[damned-lies] Updated Slovenian translationcommit efcb057a1424b1ce166072b4f92f63131ba254a3
Author: Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>
Date:   Sat Aug 21 08:24:33 2010 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |   97 ++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 files changed, 45 insertions(+), 52 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 443372a..0b8acee 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: damned-lies master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-17 16:42+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-18 11:21+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-20 19:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-21 08:09+0100\n"
 "Last-Translator: Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1314,79 +1314,83 @@ msgid "Evince is a document viewer for multiple document formats."
 msgstr "Evince je program za pregledovanje dokumentov razliÄ?nih zapisov."
 
 #: database-content.py:413
+msgid "D-Bus service to access fingerprint readers. This is not a GNOME-specific module. Please submit your translation through the <a href=\"http://www.transifex.net/projects/p/fprintd/c/fprintd/\";>Transifex platform</a>."
+msgstr "Storitev vodila D-Bus za dostop do bralnikov prstnih odtisov. Modul ni privzeto GNOME modul. Prevode lahko pošljete preko okolja <a href=\"http://www.transifex.net/projects/p/fprintd/c/fprintd/\";>Transifex</a>."
+
+#: database-content.py:414
 msgid "From GNOME 2.23, GAIL is integrated into GTK+. Don't commit in trunk any more."
 msgstr "Od razliÄ?ice GNOME 2.23 dalje, je paket GAIL sestavni del paketa GTK+. Prevodov zato ne objavljaje v glavni veji."
 
-#: database-content.py:414
+#: database-content.py:415
 msgid "Graphical frontend for the git directory tracker"
 msgstr "GrafiÄ?ni vmesnik za git sledilnik mapam"
 
-#: database-content.py:415
+#: database-content.py:416
 msgid "A multimedia converter for the GNOME Desktop"
 msgstr "Medijski pretvornik za GNOME namizje"
 
-#: database-content.py:416
+#: database-content.py:417
 msgid "gnome-disk-utility provides libraries and applications for dealing with storage devices."
 msgstr "Paket gnome-disk-utility vsebuje knjižnice in programe za upravljanje z napravami za shranjevanje podatkov."
 
-#: database-content.py:417
+#: database-content.py:418
 msgid "GNOME Video Arcade is a MAME (Multiple Arcade Machine Emulator) front-end for GNOME."
 msgstr "Paket GNOME Video Arcade je vmesniški posnemovalnik MAME (Multiple Arcade Machine Emulator) GNOME okolja."
 
-#: database-content.py:418
+#: database-content.py:419
 msgid "A note taking application"
 msgstr "Program za pisanje sporoÄ?ilc"
 
-#: database-content.py:419
+#: database-content.py:420
 msgid "GNUCash is not part of the GNOME Git repository. Please check <a href=\"http://wiki.gnucash.org/wiki/Translation#Submitting\";>the GNUCash Wiki</a> to see where to send translations."
 msgstr "Program GNUCash ni vkljuÄ?en v GNOME skladiÅ¡Ä?ih. Preverite <a href=\"http://wiki.gnucash.org/wiki/Translation#Submitting\";>GNUCash Wiki</a> strani za veÄ? podrobnosti o poÅ¡iljanju prevodov."
 
-#: database-content.py:420
 #: database-content.py:421
 #: database-content.py:422
 #: database-content.py:423
 #: database-content.py:424
-#: database-content.py:439
+#: database-content.py:425
+#: database-content.py:440
 msgid "This is not a GNOME-specific module. Please submit your translation through the <a href=\"http://translationproject.org\";>Translation Project</a>."
 msgstr "Modul ni del osnovnih paketov GNOME prevodov. Prevode lahko pošljete preko projekta <a href=\"http://translationproject.org\";>Translation Project</a>."
 
-#: database-content.py:425
+#: database-content.py:426
 msgid "Please note that gtk+ has both po and po-properties UI domains.  If you add a new language in either domain, you have to commit both files in Git even if one of them contains 0 translations, unless GTK+ build will break in /po-properties."
 msgstr "Bodite pozorni, da ima paket gtk+  po in po-properties domene uporabniÅ¡kega vmesnika. Ob dodajanju novega jezika v katerokoli izmed domen, je treba obvezno dodati obe datoteki prevodov v Git, Ä?eprav je ena izmed datotek lahko prazna. V kolikor je dodana le ena datoteka se izgradnja GTK+ ne izvede do konca v domeni /po-properties."
 
-#: database-content.py:426
+#: database-content.py:427
 msgid "moserial is a clean, friendly gtk-based serial terminal for the GNOME desktop. It is written in Vala for extra goodness."
 msgstr "Paket moserial je na osnovi gtk postavljen serijski terminal za namizje GNOME. Napisan je v jeziku Vala."
 
-#: database-content.py:427
+#: database-content.py:428
 msgid "Gnome Parental Control"
 msgstr "GNOME starševski nadzor"
 
-#: database-content.py:428
+#: database-content.py:429
 msgid "To submit your translation, <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=NetworkManager&component=general\";>create a bug report for NetworkManager on the GNOME Bugzilla</a>. Then, attach your translation file."
 msgstr "Za objavo prevodov, <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=NetworkManager&component=general\";>ustvarite novo poroÄ?ilo o hroÅ¡Ä?u za paket NetworkManager</a>  na spletnih straneh GNOME Bugzilla. K poroÄ?ilu priložite tudi datoteko prevoda."
 
-#: database-content.py:429
+#: database-content.py:430
 msgid "Passepartout is a DTP application for X."
 msgstr "Passepartout je DTP program za X okolje."
 
-#: database-content.py:430
+#: database-content.py:431
 msgid "This is not a GNOME-specific module. Please submit your translation through the <a href=\"http://www.transifex.net/projects/p/shared-mime-info/c/default/\";>Transifex platform</a>."
 msgstr "Modul ni del osnovnih paketov GNOME prevodov. Prevode lahko pošljete preko projekta <a href=\"http://www.transifex.net/projects/p/shared-mime-info/c/default/\";>Transifex platform</a>."
 
-#: database-content.py:431
+#: database-content.py:432
 msgid "A photo manager for GNOME"
 msgstr "Upravljalnik fotografij za GNOME namizje"
 
-#: database-content.py:432
+#: database-content.py:433
 msgid "This is a clone of the official system-tools-backends version from the freedesktop.org repository."
 msgstr "Paket je predelana razliÄ?ica uradne razliÄ?ice system-tools-backends iz skladiÅ¡Ä?a freedesktop.org."
 
-#: database-content.py:433
+#: database-content.py:434
 msgid "GNOME Teletext viewer"
 msgstr "GNOME Teletekst pregledovalnik"
 
-#: database-content.py:434
+#: database-content.py:435
 msgid ""
 "Here we translate the subtitles of selected GNOME videos.\n"
 "See <a href=\"http://live.gnome.org/VideoSubtitles\";>Video Subtitles</a> for more."
@@ -1394,83 +1398,83 @@ msgstr ""
 "Prevodi podnapisov izbranih GNOME posnetkov.\n"
 "VeÄ? na <a href=\"http://live.gnome.org/VideoSubtitles\";>Podnapisi video posnetkov</a>."
 
-#: database-content.py:436
+#: database-content.py:437
 msgid "A VNC client for GNOME"
 msgstr "VNC odjemalec za GNOME"
 
-#: database-content.py:437
+#: database-content.py:438
 msgid "Translations should be submitted as bug reports (see link below)."
 msgstr "Prevodi morajo biti poslani kot poroÄ?ila o hroÅ¡Ä?ih (spodnja povezava)."
 
-#: database-content.py:438
+#: database-content.py:439
 msgid "This is not a GNOME-specific module. Please submit your translation through the <a href=\"http://translationproject.org\";>Translation Project</a>. See also <a href=\"http://translationproject.org/domain/xdg-user-dirs.html\";>the translation page for xdg-user-dirs at the Translation Project</a>."
 msgstr "Modul ni del osnovnih paketov GNOME prevodov. Prevode lahko poÅ¡ljete preko projekta <a href=\"http://translationproject.org\";>Translation Project</a>. VeÄ? podrobnosti lahko najdete na <a href=\"http://translationproject.org/domain/xdg-user-dirs.html\";>prevajalskih straneh xdg-user-dirs paketov</a>."
 
-#: database-content.py:440
+#: database-content.py:441
 msgid "GNOME 2.32 (development)"
 msgstr "GNOME 2.32 (razvojna veja)"
 
-#: database-content.py:441
+#: database-content.py:442
 msgid "GNOME 2.30 (stable)"
 msgstr "GNOME 2.30 (stabilna razliÄ?ica)"
 
-#: database-content.py:442
+#: database-content.py:443
 msgid "GNOME 2.28 (old stable)"
 msgstr "GNOME 2.28 (stara stabilna razliÄ?ica)"
 
-#: database-content.py:443
+#: database-content.py:444
 msgid "GNOME 2.26 (old stable)"
 msgstr "GNOME 2.26 (stara stabilna razliÄ?ica)"
 
-#: database-content.py:444
+#: database-content.py:445
 msgid "GNOME 2.24 (old stable)"
 msgstr "GNOME 2.24 (stara stabilna razliÄ?ica)"
 
-#: database-content.py:445
+#: database-content.py:446
 msgid "GNOME 2.22 (old stable)"
 msgstr "GNOME 2.22 (stara stabilna razliÄ?ica)"
 
-#: database-content.py:446
+#: database-content.py:447
 msgid "GNOME 2.20 (old stable)"
 msgstr "GNOME 2.20 (stara stabilna razliÄ?ica)"
 
-#: database-content.py:447
+#: database-content.py:448
 msgid "GNOME 2.18 (old stable)"
 msgstr "GNOME 2.18 (stara stabilna razliÄ?ica)"
 
-#: database-content.py:448
+#: database-content.py:449
 msgid "GNOME 2.16 (old stable)"
 msgstr "GNOME 2.16 (stara stabilna razliÄ?ica)"
 
-#: database-content.py:449
+#: database-content.py:450
 msgid "GNOME 2.14 (old stable)"
 msgstr "GNOME 2.14 (stara stabilna razliÄ?ica)"
 
-#: database-content.py:450
+#: database-content.py:451
 msgid "External Dependencies (GNOME)"
 msgstr "Zunanji odvisni paketi (GNOME)"
 
-#: database-content.py:451
+#: database-content.py:452
 msgid "Obsolete GNOME Applications"
 msgstr "Zastareli GNOME programi"
 
-#: database-content.py:452
+#: database-content.py:453
 msgid "GNOME-Office Productivity Applications"
 msgstr "GNOME Office (pisarniški paket)"
 
-#: database-content.py:453
+#: database-content.py:454
 msgid "GNOME Infrastructure"
 msgstr "GNOME Spletne strani"
 
-#: database-content.py:454
+#: database-content.py:455
 msgid "GIMP and Friends"
 msgstr "GIMP in sorodni paketi"
 
-#: database-content.py:455
+#: database-content.py:456
 msgid "Extra GNOME Applications"
 msgstr "Ekstra GNOME programi"
 
-#: database-content.py:456
+#: database-content.py:457
 msgid "freedesktop.org (non-GNOME)"
 msgstr "freedesktop.org (zunanji programi)"
 
@@ -2934,13 +2938,11 @@ msgstr "Najnovejša POT datoteka"
 
 #~ msgid "F-Spot Manual"
 #~ msgstr "priroÄ?nik F-Spot"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Don't know where to look if this language is actually used, ask the "
 #~ "module maintainer."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ni podatkov o uporabi tega jezika. Podrobnosti pozna nadzornik modula."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Examples of release sets are &quot;GNOME Office&quot;, &quot;Fifth "
 #~ "Toe&quot; or &quot;GNOME 2.14&quot;."
@@ -2948,42 +2950,33 @@ msgstr "Najnovejša POT datoteka"
 #~ "Primeri objavljenih razliÄ?ic so na primer &quot;GNOME PisarniÅ¡ki "
 #~ "paketi&quot;, &quot;Dodatni paketi&quot; ali pa &quot;GNOME Razvojna "
 #~ "veja&quot;."
-
 #~ msgid ""
 #~ "They are usually taken from CVS, and we keep all relevant information on "
 #~ "them (Bugzilla details, web page, maintainer information,...)."
 #~ msgstr ""
 #~ "ObiÄ?ajno so povzeti iz CVS, ohranjene pa so vse pomembne podrobnosti o "
 #~ "paketih (Bugzilla, spletna stran, nadzornik, ...)."
-
 #~ msgid "Report bugs to Bugzilla"
 #~ msgstr "PoroÄ?anje o hroÅ¡Ä?ih preko Bugzillle"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The modules of this release are not part of the GNOME SVN repository. "
 #~ "Please check each module's web page to see where to send translations."
 #~ msgstr ""
 #~ "Moduli te objave niso del GNOME SVN skladiÅ¡Ä?. Preverite spletno stran "
 #~ "modula za podrobnosti o pošiljanju prevodov."
-
 #~ msgid "SVN account:"
 #~ msgstr "SVN raÄ?un:"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Last actions made by the %(lang)s team of the GNOME translation project"
 #~ msgstr "Zadnje dejanje skupine %(lang)s pri GNOME projektu slovenjenja"
-
 #~ msgid "Action History"
 #~ msgstr "Zgodovina dejanj"
-
 #~ msgid "Backup the actions"
 #~ msgstr "Napravi varnostno kopijo dejanja"
-
 #~ msgid "The Gimp Manual"
 #~ msgstr "priroÄ?nik Gimp"
-
 #~ msgid "Git account:"
 #~ msgstr "Git raÄ?un:"
-
 #~ msgid "Browse SVN"
 #~ msgstr "Brskanje po SVN"
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]