27 +151,27 @@ msgstr "Izris nedeljivih presledkov"
 
 #: ../plugins/drawspaces/drawspaces.ui.h:4
 msgid "Draw spaces"
-msgstr "Izriši presledke"
+msgstr "Izris presledkov"
 
 #: ../plugins/drawspaces/drawspaces.ui.h:5
 msgid "Draw spaces in text"
-msgstr "Izriši presledke v besedilu"
+msgstr "Izris presledkov v besedilu"
 
 #: ../plugins/drawspaces/drawspaces.ui.h:6
 msgid "Draw tabs"
-msgstr "Izriši tabulatorje"
+msgstr "Izris tabulatorjev"
 
 #: ../plugins/drawspaces/drawspaces.ui.h:7
 msgid "Draw trailing spaces"
-msgstr "Izriši presledke na koncu vrstic"
+msgstr "Izris presledkov na koncu vrstic"
 
 #: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces.schemas.in.h:1
 msgid "Draw Leading Spaces"
-msgstr "Izris zaÄ?etnih presledkov"
+msgstr "IzriÅ¡i zaÄ?etne presledke"
 
 #: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces.schemas.in.h:2
 msgid "Draw New lines"
-msgstr "Izris znakov za nove vrstice"
+msgstr "Izriši znake za nove vrstice"
 
 #: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces.schemas.in.h:3
 msgid "Draw Non-Breaking Spaces"
@@ -179,15 +179,15 @@ msgstr "Izriši nedeljive presledke"
 
 #: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces.schemas.in.h:5
 msgid "Draw Spaces in Text"
-msgstr "Izris presledkov v besedilu"
+msgstr "Izriši presledke v besedilu"
 
 #: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces.schemas.in.h:6
 msgid "Draw Tabs"
-msgstr "Izris tabulatorjev"
+msgstr "Izriši tabulatorje"
 
 #: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces.schemas.in.h:7
 msgid "Draw Trailing Spaces"
-msgstr "Izris presledkov na koncu vrstic"
+msgstr "Izriši presledke na koncu vrstic"
 
 #: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces.schemas.in.h:8
 msgid "Show White Spaces"
@@ -199,7 +199,7 @@ msgstr "Pokaži _presledne znake"
 
 #: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-plugin.c:168
 msgid "Show spaces and tabs"
-msgstr "Pokaži presledne znake in tabulatorje"
+msgstr "Pokaži presledke znake in tabulatorje"
 
 #: ../plugins/drawspaces/gedit-drawspaces-plugin.c:612
 msgid "Error dialog"
@@ -207,7 +207,7 @@ msgstr "Pogovorno okno napake"
 
 #: ../plugins/joinlines/joinlines.gedit-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Join several lines or split long ones"
-msgstr "ZdruÄ?i veÄ? vrstic ali pa razdeli predolge"
+msgstr "Združi veÄ? vrstic ali razdeli predolge vrstice"
 
 #: ../plugins/joinlines/joinlines.gedit-plugin.desktop.in.in.h:2
 msgid "Join/Split Lines"
@@ -238,50 +238,50 @@ msgstr "Uredi dokument na veÄ? mestih hkrati"
 msgid "Multi Edit"
 msgstr "Hkratno urejanje"
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:279
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:300
 msgid "Added edit point..."
 msgstr "Dodana toÄ?ka urejanja ..."
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:417
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:438
 msgid "Column Mode..."
-msgstr "StolpiÄ?ni naÄ?in"
+msgstr "StolpiÄ?ni naÄ?in ..."
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:535
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:556
 msgid "Removed edit point..."
 msgstr "Odstranjena toÄ?ka urejanja ..."
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:685
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:706
 msgid "Cancelled column mode..."
 msgstr "Preklican stolpiÄ?ni naÄ?in ..."
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:804
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:825
 msgid "Enter column edit mode using selection"
 msgstr "NaÄ?in urejanja stolpcev z izbiro"
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:805
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:826
 msgid "Toggle edit point"
 msgstr "Preklopi toÄ?ko urejanja"
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:806
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:827
 msgid "Add edit point at beginning of line/selection"
 msgstr "Dodaj toÄ?ko urejanja na zaÄ?etek vrstice oziroma izbire"
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:807
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:828
 msgid "Add edit point at end of line/selection"
 msgstr "Dodaj toÄ?ko urejanja na konec vrstice oziroma izbire"
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:843
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/windowhelper.py:69
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/documenthelper.py:864
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/windowhelper.py:70
 msgid "Multi Edit Mode"
 msgstr "NaÄ?in hkratnega urejanja"
 
-#: ../plugins/multiedit/multiedit/windowhelper.py:69
+#: ../plugins/multiedit/multiedit/windowhelper.py:70
 msgid "Start multi edit mode"
 msgstr "ZaÄ?ni naÄ?in hkratnega urejanja"
 
 #: ../plugins/showtabbar/gedit-show-tabbar-plugin.c:208
 msgid "Tab_bar"
-msgstr "Vrstica zavihkov"
+msgstr "Vrstica _zavihkov"
 
 #: ../plugins/showtabbar/gedit-show-tabbar-plugin.c:209
 msgid "Show or hide the tabbar in the current window"
@@ -297,7 +297,7 @@ msgstr "Ali naj bo vrstica zavihkov vidna v urejevalnih oknih."
 
 #: ../plugins/showtabbar/showtabbar.gedit-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Add a menu entry to show/hide the tabbar."
-msgstr "Dodaj vnos menija za skrivanje/prikaz vrstice zavihkov"
+msgstr "Dodaj vnos menija za skrivanje/prikaz vrstice zavihkov."
 
 #: ../plugins/showtabbar/showtabbar.gedit-plugin.desktop.in.in.h:2
 msgid "Show/Hide Tabbar"
@@ -355,7 +355,7 @@ msgstr "Ime seje:"
 
 #: ../plugins/smartspaces/smartspaces.gedit-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Forget you're not using tabulations."
-msgstr "Pozabi, da tabulatorji niso v uporabi"
+msgstr "Pozabi, da tabulatorji niso v uporabi."
 
 #: ../plugins/smartspaces/smartspaces.gedit-plugin.desktop.in.in.h:2
 msgid "Smart Spaces"
@@ -363,17 +363,17 @@ msgstr "Pametni presledki"
 
 #: ../plugins/terminal/terminal.gedit-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Embed a terminal in the bottom pane."
-msgstr "Vstavi terminalskoo okno v spodnji pladenj"
+msgstr "Vstavi terminalsko okno v spodnji pladenj."
 
 #: ../plugins/terminal/terminal.gedit-plugin.desktop.in.in.h:2
 msgid "Embedded Terminal"
 msgstr "Vstavljen terminal"
 
-#: ../plugins/terminal/terminal.py:262
+#: ../plugins/terminal/terminal.py:286
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
-#: ../plugins/terminal/terminal.py:285
+#: ../plugins/terminal/terminal.py:309
 msgid "C_hange Directory"
 msgstr "_Spremeni mapo"
 
@@ -389,3 +389,56 @@ msgstr "Dopolnjevanje besed"
 msgid "Word completion using the completion framework"
 msgstr "Dopolnjevanje besed z uporabo ogrodja dopolnjevanja"
 
+#: ../plugins/synctex/synctex.gedit-plugin.desktop.in.in.h:1
+msgid "SyncTeX"
+msgstr "SyncTeX"
+
+#: ../plugins/synctex/synctex.gedit-plugin.desktop.in.in.h:2
+msgid "Synchronize between LaTeX and PDF with gedit and evince."
+msgstr "Usklajevanje med LaTeX in PDF datotekami s programoma gedit in evince."
+
+#: ../plugins/synctex/synctex/synctex.py:280
+#: ../plugins/synctex/synctex/synctex.py:281
+msgid "Forward Search"
+msgstr "Nadaljuj iskanje"
+
+#~ msgid "Enabled"
+#~ msgstr "OmogoÄ?eno"
+#~ msgid "If TRUE drawing will be enabled."
+#~ msgstr "Izbrana možnost omogoÄ?a izrisovanje znakov."
+#~ msgid "The type of spaces to be drawn."
+#~ msgstr "Vrsta izrisanih preslednih znakov."
+#~ msgid "Enter <b>smart</b> column edit mode using selection"
+#~ msgstr "Uporabi <b>pametni</b> naÄ?in urejanja stolpcev z izbiro"
+#~ msgid "<b>Smart</b> column align mode using selection"
+#~ msgstr "<b>Pametni</b> naÄ?in poravnave stolpcev z uporabo izbire"
+#~ msgid "<b>Smart</b> column align mode with additional space using selection"
+#~ msgstr ""
+#~ "<b>Pametni</b> naÄ?in poravnave stolpcev z dodatnimi presledki z uporabo "
+#~ "izbire"
+#~ msgid "Align edit points"
+#~ msgstr "Poravnaj toÄ?ke povezav"
+#~ msgid "Align edit points with additional space"
+#~ msgstr "Poravnaj toÄ?ke urejanja z dodatnim presledkom"
+#~ msgid "Easily increase and decrease the text size"
+#~ msgstr "Enostavno prilagajanje velikosti besedila"
+#~ msgid "Text Size"
+#~ msgstr "Velikost besedila"
+#~ msgid "Draw Newline"
+#~ msgstr "Izriši oznake novih vrstic"
+#~ msgid "Draw Text Space"
+#~ msgstr "Izriši znake presledkov v besedilu"
+#~ msgid "IF TRUE spaces in text will be drawn."
+#~ msgstr "Izbrana možnost omogoÄ?a izrisovanje znakov presledkov v besedilu."
+#~ msgid "If TRUE leading space will be drawn."
+#~ msgstr "Izbrana možnost omogoÄ?a izrisovanje znakov zaÄ?etnih presledkov."
+#~ msgid "If TRUE newlines will be drawn."
+#~ msgstr "Izbrana možnost omogoÄ?a izrisovanje znakov za nove vrstice."
+#~ msgid "If TRUE non-breaking spaces will be drawn."
+#~ msgstr "Izbrana možnost omogoÄ?a izrisovanje znakov za nedeljive presledke."
+#~ msgid "If TRUE tabs will be drawn."
+#~ msgstr "Izbrana možnost omogoÄ?a izrisovanje znakov za tabulatorje."
+#~ msgid "If TRUE trailing spaces will be drawn."
+#~ msgstr ""
+#~ "Izbrana možnost omogoÄ?a izrisovanje znakov presledkov na koncu vrstic."
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]