[moserial] Added Catalan translationcommit 5d958ded211eab949db54b74605a04fa16064888
Author: David Planella <david planella gmail com>
Date:   Fri Jun 26 21:41:54 2009 +0200

    Added Catalan translation

 po/ca.po |  734 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 734 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
new file mode 100644
index 0000000..f12e04d
--- /dev/null
+++ b/po/ca.po
@@ -0,0 +1,734 @@
+# Catalan translations for moserial package
+# Traduccions al català del paquet «moserial».
+# Copyright (C) 2009 THE moserial'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the moserial package.
+# David Planella <david planella gmail com>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: moserial\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-26 21:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-05-24 15:22+0200\n"
+"Last-Translator: David Planella <david planella gmail com>\n"
+"Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:1
+msgid ""
+"/dev/ttyS0\n"
+"/dev/ttyS1\n"
+"/dev/ttyS2\n"
+"/dev/ttyS3\n"
+"/dev/ttyUSB0\n"
+"/dev/ttyUSB1\n"
+"/dev/ttyUSB2\n"
+"/dev/ttyUSB3"
+msgstr ""
+"/dev/ttyS0\n"
+"/dev/ttyS1\n"
+"/dev/ttyS2\n"
+"/dev/ttyS3\n"
+"/dev/ttyUSB0\n"
+"/dev/ttyUSB1\n"
+"/dev/ttyUSB2\n"
+"/dev/ttyUSB3"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:9
+msgid ""
+"1\n"
+"2"
+msgstr ""
+"1\n"
+"2"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:11
+msgid ""
+"300\n"
+"600\n"
+"1200\n"
+"2400\n"
+"4800\n"
+"9600\n"
+"19200\n"
+"38400\n"
+"57600\n"
+"115200\n"
+"230400\n"
+"460800\n"
+"576000\n"
+"927600"
+msgstr ""
+"300\n"
+"600\n"
+"1200\n"
+"2400\n"
+"4800\n"
+"9600\n"
+"19200\n"
+"38400\n"
+"57600\n"
+"115200\n"
+"230400\n"
+"460800\n"
+"576000\n"
+"927600"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:25
+msgid ""
+"5\n"
+"6\n"
+"7\n"
+"8"
+msgstr ""
+"5\n"
+"6\n"
+"7\n"
+"8"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:29
+msgid "<b>Font</b>"
+msgstr "<b>Tipus de lletra</b>"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:30
+msgid "<b>Port Settings</b>"
+msgstr "<b>Paràmetres del port</b>"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:31
+msgid "<b>Recording</b>"
+msgstr "<b>Enregistrament</b>"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:32
+msgid "<i>Outgoing</i>"
+msgstr "<i>De sortida</i>"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:33
+msgid ""
+"ASCII\n"
+"HEX"
+msgstr ""
+"ASCII\n"
+"HEX"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:35
+msgid "Access Mode"
+msgstr "Mode d'accés"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:36
+msgid "Also known as RTS/CTS handshaking"
+msgstr "També coneguda com a negociació RTS/CTS"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:37
+msgid "Also known as XON/XOFF handshaking"
+msgstr "També coneguda com a negociació XON/XOFF"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:38
+msgid "Background Color"
+msgstr "Color de fons"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:39
+msgid "Baud Rate"
+msgstr "Taxa de baud"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:40
+msgid ""
+"CR+LF end\n"
+"CR end\n"
+"LF end\n"
+"TAB end\n"
+"ESC end\n"
+"No end"
+msgstr ""
+"CR+LF al final\n"
+"CR al final\n"
+"LF al final\n"
+"TAB al fina\n"
+"ESC al final\n"
+"Sense final"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:46
+msgid ""
+"Click this to transmit the data entered in the Outgoing text box. Clicking "
+"\"enter\" in that box will do the same thing."
+msgstr ""
+"Feu clic aquí per a transmetre les dades introduïdes al quadre de text «De "
+"sortida». Si premeu la tecla de «Retorn» en aquest quadre obtindreu el mateix "
+"efecte."
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:47
+msgid "Connect"
+msgstr "Connecta"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:48
+msgid "Data Bits"
+msgstr "Bits de dades"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:49
+msgid "Device"
+msgstr "Dispositiu"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:50
+msgid "Disconnect"
+msgstr "Desconnecta"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:51
+msgid "Display Font"
+msgstr "Tipus de lletra de la pantalla"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:52
+msgid "Echo received data"
+msgstr "Fes eco de les dades rebudes"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:53
+msgid "Enable timeout after"
+msgstr "Habilita el temps d'espera després de l'enviament"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:54
+msgid ""
+"Enter the data that you wish to transmit here. Press Enter or Send when you "
+"are ready to send it."
+msgstr ""
+"Introduïu les dades que voleu transmetre aquí. Premeu la tecla de Retorn o "
+"Envia quan estigueu a punt per a enviar-les."
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:55
+msgid "Error Correction Protocol"
+msgstr "Protocol de correcció d'errors"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:56
+msgid "Filename required for XMODEM"
+msgstr "Cal un nom de fitxer per l'XMODEM"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:57
+msgid "Font Colour"
+msgstr "Color del tipus de lletra"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:58
+msgid "Handshake"
+msgstr "Negociació"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:59
+msgid "Hardware"
+msgstr "Maquinari"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:60
+msgid "Help"
+msgstr "Ajuda"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:61
+msgid "Highlight Color"
+msgstr "Color de realçament"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:62
+msgid ""
+"If this option is enabled, a recorded file will be opened immediately after "
+"it is saved, using the default application for the file type. The default "
+"application is defined by the desktop environment."
+msgstr ""
+"Si aquesta opció està habilitada, els fitxers enregistrats s'obriran "
+"immediatament amb l'aplicació predeterminada tan bon punt es desin. Aquesta "
+"aplicació predeterminada la defineix l'entorn d'escriptori."
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:63
+msgid ""
+"If this option is enabled, recording will be automatically stopped after an "
+"adjustable period of inactivity after receiving some data. That is, moserial "
+"will wait indefinitely to record the first data byte before activating the "
+"inactivity timer."
+msgstr ""
+"Si aquesta opció està habilitada, després d'haver rebut algunes dades "
+"s'aturarà l'enregistrament de manera automàtica quan hagi passat un temps "
+"d'inactivitat ajustable. �s a dir, el moserial esperarà de manera indefinida "
+"a enregistrar el primer byte de dades abans d'activar el temporitzador "
+"d'inactivitat."
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:64
+msgid ""
+"Incoming\n"
+"Outgoing\n"
+"Incoming and Outgoing"
+msgstr ""
+"D'entrada\n"
+"De sortida\n"
+"D'entrada i de sortida"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:67
+msgid "Local Echo"
+msgstr "Eco local"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:68
+msgid ""
+"None\n"
+"Odd\n"
+"Even\n"
+"Mark\n"
+"Space"
+msgstr ""
+"Cap\n"
+"Senar\n"
+"Parell\n"
+"Marca\n"
+"Espai"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:73
+msgid "Normally disabled"
+msgstr "Habitualment inhabilitat"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:74
+msgid "Open _Recent"
+msgstr "Obre un fitxer _recent"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:75
+msgid "Parity"
+msgstr "Paritat"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:76
+msgid "Port Setup"
+msgstr "Configuració del port"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:77
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferències"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:78
+msgid ""
+"Read and Write\n"
+"Read Only\n"
+"Write Only"
+msgstr ""
+"Lectura i escriptura\n"
+"Només lectura\n"
+"Només escriptura"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:81
+msgid "Receive File"
+msgstr "Recepció d'un fitxer"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:82
+msgid "Receive File Progress"
+msgstr "Progrés de la recepció del fitxer"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:83
+msgid "Received ASCII"
+msgstr "S'ha rebut en ASCII"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:84
+msgid "Received HEX"
+msgstr "S'ha rebut en HEX"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:85
+msgid "Record"
+msgstr "Enregistra"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:86
+msgid "Record Incoming and/or Outgoing Data"
+msgstr "Enregistreu dades d'entrada i/o de sortida"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:87
+msgid "Save Settings _As"
+msgstr "_Anomena i desa els paràmetres"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:88
+msgid "Select File to Send"
+msgstr "Seleccioneu el fitxer a enviar"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:89
+msgid "Select Folder for Received Files"
+msgstr "Seleccioneu la carpeta on emmagatzemar els fitxers rebuts"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:90
+msgid "Select the error correction protocol to use."
+msgstr "Seleccioneu el protocol de correcció d'errors a utilitzar."
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:91
+msgid ""
+"Select the error correction protocol to use. If you wish to receive a "
+"straight binary file without using error correction protocols, use the "
+"Record button instead."
+msgstr ""
+"Seleccioneu el protocol de correcció d'errors a utilitzar. Si voleu rebre un "
+"fitxer binari que no n'utilitzi cap, utilitzeu el botó Enregistra."
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:92
+msgid "Send"
+msgstr "Envia"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:93
+msgid "Send File"
+msgstr "Enviament d'un fitxer"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:94
+msgid "Send File Progress"
+msgstr "Progrés de l'enviament del fitxer"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:95
+msgid "Sent ASCII"
+msgstr "Enviat en ASCII"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:96
+msgid "Sent HEX"
+msgstr "Enviat en HEX"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:97
+msgid "Software"
+msgstr "Programari"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:98
+msgid "Stop Bits"
+msgstr "Bits d'aturada"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:99
+msgid "Stop Recording"
+msgstr "Atura l'enregistrament"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:100
+msgid "Stream to record"
+msgstr "Flux a enregistrar"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:101
+msgid ""
+"This determines whether the data entered in the Outgoing text box should be "
+"interpreted as normal ASCII text, or as hexadecimal codes. If this is set to "
+"HEX, the entered data should consist of only 0-9 and A-F characters."
+msgstr ""
+"Això determina si les dades introduïdes al quadre de text De sortida "
+"s'haurien d'interpretar com a text en ASCII o bé com a codis HEX "
+"(hexadecimals). Si ho establiu a HEX, les dades introduïdes haurien de "
+"consistir només en caràcters 0-9 i A-F."
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:102
+msgid ""
+"This selects the termination sequence that is appended to the Outgoing data "
+"in the ASCII mode when you click Send."
+msgstr ""
+"Això selecciona la seqüència de terminació que s'afegeix a les dades De "
+"sortida en mode ASCII quan feu clic a Envia."
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:103
+msgid "Use this to configure your serial port parameters."
+msgstr "Utilitzeu-ho per a configurar els paràmetres del vostre port sèrie."
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:104
+msgid ""
+"Use this to receive a file from a remote computer, using an error correction "
+"protocol. For straight binary dumps without error correction, use Record "
+"instead."
+msgstr ""
+"Utilitzeu-ho per a rebre un fitxer d'un ordinador remot utilitzant un "
+"protocol de correcció d'errors. Si voleu rebre bolcats binaris sense "
+"correcció d'errors, utilitzeu Enregistra."
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:105
+msgid ""
+"Use this to record (or \"log\") your communications to a file. You can log "
+"the received data, the sent data, or both. This can also be used to receive "
+"files sent by a remote device without the use of error correction protocols "
+"(a straight binary dump)."
+msgstr ""
+"Utilitzeu-ho per a enregistrar les vostres comunicacions a un fitxer. Podreu "
+"enregistrar les dades rebudes, les enviades, o ambdues. També podeu "
+"utilitzar-ho per a rebre fitxers enviats per un dispositiu remot que no "
+"utilitzi cap protocol de correcció d'errors (un bolcat binari)."
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:106
+msgid ""
+"Use this to send a file to a remote computer, with or without error "
+"correction protocols."
+msgstr ""
+"Utilitzeu-ho per a enviar un fitxer a un ordinador remot, amb o sense "
+"protocols de correcció d'errors."
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:107
+msgid "Use this to set font sizes and other related settings."
+msgstr ""
+"Utilitzeu-ho per a definir les mides dels tipus de lletra i altres "
+"paràmetres relacionats."
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:108
+msgid ""
+"Xmodem\n"
+"Ymodem\n"
+"Zmodem"
+msgstr ""
+"Xmodem\n"
+"Ymodem\n"
+"Zmodem"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:111
+msgid ""
+"Xmodem\n"
+"Ymodem\n"
+"Zmodem\n"
+"None (straight binary)"
+msgstr ""
+"Xmodem\n"
+"Ymodem\n"
+"Zmodem\n"
+"Cap (directament en binari)"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:115
+msgid ""
+"You must connect to your port before you can send or receive data. "
+"Disconnecting and reconnecting will clear the textboxes and reset the TX / "
+"RX counters."
+msgstr ""
+"Us heu de connectar al port abans de poder enviar o rebre dades. Si us "
+"desconnecteu i us torneu a connectar es netejaran els quadres de text i es "
+"reinicialitzaran els comptadors TX / RX (dades enviades i rebudes)."
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:116
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Contingut"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:117
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edita"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:118
+msgid "_File"
+msgstr "_Fitxer"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:119
+msgid "_Help"
+msgstr "A_juda"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:120
+msgid "_Launch recorded files"
+msgstr "_Carrega els fitxers enregistrats"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:121
+msgid "_Open Settings"
+msgstr "_Obre els paràmetres"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:122
+msgid "_Save Settings"
+msgstr "_Desa els paràmetres"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:123
+msgid "_Use the system fixed width font"
+msgstr "_Utilitza el tipus de lletra d'amplada fixa del sistema"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:124
+msgid "moserial"
+msgstr "moserial"
+
+#: ../data/glade/moserial.glade.h:125
+msgid "seconds"
+msgstr "segons"
+
+#: ../data/moserial.desktop.in.h:1
+msgid "A serial terminal optimized for logging and file capture"
+msgstr ""
+"Un terminal sèrie optimitzat per a l'enregistrament i la captura de fitxers"
+
+#: ../data/moserial.desktop.in.h:2
+msgid "Serial Terminal"
+msgstr "Terminal sèrie"
+
+#: ../data/moserial.desktop.in.h:3
+msgid "moserial Terminal"
+msgstr "Terminal moserial"
+
+#: ../src/MainWindow.vala:11
+msgid "translator-credits"
+msgstr "David Planella <david planella gmail com>"
+
+#: ../src/MainWindow.vala:13
+msgid ""
+"moserial is free software: you can redistribute it and/or modify it under "
+"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) "
+"any later version.\n"
+msgstr ""
+"El moserial és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
+"sota els termes de la Llicència Pública General GNU tal com ha estat "
+"publicada per la Free Software Foundation; ja sigui la versió 3 de la "
+"Llicència o bé (si ho preferiu) qualsevol altra versió posterior.\n"
+
+#: ../src/MainWindow.vala:14
+msgid ""
+"moserial is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
+"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
+"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
+"details.\n"
+msgstr ""
+"El moserial es distribueix amb l'expectativa que serà útil, però SENSE CAP "
+"GARANTIA; ni tan sols la garantia implícita de COMERCIABILITAT o ADEQUACI� "
+"PER UN PROP�SIT PARTICULAR. Vegeu la Llicència Pública General GNU per "
+"obtenir-ne més detalls.\n"
+
+#: ../src/MainWindow.vala:15
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
+msgstr ""
+"Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU "
+"juntament amb aquest programa; en cas contrari, consulteu <http://www.gnu.";
+"org/licenses/>."
+
+#: ../src/MainWindow.vala:147
+msgid "TX: 0, RX: 0"
+msgstr "TX: 0, RX: 0"
+
+#: ../src/MainWindow.vala:513 ../src/Profile.vala:57 ../src/Profile.vala:88
+#, c-format
+msgid "Error: Could not open file"
+msgstr "Error: no s'ha pogut obrir el fitxer"
+
+#: ../src/MainWindow.vala:586
+#, c-format
+msgid "Error: Could not open device"
+msgstr "Error: no s'ha pogut obrir el dispositiu"
+
+#: ../src/MainWindow.vala:708
+#, c-format
+msgid "Unable to display help file: %s"
+msgstr "No s'ha pogut mostrar al fitxer d'ajuda: %s"
+
+#: ../src/MainWindow.vala:720
+msgid ""
+"A serial terminal for the GNOME desktop, optimized for logging and file "
+"capture."
+msgstr ""
+"Un terminal sèrie per a l'escriptori GNOME, optimitzat per a "
+"l'enregistrament i la captura de fitxers."
+
+#: ../src/MainWindow.vala:734
+#, c-format
+msgid "Can't display a clickable URL: %s"
+msgstr "No es pot mostrar un URL on fer-hi clic: %s"
+
+#: ../src/MainWindow.vala:781
+msgid ""
+"You have changed your setting or preferences. Do you want to save these "
+"changes to the loaded profile?"
+msgstr ""
+"Heu canviat els paràmetres o preferències. Voleu desar aquests canvis al "
+"perfil carregat?"
+
+#. TRANSLATORS: first letter of "None", a serial port parity setting
+#: ../src/Settings.vala:49
+msgid "N"
+msgstr "N"
+
+#. TRANSLATORS: first letter of "Odd", a serial port parity setting
+#: ../src/Settings.vala:53
+msgid "O"
+msgstr "O"
+
+#. TRANSLATORS: first letter of "Even", a serial port parity setting
+#: ../src/Settings.vala:57
+msgid "E"
+msgstr "E"
+
+#. TRANSLATORS: first letter of "Mark", a serial port parity setting
+#: ../src/Settings.vala:61
+msgid "M"
+msgstr "M"
+
+#. TRANSLATORS: first letter of "Space", a serial port parity setting
+#: ../src/Settings.vala:65
+msgid "S"
+msgstr "S"
+
+#: ../src/Settings.vala:75
+msgid "OPEN"
+msgstr "OBERT"
+
+#: ../src/Settings.vala:76
+msgid "CLOSED"
+msgstr "TANCAT"
+
+#: ../src/Main.vala:7
+msgid "Profile file to load"
+msgstr "Fitxer de perfil a carregar"
+
+#: ../src/Main.vala:17
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to load UI\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut carregar la interfície gràfica\n"
+"%s"
+
+#: ../src/Main.vala:33
+msgid "- moserial serial terminal"
+msgstr "- terminal sèrie moserial"
+
+#: ../src/Main.vala:38 ../src/Main.vala:46
+#, c-format
+msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
+msgstr ""
+"Executeu l'ordre «%s --help» per a veure la llista de les opcions de la línia "
+"d'ordres disponibles.\n"
+
+#: ../src/Preferences.vala:47
+#, c-format
+msgid "Unable to retrieve gconf key: %s"
+msgstr "No s'ha pogut recuperar la clau del gconf: %s"
+
+#: ../src/SendProgressDialog.vala:24
+msgid "Waiting for remote host"
+msgstr "S'està esperant el servidor remot"
+
+#: ../src/SerialConnection.vala:282
+#, c-format
+msgid "TX: %lu, RX: %lu (%lu unprintable)"
+msgstr "TX: %lu, RX: %lu (%lu no imprimible)"
+
+#: ../src/SerialConnection.vala:284
+#, c-format
+msgid "TX: %lu, RX: %lu"
+msgstr "TX: %lu, RX: %lu"
+
+#: ../src/SerialStreamRecorder.vala:33 ../src/SerialStreamRecorder.vala:54
+#, c-format
+msgid "error: %s\n"
+msgstr "error: %s\n"
+
+#: ../src/SerialStreamRecorder.vala:63
+#, c-format
+msgid "Unable to launch %s: %s"
+msgstr "No s'ha pogut carregar %s: %s"
+
+#: ../src/Szwrapper.vala:154
+msgid "canceled"
+msgstr "cancel·lat"
+
+#: ../src/InputParser.vala:26 ../src/InputParser.vala:33
+#: ../src/InputParser.vala:39
+msgid "Invalid Input"
+msgstr "Entrada no vàlida"
+
+#~ msgid "gtk-about"
+#~ msgstr "gtk-about"
+
+#~ msgid "gtk-cancel"
+#~ msgstr "gtk-cancel"
+
+#~ msgid "gtk-clear"
+#~ msgstr "gtk-clear"
+
+#~ msgid "gtk-copy"
+#~ msgstr "gtk-copy"
+
+#~ msgid "gtk-cut"
+#~ msgstr "gtk-cut"
+
+#~ msgid "gtk-ok"
+#~ msgstr "gtk-ok"
+
+#~ msgid "gtk-paste"
+#~ msgstr "gtk-paste"
+
+#~ msgid "gtk-quit"
+#~ msgstr "gtk-quit"
+
+#~ msgid "menuitem3"
+#~ msgstr "menuitem3"
+
+#~ msgid "menuitem5"
+#~ msgstr "menuitem5"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]