[gnome-screensaver] Updating Estonian translationcommit f1da3087b0016b64db20d82f7b42daf2e116c7d6
Author: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>
Date:   Thu Jun 25 14:27:59 2009 +0300

    Updating Estonian translation

 po/et.po |  189 +++++---------------------------------------------------------
 1 files changed, 15 insertions(+), 174 deletions(-)
---
diff --git a/po/et.po b/po/et.po
index b4a4059..da5d532 100644
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -11,115 +11,94 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-screensaver HEAD\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-12 22:13+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-13 12:10+0300\n"
-"Last-Translator: Ivar Smolin <okul linux ee>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"screensaver&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-18 06:37+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-25 01:23+0300\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:1
 msgid "Screensaver"
 msgstr "Ekraanisäästja"
 
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:2
 msgid "Set your screensaver preferences"
 msgstr "Ekraanisäästja eelistuste seadmine"
 
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:1
 msgid "<b>Screensaver preview</b>"
 msgstr "<b>Ekraanisäästja eelvaade</b>"
 
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:2
 msgid "<b>Warning: the screen will not be locked for the root user.</b>"
 msgstr "<b>Hoiatus: ekraanilukustus ei toimi root kasutaja jaoks.</b>"
 
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:3
 msgid "Power _Management"
 msgstr "_Vooluhaldus"
 
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:4
 msgid "Regard the computer as _idle after:"
-msgstr "Seanss määratakse _jõude olevaks pärast ajavahemikku:"
+msgstr "Seanss määratakse _jõudeolevaks pärast ajavahemikku:"
 
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:5
 msgid "Screensaver Preferences"
 msgstr "Ekraanisäästja eelistused"
 
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:6
 msgid "Screensaver Preview"
 msgstr "Ekraanisäästja eelvaade"
 
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:7
 msgid "_Activate screensaver when computer is idle"
 msgstr "Kui arvuti on jõude, siis aktiveeritakse e_kraanisäästja"
 
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:8
 msgid "_Lock screen when screensaver is active"
 msgstr "Ekraanisäästja aktiveerimisel ekraan _lukustatakse"
 
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:9
 msgid "_Preview"
 msgstr "Eel_vaade"
 
-#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:10
 msgid "_Screensaver theme:"
 msgstr "_Ekraanisäästja teema:"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.directory.in.h:1
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:10
 msgid "Screensaver themes"
 msgstr "Ekraanisäästja teemad"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.directory.in.h:2
 msgid "Screensavers"
 msgstr "Ekraanisäästjad"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:1
 msgid "Activate when idle"
 msgstr "Aktiveerimine jõudeolekul"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:2
 msgid "Allow embedding a keyboard into the window"
 msgstr "Klaviatuuri aknasse põimimise lubamine"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:3
 msgid "Allow logout"
 msgstr "Väljalogimine lubatud"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:4
+msgid "Allow the session status message to be displayed"
+msgstr "Seansi olekuteadet tohib kuvada"
+
+msgid ""
+"Allow the session status message to be displayed when the screen is locked."
+msgstr "Seansi olekuteadet tohib kuvada, kui ekraan on lukustatud."
+
 msgid "Allow user switching"
 msgstr "Kasutaja vahetamine lubatud"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:5
 msgid "Embedded keyboard command"
 msgstr "Põimitud klaviatuuri käsk"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:6
 msgid "Lock on activation"
 msgstr "Lukustamine aktiveerimisel"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:7
 msgid "Logout command"
 msgstr "Väljalogimise käsk"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:8
-msgid "Reason for being away"
-msgstr "Eemalolemise põhjus"
-
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:9
 msgid "Screensaver theme selection mode"
 msgstr "Ekraanisäästja teemavalimise režiim"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:11
 msgid "Set this to TRUE to activate the screensaver when the session is idle."
 msgstr ""
-"Märgi see valik kui ekraanisäästja tuleb seansi jõudeoleku korral käivitada."
+"Märgi see valik, kui ekraanisäästja tuleb seansi jõudeoleku korral käivitada."
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:12
 msgid ""
 "Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when trying "
 "to unlock. The \"keyboard_command\" key must be set with the appropriate "
@@ -128,12 +107,10 @@ msgstr ""
 "Kui märgitud, siis on ekraani lukust lahtivõtmise aknas põimitud klaviatuur. "
 "Klaviatuuri käsklus on määratud võtmes \"keyboard_command\"."
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:13
 msgid "Set this to TRUE to lock the screen when the screensaver goes active."
 msgstr ""
-"Märgi see valik kui ekraanisäästja peab aktiveerumisel ekraani lukustama."
+"Märgi see valik, kui ekraanisäästja peab aktiveerumisel ekraani lukustama."
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:14
 msgid ""
 "Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a "
 "different user account."
@@ -141,7 +118,6 @@ msgstr ""
 "Selle valiku märkimine lisab lahtilukustamise dialoogi valiku teisele "
 "kasutajakontole ümberlülitumiseks."
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:15
 msgid ""
 "Set this to TRUE to offer an option in unlock dialog to logging out after a "
 "delay. The Delay is specified in the \"logout_delay\" key."
@@ -149,7 +125,6 @@ msgstr ""
 "Selle märkimine lisab lukust lahtivõtmise dialoogile võimaluse pärast "
 "viivitust välja logida. Viivituse kestus määratakse võtmega \"logout_delay\"."
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:16
 msgid ""
 "The command that will be run, if the \"embedded_keyboard_enabled\" key is "
 "set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command should "
@@ -160,7 +135,6 @@ msgstr ""
 "\"embedded_keyboard_enabled\" on märgitud. See käsk peaks teostama XEMBED "
 "ühendusliidese ja väljastama standardväljundisse akna XID-i."
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:17
 msgid ""
 "The command to invoke when the logout button is clicked. This command should "
 "simply log the user out without any interaction. This key has effect only if "
@@ -170,12 +144,10 @@ msgstr ""
 "kasutaja ilma igasuguste interaktsioonideta välja logima. See võti mõjub "
 "ainult juhul, kui \"logout_enable\" võti on märgitud."
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:18
 msgid ""
 "The number of minutes after screensaver activation before locking the screen."
 msgstr "Ekraanisäästja tööminutite arv pärast mida ekraan lukustatakse."
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:19
 msgid ""
 "The number of minutes after the screensaver activation before a logout "
 "option will appear in unlock dialog. This key has effect only if the "
@@ -185,16 +157,13 @@ msgstr ""
 "väljalogimise valik lukust lahtivõtmise dialoogi. See võti mõjub ainult "
 "juhul, kui \"logout_enable\" võti on märgitud."
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:20
 msgid ""
 "The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
 msgstr "Jõudeoleku minutite arv enne kui seanss hinnatakse jõude olevaks."
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:21
 msgid "The number of minutes to run before changing the screensaver theme."
 msgstr "Tööminutite arv enne ekraanisäästja teema vahetamist."
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:22
 msgid ""
 "The number of seconds of inactivity before signalling to power-management. "
 "This key is set and maintained by the session power-management agent."
@@ -202,11 +171,6 @@ msgstr ""
 "Jõudeoleku kestus (sekundites) enne vooluhaldusele (power-management) "
 "signaali saatmist. Seda võtit haldab seansi vooluhalduse agent."
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:23
-msgid "The reason for being away from the computer."
-msgstr "Arvutist eemalolemise põhjus."
-
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:24
 msgid ""
 "The selection mode used by screensaver. May be \"blank-only\" to enable the "
 "screensaver without using any theme on activation, \"single\" to enable "
@@ -219,15 +183,12 @@ msgstr ""
 "kasutamiseks (määratakse võtmega \"themes\") ja \"random\" juhusliku teema "
 "kasutamiseks."
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:25
 msgid "Theme for lock dialog"
 msgstr "Lukustusdialoogi teema"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:26
 msgid "Theme to use for the lock dialog."
 msgstr "Lukustusdialoogi jaoks kasutatav teema."
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:27
 msgid ""
 "This key specifies the list of themes to be used by the screensaver. It's "
 "ignored when \"mode\" key is \"blank-only\", should provide the theme name "
@@ -239,233 +200,179 @@ msgstr ""
 "\" väärtus on \"single\", siis peab siin olema teema nimi ja kui \"mode\" "
 "väärtus on \"random\", siis aga teemade loetelu."
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:28
 msgid "Time before locking"
 msgstr "Aeg enne lukustamist"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:29
 msgid "Time before logout option"
 msgstr "Aega enne väljalogimise valiku ilmumist"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:30
 msgid "Time before power-management baseline"
 msgstr "Aega enne vooluhalduse aktiveerimist"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:31
 msgid "Time before session is considered idle"
 msgstr "Jõudeoleku kestus enne kui seanss hinnatakse jõude olevaks"
 
-#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:32
 msgid "Time before theme change"
 msgstr "Aeg enne teemavahetust"
 
-#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:2
 #, no-c-format
 msgid "<b>Leave a message for %R:</b>"
 msgstr "<b>Sõnumi jätmine kasutajale %R:</b>"
 
-#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:4
 #, no-c-format
 msgid "<span size=\"small\">%U on %h</span>"
 msgstr "<span size=\"small\">%U hostil %h</span>"
 
-#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:6
 #, no-c-format
 msgid "<span size=\"x-large\">%R</span>"
 msgstr "<span size=\"x-large\">%R</span>"
 
-#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:7
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Tühista"
 
-#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:8
 msgid "_Leave Message"
 msgstr "_Jäta sõnum"
 
-#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:9
 msgid "_Log Out"
 msgstr "Logi _välja"
 
-#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:10
 msgid "_Switch User"
 msgstr "Vaheta _kasutajat"
 
-#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:11 ../src/gs-lock-plug.c:1214
 msgid "_Unlock"
 msgstr "_Võta lukust lahti"
 
-#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:1
 msgid "Cosmos"
 msgstr "Kosmos"
 
-#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:2
 msgid "Display a slideshow of pictures of the cosmos"
 msgstr "Kosmosepiltide slaidiesituse kuvamine"
 
-#: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:1
 msgid "Bubbles the GNOME foot logo around the screen"
 msgstr "GNOME jalajälje logod ekraanil ringi hõljumas"
 
-#: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:2
 msgid "Floating Feet"
 msgstr "Hõljuv jalg"
 
-#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.h:1
 msgid "Display a slideshow from your Pictures folder"
 msgstr "Slaidiesitluse kuvamine Sinu pildikataloogi põhjal"
 
-#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.h:2
 msgid "Pictures folder"
 msgstr "Pildikataloog"
 
-#: ../savers/popsquares.desktop.in.h:1
 msgid "A pop-art-ish grid of pulsing colors."
 msgstr "Popkunstilik pulseerivate värvidega ruudustik."
 
-#: ../savers/popsquares.desktop.in.h:2
 msgid "Pop art squares"
 msgstr "Popkunstist inspireeritud ruudud"
 
-#: ../savers/floaters.c:84
 msgid "Show paths that images follow"
 msgstr "Piltide liikumisteede näitamine"
 
-#: ../savers/floaters.c:87
 msgid "Occasionally rotate images as they move"
 msgstr "Piltide juhuslik pööramine liikumisel"
 
-#: ../savers/floaters.c:90
 msgid "Print out frame rate and other statistics"
 msgstr "Kaadrisageduse ja muu statistika väljastamine"
 
-#: ../savers/floaters.c:93
 msgid "The maximum number of images to keep on screen"
 msgstr "Suurim ekraanil hoitavate piltide arv"
 
-#: ../savers/floaters.c:93
 msgid "MAX_IMAGES"
 msgstr "MAKS_PILTE"
 
-#: ../savers/floaters.c:96
 msgid "The initial size and position of window"
 msgstr "Akna lähtesuurus ja -asukoht"
 
-#: ../savers/floaters.c:96
 msgid "WIDTHxHEIGHT+X+Y"
 msgstr "LAIUSxKÃ?RGUS+X+Y"
 
-#: ../savers/floaters.c:99
 msgid "The source image to use"
 msgstr "Kasutatav lähtepilt"
 
 #. translators: the word "image" here
 #. * represents a command line argument
 #.
-#: ../savers/floaters.c:1194
 msgid "image - floats images around the screen"
 msgstr "pilt - hõljub ekraanil ringi"
 
-#: ../savers/floaters.c:1200
 #, c-format
 msgid "%s. See --help for usage information.\n"
 msgstr "%s. Lähema teabe saamiseks kasuta --help võtit.\n"
 
-#: ../savers/floaters.c:1209
 #, c-format
 msgid "You must specify one image.  See --help for usage information.\n"
 msgstr ""
 "Sa pead määrama ühe pilti.  Lähema teabe saamiseks kasuta --help võtit.\n"
 
-#: ../savers/slideshow.c:53
 msgid "Location to get images from"
 msgstr "Piltide hankimise lähtekoht"
 
-#: ../savers/slideshow.c:53
 msgid "PATH"
 msgstr "RADA"
 
-#: ../savers/slideshow.c:55
 msgid "Color to use for images background"
 msgstr "Piltide taustaks kasutatav värvus"
 
-#: ../savers/slideshow.c:55
 msgid "\"#rrggbb\""
 msgstr "\"#rrggbb\""
 
-#: ../savers/slideshow.c:57
 msgid "Do not randomize pictures from location"
 msgstr "Asukohast ei valita pilte juhuslikus järjekorras"
 
-#: ../savers/slideshow.c:59
 msgid "Do not try to stretch images on screen"
 msgstr "Pilte ei proovita üle ekraani venitada"
 
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:211
 msgid "Copying files"
 msgstr "Failide kopeerimine"
 
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:229
 msgid "From:"
 msgstr "Lähtekoht:"
 
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:233
 msgid "To:"
 msgstr "Sihtkoht:"
 
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:253
 msgid "Copying themes"
 msgstr "Teemade kopeerimine"
 
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:297
 msgid "Invalid screensaver theme"
 msgstr "Vigane ekraanisäästja teema"
 
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:300
 #, c-format
 msgid "%s does not appear to be a valid screensaver theme."
 msgstr "%s ei paista olevate korrektne ekraanisäästja teema."
 
-#: ../src/copy-theme-dialog.c:480
 #, c-format
 msgid "Copying file: %u of %u"
 msgstr "Faili kopeerimine: %u (%u'st)"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:62
 msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
 msgstr "Ekraanisäästjat töö lõpetamine (ilma veakoodita)"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:64
 msgid "Query the state of the screensaver"
 msgstr "Ekraanisäästja oleku küsimine"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:66
 msgid "Query the length of time the screensaver has been active"
 msgstr "Ekraanisäästja aktiivse oleku kestuse küsimine"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:68
 msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
 msgstr ""
 "Töötavale ekraanisäästja protsessile kohese ekraanilukustamise käsu saatmine"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:70
 msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
 msgstr "Kui ekraanisäästja on aktiivne, siis graafilise demo vahetamine"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:72
 msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
 msgstr "Ekraanisäästja sisselülitamine (ekraani tühjendamine)"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:74
 msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
 msgstr ""
 "Kui ekraanisäästja on aktiivne, siis selle deaktiveerimine (ekraani "
 "taastamine)"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:76
 msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
 msgstr "Töötava ekraanisäästja torkimine kasutaja aktiivsuse jäljendamiseks"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:78
 msgid ""
 "Inhibit the screensaver from activating.  Command blocks while inhibit is "
 "active."
@@ -473,169 +380,128 @@ msgstr ""
 "Ekraanisäästja aktiveerimise keelamine. Käsk blokeerub kui aktiveerimine on "
 "juba keelatud."
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:80
 msgid "The calling application that is inhibiting the screensaver"
 msgstr "Ekraanisäästja aktiveerimist keelava rakenduse nimi"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:82
 msgid "The reason for inhibiting the screensaver"
 msgstr "Ekraanisäästja aktiveerimise keelamise selgitus"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:84 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:57
-#: ../src/gnome-screensaver.c:56
 msgid "Version of this application"
 msgstr "Selle rakenduse versioon"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:307
 #, c-format
 msgid "The screensaver is %s\n"
 msgstr "Ekraanisäästja on %s\n"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:307
 msgid "active"
 msgstr "aktiivne"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:307
 msgid "inactive"
 msgstr "aktiveerimata"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:321
 #, c-format
 msgid "The screensaver is not inhibited\n"
 msgstr "Ekraanisäästja on piiramata\n"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:327
 #, c-format
 msgid "The screensaver is being inhibited by:\n"
 msgstr "Ekraanisäästja on piiratud. Piiraja:\n"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-command.c:358
 #, c-format
 msgid "The screensaver has been active for %d seconds.\n"
 msgstr "Ekraanisäästja on olnud aktiivne %d sekundit.\n"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:55
 msgid "Show debugging output"
 msgstr "Silumisväljundi näitamine"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:59
 msgid "Show the logout button"
 msgstr "Väljalogimisnupu näitamine"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:61
 msgid "Command to invoke from the logout button"
 msgstr "Väljalogimise nupule klõpsamise korral käivitatav käsk"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:63
 msgid "Show the switch user button"
 msgstr "Kasutajate vahel lülitumise nupu näitamine"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:65
 msgid "Message to show in the dialog"
 msgstr "Dialoogis näidatav sõnum"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:65
 msgid "MESSAGE"
 msgstr "SÃ?NUM"
 
 #. login: is whacked always translate to Username:
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:175 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:176
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:177 ../src/gs-auth-pam.c:698
 msgid "Username:"
 msgstr "Kasutajanimi:"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:178 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:179
-#: ../src/gs-auth-pam.c:166
 msgid "Password:"
 msgstr "Parool:"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:180
 msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
 msgstr "Sa pead oma parooli koheselt ära vahetama (parool on aegunud)"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:181
 msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
 msgstr "Sa pead oma parooli koheselt ära vahetama (administraatori nõue)"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:182
 msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
 msgstr "Sinu konto on aegunud, palun võta ühendust oma süsteemiülemaga"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:183
 msgid "No password supplied"
 msgstr "Parooli pole antud"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:184
 msgid "Password unchanged"
 msgstr "Parool on muutmata"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:185
 msgid "Can not get username"
 msgstr "Kasutajanime pole võimalik hankida"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:186
 msgid "Retype new UNIX password:"
 msgstr "Sisesta UNIX-i parool uuesti:"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:187
 msgid "Enter new UNIX password:"
 msgstr "Sisesta UNIX-i parool:"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:188
 msgid "(current) UNIX password:"
 msgstr "(praegune) UNIX-i parool:"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:189
 msgid "Error while changing NIS password."
 msgstr "Viga NIS-parooli muutmisel."
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:190
 msgid "You must choose a longer password"
 msgstr "Sa pead valima pikema parooli"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:191
 msgid "Password has been already used. Choose another."
 msgstr "Parool on juba kasutusel. Vali mõni muu parool."
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:192
 msgid "You must wait longer to change your password"
 msgstr "Parooli muutmiseks pead sa kauem ootama"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:193
 msgid "Sorry, passwords do not match"
 msgstr "Vabandust, paroolid ei klapi omavahel"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:259
 msgid "Checking..."
 msgstr "Kontrollimine..."
 
-#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:301 ../src/gs-auth-pam.c:457
 msgid "Authentication failed."
 msgstr "Tõrge autentimisel."
 
-#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:498
 msgid "Blank screen"
 msgstr "Tühi ekraan"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:504
 msgid "Random"
 msgstr "Juhuslik"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:954
 #, c-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
 msgstr[0] "%d tund"
 msgstr[1] "%d tundi"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:957
 #, c-format
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
 msgstr[0] "%d minut"
 msgstr[1] "%d minutit"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:960
 #, c-format
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
@@ -643,15 +509,12 @@ msgstr[0] "%d sekund"
 msgstr[1] "%d sekundit"
 
 #. hour:minutes:seconds
-#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:966
 #, c-format
 msgid "%s %s %s"
 msgstr "%s:%s:%s"
 
 #. hour:minutes
 #. minutes:seconds
-#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:969
-#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:977
 #, c-format
 msgid "%s %s"
 msgstr "%s:%s"
@@ -659,89 +522,67 @@ msgstr "%s:%s"
 #. hour
 #. minutes
 #. seconds
-#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:972
-#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:980
-#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:984
 #, c-format
 msgid "%s"
 msgstr "%s"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:999
 #, c-format
 msgid "Never"
 msgstr "Mitte kunagi"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1398
 msgid "Could not load the main interface"
 msgstr "Peamist liidest pole võimalik laadida"
 
-#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1400
 msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed"
 msgstr "Palun veendu, et ekraanisäästja on korrektselt paigaldatud"
 
-#: ../src/gnome-screensaver.c:57
 msgid "Don't become a daemon"
 msgstr "Deemoniks ei minda"
 
-#: ../src/gnome-screensaver.c:58
 msgid "Enable debugging code"
 msgstr "Silumise lubamine"
 
-#: ../src/gs-auth-pam.c:397
 #, c-format
 msgid "Unable to establish service %s: %s\n"
 msgstr "Teenust %s pole võimalik luua: %s\n"
 
-#: ../src/gs-auth-pam.c:423
 #, c-format
 msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
 msgstr "PAM_TTY=%s pole võimalik seada"
 
-#: ../src/gs-auth-pam.c:455
 msgid "Incorrect password."
 msgstr "Vigane parool."
 
-#: ../src/gs-auth-pam.c:471
 msgid "Not permitted to gain access at this time."
 msgstr "Puudvad õigused ligipääsuks praegusel kellaajal"
 
-#: ../src/gs-auth-pam.c:477
 msgid "No longer permitted to access the system."
 msgstr "Süsteemile ligipääsuks pole enam õiguseid."
 
-#: ../src/gs-listener-dbus.c:1921
 msgid "failed to register with the message bus"
 msgstr "tõrge sõnumisiinile registreerumisel"
 
-#: ../src/gs-listener-dbus.c:1931
 msgid "not connected to the message bus"
 msgstr "sõnumisiiniga pole ühendust"
 
-#: ../src/gs-listener-dbus.c:1940
 msgid "screensaver already running in this session"
 msgstr "ekraanisäästja töötab juba selle seansi raames"
 
-#: ../src/gs-lock-plug.c:271
 msgid "Time has expired."
 msgstr "Ajapiirang ületati."
 
-#: ../src/gs-lock-plug.c:299
 msgid "You have the Caps Lock key on."
 msgstr "Sul on Caps Lock klahv sisse lülitatud"
 
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1194
 msgid "S_witch User..."
 msgstr "_Vaheta kasutajat..."
 
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1203
 msgid "Log _Out"
 msgstr "Logi _välja"
 
 #. To translators: This expands to USERNAME on HOSTNAME
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1380
 msgid "%U on %h"
 msgstr "%U hostil %h"
 
-#: ../src/gs-lock-plug.c:1394
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Parool:"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]