[gtk+] Updated Swedish translationcommit 272c30bbc276819ad9ca7c43ce75e2b46064c8d6
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:  Tue Jun 16 21:04:18 2009 +0200

  Updated Swedish translation

 po/sv.po | 2810 ++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------
 1 files changed, 1268 insertions(+), 1542 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 8b81fe2..d706d2b 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-15 20:52-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-21 14:50+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-16 21:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-16 21:04+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,58 +17,58 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: gdk/gdk.c:103
+#: ../gdk/gdk.c:103
 #, c-format
 msgid "Error parsing option --gdk-debug"
 msgstr "Fel vid tolkning av flaggan --gdk-debug"
 
-#: gdk/gdk.c:123
+#: ../gdk/gdk.c:123
 #, c-format
 msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
 msgstr "Fel vid tolkning av flaggan --gdk-no-debug"
 
 #. Description of --class=CLASS in --help output
-#: gdk/gdk.c:151
+#: ../gdk/gdk.c:151
 msgid "Program class as used by the window manager"
 msgstr "Programklass som den används av fönsterhanteraren"
 
 #. Placeholder in --class=CLASS in --help output
-#: gdk/gdk.c:152
+#: ../gdk/gdk.c:152
 msgid "CLASS"
 msgstr "KLASS"
 
 #. Description of --name=NAME in --help output
-#: gdk/gdk.c:154
+#: ../gdk/gdk.c:154
 msgid "Program name as used by the window manager"
 msgstr "Programnamn som det används av fönsterhanteraren"
 
 #. Placeholder in --name=NAME in --help output
-#: gdk/gdk.c:155
+#: ../gdk/gdk.c:155
 msgid "NAME"
 msgstr "NAMN"
 
 #. Description of --display=DISPLAY in --help output
-#: gdk/gdk.c:157
+#: ../gdk/gdk.c:157
 msgid "X display to use"
 msgstr "X-display att använda"
 
 #. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
-#: gdk/gdk.c:158
+#: ../gdk/gdk.c:158
 msgid "DISPLAY"
 msgstr "DISPLAY"
 
 #. Description of --screen=SCREEN in --help output
-#: gdk/gdk.c:160
+#: ../gdk/gdk.c:160
 msgid "X screen to use"
 msgstr "X-skärm att använda"
 
 #. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
-#: gdk/gdk.c:161
+#: ../gdk/gdk.c:161
 msgid "SCREEN"
 msgstr "SKÃ?RM"
 
 #. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
-#: gdk/gdk.c:164
+#: ../gdk/gdk.c:164
 msgid "Gdk debugging flags to set"
 msgstr "Gdk-felsökningsflaggor att ställa in"
 
@@ -76,1148 +76,1157 @@ msgstr "Gdk-felsökningsflaggor att ställa in"
 #. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
 #. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
 #. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
-#: gdk/gdk.c:165 gdk/gdk.c:168 gtk/gtkmain.c:457 gtk/gtkmain.c:460
+#: ../gdk/gdk.c:165
+#: ../gdk/gdk.c:168
+#: ../gtk/gtkmain.c:457
+#: ../gtk/gtkmain.c:460
 msgid "FLAGS"
 msgstr "FLAGGOR"
 
 #. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
-#: gdk/gdk.c:167
+#: ../gdk/gdk.c:167
 msgid "Gdk debugging flags to unset"
 msgstr "Gdk-felsökningsflaggor att inte ställa in"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3940
+#: ../gdk/keyname-table.h:3940
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "BackSpace"
 msgstr "BackSpace"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3941
+#: ../gdk/keyname-table.h:3941
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Tab"
 msgstr "Tabb"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3942
+#: ../gdk/keyname-table.h:3942
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Return"
 msgstr "Retur"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3943
+#: ../gdk/keyname-table.h:3943
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Pause"
 msgstr "Pause"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3944
+#: ../gdk/keyname-table.h:3944
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Scroll_Lock"
 msgstr "Scroll_Lock"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3945
+#: ../gdk/keyname-table.h:3945
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Sys_Req"
 msgstr "Sys_Req"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3946
+#: ../gdk/keyname-table.h:3946
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Escape"
 msgstr "Escape"
 
 # Osäker.
-#: gdk/keyname-table.h:3947
+#: ../gdk/keyname-table.h:3947
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Multi_key"
 msgstr "Multi_key"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3948
+#: ../gdk/keyname-table.h:3948
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Home"
 msgstr "Home"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3949
+#: ../gdk/keyname-table.h:3949
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Left"
 msgstr "Vänster"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3950
+#: ../gdk/keyname-table.h:3950
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Up"
 msgstr "Upp"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3951
+#: ../gdk/keyname-table.h:3951
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Right"
 msgstr "Höger"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3952
+#: ../gdk/keyname-table.h:3952
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Down"
 msgstr "Ned"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3953
+#: ../gdk/keyname-table.h:3953
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Page_Up"
 msgstr "Page_Up"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3954
+#: ../gdk/keyname-table.h:3954
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Page_Down"
 msgstr "Page_Down"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3955
+#: ../gdk/keyname-table.h:3955
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "End"
 msgstr "End"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3956
+#: ../gdk/keyname-table.h:3956
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Begin"
 msgstr "Begin"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3957
+#: ../gdk/keyname-table.h:3957
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Print"
 msgstr "Print"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3958
+#: ../gdk/keyname-table.h:3958
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Insert"
 msgstr "Insert"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3959
+#: ../gdk/keyname-table.h:3959
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Num_Lock"
 msgstr "Num_Lock"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3960
+#: ../gdk/keyname-table.h:3960
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Space"
 msgstr "KP_Space"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3961
+#: ../gdk/keyname-table.h:3961
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Tab"
 msgstr "KP_Tab"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3962
+#: ../gdk/keyname-table.h:3962
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Enter"
 msgstr "KP_Enter"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3963
+#: ../gdk/keyname-table.h:3963
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Home"
 msgstr "KP_Home"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3964
+#: ../gdk/keyname-table.h:3964
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Left"
 msgstr "KP_Left"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3965
+#: ../gdk/keyname-table.h:3965
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Up"
 msgstr "KP_Up"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3966
+#: ../gdk/keyname-table.h:3966
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Right"
 msgstr "KP_Right"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3967
+#: ../gdk/keyname-table.h:3967
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Down"
 msgstr "KP_Down"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3968
+#: ../gdk/keyname-table.h:3968
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Page_Up"
 msgstr "KP_Page_Up"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3969
+#: ../gdk/keyname-table.h:3969
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Prior"
 msgstr "KP_Prior"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3970
+#: ../gdk/keyname-table.h:3970
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Page_Down"
 msgstr "KP_Page_Down"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3971
+#: ../gdk/keyname-table.h:3971
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Next"
 msgstr "KP_Next"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3972
+#: ../gdk/keyname-table.h:3972
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_End"
 msgstr "KP_End"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3973
+#: ../gdk/keyname-table.h:3973
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Begin"
 msgstr "KP_Begin"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3974
+#: ../gdk/keyname-table.h:3974
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Insert"
 msgstr "KP_Insert"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3975
+#: ../gdk/keyname-table.h:3975
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Delete"
 msgstr "KP_Delete"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3976
+#: ../gdk/keyname-table.h:3976
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Delete"
 msgstr "Delete"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:968
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1228 tests/testfilechooser.c:222
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:968
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1228
+#: ../tests/testfilechooser.c:222
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s': %s"
 msgstr "Misslyckades med att öppna filen \"%s\": %s"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:980
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:980
 #, c-format
 msgid "Image file '%s' contains no data"
 msgstr "Bildfilen \"%s\" innehåller inga data"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1016
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1280 tests/testfilechooser.c:267
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1016
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1280
+#: ../tests/testfilechooser.c:267
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
-msgstr ""
-"Misslyckades med att läsa in bilden \"%s\": anledningen är okänd, troligtvis "
-"en trasig bildfil"
+msgid "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
+msgstr "Misslyckades med att läsa in bilden \"%s\": anledningen är okänd, troligtvis en trasig bildfil"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:221
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:221
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
-"animation file"
-msgstr ""
-"Misslyckades med att läsa in animeringen \"%s\": anledningen är okänd, "
-"troligtvis en trasig animeringsfil"
+msgid "Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt animation file"
+msgstr "Misslyckades med att läsa in animeringen \"%s\": anledningen är okänd, troligtvis en trasig animeringsfil"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:701
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:701
 #, c-format
 msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
 msgstr "Kan inte läsa in bildinläsningsmodulen: %s: %s"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:716
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:716
 #, c-format
-msgid ""
-"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
-"from a different GTK version?"
-msgstr ""
-"Bildinläsningsmodulen %s exporterar inte rätt gränssnitt; den kanske är från "
-"en annan GTK-version?"
+msgid "Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's from a different GTK version?"
+msgstr "Bildinläsningsmodulen %s exporterar inte rätt gränssnitt; den kanske är från en annan GTK-version?"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:725 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:776
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:725
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:776
 #, c-format
 msgid "Image type '%s' is not supported"
 msgstr "Bildtypen \"%s\" stöds inte"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:849
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:849
 #, c-format
 msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
 msgstr "Kunde inte känna igen bildfilformatet på filen \"%s\""
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:857
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:857
 msgid "Unrecognized image file format"
 msgstr "Okänt bildfilformat"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1025
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1025
 #, c-format
 msgid "Failed to load image '%s': %s"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in bilden \"%s\": %s"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1659 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:952
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1659
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:952
 #, c-format
 msgid "Error writing to image file: %s"
 msgstr "Fel vid skrivning till bildfil: %s"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1704 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1834
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1704
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1834
 #, c-format
 msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
 msgstr "Detta bygge av gdk-pixbuf stöder inte sparande av bildformatet: %s"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1738
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1738
 msgid "Insufficient memory to save image to callback"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att spara bild till återuppringning"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1751
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1751
 msgid "Failed to open temporary file"
 msgstr "Misslyckades med att öppna temporär fil"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1777
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1777
 msgid "Failed to read from temporary file"
 msgstr "Misslyckades med att läsa från temporär fil"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2011
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2011
 #, c-format
 msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
 msgstr "Misslyckades med att öppna \"%s\" för skrivning: %s"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2036
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2036
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
-"s"
-msgstr ""
-"Misslyckades med att stänga \"%s\" när bilden skrevs, all data kanske inte "
-"har sparats korrekt: %s"
+msgid "Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %s"
+msgstr "Misslyckades med att stänga \"%s\" när bilden skrevs, all data kanske inte har sparats korrekt: %s"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2256 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2307
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2256
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2307
 msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att spara bild till en buffert"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2353
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2353
 msgid "Error writing to image stream"
 msgstr "Fel vid skrivning till bildström"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
 #, c-format
-msgid ""
-"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
-"but didn't give a reason for the failure"
-msgstr ""
-"Internt fel: Bildinläsningsmodulen \"%s\" misslyckades med att färdigställa "
-"en åtgärd, men gav inte en anledning till misslyckandet"
+msgid "Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, but didn't give a reason for the failure"
+msgstr "Internt fel: Bildinläsningsmodulen \"%s\" misslyckades med att färdigställa en åtgärd, men gav inte en anledning till misslyckandet"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:372
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:372
 #, c-format
 msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
 msgstr "Inkrementell inläsning av bildtypen \"%s\" stöds inte"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
 msgid "Image header corrupt"
 msgstr "Bildhuvudet är trasigt"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
 msgid "Image format unknown"
 msgstr "Bildformatet är okänt"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:488
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:488
 msgid "Image pixel data corrupt"
 msgstr "Bildpunktsdata är trasigt"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:432
-#, c-format
-msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
-msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
-msgstr[0] "misslyckades med att allokera bildbuffert på %u byte"
-msgstr[1] "misslyckades med att allokera bildbuffert på %u byte"
-
-#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:244
 msgid "Unexpected icon chunk in animation"
 msgstr "Oväntat ikonstycke i animation"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:337
 msgid "Unsupported animation type"
 msgstr "Animationstypen stöds inte"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:406 gdk-pixbuf/io-ani.c:432
-#: gdk-pixbuf/io-ani.c:455 gdk-pixbuf/io-ani.c:482 gdk-pixbuf/io-ani.c:569
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:406
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:432
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:455
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:482
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:569
 msgid "Invalid header in animation"
 msgstr "Ogiltigt huvud i animation"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:380 gdk-pixbuf/io-ani.c:464
-#: gdk-pixbuf/io-ani.c:491 gdk-pixbuf/io-ani.c:542 gdk-pixbuf/io-ani.c:614
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:380
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:464
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:491
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:542
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:614
 msgid "Not enough memory to load animation"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in animation"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:424 gdk-pixbuf/io-ani.c:443
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:424
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:443
 msgid "Malformed chunk in animation"
 msgstr "Felaktigt stycke i animation"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ani.c:711
+#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:711
 msgid "The ANI image format"
 msgstr "Bildformatet ANI"
 
-#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:230 gdk-pixbuf/io-bmp.c:267 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
-#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:370 gdk-pixbuf/io-bmp.c:393 gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:230
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:370
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:393
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
 msgid "BMP image has bogus header data"
 msgstr "BMP-bilden har felaktig huvuddata"
 
-#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:241 gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:241
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
 msgid "Not enough memory to load bitmap image"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in bild"
 
-#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:319
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:319
 msgid "BMP image has unsupported header size"
 msgstr "BMP-bilden har huvudstorlek som inte stöds"
 
 # Osäker.
-#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:357
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:357
 msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
 msgstr "BMP-bilder som är uppifrån-och-ned kan inte komprimeras"
 
-#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:717 gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:717
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
 msgid "Premature end-of-file encountered"
 msgstr "För tidigt filslut påträffades"
 
-#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1329
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1329
 msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
 msgstr "Kunde inte allokera minne för sparande av BMP-fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1370
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1370
 msgid "Couldn't write to BMP file"
 msgstr "Kunde inte skriva till BMP-fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1423 gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1423
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
 msgid "The BMP image format"
 msgstr "Bildformatet BMP"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:222
 #, c-format
 msgid "Failure reading GIF: %s"
 msgstr "Misslyckades med att läsa GIF: %s"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1481 gdk-pixbuf/io-gif.c:1642
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1481
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1642
 msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
 msgstr "GIF-filen saknade en del data (den kanske klipptes på något sätt?)"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:505
 #, c-format
 msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
 msgstr "Internt fel i GIF-inläsaren (%s)"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:579
 msgid "Stack overflow"
 msgstr "Stackspill"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:639
 msgid "GIF image loader cannot understand this image."
 msgstr "GIF-bildinläsaren kan inte förstå denna bild."
 
-#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:668
 msgid "Bad code encountered"
 msgstr "Felaktig kod påträffades"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:678
 msgid "Circular table entry in GIF file"
 msgstr "Cirkulär tabellpost i GIF-filen"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1468 gdk-pixbuf/io-gif.c:1515
-#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:866
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1468
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1515
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
 msgid "Not enough memory to load GIF file"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in GIF-fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gif.c:960
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:960
 msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att komponera en ram i GIF-fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
 msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
 msgstr "GIF-bilden är trasig (felaktig LZW-komprimering)"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
 msgid "File does not appear to be a GIF file"
 msgstr "Filen verkar inte vara en GIF-fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1194
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1194
 #, c-format
 msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
 msgstr "Version %s av filformatet GIF stöds inte"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1303
-msgid ""
-"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
-"colormap."
-msgstr ""
-"GIF-bilden har ingen global färgkarta, och en ram i den saknar lokal "
-"färgkarta."
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1303
+msgid "GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local colormap."
+msgstr "GIF-bilden har ingen global färgkarta, och en ram i den saknar lokal färgkarta."
 
-#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1537
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1537
 msgid "GIF image was truncated or incomplete."
 msgstr "GIF-bilden var trunkerad eller ofullständig."
 
-#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1693 gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1693
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
 msgid "The GIF image format"
 msgstr "Bildformatet GIF"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ico.c:211 gdk-pixbuf/io-ico.c:225 gdk-pixbuf/io-ico.c:277
-#: gdk-pixbuf/io-ico.c:290 gdk-pixbuf/io-ico.c:359
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:211
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:225
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:277
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:290
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:359
 msgid "Invalid header in icon"
 msgstr "Ogiltigt huvud i ikon"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ico.c:240 gdk-pixbuf/io-ico.c:300 gdk-pixbuf/io-ico.c:369
-#: gdk-pixbuf/io-ico.c:432 gdk-pixbuf/io-ico.c:462
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:240
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:300
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:369
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:432
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:462
 msgid "Not enough memory to load icon"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in ikon"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
-#: gdk-pixbuf/io-ico.c:322
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:322
 msgid "Icon has zero width"
 msgstr "Ikonens bredd är noll"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
-#: gdk-pixbuf/io-ico.c:332
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:332
 msgid "Icon has zero height"
 msgstr "Ikonens höjd är noll"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ico.c:384
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:384
 msgid "Compressed icons are not supported"
 msgstr "Komprimerade ikoner stöds inte"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ico.c:417
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:417
 msgid "Unsupported icon type"
 msgstr "Ikontypen stöds inte"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ico.c:511
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:511
 msgid "Not enough memory to load ICO file"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in ICO-fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ico.c:976
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:976
 msgid "Image too large to be saved as ICO"
 msgstr "Bilden för stor för att sparas som ICO"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ico.c:987
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:987
 msgid "Cursor hotspot outside image"
 msgstr "Markörpunkt utanför bilden"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1010
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1010
 #, c-format
 msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
 msgstr "Djupet stöds inte för ICO-fil: %d"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1245 gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:59
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1245
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:59
 msgid "The ICO image format"
 msgstr "Bildformatet ICO"
 
-#: gdk-pixbuf/io-icns.c:347
+#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:347
 #, c-format
 msgid "Error reading ICNS image: %s"
 msgstr "Fel vid läsning av ICNS-bild: %s"
 
-#: gdk-pixbuf/io-icns.c:364
+#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:364
 msgid "Could not decode ICNS file"
 msgstr "Kunde inte avkoda ICNS-fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-icns.c:397
+#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:397
 msgid "The ICNS image format"
 msgstr "Bildformatet ICNS"
 
-#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:75
+#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:75
 msgid "Couldn't allocate memory for stream"
 msgstr "Kunde inte allokera minne för ström"
 
-#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:105
+#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:105
 msgid "Couldn't decode image"
 msgstr "Kunde inte avkoda bild"
 
-#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:123
+#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:123
 msgid "Transformed JPEG2000 has zero width or height"
 msgstr "Transformerad JPEG2000 har bredden eller höjden noll."
 
-#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:137
+#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:137
 msgid "Image type currently not supported"
 msgstr "Bildtypen stöds inte för tillfället"
 
-#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:149 gdk-pixbuf/io-jasper.c:157
+#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:149
+#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:157
 msgid "Couldn't allocate memory for color profile"
 msgstr "Kunde inte allokera minne för färgprofil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:183
+#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:183
 msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att öppna JPEG 2000-fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:262
+#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:262
 msgid "Couldn't allocate memory to buffer image data"
 msgstr "Kunde inte allokera minne för att buffra bilddata"
 
-#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:306
+#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:306
 msgid "The JPEG 2000 image format"
 msgstr "Bildformatet JPEG 2000"
 
-#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
 #, c-format
 msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
 msgstr "Fel vid tolkning av JPEG-bildfil (%s)"
 
-#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:529
-msgid ""
-"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
-"memory"
-msgstr ""
-"Inte tillräckligt med minne för att läsa in bild, försök att avsluta några "
-"program för att frigöra minne"
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:529
+msgid "Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free memory"
+msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in bild, försök att avsluta några program för att frigöra minne"
 
-#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:570 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:776
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:570
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:776
 #, c-format
 msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
 msgstr "JPEG-färgrymden stöds inte (%s)"
 
-#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:668 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:944 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1177
-#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1186
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:668
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:944
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1177
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1186
 msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
 msgstr "Kunde inte allokera minne för inläsning av JPEG-fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:920
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:920
 msgid "Transformed JPEG has zero width or height."
 msgstr "Transformerad JPEG har bredden eller höjden noll."
 
-#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1133 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:53
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1133
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:53
 #, c-format
-msgid ""
-"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
-"parsed."
-msgstr ""
-"JPEG-kvaliteten måste vara ett värde mellan 0 och 100; värdet \"%s\" kunde "
-"inte tolkas."
+msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be parsed."
+msgstr "JPEG-kvaliteten måste vara ett värde mellan 0 och 100; värdet \"%s\" kunde inte tolkas."
 
-#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1148 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:68
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1148
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:68
 #, c-format
-msgid ""
-"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
-msgstr ""
-"JPEG-kvaliteten måste vara ett värde mellan 0 och 100; värdet \"%d\" är inte "
-"tillåtet."
+msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
+msgstr "JPEG-kvaliteten måste vara ett värde mellan 0 och 100; värdet \"%d\" är inte tillåtet."
 
-#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1310 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:136
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1310
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:136
 msgid "The JPEG image format"
 msgstr "Bildformatet JPEG"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:187
+#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:187
 msgid "Couldn't allocate memory for header"
 msgstr "Kunde inte allokera minne för huvud"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:202 gdk-pixbuf/io-pcx.c:560
+#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:202
+#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:560
 msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
 msgstr "Kunde inte allokera minne för sammanhangsbuffert"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:601
+#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:601
 msgid "Image has invalid width and/or height"
 msgstr "Bilden har ogiltig bredd och/eller höjd"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:613 gdk-pixbuf/io-pcx.c:674
+#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:613
+#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:674
 msgid "Image has unsupported bpp"
 msgstr "Bilden har bitdjup som inte stöds"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:618 gdk-pixbuf/io-pcx.c:626
+#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:618
+#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:626
 #, c-format
 msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
 msgstr "Bilden har ett antal %d-bitplan som inte stöds"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:642
+#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:642
 msgid "Couldn't create new pixbuf"
 msgstr "Kunde inte skapa ny pixbuf"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:650
+#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:650
 msgid "Couldn't allocate memory for line data"
 msgstr "Kunde inte allokera minne för raddata"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:657
+#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:657
 msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
 msgstr "Kunde inte allokera minne för palettdata"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:704
+#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:704
 msgid "Didn't get all lines of PCX image"
 msgstr "Fick inte tag i alla rader för PCX-bild"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:711
+#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:711
 msgid "No palette found at end of PCX data"
 msgstr "Ingen palett hittades vid slutet av PCX-data"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:756
+#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:756
 msgid "The PCX image format"
 msgstr "Bildformatet PCX"
 
-#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:55
 msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
 msgstr "Bitar per kanal i PNG-bilden är ogiltigt."
 
-#: gdk-pixbuf/io-png.c:136 gdk-pixbuf/io-png.c:618
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:136
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:618
 msgid "Transformed PNG has zero width or height."
 msgstr "Transformerad PNG har bredden eller höjden noll."
 
-#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:144
 msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
 msgstr "Bitar per kanal av transformerad PNG är inte 8."
 
-#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:153
 msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
 msgstr "Transformerad PNG är inte RGB eller RGBA."
 
-#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:162
 msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
-msgstr ""
-"Transformerad PNG har antal kanaler som inte stöds, måste vara 3 eller 4."
+msgstr "Transformerad PNG har antal kanaler som inte stöds, måste vara 3 eller 4."
 
-#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:183
 #, c-format
 msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
 msgstr "Ã?desdigert fel i PNG-bildfil: %s"
 
-#: gdk-pixbuf/io-png.c:310
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:310
 msgid "Insufficient memory to load PNG file"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in PNG-fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-png.c:633
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:633
 #, c-format
-msgid ""
-"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
-"applications to reduce memory usage"
-msgstr ""
-"Inte tillräckligt med minne för att lagra en %ld � %ld stor bild; försök att "
-"avsluta några program för att frigöra minne"
+msgid "Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some applications to reduce memory usage"
+msgstr "Inte tillräckligt med minne för att lagra en %ld � %ld stor bild; försök att avsluta några program för att frigöra minne"
 
-#: gdk-pixbuf/io-png.c:684
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:684
 msgid "Fatal error reading PNG image file"
 msgstr "�desdigert fel vid läsning av PNG-bildfil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-png.c:733
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:733
 #, c-format
 msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
 msgstr "�desdigert fel vid läsning av PNG-bildfil: %s"
 
-#: gdk-pixbuf/io-png.c:825
-msgid ""
-"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:825
+msgid "Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
 msgstr "Nycklar för PNG-textstycken måste ha minst 1 och som mest 79 tecken."
 
-#: gdk-pixbuf/io-png.c:833
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:833
 msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
 msgstr "Nycklar för PNG-textstycken måste vara ASCII-tecken."
 
-#: gdk-pixbuf/io-png.c:846 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:56
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:846
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:56
 #, c-format
-msgid ""
-"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
-"be parsed."
-msgstr ""
-"PNG-komprimeringsnivån måste vara ett värde mellan 0 och 9; värdet \"%s\" "
-"kunde inte tolkas."
+msgid "PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not be parsed."
+msgstr "PNG-komprimeringsnivån måste vara ett värde mellan 0 och 9; värdet \"%s\" kunde inte tolkas."
 
-#: gdk-pixbuf/io-png.c:858 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:68
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:858
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:68
 #, c-format
-msgid ""
-"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
-"allowed."
-msgstr ""
-"PNG-komprimeringsnivån måste vara ett värde mellan 0 och 9; värdet \"%d\" är "
-"inte tillåtet."
+msgid "PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not allowed."
+msgstr "PNG-komprimeringsnivån måste vara ett värde mellan 0 och 9; värdet \"%d\" är inte tillåtet."
 
-#: gdk-pixbuf/io-png.c:896
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:896
 #, c-format
 msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
-msgstr ""
-"Värdet för PNG-textstycket %s kan inte konverteras till ISO-8859-1-kodning."
+msgstr "Värdet för PNG-textstycket %s kan inte konverteras till ISO-8859-1-kodning."
 
-#: gdk-pixbuf/io-png.c:1045 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:133
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1045
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:133
 msgid "The PNG image format"
 msgstr "Bildformatet PNG"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:250
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:250
 msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
 msgstr "PNM-inläsaren förväntade ett heltal, men fick inte"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:282
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:282
 msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
 msgstr "PNM-filen har en ogiltig första byte"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:312
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:312
 msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
 msgstr "PNM-filen är inte i ett känt underformat av PNM"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:337
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:337
 msgid "PNM file has an image width of 0"
 msgstr "PNM-filens bildbredd är 0"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:358
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:358
 msgid "PNM file has an image height of 0"
 msgstr "PNM-filens bildhöjd är 0"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:381
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:381
 msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
 msgstr "Maximala färgvärdet i PNM-filen är 0"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:389
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:389
 msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
 msgstr "Maximala färgvärdet i PNM-filen är för stort"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:429 gdk-pixbuf/io-pnm.c:459 gdk-pixbuf/io-pnm.c:504
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:429
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:459
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:504
 msgid "Raw PNM image type is invalid"
 msgstr "Råa PNM-bildtypen är ogiltig"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:654
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:654
 msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
 msgstr "PNM-bildinläsaren stöder inte detta underformat av PNM"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:741 gdk-pixbuf/io-pnm.c:968
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:741
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:968
 msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
 msgstr "Råa PNM-format kräver precis ett blanktecken före provdata"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:768
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:768
 msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
 msgstr "Kan inte allokera minne för inläsning av PNM-bild"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:818
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:818
 msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in PNM-sammanhangsstruktur"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
 msgid "Unexpected end of PNM image data"
 msgstr "Oväntat slut på PNM-bilddata"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:997
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:997
 msgid "Insufficient memory to load PNM file"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in PNM-fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1081
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1081
 msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
 msgstr "Bildformatsfamiljen PNM/PBM/PGM/PPM"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
+#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:126
 msgid "RAS image has bogus header data"
 msgstr "RAS-bilden har felaktig huvuddata"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
+#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:148
 msgid "RAS image has unknown type"
 msgstr "RAS-bilden har okänd typ"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
+#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:156
 msgid "unsupported RAS image variation"
 msgstr "RAS-bildvariationen stöds inte"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
+#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:171
+#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:200
 msgid "Not enough memory to load RAS image"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in RAS-bild"
 
-#: gdk-pixbuf/io-ras.c:545
+#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:545
 msgid "The Sun raster image format"
 msgstr "Bildformatet Sun-raster"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tga.c:154
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:154
 msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
 msgstr "Kan inte allokera minne för IOBuffer-struct"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tga.c:173
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:173
 msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
 msgstr "Kan inte allokera minne för IOBuffer-data"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tga.c:184
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:184
 msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
 msgstr "Kan inte omallokera IOBuffer-data"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tga.c:214
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:214
 msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
 msgstr "Kan inte allokera temporära IOBuffer-data"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tga.c:347
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:347
 msgid "Cannot allocate new pixbuf"
 msgstr "Kan inte allokera ny pixbuf"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tga.c:687
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:687
 msgid "Cannot allocate colormap structure"
 msgstr "Kan inte allokera färgkartestruktur"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tga.c:694
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:694
 msgid "Cannot allocate colormap entries"
 msgstr "Kan inte allokera färgkarteposter"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tga.c:716
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:716
 msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
 msgstr "Oväntat bitdjup för färgkarteposter"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tga.c:734
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:734
 msgid "Cannot allocate TGA header memory"
 msgstr "Kan inte allokera TGA-huvudminne"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tga.c:767
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:767
 msgid "TGA image has invalid dimensions"
 msgstr "TGA-bilden har ogiltiga dimensioner"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tga.c:773 gdk-pixbuf/io-tga.c:782 gdk-pixbuf/io-tga.c:792
-#: gdk-pixbuf/io-tga.c:802 gdk-pixbuf/io-tga.c:809
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:773
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:782
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:792
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:802
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:809
 msgid "TGA image type not supported"
 msgstr "TGA-bildtypen stöds inte"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tga.c:856
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:856
 msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
 msgstr "Kan inte allokera minne för TGA-kontextstruct"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tga.c:921
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:921
 msgid "Excess data in file"
 msgstr "För mycket data i fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1002
+#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:1002
 msgid "The Targa image format"
 msgstr "Bildformatet Targa"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:160
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:160
 msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
 msgstr "Kunde inte få tag i bildbredden (felaktig TIFF-fil)"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:167
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:167
 msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
 msgstr "Kunde inte få tag i bildhöjden (felaktig TIFF-fil)"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:175
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:175
 msgid "Width or height of TIFF image is zero"
 msgstr "Bredden eller höjden på TIFF-bilden är noll"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:184 gdk-pixbuf/io-tiff.c:193
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:184
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:193
 msgid "Dimensions of TIFF image too large"
 msgstr "TIFF-bildens dimensioner är för stora"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:217 gdk-pixbuf/io-tiff.c:229 gdk-pixbuf/io-tiff.c:541
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:217
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:229
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:541
 msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att öppna TIFF-fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:275
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:275
 msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in RGB-data från TIFF-fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:331
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:331
 msgid "Failed to open TIFF image"
 msgstr "Misslyckades med att öppna TIFF-bild"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:343 gdk-pixbuf/io-tiff.c:722
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:343
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:722
 msgid "TIFFClose operation failed"
 msgstr "�tgärden TIFFClose misslyckades"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:473 gdk-pixbuf/io-tiff.c:486
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:473
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:486
 msgid "Failed to load TIFF image"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in TIFF-bild"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:670
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:670
 msgid "Failed to save TIFF image"
 msgstr "Misslyckades med att spara TIFF-bild"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:708
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:708
 msgid "Failed to write TIFF data"
 msgstr "Misslyckades med att skriva TIFF-data"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:760
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:760
 msgid "Couldn't write to TIFF file"
 msgstr "Kunde inte skriva till TIFF-fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:815
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:815
 msgid "The TIFF image format"
 msgstr "Bildformatet TIFF"
 
-#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
+#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
 msgid "Image has zero width"
 msgstr "Bilden har ingen bredd"
 
-#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
+#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
 msgid "Image has zero height"
 msgstr "Bilden har ingen höjd"
 
-#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
+#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
 msgid "Not enough memory to load image"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in bild"
 
-#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
+#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
 msgid "Couldn't save the rest"
 msgstr "Kunde inte spara resten"
 
-#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:375
+#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:375
 msgid "The WBMP image format"
 msgstr "Bildformatet WBMP"
 
-#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
+#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
 msgid "Invalid XBM file"
 msgstr "Ogiltig XBM-fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:305
+#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:305
 msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in XBM-bildfil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:453
+#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:453
 msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
 msgstr "Misslyckades med att skriva till temporär fil vid inläsning av XBM-fil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:492
+#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:492
 msgid "The XBM image format"
 msgstr "Bildformatet XBM"
 
-#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:468
+#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:468
 msgid "No XPM header found"
 msgstr "Inget XPM-huvud hittades"
 
-#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:477
+#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:477
 msgid "Invalid XPM header"
 msgstr "Ogiltigt XPM-huvud"
 
-#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:485
+#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:485
 msgid "XPM file has image width <= 0"
 msgstr "XPM-filen har bildbredd <= 0"
 
-#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:493
+#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:493
 msgid "XPM file has image height <= 0"
 msgstr "XPM-filen har bildhöjd <= 0"
 
-#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:501
+#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:501
 msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
 msgstr "XPM har ogiltigt antal tecken per bildpunkt"
 
-#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:510
+#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:510
 msgid "XPM file has invalid number of colors"
 msgstr "XPM-filen har ogiltigt antal färger"
 
-#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:522 gdk-pixbuf/io-xpm.c:531 gdk-pixbuf/io-xpm.c:583
+#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:522
+#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:531
+#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:583
 msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
 msgstr "Kan inte allokera minne för inläsning av XPM-bild"
 
-#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:545
+#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:545
 msgid "Cannot read XPM colormap"
 msgstr "Kan inte läsa XPM-färgkarta"
 
-#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:777
+#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:777
 msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
 msgstr "Misslyckades med skrivning till temporär fil vid inläsning av XPM-bild"
 
-#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:816
+#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:816
 msgid "The XPM image format"
 msgstr "Bildformatet XPM"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gdip-emf.c:59
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-emf.c:59
 msgid "The EMF image format"
 msgstr "Bildformatet EMF"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:220
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:220
 #, c-format
 msgid "Could not allocate memory: %s"
 msgstr "Kunde inte allokera minne: %s"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:245 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:360
-#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:394
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:245
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:360
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:394
 #, c-format
 msgid "Could not create stream: %s"
 msgstr "Kunde inte skapa ström: %s"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:259
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:259
 #, c-format
 msgid "Could not seek stream: %s"
 msgstr "Kunde inte spola i ström: %s"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:271
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:271
 #, c-format
 msgid "Could not read from stream: %s"
 msgstr "Kunde inte läsa från ström: %s"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:683 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:815
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:683
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:815
 msgid "Couldn't load bitmap"
 msgstr "Kunde inte läsa in bitmap"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:838
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:838
 msgid "Couldn't load metafile"
 msgstr "Kunde inte läsa in metafil"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:997
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:997
 msgid "Unsupported image format for GDI+"
 msgstr "GDI+-bildformatet stöds inte"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:1004
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:1004
 msgid "Couldn't save"
 msgstr "Kunde inte spara"
 
-#: gdk-pixbuf/io-gdip-wmf.c:58
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-wmf.c:58
 msgid "The WMF image format"
 msgstr "Bildformatet WMF"
 
 #. Description of --sync in --help output
-#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:54
+#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:54
 msgid "Don't batch GDI requests"
 msgstr "Samla inte GDI-förfrågningar i en batch"
 
 #. Description of --no-wintab in --help output
-#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:56
+#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:56
 msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
 msgstr "Använd inte Wintab-API:t för stöd av ritbrädor"
 
 #. Description of --ignore-wintab in --help output
-#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:58
+#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:58
 msgid "Same as --no-wintab"
 msgstr "Samma som --no-wintab"
 
 #. Description of --use-wintab in --help output
-#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
+#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
 msgid "Do use the Wintab API [default]"
 msgstr "Använd inte Wintab-API:t [standard]"
 
 #. Description of --max-colors=COLORS in --help output
-#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
+#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
 msgid "Size of the palette in 8 bit mode"
 msgstr "Storlek på paletten i 8-bitarsläge"
 
 #. Placeholder in --max-colors=COLORS in --help output
-#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:63
+#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:63
 msgid "COLORS"
 msgstr "FÃ?RGER"
 
 #. Description of --sync in --help output
-#: gdk/x11/gdkmain-x11.c:92
+#: ../gdk/x11/gdkmain-x11.c:92
 msgid "Make X calls synchronous"
 msgstr "Gör X-anrop synkrona"
 
-#: gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:311
+#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:311
 #, c-format
 msgid "Starting %s"
 msgstr "Startar %s"
 
-#: gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:313
+#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:313
 #, c-format
 msgid "Opening %s"
 msgstr "Ã?ppnar %s"
 
-#: gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:316
-#, c-format
-msgid "Opening %d Item"
-msgid_plural "Opening %d Items"
-msgstr[0] "Ã?ppnar %d objekt"
-msgstr[1] "Ã?ppnar %d objekt"
-
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:183
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:183
 msgid "Could not show link"
-msgstr "Kunde inte tömma lista"
+msgstr "Kunde inte visa länken"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:306 gtk/gtkaboutdialog.c:2200
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:306
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2200
 msgid "License"
 msgstr "Licens"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:307
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:307
 msgid "The license of the program"
 msgstr "Licensen för programmet"
 
 #. Add the credits button
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:545
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:545
 msgid "C_redits"
 msgstr "Ta_ck"
 
 #. Add the license button
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:559
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:559
 msgid "_License"
 msgstr "_Licens"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:827
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:827
 #, c-format
 msgid "About %s"
 msgstr "Om %s"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:2123
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2123
 msgid "Credits"
 msgstr "Tack"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:2152
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2152
 msgid "Written by"
 msgstr "Skrivet av"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:2155
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2155
 msgid "Documented by"
 msgstr "Dokumenterat av"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:2167
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2167
 msgid "Translated by"
 msgstr "Ã?versatt av"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:2171
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2171
 msgid "Artwork by"
 msgstr "Grafik av"
 
@@ -1226,7 +1235,7 @@ msgstr "Grafik av"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:91
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:91
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Shift"
 msgstr "Skift"
@@ -1236,7 +1245,7 @@ msgstr "Skift"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:97
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:97
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Ctrl"
 msgstr "Ctrl"
@@ -1246,7 +1255,7 @@ msgstr "Ctrl"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:103
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:103
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Alt"
 msgstr "Alt"
@@ -1256,7 +1265,7 @@ msgstr "Alt"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:671
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:671
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Super"
 msgstr "Super"
@@ -1266,7 +1275,7 @@ msgstr "Super"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:684
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:684
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Hyper"
 msgstr "Hyper"
@@ -1276,37 +1285,37 @@ msgstr "Hyper"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:698
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:698
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Meta"
 msgstr "Meta"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:715
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:715
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Space"
 msgstr "Blanksteg"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:718
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:718
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Backslash"
 msgstr "Omvänt snedstreck"
 
-#: gtk/gtkbuilderparser.c:343
+#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:343
 #, c-format
 msgid "Invalid type function on line %d: '%s'"
 msgstr "Ogiltig typfunktion på rad %d: \"%s\""
 
-#: gtk/gtkbuilderparser.c:402
+#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:402
 #, c-format
 msgid "Duplicate object id '%s' on line %d (previously on line %d)"
 msgstr "Duplikat objekt-id \"%s\" på rad %d (tidigare på rad %d)"
 
-#: gtk/gtkbuilderparser.c:853
+#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:853
 #, c-format
 msgid "Invalid root element: '%s'"
 msgstr "Ogiltigt rotelement: \"%s\""
 
-#: gtk/gtkbuilderparser.c:892
+#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:892
 #, c-format
 msgid "Unhandled tag: '%s'"
 msgstr "Ohanterad tagg: \"%s\""
@@ -1320,7 +1329,7 @@ msgstr "Ohanterad tagg: \"%s\""
 #. * so if you have a default text direction of RTL and YM, then
 #. * the year will appear on the right.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:758
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:758
 msgid "calendar:MY"
 msgstr "calendar:MY"
 
@@ -1330,7 +1339,7 @@ msgstr "calendar:MY"
 #. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
 #. * to be the first day of the week, and so on.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:796
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:796
 msgid "calendar:week_start:0"
 msgstr "calendar:week_start:1"
 
@@ -1339,7 +1348,7 @@ msgstr "calendar:week_start:1"
 #. *
 #. * If you don't understand this, leave it as "2000"
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:1803
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:1803
 msgctxt "year measurement template"
 msgid "2000"
 msgstr "2000"
@@ -1354,7 +1363,8 @@ msgstr "2000"
 #. * digits. That needs support from your system and locale definition
 #. * too.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:1834 gtk/gtkcalendar.c:2492
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:1834
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:2492
 #, c-format
 msgctxt "calendar:day:digits"
 msgid "%d"
@@ -1370,7 +1380,8 @@ msgstr "%d"
 #. * digits. That needs support from your system and locale definition
 #. * too.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:1866 gtk/gtkcalendar.c:2355
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:1866
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:2355
 #, c-format
 msgctxt "calendar:week:digits"
 msgid "%d"
@@ -1386,7 +1397,7 @@ msgstr "%d"
 #. *
 #. * "%Y" is appropriate for most locales.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:2146
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:2146
 msgctxt "calendar year format"
 msgid "%Y"
 msgstr "%Y"
@@ -1394,7 +1405,7 @@ msgstr "%Y"
 #. This label is displayed in a treeview cell displaying
 #. * a disabled accelerator key combination.
 #.
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:243
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:243
 msgctxt "Accelerator"
 msgid "Disabled"
 msgstr "Inaktiverad"
@@ -1403,222 +1414,197 @@ msgstr "Inaktiverad"
 #. * an accelerator key combination that is not valid according
 #. * to gtk_accelerator_valid().
 #.
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:253
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:253
 msgctxt "Accelerator"
 msgid "Invalid"
-msgstr "Ogiltig uri"
+msgstr "Ogiltig"
 
 #. This label is displayed in a treeview cell displaying
 #. * an accelerator when the cell is clicked to change the
 #. * acelerator.
 #.
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:388 gtk/gtkcellrendereraccel.c:600
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:388
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:600
 msgid "New accelerator..."
 msgstr "Ny snabbtangent..."
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:361 gtk/gtkcellrendererprogress.c:448
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:361
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:448
 #, c-format
 msgctxt "progress bar label"
 msgid "%d %%"
 msgstr "%d %%"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:188 gtk/gtkcolorbutton.c:559
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:188
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:559
 msgid "Pick a Color"
 msgstr "Välj en färg"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:448
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:448
 msgid "Received invalid color data\n"
 msgstr "Mottog ogiltig färgdata\n"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:354
-msgid ""
-"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
-"lightness of that color using the inner triangle."
-msgstr ""
-"Välj den färg som du vill ha från den yttre ringen. Välj mörkheten eller "
-"ljusheten på den färgen genom att använda den inre triangeln."
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:354
+msgid "Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or lightness of that color using the inner triangle."
+msgstr "Välj den färg som du vill ha från den yttre ringen. Välj mörkheten eller ljusheten på den färgen genom att använda den inre triangeln."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:378
-msgid ""
-"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
-"that color."
-msgstr ""
-"Klicka på pipetten, och klicka sedan på en färg någonstans på din skärm för "
-"att välja den färgen."
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:378
+msgid "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select that color."
+msgstr "Klicka på pipetten, och klicka sedan på en färg någonstans på din skärm för att välja den färgen."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:387
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:387
 msgid "_Hue:"
 msgstr "_Nyans:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:388
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:388
 msgid "Position on the color wheel."
 msgstr "Position på färghjulet."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:390
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:390
 msgid "_Saturation:"
 msgstr "_Mättnad:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:391
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:391
 msgid "\"Deepness\" of the color."
 msgstr "\"Djup\" på färgen."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:392
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:392
 msgid "_Value:"
 msgstr "_Värde:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:393
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:393
 msgid "Brightness of the color."
 msgstr "Ljushet på färgen."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:394
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:394
 msgid "_Red:"
 msgstr "_Röd:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:395
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:395
 msgid "Amount of red light in the color."
 msgstr "Mängd rött ljus i färgen."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:396
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:396
 msgid "_Green:"
 msgstr "_Grön:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:397
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:397
 msgid "Amount of green light in the color."
 msgstr "Mängd grönt ljus i färgen."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:398
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:398
 msgid "_Blue:"
 msgstr "_Blå:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:399
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:399
 msgid "Amount of blue light in the color."
 msgstr "Mängd blått ljus i bilden."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:402
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:402
 msgid "Op_acity:"
 msgstr "Op_acitet:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:409 gtk/gtkcolorsel.c:419
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:409
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:419
 msgid "Transparency of the color."
 msgstr "Genomskinlighet för färgen."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:426
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:426
 msgid "Color _name:"
 msgstr "Färg_namn:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:440
-msgid ""
-"You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
-"such as 'orange' in this entry."
-msgstr ""
-"Du kan ange ett hexadecimalt färgvärde i HTML-stil, eller helt enkelt ange "
-"ett engelskt namn på färgen som exempelvis \"orange\" i detta fält."
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:440
+msgid "You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name such as 'orange' in this entry."
+msgstr "Du kan ange ett hexadecimalt färgvärde i HTML-stil, eller helt enkelt ange ett engelskt namn på färgen som exempelvis \"orange\" i detta fält."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:470
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:470
 msgid "_Palette:"
 msgstr "_Palett:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:499
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:499
 msgid "Color Wheel"
 msgstr "Färghjul"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:976
-msgid ""
-"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
-"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
-"current by dragging it to the other color swatch alongside."
-msgstr ""
-"Den färg som valdes tidigare, för att du ska kunna jämföra med den färg du "
-"väljer nu. Du kan dra färgen till en palettpost, eller välja denna färg som "
-"den aktuella genom att dra den till det andra färgprovet."
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:976
+msgid "The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as current by dragging it to the other color swatch alongside."
+msgstr "Den färg som valdes tidigare, för att du ska kunna jämföra med den färg du väljer nu. Du kan dra färgen till en palettpost, eller välja denna färg som den aktuella genom att dra den till det andra färgprovet."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:980
-msgid ""
-"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
-"it for use in the future."
-msgstr ""
-"Färgen som du valt. Du kan dra den här färgen till en palettpost för att "
-"spara den för framtida bruk."
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:980
+msgid "The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save it for use in the future."
+msgstr "Färgen som du valt. Du kan dra den här färgen till en palettpost för att spara den för framtida bruk."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:1363
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1363
 msgid "_Save color here"
 msgstr "_Spara färgen här"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:1568
-msgid ""
-"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
-"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
-msgstr ""
-"Klicka på denna palettpost för att göra den till aktuell färg. För att ändra "
-"denna post kan du dra ett färgprov hit eller högerklicka och välja \"Spara "
-"färg här\"."
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1568
+msgid "Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
+msgstr "Klicka på denna palettpost för att göra den till aktuell färg. För att ändra denna post kan du dra ett färgprov hit eller högerklicka och välja \"Spara färg här\"."
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:170
+#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:170
 msgid "Color Selection"
 msgstr "Färgval"
 
-#: gtk/gtkentry.c:8448 gtk/gtktextview.c:7767
+#: ../gtk/gtkentry.c:8448
+#: ../gtk/gtktextview.c:7767
 msgid "Input _Methods"
 msgstr "Inmatnings_metoder"
 
-#: gtk/gtkentry.c:8462 gtk/gtktextview.c:7781
+#: ../gtk/gtkentry.c:8462
+#: ../gtk/gtktextview.c:7781
 msgid "_Insert Unicode Control Character"
 msgstr "_Infoga Unicode-styrtecken"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9830
+#: ../gtk/gtkentry.c:9830
 msgid "Caps Lock is on"
 msgstr "Caps Lock är aktiverad"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:64
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:64
 msgid "Select A File"
 msgstr "Välj en fil"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:65 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1932
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:65
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1932
 msgid "Desktop"
 msgstr "Skrivbord"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:66
 msgid "(None)"
 msgstr "(Ingen)"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:2014
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:2014
 msgid "Other..."
 msgstr "Annan..."
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:148
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:148
 msgid "Type name of new folder"
 msgstr "Ange namnet på den nya mappen"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1058
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1058
 msgid "Could not retrieve information about the file"
 msgstr "Kunde inte hämta information om filen"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1069
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1069
 msgid "Could not add a bookmark"
 msgstr "Kunde inte lägga till ett bokmärke"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1080
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1080
 msgid "Could not remove bookmark"
 msgstr "Kunde inte ta bort bokmärke"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1091
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1091
 msgid "The folder could not be created"
 msgstr "Mappen kunde inte skapas"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1104
-msgid ""
-"The folder could not be created, as a file with the same name already "
-"exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
-msgstr ""
-"Mappen kunde inte skapas eftersom det redan finns en fil med samma namn. "
-"Prova att använda ett annat namn på mappen, eller byt namn på filen först."
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1104
+msgid "The folder could not be created, as a file with the same name already exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
+msgstr "Mappen kunde inte skapas eftersom det redan finns en fil med samma namn. Prova att använda ett annat namn på mappen, eller byt namn på filen först."
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1115
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1115
 msgid "Invalid file name"
 msgstr "Ogiltigt filnamn"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1125
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1125
 msgid "The folder contents could not be displayed"
 msgstr "Mappinnehållet kunde inte visas"
 
@@ -1626,231 +1612,230 @@ msgstr "Mappinnehållet kunde inte visas"
 #. * is a hostname. Nautilus and the panel contain the same string
 #. * to translate.
 #.
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1675
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1675
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s på %2$s"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1851
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1851
 msgid "Search"
 msgstr "Sök"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1875
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1875
 msgid "Recently Used"
 msgstr "Tidigare använda"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2511
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2511
 msgid "Select which types of files are shown"
 msgstr "Välj vilka typer av filer som visas"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2940
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2940
 #, c-format
 msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
 msgstr "Lägg till mappen \"%s\" till bokmärkena"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2981
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2981
 #, c-format
 msgid "Add the current folder to the bookmarks"
 msgstr "Lägg till den aktuella mappen till dina bokmärken"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2983
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2983
 #, c-format
 msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
 msgstr "Lägg till de valda mapparna till bokmärkena"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3023
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3023
 #, c-format
 msgid "Remove the bookmark '%s'"
 msgstr "Ta bort bokmärket \"%s\""
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3741
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3741
 msgid "Remove"
 msgstr "Ta bort"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3750
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3750
 msgid "Rename..."
 msgstr "Byt namn..."
 
 #. Accessible object name for the file chooser's shortcuts pane
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3896
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3896
 msgid "Places"
 msgstr "Platser"
 
 #. Column header for the file chooser's shortcuts pane
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3953
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3953
 msgid "_Places"
 msgstr "_Platser"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4009
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4009
 msgid "_Add"
 msgstr "_Lägg till"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4016
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4016
 msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
 msgstr "Lägg till den valda mappen i bokmärkena"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4021
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4021
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Ta bort"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4028
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4028
 msgid "Remove the selected bookmark"
 msgstr "Ta bort markerat bokmärke"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4137
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4137
 msgid "Could not select file"
 msgstr "Kunde inte välja fil"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4312
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4312
 msgid "_Add to Bookmarks"
 msgstr "_Lägg till i bokmärkena"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4326
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4326
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "Visa _dolda filer"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4333
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4333
 msgid "Show _Size Column"
 msgstr "Visa kolumnen _Storlek"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4623 gtk/gtkfilesel.c:730
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4623
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:730
 msgid "Files"
 msgstr "Filer"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4672
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4672
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4696
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4696
 msgid "Size"
 msgstr "Storlek"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4709
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4709
 msgid "Modified"
 msgstr "Ã?ndrad"
 
 #. Label
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4930 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:796
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4930
+#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:796
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Namn:"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4973
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4973
 msgid "_Browse for other folders"
 msgstr "_Bläddra efter andra mappar"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5245
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5245
 msgid "Type a file name"
 msgstr "Ange ett filnamn"
 
 #. Create Folder
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5286
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5286
 msgid "Create Fo_lder"
 msgstr "Skapa ma_pp"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5296
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5296
 msgid "_Location:"
 msgstr "_Plats:"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5500
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5500
 msgid "Save in _folder:"
 msgstr "Spara i _mappen:"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5502
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5502
 msgid "Create in _folder:"
 msgstr "Skapa i _mappen:"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7243
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7243
 msgid "Cannot change to folder because it is not local"
 msgstr "Kan inte byta till mappen eftersom den inte är lokal"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7868 gtk/gtkfilechooserdefault.c:7889
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7868
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7889
 #, c-format
 msgid "Shortcut %s already exists"
 msgstr "Genvägen %s finns redan"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7979
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7979
 #, c-format
 msgid "Shortcut %s does not exist"
 msgstr "Genvägen %s finns inte"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8241 gtk/gtkprintunixdialog.c:403
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8241
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:403
 #, c-format
 msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "En fil med namnet \"%s\" finns redan. Vill du ersätta den?"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8244 gtk/gtkprintunixdialog.c:407
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8244
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:407
 #, c-format
-msgid ""
-"The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
-msgstr ""
-"Filen finns redan i \"%s\". Att ersätta den kommer att skriva över dess "
-"innehåll."
+msgid "The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
+msgstr "Filen finns redan i \"%s\". Att ersätta den kommer att skriva över dess innehåll."
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8249 gtk/gtkprintunixdialog.c:414
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8249
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:414
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Ersätt"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:9011
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9011
 msgid "Could not start the search process"
 msgstr "Kunde inte starta sökprocessen"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:9012
-msgid ""
-"The program was not able to create a connection to the indexer daemon. "
-"Please make sure it is running."
-msgstr ""
-"Programmet kunde inte skapa en anslutning till indexeringsdemonen. Försäkra "
-"dig om att den kör."
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9012
+msgid "The program was not able to create a connection to the indexer daemon. Please make sure it is running."
+msgstr "Programmet kunde inte skapa en anslutning till indexeringsdemonen. Försäkra dig om att den kör."
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:9026
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9026
 msgid "Could not send the search request"
 msgstr "Kunde inte skicka sökbegäran"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:9499
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9499
 msgid "<b>_Search:</b>"
-msgstr "_Sök:"
+msgstr "<b>_Sök:</b>"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:10232
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10232
 msgid "<b>Recently Used</b>"
-msgstr "Tidigare använda"
+msgstr "<b>Tidigare använda</b>"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:10470
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10470
 #, c-format
 msgid "Could not mount %s"
 msgstr "Kunde inte montera %s"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:11323 gtk/gtkfilechooserdefault.c:11345
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:11416
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:11323
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:11345
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:11416
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:11363
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:11363
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H.%M"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:11365
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:11365
 msgid "Yesterday at %H:%M"
 msgstr "Igår klockan %H.%M"
 
 #. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a file
 #. * chooser's text entry, when the user enters an invalid path.
-#: gtk/gtkfilechooserentry.c:698 gtk/gtkfilechooserentry.c:1163
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:698
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1163
 msgid "Invalid path"
 msgstr "Ogiltig sökväg"
 
 #. translators: this text is shown when there are no completions
 #. * for something the user typed in a file chooser entry
 #.
-#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1095
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1095
 msgid "No match"
 msgstr "Ingen matchning"
 
 #. translators: this text is shown when there is exactly one completion
 #. * for something the user typed in a file chooser entry
 #.
-#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1106
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1106
 msgid "Sole completion"
 msgstr "Enda komplettering"
 
@@ -1858,13 +1843,13 @@ msgstr "Enda komplettering"
 #. * entry is a complete filename, but could be continued to find
 #. * a longer match
 #.
-#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1122
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1122
 msgid "Complete, but not unique"
 msgstr "Komplett, men inte unik"
 
 #. Translators: this text is shown while the system is searching
 #. * for possible completions for filenames in a file chooser entry.
-#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1154
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1154
 msgid "Completing..."
 msgstr "Kompletterar..."
 
@@ -1872,7 +1857,8 @@ msgstr "Kompletterar..."
 #. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a
 #. * file chooser's text entry when the user enters something like
 #. * "sftp://blahblah"; in an app that only supports local filenames.
-#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1176 gtk/gtkfilechooserentry.c:1201
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1176
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1201
 msgid "Only local files may be selected"
 msgstr "Endast lokala filer kan väljas"
 
@@ -1880,150 +1866,148 @@ msgstr "Endast lokala filer kan väljas"
 #. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a
 #. * file chooser's text entry when the user hasn't entered the first '/'
 #. * after a hostname and yet hits Tab (such as "sftp://blahblah[Tab]";)
-#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1185
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1185
 msgid "Incomplete hostname; end it with '/'"
 msgstr "Okomplett värdnamn; avsluta med \"/\""
 
 #. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a file
 #. * chooser's text entry when the user enters a path that does not exist
 #. * and then hits Tab
-#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1196
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1196
 msgid "Path does not exist"
 msgstr "Sökvägen finns inte"
 
-#: gtk/gtkfilechoosersettings.c:487 gtk/gtkfilesel.c:1349
-#: gtk/gtkfilesel.c:1358
+#: ../gtk/gtkfilechoosersettings.c:487
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1349
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1358
 #, c-format
 msgid "Error creating folder '%s': %s"
 msgstr "Fel vid skapande av mappen \"%s\": %s"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:694
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:694
 msgid "Folders"
 msgstr "Mappar"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:698
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:698
 msgid "Fol_ders"
 msgstr "_Mappar"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:734
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:734
 msgid "_Files"
 msgstr "_Filer"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:821 gtk/gtkfilesel.c:2148
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:821
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:2148
 #, c-format
 msgid "Folder unreadable: %s"
 msgstr "Mappen är oläsbar: %s"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:905
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:905
 #, c-format
 msgid ""
-"The file \"%s\" resides on another machine (called %s) and may not be "
-"available to this program.\n"
+"The file \"%s\" resides on another machine (called %s) and may not be available to this program.\n"
 "Are you sure that you want to select it?"
 msgstr ""
-"Filen \"%s\" finns på en annan maskin (kallad %s) och kanske inte är "
-"tillgänglig för detta program.\n"
+"Filen \"%s\" finns på en annan maskin (kallad %s) och kanske inte är tillgänglig för detta program.\n"
 "�r du säker på att du vill välja den?"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1020
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1020
 msgid "_New Folder"
 msgstr "_Ny mapp"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1031
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1031
 msgid "De_lete File"
 msgstr "_Ta bort fil"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1042
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1042
 msgid "_Rename File"
 msgstr "_Byt namn på fil"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1347
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1347
 #, c-format
-msgid ""
-"The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
+msgid "The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
 msgstr "Mappnamnet \"%s\" innehåller tecken som inte är tillåtna i filnamn"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1392
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1392
 msgid "New Folder"
 msgstr "Ny mapp"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1407
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1407
 msgid "_Folder name:"
 msgstr "_Mappnamn:"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1431
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1431
 msgid "C_reate"
 msgstr "S_kapa"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1474 gtk/gtkfilesel.c:1581 gtk/gtkfilesel.c:1594
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1474
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1581
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1594
 #, c-format
 msgid "The filename \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
 msgstr "Filnamnet \"%s\" innehåller tecken som inte är tillåtna i filnamn"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1477 gtk/gtkfilesel.c:1487
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1477
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1487
 #, c-format
 msgid "Error deleting file '%s': %s"
 msgstr "Fel vid borttagning av filen \"%s\": %s"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1530
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1530
 #, c-format
 msgid "Really delete file \"%s\"?"
 msgstr "Verkligen ta bort filen \"%s\"?"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1535
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1535
 msgid "Delete File"
 msgstr "Ta bort fil"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1583
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1583
 #, c-format
 msgid "Error renaming file to \"%s\": %s"
 msgstr "Fel vid namnbyte på filen till \"%s\": %s"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1596
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1596
 #, c-format
 msgid "Error renaming file \"%s\": %s"
 msgstr "Fel vid namnbyte på filen \"%s\": %s"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1605
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1605
 #, c-format
 msgid "Error renaming file \"%s\" to \"%s\": %s"
 msgstr "Fel vid byte av namn på filen \"%s\" till \"%s\": %s"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1652
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1652
 msgid "Rename File"
 msgstr "Byt namn på fil"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1667
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1667
 #, c-format
 msgid "Rename file \"%s\" to:"
 msgstr "Byt namn på filen \"%s\" till:"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:1696
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:1696
 msgid "_Rename"
 msgstr "_Byt namn"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:2128
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:2128
 msgid "_Selection: "
 msgstr "_Markering: "
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:3050
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:3050
 #, c-format
-msgid ""
-"The filename \"%s\" couldn't be converted to UTF-8. (try setting the "
-"environment variable G_FILENAME_ENCODING): %s"
-msgstr ""
-"Filnamnet \"%s\" kunde inte konverteras till UTF-8 (prova att ställa in "
-"miljövariabeln G_FILENAME_ENCODING): %s"
+msgid "The filename \"%s\" couldn't be converted to UTF-8. (try setting the environment variable G_FILENAME_ENCODING): %s"
+msgstr "Filnamnet \"%s\" kunde inte konverteras till UTF-8 (prova att ställa in miljövariabeln G_FILENAME_ENCODING): %s"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:3053
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:3053
 msgid "Invalid UTF-8"
 msgstr "Ogiltig UTF-8"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:3927
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:3927
 msgid "Name too long"
 msgstr "Namnet är för långt"
 
-#: gtk/gtkfilesel.c:3929
+#: ../gtk/gtkfilesel.c:3929
 msgid "Couldn't convert filename"
 msgstr "Kunde inte konvertera filnamn"
 
@@ -2032,75 +2016,76 @@ msgstr "Kunde inte konvertera filnamn"
 #. * token for the fake "File System" volume. So, we'll return a pointer to
 #. * this particular string.
 #.
-#: gtk/gtkfilesystem.c:52
+#: ../gtk/gtkfilesystem.c:52
 msgid "File System"
 msgstr "Filsystem"
 
-#: gtk/gtkfilesystemmodel.c:700
+#: ../gtk/gtkfilesystemmodel.c:700
 msgid "Could not obtain root folder"
 msgstr "Kunde inte hämta rotmapp"
 
-#: gtk/gtkfilesystemmodel.c:1301
+#: ../gtk/gtkfilesystemmodel.c:1301
 msgid "(Empty)"
 msgstr "(Tom)"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:144 gtk/gtkfontbutton.c:266
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:144
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:266
 msgid "Pick a Font"
 msgstr "Välj ett typsnitt"
 
 #. Initialize fields
-#: gtk/gtkfontbutton.c:260
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:260
 msgid "Sans 12"
 msgstr "Sans 12"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:785
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:785
 msgid "Font"
 msgstr "Typsnitt"
 
 #. This is the default text shown in the preview entry, though the user
 #. can set it. Remember that some fonts only have capital letters.
-#: gtk/gtkfontsel.c:75
+#: ../gtk/gtkfontsel.c:75
 msgid "abcdefghijk ABCDEFGHIJK"
 msgstr "abcdefghijk ABCDEFGHIJK"
 
-#: gtk/gtkfontsel.c:343
+#: ../gtk/gtkfontsel.c:343
 msgid "_Family:"
 msgstr "_Familj:"
 
-#: gtk/gtkfontsel.c:349
+#: ../gtk/gtkfontsel.c:349
 msgid "_Style:"
 msgstr "_Stil:"
 
-#: gtk/gtkfontsel.c:355
+#: ../gtk/gtkfontsel.c:355
 msgid "Si_ze:"
 msgstr "S_torlek:"
 
 #. create the text entry widget
-#: gtk/gtkfontsel.c:532
+#: ../gtk/gtkfontsel.c:532
 msgid "_Preview:"
 msgstr "_Förhandsvisning:"
 
-#: gtk/gtkfontsel.c:1649
+#: ../gtk/gtkfontsel.c:1649
 msgid "Font Selection"
 msgstr "Typsnittsval"
 
-#: gtk/gtkgamma.c:408
+#: ../gtk/gtkgamma.c:408
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
-#: gtk/gtkgamma.c:418
+#: ../gtk/gtkgamma.c:418
 msgid "_Gamma value"
 msgstr "_Gammavärde"
 
 #. Remove this icon source so we don't keep trying to
 #. * load it.
 #.
-#: gtk/gtkiconfactory.c:1404
+#: ../gtk/gtkiconfactory.c:1404
 #, c-format
 msgid "Error loading icon: %s"
 msgstr "Fel vid inläsning av ikonen: %s"
 
-#: gtk/gtkicontheme.c:1363
+#: ../gtk/gtkicontheme.c:1363
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not find the icon '%s'. The '%s' theme\n"
@@ -2113,152 +2098,152 @@ msgstr ""
 "Du kan få tag i en kopia från:\n"
 "\t%s"
 
-#: gtk/gtkicontheme.c:1543
+#: ../gtk/gtkicontheme.c:1543
 #, c-format
 msgid "Icon '%s' not present in theme"
 msgstr "Ikonen \"%s\" finns inte i temat"
 
-#: gtk/gtkicontheme.c:3074
+#: ../gtk/gtkicontheme.c:3074
 msgid "Failed to load icon"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in ikon"
 
-#: gtk/gtkimmodule.c:527
+#: ../gtk/gtkimmodule.c:527
 msgid "Simple"
 msgstr "Enkel"
 
-#: gtk/gtkimmulticontext.c:541
+#: ../gtk/gtkimmulticontext.c:541
 msgctxt "input method menu"
 msgid "System"
 msgstr "System"
 
-#: gtk/gtkimmulticontext.c:625
+#: ../gtk/gtkimmulticontext.c:625
 #, c-format
 msgctxt "input method menu"
 msgid "System (%s)"
 msgstr "System (%s)"
 
-#: gtk/gtkinputdialog.c:192
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:192
 msgid "Input"
 msgstr "Inmatning"
 
-#: gtk/gtkinputdialog.c:207
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:207
 msgid "No extended input devices"
 msgstr "Inga utökade inmatningsenheter"
 
-#: gtk/gtkinputdialog.c:220
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:220
 msgid "_Device:"
 msgstr "_Enhet:"
 
-#: gtk/gtkinputdialog.c:237
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:237
 msgid "Disabled"
 msgstr "Avstängd"
 
 # Se http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=148437 -- detta ska vara
 # "skärm"
-#: gtk/gtkinputdialog.c:244
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:244
 msgid "Screen"
 msgstr "Skärm"
 
-#: gtk/gtkinputdialog.c:251
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:251
 msgid "Window"
 msgstr "Fönster"
 
-#: gtk/gtkinputdialog.c:258
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:258
 msgid "_Mode:"
 msgstr "_Läge:"
 
 #. The axis listbox
-#: gtk/gtkinputdialog.c:279
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:279
 msgid "Axes"
 msgstr "Axlar"
 
 #. Keys listbox
-#: gtk/gtkinputdialog.c:297
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:297
 msgid "Keys"
 msgstr "Tangenter"
 
-#: gtk/gtkinputdialog.c:524
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:524
 msgid "_X:"
 msgstr "_X:"
 
-#: gtk/gtkinputdialog.c:525
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:525
 msgid "_Y:"
 msgstr "_Y:"
 
-#: gtk/gtkinputdialog.c:526
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:526
 msgid "_Pressure:"
 msgstr "_Tryck:"
 
-#: gtk/gtkinputdialog.c:527
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:527
 msgid "X _tilt:"
 msgstr "X-_lutning:"
 
-#: gtk/gtkinputdialog.c:528
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:528
 msgid "Y t_ilt:"
 msgstr "Y-lutnin_g:"
 
-#: gtk/gtkinputdialog.c:529
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:529
 msgid "_Wheel:"
 msgstr "_Hjul:"
 
-#: gtk/gtkinputdialog.c:581
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:581
 msgid "none"
 msgstr "inget"
 
-#: gtk/gtkinputdialog.c:618 gtk/gtkinputdialog.c:654
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:618
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:654
 msgid "(disabled)"
 msgstr "(avstängd)"
 
-#: gtk/gtkinputdialog.c:647
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:647
 msgid "(unknown)"
 msgstr "(okänd)"
 
 #. and clear button
-#: gtk/gtkinputdialog.c:751
+#: ../gtk/gtkinputdialog.c:751
 msgid "Cl_ear"
 msgstr "_Töm"
 
 #. Open Link
-#: gtk/gtklabel.c:5504
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtklabel.c:5504
 msgid "_Open Link"
-msgstr "Ã?ppna plats"
+msgstr "_�ppna länk"
 
 #. Copy Link Address
-#: gtk/gtklabel.c:5516
+#: ../gtk/gtklabel.c:5516
 msgid "Copy _Link Address"
-msgstr ""
+msgstr "Kopiera _länkadress"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:428
+#: ../gtk/gtklinkbutton.c:428
 msgid "Copy URL"
 msgstr "Kopiera url"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:586
+#: ../gtk/gtklinkbutton.c:586
 msgid "Invalid URI"
 msgstr "Ogiltig uri"
 
 #. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
-#: gtk/gtkmain.c:450
+#: ../gtk/gtkmain.c:450
 msgid "Load additional GTK+ modules"
 msgstr "Läs in ytterligare GTK+-moduler"
 
 #. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
-#: gtk/gtkmain.c:451
+#: ../gtk/gtkmain.c:451
 msgid "MODULES"
 msgstr "MODULER"
 
 #. Description of --g-fatal-warnings in --help output
-#: gtk/gtkmain.c:453
+#: ../gtk/gtkmain.c:453
 msgid "Make all warnings fatal"
 msgstr "Gör alla varningar ödesdigra"
 
 #. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
-#: gtk/gtkmain.c:456
+#: ../gtk/gtkmain.c:456
 msgid "GTK+ debugging flags to set"
 msgstr "GTK+-felsökningsflaggor att ställa in"
 
 #. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
-#: gtk/gtkmain.c:459
+#: ../gtk/gtkmain.c:459
 msgid "GTK+ debugging flags to unset"
 msgstr "GTK+-felsökningsflaggor att inte ställa in"
 
@@ -2267,65 +2252,68 @@ msgstr "GTK+-felsökningsflaggor att inte ställa in"
 #. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
 #. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
 #.
-#: gtk/gtkmain.c:707
+#: ../gtk/gtkmain.c:707
 msgid "default:LTR"
 msgstr "default:LTR"
 
-#: gtk/gtkmain.c:773
+#: ../gtk/gtkmain.c:773
 #, c-format
 msgid "Cannot open display: %s"
 msgstr "Kan inte öppna display: %s"
 
-#: gtk/gtkmain.c:810
+#: ../gtk/gtkmain.c:810
 msgid "GTK+ Options"
 msgstr "GTK+-flaggor"
 
-#: gtk/gtkmain.c:810
+#: ../gtk/gtkmain.c:810
 msgid "Show GTK+ Options"
 msgstr "Visa GTK+-flaggor"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:468
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:468
 msgid "Co_nnect"
 msgstr "A_nslut"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:535
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:535
 msgid "Connect _anonymously"
 msgstr "Anslut _anonymt"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:544
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:544
 msgid "Connect as u_ser:"
 msgstr "Anslut som a_nvändare:"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:582
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:582
 msgid "_Username:"
 msgstr "_Användarnamn:"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:587
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:587
 msgid "_Domain:"
 msgstr "_Domän:"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:593
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:593
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Lösenord:"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:611
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:611
 msgid "Forget password _immediately"
 msgstr "Glöm lösenordet _omedelbart"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:621
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:621
 msgid "Remember password until you _logout"
 msgstr "Kom ihåg lösenordet tills du _loggar ut"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:631
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:631
 msgid "Remember _forever"
 msgstr "Kom ihåg _för alltid"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:4427 gtk/gtknotebook.c:6949
+#: ../gtk/gtknotebook.c:4427
+#: ../gtk/gtknotebook.c:6949
 #, c-format
 msgid "Page %u"
 msgstr "Sida %u"
 
-#: gtk/gtkpagesetup.c:597 gtk/gtkpapersize.c:825 gtk/gtkpapersize.c:867
+#: ../gtk/gtkpagesetup.c:597
+#: ../gtk/gtkpapersize.c:825
+#: ../gtk/gtkpapersize.c:867
 msgid "Not a valid page setup file"
 msgstr "Inte en giltig sidkonfigurationsfil"
 
@@ -2335,11 +2323,11 @@ msgstr "Inte en giltig sidkonfigurationsfil"
 #. * Do *not* translate it to "predefinito:mm", if it
 #. * it isn't default:mm or default:inch it will not work
 #.
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:152
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:152
 msgid "default:mm"
 msgstr "default:mm"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:308
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:308
 msgid ""
 "<b>Any Printer</b>\n"
 "For portable documents"
@@ -2347,15 +2335,17 @@ msgstr ""
 "<b>Valfri skrivare</b>\n"
 "För portabla dokument"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:894 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1403
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:894
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1403
 msgid "mm"
 msgstr "mm"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:896 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1401
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:896
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1401
 msgid "inch"
 msgstr "tum"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:915
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:915
 #, c-format
 msgid ""
 "Margins:\n"
@@ -2370,103 +2360,101 @@ msgstr ""
 " Ã?vre: %s %s\n"
 " Undre: %s %s"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:964
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:964
 msgid "Manage Custom Sizes..."
 msgstr "Hantera anpassade storlekar..."
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1012
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1012
 msgid "_Format for:"
 msgstr "_Format för:"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1034
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1034
 msgid "_Paper size:"
 msgstr "_Pappersstorlek:"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1065
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1065
 msgid "_Orientation:"
 msgstr "_Orientering:"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1129 gtk/gtkprintunixdialog.c:2809
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1129
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2809
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Sidinställning"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1448
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1448
 msgid "Margins from Printer..."
 msgstr "Marginaler från skrivare..."
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1608
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1608
 #, c-format
 msgid "Custom Size %d"
 msgstr "Anpassad storlek %d"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1837
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1837
 msgid "Manage Custom Sizes"
 msgstr "Hantera anpassade storlekar"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1933
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1933
 msgid "_Width:"
 msgstr "_Bredd:"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1945
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1945
 msgid "_Height:"
 msgstr "_Höjd:"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1957
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1957
 msgid "Paper Size"
 msgstr "Pappersstorlek"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1967
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1967
 msgid "_Top:"
 msgstr "_Ã?verst:"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1979
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1979
 msgid "_Bottom:"
 msgstr "_Nederst:"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1991
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1991
 msgid "_Left:"
 msgstr "_Vänster:"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2003
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2003
 msgid "_Right:"
 msgstr "_Höger:"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2044
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:2044
 msgid "Paper Margins"
 msgstr "Pappersmarginaler"
 
-#: gtk/gtkpathbar.c:151
+#: ../gtk/gtkpathbar.c:151
 msgid "Up Path"
 msgstr "Sökväg uppåt"
 
-#: gtk/gtkpathbar.c:153
+#: ../gtk/gtkpathbar.c:153
 msgid "Down Path"
 msgstr "Sökväg nedåt"
 
-#: gtk/gtkpathbar.c:1469
+#: ../gtk/gtkpathbar.c:1469
 msgid "File System Root"
 msgstr "Filsystemsrot"
 
-#: gtk/gtkprintbackend.c:740
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtkprintbackend.c:740
 msgid "Authentication"
-msgstr "Program"
+msgstr "Autentisering"
 
-#: gtk/gtkprintbackend.c:772
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtkprintbackend.c:772
 msgid "Username:"
-msgstr "_Användarnamn:"
+msgstr "Användarnamn:"
 
-#: gtk/gtkprintbackend.c:782
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtkprintbackend.c:782
 msgid "Password:"
-msgstr "_Lösenord:"
+msgstr "Lösenord:"
 
-#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:693
+#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:693
 msgid "Not available"
 msgstr "Inte tillgänglig"
 
-#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:808
+#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:808
 msgid "_Save in folder:"
 msgstr "_Spara i mapp:"
 
@@ -2474,186 +2462,184 @@ msgstr "_Spara i mapp:"
 #. * jobs. %s gets replaced by the application name, %d gets replaced
 #. * by the job number.
 #.
-#: gtk/gtkprintoperation.c:181
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:181
 #, c-format
 msgid "%s job #%d"
 msgstr "%s jobbnr %d"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1579
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1579
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Initial state"
 msgstr "Initialt tillstånd"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1580
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1580
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Preparing to print"
 msgstr "Förbereder utskrift"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1581
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1581
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Generating data"
 msgstr "Genererar data"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1582
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1582
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Sending data"
 msgstr "Skickar data"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1583
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1583
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Waiting"
 msgstr "Väntar"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1584
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1584
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Blocking on issue"
 msgstr "Blockerar vid problem"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1585
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1585
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Printing"
 msgstr "Skriver ut"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1586
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1586
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Finished"
 msgstr "Färdig"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1587
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1587
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Finished with error"
 msgstr "Färdig men med fel"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:2163
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2163
 #, c-format
 msgid "Preparing %d"
 msgstr "Förbereder %d"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:2165 gtk/gtkprintoperation.c:2730
-#, c-format
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2165
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2730
 msgid "Preparing"
 msgstr "Förbereder"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:2168
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2168
 #, c-format
 msgid "Printing %d"
 msgstr "Skriver ut %d"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:2760
-#, c-format
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2760
 msgid "Error creating print preview"
 msgstr "Fel vid skapande av förhandsgranskning"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:2763
-#, c-format
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2763
 msgid "The most probable reason is that a temporary file could not be created."
 msgstr "Den mest troliga orsaken är att en temporärfil inte kunde skapas."
 
-#: gtk/gtkprintoperation-unix.c:265
-#, c-format
+#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:265
 msgid "Error launching preview"
 msgstr "Fel vid start av förhandsgranskning"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-unix.c:309
-#, c-format
+#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:309
 msgid "Error printing"
 msgstr "Fel vid utskrift"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-unix.c:441 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1425
+#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:441
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1425
 msgid "Application"
 msgstr "Program"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:590
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:590
 msgid "Printer offline"
 msgstr "Skrivaren är frånkopplad"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:592
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:592
 msgid "Out of paper"
 msgstr "Slut på papper"
 
 #. Translators: this is a printer status.
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:594
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1710
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:594
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1710
 msgid "Paused"
 msgstr "Pausad"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:596
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:596
 msgid "Need user intervention"
 msgstr "Behöver användarhjälp"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:696
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:696
 msgid "Custom size"
 msgstr "Anpassad storlek"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1517
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1517
 msgid "No printer found"
 msgstr "Ingen skrivare hittades"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1544
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1544
 msgid "Invalid argument to CreateDC"
 msgstr "Ogiltigt argument till CreateDC"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1578 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1803
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1578
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1803
 msgid "Error from StartDoc"
 msgstr "Fel från StartDoc"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1660 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1683
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1731
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1660
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1683
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1731
 msgid "Not enough free memory"
 msgstr "Inte tillräckligt med ledigt minne"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1736
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1736
 msgid "Invalid argument to PrintDlgEx"
 msgstr "Ogiltigt argument till PrintDlgEx"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1741
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1741
 msgid "Invalid pointer to PrintDlgEx"
 msgstr "Ogiltig pekare till PrintDlgEx"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1746
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1746
 msgid "Invalid handle to PrintDlgEx"
 msgstr "Ogiltigt handtag till PrintDlgEx"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1751
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1751
 msgid "Unspecified error"
 msgstr "Ospecificerat fel"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1817
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1817
 msgid "Printer"
 msgstr "Skrivare"
 
 #. Translators: this is the header for the location column in the print dialog
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1827
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1827
 msgid "Location"
 msgstr "Plats"
 
 #. Translators: this is the header for the printer status column in the print dialog
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1838
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1838
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1864
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1864
 msgid "Range"
 msgstr "Intervall"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1868
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1868
 msgid "_All Pages"
 msgstr "_Alla sidor"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1875
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1875
 msgid "C_urrent Page"
 msgstr "A_ktuell sida"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1886
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1886
 msgid "Se_lection"
-msgstr "_Markering: "
+msgstr "Mar_kering"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1895
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1895
 msgid "Pag_es:"
 msgstr "Sid_or:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1896
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1896
 msgid ""
 "Specify one or more page ranges,\n"
 " e.g. 1-3,7,11"
@@ -2661,28 +2647,28 @@ msgstr ""
 "Ange en eller flera sidintervall,\n"
 " exempelvis 1-3,7,11"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1906
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1906
 msgid "Pages"
 msgstr "Sidor"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1919
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1919
 msgid "Copies"
 msgstr "Kopior"
 
 #. FIXME chpe: too much space between Copies and spinbutton, put those 2 in a hbox and make it span 2 columns
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1924
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1924
 msgid "Copie_s:"
 msgstr "Kop_ior:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1942
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1942
 msgid "C_ollate"
 msgstr "S_ortera"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1950
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1950
 msgid "_Reverse"
 msgstr "_Omvänd"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1970
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1970
 msgid "General"
 msgstr "Allmänt"
 
@@ -2692,149 +2678,148 @@ msgstr "Allmänt"
 #. Translators: These strings name the possible arrangements of
 #. * multiple pages on a sheet when printing
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2518
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3130
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2518
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3130
 msgid "Left to right, top to bottom"
 msgstr "Vänster till höger, topp till botten"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2518
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3130
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2518
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3130
 msgid "Left to right, bottom to top"
 msgstr "Vänster till höger, botten till topp"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2519
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3131
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2519
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3131
 msgid "Right to left, top to bottom"
 msgstr "Höger till vänster, topp till botten"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2519
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3131
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2519
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3131
 msgid "Right to left, bottom to top"
 msgstr "Höger till vänster, botten till topp"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2520
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3132
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2520
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3132
 msgid "Top to bottom, left to right"
 msgstr "Topp till botten, vänster till höger"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2520
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3132
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2520
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3132
 msgid "Top to bottom, right to left"
 msgstr "Topp till botten, höger till vänster"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2521
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3133
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2521
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3133
 msgid "Bottom to top, left to right"
 msgstr "Botten till topp, vänster till höger"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2521
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3133
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2521
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3133
 msgid "Bottom to top, right to left"
 msgstr "Botten till topp, höger till vänster"
 
 #. Translators, this string is used to label the option in the print
 #. * dialog that controls in what order multiple pages are arranged
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2525 gtk/gtkprintunixdialog.c:2538
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3164
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2525
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2538
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3164
 msgid "Page Ordering"
 msgstr "Sidordning"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2554
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2554
 msgid "Left to right"
 msgstr "Vänster till höger"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2555
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2555
 msgid "Right to left"
 msgstr "Höger till vänster"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2567
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2567
 msgid "Top to bottom"
-msgstr "Topp till botten, vänster till höger"
+msgstr "Topp till botten"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2568
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2568
 msgid "Bottom to top"
-msgstr "Botten till topp, vänster till höger"
+msgstr "Botten till topp"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2646
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2646
 msgid "Layout"
 msgstr "Layout"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2650
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2650
 msgid "T_wo-sided:"
 msgstr "T_våsidig:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2665
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2665
 msgid "Pages per _side:"
 msgstr "Sidor per _blad:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2683
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2683
 msgid "Page or_dering:"
 msgstr "Sidor_dning:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2699
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2699
 msgid "_Only print:"
 msgstr "Skriv endast _ut:"
 
 #. In enum order
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2714
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2714
 msgid "All sheets"
 msgstr "Alla blad"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2715
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2715
 msgid "Even sheets"
 msgstr "Jämna blad"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2716
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2716
 msgid "Odd sheets"
 msgstr "Udda blad"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2719
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2719
 msgid "Sc_ale:"
 msgstr "Sk_ala:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2746
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2746
 msgid "Paper"
 msgstr "Papper"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2750
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2750
 msgid "Paper _type:"
 msgstr "Pappers_typ:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2765
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2765
 msgid "Paper _source:"
 msgstr "Pappers_källa:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2780
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2780
 msgid "Output t_ray:"
 msgstr "Utsk_riftsfack:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2834
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2834
 msgid "Job Details"
 msgstr "Jobbdetaljer"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2840
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2840
 msgid "Pri_ority:"
 msgstr "Pri_oritet:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2855
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2855
 msgid "_Billing info:"
 msgstr "Fak_tureringsinformation:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2873
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2873
 msgid "Print Document"
 msgstr "Skriv ut dokument"
 
 #. Translators: this is one of the choices for the print at option
 #. * in the print dialog
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2882
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2882
 msgid "_Now"
 msgstr "_Nu"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2893
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2893
 msgid "A_t:"
 msgstr "Kloc_kan:"
 
@@ -2842,7 +2827,7 @@ msgstr "Kloc_kan:"
 #. * You can remove the am/pm values below for your locale if they are not
 #. * supported.
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2899
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2899
 msgid ""
 "Specify the time of print,\n"
 " e.g. 15:30, 2:35 pm, 14:15:20, 11:46:30 am, 4 pm"
@@ -2850,118 +2835,122 @@ msgstr ""
 "Ange tiden för utskrift,\n"
 " t.ex. 15.30, 02.35, 14.15.20, 11.46.30"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2909
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2909
 msgid "Time of print"
 msgstr "Tid för utskrift"
 
 # �r detta verkligen en bra översättning?
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2925
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2925
 msgid "On _hold"
 msgstr "_Pausad"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2926
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2926
 msgid "Hold the job until it is explicitly released"
 msgstr "Håll kvar jobbet tills det uttryckligen släpps"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2946
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2946
 msgid "Add Cover Page"
 msgstr "Lägg till försättssida"
 
 #. Translators, this is the label used for the option in the print
 #. * dialog that controls the front cover page.
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2955
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2955
 msgid "Be_fore:"
 msgstr "_Före:"
 
 #. Translators, this is the label used for the option in the print
 #. * dialog that controls the back cover page.
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2973
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2973
 msgid "_After:"
 msgstr "_Efter:"
 
 #. Translators: this is the tab label for the notebook tab containing
 #. * job-specific options in the print dialog
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2991
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2991
 msgid "Job"
 msgstr "Jobb"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3057
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3057
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avancerat"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3092
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3092
 msgid "Image Quality"
 msgstr "Bildkvalitet"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3095
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3095
 msgid "Color"
 msgstr "Färg"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3098
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3098
 msgid "Finishing"
 msgstr "Färdigställning"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3108
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3108
 msgid "Some of the settings in the dialog conflict"
 msgstr "Vissa av inställningarna i dialogen är i konflikt"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3131
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3131
 msgid "Print"
 msgstr "Skriv ut"
 
-#: gtk/gtkrc.c:2874
+#: ../gtk/gtkrc.c:2874
 #, c-format
 msgid "Unable to find include file: \"%s\""
 msgstr "Kan inte hitta inkluderingsfil: \"%s\""
 
-#: gtk/gtkrc.c:3502 gtk/gtkrc.c:3505
+#: ../gtk/gtkrc.c:3502
+#: ../gtk/gtkrc.c:3505
 #, c-format
 msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
 msgstr "Kan inte hitta bildfil i \"pixmap_path\": \"%s\""
 
-#: gtk/gtkrecentaction.c:154 gtk/gtkrecentaction.c:162
-#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:588 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:596
+#: ../gtk/gtkrecentaction.c:154
+#: ../gtk/gtkrecentaction.c:162
+#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:588
+#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:596
 #, c-format
 msgid "This function is not implemented for widgets of class '%s'"
 msgstr "Denna funktion är inte implementerad för widgetar av klassen \"%s\""
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:481
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:481
 msgid "Select which type of documents are shown"
 msgstr "Välj vilken typ av dokument som visas"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1134 gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1171
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1134
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1171
 #, c-format
 msgid "No item for URI '%s' found"
 msgstr "Inget objekt för uri:n \"%s\" hittades"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1298
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1298
 msgid "Untitled filter"
 msgstr "Namnlöst filter"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1651
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1651
 msgid "Could not remove item"
 msgstr "Kunde inte ta bort objekt"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1695
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1695
 msgid "Could not clear list"
 msgstr "Kunde inte tömma lista"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1779
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1779
 msgid "Copy _Location"
 msgstr "Kopiera _plats"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1792
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1792
 msgid "_Remove From List"
 msgstr "_Ta bort från lista"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1801
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1801
 msgid "_Clear List"
 msgstr "_Töm lista"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1815
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1815
 msgid "Show _Private Resources"
 msgstr "Visa _privata resurser"
 
@@ -2975,21 +2964,22 @@ msgstr "Visa _privata resurser"
 #. * user appended or prepended custom menu items to the
 #. * recent chooser menu widget.
 #.
-#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:342
+#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:342
 msgid "No items found"
 msgstr "Inga objekt hittades"
 
-#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:508 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:564
+#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:508
+#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:564
 #, c-format
 msgid "No recently used resource found with URI `%s'"
 msgstr "Ingen tidigare använd resurs hittades med uri:n \"%s\""
 
-#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:775
+#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:775
 #, c-format
 msgid "Open '%s'"
 msgstr "Ã?ppna \"%s\""
 
-#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:805
+#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:805
 msgid "Unknown item"
 msgstr "Okänt objekt"
 
@@ -2998,7 +2988,7 @@ msgstr "Okänt objekt"
 #. * the %s is the name of the item. Please keep the _ in front
 #. * of the number to give these menu items a mnemonic.
 #.
-#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:816
+#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:816
 #, c-format
 msgctxt "recent menu label"
 msgid "_%d. %s"
@@ -3007,37 +2997,40 @@ msgstr "_%d. %s"
 #. This is the format that is used for items in a recent files menu.
 #. * The %d is the number of the item, the %s is the name of the item.
 #.
-#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:821
+#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:821
 #, c-format
 msgctxt "recent menu label"
 msgid "%d. %s"
 msgstr "%d. %s"
 
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:1020 gtk/gtkrecentmanager.c:1033
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:1171 gtk/gtkrecentmanager.c:1181
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:1234 gtk/gtkrecentmanager.c:1243
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:1258
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1020
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1033
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1171
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1181
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1234
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1243
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1258
 #, c-format
 msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
 msgstr "Kan inte hitta ett objekt med uri \"%s\""
 
 #. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
-#: gtk/gtkstock.c:288
+#: ../gtk/gtkstock.c:288
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Information"
 msgstr "Information"
 
-#: gtk/gtkstock.c:289
+#: ../gtk/gtkstock.c:289
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Warning"
 msgstr "Varning"
 
-#: gtk/gtkstock.c:290
+#: ../gtk/gtkstock.c:290
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
 
-#: gtk/gtkstock.c:291
+#: ../gtk/gtkstock.c:291
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Question"
 msgstr "Fråga"
@@ -3045,695 +3038,697 @@ msgstr "Fråga"
 #. FIXME these need accelerators when appropriate, and
 #. * need the mnemonics to be rationalized
 #.
-#: gtk/gtkstock.c:296
+#: ../gtk/gtkstock.c:296
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: gtk/gtkstock.c:297
+#: ../gtk/gtkstock.c:297
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Add"
 msgstr "_Lägg till"
 
-#: gtk/gtkstock.c:298
+#: ../gtk/gtkstock.c:298
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Apply"
 msgstr "_Verkställ"
 
-#: gtk/gtkstock.c:299
+#: ../gtk/gtkstock.c:299
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Bold"
 msgstr "_Fet"
 
-#: gtk/gtkstock.c:300
+#: ../gtk/gtkstock.c:300
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Avbryt"
 
-#: gtk/gtkstock.c:301
+#: ../gtk/gtkstock.c:301
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_CD-Rom"
 msgstr "_Cd-rom"
 
-#: gtk/gtkstock.c:302
+#: ../gtk/gtkstock.c:302
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Clear"
 msgstr "_Töm"
 
-#: gtk/gtkstock.c:303
+#: ../gtk/gtkstock.c:303
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Close"
 msgstr "S_täng"
 
-#: gtk/gtkstock.c:304
+#: ../gtk/gtkstock.c:304
 msgctxt "Stock label"
 msgid "C_onnect"
 msgstr "A_nslut"
 
-#: gtk/gtkstock.c:305
+#: ../gtk/gtkstock.c:305
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Convert"
 msgstr "_Konvertera"
 
-#: gtk/gtkstock.c:306
+#: ../gtk/gtkstock.c:306
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopiera"
 
-#: gtk/gtkstock.c:307
+#: ../gtk/gtkstock.c:307
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Klipp _ut"
 
-#: gtk/gtkstock.c:308
+#: ../gtk/gtkstock.c:308
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Ta bort"
 
-#: gtk/gtkstock.c:309
+#: ../gtk/gtkstock.c:309
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Förkasta"
 
-#: gtk/gtkstock.c:310
+#: ../gtk/gtkstock.c:310
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "_Koppla från"
 
-#: gtk/gtkstock.c:311
+#: ../gtk/gtkstock.c:311
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Execute"
 msgstr "_Kör"
 
-#: gtk/gtkstock.c:312
+#: ../gtk/gtkstock.c:312
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_edigera"
 
-#: gtk/gtkstock.c:313
+#: ../gtk/gtkstock.c:313
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Find"
 msgstr "_Sök"
 
-#: gtk/gtkstock.c:314
+#: ../gtk/gtkstock.c:314
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Find and _Replace"
 msgstr "Sök och _ersätt"
 
-#: gtk/gtkstock.c:315
+#: ../gtk/gtkstock.c:315
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Floppy"
 msgstr "_Diskett"
 
-#: gtk/gtkstock.c:316
+#: ../gtk/gtkstock.c:316
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Helskärm"
 
-#: gtk/gtkstock.c:317
+#: ../gtk/gtkstock.c:317
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Leave Fullscreen"
 msgstr "_Lämna helskärm"
 
 #. This is a navigation label as in "go to the bottom of the page"
-#: gtk/gtkstock.c:319
+#: ../gtk/gtkstock.c:319
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Bottom"
 msgstr "_Nederst"
 
 #. This is a navigation label as in "go to the first page"
-#: gtk/gtkstock.c:321
+#: ../gtk/gtkstock.c:321
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_First"
 msgstr "_Första"
 
 #. This is a navigation label as in "go to the last page"
-#: gtk/gtkstock.c:323
+#: ../gtk/gtkstock.c:323
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Last"
 msgstr "_Sista"
 
 #. This is a navigation label as in "go to the top of the page"
-#: gtk/gtkstock.c:325
+#: ../gtk/gtkstock.c:325
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Top"
 msgstr "_Ã?verst"
 
 #. This is a navigation label as in "go back"
-#: gtk/gtkstock.c:327
+#: ../gtk/gtkstock.c:327
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Back"
 msgstr "_Bakåt"
 
 #. This is a navigation label as in "go down"
-#: gtk/gtkstock.c:329
+#: ../gtk/gtkstock.c:329
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Down"
 msgstr "_Ned"
 
 #. This is a navigation label as in "go forward"
-#: gtk/gtkstock.c:331
+#: ../gtk/gtkstock.c:331
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Framåt"
 
 #. This is a navigation label as in "go up"
-#: gtk/gtkstock.c:333
+#: ../gtk/gtkstock.c:333
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Up"
 msgstr "_Upp"
 
-#: gtk/gtkstock.c:334
+#: ../gtk/gtkstock.c:334
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Harddisk"
 msgstr "_HÃ¥rddisk"
 
-#: gtk/gtkstock.c:335
+#: ../gtk/gtkstock.c:335
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjälp"
 
-#: gtk/gtkstock.c:336
+#: ../gtk/gtkstock.c:336
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Home"
 msgstr "_Hem"
 
-#: gtk/gtkstock.c:337
+#: ../gtk/gtkstock.c:337
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Increase Indent"
 msgstr "Ã?ka indragning"
 
-#: gtk/gtkstock.c:338
+#: ../gtk/gtkstock.c:338
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Decrease Indent"
 msgstr "Minska indragning"
 
-#: gtk/gtkstock.c:339
+#: ../gtk/gtkstock.c:339
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Index"
 msgstr "_Index"
 
-#: gtk/gtkstock.c:340
+#: ../gtk/gtkstock.c:340
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Information"
 msgstr "_Information"
 
-#: gtk/gtkstock.c:341
+#: ../gtk/gtkstock.c:341
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Italic"
 msgstr "_Kursiv"
 
-#: gtk/gtkstock.c:342
+#: ../gtk/gtkstock.c:342
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Jump to"
 msgstr "_Hoppa till"
 
 #. This is about text justification, "centered text"
-#: gtk/gtkstock.c:344
+#: ../gtk/gtkstock.c:344
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Center"
 msgstr "_Centrera"
 
 #. This is about text justification
-#: gtk/gtkstock.c:346
+#: ../gtk/gtkstock.c:346
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Fill"
 msgstr "_Fyll"
 
 #. This is about text justification, "left-justified text"
-#: gtk/gtkstock.c:348
+#: ../gtk/gtkstock.c:348
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Left"
 msgstr "_Vänster"
 
 #. This is about text justification, "right-justified text"
-#: gtk/gtkstock.c:350
+#: ../gtk/gtkstock.c:350
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Right"
 msgstr "_Höger"
 
 #. Media label, as in "fast forward"
-#: gtk/gtkstock.c:353
+#: ../gtk/gtkstock.c:353
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Framåt"
 
 #. Media label, as in "next song"
-#: gtk/gtkstock.c:355
+#: ../gtk/gtkstock.c:355
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "_Next"
 msgstr "_Nästa"
 
 #. Media label, as in "pause music"
-#: gtk/gtkstock.c:357
+#: ../gtk/gtkstock.c:357
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "P_ause"
 msgstr "Gör _paus"
 
 #. Media label, as in "play music"
-#: gtk/gtkstock.c:359
+#: ../gtk/gtkstock.c:359
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "_Play"
 msgstr "Spela _upp"
 
 #. Media label, as in "previous song"
-#: gtk/gtkstock.c:361
+#: ../gtk/gtkstock.c:361
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "Pre_vious"
 msgstr "Före_gående"
 
 #. Media label
-#: gtk/gtkstock.c:363
+#: ../gtk/gtkstock.c:363
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "_Record"
 msgstr "Spela _in"
 
 #. Media label
-#: gtk/gtkstock.c:365
+#: ../gtk/gtkstock.c:365
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "R_ewind"
 msgstr "Spola _bakåt"
 
 #. Media label
-#: gtk/gtkstock.c:367
+#: ../gtk/gtkstock.c:367
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Stoppa"
 
-#: gtk/gtkstock.c:368
+#: ../gtk/gtkstock.c:368
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Network"
 msgstr "_Nätverk"
 
-#: gtk/gtkstock.c:369
+#: ../gtk/gtkstock.c:369
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_New"
 msgstr "_Ny"
 
-#: gtk/gtkstock.c:370
+#: ../gtk/gtkstock.c:370
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_No"
 msgstr "_Nej"
 
-#: gtk/gtkstock.c:371
+#: ../gtk/gtkstock.c:371
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
-#: gtk/gtkstock.c:372
+#: ../gtk/gtkstock.c:372
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Open"
 msgstr "_Ã?ppna"
 
 #. Page orientation
-#: gtk/gtkstock.c:374
+#: ../gtk/gtkstock.c:374
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Landscape"
 msgstr "Liggande"
 
 #. Page orientation
-#: gtk/gtkstock.c:376
+#: ../gtk/gtkstock.c:376
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Portrait"
 msgstr "Stående"
 
 #. Page orientation
-#: gtk/gtkstock.c:378
+#: ../gtk/gtkstock.c:378
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Reverse landscape"
 msgstr "Omvänt liggande"
 
 #. Page orientation
-#: gtk/gtkstock.c:380
+#: ../gtk/gtkstock.c:380
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Reverse portrait"
 msgstr "Omvänt stående"
 
-#: gtk/gtkstock.c:381
+#: ../gtk/gtkstock.c:381
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Page Set_up"
 msgstr "Sidinst_ällningar"
 
-#: gtk/gtkstock.c:382
+#: ../gtk/gtkstock.c:382
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Paste"
 msgstr "Klistra _in"
 
-#: gtk/gtkstock.c:383
+#: ../gtk/gtkstock.c:383
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Inställningar"
 
-#: gtk/gtkstock.c:384
+#: ../gtk/gtkstock.c:384
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Print"
 msgstr "Skriv _ut"
 
-#: gtk/gtkstock.c:385
+#: ../gtk/gtkstock.c:385
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Print Pre_view"
 msgstr "_Förhandsgranska"
 
-#: gtk/gtkstock.c:386
+#: ../gtk/gtkstock.c:386
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Egenskaper"
 
-#: gtk/gtkstock.c:387
+#: ../gtk/gtkstock.c:387
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Quit"
 msgstr "A_vsluta"
 
-#: gtk/gtkstock.c:388
+#: ../gtk/gtkstock.c:388
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Gör om"
 
-#: gtk/gtkstock.c:389
+#: ../gtk/gtkstock.c:389
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Refresh"
 msgstr "_Uppdatera"
 
-#: gtk/gtkstock.c:390
+#: ../gtk/gtkstock.c:390
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Ta bort"
 
-#: gtk/gtkstock.c:391
+#: ../gtk/gtkstock.c:391
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Revert"
 msgstr "_�terställ"
 
-#: gtk/gtkstock.c:392
+#: ../gtk/gtkstock.c:392
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Save"
 msgstr "_Spara"
 
-#: gtk/gtkstock.c:393
+#: ../gtk/gtkstock.c:393
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Save _As"
 msgstr "Spara so_m"
 
-#: gtk/gtkstock.c:394
+#: ../gtk/gtkstock.c:394
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Select _All"
 msgstr "Markera _allt"
 
-#: gtk/gtkstock.c:395
+#: ../gtk/gtkstock.c:395
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Color"
 msgstr "_Färg"
 
-#: gtk/gtkstock.c:396
+#: ../gtk/gtkstock.c:396
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Font"
 msgstr "_Typsnitt"
 
 #. Sorting direction
-#: gtk/gtkstock.c:398
+#: ../gtk/gtkstock.c:398
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Ascending"
 msgstr "_Stigande"
 
 #. Sorting direction
-#: gtk/gtkstock.c:400
+#: ../gtk/gtkstock.c:400
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Descending"
 msgstr "_Fallande"
 
-#: gtk/gtkstock.c:401
+#: ../gtk/gtkstock.c:401
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Spell Check"
 msgstr "_Stavningskontroll"
 
-#: gtk/gtkstock.c:402
+#: ../gtk/gtkstock.c:402
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Stoppa"
 
 #. Font variant
-#: gtk/gtkstock.c:404
+#: ../gtk/gtkstock.c:404
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Strikethrough"
 msgstr "_Genomstryk"
 
-#: gtk/gtkstock.c:405
+#: ../gtk/gtkstock.c:405
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Undelete"
 msgstr "_Ã?terskapa"
 
 #. Font variant
-#: gtk/gtkstock.c:407
+#: ../gtk/gtkstock.c:407
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Underline"
 msgstr "_Stryk under"
 
-#: gtk/gtkstock.c:408
+#: ../gtk/gtkstock.c:408
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Ã?ngra"
 
-#: gtk/gtkstock.c:409
+#: ../gtk/gtkstock.c:409
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Yes"
 msgstr "_Ja"
 
 #. Zoom
-#: gtk/gtkstock.c:411
+#: ../gtk/gtkstock.c:411
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_Normal storlek"
 
 #. Zoom
-#: gtk/gtkstock.c:413
+#: ../gtk/gtkstock.c:413
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Best _Fit"
 msgstr "Bästa _passning"
 
-#: gtk/gtkstock.c:414
+#: ../gtk/gtkstock.c:414
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "Zooma _in"
 
-#: gtk/gtkstock.c:415
+#: ../gtk/gtkstock.c:415
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Zooma _ut"
 
-#: gtk/gtktextbufferrichtext.c:651
+#: ../gtk/gtktextbufferrichtext.c:651
 #, c-format
 msgid "Unknown error when trying to deserialize %s"
 msgstr "Okänt fel vid försök att deserialisera %s"
 
-#: gtk/gtktextbufferrichtext.c:710
+#: ../gtk/gtktextbufferrichtext.c:710
 #, c-format
 msgid "No deserialize function found for format %s"
 msgstr "Ingen deserialiseringsfunktion hittad för formatet %s"
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:796 gtk/gtktextbufferserialize.c:822
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:796
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:822
 #, c-format
 msgid "Both \"id\" and \"name\" were found on the <%s> element"
 msgstr "Både \"id\" och \"name\" hittades på <%s>-elementet"
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:806 gtk/gtktextbufferserialize.c:832
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:806
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:832
 #, c-format
 msgid "The attribute \"%s\" was found twice on the <%s> element"
 msgstr "Attributet \"%s\" hittades två gånger på <%s>-elementet"
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:846
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:846
 #, c-format
 msgid "<%s> element has invalid id \"%s\""
 msgstr "<%s>-elementet har ett ogiltigt id \"%s\""
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:856
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:856
 #, c-format
 msgid "<%s> element has neither a \"name\" nor an \"id\" attribute"
 msgstr "<%s>-elementet har varken ett \"name\"- eller ett \"id\"-attribut"
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:943
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:943
 #, c-format
 msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
 msgstr "Attributet \"%s\" repeterades två gånger på samma <%s>-element"
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:961 gtk/gtktextbufferserialize.c:986
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:961
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:986
 #, c-format
 msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
 msgstr "Attributet \"%s\" är ogiltigt på <%s>-elementet i detta sammanhang"
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1022
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1022
 #, c-format
 msgid "Tag \"%s\" has not been defined."
 msgstr "Taggen \"%s\" har inte blivit definierad."
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1034
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1034
 msgid "Anonymous tag found and tags can not be created."
 msgstr "Anonym tagg hittades och taggar kan inte skapas."
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1045
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1045
 #, c-format
 msgid "Tag \"%s\" does not exist in buffer and tags can not be created."
 msgstr "Taggen \"%s\" finns inte i bufferten och taggar kan inte skapas."
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1144 gtk/gtktextbufferserialize.c:1219
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1320 gtk/gtktextbufferserialize.c:1394
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1144
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1219
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1320
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1394
 #, c-format
 msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
 msgstr "Elementet <%s> är inte tillåten under <%s>"
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1175
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1175
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a valid attribute type"
 msgstr "\"%s\" är inte en giltig attributtyp"
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1183
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1183
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a valid attribute name"
 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt attributnamn"
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1193
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1193
 #, c-format
-msgid ""
-"\"%s\" could not be converted to a value of type \"%s\" for attribute \"%s\""
-msgstr ""
-"\"%s\" kunde inte konverteras till ett värde av typen \"%s\" för attributet "
-"\"%s\""
+msgid "\"%s\" could not be converted to a value of type \"%s\" for attribute \"%s\""
+msgstr "\"%s\" kunde inte konverteras till ett värde av typen \"%s\" för attributet \"%s\""
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1202
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1202
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a valid value for attribute \"%s\""
 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt värde för attributet \"%s\""
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1285
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1285
 #, c-format
 msgid "Tag \"%s\" already defined"
 msgstr "Taggen \"%s\" är redan definierad"
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1296
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1296
 #, c-format
 msgid "Tag \"%s\" has invalid priority \"%s\""
 msgstr "Taggen \"%s\" har ogiltig prioritet \"%s\""
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1349
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1349
 #, c-format
 msgid "Outermost element in text must be <text_view_markup> not <%s>"
 msgstr "Yttersta elementet i texten måste vara <text_view_markup> inte <%s>"
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1358 gtk/gtktextbufferserialize.c:1374
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1358
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1374
 #, c-format
 msgid "A <%s> element has already been specified"
 msgstr "Ett <%s>-element har redan specificerats"
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1380
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1380
 msgid "A <text> element can't occur before a <tags> element"
 msgstr "Ett <text>-element kan inte inträffa före ett <tags>-element"
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1779
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1779
 msgid "Serialized data is malformed"
 msgstr "Serialiserad data är felformulerad"
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:1857
-msgid ""
-"Serialized data is malformed. First section isn't GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
-msgstr ""
-"Serialiserad data är felformulerad. Första sektionen är inte "
-"GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1857
+msgid "Serialized data is malformed. First section isn't GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
+msgstr "Serialiserad data är felformulerad. Första sektionen är inte GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
 
-#: gtk/gtktextutil.c:61
+#: ../gtk/gtktextutil.c:61
 msgid "LRM _Left-to-right mark"
 msgstr "LRM-märke för _vänster-till-höger"
 
-#: gtk/gtktextutil.c:62
+#: ../gtk/gtktextutil.c:62
 msgid "RLM _Right-to-left mark"
 msgstr "RLM-märke för _höger-till-vänster"
 
-#: gtk/gtktextutil.c:63
+#: ../gtk/gtktextutil.c:63
 msgid "LRE Left-to-right _embedding"
 msgstr "LRE-_inbäddning för vänster-till-höger"
 
-#: gtk/gtktextutil.c:64
+#: ../gtk/gtktextutil.c:64
 msgid "RLE Right-to-left e_mbedding"
 msgstr "RLE-i_nbäddning för höger-till-vänster"
 
-#: gtk/gtktextutil.c:65
+#: ../gtk/gtktextutil.c:65
 msgid "LRO Left-to-right _override"
 msgstr "LRO-_åsidosättning för vänster-till-höger"
 
-#: gtk/gtktextutil.c:66
+#: ../gtk/gtktextutil.c:66
 msgid "RLO Right-to-left o_verride"
 msgstr "RLO-åsi_dosättning för höger-till-vänster"
 
-#: gtk/gtktextutil.c:67
+#: ../gtk/gtktextutil.c:67
 msgid "PDF _Pop directional formatting"
 msgstr "PDF-_popriktningsformatering"
 
-#: gtk/gtktextutil.c:68
+#: ../gtk/gtktextutil.c:68
 msgid "ZWS _Zero width space"
 msgstr "ZWS-blanksteg _utan bredd"
 
-#: gtk/gtktextutil.c:69
+#: ../gtk/gtktextutil.c:69
 msgid "ZWJ Zero width _joiner"
 msgstr "ZWJ-_sammanslagare utan bredd"
 
-#: gtk/gtktextutil.c:70
+#: ../gtk/gtktextutil.c:70
 msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
 msgstr "ZWNJ-_ickesammanslagare utan bredd"
 
-#: gtk/gtkthemes.c:71
+#: ../gtk/gtkthemes.c:71
 #, c-format
 msgid "Unable to locate theme engine in module_path: \"%s\","
 msgstr "Kan inte hitta temamotorn i \"module_path\": \"%s\","
 
-#: gtk/gtktipsquery.c:188
+#: ../gtk/gtktipsquery.c:188
 msgid "--- No Tip ---"
 msgstr "--- Inget tips ---"
 
-#: gtk/gtkuimanager.c:1463
+#: ../gtk/gtkuimanager.c:1463
 #, c-format
 msgid "Unexpected start tag '%s' on line %d char %d"
 msgstr "Oväntad starttagg \"%s\" på rad %d tecken %d"
 
-#: gtk/gtkuimanager.c:1553
+#: ../gtk/gtkuimanager.c:1553
 #, c-format
 msgid "Unexpected character data on line %d char %d"
 msgstr "Oväntade teckendata på rad %d tecken %d"
 
-#: gtk/gtkuimanager.c:2385
+#: ../gtk/gtkuimanager.c:2385
 msgid "Empty"
 msgstr "Tom"
 
-#: gtk/gtkvolumebutton.c:73
+#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:73
 msgid "Volume"
 msgstr "Volym"
 
-#: gtk/gtkvolumebutton.c:75
+#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:75
 msgid "Turns volume down or up"
 msgstr "Drar volymen ned eller upp"
 
-#: gtk/gtkvolumebutton.c:78
+#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:78
 msgid "Adjusts the volume"
 msgstr "Justerar volymen"
 
-#: gtk/gtkvolumebutton.c:81 gtk/gtkvolumebutton.c:84
+#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:81
+#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:84
 msgid "Volume Down"
 msgstr "Sänk volymen"
 
-#: gtk/gtkvolumebutton.c:83
+#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:83
 msgid "Decreases the volume"
 msgstr "Sänker volymen"
 
-#: gtk/gtkvolumebutton.c:87 gtk/gtkvolumebutton.c:90
+#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:87
+#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:90
 msgid "Volume Up"
 msgstr "Höj volymen"
 
-#: gtk/gtkvolumebutton.c:89
+#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:89
 msgid "Increases the volume"
 msgstr "Ã?kar volymen"
 
-#: gtk/gtkvolumebutton.c:147
+#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:147
 msgid "Muted"
 msgstr "Tystad"
 
-#: gtk/gtkvolumebutton.c:151
+#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:151
 msgid "Full Volume"
 msgstr "Full volym"
 
@@ -3742,927 +3737,929 @@ msgstr "Full volym"
 #. * Translate the "%d" to "%Id" if you want to use localised digits,
 #. * or otherwise translate the "%d" to "%d".
 #.
-#: gtk/gtkvolumebutton.c:164
+#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:164
 #, c-format
 msgctxt "volume percentage"
 msgid "%d %%"
 msgstr "%d %%"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:4
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:4
 msgctxt "paper size"
 msgid "asme_f"
 msgstr "asme_f"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:5
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:5
 msgctxt "paper size"
 msgid "A0x2"
 msgstr "A0x2"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:6
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:6
 msgctxt "paper size"
 msgid "A0"
 msgstr "A0"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:7
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:7
 msgctxt "paper size"
 msgid "A0x3"
 msgstr "A0x3"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:8
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:8
 msgctxt "paper size"
 msgid "A1"
 msgstr "A1"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:9
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:9
 msgctxt "paper size"
 msgid "A10"
 msgstr "A10"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:10
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:10
 msgctxt "paper size"
 msgid "A1x3"
 msgstr "A1x3"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:11
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:11
 msgctxt "paper size"
 msgid "A1x4"
 msgstr "A1x4"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:12
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:12
 msgctxt "paper size"
 msgid "A2"
 msgstr "A2"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:13
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:13
 msgctxt "paper size"
 msgid "A2x3"
 msgstr "A2x3"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:14
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:14
 msgctxt "paper size"
 msgid "A2x4"
 msgstr "A2x4"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:15
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:15
 msgctxt "paper size"
 msgid "A2x5"
 msgstr "A2x5"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:16
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:16
 msgctxt "paper size"
 msgid "A3"
 msgstr "A3"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:17
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:17
 msgctxt "paper size"
 msgid "A3 Extra"
 msgstr "A3 Extra"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:18
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:18
 msgctxt "paper size"
 msgid "A3x3"
 msgstr "A3x3"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:19
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:19
 msgctxt "paper size"
 msgid "A3x4"
 msgstr "A3x4"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:20
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:20
 msgctxt "paper size"
 msgid "A3x5"
 msgstr "A3x5"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:21
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:21
 msgctxt "paper size"
 msgid "A3x6"
 msgstr "A3x6"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:22
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:22
 msgctxt "paper size"
 msgid "A3x7"
 msgstr "A3x7"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:23
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:23
 msgctxt "paper size"
 msgid "A4"
 msgstr "A4"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:24
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:24
 msgctxt "paper size"
 msgid "A4 Extra"
 msgstr "A4 Extra"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:25
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:25
 msgctxt "paper size"
 msgid "A4 Tab"
 msgstr "A4 Tab"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:26
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:26
 msgctxt "paper size"
 msgid "A4x3"
 msgstr "A4x3"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:27
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:27
 msgctxt "paper size"
 msgid "A4x4"
 msgstr "A4x4"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:28
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:28
 msgctxt "paper size"
 msgid "A4x5"
 msgstr "A4x5"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:29
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:29
 msgctxt "paper size"
 msgid "A4x6"
 msgstr "A4x6"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:30
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:30
 msgctxt "paper size"
 msgid "A4x7"
 msgstr "A4x7"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:31
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:31
 msgctxt "paper size"
 msgid "A4x8"
 msgstr "A4x8"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:32
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:32
 msgctxt "paper size"
 msgid "A4x9"
 msgstr "A4x9"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:33
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:33
 msgctxt "paper size"
 msgid "A5"
 msgstr "A5"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:34
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:34
 msgctxt "paper size"
 msgid "A5 Extra"
 msgstr "A5 Extra"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:35
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:35
 msgctxt "paper size"
 msgid "A6"
 msgstr "A6"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:36
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:36
 msgctxt "paper size"
 msgid "A7"
 msgstr "A7"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:37
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:37
 msgctxt "paper size"
 msgid "A8"
 msgstr "A8"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:38
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:38
 msgctxt "paper size"
 msgid "A9"
 msgstr "A9"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:39
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:39
 msgctxt "paper size"
 msgid "B0"
 msgstr "B0"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:40
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:40
 msgctxt "paper size"
 msgid "B1"
 msgstr "B1"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:41
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:41
 msgctxt "paper size"
 msgid "B10"
 msgstr "B10"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:42
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:42
 msgctxt "paper size"
 msgid "B2"
 msgstr "B2"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:43
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:43
 msgctxt "paper size"
 msgid "B3"
 msgstr "B3"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:44
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:44
 msgctxt "paper size"
 msgid "B4"
 msgstr "B4"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:45
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:45
 msgctxt "paper size"
 msgid "B5"
 msgstr "B5"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:46
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:46
 msgctxt "paper size"
 msgid "B5 Extra"
 msgstr "B5 Extra"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:47
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:47
 msgctxt "paper size"
 msgid "B6"
 msgstr "B6"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:48
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:48
 msgctxt "paper size"
 msgid "B6/C4"
 msgstr "B6/C4"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:49
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:49
 msgctxt "paper size"
 msgid "B7"
 msgstr "B7"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:50
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:50
 msgctxt "paper size"
 msgid "B8"
 msgstr "B8"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:51
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:51
 msgctxt "paper size"
 msgid "B9"
 msgstr "B9"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:52
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:52
 msgctxt "paper size"
 msgid "C0"
 msgstr "C0"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:53
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:53
 msgctxt "paper size"
 msgid "C1"
 msgstr "C1"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:54
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:54
 msgctxt "paper size"
 msgid "C10"
 msgstr "C10"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:55
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:55
 msgctxt "paper size"
 msgid "C2"
 msgstr "C2"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:56
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:56
 msgctxt "paper size"
 msgid "C3"
 msgstr "C3"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:57
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:57
 msgctxt "paper size"
 msgid "C4"
 msgstr "C4"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:58
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:58
 msgctxt "paper size"
 msgid "C5"
 msgstr "C5"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:59
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:59
 msgctxt "paper size"
 msgid "C6"
 msgstr "C6"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:60
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:60
 msgctxt "paper size"
 msgid "C6/C5"
 msgstr "C6/C5"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:61
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:61
 msgctxt "paper size"
 msgid "C7"
 msgstr "C7"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:62
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:62
 msgctxt "paper size"
 msgid "C7/C6"
 msgstr "C7/C6"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:63
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:63
 msgctxt "paper size"
 msgid "C8"
 msgstr "C8"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:64
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:64
 msgctxt "paper size"
 msgid "C9"
 msgstr "C9"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:65
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:65
 msgctxt "paper size"
 msgid "DL Envelope"
 msgstr "DL-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:66
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:66
 msgctxt "paper size"
 msgid "RA0"
 msgstr "RA0"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:67
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:67
 msgctxt "paper size"
 msgid "RA1"
 msgstr "RA1"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:68
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:68
 msgctxt "paper size"
 msgid "RA2"
 msgstr "RA2"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:69
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:69
 msgctxt "paper size"
 msgid "SRA0"
 msgstr "SRA0"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:70
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:70
 msgctxt "paper size"
 msgid "SRA1"
 msgstr "SRA1"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:71
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:71
 msgctxt "paper size"
 msgid "SRA2"
 msgstr "SRA2"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:72
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:72
 msgctxt "paper size"
 msgid "JB0"
 msgstr "JB0"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:73
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:73
 msgctxt "paper size"
 msgid "JB1"
 msgstr "JB1"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:74
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:74
 msgctxt "paper size"
 msgid "JB10"
 msgstr "JB10"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:75
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:75
 msgctxt "paper size"
 msgid "JB2"
 msgstr "JB2"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:76
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:76
 msgctxt "paper size"
 msgid "JB3"
 msgstr "JB3"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:77
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:77
 msgctxt "paper size"
 msgid "JB4"
 msgstr "JB4"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:78
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:78
 msgctxt "paper size"
 msgid "JB5"
 msgstr "JB5"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:79
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:79
 msgctxt "paper size"
 msgid "JB6"
 msgstr "JB6"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:80
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:80
 msgctxt "paper size"
 msgid "JB7"
 msgstr "JB7"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:81
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:81
 msgctxt "paper size"
 msgid "JB8"
 msgstr "JB8"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:82
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:82
 msgctxt "paper size"
 msgid "JB9"
 msgstr "JB9"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:83
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:83
 msgctxt "paper size"
 msgid "jis exec"
 msgstr "jis exec"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:84
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:84
 msgctxt "paper size"
 msgid "Choukei 2 Envelope"
 msgstr "Choukei 2-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:85
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:85
 msgctxt "paper size"
 msgid "Choukei 3 Envelope"
 msgstr "Choukei 3-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:86
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:86
 msgctxt "paper size"
 msgid "Choukei 4 Envelope"
 msgstr "Choukei 4-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:87
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:87
 msgctxt "paper size"
 msgid "hagaki (postcard)"
 msgstr "hagaki (vykort)"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:88
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:88
 msgctxt "paper size"
 msgid "kahu Envelope"
 msgstr "kahu-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:89
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:89
 msgctxt "paper size"
 msgid "kaku2 Envelope"
 msgstr "kaku2-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:90
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:90
 msgctxt "paper size"
 msgid "oufuku (reply postcard)"
 msgstr "oufuku (svarsvykort)"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:91
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:91
 msgctxt "paper size"
 msgid "you4 Envelope"
 msgstr "you4-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:92
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:92
 msgctxt "paper size"
 msgid "10x11"
 msgstr "10x11"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:93
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:93
 msgctxt "paper size"
 msgid "10x13"
 msgstr "10x13"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:94
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:94
 msgctxt "paper size"
 msgid "10x14"
 msgstr "10x14"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:95 gtk/paper_names_offsets.c:96
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:95
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:96
 msgctxt "paper size"
 msgid "10x15"
 msgstr "10x15"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:97
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:97
 msgctxt "paper size"
 msgid "11x12"
 msgstr "11x12"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:98
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:98
 msgctxt "paper size"
 msgid "11x15"
 msgstr "11x15"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:99
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:99
 msgctxt "paper size"
 msgid "12x19"
 msgstr "12x19"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:100
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:100
 msgctxt "paper size"
 msgid "5x7"
 msgstr "5x7"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:101
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:101
 msgctxt "paper size"
 msgid "6x9 Envelope"
 msgstr "6x9-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:102
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:102
 msgctxt "paper size"
 msgid "7x9 Envelope"
 msgstr "7x9-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:103
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:103
 msgctxt "paper size"
 msgid "9x11 Envelope"
 msgstr "9x11-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:104
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:104
 msgctxt "paper size"
 msgid "a2 Envelope"
 msgstr "a2-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:105
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:105
 msgctxt "paper size"
 msgid "Arch A"
 msgstr "Arch A"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:106
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:106
 msgctxt "paper size"
 msgid "Arch B"
 msgstr "Arch B"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:107
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:107
 msgctxt "paper size"
 msgid "Arch C"
 msgstr "Arch C"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:108
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:108
 msgctxt "paper size"
 msgid "Arch D"
 msgstr "Arch D"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:109
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:109
 msgctxt "paper size"
 msgid "Arch E"
 msgstr "Arch E"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:110
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:110
 msgctxt "paper size"
 msgid "b-plus"
 msgstr "b-plus"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:111
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:111
 msgctxt "paper size"
 msgid "c"
 msgstr "c"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:112
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:112
 msgctxt "paper size"
 msgid "c5 Envelope"
 msgstr "c5-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:113
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:113
 msgctxt "paper size"
 msgid "d"
 msgstr "d"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:114
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:114
 msgctxt "paper size"
 msgid "e"
 msgstr "e"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:115
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:115
 msgctxt "paper size"
 msgid "edp"
 msgstr "edp"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:116
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:116
 msgctxt "paper size"
 msgid "European edp"
 msgstr "Europeisk edp"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:117
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:117
 msgctxt "paper size"
 msgid "Executive"
 msgstr "Executive"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:118
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:118
 msgctxt "paper size"
 msgid "f"
 msgstr "f"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:119
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:119
 msgctxt "paper size"
 msgid "FanFold European"
 msgstr "FanFold Europeisk"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:120
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:120
 msgctxt "paper size"
 msgid "FanFold US"
 msgstr "FanFold US"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:121
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:121
 msgctxt "paper size"
 msgid "FanFold German Legal"
 msgstr "FanFold Tysk Legal"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:122
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:122
 msgctxt "paper size"
 msgid "Government Legal"
 msgstr "Government Legal"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:123
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:123
 msgctxt "paper size"
 msgid "Government Letter"
 msgstr "Government Letter"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:124
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:124
 msgctxt "paper size"
 msgid "Index 3x5"
 msgstr "Index 3x5"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:125
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:125
 msgctxt "paper size"
 msgid "Index 4x6 (postcard)"
 msgstr "Index 4x6 (vykort)"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:126
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:126
 msgctxt "paper size"
 msgid "Index 4x6 ext"
 msgstr "Index 4x6 ext"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:127
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:127
 msgctxt "paper size"
 msgid "Index 5x8"
 msgstr "Index 5x8"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:128
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:128
 msgctxt "paper size"
 msgid "Invoice"
 msgstr "Faktura"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:129
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:129
 msgctxt "paper size"
 msgid "Tabloid"
 msgstr "Tablå"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:130
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:130
 msgctxt "paper size"
 msgid "US Legal"
 msgstr "US Legal"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:131
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:131
 msgctxt "paper size"
 msgid "US Legal Extra"
 msgstr "US Legal Extra"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:132
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:132
 msgctxt "paper size"
 msgid "US Letter"
 msgstr "US Letter"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:133
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:133
 msgctxt "paper size"
 msgid "US Letter Extra"
 msgstr "US Letter Extra"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:134
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:134
 msgctxt "paper size"
 msgid "US Letter Plus"
 msgstr "US Letter Plus"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:135
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:135
 msgctxt "paper size"
 msgid "Monarch Envelope"
 msgstr "Monark-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:136
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:136
 msgctxt "paper size"
 msgid "#10 Envelope"
 msgstr "#10-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:137
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:137
 msgctxt "paper size"
 msgid "#11 Envelope"
 msgstr "#11-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:138
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:138
 msgctxt "paper size"
 msgid "#12 Envelope"
 msgstr "#12-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:139
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:139
 msgctxt "paper size"
 msgid "#14 Envelope"
 msgstr "#14-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:140
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:140
 msgctxt "paper size"
 msgid "#9 Envelope"
 msgstr "#9-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:141
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:141
 msgctxt "paper size"
 msgid "Personal Envelope"
 msgstr "Personligt kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:142
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:142
 msgctxt "paper size"
 msgid "Quarto"
 msgstr "Quarto"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:143
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:143
 msgctxt "paper size"
 msgid "Super A"
 msgstr "Super A"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:144
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:144
 msgctxt "paper size"
 msgid "Super B"
 msgstr "Super B"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:145
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:145
 msgctxt "paper size"
 msgid "Wide Format"
 msgstr "Brett format"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:146
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:146
 msgctxt "paper size"
 msgid "Dai-pa-kai"
 msgstr "Dai-pa-kai"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:147
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:147
 msgctxt "paper size"
 msgid "Folio"
 msgstr "Folio"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:148
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:148
 msgctxt "paper size"
 msgid "Folio sp"
 msgstr "Folio sp"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:149
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:149
 msgctxt "paper size"
 msgid "Invite Envelope"
 msgstr "Invite-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:150
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:150
 msgctxt "paper size"
 msgid "Italian Envelope"
 msgstr "Italienskt kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:151
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:151
 msgctxt "paper size"
 msgid "juuro-ku-kai"
 msgstr "juuro-ku-kai"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:152
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:152
 msgctxt "paper size"
 msgid "pa-kai"
 msgstr "pa-kai"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:153
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:153
 msgctxt "paper size"
 msgid "Postfix Envelope"
 msgstr "Postfix-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:154
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:154
 msgctxt "paper size"
 msgid "Small Photo"
 msgstr "Litet foto"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:155
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:155
 msgctxt "paper size"
 msgid "prc1 Envelope"
 msgstr "prc1-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:156
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:156
 msgctxt "paper size"
 msgid "prc10 Envelope"
 msgstr "prc10-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:157
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:157
 msgctxt "paper size"
 msgid "prc 16k"
 msgstr "prc 16k"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:158
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:158
 msgctxt "paper size"
 msgid "prc2 Envelope"
 msgstr "prc2-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:159
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:159
 msgctxt "paper size"
 msgid "prc3 Envelope"
 msgstr "prc3-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:160
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:160
 msgctxt "paper size"
 msgid "prc 32k"
 msgstr "prc 32k"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:161
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:161
 msgctxt "paper size"
 msgid "prc4 Envelope"
 msgstr "prc4-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:162
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:162
 msgctxt "paper size"
 msgid "prc5 Envelope"
 msgstr "prc5-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:163
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:163
 msgctxt "paper size"
 msgid "prc6 Envelope"
 msgstr "prc6-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:164
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:164
 msgctxt "paper size"
 msgid "prc7 Envelope"
 msgstr "prc7-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:165
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:165
 msgctxt "paper size"
 msgid "prc8 Envelope"
 msgstr "prc8-kuvert"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:166
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:166
 msgctxt "paper size"
 msgid "ROC 16k"
 msgstr "ROC 16k"
 
-#: gtk/paper_names_offsets.c:167
+#: ../gtk/paper_names_offsets.c:167
 msgctxt "paper size"
 msgid "ROC 8k"
 msgstr "ROC 8k"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:492 gtk/updateiconcache.c:552
+#: ../gtk/updateiconcache.c:492
+#: ../gtk/updateiconcache.c:552
 #, c-format
 msgid "different idatas found for symlinked '%s' and '%s'\n"
 msgstr "olika idata hittades för symboliska länkade \"%s\" och \"%s\"\n"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1374
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1374
 #, c-format
 msgid "Failed to write header\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva huvud\n"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1380
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1380
 #, c-format
 msgid "Failed to write hash table\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva hashtabell\n"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1386
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1386
 #, c-format
 msgid "Failed to write folder index\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva mappindex\n"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1394
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1394
 #, c-format
 msgid "Failed to rewrite header\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva om huvud\n"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1463
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1463
 #, c-format
 msgid "Failed to open file %s : %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna filen %s : %s\n"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1471
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1471
 #, c-format
 msgid "Failed to write cache file: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva cachefil: %s\n"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1507
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1507
 #, c-format
 msgid "The generated cache was invalid.\n"
 msgstr "Den genererade cachen var ogiltig.\n"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1519
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1519
 #, c-format
 msgid "Could not rename %s to %s: %s, removing %s then.\n"
 msgstr "Kunde inte byta namn på %s till %s: %s, tar bort %s.\n"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1531
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1531
 #, c-format
 msgid "Could not rename %s to %s: %s\n"
 msgstr "Kunde inte byta namn på %s till %s: %s\n"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1538
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1538
 #, c-format
 msgid "Could not rename %s back to %s: %s.\n"
 msgstr "Kunde inte byta namn på %s tillbaka till %s: %s.\n"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1564
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1564
 #, c-format
 msgid "Cache file created successfully.\n"
 msgstr "Cachefil skapades.\n"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1603
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1603
 msgid "Overwrite an existing cache, even if up to date"
 msgstr "Skriv över en befintlig cache, även om den är uppdaterad"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1604
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1604
 msgid "Don't check for the existence of index.theme"
 msgstr "Kontrollera inte om index.theme finns"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1605
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1605
 msgid "Don't include image data in the cache"
 msgstr "Inkludera inte bilddata i cachen"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1606
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1606
 msgid "Output a C header file"
 msgstr "Skriv ut en C-headerfil"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1607
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1607
 msgid "Turn off verbose output"
 msgstr "Stäng av informativ utskrift"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1608
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1608
 msgid "Validate existing icon cache"
 msgstr "Validera befintlig ikoncache"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1671
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1671
 #, c-format
 msgid "File not found: %s\n"
 msgstr "Filen hittades inte: %s\n"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1677
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1677
 #, c-format
 msgid "Not a valid icon cache: %s\n"
 msgstr "Inte en giltig ikoncache: %s\n"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1690
-#, fuzzy, c-format
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1690
+#, c-format
 msgid "No theme index file.\n"
-msgstr "Ingen temaindexfil."
+msgstr "Ingen temaindexfil.\n"
 
-#: gtk/updateiconcache.c:1694
+#: ../gtk/updateiconcache.c:1694
 #, c-format
 msgid ""
 "No theme index file in '%s'.\n"
@@ -4672,286 +4669,286 @@ msgstr ""
 "Om du verkligen vill skapa en ikoncache här, använd --ignore-theme-index.\n"
 
 #. ID
-#: modules/input/imam-et.c:454
+#: ../modules/input/imam-et.c:454
 msgid "Amharic (EZ+)"
 msgstr "Amharisk (EZ+)"
 
 #. ID
-#: modules/input/imcedilla.c:92
+#: ../modules/input/imcedilla.c:92
 msgid "Cedilla"
 msgstr "Cedilj"
 
 #. ID
-#: modules/input/imcyrillic-translit.c:217
+#: ../modules/input/imcyrillic-translit.c:217
 msgid "Cyrillic (Transliterated)"
 msgstr "Kyrillisk (Translitererad)"
 
 #. ID
-#: modules/input/iminuktitut.c:127
+#: ../modules/input/iminuktitut.c:127
 msgid "Inuktitut (Transliterated)"
 msgstr "Inuktitut (Translitererad)"
 
 #. ID
-#: modules/input/imipa.c:145
+#: ../modules/input/imipa.c:145
 msgid "IPA"
 msgstr "IPA"
 
 # Osäker.
 #. ID
-#: modules/input/immultipress.c:31
+#: ../modules/input/immultipress.c:31
 msgid "Multipress"
 msgstr "Multipress"
 
 #. ID
-#: modules/input/imthai.c:35
+#: ../modules/input/imthai.c:35
 msgid "Thai-Lao"
 msgstr "Thai-Lao"
 
 #. ID
-#: modules/input/imti-er.c:453
+#: ../modules/input/imti-er.c:453
 msgid "Tigrigna-Eritrean (EZ+)"
 msgstr "Tigrigna-Eritreansk (EZ+)"
 
 #. ID
-#: modules/input/imti-et.c:453
+#: ../modules/input/imti-et.c:453
 msgid "Tigrigna-Ethiopian (EZ+)"
 msgstr "Tigrigna-Etiopisk (EZ+)"
 
 #. ID
-#: modules/input/imviqr.c:244
+#: ../modules/input/imviqr.c:244
 msgid "Vietnamese (VIQR)"
 msgstr "Vietnamesisk (VIQR)"
 
 #. ID
-#: modules/input/imxim.c:28
+#: ../modules/input/imxim.c:28
 msgid "X Input Method"
 msgstr "X-inmatningsmetod"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:769
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:769
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to get a file from %s"
-msgstr ""
+msgstr "Autentisering krävs för att hämta en fil från %s"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:773
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:773
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to print document '%s' on printer %s"
-msgstr ""
+msgstr "Autentisering krävs för att skriva ut dokumentet \"%s\" på skrivaren %s"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:775
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:775
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to print a document on %s"
-msgstr ""
+msgstr "Autentisering krävs för att skriva ut ett dokument på %s"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:779
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:779
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to get attributes of job '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Autentisering krävs för att hämta attributen för jobbet \"%s\""
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:781
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:781
 msgid "Authentication is required to get attributes of a job"
-msgstr ""
+msgstr "Autentisering krävs för att hämta attributen för ett jobb"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:785
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:785
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to get attributes of printer %s"
-msgstr ""
+msgstr "Autentisering krävs för att hämta attributen för skrivaren %s"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:787
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:787
 msgid "Authentication is required to get attributes of a printer"
-msgstr ""
+msgstr "Autentisering krävs för att hämta attributen för en skrivare"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:790
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:790
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to get default printer of %s"
-msgstr ""
+msgstr "Autentisering krävs för att hämta standardskrivaren för %s"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:793
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:793
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to get printers from %s"
-msgstr ""
+msgstr "Autentisering krävs för att hämta skrivare från %s"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:796
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:796
 #, c-format
 msgid "Authentication is required on %s"
-msgstr ""
+msgstr "Autentisering krävs på %s"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1412
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1412
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is low on toner."
 msgstr "Skrivaren \"%s\" har snart slut på toner."
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1413
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1413
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' has no toner left."
 msgstr "Skrivaren \"%s\" har slut på toner."
 
 # FIXME: Kolla denna. Hittar inget bättre ord
 #. Translators: "Developer" like on photo development context
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1415
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1415
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is low on developer."
 msgstr "Skrivaren \"%s\" har snart slut på framkallningsmaterial."
 
 #. Translators: "Developer" like on photo development context
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1417
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1417
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is out of developer."
 msgstr "Skrivaren \"%s\" har slut på framkallningsmaterial."
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1419
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1419
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is low on at least one marker supply."
 msgstr "Skrivaren \"%s\" har snart slut på minst en färgpenna."
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1421
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1421
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is out of at least one marker supply."
 msgstr "Skrivaren \"%s\" har slut på minst en färgpenna."
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1422
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1422
 #, c-format
 msgid "The cover is open on printer '%s'."
 msgstr "Luckan är öppen på skrivaren \"%s\"."
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1423
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1423
 #, c-format
 msgid "The door is open on printer '%s'."
 msgstr "Dörren är öppen på skrivaren \"%s\"."
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1424
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1424
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is low on paper."
 msgstr "Skrivaren \"%s\" har snart slut på papper."
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1425
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1425
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is out of paper."
 msgstr "Skrivaren \"%s\" har slut på papper."
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1426
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1426
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is currently off-line."
 msgstr "Skrivaren \"%s\" är för närvarande frånkopplad."
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1427
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1427
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' may not be connected."
 msgstr "Skrivaren \"%s\" kanske inte är ansluten."
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1428
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1428
 #, c-format
 msgid "There is a problem on printer '%s'."
 msgstr "Det har uppstått ett problem med skrivaren \"%s\"."
 
 #. Translators: this is a printer status.
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1707
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1707
 msgid "Paused ; Rejecting Jobs"
 msgstr "Pausad ; Avvisar jobb"
 
 #. Translators: this is a printer status.
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1713
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1713
 msgid "Rejecting Jobs"
 msgstr "Avvisar jobb"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2399
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2399
 msgid "Two Sided"
 msgstr "Tvåsidig"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2400
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2400
 msgid "Paper Type"
 msgstr "Papperstyp"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2401
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2401
 msgid "Paper Source"
 msgstr "Papperskälla"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2402
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2402
 msgid "Output Tray"
 msgstr "Utskriftsfack"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2403
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2403
 msgid "Resolution"
 msgstr "Upplösning"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2404
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2404
 msgid "GhostScript pre-filtering"
 msgstr "GhostScript-förfiltrering"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2413
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2413
 msgid "One Sided"
 msgstr "Ensidigt"
 
 #. Translators: this is an option of "Two Sided"
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2415
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2415
 msgid "Long Edge (Standard)"
 msgstr "LÃ¥ng kant (Standard)"
 
 #. Translators: this is an option of "Two Sided"
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2417
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2417
 msgid "Short Edge (Flip)"
 msgstr "Kort kant (Vänd)"
 
 #. Translators: this is an option of "Paper Source"
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2419
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2421
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2429
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2419
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2421
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2429
 msgid "Auto Select"
 msgstr "Välj automatiskt"
 
 #. Translators: this is an option of "Paper Source"
 #. Translators: this is an option of "Resolution"
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2423
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2425
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2427
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2431
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2917
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2423
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2425
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2427
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2431
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2917
 msgid "Printer Default"
 msgstr "Skrivarens standard"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2433
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2433
 msgid "Embed GhostScript fonts only"
 msgstr "Endast inbäddade GhostScript-typsnitt"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2435
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2435
 msgid "Convert to PS level 1"
 msgstr "Konvertera till PS nivå 1"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2437
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2437
 msgid "Convert to PS level 2"
 msgstr "Konvertera till PS nivå 2"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2439
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2439
 msgid "No pre-filtering"
 msgstr "Ingen förfiltrering"
 
 #. Translators: "Miscellaneous" is the label for a button, that opens
 #. up an extra panel of settings in a print dialog.
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2448
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2448
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Diverse"
 
 #. Translators: These strings name the possible values of the
 #. * job priority option in the print dialog
 #.
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3125
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3125
 msgid "Urgent"
 msgstr "Viktigt"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3125
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3125
 msgid "High"
 msgstr "Hög"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3125
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3125
 msgid "Medium"
 msgstr "Medel"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3125
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3125
 msgid "Low"
 msgstr "LÃ¥g"
 
@@ -4959,68 +4956,68 @@ msgstr "LÃ¥g"
 #. Translators, this string is used to label the pages-per-sheet option
 #. * in the print dialog
 #.
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3148
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3148
 msgid "Pages per Sheet"
 msgstr "Sidor per blad"
 
 #. Translators, this string is used to label the job priority option
 #. * in the print dialog
 #.
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3185
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3185
 msgid "Job Priority"
 msgstr "Jobbprioritet"
 
 #. Translators, this string is used to label the billing info entry
 #. * in the print dialog
 #.
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3196
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3196
 msgid "Billing Info"
 msgstr "Faktureringsinformation"
 
 #. Translators, these strings are names for various 'standard' cover
 #. * pages that the printing system may support.
 #.
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3210
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3210
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3210
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3210
 msgid "Classified"
 msgstr "Klassificerat"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3210
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3210
 msgid "Confidential"
 msgstr "Konfidentiellt"
 
 # Se http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=148437 -- detta ska vara
 # "skärm"
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3210
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3210
 msgid "Secret"
 msgstr "Hemlig"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3210
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3210
 msgid "Standard"
 msgstr "Standard"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3210
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3210
 msgid "Top Secret"
 msgstr "Topphemligt"
 
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3210
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3210
 msgid "Unclassified"
 msgstr "Inte klassificerat"
 
 #. Translators, this is the label used for the option in the print
 #. * dialog that controls the front cover page.
 #.
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3245
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3245
 msgid "Before"
 msgstr "Före"
 
 #. Translators, this is the label used for the option in the print
 #. * dialog that controls the back cover page.
 #.
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3260
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3260
 msgid "After"
 msgstr "Efter"
 
@@ -5028,14 +5025,14 @@ msgstr "Efter"
 #. * a print job is printed. Possible values are 'now', a specified time,
 #. * or 'on hold'
 #.
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3280
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3280
 msgid "Print at"
 msgstr "Skriv ut den"
 
 #. Translators: this is the name of the option that allows the user
 #. * to specify a time when a print job will be printed.
 #.
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3291
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3291
 msgid "Print at time"
 msgstr "Skriv ut klockan"
 
@@ -5043,966 +5040,695 @@ msgstr "Skriv ut klockan"
 #. * size. The two placeholders are replaced with the width and height
 #. * in points. E.g: "Custom 230.4x142.9"
 #.
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3326
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3326
 #, c-format
 msgid "Custom %sx%s"
 msgstr "Anpassad %sx%s"
 
 #. default filename used for print-to-file
-#: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:235
+#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:235
 #, c-format
 msgid "output.%s"
 msgstr "utdata.%s"
 
-#: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:469
+#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:469
 msgid "Print to File"
 msgstr "Skriv ut till fil"
 
-#: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:546
+#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:546
 msgid "PDF"
 msgstr "PDF"
 
-#: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:546
+#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:546
 msgid "Postscript"
 msgstr "Postscript"
 
-#: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:558
-#: modules/printbackends/test/gtkprintbackendtest.c:506
+#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:558
+#: ../modules/printbackends/test/gtkprintbackendtest.c:506
 msgid "Pages per _sheet:"
 msgstr "Sidor per _blad:"
 
-#: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:604
+#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:604
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
-#: modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:613
+#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:613
 msgid "_Output format"
 msgstr "_Utskriftsformat"
 
-#: modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:400
+#: ../modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:400
 msgid "Print to LPR"
 msgstr "Skriv ut till LPR"
 
-#: modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:426
+#: ../modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:426
 msgid "Pages Per Sheet"
 msgstr "Sidor per blad"
 
-#: modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:433
+#: ../modules/printbackends/lpr/gtkprintbackendlpr.c:433
 msgid "Command Line"
 msgstr "Kommandorad"
 
 #. default filename used for print-to-test
-#: modules/printbackends/test/gtkprintbackendtest.c:234
+#: ../modules/printbackends/test/gtkprintbackendtest.c:234
 #, c-format
 msgid "test-output.%s"
 msgstr "testutdata.%s"
 
-#: modules/printbackends/test/gtkprintbackendtest.c:470
+#: ../modules/printbackends/test/gtkprintbackendtest.c:470
 msgid "Print to Test Printer"
 msgstr "Skriv ut till testskrivare"
 
-#: tests/testfilechooser.c:207
+#: ../tests/testfilechooser.c:207
 #, c-format
 msgid "Could not get information for file '%s': %s"
 msgstr "Kunde inte hämta information för filen \"%s\": %s"
 
+#~ msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
+#~ msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
+#~ msgstr[0] "misslyckades med att allokera bildbuffert på %u byte"
+#~ msgstr[1] "misslyckades med att allokera bildbuffert på %u byte"
+#~ msgid "Opening %d Item"
+#~ msgid_plural "Opening %d Items"
+#~ msgstr[0] "Ã?ppnar %d objekt"
+#~ msgstr[1] "Ã?ppnar %d objekt"
 #~ msgid "directfb arg"
 #~ msgstr "directfb-argument"
-
 #~ msgid "sdl|system"
 #~ msgstr "system"
-
 #~ msgid ""
 #~ "You have the Caps Lock key on\n"
 #~ "and an active input method"
 #~ msgstr ""
 #~ "Du har aktiverat Caps Lock\n"
 #~ "och en aktiv inmatningsmetod"
-
 #~ msgid "You have the Caps Lock key on"
 #~ msgstr "Du har aktiverat Caps Lock"
-
 #~ msgid "You have an active input method"
 #~ msgstr "Du har en aktiv inmatningsmetod"
-
 #~ msgid "keyboard label|BackSpace"
 #~ msgstr "Backsteg"
-
 #~ msgid "keyboard label|Tab"
 #~ msgstr "Tabb"
-
 #~ msgid "keyboard label|Return"
 #~ msgstr "Retur"
-
 #~ msgid "keyboard label|Pause"
 #~ msgstr "Pause"
-
 #~ msgid "keyboard label|Scroll_Lock"
 #~ msgstr "Scroll_Lock"
-
 #~ msgid "keyboard label|Sys_Req"
 #~ msgstr "Sys_Req"
-
 #~ msgid "keyboard label|Escape"
 #~ msgstr "Escape"
 
 # Osäker.
 #~ msgid "keyboard label|Multi_key"
 #~ msgstr "Multitangent"
-
 #~ msgid "keyboard label|Home"
 #~ msgstr "Home"
-
 #~ msgid "keyboard label|Left"
 #~ msgstr "Vänster"
-
 #~ msgid "keyboard label|Up"
 #~ msgstr "Upp"
-
 #~ msgid "keyboard label|Right"
 #~ msgstr "Höger"
-
 #~ msgid "keyboard label|Down"
 #~ msgstr "Ned"
-
 #~ msgid "keyboard label|Page_Up"
 #~ msgstr "Page_Up"
-
 #~ msgid "keyboard label|Page_Down"
 #~ msgstr "Page_Down"
-
 #~ msgid "keyboard label|End"
 #~ msgstr "End"
-
 #~ msgid "keyboard label|Begin"
 #~ msgstr "Begin"
-
 #~ msgid "keyboard label|Print"
 #~ msgstr "Print"
-
 #~ msgid "keyboard label|Insert"
 #~ msgstr "Insert"
-
 #~ msgid "keyboard label|Num_Lock"
 #~ msgstr "Num_Lock"
-
 #~ msgid "keyboard label|KP_Space"
 #~ msgstr "KP_Space"
-
 #~ msgid "keyboard label|KP_Tab"
 #~ msgstr "KP_Tabb"
-
 #~ msgid "keyboard label|KP_Enter"
 #~ msgstr "KP_Enter"
-
 #~ msgid "keyboard label|KP_Home"
 #~ msgstr "KP_Home"
-
 #~ msgid "keyboard label|KP_Left"
 #~ msgstr "KP_Vänster"
-
 #~ msgid "keyboard label|KP_Up"
 #~ msgstr "KP_Upp"
-
 #~ msgid "keyboard label|KP_Right"
 #~ msgstr "KP_Höger"
-
 #~ msgid "keyboard label|KP_Down"
 #~ msgstr "KP_Ned"
-
 #~ msgid "keyboard label|KP_Page_Up"
 #~ msgstr "KP_Page_Up"
-
 #~ msgid "keyboard label|KP_Prior"
 #~ msgstr "KP_Föregående"
-
 #~ msgid "keyboard label|KP_Page_Down"
 #~ msgstr "KP_Page_Down"
-
 #~ msgid "keyboard label|KP_Next"
 #~ msgstr "KP_Nästa"
-
 #~ msgid "keyboard label|KP_End"
 #~ msgstr "KP_End"
-
 #~ msgid "keyboard label|KP_Begin"
 #~ msgstr "KP_Begin"
-
 #~ msgid "keyboard label|KP_Insert"
 #~ msgstr "KP_Insert"
-
 #~ msgid "keyboard label|KP_Delete"
 #~ msgstr "KP_Delete"
-
 #~ msgid "keyboard label|Delete"
 #~ msgstr "Delete"
-
 #~ msgid "keyboard label|Shift"
 #~ msgstr "Skift"
-
 #~ msgid "keyboard label|Ctrl"
 #~ msgstr "Ctrl"
-
 #~ msgid "keyboard label|Alt"
 #~ msgstr "Alt"
-
 #~ msgid "keyboard label|Super"
 #~ msgstr "Super"
-
 #~ msgid "keyboard label|Hyper"
 #~ msgstr "Hyper"
-
 #~ msgid "keyboard label|Meta"
 #~ msgstr "Meta"
-
 #~ msgid "keyboard label|Space"
 #~ msgstr "Blanksteg"
-
 #~ msgid "keyboard label|Backslash"
 #~ msgstr "Omvänt snedstreck"
-
 #~ msgid "year measurement template|2000"
 #~ msgstr "2000"
-
 #~ msgid "calendar:day:digits|%d"
 #~ msgstr "%d"
-
 # I Sverige börjar veckan på måndag
 #
 #~ msgid "calendar:week:digits|%d"
 #~ msgstr "%d"
-
 #~ msgid "calendar year format|%Y"
 #~ msgstr "%Y"
-
 #~ msgid "Accelerator|Disabled"
 #~ msgstr "Inaktiverad"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "Icon not present in theme"
 #~ msgstr "Ikonen \"%s\" finns inte i temat"
-
 #~ msgid "progress bar label|%d %%"
 #~ msgstr "%d %%"
-
 #~ msgid "input method menu|System"
 #~ msgstr "System"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "input method menu|System (%s)"
 #~ msgstr "System"
-
 #~ msgid "print operation status|Initial state"
 #~ msgstr "Initialt tillstånd"
-
 #~ msgid "print operation status|Preparing to print"
 #~ msgstr "Förbereder för utskrift"
-
 #~ msgid "print operation status|Generating data"
 #~ msgstr "Genererar data"
-
 #~ msgid "print operation status|Sending data"
 #~ msgstr "Skickar data"
-
 #~ msgid "print operation status|Waiting"
 #~ msgstr "Väntar"
-
 #~ msgid "print operation status|Blocking on issue"
 #~ msgstr "Blockerar vid problem"
-
 #~ msgid "print operation status|Printing"
 #~ msgstr "Skriver ut"
-
 #~ msgid "print operation status|Finished"
 #~ msgstr "Färdig"
-
 #~ msgid "recent menu label|_%d. %s"
 #~ msgstr "_%d. %s"
-
 #~ msgid "recent menu label|%d. %s"
 #~ msgstr "%d. %s"
-
 #~ msgid "Navigation|_Bottom"
 #~ msgstr "_Nederst"
-
 #~ msgid "Navigation|_First"
 #~ msgstr "_Första"
-
 #~ msgid "Navigation|_Last"
 #~ msgstr "_Sista"
-
 #~ msgid "Navigation|_Top"
 #~ msgstr "_Ã?verst"
-
 #~ msgid "Navigation|_Back"
 #~ msgstr "_Bakåt"
-
 #~ msgid "Navigation|_Down"
 #~ msgstr "N_ed"
-
 #~ msgid "Navigation|_Forward"
 #~ msgstr "_Framåt"
-
 #~ msgid "Navigation|_Up"
 #~ msgstr "_Upp"
-
 #~ msgid "Justify|_Center"
 #~ msgstr "_Centrera"
-
 #~ msgid "Justify|_Fill"
 #~ msgstr "_Fyll"
-
 #~ msgid "Justify|_Left"
 #~ msgstr "_Vänster"
-
 #~ msgid "Justify|_Right"
 #~ msgstr "_Höger"
-
 #~ msgid "Media|_Next"
 #~ msgstr "_Nästa"
-
 #~ msgid "Media|P_ause"
 #~ msgstr "Gör _paus"
-
 #~ msgid "Media|_Play"
 #~ msgstr "_Spela upp"
-
 #~ msgid "Media|Pre_vious"
 #~ msgstr "Före_gående"
-
 #~ msgid "Media|_Record"
 #~ msgstr "Spela _in"
-
 #~ msgid "Media|R_ewind"
 #~ msgstr "Spola _bakåt"
-
 #~ msgid "Media|_Stop"
 #~ msgstr "_Stopp"
-
 #~ msgid "volume percentage|%d %%"
 #~ msgstr "%d %%"
-
 #~ msgid "paper size|asme_f"
 #~ msgstr "asme_f"
-
 #~ msgid "paper size|A0x2"
 #~ msgstr "A0x2"
-
 #~ msgid "paper size|A0"
 #~ msgstr "A0"
-
 #~ msgid "paper size|A0x3"
 #~ msgstr "A0x3"
-
 #~ msgid "paper size|A1"
 #~ msgstr "A1"
-
 #~ msgid "paper size|A10"
 #~ msgstr "A10"
-
 #~ msgid "paper size|A1x3"
 #~ msgstr "A1x3"
-
 #~ msgid "paper size|A1x4"
 #~ msgstr "A1x4"
-
 #~ msgid "paper size|A2"
 #~ msgstr "A2"
-
 #~ msgid "paper size|A2x3"
 #~ msgstr "A2x3"
-
 #~ msgid "paper size|A2x4"
 #~ msgstr "A2x4"
-
 #~ msgid "paper size|A2x5"
 #~ msgstr "A2x5"
-
 #~ msgid "paper size|A3"
 #~ msgstr "A3"
-
 #~ msgid "paper size|A3 Extra"
 #~ msgstr "A3 Extra"
-
 #~ msgid "paper size|A3x3"
 #~ msgstr "A3x3"
-
 #~ msgid "paper size|A3x4"
 #~ msgstr "A3x4"
-
 #~ msgid "paper size|A3x5"
 #~ msgstr "A3x5"
-
 #~ msgid "paper size|A3x6"
 #~ msgstr "A3x6"
-
 #~ msgid "paper size|A3x7"
 #~ msgstr "A3x7"
-
 #~ msgid "paper size|A4"
 #~ msgstr "A4"
-
 #~ msgid "paper size|A4 Extra"
 #~ msgstr "A4 Extra"
-
 #~ msgid "paper size|A4 Tab"
 #~ msgstr "A4 Tab"
-
 #~ msgid "paper size|A4x3"
 #~ msgstr "A4x3"
-
 #~ msgid "paper size|A4x4"
 #~ msgstr "A4x4"
-
 #~ msgid "paper size|A4x5"
 #~ msgstr "A4x5"
-
 #~ msgid "paper size|A4x6"
 #~ msgstr "A4x6"
-
 #~ msgid "paper size|A4x7"
 #~ msgstr "A4x7"
-
 #~ msgid "paper size|A4x8"
 #~ msgstr "A4x8"
-
 #~ msgid "paper size|A4x9"
 #~ msgstr "A4x9"
-
 #~ msgid "paper size|A5"
 #~ msgstr "A5"
-
 #~ msgid "paper size|A5 Extra"
 #~ msgstr "A5 Extra"
-
 #~ msgid "paper size|A6"
 #~ msgstr "A6"
-
 #~ msgid "paper size|A7"
 #~ msgstr "A7"
-
 #~ msgid "paper size|A8"
 #~ msgstr "A8"
-
 #~ msgid "paper size|A9"
 #~ msgstr "A9"
-
 #~ msgid "paper size|B0"
 #~ msgstr "B0"
-
 #~ msgid "paper size|B1"
 #~ msgstr "B1"
-
 #~ msgid "paper size|B10"
 #~ msgstr "B10"
-
 #~ msgid "paper size|B2"
 #~ msgstr "B2"
-
 #~ msgid "paper size|B3"
 #~ msgstr "B3"
-
 #~ msgid "paper size|B4"
 #~ msgstr "B4"
-
 #~ msgid "paper size|B5"
 #~ msgstr "B5"
-
 #~ msgid "paper size|B5 Extra"
 #~ msgstr "B5 Extra"
-
 #~ msgid "paper size|B6"
 #~ msgstr "B6"
-
 #~ msgid "paper size|B6/C4"
 #~ msgstr "B6/C4"
-
 #~ msgid "paper size|B7"
 #~ msgstr "B7"
-
 #~ msgid "paper size|B8"
 #~ msgstr "B8"
-
 #~ msgid "paper size|B9"
 #~ msgstr "B9"
-
 #~ msgid "paper size|C0"
 #~ msgstr "C0"
-
 #~ msgid "paper size|C1"
 #~ msgstr "C1"
-
 #~ msgid "paper size|C10"
 #~ msgstr "C10"
-
 #~ msgid "paper size|C2"
 #~ msgstr "C2"
-
 #~ msgid "paper size|C3"
 #~ msgstr "C3"
-
 #~ msgid "paper size|C4"
 #~ msgstr "C4"
-
 #~ msgid "paper size|C5"
 #~ msgstr "C5"
-
 #~ msgid "paper size|C6"
 #~ msgstr "C6"
-
 #~ msgid "paper size|C6/C5"
 #~ msgstr "C6/C5"
-
 #~ msgid "paper size|C7"
 #~ msgstr "C7"
-
 #~ msgid "paper size|C7/C6"
 #~ msgstr "C7/C6"
-
 #~ msgid "paper size|C8"
 #~ msgstr "C8"
-
 #~ msgid "paper size|C9"
 #~ msgstr "C9"
-
 #~ msgid "paper size|RA0"
 #~ msgstr "RA0"
-
 #~ msgid "paper size|RA1"
 #~ msgstr "RA1"
-
 #~ msgid "paper size|RA2"
 #~ msgstr "RA2"
-
 #~ msgid "paper size|SRA0"
 #~ msgstr "SRA0"
-
 #~ msgid "paper size|SRA1"
 #~ msgstr "SRA1"
-
 #~ msgid "paper size|SRA2"
 #~ msgstr "SRA2"
-
 #~ msgid "paper size|JB0"
 #~ msgstr "JB0"
-
 #~ msgid "paper size|JB1"
 #~ msgstr "JB1"
-
 #~ msgid "paper size|JB10"
 #~ msgstr "JB10"
-
 #~ msgid "paper size|JB2"
 #~ msgstr "JB2"
-
 #~ msgid "paper size|JB3"
 #~ msgstr "JB3"
-
 #~ msgid "paper size|JB4"
 #~ msgstr "JB4"
-
 #~ msgid "paper size|JB5"
 #~ msgstr "JB5"
-
 #~ msgid "paper size|JB6"
 #~ msgstr "JB6"
-
 #~ msgid "paper size|JB7"
 #~ msgstr "JB7"
-
 #~ msgid "paper size|JB8"
 #~ msgstr "JB8"
-
 #~ msgid "paper size|JB9"
 #~ msgstr "JB9"
-
 #~ msgid "paper size|jis exec"
 #~ msgstr "jis exec"
-
 #~ msgid "paper size|10x11"
 #~ msgstr "10x11"
-
 #~ msgid "paper size|10x13"
 #~ msgstr "10x13"
-
 #~ msgid "paper size|10x14"
 #~ msgstr "10x14"
-
 #~ msgid "paper size|10x15"
 #~ msgstr "10x15"
-
 #~ msgid "paper size|11x12"
 #~ msgstr "11x12"
-
 #~ msgid "paper size|11x15"
 #~ msgstr "11x15"
-
 #~ msgid "paper size|12x19"
 #~ msgstr "12x19"
-
 #~ msgid "paper size|5x7"
 #~ msgstr "5x7"
-
 #~ msgid "paper size|Arch A"
 #~ msgstr "Arch A"
-
 #~ msgid "paper size|Arch B"
 #~ msgstr "Arch B"
-
 #~ msgid "paper size|Arch C"
 #~ msgstr "Arch C"
-
 #~ msgid "paper size|Arch D"
 #~ msgstr "Arch D"
-
 #~ msgid "paper size|Arch E"
 #~ msgstr "Arch E"
-
 #~ msgid "paper size|b-plus"
 #~ msgstr "b-plus"
-
 #~ msgid "paper size|c"
 #~ msgstr "c"
-
 #~ msgid "paper size|d"
 #~ msgstr "d"
-
 #~ msgid "paper size|e"
 #~ msgstr "e"
-
 #~ msgid "paper size|edp"
 #~ msgstr "edp"
-
 #~ msgid "paper size|Executive"
 #~ msgstr "Executive"
-
 #~ msgid "paper size|f"
 #~ msgstr "f"
-
 #~ msgid "paper size|Index 3x5"
 #~ msgstr "Index 3x5"
-
 #~ msgid "paper size|Index 5x8"
 #~ msgstr "Index 5x8"
-
 #~ msgid "paper size|Invoice"
 #~ msgstr "Faktura"
-
 #~ msgid "paper size|Tabloid"
 #~ msgstr "Tabloid"
-
 #~ msgid "paper size|US Legal"
 #~ msgstr "US Legal"
-
 #~ msgid "paper size|Quarto"
 #~ msgstr "Quarto"
-
 #~ msgid "paper size|Super A"
 #~ msgstr "Super A"
-
 #~ msgid "paper size|Super B"
 #~ msgstr "Super B"
-
 #~ msgid "paper size|Folio"
 #~ msgstr "Folio"
-
 #~ msgid "paper size|Folio sp"
 #~ msgstr "Folio sp"
-
 #~ msgid "paper size|pa-kai"
 #~ msgstr "pa-kai"
-
 #~ msgid "paper size|prc 16k"
 #~ msgstr "prc 16k"
-
 #~ msgid "paper size|prc 32k"
 #~ msgstr "prc 32k"
-
 #~ msgid "paper size|prc5 Envelope"
 #~ msgstr "prc5-kuvert"
-
 #~ msgid "paper size|ROC 16k"
 #~ msgstr "ROC 16k"
-
 #~ msgid "paper size|ROC 8k"
 #~ msgstr "ROC 8k"
-
 #~ msgid "Couldn't create pixbuf"
 #~ msgstr "Kunde inte skapa pixbuf"
-
 #~ msgid "%.1f KB"
 #~ msgstr "%.1f KB"
-
 #~ msgid "%.1f MB"
 #~ msgstr "%.1f MB"
-
 #~ msgid "%.1f GB"
 #~ msgstr "%.1f GB"
-
 #~ msgid "Arrow spacing"
 #~ msgstr "Pilmellanrum"
-
 #~ msgid "Scroll arrow spacing"
 #~ msgstr "Rullpilsmellanrum"
-
 #~ msgid "Group"
 #~ msgstr "Grupp"
-
 #~ msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
 #~ msgstr "Den radioverktygsknapp vars grupp denna knapp tillhör."
-
 #~ msgid "URI"
 #~ msgstr "URI"
-
 #~ msgid "The URI bound to this button"
 #~ msgstr "URI bundet till denna knapp"
-
 #~ msgid "Invalid filename: %s"
 #~ msgstr "Ogiltigt filnamn: %s"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kunde inte lägga till ett bokmärke för \"%s\" eftersom det är ett "
 #~ "ogiltigt namn på en sökväg."
-
 #~ msgid "Could not select file '%s' because it is an invalid path name."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kunde inte välja filen \"%s\" eftersom det är ett ogiltigt namn på en "
 #~ "sökväg."
-
 #~ msgid "%d byte"
 #~ msgid_plural "%d bytes"
 #~ msgstr[0] "%d byte"
 #~ msgstr[1] "%d byte"
-
 #~ msgid "Could not get a stock icon for %s\n"
 #~ msgstr "Kunde inte hämta en standardikon för %s\n"
-
 #~ msgid "Error getting information for '%s': %s"
 #~ msgstr "Fel vid hämtning av information för \"%s\": %s"
-
 #~ msgid "This file system does not support mounting"
 #~ msgstr "Detta filsystem stöder inte montering"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"%s\". "
 #~ "Please use a different name."
 #~ msgstr ""
 #~ "Namnet \"%s\" är inte giltigt eftersom det innehåller tecknet \"%s\". "
 #~ "Använd ett annat namn."
-
 #~ msgid "Bookmark saving failed: %s"
 #~ msgstr "Bokmärkessparande misslyckades: %s"
-
 #~ msgid "'%s' already exists in the bookmarks list"
 #~ msgstr "\"%s\" finns redan i bokmärkeslistan"
-
 #~ msgid "'%s' does not exist in the bookmarks list"
 #~ msgstr "\"%s\" finns inte i bokmärkeslistan"
-
 #~ msgid "Path is not a folder: '%s'"
 #~ msgstr "Sökvägen är inte en mapp: \"%s\""
-
 #~ msgid "Network Drive (%s)"
 #~ msgstr "Nätverksenhet (%s)"
-
 #~ msgid "Unknown attribute '%s' on line %d char %d"
 #~ msgstr "Okänt attribut \"%s\" på rad %d tecken %d"
-
 #~ msgid "Today at %H:%M"
 #~ msgstr "Idag klockan %H.%M"
-
 #~ msgid "Default"
 #~ msgstr "Standard"
-
 #~ msgid "Print Pages"
 #~ msgstr "Skriv ut sidor"
-
 #~ msgid "_All"
 #~ msgstr "_Alla"
-
 #~ msgid "Today"
 #~ msgstr "Idag"
-
 #~ msgid "Location:"
 #~ msgstr "Plats:"
-
 #~ msgid "PNM image format is invalid"
 #~ msgstr "PNM-bildformatet är ogiltigt"
-
 #~ msgid "Line %d, column %d: missing attribute \"%s\""
 #~ msgstr "Rad %d, kolumn %d: saknar attributet \"%s\""
-
 #~ msgid "Line %d, column %d: unexpected element \"%s\""
 #~ msgstr "Rad %d, kolumn %d: oväntat element \"%s\""
-
 #~ msgid ""
 #~ "Line %d, column %d: expected end of element \"%s\", but got element for "
 #~ "\"%s\" instead"
 #~ msgstr ""
 #~ "Rad %d, kolumn %d: förväntade slut på elementet \"%s\", men fick element "
 #~ "för \"%s\" istället"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Line %d, column %d: expected \"%s\" at the toplevel, but found \"%s\" "
 #~ "instead"
 #~ msgstr ""
 #~ "Rad %d, kolumn %d: förväntade \"%s\" på toppnivån, men hittade \"%s\" "
 #~ "istället"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Line %d, column %d: expected \"%s\" or \"%s\", but found \"%s\" instead"
 #~ msgstr ""
 #~ "Rad %d, kolumn %d: förväntade \"%s\" eller \"%s\", men hittade \"%s\" "
 #~ "istället"
-
 #~ msgid "Error creating directory '%s': %s"
 #~ msgstr "Fel vid skapande av katalogen \"%s\": %s"
-
 #~ msgid "Thai (Broken)"
 #~ msgstr "Thailändsk (Trasig)"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Error creating folder \"%s\": %s\n"
 #~ "%s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Fel vid skapande av mappen \"%s\": %s\n"
 #~ "%s"
-
 #~ msgid "You probably used symbols not allowed in filenames."
 #~ msgstr "Du använde troligen tecken som inte är tillåtna i filnamn."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Error deleting file \"%s\": %s\n"
 #~ "%s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Fel vid borttagning av filen \"%s\": %s\n"
 #~ "%s"
-
 #~ msgid "It probably contains symbols not allowed in filenames."
 #~ msgstr "Det innehåller troligen tecken som inte är tillåtna i filnamn."
-
 #~ msgid ""
 #~ "The file name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
 #~ msgstr "Filnamnet \"%s\" innehåller tecken som inte är tillåtna i filnamn"
-
 #~ msgid "Error getting information for '/': %s"
 #~ msgstr "Fel vid hämtning av information för \"/\": %s"
-
 #~ msgid "Select All"
 #~ msgstr "Markera allt"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "shortcut %s already exists"
 #~ msgstr "Genvägen %s finns inte"
-
 #~ msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
 #~ msgstr "Kan inte hantera PNM-filer med maximala färgvärden större än 255"
-
 #~ msgid "Could not get information about '%s': %s"
 #~ msgstr "Kunde inte hämta information om \"%s\": %s"
-
 #~ msgid "Shortcuts"
 #~ msgstr "Genvägar"
-
 #~ msgid "Folder"
 #~ msgstr "Mapp"
-
 #~ msgid "Cannot change folder"
 #~ msgstr "Kan inte byta mapp"
-
 #~ msgid "The folder you specified is an invalid path."
 #~ msgstr "Mappen du angav är en ogiltig sökväg."
-
 #~ msgid "Could not build file name from '%s' and '%s'"
 #~ msgstr "Kunde inte bygga filnamnet från \"%s\" och \"%s\""
-
 #~ msgid "Save in Location"
 #~ msgstr "Spara på plats"
-
 #~ msgid "X"
 #~ msgstr "X"
-
 #~ msgid "clear"
 #~ msgstr "töm"
-
 #~ msgid "Pixmap path element: \"%s\" must be absolute, %s, line %d"
 #~ msgstr "Sökvägselement till bild: \"%s\" måste vara absolut, %s, rad %d"
-
 #~ msgid "_Rename..."
 #~ msgstr "_Byt namn..."
-
 #~ msgid "Rename"
 #~ msgstr "Byt namn"
-
 #~ msgid "_Replace..."
 #~ msgstr "_Ersätt..."
-
 #~ msgid "Replace..."
 #~ msgstr "Ersätt..."
-
 #~ msgid "File system"
 #~ msgstr "Filsystem"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Writing %s failed: %s"
 #~ msgstr "Bokmärkessparande misslyckades: %s"
-
 #~ msgid "Network Drive"
 #~ msgstr "Nätverksenhet"
-
 #~ msgid "_Credits"
 #~ msgstr "_Tack"
-
 #~ msgid "Error getting information for '%s'"
 #~ msgstr "Fel vid hämtning av information för \"%s\""
-
 #~ msgid "Select a File"
 #~ msgstr "Välj en fil"
-
 #~ msgid "Select a file"
 #~ msgstr "Välj en fil"
-
 #~ msgid "error getting information for '%s': %s"
 #~ msgstr "fel vid hämtning av information för \"%s\": %s"
-
 #~ msgid "error creating directory '%s': %s"
 #~ msgstr "fel vid skapande av katalogen \"%s\": %s"
-
 #~ msgid "Bookmark saving failed (%s)"
 #~ msgstr "Bokmärkessparande misslyckades (%s)"
-
 #~ msgid "This file system does not support icons for everything"
 #~ msgstr "Detta filsystem stöder inte ikoner till allt"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Could not change the current folder to %s:\n"
 #~ "%s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kunde inte byta aktuell mapp till %s:\n"
 #~ "%s"
-
 #~ msgid "Could not add bookmark for %s because it is not a folder."
 #~ msgstr "Kunde inte lägga till bokmärke för %s eftersom det inte är en mapp."
-
 #~ msgid "Could not find the path"
 #~ msgstr "Kunde inte hitta sökvägen"
-
 #~ msgid "Input Methods"
 #~ msgstr "Inmatningsmetoder"
-
 #~ msgid "Unsupported TIFF variant"
 #~ msgstr "TIFF-varianten stöds inte"
-
 #~ msgid "Colors"
 #~ msgstr "Färger"
-
 #~ msgid "Show Hidden Files"
 #~ msgstr "Visa dolda filer"
-
 #~ msgid "Create Folder"
 #~ msgstr "Skapa _mapp"
-
 #~ msgid "Create _Folder"
 #~ msgstr "Skapa _mapp"
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]