[gbrainy] Updated Czech translation by Lucas Lommercommit 56e115677f8f1e701ae184c31bb6522f3f420e8b
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:   Sun Jun 21 21:42:03 2009 +0200

    Updated Czech translation by Lucas Lommer

 po/cs.po |  187 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 95 insertions(+), 92 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 4d7666d..a22a572 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,10 +7,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gbrainy\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=gbrainy&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-09 15:21+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-10 01:12+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-21 21:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-16 21:41+0200\n"
 "Last-Translator: Lucas Lommer <llommer svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -27,7 +26,7 @@ msgstr ""
 msgid "Game"
 msgstr "Hra"
 
-#: ../gbrainy.desktop.in.h:3 ../src/gbrainy.glade.h:32
+#: ../gbrainy.desktop.in.h:3 ../src/gbrainy.glade.h:33
 msgid "gbrainy"
 msgstr "gbrainy"
 
@@ -244,31 +243,31 @@ msgid "white"
 msgstr "bílá"
 
 #. Define columns
-#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:54
+#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:55
 msgid "Game Name"
 msgstr "Název hry"
 
-#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:60
+#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:61
 msgid "Type"
 msgstr "Druh"
 
-#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:67
+#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:68
 msgid "Enabled"
 msgstr "Vybráno"
 
-#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:85 ../src/GameDrawingArea.cs:178
-#: ../src/gbrainy.cs:110 ../src/gbrainy.glade.h:11
+#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:86 ../src/GameDrawingArea.cs:182
+#: ../src/gbrainy.cs:111 ../src/gbrainy.glade.h:11
 #: ../src/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:101
 msgid "Logic"
 msgstr "Logické"
 
-#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:88 ../src/GameDrawingArea.cs:186
-#: ../src/gbrainy.cs:121 ../src/gbrainy.glade.h:16
+#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:89 ../src/GameDrawingArea.cs:190
+#: ../src/gbrainy.cs:122 ../src/gbrainy.glade.h:16
 #: ../src/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:111
 msgid "Memory"
 msgstr "PamÄ?Å¥ové"
 
-#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:91
+#: ../src/Dialogs/CustomGameDialog.cs:92
 msgid "Mental Calculation"
 msgstr "PoÄ?ítání z hlavy"
 
@@ -328,12 +327,12 @@ msgstr "H"
 msgid "Figure {0}"
 msgstr "Obrázek {0}"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:108
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:112
 #, csharp-format
 msgid "Welcome to gbrainy {0}"
 msgstr "Vítejte v programu gbrainy {0}"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:111
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:115
 msgid ""
 "gbrainy is a brain teaser game and trainer to have fun and to keep your "
 "brain trained. It includes:"
@@ -341,95 +340,95 @@ msgstr ""
 "gbrainy je hra na lámání hlavy, pobavení a na udržení mozku v dobré kondici. "
 "Najdete tu:"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:117
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:121
 msgid ""
 "Logic puzzles. Designed to challenge your reasoning and thinking skills."
 msgstr ""
 "Logické obrazce navržené tak, aby daly zabrat vaÅ¡emu pÅ?emýšlení a uvažování."
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:124
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:128
 msgid ""
 "Mental calculation. Based on arithmetical operations that test your mental "
 "calculation abilities."
 msgstr "Ã?lohy na poÄ?ítání z hlavy založené na aritmetických operacích."
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:130
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:134
 msgid "Memory trainers. To prove and enhance your short term memory."
 msgstr "PamÄ?Å¥ová cviÄ?ení na prozkouÅ¡ení a zlepÅ¡ení krátkodobé pamÄ?ti."
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:133 ../src/GameDrawingArea.cs:392
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:137 ../src/GameDrawingArea.cs:398
 msgid "Use the Settings to adjust the difficulty level of the game."
 msgstr "ProstÅ?ednictvím dialogu Nastavení můžete nastavit obtížnost hry."
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:174 ../src/gbrainy.glade.h:27
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:178 ../src/gbrainy.glade.h:27
 #: ../src/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:92
 msgid "Total"
 msgstr "Celkem"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:182 ../src/gbrainy.cs:115
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:186 ../src/gbrainy.cs:116
 #: ../src/gbrainy.glade.h:6 ../src/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:120
 msgid "Calculation"
 msgstr "Matematické"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:200
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:204
 msgid "Score"
 msgstr "Skóre"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:208
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:212
 #, csharp-format
 msgid "Outstanding results"
 msgstr "Vynikající"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:210
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:214
 #, csharp-format
 msgid "Excellent results"
 msgstr "Výborné"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:212
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:216
 #, csharp-format
 msgid "Good results"
 msgstr "Dobré"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:214
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:218
 #, csharp-format
 msgid "Poor results"
 msgstr "Slabé"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:215
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:219
 #, csharp-format
 msgid "Disappointing results"
 msgstr "Zklamání"
 
 # Plural forms should be here
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:221
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:225
 #, csharp-format
 msgid "Games won: {0} ({1} played)"
 msgstr "PoÄ?et vyhraných her: {0} (z {1} hraných)"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:223
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:227
 #, csharp-format
 msgid "{0}. Games won: {1} ({2} played)"
 msgstr "{0}. PoÄ?et vyhraných her: {1} (z {2} odehraných)"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:227
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:231
 #, csharp-format
 msgid "Time played {0} (average per game {1})"
 msgstr "Strávený Ä?as {0} ({1} průmÄ?rnÄ? na hru)"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:234
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:238
 msgid "Tips for your next games"
-msgstr "Rady do dalších her:"
+msgstr "Rady do dalších her"
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:336
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:342
 msgid "Get ready to memorize the next objects..."
 msgstr "PÅ?ipravte se na zapamatování si nÄ?kolika vÄ?cí..."
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:376
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:382
 msgid "Read the instructions carefully and identify the data and given clues."
 msgstr ""
 "PozornÄ? si proÄ?tÄ?te zadání, pomůcky a urÄ?ete, které informace jsou důležité."
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:378
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:384
 msgid ""
 "To score the player gbrainy uses the time and tips needed to complete each "
 "game."
@@ -437,33 +436,33 @@ msgstr ""
 "PÅ?i hodnocení se bere v úvahu i Ä?as a pomůcky, které jste na dokonÄ?ení každé "
 "hry potÅ?ebovali."
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:380
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:386
 msgid ""
 "In logic games, elements that may seem irrelevant can be very important."
 msgstr ""
 "Prvky, které se v logických hrách zdají nepodstatné, mohou být velmi "
 "důležité."
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:382
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:388
 msgid "Break the mental blocks and look into the boundaries of problems."
 msgstr "Prolomte myšlenkové bariéry a podívejte se za hranice problémů."
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:384
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:390
 msgid "Enjoy making mistakes, they are part of the learning process."
 msgstr "Užijte si vlastní chyby, jsou souÄ?ástí procesu uÄ?ení."
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:386
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:392
 msgid ""
 "Do all the problems, even the difficult ones. Improvement comes from "
 "practising."
 msgstr "Å?eÅ¡te vÅ¡echny úlohy, i ty tÄ?žké, zlepÅ¡ení pÅ?ichází s praxí."
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:388
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:394
 msgid "Play on a daily basis, you will notice progress soon."
 msgstr "Hrajte dennÄ? a brzy si vÅ¡imnete pokroku."
 
 #. Translators: Custom Game Selection is a menu option
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:390
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:396
 msgid ""
 "Use the 'Custom Game Selection' to choose exactly which games you want to "
 "play."
@@ -471,97 +470,97 @@ msgstr ""
 "Položka â??Vlastní kombinace úloh ve hÅ?eâ?? vám umožÅ?uje sestavit si sadu úkolů, "
 "které chcete Å?eÅ¡it."
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:394
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:400
 msgid "Association of elements is a common technique for remembering things."
 msgstr ""
 "VytváÅ?ení logických spojení mezi vÄ?cmi je bežný způsob jejich zapamatování."
 
-#: ../src/GameDrawingArea.cs:396
+#: ../src/GameDrawingArea.cs:402
 msgid ""
 "Grouping elements into categories is a common technique for remembering "
 "things."
 msgstr "Seskupování vÄ?cí do kategorií je bÄ?žný způsob, jak si je zapamatovat."
 
-#: ../src/GameSession.cs:223
+#: ../src/GameSession.cs:216
 #, csharp-format
 msgid "Games played: {0} ({1}% score)"
 msgstr "PoÄ?et odehraných her: {0} ({1} % bodů)"
 
-#: ../src/GameSession.cs:224
+#: ../src/GameSession.cs:217
 #, csharp-format
 msgid " - Time: {0}"
 msgstr " â?? Ä?as: {0}"
 
-#: ../src/GameSession.cs:227
+#: ../src/GameSession.cs:220
 #, csharp-format
 msgid "- Game: {0}"
 msgstr "â?? Hra: {0}"
 
-#: ../src/GameSession.cs:279
+#: ../src/GameSession.cs:272
 msgid "Paused"
 msgstr "PÅ?estávka"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:103
+#: ../src/gbrainy.cs:104
 msgid "Play all the games"
 msgstr "Zahrajte si všechny typy her"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:104
+#: ../src/gbrainy.cs:105
 msgid "All"
 msgstr "VÅ¡echny"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:109
+#: ../src/gbrainy.cs:110
 msgid "Play games that challenge your reasoning and thinking"
 msgstr "Zahrát si hry, které vyzkoušejí vaši dedukci a myšlení"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:116
+#: ../src/gbrainy.cs:117
 msgid "Play games that challenge your mental calculation skills"
 msgstr "Zahrát si hry, které vyzkouÅ¡ejí, jak umíte zpamÄ?ti poÄ?ítat"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:122
+#: ../src/gbrainy.cs:123
 msgid "Play games that challenge your short term memory"
 msgstr "Zahrát si hry, které vyzkouÅ¡ejí vaÅ¡i krátkodobou pamÄ?Å¥"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:127 ../src/gbrainy.cs:532
+#: ../src/gbrainy.cs:128 ../src/gbrainy.cs:541
 msgid "Pause"
 msgstr "PÅ?estávka"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:128
+#: ../src/gbrainy.cs:129
 msgid "Pause or resume the game"
 msgstr "UdÄ?lat si pÅ?estávku nebo pokraÄ?ovat"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:133
+#: ../src/gbrainy.cs:134
 msgid "End the game and show score"
 msgstr "UkonÄ?it hru a zobrazit skóre"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:134
+#: ../src/gbrainy.cs:135
 msgid "Finish"
 msgstr "SkonÄ?it"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:159
+#: ../src/gbrainy.cs:160
 msgid "Extensions"
 msgstr "RozšíÅ?ení"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:163
+#: ../src/gbrainy.cs:164
 msgid "Develop your own puzzles"
 msgstr "Vymýšlejte vlastní logické obrazce"
 
-#: ../src/gbrainy.cs:367
+#: ../src/gbrainy.cs:376
 msgid "Congratulations."
 msgstr "BlahopÅ?ejeme."
 
-#: ../src/gbrainy.cs:369
+#: ../src/gbrainy.cs:378
 msgid "Incorrect answer."
 msgstr "Nesprávná odpovÄ?Ä?."
 
-#: ../src/gbrainy.cs:427
+#: ../src/gbrainy.cs:436
 msgid ""
 "Once you have an answer type it in the \"Answer:\" entry box and press the "
 "\"OK\" button."
 msgstr ""
-"Pokud znáte odpovÄ?Ä?, napiÅ¡te ji do do políÄ?ka â??OdpovÄ?Ä?:â?? a stisknÄ?te "
-"tlaÄ?ítko â??Budižâ??."
+"Pokud znáte odpovÄ?Ä?, napiÅ¡te ji do políÄ?ka â??OdpovÄ?Ä?:â?? a stisknÄ?te tlaÄ?ítko "
+"â??Budižâ??."
 
-#: ../src/gbrainy.cs:537
+#: ../src/gbrainy.cs:546
 msgid "Resume"
 msgstr "PokraÄ?ovat"
 
@@ -666,10 +665,14 @@ msgid "Unselect all"
 msgstr "OdznaÄ?it vÅ¡e"
 
 #: ../src/gbrainy.glade.h:30
+msgid "_FullScreen"
+msgstr "_Celá obrazovka"
+
+#: ../src/gbrainy.glade.h:31
 msgid "_Next"
 msgstr "D_alší"
 
-#: ../src/gbrainy.glade.h:31
+#: ../src/gbrainy.glade.h:32
 msgid "_Tip"
 msgstr "_Pomůcka"
 
@@ -705,13 +708,13 @@ msgstr "PoÄ?ítání teÄ?ek"
 msgid "How many {0} dots were in the previous image? Answer using numbers."
 msgstr "Na kolika kuliÄ?kách na obrázku byla {0} barva? NapiÅ¡te Ä?íslem."
 
-#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:48
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:47
 msgid "Memorize facts"
 msgstr "Pamatování si vÄ?cí"
 
 # 2nd plural - after /
 #. Translators: {0} is replaced by a number, {1} by a year (like 1940)
-#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:103
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:102
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Shiny Cars had already announced a {0} days production halt next month, but "
@@ -720,16 +723,16 @@ msgstr ""
 "SpoleÄ?nost Nablýskaná fára už oznámila, že v pÅ?íštím mÄ?síci pÅ?eruší výrobu "
 "na {0} dny/dní, což se nestalo od roku {1}."
 
-#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:105
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:104
 msgid "For how many days did Shiny Cars halt its production?"
 msgstr "Na kolik dní pÅ?eruÅ¡ila spoleÄ?nost Nablýskaná fára výrobu?"
 
-#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:106
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:105
 msgid "In what year did Shiny Cars last halt its production?"
 msgstr "Ve kterém roce pÅ?eruÅ¡ila firma Nablýskaná fára výrobu naposledy?"
 
 #. Translators: {0} is replaced by a number, {1} by a year (like 1940)
-#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:114
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:113
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Shiny Cars sales fell {0}% this past December, the worse decline since {1}."
@@ -737,11 +740,11 @@ msgstr ""
 "Tržby spoleÄ?nosti Nablýskaná fára klesly v prosinci minulého roku o {0} %, "
 "což byl nejhorší pokles od roku {1}."
 
-#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:116
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:115
 msgid "By how much did company sales fall last December?"
 msgstr "O kolik klesly tržby firmy v prosinci minulého roku?"
 
-#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:117
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:116
 msgid ""
 "In what year did Shiny Cars record a sales total lower than that of last "
 "December?"
@@ -749,21 +752,21 @@ msgstr ""
 "Ve kterém roce byly tržby spoleÄ?nosti Nablýskaná fára vÄ?tší nž v prosinci "
 "minulého roku?"
 
-#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:122
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:121
 #, csharp-format
 msgid "About {0}% of Shiny Cars produced worldwide are sold in Europe"
 msgstr ""
 "Asi {0} % vozů, které spoloÄ?nost Nablýskaná fára vyrábí po celém svÄ?tÄ?, se "
-"prodává v  EvropÄ?."
+"prodává v  EvropÄ?"
 
-#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:124
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:123
 msgid ""
 "What percentage of all Shiny Cars produced worldwide are sold in Europe?"
 msgstr ""
 "Kolik procent vÅ¡ech vozů, které firma Nablýskaná fára vyrábí po celém svÄ?tÄ?, "
 "se prodává v EvropÄ??"
 
-#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:130
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:129
 #, csharp-format
 msgid ""
 "About {0}% of Shiny Cars use diesel, {1}% use gasoline and the remainder use "
@@ -772,12 +775,12 @@ msgstr ""
 "Asi {0} % vozů firmy Nablýskaná fára spaluje diesel, {1} % bÄ?žný benzín a "
 "zbytek elektÅ?inu."
 
-#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:132
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:131
 msgid "What percentage of Shiny Cars use diesel?"
 msgstr ""
 "Kolik procent vozů, které vyrábí firma Nablýskaná fára, jezdí na diesel?"
 
-#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:133
+#: ../src/MemoryGames/MemoryFacts.cs:132
 msgid "What percentage of Shiny Cars use gasoline?"
 msgstr ""
 "Kolik procent vozů, které vyrábí firma Nablýskaná fára, jezdí na benzín?"
@@ -884,7 +887,7 @@ msgstr "loket"
 
 #: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:50
 msgid "armpit"
-msgstr "podpaždí "
+msgstr "podpaždí"
 
 #: ../src/MemoryGames/MemoryWords.cs:51
 msgid "hand"
@@ -1110,7 +1113,7 @@ msgstr "Vybrat _vše"
 
 #: ../src/mono-addins-strings.xml.h:22
 msgid "Select the location of the repository you want to register:"
-msgstr "Zvoľte umístÄ?ní repozitáÅ?e, který chcete zaregistrovat:"
+msgstr "Zvolte umístÄ?ní repozitáÅ?e, který chcete zaregistrovat:"
 
 #: ../src/mono-addins-strings.xml.h:23
 msgid "Show all packages"
@@ -1118,7 +1121,7 @@ msgstr "Zobrazit všechny balíky"
 
 #: ../src/mono-addins-strings.xml.h:24
 msgid "Show new versions only"
-msgstr "Zobrazovat jen nové verze"
+msgstr "Zobrazit jen nové verze"
 
 #: ../src/mono-addins-strings.xml.h:25
 msgid "Show updates only"
@@ -1411,7 +1414,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/PuzzleGames/PuzzleDivideCircle.cs:142
 #, csharp-format
 msgid "Has {0} regions"
-msgstr "Kruh se rozdÄ?lí na {0} Ä?asti/-í."
+msgstr "Kruh se rozdÄ?lí na {0} Ä?ásti/í."
 
 #: ../src/PuzzleGames/PuzzleEquation.cs:30
 msgid "Equation"
@@ -1419,7 +1422,7 @@ msgstr "Rovnice"
 
 #: ../src/PuzzleGames/PuzzleEquation.cs:34
 msgid "What is the result of the equation below?"
-msgstr "Jaké Ä?íslo je Å?eÅ¡ením této rovnice? (* = krát, / = dÄ?jeno.)"
+msgstr "Jaké Ä?íslo je Å?eÅ¡ením této rovnice? (* = krát, / = dÄ?leno.)"
 
 #: ../src/PuzzleGames/PuzzleEquation.cs:40
 msgid ""
@@ -1427,7 +1430,7 @@ msgid ""
 "roots, multiplication and division, addition and subtraction."
 msgstr ""
 "PoÅ?adí matematických operací je vždy takové: 1. mocniny a odmocniny, 2. "
-"násobení a dÄ?jení, 3. sÄ?ítání a odÄ?ítání."
+"násobení a dÄ?lení, 3. sÄ?ítání a odÄ?ítání."
 
 #: ../src/PuzzleGames/PuzzleExtraCircle.cs:37
 msgid "Extra circle"
@@ -1531,7 +1534,7 @@ msgid ""
 "without repeating them."
 msgstr ""
 "Tohle je jediná kombinace, kterou můžete vytvoÅ?it z daných prvků bez toho, "
-"aby se kombinace opakovaly. "
+"aby se kombinace opakovaly."
 
 #: ../src/PuzzleGames/PuzzleFigures.cs:76
 msgid "Convention when giving the answer is:"
@@ -1805,7 +1808,7 @@ msgid ""
 "the fourth line to the second and the fifth lines."
 msgstr ""
 "PÅ?esuÅ?te kruh z prvního Å?ádku do druhého a pÅ?esuÅ?te dva kruhy ze Ä?tvrtého "
-"Å?ádku do druhého a pátého Å?ádku. "
+"Å?ádku do druhého a pátého Å?ádku."
 
 #: ../src/PuzzleGames/PuzzleMoveFigure.cs:46
 msgid ""
@@ -1889,7 +1892,7 @@ msgid ""
 "previous number and multiplying it by 2."
 msgstr ""
 "Každé Ä?íslo v této Å?adÄ? vzniklo tak, že se pÅ?edcházející zmenÅ¡ilo o 1 a "
-"vynásobilo dvÄ?mi."
+"vynásobilo dvÄ?ma."
 
 #: ../src/PuzzleGames/PuzzleNumericSequence.cs:52
 msgid ""
@@ -1897,7 +1900,7 @@ msgid ""
 "number and multiplying it by 3."
 msgstr ""
 "Každé Ä?íslo v této Å?adÄ? vzniklo tak, že se pÅ?edcházející zvÄ?tÅ¡ilo o 1 a "
-"vynásobilo tÅ?emi."
+"vynásobilo tÅ?ema."
 
 #: ../src/PuzzleGames/PuzzleNumericSequence.cs:55
 msgid ""
@@ -2070,7 +2073,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Na obrázku je 16 samostatných Ä?tverců, 9 vytvoÅ?ených ze 4 samostatných "
 "Ä?tverců, 4 Ä?tverce vytvoÅ?ené pomocí 9 samostatných Ä?tverců a 1 Ä?tverec, "
-"který se skládá ze 16 samostatných Ä?tverců. "
+"který se skládá ze 16 samostatných Ä?tverců."
 
 #: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquares.cs:49
 msgid ""
@@ -2078,7 +2081,7 @@ msgid ""
 "made by 9 single squares."
 msgstr ""
 "Na obrázku je 9 samostatných Ä?tverců, 4 Ä?tverce vytvoÅ?ené pomocí 4 "
-"samostatných Ä?tverců a 1 Ä?tverec, který tvoÅ?í 9 samostatných Ä?tverců. "
+"samostatných Ä?tverců a 1 Ä?tverec, který tvoÅ?í 9 samostatných Ä?tverců."
 
 #: ../src/PuzzleGames/PuzzleSquareSheets.cs:28
 msgid "Squares sheets"
@@ -2117,8 +2120,8 @@ msgid ""
 "It is the figure that completes all possible combinations with four blocks "
 "without taking into account rotations."
 msgstr ""
-"Je to obrázok, který doplní všechny možné kombinácie vytvorené zo štyroch "
-"prvkov, ak neberieme do úvahy otáÄ?anie."
+"Je to obrázek, který doplní vÅ¡echny možné kombinace vytvoÅ?ené ze Ä?tyÅ? prvků, "
+"pokud nebereme v úvahu otáÄ?ení."
 
 #: ../src/PuzzleGames/PuzzleTriangles.cs:29
 msgid "Triangles"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]