[epiphany] Updated Slovenian translationcommit 262c8312f113980c933d416ad0261b1d3ee4ded4
Author: Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>
Date:   Tue Aug 17 18:41:57 2010 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  254 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 126 insertions(+), 128 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 3627e34..c47e9ad 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: epiphany\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=epiphany&component=general\n";
 "POT-Creation-Date: 2010-07-01 19:06+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-07-05 06:55+0100\n"
-"Last-Translator: Matej UrbanÄ?iÄ? <mateju svn gnome org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-17 12:34+0100\n"
+"Last-Translator: Andrej ŽnidarÅ¡iÄ? <andrej znidarsic gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/bme.desktop.in.in.h:1
 msgid "Browse and organize your bookmarks"
-msgstr "Urejanje in brskanje med zaznamki"
+msgstr "Urejajte in organizirajte svoje zaznamke"
 
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../data/bme.desktop.in.in.h:2
@@ -38,7 +38,7 @@ msgstr "Spletni zaznamki"
 # G:1 K:2 O:0
 #: ../data/default-bookmarks.rdf.in.h:1
 msgid "Search the web"
-msgstr "Preiskovanje spleta"
+msgstr "PreiÅ¡Ä?ite splet"
 
 #. Translators you should change these links to respect your locale.
 #. For instance in .nl these should be
@@ -84,15 +84,15 @@ msgstr "Dodatni varni protokoli"
 
 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:3
 msgid "Disable JavaScript chrome control"
-msgstr "OnemogoÄ?i gradnik JavaScripta"
+msgstr "OnemogoÄ?i nadzor JavaScripta nad barvami"
 
 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:4
 msgid "Disable JavaScript's control over window chrome."
-msgstr "OnemogoÄ?i gradnike JavaScripta v oknu."
+msgstr "OnemogoÄ?i nadzor JavaScripta nad barvo okna."
 
 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:5
 msgid "Disable all historical information by disabling back and forward navigation, not allowing the history dialog and hiding the most used bookmarks list."
-msgstr "OnemogoÄ?i vsakrÅ¡ne podatke o zgodovini, gumba naprej in nazaj, pogovorno okno z zgodovino in skrij seznam z najpogosteje obiskanimi zaznamki."
+msgstr "OnemogoÄ?i kakrÅ¡nekoli podatke o zgodovini z onemogoÄ?enjem gumbov naprej in nazaj, pogovornega okna z zgodovino in skritjem seznama z najpogosteje obiskanimi zaznamki."
 
 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:6
 msgid "Disable arbitrary URLs"
@@ -116,7 +116,7 @@ msgstr "OnemogoÄ?i zmožnost uporabnika za urejanje orodnih vrstic."
 
 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:11
 msgid "Disable the user's ability to type in a URL to Epiphany."
-msgstr "OnemogoÄ?i zmožnost uporabnika za vnos URL-ja v Epiphany."
+msgstr "OnemogoÄ?i zmožnost uporabnika za vnaÅ¡anje URL-jev v Epiphany."
 
 # G:5 K:0 O:2
 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:12
@@ -141,7 +141,7 @@ msgstr "Privzeto skrij menijsko vrstico"
 
 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:17
 msgid "Hide the menubar by default."
-msgstr "Privzeto skrij menijsko vrstico."
+msgstr "Privzeto skrije menijsko vrstico."
 
 #: ../data/epiphany-lockdown.schemas.in.h:18
 msgid "Lock in fullscreen mode"
@@ -169,7 +169,7 @@ msgstr "Dovoli pojavna okna"
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:4
 msgid "Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
-msgstr "Dovoli stranem odpiranje novih oken z uporabo JavaScript kode (kadar je JavaScript omogoÄ?en)."
+msgstr "Dovoli stranem odpiranje novih oken z uporabo kode JavaScript (kadar je JavaScript omogoÄ?en)."
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:5
 msgid "Always show the tab bar"
@@ -193,7 +193,7 @@ msgstr "Sprejem piškotka"
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:10
 msgid "Default encoding"
-msgstr "Privzet nabor znakov"
+msgstr "Privzeto znakovno kodiranje"
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:11
 msgid "Default encoding. Accepted values are: \"armscii-8\", \"Big5\", \"Big5-HKSCS\", \"EUC-JP\", \"EUC-KR\", \"gb18030\", \"GB2312\", \"geostd8\", \"HZ-GB-2312\", \"IBM850\", \"IBM852\", \"IBM855\", \"IBM857\", \"IBM862\", \"IBM864\", \"IBM866\", \"ISO-2022-CN\", \"ISO-2022-JP\", \"ISO-2022-KR\", \"ISO-8859-1\", \"ISO-8859-2\", \"ISO-8859-3\", \"ISO-8859-4\", \"ISO-8859-5\", \"ISO-8859-6\", \"ISO-8859-7\", \"ISO-8859-8\", \"ISO-8859-8-I\", \"ISO-8859-9\", \"ISO-8859-10\", \"ISO-8859-11\", \"ISO-8859-13\", \"ISO-8859-14\", \"ISO-8859-15\", \"ISO-8859-16\", \"ISO-IR-111\", \"KOI8-R\", \"KOI8-U\", \"Shift_JIS\", \"TIS-620\", \"UTF-7\", \"UTF-8\", \"VISCII\", \"windows-874\", \"windows-1250\", \"windows-1251\", \"windows-1252\", \"windows-1253\", \"windows-1254\", \"windows-1255\", \"windows-1256\", \"windows-1257\", \"windows-1258\", \"x-euc-tw\", \"x-gbk\", \"x-johab\", \"x-mac-arabic\", \"x-mac-ce\", \"x-mac-croatian\", \"x-mac-cyrillic\", \"x-mac-devanagari\", \"x-mac-fars
 i\", \"x-mac-greek\", \"x-mac-gujarati\", \"x-mac-gurmukhi\", \"x-mac-hebrew\", \"x-mac-icelandic\", \"x-mac-roman\", \"x-mac-romanian\", \"x-mac-turkish\", \"x-mac-ukrainian\", \"x-user-defined\", \"x-viet-tcvn5712\", \"x-viet-vps\" and \"x-windows-949\"."
@@ -205,7 +205,7 @@ msgstr "Privzeta vrsta pisave"
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:13
 msgid "Default font type. Possible values are \"serif\" and \"sans-serif\"."
-msgstr "Privzeta vrsta pisave. MogoÄ?e vrednosti so \"serif\" and \"sans-serif\"."
+msgstr "Privzeta vrsta pisave. MogoÄ?e vrednosti so \"serif\" in \"sans-serif\"."
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:14
 msgid "Enable JavaScript"
@@ -234,7 +234,7 @@ msgstr "Vsili odpiranje novega okna v novem zavihku"
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:20
 msgid "Hide or show the downloads window. When hidden, a notification will be shown when new downloads are started."
-msgstr "Skrij ali prikaži okno prejemanja. Kadar je okno skrito, bo ob zaÄ?etku prejemanja prikazano obvestilo."
+msgstr "Skrije ali prikaže okno prejemanja. Kadar je okno skrito, bo ob zaÄ?etku prejemanja prikazano obvestilo."
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:21
 msgid "History pages time range"
@@ -275,11 +275,11 @@ msgstr "Seznam dejavnih razširitev."
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:31
 msgid "Middle click to open the web page pointed to by the currently selected text"
-msgstr "Stran, na katero kaže trenutno oznaÄ?eno besedilo, odprete s klikom sredinskega gumba"
+msgstr "Stran, na katero kaže trenutno oznaÄ?eno besedilo, odpri s klikom srednjega miÅ¡kinega gumba"
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:32
 msgid "Middle clicking on the main view pane will open the web page pointed to by the currently selected text."
-msgstr "S klikom sredinskega gumba na osrednji pult, se bo odprla stran, na katero kaže trenutno oznaÄ?eno besedilo."
+msgstr "S klikom srednjega gumba na pladnju osrednjega pogleda se bo odprla stran na katero kaže trenutno oznaÄ?eno besedilo."
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:33
 msgid "Minimum font size"
@@ -299,7 +299,7 @@ msgstr "Iskalni niz kljuÄ?nih besed vnesen v vrstici naslova URL."
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:37
 msgid "Show bookmarks bar by default"
-msgstr "Privzeto kaži vrstico zaznamkov"
+msgstr "Privzeto pokaži vrstico zaznamkov"
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:38
 msgid "Show statusbar by default"
@@ -307,11 +307,11 @@ msgstr "Privzeto pokaži vrstico stanja"
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:39
 msgid "Show the history pages visited \"ever\", \"last_two_days\", \"last_three_days\", \"today\"."
-msgstr "Pokaži strani v zgodovini, ki so bile obiskane \"ever\" (kadarkoli), \"last_two_days\" (zadnje dva dni), \"last_three_days\" (zadnje tri dni) ali \"today\" (danes)."
+msgstr "Pokaži strani v zgodovini, ki so bile obiskane \"ever\" (kadarkoli), \"last_two_days\" (zadnja dva dni), \"last_three_days\" (zadnje tri dni) ali \"today\" (danes)."
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:40
 msgid "Show the tab bar also when there is only one tab open."
-msgstr "Pokaži vrstico z zavihki tudi, ko je na voljo le en zavihek."
+msgstr "Pokaži vrstico z zavihki tudi, ko je odprt le en zavihek."
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:41
 msgid "Show toolbars by default"
@@ -327,7 +327,7 @@ msgstr "Velikost diskovnega predpomnilnika v MB."
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:44
 msgid "String that will be used as user agent, to identify the browser to the web servers."
-msgstr "Niz, ki bo uporabljan kot uporabniški agent za povezovanje brslalnika s spletnimi strežniki."
+msgstr "Niz, ki bo uporabljan kot uporabniški agent za povezovanje brskalnika s spletnimi strežniki."
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:45
 msgid "The bookmark information shown in the editor view"
@@ -351,7 +351,7 @@ msgstr "Mapa za prejemanje"
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:50
 msgid "The page information shown in the history view"
-msgstr "Podatki o strani prikazani v zgodovini"
+msgstr "Podatki o strani prikazani v pogledu zgodovine"
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:51
 msgid "The page information shown in the history view. Valid values in the list are \"ViewTitle\", \"ViewAddress\" and \"ViewDateTime\"."
@@ -359,7 +359,7 @@ msgstr "Podatki o strani prikazani v pogledu zgodovine. Veljavne vrednosti v sez
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:52
 msgid "The path of the folder where to download files to; or \"Downloads\" to use the default downloads folder, or \"Desktop\" to use the desktop folder."
-msgstr "Pot do mape, v katero želite shraniti prejete datoteke; bodisi \"Prejeto\", Ä?e želite uporabiti privzeto mapo za prejemanje, bodisi \"Namizje\", Ä?e želiti uporabiti mapo namizja."
+msgstr "Pot do mape, v katero želite shraniti prejete datoteke; \"Prejeto\", Ä?e želite uporabiti privzeto mapo za prejemanje, \"Namizje\", Ä?e želiti uporabiti mapo namizja."
 
 #: ../data/epiphany.schemas.in.h:53
 msgid "Toolbar style"
@@ -449,7 +449,7 @@ msgstr "<b>Izdajatelj</b>"
 
 #: ../data/glade/certificate-dialogs.ui.h:3
 msgid "<b>Issued To</b>"
-msgstr "<b>Izdano komu</b>"
+msgstr "<b>Izdano osebi</b>"
 
 #: ../data/glade/certificate-dialogs.ui.h:4
 msgid "<b>Validity</b>"
@@ -491,7 +491,7 @@ msgstr "Izdano:"
 
 #: ../data/glade/certificate-dialogs.ui.h:13
 msgid "MD5 Fingerprint:"
-msgstr "MD5 prstni odtis:"
+msgstr "Prstni odtis MD5:"
 
 #: ../data/glade/certificate-dialogs.ui.h:14
 msgid "Organization:"
@@ -503,11 +503,11 @@ msgstr "Organizacijska enota:"
 
 #: ../data/glade/certificate-dialogs.ui.h:16
 msgid "SHA1 Fingerprint:"
-msgstr "SHA1 prstni odtis:"
+msgstr "Prstni odtis SHA1:"
 
 #: ../data/glade/certificate-dialogs.ui.h:17
 msgid "Serial Number:"
-msgstr "Serijska Å¡tevilka:"
+msgstr "Zaporedna Å¡tevilka:"
 
 #: ../data/glade/epiphany.ui.h:1
 msgid "<b>_Automatic</b>"
@@ -515,7 +515,7 @@ msgstr "<b>_Samodejno</b>"
 
 #: ../data/glade/epiphany.ui.h:2
 msgid "<b>_Use a different encoding:</b>"
-msgstr "<b>_Uporabi drugaÄ?en nabor znakov:</b>"
+msgstr "<b>_Uporabi drugaÄ?en znakovni nabor:</b>"
 
 #: ../data/glade/epiphany.ui.h:3
 msgid "Clear _All..."
@@ -544,7 +544,7 @@ msgstr "Osebni podatki"
 
 #: ../data/glade/epiphany.ui.h:8
 msgid "Text Encoding"
-msgstr "Besedilni nabor znakov"
+msgstr "Znakovno kodiranje besedila"
 
 #: ../data/glade/epiphany.ui.h:9
 #: ../src/ephy-encoding-menu.c:338
@@ -561,7 +561,7 @@ msgstr "Podpiši besedilo"
 
 #: ../data/glade/form-signing-dialog.ui.h:2
 msgid "To confirm that you want to sign the above text, choose a certificate to sign the text with and enter its password below."
-msgstr "Za potrditev, da želite podpisati zgornje besedilo, izberite potrdilo za podpis in spodaj vnesite geslo."
+msgstr "Za potrditev, da želite podpisati zgornje besedilo, izberite potrdilo za podpis in spodaj vnesite geslo potrdila."
 
 # G:32 K:56 O:19
 #: ../data/glade/form-signing-dialog.ui.h:3
@@ -620,7 +620,7 @@ msgstr "<small>In ne tudi od oglaševalskih strani</small>"
 
 #: ../data/glade/prefs-dialog.ui.h:12
 msgid "A_utomatically download and open files"
-msgstr "Samodejno prejmi in odpri datoteke"
+msgstr "_Samodejno prejmi in odpri datoteke"
 
 #: ../data/glade/prefs-dialog.ui.h:13
 msgid "Add Language"
@@ -659,7 +659,7 @@ msgstr "OmogoÄ?i _vstavke"
 
 #: ../data/glade/prefs-dialog.ui.h:21
 msgid "Fonts & Style"
-msgstr "Pisava in Slog"
+msgstr "Pisava in slog"
 
 #: ../data/glade/prefs-dialog.ui.h:23
 #: ../src/prefs-dialog.c:819
@@ -680,7 +680,7 @@ msgstr "MB"
 
 #: ../data/glade/prefs-dialog.ui.h:27
 msgid "Only _from sites you visit"
-msgstr "Le z obiskanih strani"
+msgstr "Le z _obiskanih strani"
 
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../data/glade/prefs-dialog.ui.h:28
@@ -694,11 +694,11 @@ msgstr "Zasebnost"
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../data/glade/prefs-dialog.ui.h:30
 msgid "Set to Current _Page"
-msgstr "DoloÄ?i na _trenutno stran"
+msgstr "Nastavi na _trenutno stran"
 
 #: ../data/glade/prefs-dialog.ui.h:31
 msgid "Set to _Blank Page"
-msgstr "DoloÄ?i na _prazno stran"
+msgstr "Nastavi na _prazno stran"
 
 #: ../data/glade/prefs-dialog.ui.h:32
 msgid "Use custom _stylesheet"
@@ -759,7 +759,7 @@ msgstr "Kot je prikazano na _zaslonu"
 # G:2 K:0 O:0
 #: ../data/glade/print.ui.h:6
 msgid "O_nly the selected frame"
-msgstr "Le izbrano sliko"
+msgstr "_Le izbrano sliko"
 
 #: ../data/glade/print.ui.h:7
 msgid "P_age title"
@@ -771,7 +771,7 @@ msgstr "Å tevilke _strani"
 
 #: ../data/glade/print.ui.h:9
 msgid "Print background c_olors"
-msgstr "Natisni barva _ozadja"
+msgstr "Natisni barve _ozadja"
 
 #: ../data/glade/print.ui.h:10
 msgid "Print background i_mages"
@@ -794,7 +794,7 @@ msgstr "_Naslov strani"
 #. this opens the downloader window, or brings it to the foreground if already open
 #: ../embed/downloader-view.c:169
 msgid "_Show Downloads"
-msgstr "Po_kaži okno prejemanja"
+msgstr "Po_kaži okno prejemanj"
 
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../embed/downloader-view.c:371
@@ -827,7 +827,7 @@ msgstr "Neznano"
 #: ../embed/downloader-view.c:577
 #, c-format
 msgid "The file â??%sâ?? has been downloaded."
-msgstr "Datoteka \"%s\" je uspešno prejeta."
+msgstr "Datoteka â??%sâ?? je bila uspeÅ¡no prejeta."
 
 # G:6 K:0 O:0
 #: ../embed/downloader-view.c:578
@@ -848,19 +848,19 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "%d download"
 msgid_plural "%d downloads"
-msgstr[0] "%d prenosov"
-msgstr[1] "%d prenos"
-msgstr[2] "%d prenosa"
-msgstr[3] "%d prenosi"
+msgstr[0] "%d prejemov"
+msgstr[1] "%d prejem"
+msgstr[2] "%d prejema"
+msgstr[3] "%d prejemi"
 
 #: ../embed/downloader-view.c:762
 #, c-format
 msgid "The file â??%sâ?? has been added to the downloads queue."
-msgstr "Datoteka \"%s\" je bila dodana v vrsto prejemanja."
+msgstr "Datoteka â??%sâ?? je bila dodana v vrsto prejemanja."
 
 #: ../embed/downloader-view.c:764
 msgid "Download started"
-msgstr "Prejemanje je zaÄ?eto"
+msgstr "Prejemanje se je zaÄ?elo"
 
 #: ../embed/downloader-view.c:834
 #: ../embed/downloader-view.c:844
@@ -921,7 +921,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Vrsta datoteke: â??%sâ??.\n"
 "\n"
-"Datoteko â??%sâ?? je tvegano odpreti, saj obstaja možnost, da poÅ¡koduje vaÅ¡e dokumente ali pa vam vdre v zasebnost. Namesto tega jo lahko shranite na disk."
+"Datoteko â??%sâ?? je tvegano odpreti, saj obstaja možnost, da poÅ¡koduje vaÅ¡e dokumente ali pa vdre v vaÅ¡o zasebnost. Namesto tega jo lahko shranite na disk."
 
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../embed/ephy-embed.c:621
@@ -965,11 +965,11 @@ msgstr "Spletni nadzornik"
 
 #: ../embed/ephy-embed-shell.c:259
 msgid "Epiphany can't be used now. Initialization failed."
-msgstr "Programa Epiphany trenutno ni mogoÄ?e uporabljati. zagon ni uspel"
+msgstr "Programa Epiphany trenutno ni mogoÄ?e uporabljati. ZaÄ?enjanje ni uspelo"
 
 #: ../embed/ephy-embed-single.c:474
 msgid "CA Certificates file we should use was not found, all SSL sites will be considered to have a broken certificate."
-msgstr "CA datoteke potrdila, ki bi morala biti uporabljena, ni mogoÄ?e najti. Vse SSL strani bodo prikazane kot strani s pokvarjenimi potrdili."
+msgstr "CA datoteke potrdila, ki bi morala biti uporabljena, ni mogoÄ?e najti. Vse strani SSL bodo prikazane kot strani s pokvarjenimi potrdili."
 
 #: ../embed/ephy-embed-utils.c:60
 #, c-format
@@ -1411,12 +1411,12 @@ msgstr "Shrani geslo"
 #: ../embed/ephy-web-view.c:962
 #, c-format
 msgid "<big>Would you like to store the password for <b>%s</b> in <b>%s</b>?</big>"
-msgstr "<big><b>Ali želite shraniti geslo za <b>%s</b> v <b>%s</b>?</big>"
+msgstr "<big>Ali želite shraniti geslo za <b>%s</b> v <b>%s</b>?</big>"
 
 #: ../embed/ephy-web-view.c:2227
 #, c-format
 msgid "A problem occurred while loading %s"
-msgstr "Prišlo je do napake med nalaganjem a%s."
+msgstr "Prišlo je do napake med nalaganjem %s."
 
 # G:0 K:1 O:0
 #: ../embed/ephy-web-view.c:2424
@@ -1455,7 +1455,7 @@ msgstr ""
 #: ../lib/egg/eggdesktopfile.c:165
 #, c-format
 msgid "File is not a valid .desktop file"
-msgstr "Datoteka ni veljavna .desktop datoteka"
+msgstr "Datoteka ni veljavna datoteka .desktop"
 
 #: ../lib/egg/eggdesktopfile.c:188
 #, c-format
@@ -1485,7 +1485,7 @@ msgstr "Ni mogoÄ?e poslati naslova URI dokumenta na vnos 'Vrsta=Povezava' predme
 #: ../lib/egg/eggdesktopfile.c:1392
 #, c-format
 msgid "Not a launchable item"
-msgstr "Predmet ni zagonljiv"
+msgstr "Predmet ni izvedljiv"
 
 #: ../lib/egg/eggsmclient.c:225
 msgid "Disable connection to session manager"
@@ -1493,7 +1493,7 @@ msgstr "OnemogoÄ?i povezavo z upravljalnikom seje"
 
 #: ../lib/egg/eggsmclient.c:228
 msgid "Specify file containing saved configuration"
-msgstr "DoloÄ?itev datoteke s shranjenimi nastavitvami"
+msgstr "Navedite datoteko s shranjenimi nastavitvami"
 
 # G:2 K:0 O:0
 #: ../lib/egg/eggsmclient.c:228
@@ -1603,7 +1603,7 @@ msgstr "Ni mogoÄ?e ustvariti mape â??%sâ??."
 #: ../lib/ephy-gui.c:293
 #, c-format
 msgid "Directory â??%sâ?? is not writable"
-msgstr "Mapa â??%sâ?? ni pisljiva"
+msgstr "V mapo â??%sâ?? ni mogoÄ?e pisati"
 
 #: ../lib/ephy-gui.c:297
 msgid "You do not have permission to create files in this directory."
@@ -1616,15 +1616,15 @@ msgstr "V mapo ni mogoÄ?e pisati"
 #: ../lib/ephy-gui.c:330
 #, c-format
 msgid "Cannot overwrite existing file â??%sâ??"
-msgstr "Ni mogoÄ?e zamenjati obstojeÄ?e datoteke â??%sâ??"
+msgstr "Ni mogoÄ?e prepisati obstojeÄ?e datoteke â??%sâ??"
 
 #: ../lib/ephy-gui.c:334
 msgid "A file with this name already exists and you don't have permission to overwrite it."
-msgstr "Datoteka s tem imenom že obstaja in nimate dovoljenja, da bi jo zamenjali."
+msgstr "Datoteka s tem imenom že obstaja in nimate dovoljenja, da bi jo prepisali."
 
 #: ../lib/ephy-gui.c:337
 msgid "Cannot Overwrite File"
-msgstr "Ni mogoÄ?e zamenjati datoteke"
+msgstr "Ni mogoÄ?e prepisati datoteke"
 
 #: ../lib/ephy-gui.c:392
 #, c-format
@@ -1645,7 +1645,7 @@ msgstr "Napaka med kopiranjem piškotkov iz Mozille"
 
 #: ../lib/ephy-profile-migration.c:558
 msgid "Failed to read latest migration marker, aborting profile migration."
-msgstr "Napaka med branjem doloÄ?ila prenosa, zato je preklican prenos profila"
+msgstr "Napaka med branjem oznaÄ?evalnika prenosa, zato je preklican prenos profila"
 
 #: ../lib/ephy-stock-icons.c:47
 msgid "Popup Windows"
@@ -1686,28 +1686,28 @@ msgstr "_Prejmi"
 #. Translators: "friendly time" string for the current day, strftime format. like "Today 12:34 am"
 #: ../lib/ephy-time-helpers.c:223
 msgid "Today %I:%M %p"
-msgstr "Danes %H:%M"
+msgstr "Danes %H.%M"
 
 #. Translators: "friendly time" string for the previous day,
 #. * strftime format. e.g. "Yesterday 12:34 am"
 #.
 #: ../lib/ephy-time-helpers.c:236
 msgid "Yesterday %I:%M %p"
-msgstr "VÄ?eraj %H:%M"
+msgstr "VÄ?eraj %H.%M"
 
 #. Translators: "friendly time" string for a day in the current week,
 #. * strftime format. e.g. "Wed 12:34 am"
 #.
 #: ../lib/ephy-time-helpers.c:252
 msgid "%a %I:%M %p"
-msgstr "%a %H:%M"
+msgstr "%a %H.%M"
 
 #. Translators: "friendly time" string for a day in the current year,
 #. * strftime format. e.g. "Feb 12 12:34 am"
 #.
 #: ../lib/ephy-time-helpers.c:264
 msgid "%b %d %I:%M %p"
-msgstr "%d. %b %H:%M"
+msgstr "%d. %b %H.%M"
 
 #. Translators: "friendly time" string for a day in a different year,
 #. * strftime format. e.g. "Feb 12 1997"
@@ -1907,7 +1907,7 @@ msgstr "NerazvrÅ¡Ä?eno"
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1215
 msgctxt "bookmarks"
 msgid "Nearby Sites"
-msgstr "Krajevna spletiÅ¡Ä?a"
+msgstr "Bližnja spletiÅ¡Ä?a"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1450
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:270
@@ -1952,7 +1952,7 @@ msgstr "Po_gled"
 #: ../src/ephy-history-window.c:150
 #: ../src/ephy-window.c:118
 msgid "_Help"
-msgstr "_PomoÄ?"
+msgstr "Pomo_Ä?"
 
 # G:23 K:1 O:10
 #. File Menu
@@ -1982,7 +1982,7 @@ msgstr[3] "Odpri v novih _oknih"
 # G:9 K:1 O:2
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:169
 msgid "Open the selected bookmark in a new window"
-msgstr "Odpri izbrani zaznamek v novem oknu"
+msgstr "Odpre izbrani zaznamek v novem oknu"
 
 #. FIXME ngettext
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:171
@@ -2000,7 +2000,7 @@ msgstr[3] "Odpri v novih _zavihkih"
 # G:2 K:0 O:0
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:172
 msgid "Open the selected bookmark in a new tab"
-msgstr "Odpri izbrani zaznamek v novem zavihku"
+msgstr "Odpre izbrani zaznamek v novem zavihku"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:174
 msgid "_Renameâ?¦"
@@ -2009,7 +2009,7 @@ msgstr "P_reimenuj ..."
 # G:0 K:1 O:3
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:175
 msgid "Rename the selected bookmark or topic"
-msgstr "Preimenuj izbrani zaznamek ali temo"
+msgstr "Preimenuje izbrani zaznamek ali temo"
 
 #. Add popup menu actions that are specific to the bookmark widgets
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:176
@@ -2101,7 +2101,7 @@ msgstr "_Izbriši"
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:200
 msgid "Delete the selected bookmark or topic"
-msgstr "Zbriši izbrani zaznamek ali temo"
+msgstr "Izbriše izbrani zaznamek ali temo"
 
 # G:9 K:0 O:0
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:202
@@ -2113,7 +2113,7 @@ msgstr "Izberi _vse"
 # G:9 K:1 O:5
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:203
 msgid "Select all bookmarks or text"
-msgstr "Izberi vse zaznamke ali besedilo"
+msgstr "Izbere vse zaznamke ali besedilo"
 
 #. Help Menu
 #. Help menu
@@ -2126,7 +2126,7 @@ msgstr "_Vsebina"
 # G:3 K:1 O:4
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:208
 msgid "Display bookmarks help"
-msgstr "Pokaži pomoÄ? zaznamkov"
+msgstr "Pokaže pomoÄ? zaznamkov"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:210
 #: ../src/ephy-history-window.c:191
@@ -2139,7 +2139,7 @@ msgstr "_O programu"
 #: ../src/ephy-history-window.c:192
 #: ../src/ephy-window.c:265
 msgid "Display credits for the web browser creators"
-msgstr "Kaži zasluge avtorjev brskalnika"
+msgstr "Prikaže zasluge avtorjev spletnega brskalnika"
 
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:216
@@ -2148,7 +2148,7 @@ msgstr "P_okaži v orodni vrstici"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:217
 msgid "Show the selected bookmark on a toolbar"
-msgstr "Pokaži izbran zaznamek v orodni vrstici"
+msgstr "Pokaže izbran zaznamek v orodni vrstici"
 
 #. View Menu
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:230
@@ -2159,7 +2159,7 @@ msgstr "_Naziv"
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:231
 msgid "Show only the title column"
-msgstr "Pokaži le stolpec z nazivi"
+msgstr "Pokaže le stolpec z nazivi"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:232
 msgid "T_itle and Address"
@@ -2184,7 +2184,7 @@ msgstr "Ali želite izbrisati temo?"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:399
 msgid "Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
-msgstr "Brisanje te teme bo naredilo vse njene zaznamke nerazvÅ¡Ä?ene, razen Ä?e ne pripadajo tudi ostalim temam. Zaznamki ne bodo izbrisani."
+msgstr "Brisanje te teme bo naredilo vse njene zaznamke nerazvrÅ¡Ä?ene, razen Ä?e ne pripadajo tudi drugim temam. Zaznamki ne bodo izbrisani."
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:402
 msgid "_Delete Topic"
@@ -2255,7 +2255,7 @@ msgstr "Izvozi zaznamke"
 #. Make a format selection combo & label
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:903
 msgid "File f_ormat:"
-msgstr "_Zapis datoteke:"
+msgstr "_Vrsta datoteke:"
 
 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:949
 msgid "Import Bookmarks"
@@ -2319,7 +2319,7 @@ msgstr "Odpri v novih _zavihkih"
 # G:2 K:0 O:0
 #: ../src/bookmarks/ephy-open-tabs-action.c:75
 msgid "Open the bookmarks in this topic in new tabs"
-msgstr "Odpri zaznamke v tej temi v novih zavihkih"
+msgstr "Odpre zaznamke v tej temi v novih zavihkih"
 
 # G:2 K:0 O:0
 #: ../src/bookmarks/ephy-related-action.c:152
@@ -2383,7 +2383,7 @@ msgstr "Najdi predhodne"
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-find-toolbar.c:568
 msgid "Find previous occurrence of the search string"
-msgstr "Najdi predhodno ponovitev iskanega niza"
+msgstr "Najde predhodno ponovitev iskanega niza"
 
 #: ../src/ephy-find-toolbar.c:574
 msgid "Find Next"
@@ -2392,7 +2392,7 @@ msgstr "Najdi naslednje"
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-find-toolbar.c:577
 msgid "Find next occurrence of the search string"
-msgstr "Najdi naslednjo ponovitev iskanega niza"
+msgstr "Najde naslednjo ponovitev iskanega niza"
 
 #. exit button
 #: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:266
@@ -2441,11 +2441,11 @@ msgstr "PoÄ?isti _zgodovino"
 # G:0 K:1 O:0
 #: ../src/ephy-history-window.c:184
 msgid "Clear your browsing history"
-msgstr "Zbriši zgodovino vašega brskanja"
+msgstr "PoÄ?isti zgodovino vaÅ¡ega brskanja"
 
 #: ../src/ephy-history-window.c:189
 msgid "Display history help"
-msgstr "Pokaži pomoÄ? zaznamkov"
+msgstr "Pokaži pomoÄ? zgodovine"
 
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-history-window.c:207
@@ -2454,7 +2454,7 @@ msgstr "Pokaži le stolpec z nazivi"
 
 #: ../src/ephy-history-window.c:208
 msgid "_Address"
-msgstr "_Naslov"
+msgstr "_Naslovi"
 
 # G:2 K:1 O:2
 #: ../src/ephy-history-window.c:209
@@ -2472,7 +2472,7 @@ msgstr "Pokaži stolpca z datumom in Ä?asom"
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-history-window.c:237
 msgid "Clear browsing history?"
-msgstr "PoÄ?isti zgodovino brskanja?"
+msgstr "Ali naj bo zgodovina brskanja poÄ?iÅ¡Ä?ena?"
 
 #: ../src/ephy-history-window.c:241
 msgid "Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently deleted."
@@ -2515,7 +2515,7 @@ msgstr "Datum"
 #: ../src/ephy-main.c:526
 #: ../src/window-commands.c:1040
 msgid "GNOME Web Browser"
-msgstr "Spletni brskalnik za GNOME"
+msgstr "Spletni brskalnik GNOME"
 
 # G:6 K:7 O:3
 #: ../src/ephy-main.c:90
@@ -2570,7 +2570,7 @@ msgstr "URL ..."
 
 #: ../src/ephy-main.c:378
 msgid "Could not start GNOME Web Browser"
-msgstr "Ni mogoÄ?e zagnati spletnega brskalnika za GNOME"
+msgstr "Ni mogoÄ?e zagnati spletnega brskalnika GNOME"
 
 #: ../src/ephy-main.c:381
 #, c-format
@@ -2583,7 +2583,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/ephy-main.c:527
 msgid "GNOME Web Browser options"
-msgstr "Možnosti za spletni brskalnik za GNOME"
+msgstr "Možnosti za spletni brskalnik GNOME"
 
 #: ../src/ephy-notebook.c:629
 msgid "Close tab"
@@ -2593,15 +2593,15 @@ msgstr "Zapri zavihek"
 #, c-format
 msgid "Downloads will be aborted and logout proceed in %d second."
 msgid_plural "Downloads will be aborted and logout proceed in %d seconds."
-msgstr[0] "Prejemanje bo prekinjeno in odjavljeni boste Ä?ez %d sekund."
-msgstr[1] "Prejemanje bo prekinjeno in odjavljeni boste Ä?ez %d sekundo."
-msgstr[2] "Prejemanje bo prekinjeno in odjavljeni boste Ä?ez %d sekundi."
-msgstr[3] "Prejemanje bo prekinjeno in odjavljeni boste Ä?ez %d sekunde."
+msgstr[0] "Prejemanja bodo prekinjena in odjavljeni boste Ä?ez %d sekund."
+msgstr[1] "Prejemanja bodo prekinjena in odjavljeni boste Ä?ez %d sekundo."
+msgstr[2] "Prejemanja bodo prekinjena in odjavljeni boste Ä?ez %d sekundi."
+msgstr[3] "Prejemanja bodo prekinjena in odjavljeni boste Ä?ez %d sekunde."
 
 # G:2 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-session.c:230
 msgid "Abort pending downloads?"
-msgstr "Ali želite prekiniti prejemanje, ki je še v teku?"
+msgstr "Ali želite prekiniti prejemanja v teku?"
 
 #: ../src/ephy-session.c:235
 msgid "There are still downloads pending. If you log out, they will be aborted and lost."
@@ -2626,13 +2626,13 @@ msgstr "Obnovi sejo"
 
 #: ../src/ephy-session.c:780
 msgid "Do you want to recover the previous browser windows and tabs?"
-msgstr "Ali želite obnoviti okna in zavihke brskalnika?"
+msgstr "Ali želite obnoviti predhodna okna in zavihke brskalnika?"
 
 #. Translators: %s refers to the LSB distributor ID, for instance MandrivaLinux
 #: ../src/ephy-session.c:1362
 #, c-format
 msgid "This page was loading when the web browser closed unexpectedly. This might happen again if you reload the page. If it does, please report the problem to the %s developers."
-msgstr "Stran se je nalagala, ko se je brskalnik nepriÄ?akovano ugasnil. To se lahko, na tej strani, zgodi znova. V primeru, da se, poÅ¡ljite poroÄ?ilo razvijalcem %s."
+msgstr "Stran se je nalagala, ko se je brskalnik nepriÄ?akovano ugasnil. To se lahko na tej strani, zgodi znova. V primeru, da se, poÅ¡ljite poroÄ?ilo razvijalcem %s."
 
 #: ../src/ephy-tabs-menu.c:211
 msgid "Switch to this tab"
@@ -2685,12 +2685,12 @@ msgstr "Pojdi raven višje"
 #.
 #: ../src/ephy-toolbar.c:273
 msgid "List of upper levels"
-msgstr "Seznam nadrejenih strani"
+msgstr "Seznam nadrejenih ravni"
 
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-toolbar.c:290
 msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for"
-msgstr "Vnesite spletni naslov, ki ga želite odpreti, ali rekloo, ki ga želite poiskati"
+msgstr "Vnesite spletni naslov, ki ga želite odpreti, ali reklo, ki ga želite poiskati"
 
 #: ../src/ephy-toolbar.c:306
 msgid "Zoom"
@@ -2708,7 +2708,7 @@ msgstr "Pojdi na naslov vnesen v polju za vnos naslovov"
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-toolbar.c:329
 msgid "_Home"
-msgstr "_Dom"
+msgstr "_Domov"
 
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-toolbar.c:331
@@ -2723,7 +2723,7 @@ msgstr "Nov _zavihek"
 # G:2 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-toolbar.c:343
 msgid "Open a new tab"
-msgstr "Odpri nov zavihek"
+msgstr "Odpre nov zavihek"
 
 # G:7 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-toolbar.c:352
@@ -2733,7 +2733,7 @@ msgstr "_Novo okno"
 # G:4 K:0 O:1
 #: ../src/ephy-toolbar.c:354
 msgid "Open a new window"
-msgstr "Odpri novo okno"
+msgstr "Odpre novo okno"
 
 #: ../src/ephy-toolbar-editor.c:71
 msgctxt "toolbar style"
@@ -2850,7 +2850,7 @@ msgstr "Natisni trenutno stran"
 
 #: ../src/ephy-window.c:140
 msgid "S_end Link by Emailâ?¦"
-msgstr "P_ošlji povezavo po e-pošti ..."
+msgstr "P_ošlji povezavo po elektronski pošti ..."
 
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:141
@@ -2873,11 +2873,11 @@ msgstr "Razveljavi zadnje dejanje"
 
 #: ../src/ephy-window.c:152
 msgid "Re_do"
-msgstr "_Ponovno uveljavi"
+msgstr "_Uveljavi"
 
 #: ../src/ephy-window.c:153
 msgid "Redo the last undone action"
-msgstr "Obnovi zadnje razveljavljeno dejanje"
+msgstr "Uveljavi zadnje razveljavljeno dejanje"
 
 # G:3 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:162
@@ -2886,12 +2886,12 @@ msgstr "Prilepi odložiÅ¡Ä?e"
 
 #: ../src/ephy-window.c:165
 msgid "Delete text"
-msgstr "Izbriši besedilo"
+msgstr "Izbriše besedilo"
 
 # G:0 K:0 O:1
 #: ../src/ephy-window.c:168
 msgid "Select the entire page"
-msgstr "Izberi celotno stran"
+msgstr "Izbere celotno stran"
 
 #: ../src/ephy-window.c:170
 msgid "_Findâ?¦"
@@ -2899,7 +2899,7 @@ msgstr "_Najdi ..."
 
 #: ../src/ephy-window.c:171
 msgid "Find a word or phrase in the page"
-msgstr "V strani poiÅ¡Ä?i besedo ali reklo"
+msgstr "V strani poiÅ¡Ä?e besedo ali reklo"
 
 #: ../src/ephy-window.c:173
 msgid "Find Ne_xt"
@@ -2908,7 +2908,7 @@ msgstr "Najdi _naslednjo"
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:174
 msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
-msgstr "PoiÅ¡Ä?i naslednjo ponovitev besede ali rekla"
+msgstr "PoiÅ¡Ä?e naslednjo ponovitev besede ali rekla"
 
 #: ../src/ephy-window.c:176
 msgid "Find Pre_vious"
@@ -2917,7 +2917,7 @@ msgstr "Najdi _predhodne"
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:177
 msgid "Find previous occurrence of the word or phrase"
-msgstr "Najdi predhodno ponovitev besede ali rekla"
+msgstr "Najde predhodno ponovitev besede ali rekla"
 
 #: ../src/ephy-window.c:179
 msgid "P_ersonal Data"
@@ -2926,7 +2926,7 @@ msgstr "Os_ebni podatki"
 # G:0 K:0 O:2
 #: ../src/ephy-window.c:180
 msgid "View and remove cookies and passwords"
-msgstr "Preglej in odstrani piškotke in gesla"
+msgstr "Pregleda in odstrani piškotke in gesla"
 
 # G:32 K:56 O:19
 #: ../src/ephy-window.c:183
@@ -2940,7 +2940,7 @@ msgstr "Upravljanje s potrdili"
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:187
 msgid "P_references"
-msgstr "_Lastnosti"
+msgstr "_Možnosti"
 
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:188
@@ -2971,12 +2971,12 @@ msgstr "Ustavi trenutni prenos podatkov"
 # G:2 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:201
 msgid "_Reload"
-msgstr "_Ponovno naloži"
+msgstr "_Znova naloži"
 
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:202
 msgid "Display the latest content of the current page"
-msgstr "Pokaži zadnjo vsebino trenutne strani"
+msgstr "Pokaže zadnjo vsebino trenutne strani"
 
 #: ../src/ephy-window.c:204
 msgid "_Larger Text"
@@ -2985,7 +2985,7 @@ msgstr "_VeÄ?je besedilo"
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:205
 msgid "Increase the text size"
-msgstr "PoveÄ?aj velikost besedila"
+msgstr "PoveÄ?a velikost besedila"
 
 #: ../src/ephy-window.c:207
 msgid "S_maller Text"
@@ -2994,7 +2994,7 @@ msgstr "_Manjša pisava"
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:208
 msgid "Decrease the text size"
-msgstr "Zmanjšaj velikost besedila"
+msgstr "Zmanjša velikost besedila"
 
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:210
@@ -3008,7 +3008,7 @@ msgstr "Uporabi obiÄ?ajno velikost pisave"
 
 #: ../src/ephy-window.c:213
 msgid "Text _Encoding"
-msgstr "_Nabor znakov"
+msgstr "_Znakovno kodiranje besedila"
 
 #: ../src/ephy-window.c:214
 msgid "Change the text encoding"
@@ -3022,7 +3022,7 @@ msgstr "_Izvorna koda strani"
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:217
 msgid "View the source code of the page"
-msgstr "Poglej izvorno kodo strani"
+msgstr "Ogled izvorne kode strani"
 
 #: ../src/ephy-window.c:219
 msgid "Page _Security Information"
@@ -3081,7 +3081,7 @@ msgstr "_Predhodni zavihek"
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:244
 msgid "Activate previous tab"
-msgstr "Pokaži predhodni zavihek"
+msgstr "Pokaže predhodni zavihek"
 
 # G:0 K:1 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:246
@@ -3100,7 +3100,7 @@ msgstr "Premakni zavihek _levo"
 
 #: ../src/ephy-window.c:250
 msgid "Move current tab to left"
-msgstr "Premakni trenutni zavihek na levo"
+msgstr "Premakne trenutni zavihek na levo"
 
 #: ../src/ephy-window.c:252
 msgid "Move Tab _Right"
@@ -3108,7 +3108,7 @@ msgstr "Premakni zavihek _desno"
 
 #: ../src/ephy-window.c:253
 msgid "Move current tab to right"
-msgstr "Premakni trenutni zavihek na desno"
+msgstr "Premakne trenutni zavihek na desno"
 
 # G:0 K:1 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:255
@@ -3118,7 +3118,7 @@ msgstr "_Odpni zavihek"
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:256
 msgid "Detach current tab"
-msgstr "Odcepi trenutni zavihek"
+msgstr "Odpne trenutni zavihek"
 
 # G:0 K:1 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:262
@@ -3143,7 +3143,7 @@ msgstr "_Skrij orodne vrstice"
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:280
 msgid "Show or hide toolbar"
-msgstr "Pokaži ali skrij orodno vrstico"
+msgstr "Pokaže ali skrije orodno vrstico"
 
 #: ../src/ephy-window.c:282
 msgid "_Fullscreen"
@@ -3178,7 +3178,7 @@ msgstr "Pokaži le _ta okvir"
 
 #: ../src/ephy-window.c:303
 msgid "Show only this frame in this window"
-msgstr "V tem oknu prikaži le ta okvir"
+msgstr "V tem oknu pokaže le ta okvir"
 
 # G:2 K:0 O:0
 #. Links
@@ -3239,7 +3239,7 @@ msgstr "_Kopiraj naslov povezave"
 #. This is on the context menu on a mailto: link and opens the mail program
 #: ../src/ephy-window.c:330
 msgid "_Send Emailâ?¦"
-msgstr "P_ošlji e-pošto ..."
+msgstr "P_ošlji elektronsko pošto ..."
 
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:332
@@ -3273,7 +3273,7 @@ msgstr "Z_aÄ?ni animacijo"
 
 #: ../src/ephy-window.c:347
 msgid "St_op Animation"
-msgstr "U_stavi animacijo"
+msgstr "Zau_stavi animacijo"
 
 #. Inspector
 #: ../src/ephy-window.c:351
@@ -3313,7 +3313,7 @@ msgstr "PoiÅ¡Ä?i"
 #. Translators: This refers to text size
 #: ../src/ephy-window.c:1463
 msgid "Larger"
-msgstr "VeÄ?je"
+msgstr "VeÄ?ja"
 
 #. Translators: This refers to text size
 #: ../src/ephy-window.c:1466
@@ -3323,12 +3323,12 @@ msgstr "Manjša"
 # G:2 K:2 O:5
 #: ../src/ephy-window.c:1688
 msgid "Insecure"
-msgstr "Nezavarovan"
+msgstr "Nezavarovana"
 
 # G:1 K:0 O:0
 #: ../src/ephy-window.c:1693
 msgid "Broken"
-msgstr "Pokvarjeno"
+msgstr "Pokvarjena"
 
 # G:5 K:7 O:5
 #: ../src/ephy-window.c:1701
@@ -3424,7 +3424,7 @@ msgstr "_ZaÄ?asne datoteke"
 
 #: ../src/pdm-dialog.c:480
 msgid "<small><i><b>Note:</b> You cannot undo this action. The data you are choosing to clear will be deleted forever.</i></small>"
-msgstr "<small><i><b>Opomba:</b>Tega dejanja ni mogoÄ?e povrniti. Podatki bodo trajno izbrisani.</i></small>"
+msgstr "<small><i><b>Opomba:</b>Tega dejanja ni mogoÄ?e razveljaviti. Podatki bodo trajno izbrisani.</i></small>"
 
 # G:32 K:56 O:19
 #: ../src/pdm-dialog.c:672
@@ -3447,7 +3447,7 @@ msgstr "Pošlji za:"
 
 #: ../src/pdm-dialog.c:731
 msgid "Encrypted connections only"
-msgstr "Samo kodirane povezave"
+msgstr "Le Å¡ifrirane povezave"
 
 #: ../src/pdm-dialog.c:731
 msgid "Any type of connection"
@@ -3568,7 +3568,7 @@ msgid ""
 "Lets you view web pages and find information on the internet.\n"
 "Powered by WebKit"
 msgstr ""
-"OmogoÄ?a ogled spletnih strani in iskanje podrobnosti na spletu.\n"
+"OmogoÄ?a ogled spletnih strani in iskanje podrobnosti na medmrežju.\n"
 "Poganja ga WebKit"
 
 #. Translators: This is a special message that shouldn't be translated
@@ -3598,11 +3598,9 @@ msgstr "Ali naj se omogoÄ?i kazalni naÄ?in brskanja?"
 
 #: ../src/window-commands.c:1218
 msgid "Pressing F7 turns caret browsing on or off. This feature places a moveable cursor in web pages, allowing you to move around with your keyboard. Do you want to enable caret browsing on?"
-msgstr "S pritiskom na tipko F7 se preklopi kazalni naÄ?in brskanja po spletu. Ta možnost omogoÄ?i premakljivo kazalko na spletnih straneh, s katero se je mogoÄ?e premikati po strani s pomoÄ?jo tipkovnice. Ali želite omogoÄ?iti kazalnik naÄ?in brskanja?"
+msgstr "S pritiskom na tipko F7 se preklopi kazalni naÄ?in brskanja po spletu. Ta možnost omogoÄ?i premakljivo kazalko na spletnih straneh, s katero se je mogoÄ?e premikati po strani s pomoÄ?jo tipkovnice. Ali želite omogoÄ?iti kazalni naÄ?in brskanja?"
 
 #: ../src/window-commands.c:1221
 msgid "_Enable"
 msgstr "_OmogoÄ?i"
 
-#~ msgid "Use s_mooth scrolling"
-#~ msgstr "Uporabi _gladko drsenje"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]