[gcalctool] Updated Swedish translationcommit f765d974fd812b503a71e11f0756b8992b300a4c
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:  Tue Jun 16 21:12:14 2009 +0200

  Updated Swedish translation

 po/sv.po | 2160 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 1141 insertions(+), 1019 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 109bfe2..507c624 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gcalctool\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-01 22:53+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-01 23:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-16 21:08+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-16 21:12+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,2101 +16,2227 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#. FIXME: Useless string
-#: ../gcalctool/calctool.c:113
-#: ../gcalctool/display.c:736
-#: ../gcalctool/mp.c:826
-#: ../gcalctool/mp-trigonometric.c:155
-#: ../gcalctool/mp-trigonometric.c:191
-#: ../gcalctool/mp-trigonometric.c:362
-msgid "Error"
-msgstr "Fel"
-
-#. Translators: A log message displayed when an invalid accuracy
-#. is read from the configuration
-#: ../gcalctool/calctool.c:223
-#, c-format
-msgid "%s: accuracy should be in the range 0-%d\n"
-msgstr "%s: nogrannheten måste vara inom intervallet 0-%d\n"
-
-#: ../gcalctool/display.c:390
-msgid "No undo history"
-msgstr "Ingen ångringshistorik"
-
-#: ../gcalctool/display.c:405
-msgid "No redo steps"
-msgstr "Inga gör om-steg"
-
-#. Translators: This message is displayed in the status bar when an
-#. invalid user-defined function is executed
-#: ../gcalctool/functions.c:180
-msgid "Malformed function"
-msgstr "Felaktigt utformad funktion"
-
-#. Translators: This message is displayed in the status bar when a bit
-#. shift operation is performed and the display does not contain a number
-#: ../gcalctool/functions.c:192
-msgid "No sane value to do bitwise shift"
-msgstr "Inget vettigt värde att göra bitvis skifte"
-
-#: ../gcalctool/functions.c:211
-#: ../gcalctool/functions.c:253
-msgid "No sane value to convert"
-msgstr "Inget vettigt värde att konvertera"
-
-#: ../gcalctool/functions.c:234
-#: ../gcalctool/functions.c:272
-msgid "No sane value to store"
-msgstr "Inget vettigt värde att lagra"
-
-#: ../gcalctool/functions.c:426
-msgid "Invalid number for the current base"
-msgstr "Ogiltigt tal för den aktuella basen"
-
-#: ../gcalctool/functions.c:430
-msgid "Too long number"
-msgstr "För långt tal"
-
-#: ../gcalctool/functions.c:434
-msgid "Invalid bitwise operation parameter(s)"
-msgstr "Ogiltiga parametrar för bitvisoperation"
-
-#: ../gcalctool/functions.c:438
-msgid "Invalid modulus operation parameter(s)"
-msgstr "Ogiltiga parametrar för modulusoperation"
-
-#: ../gcalctool/functions.c:442
-msgid "Math operation error"
-msgstr "Matematikoperationsfel"
-
-#: ../gcalctool/functions.c:446
-msgid "Malformed expression"
-msgstr "Felaktigt utformat uttryck"
-
-#. Translators: The window title when in basic mode
-#: ../gcalctool/gtk.c:61
-#: ../gcalctool.desktop.in.h:1
-msgid "Calculator"
-msgstr "Miniräknare"
-
-#. Translators: The window title when in advanced mode
-#: ../gcalctool/gtk.c:63
-msgid "Calculator - Advanced"
-msgstr "Miniräknare - Avancerad"
-
-#. Translators: The window title when in financial mode
-#: ../gcalctool/gtk.c:65
-msgid "Calculator - Financial"
-msgstr "Miniräknare - Finansiell"
-
-#. Translators: The window title when in scientific mode
-#: ../gcalctool/gtk.c:67
-msgid "Calculator - Scientific"
-msgstr "Miniräknare - Vetenskaplig"
-
-#. Translators: The window title when in programming mode
-#: ../gcalctool/gtk.c:69
-msgid "Calculator - Programming"
-msgstr "Miniräknare - Programmering"
-
-#. Translators: The window title when in basic mode. %s is replaced with the hostname.
-#: ../gcalctool/gtk.c:75
-#, c-format
-msgid "Calculator [%s]"
-msgstr "Miniräknare [%s]"
-
-#. Translators: The window title when in advanced mode. %s is replaced with the hostname.
-#: ../gcalctool/gtk.c:77
-#, c-format
-msgid "Calculator [%s] - Advanced"
-msgstr "Miniräknare [%s] - Avancerad"
-
-#. Translators: The window title when in financial mode. %s is replaced with the hostname.
-#: ../gcalctool/gtk.c:79
-#, c-format
-msgid "Calculator [%s] - Financial"
-msgstr "Miniräknare [%s] - Finansiell"
-
-#. Translators: The window title when in scientific mode. %s is replaced with the hostname.
-#: ../gcalctool/gtk.c:81
-#, c-format
-msgid "Calculator [%s] - Scientific"
-msgstr "Miniräknare [%s] - Vetenskaplig"
-
-#. Translators: The window title when in programming mode. %s is replaced with the hostname.
-#: ../gcalctool/gtk.c:83
-#, c-format
-msgid "Calculator [%s] - Programming"
-msgstr "Miniräknare [%s] - Programmering"
-
-#. Translators: Accuracy Popup: Menu item to show the accuracy dialog. %d is replaced with the current accuracy.
-#: ../gcalctool/gtk.c:540
-#, c-format
-msgid "_Other (%d) ..."
-msgstr "A_nnan (%d) ..."
-
-#. Translators: Tooltip for accuracy button
-#: ../gcalctool/gtk.c:546
-#, c-format
-msgid "Set accuracy from 0 to %d numeric place. [A]"
-msgid_plural "Set accuracy from 0 to %d numeric places. [A]"
-msgstr[0] "Ställ in noggrannheten från 0 till %d sifferplats. [A]"
-msgstr[1] "Ställ in noggrannheten från 0 till %d sifferplatser. [A]"
-
-#. Translators: The sine button
-#: ../gcalctool/gtk.c:571
-msgid "Sin"
-msgstr "Sin"
-
-#. Translators: The inverse sine button
-#: ../gcalctool/gtk.c:573
-msgid "Sin<sup>-1</sup>"
-msgstr "Sin<sup>-1</sup>"
-
-#. Translators: The hyperbolic sine button
-#: ../gcalctool/gtk.c:575
-msgid "Sinh"
-msgstr "Sinh"
-
-#. Translators: The inverse hyperbolic sine button
-#: ../gcalctool/gtk.c:577
-msgid "Sinh<sup>-1</sup>"
-msgstr "Sinh<sup>-1</sup>"
-
-#. Translators: The sine tooltip
-#: ../gcalctool/gtk.c:580
-msgid "Sine [k]"
-msgstr "Sinus [k]"
-
-#. Translators: The inverse sine tooltip
-#: ../gcalctool/gtk.c:582
-msgid "Inverse Sine [K]"
-msgstr "Inversad sinus [K]"
-
-#. Translators: The hyperbolic sine tooltip
-#: ../gcalctool/gtk.c:584
-msgid "Hyperbolic Sine [k]"
-msgstr "Hyperbolisk sinus [k]"
-
-#. Translators: The hyperbolic inverse sine tooltip
-#: ../gcalctool/gtk.c:586
-msgid "Hyperbolic Inverse Sine [K]"
-msgstr "Inversad hyperbolisk sinus [K]"
-
-#. Translators: The cosine button
-#: ../gcalctool/gtk.c:590
-msgid "Cos"
-msgstr "Cos"
-
-#. Translators: The inverse cosine button
-#: ../gcalctool/gtk.c:592
-msgid "Cos<sup>-1</sup>"
-msgstr "Cos<sup>-1</sup>"
-
-#. Translators: The hyperbolic cosine button
-#: ../gcalctool/gtk.c:594
-msgid "Cosh"
-msgstr "Cosh"
-
-#. Translators: The inverse hyperbolic cosine button
-#: ../gcalctool/gtk.c:596
-msgid "Cosh<sup>-1</sup>"
-msgstr "Cosh<sup>-1</sup>"
-
-#. Translators: The cosine tooltip
-#: ../gcalctool/gtk.c:599
-msgid "Cosine [j]"
-msgstr "Cosinus [j]"
-
-#. Translators: The inverse cosine tooltip
-#: ../gcalctool/gtk.c:601
-msgid "Inverse Cosine [J]"
-msgstr "Inversad cosinus [J]"
-
-#. Translators: The hyperbolic cosine tooltip
-#: ../gcalctool/gtk.c:603
-msgid "Hyperbolic Cosine [j]"
-msgstr "Hyperbolisk cosinus [j]"
-
-#. Translators: The hyperbolic inverse cosine tooltip
-#: ../gcalctool/gtk.c:605
-msgid "Hyperbolic Inverse Cosine [J]"
-msgstr "Inversad hyperbolisk cosinus [J]"
-
-#. Translators: The tangent button
-#: ../gcalctool/gtk.c:609
-msgid "Tan"
-msgstr "Tan"
-
-#. Translators: The inverse tangent button
-#: ../gcalctool/gtk.c:611
-msgid "Tan<sup>-1</sup>"
-msgstr "Tan<sup>-1</sup>"
-
-#. Translators: The hyperbolic tangent button
-#: ../gcalctool/gtk.c:613
-msgid "Tanh"
-msgstr "Tanh"
-
-#. Translators: The inverse hyperbolic tangent button
-#: ../gcalctool/gtk.c:615
-msgid "Tanh<sup>-1</sup>"
-msgstr "Tanh<sup>-1</sup>"
-
-#. Translators: The tangent tooltip
-#: ../gcalctool/gtk.c:618
-msgid "Tangent [w]"
-msgstr "Tangens [w]"
-
-#. Translators: The inverse tangent tooltip
-#: ../gcalctool/gtk.c:620
-msgid "Inverse Tangent [W]"
-msgstr "Inversad tangent [W]"
-
-#. Translators: The hyperbolic tangent tooltip
-#: ../gcalctool/gtk.c:622
-msgid "Hyperbolic Tangent [w]"
-msgstr "Hyperbolisk tangent [w]"
-
-#. Translators: The hyperbolic inverse tangent tooltip
-#: ../gcalctool/gtk.c:624
-msgid "Hyperbolic Inverse Tangent [W]"
-msgstr "Inversad hyperbolisk tangent [W]"
-
-#. Translators: The natural logaritm button
-#: ../gcalctool/gtk.c:629
-msgid "Ln"
-msgstr "Ln"
-
-#. Translators: The e to the power of x button
-#: ../gcalctool/gtk.c:631
-msgid "e<sup><i>x</i></sup>"
-msgstr "e<sup><i>x</i></sup>"
-
-#. Translators: Tooltip for the natural log button
-#: ../gcalctool/gtk.c:634
-msgid "Natural log [n]"
-msgstr "Naturliga logaritmen [n]"
-
-#. Translators: Tooltip for the e to the power of x button
-#: ../gcalctool/gtk.c:636
-msgid "e to the power of the displayed value [N]"
-msgstr "e upphöjt med det visade värdet [N]"
-
-#. Translators: The 10-based logaritm button
-#: ../gcalctool/gtk.c:641
-msgid "Log"
-msgstr "Log"
-
-#. Translators: The 10 to the power of x button
-#: ../gcalctool/gtk.c:643
-msgid "10<sup><i>x</i></sup>"
-msgstr "10<sup><i>x</i></sup>"
-
-#. Translators: Tooltip for the log base 10 button
-#: ../gcalctool/gtk.c:646
-msgid "Base 10 log [g]"
-msgstr "Bas 10-logaritm [g]"
-
-#. Translators: Tooltip for the 10 to the power of x button
-#: ../gcalctool/gtk.c:648
-msgid "10 to the power of displayed value [G]"
-msgstr "10 upphöjt med det visade värdet [G]"
-
-#. Translators: The 2-based logaritm button
-#: ../gcalctool/gtk.c:653
-msgid "Log<sub>2</sub>"
-msgstr "Log<sub>2</sub>"
-
-#. Translators: The 2 to the power of x button
-#: ../gcalctool/gtk.c:655
-msgid "2<sup><i>x</i></sup>"
-msgstr "2<sup><i>x</i></sup>"
-
-#. Translators: Tooltip for the log base 2 button
-#: ../gcalctool/gtk.c:658
-msgid "Base 2 log [h]"
-msgstr "Bas 2-logaritm [h]"
-
-#. Translators: Tooltip for the 2 to the power of x button
-#: ../gcalctool/gtk.c:660
-msgid "2 to the power of the displayed value [H]"
-msgstr "2 upphöjt med det visade värdet [H]"
-
-#. Translators: The x to the power of y button
-#: ../gcalctool/gtk.c:665
-msgid "x<sup><i>y</i></sup>"
-msgstr "x<sup><i>y</i></sup>"
-
-#. Translators: The x to the power of reciprocal y button
-#: ../gcalctool/gtk.c:667
-msgid "x<sup>1/<i>y</i></sup>"
-msgstr "x<sup>1/<i>y</i></sup>"
-
-#. Translators: Tooltip for the x to the power of y button
-#: ../gcalctool/gtk.c:670
-msgid "Raise displayed value to the power of y [o]"
-msgstr "Upphöj det visade värdet till y [o]"
-
-#. Translators: Tooltip for the x to the power of reciprocal y button
-#: ../gcalctool/gtk.c:672
-msgid "Raise displayed value to the power of reciprocal y [O]"
-msgstr "Upphöj det visade värdet till inversen y [O]"
-
-#. Translators: The translator credits. Please translate this with your name(s).
-#: ../gcalctool/gtk.c:1202
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Daniel Nylander\n"
-"Christian Rose\n"
-"\n"
-"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
-"tp-sv listor tp-sv se"
-
-#. Translators: The license this software is under (GPL2+)
-#: ../gcalctool/gtk.c:1206
-msgid ""
-"Gcalctool is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
-"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
-"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
-"(at your option) any later version.\n"
-"\n"
-"Gcalctool is distributed in the hope that it will be useful,\n"
-"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
-"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
-"GNU General Public License for more details.\n"
-"\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
-"along with Gcalctool; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
-"51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA\n"
-msgstr ""
-"Gcalctool är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller\n"
-"modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad\n"
-"av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
-"någon senare version.\n"
-"\n"
-"Gcalctool distribueras i hopp om att det ska vara användbart,\n"
-"men UTAN N�GON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti\n"
-"om SÃ?LJBARHET eller LÃ?MPLIGHET FÃ?R NÃ?GOT SPECIELLT Ã?NDAMÃ?L. Se\n"
-"GNU General Public License för ytterligare information.\n"
-"\n"
-"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans\n"
-"med Gcalctool. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc.,\n"
-"51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA\n"
-
-#. Translators: Program name in the about dialog
-#: ../gcalctool/gtk.c:1223
-msgid "Gcalctool"
-msgstr "Gcalctool"
-
-#. Translators: Copyright notice in the about dialog
-#: ../gcalctool/gtk.c:1226
-msgid "© 1986-2008 The Gcalctool authors"
-msgstr "© 1986-2008 Upphovsmännen bakom Gcalctool"
-
-#. Translators: Short description in the about dialog
-#: ../gcalctool/gtk.c:1229
-msgid "Calculator with financial and scientific modes."
-msgstr "Miniräknare med ekonomiska och vetenskapliga lägen."
-
-#: ../gcalctool/gtk.c:1380
-msgid "Unable to open help file"
-msgstr "Kunde inte öppna hjälpfilen"
-
-#. Hexadecimal digit C button
-#: ../gcalctool/gtk.c:1545
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:129
-msgid "C"
-msgstr "C"
-
-#. Hexadecimal digit F button
-#: ../gcalctool/gtk.c:1568
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:200
-msgid "F"
-msgstr "F"
-
-#. Translators: R is the short form of register used inter alia in popup menus
-#: ../gcalctool/gtk.c:1800
-msgid "R"
-msgstr "R"
-
-#. FIXME: WTF?
-#: ../gcalctool/gtk.c:2226
-msgid "Paste"
-msgstr "Klistra in"
-
-#. Translators: Title of the error dialog when unable to load the UI files
-#: ../gcalctool/gtk.c:2446
-msgid "Error loading user interface"
-msgstr "Fel vid inläsning av användargränssnitt"
-
-#. Translators: Description in UI error dialog when unable to load the UI files. %s is replaced with the path of the missing file
-#: ../gcalctool/gtk.c:2449
-#, c-format
-msgid "The user interface file %s is missing or unable to be loaded. Please check your installation."
-msgstr "Användargränssnittsfilen %s saknas eller kan inte läsas in. Kontrollera din installation."
-
-#. Translators: Edit Constants Dialog: Constant number column title
-#. Translators: Edit Functions Dialog: Function number column title
-#: ../gcalctool/gtk.c:2676
-#: ../gcalctool/gtk.c:2697
-msgid "No."
-msgstr "Nummer"
-
-#. Translators: Edit Constants Dialog: Constant value column title
-#. Translators: Edit Functions Dialog: Function value column title
-#: ../gcalctool/gtk.c:2679
-#: ../gcalctool/gtk.c:2700
-msgid "Value"
-msgstr "Värde"
-
-#. Translators: Edit Constants Dialog: Constant description column title
-#. Translators: Edit Functions Dialog: Function description column title
-#: ../gcalctool/gtk.c:2682
-#: ../gcalctool/gtk.c:2703
-msgid "Description"
-msgstr "Beskrivning"
-
-#. Set default accuracy menu item
-#. Translators: Accuracy Popup: Menu item to reset the accuracy to the default value. %d is replaced with the default value.
-#: ../gcalctool/gtk.c:2855
-#, c-format
-msgid "Reset to _Default (%d)"
-msgstr "�terställ till s_tandard (%d)"
-
-#: ../gcalctool/mp.c:1953
-msgid "Negative X and non-integer Y not supported"
-msgstr "Negativt X och Y som inte är heltal stöds inte"
-
-#: ../gcalctool/mp-trigonometric.c:608
-msgid "Error, cannot calculate cosine"
-msgstr "Fel, kan inte beräkna cosinus"
-
-#. Translators: This is the label for the default constant, the number of miles in one kilometer (0.621)
-#: ../gcalctool/register.c:40
-msgid "Kilometer-to-mile conversion factor"
-msgstr "Konverteringsfaktor för kilometer-till-engelsk-mile"
-
-#. Translators: This is the label for the default constant, the square root of 2 (1.41421)
-#: ../gcalctool/register.c:42
-msgid "square root of 2"
-msgstr "kvadratroten av 2"
-
-#. Translators: This is the label for the default constant, Euler's number (2.71828)
-#: ../gcalctool/register.c:44
-msgid "Euler's Number (e)"
-msgstr "Eulers nummer (e)"
-
-#. Translators: This is the label for the default constant, Ï? (3.14159)
-#: ../gcalctool/register.c:46
-msgid "Ï?"
-msgstr "Ï?"
-
-#. Translators: This is the label for the default constant, the number of inches in a centimeter (0.39370)
-#: ../gcalctool/register.c:48
-msgid "Centimeter-to-inch conversion factor"
-msgstr "Konverteringsfaktor för centimeter till tum"
-
-#. Translators: This is the label for the default constant, the number of degrees in a radian (57.2958)
-#: ../gcalctool/register.c:50
-msgid "degrees in a radian"
-msgstr "grader i en radian"
-
-#. Translators: This is the label for the default constant, 2 to the power of 20 (1048576)
-#: ../gcalctool/register.c:52
-msgid "2 ^ 20"
-msgstr "2^20"
-
-#. Translators: This is the label for the default constant, the number of ounces in one gram (0.0353)
-#: ../gcalctool/register.c:54
-msgid "Gram-to-ounce conversion factor"
-msgstr "Konverteringsfaktor för gram till uns"
-
-#. Translators: This is the label for the default constant, the number of British Thermal Units in one Kilojoule (0.948)
-#: ../gcalctool/register.c:56
-msgid "Kilojoule-to-British-thermal-unit conversion factor"
-msgstr "Konverteringsfaktor för kilojoule till British thermal unit (BTU)"
-
-#. Translators: This is the label for the default constant, the number of cubic inches in one cubic centimeter (0.0610)
-#: ../gcalctool/register.c:58
-msgid "Cubic-centimeter-to-cubic-inch conversion factor"
-msgstr "Konverteringsfaktor för kubikcentimeter till kubiktum"
-
-#: ../gcalctool.desktop.in.h:2
-msgid "Perform arithmetic, scientific or financial calculations"
-msgstr "Utför aritmetiska, vetenskapliga eller finansiella beräkningar"
-
 #. Payment Period Dialog: Button to calculate result
-#: ../glade/financial.glade.h:2
+#: ../data/financial.ui.h:2
 msgid "C_alculate"
 msgstr "B_eräkna"
 
 #. Gross Profit Margin Dialog: Label before cost input
-#: ../glade/financial.glade.h:4
+#: ../data/financial.ui.h:4
 msgid "C_ost:"
 msgstr "K_ostnad:"
 
 #. Periodic Payment Dialog: Description of calculation
-#: ../glade/financial.glade.h:6
+#: ../data/financial.ui.h:6
 msgid "Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are made at the end of each payment period. "
 msgstr "Beräknar mängden för den periodiska betalningen för ett lån, där betalningar görs vid slutet av varje betalningsperiod."
 
 #. Sum-Of-The-Years'-Digits Depreciation Dialog: Description of calculation
-#: ../glade/financial.glade.h:8
+#: ../data/financial.ui.h:8
 msgid "Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the Sum-Of-The-Years'-Digits method. This method of depreciation accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense occurs in earlier periods than in later ones. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated. "
 msgstr "Beräknar avskrivningskostnaden för ett objekt för en angiven tidsperiod och använder metoden degressiv avskrivning. Denna metod för avskrivning accelererar räntan för avskrivningen så att högra avskrivningskostnader inträffar i tidigare perioder än i de senare. Den användbara livslängden är antalet perioder, oftast år, över vilka ett objekt skrivs av."
 
 #. Double-Declining Depreciation Dialog: Description of calculation
-#: ../glade/financial.glade.h:10
+#: ../data/financial.ui.h:10
 msgid "Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the double-declining balance method."
 msgstr "Beräknar avskrivningskostnaden för ett objekt för en angiven tidsperiod, som använder metoden dubbel degressiv avskrivning."
 
 #. Future Value Dialog: Description of calculation
-#: ../glade/financial.glade.h:12
+#: ../data/financial.ui.h:12
 msgid "Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments at a periodic interest rate over the number of payment periods in the term."
 msgstr "Beräknar det framtida värdet för en investering baserat på ett antal likvärdiga betalningar med en periodisk ränta över ett antal betalningsperioder i perioden."
 
 #. Compounding Term Dialog: Description of calculation
-#: ../glade/financial.glade.h:14
+#: ../data/financial.ui.h:14
 msgid "Calculates the number of compounding periods necessary to increase an investment of present value to a future value, at a fixed interest rate per compounding period."
 msgstr "Beräknar antalet sammansatta perioder som krävs för att öka en investering för nuvarande värdet till ett framtida värde, med en fast ränta per sammansatt period."
 
 #. Payment Period Dialog: Description of calculation
-#: ../glade/financial.glade.h:16
+#: ../data/financial.ui.h:16
 msgid "Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, to accumulate a future value, at a periodic interest rate."
 msgstr "Beräknar antalet betalningsperioder som krävs under perioden för en vanlig annuitet, för att ackumulera ett framtida värde, med en periodisk ränta."
 
 #. Periodic Interest Rate Dialog: Description of calculation
-#: ../glade/financial.glade.h:18
+#: ../data/financial.ui.h:18
 msgid "Calculates the periodic interest necessary to increase an investment to a future value, over the number of compounding periods. "
 msgstr "Beräknar den periodiska ränta som behövs för att öka en investering till ett framtida värde, över ett antal sammansatta perioder."
 
 #. Present Value Dialog: Description of calculation
-#: ../glade/financial.glade.h:20
+#: ../data/financial.ui.h:20
 msgid "Calculates the present value of an investment based on a series of equal payments discounted at a periodic interest rate over the number of payment periods in the term. "
 msgstr "Beräknar det nuvarande värdet för en investering baserad på ett antal likvärdiga betalningar rabatterade med en periodisk ränta över ett antal betalningsperioder i perioden."
 
 #. Gross Profit Margin Dialog: Description of calculation
-#: ../glade/financial.glade.h:22
+#: ../data/financial.ui.h:22
 msgid "Calculates the resale price of a product, based on the product cost and the wanted gross profit margin."
 msgstr "Beräknar försäljningspriset för en produkt, baserat på produktens kostnad och den önskade bruttovinstmarginalen."
 
 #. Straight-Line Depreciation Dialog: Description of calculation
-#: ../glade/financial.glade.h:24
+#: ../data/financial.ui.h:24
 msgid "Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The straight-line method of depreciation divides the depreciable cost evenly over the useful life of an asset. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated. "
 msgstr "Beräknar den linjära avskrivningen för ett objekt under en period. Den linjära metoden för avskrivning delar upp den avskrivna kostnaden jämnt över den användbara livslängden för objektet. Den användbara livslängden är antalet perioder, oftast år, över vilket ett objekt skrivs av."
 
 # Compounding kan även vara ränta-på-ränta. Oklar
 #. Title of Compounding Term dialog
-#: ../glade/financial.glade.h:26
+#: ../data/financial.ui.h:26
 msgid "Compounding Term"
 msgstr "Sammansatt period"
 
 #. Title of Double-Declining Depreciation dialog
-#: ../glade/financial.glade.h:28
+#: ../data/financial.ui.h:28
 msgid "Double-Declining Depreciation"
 msgstr "Dubbel degressiv avskrivning"
 
 #. Title of Future Value dialog
-#: ../glade/financial.glade.h:30
+#: ../data/financial.ui.h:30
 msgid "Future Value"
 msgstr "Framtida värde"
 
 #. Payment Period Dialog: Label before future value input
-#: ../glade/financial.glade.h:32
+#: ../data/financial.ui.h:32
 msgid "Future _Value:"
 msgstr "Framtida _värde:"
 
 #. Title of Gross Profit Margin dialog
-#: ../glade/financial.glade.h:34
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:223
+#: ../data/financial.ui.h:34
+#: ../data/gcalctool.ui.h:209
 msgid "Gross Profit Margin"
 msgstr "Bruttovinstmarginal"
 
 #. Title of Payment Period dialog
-#: ../glade/financial.glade.h:36
+#: ../data/financial.ui.h:36
 msgid "Payment Period"
 msgstr "Betalningsperiod"
 
 #. Title of Periodic Interest Rate dialog
-#: ../glade/financial.glade.h:38
+#: ../data/financial.ui.h:38
 msgid "Periodic Interest Rate"
 msgstr "Periodisk räntesats"
 
 #. Payment Period Dialog: Label before periodic interest rate input
-#: ../glade/financial.glade.h:40
+#: ../data/financial.ui.h:40
 msgid "Periodic Interest _Rate:"
 msgstr "Periodisk _räntesats:"
 
 #. Title of Periodic Payment dialog
-#: ../glade/financial.glade.h:42
+#: ../data/financial.ui.h:42
 msgid "Periodic Payment"
 msgstr "Periodisk betalning"
 
 #. Title of Present Value dialog
-#: ../glade/financial.glade.h:44
+#: ../data/financial.ui.h:44
 msgid "Present Value"
 msgstr "Nuvarande värde"
 
 #. Periodic Interest Rate Dialog: Label before present value input
-#: ../glade/financial.glade.h:46
+#: ../data/financial.ui.h:46
 msgid "Present _Value:"
 msgstr "Nuvarande _värde:"
 
 #. Title of Straight-Line Depreciation dialog
-#: ../glade/financial.glade.h:48
+#: ../data/financial.ui.h:48
 msgid "Straight-Line Depreciation"
 msgstr "Linjär avskrivning"
 
 #. Title of Sum-Of-The-Years'-Digits Depreciation dialog
-#: ../glade/financial.glade.h:50
+#: ../data/financial.ui.h:50
 msgid "Sum-Of-The-Years'-Digits Depreciation"
 msgstr "Degressiv avskrivning"
 
 #. Sum-Of-The-Years'-Digits Depreciation Dialog: Label before cost input
-#: ../glade/financial.glade.h:52
+#: ../data/financial.ui.h:52
 msgid "_Cost:"
 msgstr "_Kostnad:"
 
 #. Periodic Interest Rate Dialog: Label before future value input
-#: ../glade/financial.glade.h:54
+#: ../data/financial.ui.h:54
 msgid "_Future Value:"
 msgstr "_Framtida värde:"
 
 #. Sum-Of-The-Years'-Digits Depreciation Dialog: Label before life input
-#: ../glade/financial.glade.h:56
+#: ../data/financial.ui.h:56
 msgid "_Life:"
 msgstr "_Livslängd:"
 
 #. Gross Profit Margin Dialog: Label before margin input
-#: ../glade/financial.glade.h:58
+#: ../data/financial.ui.h:58
 msgid "_Margin:"
 msgstr "_Marginal:"
 
 #. Present Value Dialog: Label before number of periods input
-#: ../glade/financial.glade.h:60
+#: ../data/financial.ui.h:60
 msgid "_Number Of Periods:"
 msgstr "Antal perio_der:"
 
 #. Sum-Of-The-Years'-Digits Depreciation Dialog: Label before period input
-#: ../glade/financial.glade.h:62
+#: ../data/financial.ui.h:62
 msgid "_Period:"
 msgstr "_Period:"
 
 #. Payment Period Dialog: Label before periodic payment input
-#: ../glade/financial.glade.h:64
+#: ../data/financial.ui.h:64
 msgid "_Periodic Payment:"
 msgstr "_Periodisk betalning:"
 
 #. Periodic Payment Dialog: Label before principal input
-#: ../glade/financial.glade.h:66
+#: ../data/financial.ui.h:66
 msgid "_Principal:"
 msgstr "_Principal:"
 
 #. Sum-Of-The-Years'-Digits Depreciation Dialog: Label before salvage input
-#: ../glade/financial.glade.h:68
+#: ../data/financial.ui.h:68
 msgid "_Salvage:"
 msgstr "_Salvage:"
 
 #. Periodic Interest Rate Dialog: Label before term input
-#: ../glade/financial.glade.h:70
+#: ../data/financial.ui.h:70
 msgid "_Term:"
 msgstr "_Period:"
 
 #. The percentage button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:3
+#: ../data/gcalctool.ui.h:3
 #, no-c-format
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#. 16 bit unsigned integer
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:5
-msgid "&16"
-msgstr "&16"
+#. Subtraction button
+#: ../data/gcalctool.ui.h:5
+msgid "&#x2212;"
+msgstr "&#x2212;"
+
+#. Square root button
+#: ../data/gcalctool.ui.h:7
+msgid "&#x221A;"
+msgstr "&#x221A;"
 
-#. 32 bit unsigned integer
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:7
-msgid "&32"
-msgstr "&32"
+#. Change sign button
+#: ../data/gcalctool.ui.h:9
+msgid "&#xB1;"
+msgstr "&#xB1;"
+
+#. Multiplication button
+#: ../data/gcalctool.ui.h:11
+msgid "&#xD7;"
+msgstr "&#xD7;"
+
+#. Division button
+#: ../data/gcalctool.ui.h:13
+msgid "&#xF7;"
+msgstr "&#xF7;"
 
 #. Start calculation group button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:9
+#: ../data/gcalctool.ui.h:15
 msgid "("
 msgstr "("
 
+#: ../data/gcalctool.ui.h:16
+msgid "(Cos)"
+msgstr "(Cos)"
+
+#: ../data/gcalctool.ui.h:17
+msgid "(Ln)"
+msgstr "(Ln)"
+
+#: ../data/gcalctool.ui.h:18
+msgid "(Log)"
+msgstr "(Log)"
+
+#: ../data/gcalctool.ui.h:19
+msgid "(Log2)"
+msgstr "(Log2)"
+
+#: ../data/gcalctool.ui.h:20
+msgid "(Set accuracy from 0 to N numeric places [A])"
+msgstr "(Ställ in noggrannheten från 0 till 9 sifferplatser [A])"
+
+#: ../data/gcalctool.ui.h:21
+msgid "(Sin)"
+msgstr "(Sin)"
+
+#: ../data/gcalctool.ui.h:22
+msgid "(Tan)"
+msgstr "(Tan)"
+
+#: ../data/gcalctool.ui.h:23
+msgid "(X^Y)"
+msgstr "(X^Y)"
+
 #. Right bracket
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:11
+#: ../data/gcalctool.ui.h:25
 msgid ")"
 msgstr ")"
 
 #. Addition button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:13
+#: ../data/gcalctool.ui.h:27
 msgid "+"
 msgstr "+"
 
 #. Numeric 0 button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:15
+#: ../data/gcalctool.ui.h:29
 msgid "0"
 msgstr "0"
 
 #. Numeric 1 button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:17
+#: ../data/gcalctool.ui.h:31
 msgid "1"
 msgstr "1"
 
+#. 1's complement
+#: ../data/gcalctool.ui.h:33
+msgid "1's"
+msgstr "1's"
+
+#: ../data/gcalctool.ui.h:34
+msgid "1's complement [z]"
+msgstr ""
+
 #. Reciprocal button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:19
+#: ../data/gcalctool.ui.h:36
 msgid "1/<i>x</i>"
 msgstr "1/<i>x</i>"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:20
+#: ../data/gcalctool.ui.h:37
 msgid "1/x"
 msgstr "1/x"
 
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 10 bits
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:22
+#: ../data/gcalctool.ui.h:39
 msgid "10 places"
 msgstr "10 platser"
 
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 11 bits
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:24
+#: ../data/gcalctool.ui.h:41
 msgid "11 places"
 msgstr "11 platser"
 
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 12 bits
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:26
+#: ../data/gcalctool.ui.h:43
 msgid "12 places"
 msgstr "12 platser"
 
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 13 bits
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:28
+#: ../data/gcalctool.ui.h:45
 msgid "13 places"
 msgstr "13 platser"
 
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 14 bits
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:30
+#: ../data/gcalctool.ui.h:47
 msgid "14 places"
 msgstr "14 platser"
 
 #. Label for bit 15 on the bit editor
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:32
+#: ../data/gcalctool.ui.h:49
 msgid "15"
 msgstr "15"
 
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 15 bits
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:34
+#: ../data/gcalctool.ui.h:51
 msgid "15 places"
 msgstr "15 platser"
 
-#. Tooltip for the 16 bit mask button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:36
-msgid "16-bit unsigned integer value of display (])"
-msgstr "16-bitars heltalsvärde av displayen utan tecken (])"
-
 #. Numeric 2 button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:38
+#: ../data/gcalctool.ui.h:53
 msgid "2"
 msgstr "2"
 
+#. 2's complement
+#: ../data/gcalctool.ui.h:55
+msgid "2's"
+msgstr "2's"
+
+#: ../data/gcalctool.ui.h:56
+msgid "2's complement [Z]"
+msgstr ""
+
 #. Numeric 3 button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:40
+#: ../data/gcalctool.ui.h:58
 msgid "3"
 msgstr "3"
 
 #. Label for bit 31 on the bit editor
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:42
+#: ../data/gcalctool.ui.h:60
 msgid "31"
 msgstr "31"
 
 #. Label for bit 32 on the bit editor
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:44
+#: ../data/gcalctool.ui.h:62
 msgid "32"
 msgstr "32"
 
-#. Tooltip for the 32 bit mask button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:46
-msgid "32-bit unsigned integer value of display ([)"
-msgstr "32-bitars heltalsvärde av displayen utan tecken ([)"
-
 #. Numeric 4 button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:48
+#: ../data/gcalctool.ui.h:64
 msgid "4"
 msgstr "4"
 
 #. Label for bit 47 on the bit editor
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:50
+#: ../data/gcalctool.ui.h:66
 msgid "47"
 msgstr "47"
 
 #. Numeric 5 button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:52
+#: ../data/gcalctool.ui.h:68
 msgid "5"
 msgstr "5"
 
 #. Numeric 6 button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:54
+#: ../data/gcalctool.ui.h:70
 msgid "6"
 msgstr "6"
 
 #. Label for the most significant bit (bit 63) on the bit editor
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:56
+#: ../data/gcalctool.ui.h:72
 msgid "63"
 msgstr "63"
 
 #. Numeric 7 button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:58
+#: ../data/gcalctool.ui.h:74
 msgid "7"
 msgstr "7"
 
 #. Numeric 8 button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:60
+#: ../data/gcalctool.ui.h:76
 msgid "8"
 msgstr "8"
 
 #. Numeric 9 button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:62
+#: ../data/gcalctool.ui.h:78
 msgid "9"
 msgstr "9"
 
 #. Shift left button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:64
+#: ../data/gcalctool.ui.h:80
 msgid "<"
 msgstr "<"
 
 #. Factorial
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:66
+#: ../data/gcalctool.ui.h:82
 msgid "<i>x</i>!"
 msgstr "<i>x</i>!"
 
 #. x to the power of 2 button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:68
+#: ../data/gcalctool.ui.h:84
 msgid "<i>x</i><sup>2</sup>"
 msgstr "<i>x</i><sup>2</sup>"
 
 #. Edit Function Dialog: Note about what base numbers will be entered as
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:70
+#: ../data/gcalctool.ui.h:86
 msgid "<small><i><b>Note:</b> All constant values are specified in the decimal numeric base.</i></small>"
 msgstr "<small><i><b>Observera:</b> Alla konstanta värden är angivna i deras numeriska bas.</i></small>"
 
 #. "R0" is the abbreviation for "Register 0", used in the memory register dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:72
+#: ../data/gcalctool.ui.h:88
 msgid "<span weight=\"bold\">R0</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">R0</span>"
 
 #. "R1" is the abbreviation for "Register 1", used in the memory register dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:74
+#: ../data/gcalctool.ui.h:90
 msgid "<span weight=\"bold\">R1</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">R1</span>"
 
 #. "R2" is the abbreviation for "Register 2", used in the memory register dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:76
+#: ../data/gcalctool.ui.h:92
 msgid "<span weight=\"bold\">R2</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">R2</span>"
 
 #. "R3" is the abbreviation for "Register 3", used in the memory register dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:78
+#: ../data/gcalctool.ui.h:94
 msgid "<span weight=\"bold\">R3</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">R3</span>"
 
 #. "R4" is the abbreviation for "Register 4", used in the memory register dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:80
+#: ../data/gcalctool.ui.h:96
 msgid "<span weight=\"bold\">R4</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">R4</span>"
 
 #. "R5" is the abbreviation for "Register 5", used in the memory register dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:82
+#: ../data/gcalctool.ui.h:98
 msgid "<span weight=\"bold\">R5</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">R5</span>"
 
 #. "R6" is the abbreviation for "Register 6", used in the memory register dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:84
+#: ../data/gcalctool.ui.h:100
 msgid "<span weight=\"bold\">R6</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">R6</span>"
 
 #. "R7" is the abbreviation for "Register 7", used in the memory register dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:86
+#: ../data/gcalctool.ui.h:102
 msgid "<span weight=\"bold\">R7</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">R7</span>"
 
 #. "R8" is the abbreviation for "Register 8", used in the memory register dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:88
+#: ../data/gcalctool.ui.h:104
 msgid "<span weight=\"bold\">R8</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">R8</span>"
 
 #. "R9" is the abbreviation for "Register 9", used in the memory register dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:90
+#: ../data/gcalctool.ui.h:106
 msgid "<span weight=\"bold\">R9</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">R9</span>"
 
 #. Solve button (clicking this solves the displayed calculation)
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:92
+#: ../data/gcalctool.ui.h:108
 msgid "="
 msgstr "="
 
 #. Shift right button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:94
+#: ../data/gcalctool.ui.h:110
 msgid ">"
 msgstr ">"
 
 #. Hexadecimal digit A button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:96
+#: ../data/gcalctool.ui.h:112
 msgid "A"
 msgstr "A"
 
 #. Boolean AND button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:98
+#: ../data/gcalctool.ui.h:114
 msgid "AND"
 msgstr "AND"
 
 #. Absolute value button. Abs is short for Absolute
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:100
+#: ../data/gcalctool.ui.h:116
 msgid "Abs"
 msgstr "Abs"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:101
+#: ../data/gcalctool.ui.h:117
 msgid "Absolute value"
 msgstr "Absolutvärde"
 
-#. Tooltip for the absolute value button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:103
+#: ../data/gcalctool.ui.h:118
 msgid "Absolute value [u]"
 msgstr "Absolutvärde [u]"
 
 #. Accuracy button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:105
+#: ../data/gcalctool.ui.h:120
 msgid "Acc"
 msgstr "Noggr"
 
 # Detta är räknesättet
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:106
+#: ../data/gcalctool.ui.h:121
 msgid "Add"
 msgstr "Addera"
 
 # Detta är räknesättet
-#. Tooltip for the addition button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:108
+#: ../data/gcalctool.ui.h:122
 msgid "Add [+]"
 msgstr "Addera [+]"
 
-#. Tooltip for the View|Advanced menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:110
+#: ../data/gcalctool.ui.h:123
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avancerat"
 
 #. Hexadecimal digit B button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:112
+#: ../data/gcalctool.ui.h:125
 msgid "B"
 msgstr "B"
 
 # Osäker... backsteg eller bakåtsteg?
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:113
+#: ../data/gcalctool.ui.h:126
 msgid "Backspace"
 msgstr "Backsteg"
 
-#. Tooltip for the View|Basic menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:115
+#: ../data/gcalctool.ui.h:127
 msgid "Basic"
 msgstr "Grundläggande"
 
-#. Tooltip for the boolean AND button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:117
+#: ../data/gcalctool.ui.h:128
 msgid "Bitwise AND [&]"
 msgstr "Bitvis OCH [&]"
 
-#. Tooltip for the boolean NOT button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:119
+#: ../data/gcalctool.ui.h:129
 msgid "Bitwise NOT [~]"
 msgstr "Bitvis INTE [~]"
 
-#. Tooltip for the boolean OR button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:121
+#: ../data/gcalctool.ui.h:130
 msgid "Bitwise OR [|]"
 msgstr "Bitvis OR [x]"
 
-#. Tooltip for the boolean exclusive NOR button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:123
+#: ../data/gcalctool.ui.h:131
 msgid "Bitwise XNOR [{]"
 msgstr "Bitvis XNOR [{]"
 
-#. Tooltip for the boolean exlcusive OR button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:125
+#: ../data/gcalctool.ui.h:132
 msgid "Bitwise XOR [x]"
 msgstr "Bitvis XOR [x]"
 
 #. Bksp is short for Backspace
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:127
+#: ../data/gcalctool.ui.h:134
 msgid "Bksp"
 msgstr "Bckstg"
 
+#. Hexadecimal digit C button
+#: ../data/gcalctool.ui.h:136
+#: ../src/gtk.c:1663
+msgid "C"
+msgstr "C"
+
 #. Clear displayed value button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:131
+#: ../data/gcalctool.ui.h:138
 msgid "CE"
 msgstr "CE"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:132
+#: ../data/gcalctool.ui.h:139
 msgid "Calculate result"
 msgstr "Beräkna resultat"
 
-#. Tooltip for the solve button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:134
+#: ../data/gcalctool.ui.h:140
 msgid "Calculate result [=]"
 msgstr "Beräkna resultat [=]"
 
 #. Insert ASCII dialog: Label before character entry
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:136
+#: ../data/gcalctool.ui.h:142
 msgid "Ch_aracter:"
 msgstr "T_ecken:"
 
-#. Tooltip for the change sign button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:138
+#: ../data/gcalctool.ui.h:143
 msgid "Change Sign [C]"
 msgstr "Byt tecken [C]"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:139
+#: ../data/gcalctool.ui.h:144
 msgid "Change sign"
 msgstr "Byt tecken"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:140
+#: ../data/gcalctool.ui.h:145
 msgid "Clear"
 msgstr "Töm"
 
-#. Tooltip for the clear displayed value button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:142
+#: ../data/gcalctool.ui.h:146
 msgid "Clear displayed value [Escape]"
 msgstr "Töm det visade värdet [Escape]"
 
-#. Tooltip for the clear display button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:144
+#: ../data/gcalctool.ui.h:147
 msgid "Clear displayed value and any partial calculation [Shift Delete]"
 msgstr "Töm det visade värdet och eventuella delberäkningar [Skift Delete]"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:145
+#: ../data/gcalctool.ui.h:148
 msgid "Clear entry"
 msgstr "Töm fält"
 
 #. Edit Functions Dialog: Instructions in dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:147
+#: ../data/gcalctool.ui.h:150
 msgid "Click a _value or description to edit it:"
 msgstr "Klicka på ett _värde eller en beskrivning för att redigera den:"
 
 #. Clear display button. Clr is short for Clear
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:149
+#: ../data/gcalctool.ui.h:152
 msgid "Clr"
 msgstr "Töm"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:150
+#: ../data/gcalctool.ui.h:153
 msgid "Compounding term"
 msgstr "Sammansatt period"
 
 # Osäker
-#. Tooltip for the [Ctrm] button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:152
+#: ../data/gcalctool.ui.h:154
 msgid "Compounding term [m]"
 msgstr "Sammansatt period [m]"
 
 #. Constants button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:154
+#: ../data/gcalctool.ui.h:156
 msgid "Con"
 msgstr "Kon"
 
-#. Tooltip for the [Con] button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:156
+#: ../data/gcalctool.ui.h:157
 msgid "Constants [#]"
 msgstr "Konstanter [#]"
 
-#. Tooltip for the Edit|Copy menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:158
+#: ../data/gcalctool.ui.h:158
 msgid "Copy selection"
 msgstr "Kopiera markeringen"
 
-#. Calculates the number of compounding periods necessary to increase an investment of present value pv to a future value of fv, at a fixed interest rate of int per compounding period.
-#. See also:
-#. http://en.wikipedia.org/wiki/Compound_interest
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:162
+#. Calculates the number of compounding periods necessary to increase an investment of present value pv to a future value of fv, at a fixed interest rate of int per compounding period. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Compound_interest
+#: ../data/gcalctool.ui.h:160
 msgid "Ctrm"
 msgstr "Strm"
 
 #. Hexadecimal digit D button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:164
+#: ../data/gcalctool.ui.h:162
 msgid "D"
 msgstr "D"
 
-#. Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the double-declining balance method. See also:
-#. http://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:167
+#. Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the double-declining balance method. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation
+#: ../data/gcalctool.ui.h:164
 msgid "Ddb"
 msgstr "Dm"
 
 #. Degrees radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:169
+#: ../data/gcalctool.ui.h:166
 msgid "De_grees"
 msgstr "_Grader"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:170
+#: ../data/gcalctool.ui.h:167
 msgid "Divide"
 msgstr "Dividera"
 
-#. Tooltip for the division button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:172
+#: ../data/gcalctool.ui.h:168
 msgid "Divide [/]"
 msgstr "Dividera [/]"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:173
+#: ../data/gcalctool.ui.h:169
 msgid "Double-declining depreciation"
 msgstr "Dubbel degressiv avskrivning"
 
 # Osäker
-#. Tooltip for the [Ddb] button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:175
+#: ../data/gcalctool.ui.h:170
 msgid "Double-declining depreciation [D]"
 msgstr "Dubbel degressiv avskrivning [D]"
 
 #. Hexadecimal digit E button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:177
+#: ../data/gcalctool.ui.h:172
 msgid "E"
 msgstr "E"
 
 # Osäker
 #. Engineering display radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:179
+#: ../data/gcalctool.ui.h:174
 msgid "E_ng"
 msgstr "I_ng"
 
 #. Title of edit constants dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:181
+#: ../data/gcalctool.ui.h:176
 msgid "Edit Constants"
 msgstr "Redigera konstanter"
 
 #. Menu item in the constants menu to show the Edit Constants dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:183
+#: ../data/gcalctool.ui.h:178
 msgid "Edit Constants..."
 msgstr "Redigera konstanter..."
 
 #. Title of edit functions dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:185
+#: ../data/gcalctool.ui.h:180
 msgid "Edit Functions"
 msgstr "Redigera funktioner"
 
 #. Menu item in the constants menu to show the Edit Functions dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:187
+#: ../data/gcalctool.ui.h:182
 msgid "Edit Functions..."
 msgstr "Redigera funktioner..."
 
-#. Tooltip for the end calculation group button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:189
+#: ../data/gcalctool.ui.h:183
 msgid "End group of calculations [)]"
 msgstr "Sluta grupp med beräkningar [)]"
 
-#. Tooltip for the exponential button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:191
+#: ../data/gcalctool.ui.h:184
 msgid "Enter an exponential number [E]"
 msgstr "Ange ett exponentialtal [E]"
 
 #. Memory exchange button. Exch is short for Exchange
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:193
+#: ../data/gcalctool.ui.h:186
 msgid "Exch"
 msgstr "Växla"
 
-#. Tooltip for the memory exchange button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:195
+#: ../data/gcalctool.ui.h:187
 msgid "Exchange displayed value with memory register [X]"
 msgstr "Växla det visade värdet med minnesregister [X]"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:196
+#: ../data/gcalctool.ui.h:188
 msgid "Exchange with register"
 msgstr "Växla med register"
 
 #. Exponential
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:198
+#: ../data/gcalctool.ui.h:190
 msgid "Exp"
 msgstr "Exp"
 
-#. Tooltip for the factorial button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:202
+#. Hexadecimal digit F button
+#: ../data/gcalctool.ui.h:192
+#: ../src/gtk.c:1686
+msgid "F"
+msgstr "F"
+
+#: ../data/gcalctool.ui.h:193
 msgid "Factorial of displayed value [!]"
 msgstr "Fakulteten av det visade värdet [!]"
 
-#. Tooltip for the View|Financial menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:204
+#: ../data/gcalctool.ui.h:194
 msgid "Financial"
 msgstr "Ekonomi"
 
 #. Fractional portion button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:206
+#: ../data/gcalctool.ui.h:196
 msgid "Frac"
 msgstr "Bråk"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:207
+#: ../data/gcalctool.ui.h:197
 msgid "Fractional portion"
 msgstr "Bråkdel"
 
-#. Tooltip for the fractional portion button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:209
+#: ../data/gcalctool.ui.h:198
 msgid "Fractional portion of displayed value [:]"
 msgstr "Decimaldelen av det visade värdet [:]"
 
 #. Functions button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:211
+#: ../data/gcalctool.ui.h:200
 msgid "Fun"
 msgstr "Fun"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:212
+#: ../data/gcalctool.ui.h:201
 msgid "Future value"
 msgstr "Framtida värde"
 
-#. Tooltip for the [Fv] button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:214
+#: ../data/gcalctool.ui.h:202
 msgid "Future value [v]"
 msgstr "Framtida värde [v]"
 
-#. Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments, each of amount pmt, at a periodic interest rate of int, over the number of payment periods in the term. See also:
-#. http://en.wikipedia.org/wiki/Future_value
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:217
+#. Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments, each of amount pmt, at a periodic interest rate of int, over the number of payment periods in the term. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Future_value
+#: ../data/gcalctool.ui.h:204
 msgid "Fv"
 msgstr "Fv"
 
-#. Calculates the resale price of a product, based on the product cost and the wanted gross profit margin. See also:
-#. http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_profit_margin
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:220
+#. Calculates the resale price of a product, based on the product cost and the wanted gross profit margin. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_profit_margin
+#: ../data/gcalctool.ui.h:206
 msgid "Gpm"
 msgstr "Bvm"
 
 #. Gradians radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:222
+#: ../data/gcalctool.ui.h:208
 msgid "Gr_adians"
 msgstr "_Nygrader"
 
-#. Tooltip for the [Gpm] button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:225
+#: ../data/gcalctool.ui.h:210
 msgid "Gross Profit Margin [I]"
 msgstr "Bruttovinstmarginal [I]"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:226
+#: ../data/gcalctool.ui.h:211
 msgid "Gross Profit Margin [g]"
 msgstr "Bruttovinstmarginal [g]"
 
 #. Hyperbolic check box
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:228
+#: ../data/gcalctool.ui.h:213
 msgid "H_yp"
 msgstr "H_yp"
 
 #. Base 16 radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:230
+#: ../data/gcalctool.ui.h:215
 msgid "He_x"
 msgstr "He_x"
 
-#. Tooltip for the hexadecimal digit A button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:232
+#: ../data/gcalctool.ui.h:216
 msgid "Hexadecimal digit A [a]"
 msgstr "Hexadecimala siffran A [a]"
 
-#. Tooltip for the hexadecimal digit B button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:234
+#: ../data/gcalctool.ui.h:217
 msgid "Hexadecimal digit B [b]"
 msgstr "Hexadecimala siffran B [b]"
 
-#. Tooltip for the hexadecimal digit C button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:236
+#: ../data/gcalctool.ui.h:218
 msgid "Hexadecimal digit C [c]"
 msgstr "Hexadecimala siffran C [c]"
 
-#. Tooltip for the hexadecimal digit D button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:238
+#: ../data/gcalctool.ui.h:219
 msgid "Hexadecimal digit D [d]"
 msgstr "Hexadecimala siffran D [d]"
 
-#. Tooltip for the hexadecimal digit E button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:240
+#: ../data/gcalctool.ui.h:220
 msgid "Hexadecimal digit E [e]"
 msgstr "Hexadecimala siffran E [e]"
 
-#. Tooltip for the hexadecimal digit F button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:242
+#: ../data/gcalctool.ui.h:221
 msgid "Hexadecimal digit F [f]"
 msgstr "Hexadecimala siffran F [f]"
 
 #. Title of insert ASCII dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:244
+#: ../data/gcalctool.ui.h:223
 msgid "Insert ASCII Value"
 msgstr "Infoga ASCII-värde"
 
-#. Tooltip for the Edit|Insert ASCII value menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:246
+#: ../data/gcalctool.ui.h:224
 msgid "Insert ASCII value"
 msgstr "Infoga ASCII-värde"
 
 #. Integer portion button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:248
+#: ../data/gcalctool.ui.h:226
 msgid "Int"
 msgstr "Heltal"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:249
+#: ../data/gcalctool.ui.h:227
 msgid "Integer portion"
 msgstr "Heltalsdel"
 
-#. Tooltip for the integer portion button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:251
+#: ../data/gcalctool.ui.h:228
 msgid "Integer portion of displayed value [i]"
 msgstr "Heltalsdel av det visade värdet [i]"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:252
+#: ../data/gcalctool.ui.h:229
 msgid "Left bracket"
 msgstr "Vänsterparentes"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:253
+#: ../data/gcalctool.ui.h:230
+msgid "Makes the bitwise functions use 16 bit mode"
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.ui.h:231
+msgid "Makes the bitwise functions use 32 bit mode"
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.ui.h:232
+msgid "Makes the bitwise functions use 64 bit mode"
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.ui.h:233
 msgid "Memory Registers"
 msgstr "Minnesregister"
 
 #. Modulus division button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:255
+#: ../data/gcalctool.ui.h:235
 msgid "Mod"
 msgstr "MOd"
 
-#. Tooltip for the modulus division button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:257
+#: ../data/gcalctool.ui.h:236
 msgid "Modulus Division [M]"
 msgstr "Modulusdivision [M]"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:258
+#: ../data/gcalctool.ui.h:237
 msgid "Multiply"
 msgstr "Multiplicera"
 
-#. Tooltip for the multiplication button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:260
+#: ../data/gcalctool.ui.h:238
 msgid "Multiply [*]"
 msgstr "Multiplicera [*]"
 
 #. Boolean NOT button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:262
+#: ../data/gcalctool.ui.h:240
 msgid "NOT"
 msgstr "NOT"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:263
+#: ../data/gcalctool.ui.h:241
 msgid "Numeric 0"
 msgstr "Numerisk 0"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:264
+#: ../data/gcalctool.ui.h:242
 msgid "Numeric 1"
 msgstr "Numerisk 1"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:265
+#: ../data/gcalctool.ui.h:243
 msgid "Numeric 2"
 msgstr "Numerisk 2"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:266
+#: ../data/gcalctool.ui.h:244
 msgid "Numeric 3"
 msgstr "Numerisk 3"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:267
+#: ../data/gcalctool.ui.h:245
 msgid "Numeric 4"
 msgstr "Numerisk 4"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:268
+#: ../data/gcalctool.ui.h:246
 msgid "Numeric 5"
 msgstr "Numerisk 5"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:269
+#: ../data/gcalctool.ui.h:247
 msgid "Numeric 6"
 msgstr "Numerisk 6"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:270
+#: ../data/gcalctool.ui.h:248
 msgid "Numeric 7"
 msgstr "Numerisk 7"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:271
+#: ../data/gcalctool.ui.h:249
 msgid "Numeric 8"
 msgstr "Numerisk 8"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:272
+#: ../data/gcalctool.ui.h:250
 msgid "Numeric 9"
 msgstr "Numerisk 9"
 
-#. Tooltip for the numeric point button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:274
+#: ../data/gcalctool.ui.h:251
 msgid "Numeric point"
 msgstr "Decimalkomma"
 
 #. Boolean OR button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:276
+#: ../data/gcalctool.ui.h:253
 msgid "OR"
 msgstr "OR"
 
-#. Tooltip for the Edit|Paste menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:278
+#: ../data/gcalctool.ui.h:254
 msgid "Paste selection"
 msgstr "Klistra in markeringen"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:279
+#: ../data/gcalctool.ui.h:255
 msgid "Payment period"
 msgstr "Betalningsperiod"
 
-#. Tooltip for the [Term] button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:281
+#: ../data/gcalctool.ui.h:256
 msgid "Payment period [t]"
 msgstr "Betalningsperiod [t]"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:282
+#: ../data/gcalctool.ui.h:257
 msgid "Percentage"
 msgstr "Procent"
 
-#. Tooltip for the percentage button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:285
+#: ../data/gcalctool.ui.h:259
 #, no-c-format
 msgid "Percentage [%]"
 msgstr "Procent [%]"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:286
+#: ../data/gcalctool.ui.h:260
 msgid "Periodic interest rate"
 msgstr "Periodisk räntesats"
 
-#. Tooltip for the [Rate] button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:288
+#: ../data/gcalctool.ui.h:261
 msgid "Periodic interest rate [T]"
 msgstr "Periodisk räntesats [T]"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:289
+#: ../data/gcalctool.ui.h:262
 msgid "Periodic payment"
 msgstr "Periodisk betalning"
 
-#. Tooltip for the [Pmt] button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:291
+#: ../data/gcalctool.ui.h:263
 msgid "Periodic payment [P]"
 msgstr "Periodisk betalning [P]"
 
-#. Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are made at the end of each payment period. See also:
-#. http://en.wikipedia.org/wiki/Amortization_schedule
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:294
+#. Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are made at the end of each payment period. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Amortization_schedule
+#: ../data/gcalctool.ui.h:265
 msgid "Pmt"
 msgstr "Bet"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:295
+#: ../data/gcalctool.ui.h:266
 msgid "Present value"
 msgstr "Nuvarande värde"
 
-#. Tooltip for the [Pv] button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:297
+#: ../data/gcalctool.ui.h:267
 msgid "Present value [p]"
 msgstr "Nuvarande värde [p]"
 
-#. Tooltip for the View|Programming menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:299
+#: ../data/gcalctool.ui.h:268
 msgid "Programming"
 msgstr "Programmering"
 
-#. Calculates the present value of an investment based on a series of equal payments, each of amount pmt, discounted at a periodic interest rate of int, over the number of payment periods in the term. See also:
-#. http://en.wikipedia.org/wiki/Present_value
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:302
+#. Calculates the present value of an investment based on a series of equal payments, each of amount pmt, discounted at a periodic interest rate of int, over the number of payment periods in the term. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Present_value
+#: ../data/gcalctool.ui.h:270
 msgid "Pv"
 msgstr "Nv"
 
-#. Tooltip for the Calculator|Quit menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:304
+#: ../data/gcalctool.ui.h:271
 msgid "Quit the calculator"
 msgstr "Avsluta miniräknaren"
 
 #. Random number
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:306
+#: ../data/gcalctool.ui.h:273
 msgid "Rand"
 msgstr "Slump"
 
-#. Tooltip for the random number button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:308
+#: ../data/gcalctool.ui.h:274
 msgid "Random number in the range 0.0 to 1.0 [?]"
 msgstr "Slumptal i intervallet 0,0 till 1,0 [?]"
 
-#. Calculates the periodic interest necessary to increase an investment of present value pv to a future value of fv, over the number of compounding periods in term. See also:
-#. http://en.wikipedia.org/wiki/Interest
-#.
-#.
-#.
-#.
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:315
+#. Calculates the periodic interest necessary to increase an investment of present value pv to a future value of fv, over the number of compounding periods in term. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Interest
+#: ../data/gcalctool.ui.h:276
 msgid "Rate"
 msgstr "Sats"
 
 #. Memory recall button. Rcl is short for Recall
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:317
+#: ../data/gcalctool.ui.h:278
 msgid "Rcl"
 msgstr "Hämt"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:318
+#: ../data/gcalctool.ui.h:279
 msgid "Reciprocal"
 msgstr "Reciprokt värde"
 
-#. Tooltip for the reciprocal button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:320
+#: ../data/gcalctool.ui.h:280
 msgid "Reciprocal [r]"
 msgstr "Reciprokt värde [r]"
 
-#. Tooltip for the Edit|Redo menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:322
+#: ../data/gcalctool.ui.h:281
 msgid "Redo"
 msgstr "Gör om"
 
-#. Tooltip for the backspace button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:324
+#: ../data/gcalctool.ui.h:282
 msgid "Remove rightmost character from displayed value [Backspace]"
 msgstr "Ta bort tecknet längst till höger från det visade värdet [Backsteg]"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:325
+#: ../data/gcalctool.ui.h:283
 msgid "Result Region"
 msgstr "Resultatregion"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:326
+#: ../data/gcalctool.ui.h:284
 msgid "Retrieve from register"
 msgstr "Hämta från register"
 
-#. Tooltip for the memory recall button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:328
+#: ../data/gcalctool.ui.h:285
 msgid "Retrieve memory register to display [R]"
 msgstr "Hämta minnesregister för visning [R]"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:329
+#: ../data/gcalctool.ui.h:286
 msgid "Right bracket"
 msgstr "Högerparentes"
 
-#. Tooltip for the View|Scientific menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:331
+#: ../data/gcalctool.ui.h:287
 msgid "Scientific"
 msgstr "Vetenskapligt"
 
 #. Title of set precision dialog
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:333
+#: ../data/gcalctool.ui.h:289
 msgid "Set Precision"
 msgstr "Ställ in precision"
 
-#. Tooltip for the engineering display radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:335
+#: ../data/gcalctool.ui.h:290
 msgid "Set display type to engineering format"
 msgstr "Ställ displaytypen till ingenjörsformat"
 
-#. Tooltip for the fixed-point display radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:337
+#: ../data/gcalctool.ui.h:291
 msgid "Set display type to fixed-point format"
 msgstr "Ställ in displaytyp till fixt format"
 
-#. Tooltip for the scientific display radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:339
+#: ../data/gcalctool.ui.h:292
 msgid "Set display type to scientific format"
 msgstr "Ställ in displaytyp till vetenskapligt format"
 
-#. Tooltip for the hyperbolic check box
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:341
+#: ../data/gcalctool.ui.h:293
 msgid "Set hyperbolic option for trigonometric functions"
 msgstr "Ställ in hyperboliskt alternativ för trigonometriska funktioner"
 
-#. Tooltip for the inverse check box
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:343
+#: ../data/gcalctool.ui.h:294
 msgid "Set inverse option for trigonometric functions"
 msgstr "Ställ in inverterat alternativ för trigonometriska funktioner"
 
-#. Tooltip for the base 2 radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:345
+#: ../data/gcalctool.ui.h:295
 msgid "Set numeric base to binary (base 2)"
 msgstr "Ställ numerisk bas till binär (bas 2)"
 
-#. Tooltip for the base 10 radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:347
+#: ../data/gcalctool.ui.h:296
 msgid "Set numeric base to decimal (base 10)"
 msgstr "Ställ numerisk bas till decimal (bas 10)"
 
-#. Tooltip for the base 16 radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:349
+#: ../data/gcalctool.ui.h:297
 msgid "Set numeric base to hexadecimal (base 16)"
 msgstr "Ställ numerisk bas till hexadecimal (bas 16)"
 
-#. Tooltip for the base 8 radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:351
+#: ../data/gcalctool.ui.h:298
 msgid "Set numeric base to octal (base 8)"
 msgstr "Ställ numerisk bas till oktal (bas 8)"
 
-#. Tooltip for the degrees radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:353
+#: ../data/gcalctool.ui.h:299
 msgid "Set trigonometric type to degrees"
 msgstr "Ställ trigonometrisk typ till grader"
 
-#. Tooltip for the gradians radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:355
+#: ../data/gcalctool.ui.h:300
 msgid "Set trigonometric type to gradians"
 msgstr "Ställ trigonometrisk typ till nygrader"
 
-#. Tooltip for the radian radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:357
+#: ../data/gcalctool.ui.h:301
 msgid "Set trigonometric type to radians"
 msgstr "Ställ trigonometrisk typ till radianer"
 
-#. Tooltip for the shift left button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:359
+#: ../data/gcalctool.ui.h:302
 msgid "Shift displayed value 1-15 places to the left [<]"
 msgstr "Skifta det visade värdet 1-15 platser till vänster [<]"
 
-#. Tooltip for the right shift button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:361
+#: ../data/gcalctool.ui.h:303
 msgid "Shift displayed value 1-15 places to the right [>]"
 msgstr "Skifta det visade värdet 1-15 platser till höger [>]"
 
 #. View|Show Thousands Separator menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:363
+#: ../data/gcalctool.ui.h:305
 msgid "Show T_housands Separator"
 msgstr "Visa _tusentalsavgränsare"
 
 #. Accuracy Popup: Check menu item to enable trailing zeroes
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:365
+#: ../data/gcalctool.ui.h:307
 msgid "Show _Trailing Zeroes"
 msgstr "Visa _eftersläpande nollor"
 
-#. Tooltip for the Help|Contents menu
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:367
+#: ../data/gcalctool.ui.h:308
 msgid "Show help contents"
 msgstr "Visa hjälpinnehållet"
 
-#. Tooltip for the View|Memory Registers menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:369
+#: ../data/gcalctool.ui.h:309
 msgid "Show memory registers"
 msgstr "Visa minnesregister"
 
-#. Tooltip for the Help|About menu
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:371
+#: ../data/gcalctool.ui.h:310
 msgid "Show the About Gcalctool dialog"
 msgstr "Visa dialogrutan Om Gcalctool"
 
-#. Tooltip for the View|Show Thousands Separator menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:373
+#: ../data/gcalctool.ui.h:311
 msgid "Show thousands separator"
 msgstr "Visa tusentalsavgränsare"
 
-#. Tooltip for the View|Show Trailing Zeroes menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:375
+#: ../data/gcalctool.ui.h:312
 msgid "Show trailing zeroes"
 msgstr "Visa eftersläpande nollor"
 
 #. Set Precision Dialog: Label before the significant places spin button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:377
+#: ../data/gcalctool.ui.h:314
 msgid "Significant _places:"
 msgstr "Signifikanta _platser:"
 
 # Osäker
-#. Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The depreciable cost is cost - salvage. The straight-line method of depreciation divides the depreciable cost evenly over the useful life of an asset. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated. See also:
-#. http://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:380
+#. Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The depreciable cost is cost - salvage. The straight-line method of depreciation divides the depreciable cost evenly over the useful life of an asset. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation
+#: ../data/gcalctool.ui.h:316
 msgid "Sln"
 msgstr "Rkl"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:381
+#: ../data/gcalctool.ui.h:317
 msgid "Square"
 msgstr "Kvadrat"
 
-#. Tooltip for the x to the power of 2 button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:383
+#: ../data/gcalctool.ui.h:318
 msgid "Square [ ]"
 msgstr "Kvadrat [ ]"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:384
+#: ../data/gcalctool.ui.h:319
 msgid "Square root"
 msgstr "Kvadratrot"
 
-#. Tooltip for the square root button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:386
+#: ../data/gcalctool.ui.h:320
 msgid "Square root [s]"
 msgstr "Kvadratrot [s]"
 
-#. Tooltip for the start calculation group button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:388
+#: ../data/gcalctool.ui.h:321
 msgid "Start group of calculations [(]"
 msgstr "Multiplicera [*]"
 
 #. Memory store button. Sto is short for Store
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:390
+#: ../data/gcalctool.ui.h:323
 msgid "Sto"
 msgstr "Lagr"
 
-#. Tooltip for the memory store button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:392
+#: ../data/gcalctool.ui.h:324
 msgid "Store displayed value in memory register [S]"
 msgstr "Lagra det visade värdet i minnesregister [S]"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:393
+#: ../data/gcalctool.ui.h:325
 msgid "Store to register"
 msgstr "Lagra i register"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:394
+#: ../data/gcalctool.ui.h:326
 msgid "Straight-line depreciation"
 msgstr "Linjär avskrivning"
 
 # Osäker
-#. Tooltip for the [Sln] button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:396
+#: ../data/gcalctool.ui.h:327
 msgid "Straight-line depreciation [l]"
 msgstr "Linjär avskrivning [l]"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:397
+#: ../data/gcalctool.ui.h:328
 msgid "Subtract"
 msgstr "Subtrahera"
 
-#. Tooltip for the subtraction button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:399
+#: ../data/gcalctool.ui.h:329
 msgid "Subtract [-]"
 msgstr "Subtrahera [-]"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:400
+#: ../data/gcalctool.ui.h:330
 msgid "Sum-of-the years'-digits depreciation"
 msgstr "Degressiv avskrivning"
 
 # Osäker
-#. Tooltip for the [Syd] button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:402
+#: ../data/gcalctool.ui.h:331
 msgid "Sum-of-the years'-digits depreciation [Y]"
 msgstr "Degressiv avskrivning [Y]"
 
 # Osäker
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:403
+#: ../data/gcalctool.ui.h:332
 msgid "Sum-of-the years'-digits depreciation [y]"
 msgstr "Degressiv avskrivning [y]"
 
-#. Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the Sum-Of-The-Years'-Digits method. This method of depreciation accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense occurs in earlier periods than in later ones.
-#. The depreciable cost is cost - salvage. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:406
+#. Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the Sum-Of-The-Years'-Digits method. This method of depreciation accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense occurs in earlier periods than in later ones. The depreciable cost is cost - salvage. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation
+#: ../data/gcalctool.ui.h:334
 msgid "Syd"
 msgstr "SÃ¥m"
 
-#. Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, to accumulate a future value of fv, at a periodic interest rate of int. Each payment is equal to amount pmt. See also:
-#. http://en.wikipedia.org/wiki/Annuity_(finance_theory)
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:409
+#. Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, to accumulate a future value of fv, at a periodic interest rate of int. Each payment is equal to amount pmt. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Annuity_(finance_theory)
+#: ../data/gcalctool.ui.h:336
 msgid "Term"
 msgstr "Period"
 
-#. Tooltip for the Edit|Undo menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:411
+#. Truncate displayed value
+#: ../data/gcalctool.ui.h:338
+msgid "Trunc"
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.ui.h:339
+#, fuzzy
+msgid "Truncate displayed value to the chosen word size ([)"
+msgstr "Upphöj det visade värdet till y [o]"
+
+#: ../data/gcalctool.ui.h:340
 msgid "Undo"
 msgstr "Ã?ngra"
 
-#. Tooltip for the [Fun] button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:413
+#: ../data/gcalctool.ui.h:341
 msgid "User-defined functions [F]"
 msgstr "Användardefinierade funktioner [F]"
 
 #. Boolean exclusive NOR button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:415
+#: ../data/gcalctool.ui.h:343
 msgid "XNOR"
 msgstr "XNOR"
 
 #. Boolean exlcusive OR button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:417
+#: ../data/gcalctool.ui.h:345
 msgid "XOR"
 msgstr "XOR"
 
 # Osäker
 #. Accuracy Popup: Menu item to set accuracy to 0 significant places
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:419
+#: ../data/gcalctool.ui.h:347
 msgid "_0 significant places"
 msgstr "_0 signifikanta platser"
 
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 1 bit
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:421
+#: ../data/gcalctool.ui.h:349
 msgid "_1 place"
 msgstr "_1 plats"
 
 #. Accuracy Popup: Menu item to set accuracy to 1 significant place
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:423
+#: ../data/gcalctool.ui.h:351
 msgid "_1 significant place"
 msgstr "_1 signifikant plats"
 
+#. 16 bit radio button
+#: ../data/gcalctool.ui.h:353
+msgid "_16 bit"
+msgstr ""
+
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 2 bits
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:425
+#: ../data/gcalctool.ui.h:355
 msgid "_2 places"
 msgstr "_2 platser"
 
 #. Accuracy Popup: Menu item to set accuracy to 2 significant places
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:427
+#: ../data/gcalctool.ui.h:357
 msgid "_2 significant places"
 msgstr "_2 signifikanta platser"
 
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 3 bits
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:429
+#: ../data/gcalctool.ui.h:359
 msgid "_3 places"
 msgstr "_3 platser"
 
 #. Accuracy Popup: Menu item to set accuracy to 3 significant places
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:431
+#: ../data/gcalctool.ui.h:361
 msgid "_3 significant places"
 msgstr "_3 signifikanta platser"
 
+#. 32 bit radio button
+#: ../data/gcalctool.ui.h:363
+msgid "_32 bit"
+msgstr ""
+
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 4 bits
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:433
+#: ../data/gcalctool.ui.h:365
 msgid "_4 places"
 msgstr "_4 platser"
 
 #. Accuracy Popup: Menu item to set accuracy to 4 significant places
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:435
+#: ../data/gcalctool.ui.h:367
 msgid "_4 significant places"
 msgstr "_4 signifikanta platser"
 
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 5 bits
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:437
+#: ../data/gcalctool.ui.h:369
 msgid "_5 places"
 msgstr "_5 platser"
 
 #. Accuracy Popup: Menu item to set accuracy to 5 significant places
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:439
+#: ../data/gcalctool.ui.h:371
 msgid "_5 significant places"
 msgstr "_5 signifikanta platser"
 
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 6 bits
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:441
+#: ../data/gcalctool.ui.h:373
 msgid "_6 places"
 msgstr "_6 platser"
 
 #. Accuracy Popup: Menu item to set accuracy to 6 significant places
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:443
+#: ../data/gcalctool.ui.h:375
 msgid "_6 significant places"
 msgstr "_6 signifikanta platser"
 
+#. 64 bit radio button
+#: ../data/gcalctool.ui.h:377
+msgid "_64 bit"
+msgstr ""
+
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 7 bits
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:445
+#: ../data/gcalctool.ui.h:379
 msgid "_7 places"
 msgstr "_7 platser"
 
 #. Accuracy Popup: Menu item to set accuracy to 7 significant places
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:447
+#: ../data/gcalctool.ui.h:381
 msgid "_7 significant places"
 msgstr "_7 signifikanta platser"
 
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 8 bits
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:449
+#: ../data/gcalctool.ui.h:383
 msgid "_8 places"
 msgstr "_8 platser"
 
 #. Accuracy Popup: Menu item to set accuracy to 8 significant places
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:451
+#: ../data/gcalctool.ui.h:385
 msgid "_8 significant places"
 msgstr "_8 signifikanta platser"
 
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 9 bits
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:453
+#: ../data/gcalctool.ui.h:387
 msgid "_9 places"
 msgstr "_9 platser"
 
 #. Accuracy Popup: Menu item to set accuracy to 9 significant places
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:455
+#: ../data/gcalctool.ui.h:389
 msgid "_9 significant places"
 msgstr "_9 signifikanta platser"
 
 #. View|Advanced menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:457
+#: ../data/gcalctool.ui.h:391
 msgid "_Advanced"
 msgstr "_Avancerat"
 
 #. View|Basic menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:459
+#: ../data/gcalctool.ui.h:393
 msgid "_Basic"
 msgstr "_Grundläggande"
 
 #. Base 2 radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:461
+#: ../data/gcalctool.ui.h:395
 msgid "_Bin"
 msgstr "_Bin"
 
 #. Calculator menu
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:463
+#: ../data/gcalctool.ui.h:397
 msgid "_Calculator"
 msgstr "_Miniräknare"
 
-#. Help|Contents menu
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:465
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Innehåll"
-
 #. Base 10 radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:467
+#: ../data/gcalctool.ui.h:399
 msgid "_Dec"
 msgstr "_Dec"
 
 #. Edit menu
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:469
+#: ../data/gcalctool.ui.h:401
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Redigera"
 
 #. View|Financial menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:471
+#: ../data/gcalctool.ui.h:403
 msgid "_Financial"
 msgstr "_Ekonomi"
 
 # Osäker
 #. Fixed-point display radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:473
+#: ../data/gcalctool.ui.h:405
 msgid "_Fix"
 msgstr "_Fix"
 
 #. Help menu
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:475
+#: ../data/gcalctool.ui.h:407
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjälp"
 
 #. Insert ASCII dialog: Button to insert selected character
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:477
+#: ../data/gcalctool.ui.h:409
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Infoga"
 
 #. Edit|Insert ASCII value menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:479
+#: ../data/gcalctool.ui.h:411
 msgid "_Insert ASCII value..."
 msgstr "_Infoga ASCII-värde..."
 
 #. Inverse check box
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:481
+#: ../data/gcalctool.ui.h:413
 msgid "_Inv"
 msgstr "_Inv"
 
 #. View|Memory Registers menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:483
+#: ../data/gcalctool.ui.h:415
 msgid "_Memory Registers"
 msgstr "_Minnesregister"
 
 #. Base 8 radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:485
+#: ../data/gcalctool.ui.h:417
 msgid "_Oct"
 msgstr "_Okt"
 
 #. View|Programming menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:487
+#: ../data/gcalctool.ui.h:419
 msgid "_Programming"
 msgstr "_Programmering"
 
 #. Radian radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:489
+#: ../data/gcalctool.ui.h:421
 msgid "_Radians"
 msgstr "_Radianer"
 
-#. Edit|Redo menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:491
-msgid "_Redo"
-msgstr "_Gör om"
-
 # Osäker
 #. Scientific display radio button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:493
+#: ../data/gcalctool.ui.h:423
 msgid "_Sci"
 msgstr "_Vet"
 
 #. View|Scientific menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:495
+#: ../data/gcalctool.ui.h:425
 msgid "_Scientific"
 msgstr "_Vetenskapligt"
 
 #. Set Precision Dialog: Button to apply settings
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:497
+#: ../data/gcalctool.ui.h:427
 msgid "_Set"
 msgstr "_Ställ in"
 
-#. Edit|Undo menu item
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:499
-msgid "_Undo"
-msgstr "_Ã?ngra"
-
 #. View menu
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:501
+#: ../data/gcalctool.ui.h:429
 msgid "_View"
 msgstr "_Visa"
 
-#. This is accessible name for memory register 0. It is spoken
-#. by screen readers such as Orca, to help people who are
-#. blind or have low vision.
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:505
+#. This is accessible name for memory register 0. It is spoken by screen readers such as Orca, to help people who are blind or have low vision.
+#: ../data/gcalctool.ui.h:431
 msgid "register 0"
 msgstr "register 0"
 
-#. This is accessible name for memory register 1. It is spoken
-#. by screen readers such as Orca, to help people who are
-#. blind or have low vision.
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:509
+#. This is accessible name for memory register 1. It is spoken by screen readers such as Orca, to help people who are blind or have low vision.
+#: ../data/gcalctool.ui.h:433
 msgid "register 1"
 msgstr "register 1"
 
-#. This is accessible name for memory register 2. It is spoken
-#. by screen readers such as Orca, to help people who are
-#. blind or have low vision.
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:513
+#. This is accessible name for memory register 2. It is spoken by screen readers such as Orca, to help people who are blind or have low vision.
+#: ../data/gcalctool.ui.h:435
 msgid "register 2"
 msgstr "register 2"
 
-#. This is accessible name for memory register 3. It is spoken
-#. by screen readers such as Orca, to help people who are
-#. blind or have low vision.
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:517
+#. This is accessible name for memory register 3. It is spoken by screen readers such as Orca, to help people who are blind or have low vision.
+#: ../data/gcalctool.ui.h:437
 msgid "register 3"
 msgstr "register 3"
 
-#. This is accessible name for memory register 4. It is spoken
-#. by screen readers such as Orca, to help people who are
-#. blind or have low vision.
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:521
+#. This is accessible name for memory register 4. It is spoken by screen readers such as Orca, to help people who are blind or have low vision.
+#: ../data/gcalctool.ui.h:439
 msgid "register 4"
 msgstr "register 4"
 
-#. This is accessible name for memory register 5. It is spoken
-#. by screen readers such as Orca, to help people who are
-#. blind or have low vision.
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:525
+#. This is accessible name for memory register 5. It is spoken by screen readers such as Orca, to help people who are blind or have low vision.
+#: ../data/gcalctool.ui.h:441
 msgid "register 5"
 msgstr "register 5"
 
-#. This is accessible name for memory register 6. It is spoken
-#. by screen readers such as Orca, to help people who are
-#. blind or have low vision.
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:529
+#. This is accessible name for memory register 6. It is spoken by screen readers such as Orca, to help people who are blind or have low vision.
+#: ../data/gcalctool.ui.h:443
 msgid "register 6"
 msgstr "register 6"
 
-#. This is accessible name for memory register 7. It is spoken
-#. by screen readers such as Orca, to help people who are
-#. blind or have low vision.
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:533
+#. This is accessible name for memory register 7. It is spoken by screen readers such as Orca, to help people who are blind or have low vision.
+#: ../data/gcalctool.ui.h:445
 msgid "register 7"
 msgstr "register 7"
 
-#. This is accessible name for memory register 8. It is spoken
-#. by screen readers such as Orca, to help people who are
-#. blind or have low vision.
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:537
+#. This is accessible name for memory register 8. It is spoken by screen readers such as Orca, to help people who are blind or have low vision.
+#: ../data/gcalctool.ui.h:447
 msgid "register 8"
 msgstr "register 8"
 
-#. This is accessible name for memory register 9. It is spoken
-#. by screen readers such as Orca, to help people who are
-#. blind or have low vision.
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:541
+#. This is accessible name for memory register 9. It is spoken by screen readers such as Orca, to help people who are blind or have low vision.
+#: ../data/gcalctool.ui.h:449
 msgid "register 9"
 msgstr "register 9"
 
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:542
+#: ../data/gcalctool.ui.h:450
 msgid "x2"
 msgstr "x2"
 
-#. Change sign button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:544
-msgid "±"
-msgstr "±"
+#. Translators: The window title when in basic mode
+#: ../data/gcalctool.desktop.in.h:1
+#: ../src/gtk.c:62
+msgid "Calculator"
+msgstr "Miniräknare"
 
-#. Multiplication button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:546
-msgid "Ã?"
-msgstr "Ã?"
+#: ../data/gcalctool.desktop.in.h:2
+msgid "Perform arithmetic, scientific or financial calculations"
+msgstr "Utför aritmetiska, vetenskapliga eller finansiella beräkningar"
 
-#. Division button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:548
-msgid "÷"
-msgstr "÷"
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:1
+msgid "Accuracy value"
+msgstr "Noggrannhetsvärde"
 
-#. Subtraction button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:550
-msgid "â??"
-msgstr "â??"
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:2
+msgid "Display Mode"
+msgstr "Visningsläge"
 
-#. Square root button
-#: ../glade/gcalctool.glade.h:552
-msgid "â??"
-msgstr "â??"
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:3
+msgid "Indicates whether any trailing zeroes after the number point should be shown in the display value."
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:4
+msgid "Indicates whether the memory register window is initially displayed."
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:5
+msgid "Indicates whether thousands separators are shown in large numbers."
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:6
+msgid "Mode"
+msgstr "Läge"
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:7
+msgid "Numeric Base"
+msgstr "Numerisk bas"
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:8
+msgid "Show Registers"
+msgstr "Visa register"
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:9
+msgid "Show Thousands Separator"
+msgstr "Visa tusentalsavgränsare"
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:10
+msgid "Show Trailing Zeroes"
+msgstr "Visa eftersläpande nollor"
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:11
+msgid "The initial calculator mode. Valid values are BASIC FINANCIAL LOGICAL SCIENTIFIC PROGRAMMING"
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:12
+msgid "The initial display mode. Valid values are ENG (engineering) FIX (fixed-point) SCI (scientific)"
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:13
+msgid "The initial numeric base. Valid values are BIN (binary) OCT (octal) DEC (decimal) HEX (hexadecimal)"
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:14
+msgid "The initial trigonometric type. Valid values are DEG (degrees) GRAD (grads) RAD (radians)."
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:15
+msgid "The initial x-coordinate for the window"
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:16
+msgid "The initial y-coordinate for the window"
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:17
+msgid "The number of digits displayed after the numeric point. This value must be in the range 0 to 9."
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:18
+msgid "The number of pixels to place the window from the left of the screen."
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:19
+msgid "The number of pixels to place the window from the top of the screen."
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:20
+msgid "The size of the words used in bitwise operations. Valid values are 16 32 64."
+msgstr ""
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:21
+msgid "Trigonometric type"
+msgstr "Trigonometrisk typ"
+
+#: ../data/gcalctool.schemas.in.h:22
+msgid "Word size"
+msgstr ""
+
+#. Translators: Error displayed to user when the math library reports an
+#. * error
+#: ../src/calctool.c:67
+#, c-format
+msgid "Error in math library function %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/calctool.c:109
+#, c-format
+msgid ""
+"Usage:\n"
+" %s - Perform mathematical calculations"
+msgstr ""
+"Användning:\n"
+" %s - Genomför matematiska beräkningar"
+
+#: ../src/calctool.c:117
+#, c-format
+msgid ""
+"Help Options:\n"
+" -v, --version          Show release version\n"
+" -h, -?, --help         Show help options\n"
+" --help-all           Show all help options\n"
+" --help-gtk           Show GTK+ options"
+msgstr ""
+"Hjälpflaggor:\n"
+" -v, --version          Visa utgåvans version\n"
+" -h, -?, --help         Visa hjälpflaggor\n"
+" --help-all           Visa alla hjälpflaggor\n"
+" --help-gtk           Visa GTK+-flaggor"
+
+#: ../src/calctool.c:128
+#, c-format
+msgid ""
+"GTK+ Options:\n"
+" --class=CLASS          Program class as used by the window manager\n"
+" --name=NAME           Program name as used by the window manager\n"
+" --screen=SCREEN         X screen to use\n"
+" --sync             Make X calls synchronous\n"
+" --gtk-module=MODULES      Load additional GTK+ modules\n"
+" --g-fatal-warnings       Make all warnings fatal"
+msgstr ""
+
+#: ../src/calctool.c:141
+#, c-format
+msgid ""
+"Application Options:\n"
+" -u, --unittest         Perform unittests\n"
+" -s, --solve <equation>     Solve the given equation"
+msgstr ""
+
+#. Translators: Error printed to stderr when user uses --solve argument without an equation
+#: ../src/calctool.c:177
+#, c-format
+msgid "Argument --solve requires an equation to solve"
+msgstr "Argumentet --solve kräver en ekvation att lösa"
+
+#. Translators: Error printed to stderr when user provides an unknown command-line argument
+#: ../src/calctool.c:190
+#, c-format
+msgid "Unknown argument '%s'"
+msgstr "Okänt argument \"%s\""
+
+#. Translators: A log message displayed when an invalid accuracy
+#. is read from the configuration
+#: ../src/calctool.c:222
+#, c-format
+msgid "%s: accuracy should be in the range 0-%d\n"
+msgstr "%s: nogrannheten måste vara inom intervallet 0-%d\n"
+
+#: ../src/display.c:417
+msgid "No undo history"
+msgstr "Ingen ångringshistorik"
+
+#: ../src/display.c:432
+msgid "No redo steps"
+msgstr "Inga gör om-steg"
+
+#. Translators: This message is displayed in the status bar when an
+#. invalid user-defined function is executed
+#: ../src/functions.c:186
+msgid "Malformed function"
+msgstr "Felaktigt utformad funktion"
+
+#. Translators: This message is displayed in the status bar when a bit
+#. shift operation is performed and the display does not contain a number
+#: ../src/functions.c:273
+msgid "No sane value to do bitwise shift"
+msgstr "Inget vettigt värde att göra bitvis skifte"
+
+#: ../src/functions.c:294
+#: ../src/functions.c:349
+msgid "No sane value to convert"
+msgstr "Inget vettigt värde att konvertera"
+
+#: ../src/functions.c:317
+#: ../src/functions.c:369
+msgid "No sane value to store"
+msgstr "Inget vettigt värde att lagra"
+
+#: ../src/functions.c:534
+msgid "Invalid number for the current base"
+msgstr "Ogiltigt tal för den aktuella basen"
+
+#: ../src/functions.c:538
+msgid "Too long number"
+msgstr "För långt tal"
+
+#. Translators: Error displayed to user when they
+#. * perform an invalid bitwise operation, e.g.
+#. * 1 XOR -1
+#: ../src/functions.c:545
+msgid "Invalid bitwise operation"
+msgstr "Ogiltig bitvisoperation"
+
+#. Translators: Error displayed to user when they
+#. * perform an invalid modulus operation, e.g.
+#. * 6 MOD 1.2
+#: ../src/functions.c:552
+msgid "Invalid modulus operation"
+msgstr "Ogiltig modulusoperation"
+
+#. Translators; Error displayd to user when they
+#. * perform a bitwise operation on numbers greater
+#. * than the current word
+#: ../src/functions.c:559
+msgid "Overflow. Try a bigger word size"
+msgstr ""
+
+#. Translators: Error displayed to user when they
+#. * enter an invalid calculation
+#: ../src/functions.c:569
+msgid "Malformed expression"
+msgstr "Felaktigt utformat uttryck"
+
+#. Translators: The window title when in advanced mode
+#: ../src/gtk.c:64
+msgid "Calculator - Advanced"
+msgstr "Miniräknare - Avancerad"
+
+#. Translators: The window title when in financial mode
+#: ../src/gtk.c:66
+msgid "Calculator - Financial"
+msgstr "Miniräknare - Finansiell"
+
+#. Translators: The window title when in scientific mode
+#: ../src/gtk.c:68
+msgid "Calculator - Scientific"
+msgstr "Miniräknare - Vetenskaplig"
+
+#. Translators: The window title when in programming mode
+#: ../src/gtk.c:70
+msgid "Calculator - Programming"
+msgstr "Miniräknare - Programmering"
+
+#. Translators: The window title when in basic mode. %s is replaced with the hostname.
+#: ../src/gtk.c:76
+#, c-format
+msgid "Calculator [%s]"
+msgstr "Miniräknare [%s]"
+
+#. Translators: The window title when in advanced mode. %s is replaced with the hostname.
+#: ../src/gtk.c:78
+#, c-format
+msgid "Calculator [%s] - Advanced"
+msgstr "Miniräknare [%s] - Avancerad"
+
+#. Translators: The window title when in financial mode. %s is replaced with the hostname.
+#: ../src/gtk.c:80
+#, c-format
+msgid "Calculator [%s] - Financial"
+msgstr "Miniräknare [%s] - Finansiell"
+
+#. Translators: The window title when in scientific mode. %s is replaced with the hostname.
+#: ../src/gtk.c:82
+#, c-format
+msgid "Calculator [%s] - Scientific"
+msgstr "Miniräknare [%s] - Vetenskaplig"
+
+#. Translators: The window title when in programming mode. %s is replaced with the hostname.
+#: ../src/gtk.c:84
+#, c-format
+msgid "Calculator [%s] - Programming"
+msgstr "Miniräknare [%s] - Programmering"
+
+#. Translators: Accuracy Popup: Menu item to show the accuracy dialog. %d is replaced with the current accuracy.
+#: ../src/gtk.c:645
+#, c-format
+msgid "_Other (%d) ..."
+msgstr "A_nnan (%d) ..."
+
+#. Translators: Tooltip for accuracy button
+#: ../src/gtk.c:651
+#, c-format
+msgid "Set accuracy from 0 to %d numeric place. [A]"
+msgid_plural "Set accuracy from 0 to %d numeric places. [A]"
+msgstr[0] "Ställ in noggrannheten från 0 till %d sifferplats. [A]"
+msgstr[1] "Ställ in noggrannheten från 0 till %d sifferplatser. [A]"
+
+#. Translators: The sine button
+#: ../src/gtk.c:676
+msgid "Sin"
+msgstr "Sin"
+
+#. Translators: The inverse sine button
+#: ../src/gtk.c:678
+msgid "Sin<sup>-1</sup>"
+msgstr "Sin<sup>-1</sup>"
+
+#. Translators: The hyperbolic sine button
+#: ../src/gtk.c:680
+msgid "Sinh"
+msgstr "Sinh"
+
+#. Translators: The inverse hyperbolic sine button
+#: ../src/gtk.c:682
+msgid "Sinh<sup>-1</sup>"
+msgstr "Sinh<sup>-1</sup>"
+
+#. Translators: The sine tooltip
+#: ../src/gtk.c:685
+msgid "Sine [k]"
+msgstr "Sinus [k]"
 
+#. Translators: The inverse sine tooltip
+#: ../src/gtk.c:687
+msgid "Inverse Sine [K]"
+msgstr "Inversad sinus [K]"
+
+#. Translators: The hyperbolic sine tooltip
+#: ../src/gtk.c:689
+msgid "Hyperbolic Sine [k]"
+msgstr "Hyperbolisk sinus [k]"
+
+#. Translators: The hyperbolic inverse sine tooltip
+#: ../src/gtk.c:691
+msgid "Hyperbolic Inverse Sine [K]"
+msgstr "Inversad hyperbolisk sinus [K]"
+
+#. Translators: The cosine button
+#: ../src/gtk.c:695
+msgid "Cos"
+msgstr "Cos"
+
+#. Translators: The inverse cosine button
+#: ../src/gtk.c:697
+msgid "Cos<sup>-1</sup>"
+msgstr "Cos<sup>-1</sup>"
+
+#. Translators: The hyperbolic cosine button
+#: ../src/gtk.c:699
+msgid "Cosh"
+msgstr "Cosh"
+
+#. Translators: The inverse hyperbolic cosine button
+#: ../src/gtk.c:701
+msgid "Cosh<sup>-1</sup>"
+msgstr "Cosh<sup>-1</sup>"
+
+#. Translators: The cosine tooltip
+#: ../src/gtk.c:704
+msgid "Cosine [j]"
+msgstr "Cosinus [j]"
+
+#. Translators: The inverse cosine tooltip
+#: ../src/gtk.c:706
+msgid "Inverse Cosine [J]"
+msgstr "Inversad cosinus [J]"
+
+#. Translators: The hyperbolic cosine tooltip
+#: ../src/gtk.c:708
+msgid "Hyperbolic Cosine [j]"
+msgstr "Hyperbolisk cosinus [j]"
+
+#. Translators: The hyperbolic inverse cosine tooltip
+#: ../src/gtk.c:710
+msgid "Hyperbolic Inverse Cosine [J]"
+msgstr "Inversad hyperbolisk cosinus [J]"
+
+#. Translators: The tangent button
+#: ../src/gtk.c:714
+msgid "Tan"
+msgstr "Tan"
+
+#. Translators: The inverse tangent button
+#: ../src/gtk.c:716
+msgid "Tan<sup>-1</sup>"
+msgstr "Tan<sup>-1</sup>"
+
+#. Translators: The hyperbolic tangent button
+#: ../src/gtk.c:718
+msgid "Tanh"
+msgstr "Tanh"
+
+#. Translators: The inverse hyperbolic tangent button
+#: ../src/gtk.c:720
+msgid "Tanh<sup>-1</sup>"
+msgstr "Tanh<sup>-1</sup>"
+
+#. Translators: The tangent tooltip
+#: ../src/gtk.c:723
+msgid "Tangent [w]"
+msgstr "Tangens [w]"
+
+#. Translators: The inverse tangent tooltip
+#: ../src/gtk.c:725
+msgid "Inverse Tangent [W]"
+msgstr "Inversad tangent [W]"
+
+#. Translators: The hyperbolic tangent tooltip
+#: ../src/gtk.c:727
+msgid "Hyperbolic Tangent [w]"
+msgstr "Hyperbolisk tangent [w]"
+
+#. Translators: The hyperbolic inverse tangent tooltip
+#: ../src/gtk.c:729
+msgid "Hyperbolic Inverse Tangent [W]"
+msgstr "Inversad hyperbolisk tangent [W]"
+
+#. Translators: The natural logaritm button
+#: ../src/gtk.c:734
+msgid "Ln"
+msgstr "Ln"
+
+#. Translators: The e to the power of x button
+#: ../src/gtk.c:736
+msgid "e<sup><i>x</i></sup>"
+msgstr "e<sup><i>x</i></sup>"
+
+#. Translators: Tooltip for the natural log button
+#: ../src/gtk.c:739
+msgid "Natural log [n]"
+msgstr "Naturliga logaritmen [n]"
+
+#. Translators: Tooltip for the e to the power of x button
+#: ../src/gtk.c:741
+msgid "e to the power of the displayed value [N]"
+msgstr "e upphöjt med det visade värdet [N]"
+
+#. Translators: The 10-based logaritm button
+#: ../src/gtk.c:746
+msgid "Log"
+msgstr "Log"
+
+#. Translators: The 10 to the power of x button
+#: ../src/gtk.c:748
+msgid "10<sup><i>x</i></sup>"
+msgstr "10<sup><i>x</i></sup>"
+
+#. Translators: Tooltip for the log base 10 button
+#: ../src/gtk.c:751
+msgid "Base 10 log [g]"
+msgstr "Bas 10-logaritm [g]"
+
+#. Translators: Tooltip for the 10 to the power of x button
+#: ../src/gtk.c:753
+msgid "10 to the power of displayed value [G]"
+msgstr "10 upphöjt med det visade värdet [G]"
+
+#. Translators: The 2-based logaritm button
+#: ../src/gtk.c:758
+msgid "Log<sub>2</sub>"
+msgstr "Log<sub>2</sub>"
+
+#. Translators: The 2 to the power of x button
+#: ../src/gtk.c:760
+msgid "2<sup><i>x</i></sup>"
+msgstr "2<sup><i>x</i></sup>"
+
+#. Translators: Tooltip for the log base 2 button
+#: ../src/gtk.c:763
+msgid "Base 2 log [h]"
+msgstr "Bas 2-logaritm [h]"
+
+#. Translators: Tooltip for the 2 to the power of x button
+#: ../src/gtk.c:765
+msgid "2 to the power of the displayed value [H]"
+msgstr "2 upphöjt med det visade värdet [H]"
+
+#. Translators: The x to the power of y button
+#: ../src/gtk.c:770
+msgid "x<sup><i>y</i></sup>"
+msgstr "x<sup><i>y</i></sup>"
+
+#. Translators: The x to the power of reciprocal y button
+#: ../src/gtk.c:772
+msgid "x<sup>1/<i>y</i></sup>"
+msgstr "x<sup>1/<i>y</i></sup>"
+
+#. Translators: Tooltip for the x to the power of y button
+#: ../src/gtk.c:775
+msgid "Raise displayed value to the power of y [o]"
+msgstr "Upphöj det visade värdet till y [o]"
+
+#. Translators: Tooltip for the x to the power of reciprocal y button
+#: ../src/gtk.c:777
+msgid "Raise displayed value to the power of reciprocal y [O]"
+msgstr "Upphöj det visade värdet till inversen y [O]"
+
+#. Translators: The translator credits. Please translate this with your name(s).
+#: ../src/gtk.c:1320
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Daniel Nylander\n"
+"Christian Rose\n"
+"\n"
+"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
+"tp-sv listor tp-sv se"
+
+#: ../src/gtk.c:1324
+msgid ""
+"Gcalctool is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+"(at your option) any later version.\n"
+"\n"
+"Gcalctool is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+"\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with Gcalctool; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
+"51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+msgstr ""
+"Gcalctool är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller\n"
+"modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad\n"
+"av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
+"någon senare version.\n"
+"\n"
+"Gcalctool distribueras i hopp om att det ska vara användbart,\n"
+"men UTAN N�GON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti\n"
+"om SÃ?LJBARHET eller LÃ?MPLIGHET FÃ?R NÃ?GOT SPECIELLT Ã?NDAMÃ?L. Se\n"
+"GNU General Public License för ytterligare information.\n"
+"\n"
+"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans\n"
+"med Gcalctool. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc.,\n"
+"51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+
+#. Translators: Program name in the about dialog
+#: ../src/gtk.c:1340
+msgid "Gcalctool"
+msgstr "Gcalctool"
+
+#. Translators: Copyright notice in the about dialog
+#: ../src/gtk.c:1343
+msgid "© 1986-2008 The Gcalctool authors"
+msgstr "© 1986-2008 Upphovsmännen bakom Gcalctool"
+
+#. Translators: Short description in the about dialog
+#: ../src/gtk.c:1346
+msgid "Calculator with financial and scientific modes."
+msgstr "Miniräknare med ekonomiska och vetenskapliga lägen."
+
+#: ../src/gtk.c:1504
+msgid "Unable to open help file"
+msgstr "Kunde inte öppna hjälpfilen"
+
+#. Translators: R is the short form of register used inter alia in popup menus
+#: ../src/gtk.c:1919
+msgid "R"
+msgstr "R"
+
+#. FIXME: WTF?
+#: ../src/gtk.c:2270
+msgid "Paste"
+msgstr "Klistra in"
+
+#. Translators: Title of the error dialog when unable to load the UI files
+#: ../src/gtk.c:2489
+msgid "Error loading user interface"
+msgstr "Fel vid inläsning av användargränssnitt"
+
+#. Translators: Description in UI error dialog when unable to load the UI files. %s is replaced with the path of the missing file
+#: ../src/gtk.c:2494
+#, c-format
+msgid "The user interface file %s is missing or unable to be loaded. Please check your installation."
+msgstr "Användargränssnittsfilen %s saknas eller kan inte läsas in. Kontrollera din installation."
+
+#. Translators: Edit Constants Dialog: Constant number column title
+#. Translators: Edit Functions Dialog: Function number column title
+#: ../src/gtk.c:2649
+#: ../src/gtk.c:2666
+msgid "No."
+msgstr "Nummer"
+
+#. Translators: Edit Constants Dialog: Constant value column title
+#. Translators: Edit Functions Dialog: Function value column title
+#: ../src/gtk.c:2651
+#: ../src/gtk.c:2669
+msgid "Value"
+msgstr "Värde"
+
+#. Translators: Edit Constants Dialog: Constant description column title
+#. Translators: Edit Functions Dialog: Function description column title
+#: ../src/gtk.c:2653
+#: ../src/gtk.c:2672
+msgid "Description"
+msgstr "Beskrivning"
+
+#. Set default accuracy menu item
+#. Translators: Accuracy Popup: Menu item to reset the accuracy to the default value. %d is replaced with the default value.
+#: ../src/gtk.c:2794
+#, c-format
+msgid "Reset to _Default (%d)"
+msgstr "�terställ till s_tandard (%d)"
+
+#: ../src/mp.c:1854
+msgid "Negative X and non-integer Y not supported"
+msgstr "Negativt X och Y som inte är heltal stöds inte"
+
+#: ../src/mp-convert.c:495
+#: ../src/mp-convert.c:531
+#: ../src/mp-convert.c:565
+msgid "Number too big to represent"
+msgstr ""
+
+#. Translators: Error displayed when tangent value is undefined
+#: ../src/mp-trigonometric.c:411
+msgid "Tangent is infinite"
+msgstr ""
+
+#. Translators: This is the label for the default constant, the number of miles in one kilometer (0.621)
+#: ../src/register.c:40
+msgid "Kilometer-to-mile conversion factor"
+msgstr "Konverteringsfaktor för kilometer-till-engelsk-mile"
+
+#. Translators: This is the label for the default constant, the square root of 2 (1.41421)
+#: ../src/register.c:42
+msgid "square root of 2"
+msgstr "kvadratroten av 2"
+
+#. Translators: This is the label for the default constant, Euler's number (2.71828)
+#: ../src/register.c:44
+msgid "Euler's Number (e)"
+msgstr "Eulers nummer (e)"
+
+#. Translators: This is the label for the default constant, Ï? (3.14159)
+#: ../src/register.c:46
+msgid "Ï?"
+msgstr "Ï?"
+
+#. Translators: This is the label for the default constant, the number of inches in a centimeter (0.39370)
+#: ../src/register.c:48
+msgid "Centimeter-to-inch conversion factor"
+msgstr "Konverteringsfaktor för centimeter till tum"
+
+#. Translators: This is the label for the default constant, the number of degrees in a radian (57.2958)
+#: ../src/register.c:50
+msgid "degrees in a radian"
+msgstr "grader i en radian"
+
+#. Translators: This is the label for the default constant, 2 to the power of 20 (1048576)
+#: ../src/register.c:52
+msgid "2 ^ 20"
+msgstr "2^20"
+
+#. Translators: This is the label for the default constant, the number of ounces in one gram (0.0353)
+#: ../src/register.c:54
+msgid "Gram-to-ounce conversion factor"
+msgstr "Konverteringsfaktor för gram till uns"
+
+#. Translators: This is the label for the default constant, the number of British Thermal Units in one Kilojoule (0.948)
+#: ../src/register.c:56
+msgid "Kilojoule-to-British-thermal-unit conversion factor"
+msgstr "Konverteringsfaktor för kilojoule till British thermal unit (BTU)"
+
+#. Translators: This is the label for the default constant, the number of cubic inches in one cubic centimeter (0.0610)
+#: ../src/register.c:58
+msgid "Cubic-centimeter-to-cubic-inch conversion factor"
+msgstr "Konverteringsfaktor för kubikcentimeter till kubiktum"
+
+#~ msgid "Error"
+#~ msgstr "Fel"
+#~ msgid "Math operation error"
+#~ msgstr "Matematikoperationsfel"
+#~ msgid "Error, cannot calculate cosine"
+#~ msgstr "Fel, kan inte beräkna cosinus"
+#~ msgid "&16"
+#~ msgstr "&16"
+#~ msgid "&32"
+#~ msgstr "&32"
+#~ msgid "16-bit unsigned integer value of display (])"
+#~ msgstr "16-bitars heltalsvärde av displayen utan tecken (])"
+#~ msgid "32-bit unsigned integer value of display ([)"
+#~ msgstr "32-bitars heltalsvärde av displayen utan tecken ([)"
+#~ msgid "_Contents"
+#~ msgstr "_Innehåll"
+#~ msgid "_Redo"
+#~ msgstr "_Gör om"
+#~ msgid "_Undo"
+#~ msgstr "_Ã?ngra"
+#~ msgid "±"
+#~ msgstr "±"
+#~ msgid "Ã?"
+#~ msgstr "Ã?"
+#~ msgid "÷"
+#~ msgstr "÷"
+#~ msgid "â??"
+#~ msgstr "â??"
+#~ msgid "â??"
+#~ msgstr "â??"
 #~ msgid ""
 #~ "%1$s version %2$s\n"
 #~ "\n"
@@ -2216,8 +2342,6 @@ msgstr "â??"
 #~ msgstr "<i>x</i><sup><i>y</i></sup>"
 #~ msgid "A_rithmetic Precedence"
 #~ msgstr "A_ritmetisk rangordning"
-#~ msgid "Accuracy"
-#~ msgstr "Noggrannhet"
 #~ msgid "Bitwise AND"
 #~ msgstr "Bitvis OCH"
 #~ msgid "Bitwise NOT"
@@ -2250,8 +2374,6 @@ msgstr "â??"
 #~ msgstr "Log<sub>10</sub>"
 #~ msgid "Random number"
 #~ msgstr "Slumptal"
-#~ msgid "Set accuracy from 0 to 9 numeric places [A]"
-#~ msgstr "Ställ in noggrannheten från 0 till 9 sifferplatser [A]"
 #~ msgid "Shift left"
 #~ msgstr "Skifta vänster"
 #~ msgid "Shift right"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]