[gimp/gimp-2-6] Updated Danish translationcommit 71423c126a3f166c2529878f64fb09ba83b1dc3c
Author: Mads Lundby <lundbymads gmail com>
Date:  Sun Jun 14 23:29:47 2009 +0200

  Updated Danish translation

 po/da.po | 9838 +++++++++++++++++++++++++-------------------------------------
 1 files changed, 3929 insertions(+), 5909 deletions(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 582f81d..7b871a5 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -1,73 +1,89 @@
 # Danish translation of the GIMP.
-# Copyright (C) 1999, 2000, 01, 02, 03, 04, 05 Free Software Foundation, Inc.
-# Kenneth Christiansen <kenneth ripen dk>, 1999, 2000
-# Birger Langkjer <birger langkjer image dk>, 2000.
-# Keld Simonsen <keld dkuug dk>, 2000.
-# Ole Laursen <olau hardworking dk>, 2001, 02, 03, 04, 05.
-# Martin Willemoes Hansen <mwh sysrq dk>, 2005.
+# Copyright (C) 1999, 2000, 01, 02, 03, 04, 05, 09 Free Software Foundation, Inc.
 #
 # Hvis der er problemer, så start med at kigge i de.po - den er oversat
 # af Sven Neumann som er en af udviklerne bag programmet.
 #
 # Konventioner:
 #
-#  alpha -> alfa
-#  antialiasing -> udjævning
-#  blend -> blanding
-#  blur -> udvisk, blødgør, tilslør
-#  brush -> pensel
-#  bounding box -> afgrænsningsboks
-#  bucket fill -> spandudfyldning
-#  bump map -> højdekort
-#  bump -> bule
-#  burn -> brænde
-#  clip -> (ofte) beskær
-#  colormap -> farveafbildning
-#  color picker -> farveopsnapper
-#  coloring type -> farvetype (fx RGB, HSV)
-#  convolve -> konturændring (convolve kommer sig af at operationen foregår via en "convolution matrix")
-#  crop -> beskær
-#  cyan -> cyan
-#  dialog -> vindue
-#  display -> visning
-#  dithering -> dithering (en slags farvespredning)
-#  dodge -> lysne
-#  drawable -> tegneobjekt
-#  drop shadow -> baggrundsskygge
-#  enviroment map -> omgivelsesreflektioner
-#  feather -> udtynd
-#  FG, BG -> fg., bg. (forgrund og baggrund)
-#  flatten image -> fladgør billede
-#  frame (i animationer) -> [enkelt]billede
-#  fuzzy -> udflydende
-#  gradient -> farveovergang
-#  guide -> hjælpelinje
-#  hue -> farvetone
-#  intersect -> kryds
-#  luminosity -> lysstyrke
-#  module, plugin -> [udvidelses]modul, [program]udvidelse (når der mere er tale om modulets funktionalitet)
-#  magenta -> magenta
-#  merge -> forén
-#  opacity -> ugennemsigtighed (til tider bare gennemsigtighed når retning er ligegyldig)
-#  operation -> handling (oftest)
-#  path -> (til tider) bane, (ellers i forbindelses med mapper/kataloger) sti
-#  pixel -> skærmpunkt
-#  procedural database -> proceduredatabase
-#  saturation -> mætning
-#  selection -> markering el. det markerede
-#  shearing -> trapezering
-#  shrink -> formindsk
-#  smudge -> udtvær
-#  stroke -> bestryg (vb.), strøg (n.)
-#  (adaptive) supersampling -> adaptiv udjævning
-#  The GIMP -> Gimp'en (bemærk: med små bogstaver, modsvarer Gnome)
-#  tile -> flise
-#  tip -> tip (og ikke tips)
-#  Xtns -> udvidelser
+#  * (adaptive) supersampling -> adaptiv udjævning
+#  * alpha -> alfa
+#  * antialiasing -> udjævning
+#  * artistic -> kunsterisk
+#  * blend -> blanding
+#  * blur -> udvisk, blødgør, tilslør
+#  * bounding box -> afgrænsningsboks
+#  * brush -> pensel
+#  * bucket fill -> spandudfyldning
+#  * bump -> bule
+#  * bump map -> højdekort
+#  * burn -> brænde
+#  * clip -> (ofte) beskær
+#  * color picker -> farveopsnapper
+#  * coloring type -> farvetype (fx RGB, HSV)
+#  * colormap -> farveafbildning
+#  * convert -> konvertere 2009-02-26 (PKO)
+#  * convolution matrix -> foldningsmatrix (se i øvrigt ../po/da.po)
+#  * convolve -> konturændring (convolve kommer sig af at operationen foregår via en "convolution matrix")
+#  * crop -> beskær (afventer godkendelse (PKO))
+#  * custom -> tilpasset 2009-02-26 (PKO)
+#  * cyan -> cyan
+#  * DB Browser -> proceduredatabase (browser er overflødigt)
+#  * desaturate -> afmætning
+#  * dialog -> vindue
+#  * display -> visning
+#  * dithering -> dithering (en slags farvespredning)
+#  * dodge -> lysne
+#  * drawable -> tegneobjekt
+#  * drop shadow -> baggrundsskygge
+#  * emboss -> relief
+#  * enviroment map -> omgivelsesreflektioner
+#  * feather -> udtynd
+#  * FG, BG -> fg., bg. (forgrund og baggrund)
+#  * flatten image -> fladgør billede
+#  * FractalExplorer -> Fraktaludforsker
+#  * frame (i animationer) -> [enkelt]billede
+#  * fuzzy -> udflydende
+#  * gfig -> figurer
+#  * gfig objekt -> figur
+#  * gradient -> farveovergang
+#  * guide -> hjælpelinje
+#  * guides -> rektangler (egentligt en form for hjælpelinjer)
+#  * highlight -> højlysområde (dækker over ekstremt belyste refleksioner)
+#  * hot spot -> afsætspunkt (det punkt der betragtes som origo)
+#  * hue -> farvetone
+#  * imagemap -> billedkort (den slags på hjemmesider i stedet for tekst)
+#  * intersect -> kryds
+#  * luminosity -> lysstyrke
+#  * magenta -> magenta
+#  * mapping -> afbildning
+#  * merge -> forén
+#  * module, plugin -> [udvidelses]modul, [program]udvidelse (når der mere er tale om modulets funktionalitet)
+#  * opacity -> ugennemsigtighed [(til tider bare gennemsigtighed når retning er ligegyldig) 2009.03.01 afventer 		godkendelse for sletning PKO]
+#  * operation -> handling (oftest)
+#  * path -> (til tider) bane, (ellers i forbindelses med mapper/kataloger) sti
+#  * pixel -> skærmpunkt
+#  * procedural database -> proceduredatabase
+#  * RLE -> rækkekomprimering (RLE)
+#  * saturation -> mætning
+#  * script -> program
+#  * selection -> markering el. det markerede
+#  * shearing -> trapezering
+#  * shrink -> formindsk
+#  * smudge -> udtvær
+#  * stroke -> bestryg (vb.), strøg (n.)
+#  * The GIMP -> GIMP, GIMP'en (modsvarer GNOME) 2009.02.26 (PKO)
+#  * tile -> flise, fliselæg
+#  * tip -> tip (og ikke tips)
+#  * transforms -> transformering
+#  * utils -> værktøjer
+#  * web page themes -> hjemmesidetemaer
+#  * Xtns -> udvidelser
+#  * zoom -> zoom (RO)
 #
 # Bindestreg benyttet som separator (i fx lysstyrke-kontrast) er oversat
 # med skråstreg (lysstyrke/kontrast) undtagen i menuer hvor det ikke er
-# muligt (pga. dårlig Gimp-arkitektur).
+# muligt (pga. dårlig GIMP-arkitektur).
 #
 # Bemærk at palet på dansk er uden -te til sidst.
 #
@@ -80,24 +96,32 @@
 # praksis.
 #
 # Flere af menunavnene har en forstavelse i flertal - den er som regel
-# rettet til ental, f.eks. "Paths Menu" -> "Bane-menu"
+# rettet til ental, f.eks. "Paths Menu" -> "Banemenu"
 #
+# Kenneth Christiansen <kenneth ripen dk>, 1999, 2000.
+# Birger Langkjer <birger langkjer image dk>, 2000.
+# Keld Simonsen <keld dkuug dk>, 2000.
+# Ole Laursen <olau hardworking dk>, 2001, 02, 03, 04, 05.
+# Martin Willemoes Hansen <mwh sysrq dk>, 2005.
+# Mads Bille Lundby <lundbymads gmail com>, 2009.
+# Lars Christian Jensen <lars jink dk>, 2009 (review).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gimp\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-02-18 19:59+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-02-18 19:59+0100\n"
-"Last-Translator: Ole Laursen <olau hardworking dk>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-14 23:29+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-12 14:54+0100\n"
+"Last-Translator: Mads Lundby <lundbymads gmail com>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk dansk-gruppen dk>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
 
 #: ../app/about.h:24
 msgid "GIMP"
-msgstr "Gimp'en"
+msgstr "Gimp"
 
 #: ../app/about.h:27 ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:2
 msgid "GNU Image Manipulation Program"
@@ -105,10 +129,10 @@ msgstr "GNU Image Manipulation Program"
 
 #: ../app/about.h:30
 msgid ""
-"Copyright © 1995-2007\n"
+"Copyright © 1995-2008\n"
 "Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team"
 msgstr ""
-"Copyright © 1995-2007\n"
+"Copyright © 1995-2008\n"
 "Spencer Kimball, Peter Mattis og Gimp-udviklingsgruppen"
 
 #: ../app/about.h:34
@@ -127,20 +151,20 @@ msgid ""
 "GIMP; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - "
 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 msgstr ""
-"Gimp'en er et frit program. Du kan redistribuere og ændre programmet under "
+"Gimp er et frit program. Du kan redistribuere og ændre programmet under "
 "betingelserne i GNU General Public License som udgivet af Free Software "
 "Foundation; enten version 2 af licensen, eller (hvis du ønsker det) enhver "
 "senere version.\n"
 "\n"
-"Gimp'en distribueres i håb om at programmet er nyttigt, men uden NOGEN "
-"GARANTI, ikke engang underforstået garanti om at det er SALGBART eller "
-"PASSER TIL ET BESTEMT FORMÃ?L. Se GNU General Public License for detaljer.\n"
+"Gimp distribueres i håb om at programmet er nyttigt, men uden NOGEN GARANTI, "
+"ikke engang underforstået garanti om at det er SALGBART eller PASSER TIL ET "
+"BESTEMT FORMÃ?L. Se GNU General Public License for detaljer.\n"
 "\n"
 "Du burde have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med "
-"Gimp'en. Hvis du ikke har det, kan du skrive til Free Software Foundation, "
-"Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
+"Gimp. Hvis du ikke har det, kan du skrive til Free Software Foundation, Inc. "
+"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA."
 
-#: ../app/app.c:207
+#: ../app/app.c:214
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to open a test swap file.\n"
@@ -150,13 +174,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Kunne ikke åbne en testswapfil.\n"
 "\n"
-"Kontrollér placeringen og rettighederne af mappen til swap defineret i "
-"indstillingerne (aktuelt \"%s\")."
+"Kontrollér swapmappens placering og rettigheder, som defineret i "
+"indstillingerne (aktuelt \"%s\"), for at undgå tab af data."
 
 #: ../app/batch.c:75
 #, c-format
 msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
-msgstr "Ingen batchfortolker angivet, bruger standardværdien \"%s\".\n"
+msgstr "Ingen batchfortolker er angivet, bruger standardværdien \"%s\".\n"
 
 #: ../app/batch.c:93 ../app/batch.c:111
 #, c-format
@@ -164,127 +188,126 @@ msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
 msgstr ""
 "Batchfortolkeren \"%s\" er ikke tilgængelig. Batchtilstand deaktiveret."
 
-#: ../app/main.c:142 ../tools/gimp-remote.c:79
+#: ../app/main.c:144 ../tools/gimp-remote.c:60
 msgid "Show version information and exit"
 msgstr "Vis versionsoplysninger og afslut"
 
-#: ../app/main.c:147
+#: ../app/main.c:149
 msgid "Show license information and exit"
 msgstr "Vis licensoplysninger og afslut"
 
-#: ../app/main.c:152
+#: ../app/main.c:154
 msgid "Be more verbose"
 msgstr "Fortæl mere"
 
-#: ../app/main.c:157
+#: ../app/main.c:159
 msgid "Start a new GIMP instance"
-msgstr "Start en ny instans af Gimp'en"
+msgstr "Start en ny instans af Gimp"
 
-#: ../app/main.c:162
+#: ../app/main.c:164
+msgid "Open images as new"
+msgstr "Ã?bn billeder som nye"
+
+#: ../app/main.c:169
 msgid "Run without a user interface"
-msgstr "Start uden brugergrænseflade"
+msgstr "Start uden en brugergrænseflade"
 
-#: ../app/main.c:167
+#: ../app/main.c:174
 msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
 msgstr "Indlæs ikke pensler, overgange, mønstre, ..."
 
-#: ../app/main.c:172
+#: ../app/main.c:179
 msgid "Do not load any fonts"
 msgstr "Indlæs ikke nogen skrifttyper"
 
-#: ../app/main.c:177
+#: ../app/main.c:184
 msgid "Do not show a startup window"
-msgstr "Vis ikke et startvindue"
+msgstr "Vis ikke et opstartsvindue"
 
-#: ../app/main.c:182
+#: ../app/main.c:189
 msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
-msgstr "Benyt ikke delt hukommelse mellem Gimp'en og udvidelsesmoduler"
+msgstr "Brug ikke delt hukommelse mellem Gimp og udvidelsesmoduler"
 
-#: ../app/main.c:187
+#: ../app/main.c:194
 msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
-msgstr "Benyt ikke specielle CPU-accelereringsfunktioner"
+msgstr "Brug ikke specielle CPU-accelereringsfunktioner"
 
-#: ../app/main.c:192
+#: ../app/main.c:199
 msgid "Use an alternate sessionrc file"
-msgstr "Benyt en alternativ sessionrc-fil"
+msgstr "Brug en alternativ sessionrc-fil"
 
-#: ../app/main.c:197
+#: ../app/main.c:204
 msgid "Use an alternate user gimprc file"
-msgstr "Benyt en alternativ brugerkonfigurationsfil (.gimprc)"
+msgstr "Brug en alternativ brugerkonfigurationsfil (.Gimprc)"
 
-#: ../app/main.c:202
+#: ../app/main.c:209
 msgid "Use an alternate system gimprc file"
-msgstr "Benyt en alternativ systemkonfigurationsfil (gimprc)"
+msgstr "Brug en alternativ systemkonfigurationsfil (Gimprc)"
 
-#: ../app/main.c:207
+#: ../app/main.c:214
 msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
 msgstr "Batchkommando som skal udføres (kan bruges flere gange)"
 
-#: ../app/main.c:212
+#: ../app/main.c:219
 msgid "The procedure to process batch commands with"
 msgstr "Den procedure som batchkommandoer skal udføres med"
 
-#: ../app/main.c:217
+#: ../app/main.c:224
 msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
 msgstr "Vis advarsler i konsollen i stedet for i et vindue"
 
 #. don't translate the mode names (off|on|warn)
-#: ../app/main.c:223
+#: ../app/main.c:230
 msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
 msgstr "Kompabilitetstilstand for proceduredatabase (off|on|warn)"
 
 #. don't translate the mode names (never|query|always)
-#: ../app/main.c:229
+#: ../app/main.c:236
 msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
-msgstr "Fejlsøgning ved nedbrud (never|query|always)"
+msgstr "Fejlsøgning i tilfælde af nedbrud (never|query|always)"
 
-#: ../app/main.c:234
+#: ../app/main.c:241
 msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
-msgstr "Benyt ikke-fatale signalhåndteringer til fejlsøgning"
+msgstr "Anvend ikke-fatale signalhåndteringer til fejlsøgning"
 
-#: ../app/main.c:239
+#: ../app/main.c:246
 msgid "Make all warnings fatal"
 msgstr "Gør alle advarsler fatale"
 
-#: ../app/main.c:244
+#: ../app/main.c:251
 msgid "Output a gimprc file with default settings"
-msgstr "Udskriv en gimprc-fil med standardindstillinger"
+msgstr "Udskriv en Gimprc-fil med standardindstillingerne"
 
-#: ../app/main.c:327
+#: ../app/main.c:355
 msgid "[FILE|URI...]"
 msgstr "[FIL|URI...]"
 
-#: ../app/main.c:345
+#: ../app/main.c:373
 msgid ""
 "GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
 "Make sure a proper setup for your display environment exists."
 msgstr ""
-"Gimp'en kunne ikke klargøre den grafiske brugergrænseflade.\n"
-"Sikr dig at en korrekt opsætning af grafiske miljø eksisterer."
+"Gimp kunne ikke klargøre den grafiske brugergrænseflade.\n"
+"Kontrollér at en korrekt opsætning af dit grafiske miljø eksisterer."
 
 #: ../app/main.c:392
 msgid "Another GIMP instance is already running."
-msgstr "En anden instans af Gimp'en kører allerede."
+msgstr "En anden instans af Gimp kører allerede."
 
-#: ../app/main.c:467
+#: ../app/main.c:462
 msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
-msgstr "Uddata fra Gimp'en. Tryk på en tast for at lukke dette vindue."
+msgstr "Output fra Gimp. Tryk på en tast for at lukke dette vindue."
 
-#: ../app/main.c:468
+#: ../app/main.c:463
 #, c-format
 msgid "(Type any character to close this window)\n"
 msgstr "(Tryk på en tast for at lukke dette vindue)\n"
 
-#: ../app/main.c:485
+#: ../app/main.c:480
 msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
-msgstr "Uddata fra Gimp'en. Du kan minimere dette vindue, men luk det ikke."
-
-#: ../app/main.c:587 ../tools/gimp-remote.c:323
-#, c-format
-msgid "%s version %s"
-msgstr "%s version %s"
+msgstr "Output fra Gimp. Du kan minimere dette vindue, men luk det ikke."
 
-#: ../app/sanity.c:216
+#: ../app/sanity.c:365
 #, c-format
 msgid ""
 "The configured filename encoding cannot be converted to UTF-8: %s\n"
@@ -295,7 +318,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Tjek værdien af miljøvariablen G_FILENAME_ENCODING."
 
-#: ../app/sanity.c:235
+#: ../app/sanity.c:384
 #, c-format
 msgid ""
 "The name of the directory holding the GIMP user configuration cannot be "
@@ -305,194 +328,200 @@ msgid ""
 "you didn't tell GLib about this. Please set the environment variable "
 "G_FILENAME_ENCODING."
 msgstr ""
-"Navnet på den mappe som indeholder brugerkonfigurationen til Gimp'ene kan "
-"ikke konverteres til UTF-8: %s\n"
+"Navnet på den mappe som indeholder brugerkonfigurationen til Gimp kan ikke "
+"konverteres til UTF-8: %s\n"
 "\n"
-"Sandsynligvis gemmer dit filsystem filer i en anden kodning end UTF-8 uden "
+"Sandsynligvis gemmer dit filsystem filer i en anden kodning end UTF-8, uden "
 "at du har fortalt det til GLib. Sæt venligst miljøvariablen "
 "G_FILENAME_ENCODING."
 
-#: ../app/actions/actions.c:99 ../app/dialogs/dialogs.c:215
-#: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:90
+#. show versions of libraries used by GIMP
+#: ../app/version.c:64
+#, c-format
+msgid "using %s version %s (compiled against version %s)"
+msgstr "bruger %s version %s (oversat mod version %s)"
+
+#: ../app/version.c:127 ../tools/gimp-remote.c:95
+#, c-format
+msgid "%s version %s"
+msgstr "%s version %s"
+
+#: ../app/actions/actions.c:101 ../app/actions/dialogs-actions.c:123
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:224 ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:90
 msgid "Brush Editor"
 msgstr "Penselredigering"
 
 #. initialize the list of gimp brushes
-#: ../app/actions/actions.c:102 ../app/actions/dialogs-actions.c:130
-#: ../app/core/gimp.c:817 ../app/dialogs/dialogs.c:148
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2587
+#: ../app/actions/actions.c:104 ../app/core/gimp.c:838
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:157 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2744
 msgid "Brushes"
 msgstr "Pensler"
 
-#: ../app/actions/actions.c:105 ../app/actions/dialogs-actions.c:155
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:160
+#: ../app/actions/actions.c:107 ../app/dialogs/dialogs.c:169
 msgid "Buffers"
 msgstr "Mellemlagere"
 
-#: ../app/actions/actions.c:108 ../app/actions/dialogs-actions.c:80
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:173
+#: ../app/actions/actions.c:110 ../app/dialogs/dialogs.c:182
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanaler"
 
-#: ../app/actions/actions.c:111 ../app/actions/dialogs-actions.c:90
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:173 ../app/dialogs/dialogs.c:181
+#: ../app/actions/actions.c:113 ../app/dialogs/convert-dialog.c:174
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:190
 msgid "Colormap"
 msgstr "Farveafbildning"
 
-#: ../app/actions/actions.c:114
+#: ../app/actions/actions.c:116
+msgid "Configuration"
+msgstr "Konfiguration"
+
+#: ../app/actions/actions.c:119
 msgid "Context"
 msgstr "Kontekst"
 
-#: ../app/actions/actions.c:117 ../app/actions/dialogs-actions.c:115
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:141
+#: ../app/actions/actions.c:122 ../app/dialogs/dialogs.c:150
 msgid "Pointer Information"
 msgstr "Markøroplysninger"
 
-#: ../app/actions/actions.c:120
+#: ../app/actions/actions.c:125
 msgid "Debug"
 msgstr "Fejlfinding"
 
-#: ../app/actions/actions.c:123
+#: ../app/actions/actions.c:128
 msgid "Dialogs"
 msgstr "Vinduer"
 
-#: ../app/actions/actions.c:126
+#: ../app/actions/actions.c:131
 msgid "Dock"
 msgstr "Dok"
 
-#: ../app/actions/actions.c:129
+#: ../app/actions/actions.c:134
 msgid "Dockable"
-msgstr "Dokobjekt"
+msgstr "Dokbar"
 
 #. Document History
-#: ../app/actions/actions.c:132 ../app/actions/dialogs-actions.c:165
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:162 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1510
+#: ../app/actions/actions.c:137 ../app/dialogs/dialogs.c:171
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1595
 msgid "Document History"
 msgstr "Dokumenthistorik"
 
-#: ../app/actions/actions.c:135
+# I TVIVL. PÃ? TYSK HEDDER DET "BILD"
+#: ../app/actions/actions.c:140
 msgid "Drawable"
 msgstr "Tegneobjekt"
 
-#: ../app/actions/actions.c:138 ../app/tools/tools-enums.c:148
+#: ../app/actions/actions.c:143 ../app/tools/tools-enums.c:300
 msgid "Edit"
 msgstr "Redigér"
 
-#: ../app/actions/actions.c:141 ../app/actions/dialogs-actions.c:180
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:137
+#: ../app/actions/actions.c:146 ../app/dialogs/dialogs.c:146
 msgid "Error Console"
 msgstr "Fejlkonsol"
 
-#: ../app/actions/actions.c:144
+#: ../app/actions/actions.c:149
 msgid "File"
 msgstr "Fil"
 
-#. initialize the list of gimp fonts
-#: ../app/actions/actions.c:147 ../app/actions/dialogs-actions.c:150
-#: ../app/core/gimp.c:833 ../app/dialogs/dialogs.c:156
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2603
+#: ../app/actions/actions.c:152 ../app/dialogs/dialogs.c:165
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2760
 msgid "Fonts"
 msgstr "Skrifttyper"
 
-#: ../app/actions/actions.c:150 ../app/dialogs/dialogs.c:219
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:276
+#: ../app/actions/actions.c:155 ../app/actions/dialogs-actions.c:141
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:228 ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:276
 msgid "Gradient Editor"
-msgstr "Farveovergangsredigering"
+msgstr "Redigering af farveovergang"
 
 #. initialize the list of gimp gradients
-#: ../app/actions/actions.c:153 ../app/actions/dialogs-actions.c:140
-#: ../app/core/gimp.c:829 ../app/dialogs/dialogs.c:152
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2599
+#: ../app/actions/actions.c:158 ../app/core/gimp.c:850
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:161 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2756
 msgid "Gradients"
 msgstr "Farveovergange"
 
-#: ../app/actions/actions.c:156
+#: ../app/actions/actions.c:161
 msgid "Help"
 msgstr "Hjælp"
 
-#: ../app/actions/actions.c:159 ../app/core/core-enums.c:212
-#: ../app/tools/tools-enums.c:180
+#: ../app/actions/actions.c:164 ../app/core/core-enums.c:212
+#: ../app/tools/tools-enums.c:242
 msgid "Image"
 msgstr "Billede"
 
 #. list & grid views
-#: ../app/actions/actions.c:162 ../app/actions/dialogs-actions.c:160
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:146
+#: ../app/actions/actions.c:167 ../app/dialogs/dialogs.c:155
 msgid "Images"
 msgstr "Billeder"
 
-#: ../app/actions/actions.c:165 ../app/actions/dialogs-actions.c:75
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:169 ../app/dialogs/resize-dialog.c:285
+#: ../app/actions/actions.c:170 ../app/dialogs/dialogs.c:178
+#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:286
 msgid "Layers"
 msgstr "Lag"
 
-#: ../app/actions/actions.c:168 ../app/dialogs/dialogs.c:223
-#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:154
+#: ../app/actions/actions.c:173 ../app/actions/dialogs-actions.c:153
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:232 ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:155
 msgid "Palette Editor"
 msgstr "Paletredigering"
 
 #. initialize the list of gimp palettes
-#: ../app/actions/actions.c:171 ../app/actions/dialogs-actions.c:145
-#: ../app/core/gimp.c:825 ../app/dialogs/dialogs.c:154
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2595
+#: ../app/actions/actions.c:176 ../app/core/gimp.c:846
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:163 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2752
 msgid "Palettes"
 msgstr "Paletter"
 
 #. initialize the list of gimp patterns
-#: ../app/actions/actions.c:174 ../app/actions/dialogs-actions.c:135
-#: ../app/core/gimp.c:821 ../app/dialogs/dialogs.c:150
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2591
+#: ../app/actions/actions.c:179 ../app/core/gimp.c:842
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:159 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2748
 msgid "Patterns"
 msgstr "Mønstre"
 
-#: ../app/actions/actions.c:177 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2607
+#: ../app/actions/actions.c:182 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2764
 msgid "Plug-Ins"
 msgstr "Udvidelsesmoduler"
 
-#: ../app/actions/actions.c:180 ../app/core/core-enums.c:858
-#: ../app/core/gimpchannel.c:361
+#: ../app/actions/actions.c:185 ../app/core/core-enums.c:860
+#: ../app/core/gimpchannel.c:362
 msgid "Quick Mask"
 msgstr "Ekspresmaske"
 
-#: ../app/actions/actions.c:183 ../app/actions/dialogs-actions.c:120
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:197
+#: ../app/actions/actions.c:188 ../app/dialogs/dialogs.c:206
 msgid "Sample Points"
-msgstr "Prøvningspunkter"
+msgstr "Prøvepunkter"
 
-#: ../app/actions/actions.c:186
+#: ../app/actions/actions.c:191
 msgid "Select"
 msgstr "Markér"
 
 #. initialize the template list
-#: ../app/actions/actions.c:189 ../app/core/gimp.c:842
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:164
+#: ../app/actions/actions.c:194 ../app/core/gimp.c:859
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:173
 msgid "Templates"
 msgstr "Skabeloner"
 
-#: ../app/actions/actions.c:192
+#: ../app/actions/actions.c:197
 msgid "Text Editor"
 msgstr "Tekstredigering"
 
-#: ../app/actions/actions.c:195 ../app/actions/dialogs-actions.c:65
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:129 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1753
-#: ../app/gui/gui.c:438
+#: ../app/actions/actions.c:200 ../app/dialogs/dialogs.c:138
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1880 ../app/gui/gui.c:429
 msgid "Tool Options"
 msgstr "Værktøjsindstillinger"
 
-#: ../app/actions/actions.c:198 ../app/actions/dialogs-actions.c:175
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:158
+#: ../app/actions/actions.c:203 ../app/dialogs/dialogs.c:167
 msgid "Tools"
 msgstr "Værktøjer"
 
-#: ../app/actions/actions.c:201 ../app/actions/dialogs-actions.c:85
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:177 ../app/tools/gimpvectortool.c:158
+#: ../app/actions/actions.c:206 ../app/dialogs/dialogs.c:186
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:160
 msgid "Paths"
 msgstr "Baner"
 
-#: ../app/actions/actions.c:204
+#: ../app/actions/actions.c:209
 msgid "View"
 msgstr "Vis"
 
+#: ../app/actions/actions.c:212
+msgid "Windows"
+msgstr "Vinduer"
+
 #: ../app/actions/brush-editor-actions.c:43
 msgid "Brush Editor Menu"
 msgstr "Penselredigering"
@@ -535,7 +564,7 @@ msgstr "Kopiér pensel_placering"
 
 #: ../app/actions/brushes-actions.c:66
 msgid "Copy brush file location to clipboard"
-msgstr "Kopiér placeringen af penselfilen til klippebordet"
+msgstr "Kopiér placering af penselfilen til udklipsholder"
 
 #: ../app/actions/brushes-actions.c:71
 msgid "_Delete Brush"
@@ -563,7 +592,7 @@ msgstr "Redigér pensel"
 
 #: ../app/actions/buffers-actions.c:42
 msgid "Buffers Menu"
-msgstr "Mellemlageremenu"
+msgstr "Mellemlagermenu"
 
 #: ../app/actions/buffers-actions.c:46
 msgid "_Paste Buffer"
@@ -647,7 +676,7 @@ msgstr "_Hæv kanal"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:79
 msgid "Raise this channel one step in the channel stack"
-msgstr "Hæv denne kanal et skridt i kanalstakken"
+msgstr "Hæv denne kanal et trin i kanalstakken"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:84
 msgid "Raise Channel to _Top"
@@ -663,7 +692,7 @@ msgstr "_Sænk kanal"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:91
 msgid "Lower this channel one step in the channel stack"
-msgstr "Sænk denne kanal et skridt i kanalstakken"
+msgstr "Sænk denne kanal et trin i kanalstakken"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:96
 msgid "Lower Channel to _Bottom"
@@ -681,17 +710,17 @@ msgstr "Kanal til _markering"
 msgid "Replace the selection with this channel"
 msgstr "Erstat markeringen med denne kanal"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:111 ../app/actions/layers-actions.c:260
+#: ../app/actions/channels-actions.c:111 ../app/actions/layers-actions.c:266
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:173
 msgid "_Add to Selection"
-msgstr "_Læg til markering"
+msgstr "_Tilføj til markering"
 
 #: ../app/actions/channels-actions.c:112
 msgid "Add this channel to the current selection"
 msgstr "Tilføj denne kanal til den nuværende markering"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:117 ../app/actions/layers-actions.c:266
-#: ../app/actions/layers-actions.c:293 ../app/actions/layers-actions.c:320
+#: ../app/actions/channels-actions.c:117 ../app/actions/layers-actions.c:272
+#: ../app/actions/layers-actions.c:299 ../app/actions/layers-actions.c:326
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:179
 msgid "_Subtract from Selection"
 msgstr "_Træk fra markering"
@@ -700,8 +729,8 @@ msgstr "_Træk fra markering"
 msgid "Subtract this channel from the current selection"
 msgstr "Træk denne kanal fra den nuværende markering"
 
-#: ../app/actions/channels-actions.c:123 ../app/actions/layers-actions.c:272
-#: ../app/actions/layers-actions.c:299 ../app/actions/layers-actions.c:326
+#: ../app/actions/channels-actions.c:123 ../app/actions/layers-actions.c:278
+#: ../app/actions/layers-actions.c:305 ../app/actions/layers-actions.c:332
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:185
 msgid "_Intersect with Selection"
 msgstr "_Kryds med markering"
@@ -711,7 +740,7 @@ msgid "Intersect this channel with the current selection"
 msgstr "Kryds denne kanal med den nuværende markering"
 
 #: ../app/actions/channels-commands.c:85
-#: ../app/actions/channels-commands.c:395
+#: ../app/actions/channels-commands.c:393
 msgid "Channel Attributes"
 msgstr "Kanalegenskaber"
 
@@ -732,7 +761,7 @@ msgstr "_Fyld-ugennemsigtighed:"
 #: ../app/actions/channels-commands.c:117
 #: ../app/actions/channels-commands.c:159
 #: ../app/actions/channels-commands.c:163
-#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:314
+#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:316
 msgid "New Channel"
 msgstr "Ny kanal"
 
@@ -745,62 +774,70 @@ msgid "New Channel Color"
 msgstr "Ny kanalfarve"
 
 #: ../app/actions/channels-commands.c:243
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:497
-#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:247
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:806 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:307
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:584
+#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:249
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:773 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:313
 #, c-format
 msgid "%s Channel Copy"
 msgstr "Kopi af kanalen %s"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:308 ../app/core/gimpselection.c:557
-#: ../app/pdb/selection_cmds.c:423 ../app/pdb/selection_cmds.c:486
+#: ../app/actions/channels-commands.c:307 ../app/core/gimpselection.c:549
+#: ../app/pdb/selection-cmds.c:454 ../app/pdb/selection-cmds.c:521
 msgid "Channel to Selection"
 msgstr "Kanal til markering"
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:43
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:44
 msgid "Colormap Menu"
 msgstr "Farveafbildningsmenu"
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:47
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:48
 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:48
 msgid "_Edit Color..."
-msgstr "/_Redigér farve..."
+msgstr "_Redigér farve..."
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:48
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:49
 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:49
 msgid "Edit color"
 msgstr "Redigér farve"
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:56
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:57
 msgid "_Add Color from FG"
 msgstr "_Tilføj farve fra fg."
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:57
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:58
 msgid "Add current foreground color"
 msgstr "Tilføj nuværende forgrundsfarve"
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:62
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:63
 msgid "_Add Color from BG"
 msgstr "_Tilføj farve fra bg."
 
-#: ../app/actions/colormap-actions.c:63
+#: ../app/actions/colormap-actions.c:64
 msgid "Add current background color"
 msgstr "Tilføj nuværende baggrundsfarve"
 
-#: ../app/actions/colormap-commands.c:70
+#: ../app/actions/colormap-commands.c:73
 #, c-format
 msgid "Edit colormap entry #%d"
 msgstr "Redigér punkt nr. %d i farveafbildning"
 
-#: ../app/actions/colormap-commands.c:77
+#: ../app/actions/colormap-commands.c:80
 msgid "Edit Colormap Entry"
 msgstr "Redigér punkt i farveafbildning"
 
+#: ../app/actions/config-actions.c:39
+msgid "Use _GEGL"
+msgstr "Brug _GEGL"
+
+#: ../app/actions/config-actions.c:40
+msgid "If possible, use GEGL for image processing"
+msgstr "Brug GEGL til billedbehandling, hvis det er muligt"
+
 #: ../app/actions/context-actions.c:46
 msgid "_Context"
 msgstr "_Kontekst"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:47 ../app/actions/image-actions.c:65
+#: ../app/actions/context-actions.c:47 ../app/actions/image-actions.c:59
 msgid "_Colors"
 msgstr "_Farver"
 
@@ -817,12 +854,12 @@ msgid "_Tool"
 msgstr "_Værktøj"
 
 #: ../app/actions/context-actions.c:51
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1813
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1940
 msgid "_Brush"
 msgstr "_Pensel"
 
-#: ../app/actions/context-actions.c:52 ../app/actions/plug-in-actions.c:98
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1816
+#: ../app/actions/context-actions.c:52 ../app/actions/plug-in-actions.c:99
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1943
 msgid "_Pattern"
 msgstr "_Mønster"
 
@@ -831,8 +868,8 @@ msgid "_Palette"
 msgstr "_Palet"
 
 #: ../app/actions/context-actions.c:54
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:217
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1819
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:216
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1946
 msgid "_Gradient"
 msgstr "_Farveovergang"
 
@@ -887,7 +924,7 @@ msgstr "Markøroplysninger"
 
 #: ../app/actions/cursor-info-actions.c:47
 #: ../app/actions/sample-points-actions.c:47
-#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:191
+#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:192
 msgid "_Sample Merged"
 msgstr "Udtag prøve _forenet"
 
@@ -896,14 +933,14 @@ msgstr "Udtag prøve _forenet"
 msgid "Sample Merged"
 msgstr "Udtag prøve forenet"
 
-#: ../app/actions/data-commands.c:104 ../app/actions/documents-commands.c:320
-#: ../app/actions/file-commands.c:169 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:205
-#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:251
+#: ../app/actions/data-commands.c:107 ../app/actions/documents-commands.c:344
+#: ../app/actions/file-commands.c:184 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:220
+#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:264
 #: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:213
 #: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:225
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:449
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:763 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:158
-#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:912
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:537
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:730 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:158
+#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:981
 #, c-format
 msgid ""
 "Opening '%s' failed:\n"
@@ -914,197 +951,275 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/actions/data-commands.c:130
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:125 ../app/core/gimpimage.c:1371
-#: ../app/core/gimppalette-import.c:210 ../app/core/gimppalette-load.c:223
-#: ../app/core/gimppalette.c:336 ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:771
-#: ../app/pdb/image_cmds.c:2005 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:97
+#: ../app/actions/data-commands.c:133
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:125 ../app/core/gimpimage.c:1419
+#: ../app/core/gimppalette-import.c:211 ../app/core/gimppalette-load.c:222
+#: ../app/core/gimppalette.c:333 ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:774
+#: ../app/pdb/image-cmds.c:2198 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:92
 msgid "Untitled"
 msgstr "Unavngiven"
 
-#: ../app/actions/data-commands.c:227
+#: ../app/actions/data-commands.c:231
 msgid "Delete Object"
 msgstr "Slet objekt"
 
-#: ../app/actions/data-commands.c:250
+#: ../app/actions/data-commands.c:254
 #, c-format
 msgid "Delete '%s'?"
 msgstr "Slet \"%s\"?"
 
-#: ../app/actions/data-commands.c:253
+#: ../app/actions/data-commands.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to remove '%s' from the list and delete it on disk?"
-msgstr "Er du sikker på at du vil slette \"%s\" fra listen og fra disken?"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:38
-msgid "_Dialogs"
-msgstr "Vin_duer"
+msgstr "Er du sikker på, at du vil slette \"%s\" fra listen og fra disken?"
 
 #: ../app/actions/dialogs-actions.c:39
-msgid "Create New Doc_k"
-msgstr "Opret ny _dok"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:42
-msgid "_Layers, Channels & Paths"
-msgstr "_Lag, kanaler og baner"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:47
-msgid "_Brushes, Patterns & Gradients"
-msgstr "_Pensler, mønstre og farveovergange"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:52
-msgid "_Misc. Stuff"
-msgstr "_Diverse"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:57
-msgid "Tool_box"
-msgstr "Værktøjs_kasse"
-
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:65
 msgid "Tool _Options"
 msgstr "Værktøjs_indstillinger"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:70
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:40
+msgid "Open the tool options dialog"
+msgstr "�bn vinduet værktøjsindstillinger"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:45
 msgid "_Device Status"
 msgstr "_Enhedsstatus"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:70 ../app/dialogs/dialogs.c:133
-msgid "Device Status"
-msgstr "Enhedsstatus"
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:46
+msgid "Open the device status dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet enhedsstatus"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:75
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:51
 msgid "_Layers"
 msgstr "_Lag"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:80
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:52
+msgid "Open the layers dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet lag"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:57
 msgid "_Channels"
 msgstr "_Kanaler"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:85
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:58
+msgid "Open the channels dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet kanaler"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:63
 msgid "_Paths"
 msgstr "_Baner"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:90
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:64
+msgid "Open the paths dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet baner"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:69
 msgid "Color_map"
-msgstr "Farve_palet"
+msgstr "Farve_afbildning"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:70
+msgid "Open the colormap dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet farveafbildning"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:95
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:75
 msgid "Histogra_m"
-msgstr "Histogra_m"
+msgstr "_Histogram"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:95 ../app/dialogs/dialogs.c:185
-msgid "Histogram"
-msgstr "Histogram"
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:76
+msgid "Open the histogram dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet histogram"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:100
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:81
 msgid "_Selection Editor"
 msgstr "_Markeringsredigering"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:100 ../app/dialogs/dialogs.c:189
-msgid "Selection Editor"
-msgstr "Markeringsredigering"
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:82
+msgid "Open the selection editor"
+msgstr "Ã?bn markeringsredigering"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:105
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:87
 msgid "Na_vigation"
 msgstr "Na_vigering"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:105 ../app/dialogs/dialogs.c:203
-msgid "Display Navigation"
-msgstr "Vis navigering"
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:88
+msgid "Open the display navigation dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet visningsnavigering"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:110
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:93
 msgid "Undo _History"
 msgstr "F_ortrydelseshistorik"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:110 ../app/dialogs/dialogs.c:193
-msgid "Undo History"
-msgstr "Fortrydelseshistorik"
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:94
+msgid "Open the undo history dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet fortrydelseshistorik"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:115 ../app/dialogs/dialogs.c:141
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:99 ../app/dialogs/dialogs.c:150
 msgid "Pointer"
 msgstr "Markør"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:120
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:100
+msgid "Open the pointer information dialog"
+msgstr "�bn vinduet markøroplysninger"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:105
 msgid "_Sample Points"
-msgstr "_Prøvningspunkter"
+msgstr "_Prøvepunkter"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:106
+msgid "Open the sample points dialog"
+msgstr "�bn vinduet prøvepunkter"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:125
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:111
 msgid "Colo_rs"
 msgstr "_Farver"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:125 ../app/dialogs/dialogs.c:209
-msgid "FG/BG Color"
-msgstr "For-/baggrundsfarve"
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:112
+msgid "Open the FG/BG color dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet for-/baggrundsfarve"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:130
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:117
 msgid "_Brushes"
 msgstr "_Pensler"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:135
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:118
+msgid "Open the brushes dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet pensler"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:124
+msgid "Open the brush editor"
+msgstr "Ã?bn vinduet penselredigering"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:129
 msgid "P_atterns"
 msgstr "_Mønstre"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:140
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:130
+msgid "Open the patterns dialog"
+msgstr "�bn vinduet mønstre"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:135
 msgid "_Gradients"
 msgstr "_Farveovergange"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:145
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:136
+msgid "Open the gradients dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet farveovergange"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:142
+msgid "Open the gradient editor"
+msgstr "Ã?bn redigering af farveovergange"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:147
 msgid "Pal_ettes"
 msgstr "Pa_letter"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:150
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:148
+msgid "Open the palettes dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet paletter"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:154
+msgid "Open the palette editor"
+msgstr "Ã?bn paletredigering"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:159
 msgid "_Fonts"
 msgstr "_Skrifttyper"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:155
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:160
+msgid "Open the fonts dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet skrifttyper"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:165
 msgid "B_uffers"
 msgstr "_Mellemlagere"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:160
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:166
+msgid "Open the named buffers dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet navngivet mellemlager"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:171
 msgid "_Images"
 msgstr "_Billeder"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:165
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:172
+msgid "Open the images dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet billeder"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:177
 msgid "Document Histor_y"
 msgstr "Dokument_historik"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:170
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:178
+msgid "Open the document history dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet dokumenthistorik"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:183
 msgid "_Templates"
 msgstr "S_kabeloner"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:170 ../app/dialogs/dialogs.c:164
-msgid "Image Templates"
-msgstr "Billedskabeloner"
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:184
+msgid "Open the image templates dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet billedskabeloner"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:175
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:189
 msgid "T_ools"
 msgstr "Væ_rktøjer"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:180
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:190
+msgid "Open the tools dialog"
+msgstr "�bn vinduet værktøjer"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:195
 msgid "Error Co_nsole"
 msgstr "Fejlk_onsol"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:190
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:196
+msgid "Open the error console"
+msgstr "Ã?bn fejlkonsollen"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:206
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Indstillinger"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:195
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:207
+msgid "Open the preferences dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet indstillinger"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:212
 msgid "_Keyboard Shortcuts"
-msgstr "_Tastegenveje"
+msgstr "_Tastaturgenveje"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:200
-msgid "_Module Manager"
-msgstr "_Programudvidelser"
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:213
+msgid "Open the keyboard shortcuts editor"
+msgstr "Ã?bn redigering af tastaturgenveje"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:205
+# for at skelne 'modules' fra 'plug-ins' kalder vi førstnævnte for programudvidelser
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:218
+msgid "_Modules"
+msgstr "Progra_mudvidelser"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:219
+msgid "Open the module manager dialog"
+msgstr "Ã?bn vinduet programudvidelser"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:224
 msgid "_Tip of the Day"
 msgstr "_Dagens tip"
 
-#: ../app/actions/dialogs-actions.c:210
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:225
+msgid "Show some helpful tips on using GIMP"
+msgstr "Vis nogle nyttige tips om brug af Gimp"
+
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:230
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
+#: ../app/actions/dialogs-actions.c:231 ../app/dialogs/about-dialog.c:114
+#: ../app/gui/gui.c:479
+msgid "About GIMP"
+msgstr "Om Gimp"
+
 #: ../app/actions/dock-actions.c:43
 msgid "M_ove to Screen"
 msgstr "F_lyt til skærm"
@@ -1113,18 +1228,22 @@ msgstr "F_lyt til skærm"
 msgid "Close Dock"
 msgstr "Luk dok"
 
-#: ../app/actions/dock-actions.c:52 ../app/actions/view-actions.c:122
+#: ../app/actions/dock-actions.c:52 ../app/actions/view-actions.c:123
 msgid "_Open Display..."
 msgstr "_Ã?bn visning..."
 
-#: ../app/actions/dock-actions.c:60
+#: ../app/actions/dock-actions.c:53 ../app/actions/view-actions.c:124
+msgid "Connect to another display"
+msgstr "Tilslut til en anden visning"
+
+#: ../app/actions/dock-actions.c:61
 msgid "_Show Image Selection"
 msgstr "_Vis billedmarkering"
 
 # 'auto' er vist overflødigt
-#: ../app/actions/dock-actions.c:66
+#: ../app/actions/dock-actions.c:67
 msgid "Auto _Follow Active Image"
-msgstr "Følg aktivt _billede"
+msgstr "Følg aktivt _billede automatisk"
 
 #: ../app/actions/dockable-actions.c:49
 msgid "Dialogs Menu"
@@ -1152,7 +1271,7 @@ msgstr "_Frigør fane"
 
 #: ../app/actions/dockable-actions.c:81
 msgid "_Tiny"
-msgstr "_Bitte"
+msgstr "Lille_bitte"
 
 #: ../app/actions/dockable-actions.c:82
 msgid "E_xtra Small"
@@ -1176,7 +1295,7 @@ msgstr "Meget st_or"
 
 #: ../app/actions/dockable-actions.c:87
 msgid "_Huge"
-msgstr "_Kæmpe"
+msgstr "_Kæmpestor"
 
 #: ../app/actions/dockable-actions.c:88
 msgid "_Enormous"
@@ -1207,20 +1326,28 @@ msgid "St_atus & Text"
 msgstr "St_atus og tekst"
 
 #: ../app/actions/dockable-actions.c:108
+msgid "Loc_k Tab to Dock"
+msgstr "LÃ¥s _faneblad til dok"
+
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:109
+msgid "Protect this tab from being dragged with the mouse pointer"
+msgstr "Beskyt dette faneblad mod at blive trukket af musemarkøren"
+
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:115
 msgid "Show _Button Bar"
 msgstr "Vis _knapbjælke"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:117
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:124
 msgid "View as _List"
 msgstr "Vis som _liste"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:122
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:129
 msgid "View as _Grid"
 msgstr "Vis som _gitter"
 
 #: ../app/actions/documents-actions.c:42
 msgid "Documents Menu"
-msgstr "Dokumentermenu"
+msgstr "Dokumentmenu"
 
 #: ../app/actions/documents-actions.c:46
 msgid "_Open Image"
@@ -1252,7 +1379,7 @@ msgstr "Kopiér billed_placering"
 
 #: ../app/actions/documents-actions.c:65
 msgid "Copy image location to clipboard"
-msgstr "Kopier billedets placering til klippebordet"
+msgstr "Kopiér billedets placering til udklipsholder"
 
 #: ../app/actions/documents-actions.c:70
 msgid "Remove _Entry"
@@ -1268,7 +1395,7 @@ msgstr "_Ryd historik"
 
 #: ../app/actions/documents-actions.c:77
 msgid "Clear the entire document history"
-msgstr "Ryd hele dokumentets historik"
+msgstr "Ryd hele dokumenthistorikken"
 
 #: ../app/actions/documents-actions.c:82
 msgid "Recreate _Preview"
@@ -1284,7 +1411,7 @@ msgstr "Genindlæs _alle forhåndsvisninger"
 
 #: ../app/actions/documents-actions.c:89
 msgid "Reload all previews"
-msgstr "Genindlæs _alle forhåndsvisninger"
+msgstr "Genindlæs alle forhåndsvisninger"
 
 #: ../app/actions/documents-actions.c:94
 msgid "Remove Dangling E_ntries"
@@ -1294,131 +1421,119 @@ msgstr "Fjern ekstra _punkter"
 msgid "Remove dangling entries"
 msgstr "Fjern ekstra punkter"
 
-#: ../app/actions/documents-commands.c:197
+#: ../app/actions/documents-commands.c:198
 msgid "Clear Document History"
 msgstr "Ryd dokumenthistorik"
 
-#: ../app/actions/documents-commands.c:220
-msgid "Remove all entries from the document history?"
-msgstr "Fjern alle elementer fra dokumentets historik?"
+#: ../app/actions/documents-commands.c:221
+msgid "Clear the Recent Documents list?"
+msgstr "Ryd listen med seneste dokumenter?"
 
 #: ../app/actions/documents-commands.c:224
 msgid ""
-"Clearing the document history will permanently remove all currently listed "
-"entries."
+"Clearing the document history will permanently remove all items from the "
+"recent documents list in all applications."
 msgstr ""
-"Hvis du rydder dokumentets historik, fjerner du permanent alle aktuelt viste "
-"elementer."
+"Hvis du rydder dokumenthistorikken, vil alle elementer fra listen med "
+"seneste dokumenter blive fjernet permanent i alle programmer."
 
 #: ../app/actions/drawable-actions.c:45
-msgid "_Desaturate..."
-msgstr "_Afmætning..."
-
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:46
-msgid "Turn colors into shades of gray"
-msgstr "Lav farverne om til gråtoner"
-
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:51
 msgid "_Equalize"
 msgstr "_Udlign"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:52
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:46
 msgid "Automatic contrast enhancement"
 msgstr "Automatisk kontrastforbedring"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:57
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:51
 msgid "In_vert"
 msgstr "_Invertér"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:58
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:52
 msgid "Invert the colors"
-msgstr "Inverter farverne"
+msgstr "Invertér farverne"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:63
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:57
 msgid "_White Balance"
 msgstr "_Hvidbalance"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:64
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:58
 msgid "Automatic white balance correction"
 msgstr "Automatisk korrigering af hvidbalance"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:69
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:63
 msgid "_Offset..."
 msgstr "_Forskydning..."
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:70
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:64
 msgid "Shift the pixels, optionally wrapping them at the borders"
-msgstr "Forskyd punkterne, med mulighed for at ombryde dem ved kanterne"
+msgstr "Forskyd billedpunkterne, med mulighed for at ombryde dem ved kanterne"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:78 ../app/actions/vectors-actions.c:153
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:72 ../app/actions/vectors-actions.c:153
 msgid "_Linked"
 msgstr "_Kædet"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:79
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:73
 msgid "Toggle the linked state"
 msgstr "Skift kædet-tilstanden"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:85 ../app/actions/vectors-actions.c:147
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:79 ../app/actions/vectors-actions.c:147
 msgid "_Visible"
 msgstr "_Synlig"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:86
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:80
 msgid "Toggle visibility"
 msgstr "Skift synlighed"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:95 ../app/actions/image-actions.c:165
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:89 ../app/actions/image-actions.c:159
 msgid "Flip _Horizontally"
 msgstr "Vend _vandret"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:96
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:90
 msgid "Flip horizontally"
 msgstr "Vend vandret"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:101 ../app/actions/image-actions.c:171
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:95 ../app/actions/image-actions.c:165
 msgid "Flip _Vertically"
 msgstr "Vend _lodret"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:102
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:96
 msgid "Flip vertically"
 msgstr "Vend lodret"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:110 ../app/actions/image-actions.c:180
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:104 ../app/actions/image-actions.c:174
 msgid "Rotate 90° _clockwise"
 msgstr "Rotér 90° m_ed uret"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:111
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:105
 msgid "Rotate 90 degrees to the right"
 msgstr "Rotér 90 grader til højre"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:116 ../app/actions/image-actions.c:186
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:110 ../app/actions/image-actions.c:180
 msgid "Rotate _180°"
 msgstr "Rotér _180°"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:117
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:111
 msgid "Turn upside-down"
 msgstr "Vend op-ned"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:122 ../app/actions/image-actions.c:192
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:116 ../app/actions/image-actions.c:186
 msgid "Rotate 90° counter-clock_wise"
 msgstr "Rotér 90° m_od uret"
 
-#: ../app/actions/drawable-actions.c:123
+#: ../app/actions/drawable-actions.c:117
 msgid "Rotate 90 degrees to the left"
 msgstr "Rotér 90 grader til venstre"
 
-#: ../app/actions/drawable-commands.c:75
-msgid "Desaturate operates only on RGB color layers."
-msgstr "Afmætning opererer kun på lag med RGB-farver."
-
-#: ../app/actions/drawable-commands.c:103
+#: ../app/actions/drawable-commands.c:62
 msgid "Equalize does not operate on indexed layers."
 msgstr "Udjævning virker ikke på indekserede lag."
 
-#: ../app/actions/drawable-commands.c:124
+#: ../app/actions/drawable-commands.c:85
 msgid "Invert does not operate on indexed layers."
 msgstr "Invertering virker ikke på indekserede lag."
 
-#: ../app/actions/drawable-commands.c:147
+#: ../app/actions/drawable-commands.c:108
 msgid "White Balance operates only on RGB color layers."
 msgstr "Hvidbalance virker kun på lag med RGB-farver."
 
@@ -1439,21 +1554,21 @@ msgstr "_Mellemlager"
 msgid "Undo History Menu"
 msgstr "Fortrydelseshistorik"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:72 ../app/actions/edit-actions.c:297
+#: ../app/actions/edit-actions.c:72 ../app/actions/edit-actions.c:313
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Fortryd"
 
 #: ../app/actions/edit-actions.c:73
 msgid "Undo the last operation"
-msgstr "Fortryd den sidste handling"
+msgstr "Fortryd den seneste handling"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:78 ../app/actions/edit-actions.c:298
+#: ../app/actions/edit-actions.c:78 ../app/actions/edit-actions.c:314
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Omgør"
 
 #: ../app/actions/edit-actions.c:79
 msgid "Redo the last operation that was undone"
-msgstr "Omgør den sidste handling der blev fortrudt"
+msgstr "Gentag den seneste handling, der blev fortrudt"
 
 #: ../app/actions/edit-actions.c:84
 msgid "Strong Undo"
@@ -1461,7 +1576,7 @@ msgstr "Stærk fortryd"
 
 #: ../app/actions/edit-actions.c:85
 msgid "Undo the last operation, skipping visibility changes"
-msgstr "Fortryd den sidste handling, men spring over synlighedsændringer"
+msgstr "Fortryd den seneste handling, men spring synlighedsændringer over"
 
 #: ../app/actions/edit-actions.c:90
 msgid "Strong Redo"
@@ -1469,7 +1584,7 @@ msgstr "Stærk omgør"
 
 #: ../app/actions/edit-actions.c:91
 msgid "Redo the last operation that was undone, skipping visibility changes"
-msgstr "Omgør den sidste handling, men spring over synlighedsændringer"
+msgstr "Gentag den seneste handling, men spring synlighedsændringer over"
 
 #: ../app/actions/edit-actions.c:96
 msgid "_Clear Undo History"
@@ -1479,173 +1594,217 @@ msgstr "_Ryd fortrydelseshistorik"
 msgid "Remove all operations from the undo history"
 msgstr "Fjern alle handlinger fra fortrydelseshistorikken"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:102 ../app/actions/edit-actions.c:299
+#: ../app/actions/edit-actions.c:102 ../app/actions/edit-actions.c:315
 msgid "_Fade..."
 msgstr "_Falme..."
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:107
+#: ../app/actions/edit-actions.c:103
+msgid "Modify paint mode and opacity of the last pixel manipulation"
+msgstr ""
+"Ã?ndr maletilstand og ugennemsigtighed for den seneste "
+"billedpunktsmanipulation "
+
+#: ../app/actions/edit-actions.c:108
 msgid "Cu_t"
 msgstr "K_lip"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:108
+#: ../app/actions/edit-actions.c:109
 msgid "Move the selected pixels to the clipboard"
-msgstr "Flyt de markerede punkter til klippebordet"
+msgstr "Flyt de markerede billedpunkter til udklipsholderen"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:113
+#: ../app/actions/edit-actions.c:114
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopiér"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:114
+#: ../app/actions/edit-actions.c:115
 msgid "Copy the selected pixels to the clipboard"
-msgstr "Kopier de markerede punkter til klippebordet"
+msgstr "Kopiér de markerede billedpunkter til udklipsholderen"
 
 #. GIMP_STOCK_COPY_VISIBLE,
-#: ../app/actions/edit-actions.c:119
+#: ../app/actions/edit-actions.c:120
 msgid "Copy _Visible"
 msgstr "Kopiér _synlig"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:120
-msgid "Copy the selected region to the clipboard"
-msgstr "Kopier det markerede område til klippebordet"
+#: ../app/actions/edit-actions.c:121
+msgid "Copy what is visible in the selected region"
+msgstr "Kopiér hvad der er synligt i det markerede område"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:125
+#: ../app/actions/edit-actions.c:126
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Indsæt"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:126
+#: ../app/actions/edit-actions.c:127
 msgid "Paste the content of the clipboard"
-msgstr "Indsæt indholdet af klippebordet"
+msgstr "Indsæt udklipsholderens indhold"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:131
+#: ../app/actions/edit-actions.c:132
 msgid "Paste _Into"
 msgstr "Indsæt _i"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:132
+#: ../app/actions/edit-actions.c:133
 msgid "Paste the content of the clipboard into the current selection"
-msgstr "Indsæt indholdet af klippebordet ind i den nuværende markering"
+msgstr "Indsæt udklipsholderens indhold ind i den nuværende markering"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:137
-msgid "Paste as New"
-msgstr "Indsæt som ny"
+#: ../app/actions/edit-actions.c:138
+msgid "From _Clipboard"
+msgstr "Fra _udklipsholder"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:138 ../app/actions/edit-actions.c:144
+#: ../app/actions/edit-actions.c:139 ../app/actions/edit-actions.c:145
 msgid "Create a new image from the content of the clipboard"
-msgstr "Opret et nyt billede fra indholdet af klippebordet"
+msgstr "Opret et nyt billede fra indholdet af udklipsholderen"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:143
+#: ../app/actions/edit-actions.c:144
 msgid "_New Image"
 msgstr "_Nyt billede"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:149
+#: ../app/actions/edit-actions.c:150
+msgid "New _Layer"
+msgstr "Nyt _lag"
+
+#: ../app/actions/edit-actions.c:151
+msgid "Create a new layer from the content of the clipboard"
+msgstr "Opret et nyt lag fra udklipsholderens indhold"
+
+#: ../app/actions/edit-actions.c:156
 msgid "Cu_t Named..."
 msgstr "K_lip navngivet..."
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:154
+#: ../app/actions/edit-actions.c:157
+msgid "Move the selected pixels to a named buffer"
+msgstr "Flyt de markerede billedpunkter til et navngivet mellemlager"
+
+#: ../app/actions/edit-actions.c:162
 msgid "_Copy Named..."
 msgstr "_Kopiér navngivet..."
 
+#: ../app/actions/edit-actions.c:163
+msgid "Copy the selected pixels to a named buffer"
+msgstr "Kopiér de markerede billedpunkter til et navngivet mellemlager"
+
 #. GIMP_STOCK_COPY_VISIBLE,
-#: ../app/actions/edit-actions.c:159
+#: ../app/actions/edit-actions.c:168
 msgid "Copy _Visible Named..."
 msgstr "Kopiér _synlig navngivet..."
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:164
+#: ../app/actions/edit-actions.c:169
+msgid "Copy the selected region to a named buffer"
+msgstr "Kopiér det markerede område til et navngivet mellemlager"
+
+#: ../app/actions/edit-actions.c:174
 msgid "_Paste Named..."
 msgstr "_Indsæt navngivet..."
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:169
+#: ../app/actions/edit-actions.c:175
+msgid "Paste the content of a named buffer"
+msgstr "Indsæt indholdet af et navngivet mellemlager"
+
+#: ../app/actions/edit-actions.c:180
 msgid "Cl_ear"
 msgstr "_Ryd"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:170
+#: ../app/actions/edit-actions.c:181
 msgid "Clear the selected pixels"
 msgstr "Ryd de markerede punkter"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:178
+#: ../app/actions/edit-actions.c:189
 msgid "Fill with _FG Color"
 msgstr "Udfyld med _fg.-farve"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:179
+#: ../app/actions/edit-actions.c:190
 msgid "Fill the selection using the foreground color"
 msgstr "Udfyld markeringen med forgrundsfarven"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:184
+#: ../app/actions/edit-actions.c:195
 msgid "Fill with B_G Color"
 msgstr "Udfyld med _bg.-farve"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:185
+#: ../app/actions/edit-actions.c:196
 msgid "Fill the selection using the background color"
 msgstr "Udfyld markeringen med baggrundsfarven"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:190
+#: ../app/actions/edit-actions.c:201
 msgid "Fill with P_attern"
 msgstr "Udfyld med _mønster"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:191
+#: ../app/actions/edit-actions.c:202
 msgid "Fill the selection using the active pattern"
 msgstr "Udfyld markeringen med det aktive mønster"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:270
+#: ../app/actions/edit-actions.c:279
 #, c-format
 msgid "_Undo %s"
 msgstr "_Fortryd '%s'"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:275
+#: ../app/actions/edit-actions.c:286
 #, c-format
 msgid "_Redo %s"
 msgstr "_Omgør '%s'"
 
-#: ../app/actions/edit-actions.c:286
+#: ../app/actions/edit-actions.c:301
 #, c-format
 msgid "_Fade %s..."
 msgstr "_Falm %s..."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:133
+#: ../app/actions/edit-commands.c:134
 msgid "Clear Undo History"
 msgstr "Ryd fortrydelseshistorik"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:159
+#: ../app/actions/edit-commands.c:160
 msgid "Really clear image's undo history?"
 msgstr "Vil du virkelig rydde billedets fortrydelseshistorik?"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:171
+#: ../app/actions/edit-commands.c:172
 #, c-format
 msgid "Clearing the undo history of this image will gain %s of memory."
 msgstr ""
-"Hvis du rydder fortrydelseshistorikken for dette billeder, frigøres %s "
+"Hvis du rydder fortrydelseshistorikken for dette billede, frigøres %s "
 "hukommelse."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:270 ../app/actions/edit-commands.c:446
+#: ../app/actions/edit-commands.c:201
+msgid "Cut pixels to the clipboard"
+msgstr "Klip billedpunkter til udklipsholderen"
+
+#: ../app/actions/edit-commands.c:228 ../app/actions/edit-commands.c:254
+msgid "Copied pixels to the clipboard"
+msgstr "Kopierede billedpunkter til udklipsholderen"
+
+#: ../app/actions/edit-commands.c:315 ../app/actions/edit-commands.c:349
+#: ../app/actions/edit-commands.c:525
 msgid "There is no image data in the clipboard to paste."
-msgstr "Der er ikke nogen billeddata på klippebordet at indsætte."
+msgstr "Der er ingen billeddata i udklipsholderen at indsætte."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:284
+#: ../app/actions/edit-commands.c:338 ../app/core/gimpbrushclipboard.c:181
+#: ../app/core/gimppatternclipboard.c:181 ../app/widgets/gimpclipboard.c:296
+msgid "Clipboard"
+msgstr "udklipsholder"
+
+#: ../app/actions/edit-commands.c:363
 msgid "Cut Named"
 msgstr "Klip navngivet"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:287 ../app/actions/edit-commands.c:328
-#: ../app/actions/edit-commands.c:348
+#: ../app/actions/edit-commands.c:366 ../app/actions/edit-commands.c:407
+#: ../app/actions/edit-commands.c:427
 msgid "Enter a name for this buffer"
 msgstr "Indtast et navn til dette mellemlager"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:325
+#: ../app/actions/edit-commands.c:404
 msgid "Copy Named"
 msgstr "Kopiér navngivet"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:345
+#: ../app/actions/edit-commands.c:424
 msgid "Copy Visible Named "
-msgstr "Kopiér synlig navngivet"
+msgstr "Kopiér synlig navngivet "
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:464
+#: ../app/actions/edit-commands.c:542
 msgid "There is no active layer or channel to cut from."
 msgstr "Der er ikke noget aktivt lag eller nogen aktiv kanal at klippe fra."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:469 ../app/actions/edit-commands.c:496
-#: ../app/actions/edit-commands.c:513
+#: ../app/actions/edit-commands.c:547 ../app/actions/edit-commands.c:579
+#: ../app/actions/edit-commands.c:603
 msgid "(Unnamed Buffer)"
 msgstr "(unavngivet mellemlager)"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:491
+#: ../app/actions/edit-commands.c:574
 msgid "There is no active layer or channel to copy from."
 msgstr "Der er ikke noget aktivt lag eller nogen aktiv kanal at kopiere fra."
 
@@ -1702,145 +1861,178 @@ msgstr ""
 "Fejl ved skrivning af filen \"%s\":\n"
 "%s"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:64
+#: ../app/actions/file-actions.c:66
 msgid "_File"
 msgstr "_Fil"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:65
+#: ../app/actions/file-actions.c:67
+msgid "Create"
+msgstr "Opret"
+
+#: ../app/actions/file-actions.c:68
 msgid "Open _Recent"
 msgstr "Ã?bn _seneste"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:66
-msgid "Acq_uire"
-msgstr "Ind_hent"
-
-#: ../app/actions/file-actions.c:69
+#: ../app/actions/file-actions.c:71
 msgid "_Open..."
 msgstr "_Ã?bn..."
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:74
+#: ../app/actions/file-actions.c:72
+msgid "Open an image file"
+msgstr "Ã?bn en billedfil"
+
+#: ../app/actions/file-actions.c:77
 msgid "Op_en as Layers..."
 msgstr "Ã?bn som _lag..."
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:79
+#: ../app/actions/file-actions.c:78
+msgid "Open an image file as layers"
+msgstr "Ã?bn en billedfil som lag"
+
+#: ../app/actions/file-actions.c:83
 msgid "Open _Location..."
 msgstr "Ã?bn _placering..."
 
 #: ../app/actions/file-actions.c:84
+msgid "Open an image file from a specified location"
+msgstr "Ã?bn en billedfil fra en angiven placering"
+
+#: ../app/actions/file-actions.c:89
 msgid "Save as _Template..."
 msgstr "Gem som sk_abelon..."
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:85
+#: ../app/actions/file-actions.c:90
 msgid "Create a new template from this image"
 msgstr "Opret en ny skabelon fra dette billede"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:90
+#: ../app/actions/file-actions.c:95
 msgid "Re_vert"
 msgstr "For_kast"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:91
+#: ../app/actions/file-actions.c:96
 msgid "Reload the image file from disk"
-msgstr "Forkast ændringer og genindlæs billedfilen fra disken"
+msgstr "Genindlæs billedfilen fra disken"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:96
+#: ../app/actions/file-actions.c:101
 msgid "Close all"
 msgstr "Luk alle"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:97
+#: ../app/actions/file-actions.c:102
 msgid "Close all opened images"
 msgstr "Luk alle åbne billeder"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:102
+#: ../app/actions/file-actions.c:107
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Afslut"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:103
+#: ../app/actions/file-actions.c:108
 msgid "Quit the GNU Image Manipulation Program"
 msgstr "Afslut GNU Image Manipulation Program"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:111
+#: ../app/actions/file-actions.c:116
 msgid "_Save"
 msgstr "_Gem"
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:116
+#: ../app/actions/file-actions.c:117
+msgid "Save this image"
+msgstr "Gem dette billede"
+
+#: ../app/actions/file-actions.c:122
 msgid "Save _As..."
 msgstr "Gem _som..."
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:121
+#: ../app/actions/file-actions.c:123
+msgid "Save this image with a different name"
+msgstr "Gem dette billede med et andet navn"
+
+#: ../app/actions/file-actions.c:128
 msgid "Save a Cop_y..."
 msgstr "Gem en _kopi..."
 
-#: ../app/actions/file-actions.c:126
+#: ../app/actions/file-actions.c:129
+msgid "Save this image with a different name, but keep its current name"
+msgstr "Gem dette billede med et andet navn, men behold dets nuværende navn"
+
+#: ../app/actions/file-actions.c:134
 msgid "Save and Close..."
 msgstr "Gem og luk..."
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:246
+#: ../app/actions/file-actions.c:135
+msgid "Save this image and close its window"
+msgstr "Gem dette billede og luk dets vindue"
+
+#: ../app/actions/file-commands.c:104 ../app/actions/file-commands.c:456
+#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:76
+msgid "Open Image"
+msgstr "Ã?bn billede"
+
+#: ../app/actions/file-commands.c:125
+msgid "Open Image as Layers"
+msgstr "Ã?bn billede som lag"
+
+#: ../app/actions/file-commands.c:266
 msgid "Saving canceled"
 msgstr "Gemning annulleret"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:255 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:538
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:174
+#: ../app/actions/file-commands.c:275 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:513
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:173
 #, c-format
 msgid ""
 "Saving '%s' failed:\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Gemning af \"%s\" mislykkedes:\n"
+"Kunne ikke gemme \"%s\":\n"
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:285 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:85
+#: ../app/actions/file-commands.c:300
+msgid "No changes need to be saved"
+msgstr "Ingen ændringer skal gemmes"
+
+#: ../app/actions/file-commands.c:307 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:88
 msgid "Save Image"
 msgstr "Gem billede"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:291
+#: ../app/actions/file-commands.c:313
 msgid "Save a Copy of the Image"
 msgstr "Gem en kopi af billedet"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:311
+#: ../app/actions/file-commands.c:333
 msgid "Create New Template"
 msgstr "Opret en ny skabelon"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:315
+#: ../app/actions/file-commands.c:337
 msgid "Enter a name for this template"
 msgstr "Indtast et navn til denne skabelon"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:341
+#: ../app/actions/file-commands.c:363
 msgid "Revert failed. No file name associated with this image."
 msgstr ""
 "Genskabning mislykkedes. Intet filnavn er associeret med dette billede."
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:354
+#: ../app/actions/file-commands.c:376
 msgid "Revert Image"
-msgstr "Forkast billede"
+msgstr "Fortryd ændringer i billede"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:380
+#: ../app/actions/file-commands.c:402
 #, c-format
 msgid "Revert '%s' to '%s'?"
 msgstr "Bring \"%s\" tilbage til \"%s\"?"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:386
+#: ../app/actions/file-commands.c:408
 msgid ""
 "By reverting the image to the state saved on disk, you will lose all "
 "changes, including all undo information."
 msgstr ""
-"Ved at bringe billedet tilbage til den tilstand der er gemt på disken, vil "
+"Ved at bringe billedet tilbage til den tilstand, der er gemt på disken, vil "
 "du miste alle dine ændringer inklusive al fortrydelsesinformation."
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:458
-msgid "Open Image as Layers"
-msgstr "Ã?bn billede som lag"
-
-#: ../app/actions/file-commands.c:463 ../app/dialogs/file-open-dialog.c:75
-msgid "Open Image"
-msgstr "Ã?bn billede"
-
-#: ../app/actions/file-commands.c:538
+#: ../app/actions/file-commands.c:563
 msgid "(Unnamed Template)"
 msgstr "(unavngivet skabelon)"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:586
+#: ../app/actions/file-commands.c:611
 #, c-format
 msgid ""
 "Reverting to '%s' failed:\n"
@@ -1865,7 +2057,7 @@ msgstr "Genskan skrifttypeliste"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:46
 msgid "Gradient Editor Menu"
-msgstr "Farveovergangmenu"
+msgstr "Farveovergangsmenu"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:50
 msgid "Left Color Type"
@@ -1937,7 +2129,7 @@ msgstr "_Højre nabos venstre endepunkt"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:209
 msgid "_Left Endpoint"
-msgstr "Venstre endepunkt"
+msgstr "_Venstre endepunkt"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:258
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:286
@@ -1983,10 +2175,10 @@ msgstr "Sfærisk (_aftagende)"
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:339
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:362
 msgid "(Varies)"
-msgstr "(varierer)"
+msgstr "(Varierer)"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:347
-#: ../app/actions/image-actions.c:147
+#: ../app/actions/image-actions.c:141
 msgid "_RGB"
 msgstr "_RGB"
 
@@ -1999,24 +2191,24 @@ msgid "HSV (clockwise _hue)"
 msgstr "HSV (farvetone m_ed uret)"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:370
+#: ../app/actions/view-actions.c:273
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Zoom ind"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:371
 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:88
-#: ../app/actions/view-actions.c:250 ../app/actions/view-actions.c:261
-#: ../app/actions/view-actions.c:262
+#: ../app/actions/view-actions.c:262 ../app/actions/view-actions.c:274
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Zoom ind"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:376
-#: ../app/actions/view-actions.c:255
+#: ../app/actions/view-actions.c:267
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Zoom ud"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:377
 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:94
-#: ../app/actions/view-actions.c:244 ../app/actions/view-actions.c:256
+#: ../app/actions/view-actions.c:256 ../app/actions/view-actions.c:268
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Zoom ud"
 
@@ -2049,7 +2241,7 @@ msgstr "_Kopiér segment..."
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:782
 msgid "Split Segment at _Midpoint"
-msgstr "Opdel segment ved _midtpunktet"
+msgstr "Opdel segment ved _midtpunkt"
 
 #: ../app/actions/gradient-editor-actions.c:784
 msgid "Split Segment _Uniformly..."
@@ -2189,11 +2381,11 @@ msgid ""
 "in which to split the segments in the selection."
 msgstr ""
 "Vælg antallet af ens dele du vil\n"
-"opdele segment i det markerede i."
+"opdele segmenterne i det markerede i."
 
 #: ../app/actions/gradients-actions.c:44
 msgid "Gradients Menu"
-msgstr "Farveovergangemenu"
+msgstr "Farveovergangsmenu"
 
 # farve- kan stryges her
 #: ../app/actions/gradients-actions.c:48
@@ -2219,7 +2411,7 @@ msgstr "Kopiér overgangs_placering"
 
 #: ../app/actions/gradients-actions.c:61
 msgid "Copy gradient file location to clipboard"
-msgstr "Kopier placeringen af overgangsfilen til klippebordet"
+msgstr "Kopiér placeringen af overgangsfilen til udklipsholder"
 
 #: ../app/actions/gradients-actions.c:66
 msgid "Save as _POV-Ray..."
@@ -2262,228 +2454,238 @@ msgstr "Gem \"%s\" som POV-Ray"
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjælp"
 
-#: ../app/actions/help-actions.c:46
+#: ../app/actions/help-actions.c:42
+msgid "Open the GIMP user manual"
+msgstr "Ã?bn brugermanualen til Gimp"
+
+#: ../app/actions/help-actions.c:47
 msgid "_Context Help"
 msgstr "_Konteksthjælp"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:47
-msgid "Toolbox Menu"
-msgstr "Værktøjskassemenu"
+# Her synes jeg at "hjælpen" lyder dumt. Derfor ubestemt form.
+#: ../app/actions/help-actions.c:48
+msgid "Show the help for a specific user interface item"
+msgstr "Vis hjælp for et specifikt element i brugerfladen"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:51 ../app/actions/image-actions.c:55
+#: ../app/actions/image-actions.c:47 ../app/actions/image-actions.c:51
 msgid "Image Menu"
 msgstr "Billedmenu"
 
-# lidt langt, men er der noget bedre? 'Ekstra' antyder at funktionerne
-# under menuen ikke er aktiveret endnu. 
-#: ../app/actions/image-actions.c:58
-msgid "_Xtns"
-msgstr "_Udvidelser"
-
-#: ../app/actions/image-actions.c:60
+#: ../app/actions/image-actions.c:54
 msgid "_Image"
 msgstr "_Billede"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:61
+#: ../app/actions/image-actions.c:55
 msgid "_Mode"
 msgstr "_Tilstand"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:62 ../app/actions/layers-actions.c:56
+#: ../app/actions/image-actions.c:56 ../app/actions/layers-actions.c:56
 msgid "_Transform"
 msgstr "_Transformering"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:63
+#: ../app/actions/image-actions.c:57
 msgid "_Guides"
 msgstr "_Hjælpelinjer"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:66
+#: ../app/actions/image-actions.c:60
 msgid "I_nfo"
 msgstr "I_nfo"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:67 ../app/tools/gimplevelstool.c:612
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:241
+#: ../app/actions/image-actions.c:61 ../app/tools/gimplevelstool.c:653
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:264
 msgid "_Auto"
 msgstr "_Auto"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:68 ../app/actions/plug-in-actions.c:94
+#: ../app/actions/image-actions.c:62 ../app/actions/plug-in-actions.c:95
 msgid "_Map"
 msgstr "_Afbildning"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:69
+#: ../app/actions/image-actions.c:63
 msgid "C_omponents"
 msgstr "K_omponenter"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:72 ../app/actions/image-actions.c:78
+#: ../app/actions/image-actions.c:66
 msgid "_New..."
 msgstr "_Ny..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:73 ../app/actions/image-actions.c:79
+#: ../app/actions/image-actions.c:67
 msgid "Create a new image"
 msgstr "Opret et nyt billede"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:84
+#: ../app/actions/image-actions.c:72
 msgid "Can_vas Size..."
 msgstr "_Lærredstørrelse..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:85
+#: ../app/actions/image-actions.c:73
 msgid "Adjust the image dimensions"
 msgstr "Justér billeddimensionerne"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:90
+#: ../app/actions/image-actions.c:78
 msgid "F_it Canvas to Layers"
 msgstr "Til_pas lærred til lag"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:91
+#: ../app/actions/image-actions.c:79
 msgid "Resize the image to enclose all layers"
 msgstr "�ndr størrelsen på billedet så det indeholder alle lag"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:96
+#: ../app/actions/image-actions.c:84
+msgid "F_it Canvas to Selection"
+msgstr "T_ilpas lærred til markering"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:85
+msgid "Resize the image to the extents of the selection"
+msgstr "Tilpas billedstørrelse til omfanget af markeringen"
+
+#: ../app/actions/image-actions.c:90
 msgid "_Print Size..."
 msgstr "_Udskriftsstørrelse..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:97
+#: ../app/actions/image-actions.c:91
 msgid "Adjust the print resolution"
 msgstr "Justér udskriftsopløsningen"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:102
+#: ../app/actions/image-actions.c:96
 msgid "_Scale Image..."
 msgstr "_Skalér billede..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:103
+#: ../app/actions/image-actions.c:97
 msgid "Change the size of the image content"
 msgstr "�ndr størrelsen af billedindholdet"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:108
-msgid "_Crop Image"
-msgstr "_Beskær billede"
+#: ../app/actions/image-actions.c:102 ../app/actions/layers-actions.c:188
+msgid "_Crop to Selection"
+msgstr "_Beskær til markering"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:109
+#: ../app/actions/image-actions.c:103
 msgid "Crop the image to the extents of the selection"
 msgstr "Beskær billedet til omfanget af markeringen"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:114
+#: ../app/actions/image-actions.c:108
 msgid "_Duplicate"
 msgstr "_Duplikér"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:115
+#: ../app/actions/image-actions.c:109
 msgid "Create a duplicate of this image"
-msgstr "Lav en dublet af dette billede"
+msgstr "Opret en dublet af dette billede"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:120
+#: ../app/actions/image-actions.c:114
 msgid "Merge Visible _Layers..."
 msgstr "Forén synlige _lag..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:121 ../app/actions/layers-actions.c:135
+#: ../app/actions/image-actions.c:115 ../app/actions/layers-actions.c:141
 msgid "Merge all visible layers into one layer"
-msgstr "Foren alle synlige lag til et lag"
+msgstr "Forén alle synlige lag til et lag"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:126 ../app/actions/layers-actions.c:140
+#: ../app/actions/image-actions.c:120 ../app/actions/layers-actions.c:146
 msgid "_Flatten Image"
 msgstr "_Fladgør billede"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:127 ../app/actions/layers-actions.c:141
+#: ../app/actions/image-actions.c:121 ../app/actions/layers-actions.c:147
 msgid "Merge all layers into one and remove transparency"
-msgstr "Foren alle lag og fjern gennemsigtighed"
+msgstr "Forén alle lag og fjern gennemsigtighed"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:132
+#: ../app/actions/image-actions.c:126
 msgid "Configure G_rid..."
 msgstr "Konfigurér g_itter..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:133
+#: ../app/actions/image-actions.c:127
 msgid "Configure the grid for this image"
 msgstr "Konfigurér gitteret for dette billede"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:138
+#: ../app/actions/image-actions.c:132
 msgid "Image Pr_operties"
 msgstr "Billed_egenskaber"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:139
+#: ../app/actions/image-actions.c:133
 msgid "Display information about this image"
 msgstr "Vis oplysningerne om dette billede"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:148
+#: ../app/actions/image-actions.c:142
 msgid "Convert the image to the RGB colorspace"
 msgstr "Konvertér billedet til RGB-farverummet"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:152
+#: ../app/actions/image-actions.c:146
 msgid "_Grayscale"
 msgstr "_Gråtoner"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:153
+#: ../app/actions/image-actions.c:147
 msgid "Convert the image to grayscale"
 msgstr "Konvertér billedet til gråtoner"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:157
+#: ../app/actions/image-actions.c:151
 msgid "_Indexed..."
 msgstr "_Indekseret..."
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:158
+#: ../app/actions/image-actions.c:152
 msgid "Convert the image to indexed colors"
 msgstr "Konvertér billedet til indekserede farver"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:166
+#: ../app/actions/image-actions.c:160
 msgid "Flip image horizontally"
 msgstr "Vend billedet vandret"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:172
+#: ../app/actions/image-actions.c:166
 msgid "Flip image vertically"
 msgstr "Vend billedet lodret"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:181
+#: ../app/actions/image-actions.c:175
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the right"
 msgstr "Rotér billedet 90 grader til højre"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:187
+#: ../app/actions/image-actions.c:181
 msgid "Turn the image upside-down"
 msgstr "Vend billedet op-ned"
 
-#: ../app/actions/image-actions.c:193
+#: ../app/actions/image-actions.c:187
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
 msgstr "Rotér billedet 90 grader til venstre"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:246
+#: ../app/actions/image-commands.c:235
 msgid "Set Image Canvas Size"
 msgstr "Sæt lærredstørrelse"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:271 ../app/actions/image-commands.c:548
+#: ../app/actions/image-commands.c:261 ../app/actions/image-commands.c:282
+#: ../app/actions/image-commands.c:559
 msgid "Resizing"
 msgstr "�ndrer størrelse"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:295
+#: ../app/actions/image-commands.c:306
 msgid "Set Image Print Resolution"
 msgstr "Sæt udskriftsopløsning"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:351
-#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:144
-#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:218
+#: ../app/actions/image-commands.c:362
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:148
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:223
 msgid "Flipping"
 msgstr "Vender"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:372
-#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:515
-#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:593
-#: ../app/pdb/transform_tools_cmds.c:209 ../app/tools/gimprotatetool.c:116
+#: ../app/actions/image-commands.c:383
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:525
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:604 ../app/pdb/image-cmds.c:533
+#: ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:215 ../app/tools/gimprotatetool.c:122
 msgid "Rotating"
 msgstr "Roterer"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:397 ../app/actions/layers-commands.c:599
+#: ../app/actions/image-commands.c:408 ../app/actions/layers-commands.c:639
 msgid "Cannot crop because the current selection is empty."
 msgstr "Kan ikke beskære fordi den aktuelle markering er tom."
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:584
+#: ../app/actions/image-commands.c:606
 msgid "Change Print Size"
 msgstr "Skift udskriftsstørrelse"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:621 ../app/core/gimpimage-scale.c:74
+#: ../app/actions/image-commands.c:647 ../app/core/gimpimage-scale.c:82
 msgid "Scale Image"
 msgstr "Skalér billede"
 
 #. Scaling
-#: ../app/actions/image-commands.c:632 ../app/actions/layers-commands.c:1051
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1798
-#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:670
-#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:745
-#: ../app/pdb/transform_tools_cmds.c:283 ../app/tools/gimpscaletool.c:109
+#: ../app/actions/image-commands.c:658 ../app/actions/layers-commands.c:1101
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1925
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:682
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:758 ../app/pdb/image-cmds.c:405
+#: ../app/pdb/image-cmds.c:441 ../app/pdb/layer-cmds.c:289
+#: ../app/pdb/layer-cmds.c:334 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:291
+#: ../app/tools/gimpscaletool.c:107
 msgid "Scaling"
 msgstr "Skalering"
 
@@ -2499,7 +2701,7 @@ msgstr "_Hæv visninger"
 msgid "Raise this image's displays"
 msgstr "Hæv dette billedes visninger"
 
-#: ../app/actions/images-actions.c:53 ../app/actions/view-actions.c:74
+#: ../app/actions/images-actions.c:53 ../app/actions/view-actions.c:75
 msgid "_New View"
 msgstr "_Ny visning"
 
@@ -2578,329 +2780,353 @@ msgstr "_Nyt lag"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:81
 msgid "Create a new layer with last used values"
-msgstr "Opret et nyt lag med de sidst anvendte værdier"
+msgstr "Opret et nyt lag med de seneste anvendte værdier"
 
 #: ../app/actions/layers-actions.c:86
+msgid "New from _Visible"
+msgstr "Ny fra _Synlig"
+
+#: ../app/actions/layers-actions.c:87
+msgid "Create a new layer from what is visible in this image"
+msgstr "Opret et nyt lag ud fra hvad der er synligt i dette billede"
+
+#: ../app/actions/layers-actions.c:92
 msgid "D_uplicate Layer"
 msgstr "_Duplikér lag"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:87
+#: ../app/actions/layers-actions.c:93
 msgid "Create a duplicate of the layer and add it to the image"
 msgstr "Lav en dublet af laget og tilføj den til billedet"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:92
+#: ../app/actions/layers-actions.c:98
 msgid "_Delete Layer"
 msgstr "S_let lag"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:93
+#: ../app/actions/layers-actions.c:99
 msgid "Delete this layer"
 msgstr "Slet dette lag"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:98
+#: ../app/actions/layers-actions.c:104
 msgid "_Raise Layer"
 msgstr "_Hæv lag"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:99
+#: ../app/actions/layers-actions.c:105
 msgid "Raise this layer one step in the layer stack"
 msgstr "Hæv dette lag et skridt i lagstakken"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:104
+#: ../app/actions/layers-actions.c:110
 msgid "Layer to _Top"
 msgstr "Lag til _top"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:105
+#: ../app/actions/layers-actions.c:111
 msgid "Move this layer to the top of the layer stack"
 msgstr "Flyt dette lag til toppen af lagstakken"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:110
+#: ../app/actions/layers-actions.c:116
 msgid "_Lower Layer"
 msgstr "_Sænk lag"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:111
+#: ../app/actions/layers-actions.c:117
 msgid "Lower this layer one step in the layer stack"
 msgstr "Sænk dette lag et skridt i lagstakken"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:116
+#: ../app/actions/layers-actions.c:122
 msgid "Layer to _Bottom"
 msgstr "Lag til _bund"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:117
+#: ../app/actions/layers-actions.c:123
 msgid "Move this layer to the bottom of the layer stack"
 msgstr "Flyt dette lag til bunden af lagstakken"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:122
+#: ../app/actions/layers-actions.c:128
 msgid "_Anchor Layer"
 msgstr "_Forankr lag"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:123
+#: ../app/actions/layers-actions.c:129
 msgid "Anchor the floating layer"
 msgstr "Forankr det flydende lag"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:128
+#: ../app/actions/layers-actions.c:134
 msgid "Merge Do_wn"
 msgstr "Forén _nedad"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:129
+#: ../app/actions/layers-actions.c:135
 msgid "Merge this layer with the one below it"
-msgstr "Forén dette lag med laget nedenunder det"
+msgstr "Forén dette lag med det underliggende lag"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:134
+#: ../app/actions/layers-actions.c:140
 msgid "Merge _Visible Layers..."
 msgstr "Forén _synlige lag..."
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:146
+#: ../app/actions/layers-actions.c:152
 msgid "_Discard Text Information"
 msgstr "_Kassér tekstoplysninger"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:147
+#: ../app/actions/layers-actions.c:153
 msgid "Turn this text layer into a normal layer"
 msgstr "Gør dette tekstlag til et almindeligt lag"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:152
+#: ../app/actions/layers-actions.c:158
 msgid "Text to _Path"
 msgstr "Tekst til _bane"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:153
+#: ../app/actions/layers-actions.c:159
 msgid "Create a path from this text layer"
 msgstr "Opret en bane fra dette tekstlag"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:158
+#: ../app/actions/layers-actions.c:164
 msgid "Text alon_g Path"
 msgstr "Tekst _langs bane"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:159
+#: ../app/actions/layers-actions.c:165
 msgid "Warp this layer's text along the current path"
 msgstr "Anbring dette lags tekst langs den aktuelle bane"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:164
+#: ../app/actions/layers-actions.c:170
 msgid "Layer B_oundary Size..."
 msgstr "Størrelse af lag_kant..."
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:165
+#: ../app/actions/layers-actions.c:171
 msgid "Adjust the layer dimensions"
 msgstr "Justér lagets dimensioner"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:170
+#: ../app/actions/layers-actions.c:176
 msgid "Layer to _Image Size"
 msgstr "Lag til _billedstørrelse"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:171
+#: ../app/actions/layers-actions.c:177
 msgid "Resize the layer to the size of the image"
 msgstr "Nulstil laget til størrelsen af billedet"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:176
+#: ../app/actions/layers-actions.c:182
 msgid "_Scale Layer..."
 msgstr "_Skalér lag..."
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:177
+#: ../app/actions/layers-actions.c:183
 msgid "Change the size of the layer content"
 msgstr "�ndr størrelsen af lagets indhold"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:182
-msgid "_Crop Layer"
-msgstr "_Beskær lag"
-
-#: ../app/actions/layers-actions.c:183
+#: ../app/actions/layers-actions.c:189
 msgid "Crop the layer to the extents of the selection"
 msgstr "Beskær laget til omfanget af markeringen"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:188
+#: ../app/actions/layers-actions.c:194
 msgid "Add La_yer Mask..."
 msgstr "Tilføj lag_maske..."
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:189
+#: ../app/actions/layers-actions.c:195
 msgid "Add a mask that allows non-destructive editing of transparency"
 msgstr ""
 "Tilføj en maske der tillader ikke-destruktiv redigering af gennemsigtighed"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:194
+#: ../app/actions/layers-actions.c:200
 msgid "Add Alpha C_hannel"
 msgstr "Tilføj al_fakanal"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:195
+#: ../app/actions/layers-actions.c:201
 msgid "Add transparency information to the layer"
 msgstr "Tilføj gennemsigtighedsoplysninger til laget"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:200
+#: ../app/actions/layers-actions.c:206
 msgid "_Remove Alpha Channel"
 msgstr "_Fjern alfakanal"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:201
+#: ../app/actions/layers-actions.c:207
 msgid "Remove transparency information from the layer"
 msgstr "Fjern gennemsigtighedsoplysninger fra laget"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:209
+#: ../app/actions/layers-actions.c:215
 msgid "Lock Alph_a Channel"
 msgstr "_LÃ¥s alfakanal"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:210
+#: ../app/actions/layers-actions.c:216
 msgid "Keep transparency information on this layer from being modified"
-msgstr "Forhindr at gennemsigtigheden af dette lag bliver ændret"
+msgstr "Forhindr at gennemsigtighedsoplysninger på dette lag bliver ændret"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:216
+#: ../app/actions/layers-actions.c:222
 msgid "_Edit Layer Mask"
 msgstr "_Redigér lagmaske"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:217
+#: ../app/actions/layers-actions.c:223
 msgid "Work on the layer mask"
 msgstr "Arbejd på lagmasken"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:223
+#: ../app/actions/layers-actions.c:229
 msgid "S_how Layer Mask"
 msgstr "_Vis lagmaske"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:229
+#: ../app/actions/layers-actions.c:235
 msgid "_Disable Layer Mask"
 msgstr "_Deaktivér lagmaske"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:230
+#: ../app/actions/layers-actions.c:236
 msgid "Dismiss the effect of the layer mask"
 msgstr "Fjern virkningen af lagmasken"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:239
+#: ../app/actions/layers-actions.c:245
 msgid "Apply Layer _Mask"
 msgstr "Påfør lag_maske"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:240
+#: ../app/actions/layers-actions.c:246
 msgid "Apply the effect of the layer mask and remove it"
 msgstr "Tag virkningen af lagmasken i anvendelse og fjern den"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:245
+#: ../app/actions/layers-actions.c:251
 msgid "Delete Layer Mas_k"
 msgstr "_Slet lagmaske"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:246
+#: ../app/actions/layers-actions.c:252
 msgid "Remove the layer mask and its effect"
 msgstr "Fjern lagmasken og dens virkning"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:254
+#: ../app/actions/layers-actions.c:260
 msgid "_Mask to Selection"
 msgstr "Maske til ma_rkering"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:255
+#: ../app/actions/layers-actions.c:261
 msgid "Replace the selection with the layer mask"
 msgstr "Erstat markeringen med lagmasken"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:261
+#: ../app/actions/layers-actions.c:267
 msgid "Add the layer mask to the current selection"
-msgstr "Læg lagmasken til den nuværende markering"
+msgstr "Tilføj lagmasken til den nuværende markering"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:267
+#: ../app/actions/layers-actions.c:273
 msgid "Subtract the layer mask from the current selection"
 msgstr "Træk lagmasken fra den nuværende markering"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:273
+#: ../app/actions/layers-actions.c:279
 msgid "Intersect the layer mask with the current selection"
 msgstr "Kryds lagmasken med den nuværende markering"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:281
+#: ../app/actions/layers-actions.c:287
 msgid "Al_pha to Selection"
 msgstr "_Alfa til markering"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:282
+#: ../app/actions/layers-actions.c:288
 msgid "Replace the selection with the layer's alpha channel"
 msgstr "Erstat markeringen med lagets alfakanal"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:287 ../app/actions/layers-actions.c:314
+#: ../app/actions/layers-actions.c:293 ../app/actions/layers-actions.c:320
 msgid "A_dd to Selection"
 msgstr "_Læg til markering"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:288
+#: ../app/actions/layers-actions.c:294
 msgid "Add the layer's alpha channel to the current selection"
-msgstr "Læg lagets alfakanal til den nuværende markering"
+msgstr "Tilføj lagets alfakanal til den nuværende markering"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:294
+#: ../app/actions/layers-actions.c:300
 msgid "Subtract the layer's alpha channel from the current selection"
 msgstr "Træk lagets alfakanal fra den nuværende markering"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:300
+#: ../app/actions/layers-actions.c:306
 msgid "Intersect the layer's alpha channel with the current selection"
 msgstr "Kryds lagets alfakanal med den nuværende markering"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:308
+#: ../app/actions/layers-actions.c:314
 msgid "_Text to Selection"
 msgstr "_Tekst til markering"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:309
+#: ../app/actions/layers-actions.c:315
 msgid "Replace the selection with the text layer's outline"
 msgstr "Erstat markeringen med tekstlagets omrids"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:315
+#: ../app/actions/layers-actions.c:321
 msgid "Add the text layer's outline to the current selection"
-msgstr "Læg tekstlagets omrids til den nuværende markering"
+msgstr "Tilføj tekstlagets omrids til den nuværende markering"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:321
+#: ../app/actions/layers-actions.c:327
 msgid "Subtract the text layer's outline from the current selection"
 msgstr "Træk tekstlagets omrids fra den nuværende markering"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:327
+#: ../app/actions/layers-actions.c:333
 msgid "Intersect the text layer's outline with the current selection"
 msgstr "Kryds tekstlagets omrids med den nuværende markering"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:335
+#: ../app/actions/layers-actions.c:341
 msgid "Select _Top Layer"
 msgstr "Vælg _øverste lag"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:340
+#: ../app/actions/layers-actions.c:342
+msgid "Select the topmost layer"
+msgstr "Vælg det øverste lag"
+
+#: ../app/actions/layers-actions.c:347
 msgid "Select _Bottom Layer"
 msgstr "Vælg n_ederste lag"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:345
+#: ../app/actions/layers-actions.c:348
+msgid "Select the bottommost layer"
+msgstr "Vælg det nederste lag"
+
+#: ../app/actions/layers-actions.c:353
 msgid "Select _Previous Layer"
 msgstr "Vælg _forrige lag"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:350
+#: ../app/actions/layers-actions.c:354
+msgid "Select the layer above the current layer"
+msgstr "Vælg laget over det aktuelle lag"
+
+#: ../app/actions/layers-actions.c:359
 msgid "Select _Next Layer"
 msgstr "Vælg _næste lag"
 
-#: ../app/actions/layers-actions.c:358
+#: ../app/actions/layers-actions.c:360
+msgid "Select the layer below the current layer"
+msgstr "Vælg laget under det aktuelle lag"
+
+#: ../app/actions/layers-actions.c:368
 msgid "Set Opacity"
 msgstr "Vælg ugennemsigtighed"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:202
+#: ../app/actions/layers-commands.c:203
 msgid "Layer Attributes"
 msgstr "Lagegenskaber"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:205
+#: ../app/actions/layers-commands.c:206
 msgid "Edit Layer Attributes"
 msgstr "Redigér lagets egenskaber"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:239 ../app/actions/layers-commands.c:241
-#: ../app/actions/layers-commands.c:298 ../app/actions/layers-commands.c:302
+#: ../app/actions/layers-commands.c:249 ../app/actions/layers-commands.c:251
+#: ../app/actions/layers-commands.c:319 ../app/actions/layers-commands.c:323
 #: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:326
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:868
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:835
 msgid "New Layer"
 msgstr "Nyt lag"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:244
+#: ../app/actions/layers-commands.c:254
 msgid "Create a New Layer"
 msgstr "Opret et nyt lag"
 
+#: ../app/actions/layers-commands.c:352
+msgid "Visible"
+msgstr "Synlig"
+
 # vælg er fint her fordi det er i en vinduestitel
-#: ../app/actions/layers-commands.c:531
+#: ../app/actions/layers-commands.c:571
 msgid "Set Layer Boundary Size"
 msgstr "Vælg lagkantstørrelse"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:572 ../app/core/gimplayer.c:248
+#: ../app/actions/layers-commands.c:612 ../app/core/gimplayer.c:251
 msgid "Scale Layer"
 msgstr "Skalering af lag"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:609
+#: ../app/actions/layers-commands.c:649
 msgid "Crop Layer"
 msgstr "Beskær lag"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:748
+#: ../app/actions/layers-commands.c:788
 msgid "Layer Mask to Selection"
 msgstr "Lagmaske til markering"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:983
+#: ../app/actions/layers-commands.c:1036
 msgid "Please select a channel first"
 msgstr "Vælg først en kanal"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:991 ../app/core/gimplayer.c:1255
-#: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:80
+#: ../app/actions/layers-commands.c:1044 ../app/core/gimplayer.c:1282
+#: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:81
 msgid "Add Layer Mask"
-msgstr "Tilføjelse af lagmaske"
+msgstr "Tilføj lagmaske"
 
 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:44
 msgid "Palette Editor Menu"
@@ -2920,7 +3146,7 @@ msgstr "Redigér aktiv palet"
 
 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:72
 msgid "New Color from _FG"
-msgstr "Ny farve fra _forggrund"
+msgstr "Ny farve fra _forgrund"
 
 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:73
 msgid "New color from foreground color"
@@ -2935,12 +3161,12 @@ msgid "New color from background color"
 msgstr "Ny farve fra baggrundsfarve"
 
 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:87
-#: ../app/actions/view-actions.c:249
+#: ../app/actions/view-actions.c:261
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "Zoom _ind"
 
 #: ../app/actions/palette-editor-actions.c:93
-#: ../app/actions/view-actions.c:243
+#: ../app/actions/view-actions.c:255
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Zoom _ud"
 
@@ -2999,7 +3225,7 @@ msgstr "Kopiér palet_placering"
 
 #: ../app/actions/palettes-actions.c:73
 msgid "Copy palette file location to clipboard"
-msgstr "Kopiér paletfilens placering til klippebordet"
+msgstr "Kopiér paletfilens placering til udklipsholder"
 
 #: ../app/actions/palettes-actions.c:78
 msgid "_Delete Palette"
@@ -3035,7 +3261,7 @@ msgstr "Indtast et navn til den forenede palet"
 
 #: ../app/actions/patterns-actions.c:43
 msgid "Patterns Menu"
-msgstr "Mønstremenu"
+msgstr "Mønstermenu"
 
 #: ../app/actions/patterns-actions.c:47
 msgid "_Open Pattern as Image"
@@ -3067,7 +3293,7 @@ msgstr "Kopiér mønster_placering"
 
 #: ../app/actions/patterns-actions.c:66
 msgid "Copy pattern file location to clipboard"
-msgstr "Kopiér placeringen af mønsterfilen til klippebordet"
+msgstr "Kopiér placering af mønsterfil til udklipsholder"
 
 #: ../app/actions/patterns-actions.c:71
 msgid "_Delete Pattern"
@@ -3099,7 +3325,7 @@ msgstr "_Filtre"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:84
 msgid "Recently Used"
-msgstr "Senest brugte"
+msgstr "Seneste anvendte"
 
 # dækker vist bedst
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:85
@@ -3114,14 +3340,14 @@ msgstr "_Støj"
 msgid "Edge-De_tect"
 msgstr "Kant_finding"
 
-# dækker vist mere præcist - alt er jo en forbedring
+# dækker vist mere præcist - alt er jo en forbedring. Dette er en lidt for kreativ fortolkning. Rettet tilbage til Forbedr.
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:88
 msgid "En_hance"
-msgstr "_Reparation"
+msgstr "_Forbedr"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:89
 msgid "C_ombine"
-msgstr "_Kombinering"
+msgstr "_Kombinér"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:90
 msgid "_Generic"
@@ -3133,96 +3359,100 @@ msgstr "_Lys og skygge"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:92
 msgid "_Distorts"
-msgstr "_Forvrængning"
+msgstr "_Forvrængninger"
 
 #: ../app/actions/plug-in-actions.c:93
 msgid "_Artistic"
 msgstr "_Kunstnerisk"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:95
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:94
+msgid "_Decor"
+msgstr "_Dekoration"
+
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:96
 msgid "_Render"
 msgstr "_Generér"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:96
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:97
 msgid "_Clouds"
 msgstr "_Skyer"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:97
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:98
 msgid "_Nature"
 msgstr "_Natur"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:99
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:100
 msgid "_Web"
 msgstr "_Internet"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:100
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:101
 msgid "An_imation"
 msgstr "A_nimation"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:103
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:104
 msgid "Reset all _Filters"
 msgstr "Nulstil alle _filtre"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:104
-msgid "Set all plug-in to their default settings"
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:105
+msgid "Reset all plug-ins to their default settings"
 msgstr "Nulstil alle udvidelsesmoduler til deres standardindstillinger"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:112
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:113
 msgid "Re_peat Last"
-msgstr "Gen_tag sidste"
+msgstr "Gen_tag seneste"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:113
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:114
 msgid "Rerun the last used plug-in using the same settings"
-msgstr "Kør det senest brugte modul med de samme indstillinger"
+msgstr "Kør det seneste anvendte modul igen med de samme indstillinger"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:118
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:119
 msgid "R_e-Show Last"
-msgstr "Vis sidste _igen"
+msgstr "Vis seneste _igen"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:119
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:120
 msgid "Show the last used plug-in dialog again"
-msgstr "Vis vinduet for det sidst brugte modul igen"
+msgstr "Vis vinduet for det seneste anvendte modul igen"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:504
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:503
 #, c-format
 msgid "Re_peat \"%s\""
 msgstr "_Gentag \"%s\""
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:505
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:504
 #, c-format
 msgid "R_e-Show \"%s\""
 msgstr "Vis _igen \"%s\""
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:518
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:520
 msgid "Repeat Last"
-msgstr "Gentag sidste"
+msgstr "Gentag seneste"
 
-#: ../app/actions/plug-in-actions.c:520
+#: ../app/actions/plug-in-actions.c:522
 msgid "Re-Show Last"
-msgstr "Vis sidste igen"
+msgstr "Vis seneste igen"
 
-#: ../app/actions/plug-in-commands.c:263
+#: ../app/actions/plug-in-commands.c:262
 msgid "Reset all Filters"
 msgstr "Nulstil alle filtre"
 
-#: ../app/actions/plug-in-commands.c:282
+#: ../app/actions/plug-in-commands.c:281
 msgid "Do you really want to reset all filters to default values?"
 msgstr "Vil du nulstille alle filtre til deres standardværdier?"
 
 #: ../app/actions/quick-mask-actions.c:42
 msgid "Quick Mask Menu"
-msgstr "Ekspresmaske"
+msgstr "Ekspresmaskemenu"
 
 #: ../app/actions/quick-mask-actions.c:46
 msgid "_Configure Color and Opacity..."
-msgstr "_Konfigurér farve og gennemsigtighed..."
+msgstr "_Konfigurér farve og ugennemsigtighed..."
 
 #: ../app/actions/quick-mask-actions.c:54
 msgid "Toggle _Quick Mask"
 msgstr "Slå ekspresmaske _til/fra"
 
 #: ../app/actions/quick-mask-actions.c:54
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:990
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1169
 msgid "Toggle Quick Mask"
 msgstr "Slå ekspresmaske til/fra"
 
@@ -3244,36 +3474,36 @@ msgstr "Redigér egenskaber for ekspresmaske"
 
 #: ../app/actions/quick-mask-commands.c:110
 msgid "Edit Quick Mask Color"
-msgstr "Redigér farven af ekspresmasken"
+msgstr "Redigér ekspresmaskens farve"
 
 #: ../app/actions/quick-mask-commands.c:111
 msgid "_Mask opacity:"
-msgstr "_Maskeugennemsigtighed:"
+msgstr "Ugennemsigtighed for _maske:"
 
 #: ../app/actions/sample-points-actions.c:40
 msgid "Sample Point Menu"
-msgstr "Prøvningspunkt"
+msgstr "Prøvepunktsmenu"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:44
 msgid "Selection Editor Menu"
-msgstr "Markeringsredigering"
+msgstr "Markeringsredigeringsmenu"
 
 # et navneord ser bedst ud i stedet for 'Markér'
 #: ../app/actions/select-actions.c:47
 msgid "_Select"
-msgstr "_Markering"
+msgstr "_Markér"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:50
 msgid "select|_All"
-msgstr "_Alt"
+msgstr "Markér| _Alt"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:51
 msgid "Select everything"
-msgstr "Marker alt"
+msgstr "Markér alt"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:56
 msgid "select|_None"
-msgstr "_Intet"
+msgstr "Markér| _Intet"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:57
 msgid "Dismiss the selection"
@@ -3309,7 +3539,7 @@ msgstr "_Skærp"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:81
 msgid "Remove fuzzyness from the selection"
-msgstr "Fjern udtynding fra markeringen"
+msgstr "Fjern udflydning fra markeringen"
 
 #: ../app/actions/select-actions.c:86
 msgid "S_hrink..."
@@ -3361,66 +3591,72 @@ msgstr "_Bestryg markering"
 msgid "Stroke the selection with last used values"
 msgstr "Bestryg markeringen med de sidst anvendte værdier"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:137 ../app/core/gimpselection.c:167
+#: ../app/actions/select-commands.c:153 ../app/core/gimpselection.c:167
 msgid "Feather Selection"
 msgstr "Udtynd markering"
 
-# 'over' kommer sig af at der følger antallet af skærmpunkter fra kanten som det næste
-#: ../app/actions/select-commands.c:141
+# 'over' kommer sig af at der følger antallet af billedpunkter fra kanten som det næste
+#: ../app/actions/select-commands.c:157
 msgid "Feather selection by"
 msgstr "Udtynd det markerede over"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:172 ../app/core/gimpselection.c:174
+#: ../app/actions/select-commands.c:191 ../app/core/gimpselection.c:174
 msgid "Shrink Selection"
 msgstr "Formindsk markering"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:176
+#: ../app/actions/select-commands.c:195
 msgid "Shrink selection by"
 msgstr "Formindsk markering med"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:185
+#: ../app/actions/select-commands.c:203
 msgid "_Shrink from image border"
 msgstr "_Formindsk fra billedkant"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:206 ../app/core/gimpselection.c:173
+#: ../app/actions/select-commands.c:228 ../app/core/gimpselection.c:173
 msgid "Grow Selection"
 msgstr "Forøg markering"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:210
+#: ../app/actions/select-commands.c:232
 msgid "Grow selection by"
 msgstr "Forøg markeringen med"
 
 # 'border' er et udsagnsord her, betyder at der laves en ny markering i
 # form af en kant omkring den gamle
-#: ../app/actions/select-commands.c:230 ../app/core/gimpselection.c:172
+#: ../app/actions/select-commands.c:255 ../app/core/gimpselection.c:172
 msgid "Border Selection"
 msgstr "Indram markering"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:234
+#: ../app/actions/select-commands.c:259
 msgid "Border selection by"
 msgstr "Indram det markerede med"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:243
+#. Feather button
+#: ../app/actions/select-commands.c:268
 msgid "_Feather border"
 msgstr "_Udtynd kant"
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:290 ../app/actions/select-commands.c:321
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:363 ../app/actions/vectors-commands.c:395
-#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:283
+#. Edge lock button
+#: ../app/actions/select-commands.c:281
+msgid "_Lock selection to image edges"
+msgstr "_Lås markering til billedhjørner"
+
+#: ../app/actions/select-commands.c:330 ../app/actions/select-commands.c:362
+#: ../app/actions/vectors-commands.c:379 ../app/actions/vectors-commands.c:412
+#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:299
 msgid "There is no active layer or channel to stroke to."
 msgstr "Der er ikke noget aktivt lag eller nogen aktiv kanal at bestryge."
 
-#: ../app/actions/select-commands.c:296 ../app/core/gimpselection.c:151
+#: ../app/actions/select-commands.c:336 ../app/core/gimpselection.c:151
 msgid "Stroke Selection"
 msgstr "Bestryg markering"
 
 #: ../app/actions/templates-actions.c:42
 msgid "Templates Menu"
-msgstr "Skabelonermenu"
+msgstr "Skabelonmenu"
 
 #: ../app/actions/templates-actions.c:46
-msgid "_Create Image from Template..."
-msgstr "_Opret billede fra skabelon..."
+msgid "_Create Image from Template"
+msgstr "_Opret billede fra skabelon"
 
 #: ../app/actions/templates-actions.c:47
 msgid "Create a new image from the selected template"
@@ -3459,29 +3695,29 @@ msgid "Delete the selected template"
 msgstr "Slet den valgte skabelon"
 
 # ikke 'skærm' her
-#: ../app/actions/templates-commands.c:122
+#: ../app/actions/templates-commands.c:113
 msgid "New Template"
 msgstr "Ny skabelon"
 
-#: ../app/actions/templates-commands.c:125
+#: ../app/actions/templates-commands.c:116
 msgid "Create a New Template"
 msgstr "Opret en ny skabelon"
 
-#: ../app/actions/templates-commands.c:184
-#: ../app/actions/templates-commands.c:187
+#: ../app/actions/templates-commands.c:175
+#: ../app/actions/templates-commands.c:178
 msgid "Edit Template"
 msgstr "Redigér skabelon"
 
-#: ../app/actions/templates-commands.c:223
+#: ../app/actions/templates-commands.c:213
 msgid "Delete Template"
 msgstr "Slet skabelon"
 
-#: ../app/actions/templates-commands.c:247
+#: ../app/actions/templates-commands.c:239
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to delete template '%s' from the list and from disk?"
 msgstr ""
-"Er du sikker på at du vil slette skabelonen '%s' fra listen og fra disken?"
+"Er du sikker på at du vil slette skabelonen \"%s\" fra listen og fra disken?"
 
 #: ../app/actions/text-editor-actions.c:44
 msgid "Open"
@@ -3491,7 +3727,7 @@ msgstr "Ã?bn"
 msgid "Load text from file"
 msgstr "Indlæs tekst fra fil"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:50 ../app/core/gimp-edit.c:426
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:50 ../app/core/gimp-edit.c:445
 msgid "Clear"
 msgstr "Ryd"
 
@@ -3503,7 +3739,7 @@ msgstr "Ryd alt tekst"
 msgid "LTR"
 msgstr "Venstre mod højre"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:60 ../app/text/text-enums.c:51
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:60
 msgid "From left to right"
 msgstr "Fra venstre mod højre"
 
@@ -3511,7 +3747,7 @@ msgstr "Fra venstre mod højre"
 msgid "RTL"
 msgstr "Højre mod venstre"
 
-#: ../app/actions/text-editor-actions.c:66 ../app/text/text-enums.c:52
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:66
 msgid "From right to left"
 msgstr "Fra højre mod venstre"
 
@@ -3520,20 +3756,22 @@ msgid "Open Text File (UTF-8)"
 msgstr "Ã?bn tekstfil (UTF-8)"
 
 #: ../app/actions/text-editor-commands.c:144
-#: ../app/config/gimpconfig-file.c:59 ../app/core/gimpbrush-load.c:115
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:395 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:73
-#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:81 ../app/core/gimpgradient-load.c:62
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:76 ../app/core/gimppalette-load.c:271
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:315 ../app/core/gimppalette-load.c:369
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:76 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:585
-#: ../app/xcf/xcf.c:319
+#: ../app/config/gimpconfig-file.c:59 ../app/core/gimpbrush-load.c:140
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:420 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:73
+#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:81 ../app/core/gimpcurve-load.c:55
+#: ../app/core/gimpgradient-load.c:62 ../app/core/gimppalette-load.c:76
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:270 ../app/core/gimppalette-load.c:314
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:368 ../app/core/gimppalette-load.c:456
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:599 ../app/core/gimppattern-load.c:76
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:623 ../app/tools/gimplevelstool.c:743
+#: ../app/xcf/xcf.c:329
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
-msgstr "Kunne ikke åbne '%s' til læsning: %s"
+msgstr "Kunne ikke åbne \"%s\" til læsning: %s"
 
 #: ../app/actions/tool-options-actions.c:56
 msgid "Tool Options Menu"
-msgstr "Værktøjsindstillingermenu"
+msgstr "Menu til indstilling af værktøjer"
 
 #: ../app/actions/tool-options-actions.c:60
 msgid "_Save Options To"
@@ -3573,31 +3811,31 @@ msgstr "Nulstil alle værktøjsindstillinger"
 
 #: ../app/actions/tool-options-commands.c:72
 msgid "Save Tool Options"
-msgstr "Indstillinger for gemningsværktøj"
+msgstr "Gem værktøjsindstillinger"
 
 #: ../app/actions/tool-options-commands.c:76
 msgid "Enter a name for the saved options"
-msgstr "Indtast et navn til den gemte indstilling"
+msgstr "Indtast et navn til de gemte indstillinger"
 
 #: ../app/actions/tool-options-commands.c:77
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:245
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:262
+#: ../app/actions/tool-options-commands.c:247
+#: ../app/actions/tool-options-commands.c:264
 msgid "Saved Options"
 msgstr "Gemte indstillinger"
 
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:138
+#: ../app/actions/tool-options-commands.c:140
 msgid "Rename Saved Tool Options"
 msgstr "Omdøb gemte værktøjsindstillinger"
 
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:142
+#: ../app/actions/tool-options-commands.c:144
 msgid "Enter a new name for the saved options"
 msgstr "Indtast et nyt navn til de gemte indstillinger"
 
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:185
+#: ../app/actions/tool-options-commands.c:187
 msgid "Reset Tool Options"
 msgstr "Nulstil værktøjsindstillinger"
 
-#: ../app/actions/tool-options-commands.c:208
+#: ../app/actions/tool-options-commands.c:210
 msgid "Do you really want to reset all tool options to default values?"
 msgstr "Vil du nulstille alle værktøjsindstillinger til standardværdierne?"
 
@@ -3663,31 +3901,31 @@ msgstr "_Nulstil rækkefølge og synlighed"
 
 #: ../app/actions/tools-actions.c:82
 msgid "Reset tool order and visibility"
-msgstr "Nulstil værktøjsrækkefølge og -synlighed"
+msgstr "Nulstil rækkefølge og synlighed af værktøjer"
 
 #: ../app/actions/tools-actions.c:90
 msgid "_Show in Toolbox"
-msgstr "_Vis i værktøjstip"
+msgstr "_Vis i værktøjskasse"
 
 #: ../app/actions/tools-actions.c:99
 msgid "_By Color"
 msgstr "_Efter farve"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:104
-msgid "_Arbitrary Rotation..."
-msgstr "_Vilkårlig rotering..."
+#: ../app/actions/tools-actions.c:100
+msgid "Select regions with similar colors"
+msgstr "Markér områder med ens farver"
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:313
-msgid "Toggle Fixed-Aspect Option for Rectangle"
-msgstr "Skift fast formatforhold-indstillingen for rektangel"
+#: ../app/actions/tools-actions.c:105
+msgid "_Arbitrary Rotation..."
+msgstr "_Vilkårlig rotation..."
 
-#: ../app/actions/tools-actions.c:318
-msgid "Toggle Expand-From-Center Option for Rectangle"
-msgstr "Skift udvid fra centrum-indstillingen for rektangel"
+#: ../app/actions/tools-actions.c:106
+msgid "Rotate by an arbitrary angle"
+msgstr "Rotér med en vilkårlig vinkel"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:44
 msgid "Paths Menu"
-msgstr "Bane-menu"
+msgstr "Banemenu"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:48
 msgid "Path _Tool"
@@ -3695,11 +3933,11 @@ msgstr "Bane_værktøj"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:53
 msgid "_Edit Path Attributes..."
-msgstr "_Redigér bane-egenskaber..."
+msgstr "_Redigér baneegenskaber..."
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:54
 msgid "Edit path attributes"
-msgstr "Redigér bane-egenskaber"
+msgstr "Redigér baneegenskaber"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:59
 msgid "_New Path..."
@@ -3715,7 +3953,7 @@ msgstr "_Ny bane"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:66
 msgid "New path with last values"
-msgstr "Ny bane med de sidste værdier"
+msgstr "Ny bane med de seneste værdier"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:71
 msgid "D_uplicate Path"
@@ -3729,7 +3967,7 @@ msgstr "Dublikér bane"
 msgid "_Delete Path"
 msgstr "_Slet bane"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:78 ../app/core/core-enums.c:918
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:78 ../app/core/core-enums.c:920
 msgid "Delete path"
 msgstr "Slet bane"
 
@@ -3774,16 +4012,16 @@ msgid "Stro_ke Path..."
 msgstr "Bestr_yg bane..."
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:113
-msgid "Stroke path..."
-msgstr "Bestryg bane..."
+msgid "Paint along the path"
+msgstr "Mal langs banen"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:118
 msgid "Stro_ke Path"
 msgstr "Bestr_yg bane"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:119
-msgid "Stroke path with last values"
-msgstr "Bestryg bane med de sidste værdier"
+msgid "Paint along the path with last values"
+msgstr "Mal langs banen med seneste værdier"
 
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:124
 msgid "Co_py Path"
@@ -3805,7 +4043,7 @@ msgstr "Im_portér bane..."
 msgid "Path to Sele_ction"
 msgstr "Bane til _markering"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:163 ../app/tools/gimpvectortool.c:1861
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:163 ../app/tools/gimpvectortool.c:1912
 msgid "Path to selection"
 msgstr "Bane til markering"
 
@@ -3829,7 +4067,7 @@ msgstr "Fællesmængde"
 msgid "Selecti_on to Path"
 msgstr "Markering til _bane"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:195
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:195 ../app/actions/vectors-actions.c:201
 msgid "Selection to path"
 msgstr "Markering til bane"
 
@@ -3837,11 +4075,11 @@ msgstr "Markering til bane"
 msgid "To _Path"
 msgstr "Til _bane"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:205
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:206
 msgid "Selection to Path (_Advanced)"
 msgstr "Markering til bane (_avanceret)"
 
-#: ../app/actions/vectors-actions.c:206
+#: ../app/actions/vectors-actions.c:207
 msgid "Advanced options"
 msgstr "Avancerede indstillinger"
 
@@ -3862,258 +4100,355 @@ msgstr "Ny bane"
 msgid "New Path Options"
 msgstr "Indstillinger for ny bane"
 
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:297 ../app/pdb/paths_cmds.c:610
-#: ../app/pdb/vectors_cmds.c:1121
+#: ../app/actions/vectors-commands.c:305 ../app/pdb/paths-cmds.c:640
+#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:1253
 msgid "Path to Selection"
 msgstr "Bane til markering"
 
-#: ../app/actions/vectors-commands.c:369 ../app/tools/gimpvectoroptions.c:174
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1894 ../app/vectors/gimpvectors.c:199
+#: ../app/actions/vectors-commands.c:385 ../app/tools/gimpvectoroptions.c:199
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1945 ../app/vectors/gimpvectors.c:200
 msgid "Stroke Path"
 msgstr "Bestryg bane"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:66
+#: ../app/actions/view-actions.c:67
 msgid "_View"
 msgstr "_Vis"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:67
+#: ../app/actions/view-actions.c:68
 msgid "_Zoom"
 msgstr "_Zoom"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:68
+#: ../app/actions/view-actions.c:69
 msgid "_Padding Color"
 msgstr "_Udfyldningsfarve"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:70
+#: ../app/actions/view-actions.c:71
 msgid "Move to Screen"
 msgstr "Flyt til skærm"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:75
+#: ../app/actions/view-actions.c:76
 msgid "Create another view on this image"
 msgstr "Opret en ny visning af dette billede"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:80
+#: ../app/actions/view-actions.c:81
 msgid "_Close"
 msgstr "_Luk"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:81
+#: ../app/actions/view-actions.c:82
 msgid "Close this image window"
 msgstr "Luk dette billedvindue"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:86
+#: ../app/actions/view-actions.c:87
 msgid "_Fit Image in Window"
 msgstr "_Tilpas billede til vindue"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:87
+#: ../app/actions/view-actions.c:88
 msgid "Adjust the zoom ratio so that the image becomes fully visible"
 msgstr "Justér zoomforholdet så billedet bliver fuldt synligt"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:92
-msgid "Fit Image _to Window"
-msgstr "Tilpas billede til _vindue"
-
 #: ../app/actions/view-actions.c:93
-msgid "Adjust the zoom ratio so that the window is used optimally"
-msgstr "Justér zoomforholdet så vinduet bliver udnyttet optimalt"
+msgid "Fi_ll Window"
+msgstr "Udfy_ld vindue"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:94
+msgid "Adjust the zoom ratio so that the entire window is used"
+msgstr "Justér zoomforholdet så hele vinduet bliver anvendt"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:98 ../app/actions/view-actions.c:549
+#: ../app/actions/view-actions.c:99 ../app/actions/view-actions.c:579
 msgid "Re_vert Zoom"
 msgstr "For_kast zoom"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:99
+#: ../app/actions/view-actions.c:100
 msgid "Restore the previous zoom level"
 msgstr "Gendan det foregående zoomniveau"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:104
+#: ../app/actions/view-actions.c:105
 msgid "Na_vigation Window"
 msgstr "Na_vigeringsvindue"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:105
+#: ../app/actions/view-actions.c:106
 msgid "Show an overview window for this image"
 msgstr "Vis et oversigtsvindue for dette billede"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:110
+#: ../app/actions/view-actions.c:111
 msgid "Display _Filters..."
 msgstr "Vis _filtre..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:111
+#: ../app/actions/view-actions.c:112
 msgid "Configure filters applied to this view"
 msgstr "Konfigurér filtre der anvendes på denne visning"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:116
+#: ../app/actions/view-actions.c:117
 msgid "Shrink _Wrap"
 msgstr "_Pak sammen"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:117
+#: ../app/actions/view-actions.c:118
 msgid "Reduce the image window to the size of the image display"
 msgstr "Reducér billedvinduet til størrelsen af det viste"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:123
-msgid "Connect to another display"
-msgstr "Tilslut til en anden visning"
-
 # skal synkroniseres
-#: ../app/actions/view-actions.c:131
+#: ../app/actions/view-actions.c:132
 msgid "_Dot for Dot"
 msgstr "_Punkt for punkt"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:132
+#: ../app/actions/view-actions.c:133
 msgid "A pixel on the screen represents an image pixel"
 msgstr "Et punkt på skærmen repræsenterer et billedpunkt"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:138
+#: ../app/actions/view-actions.c:139
 msgid "Show _Selection"
 msgstr "Vis m_arkering"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:139
+#: ../app/actions/view-actions.c:140
 msgid "Display the selection outline"
 msgstr "Vis markeringsomridset"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:145
+#: ../app/actions/view-actions.c:146
 msgid "Show _Layer Boundary"
 msgstr "Vis _lagkant"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:146
+#: ../app/actions/view-actions.c:147
 msgid "Draw a border around the active layer"
 msgstr "Tegn en kant rundt om det aktive lag"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:152
+#: ../app/actions/view-actions.c:153
 msgid "Show _Guides"
 msgstr "Vis _hjælpelinjer"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:158
+#: ../app/actions/view-actions.c:154
+msgid "Display the image's guides"
+msgstr "Vis billedets hjælpelinjer"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:160
 msgid "S_how Grid"
 msgstr "Vis _gitter"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:164
+#: ../app/actions/view-actions.c:161
+msgid "Display the image's grid"
+msgstr "Vis billedets gitter"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:167
 msgid "Show Sample Points"
-msgstr "Vis prøvningspunkter"
+msgstr "Vis prøvepunkter"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:170
+#: ../app/actions/view-actions.c:168
+msgid "Display the image's color sample points"
+msgstr "Vis billedets farveprøvepunkter"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:174
 msgid "Sn_ap to Guides"
 msgstr "_Ret ind efter linjer"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:176
+#: ../app/actions/view-actions.c:175
+msgid "Tool operations snap to guides"
+msgstr "Ret værktøjshandlinger ind efter hjælpelinjer"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:181
 msgid "Sna_p to Grid"
 msgstr "Ret _ind efter gitter"
 
 #: ../app/actions/view-actions.c:182
+msgid "Tool operations snap to the grid"
+msgstr "Ret værktøjshandlinger ind efter gitteret"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:188
 msgid "Snap to _Canvas Edges"
 msgstr "Ret ind efter _lærredskanter"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:188
+#: ../app/actions/view-actions.c:189
+msgid "Tool operations snap to the canvas edges"
+msgstr "Ret værktøjshandlinger ind efter lærredets hjørner"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:195
 msgid "Snap t_o Active Path"
 msgstr "Ret ind efter ak_tiv bane"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:194
+#: ../app/actions/view-actions.c:196
+msgid "Tool operations snap to the active path"
+msgstr "Ret værktøjshandlinger ind efter den aktive bane"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:202
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "Vis _menulinje"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:200
+#: ../app/actions/view-actions.c:203
+msgid "Show this window's menubar"
+msgstr "Vis dette vindues menulinje"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:209
 msgid "Show R_ulers"
 msgstr "Vis _linealer"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:206
+#: ../app/actions/view-actions.c:210
+msgid "Show this window's rulers"
+msgstr "Vis dette vindues linealer"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:216
 msgid "Show Scroll_bars"
-msgstr "Vis _rulleskakter"
+msgstr "Vis _rullebjælker"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:217
+msgid "Show this window's scrollbars"
+msgstr "Vis dette vindues rullebjælker"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:212
+#: ../app/actions/view-actions.c:223
 msgid "Show S_tatusbar"
 msgstr "Vis _statuslinje"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:218
+#: ../app/actions/view-actions.c:224
+msgid "Show this window's statusbar"
+msgstr "Vis dette vindues statuslinje"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:230
 msgid "Fullscr_een"
 msgstr "Fuldsk_ærm"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:219
+#: ../app/actions/view-actions.c:231
 msgid "Toggle fullscreen view"
-msgstr "Skift mellem fuldskærmsvisning"
+msgstr "Slå fuldskærmsvisning til og fra"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:280
+#: ../app/actions/view-actions.c:292
 msgid "1_6:1 (1600%)"
 msgstr "1_6:1 (1600%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:285
+#: ../app/actions/view-actions.c:293
+msgid "Zoom 16:1"
+msgstr "Zoom 16:1"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:298
 msgid "_8:1 (800%)"
 msgstr "_8:1 (800%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:290
+#: ../app/actions/view-actions.c:299
+msgid "Zoom 8:1"
+msgstr "Zoom 8:1"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:304
 msgid "_4:1 (400%)"
 msgstr "_4:1 (400%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:295
+#: ../app/actions/view-actions.c:305
+msgid "Zoom 4:1"
+msgstr "Zoom 4:1"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:310
 msgid "_2:1 (200%)"
 msgstr "_2:1 (200%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:300
+#: ../app/actions/view-actions.c:311
+msgid "Zoom 2:1"
+msgstr "Zoom 2:1"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:316
 msgid "_1:1 (100%)"
 msgstr "_1:1 (100%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:301
+#: ../app/actions/view-actions.c:317
 msgid "Zoom 1:1"
 msgstr "Zoom 1:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:306
+#: ../app/actions/view-actions.c:322
 msgid "1:_2 (50%)"
 msgstr "1:_2 (50%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:311
+#: ../app/actions/view-actions.c:323
+msgid "Zoom 1:2"
+msgstr "Zoom 1:2"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:328
 msgid "1:_4 (25%)"
 msgstr "1:_4 (25%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:316
+#: ../app/actions/view-actions.c:329
+msgid "Zoom 1:4"
+msgstr "Zoom 1:4"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:334
 msgid "1:_8 (12.5%)"
 msgstr "1:_8 (12.5%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:321
+#: ../app/actions/view-actions.c:335
+msgid "Zoom 1:8"
+msgstr "Zoom 1:8"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:340
 msgid "1:1_6 (6.25%)"
 msgstr "1:1_6 (6.25%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:326
+#: ../app/actions/view-actions.c:341
+msgid "Zoom 1:16"
+msgstr "Zoom 1:16"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:346
 msgid "Othe_r..."
 msgstr "A_nden..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:334
+#: ../app/actions/view-actions.c:347
+msgid "Set a custom zoom factor"
+msgstr "Angiv en tilpasset zoomfaktor"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:355
 msgid "From _Theme"
 msgstr "Fra _tema"
 
+#: ../app/actions/view-actions.c:356
+msgid "Use the current theme's background color"
+msgstr "Brug det nuværende temas baggrundsfarve"
+
 # 'check' dækker over skakbrætsmønster, ikke over tjek
-#: ../app/actions/view-actions.c:339
+#: ../app/actions/view-actions.c:361
 msgid "_Light Check Color"
 msgstr "_Lys ternfarve"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:344
+# "check" betyder "tern"
+#: ../app/actions/view-actions.c:362
+msgid "Use the light check color"
+msgstr "Brug den lyse ternfarve"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:367
 msgid "_Dark Check Color"
 msgstr "_Mørk ternfarve"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:349
+#: ../app/actions/view-actions.c:368
+msgid "Use the dark check color"
+msgstr "Brug den mørke ternfarve"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:373
 msgid "Select _Custom Color..."
 msgstr "Vælg _anden farve..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:354
+#: ../app/actions/view-actions.c:374
+msgid "Use an arbitrary color"
+msgstr "Brug en vilkårlig farve"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:379
 msgid "As in _Preferences"
 msgstr "Som i _indstillinger"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:541
+#: ../app/actions/view-actions.c:380
+msgid "Reset padding color to what's configured in preferences"
+msgstr "Nulstil udfyldningsfarve til det, der er konfigureret i indstillinger"
+
+#: ../app/actions/view-actions.c:571
 #, c-format
 msgid "Re_vert Zoom (%d%%)"
-msgstr "For_kast zoom (%d%%)"
+msgstr "For_tryd ændringer i Zoom (%d%%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:664
+#: ../app/actions/view-actions.c:708
 #, c-format
 msgid "Othe_r (%s)..."
 msgstr "An_den (%s)..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:673
+#: ../app/actions/view-actions.c:717
 #, c-format
 msgid "_Zoom (%s)"
 msgstr "_Zoom (%s)"
 
-#: ../app/actions/view-commands.c:585
+#: ../app/actions/view-commands.c:613
 msgid "Set Canvas Padding Color"
 msgstr "Angiv lærredudfyldningsfarve"
 
-#: ../app/actions/view-commands.c:587
+#: ../app/actions/view-commands.c:615
 msgid "Set Custom Canvas Padding Color"
 msgstr "Tilpas lærredudfyldningsfarve"
 
@@ -4122,6 +4457,31 @@ msgstr "Tilpas lærredudfyldningsfarve"
 msgid "Screen %s"
 msgstr "Skærm %s"
 
+#: ../app/actions/window-actions.c:170
+#, c-format
+msgid "Move this window to screen %s"
+msgstr "Flyt dette vindue til skærm %s"
+
+#: ../app/actions/windows-actions.c:79
+msgid "_Windows"
+msgstr "Vin_duer"
+
+#: ../app/actions/windows-actions.c:80
+msgid "_Recently Closed Docks"
+msgstr "_Seneste lukkede dokker"
+
+#: ../app/actions/windows-actions.c:81
+msgid "_Dockable Dialogs"
+msgstr "_Dokbare vinduer"
+
+#: ../app/actions/windows-actions.c:84
+msgid "Tool_box"
+msgstr "Værktøjs_kasse"
+
+#: ../app/actions/windows-actions.c:85
+msgid "Raise the toolbox"
+msgstr "Hæv værktøjskassen"
+
 #: ../app/base/base-enums.c:23
 msgid "Smooth"
 msgstr "Udglattet"
@@ -4131,25 +4491,25 @@ msgid "Freehand"
 msgstr "Frihånd"
 
 #: ../app/base/base-enums.c:55 ../app/base/base-enums.c:125
-#: ../app/core/core-enums.c:1200
+#: ../app/core/core-enums.c:1202
 msgid "Value"
 msgstr "Værdi"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:56 ../app/core/core-enums.c:1195
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:265
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:235
+#: ../app/base/base-enums.c:56 ../app/core/core-enums.c:1197
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:296
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:252
 msgid "Red"
 msgstr "Rød"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:57 ../app/core/core-enums.c:1196
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:272
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:237
+#: ../app/base/base-enums.c:57 ../app/core/core-enums.c:1198
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:305
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:254
 msgid "Green"
 msgstr "Grøn"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:58 ../app/core/core-enums.c:1197
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:279
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:239
+#: ../app/base/base-enums.c:58 ../app/core/core-enums.c:1199
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:314
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:256
 msgid "Blue"
 msgstr "Blå"
 
@@ -4157,7 +4517,7 @@ msgstr "Blå"
 msgid "Alpha"
 msgstr "Alfa"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:60 ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:226
+#: ../app/base/base-enums.c:60 ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:233
 #: ../app/widgets/widgets-enums.c:84
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
@@ -4177,7 +4537,7 @@ msgstr "Bagved"
 
 #: ../app/base/base-enums.c:114
 msgid "Multiply"
-msgstr "Gang"
+msgstr "Multiplicér"
 
 #: ../app/base/base-enums.c:115
 msgid "Screen"
@@ -4203,15 +4563,15 @@ msgstr "Gør kun mørkere"
 msgid "Lighten only"
 msgstr "Gør kun lysere"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:122 ../app/core/core-enums.c:1198
+#: ../app/base/base-enums.c:122 ../app/core/core-enums.c:1200
 msgid "Hue"
 msgstr "Farvetone"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:123 ../app/core/core-enums.c:1199
+#: ../app/base/base-enums.c:123 ../app/core/core-enums.c:1201
 msgid "Saturation"
 msgstr "Mætning"
 
-#: ../app/base/base-enums.c:124 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:318
+#: ../app/base/base-enums.c:124 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:174
 msgid "Color"
 msgstr "Farve"
 
@@ -4229,11 +4589,11 @@ msgstr "Brænd"
 
 #: ../app/base/base-enums.c:129
 msgid "Hard light"
-msgstr "Hårdgør lys"
+msgstr "HÃ¥rdt lys"
 
 #: ../app/base/base-enums.c:130
 msgid "Soft light"
-msgstr "Blødgør lys"
+msgstr "Blødt lys"
 
 # RETMIG: rigtigt?
 #: ../app/base/base-enums.c:131
@@ -4260,23 +4620,29 @@ msgstr "Erstat"
 msgid "Anti erase"
 msgstr "Antislet"
 
-#: ../app/base/tile-swap.c:436
+#: ../app/base/tile-swap.c:553
 msgid ""
-"Unable to open swap file. The Gimp has run out of memory and cannot use the "
-"swap file. Some parts of your images may be corrupted. Try to save your work "
-"using different filenames, restart the Gimp and check the location of the "
-"swap directory in your Preferences."
+"Unable to open swap file. GIMP has run out of memory and cannot use the swap "
+"file. Some parts of your images may be corrupted. Try to save your work "
+"using different filenames, restart GIMP and check the location of the swap "
+"directory in your Preferences."
 msgstr ""
-"Kunne ikke åbne swapfilen. Gimp'en er løbet tør for hukommelse og kan ikke "
-"bruge swapfilen på disken. Dele af dit billede kan være ødelagt. Prøv at "
-"gemme dit arbejde med andre filnavne, genstart Gimp'en og kontroller "
-"placeringen af mappen til swap under indstillingerne."
+"Kunne ikke åbne swapfilen. Gimp er løbet tør for hukommelse og kan ikke "
+"bruge swapfilen. Nogle dele af dine billeder kan være ødelagte. Prøv at "
+"gemme dit arbejde med andre filnavne, genstart Gimp og kontrollér "
+"placeringen af swapmappen i dine indstillinger."
+
+#: ../app/base/tile-swap.c:568
+#, c-format
+msgid "Failed to resize swap file: %s"
+msgstr "Kunne ikke ændre størrelse på swapfil: %s"
 
 #: ../app/config/gimpconfig-file.c:68 ../app/core/gimpbrushgenerated-save.c:63
-#: ../app/core/gimpgradient-save.c:51 ../app/core/gimpgradient-save.c:145
-#: ../app/core/gimppalette-save.c:56 ../app/gui/themes.c:239
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:584 ../app/vectors/gimpvectors-export.c:83
-#: ../app/xcf/xcf.c:397
+#: ../app/core/gimpcurve-save.c:53 ../app/core/gimpgradient-save.c:51
+#: ../app/core/gimpgradient-save.c:145 ../app/core/gimppalette-save.c:56
+#: ../app/gui/themes.c:239 ../app/tools/gimpcurvestool.c:676
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:796 ../app/vectors/gimpvectors-export.c:83
+#: ../app/xcf/xcf.c:422
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
 msgstr "Kunne ikke åbne \"%s\" til at skrive: %s"
@@ -4286,7 +4652,7 @@ msgstr "Kunne ikke åbne \"%s\" til at skrive: %s"
 msgid "Error writing '%s': %s"
 msgstr "Fejl ved skrivning af \"%s\": %s"
 
-#: ../app/config/gimpconfig-file.c:90 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:617
+#: ../app/config/gimpconfig-file.c:90
 #, c-format
 msgid "Error reading '%s': %s"
 msgstr "Fejl ved læsning af \"%s\": %s"
@@ -4301,17 +4667,6 @@ msgstr ""
 "blive brugt. En sikkerhedskopi af din konfiguration er blevet oprettet i \"%s"
 "\"."
 
-#: ../app/config/gimprc.c:259 ../app/config/gimprc.c:272
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:374
-#, c-format
-msgid "Parsing '%s'\n"
-msgstr "Fortolker '%s'\n"
-
-#: ../app/config/gimprc.c:518
-#, c-format
-msgid "Saving '%s'\n"
-msgstr "Gemmer '%s'\n"
-
 #. Not all strings defined here are used in the user interface
 #. * (the preferences dialog mainly) and only those that are should
 #. * be marked for translation.
@@ -4322,15 +4677,11 @@ msgid ""
 "receives the focus. This is useful for window managers using \"click to focus"
 "\"."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, bliver et billede det aktive billede når dets vindue "
-"modtager fokus. Dette er nyttigt med vindueshåndteringer der bruger \"klik "
+"Hvis aktiveret vil et billede blive det aktive billede, når dets vindue "
+"modtager fokus. Dette er nyttigt med vindueshåndteringer, der bruger \"klik "
 "for at fokusere\"."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:23
-msgid "Specifies how the area around the image should be drawn."
-msgstr "Angiver hvordan området omkring billedet skal tegnes."
-
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:26
 msgid ""
 "Sets the canvas padding color used if the padding mode is set to custom "
 "color."
@@ -4338,17 +4689,21 @@ msgstr ""
 "Angiv udfyldningsfarven for lærredet hvis udfyldningstilstanden er sat til "
 "brugerdefineret farve."
 
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:27
+msgid "Specifies how the area around the image should be drawn."
+msgstr "Angiver hvordan området omkring billedet skal tegnes."
+
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:33
 msgid "How to handle embedded color profiles when opening a file."
 msgstr "Hvordan indlejrede farveprofiler håndteres ved åbning af en fil."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:36
 msgid "Ask for confirmation before closing an image without saving."
-msgstr "Spørg efter bekræftelse før lukning af et vindue uden at gemme."
+msgstr "Spørg om bekræftelse før lukning af et vindue uden at gemme."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:39
 msgid "Sets the pixel format to use for mouse pointers."
-msgstr "Angiver punktformatet som anvendes til musemarkører."
+msgstr "Angiver billedpunktformatet som anvendes til musemarkører."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:42
 msgid "Sets the type of mouse pointers to use."
@@ -4367,12 +4722,14 @@ msgid ""
 "When enabled, this will ensure that each pixel of an image gets mapped to a "
 "pixel on the screen."
 msgstr ""
-"Sikrer hvis aktiveret at hvert punkt i et billede bliver afbildet til et "
-"punkt på skærmen."
+"Hvis aktiveret vil dette sikre, at hvert billedpunkt i et billede bliver "
+"afbildet til et billedpunkt på skærmen."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:75
 msgid "This is the distance in pixels where Guide and Grid snapping activates."
-msgstr "Dette er afstanden i punkter som hjælpelinjer og gitteret låser til."
+msgstr ""
+"Dette er afstanden målt i billedpunkter, hvor det aktiveres, at der rettes "
+"ind efter hjælpelinjer og gitter."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:79
 msgid ""
@@ -4383,8 +4740,8 @@ msgid ""
 "the default threshold."
 msgstr ""
 "Værktøjer som udflydende markering og spandudfyldning finder områder baseret "
-"på et frøudfyldningsalgoritme. Frøudfyldningen begynder ved startpunktet og "
-"går videre i alle retninger indtil forskellen i punktintensitet fra "
+"på en frøudfyldningsalgoritme. Frøudfyldningen begynder ved startpunktet og "
+"fortsætter videre i alle retninger indtil forskellen i punktintensitet fra "
 "originalen er større end en angivet tærskel. Denne værdi repræsenterer den "
 "forvalgte tærskel."
 
@@ -4411,7 +4768,7 @@ msgstr "Hvis aktiveret vil det valgte mønster blive brugt til alle værktøjer.
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:146
 msgid "Sets the browser used by the help system."
-msgstr "Angiv den fremviser der benyttes af hjælpesystemet."
+msgstr "Angiv den fremviser der bruges af hjælpesystemet."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:154
 msgid "Sets the text to appear in image window status bars."
@@ -4433,8 +4790,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Install a private colormap; might be useful on 8-bit (256 colors) displays."
 msgstr ""
-"Installér en privat farveafbildning; kan være brugbart på terminaler med "
-"indekserede farver."
+"Installér en privat farveafbildning; kan være brugbart på 8-bit-skærme (256 "
+"farver)."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:167
 msgid ""
@@ -4443,35 +4800,35 @@ msgstr "Angiv interpoleringsniveauet for skalering og andre transformationer."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:174
 msgid "How many recently opened image filenames to keep on the File menu."
-msgstr "Hvor mange senest åbnede billedfilnavne der skal gemmes i filmenuen."
+msgstr "Hvor mange seneste åbnede billedfilnavne, der skal gemmes i filmenuen."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:177
 msgid ""
 "Speed of marching ants in the selection outline. This value is in "
 "milliseconds (less time indicates faster marching)."
 msgstr ""
-"Hastigheden for de marcherende myrer for markeringsomridset. Denne værdi er "
-"i millisekunder (kortere tid giver hurtigere march)."
+"Hastighed for markeringsomridsets marcherende myrer. Denne værdi er i "
+"millisekunder (kortere tid giver hurtigere march)."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:181
 msgid ""
 "GIMP will warn the user if an attempt is made to create an image that would "
 "take more memory than the size specified here."
 msgstr ""
-"Gimp'en advarer ved forsøg på at oprette et billede der vil bruge mere "
-"hukommelse end denne størrelse."
+"Gimp vil advare brugeren ved forsøg på at oprette et billede, der vil optage "
+"mere hukommelse end den størrelse, som er angivet her."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:185
 msgid "When enabled, GIMP will show mnemonics in menus."
-msgstr "Hvis aktiveret vil Gimp'en vise genveje i menuer."
+msgstr "Hvis aktiveret vil Gimp vise genveje i menuer."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:188
 msgid ""
 "Generally only a concern for 8-bit displays, this sets the minimum number of "
 "system colors allocated for GIMP."
 msgstr ""
-"Generelt kun interessant for 8 bit-skærme - dette angiver det minimale antal "
-"systemfarver der bliver allokeret til Gimp'en."
+"Generelt kun interessant for 8 bit-skærme. Dette angiver det minimale antal "
+"systemfarver. der bliver allokeret til Gimp."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:198
 msgid ""
@@ -4498,7 +4855,7 @@ msgid ""
 "If enabled, the move tool sets the edited layer or path as active. This "
 "used to be the default behaviour in older versions."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vil flytteværktøjet gøre det redigerede lag eller den "
+"Hvis aktiveret vil flytteværktøjet gøre det redigerede lag eller den "
 "redigerede bane aktiv. Dette var den forvalgte opførsel i tidligere "
 "versioner."
 
@@ -4507,12 +4864,12 @@ msgid ""
 "Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
 "of the image window."
 msgstr ""
-"Angiver størrelsen af navigeringsforhåndsvisningen der er tilgængelig i "
+"Angiver størrelsen af navigeringsforhåndsvisningen, som er tilgængelig i "
 "nederste højre hjørne i billedvinduet."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:216
 msgid "Sets how many processors GIMP should try to use simultaneously."
-msgstr "Angiver hvor mange processorer Gimp'en skal forsøge at bruge samtidig."
+msgstr "Angiver hvor mange processorer Gimp skal forsøge at bruge samtidig."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:229
 msgid ""
@@ -4522,10 +4879,11 @@ msgid ""
 "Perversely, on some X servers enabling this option results in faster "
 "painting."
 msgstr ""
-"Spørg X-serveren efter musens aktuelle position ved hver bevægelseshændelse "
-"i stedet for at forlade sig på positionshintet. Dette betyder at maling med "
-"større pensler skulle være mere præcis, men det kan være langsommere. "
-"Mærkeligt nok giver det hurtigere maling på nogle X-servere."
+"Hvis aktiveret, vil X-serveren blive spurgt om musens aktuelle position ved "
+"hver bevægelseshændelse i stedet for at forlade sig på positionshintet. "
+"Dette betyder, at maling med større pensler skulle være mere præcis, men det "
+"kan være langsommere. Mærkeligt nok giver det hurtigere maling på nogle X-"
+"servere."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:245
 msgid ""
@@ -4533,9 +4891,9 @@ msgid ""
 "the layers and channels dialog are nice to have but they can slow things "
 "down when working with large images."
 msgstr ""
-"Angiv om Gimp'en skal oprette forhåndsvisninger for lag og kanaler. "
-"Forhåndsvisninger i lag- og kanalvinduer er behagelige at have, men kan "
-"sløve alting ned når der arbejdes med store billeder."
+"Angiver om Gimp skal oprette forhåndsvisninger for lag og kanaler. "
+"Forhåndsvisninger i lag- og kanalvinduer er rare at have, men kan sænke "
+"hastigheden, når der arbejdes med store billeder."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:250
 msgid ""
@@ -4550,7 +4908,7 @@ msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself whenever the "
 "physical image size changes."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vil billedvinduet automatisk ændre sin størrelse når den "
+"Hvis aktiveret vil billedvinduet automatisk ændre sin størrelse, når den "
 "fysiske billedstørrelse ændrer sig."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:258
@@ -4558,144 +4916,144 @@ msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself when zooming "
 "into and out of images."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vil billedvinduet automatisk ændre sin størrelse når der "
+"Hvis aktiveret vil billedvinduet automatisk ændre sin størrelse, når der "
 "zoomes ind og ud på billedet."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:262
 msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
 msgstr ""
-"Lad Gimp'en forsøge at gendanne din sidste gemte session ved hver start."
+"Lad Gimp forsøge at gendanne din seneste gemte session ved hver opstart."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:265
 msgid ""
 "Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
 msgstr ""
-"Husk benyttet værktøj, mønster, farve og pensel på tværs af Gimp-sessioner."
+"Husk aktuelt værktøj, mønster, farve og pensel på tværs af Gimp-sessioner."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:269
-msgid "Add all opened and saved files to the document history on disk."
-msgstr "Tilføj alle åbnede og gemte filer til dokumenthistorikken på disken."
+msgid ""
+"Keep a permanent record of all opened and saved files in the Recent "
+"Documents list."
+msgstr ""
+"Registrér alle åbnede og gemte filer permanent i listen med seneste "
+"dokumenter."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:272
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:273
 msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when GIMP exits."
 msgstr ""
-"Gem placeringerne og størrelserne af hovedvinduerne når Gimp'en afslutter."
+"Gem placeringerne og størrelserne af hovedvinduerne når Gimp afslutter."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:275
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:276
 msgid "Save the tool options when GIMP exits."
-msgstr "Gem værktøjsindstillingerne når Gimp'en afslutter."
+msgstr "Gem værktøjsindstillingerne når Gimp afslutter."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:281
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:282
 msgid ""
 "When enabled, all paint tools will show a preview of the current brush's "
 "outline."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vil alle tegneværktøjer vise en forhåndsvisning af den "
+"Hvis aktiveret vil alle tegneværktøjer vise en forhåndsvisning af den "
 "aktuelle pensels omrids."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:285
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:286
 msgid ""
 "When enabled, dialogs will show a help button that gives access to the "
 "related help page. Without this button, the help page can still be reached "
 "by pressing F1."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vil vinduer vise en hjælpeknap som giver adgang til den "
+"Hvis aktiveret vil vinduer vise en hjælpeknap, som giver adgang til den "
 "relaterede hjælpeside. Hjælpesiden kan stadig nås uden denne knap ved at "
 "trykke på F1."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:290
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:291
 msgid ""
 "When enabled, the mouse pointer will be shown over the image while using a "
 "paint tool."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vil musemarkøren blive vist over billedet når et maleværktøj "
+"Hvis aktiveret vil musemarkøren blive vist over billedet, når et maleværktøj "
 "benyttes."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:294
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:295
 msgid ""
 "When enabled, the menubar is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Menubar\" command."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vises menulinjen som standard. Dette kan også skiftes med "
+"Hvis aktiveret vises menulinjen som standard. Dette kan også skiftes med "
 "kommandoen \"Vis->Vis menulinje\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:298
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:299
 msgid ""
 "When enabled, the rulers are visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Rulers\" command."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vises linealerne som standard. Dette kan også skiftes med "
+"Hvis aktiveret vises linealerne som standard. Dette kan også skiftes med "
 "kommandoen \"Vis->Vis linealer\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:302
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:303
 msgid ""
 "When enabled, the scrollbars are visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vises rulleskakterne som standard. Dette kan også skiftes "
-"med kommandoen \"Vis->Vis rulleskakter\"."
+"Hvis aktiveret vises rullebjælker som standard. Dette kan også skiftes med "
+"kommandoen \"Vis->Vis rullebjælker\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:306
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:307
 msgid ""
 "When enabled, the statusbar is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Statusbar\" command."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vises statuslinjens som standard. Dette kan også skiftes med "
+"Hvis aktiveret vises statuslinjen som standard. Dette kan også skiftes med "
 "kommandoen \"Vis->Vis statuslinje\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:310
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:311
 msgid ""
 "When enabled, the selection is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Selection\" command."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vises markeringen som standard. Dette kan også skiftes med "
+"Hvis aktiveret vises markeringen som standard. Dette kan også skiftes med "
 "kommandoen \"Vis->Vis markering\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:314
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:315
 msgid ""
 "When enabled, the layer boundary is visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Layer Boundary\" command."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, er lagkanten synlig som standard. Dette kan også skiftes med "
+"Hvis aktiveret er lagkanten synlig som standard. Dette kan også skiftes med "
 "kommandoen \"Vis->Vis lagkant\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:318
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:319
 msgid ""
 "When enabled, the guides are visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Guides\" command."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vises hjælpelinjerne som standard. Dette kan også skiftes "
-"med kommandoen \"Vis->Vis hjælpelinjer\"."
+"Hvis aktiveret vises hjælpelinjerne som standard. Dette kan også skiftes med "
+"kommandoen \"Vis->Vis hjælpelinjer\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:322
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:323
 msgid ""
 "When enabled, the grid is visible by default. This can also be toggled with "
 "the \"View->Show Grid\" command."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vises gitteret som standard. Dette kan også skiftes med "
+"Hvis aktiveret vises gitteret som standard. Dette kan også skiftes med "
 "kommandoen \"Vis->Vis gitter\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:326
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:327
 msgid ""
 "When enabled, the sample points are visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Sample Points\" command."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vises prøvningspunkter som standard. Dette kan også skiftes "
-"med kommandoen \"Vis->Vis prøvningspunkter\"."
+"Hvis aktiveret vises prøvepunkter som standard. Dette kan også skiftes med "
+"kommandoen \"Vis->Vis prøvepunkter\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:330
-msgid "Enable displaying a handy GIMP tip on startup."
-msgstr "Aktivér visning af et praktisk tip til Gimp'en ved start."
-
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:333
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:331
 msgid "Show a tooltip when the pointer hovers over an item."
-msgstr "Vis et værktøjstip når markøren er over et punkt."
+msgstr "Vis et værktøjstip når markøren passerer over et element."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:336
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:334
 msgid "What to do when the space bar is pressed in the image window."
-msgstr "Hvad der sker ved tryk på mellemrumstasten i billedvinduet."
+msgstr "Hvad der skal ske ved tryk på mellemrumstasten i billedvinduet."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:339
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:337
 msgid ""
 "Sets the swap file location. GIMP uses a tile based memory allocation "
 "scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk "
@@ -4704,137 +5062,145 @@ msgid ""
 "file is created on a folder that is mounted over NFS. For these reasons, it "
 "may be desirable to put your swap file in \"/tmp\"."
 msgstr ""
-"Angiv swapfilens placering. Gimp'en bruger et flisebaseret "
-"hukommelsesallokeringssystem. Swapfilen bliver brug til hurtigt og let at "
+"Angiv swapfilens placering. Gimp bruger et flisebaseret "
+"hukommelsesallokeringssystem. Swapfilen bliver brugt til hurtigt og let at "
 "kopiere fliser ned på disken og tilbage igen. Bemærk at swapfilen hurtigt "
-"kan blive meget stor hvis Gimp'en bliver brugt med store billeder. Desuden "
-"kan det gå forfærdeligt langsomt hvis swapfilen bliver oprettet i en mappe "
-"som er monteret over NFS. Derfor kan det være en god idé at anbringe din "
-"swapfil i \"/tmp\"."
+"kan blive meget stor, hvis Gimp bliver brugt med store billeder. Desuden kan "
+"det gå forfærdeligt langsomt, hvis swapfilen bliver oprettet i en mappe, som "
+"er monteret over NFS. Derfor kan det være en god idé at anbringe din swapfil "
+"i \"/tmp\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:348
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:346
 msgid "When enabled, menus can be torn off."
 msgstr "Angiv om menuer skal kunne rives af."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:351
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:349
 msgid ""
 "When enabled, dock windows (the toolbox and palettes) are set to be "
 "transient to the active image window. Most window managers will keep the "
 "dock windows above the image window then, but it may also have other effects."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vil dokvinduer (værktøjskassen og paletter) blive sat til at "
+"Hvis aktiveret vil dokvinduer (værktøjskassen og paletter) blive sat til at "
 "være underordnede det aktive billedvindue. De fleste "
 "vindueshåndteringsprogrammer vil så sørge for at holde dokvinduer over "
 "billedvinduet, men det kan også have andre virkninger."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:357
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:355
 msgid ""
 "When enabled, you can change keyboard shortcuts for menu items by hitting a "
 "key combination while the menu item is highlighted."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, kan du ændre tastegenveje for menupunkter ved at trykke på "
-"en tastekombination mens menupunktet er fremhævet."
+"Hvis aktiveret kan du ændre tastaturgenveje for menupunkt ved at trykke en "
+"tastekombination, mens menupunktet er fremhævet."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:361
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:359
 msgid "Save changed keyboard shortcuts when GIMP exits."
-msgstr "Gem ændrede tastegenveje når Gimp'en afslutter."
+msgstr "Gem ændrede tastaturgenveje når Gimp afslutter."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:364
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:362
 msgid "Restore saved keyboard shortcuts on each GIMP startup."
-msgstr "Gendan gemte tastegenveje ved hver start af Gimp'en."
+msgstr "Gendan gemte tastaturgenveje ved hver opstart af Gimp."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:367
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:365
 msgid ""
 "Sets the folder for temporary storage. Files will appear here during the "
 "course of running GIMP. Most files will disappear when GIMP exits, but some "
 "files are likely to remain, so it is best if this folder not be one that is "
 "shared by other users."
 msgstr ""
-"Angiv mappen til midlertidig lagring. Filer vil dukke op her under kørslen "
-"af Gimp'en. De fleste filer vil forsvinde når Gimp'en afslutter, men nogle "
-"filer bliver formodentlig så det er bedst hvis denne mappe ikke er delt med "
-"andre brugere."
+"Angiver mappen til midlertidig lagring. Filer vil dukke op her under kørslen "
+"af Gimp. De fleste filer vil forsvinde, når Gimp afslutter, men nogle filer "
+"bliver med stor sandsynlighed liggende, så det er bedst hvis denne mappe "
+"ikke er delt med andre brugere."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:379
-msgid ""
-"Sets the size of the thumbnail shown in the Open dialog. Note that GIMP can "
-"not create thumbnails if layer previews are disabled."
-msgstr ""
-"Angiv størrelsen af den miniature der vises i �bn-vinduet. Bemærk at Gimp'en "
-"ikke kan gemme miniaturer hvis forhåndsvisninger for lag er deaktiveret."
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:377
+msgid "Sets the size of the thumbnail shown in the Open dialog."
+msgstr "Angiver størrelsen af miniaturer, som vises i �bn-vinduet."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:383
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:380
 msgid ""
 "The thumbnail in the Open dialog will be automatically updated if the file "
 "being previewed is smaller than the size set here."
 msgstr ""
-"Miniaturen i Ã?bn-vinduet vil automatisk blive opdateret hvis billedet der "
-"bliver vist, er mindre end den størrelse der er angivet her."
+"Miniaturen i vinduet åbn vil automatisk blive opdateret, hvis billedet, der "
+"bliver vist, er mindre end den størrelse, der er angivet her."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:387
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:384
 msgid ""
 "When the amount of pixel data exceeds this limit, GIMP will start to swap "
 "tiles to disk. This is a lot slower but it makes it possible to work on "
 "images that wouldn't fit into memory otherwise. If you have a lot of RAM, "
 "you may want to set this to a higher value."
 msgstr ""
-"Hvis mængden af billeddata overstiger denne grænse, vil Gimp'en begynde at "
+"Hvis mængden af billeddata overstiger denne grænse, vil Gimp begynde at "
 "anbringe fliser på disken. Dette er meget langsommere, men gør det muligt at "
-"arbejde på billeder som ikke kan være i hukommelsen ellers. Hvis du har en "
+"arbejde på billeder, som ikke kan være i hukommelsen ellers. Hvis du har en "
 "masse ram, kan du prøve at sætte denne værdi højere."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:397
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:390
+msgid "Show the current foreground and background colors in the toolbox."
+msgstr "Vis de aktuelle for- og baggrundsfarver i værktøjskassen."
+
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:393
+msgid "Show the currently selected brush, pattern and gradient in the toolbox."
+msgstr "Vis aktuelt valgt pensel, mønster og farveovergang i værktøjskassen."
+
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:396
+msgid "Show the currently active image in the toolbox."
+msgstr "Vis det aktuelt aktive billede i værktøjskassen."
+
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:402
 msgid ""
 "The window type hint that is set on the toolbox. This may affect how your "
 "window manager decorates and handles the toolbox window."
 msgstr ""
-"Det vinduestypehint som sættes på værktøjskassen. Dette kan have betydning "
-"for hvordan vindueshåndteringen dekorerer og håndterer værktøjskassevinduet."
+"Vinduestypehintet som sættes på værktøjskassen. Dette kan have betydning for "
+"hvordan vindueshåndteringen dekorerer og håndterer værktøjskassevinduet."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:401
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:406
 msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
 msgstr "Angiv hvordan gennemsigtighed vises i billeder."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:404
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:409
 msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
 msgstr "Angiver størrelsen af de tern der bruges til at vise gennemsigtighed."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:407
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:412
 msgid ""
 "When enabled, GIMP will not save an image if it has not been changed since "
 "it was opened."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vil Gimp'en ikke gemme et billede hvis det ikke er blevet "
-"ændret siden det blev åbnet."
+"Hvis aktiveret vil Gimp ikke gemme et billede, hvis det ikke er blevet "
+"ændret siden, det blev åbnet."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:411
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:416
 msgid ""
 "Sets the minimal number of operations that can be undone. More undo levels "
 "are kept available until the undo-size limit is reached."
 msgstr ""
 "Angiv det minimale antal handlinger som kan fortrydes. Flere "
-"fortrydelsesniveauer beholdes indtil begrænsningen på fortrydelsesstørrelsen "
-"nås."
+"fortrydelsesniveauer holdes tilgængelige, indtil grænsen af "
+"fortrydelsesstørrelsen bliver nået."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:415
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:420
 msgid ""
 "Sets an upper limit to the memory that is used per image to keep operations "
 "on the undo stack. Regardless of this setting, at least as many undo-levels "
 "as configured can be undone."
 msgstr ""
-"Angiv en øvre grænse på den hukommelse som bruges pr. billede til at gemme "
-"handlinger på fortrydelsesstakken. Ligegyldig hvilken værdi indstillinger "
-"har kan mindst lige så mange fortrydelsesniveauer som konfigureret fortrydes."
+"Angiv en øvre grænse på den hukommelse, som bruges pr. billede til at gemme "
+"handlinger på fortrydelsesstakken. Uanset denne indstilling, kan man "
+"fortryde mindst lige så mange fortrydelsesniveauer, som der er konfigureret."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:420
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:425
 msgid "Sets the size of the previews in the Undo History."
 msgstr "Angiv størrelsen af forhåndsvisninger i fortrydelseshistorikken."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:423
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:428
 msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
 msgstr "Tryk på F1 vil åbne hjælpefremviseren."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:426
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:439
 #, c-format
 msgid ""
 "Sets the external web browser to be used. This can be an absolute path or "
@@ -4842,14 +5208,14 @@ msgid ""
 "contains '%s' it will be replaced with the URL, else the URL will be "
 "appended to the command with a space separating the two."
 msgstr ""
-"Angiver det eksterne internetsurfningsprogram der skal bruges. Dette kan "
-"være en absolut sti eller navnet på en kørbar fil der skal søges efter i "
-"brugerens PATH. Hvis kommandoen indeholder '%s', vil det blive erstattet med "
-"addressen, ellers vil addressen blive tilføjet i slutningen af kommandoen "
-"med et mellemrum mellem."
+"Angiver den eksterne webbrowser, der skal bruges. Dette kan være en "
+"fuldstændig sti eller navnet på en kørbar fil, der skal søges efter i "
+"brugerens PATH. Hvis kommandoen indeholder \"%s\", vil den blive erstattet "
+"med addressen, ellers vil addressen blive tilføjet i slutningen af "
+"kommandoen med et mellemrum imellem."
 
 #: ../app/config/gimprc-deserialize.c:135 ../app/core/gimp-modules.c:134
-#: ../app/core/gimp-units.c:164 ../app/gui/session.c:160
+#: ../app/core/gimp-units.c:164 ../app/gui/session.c:206
 #: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:213
 msgid "fatal parse error"
 msgstr "fatal fortolkningsfejl"
@@ -4862,7 +5228,7 @@ msgstr "værdi for symbolet %s er ikke en gyldig UTF-8-streng"
 #. no undo (or redo) steps available
 #: ../app/core/core-enums.c:53 ../app/core/core-enums.c:252
 #: ../app/core/core-enums.c:504 ../app/paint/paint-enums.c:81
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:407
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:416
 msgid "None"
 msgstr "Intet"
 
@@ -4896,10 +5262,10 @@ msgstr "Benyt brugerdefineret palet"
 
 #: ../app/core/core-enums.c:211
 msgid "First item"
-msgstr "Første punkt"
+msgstr "Første element"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:213 ../app/dialogs/dialogs.c:189
-#: ../app/tools/tools-enums.c:118
+#: ../app/core/core-enums.c:213 ../app/dialogs/dialogs.c:198
+#: ../app/tools/tools-enums.c:210
 msgid "Selection"
 msgstr "Markering"
 
@@ -4928,7 +5294,7 @@ msgid "White"
 msgstr "Hvid"
 
 #. Transparency
-#: ../app/core/core-enums.c:250 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2184
+#: ../app/core/core-enums.c:250 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2311
 msgid "Transparency"
 msgstr "Gennemsigtighed"
 
@@ -5020,11 +5386,11 @@ msgstr "Circle"
 msgid "Diamond"
 msgstr "Diamant"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:472 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2216
+#: ../app/core/core-enums.c:472 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2343
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Vandret"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:473 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2218
+#: ../app/core/core-enums.c:473 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2345
 msgid "Vertical"
 msgstr "Lodret"
 
@@ -5050,7 +5416,7 @@ msgstr "Alle kædede lag"
 
 #: ../app/core/core-enums.c:572
 msgid "Tiny"
-msgstr "Bitte"
+msgstr "Lillebitte"
 
 #: ../app/core/core-enums.c:573
 msgid "Very small"
@@ -5074,11 +5440,11 @@ msgstr "Meget stor"
 
 #: ../app/core/core-enums.c:578
 msgid "Huge"
-msgstr "Enorm"
+msgstr "Kæmpestor"
 
 #: ../app/core/core-enums.c:579
 msgid "Enormous"
-msgstr "Kolossal"
+msgstr "Enorm"
 
 #: ../app/core/core-enums.c:580
 msgid "Gigantic"
@@ -5092,348 +5458,347 @@ msgstr "Vis som liste"
 msgid "View as grid"
 msgstr "Vis som gitter"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:670
+#: ../app/core/core-enums.c:672
 msgid "No thumbnails"
 msgstr "Ingen miniaturer"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:671
+#: ../app/core/core-enums.c:673
 msgid "Normal (128x128)"
 msgstr "Normal (128x128)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:672
+#: ../app/core/core-enums.c:674
 msgid "Large (256x256)"
 msgstr "Stor (256x256)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:848
+#: ../app/core/core-enums.c:850
 msgid "<<invalid>>"
 msgstr "<<ugyldig>>"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:849
+#: ../app/core/core-enums.c:851
 msgid "Scale image"
 msgstr "Skalér billede"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:850
+#: ../app/core/core-enums.c:852
 msgid "Resize image"
 msgstr "�ndr billedstørrelse"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:851
+#: ../app/core/core-enums.c:853
 msgid "Flip image"
 msgstr "Vend billede"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:852
+#: ../app/core/core-enums.c:854
 msgid "Rotate image"
 msgstr "Rotér billede"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:853
+#: ../app/core/core-enums.c:855
 msgid "Crop image"
 msgstr "Beskær billede"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:854
+#: ../app/core/core-enums.c:856
 msgid "Convert image"
 msgstr "Konvertér billede"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:855
+#: ../app/core/core-enums.c:857
 msgid "Remove item"
 msgstr "Omdøb element"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:856
+#: ../app/core/core-enums.c:858
 msgid "Merge layers"
 msgstr "Forén lag"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:857
+#: ../app/core/core-enums.c:859
 msgid "Merge paths"
 msgstr "Forén baner"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:859 ../app/core/core-enums.c:890
-#: ../app/core/gimpimage-grid.c:58 ../app/dialogs/grid-dialog.c:149
-#: ../app/tools/tools-enums.c:179
+#: ../app/core/core-enums.c:861 ../app/core/core-enums.c:892
+#: ../app/core/gimpimage-grid.c:58 ../app/dialogs/grid-dialog.c:152
+#: ../app/tools/tools-enums.c:241
 msgid "Grid"
 msgstr "Gitter"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:860 ../app/core/core-enums.c:892
+#: ../app/core/core-enums.c:862 ../app/core/core-enums.c:894
 msgid "Guide"
 msgstr "Hjælpelinje"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:861 ../app/core/core-enums.c:893
+#: ../app/core/core-enums.c:863 ../app/core/core-enums.c:895
 msgid "Sample Point"
-msgstr "Prøvningspunkt"
+msgstr "Prøvepunkt"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:862 ../app/core/core-enums.c:894
+#: ../app/core/core-enums.c:864 ../app/core/core-enums.c:896
 msgid "Layer/Channel"
 msgstr "Lag/kanal"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:863 ../app/core/core-enums.c:895
+#: ../app/core/core-enums.c:865 ../app/core/core-enums.c:897
 msgid "Layer/Channel modification"
 msgstr "Lag/kanal-ændring"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:864 ../app/core/core-enums.c:896
+#: ../app/core/core-enums.c:866 ../app/core/core-enums.c:898
 msgid "Selection mask"
 msgstr "Markeringsmaske"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:865 ../app/core/core-enums.c:899
+#: ../app/core/core-enums.c:867 ../app/core/core-enums.c:901
 msgid "Item visibility"
 msgstr "Elementsynlighed"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:866 ../app/core/core-enums.c:900
+#: ../app/core/core-enums.c:868 ../app/core/core-enums.c:902
 msgid "Link/Unlink item"
 msgstr "Kæd/afkæd element"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:867
+#: ../app/core/core-enums.c:869
 msgid "Item properties"
 msgstr "Elementegenskaber"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:868 ../app/core/core-enums.c:898
+#: ../app/core/core-enums.c:870 ../app/core/core-enums.c:900
 msgid "Move item"
 msgstr "Flyt element"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:869
+#: ../app/core/core-enums.c:871
 msgid "Scale item"
 msgstr "Skalér element"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:870
+#: ../app/core/core-enums.c:872
 msgid "Resize item"
 msgstr "�ndr størrelse af element"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:871
+#: ../app/core/core-enums.c:873
 msgid "Add layer"
 msgstr "Tilføj lag"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:872 ../app/core/core-enums.c:909
+#: ../app/core/core-enums.c:874 ../app/core/core-enums.c:911
 msgid "Add layer mask"
 msgstr "Tilføj lagmaske"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:873 ../app/core/core-enums.c:911
+#: ../app/core/core-enums.c:875 ../app/core/core-enums.c:913
 msgid "Apply layer mask"
 msgstr "Anvend lagmaske"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:874 ../app/core/core-enums.c:921
+#: ../app/core/core-enums.c:876 ../app/core/core-enums.c:923
 msgid "Floating selection to layer"
 msgstr "Flydende markering til lag"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:875
+#: ../app/core/core-enums.c:877
 msgid "Float selection"
 msgstr "Flyd markering"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:876
+#: ../app/core/core-enums.c:878
 msgid "Anchor floating selection"
 msgstr "Forankr flydende markering"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:877
+#: ../app/core/core-enums.c:879
 msgid "Remove floating selection"
 msgstr "Fjern flydende markering"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:878 ../app/core/gimp-edit.c:254
+#: ../app/core/core-enums.c:880 ../app/core/gimp-edit.c:262
 msgid "Paste"
 msgstr "Indsæt"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:879 ../app/core/gimp-edit.c:536
+#: ../app/core/core-enums.c:881 ../app/core/gimp-edit.c:557
 msgid "Cut"
 msgstr "Klip"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:880 ../app/tools/gimptexttool.c:143
+#: ../app/core/core-enums.c:882 ../app/tools/gimptexttool.c:160
 #: ../app/widgets/widgets-enums.c:265
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:881 ../app/core/core-enums.c:924
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:559
+#: ../app/core/core-enums.c:883 ../app/core/core-enums.c:926
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:567
 msgid "Transform"
 msgstr "Transformér"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:882 ../app/core/core-enums.c:925
-#: ../app/paint/gimppaintcore.c:134
+#: ../app/core/core-enums.c:884 ../app/core/core-enums.c:927
+#: ../app/paint/gimppaintcore.c:137
 msgid "Paint"
 msgstr "Mal"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:883 ../app/core/core-enums.c:928
+#: ../app/core/core-enums.c:885 ../app/core/core-enums.c:930
 msgid "Attach parasite"
 msgstr "Vedhæft parasit"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:884 ../app/core/core-enums.c:929
+#: ../app/core/core-enums.c:886 ../app/core/core-enums.c:931
 msgid "Remove parasite"
 msgstr "Fjern parasit"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:885
+#: ../app/core/core-enums.c:887
 msgid "Import paths"
 msgstr "Importér baner"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:886 ../app/pdb/drawable_cmds.c:803
+#: ../app/core/core-enums.c:888 ../app/pdb/drawable-cmds.c:885
 msgid "Plug-In"
 msgstr "Udvidelsesmodul"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:887
+#: ../app/core/core-enums.c:889
 msgid "Image type"
 msgstr "Billedtype"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:888
+#: ../app/core/core-enums.c:890
 msgid "Image size"
 msgstr "Billedstørrelse"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:889
+#: ../app/core/core-enums.c:891
 msgid "Image resolution change"
 msgstr "Opløsningsændring"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:891
+#: ../app/core/core-enums.c:893
 msgid "Change indexed palette"
 msgstr "Skift indekseret palet"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:897
+#: ../app/core/core-enums.c:899
 msgid "Rename item"
 msgstr "Omdøb element"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:901
+#: ../app/core/core-enums.c:903
 msgid "New layer"
 msgstr "Nyt lag"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:902
+#: ../app/core/core-enums.c:904
 msgid "Delete layer"
 msgstr "Slet lag"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:903
+#: ../app/core/core-enums.c:905
 msgid "Reposition layer"
 msgstr "Flyt lag"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:904
+#: ../app/core/core-enums.c:906
 msgid "Set layer mode"
 msgstr "Ã?ndr lagtilstand"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:905
+#: ../app/core/core-enums.c:907
 msgid "Set layer opacity"
 msgstr "Ã?ndr laggennemsigtighed"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:906
+#: ../app/core/core-enums.c:908
 msgid "Lock/Unlock alpha channel"
 msgstr "Lås/oplås alfakanal"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:907
+#: ../app/core/core-enums.c:909
 msgid "Text layer"
 msgstr "Tekstlag"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:908
+#: ../app/core/core-enums.c:910
 msgid "Text layer modification"
 msgstr "Tekstlagsændring"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:910
+#: ../app/core/core-enums.c:912
 msgid "Delete layer mask"
 msgstr "Slet af lagmaske"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:912
+#: ../app/core/core-enums.c:914
 msgid "Show layer mask"
 msgstr "Vis lagmaske"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:913
+#: ../app/core/core-enums.c:915
 msgid "New channel"
 msgstr "Ny kanal"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:914
+#: ../app/core/core-enums.c:916
 msgid "Delete channel"
 msgstr "Sletning af kanal"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:915
+#: ../app/core/core-enums.c:917
 msgid "Reposition channel"
 msgstr "Flyt kanal"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:916
+#: ../app/core/core-enums.c:918
 msgid "Channel color"
 msgstr "Kanalfarve"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:917
+#: ../app/core/core-enums.c:919
 msgid "New path"
 msgstr "Ny bane"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:919
+#: ../app/core/core-enums.c:921
 msgid "Path modification"
 msgstr "Ã?ndring af bane"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:920
+#: ../app/core/core-enums.c:922
 msgid "Reposition path"
 msgstr "Flytning af bane"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:922
-msgid "FS rigor"
-msgstr "Stramning af flydende"
+# MadsLundby: Udvikler har i et svar skrevet at strengene med rigor og relax udgår af næste GIMP-version. Det er i øvrigt usandsynligt at en bruger støder på dem, så han ville anbefale blot at springe dem over. Så det gør jeg...
+#: ../app/core/core-enums.c:924
+#, fuzzy
+msgid "Rigor floating selection"
+msgstr "Fastfrys flydende markering"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:923
-msgid "FS relax"
-msgstr "Løsnen af flydende"
+#: ../app/core/core-enums.c:925
+#, fuzzy
+msgid "Relax floating selection"
+msgstr "Genskab flydende markering"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:926 ../app/paint/gimpink.c:107
+#: ../app/core/core-enums.c:928 ../app/paint/gimpink.c:95
 #: ../app/tools/gimpinktool.c:55
 msgid "Ink"
 msgstr "Blæk"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:927
+#: ../app/core/core-enums.c:929
 msgid "Select foreground"
 msgstr "Vælg forgrund"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:930
-msgid "EEK: can't undo"
-msgstr "Argh: kan ikke fortryde"
+#: ../app/core/core-enums.c:932
+msgid "Not undoable"
+msgstr "Kan ikke fortrydes"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1194
+#: ../app/core/core-enums.c:1196
 msgid "Composite"
 msgstr "Sammensat"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1228
+#: ../app/core/core-enums.c:1230
 msgid "Message"
 msgstr "Meddelelse"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1229
+#: ../app/core/core-enums.c:1231
 msgid "Warning"
 msgstr "Advarsel"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1230
+#: ../app/core/core-enums.c:1232
 msgid "Error"
 msgstr "Fejl"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1258
+#: ../app/core/core-enums.c:1260
 msgid "Ask what to do"
 msgstr "Spørg hvad der skal ske"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1259
+#: ../app/core/core-enums.c:1261
 msgid "Keep embedded profile"
 msgstr "Behold indlejret profil"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1260
+#: ../app/core/core-enums.c:1262
 msgid "Convert to RGB workspace"
 msgstr "Konvertér til RGB-arbejdsområde"
 
-#: ../app/core/gimp-contexts.c:141 ../app/core/gimptooloptions.c:239
-#: ../app/gui/session.c:257 ../app/menus/menus.c:422
+#: ../app/core/gimp-contexts.c:155 ../app/core/gimptooloptions.c:231
+#: ../app/gui/session.c:307 ../app/menus/menus.c:433
 #: ../app/widgets/gimpdevices.c:258
 #, c-format
 msgid "Deleting \"%s\" failed: %s"
 msgstr "Sletning af \"%s\" mislykkedes: %s"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:182 ../app/core/gimp-edit.c:316
+#: ../app/core/gimp-edit.c:190 ../app/core/gimp-edit.c:326
 msgid "Pasted Layer"
 msgstr "Indsat lag"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:445
+#: ../app/core/gimp-edit.c:464
 msgid "Fill with Foreground Color"
 msgstr "Udfyld med forgrundsfarve"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:449
+#: ../app/core/gimp-edit.c:468
 msgid "Fill with Background Color"
 msgstr "Udfyld med baggrundsfarve"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:453
+#: ../app/core/gimp-edit.c:472
 msgid "Fill with White"
 msgstr "Udfyld med hvid"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:457
+#: ../app/core/gimp-edit.c:476
 msgid "Fill with Transparency"
 msgstr "Udfyld med gennemsigtighed"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:461
+#: ../app/core/gimp-edit.c:480
 msgid "Fill with Pattern"
 msgstr "Udfyldning med mønster"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:562 ../app/core/gimpselection.c:631
-msgid "Unable to cut or copy because the selected region is empty."
-msgstr "Kan ikke klippe eller kopiere fordi det markerede område er tomt."
-
-#: ../app/core/gimp-edit.c:597
+#: ../app/core/gimp-edit.c:573
 msgid "Global Buffer"
 msgstr "Globalt mellemlager"
 
@@ -5453,120 +5818,121 @@ msgstr "Fg. til bg. (HSV med uret)"
 msgid "FG to Transparent"
 msgstr "Fg. til gennemsigtig"
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:197
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:153
 #, c-format
 msgid ""
 "It seems you have used GIMP %s before. GIMP will now migrate your user "
 "settings to '%s'."
 msgstr ""
-"Det ser ud til at du har brugt Gimp %s før. Gimp'en vil nu overflytte dine "
+"Det ser ud til, at du har brugt Gimp %s før. Gimp vil nu overflytte dine "
 "indstillinger til \"%s\"."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:202
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:158
 #, c-format
 msgid ""
 "It appears that you are using GIMP for the first time. GIMP will now create "
 "a folder named '%s' and copy some files to it."
 msgstr ""
-"Det ser ud til at du bruger Gimp'en for første gang. Gimp'en vil nu oprette "
-"en mappe ved navn \"%s\" og kopiere nogle filer til den."
+"Det ser ud til, at du bruger Gimp for første gang. Gimp vil nu oprette en "
+"mappe ved navn \"%s\" og kopiere nogle filer til den."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:304
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:309
 #, c-format
 msgid "Copying file '%s' from '%s'..."
 msgstr "Kopierer filen \"%s\" fra \"%s\"..."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:319 ../app/core/gimp-user-install.c:345
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:324 ../app/core/gimp-user-install.c:350
 #, c-format
 msgid "Creating folder '%s'..."
 msgstr "Opretter mappen \"%s\"..."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:330 ../app/core/gimp-user-install.c:356
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:335 ../app/core/gimp-user-install.c:361
 #, c-format
 msgid "Cannot create folder '%s': %s"
 msgstr "Kan ikke oprette mappen \"%s\": %s"
 
 # dækker nogenlunde
-#: ../app/core/gimp.c:521
+#: ../app/core/gimp.c:543
 msgid "Initialization"
 msgstr "Starter"
 
 #. register all internal procedures
-#: ../app/core/gimp.c:596
+#: ../app/core/gimp.c:618
 msgid "Internal Procedures"
 msgstr "Interne procedurer"
 
 #. initialize the global parasite table
-#: ../app/core/gimp.c:813
+#: ../app/core/gimp.c:834
 msgid "Looking for data files"
 msgstr "Leder efter datafiler"
 
-#: ../app/core/gimp.c:813
+#: ../app/core/gimp.c:834
 msgid "Parasites"
 msgstr "Parasitter"
 
-#. initialize the document history
-#: ../app/core/gimp.c:838
-msgid "Documents"
-msgstr "Dokumenter"
+#. initialize the list of fonts
+#: ../app/core/gimp.c:854
+msgid "Fonts (this may take a while)"
+msgstr "Skrifttyper (dette kan tage et stykke tid)"
 
 # for at skelne 'modules' fra 'plug-ins' kalder vi førstnævnte for programudvidelser
 #. initialize the module list
-#: ../app/core/gimp.c:846 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2615
+#: ../app/core/gimp.c:863 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2772
 msgid "Modules"
 msgstr "Programudvidelser"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:152
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:177
 #, c-format
 msgid "Could not read %d bytes from '%s': %s"
 msgstr "Kunne ikke læse %d byte fra '%s': %s"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:172
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:197
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Width = 0."
 msgstr "Fatal fortolkningsfejl i penselfilen \"%s\": bredde = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:181
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:206
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Height = 0."
 msgstr "Fatal fortolkningsfejl i penselfilen \"%s\": højde = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:190
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:215
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Bytes = 0."
 msgstr "Fatal fortolkningsfejl i penselfilen \"%s\": byte = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:214
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:239
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown depth %d."
 msgstr "Fatal fortolkningsfejl i penselfilen \"%s\": ukendt dybde %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:227
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:252
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown version %d."
 msgstr "Fatal fortolkningsfejl i penselfilen \"%s\": ukendt version %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:243 ../app/core/gimpbrush-load.c:363
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:268 ../app/core/gimpbrush-load.c:388
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:720
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File appears truncated."
 msgstr ""
 "Fatal fortolkningsfejl i penselfilen \"%s\": filen ser ud til at være "
 "afkortet."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:251 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:128
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:276 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:128
 #: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:97
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
 msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i penselfilen \"%s\"."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:258 ../app/core/gimpitem.c:504
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:283 ../app/core/gimpitem.c:505
 #: ../app/core/gimppattern-load.c:146
-#: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:82
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:295
+#: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:83
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:299
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Unavngiven"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:352
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:377
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file '%s': Unsupported brush depth %d\n"
@@ -5576,7 +5942,7 @@ msgstr ""
 "d\n"
 "Gimp-pensler skal være gråtone eller RGBA."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:408
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:448
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file '%s': unable to decode abr format version %d."
@@ -5584,21 +5950,17 @@ msgstr ""
 "Fatal fortolkningsfejl i penselfilen \"%s\": kunne ikke afkode abr-"
 "formatversion %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:425
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:615
 #, c-format
-msgid "Fatal parse error in brush file '%s'"
-msgstr "Fatal fortolkningsfejl i penselfilen \"%s\""
-
-#: ../app/core/gimpbrushclipboard.c:181 ../app/core/gimppatternclipboard.c:181
-#: ../app/widgets/gimpclipboard.c:296
-msgid "Clipboard"
-msgstr "Klippebord"
+msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Wide brushes are not supported."
+msgstr ""
+"Fatal fortolkningsfejl i penselfilen \"%s\": Brede pensler er ikke "
+"understøttede."
 
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:87
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Not a GIMP brush file."
-msgstr ""
-"Fatal fortolkningsfejl i penselfilen \"%s\": er ikke en Gimp-penselfil."
+msgstr "Fatal fortolkningsfejl i penselfilen \"%s\": ikke en Gimp-penselfil."
 
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:104
 #, c-format
@@ -5637,128 +5999,134 @@ msgstr "Fejl ved læsning af penselfilen \"%s\": %s"
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File is corrupt."
 msgstr "Fatal fortolkningsfejl i penselfilen \"%s\": filen er ødelagt."
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:57
-msgid "command|Rectangle Select"
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:60
+msgctxt "command"
+msgid "Rectangle Select"
 msgstr "Markér rektangel"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:108
-msgid "command|Ellipse Select"
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:111
+msgctxt "command"
+msgid "Ellipse Select"
 msgstr "Markér ellipse"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:162
-msgid "command|Rounded Rectangle Select"
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:165
+msgctxt "command"
+msgid "Rounded Rectangle Select"
 msgstr "Markér afrundet rektangel"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:431
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:434
 msgid "Alpha to Selection"
 msgstr "Alfa til markering"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:469
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:472
 #, c-format
 msgid "%s Channel to Selection"
 msgstr "%s-kanal til markering"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:517 ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:78
-msgid "command|Fuzzy Select"
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:520 ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:80
+msgctxt "command"
+msgid "Fuzzy Select"
 msgstr "Markér udflydende"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:564
-#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:80
-msgid "command|Select by Color"
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:567
+#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:82
+msgctxt "command"
+msgid "Select by Color"
 msgstr "Markér efter farve"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:256
+#: ../app/core/gimpchannel.c:257
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:257
+#: ../app/core/gimpchannel.c:258
 msgid "Rename Channel"
 msgstr "Omdøb kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:258
+#: ../app/core/gimpchannel.c:259
 msgid "Move Channel"
 msgstr "Flyt kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:259
+#: ../app/core/gimpchannel.c:260
 msgid "Scale Channel"
 msgstr "Skalér kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:260
+#: ../app/core/gimpchannel.c:261
 msgid "Resize Channel"
 msgstr "�ndr størrelse på kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:261
+#: ../app/core/gimpchannel.c:262
 msgid "Flip Channel"
 msgstr "Vend kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:262
+#: ../app/core/gimpchannel.c:263
 msgid "Rotate Channel"
 msgstr "Rotér kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:263 ../app/core/gimpdrawable-transform.c:826
+#: ../app/core/gimpchannel.c:264 ../app/core/gimpdrawable-transform.c:843
 msgid "Transform Channel"
 msgstr "Transformér kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:264
+#: ../app/core/gimpchannel.c:265
 msgid "Stroke Channel"
 msgstr "Bestryg kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:285
+#: ../app/core/gimpchannel.c:286
 msgid "Feather Channel"
 msgstr "Udtynd kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:286
+#: ../app/core/gimpchannel.c:287
 msgid "Sharpen Channel"
 msgstr "Gør kanal skarpere"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:287
+#: ../app/core/gimpchannel.c:288
 msgid "Clear Channel"
 msgstr "Ryd kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:288
+#: ../app/core/gimpchannel.c:289
 msgid "Fill Channel"
 msgstr "Udfyld kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:289
+#: ../app/core/gimpchannel.c:290
 msgid "Invert Channel"
 msgstr "Invertér kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:290
+#: ../app/core/gimpchannel.c:291
 msgid "Border Channel"
-msgstr "Sæt ramme på kanal"
+msgstr "Indram kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:291
+#: ../app/core/gimpchannel.c:292
 msgid "Grow Channel"
 msgstr "Forøg kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:292
+#: ../app/core/gimpchannel.c:293
 msgid "Shrink Channel"
 msgstr "Formindsk kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:689
+#: ../app/core/gimpchannel.c:710
+#, c-format
 msgid "Cannot stroke empty channel."
 msgstr "Kan ikke bestryge tom kanal."
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1589
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1631
 msgid "Set Channel Color"
-msgstr "Ã?ndring af kanalfarve"
+msgstr "Angiv kanalfarve"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1637
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1679
 msgid "Set Channel Opacity"
-msgstr "Ã?ndring af kanalgennemsigtighed"
+msgstr "Ã?ndring af ugennemsigtighed for kanal"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1705 ../app/core/gimpselection.c:525
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1747 ../app/core/gimpselection.c:520
 msgid "Selection Mask"
 msgstr "Markeringsmaske"
 
-#: ../app/core/gimpdata.c:446 ../app/core/gimptoolpresets.c:297
+#: ../app/core/gimpdata.c:526 ../app/core/gimptoolpresets.c:279
 #, c-format
 msgid "Could not delete '%s': %s"
-msgstr "Kunne ikke slette '%s': %s"
+msgstr "Kunne ikke slette \"%s\": %s"
 
 # %s er filnavnet
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:407 ../app/core/gimpdatafactory.c:565
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:585
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:415 ../app/core/gimpdatafactory.c:575
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:595
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to save data:\n"
@@ -5769,22 +6137,22 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:484 ../app/core/gimpdatafactory.c:487
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:494 ../app/core/gimpdatafactory.c:497
 #: ../app/core/gimpitem.c:312 ../app/core/gimpitem.c:315
 msgid "copy"
 msgstr "kopi"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:496 ../app/core/gimpitem.c:324
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:506 ../app/core/gimpitem.c:324
 #, c-format
 msgid "%s copy"
 msgstr "%s-kopi"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:566
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:576
 msgid "You don't have a writable data folder configured."
-msgstr "Der er ikke konfigureret en datamappe der kan skrives i."
+msgstr "Du har ikke en skrivbar datamappe konfigureret."
 
 # %s er filnavnet
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:726
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:751
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to load data:\n"
@@ -5795,24 +6163,52 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:247 ../app/tools/gimpblendtool.c:111
+#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:245 ../app/tools/gimpblendtool.c:107
 msgid "Blend"
 msgstr "Blanding"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:87
+#: ../app/core/gimpdrawable-brightness-contrast.c:76
+msgid "Brightness_Contrast"
+msgstr "Lysstyrke_kontrast"
+
+#: ../app/core/gimpdrawable-brightness-contrast.c:87
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:111
+msgid "Brightness-Contrast"
+msgstr "Lysstyrke/kontrast"
+
+#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:91
+#, c-format
 msgid "No patterns available for this operation."
-msgstr "Ingen mønstre disponible for denne handling."
+msgstr "Ingen mønstre tilgængelige for denne handling."
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:280
-msgid "command|Bucket Fill"
-msgstr "Udfyld"
+#: ../app/core/gimpdrawable-bucket-fill.c:286
+msgctxt "command"
+msgid "Bucket Fill"
+msgstr "Spandudfyld"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-desaturate.c:97
-#: ../app/dialogs/desaturate-dialog.c:62
+#: ../app/core/gimpdrawable-color-balance.c:80
+#: ../app/core/gimpdrawable-color-balance.c:90
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:94
+msgid "Color Balance"
+msgstr "Farvebalance"
+
+#: ../app/core/gimpdrawable-colorize.c:73
+#: ../app/core/gimpdrawable-colorize.c:85 ../app/tools/gimpcolorizetool.c:90
+msgid "Colorize"
+msgstr "Farvelæg"
+
+#: ../app/core/gimpdrawable-curves.c:165 ../app/core/gimpdrawable-curves.c:182
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:140
+msgid "Curves"
+msgstr "Kurver"
+
+#: ../app/core/gimpdrawable-desaturate.c:71
+#: ../app/core/gimpdrawable-desaturate.c:77
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:77
 msgid "Desaturate"
 msgstr "Afmætning"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-equalize.c:77
+#: ../app/core/gimpdrawable-equalize.c:53
 msgid "Equalize"
 msgstr "Udlign"
 
@@ -5820,12 +6216,21 @@ msgstr "Udlign"
 msgid "Foreground Extraction"
 msgstr "Forgrundsudtrækning"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-invert.c:61
+#: ../app/core/gimpdrawable-hue-saturation.c:78
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:102
+msgid "Hue-Saturation"
+msgstr "Farvetone/mætning"
+
+#: ../app/core/gimpdrawable-hue-saturation.c:88
+msgid "Hue_Saturation"
+msgstr "Farvetone_Mætning"
+
+#: ../app/core/gimpdrawable-invert.c:60 ../app/core/gimpdrawable-invert.c:68
 msgid "Invert"
 msgstr "Invertér"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-levels.c:110 ../app/core/gimpdrawable-levels.c:160
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:154
+#: ../app/core/gimpdrawable-levels.c:154 ../app/core/gimpdrawable-levels.c:170
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:150
 msgid "Levels"
 msgstr "Niveauer"
 
@@ -5833,25 +6238,35 @@ msgstr "Niveauer"
 msgid "Offset Drawable"
 msgstr "Forskyd tegneobjekt"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-stroke.c:320
+#: ../app/core/gimpdrawable-posterize.c:70
+#: ../app/core/gimpdrawable-posterize.c:80 ../app/tools/gimpposterizetool.c:84
+msgid "Posterize"
+msgstr "Posterisér"
+
+#: ../app/core/gimpdrawable-stroke.c:324
 msgid "Render Stroke"
 msgstr "Tegn bestrygning"
 
-#. Start a transform undo group
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:620 ../app/tools/gimpfliptool.c:111
-msgid "command|Flip"
+#: ../app/core/gimpdrawable-threshold.c:71
+#: ../app/core/gimpdrawable-threshold.c:82 ../app/tools/gimpthresholdtool.c:90
+msgid "Threshold"
+msgstr "Tærskel"
+
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:629 ../app/tools/gimpfliptool.c:116
+msgctxt "command"
+msgid "Flip"
 msgstr "Vend"
 
-#. Start a transform undo group
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:704 ../app/tools/gimprotatetool.c:114
-msgid "command|Rotate"
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:716 ../app/tools/gimprotatetool.c:121
+msgctxt "command"
+msgid "Rotate"
 msgstr "Rotér"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:824 ../app/core/gimplayer.c:252
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:841 ../app/core/gimplayer.c:255
 msgid "Transform Layer"
 msgstr "Transformér lag"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:839
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:856
 msgid "Transformation"
 msgstr "Transformering"
 
@@ -5866,26 +6281,26 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': Not a GIMP gradient file."
 msgstr ""
-"Fatal fortolkningsfejl i farveovergangsfilen \"%s\": Er ikke en Gimp-"
+"Fatal fortolkningsfejl i farveovergangsfilen \"%s\": Ikke en Gimp-"
 "farveovergangsfil."
 
 #: ../app/core/gimpgradient-load.c:109
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in gradient file '%s'."
-msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i farveovergangsfil '%s'."
+msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i farveovergangsfil \"%s\"."
 
 #: ../app/core/gimpgradient-load.c:136
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': File is corrupt in line %d."
 msgstr ""
-"Fatal fortolkningsfejl i farveovergangsfilen \"%s\": Filen er ødelagt på "
+"Fatal fortolkningsfejl i farveovergangsfilen \"%s\": Filen er ødelagt i "
 "linje %d."
 
 #: ../app/core/gimpgradient-load.c:218 ../app/core/gimpgradient-load.c:229
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in gradient file '%s': Corrupt segment %d in line %d."
 msgstr ""
-"Fatal fortolkningsfejl i farveovergangsfil \"%s\": �delagt segment %d på "
+"Fatal fortolkningsfejl i farveovergangsfil \"%s\": Ã?delagt segment %d i "
 "linje %d."
 
 #: ../app/core/gimpgradient-load.c:241 ../app/core/gimpgradient-load.c:255
@@ -5894,29 +6309,29 @@ msgid "Gradient file '%s' is corrupt: Segments do not span the range 0-1."
 msgstr ""
 "Farveovergangsfilen \"%s\" er ødelagt: Segmenter følger ikke intervallet 0-1."
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:338
+#: ../app/core/gimpgradient-load.c:334
 #, c-format
 msgid "No linear gradients found in '%s'"
 msgstr "Ingen lineære overgange fundet i \"%s\""
 
-#: ../app/core/gimpgradient-load.c:348
+#: ../app/core/gimpgradient-load.c:344
 #, c-format
 msgid "Failed to import gradients from '%s': %s"
 msgstr "Kunne ikke importere overgange fra \"%s\": %s"
 
 #: ../app/core/gimpgrid.c:84
 msgid "Line style used for the grid."
-msgstr "Linjestil som bruges af gitteret."
+msgstr "Gitterets linjestil."
 
 #: ../app/core/gimpgrid.c:90
 msgid "The foreground color of the grid."
-msgstr "Forgrundsfarven for gitteret."
+msgstr "Gitterets forgrundsfarve."
 
 #: ../app/core/gimpgrid.c:95
 msgid ""
 "The background color of the grid; only used in double dashed line style."
 msgstr ""
-"Forgrundsfarven for gitteret; benyttes kun med en dobbelt-stipplet linjestil."
+"Gitterets baggrundsfarve; benyttes kun med en dobbeltstiplet linjestil."
 
 #: ../app/core/gimpgrid.c:101
 msgid "Horizontal spacing of grid lines."
@@ -5930,14 +6345,15 @@ msgstr "Lodret mellemrum mellem gitterlinjer."
 msgid ""
 "Horizontal offset of the first grid line; this may be a negative number."
 msgstr ""
-"Vandret afsæt til den første gitterlinje; dette kan være et negativt tal."
+"Vandret forskydning af den første gitterlinje; dette kan være et negativt "
+"tal."
 
 #: ../app/core/gimpgrid.c:122
 msgid "Vertical offset of the first grid line; this may be a negative number."
 msgstr ""
-"Lodret afsæt til den første gitterlinje; dette kan være et negativt tal."
+"Lodret forskydning af den første gitterlinje; dette kan være et negativt tal."
 
-#: ../app/core/gimpimage-arrange.c:139
+#: ../app/core/gimpimage-arrange.c:143
 msgid "Arrange Objects"
 msgstr "Arrangér objekter"
 
@@ -5945,59 +6361,61 @@ msgstr "Arrangér objekter"
 msgid "Set Colormap"
 msgstr "Sæt farveafbildning"
 
-#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:115
+#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:118
 msgid "Change Colormap entry"
-msgstr "Skift farveafbildningselement"
+msgstr "Skift indgang for farveafbildning"
 
-#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:135
+#: ../app/core/gimpimage-colormap.c:138
 msgid "Add Color to Colormap"
 msgstr "Tilføj farve til farveafbildning"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:793
+#: ../app/core/gimpimage-convert.c:792
+#, c-format
 msgid "Cannot convert image: palette is empty."
 msgstr "Kan ikke konvertere billede: palet er tom."
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:807
+#: ../app/core/gimpimage-convert.c:806
 msgid "Convert Image to RGB"
 msgstr "Konvertér billede til RGB"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:811
+#: ../app/core/gimpimage-convert.c:810
 msgid "Convert Image to Grayscale"
 msgstr "Konvertér billede til gråtone"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:815
+#: ../app/core/gimpimage-convert.c:814
 msgid "Convert Image to Indexed"
 msgstr "Konvertér billede til indekseret"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:897
-msgid "Converting to indexed (stage 2)"
-msgstr "Konverterer til indekseret (2. skridt)"
+#: ../app/core/gimpimage-convert.c:896
+msgid "Converting to indexed colors (stage 2)"
+msgstr "Konverterer til indekserede farver (trin 2)"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:942
-msgid "Converting to indexed (stage 3)"
-msgstr "Konverterer til indekseret (3. skridt)"
+#: ../app/core/gimpimage-convert.c:941
+msgid "Converting to indexed colors (stage 3)"
+msgstr "Konverterer til indekserede farver (trin 3)"
 
-#: ../app/core/gimpimage-crop.c:126
-msgid "command|Crop Image"
+#: ../app/core/gimpimage-crop.c:130
+msgctxt "command"
+msgid "Crop Image"
 msgstr "Beskær billede"
 
-#: ../app/core/gimpimage-crop.c:129 ../app/core/gimpimage-resize.c:89
+#: ../app/core/gimpimage-crop.c:133 ../app/core/gimpimage-resize.c:90
 msgid "Resize Image"
 msgstr "�ndring af billedstørrelse"
 
-#: ../app/core/gimpimage-guides.c:50
+#: ../app/core/gimpimage-guides.c:51
 msgid "Add Horizontal Guide"
 msgstr "Tilføj vandret hjælpelinje"
 
-#: ../app/core/gimpimage-guides.c:72
+#: ../app/core/gimpimage-guides.c:74
 msgid "Add Vertical Guide"
 msgstr "Tilføj lodret hjælpelinje"
 
-#: ../app/core/gimpimage-guides.c:113 ../app/tools/gimpmovetool.c:539
+#: ../app/core/gimpimage-guides.c:115 ../app/tools/gimpmovetool.c:564
 msgid "Remove Guide"
 msgstr "Fjern hjælpelinje"
 
-#: ../app/core/gimpimage-guides.c:138
+#: ../app/core/gimpimage-guides.c:140
 msgid "Move Guide"
 msgstr "Flyt hjælpelinje"
 
@@ -6014,7 +6432,7 @@ msgstr "Vend elementer"
 msgid "Rotate Items"
 msgstr "Rotér elementer"
 
-#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:138
+#: ../app/core/gimpimage-item-list.c:137
 msgid "Transform Items"
 msgstr "Transformér elementer"
 
@@ -6030,233 +6448,218 @@ msgstr "Fladgør billede"
 msgid "Merge Down"
 msgstr "Forén nedad"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:252
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:254
 msgid "Merge Visible Paths"
 msgstr "Forén synlige baner"
 
 #: ../app/core/gimpimage-merge.c:289
+#, c-format
 msgid "Not enough visible paths for a merge. There must be at least two."
 msgstr ""
 "Der er ikke nok synlige baner til en forening. Det skal være mindst to."
 
-#: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:67
+#: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:82
 msgid "Enable Quick Mask"
 msgstr "Aktivér ekspresmaske"
 
-#: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:117
+#: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:132
 msgid "Disable Quick Mask"
 msgstr "Deaktivér ekspresmaske"
 
-#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:51
-msgid "Add Sample_Point"
-msgstr "Tilføj prøvningspunkt"
+#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:53
+msgid "Add Sample Point"
+msgstr "Tilføj prøvepunkt"
 
-#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:96 ../app/tools/gimpcolortool.c:422
+#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:98 ../app/tools/gimpcolortool.c:429
 msgid "Remove Sample Point"
-msgstr "Fjern prøvningspunkt"
+msgstr "Fjern prøvepunkt"
 
-#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:133
+#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:135
 msgid "Move Sample Point"
-msgstr "Flyt prøvningspunkt"
+msgstr "Flyt prøvepunkt"
 
 # med %s forrest bliver der ikke problemer med stort begyndelsesbogstav
-#: ../app/core/gimpimage-undo-push.c:855
+#: ../app/core/gimpimage-undo-push.c:863
 #, c-format
 msgid "Can't undo %s"
 msgstr "%s kan ikke fortrydes"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:1441
+#: ../app/core/gimpimage.c:1506
 msgid "Change Image Resolution"
 msgstr "Skift billedopløsning"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:1481
+#: ../app/core/gimpimage.c:1550
 msgid "Change Image Unit"
 msgstr "Skift billedenhed"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2323
+#: ../app/core/gimpimage.c:2384
 msgid "Attach Parasite to Image"
 msgstr "Vedhæft parasit til billede"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2361
+#: ../app/core/gimpimage.c:2422
 msgid "Remove Parasite from Image"
 msgstr "Fjern parasit fra billede"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2816
+#: ../app/core/gimpimage.c:2875
 msgid "Add Layer"
 msgstr "Tilføj lag"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2881 ../app/core/gimpimage.c:2894
+#: ../app/core/gimpimage.c:2935 ../app/core/gimpimage.c:2948
 msgid "Remove Layer"
 msgstr "Fjern lag"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3033
+#: ../app/core/gimpimage.c:3092
 msgid "Layer cannot be raised higher."
 msgstr "Laget kan ikke hæves mere."
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3038
+#: ../app/core/gimpimage.c:3097
 msgid "Raise Layer"
 msgstr "Hæv lag"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3055
+#: ../app/core/gimpimage.c:3116
 msgid "Layer cannot be lowered more."
 msgstr "Laget kan ikke sænkes mere."
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3060
+#: ../app/core/gimpimage.c:3121
 msgid "Lower Layer"
 msgstr "Sænk lag"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3071
+#: ../app/core/gimpimage.c:3132
 msgid "Raise Layer to Top"
 msgstr "Hæv lag til top"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3086
+#: ../app/core/gimpimage.c:3147
 msgid "Lower Layer to Bottom"
 msgstr "Sænk lag til bund"
 
 # til undo-info
-#: ../app/core/gimpimage.c:3159
+#: ../app/core/gimpimage.c:3209
 msgid "Add Channel"
-msgstr "Tilføjelse af kanal"
+msgstr "Tilføj kanal"
 
 # til undo-info
-#: ../app/core/gimpimage.c:3204 ../app/core/gimpimage.c:3215
+#: ../app/core/gimpimage.c:3252 ../app/core/gimpimage.c:3263
 msgid "Remove Channel"
-msgstr "Fjernelse af kanal"
+msgstr "Fjern kanal"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3262
+#: ../app/core/gimpimage.c:3312
 msgid "Channel cannot be raised higher."
 msgstr "Kanalen kan ikke hæves mere."
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3267
+#: ../app/core/gimpimage.c:3317
 msgid "Raise Channel"
 msgstr "Hæv kanal"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3284
-msgid "Channel is already on top."
-msgstr "Kanal er allerede øverst."
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:3289
+#: ../app/core/gimpimage.c:3328
 msgid "Raise Channel to Top"
 msgstr "Hæv kanal til top"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3306
+#: ../app/core/gimpimage.c:3348
 msgid "Channel cannot be lowered more."
 msgstr "Kanalen kan ikke sænkes mere."
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3311
+#: ../app/core/gimpimage.c:3353
 msgid "Lower Channel"
 msgstr "Sænk kanal"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3331
-msgid "Channel is already on the bottom."
-msgstr "Kanal er allerede nederst."
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:3336
+#: ../app/core/gimpimage.c:3368
 msgid "Lower Channel to Bottom"
 msgstr "Sænk kanal til bund"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3411
+#: ../app/core/gimpimage.c:3432
 msgid "Add Path"
 msgstr "Tilføj bane"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3457
+#: ../app/core/gimpimage.c:3476
 msgid "Remove Path"
 msgstr "Fjern bane"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3501
+#: ../app/core/gimpimage.c:3522
 msgid "Path cannot be raised higher."
 msgstr "Banen kan ikke hæves mere."
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3506
+#: ../app/core/gimpimage.c:3527
 msgid "Raise Path"
 msgstr "Hæv bane"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3523
-msgid "Path is already on top."
-msgstr "Bane er allerede øverst."
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:3528
+#: ../app/core/gimpimage.c:3538
 msgid "Raise Path to Top"
 msgstr "Hæv bane til top"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3545
+#: ../app/core/gimpimage.c:3557
 msgid "Path cannot be lowered more."
 msgstr "Banen kan ikke sænkes mere."
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3550
+#: ../app/core/gimpimage.c:3562
 msgid "Lower Path"
 msgstr "Sænk bane"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3570
-msgid "Path is already on the bottom."
-msgstr "Bane er allerede nederst."
-
-#: ../app/core/gimpimage.c:3575
+#: ../app/core/gimpimage.c:3577
 msgid "Lower Path to Bottom"
 msgstr "Sænk bane til bund"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:551 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1643
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:528 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1727
 msgid "Folder"
 msgstr "Mappe"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:556
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:533
 msgid "Special File"
 msgstr "Speciel fil"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:572
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:549
 msgid "Remote File"
 msgstr "Fjern fil"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:589
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:568
 msgid "Click to create preview"
 msgstr "Klik for at oprette forhåndsvisning"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:593
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:574
 msgid "Loading preview..."
 msgstr "Indlæser forhåndsvisning..."
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:597
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:580
 msgid "Preview is out of date"
 msgstr "Forhåndsvisning er forældet"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:601
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:586
 msgid "Cannot create preview"
 msgstr "Kan ikke generere forhåndsvisning"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:608
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:596
 msgid "(Preview may be out of date)"
-msgstr "(Forhåndsvisning er muligvis forældet)"
+msgstr "(Forhåndsvisning er måske forældet)"
 
 #. pixel size
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:615 ../app/widgets/gimpimagepropview.c:433
-#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:437 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:564
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:605 ../app/widgets/gimpimagepropview.c:446
+#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:438 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:566
 #, c-format
 msgid "%d Ã? %d pixel"
 msgid_plural "%d Ã? %d pixels"
 msgstr[0] "%d Ã? %d punkt"
 msgstr[1] "%d Ã? %d punkter"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:632 ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:318
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:628 ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:325
 #, c-format
 msgid "%d layer"
 msgid_plural "%d layers"
 msgstr[0] "%d lag"
 msgstr[1] "%d lag"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:679
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:675
 #, c-format
 msgid "Could not open thumbnail '%s': %s"
 msgstr "Kunne ikke åbne miniaturen \"%s\": %s"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1132
+#: ../app/core/gimpitem.c:1138
 msgid "Attach Parasite"
 msgstr "Vedhæft parasit"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1142
+#: ../app/core/gimpitem.c:1148
 msgid "Attach Parasite to Item"
 msgstr "Vedhæft parasit til element"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1186 ../app/core/gimpitem.c:1193
+#: ../app/core/gimpitem.c:1190 ../app/core/gimpitem.c:1197
 msgid "Remove Parasite from Item"
 msgstr "Fjern parasit fra element"
 
@@ -6264,58 +6667,55 @@ msgstr "Fjern parasit fra element"
 msgid "Remove Floating Selection"
 msgstr "Fjern flydende markering"
 
-#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:131
-msgid "Cannot anchor this layer because it is not a floating selection."
-msgstr "Kan ikke forankre dette lag fordi det ikke er en flydende markering."
-
-#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:138
+#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:130
 msgid "Anchor Floating Selection"
 msgstr "Forankring af flydende markering"
 
-#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:212
+#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:205 ../app/core/gimplayer.c:643
+#, c-format
 msgid ""
 "Cannot create a new layer from the floating selection because it belongs to "
 "a layer mask or channel."
 msgstr ""
-"Kan ikke oprette nyt lag fra den flydende markering fordi den tilhører en "
+"Kan ikke oprette nyt lag fra den flydende markering, fordi den tilhører en "
 "lagmaske eller kanal."
 
-#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:218
+#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:211
 msgid "Floating Selection to Layer"
 msgstr "Flydende markering til lag"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:245 ../app/tools/tools-enums.c:117
+#: ../app/core/gimplayer.c:248 ../app/tools/tools-enums.c:209
 msgid "Layer"
 msgstr "Lag"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:246
+#: ../app/core/gimplayer.c:249
 msgid "Rename Layer"
 msgstr "Omdøb lag"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:247 ../app/pdb/layer_cmds.c:292
-#: ../app/pdb/layer_cmds.c:326
+#: ../app/core/gimplayer.c:250 ../app/pdb/layer-cmds.c:434
+#: ../app/pdb/layer-cmds.c:470
 msgid "Move Layer"
 msgstr "Flyt lag"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:249
+#: ../app/core/gimplayer.c:252
 msgid "Resize Layer"
 msgstr "�ndring af lagstørrelse"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:250
+#: ../app/core/gimplayer.c:253
 msgid "Flip Layer"
 msgstr "Vend lag"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:251
+#: ../app/core/gimplayer.c:254
 msgid "Rotate Layer"
 msgstr "Rotér lag"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:401 ../app/core/gimplayer.c:1301
-#: ../app/core/gimplayermask.c:204
+#: ../app/core/gimplayer.c:405 ../app/core/gimplayer.c:1329
+#: ../app/core/gimplayermask.c:208
 #, c-format
 msgid "%s mask"
 msgstr "%s-maske"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:445
+#: ../app/core/gimplayer.c:446
 #, c-format
 msgid ""
 "Floating Selection\n"
@@ -6324,67 +6724,67 @@ msgstr ""
 "Flydende markering\n"
 "(%s)"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1225
-msgid "Cannot add layer mask to layer which is not part of an image."
-msgstr "Kan ikke tilføje lagmaske til lag som ikke er en del af et billede."
-
-#: ../app/core/gimplayer.c:1232
+#: ../app/core/gimplayer.c:1265
+#, c-format
 msgid "Unable to add a layer mask since the layer already has one."
-msgstr "Kan ikke tilføje en lagmaske da laget allerede har en."
+msgstr "Kan ikke tilføje en lagmaske, da laget allerede har én."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1239
-msgid "Cannot add layer mask to a layer with no alpha channel."
-msgstr "Kan ikke tilføje lagmaske til et lag uden en alfakanal."
-
-#: ../app/core/gimplayer.c:1249
+#: ../app/core/gimplayer.c:1276
+#, c-format
 msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
 msgstr "Kan ikke tilføje lagmaske med andre dimensioner end det angivne lag."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1355
+#: ../app/core/gimplayer.c:1384
 msgid "Transfer Alpha to Mask"
 msgstr "Overfør alfa til maske"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1520 ../app/core/gimplayermask.c:231
+#: ../app/core/gimplayer.c:1556 ../app/core/gimplayermask.c:235
 msgid "Apply Layer Mask"
 msgstr "Anvendelse af lagmaske"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1521
+#: ../app/core/gimplayer.c:1557
 msgid "Delete Layer Mask"
 msgstr "Sletning af lagmaske"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1622
+#: ../app/core/gimplayer.c:1669
 msgid "Add Alpha Channel"
 msgstr "Tilføj alfakanal"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1673
+#: ../app/core/gimplayer.c:1723
 msgid "Remove Alpha Channel"
 msgstr "Fjern alfakanal"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1695
+#: ../app/core/gimplayer.c:1745
 msgid "Layer to Image Size"
 msgstr "Lag til billedstørrelse"
 
-#: ../app/core/gimplayermask.c:102
+#: ../app/core/gimplayermask.c:105
 msgid "Move Layer Mask"
 msgstr "Flyt lagmaske"
 
-#: ../app/core/gimplayermask.c:292
+#. reject renaming, layer masks are always named "<layer name> mask"
+#: ../app/core/gimplayermask.c:160
+#, c-format
+msgid "Cannot rename layer masks."
+msgstr "Kan ikke omdøbe lagmasker."
+
+#: ../app/core/gimplayermask.c:303
 msgid "Show Layer Mask"
 msgstr "Vis lagmaske"
 
-#: ../app/core/gimppalette-import.c:419
+#: ../app/core/gimppalette-import.c:428
 #, c-format
 msgid "Index %d"
 msgstr "Indeks %d"
 
-#: ../app/core/gimppalette-import.c:515
+#: ../app/core/gimppalette-import.c:532
 #, c-format
 msgid "Unknown type of palette file: %s"
 msgstr "Ukendt type af paletfil: %s"
 
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:85 ../app/core/gimppalette-load.c:110
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:131 ../app/core/gimppalette-load.c:160
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:237
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:236
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Read error in line %d."
 msgstr "Fatal fortolkningsfejl i paletfil '%s': Læsefejl på linje %d."
@@ -6408,23 +6808,22 @@ msgstr ""
 "Læser paletfilen \"%s\": Ugyldigt antal kolonner på linje %d. Bruger "
 "standardværdi."
 
-#. maybe we should just abort?
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:184
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:183
 #, c-format
 msgid "Reading palette file '%s': Missing RED component in line %d."
 msgstr "Læser paletfil \"%s\": Manglende rød komponent på linje %d."
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:192
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:191
 #, c-format
-msgid "Reading palette '%s': Missing GREEN component in line %d."
-msgstr "Læser paletfil \"%s\": Manglende grøn komponent på linje %d."
+msgid "Reading palette file '%s': Missing GREEN component in line %d."
+msgstr "Læser paletfil \"%s\": Manglende GR�N komponent på linje %d."
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:200
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:199
 #, c-format
 msgid "Reading palette file '%s': Missing BLUE component in line %d."
 msgstr "Læser paletfil \"%s\": Manglende blå komponent på linje %d."
 
-#: ../app/core/gimppalette-load.c:210
+#: ../app/core/gimppalette-load.c:209
 #, c-format
 msgid "Reading palette file '%s': RGB value out of range in line %d."
 msgstr ""
@@ -6443,7 +6842,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Fatal parse error in pattern file '%s': Unknown pattern format version %d."
 msgstr ""
-"Fatal fortolkningsfejl i mønsterfilen '%s': Ukendt mønsterformatversion %d."
+"Fatal fortolkningsfejl i mønsterfilen \"%s\": Ukendt mønsterformatversion %d."
 
 #: ../app/core/gimppattern-load.c:114
 #, c-format
@@ -6460,7 +6859,7 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
 msgstr "Ugyldig UTF-8-tekst i mønsterfilen \"%s\"."
 
-#: ../app/core/gimppdbprogress.c:288 ../app/widgets/gimppdbdialog.c:345
+#: ../app/core/gimppdbprogress.c:288 ../app/widgets/gimppdbdialog.c:352
 #, c-format
 msgid "Unable to run %s callback. The corresponding plug-in may have crashed."
 msgstr ""
@@ -6471,7 +6870,7 @@ msgstr ""
 msgid "Please wait"
 msgstr "Vent venligst"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:150 ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:195
+#: ../app/core/gimpselection.c:150 ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:240
 msgid "Move Selection"
 msgstr "Flyt markering"
 
@@ -6491,20 +6890,27 @@ msgstr "Markér alt"
 msgid "Invert Selection"
 msgstr "Invertér markering"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:274
+#: ../app/core/gimpselection.c:275
+#, c-format
 msgid "There is no selection to stroke."
 msgstr "Der er ingen markering til bestrygning."
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:786
+#: ../app/core/gimpselection.c:640
+#, c-format
+msgid "Unable to cut or copy because the selected region is empty."
+msgstr "Kan ikke klippe eller kopiere fordi det markerede område er tomt."
+
+#: ../app/core/gimpselection.c:814
+#, c-format
 msgid "Cannot float selection because the selected region is empty."
 msgstr ""
 "Kan ikke oprette flydende markering fordi det markerede område er tomt."
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:793
+#: ../app/core/gimpselection.c:821
 msgid "Float Selection"
-msgstr "Flydning af markering"
+msgstr "Flydende markering"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:810
+#: ../app/core/gimpselection.c:837
 msgid "Floated Layer"
 msgstr "Flydende lag"
 
@@ -6513,86 +6919,86 @@ msgid ""
 "Convert a mitered join to a bevelled join if the miter would extend to a "
 "distance of more than miter-limit * line-width from the actual join point."
 msgstr ""
-"Konverter en hjørnekobling til en afrundet kobling hvis hjørnet strækker sig "
-"mere end afstanden hjørnegrænse * linjebredde fra det faktiske koblingspunkt."
+"Konvertér en hjørnekobling til en afrundet kobling, hvis hjørnet strækker "
+"sig mere end afstanden hjørnegrænse * linjebredde fra det faktiske "
+"koblingspunkt."
 
-#: ../app/core/gimptemplate.c:116
+#: ../app/core/gimptemplate.c:106
 msgid "The unit used for coordinate display when not in dot-for-dot mode."
 msgstr ""
-"Enhed benyttet til koordinatvisning hvis ikke i punkt for punkt-tilstand."
+"Enhed som anvendes til koordinatvisning, hvis punkt for punkt-tilstand ikke "
+"er aktiv."
 
-#: ../app/core/gimptemplate.c:123
+#: ../app/core/gimptemplate.c:113
 msgid "The horizontal image resolution."
 msgstr "Den vandrette billedopløsning."
 
-#: ../app/core/gimptemplate.c:128
+#: ../app/core/gimptemplate.c:119
 msgid "The vertical image resolution."
 msgstr "Den lodrette billedopløsning."
 
-#: ../app/core/gimptemplate.c:410 ../app/widgets/widgets-enums.c:24
+#: ../app/core/gimptemplate.c:405 ../app/widgets/widgets-enums.c:24
 msgid "Background"
 msgstr "Baggrund"
 
 #. pseudo unit
-#: ../app/core/gimpunit.c:55
+#: ../app/core/gimpunit.c:56
 msgid "pixel"
 msgstr "billedpunkt"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:55 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:804
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:945 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:997
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1023 ../app/tools/gimppainttool.c:601
+#: ../app/core/gimpunit.c:56 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:877
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1020 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1076
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1104 ../app/tools/gimppainttool.c:615
 msgid "pixels"
 msgstr "billedpunkter"
 
 #. standard units
-#: ../app/core/gimpunit.c:58
+#: ../app/core/gimpunit.c:59
 msgid "inch"
 msgstr "tomme"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:58
+#: ../app/core/gimpunit.c:59
 msgid "inches"
 msgstr "tommer"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:59
+#: ../app/core/gimpunit.c:60
 msgid "millimeter"
 msgstr "millimeter"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:59
+#: ../app/core/gimpunit.c:60
 msgid "millimeters"
 msgstr "millimeter"
 
 #. professional units
-#: ../app/core/gimpunit.c:62
+#: ../app/core/gimpunit.c:63
 msgid "point"
 msgstr "punkt"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:62
+#: ../app/core/gimpunit.c:63
 msgid "points"
 msgstr "punkter"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:63
+#: ../app/core/gimpunit.c:64
 msgid "pica"
 msgstr "pica"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:63
+#: ../app/core/gimpunit.c:64
 msgid "picas"
 msgstr "picaer"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:70
+#: ../app/core/gimpunit.c:71
 msgid "percent"
 msgstr "procent"
 
-#: ../app/core/gimpunit.c:70
+#: ../app/core/gimpunit.c:71
 msgid "plural|percent"
 msgstr "procent"
 
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:121
+#: ../app/dialogs/about-dialog.c:123
 msgid "Visit the GIMP website"
-msgstr "Besøg Gimp'ens hjemmeside"
+msgstr "Besøg Gimps hjemmeside"
 
-#. Translators: insert your names here,
-#. * separated by newline
-#.
+#. Translators: insert your names here, separated by newline
 #: ../app/dialogs/about-dialog.c:128
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
@@ -6601,114 +7007,132 @@ msgstr ""
 "Kenneth Christiansen\n"
 "Martin Willemoes Hansen\n"
 "Ole Laursen\n"
+"Mads Bille Lundby\n"
 "\n"
 "Dansk-gruppen <dansk dansk-gruppen dk>\n"
 "Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk/";
 
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:527
+#: ../app/dialogs/about-dialog.c:529
 msgid "GIMP is brought to you by"
-msgstr "Gimp'en er bragt til dig af"
+msgstr "Gimp er leveret til dig af"
 
-#: ../app/dialogs/about-dialog.c:601
+#: ../app/dialogs/about-dialog.c:603
 msgid "This is an unstable development release."
 msgstr "Dette er en ustabil udviklingsversion."
 
-#: ../app/dialogs/channel-options-dialog.c:144
+#: ../app/dialogs/channel-options-dialog.c:145
 msgid "Channel _name:"
 msgstr "Kanal_navn:"
 
-#: ../app/dialogs/channel-options-dialog.c:173
+#: ../app/dialogs/channel-options-dialog.c:174
 msgid "Initialize from _selection"
 msgstr "Start fra _markering"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:124
+#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:125
 msgid "Indexed Color Conversion"
 msgstr "Indekseret farvekonvertering"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:127
+#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:128
 msgid "Convert Image to Indexed Colors"
 msgstr "Konvertér billede til indekserede farver"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:137
+#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:138
 msgid "C_onvert"
 msgstr "K_onvertér"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:188
+#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:189
 msgid "_Maximum number of colors:"
 msgstr "_Maksimalt antal farver:"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:215
+#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:216
 msgid "_Remove unused colors from colormap"
 msgstr "_Fjern ubrugte farver fra farveafbildning"
 
 #. dithering
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:231 ../app/tools/gimpblendoptions.c:236
+#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:232 ../app/tools/gimpblendoptions.c:247
 msgid "Dithering"
-msgstr "Dithering"
+msgstr "Rastering"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:243
+#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:244
 msgid "Color _dithering:"
-msgstr "Farve_dithering:"
+msgstr "Farve_rastering:"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:258
+#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:259
 msgid "Enable dithering of _transparency"
-msgstr "Aktivér dithering af _gennemsigtighed"
+msgstr "Aktivér rastering af _gennemsigtighed"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:284
+#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:286
 msgid "Converting to indexed colors"
 msgstr "Konverterer til indekserede farver"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:401
+#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:414 ../app/pdb/convert-cmds.c:150
+#, c-format
 msgid "Cannot convert to a palette with more than 256 colors."
 msgstr "Kan ikke konvertere til en palet med mere end 256 farver."
 
-#: ../app/dialogs/desaturate-dialog.c:64
-msgid "Remove Colors"
-msgstr "Fjern farver"
-
-#: ../app/dialogs/desaturate-dialog.c:74
-msgid "_Desaturate"
-msgstr "_Afmætning"
-
-#: ../app/dialogs/desaturate-dialog.c:96
-msgid "Choose shade of gray based on:"
-msgstr "Vælg gråtone baseret på:"
-
-#: ../app/dialogs/dialogs-constructors.c:184 ../app/gui/gui.c:168
-#: ../app/gui/gui-message.c:146
+#: ../app/dialogs/dialogs-constructors.c:184 ../app/gui/gui.c:161
+#: ../app/gui/gui-message.c:148
 msgid "GIMP Message"
-msgstr "Meddelelse fra Gimp'en"
+msgstr "Meddelelse fra Gimp"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:133
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:142
 msgid "Devices"
 msgstr "Enheder"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:137
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:142
+msgid "Device Status"
+msgstr "Enhedsstatus"
+
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:146
 msgid "Errors"
 msgstr "Fejl"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:162
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:171
 msgid "History"
 msgstr "Historik"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:193
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:173
+msgid "Image Templates"
+msgstr "Billedskabeloner"
+
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:194
+msgid "Histogram"
+msgstr "Histogram"
+
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:198
+msgid "Selection Editor"
+msgstr "Markeringsredigering"
+
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:202
 msgid "Undo"
 msgstr "Fortryd"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:203
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:202
+msgid "Undo History"
+msgstr "Fortrydelseshistorik"
+
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:212
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigering"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:209
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:212
+msgid "Display Navigation"
+msgstr "Vis navigering"
+
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:218
 msgid "FG/BG"
 msgstr "For-/baggrund"
 
-#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:111
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:218
+msgid "FG/BG Color"
+msgstr "For-/baggrundsfarve"
+
+#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:110
 #, c-format
 msgid "Fade %s"
 msgstr "Falme %s"
 
-#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:124
+#: ../app/dialogs/fade-dialog.c:123
 msgid "_Fade"
 msgstr "_Falme"
 
@@ -6720,7 +7144,7 @@ msgstr "_Tilstand:"
 msgid "_Opacity:"
 msgstr "_Ugennemsigtighed:"
 
-#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:238
+#: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:253
 msgid "Open layers"
 msgstr "Ã?bn lag"
 
@@ -6732,132 +7156,133 @@ msgstr "Ã?bn placering"
 msgid "Enter location (URI):"
 msgstr "Indtast placering (URI):"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:308 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:351
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:302 ../app/dialogs/file-save-dialog.c:338
 msgid ""
 "The given filename does not have any known file extension. Please enter a "
 "known file extension or select a file format from the file format list."
 msgstr ""
-"Det angivne filnavn slutter ikke med en kendt filendelse. Indtast venligst "
-"en kendt filendelse eller vælg et filformat fra listen over filformater."
+"Det angivne filnavn har ikke en kendt filendelse. Indtast venligst en kendt "
+"filendelse eller vælg et filformat fra listen med filformater."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:393
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:371
 msgid ""
 "Saving remote files needs to determine the file format from the file "
 "extension. Please enter a file extension that matches the selected file "
 "format or enter no file extension at all."
 msgstr ""
-"Gemning af filer på andre maskiner kræver at filformatet afgøres fra "
-"filendelsen. Indtast en filendelse der passer med det valgte filformat eller "
-"undlad helt filendelsen."
+"Gemning af filer på andre maskiner kræver, at filformatet bestemmes ud fra "
+"filendelsen. Indtast en filendelse, der passer med det valgte filformat "
+"eller undlad helt filendelsen."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:453
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:428
 msgid "Extension Mismatch"
-msgstr "Uoverensstemmelse i endelse"
+msgstr "Uoverensstemmelse i filendelse"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:469
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:444
 msgid "The given file extension does not match the chosen file type."
-msgstr "Den angivne filendelse passer ikke med den valgte tilfype."
+msgstr "Den angivne filendelse passer ikke med den valgte filtype."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:473
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:448
 msgid "Do you want to save the image using this name anyway?"
 msgstr "Ã?nsker du at gemme billedet med dette navn alligevel?"
 
-#: ../app/dialogs/grid-dialog.c:81
+#: ../app/dialogs/grid-dialog.c:85
 msgid "Configure Grid"
 msgstr "Konfigurér gitter"
 
-#: ../app/dialogs/grid-dialog.c:82
+#: ../app/dialogs/grid-dialog.c:86
 msgid "Configure Image Grid"
 msgstr "Konfigurér billedgitter"
 
-#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:63
+#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:64
 msgid "Merge Layers"
-msgstr "Forenelse af lag"
+msgstr "Forén lag"
 
-#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:65
+#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:66
 msgid "Layers Merge Options"
 msgstr "Indstillinger for forening af lag"
 
-#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:71
+#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:72
 msgid "_Merge"
 msgstr "_Forén"
 
-#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:90
+#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:91
 msgid "Final, Merged Layer should be:"
 msgstr "Det resulterende forenede lag skal:"
 
 # bemærk at disse kommer lige efter ovenstående
-#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:94
+#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:95
 msgid "Expanded as necessary"
 msgstr "Udvides efter behov"
 
-#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:97
+#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:98
 msgid "Clipped to image"
 msgstr "Beskæres til billede"
 
-#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:100
+#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:101
 msgid "Clipped to bottom layer"
 msgstr "Beskæres til nederste lag"
 
-#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:108
+#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:109
 msgid "_Discard invisible layers"
-msgstr "_Forkast usynlige lag"
+msgstr "_Kassér usynlige lag"
 
 #: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:96
 msgid "Create a New Image"
 msgstr "Opret et nyt billede"
 
 #: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:144
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1894
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2021
 msgid "_Template:"
 msgstr "_Skabelon:"
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:291
+#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:299
 msgid "Confirm Image Size"
 msgstr "Bekræft billedstørrelse"
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:313
-#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:229
+#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:321
+#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:239
 #, c-format
 msgid "You are trying to create an image with a size of %s."
 msgstr "Du forsøger at oprette et billede med en størrelse på %s."
 
-#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:320
+#: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:328
 #, c-format
 msgid ""
 "An image of the chosen size will use more memory than what is configured as "
 "\"Maximum Image Size\" in the Preferences dialog (currently %s)."
 msgstr ""
-"Et billede af den valgte størrelse vil bruge mere hukommelse end der er "
+"Et billede af den valgte størrelse vil bruge mere hukommelse, end der er "
 "konfigureret som \"Maksimal billedstørrelse\" under indstillingerne (aktuelt "
 "%s)."
 
-#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:65
-#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:68
+#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:60
+#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:63
 msgid "Image Properties"
 msgstr "Billedegenskaber"
 
-#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:91
+#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:84
 msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaber"
 
-#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:97
+#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:89
 msgid "Color Profile"
 msgstr "Farveprofil"
 
-#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:103
+#: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:94
 msgid "Comment"
 msgstr "Kommentar"
 
-#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:108
-msgid "dialog-title|Scale Image"
-msgstr "Skalér billede"
+#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:111
+msgctxt "dialog-title"
+msgid "Scale Image"
+msgstr "Skalering af billede"
 
-#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:195
+#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:205
 msgid "Confirm Scaling"
 msgstr "Bekræft skalering"
 
-#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:235
+#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:245
 #, c-format
 msgid ""
 "Scaling the image to the chosen size will make it use more memory than what "
@@ -6868,1021 +7293,1011 @@ msgstr ""
 "der er konfigureret som \"Maksimal billedstørrelse\" under indstillingerne "
 "(aktuelt %s)."
 
-#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:250
+#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:260
 msgid ""
 "Scaling the image to the chosen size will shrink some layers completely away."
 msgstr ""
 "Skalering af billedet til den valgte størrelse vil formindske nogle lag helt "
 "bort."
 
-#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:254
+#: ../app/dialogs/image-scale-dialog.c:264
 msgid "Is this what you want to do?"
-msgstr "Er dette hvad du ønsker at gøre?"
+msgstr "Er dette, hvad du ønsker at gøre?"
 
-#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:50
+#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:49
 msgid "Configure Keyboard Shortcuts"
-msgstr "Konfigurér tastegenveje"
+msgstr "Konfigurér tastaturgenveje"
 
-#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:81
+#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:73
 msgid ""
 "To edit a shortcut key, click on the corresponding row and type a new "
 "accelerator, or press backspace to clear."
 msgstr ""
-"Genvejstaster ændres ved at klikke på en række og indtaste den nye genvej "
+"Genvejstaster ændres ved at klikke på en række og indtaste en ny genvej "
 "eller trykke på slet tilbage-tasten for at rydde."
 
-#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:89
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1566
-msgid "_Save keyboard shortcuts on exit"
-msgstr "_Gem tastegenveje ved afslutning"
+#: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:81
+msgid "S_ave keyboard shortcuts on exit"
+msgstr "_Gem tastaturgenveje ved afslutning"
 
-#: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:82
+#: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:83
 msgid "Add a Mask to the Layer"
 msgstr "Tilføj en maske til laget"
 
-#: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:109
+#: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:110
 msgid "Initialize Layer Mask to:"
-msgstr "Lagets maske starter som:"
+msgstr "Indlæs lagmaske til:"
 
-#: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:139
+#: ../app/dialogs/layer-add-mask-dialog.c:138
 msgid "In_vert mask"
 msgstr "In_vertér maske"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:124
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:125
 msgid "Layer _name:"
-msgstr "_Navn på lag:"
+msgstr " _Navn på lag:"
 
 #. The size labels
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:133
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:987 ../app/tools/gimprectangleoptions.c:611
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:139
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1065
 msgid "Width:"
 msgstr "Bredde:"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:139
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1013 ../app/tools/gimprectangleoptions.c:625
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:145
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1093
 msgid "Height:"
 msgstr "Højde:"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:196
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:202
 msgid "Layer Fill Type"
 msgstr "Fyldtype for lag"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:211
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:217
 msgid "Set name from _text"
 msgstr "Brug navn fra _tekst"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:120
-msgid "Manage Loadable Modules"
-msgstr "Håndtér programudvidelser"
-
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:169
-msgid "Autoload"
-msgstr "Autoindlæs"
-
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:176
-msgid "Module Path"
-msgstr "Udvidelsessti"
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:127
+msgid "Module Manager"
+msgstr "Programudvidelser"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:426
-msgid "<No modules>"
-msgstr "<Ingen moduler>"
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:150
+msgid "You will have to restart GIMP for the changes to take effect."
+msgstr "Du skal genstarte Gimp, før ændringerne træder i kraft."
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:438 ../app/dialogs/module-dialog.c:447
-msgid "On disk"
-msgstr "PÃ¥ disk"
+# for at skelne 'modules' fra 'plug-ins' kalder vi førstnævnte for programudvidelser
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:191
+msgid "Module"
+msgstr "Programudvidelse"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:438
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:464
 msgid "Only in memory"
 msgstr "Kun i hukommelse"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:447
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:469
 msgid "No longer available"
-msgstr "Ingen længere tilgængelig"
-
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:483
-msgid "Load"
-msgstr "Indlæs"
-
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:485
-msgid "Query"
-msgstr "Forespørg"
+msgstr "Ikke længere tilgængelig"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:492
-msgid "Unload"
-msgstr "Frigiv"
-
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:507
-msgid "Purpose:"
-msgstr "Formål:"
-
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:508
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:498
 msgid "Author:"
 msgstr "Forfatter:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:509
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:499
 msgid "Version:"
 msgstr "Version:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:510
-msgid "Copyright:"
-msgstr "Ophavsret:"
-
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:511
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:500
 msgid "Date:"
 msgstr "Dato:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:512
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:501
+msgid "Copyright:"
+msgstr "Ophavsret:"
+
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:502
 msgid "Location:"
 msgstr "Placering:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:513
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:233
-msgid "State:"
-msgstr "Tilstand:"
-
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:514
-msgid "Last error:"
-msgstr "Sidste fejl:"
-
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:515
-msgid "Available types:"
-msgstr "Tilgængelige typer:"
-
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:105
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:108
 msgid "Offset Layer"
 msgstr "Forskyd lag"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:107
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:110
 msgid "Offset Layer Mask"
 msgstr "Forskyd lagmaske"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:109
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:112
 msgid "Offset Channel"
 msgstr "Forskyd kanal"
 
 #. The offset frame
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:115 ../app/dialogs/offset-dialog.c:149
-#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:196 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:268
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:118 ../app/dialogs/offset-dialog.c:152
+#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:197 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:276
 msgid "Offset"
 msgstr "Forskydning"
 
 #. offset, used as a verb
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:124
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:127
 msgid "_Offset"
 msgstr "_Forskyd"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:181 ../app/dialogs/resize-dialog.c:225
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:184 ../app/dialogs/resize-dialog.c:226
 msgid "_X:"
 msgstr "_x:"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:183 ../app/dialogs/resize-dialog.c:226
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:186 ../app/dialogs/resize-dialog.c:227
 msgid "_Y:"
 msgstr "_y:"
 
 # pænere med rigtig punktform
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:210
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:213
 msgid "Offset by x/_2, y/2"
 msgstr "Forskyd med (x/_2, y/2)"
 
 #. The edge behavior frame
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:219
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:222
 msgid "Edge Behavior"
 msgstr "Kantopførsel"
 
 # ved passage af f.eks. den højre, foldes rundt til den venstre (med en modulus-operation)
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:223
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:226
 msgid "_Wrap around"
 msgstr "_Fold omkring"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:226
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:229
 msgid "Fill with _background color"
 msgstr "Udfyld med _baggrundsfarve"
 
-#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:229
+#: ../app/dialogs/offset-dialog.c:232
 msgid "Make _transparent"
 msgstr "Gør _gennemsigtig"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:157
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:156
 msgid "Import a New Palette"
 msgstr "Importér en ny palet"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:167
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:166
 msgid "_Import"
 msgstr "_Importér"
 
 #. The "Source" frame
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:206
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:205
 msgid "Select Source"
 msgstr "Vælg kilde"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:228
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:227
 msgid "I_mage"
 msgstr "_Billede"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:242
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:241
 msgid "Sample _Merged"
 msgstr "Udtag prøve _forenet"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:254
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:253
 msgid "_Selected Pixels only"
-msgstr "Kun _markerede punkter"
+msgstr "Kun _markerede billedpunkter"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:266
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:265
 msgid "Palette _file"
 msgstr "Palet_fil"
 
 #. Palette file name entry
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:295
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:294
 msgid "Select Palette File"
 msgstr "Vælg paletfil"
 
 #. The "Import" frame
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:306
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:305
 msgid "Import Options"
 msgstr "Importeringsindstillinger"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:320
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:319
 msgid "New import"
-msgstr "Ny importering"
+msgstr "Ny import"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:322
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:321
 msgid "Palette _name:"
 msgstr "_Navn på palet:"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:328
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:327
 msgid "N_umber of colors:"
 msgstr "A_ntal farver:"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:341
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:340
 msgid "C_olumns:"
 msgstr "_Kolonner:"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:353
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:352
 msgid "I_nterval:"
 msgstr "_Interval:"
 
 #. The "Preview" frame
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:364
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:363
 msgid "Preview"
 msgstr "Forhåndsvisning"
 
-#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:385
+#: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:384
 msgid "The selected source contains no colors."
 msgstr "Den valgte kilde indeholder ingen farver."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:262
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:267
 msgid "Reset All Preferences"
 msgstr "Nulstil alle indstillinger"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:280
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:285
 msgid "Do you really want to reset all preferences to default values?"
 msgstr "Vil du nulstille alle indstillinger til deres standardværdier?"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:350
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:355
 msgid "You will have to restart GIMP for the following changes to take effect:"
-msgstr ""
-"Du bliver nødt til at genstarte Gimp'en før de følgende ændringer træder i "
-"kraft:"
+msgstr "Du skal genstarte Gimp, før de følgende ændringer træder i kraft:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:489
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:500
 msgid "Configure Input Devices"
 msgstr "Konfigurér inputenheder"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:566
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:577
 msgid ""
 "Your keyboard shortcuts will be reset to default values the next time you "
 "start GIMP."
 msgstr ""
-"Tastegenvejene vil blive nulstillet til standardværdierne næste gang du "
-"starter Gimp'en."
+"Dine tastaturgenveje vil blive nulstillet til standardværdierne, næste gang "
+"du starter Gimp."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:577
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:588
 msgid "Remove all Keyboard Shortcuts"
-msgstr "Fjern alle tastegenveje"
+msgstr "Fjern alle tastaturgenveje"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:599
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:610
 msgid "Do you really want to remove all keyboard shortcuts from all menus?"
-msgstr "Vil du fjerne tastegenvejene fra alle menuer?"
+msgstr "Er du sikker på, at du vil fjerne tastaturgenvejene fra alle menuer?"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:640
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:651
 msgid ""
 "Your window setup will be reset to default values the next time you start "
 "GIMP."
 msgstr ""
-"Vinduesopsætningen vil blive nulstillet til standardværdierne næste gang du "
-"starter Gimp'en."
+"Din vinduesopsætning vil blive nulstillet til standardværdierne næste gang, "
+"du starter Gimp."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:675
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:686
 msgid ""
 "Your input device settings will be reset to default values the next time you "
 "start GIMP."
 msgstr ""
 "Dine indstillinger for inputenheder vil blive nulstillet til "
-"standardværdierne næste gang du starter Gimp'en."
+"standardværdierne, næste gang du starter Gimp."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:710
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:721
 msgid ""
 "Your tool options will be reset to default values the next time you start "
 "GIMP."
 msgstr ""
-"Værktøjsindstillingerne vil blive nulstillet til standardværdierne næste "
-"gang du starter Gimp'en."
+"Dine værktøjsindstillinger vil blive nulstillet til standardværdierne næste "
+"gang, du starter Gimp."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1202
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1289
 msgid "Show _menubar"
 msgstr "Vis m_enulinje"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1205
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1293
 msgid "Show _rulers"
 msgstr "Vis l_inealer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1208
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1296
 msgid "Show scroll_bars"
 msgstr "Vis _rulleskakter"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1211
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1299
 msgid "Show s_tatusbar"
 msgstr "Vis _statuslinje"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1219
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1307
 msgid "Show s_election"
 msgstr "Vis _markering"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1222
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1310
 msgid "Show _layer boundary"
 msgstr "Vis _lagkant"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1225
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1313
 msgid "Show _guides"
 msgstr "Vis _hjælpelinjer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1228
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1316
 msgid "Show gri_d"
 msgstr "Vis _gitter"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1234
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1322
 msgid "Canvas _padding mode:"
 msgstr "Lærred_udfyldningstilstand:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1239
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1327
 msgid "Custom p_adding color:"
 msgstr "_Brugerdefineret udfyldningsfarve:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1240
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1328
 msgid "Select Custom Canvas Padding Color"
 msgstr "Vælg lærredudfyldningsfarve"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1328
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1417
 msgid "Preferences"
 msgstr "Indstillinger"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1444
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2623
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1529
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2780
 msgid "Environment"
 msgstr "Miljø"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1458
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1543
 msgid "Resource Consumption"
-msgstr "Resurseforbrug"
+msgstr "Ressourceforbrug"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1468
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1553
 msgid "Minimal number of _undo levels:"
 msgstr "Minimum antal _fortrydelsesniveauer:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1471
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1556
 msgid "Maximum undo _memory:"
 msgstr "Maksimal fortrydelses_hukommelse:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1474
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1559
 msgid "Tile cache _size:"
-msgstr "Størrelse af flisemellem_lager:"
+msgstr "Størrelse af mellem_lager:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1477
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1562
 msgid "Maximum _new image size:"
 msgstr "Maksimal størrelse af _nyt billede:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1482
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1567
 msgid "Number of _processors to use:"
 msgstr "Antal _processorer som benyttes:"
 
 #. Image Thumbnails
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1487
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1572
 msgid "Image Thumbnails"
 msgstr "Billedminiaturer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1492
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1577
 msgid "Size of _thumbnails:"
-msgstr "Størrelse af _miniaturer:"
+msgstr "_Miniaturestørrelse:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1496
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1581
 msgid "Maximum _filesize for thumbnailing:"
 msgstr "Maksimal _filstørrelse for miniaturer:"
 
 #. File Saving
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1500
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1585
 msgid "Saving Images"
 msgstr "Gemning af billeder"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1503
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1588
 msgid "Confirm closing of unsa_ved images"
 msgstr "Bekræft lukning af _ugemte billeder"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1513
-msgid "Save document _history on exit"
-msgstr "Gem dokument_historik ved afslutning"
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1598
+msgid "Keep record of used files in the Recent Documents list"
+msgstr "Registrér brugte filer i listen med seneste dokumenter"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1522
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1607
 msgid "User Interface"
 msgstr "Brugergrænseflade"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1525
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1610
 msgid "Interface"
 msgstr "Grænseflade"
 
 #. Previews
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1532
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1617
 msgid "Previews"
-msgstr "Eksempler"
+msgstr "Forhåndsvisninger"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1535
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1620
 msgid "_Enable layer & channel previews"
 msgstr "_Aktivér forhåndsvisning for lag og kanaler"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1541
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1626
 msgid "_Default layer & channel preview size:"
-msgstr "Forvalgt størrelse af forhåndsvisning for lag og kanaler:"
+msgstr "F_orvalgt størrelse af forhåndsvisning for lag og kanaler:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1544
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1629
 msgid "Na_vigation preview size:"
 msgstr "Størrelse af forhåndsvisning for _navigeringsvinduer:"
 
 #. Keyboard Shortcuts
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1548
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1633
 msgid "Keyboard Shortcuts"
-msgstr "Tastegenveje"
+msgstr "Tastaturgenveje"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1552
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1637
 msgid "Show menu _mnemonics (access keys)"
 msgstr "Vis menu_genveje"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1555
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1640
 msgid "_Use dynamic keyboard shortcuts"
-msgstr "Benyt _dynamiske tastegenveje"
+msgstr "Benyt _dynamiske tastaturgenveje"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1559
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1644
 msgid "Configure _Keyboard Shortcuts..."
-msgstr "Konfigurér _tastegenveje..."
+msgstr "Konfigurér _tastaturgenveje..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1570
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1651
+msgid "_Save keyboard shortcuts on exit"
+msgstr "_Gem tastaturgenveje ved afslutning"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1655
 msgid "Save Keyboard Shortcuts _Now"
-msgstr "Gem tastegenveje _nu"
+msgstr "Gem tastaturgenveje _nu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1577
-msgid "_Reset Saved Keyboard Shortcuts to Default Values"
-msgstr "_Nulstil gemte tastegenveje til standardværdier"
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1662
+msgid "_Reset Keyboard Shortcuts to Default Values"
+msgstr "_Nulstil tastaturgenveje til standardværdier."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1587
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1671
 msgid "Remove _All Keyboard Shortcuts"
-msgstr "Fjern _alle tastegenveje"
+msgstr "Fjern _alle tastaturgenveje"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1599
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1638
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1683
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1722
 msgid "Theme"
 msgstr "Tema"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1608
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1692
 msgid "Select Theme"
 msgstr "Vælg tema"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1690
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1774
 msgid "Reload C_urrent Theme"
 msgstr "Genindlæs _aktuelt tema"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1702
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1786
 msgid "Help System"
 msgstr "Hjælpesystem"
 
 #. General
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1714
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1765
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1952
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:188
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1798
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1892
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2079
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:189
 msgid "General"
 msgstr "Generelt"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1717
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1801
 msgid "Show _tooltips"
-msgstr "Vis værktøjs_tip"
+msgstr "Vis værktøjs_tips"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1720
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1804
 msgid "Show help _buttons"
 msgstr "Vis _hjælpeknapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1723
-msgid "Show tips on _startup"
-msgstr "Vis tip ved _start"
+# Ingen af KLIDs forslag giver mening her. Forslag?
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1817
+msgid "Use the online version"
+msgstr "Brug versionen på nettet"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1818
+msgid "Use a locally installed copy"
+msgstr "Brug en lokalt installeret kopi"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1819
+msgid "User manual:"
+msgstr "Brugermanual:"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1826
+msgid "There's a local installation of the user manual."
+msgstr "Der findes en lokal installation af brugermanualen"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1831
+msgid "The user manual is not installed locally."
+msgstr "Brugermanualen er ikke installeret lokalt."
 
 #. Help Browser
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1727
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1854
 msgid "Help Browser"
 msgstr "Hjælpefremviser"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1731
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1858
 msgid "H_elp browser to use:"
 msgstr "Hjælpe_fremviser der skal anvendes:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1736
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1863
 msgid "Web Browser"
 msgstr "Webbrowser"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1740
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1867
 msgid "_Web browser to use:"
 msgstr "_Webbrowser der skal anvendes:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1768
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1895
 msgid "_Save tool options on exit"
 msgstr "_Gem værktøjsindstillinger ved afslutning"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1772
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1899
 msgid "Save Tool Options _Now"
 msgstr "Gem værktøjsindstillinger _nu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1779
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1906
 msgid "_Reset Saved Tool Options to Default Values"
 msgstr "_Nulstil gemte værktøjsindstillinger til standardværdier"
 
 #. Snapping Distance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1789
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1916
 msgid "Guide & Grid Snapping"
 msgstr "Hjælpelinje- og gitterlåsning"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1794
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1921
 msgid "_Snap distance:"
 msgstr "_LÃ¥seafstand:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1802
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1929
 msgid "Default _interpolation:"
 msgstr "Forvalgt _interpolering:"
 
 #. Global Brush, Pattern, ...
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1809
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1936
 msgid "Paint Options Shared Between Tools"
 msgstr "Delte maleindstillinger mellem værktøjer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1822
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1949
 msgid "Move Tool"
 msgstr "Flytteværktøj"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1826
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1953
 msgid "Set layer or path as active"
 msgstr "Gør lag eller bane aktiv"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1839
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1966 ../app/widgets/gimptoolbox.c:633
 msgid "Toolbox"
 msgstr "Værktøjskasse"
 
 #. Appearance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1851
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2025
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:196
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1978
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2152
+#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:204
 msgid "Appearance"
 msgstr "Udseende"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1855
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1982
 msgid "Show _foreground & background color"
 msgstr "Vis _forgrunds- og baggrundsfarve"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1859
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1986
 msgid "Show active _brush, pattern & gradient"
 msgstr "Vis aktive _pensler, mønstre og farveovergange"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1863
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1990
 msgid "Show active _image"
 msgstr "Vis aktivt _billede"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1876
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2003
 msgid "Default New Image"
 msgstr "Nyt standardbillede"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1879
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2006
 msgid "Default Image"
 msgstr "Standardbillede"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1916
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2043
 msgid "Default Image Grid"
 msgstr "Standardbilledgitter"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1919
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2046
 msgid "Default Grid"
 msgstr "Standardgitter"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1940
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2067
 msgid "Image Windows"
 msgstr "Billedvinduer"
 
 # skal synkroniseres
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1955
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2082
 msgid "Use \"_Dot for dot\" by default"
-msgstr "Benyt som standard \"_punkt for punkt\""
+msgstr "Benyt \"_punkt for punkt\" som standard"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1961
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2088
 msgid "Marching _ants speed:"
 msgstr "Marcherende _myrers fart:"
 
 #. Zoom & Resize Behavior
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1965
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2092
 msgid "Zoom & Resize Behavior"
 msgstr "Zoom og størrelsesændring"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1969
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2096
 msgid "Resize window on _zoom"
 msgstr "Tilpas vinduesstørrelse ved _zoom"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1972
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2099
 msgid "Resize window on image _size change"
 msgstr "Tilpas vinduesstørrelse ved ændring af _billedstørrelse"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1978
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2105
 msgid "Fit to window"
 msgstr "Tilpas til vindue"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1980
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2107
 msgid "Initial zoom _ratio:"
 msgstr "Startzoomforhold:"
 
 #. Space Bar
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1984
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2111
 msgid "Space Bar"
 msgstr "Mellemrumstast"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1990
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2117
 msgid "_While space bar is pressed:"
 msgstr "_Mens mellemrumstasten er holdt inde:"
 
 #. Mouse Pointers
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1994
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2121
 msgid "Mouse Pointers"
 msgstr "Musemarkører"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1998
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2125
 msgid "Show _brush outline"
 msgstr "Vis _penselomrids"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2001
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2128
 msgid "Show pointer for paint _tools"
 msgstr "Vis markør for male_værktøjer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2007
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2134
 msgid "Pointer _mode:"
 msgstr "Markør_tilstand:"
 
 # -udseende dækker
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2010
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2137
 msgid "Pointer re_ndering:"
 msgstr "Markør_udseende:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2022
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2149
 msgid "Image Window Appearance"
 msgstr "Udseende af billedvinduer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2033
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2160
 msgid "Default Appearance in Normal Mode"
 msgstr "Standardudseende i normal tilstand"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2038
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2165
 msgid "Default Appearance in Fullscreen Mode"
 msgstr "Forvalgt udseende i fuldskærmstilstand"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2047
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2174
 msgid "Image Title & Statusbar Format"
 msgstr "Billedtitel og statuslinjeformat"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2050
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2177
 msgid "Title & Status"
 msgstr "Titel og status"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2068
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2195
 msgid "Current format"
 msgstr "Aktuelt format"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2069
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2196
 msgid "Default format"
 msgstr "Standardformat"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2070
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2197
 msgid "Show zoom percentage"
 msgstr "Vis zoomprocent"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2071
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2198
 msgid "Show zoom ratio"
 msgstr "Vis zoomforhold"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2072
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2199
 msgid "Show image size"
 msgstr "Vis billedstørrelse"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2085
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2212
 msgid "Image Title Format"
 msgstr "Titelformat for billeder"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2087
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2214
 msgid "Image Statusbar Format"
-msgstr "Statuslinjeformatet for billeder"
+msgstr "Statuslinjeformat for billeder"
 
 # ikke "skærm" her
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2172
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2299
 msgid "Display"
 msgstr "Fremvisning"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2188
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2315
 msgid "_Check style:"
 msgstr "Tern_stil:"
 
 # "check" betyder "tern" her
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2191
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2318
 msgid "Check _size:"
 msgstr "Tern_størrelse:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2194
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2321
 msgid "Monitor Resolution"
 msgstr "Skærmopløsning"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2198
-#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:123 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:261
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:293
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2325
+#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:124 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:269
+#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:301
 msgid "Pixels"
 msgstr "Billedpunkter"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2220
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:461
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2347
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:476
 msgid "ppi"
 msgstr "ppi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2236
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2363
 #, c-format
 msgid "_Detect automatically (currently %d Ã? %d ppi)"
 msgstr "_Bestem automatisk (i øjeblikket %d � %d ppi)"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2256
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2383
 msgid "_Enter manually"
 msgstr "_Indtast manuelt"
 
 # dette er bydemåde
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2271
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2398
 msgid "C_alibrate..."
 msgstr "_Kalibrér..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2293
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2421
 msgid "Color Management"
 msgstr "Farvestyring"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2313
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2441
 msgid "_RGB profile:"
 msgstr "_RGB-profil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2314
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2442
 msgid "Select RGB Color Profile"
 msgstr "Vælg RGB-farveprofil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2315
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2443
 msgid "_CMYK profile:"
 msgstr "_CMYK-profil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2316
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2444
 msgid "Select CMYK Color Profile"
 msgstr "Vælg CMYK-farveprofil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2317
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2445
 msgid "_Monitor profile:"
 msgstr "_Skærmprofil:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2318
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2446
 msgid "Select Monitor Color Profile"
 msgstr "Vælg skærmfarveprofil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2319
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2447
 msgid "_Print simulation profile:"
 msgstr "Profil til _udskriftssimulering:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2320
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2448
 msgid "Select Printer Color Profile"
 msgstr "Vælg printerfarveprofil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2329
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2459
 msgid "_Mode of operation:"
 msgstr "_Arbejdstilstand:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2355
-msgid "_Try to obtain the monitor profile from the X server"
-msgstr "_Forsøg at skaffe skærmprofil fra X-serveren"
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2489
+msgid "_Try to use the system monitor profile"
+msgstr "_Forsøg at bruge systemets skærmprofil"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2366
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2499
 msgid "_Display rendering intent:"
 msgstr "Farvetilpasning for _skærm:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2374
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2508
 msgid "_Softproof rendering intent:"
 msgstr "Farvetilpasning for _udskriftssimulering:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2384
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2521
+msgid "Mark out of gamut colors"
+msgstr "Markér farver uden for farveskala"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2526
+msgid "Select Warning Color"
+msgstr "Markér advarselsfarve"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2539
 msgid "File Open behaviour:"
 msgstr "Opførsel ved filåbning:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2394
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2551
 msgid "Input Devices"
 msgstr "Inputenheder"
 
 #. Extended Input Devices
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2404
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2561
 msgid "Extended Input Devices"
 msgstr "Udvidede inputenheder"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2408
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2565
 msgid "Configure E_xtended Input Devices..."
 msgstr "Konfigurér _udvidede inputenheder..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2415
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2572
 msgid "_Save input device settings on exit"
-msgstr "_Gem enhedsindstilinger ved afslutning"
+msgstr "_Gem indstillinger for inputenheder ved afslutning"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2419
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2576
 msgid "Save Input Device Settings _Now"
-msgstr "Gem enhedsindstillinger _nu"
+msgstr "Gem indstillinger for inputenheder _nu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2426
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2583
 msgid "_Reset Saved Input Device Settings to Default Values"
-msgstr "_Nulstil gemte enhedsindstillinger til standardværdier"
+msgstr "_Nulstil gemte indstillinger for inputenheder til standardværdier"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2441
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2598
 msgid "Additional Input Controllers"
 msgstr "Yderligere inputcontrollere"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2444
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2601
 msgid "Input Controllers"
 msgstr "Inputcontrollere"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2460
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2617
 msgid "Window Management"
 msgstr "Vindueshåndtering"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2469
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2626
 msgid "Window Manager Hints"
 msgstr "Hint til vindueshåndtering"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2475
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2632
 msgid "Hint for the _toolbox:"
 msgstr "Hint til _værktøjskassen:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2479
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2636
 msgid "Hint for other _docks:"
 msgstr "Hint til andre _dokke:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2484
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2641
 msgid "Toolbox and other docks are transient to the active image window"
-msgstr "Værktøjskasse og andre dokke er underordnede det aktive billedvindue"
+msgstr "Værktøjskasse og andre dokker er underordnede det aktive billedvindue"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2489
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2646
 msgid "Focus"
 msgstr "Fokus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2493
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2650
 msgid "Activate the _focused image"
 msgstr "Aktivér det _fokuserede billede"
 
 #. Window Positions
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2497
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2654
 msgid "Window Positions"
 msgstr "Vinduesplaceringer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2500
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2657
 msgid "_Save window positions on exit"
 msgstr "_Gem vinduesplaceringer ved afslutning"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2504
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2661
 msgid "Save Window Positions _Now"
 msgstr "Gem vinduesplaceringer _nu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2511
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2668
 msgid "_Reset Saved Window Positions to Default Values"
 msgstr "_Nulstil gemte vinduesplaceringer til standardværdier"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2526
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2683
 msgid "Folders"
 msgstr "Mapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2546
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2703
 msgid "Temporary folder:"
 msgstr "Midlertidig mappe:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2547
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2704
 msgid "Select Folder for Temporary Files"
 msgstr "Vælg mappe til midlertidige filer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2551
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2708
 msgid "Swap folder:"
 msgstr "Swap-mappe:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2552
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2709
 msgid "Select Swap Folder"
 msgstr "Vælg mappe til swap"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2587
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2744
 msgid "Brush Folders"
 msgstr "Penselmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2589
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2746
 msgid "Select Brush Folders"
 msgstr "Vælg mapper til pensler"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2591
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2748
 msgid "Pattern Folders"
 msgstr "Mønstermapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2593
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2750
 msgid "Select Pattern Folders"
 msgstr "Vælg mapper til mønstre"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2595
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2752
 msgid "Palette Folders"
 msgstr "Paletmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2597
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2754
 msgid "Select Palette Folders"
 msgstr "Vælg mapper til paletter"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2599
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2756
 msgid "Gradient Folders"
-msgstr "Farveovergangesmapper"
+msgstr "Farveovergangsmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2601
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2758
 msgid "Select Gradient Folders"
 msgstr "Vælg mapper til farveovergange"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2603
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2760
 msgid "Font Folders"
 msgstr "Skrifttypemapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2605
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2762
 msgid "Select Font Folders"
 msgstr "Vælg skrifttypemapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2607
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2764
 msgid "Plug-In Folders"
 msgstr "Udvidelsesmodulmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2609
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2766
 msgid "Select Plug-In Folders"
 msgstr "Vælg mapper til udvidelsesmoduler"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2611
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2768
 msgid "Scripts"
 msgstr "Programmer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2611
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2768
 msgid "Script-Fu Folders"
 msgstr "Script-Fu-mapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2613
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2770
 msgid "Select Script-Fu Folders"
 msgstr "Vælg Script-Fu-mapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2615
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2772
 msgid "Module Folders"
 msgstr "Programudvidelsesmapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2617
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2774
 msgid "Select Module Folders"
 msgstr "Vælg mapper til programudvidelser"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2619
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2776
 msgid "Interpreters"
 msgstr "Fortolkere"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2619
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2776
 msgid "Interpreter Folders"
 msgstr "Fortolkermapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2621
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2778
 msgid "Select Interpreter Folders"
 msgstr "Vælg mapper til fortolkere"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2623
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2780
 msgid "Environment Folders"
 msgstr "Miljømapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2625
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2782
 msgid "Select Environment Folders"
 msgstr "Vælg mapper til miljø"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2627
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2784
 msgid "Themes"
 msgstr "Temaer"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2627
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2784
 msgid "Theme Folders"
 msgstr "Temamapper"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2629
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2786
 msgid "Select Theme Folders"
 msgstr "Vælg mapper til temaer"
 
@@ -7891,36 +8306,36 @@ msgid "Print Size"
 msgstr "Udskriftsstørrelse"
 
 #. the image size labels
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:165 ../app/widgets/gimpsizebox.c:200
+#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:165 ../app/widgets/gimpsizebox.c:202
 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:161
 msgid "_Width:"
 msgstr "_Bredde:"
 
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:172 ../app/widgets/gimpsizebox.c:204
+#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:172 ../app/widgets/gimpsizebox.c:206
 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:168
 msgid "H_eight:"
 msgstr "_Højde:"
 
 #. the resolution labels
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:220 ../app/widgets/gimpsizebox.c:263
+#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:222 ../app/widgets/gimpsizebox.c:264
 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:288
 msgid "_X resolution:"
-msgstr "_x-opløsning:"
+msgstr "_X-opløsning:"
 
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:227 ../app/widgets/gimpsizebox.c:266
+#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:229 ../app/widgets/gimpsizebox.c:267
 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:295
 msgid "_Y resolution:"
-msgstr "_y-opløsning:"
+msgstr "_Y-opløsning:"
 
-#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:238 ../app/widgets/gimpsizebox.c:259
+#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:240 ../app/widgets/gimpsizebox.c:260
 #: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:308
 #, c-format
 msgid "pixels/%a"
-msgstr "punkter/%a"
+msgstr "billedpunkter/%a"
 
 #: ../app/dialogs/quit-dialog.c:106
 msgid "Quit GIMP"
-msgstr "Afslut Gimp'en"
+msgstr "Afslut Gimp"
 
 #: ../app/dialogs/quit-dialog.c:106
 msgid "Close All Images"
@@ -7928,11 +8343,11 @@ msgstr "Luk alle billeder"
 
 #: ../app/dialogs/quit-dialog.c:165
 msgid "If you quit GIMP now, these changes will be lost."
-msgstr "Hvis du afslutter Gimp'en nu, vil disse ændringer gå tabt."
+msgstr "Hvis du afslutter Gimp nu, vil disse ændringer gå tabt."
 
 #: ../app/dialogs/quit-dialog.c:168
 msgid "If you close these images now, changes will be lost."
-msgstr "Hvis du afslutter Gimp'en nu, vil ændringer gå tabt."
+msgstr "Hvis du afslutter Gimp nu, vil ændringer gå tabt."
 
 #: ../app/dialogs/quit-dialog.c:216
 #, c-format
@@ -7943,17 +8358,17 @@ msgstr[1] "Der er %d billeder med ugemte ændringer:"
 
 #: ../app/dialogs/quit-dialog.c:238
 msgid "_Discard Changes"
-msgstr "_Forkast ændringer"
+msgstr "_Kassér ændringer"
 
 #: ../app/dialogs/resize-dialog.c:119
 msgid "Canvas Size"
 msgstr "Lærredstørrelse"
 
-#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:130 ../app/dialogs/scale-dialog.c:110
+#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:130 ../app/dialogs/scale-dialog.c:109
 msgid "Layer Size"
 msgstr "Lagstørrelse"
 
-#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:293
+#: ../app/dialogs/resize-dialog.c:294
 msgid "Resize _layers:"
 msgstr "�ndr _lagstørrelser:"
 
@@ -7974,7 +8389,7 @@ msgid "_Vertical:"
 msgstr "_Lodret:"
 
 #. Image size frame
-#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:99 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:139
+#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:98 ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:139
 msgid "Image Size"
 msgstr "Billedstørrelse"
 
@@ -7989,60 +8404,69 @@ msgstr "I_nterpolering:"
 #: ../app/dialogs/scale-dialog.c:206
 msgid ""
 "Indexed color layers are always scaled without interpolation. The chosen "
-"interpolation type will affect channels and masks only."
+"interpolation type will affect channels and layer masks only."
 msgstr ""
 "Indekserede farvelag bliver altid skaleret uden interpolering. Den valgte "
-"interpoleringstype vil kun påvirke kanaler og masker."
+"interpoleringstype vil kun påvirke kanaler og lagmasker."
 
 #: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:102
 msgid "Choose Stroke Style"
 msgstr "Vælg bestrygningsstil"
 
-#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:214
+#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:225
 msgid "Paint tool:"
 msgstr "Maleværktøj:"
 
+#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:246
+msgid "_Emulate brush dynamics"
+msgstr "_Efterlign penseldynamik"
+
 #: ../app/dialogs/tips-dialog.c:89
-msgid "Your GIMP tips file appears to be missing!"
-msgstr "Din fil med tips til Gimp'en ser ud til at mangle!"
+msgid "The GIMP tips file is empty!"
+msgstr "Filen med tips til Gimp er tom\""
 
-#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:91
+#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:93
+msgid "The GIMP tips file appears to be missing!"
+msgstr "Filen med tips til Gimp ser ud til at mangle!"
+
+#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:95
 #, c-format
 msgid "There should be a file called '%s'. Please check your installation."
-msgstr "Der burde være en fil med navnet %s. Kontrollér din installation."
+msgstr "Der burde være en fil med navnet \"%s\". Kontrollér din installation."
 
-#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:97
+#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:101
 msgid "The GIMP tips file could not be parsed!"
-msgstr "Tipsfilen til Gimp'en kunne ikke fortolkes!"
+msgstr "Filen med tips til Gimp kunne ikke fortolkes!"
 
-#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:130
+#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:129
 msgid "GIMP Tip of the Day"
-msgstr "Dagens tip til Gimp'en"
-
-#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:182
-msgid "Show tip next time GIMP starts"
-msgstr "Vis tip næste gang Gimp'en starter"
+msgstr "Dagens tip til Gimp"
 
-#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:206
+#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:135
 msgid "_Previous Tip"
 msgstr "_Forrige tip"
 
-#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:215
+#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:141
 msgid "_Next Tip"
 msgstr "_Næste tip"
 
+#. a link to the related section in the user manual
+#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:194
+msgid "Learn more"
+msgstr "Læs mere"
+
 #. This is a special string to specify the language identifier to
 #. look for in the gimp-tips.xml file. Please translate the C in it
 #. according to the name of the po file used for gimp-tips.xml.
 #. E.g. for the german translation, that would be "tips-locale:de".
 #.
-#: ../app/dialogs/tips-parser.c:191
+#: ../app/dialogs/tips-parser.c:188
 msgid "tips-locale:C"
 msgstr "tips-locale:da"
 
 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:85
 msgid "GIMP User Installation"
-msgstr "Gimp - brugerinstallation"
+msgstr "Gimp brugerinstallation"
 
 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:94
 msgid "User installation failed!"
@@ -8050,44 +8474,42 @@ msgstr "Brugerinstallation mislykkedes!"
 
 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:96
 msgid "The GIMP user installation failed; see the log for details."
-msgstr ""
-"Brugerinstallationen til Gimp'en mislykkedes; se venligst loggen for "
-"detaljer."
+msgstr "Gimp brugerinstallation mislykkedes; se venligst loggen for detaljer."
 
 #: ../app/dialogs/user-install-dialog.c:99
 msgid "Installation Log"
 msgstr "Installationslog"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-export-dialog.c:54
+#: ../app/dialogs/vectors-export-dialog.c:55
 msgid "Export Path to SVG"
 msgstr "Eksportér bane til SVG"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-export-dialog.c:89
+#: ../app/dialogs/vectors-export-dialog.c:90
 msgid "Export the active path"
 msgstr "Eksportér den aktive bane"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-export-dialog.c:90
+#: ../app/dialogs/vectors-export-dialog.c:91
 msgid "Export all paths from this image"
 msgstr "Eksportér alle baner fra dette billede"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:57
+#: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:58
 msgid "Import Paths from SVG"
 msgstr "Importér bane fra SVG"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:91
-#: ../app/widgets/gimpprofilechooserdialog.c:149
+#: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:92
+#: ../app/widgets/gimpprofilechooserdialog.c:132
 msgid "All files (*.*)"
 msgstr "Alle filer (*.*)"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:96
+#: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:97
 msgid "Scalable SVG image (*.svg)"
 msgstr "Skalérbare SVG-billeder (*.svg)"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:107
+#: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:108
 msgid "_Merge imported paths"
 msgstr "_Forén importerede baner"
 
-#: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:117
+#: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:118
 msgid "_Scale imported paths to fit image"
 msgstr "_Skalér importerede baner til billede"
 
@@ -8107,78 +8529,91 @@ msgstr "Værktøjsikon med sigtekorn"
 msgid "Crosshair only"
 msgstr "Kun sigtekorn"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:55
+#: ../app/display/display-enums.c:85
 msgid "From theme"
 msgstr "Fra tema"
 
 # "check" betyder "tern"
-#: ../app/display/display-enums.c:56
+#: ../app/display/display-enums.c:86
 msgid "Light check color"
 msgstr "Lys ternfarve"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:57
+#: ../app/display/display-enums.c:87
 msgid "Dark check color"
 msgstr "Mørk ternfarve"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:58
+#: ../app/display/display-enums.c:88
 msgid "Custom color"
 msgstr "Brugerdefineret farve"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:86
+#: ../app/display/display-enums.c:116
 msgid "No action"
 msgstr "Ingen handling"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:87
+#: ../app/display/display-enums.c:117
 msgid "Pan view"
-msgstr "Panorér visning"
+msgstr "Panoreringsvisning"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:88
+#: ../app/display/display-enums.c:118
 msgid "Switch to Move tool"
 msgstr "Skift til flytteværktøjet"
 
-#: ../app/display/gimpdisplay-handlers.c:153
+#: ../app/display/display-enums.c:145
+msgid "quality|Low"
+msgstr "kvalitet|lav"
+
+#: ../app/display/display-enums.c:146
+msgid "quality|High"
+msgstr "kvalitet|høj"
+
+#: ../app/display/gimpdisplay-handlers.c:160
 #, c-format
 msgid "Image saved to '%s'"
-msgstr "Billed gemt i \"%s\""
+msgstr "Billede gemt i \"%s\""
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:852
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1035
 msgid "Access the image menu"
 msgstr "Tilgå billedmenuen"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:961
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1140
 msgid "Zoom image when window size changes"
 msgstr "Zoom billede når vinduesstørrelsen ændrer sig"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1011
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1190
 msgid "Navigate the image display"
 msgstr "Navigér billedvisningen"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:125
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:202
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1285
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1375 ../app/widgets/gimptoolbox.c:222
+msgid "Drop image files here to open them"
+msgstr "Træk billeder hertil for at åbne dem "
+
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:147
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:224
 #, c-format
 msgid "Close %s"
 msgstr "Luk %s"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:137
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:159
 msgid "Do_n't Save"
 msgstr "Gem _ikke"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:209
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:231
 #, c-format
 msgid "Save the changes to image '%s' before closing?"
 msgstr "Gem ændringerne i billedet \"%s\" før lukning?"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:232
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:254
 #, c-format
 msgid "If you don't save the image, changes from the last hour will be lost."
 msgid_plural ""
 "If you don't save the image, changes from the last %d hours will be lost."
 msgstr[0] ""
-"Hvis du ikke gemmer billedet, vil ændringer fra den sidste time gå tabt."
+"Hvis du ikke gemmer billedet, vil ændringer fra den seneste time gå tabt."
 msgstr[1] ""
-"Hvis du ikke gemmer billedet, vil ændringer fra de sidste %d timer gå tabt."
+"Hvis du ikke gemmer billedet, vil ændringer fra de seneste %d timer gå tabt."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:242
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:264
 #, c-format
 msgid ""
 "If you don't save the image, changes from the last hour and %d minute will "
@@ -8187,182 +8622,206 @@ msgid_plural ""
 "If you don't save the image, changes from the last hour and %d minutes will "
 "be lost."
 msgstr[0] ""
-"Hvis du ikke gemmer billedet, vil ændringer fra den sidste time og %d minut "
+"Hvis du ikke gemmer billedet, vil ændringer fra den seneste time og %d minut "
 "gå tabt."
 msgstr[1] ""
-"Hvis du ikke gemmer billedet, vil ændringer fra den sidste time og %d "
+"Hvis du ikke gemmer billedet, vil ændringer fra den seneste time og %d "
 "minutter gå tabt."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:253
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:275
 #, c-format
 msgid "If you don't save the image, changes from the last minute will be lost."
 msgid_plural ""
 "If you don't save the image, changes from the last %d minutes will be lost."
 msgstr[0] ""
-"Hvis du ikke gemmer billedet, vil ændringer fra det sidste minut gå tabt."
+"Hvis du ikke gemmer billedet, vil ændringer fra det seneste minut gå tabt."
 msgstr[1] ""
-"Hvis du ikke gemmer billedet, vil ændringer fra de sidste %d minutter gå "
+"Hvis du ikke gemmer billedet, vil ændringer fra de seneste %d minutter gå "
 "tabt."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:200
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:500
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:553
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:255
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:587
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:658
 msgid "Drop New Layer"
 msgstr "Drop nyt lag"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:246
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:301
 msgid "Drop New Path"
 msgstr "Drop ny bane"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:439
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:752
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:497
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:719
 msgid "Drop layers"
 msgstr "Drop lag"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:541
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:834 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:355
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:648
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:801 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:361
 msgid "Dropped Buffer"
 msgstr "Droppet mellemlager"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:78
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:75
 msgid "Color Display Filters"
 msgstr "Farvefremvisningsfiltre"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:81
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:78
 msgid "Configure Color Display Filters"
 msgstr "Konfigurér farvefremvisningsfiltre"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-layer-select.c:122
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-layer-select.c:120
 msgid "Layer Select"
 msgstr "Vælg lag"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale.c:598
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:114
 msgid "Zoom Ratio"
 msgstr "Zoomforhold"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale.c:600
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:116
 msgid "Select Zoom Ratio"
 msgstr "Vælg zoomforhold"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale.c:643
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:159
 msgid "Zoom ratio:"
 msgstr "Zoomforhold:"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale.c:668
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:184
 msgid "Zoom:"
 msgstr "Zoom:"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:226
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:233
 msgid "RGB-empty"
 msgstr "RGB-tom"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:229
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:236
 msgid "grayscale-empty"
 msgstr "gråtone-tom"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:229
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:236
 msgid "grayscale"
 msgstr "gråtoner"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:232
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:239
 msgid "indexed-empty"
 msgstr "indekseret-tom"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:232
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:239
 msgid "indexed"
 msgstr "indekseret"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:286
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:293
 msgid "(modified)"
 msgstr "(ændret)"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:291
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:298
 msgid "(clean)"
 msgstr "(ren)"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:330
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:342
-#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:782
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:346
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:359
+#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:805
 msgid "(none)"
 msgstr "(ingen)"
 
-#: ../app/display/gimpstatusbar.c:221
-msgid "Cancel"
-msgstr "Annullér"
-
-#: ../app/display/gimpstatusbar.c:458
-msgid "Other..."
-msgstr "Anden..."
+#: ../app/display/gimpstatusbar.c:346
+#, c-format
+msgid "Cancel <i>%s</i>"
+msgstr "Annullér <i>%s</i>"
 
-#: ../app/file/file-open.c:124 ../app/file/file-save.c:112
+#: ../app/file/file-open.c:131 ../app/file/file-save.c:111
+#, c-format
 msgid "Not a regular file"
 msgstr "Ikke en almindelig fil"
 
-#: ../app/file/file-open.c:169
-msgid "Plug-In returned SUCCESS but did not return an image"
-msgstr "Udvidelsesmodul returnerede SUCCESS, men returnerede ikke et billede"
+#: ../app/file/file-open.c:183
+#, c-format
+msgid "%s plug-in returned SUCCESS but did not return an image"
+msgstr ""
+"Udvidelsesmodulet %s returnerede SUCCES, men returnerede ikke et billede"
 
-#: ../app/file/file-open.c:177
-msgid "Plug-In could not open image"
-msgstr "Udvidelsesmodul kunne ikke åbne billede"
+#: ../app/file/file-open.c:194
+#, c-format
+msgid "%s plug-In could not open image"
+msgstr "Udvidelsesmodulet %s kunne ikke åbne billede"
 
-#: ../app/file/file-open.c:449
+#: ../app/file/file-open.c:455
+#, c-format
 msgid "Image doesn't contain any layers"
 msgstr "Billede indeholder ikke nogen synlige lag"
 
-#: ../app/file/file-open.c:495
+#: ../app/file/file-open.c:505
 #, c-format
 msgid "Opening '%s' failed: %s"
-msgstr "Ã?bning af \"%s\" mislykkedes: %s"
-
-#: ../app/file/file-save.c:193
-msgid "Plug-In could not save image"
-msgstr "Udvidelsesmodul kunne ikke gemme billede"
+msgstr "Ã?bning af \"%s\" fejlede: %s"
 
-#: ../app/file/file-utils.c:127
-msgid "Invalid character sequence in URI"
-msgstr "Ugyldig tegnsekvens i URI"
+#: ../app/file/file-open.c:613
+msgid ""
+"Color management has been disabled. It can be enabled again in the "
+"Preferences dialog."
+msgstr ""
+"Farvehåndtering er deaktiveret. Det kan aktiveres igen i indstillingerne."
 
-#: ../app/file/file-utils.c:144
+#: ../app/file/file-procedure.c:200
 #, c-format
-msgid "URI scheme '%s:' is not supported"
-msgstr "URI-typen \"%s:\" er ikke understøttet"
-
-#: ../app/file/file-utils.c:358
 msgid "Unknown file type"
 msgstr "Ukendt filtype"
 
-#: ../app/gui/splash.c:114
-msgid "GIMP Startup"
-msgstr "Start af Gimp'en"
+#: ../app/file/file-save.c:192
+#, c-format
+msgid "%s plug-in could not save image"
+msgstr "Udvidelsesmodulet %s kunne ikke gemme billede"
 
-#: ../app/gui/themes.c:231 ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:485
+#: ../app/file/file-utils.c:74
 #, c-format
-msgid "Writing '%s'\n"
-msgstr "Skriver \"%s\"\n"
+msgid "'%s:' is not a valid URI scheme"
+msgstr "\"%s:\" er ikke et gyldigt URI-valg"
 
-#: ../app/gui/themes.c:285
+#: ../app/file/file-utils.c:88 ../app/file/file-utils.c:122
 #, c-format
-msgid "Adding theme '%s' (%s)\n"
-msgstr "Tilføjer temaet \"%s\" (%s)\n"
+msgid "Invalid character sequence in URI"
+msgstr "Ugyldig tegnsekvens i URI"
+
+#: ../app/gegl/gimpcurvesconfig.c:384
+#, c-format
+msgid "not a GIMP Curves file"
+msgstr "ikke en Gimp-kurvefil"
+
+#: ../app/gegl/gimpcurvesconfig.c:398 ../app/gegl/gimplevelsconfig.c:711
+#, c-format
+msgid "parse error"
+msgstr "fortolkningsfejl"
+
+#: ../app/gegl/gimplevelsconfig.c:664
+#, c-format
+msgid "not a GIMP Levels file"
+msgstr "ikke en niveaufil til Gimp"
+
+#. initialize the document history
+#: ../app/gui/gui.c:426
+msgid "Documents"
+msgstr "Dokumenter"
+
+#: ../app/gui/splash.c:116
+msgid "GIMP Startup"
+msgstr "Opstart af Gimp"
 
 #: ../app/paint/gimpairbrush.c:69 ../app/tools/gimpairbrushtool.c:54
 msgid "Airbrush"
 msgstr "Sprøjtepensel"
 
-#: ../app/paint/gimpbrushcore.c:349
+#: ../app/paint/gimpbrushcore.c:353
+#, c-format
 msgid "No brushes available for use with this tool."
 msgstr "Ingen pensler tilgængelige til dette værktøj."
 
-#: ../app/paint/gimpclone.c:100 ../app/tools/gimpclonetool.c:61
+#: ../app/paint/gimpclone.c:99 ../app/tools/gimpclonetool.c:61
 msgid "Clone"
 msgstr "Kloning"
 
-#: ../app/paint/gimpclone.c:141
+#: ../app/paint/gimpclone.c:140
+#, c-format
 msgid "No patterns available for use with this tool."
-msgstr "Ingen mønstre tilgængelige til dette værktøj."
+msgstr "Ingen mønstre tilgængelige til brug med dette værktøj."
 
-#: ../app/paint/gimpconvolve.c:121
+#: ../app/paint/gimpconvolve.c:77
 msgid "Convolve"
 msgstr "Konturændring"
 
@@ -8374,11 +8833,12 @@ msgstr "Lysne/brænde"
 msgid "Eraser"
 msgstr "Viskelæder"
 
-#: ../app/paint/gimpheal.c:86 ../app/tools/gimphealtool.c:57
+#: ../app/paint/gimpheal.c:115 ../app/tools/gimphealtool.c:53
 msgid "Heal"
 msgstr "Hel"
 
-#: ../app/paint/gimpheal.c:125
+#: ../app/paint/gimpheal.c:154
+#, c-format
 msgid "Healing does not operate on indexed layers."
 msgstr "Heling virker ikke med indekserede lag."
 
@@ -8386,30 +8846,37 @@ msgstr "Heling virker ikke med indekserede lag."
 msgid "Paintbrush"
 msgstr "Malerpensel"
 
+#: ../app/paint/gimppaintcore-stroke.c:332
+#, c-format
+msgid "Not enough points to stroke"
+msgstr "Ikke nok punkter til at bestryge"
+
 #: ../app/paint/gimppencil.c:42 ../app/tools/gimppenciltool.c:51
 msgid "Pencil"
 msgstr "Blyant"
 
-#: ../app/paint/gimpperspectiveclone.c:96 ../app/paint/paint-enums.c:52
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:120
+#: ../app/paint/gimpperspectiveclone.c:97 ../app/paint/paint-enums.c:52
+#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:126
 msgid "Perspective Clone"
 msgstr "Perspektivkloning"
 
-#: ../app/paint/gimpperspectiveclone.c:161
+#: ../app/paint/gimpperspectiveclone.c:162
+#, c-format
 msgid "Perspective Clone does not operate on indexed layers."
 msgstr "Perspektivkloning virker ikke på indekserede lag."
 
-#: ../app/paint/gimpsmudge.c:78 ../app/tools/gimpsmudgetool.c:54
+#: ../app/paint/gimpsmudge.c:78 ../app/tools/gimpsmudgetool.c:53
 msgid "Smudge"
 msgstr "Udtvær"
 
 #: ../app/paint/gimpsourcecore.c:227
+#, c-format
 msgid "Set a source image first."
 msgstr "Vælg et kildebillede først."
 
 #: ../app/paint/paint-enums.c:51
-msgid "Modify Perspective Plane"
-msgstr "Ã?ndr perspektivplan"
+msgid "Modify Perspective"
+msgstr "Ã?ndr perspektiv"
 
 #: ../app/paint/paint-enums.c:82
 msgid "Aligned"
@@ -8432,86 +8899,217 @@ msgstr "Blødgør"
 msgid "Sharpen"
 msgstr "Skærp"
 
-#: ../app/pdb/channel_cmds.c:175
+#: ../app/pdb/channel-cmds.c:183
 msgid "Combine Masks"
 msgstr "Kombinér masker"
 
-#: ../app/pdb/color_cmds.c:102 ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:100
-msgid "Brightness-Contrast"
-msgstr "Lysstyrke/kontrast"
-
-#: ../app/pdb/color_cmds.c:249 ../app/tools/gimpposterizetool.c:77
-msgid "Posterize"
-msgstr "Posterisering"
-
-#: ../app/pdb/color_cmds.c:439 ../app/pdb/color_cmds.c:516
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:148
-msgid "Curves"
-msgstr "Kurver"
-
-#: ../app/pdb/color_cmds.c:581 ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:94
-msgid "Color Balance"
-msgstr "Farvebalance"
-
-#: ../app/pdb/color_cmds.c:640 ../app/tools/gimpcolorizetool.c:92
-msgid "Colorize"
-msgstr "Farvelæg"
-
-#: ../app/pdb/color_cmds.c:773 ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:113
-msgid "Hue-Saturation"
-msgstr "Farvetone/mætning"
-
-#: ../app/pdb/color_cmds.c:827 ../app/tools/gimpthresholdtool.c:82
-msgid "Threshold"
-msgstr "Tærskel"
-
-#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:304
-#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:388
-#: ../app/pdb/transform_tools_cmds.c:142 ../app/tools/gimpperspectivetool.c:68
-#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:100
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:310
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:395
+#: ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:146 ../app/tools/gimpperspectivetool.c:69
 msgid "Perspective"
 msgstr "Perspektiv"
 
-#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:818
-#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:889
-#: ../app/pdb/transform_tools_cmds.c:352 ../app/tools/gimpsheartool.c:116
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:832
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:904
+#: ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:362 ../app/tools/gimpsheartool.c:111
 msgid "Shearing"
 msgstr "Trapezerer"
 
-#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:973
-#: ../app/pdb/transform_tools_cmds.c:426
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:989
+#: ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:438
 msgid "2D Transform"
 msgstr "2d-transformering"
 
-#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:1055
-#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:1147
-#: ../app/pdb/drawable_transform_cmds.c:1237
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1072
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1165
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:1256
 msgid "2D Transforming"
 msgstr "2d-transformerer"
 
-#: ../app/pdb/edit_cmds.c:634 ../app/tools/gimpblendtool.c:250
+#: ../app/pdb/edit-cmds.c:709 ../app/tools/gimpblendtool.c:225
 msgid "Blending"
 msgstr "Blander"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb.c:303 ../app/pdb/gimppdb.c:368
+#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:63
+#, c-format
+msgid "Cannot remove this layer because it is not a floating selection."
+msgstr "Kan ikke fjerne dette lag, fordi det ikke er en flydende markering."
+
+#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:95
+#, c-format
+msgid "Cannot anchor this layer because it is not a floating selection."
+msgstr "Kan ikke forankre dette lag, fordi det ikke er en flydende markering."
+
+#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:127
+#, c-format
+msgid ""
+"Cannot convert this layer to a normal layer because it is not a floating "
+"selection."
+msgstr ""
+"Kan ikke konvertere dette lag til et almindeligt lag, fordi det ikke er en "
+"flydende markering."
+
+#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:188
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Cannot rigor this layer because it is not a floating selection."
+msgstr "Kan ikke fastfryse dette lag, fordi det ikke er en flydende markering."
+
+#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:222
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Cannot relax this layer because it is not a floating selection."
+msgstr "Kan ikke genskabe dette lag, fordi det ikke er en flydende markering."
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-query.c:300 ../app/pdb/gimppdb.c:307
+#: ../app/pdb/gimppdb.c:377
+#, c-format
+msgid "Procedure '%s' not found"
+msgstr "Proceduren \"%s\" blev ikke fundet"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:61
+#, c-format
+msgid "Invalid empty brush name"
+msgstr "Ugyldigt tomt penselnavn"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:71
+#, c-format
+msgid "Brush '%s' not found"
+msgstr "Pensel \"%s\" blev ikke fundet"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:76
+#, c-format
+msgid "Brush '%s' is not editable"
+msgstr "Pensel \"%s\" kan ikke redigeres"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:102
+#, c-format
+msgid "Brush '%s' is not a generated brush"
+msgstr "Pensel \"%s\" er ikke en genereret pensel"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:122
+#, c-format
+msgid "Invalid empty pattern name"
+msgstr "Ugyldigt tomt mønsternavn"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:132
+#, c-format
+msgid "Pattern '%s' not found"
+msgstr "Mønster \"%s\" blev ikke fundet."
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:152
+#, c-format
+msgid "Invalid empty gradient name"
+msgstr "Ugyldigt tomt navn på farveovergang"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:162
+#, c-format
+msgid "Gradient '%s' not found"
+msgstr "Farveovergang \"%s\" blev ikke fundet"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:167
+#, c-format
+msgid "Gradient '%s' is not editable"
+msgstr "Farveovergang \"%s\" kan ikke redigeres"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:188
+#, c-format
+msgid "Invalid empty palette name"
+msgstr "Ugyldigt tomt paletnavn"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:198
+#, c-format
+msgid "Palette '%s' not found"
+msgstr "Palet \"%s\" blev ikke fundet"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:203
+#, c-format
+msgid "Palette '%s' is not editable"
+msgstr "Palet \"%s\" kan ikke redigeres"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:223
+#, c-format
+msgid "Invalid empty font name"
+msgstr "Ugyldigt tomt navn på skrifttype"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:233
+#, c-format
+msgid "Font '%s' not found"
+msgstr "Skrifttype \"%s\" blev ikke fundet"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:252
+#, c-format
+msgid "Invalid empty buffer name"
+msgstr "Ugyldigt tomt mellemlagernavn"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:262
+#, c-format
+msgid "Named buffer '%s' not found"
+msgstr "Navngivet mellemlager \"%s\" blev ikke fundet"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:281
+#, c-format
+msgid "Invalid empty paint method name"
+msgstr "Ugyldigt tomt navn på malemetode"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:291
+#, c-format
+msgid "Paint method '%s' does not exist"
+msgstr "Malemetode \"%s\" findes ikke"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:307
 #, c-format
 msgid ""
-"PDB calling error:\n"
-"Procedure '%s' not found"
+"Item '%s' (%d) can not be used because it has not been added to an image"
 msgstr ""
-"PDB-kaldefejl:\n"
-"Proceduren \"%s\" ikke fundet"
+"Elementet \"%s\" (%d) kan ikke bruges, fordi det ikke er blevet tilføjet til "
+"et billede"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:329
+#, c-format
+msgid "Item '%s' (%d) has already been added to an image"
+msgstr "Elementet \"%s\" (%d) er allerede blevet tilføjet til et billede"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:337
+#, c-format
+msgid "Trying to add item '%s' (%d) to wrong image"
+msgstr "Forsøger at tilføje elementet \"%s\" (%d) til forkert billede"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:356
+#, c-format
+msgid "Layer '%s' (%d) can not be used because it is not a text layer"
+msgstr "Laget \"%s\" (%d) kan ikke bruges, fordi det ikke er et tekstlag"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:401
+#, c-format
+msgid "Image '%s' (%d) is of type '%s', but an image of type '%s' is expected"
+msgstr ""
+"Billedet \"%s\" (%d) er af typen \"%s\", men der forventes et billede af "
+"typen \"%s\"."
+
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:430
+#, c-format
+msgid "Image '%s' (%d) is already of type '%s'"
+msgstr "Billedet \"%s\" (%d) er allerede af typen \"%s\""
 
-#: ../app/pdb/gimppdb.c:402
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:455
+#, c-format
+msgid "Vectors object %d does not contain stroke with ID %d"
+msgstr "Vektorobjektet %d indeholder ikke strøg med id %d"
+
+#: ../app/pdb/gimppdb.c:411
 #, c-format
 msgid ""
-"PDB calling error for procedure '%s':\n"
-"Argument #%d type mismatch (expected %s, got %s)"
+"Procedure '%s' has been called with a wrong type for argument #%d. Expected %"
+"s, got %s."
 msgstr ""
-"PDB-kaldefejl for proceduren \"%s\":\n"
-"Typefejl for parameter nr. %d (forventede %s, fik %s)"
+"Proceduren \"%s\" blev kaldt med en forkert type for parameteren #%d. "
+"Forventede %s, modtog %s."
+
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:361 ../app/plug-in/gimppluginprocframe.c:209
+#, c-format
+msgid "Procedure '%s' returned no return values"
+msgstr "Proceduren \"%s\" returnerede ingen returværdier"
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:512
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:585
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' returned a wrong value type for return value '%s' (#%d). "
@@ -8520,7 +9118,7 @@ msgstr ""
 "Proceduren \"%s\" returnerede en forkert værditype for returværdien \"%s"
 "\" (nr. %d). Forventede %s, modtog %s."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:523
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:597
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with a wrong value type for argument '%s' (#%"
@@ -8529,47 +9127,47 @@ msgstr ""
 "Proceduren \"%s\" blev kaldt med en forkert værditype for parameteren \"%s"
 "\" (nr. %d). Forventede %s, modtog %s."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:554
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:629
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' returned an invalid ID for argument '%s'. Most likely a plug-"
 "in is trying to work on a layer that doesn't exist any longer."
 msgstr ""
-"Proceduren \"%s\" returnerede et ugyldigt id for parameteren \"%s\". "
-"Formodentlig forsøger et udvidelsesmodul at arbejde på et lag som ikke "
+"Proceduren \"%s\" returnerede et ugyldigt id for parameteren \"%s\". Et "
+"udvidelsesmodul forsøger sandsynligvis at arbejde på et lag, som ikke "
 "eksisterer længere."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:565
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:641
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with an invalid ID for argument '%s'. Most "
 "likely a plug-in is trying to work on a layer that doesn't exist any longer."
 msgstr ""
 "Proceduren \"%s\" er blevet kaldt med et ugyldigt id for parameteren \"%s\". "
-"Formodentlig forsøger et udvidelsesmodul at arbejde på et lag som ikke "
+"Et udvidelsesmodul forsøger sandsynligvis at arbejde på et lag, som ikke "
 "eksisterer længere."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:580
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:657
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' returned an invalid ID for argument '%s'. Most likely a plug-"
 "in is trying to work on an image that doesn't exist any longer."
 msgstr ""
-"Proceduren \"%s\" returnerede et ugyldigt id for parameteren \"%s\". "
-"Formodentlig forsøger et udvidelsesmodul at arbejde på et billede som ikke "
+"Proceduren \"%s\" returnerede et ugyldigt id for parameteren \"%s\". Et "
+"udvidelsesmodul forsøger sandsynligvis at arbejde på et billede, som ikke "
 "eksisterer længere."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:591
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:669
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with an invalid ID for argument '%s'. Most "
 "likely a plug-in is trying to work on an image that doesn't exist any longer."
 msgstr ""
 "Proceduren \"%s\" er blevet kaldt med et ugyldigt id for parameteren \"%s\". "
-"Formodentlig forsøger et udvidelsesmodul at arbejde på et billede som ikke "
+"Et udvidelsesmodul forsøger sandsynligvis at arbejde på et billede, som ikke "
 "eksisterer længere."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:605
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:689
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' returned '%s' as return value '%s' (#%d, type %s). This value "
@@ -8578,7 +9176,7 @@ msgstr ""
 "Proceduren \"%s\" returnerede \"%s\" som returværdien \"%s\" (nr. %d, typen %"
 "s). Denne værdi er uden for det gyldige interval."
 
-#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:617
+#: ../app/pdb/gimpprocedure.c:702
 #, c-format
 msgid ""
 "Procedure '%s' has been called with value '%s' for argument '%s' (#%d, type %"
@@ -8587,43 +9185,76 @@ msgstr ""
 "Proceduren \"%s\" er blevet kaldt med værdien \"%s\" for parameteren \"%s"
 "\" (nr. %d, typen %s). Denne værdi er uden for det gyldige interval."
 
-#: ../app/pdb/image_cmds.c:2071
+#: ../app/pdb/image-cmds.c:2268
+#, c-format
 msgid ""
 "Image resolution is out of bounds, using the default resolution instead."
 msgstr ""
 "Billedopløsningen er uden for det gyldige interval, bruger "
 "standardopløsningen i stedet."
 
-#: ../app/pdb/selection_tools_cmds.c:210 ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:95
+#: ../app/pdb/selection-tools-cmds.c:218 ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:197
 msgid "Free Select"
 msgstr "Fri markering"
 
-#: ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:279
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:90
+#, c-format
+msgid "Failed to create text layer"
+msgstr "Kunne ikke oprette tekstlag"
+
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:163 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:235
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:314 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:394
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:467 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:539
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:611 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:683
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:755 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:825
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:897 ../app/pdb/text-layer-cmds.c:969
+#: ../app/pdb/text-layer-cmds.c:1041
+msgid "Set text layer attribute"
+msgstr "Redigér tekstlagets egenskaber"
+
+#: ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:282
 #, c-format
 msgid "Empty variable name in environment file %s"
 msgstr "Tomt variabelnavn i miljøfilen %s"
 
-#: ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:297
+#: ../app/plug-in/gimpenvirontable.c:300
 #, c-format
 msgid "Illegal variable name in environment file %s: %s"
 msgstr "Ugyldigt variabelnavn i miljøfilen %s: %s"
 
-#: ../app/plug-in/gimpinterpreterdb.c:262
+#: ../app/plug-in/gimpinterpreterdb.c:264
 #, c-format
 msgid "Bad interpreter referenced in interpreter file %s: %s"
 msgstr "Ugyldig fortolker anvendt i fortolkerfilen %s: %s"
 
-#: ../app/plug-in/gimpinterpreterdb.c:320
+#: ../app/plug-in/gimpinterpreterdb.c:323
 #, c-format
 msgid "Bad binary format string in interpreter file %s"
 msgstr "Ugyldig binær formatstreng i fortolkerfilen %s"
 
-#: ../app/plug-in/gimpplugin.c:438 ../app/plug-in/gimpplugin.c:477
+#: ../app/plug-in/gimpplugin-message.c:423
 #, c-format
-msgid "Terminating plug-in: '%s'\n"
-msgstr "Terminerer udvidelsesmodul: \"%s\"\n"
+msgid ""
+"Calling error for procedure '%s':\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kaldefejl for proceduren \"%s\":\n"
+"%s"
+
+#: ../app/plug-in/gimpplugin-message.c:432
+#, c-format
+msgid ""
+"Execution error for procedure '%s':\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kørselsfejl for proceduren \"%s\":\n"
+"%s"
+
+#: ../app/plug-in/gimpplugin-progress.c:330
+msgid "Cancelled"
+msgstr "Annulleret"
 
-#: ../app/plug-in/gimpplugin.c:621
+#: ../app/plug-in/gimpplugin.c:639
 #, c-format
 msgid ""
 "Plug-in crashed: \"%s\"\n"
@@ -8635,66 +9266,72 @@ msgstr ""
 "Udvidelsesmodul gik ned: \"%s\"\n"
 "(%s)\n"
 "\n"
-"Det døende modul kan have lavet rod i Gimp'ens interne tilstand. Evt. kan du "
-"gemme dine billeder og genstarte Gimp'en for at være på den sikre side."
+"Det døende modul kan have skabt uorden i Gimps interne tilstand. Du kan evt. "
+"gemme dine billeder og genstarte Gimp for at være på den sikre side."
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:292
-msgid "Plug-In Interpreters"
-msgstr "Udvidelsesmodulfortolkere"
-
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:299
-msgid "Plug-In Environment"
-msgstr "Udvidelsesmodulmiljø"
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:173
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:223
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:321
+#, c-format
+msgid "Failed to run plug-in \"%s\""
+msgstr "Kunne ikke køre udvidelsesmodul \"%s\""
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:339
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:222
 msgid "Searching Plug-Ins"
 msgstr "Søger efter udvidelsesmoduler"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:370
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:271
 msgid "Resource configuration"
-msgstr "Resurseopsætning"
+msgstr "Ressourcekonfiguration"
 
-#. query any plug-ins that have changed since we last wrote out
-#. * the pluginrc file
-#.
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:396
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:307
 msgid "Querying new Plug-ins"
 msgstr "Undersøger nye udvidelsesmoduler"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:424
-#, c-format
-msgid "Querying plug-in: '%s'\n"
-msgstr "Forespørger udvidelsesmodul: \"%s\"\n"
-
-#. initialize the plug-ins
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:433
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:357
 msgid "Initializing Plug-ins"
 msgstr "Klargør udvidelsesmoduler"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:459
-#, c-format
-msgid "Initializing plug-in: '%s'\n"
-msgstr "Klargør udvidelsesmodul: '%s'\n"
-
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:584
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:429
 msgid "Starting Extensions"
-msgstr "Starter programudvidelser"
+msgstr "Starter udvidelser"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:592
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:296
+msgid "Plug-In Interpreters"
+msgstr "Udvidelsesmodulfortolkere"
+
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:303
+msgid "Plug-In Environment"
+msgstr "Udvidelsesmodulmiljø"
+
+#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:989
 #, c-format
-msgid "Starting extension: '%s'\n"
-msgstr "Starter programudvidelse: \"%s\"\n"
+msgid ""
+"Calling error for '%s':\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kaldefejl for \"%s\":\n"
+"%s"
+
+#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1001
+#, c-format
+msgid ""
+"Execution error for '%s':\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Kørselsfejl for \"%s\":\n"
+"%s"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:103
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:169
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:224
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:113
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:188
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:247
 #, c-format
 msgid "Error running '%s'"
 msgstr "Fejl ved kørsel af \"%s\""
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:126
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:179
-#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:234
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:137
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:198
+#: ../app/plug-in/plug-in-icc-profile.c:257
 #, c-format
 msgid "Plug-In missing (%s)"
 msgstr "Modul mangler (%s)"
@@ -8714,25 +9351,9 @@ msgstr "ugyldig værdi \"%s\" for ikontypen"
 msgid "invalid value '%ld' for icon type"
 msgstr "ugyldig værdi \"%ld\" for ikontypen"
 
-#: ../app/text/text-enums.c:81
-msgid "Left justified"
-msgstr "Venstrejusteret"
-
-#: ../app/text/text-enums.c:82
-msgid "Right justified"
-msgstr "Højrejusteret"
-
-#: ../app/text/text-enums.c:83
-msgid "Centered"
-msgstr "Centreret"
-
-#: ../app/text/text-enums.c:84
-msgid "Filled"
-msgstr "Udfyldt"
-
 #. This is a so-called pangram; it's supposed to
 #. contain all characters found in the alphabet.
-#: ../app/text/gimpfont.c:42
+#: ../app/text/gimpfont.c:45
 msgid ""
 "Pack my box with\n"
 "five dozen liquor jugs."
@@ -8740,7 +9361,7 @@ msgstr ""
 "Cølibatisk havfrue på brynjeklædt\n"
 "wc med plexiglas i zoo."
 
-#: ../app/text/gimptext-compat.c:108 ../app/tools/gimptexttool.c:708
+#: ../app/text/gimptext-compat.c:108 ../app/tools/gimptexttool.c:879
 msgid "Add Text Layer"
 msgstr "Tilføj tekstlag"
 
@@ -8776,16 +9397,16 @@ msgstr "Rotér tekstlag"
 msgid "Transform Text Layer"
 msgstr "Transformér tekstlag"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:497
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:492
 msgid "Discard Text Information"
 msgstr "Kassér tekstoplysninger"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:548
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:543
 msgid "Due to lack of any fonts, text functionality is not available."
 msgstr ""
 "Da der ikke er nogen skrifttyper, er tekstfunktionaliteten ikke tilgængelig."
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:583
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:579
 msgid "Empty Text Layer"
 msgstr "Tomt tekstlag"
 
@@ -8804,7 +9425,7 @@ msgstr ""
 "Nogle tekstegenskaber kan være forkerte. Medmindre du ønsker at redigere "
 "tekstlaget, behøver du ikke bekymre dig om det."
 
-#: ../app/tools/gimp-tools.c:313
+#: ../app/tools/gimp-tools.c:327
 msgid ""
 "This tool has\n"
 "no options."
@@ -8821,154 +9442,207 @@ msgid "_Airbrush"
 msgstr "_Sprøjtepensel"
 
 # dækker så nogenlunde
-#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:95 ../app/tools/gimpconvolvetool.c:217
-#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:98
+#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:92 ../app/tools/gimpconvolvetool.c:217
+#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:97
 msgid "Rate:"
 msgstr "Virkningsgrad:"
 
-#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:101
+#: ../app/tools/gimpairbrushtool.c:98 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:198
 msgid "Pressure:"
 msgstr "Tryk:"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:118 ../app/tools/gimpaligntool.c:579
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:134 ../app/tools/gimpaligntool.c:766
 msgid "Align"
 msgstr "Justér"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:119
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:135
 msgid "Alignment Tool: Align or arrange layers and other objects"
 msgstr "Justeringsværktøj: Justér eller arrangér lag og andre objekter"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:120
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:136
 msgid "_Align"
 msgstr "_Justér"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:591
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:599
+msgid "Click on a layer, path or guide, or Click-Drag to pick several layers"
+msgstr ""
+"Klik på et lag, en bane eller hjælpelinje, eller klik og træk for at vælge "
+"flere lag"
+
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:608
+msgid "Click to pick this layer as first item"
+msgstr "Klik for at vælge dette lag som første element"
+
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:616
+msgid "Click to add this layer to the list"
+msgstr "Klik for at tilføje dette lag til listen"
+
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:620
+msgid "Click to pick this guide as first item"
+msgstr "Klik for at vælge denne hjælpelinje som første element"
+
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:628
+msgid "Click to add this guide to the list"
+msgstr "Klik for at tilføje denne hjælpelinje til listen"
+
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:632
+msgid "Click to pick this path as first item"
+msgstr "Klik for at vælge denne bane som første element"
+
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:640
+msgid "Click to add this path to the list"
+msgstr "Klik for at tilføje denne bane til listen"
+
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:778
 msgid "Relative to:"
 msgstr "I forhold til:"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:609
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:796
 msgid "Align left edge of target"
 msgstr "Justér venstre kant af mål"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:615
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:802
 msgid "Align center of target"
 msgstr "Justér centrum af mål"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:621
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:808
 msgid "Align right edge of target"
 msgstr "Justér højre kant af mål"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:631
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:818
 msgid "Align top edge of target"
 msgstr "Justér øverste kant af mål"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:637
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:824
 msgid "Align middle of target"
 msgstr "Justér midte af mål"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:643
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:830
 msgid "Align bottom of target"
 msgstr "Justér nederste kant af mål"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:647
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:834
 msgid "Distribute"
 msgstr "Fordél"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:661
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:848
 msgid "Distribute left edges of targets"
 msgstr "Fordél venstre kanter af mål"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:668
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:855
 msgid "Distribute horizontal centers of targets"
 msgstr "Fordél vandrette centre af mål"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:675
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:862
 msgid "Distribute right edges of targets"
 msgstr "Fordél højre kanter af mål"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:685
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:872
 msgid "Distribute top edges of targets"
 msgstr "Fordél øverste kanter af mål"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:692
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:879
 msgid "Distribute vertical centers of targets"
 msgstr "Fordél lodrette centre af mål"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:698
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:885
 msgid "Distribute bottoms of targets"
 msgstr "Fordél nederste kanter af mål"
 
-#: ../app/tools/gimpaligntool.c:706 ../app/tools/gimpblendoptions.c:213
+#: ../app/tools/gimpaligntool.c:893 ../app/tools/gimpblendoptions.c:222
 msgid "Offset:"
 msgstr "Forskydning:"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:222 ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:146
+#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:216 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:648
+msgid "Gradient:"
+msgstr "Overgang:"
+
+#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:232 ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:146
 msgid "Shape:"
 msgstr "Form:"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:228 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:461
+#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:239 ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:672
 msgid "Repeat:"
 msgstr "Gentag:"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:246
+#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:257
 msgid "Adaptive supersampling"
 msgstr "Adaptiv supersampling"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:254
+#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:265
 msgid "Max depth:"
 msgstr "Maks. dybde:"
 
-#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:261
+#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:272
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:287
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:422
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:220
 msgid "Threshold:"
 msgstr "Tærskel:"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:112
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:108
 msgid "Blend Tool: Fill selected area with a color gradient"
 msgstr "Blandingsværktøj: Udfyld markeret område med en farveovergang"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:113
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:109
 msgid "Blen_d"
 msgstr "_Blanding"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:167
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:164
+#, c-format
 msgid "Blend does not operate on indexed layers."
 msgstr "Blanding virker ikke på indekserede lag."
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:408 ../app/tools/gimppainttool.c:592
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:402 ../app/tools/gimppainttool.c:606
 #, c-format
 msgid "%s for constrained angles"
 msgstr "%s for begrænsede vinkler"
 
-#: ../app/tools/gimpblendtool.c:411
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:403
+#, c-format
+msgid "%s to move the whole line"
+msgstr "%s for at flytte hele linjen"
+
+#: ../app/tools/gimpblendtool.c:407
 msgid "Blend: "
 msgstr "Blanding: "
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:101
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:112
 msgid "Brightness/Contrast Tool: Adjust brightness and contrast"
 msgstr "Lysstyrke/kontrast-værktøj: Justér lysstyrke og kontrast"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:102
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:113
 msgid "B_rightness-Contrast..."
 msgstr "_Lysstyrke/kontrast..."
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:122
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:133
 msgid "Adjust Brightness and Contrast"
 msgstr "Justér lysstyrke og kontrast"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:167
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:135
+msgid "Import Brightness-Contrast settings"
+msgstr "Importér indstillinger for lysstyrke/kontrast"
+
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:136
+msgid "Export Brightness-Contrast settings"
+msgstr "Eksportér indstillinger for lysstyrke/kontrast"
+
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:184
+#, c-format
 msgid "Brightness-Contrast does not operate on indexed layers."
 msgstr "Lysstyrke/kontrast virker ikke på indekserede lag."
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:283
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:325
 msgid "_Brightness:"
 msgstr "_Lysstyrke:"
 
-#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:298
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:340
 msgid "Con_trast:"
 msgstr "Ko_ntrast:"
 
+#: ../app/tools/gimpbrightnesscontrasttool.c:354
+msgid "Edit these Settings as Levels"
+msgstr "Redigér disse indstillinger som niveauer"
+
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:100
 msgid "Allow completely transparent regions to be filled"
 msgstr "Tillad fuldstændigt gennemsigtige områder at blive udfyldt"
@@ -8978,7 +9652,7 @@ msgid "Base filled area on all visible layers"
 msgstr "Basér udfyldningsområde på alle synlige lag"
 
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:112
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:124
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:96
 msgid "Maximum color difference"
 msgstr "Maksimal farveforskel"
 
@@ -9003,7 +9677,6 @@ msgid "Fill similar colors"
 msgstr "Udfyld lignende farver"
 
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:253
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:394
 msgid "Finding Similar Colors"
 msgstr "Find ens farver"
 
@@ -9012,10 +9685,9 @@ msgid "Fill transparent areas"
 msgstr "Udfyld gennemsigtige områder"
 
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:275 ../app/tools/gimpclonetool.c:114
-#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:160 ../app/tools/gimphealtool.c:103
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:895
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:534
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:410
+#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:151 ../app/tools/gimphealtool.c:99
+#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:941
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:208
 msgid "Sample merged"
 msgstr "Udtag prøve forenet"
 
@@ -9023,27 +9695,27 @@ msgstr "Udtag prøve forenet"
 msgid "Fill by:"
 msgstr "Udfyld med:"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:88
+#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:81
 msgid "Bucket Fill"
 msgstr "Spandudfyld"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:89
+#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:82
 msgid "Bucket Fill Tool: Fill selected area with a color or pattern"
 msgstr "Spandudfyldningsværktøj: Udfyld med en farve eller et mønster"
 
-#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:90
+#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:83
 msgid "_Bucket Fill"
 msgstr "_Spandudfyldning"
 
-#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:65
+#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:67
 msgid "Select by Color"
 msgstr "Markér efter farve"
 
-#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:66
+#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:68
 msgid "Select by Color Tool: Select regions with similar colors"
 msgstr "Markér efter farve-værktøj: Vælg områder med ens farver"
 
-#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:67
+#: ../app/tools/gimpbycolorselecttool.c:69
 msgid "_By Color Select"
 msgstr "Markering efter _farve"
 
@@ -9070,12 +9742,12 @@ msgid "Click to set a new clone source"
 msgstr "Klik for at sætte en ny klonkilde"
 
 #: ../app/tools/gimpclonetool.c:109
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:890
+#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:936
 msgid "Source"
 msgstr "Kilde"
 
-#: ../app/tools/gimpclonetool.c:128 ../app/tools/gimphealtool.c:115
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:909
+#: ../app/tools/gimpclonetool.c:128 ../app/tools/gimphealtool.c:111
+#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:955
 msgid "Alignment:"
 msgstr "Justering:"
 
@@ -9091,73 +9763,91 @@ msgstr "Farve_balance..."
 msgid "Adjust Color Balance"
 msgstr "Justér farvebalance"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:159
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:115
+msgid "Import Color Balance Settings"
+msgstr "Importér indstillinger for farvebalance"
+
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:116
+msgid "Export Color Balance Settings"
+msgstr "Eksportér indstillinger for farvebalance"
+
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:163
+#, c-format
 msgid "Color Balance operates only on RGB color layers."
 msgstr "Farvebalance virker kun på lag med RGB-farver."
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:242
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:270
 msgid "Select Range to Adjust"
 msgstr "Vælg interval der skal justeres"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:249 ../app/tools/gimplevelstool.c:176
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:279 ../app/tools/gimplevelstool.c:172
 msgid "Adjust Color Levels"
 msgstr "Justér farveniveauer"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:265
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:238
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:296
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:255
 msgid "Cyan"
 msgstr "Cyan"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:272
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:240
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:305
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:257
 msgid "Magenta"
 msgstr "Magenta"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:279
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:236
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:314
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:253
 msgid "Yellow"
 msgstr "Gul"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:289
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:325
 msgid "R_eset Range"
 msgstr "N_ulstil interval"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:298
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:334
 msgid "Preserve _luminosity"
 msgstr "Bevar _lysstyrke"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:93
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:91
 msgid "Colorize Tool: Colorize the image"
 msgstr "Farvelægningsværktøj: Farvelæg billedet"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:94
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:92
 msgid "Colori_ze..."
 msgstr "_Farvelæg..."
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:111
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:109
 msgid "Colorize the Image"
 msgstr "Farvelæg billedet"
 
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:111
+msgid "Import Colorize Settings"
+msgstr "Importér indstillinger for farvelægning"
+
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:112
+msgid "Export Colorize Settings"
+msgstr "Eksportér indstillinger for farvelægning"
+
 #: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:156
+#, c-format
 msgid "Colorize operates only on RGB color layers."
 msgstr "Farvelægning virker kun på lag med RGB-farver."
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:196
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:221
 msgid "Select Color"
 msgstr "Markér farve"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:214
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:367
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:238
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:388
 msgid "_Hue:"
 msgstr "_Farvetone:"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:228
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:403
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:253
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:426
 msgid "_Saturation:"
 msgstr "_Mætning:"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:242
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:385
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:268
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:407
 msgid "_Lightness:"
 msgstr "_Lysstyrke:"
 
@@ -9166,69 +9856,69 @@ msgid "Sample average"
 msgstr "Prøvegennemsnit"
 
 #: ../app/tools/gimpcoloroptions.c:171
-#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:167
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:371
+#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:176
+#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:281
 #: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:154
 msgid "Radius:"
 msgstr "Radius:"
 
 #. the pick FG/BG frame
-#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:165
+#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:156
 #, c-format
 msgid "Pick Mode (%s)"
-msgstr "Opsnappetilstand (%s)"
+msgstr "Opsnappertilstand (%s)"
 
 #. the use_info_window toggle button
-#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:174
+#: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:165
 #, c-format
 msgid "Use info window (%s)"
 msgstr "Benyt infovindue (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:100
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:96
 msgid "Color Picker"
 msgstr "Farveopsnapper"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:101
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:97
 msgid "Color Picker Tool: Set colors from image pixels"
 msgstr "Farveopsnapperværktøj: Vælg farver fra billedpunkter"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:102
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:98
 msgid "C_olor Picker"
 msgstr "_Farveopsnapper"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:247
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:242
 msgid "Click in any image to view its color"
 msgstr "Klik på et billede for at se farven"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:254 ../app/tools/gimppainttool.c:495
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:249 ../app/tools/gimppainttool.c:509
 msgid "Click in any image to pick the foreground color"
 msgstr "Klik på et billede for at opsnappe forgrundsfarven"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:262 ../app/tools/gimppainttool.c:501
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:257 ../app/tools/gimppainttool.c:515
 msgid "Click in any image to pick the background color"
 msgstr "Klik på et billede for at opsnappe baggrundsfarven"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:270
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:265
 msgid "Click in any image to add the color to the palette"
 msgstr "Klik på et billede for at tilføje farven til paletten"
 
 # 'information' er overflødigt
 #. tool->display->shell
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:323
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:318
 msgid "Color Picker Information"
 msgstr "Farveopsnapper"
 
-#: ../app/tools/gimpcolortool.c:253 ../app/tools/gimpcolortool.c:429
+#: ../app/tools/gimpcolortool.c:258 ../app/tools/gimpcolortool.c:437
 msgid "Move Sample Point: "
-msgstr "Flyt prøvningspunkt: "
+msgstr "Flyt prøvepunkt: "
 
-#: ../app/tools/gimpcolortool.c:423
+#: ../app/tools/gimpcolortool.c:430
 msgid "Cancel Sample Point"
-msgstr "Annullér prøvningspunkt"
+msgstr "Annullér prøvepunkt"
 
-#: ../app/tools/gimpcolortool.c:430
+#: ../app/tools/gimpcolortool.c:438
 msgid "Add Sample Point: "
-msgstr "Tilføj prøvningspunkt: "
+msgstr "Tilføj prøvepunkt: "
 
 #: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:73
 msgid "Blur / Sharpen"
@@ -9274,91 +9964,104 @@ msgstr "%s for at blødgøre"
 msgid "Convolve Type (%s)"
 msgstr "Konturændringstype (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:134
+#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:161
 msgid "Current layer only"
 msgstr "Kun aktuelt lag"
 
-#: ../app/tools/gimpcroptool.c:99
+#: ../app/tools/gimpcropoptions.c:167
+msgid "Allow growing"
+msgstr "Tillad forstørrelse"
+
+#: ../app/tools/gimpcroptool.c:126
 msgid "Crop"
 msgstr "Beskær"
 
-#: ../app/tools/gimpcroptool.c:100
+#: ../app/tools/gimpcroptool.c:127
 msgid "Crop Tool: Remove edge areas from image or layer"
 msgstr "Beskæringsværktøj: Fjern kantområder fra billede eller lag"
 
-#: ../app/tools/gimpcroptool.c:101
+#: ../app/tools/gimpcroptool.c:128
 msgid "_Crop"
 msgstr "_Beskær"
 
-#: ../app/tools/gimpcroptool.c:213
-msgid "Click or press enter to crop"
+#: ../app/tools/gimpcroptool.c:269
+msgid "Click or press Enter to crop"
 msgstr "Klik eller tryk på returtasten for at beskære"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:149
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:141
 msgid "Curves Tool: Adjust color curves"
 msgstr "Kurveværktøj: Justér farvekurver"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:150
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:142
 msgid "_Curves..."
 msgstr "_Kurver..."
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:176
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:168
 msgid "Adjust Color Curves"
 msgstr "Justér farvekurver"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:178
-msgid "Load Curves"
-msgstr "Indlæs kurver"
-
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:179
-msgid "Load curves settings from file"
-msgstr "Indlæs kurveindstillinger fra fil"
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:170
+msgid "Import Curves"
+msgstr "Importér kurver"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:180
-msgid "Save Curves"
-msgstr "Gem kurver"
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:171
+msgid "Export Curves"
+msgstr "Eksportér kurver"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:181
-msgid "Save curves settings to file"
-msgstr "Gem kurveindstillinger i fil"
-
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:258
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:221
+#, c-format
 msgid "Curves does not operate on indexed layers."
 msgstr "Kurver virker ikke på indekserede lag."
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:362
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:323
 msgid "Click to add a control point"
 msgstr "Klik for at tilføje et kontrolpunkt"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:367
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:328
 msgid "Click to add control points to all channels"
 msgstr "Klik for at tilføje kontrolpunkter til alle kanaler"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:562 ../app/tools/gimplevelstool.c:371
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:441 ../app/tools/gimplevelstool.c:380
 msgid "Cha_nnel:"
 msgstr "Ka_nal:"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:584 ../app/tools/gimplevelstool.c:393
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:467 ../app/tools/gimplevelstool.c:404
 msgid "R_eset Channel"
 msgstr "N_ulstil kanal"
 
-#. Horizontal button box for load / save
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:688 ../app/tools/gimplevelstool.c:587
-msgid "All Channels"
-msgstr "Alle kanaler"
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:557
+msgid "Curve _type:"
+msgstr "Kurve_type:"
 
-#. The radio box for selecting the curve type
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:706
-msgid "Curve Type"
-msgstr "Kurvetype"
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:632 ../app/tools/gimplevelstool.c:752
+#, c-format
+msgid "Could not read header from '%s': %s"
+msgstr "Kunne ikke læse hoved fra \"%s\": %s"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:759 ../app/tools/gimplevelstool.c:665
-msgid "not a GIMP Levels file"
-msgstr "ikke en kurvefil til Gimp'en"
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:705
+msgid "Use _old curves file format"
+msgstr "Brug _gammelt filformat til kurver"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:773 ../app/tools/gimplevelstool.c:704
-msgid "parse error"
-msgstr "fortolkningsfejl"
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:78
+msgid "Desaturate Tool: Turn colors into shades of gray"
+msgstr "Afmætningsværktøj: Lav farver om til gråtoner"
+
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:79
+msgid "_Desaturate..."
+msgstr "_Afmætning..."
+
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:93
+msgid "Desaturate (Remove Colors)"
+msgstr "Afmætning (fjern farver)"
+
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:125
+#, c-format
+msgid "Desaturate does only operate on RGB layers."
+msgstr "Afmætning virker kun på RGB-lag."
+
+#: ../app/tools/gimpdesaturatetool.c:191
+msgid "Choose shade of gray based on:"
+msgstr "Vælg gråtone baseret på:"
 
 #: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:73
 msgid "Dodge / Burn"
@@ -9404,40 +10107,40 @@ msgstr "%s for at lysne"
 msgid "Type (%s)"
 msgstr "Type (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:214
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:882
-msgid "Mode"
-msgstr "Tilstand"
+#. mode (highlights, midtones, or shadows)
+#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:213
+msgid "Range"
+msgstr "Område"
 
-#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:226
+#: ../app/tools/gimpdodgeburntool.c:225
 msgid "Exposure:"
 msgstr "Virkningsgrad:"
 
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:199
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1147
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:244
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:1229
 msgid "Move Floating Selection"
 msgstr "Flyt flydende markering"
 
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:401
-#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:670
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:457
+#: ../app/tools/gimpeditselectiontool.c:726
 msgid "Move: "
 msgstr "Flyt: "
 
-#: ../app/tools/gimpellipseselecttool.c:72
+#: ../app/tools/gimpellipseselecttool.c:68
 msgid "Ellipse Select"
 msgstr "Ellipsemarkering"
 
-#: ../app/tools/gimpellipseselecttool.c:73
+#: ../app/tools/gimpellipseselecttool.c:69
 msgid "Ellipse Select Tool: Select an elliptical region"
 msgstr "Ellipsemarkering: Markér et elliptisk område"
 
-#: ../app/tools/gimpellipseselecttool.c:74
+#: ../app/tools/gimpellipseselecttool.c:70
 msgid "_Ellipse Select"
 msgstr "_Ellipsemarkering"
 
 #: ../app/tools/gimperasertool.c:67
 msgid "Eraser Tool: Erase to background or transparency using a brush"
-msgstr "Viskelæderværktøj: Slet så baggrunden dukker op vha. en pensel"
+msgstr "Visk ud med en pensel så baggrunden træder frem"
 
 #: ../app/tools/gimperasertool.c:68
 msgid "_Eraser"
@@ -9462,271 +10165,329 @@ msgstr "%s for at vælge en baggrundsfarve"
 msgid "Anti erase (%s)"
 msgstr "Antislet (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:129
+#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:130
 msgid "Affect:"
 msgstr "PÃ¥virk:"
 
 #. tool toggle
-#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:135
+#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:139
 #, c-format
 msgid "Flip Type (%s)"
 msgstr "Vendingstype (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpfliptool.c:77
+#: ../app/tools/gimpfliptool.c:79
 msgid "Flip"
 msgstr "Vend"
 
-#: ../app/tools/gimpfliptool.c:78
+#: ../app/tools/gimpfliptool.c:80
 msgid ""
 "Flip Tool: Reverse the layer, selection or path horizontally or vertically"
-msgstr ""
-"Vendingsværktøj: Vend laget, markeringen eller banen vandret eller lodret"
+msgstr "Vendeværktøj: Vend laget, markeringen eller banen vandret eller lodret"
 
-#: ../app/tools/gimpfliptool.c:80
+#: ../app/tools/gimpfliptool.c:82
 msgid "_Flip"
 msgstr "V_end"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:77
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:79
+#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:79
+msgid "Smooth edges"
+msgstr "Blødgør kanter"
+
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:85
 msgid "Select a single contiguous area"
 msgstr "Markér et enkelt sammenhængende område"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:86
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:96
 msgid "Size of the brush used for refinements"
 msgstr "Størrelse af den pensel der bruges til forfinelse"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:91
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:102
 msgid ""
 "Smaller values give a more accurate selection border but may introduce holes "
 "in the selection"
 msgstr ""
-"Mindre værdier giver en mere præcis markeringskant men kan lede til huller i "
+"Mindre værdier giver en mere præcis markeringskant men kan føre til huller i "
 "markeringen"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:107
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:121
 msgid "Sensitivity for brightness component"
 msgstr "Følsomhed for lysstyrkekomponenten"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:112
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:127
 msgid "Sensitivity for red/green component"
 msgstr "Følsomhed for den røde/grønne komponent"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:117
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:133
 msgid "Sensitivity for yellow/blue component"
 msgstr "Følsomhed for den gule/blå komponent"
 
 #. single / multiple objects
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:231
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:276
 msgid "Contiguous"
 msgstr "Sammenhængende"
 
 #. foreground / background
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:236
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:281
 #, c-format
 msgid "Interactive refinement (%s)"
 msgstr "Interaktiv forfinelse (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:240
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:285
 msgid "Mark background"
 msgstr "Markér baggrund"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:241
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:286
 msgid "Mark foreground"
 msgstr "Markér forgrund"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:257
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:302
 msgid "Small brush"
 msgstr "Lille pensel"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:265
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:310
 msgid "Large brush"
 msgstr "Stor pensel"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:289
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:334
 msgid "Smoothing:"
 msgstr "Udglatning:"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:295
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:340
 msgid "Preview color:"
 msgstr "Farve af forhåndsvisning:"
 
 #. granularity
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:298
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:343
 msgid "Color Sensitivity"
 msgstr "Farvefølsomhed"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:143
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:145
 msgid "Foreground Select"
 msgstr "Forgrundsmarkering"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:144
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:146
 msgid "Foreground Select Tool: Select a region containing foreground objects"
 msgstr ""
-"Forgrundsmarkeringsværktøj: Markér et område der indeholder forgrundsobjekter"
+"Værktøj til forgrundsmarkering: Markér et område der indeholder "
+"forgrundsobjekter"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:145
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:147
 msgid "F_oreground Select"
 msgstr "F_orgrundsmarkering"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:308
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:314
 msgid "Add more strokes or press Enter to accept the selection"
 msgstr ""
 "Tilføj flere strøg eller tryk på returtasten for at acceptere markeringen"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:310
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:316
 msgid "Mark foreground by painting on the object to extract"
 msgstr "Markér forgrunden ved at male på et objekt der skal udtrækkes"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:321
-msgid "Draw a rough circle around the object to extract"
-msgstr "Tegn en grov cirkel rundt om objektet der skal udtrækkes"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:327
+msgid "Rougly outline the object to extract"
+msgstr "Tegn et groft omrids rundt om objektet, der skal udtrækkes"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:740
-msgid "command|Foreground Select"
-msgstr "Forgrundsmarkering"
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:766
+msgctxt "command"
+msgid "Foreground Select"
+msgstr "Markér forgrund"
 
-#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:96
-msgid "Free Select Tool: Select a hand-drawn region"
-msgstr "Fri markerings-værktøj: Markér et håndtegnet område"
+#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:198
+msgid ""
+"Free Select Tool: Select a hand-drawn region with free and polygonal segments"
+msgstr ""
+"Værktøj til fri markering: Markér et håndtegnet område med frie og "
+"polygonale segmenter"
 
-#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:97
+#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:199
 msgid "_Free Select"
 msgstr "_Fri markering"
 
-#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:306
-msgid "command|Free Select"
-msgstr "Fri markering"
+#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1116
+msgid "Click to complete selection"
+msgstr "Klik for at fuldføre markering"
+
+#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1120
+msgid "Click-Drag to move segment vertex"
+msgstr "Klik og træk for at flytte toppunkt for segment"
+
+#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1125
+msgid "Return commits, Escape cancels, Backspace removes last segment"
+msgstr "Retur udfører, Escape annullerer, Tilbage fjerner sidste segment"
+
+#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1129
+msgid "Click-Drag adds a free segment, Click adds a polygonal segment"
+msgstr ""
+"Klik og træk tilføjer et frit segment, mens klik tilføjer et polygont segment"
+
+#: ../app/tools/gimpfreeselecttool.c:1581
+msgctxt "command"
+msgid "Free Select"
+msgstr "Markér frit"
 
-#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:63
+#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:65
 msgid "Fuzzy Select"
 msgstr "Udflydende markering"
 
-#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:64
+#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:66
 msgid "Fuzzy Select Tool: Select a contiguous region on the basis of color"
 msgstr ""
-"Udflydende markerings-værktøj: Markér et sammenhængende område på baggrund "
-"af en farve"
+"Værktøj til udflydende markering: Markér et sammenhængende område på "
+"baggrund af en farve"
 
-#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:65
+#: ../app/tools/gimpfuzzyselecttool.c:67
 msgid "Fu_zzy Select"
 msgstr "_Udflydende markering"
 
-#: ../app/tools/gimphealtool.c:58
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:92 ../app/tools/gimpgegltool.c:111
+msgid "GEGL Operation"
+msgstr "GEGL-handling"
+
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:93
+msgid "GEGL Tool: Use an arbitrary GEGL operation"
+msgstr "GEGL-værktøj: Brug en vilkårlig GEGL-handling"
+
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:94
+msgid "_GEGL Operation..."
+msgstr "_GEGL-handling..."
+
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:158
+#, c-format
+msgid "GEGL operations do not operate on indexed layers."
+msgstr "GEGL-handlinger virker ikke på indekserede lag."
+
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:338
+msgid "_Operation:"
+msgstr "_Handling:"
+
+#. The options vbox
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:411
+msgid "Operation Settings"
+msgstr "Handlingsindstillinger"
+
+#: ../app/tools/gimphealtool.c:54
 msgid "Healing Tool: Heal image irregularities"
 msgstr "Helingsværktøj: Hel uregelmæssigheder i billedet"
 
-#: ../app/tools/gimphealtool.c:59
+#: ../app/tools/gimphealtool.c:55
 msgid "_Heal"
 msgstr "_Hel"
 
-#: ../app/tools/gimphealtool.c:81 ../app/tools/gimphealtool.c:84
+#: ../app/tools/gimphealtool.c:77 ../app/tools/gimphealtool.c:80
 msgid "Click to heal"
 msgstr "Klik for at hele"
 
-#: ../app/tools/gimphealtool.c:82 ../app/tools/gimphealtool.c:86
+#: ../app/tools/gimphealtool.c:78 ../app/tools/gimphealtool.c:82
 #, c-format
 msgid "%s to set a new heal source"
 msgstr "%s for at sætte en ny helingskilde"
 
-#: ../app/tools/gimphealtool.c:85
+#: ../app/tools/gimphealtool.c:81
 msgid "Click to set a new heal source"
 msgstr "Klik for at sætte en ny helingskilde"
 
-#: ../app/tools/gimphistogramoptions.c:124
+#: ../app/tools/gimphistogramoptions.c:127
 msgid "Histogram Scale"
 msgstr "Histogramskala"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:114
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:103
 msgid "Hue-Saturation Tool: Adjust hue, saturation, and lightness"
 msgstr "Farvetone-/mætningsværktøj: Justér farvetone, mætning og lysstyrke"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:115
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:104
 msgid "Hue-_Saturation..."
 msgstr "Farvetone/_mætning..."
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:132
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:121
 msgid "Adjust Hue / Lightness / Saturation"
 msgstr "Justér farvetone/lysstyrke/mætning"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:178
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:123
+msgid "Import Hue-Saturation Settings"
+msgstr "Importér indstillinger for farvetone/mætning"
+
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:124
+msgid "Export Hue-Saturation Settings"
+msgstr "Eksportér indstillinger for farvetone/mætning"
+
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:171
+#, c-format
 msgid "Hue-Saturation operates only on RGB color layers."
 msgstr "Farvetone/mætning virker kun på lag med RGB-farver."
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:234
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:251
 msgid "M_aster"
 msgstr "_Original"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:234
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:251
 msgid "Adjust all colors"
 msgstr "Justér alle farver"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:235
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:252
 msgid "_R"
 msgstr "_R"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:236
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:253
 msgid "_Y"
 msgstr "_Y"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:237
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:254
 msgid "_G"
 msgstr "_G"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:238
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:255
 msgid "_C"
 msgstr "_C"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:239
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:256
 msgid "_B"
 msgstr "_B"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:240
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:257
 msgid "_M"
 msgstr "_M"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:243
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:262
 msgid "Select Primary Color to Adjust"
 msgstr "Vælg primær farve at justere"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:331
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:352
 msgid "_Overlap:"
 msgstr "_Læg over:"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:349
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:371
 msgid "Adjust Selected Color"
 msgstr "JusteÅ? valgt farve"
 
-#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:423
+#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:447
 msgid "R_eset Color"
 msgstr "N_ulstil farve"
 
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:233
-msgid "_Preview"
-msgstr "_Forhåndsvisning"
-
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:265
-msgid "Quick Load"
-msgstr "Ekspreshent"
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:81
+msgid "Pre_sets:"
+msgstr "_Forvalgt:"
 
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:294
-msgid "Quick Save"
-msgstr "Ekspresgem"
-
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:608
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:221
 #, c-format
 msgid "Settings saved to '%s'"
 msgstr "Indstillinger gemt i \"%s\""
 
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:318
+msgid "_Preview"
+msgstr "_Forhåndsvisning"
+
 #. adjust sliders
 #: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:56
 msgid "Adjustment"
 msgstr "Justering"
 
 #: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:68 ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:93
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:436
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:973 ../app/tools/gimptextoptions.c:452
 msgid "Size:"
 msgstr "Størrelse:"
 
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:76 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:961
+#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:76 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1037
 #: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:208
 msgid "Angle:"
 msgstr "Vinkel:"
@@ -9734,7 +10495,7 @@ msgstr "Vinkel:"
 #. sens sliders
 #: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:81
 msgid "Sensitivity"
-msgstr "Følsomhed:"
+msgstr "Følsomhed"
 
 #: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:100
 msgid "Tilt:"
@@ -9749,7 +10510,7 @@ msgid "Type"
 msgstr "Type"
 
 #. Blob shape widget
-#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:148
+#: ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:149
 msgid "Shape"
 msgstr "Form"
 
@@ -9761,125 +10522,135 @@ msgstr "Blækpensværktøj: Kalligrafi-lignende maling"
 msgid "In_k"
 msgstr "_Blækpen"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:277
+#: ../app/tools/gimpiscissorsoptions.c:126
+msgid "Interactive boundary"
+msgstr "Interaktiv kant"
+
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:278
 msgid "Scissors"
 msgstr "Saks"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:278
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:279
 msgid "Scissors Select Tool: Select shapes using intelligent edge-fitting"
 msgstr "Saksemarkeringsværktøj: Markér former med intelligent kant-tilpasning"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:279
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:280
 msgid "Intelligent _Scissors"
 msgstr "Intelligent _saks"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:919
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:940 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:609
 msgid "Click-Drag to move this point"
 msgstr "Klik og træk for at flytte dette punkt"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:921 ../app/tools/gimpiscissorstool.c:988
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:942 ../app/tools/gimpiscissorstool.c:1007
 #, c-format
 msgid "%s: disable auto-snap"
 msgstr "%s: deaktivér autolåsning"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:940
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:959
 msgid "Click to close the curve"
 msgstr "Klik for at lukke kurven"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:946
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:965
 msgid "Click to add a point on this segment"
 msgstr "Klik for at tilføje et punkt på dette segment"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:960
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:979
 msgid "Click or press Enter to convert to a selection"
 msgstr "Klik eller tryk på returtasten for at omdanne til en markering"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:970
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:989
 msgid "Press Enter to convert to a selection"
 msgstr "Tryk på returtasten for at omdanne til en markering"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:985
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:1004
 msgid "Click or Click-Drag to add a point"
 msgstr "Klik eller klik og træk for at tilføje et punkt"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:155
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:151
 msgid "Levels Tool: Adjust color levels"
 msgstr "Niveauværktøj: Justér farveniveauer"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:156
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:152
 msgid "_Levels..."
 msgstr "_Niveauer..."
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:178
-msgid "Load Levels"
-msgstr "Hent niveauer"
-
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:179
-msgid "Load levels settings from file"
-msgstr "Indlæs niveauindstillinger fra fil"
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:174
+msgid "Import Levels"
+msgstr "Importér niveauer"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:180
-msgid "Save Levels"
-msgstr "Gem niveauer"
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:175
+msgid "Export Levels"
+msgstr "Eksportér niveauer"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:181
-msgid "Save levels settings to file"
-msgstr "Gem niveauindstillinger i fil"
-
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:242
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:228
+#, c-format
 msgid "Levels does not operate on indexed layers."
 msgstr "Niveauer virker ikke på indekserede lag."
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:309
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:310
 msgid "Pick black point"
 msgstr "Vælg sort punkt"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:313
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:314
 msgid "Pick gray point"
 msgstr "Vælg gråt punkt"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:317
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:318
 msgid "Pick white point"
 msgstr "Vælg hvidt punkt"
 
 #. Input levels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:408
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:419
 msgid "Input Levels"
-msgstr "Indniveauer"
+msgstr "Inputniveauer"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:495
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:522
 msgid "Gamma"
 msgstr "Gamma"
 
 #. Output levels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:522
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:564
 msgid "Output Levels"
-msgstr "Udniveauer"
+msgstr "Outputniveauer"
+
+#. all channels frame
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:641
+msgid "All Channels"
+msgstr "Alle kanaler"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:614
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:655
 msgid "Adjust levels automatically"
 msgstr "Justér niveauer automatisk"
 
-#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:175
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:682
+msgid "Edit these Settings as Curves"
+msgstr "Redigér disse indstillinger som kurver"
+
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:825
+msgid "Use _old levels file format"
+msgstr "Brug _gammelt niveaufilformat"
+
+#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:167
 msgid "Auto-resize window"
 msgstr "Auto-tilpas vinduesstørrelse"
 
 # 'toggle' er ret mærkeligt, men refererer til hvilken tilstand værktøjet er i (fx zoom ind vs. zoom ud)
 #. tool toggle
-#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:180 ../app/tools/gimpmoveoptions.c:184
+#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:172 ../app/tools/gimpmoveoptions.c:188
 #, c-format
 msgid "Tool Toggle (%s)"
 msgstr "Værktøjstilstand (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:91
+#: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:86
 msgid "Zoom"
 msgstr "Zoom"
 
-#: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:92
+#: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:87
 msgid "Zoom Tool: Adjust the zoom level"
 msgstr "Zoomværktøj: Justér zoomniveauet"
 
-#: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:93
+#: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:88
 msgid "tool|_Zoom"
 msgstr "_Zoom"
 
@@ -9887,28 +10658,48 @@ msgstr "_Zoom"
 msgid "Use info window"
 msgstr "Benyt infovindue"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:120
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:121
 msgid "Measure"
 msgstr "Opmål"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:121
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:122
 msgid "Measure Tool: Measure distances and angles"
 msgstr "Opmålingsværktøj: Mål afstande og vinkler"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:122
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:123
 msgid "_Measure"
 msgstr "O_pmål"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:237
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:241
 msgid "Add Guides"
 msgstr "Tilføj hjælpelinjer"
 
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:561
+msgid "Click to place vertical and horizontal guides"
+msgstr "Klik for at placere lodrette og vandrette hjælpelinjer"
+
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:570
+msgid "Click to place a horizontal guide"
+msgstr "Klik for at placere en vandret hjælpelinje"
+
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:584
+msgid "Click to place a vertical guide"
+msgstr "Klik for at placere en lodret hjælpelinje"
+
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:598
+msgid "Click-Drag to add a new point"
+msgstr "Klik og træk for at tilføje et nyt punkt"
+
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:628
+msgid "Click-Drag to move all points"
+msgstr "Klik og træk for at flytte alle punkter"
+
 #. tool->display->shell
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:915
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:989
 msgid "Measure Distances and Angles"
 msgstr "MÃ¥l afstande og vinkler"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:935
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1009
 msgid "Distance:"
 msgstr "Afstand:"
 
@@ -9932,31 +10723,32 @@ msgstr "Vælg en bane"
 msgid "Move the active path"
 msgstr "Flyt den aktive bane"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:178
+#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:179
 msgid "Move:"
 msgstr "Flyt:"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:117
-msgid "tool|Move"
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:127
+msgctxt "tool"
+msgid "Move"
 msgstr "Flyt"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:118
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:128
 msgid "Move Tool: Move layers, selections, and other objects"
 msgstr "Flytteværktøj: Flyt lag, markeringer og andre objekter"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:119
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:129
 msgid "_Move"
 msgstr "F_lyt"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:267 ../app/tools/gimpmovetool.c:545
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:276 ../app/tools/gimpmovetool.c:570
 msgid "Move Guide: "
 msgstr "Flyt hjælpelinje: "
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:539
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:564
 msgid "Cancel Guide"
 msgstr "Annullér hjælpelinje"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:545
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:570
 msgid "Add Guide: "
 msgstr "Tilføj hjælpelinje: "
 
@@ -9968,94 +10760,97 @@ msgstr "Malerpenselværktøj: Mal jævne strøg med en pensel"
 msgid "_Paintbrush"
 msgstr "M_alerpensel"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:104
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:337
-#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:190 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:273
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:112
+#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:211
+#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:191 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:269
 msgid "Mode:"
 msgstr "Tilstand:"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:119
-#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:177 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:288
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:127
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:348
+#: ../app/widgets/gimpbrushselect.c:178 ../app/widgets/gimplayertreeview.c:284
 msgid "Opacity:"
 msgstr "Ugennemsigtighed:"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:127
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:137
 msgid "Brush:"
 msgstr "Pensel:"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:134
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:142
 msgid "Scale:"
 msgstr "Skalér:"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:148
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:437
-msgid "Gradient:"
-msgstr "Overgang:"
-
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:184
-msgid "Incremental"
-msgstr "Forøgende"
-
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:200
-msgid "Hard edge"
-msgstr "HÃ¥rd kant"
-
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:236
-msgid "Pressure sensitivity"
-msgstr "Trykfølsomhed"
-
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:257
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:150
 msgid "Opacity"
 msgstr "Ugennemsigtighed"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:273
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:156
 msgid "Hardness"
 msgstr "HÃ¥rdhed"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:284
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:162
 msgid "Rate"
 msgstr "Hastighed"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:300
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:309
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:168 ../app/tools/tools-enums.c:151
 msgid "Size"
 msgstr "Størrelse"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:344
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:186
+msgid "Brush Dynamics"
+msgstr "Penseldynamik"
+
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:204
+msgid "Velocity:"
+msgstr "Hastighed:"
+
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:210
+msgid "Random:"
+msgstr "Tilfældig:"
+
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:264
+msgid "Incremental"
+msgstr "Forøgende"
+
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:280
+msgid "Hard edge"
+msgstr "HÃ¥rd kant"
+
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:565
 msgid "Fade out"
 msgstr "Falmen"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:353
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:446
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:574
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:657
 msgid "Length:"
 msgstr "Længde:"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:385
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:601
 msgid "Apply Jitter"
 msgstr "Anvend støj"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:390
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:606
 msgid "Amount:"
 msgstr "Mængde:"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:420
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:631
 msgid "Use color from gradient"
 msgstr "Benyt farve fra farveovergang"
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:130
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:136
 msgid "Click to paint"
 msgstr "Klik for at male"
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:131
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:137
 msgid "Click to draw the line"
 msgstr "Klik for at tegne linjen"
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:132
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:138
 #, c-format
 msgid "%s to pick a color"
 msgstr "%s for at vælge en farve"
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:644
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:662
 #, c-format
 msgid "%s for a straight line"
 msgstr "%s for en ret linje"
@@ -10068,362 +10863,348 @@ msgstr "Blyantsværktøj: Maling med hård kant vha. en pensel"
 msgid "Pe_ncil"
 msgstr "_Blyant"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:121
+#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:127
 msgid ""
 "Perspective Clone Tool: Clone from an image source after applying a "
 "perspective transformation"
 msgstr ""
-"Perspektivkloningsværktøj: Klon fra en billedkilde efter anvendelse af en "
-"perspektivisk transformering"
+"Værktøj til perspektivkloning: Klon fra en billedkilde efter anvendelse af "
+"en perspektivisk transformering"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:123
+#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:129
 msgid "_Perspective Clone"
 msgstr "_Perspektivklon"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:640
+#: ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:692
 msgid "Ctrl-Click to set a clone source"
 msgstr "Ctrl-klik for at sætte en klonkilde"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:69
+#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:70
 msgid "Perspective Tool: Change perspective of the layer, selection or path"
 msgstr "Perspektivværktøj: �ndr perspektivet på laget, markeringen eller banen"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:71
+#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:72
 msgid "_Perspective"
 msgstr "_Perspektiv"
 
-#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:98
-msgid "command|Perspective"
-msgstr "Perspektiv"
-
-# "information" unødvendig
 #: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:99
-msgid "Perspective Transform Information"
+msgctxt "command"
+msgid "Perspective"
+msgstr "Perspektivér"
+
+#: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:100
+msgid "Perspective transformation"
 msgstr "Perspektivtransformering"
 
 #: ../app/tools/gimpperspectivetool.c:115
 msgid "Transformation Matrix"
 msgstr "Transformeringsmatrix"
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:78
+#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:85
 msgid "Posterize Tool: Reduce to a limited set of colors"
-msgstr "Posterisérværktøj: Reducér til en begrænset mængde farver"
+msgstr "Posteriseringsværktøj: Reducér til en begrænset mængde farver"
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:79
+#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:86
 msgid "_Posterize..."
-msgstr "_Posterisér"
+msgstr "_Posterisér..."
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:96
+#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:103
 msgid "Posterize (Reduce Number of Colors)"
-msgstr "Reducér farveantallet"
+msgstr "Posterisér (Reducér antallet af farver)"
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:140
+#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:151
+#, c-format
 msgid "Posterize does not operate on indexed layers."
 msgstr "Posterisering virker ikke på indekserede lag."
 
-#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:190
+#: ../app/tools/gimpposterizetool.c:226
 msgid "Posterize _levels:"
 msgstr "Posteriserings_niveauer:"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:119
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:112
 msgid "Use all visible layers when shrinking the selection"
 msgstr "Brug alle synlige lag ved formindskelse af markeringen"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:528
-msgid "Auto shrink selection"
-msgstr "Formindsk markering automatisk"
+#. Current, as in what is currently in use.
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:729
+msgid "Current"
+msgstr "Aktuelt"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:539
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:807
 msgid "Expand from center"
 msgstr "Udvid fra centrum"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:549 ../app/tools/tools-enums.c:89
-msgid "Fixed aspect ratio"
-msgstr "Fast formatforhold"
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:830
+msgid "Fixed:"
+msgstr "Fast:"
+
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:963
+msgid "Position:"
+msgstr "Placering:"
 
 # i betydningen "fremhæv" her, ikke "højlys"
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:580
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:981
 msgid "Highlight"
 msgstr "Fremhæv"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:595
-msgid "X:"
-msgstr "x:"
-
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:603
-msgid "Y:"
-msgstr "y:"
+#. Auto Shrink
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:991
+msgid "Auto Shrink"
+msgstr "Formindsk automatisk"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:614
-#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:628
-msgid "Fix"
-msgstr "Fast"
+#: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:998
+msgid "Shrink merged"
+msgstr "Formindsk forenet"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:155
+#: ../app/tools/gimprectangleselectoptions.c:164
 msgid "Rounded corners"
 msgstr "Afrundede hjørner"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:135
+#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:167
 msgid "Rectangle Select"
 msgstr "Rektangulær markering"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:136
+#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:168
 msgid "Rectangle Select Tool: Select a rectangular region"
-msgstr "Rektangulær markerings-værktøj: Markér et rektangulært område"
+msgstr "Værktøj til rektangulær markering: Markér et rektangulært område"
 
-#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:137
+#: ../app/tools/gimprectangleselecttool.c:169
 msgid "_Rectangle Select"
 msgstr "_Rektangulær markering"
 
-#: ../app/tools/gimprectangletool.c:1055 ../app/tools/gimprectangletool.c:1707
+#: ../app/tools/gimprectangletool.c:1085 ../app/tools/gimprectangletool.c:1981
 msgid "Rectangle: "
 msgstr "Rektangel: "
 
-#: ../app/tools/gimpregionselecttool.c:164
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:83
+msgid "Allow completely transparent regions to be selected"
+msgstr "Tillad fuldstændigt gennemsigtige områder at blive valgt"
+
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:90
+msgid "Base region_select on all visible layers"
+msgstr "Basér område_markering på alle synlige lag"
+
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:202
+msgid "Select transparent areas"
+msgstr "Markér gennemsigtige områder"
+
+#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:227
+msgid "Select by:"
+msgstr "Markér med:"
+
+#: ../app/tools/gimpregionselecttool.c:162
 msgid "Move the mouse to change threshold"
 msgstr "Flyt musen for at ændre tærsklen"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:86
+#: ../app/tools/gimprotatetool.c:90
 msgid "Rotate"
 msgstr "Rotér"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:87
+#: ../app/tools/gimprotatetool.c:91
 msgid "Rotate Tool: Rotate the layer, selection or path"
 msgstr "Roteringsværktøj: Rotér laget, markeringen eller banen"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:88
+#: ../app/tools/gimprotatetool.c:92
 msgid "_Rotate"
 msgstr "_Rotér"
 
-# en komplet tekst bliver for lang og er overflødig
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:115
-msgid "Rotation Information"
-msgstr "Rotation"
-
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:144
+#: ../app/tools/gimprotatetool.c:188
 msgid "_Angle:"
 msgstr "_Vinkel:"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:159
+#: ../app/tools/gimprotatetool.c:204
 msgid "Center _X:"
 msgstr "Centrum _x:"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:168
+#: ../app/tools/gimprotatetool.c:213
 msgid "Center _Y:"
 msgstr "Centrum _y:"
 
-#: ../app/tools/gimpscaletool.c:79
+#: ../app/tools/gimpscaletool.c:78
 msgid "Scale"
 msgstr "Skalér"
 
-#: ../app/tools/gimpscaletool.c:80
+#: ../app/tools/gimpscaletool.c:79
 msgid "Scale Tool: Scale the layer, selection or path"
 msgstr "Skaleringsværktøj: Skalér laget, markeringen eller banen"
 
-#: ../app/tools/gimpscaletool.c:81
+#: ../app/tools/gimpscaletool.c:80
 msgid "_Scale"
 msgstr "_Skalér"
 
-#: ../app/tools/gimpscaletool.c:107
-msgid "command|Scale"
-msgstr "_Skalér"
-
-# en komplet tekst bliver for lang og er overflødig
-#: ../app/tools/gimpscaletool.c:108
-msgid "Scaling Information"
-msgstr "Skalering"
-
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:99
-msgid "Smooth edges"
-msgstr "Blødgør kanter"
-
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:113
-msgid "Allow completely transparent regions to be selected"
-msgstr "Tillad fuldstændigt gennemsigtige områder at blive valgt"
-
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:119
-msgid "Base selection on all visible layers"
-msgstr "Basér markering på alle synlige lag"
+#: ../app/tools/gimpscaletool.c:106
+msgctxt "command"
+msgid "Scale"
+msgstr "Skalér"
 
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:345 ../app/tools/gimptextoptions.c:457
+#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:258 ../app/tools/gimptextoptions.c:473
 msgid "Antialiasing"
 msgstr "Udjævning"
 
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:363
+#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:273
 msgid "Feather edges"
 msgstr "Udtynd kanter"
 
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:380
-msgid "Show interactive boundary"
-msgstr "Vis interaktiv kant"
-
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:404
-msgid "Select transparent areas"
-msgstr "Markér gennemsigtige områder"
-
-#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:429
-msgid "Select by:"
-msgstr "Markér med:"
-
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:275
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:251
 msgid "Click-Drag to replace the current selection"
 msgstr "Klik og træk for at erstatte den nuværende markering"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:283
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:259
 msgid "Click-Drag to create a new selection"
 msgstr "Klik og træk for at oprette en ny markering"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:288
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:264
 msgid "Click-Drag to add to the current selection"
 msgstr "Klik og træk for at lægge til den nuværende markering"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:297
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:273
 msgid "Click-Drag to subtract from the current selection"
 msgstr "Klik og træk for at trække fra den nuværende markering"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:306
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:282
 msgid "Click-Drag to intersect with the current selection"
 msgstr "Klik og træk for at krydse med den nuværende markering"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:316
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:292
 msgid "Click-Drag to move the selection mask"
 msgstr "Klik og træk for at flytte markeringsmasken"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:324
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:300
 msgid "Click-Drag to move the selected pixels"
 msgstr "Klik og træk for at flytte de markerede punkter"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:328
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:304
 msgid "Click-Drag to move a copy of the selected pixels"
 msgstr "Klik og træk for at flytte en kopi af de markerede punkter"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:332
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:308
 msgid "Click to anchor the floating selection"
 msgstr "Klik for at forankre den flydende markering"
 
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:86
+#: ../app/tools/gimpsheartool.c:82
 msgid "Shear"
 msgstr "Trapezér"
 
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:87
+#: ../app/tools/gimpsheartool.c:83
 msgid "Shear Tool: Shear the layer, selection or path"
 msgstr "Trapezeringsværktøj: Trapezér laget, markeringen eller banen"
 
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:88
+#: ../app/tools/gimpsheartool.c:84
 msgid "S_hear"
 msgstr "_Trapezér"
 
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:114
-msgid "command|Shear"
+#: ../app/tools/gimpsheartool.c:110
+msgctxt "command"
+msgid "Shear"
 msgstr "Trapezér"
 
-# 'information' er overflødigt og for langt
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:115
-msgid "Shearing Information"
-msgstr "Trapezering"
-
 # trapezering- er underforstået pga. vinduestitel
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:139
+#: ../app/tools/gimpsheartool.c:134
 msgid "Shear magnitude _X:"
 msgstr "Størrelsesorden _x:"
 
 # trapezering- er underforstået pga. vinduestitel
-#: ../app/tools/gimpsheartool.c:149
+#: ../app/tools/gimpsheartool.c:144
 msgid "Shear magnitude _Y:"
 msgstr "Størrelsesorden _y:"
 
-#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:55
+#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:54
 msgid "Smudge Tool: Smudge selectively using a brush"
 msgstr "Udtværingsværktøj: Tvær ud selektivt vha. en pensel"
 
-#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:56
+#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:55
 msgid "_Smudge"
 msgstr "_Udtvær"
 
-#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:75
+#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:74
 msgid "Click to smudge"
 msgstr "Klik for at udtvære"
 
-#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:76
+#: ../app/tools/gimpsmudgetool.c:75
 msgid "Click to smudge the line"
 msgstr "Klik for at udtvære linjen"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:115
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:127
 msgid ""
 "Hinting alters the font outline to produce a crisp bitmap at small sizes"
 msgstr ""
 "Anvendelse af hint ændrer skriftformerne for at give et tydeligt billede ved "
 "små størrelser"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:122
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:134
 msgid ""
 "If available, hints from the font are used but you may prefer to always use "
 "the automatic hinter"
 msgstr ""
-"Hvis tilgængelige bliver hint fra skrifttypen benyttet, men du kan "
+"Hvis hints fra skrifttypen er tilgængelige, bliver de brugt, men du kan "
 "foretrække altid at benytte den automatiske beregning af hint"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:147
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:159
 msgid "Indentation of the first line"
 msgstr "Indrykning af den første linje"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:153
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:165
 msgid "Adjust line spacing"
-msgstr "Juster linjemellemrum"
+msgstr "Justér linjeafstand"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:159
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:171
 msgid "Adjust letter spacing"
-msgstr "Juster bogstavafstand"
+msgstr "Justér afstand mellem bogstaver"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:429
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:445
 msgid "Font:"
 msgstr "Skrifttype:"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:441
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:461
 msgid "Hinting"
 msgstr "Hint"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:448
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:466
 msgid "Force auto-hinter"
 msgstr "Tving automatiske hint"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:463
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:487
 msgid "Text Color"
 msgstr "Tekstfarve"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:468
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:492
 msgid "Color:"
 msgstr "Farve:"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:473
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:498
 msgid "Justify:"
 msgstr "Justering:"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:492
-msgid "Create Path from Text"
-msgstr "Opret bane fra tekst"
+#. Create a path from the current text
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:520
+msgid "Path from Text"
+msgstr "Bane fra tekst"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:499
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:527
 msgid "Text along Path"
 msgstr "Tekst langs bane"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:144
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:161
 msgid "Text Tool: Create or edit text layers"
 msgstr "Tekstværktøj: Opret eller redigér tekstlag"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:145
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:162
 msgid "Te_xt"
 msgstr "_Tekst"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:755
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:956
 msgid "GIMP Text Editor"
-msgstr "Gimp'ens tekstredigering"
+msgstr "Gimps tekstredigering"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:866 ../app/tools/gimptexttool.c:869
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1072 ../app/tools/gimptexttool.c:1075
 msgid "Confirm Text Editing"
 msgstr "Bekræft tekstredigering"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:898
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1079
+msgid "Create _New Layer"
+msgstr "Opret _nyt lag"
+
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1103
 msgid ""
 "The layer you selected is a text layer but it has been modified using other "
 "tools. Editing the layer with the text tool will discard these "
@@ -10431,75 +11212,86 @@ msgid ""
 "\n"
 "You can edit the layer or create a new text layer from its text attributes."
 msgstr ""
-"Det lag du valgte, er et tekstlag, men det er blevet ændret vha. andre "
-"værktøjer. Redigering af laget med tekstværktøjet vil forkaste disse "
-"ændringer.\n"
+"Laget, som du valgte, er et tekstlag, men det er blevet ændret vha. andre "
+"værktøjer. Hvis du redigerer laget med tekstværktøjet, vil disse ændringer "
+"blive kasseret.\n"
 "\n"
-"Du kan redigere laget eller oprette et nyt tekstlag fra dets tekstegenskaber."
+"Du kan redigere laget eller oprette et nyt tekstlag ud fra dets "
+"tekstegenskaber."
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:83
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1315
+msgid "Reshape Text Layer"
+msgstr "Omform tekstlag"
+
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:91
 msgid "Threshold Tool: Reduce image to two colors using a threshold"
 msgstr "Tærskelværktøj: Reducér billedet til to farver vha. en tærskel"
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:84
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:92
 msgid "_Threshold..."
 msgstr "_Tærskel..."
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:101
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:109
 msgid "Apply Threshold"
 msgstr "Anvend tærskel"
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:154
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:111
+msgid "Import Threshold Settings"
+msgstr "Importér indstillinger for tærskel"
+
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:112
+msgid "Export Threshold Settings"
+msgstr "Eksportér indstillinger for tærskel"
+
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:161
+#, c-format
 msgid "Threshold does not operate on indexed layers."
 msgstr "Tærskel virker ikke på indekserede lag."
 
-#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:243
+#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:266
 msgid "Automatically adjust to optimal binarization threshold"
 msgstr "Juster automatisk til optimal binæriseringstærskel"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:282
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:273
 msgid "Transform:"
 msgstr "Transformér:"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:288
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:282
 msgid "Direction"
 msgstr "Retning"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:297
+#. the interpolation menu
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:287
 msgid "Interpolation:"
 msgstr "Interpolering:"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:307
-msgid "Supersampling"
-msgstr "Supersampling"
-
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:316
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:300
 msgid "Clipping:"
 msgstr "Afskæring:"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:334
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:318
 msgid "Preview:"
-msgstr "Forhåndsvisning"
+msgstr "Forhåndsvisning:"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:375
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:389
 #, c-format
 msgid "15 degrees (%s)"
 msgstr "15 grader (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:379
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:393
 #, c-format
 msgid "Keep aspect (%s)"
-msgstr "Behold forhold (%s)"
+msgstr "Behold størrelsesforhold (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:237
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:238
 msgid "Transforming"
 msgstr "Transformerer"
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1160
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1165
 msgid "There is no layer to transform."
 msgstr "Der er ikke noget lag at transformere."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1171
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1176
 msgid "There is no path to transform."
 msgstr "Der er ikke nogen bane at transformere."
 
@@ -10507,15 +11299,15 @@ msgstr "Der er ikke nogen bane at transformere."
 msgid "Restrict editing to polygons"
 msgstr "Begræns redigering til polygoner"
 
-#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:145
+#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:156
 msgid "Edit Mode"
 msgstr "Redigeringstilstand"
 
-#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:150
+#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:174
 msgid "Polygonal"
 msgstr "Polygonal"
 
-#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:154
+#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:178
 #, c-format
 msgid ""
 "Path to Selection\n"
@@ -10528,220 +11320,239 @@ msgstr ""
 "%s Træk fra\n"
 "%s Kryds med"
 
-#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:164
-msgid "Create Selection from Path"
-msgstr "Opret markering fra bane"
+#. Create a selection from the current path
+#: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:189
+msgid "Selection from Path"
+msgstr "Markering fra bane"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:159
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:161
 msgid "Paths Tool: Create and edit paths"
 msgstr "Baneværktøj: Opret og redigér baner"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:160
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:162
 msgid "Pat_hs"
 msgstr "Ba_ner"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:319
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:322
 msgid "Add Stroke"
 msgstr "Tilføj strøg"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:337
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:345
 msgid "Add Anchor"
 msgstr "Tilføj anker"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:360
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:370
 msgid "Insert Anchor"
 msgstr "Indsæt anker"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:389
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:400
 msgid "Drag Handle"
 msgstr "Træk håndtag"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:418
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:429
 msgid "Drag Anchor"
 msgstr "Træk anker"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:435
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:446
 msgid "Drag Anchors"
 msgstr "Træk ankre"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:455
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:468
 msgid "Drag Curve"
 msgstr "Træk kurve"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:483
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:496
 msgid "Connect Strokes"
 msgstr "Forbind strøg"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:513
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:527
 msgid "Drag Path"
 msgstr "Træk bane"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:523
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:537
 msgid "Convert Edge"
 msgstr "Omdan kant"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:553
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:567
 msgid "Delete Anchor"
 msgstr "Slet anker"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:575
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:589
 msgid "Delete Segment"
 msgstr "Slet segment"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:784
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:807
 msgid "Move Anchors"
 msgstr "Flyt ankre"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1141
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1167
 msgid "Click to pick path to edit"
 msgstr "Klik for at vælge bane der skal redigeres"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1144
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1171
 msgid "Click to create a new path"
-msgstr "Klik for at oprette en ny bane."
+msgstr "Klik for at oprette en ny bane"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1147
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1175
 msgid "Click to create a new component of the path"
 msgstr "Klik for at oprette en ny komponent til banen"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1150
-msgid "Click to create a new anchor"
-msgstr "Klik for at oprette et nyt anker"
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1179
+msgid "Click or Click-Drag to create a new anchor"
+msgstr "Klik eller klik og træk for at oprette et nyt anker"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1156
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1189 ../app/tools/gimpvectortool.c:1196
 msgid "Click-Drag to move the anchor around"
 msgstr "Klik og træk for at flytte ankeret"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1159 ../app/tools/gimpvectortool.c:1170
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1200 ../app/tools/gimpvectortool.c:1213
 msgid "Click-Drag to move the anchors around"
 msgstr "Klik og træk for at flytte ankrene"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1162
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1204
 msgid "Click-Drag to move the handle around"
 msgstr "Klik og træk for at flytte håndtaget"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1175
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1218
 msgid "Click-Drag to change the shape of the curve"
 msgstr "Klik og træk for at ændre formen af kurven"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1178
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1221
 #, c-format
 msgid "%s: symmetrical"
 msgstr "%s: symmetrisk"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1182
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1226
 msgid "Click-Drag to move the component around"
 msgstr "Klik og træk for at flytte komponenten"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1189
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1234
 msgid "Click-Drag to move the path around"
 msgstr "Klik og træk for at flytte banen"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1192
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1238
 msgid "Click-Drag to insert an anchor on the path"
 msgstr "Klik og træk for at indsætte et anker på banen"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1199
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1246
 msgid "Click to delete this anchor"
 msgstr "Klik for at slette dette anker"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1202
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1250
 msgid "Click to connect this anchor with the selected endpoint"
 msgstr "Klik for at forbinde dette anker med det valgte endepunkt"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1206
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1255
 msgid "Click to open up the path"
 msgstr "Klik for at åbne banen op"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1209
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1259
 msgid "Click to make this node angular"
 msgstr "Klik for at gøre denne knude vinklet"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1715
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1766
 msgid "Delete Anchors"
 msgstr "Slet ankre"
 
-#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1888
+#: ../app/tools/gimpvectortool.c:1939
 msgid "There is no active layer or channel to stroke to"
 msgstr "Der er ikke noget aktivt lag eller en aktiv kanal at bestryge"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:26
+#: ../app/tools/tools-enums.c:58
 msgid "No guides"
 msgstr "Ingen hjælpelinjer"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:27
+#: ../app/tools/tools-enums.c:59
 msgid "Center lines"
 msgstr "Centerlinjer"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:28
+#: ../app/tools/tools-enums.c:60
 msgid "Rule of thirds"
 msgstr "Tredjedele"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:29
+#: ../app/tools/tools-enums.c:61
 msgid "Golden sections"
 msgstr "Gyldne snit"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:87
+#: ../app/tools/tools-enums.c:148
+msgid "Aspect ratio"
+msgstr "Formatforhold"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:149 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:265
+#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:297
+msgid "Width"
+msgstr "Bredde"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:150 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:267
+#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:299
+msgid "Height"
+msgstr "Højde"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:179
 msgid "Free select"
 msgstr "Fri markering"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:88
+#: ../app/tools/tools-enums.c:180
 msgid "Fixed size"
 msgstr "Fast størrelse"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:119 ../app/vectors/gimpvectors.c:191
+#: ../app/tools/tools-enums.c:181
+msgid "Fixed aspect ratio"
+msgstr "Fast formatforhold"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:211 ../app/vectors/gimpvectors.c:192
 msgid "Path"
 msgstr "Bane"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:147
-msgid "Design"
-msgstr "Design"
-
-#: ../app/tools/tools-enums.c:149
-msgid "Move"
-msgstr "Flyt"
-
-#: ../app/tools/tools-enums.c:178
+#: ../app/tools/tools-enums.c:240
 msgid "Outline"
 msgstr "Omrids"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:181
+#: ../app/tools/tools-enums.c:243
 msgid "Image + Grid"
 msgstr "Billede + gitter"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:208
+#: ../app/tools/tools-enums.c:270
 msgid "Number of grid lines"
 msgstr "Antal gitterlinjer"
 
-#: ../app/tools/tools-enums.c:209
+#: ../app/tools/tools-enums.c:271
 msgid "Grid line spacing"
 msgstr "Gitterlinjemellemrum"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:192
+#: ../app/tools/tools-enums.c:299
+msgid "Design"
+msgstr "Design"
+
+#: ../app/tools/tools-enums.c:301
+msgid "Move"
+msgstr "Flyt"
+
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:193
 msgid "Rename Path"
 msgstr "Omdøb bane"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:193 ../app/vectors/gimpvectors.c:318
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:194 ../app/vectors/gimpvectors.c:316
 msgid "Move Path"
-msgstr "Fjernelse af bane"
+msgstr "Flyt bane"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:194
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:195
 msgid "Scale Path"
 msgstr "Skalér bane"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:195
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:196
 msgid "Resize Path"
 msgstr "�ndr størrelse på bane"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:196 ../app/vectors/gimpvectors.c:412
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:197 ../app/vectors/gimpvectors.c:415
 msgid "Flip Path"
 msgstr "Vend bane"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:197 ../app/vectors/gimpvectors.c:443
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:198 ../app/vectors/gimpvectors.c:446
 msgid "Rotate Path"
 msgstr "Rotér bane"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors.c:198 ../app/vectors/gimpvectors.c:474
+#: ../app/vectors/gimpvectors.c:199 ../app/vectors/gimpvectors.c:476
 msgid "Transform Path"
 msgstr "Transformér bane"
 
@@ -10750,76 +11561,81 @@ msgstr "Transformér bane"
 msgid "Error while writing '%s': %s"
 msgstr "Fejl under skrivning af '%s': %s"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:293
+#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:296
 msgid "Import Paths"
 msgstr "Importering af baner"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:304
+#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:307
 msgid "Imported Path"
 msgstr "Importeret bane"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:333
+#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:336
 #, c-format
 msgid "No paths found in '%s'"
 msgstr "Ingen baner fundet i '%s'"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:336
+#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:339
+#, c-format
 msgid "No paths found in the buffer"
 msgstr "Ingen baner fundet i mellemlageret"
 
-#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:346
+#: ../app/vectors/gimpvectors-import.c:349
 #, c-format
 msgid "Failed to import paths from '%s': %s"
 msgstr "Kunne ikke importere baner fra '%s': %s"
 
-#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:779
+#: ../app/widgets/gimpactioneditor.c:71
+msgid "_Search:"
+msgstr "_Søg:"
+
+#: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:802
 #, c-format
 msgid "RGBA (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
 msgstr "RGBA (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:305
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:347
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:346
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:348
 msgid "Action"
 msgstr "Handling"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:334
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:375
 msgid "Shortcut"
 msgstr "Genvej"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:356
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:401
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:489 ../app/widgets/gimpactionview.c:678
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:641 ../app/widgets/gimpactionview.c:846
 msgid "Changing shortcut failed."
 msgstr "Ã?ndring af genvej mislykkedes."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:530
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:683
 msgid "Conflicting Shortcuts"
 msgstr "Modstridende genveje"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:536
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:689
 msgid "_Reassign shortcut"
-msgstr "_Omtildel genvej"
+msgstr "_Tildel genvej påny"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:547
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:704
 #, c-format
 msgid "Shortcut \"%s\" is already taken by \"%s\" from the \"%s\" group."
 msgstr "Genvejen \"%s\" er allerede taget af \"%s\" fra gruppen \"%s\"."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:551
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:708
 #, c-format
 msgid "Reassigning the shortcut will cause it to be removed from \"%s\"."
-msgstr "Omtildeling af genvejen vil fjerne den fra \"%s\"."
-
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:610
-msgid "Removing shortcut failed."
-msgstr "Fjernelse af genvej mislykkedes."
+msgstr "Tildeling af genvejen påny vil fjerne den fra \"%s\"."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:617
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:781
 msgid "Invalid shortcut."
 msgstr "Ugyldig genvej."
 
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:870
+msgid "Removing shortcut failed."
+msgstr "Fjernelse af genvej mislykkedes."
+
 #: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:169
 msgid "Spikes:"
 msgstr "Pigge:"
@@ -10843,25 +11659,15 @@ msgid "Percentage of width of brush"
 msgstr "Procent af penselbredde"
 
 #: ../app/widgets/gimpbufferview.c:173 ../app/widgets/gimpbufferview.c:257
-#: ../app/widgets/gimpeditor.c:724
+#: ../app/widgets/gimpeditor.c:754
 msgid "(None)"
 msgstr "(ingen)"
 
-#: ../app/widgets/gimpcellrendereraccel.c:196
-#: ../app/widgets/gimpcellrendereraccel.c:421
-msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
-msgstr ""
-"Indtast en ny genvej eller tryk på slet tilbage-tasten for at rydde genvejen"
-
-#: ../app/widgets/gimpcellrendereraccel.c:424
-msgid "Type a new accelerator"
-msgstr "Indtast en ny genvej"
-
 #: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:119
 msgid "Reorder Channel"
-msgstr "Omordn kanal"
+msgstr "Omarrangér kanal"
 
-#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:319
+#: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:321
 msgid "Empty Channel"
 msgstr "Tøm kanal"
 
@@ -10892,12 +11698,12 @@ msgstr "Nulstil det valgte filter til standardværdierne"
 #: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:493
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to the list of active filters"
-msgstr "Tilføj \"%s\" til listen af aktive filtre"
+msgstr "Tilføj \"%s\" til listen med aktive filtre"
 
 #: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:530
 #, c-format
 msgid "Remove '%s' from the list of active filters"
-msgstr "Fjern \"%s\" fra listen af aktive filtre"
+msgstr "Fjern \"%s\" fra listen med aktive filtre"
 
 #: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:561
 msgid "No filter selected"
@@ -10911,123 +11717,134 @@ msgstr ""
 "Heksadecimal farvenotation som anvendt i HTML og CSS. Dette felt accepterer "
 "også CSS-farvenavne."
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:415
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:501
 msgid "Index:"
 msgstr "Indeks:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:419 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:440
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:514 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:540
 msgid "Red:"
 msgstr "Rød:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:420 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:441
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:515 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:541
 msgid "Green:"
 msgstr "Grøn:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:421 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:442
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:516 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:542
 msgid "Blue:"
 msgstr "Blå:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:431 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:462
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:529 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:562
 msgid "Value:"
 msgstr "Værdi:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:450
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:553
 msgid "Hex:"
 msgstr "Hex:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:460
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:560
 msgid "Hue:"
 msgstr "Tone:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:461
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:561
 msgid "Sat.:"
 msgstr "Mæt.:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:478
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:579
 msgid "Cyan:"
 msgstr "Cyan:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:479
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:580
 msgid "Magenta:"
 msgstr "Magenta:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:480
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:581
 msgid "Yellow:"
 msgstr "Gul:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:481
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:582
 msgid "Black:"
 msgstr "Sort:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:495
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:602
 msgid "Alpha:"
 msgstr "Alfa:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:513 ../app/widgets/gimpcursorview.c:133
-#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:139 ../app/widgets/gimpcursorview.c:155
-#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:161 ../app/widgets/gimpcursorview.c:424
-#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:425 ../app/widgets/gimpcursorview.c:426
-#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:427
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:623 ../app/widgets/gimpcursorview.c:134
+#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:140 ../app/widgets/gimpcursorview.c:156
+#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:162 ../app/widgets/gimpcursorview.c:444
+#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:445 ../app/widgets/gimpcursorview.c:446
+#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:447
 msgid "n/a"
 msgstr "-"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:205
+#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:225
 msgid "Color index:"
 msgstr "Farveindeks:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:215
+#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:235
 msgid "HTML notation:"
 msgstr "HTML-notation:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:534
+#: ../app/widgets/gimpcolormapeditor.c:492
+msgid "Only indexed images have a colormap."
+msgstr "Kun indekserede billeder har en farveafbildning."
+
+#: ../app/widgets/gimpcolorselectorpalette.c:59
+msgid "Palette"
+msgstr "Palet"
+
+#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:540
 msgid "Smaller Previews"
 msgstr "Mindre forhåndsvisninger"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:539
+#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:545
 msgid "Larger Previews"
 msgstr "Større forhåndsvisninger"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:201
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:202
 msgid "_Dump events from this controller"
 msgstr "_Vis hændelser fra denne controller"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:206
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:207
 msgid "_Enable this controller"
 msgstr "_Aktivér denne controller"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:227
-#: ../app/widgets/gimpimageprofileview.c:83
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:228
 msgid "Name:"
 msgstr "Navn:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:341
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:234
+msgid "State:"
+msgstr "Tilstand:"
+
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:342
 msgid "Event"
 msgstr "Hændelse"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:366
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:367
 msgid "_Grab event"
 msgstr "_Fang hændelse"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:376
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:377
 msgid "Select the next event arriving from the controller"
-msgstr "Vælg den næste hændelse fra denne controller"
+msgstr "Vælg den næste hændelse, der kommer fra controlleren"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:533
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:535
 #, c-format
 msgid "Remove the action assigned to '%s'"
 msgstr "Fjern handlingen tildelt til \"%s\""
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:537
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:540
 #, c-format
 msgid "Assign an action to '%s'"
 msgstr "Tildel en handling til \"%s\""
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:659
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:661
 #, c-format
 msgid "Select Action for Event '%s'"
 msgstr "Vælg handling for hændelsen \"%s\""
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:664
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:666
 msgid "Select Controller Event Action"
 msgstr "Vælg handling for controllerhændelse"
 
@@ -11084,7 +11901,7 @@ msgid "Keyboard Events"
 msgstr "Tastaturhændelser"
 
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerkeyboard.c:223
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:222
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:225
 msgid "Ready"
 msgstr "Parat"
 
@@ -11108,17 +11925,17 @@ msgstr "Flyt den valgte controller op"
 msgid "Move the selected controller down"
 msgstr "Flyt den valgte controller ned"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:428
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:430
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to the list of active controllers"
 msgstr "Tilføj \"%s\" til listen af aktive controllere"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:479
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:481
 #, c-format
 msgid "Remove '%s' from the list of active controllers"
 msgstr "Fjern \"%s\" fra listen af aktive controllere"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:512
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:514
 msgid ""
 "There can only be one active keyboard controller.\n"
 "\n"
@@ -11126,9 +11943,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Der kan kun være én aktiv tastaturcontroller.\n"
 "\n"
-"Du har allerede en tastaturcontroller i din liste af aktive controllere."
+"Du har allerede en tastaturcontroller i din liste med aktive controllere."
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:522
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:524
 msgid ""
 "There can only be one active wheel controller.\n"
 "\n"
@@ -11136,26 +11953,27 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Der kan kun være én aktiv hjulcontroller.\n"
 "\n"
-"Du har allerede en hjulcontroller i din liste af aktive controllere."
+"Du har allerede en hjulcontroller i din liste med aktive controllere."
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:549
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:551
 msgid "Remove Controller?"
 msgstr "Fjern controller?"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:554
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:556
 msgid "Disable Controller"
 msgstr "Deaktivér controller"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:556
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:558
 msgid "Remove Controller"
 msgstr "Fjern controller"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:567
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:569
 #, c-format
 msgid "Remove Controller '%s'?"
 msgstr "Fjern controlleren \"%s\"?"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:571
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:573
+#, c-format
 msgid ""
 "Removing this controller from the list of active controllers will "
 "permanently delete all event mappings you have configured.\n"
@@ -11169,11 +11987,10 @@ msgstr ""
 "Hvis du vælger \"Deaktivér controller\", deaktiverer du controlleren uden at "
 "fjerne den."
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:631
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:633
 msgid "Configure Input Controller"
 msgstr "Konfigurér inputcontroller"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:69
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:72
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:75
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:78
@@ -11181,10 +11998,10 @@ msgstr "Konfigurér inputcontroller"
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:84
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:87
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:90
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:93
 msgid "Scroll Up"
 msgstr "Rul op"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:94
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:97
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:100
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:103
@@ -11192,10 +12009,10 @@ msgstr "Rul op"
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:109
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:112
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:115
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:118
 msgid "Scroll Down"
 msgstr "Rul ned"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:119
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:122
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:125
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:128
@@ -11203,10 +12020,10 @@ msgstr "Rul ned"
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:134
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:137
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:140
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:143
 msgid "Scroll Left"
 msgstr "Rul venstre"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:144
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:147
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:150
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:153
@@ -11214,38 +12031,39 @@ msgstr "Rul venstre"
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:159
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:162
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:165
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:168
 msgid "Scroll Right"
 msgstr "Rul højre"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:177
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:180
 msgid "Mouse Wheel"
 msgstr "Musehjul"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:221
+#: ../app/widgets/gimpcontrollerwheel.c:224
 msgid "Mouse Wheel Events"
 msgstr "Musehjulshændelser"
 
-#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:136 ../app/widgets/gimpcursorview.c:158
+#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:137 ../app/widgets/gimpcursorview.c:159
 msgid "X"
-msgstr "x"
+msgstr "X"
 
-#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:142 ../app/widgets/gimpcursorview.c:164
+#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:143 ../app/widgets/gimpcursorview.c:165
 msgid "Y"
-msgstr "y"
+msgstr "Y"
 
-#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:145
+#: ../app/widgets/gimpcursorview.c:146
 msgid "Units"
 msgstr "Enheder"
 
-#: ../app/widgets/gimpdataeditor.c:203
+#: ../app/widgets/gimpdataeditor.c:220
 msgid "Save"
 msgstr "Gem"
 
-#: ../app/widgets/gimpdataeditor.c:211
+#: ../app/widgets/gimpdataeditor.c:228
 msgid "Revert"
-msgstr "Forkast"
+msgstr "Fortryd ændringer"
 
-#: ../app/widgets/gimpdataeditor.c:410
+#: ../app/widgets/gimpdataeditor.c:444
 #, c-format
 msgid "%s (read only)"
 msgstr "%s (kun læse)"
@@ -11254,70 +12072,44 @@ msgstr "%s (kun læse)"
 msgid "Save device status"
 msgstr "Gem enhedsstatus"
 
-#: ../app/widgets/gimpdevicestatus.c:446
+#: ../app/widgets/gimpdevicestatus.c:448
 #, c-format
 msgid "Foreground: %d, %d, %d"
 msgstr "Forgrund: %d, %d, %d"
 
-#: ../app/widgets/gimpdevicestatus.c:451
+#: ../app/widgets/gimpdevicestatus.c:453
 #, c-format
 msgid "Background: %d, %d, %d"
 msgstr "Baggrund: %d, %d, %d"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:191
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:190
 msgid "The given filename does not have any known file extension."
 msgstr "Det angivne filnavn slutter ikke med en kendt filendelse."
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:209
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:208
 msgid "File Exists"
 msgstr "Fil eksisterer"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:214
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:213
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Erstat"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:225
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:224
 #, c-format
 msgid "A file named '%s' already exists."
 msgstr "En fil ved navn \"%s\" eksisterer allerede."
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:230
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:229
 msgid "Do you want to replace it with the image you are saving?"
 msgstr "Ã?nsker du at erstatte den med det billede du gemmer?"
 
-#: ../app/widgets/gimpdock.c:287
-msgid "Close all Tabs?"
-msgstr "Luk alle faneblade?"
-
-#: ../app/widgets/gimpdock.c:293
-msgid "Close all Tabs"
-msgstr "Luk alle faneblade"
-
-#: ../app/widgets/gimpdock.c:303
-msgid "Close all tabs?"
-msgstr "Luk alle faneblade?"
-
-#: ../app/widgets/gimpdock.c:306
-#, c-format
-msgid ""
-"This window has %d tab open. Closing the window will also close all its tabs."
-msgid_plural ""
-"This window has %d tabs open. Closing the window will also close all its "
-"tabs."
-msgstr[0] ""
-"Dette vindue har %d faneblad åbent. Hvis du lukker vinduet, vil alle "
-"fanebladene også blive lukket."
-msgstr[1] ""
-"Dette vindue har %d faneblade åbne. Hvis du lukker vinduet, vil alle "
-"fanebladene også blive lukket."
-
-#: ../app/widgets/gimpdockable.c:166
+#: ../app/widgets/gimpdockable.c:194
 msgid "Configure this tab"
 msgstr "Konfigurér dette faneblad"
 
 #: ../app/widgets/gimpdockseparator.c:44
-msgid "You can drop dockable dialogs here."
-msgstr "Du kan slippe dokvinduer her."
+msgid "You can drop dockable dialogs here"
+msgstr "Du kan trække dokbare vinduer hertil"
 
 #: ../app/widgets/gimperrordialog.c:151
 msgid "Too many error messages!"
@@ -11327,317 +12119,324 @@ msgstr "For mange fejlmeddelelser!"
 msgid "Messages are redirected to stderr."
 msgstr "Meddelelse bliver videresendt til stderr."
 
-#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:174
+#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:171
 #, c-format
 msgid "%s Message"
 msgstr "%s-meddelelse"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:267
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:310
 msgid "Automatically Detected"
 msgstr "Automatisk bestemt"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:277
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:320
 msgid "By Extension"
-msgstr "Efter endelse"
+msgstr "Efter filendelse"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:523
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:652
 msgid "All files"
 msgstr "Alle filer"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:528
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:657
 msgid "All images"
 msgstr "Alle billeder"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:660
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:786
 #, c-format
 msgid "Select File _Type (%s)"
 msgstr "Vælg fil_type (%s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:189
+#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:187
 msgid "File Type"
 msgstr "Filtype"
 
-#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:201
+# Jeg er i tvivl om der er tale om programudvidelser eller filendelser????
+#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:199
 msgid "Extensions"
-msgstr "Programudvidelser"
+msgstr "Filendelser"
 
 #. Instant update toggle
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:412
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:414
 msgid "Instant update"
 msgstr "Ã?jeblikkelig opdatering"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:786
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:775
 #, c-format
 msgid "Zoom factor: %d:1"
 msgstr "Zoomfaktor: %d:1"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:789
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:778
 #, c-format
 msgid "Displaying [%0.4f, %0.4f]"
 msgstr "Viser [%0.4f, %0.4f]"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1008
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:997
 #, c-format
 msgid "Position: %0.4f"
 msgstr "Position: %0.4f"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1009
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:998
 #, c-format
 msgid "RGB (%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
 msgstr "RGB (%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1011
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1000
 #, c-format
 msgid "HSV (%0.1f, %0.1f, %0.1f)"
 msgstr "HSV (%0.1f, %0.1f, %0.1f)"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1013
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1002
 #, c-format
 msgid "Luminance: %0.1f  Opacity: %0.1f"
 msgstr "Lysstyrke: %0.1f  Ugennemsigtighed: %0.1f"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1044
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1033
 #, c-format
 msgid "RGB (%d, %d, %d)"
 msgstr "RGB (%d, %d, %d)"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1055
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1044
 msgid "Foreground color set to:"
 msgstr "Forgrundsfarve sat til:"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1062
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1051
 msgid "Background color set to:"
 msgstr "Baggrundsfarve sat til:"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1273
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1339
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1285
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1351
 #, c-format
 msgid "%s%sDrag: move & compress"
 msgstr "%s%stræk: flyt og komprimér"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1279
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1291
 msgid "Drag: move"
 msgstr "Træk: flyt"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1286
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1300
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1314
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1336
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1298
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1312
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1326
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1348
 #, c-format
 msgid "%s%sClick: extend selection"
 msgstr "%s%sklik: udvid markering"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1292
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1306
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1304
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1318
 msgid "Click: select"
 msgstr "Klik: markér"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1320
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1344
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1332
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1356
 msgid "Click: select  Drag: move"
 msgstr "Klik: markér  Træk: flyt"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1559
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1567
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1571
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1579
 #, c-format
 msgid "Handle position: %0.4f"
 msgstr "HÃ¥ndtagsposition: %0.4f"
 
-#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1584
+#: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:1596
 #, c-format
 msgid "Distance: %0.4f"
 msgstr "Afstand: %0.4f"
 
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:209
+#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:217
 msgid "Line _style:"
 msgstr "Linje_stil:"
 
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:213
+#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:221
 msgid "Change grid foreground color"
 msgstr "Skift gitterforgrundsfarve"
 
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:220
+#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:228
 msgid "_Foreground color:"
 msgstr "_Forgrundsfarve:"
 
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:224
+#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:232
 msgid "Change grid background color"
 msgstr "Skift gitterbaggrundsfarve"
 
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:231
+#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:239
 msgid "_Background color:"
 msgstr "_Baggrundsfarve:"
 
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:236
+#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:244
 msgid "Spacing"
 msgstr "Mellemrum"
 
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:257 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:289
-msgid "Width"
-msgstr "Bredde"
-
-#: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:259 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:291
-msgid "Height"
-msgstr "Højde"
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:294
+msgid "Help browser is missing"
+msgstr "Hjælpefremviser mangler"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:193
-msgid "Help browser not found"
-msgstr "Hjælpefremviser ikke fundet"
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:295
+msgid "The GIMP help browser is not available."
+msgstr "Gimps hjælpefremviser er ikke tilgængelig."
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:194
-msgid "Could not find GIMP help browser."
-msgstr "Kunne ikke finde Gimp'ens hjælpefremviser."
-
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:195
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:296
 msgid ""
-"The GIMP help browser plug-in appears to be missing from your installation."
+"The GIMP help browser plug-in appears to be missing from your installation. "
+"You may instead use the web browser for reading the help pages."
 msgstr ""
-"Gimp'ens hjælpefremvisermodul mangler tilsyneladende fra din installation."
+"Gimps hjælpefremvisermodul ser ud til at mangle i din installation. Du kan i "
+"stedet bruge webbrowseren til at læse hjælpesiderne."
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:229
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:337
 msgid "Help browser doesn't start"
 msgstr "Hjælpefremviser starter ikke"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:230
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:338
 msgid "Could not start the GIMP help browser plug-in."
-msgstr "Kunne ikke starte Gimp'ens hjælpefremvisermodul."
+msgstr "Kunne ikke starte Gimps hjælpefremvisermodul."
+
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:365
+msgid "Use _Web Browser"
+msgstr "Brug _webbrowser"
 
-#: ../app/widgets/gimphelp.c:256
-msgid "Use _web browser instead"
-msgstr "Benyt _webbrowser i stedet"
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:614
+msgid "GIMP user manual is missing"
+msgstr "Brugermanualen til Gimp mangler"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:98
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:621
+msgid "_Read Online"
+msgstr "_Læs på nettet"
+
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:645
+msgid "The GIMP user manual is not installed on your computer."
+msgstr "Brugermanualen til Gimp er ikke installeret på din computer."
+
+#: ../app/widgets/gimphelp.c:648
+msgid ""
+"You may either install the additional help package or change your "
+"preferences to use the online version."
+msgstr ""
+"Du kan enten installere hjælpepakken som en tilføjelse eller ændre dine "
+"indstillinger til at bruge versionen på nettet."
+
+#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:99
 msgid "Mean:"
 msgstr "Middelværdi:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:99
+#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:100
 msgid "Std dev:"
 msgstr "Stdafvig:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:100
+#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:101
 msgid "Median:"
 msgstr "Median:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:101
+#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:102
 msgid "Pixels:"
 msgstr "Punkter:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:102
+#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:103
 msgid "Count:"
 msgstr "Antal:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:103
+#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:104
 msgid "Percentile:"
 msgstr "Percentil:"
 
-#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:120
+#: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:122
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanal:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimageprofileview.c:86
-msgid "Description:"
-msgstr "Beskrivelse:"
-
-#: ../app/widgets/gimpimageprofileview.c:89
-msgid "Info:"
-msgstr "Info:"
-
-#: ../app/widgets/gimpimageprofileview.c:211
+#: ../app/widgets/gimpimageprofileview.c:200
 msgid "Querying..."
 msgstr "Forespørger..."
 
 # modsat udskriftspunkter
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:120
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:122
 msgid "Pixel dimensions:"
-msgstr "Skærmpunktdimensioner:"
+msgstr "Billedpunktdimensioner:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:123
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:125
 msgid "Print size:"
 msgstr "Udskriftsstørrelse:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:126
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:128
 msgid "Resolution:"
 msgstr "Opløsning:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:129
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:131
 msgid "Color space:"
 msgstr "Farverum:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:134
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:136
 msgid "File Name:"
 msgstr "Filnavn:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:137
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:142
 msgid "File Size:"
 msgstr "Filstørrelse:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:140
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:145
 msgid "File Type:"
 msgstr "Filtype:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:145
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:150
 msgid "Size in memory:"
 msgstr "Størrelse i hukommelse:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:148
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:153
 msgid "Undo steps:"
 msgstr "Fortrydelsesskridt:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:151
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:156
 msgid "Redo steps:"
 msgstr "Omgørelsesskridt:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:156
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:161
 msgid "Number of pixels:"
 msgstr "Antal billedpunkter:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:159
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:164
 msgid "Number of layers:"
 msgstr "Antal lag:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:162
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:167
 msgid "Number of channels:"
 msgstr "Antal kanaler:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:165
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:170
 msgid "Number of paths:"
 msgstr "Antal baner:"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:456
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:471
 #, c-format
 msgid "pixels/%s"
 msgstr "punkter/%s"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:458
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:473
 #, c-format
 msgid "%g Ã? %g %s"
 msgstr "%g Ã? %g %s"
 
-#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:478
+#: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:494
 msgid "colors"
 msgstr "farver"
 
-#: ../app/widgets/gimpitemtreeview.c:972
+#: ../app/widgets/gimpitemtreeview.c:980
 msgid "Set Item Exclusive Visible"
 msgstr "Gør element eksklusivt synligt"
 
-#: ../app/widgets/gimpitemtreeview.c:980
+#: ../app/widgets/gimpitemtreeview.c:988
 msgid "Set Item Exclusive Linked"
 msgstr "Gør element eksklusivt kædet"
 
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:222
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:218
 msgid "Reorder Layer"
 msgstr "Omordn lag"
 
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:310
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:306
 msgid "Lock alpha channel"
 msgstr "LÃ¥s alfakanal"
 
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:322
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:318
 msgid "Lock:"
 msgstr "LÃ¥s:"
 
-#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:874
+#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:841
 msgid "Empty Layer"
 msgstr "Tomt lag"
 
@@ -11649,27 +12448,27 @@ msgstr "Auto"
 msgid ""
 "When enabled the dialog automatically follows the image you are working on."
 msgstr ""
-"Hvis aktiveret, vil vinduet automatisk følge det billede du arbejder på."
+"Hvis aktiveret vil vinduet automatisk følge det billede, du arbejder på."
 
-#: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:437
+#: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:443
 #, c-format
 msgid "Message repeated %d times."
 msgstr "Meddelelse gentaget %d gange."
 
-#: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:439
+#: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:445
 msgid "Message repeated once."
 msgstr "Meddelelse gentaget én gang."
 
-#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:253
-#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:739
+#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:255
+#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:741
 msgid "Undefined"
 msgstr "Ikke defineret"
 
-#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:261
+#: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:263
 msgid "Columns:"
 msgstr "Kolonner:"
 
-#: ../app/widgets/gimpprofilechooserdialog.c:154
+#: ../app/widgets/gimpprofilechooserdialog.c:137
 msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
 msgstr "ICC-farveprofil (*.icc, *.icm)"
 
@@ -11677,61 +12476,109 @@ msgstr "ICC-farveprofil (*.icc, *.icm)"
 msgid "Progress"
 msgstr "Fremgang"
 
-#: ../app/widgets/gimpselectiondata.c:258
+#: ../app/widgets/gimpselectiondata.c:242
 #, c-format
 msgid ""
 "The filename '%s' couldn't be converted to a valid URI:\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Filnavnet '%s' kunne ikke konverteres til en gyldig URI:\n"
+"Filnavnet \"%s\" kunne ikke konverteres til en gyldig URI:\n"
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/widgets/gimpselectiondata.c:262
+#: ../app/widgets/gimpselectiondata.c:246
 msgid "Invalid UTF-8"
 msgstr "Ugyldig UTF-8"
 
-#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:463
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:239
+msgid "Pick a setting from the list"
+msgstr "Vælg en indstilling fra listen"
+
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:260
+msgid "Add settings to favorites"
+msgstr "Tilføj indstillinger til foretrukne"
+
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:288
+msgid "_Import Settings from File..."
+msgstr "_Importér indstillinger fra fil..."
+
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:294
+msgid "_Export Settings to File..."
+msgstr "_Eksportér indstillinger til fil..."
+
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:301
+msgid "_Manage Settings..."
+msgstr "_HÃ¥ndtering af indstillinger..."
+
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:588
+msgid "Add Settings to Favorites"
+msgstr "Tilføj indstillinger som foretrukne"
+
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:591
+msgid "Enter a name for the settings"
+msgstr "Indtast et navn til indstillingerne"
+
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:592
+msgid "Saved Settings"
+msgstr "Gemte indstillinger"
+
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:627
+msgid "Manage Saved Settings"
+msgstr "Håndtér gemte indstillinger"
+
+#: ../app/widgets/gimpsettingseditor.c:174
+msgid "Import settings from a file"
+msgstr "Importér kurveindstillinger fra en fil"
+
+#: ../app/widgets/gimpsettingseditor.c:183
+msgid "Export the selected settings to a file"
+msgstr "Eksporter de valgte indstillinger til en fil"
+
+#: ../app/widgets/gimpsettingseditor.c:192
+msgid "Delete the selected settings"
+msgstr "Slet de valgte indstillinger"
+
+#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:464
 #, c-format
 msgid "%d Ã? %d ppi"
 msgstr "%d Ã? %d ppi"
 
-#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:465
+#: ../app/widgets/gimpsizebox.c:466
 #, c-format
 msgid "%d ppi"
 msgstr "%d ppi"
 
-#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:183
+#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:185
 msgid "Line width:"
 msgstr "Linjebredde:"
 
-#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:199
+#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:202
 msgid "_Line Style"
 msgstr "Linje_stil"
 
-#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:218
+#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:221
 msgid "_Cap style:"
 msgstr "_Endestil:"
 
-#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:224
+#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:227
 msgid "_Join style:"
 msgstr "_Koblingsstil:"
 
-#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:229
+#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:232
 msgid "_Miter limit:"
 msgstr "_Hjørnegrænse:"
 
-#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:236
+#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:239
 msgid "Dash pattern:"
 msgstr "Stiplingsmønster:"
 
 # FIXME: rigtig?
-#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:299
+#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:302
 msgid "Dash _preset:"
 msgstr "Stiplings_forvalg:"
 
-#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:320
+#: ../app/widgets/gimpstrokeeditor.c:323
 msgid "_Antialiasing"
 msgstr "_Udjævning"
 
@@ -11756,29 +12603,33 @@ msgstr "_Udfyld med:"
 msgid "Comme_nt:"
 msgstr "Kom_mentar:"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:528
+#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:530
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Navn:"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:541
+#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:543
 msgid "_Icon:"
 msgstr "_Ikon:"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:668
+#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:671
 #, c-format
 msgid "%d Ã? %d ppi, %s"
 msgstr "%d Ã? %d ppi, %s"
 
-#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:670
+#: ../app/widgets/gimptemplateeditor.c:673
 #, c-format
 msgid "%d ppi, %s"
 msgstr "%d ppi, %s"
 
-#: ../app/widgets/gimptexteditor.c:205
+#: ../app/widgets/gimptexteditor.c:188
+msgid "_Language:"
+msgstr "_Sprog:"
+
+#: ../app/widgets/gimptexteditor.c:234
 msgid "_Use selected font"
 msgstr "_Brug valgt skrifttype"
 
-#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:320
+#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:344
 #, c-format
 msgid ""
 "Click to update preview\n"
@@ -11787,29 +12638,42 @@ msgstr ""
 "Klik for at opdatere forhåndsvisning\n"
 "%s%sKlik for at gennemtvinge opdatering selvom forhåndsvisningen er opdateret"
 
-#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:338
+#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:362
 msgid "Pr_eview"
 msgstr "_Forhåndsvisning"
 
 # i filvælgervinduet - derfor valgt i stedet for markeret
-#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:393 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:468
+#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:417 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:481
 msgid "No selection"
 msgstr "Intet valgt"
 
-#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:596 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:620
+#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:609 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:630
 #, c-format
 msgid "Thumbnail %d of %d"
 msgstr "Miniature %d af %d"
 
-#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:731 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:741
+#: ../app/widgets/gimpthumbbox.c:743 ../app/widgets/gimpthumbbox.c:753
 msgid "Creating preview..."
 msgstr "Opretter forhåndsvisning..."
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-color-area.c:135
+# lettere omformulering af skønhedshensyn
+#: ../app/widgets/gimptoolbox-color-area.c:80
+msgid ""
+"Foreground & background colors.\n"
+"The black and white squares reset colors.\n"
+"The arrows swap colors.\n"
+"Click to open the color selection dialog."
+msgstr ""
+"Forgrunds- og baggrundsfarver.\n"
+"De sorte og hvide firkanter nulstiller farver.\n"
+"Pilene ombytter farver.\n"
+"Klik for at åbne farvevælgeren."
+
+#: ../app/widgets/gimptoolbox-color-area.c:141
 msgid "Change Foreground Color"
 msgstr "Skift forgrundsfarve"
 
-#: ../app/widgets/gimptoolbox-color-area.c:140
+#: ../app/widgets/gimptoolbox-color-area.c:146
 msgid "Change Background Color"
 msgstr "Skift baggrundsfarve"
 
@@ -11851,48 +12715,39 @@ msgstr ""
 "Den aktive farveovergang.\n"
 "Klik for at åbne farveovergangsvinduet."
 
-# lettere omformulering af skønhedshensyn
-#: ../app/widgets/gimptoolbox.c:693
-msgid ""
-"Foreground & background colors. The black and white squares reset colors. "
-"The arrows swap colors. Click to open the color selection dialog."
-msgstr ""
-"Forgrunds- og baggrundsfarver. De sorte og hvide firkanter nulstiller "
-"farverne. Pilene ombytter dem. Klik for at åbne farvevælgeren."
-
-#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:157
+#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:165
 msgid "Save options to..."
 msgstr "Gem indstillinger som..."
 
-#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:165
+#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:173
 msgid "Restore options from..."
 msgstr "Gendan indstillinger fra..."
 
-#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:173
+#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:181
 msgid "Delete saved options..."
 msgstr "Slet gemte indstillinger..."
 
-#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:472
+#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:480
 #, c-format
 msgid "Error saving tool options presets: %s"
 msgstr "Fejl ved gemning af værktøjsindstillingerne: %s"
 
-#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:716
+#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:738
 msgid "Your GIMP installation is incomplete:"
-msgstr "Din installation af Gimp'en er ufuldstændig:"
+msgstr "Din installation af Gimp er ufuldstændig:"
 
-#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:718
+#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:740
 msgid "Plase make sure the menu XML files are correctly installed."
-msgstr "Kontrollér at XML-filerne til menuen er korrekt installeret."
+msgstr "Kontrollér at menu-XML-filerne er korrekt installeret."
 
-#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:724
+#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:746
 #, c-format
 msgid "There was an error parsing the menu definition from %s: %s"
 msgstr "Der opstod en fejl under fortolkning af menudefinitionen fra %s: %s"
 
-#: ../app/widgets/gimpundoeditor.c:267
+#: ../app/widgets/gimpundoeditor.c:270
 msgid "[ Base Image ]"
-msgstr "[ grundbillede ]"
+msgstr "[ Grundbillede ]"
 
 #: ../app/widgets/gimpvectorstreeview.c:110
 msgid "Reorder path"
@@ -11914,50 +12769,40 @@ msgstr "�bn mønstervælgeren"
 msgid "Open the gradient selection dialog"
 msgstr "�bn farveovergangsvælgeren"
 
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:219
+#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:224
 msgid "Reverse"
 msgstr "Omvendt"
 
 # "dialog" overflødigt
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:298
+#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:306
 msgid "Open the palette selection dialog"
 msgstr "�bn paletvælgeren"
 
-#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:356
+#: ../app/widgets/gimpviewablebox.c:364
 msgid "Open the font selection dialog"
 msgstr "�bn skrifttypevælgeren"
 
-#. do not translate the part before the |
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:553
-msgid "keyboard label|Space"
-msgstr "Mellemrum"
-
-#. do not translate the part before the |
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:557
-msgid "keyboard label|Backslash"
-msgstr "Omvendt skråstreg"
-
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:667
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:608
 #, c-format
 msgid "%s (try %s)"
 msgstr "%s (prøv %s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:667
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:608
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:671
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:612
 #, c-format
 msgid "%s (try %s, %s)"
 msgstr "%s (prøv %s, %s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:675
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:616
 #, c-format
 msgid "%s (try %s, %s, %s)"
 msgstr "%s (prøv %s, %s, %s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:941
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:882
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 data in file '%s'."
 msgstr "Ugyldige UTF-8-data i filen \"%s\"."
@@ -12011,12 +12856,12 @@ msgid "Web browser"
 msgstr "Webbrowser"
 
 #: ../app/widgets/widgets-enums.c:229
-msgid "Linear"
-msgstr "Lineær"
+msgid "Linear histogram"
+msgstr "Liniært histogram"
 
 #: ../app/widgets/widgets-enums.c:230
-msgid "Logarithmic"
-msgstr "Logaritmisk"
+msgid "Logarithmic histogram"
+msgstr "Logaritmisk histogram"
 
 #: ../app/widgets/widgets-enums.c:263
 msgid "Icon"
@@ -12056,9 +12901,26 @@ msgstr "Værktøjsvindue"
 
 #: ../app/widgets/widgets-enums.c:300
 msgid "Keep above"
-msgstr "Behold over"
+msgstr "Behold øverst"
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:322
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:277
+msgid ""
+"This XCF file is corrupt! I have loaded as much of it as I can, but it is "
+"incomplete."
+msgstr ""
+"Denne XFC-fil er ødelagt! Jeg har indlæst så meget jeg kan, men den er "
+"ufuldstændig."
+
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:286
+#, c-format
+msgid ""
+"This XCF file is corrupt! I could not even salvage any partial image data "
+"from it."
+msgstr ""
+"Denne XFC-fil er ødelagt! Jeg kunne ikke engang redde brudstykker af "
+"billeddata fra den."
+
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:324
 msgid ""
 "XCF warning: version 0 of XCF file format\n"
 "did not save indexed colormaps correctly.\n"
@@ -12068,17 +12930,10 @@ msgstr ""
 "gemte ikke indekserede farveafbildninger rigtigt.\n"
 "Erstatter gråtonekort."
 
-#: ../app/xcf/xcf-read.c:107
+#: ../app/xcf/xcf-read.c:109
 msgid "Invalid UTF-8 string in XCF file"
 msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i XCF-fil"
 
-#: ../app/xcf/xcf-save.c:165 ../app/xcf/xcf-save.c:177
-#: ../app/xcf/xcf-save.c:189 ../app/xcf/xcf-save.c:201
-#: ../app/xcf/xcf-save.c:227 ../app/xcf/xcf.c:386
-#, c-format
-msgid "Error saving XCF file: %s"
-msgstr "Fejl ved gemning af XCF-fil: %s"
-
 #: ../app/xcf/xcf-write.c:87
 #, c-format
 msgid "Error writing XCF: %s"
@@ -12089,25 +12944,30 @@ msgstr "Fejl ved skrivning af XCF-fil: %s"
 msgid "Could not seek in XCF file: %s"
 msgstr "Kunne ikke søge i XCF-fil: %s"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:96 ../app/xcf/xcf.c:162
+#: ../app/xcf/xcf.c:99 ../app/xcf/xcf.c:167
 msgid "GIMP XCF image"
 msgstr "Gimp XCF-billede"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:263
+#: ../app/xcf/xcf.c:271
 #, c-format
 msgid "Opening '%s'"
 msgstr "Ã?bner \"%s\""
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:305
+#: ../app/xcf/xcf.c:313
 #, c-format
 msgid "XCF error: unsupported XCF file version %d encountered"
 msgstr "XCF-fejl: ikke-understøttet XCF-filversion %d mødt"
 
-#: ../app/xcf/xcf.c:371
+#: ../app/xcf/xcf.c:383
 #, c-format
 msgid "Saving '%s'"
 msgstr "Gemmer \"%s\""
 
+#: ../app/xcf/xcf.c:403
+#, c-format
+msgid "Error saving XCF file: %s"
+msgstr "Fejl ved gemning af XCF-fil: %s"
+
 #: ../desktop/gimp.desktop.in.in.h:1
 msgid "Create images and edit photographs"
 msgstr "Opret billeder og redigér fotografier"
@@ -12116,2902 +12976,62 @@ msgstr "Opret billeder og redigér fotografier"
 msgid "Image Editor"
 msgstr "Billedredigering"
 
-#: ../tools/gimp-remote.c:84
+#: ../tools/gimp-remote.c:65
 msgid "Use a running GIMP only, never start a new one"
 msgstr "Brug kun en kørende Gimp, start ikke en ny"
 
-#: ../tools/gimp-remote.c:89
+#: ../tools/gimp-remote.c:70
 msgid "Only check if GIMP is running, then quit"
-msgstr "Tjek kun om Gimp'en kører, afslut så"
+msgstr "Tjek kun om Gimp kører, afslut så"
 
-#: ../tools/gimp-remote.c:94
+#: ../tools/gimp-remote.c:76
 msgid "Print X window ID of GIMP toolbox window, then quit"
-msgstr "Udskriv X-window-id på Gimp'en værktøjskasse og afslut så"
+msgstr "Udskriv X-window-id på Gimp værktøjskassevinduet og afslut herefter"
 
-#: ../tools/gimp-remote.c:99
+#: ../tools/gimp-remote.c:82
 msgid "Start GIMP without showing the startup window"
-msgstr "Start Gimp'en uden at vise startvinduet"
+msgstr "Start Gimp uden at vise opstartsvinduet"
 
-#: ../tools/gimp-remote.c:205
+#: ../tools/gimp-remote-x11.c:67
 msgid "Could not connect to GIMP."
-msgstr "Kunne ikke tilslutte til Gimp'en."
+msgstr "Kunne ikke tilslutte til Gimp."
 
-#: ../tools/gimp-remote.c:206
+#: ../tools/gimp-remote-x11.c:68
 msgid "Make sure that the Toolbox is visible!"
-msgstr "Sikr dig at værktøjskassen er synlig!"
+msgstr "Kontrollér at værktøjskassen er synlig!"
 
 #. if execv and execvp return, there was an error
-#: ../tools/gimp-remote.c:307
+#: ../tools/gimp-remote-x11.c:248
 #, c-format
 msgid "Couldn't start '%s': %s"
 msgstr "Kunne ikke starte \"%s\": %s"
 
-#~ msgid "Aspect"
-#~ msgstr "Formatforhold"
-
-#~ msgid "Configure Controller"
-#~ msgstr "Konfigurér controller"
-
-#~ msgid "(%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
-#~ msgstr "(%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
-
-#~ msgid "1:1"
-#~ msgstr "1:1"
-
-#~ msgid "Set"
-#~ msgstr "Angiv"
-
-#~ msgid "Portrait"
-#~ msgstr "Portræt"
-
-#~ msgid "Landscape"
-#~ msgstr "Landskab"
-
-#~ msgid "Debugging mode for fatal signals"
-#~ msgstr "Fejlsøgningstilstand for fatale signaler"
-
-#~ msgid "The GIMP"
-#~ msgstr "Gimp'en"
-
-#~ msgid "Edit channel attributes"
-#~ msgstr "Redigér kanalegenskaber"
-
-#~ msgid "New channel..."
-#~ msgstr "Ny kanal..."
-
-#~ msgid "Duplicate channel"
-#~ msgstr "Kopiér kanal"
-
-#~ msgid "Raise channel to top"
-#~ msgstr "Hæv kanal til top"
-
-#~ msgid "Lower channel"
-#~ msgstr "Sænk kanal"
-
-#~ msgid "Rotate 90 degrees CC_W"
-#~ msgstr "Rotér 90° m_od uret"
-
-#~ msgid "Redo"
-#~ msgstr "Omgør"
-
-#~ msgid "_Clear Errors"
-#~ msgstr "_Ryd fejl"
-
-#~ msgid "Save _All Errors to File..."
-#~ msgstr "Gem _alle fejl i fil..."
-
-#~ msgid "Re_vert..."
-#~ msgstr "_Forkast..."
-
-#~ msgid "_FG Color"
-#~ msgstr "_Forgrundsfarve"
-
-#~ msgid "_BG Color"
-#~ msgstr "_Baggrundsfarve"
-
-#~ msgid "Rotating..."
-#~ msgstr "Roterer..."
-
-#~ msgid "Scaling..."
-#~ msgstr "Skalerer..."
-
-#~ msgid "New layer..."
-#~ msgstr "Nyt lag..."
-
-#~ msgid "Duplicate layer"
-#~ msgstr "Duplikér lag"
-
-#~ msgid "Raise layer"
-#~ msgstr "Hæv lag"
-
-#~ msgid "Raise layer to top"
-#~ msgstr "Hæv lag til top"
-
-#~ msgid "Lower layer"
-#~ msgstr "Sænk lag"
-
-#~ msgid "Lower layer to bottom"
-#~ msgstr "Sænk lag til bund"
-
-#~ msgid "Cr_op Layer"
-#~ msgstr "_Beskær lag"
-
-#~ msgid "Kee_p Transparency"
-#~ msgstr "_Behold gennemsigtighed"
-
-#~ msgid "Invalid width or height. Both must be positive."
-#~ msgstr "Ugyldig bredde eller højde. Begge skal være positive."
-
-#~ msgid "New color from FG"
-#~ msgstr "Ny farve fra forggrund"
-
-#~ msgid "New color from BG"
-#~ msgstr "Ny farve fra _baggrund"
-
-#~ msgid "Ma_p"
-#~ msgstr "_Afbildning"
-
-#~ msgid "Gla_ss Effects"
-#~ msgstr "Gl_aseffekter"
-
-#~ msgid "_Light Effects"
-#~ msgstr "_Lyseffekter"
-
-#~ msgid "To_ys"
-#~ msgstr "_Legetøj"
-
-#~ msgid "Reset all _Filters..."
-#~ msgstr "Nulstil alle _filtre..."
-
-#~ msgid "Select all"
-#~ msgstr "Markér alt"
-
-#~ msgid "_None"
-#~ msgstr "_Intet"
-
-#~ msgid "Select none"
-#~ msgstr "Markér intet"
-
-#~ msgid "Stroke selection..."
-#~ msgstr "Bestryg markering..."
-
-#~ msgid "Fit image to window"
-#~ msgstr "Tilpas billede til vindue"
-
-#~ msgid "_Info Window"
-#~ msgstr "_Infovindue"
-
-#~ msgid "Shrink wrap"
-#~ msgstr "Pak sammen"
-
-#~ msgid "Screen %d (%s)"
-#~ msgstr "Skærm %d (%s)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "When enabled, the GIMP will use a different info window per image view."
-#~ msgstr "Benyt forskellige infovinduer til de forskellige billedvinduer."
-
-#~ msgid ""
-#~ "On multiprocessor machines, if GIMP has been compiled with --enable-mp "
-#~ "this sets how many processors GIMP should use simultaneously."
-#~ msgstr ""
-#~ "PÃ¥ flerprocessormaskiner hvor Gimp'en er blevet oversat med --enable-mp, "
-#~ "angiver dette hvor mange processor Gimp'en skal benytte samtidigt."
-
-#~ msgid "Enable to display tooltips."
-#~ msgstr "Angiv om værktøjstip skal vises."
-
-#~ msgid ""
-#~ "There is always a tradeoff between memory usage and speed. In most "
-#~ "cases, the GIMP opts for speed over memory. However, if memory is a big "
-#~ "issue, try to enable this setting."
-#~ msgstr ""
-#~ "Hukommelsesforbrug og hastighed skal altid afvejes. I de fleste tilfælde "
-#~ "går Gimp'en efter hastighed frem for hukommelse. Men prøv at slå denne "
-#~ "indstilling til hvis hukommelse er et stort problem."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The tile cache is used to make sure the GIMP doesn't thrash tiles between "
-#~ "memory and disk. Setting this value higher will cause the GIMP to use "
-#~ "less swap space, but will also cause the GIMP to use more memory. "
-#~ "Conversely, a smaller cache size causes the GIMP to use more swap space "
-#~ "and less memory."
-#~ msgstr ""
-#~ "Flisemellemlageret bruges til at sikre at Gimp'en ikke smider fliser ud "
-#~ "mellem hukommelsen og disken. Hvis denne værdi sættes højere vil Gimp'en "
-#~ "bruge mindre swapplads, men samtidig mere hukommelse. Modsat vil en "
-#~ "mindre mellemlagerstørrelse forårsage at Gimp'en bruger mere swapplads og "
-#~ "mindre hukommelse."
-
-#~ msgid "Intersections (dots)"
-#~ msgstr "Kryds med (prikker)"
-
-#~ msgid "Intersections (crosshairs)"
-#~ msgstr "Kryds med (sigtekorn)"
-
-#~ msgid "Dashed"
-#~ msgstr "Stiplet"
-
-#~ msgid "Double dashed"
-#~ msgstr "Dobbeltstiplet"
-
-#~ msgid "Solid"
-#~ msgstr "Ensfarvet"
-
-#~ msgid "Merge vectors"
-#~ msgstr "Forén vektorer"
-
-#~ msgid "Drawable mod"
-#~ msgstr "Tegneobjektsændring"
-
-#~ msgid "Set item linked"
-#~ msgstr "Sæt kædet element"
-
-#~ msgid "Set preserve trans"
-#~ msgstr "Ã?ndr bevar gennemsigtighed"
-
-#~ msgid "Text modified"
-#~ msgstr "Tekst ændret"
-
-#~ msgid "New vectors"
-#~ msgstr "Nye vektorer"
-
-#~ msgid "Delete vectors"
-#~ msgstr "Slet vektorer"
-
-#~ msgid "Vectors mod"
-#~ msgstr "Ã?ndring af vektorer"
-
-#~ msgid "Reposition vectors"
-#~ msgstr "Flyt vektorer"
-
-# FS står for floating selection
-#~ msgid "FS to layer"
-#~ msgstr "Flydende til lag"
-
-#~ msgid "Fill with FG Color"
-#~ msgstr "Udfyld med fg.-farve"
-
-#~ msgid "Fill with BG Color"
-#~ msgstr "Udfyld med bg.-farve"
-
-#~ msgid "Procedural Database"
-#~ msgstr "Proceduredatabase"
-
-#~ msgid "Corrupt segment %d in gradient file '%s'."
-#~ msgstr "Ã?delagt segment %d i farveovergangsfil '%s'."
-
-#~ msgid "Not enough visible layers for a merge. There must be at least two."
-#~ msgstr ""
-#~ "Der er ikke nok synlige lag til en forening. Det skal være mindst to."
-
-#~ msgid "There are not enough visible layers for a merge down."
-#~ msgstr "Der er ikke nok synlige lag til en nedadgående forening."
-
-#~ msgid "Cannot raise a layer without alpha."
-#~ msgstr "Kan ikke hæve lag uden alfa."
-
-#~ msgid "Layer is already on top."
-#~ msgstr "Laget er allerede øverst."
-
-#~ msgid "Layer is already on the bottom."
-#~ msgstr "Laget er allerede nederst."
-
-#~ msgid "Layer '%s' has no alpha. Layer was placed above it."
-#~ msgstr "Laget \"%s\" har ingen alfa. Laget blev placeret over det."
-
-#~ msgid "1 Layer"
-#~ msgstr "1 lag"
-
-#~ msgid "%d Layers"
-#~ msgstr "%d lag"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Fatal parse error in palette file '%s': Missing magic header.\n"
-#~ "Does this file need converting from DOS?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Fatal fortolkningsfejl i paletfil '%s': mangler magisk hoved.\n"
-#~ "Har denne fil behov for at blive konverteret fra DOS?"
-
-#~ msgid "Fatal parse error in pattern file '%s': Could not read %d bytes: %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Fatal fortolkningsfejl i mønsterfilen '%s': kunne ikke læse %d byte: %s"
-
-#~ msgid "Translation by"
-#~ msgstr "Oversættelse af"
-
-#~ msgid "Contributions by"
-#~ msgstr "Bidrag af"
-
-#~ msgid "About The GIMP"
-#~ msgstr "Om Gimp'en"
-
-#~ msgid "Static Gray"
-#~ msgstr "Statisk grå"
-
-#~ msgid "Grayscale"
-#~ msgstr "Gråtoner"
-
-#~ msgid "Static Color"
-#~ msgstr "Statisk farve"
-
-#~ msgid "Pseudo Color"
-#~ msgstr "Pseudofarve"
-
-#~ msgid "True Color"
-#~ msgstr "Rigtig farve"
-
-#~ msgid "Direct Color"
-#~ msgstr "Direkte farve"
-
-#~ msgid "Cursor"
-#~ msgstr "Markør"
-
-#~ msgid "Info Window"
-#~ msgstr "Infovindue"
-
-#~ msgid "Image Information"
-#~ msgstr "Billedinformation"
-
-#~ msgid "Scale ratio:"
-#~ msgstr "Formatforhold:"
-
-# display er ikke skærm her, men f.eks. RGB-farve
-#~ msgid "Display type:"
-#~ msgstr "Visningstype:"
-
-# 'visual' dækker over visualbegrebet i X, kan vist udelades uden tab af information
-#~ msgid "Visual class:"
-#~ msgstr "Klasse:"
-
-# ditto
-#~ msgid "Visual depth:"
-#~ msgstr "Farvedybde:"
-
-# pænere med flertal
-#~ msgid "RGB Color"
-#~ msgstr "RGB-farver"
-
-#~ msgid "Indexed Color"
-#~ msgstr "Indekserede farver"
-
-#~ msgid "Layer _Name:"
-#~ msgstr "_Navn på lag:"
-
-#~ msgid "Module Manager"
-#~ msgstr "Programudvidelser"
-
-#~ msgid "Import Palette"
-#~ msgstr "Importér palet"
-
-#~ msgid "Select custom canvas padding color"
-#~ msgstr "Angiv brugerdefineret lærredudfyldningsfarve"
-
-#~ msgid "Finding Contiguous Regions"
-#~ msgstr "Finding af sammenhængende områder"
-
-#~ msgid "Default _threshold:"
-#~ msgstr "Forvalgt _tærskel:"
-
-#~ msgid "Change current layer or path"
-#~ msgstr "Ã?ndr aktuelt lag eller bane"
-
-#~ msgid "Cursor _mode:"
-#~ msgstr "Markør_tilstand:"
-
-#~ msgid "Transparency _type:"
-#~ msgstr "Gennemsigtigheds_type:"
-
-#~ msgid "Select Temp Folder"
-#~ msgstr "Vælg mappe til midlertige"
-
-#~ msgid "There are %d images with unsaved changes:"
-#~ msgstr "Der er %d billeder med ugemte ændringer:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The gimprc is used to store personal preferences that affect GIMP's "
-#~ "default behavior. Paths to search for brushes, palettes, gradients, "
-#~ "patterns, plug-ins and modules can also configured here."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gimprc bruges til at gemme personlige indstillinger som indvirker på "
-#~ "Gimp'ens standardopførsel. Stier til søgning af pensler, paletter, "
-#~ "farveovergange, mønstre, udvidelsesmoduler og programudvidelser kan også "
-#~ "konfigureres her."
-
-#~ msgid ""
-#~ "GIMP uses an additional gtkrc file so you can configure it to look "
-#~ "differently than other GTK apps."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gimp'en bruger en ekstra gtkrc fil så du kan konfigurere programmet\n"
-#~ "til at have et andet udseende end andre GTK+-programmer."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Plug-ins and extensions are external programs run by the GIMP which "
-#~ "provide additional functionality. These programs are searched for at run-"
-#~ "time and information about their functionality and mod-times is cached in "
-#~ "this file. This file is intended to be GIMP-readable only, and should "
-#~ "not be edited."
-#~ msgstr ""
-#~ "Udvidelsesmoduler og programudvidelser er eksterne programmer som køres "
-#~ "af Gimp'en, og giver ekstra funktionalitet. Ved starten søges der efter "
-#~ "programmerne, og information om deres funktionalitet og ændringstider "
-#~ "mellemlagres i denne fil. Denne fil er beregnet til at være læsbar for "
-#~ "Gimp'en kun og bør ikke redigeres."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Key shortcuts can be dynamically redefined in The GIMP. The menurc is a "
-#~ "dump of your configuration so it can. be remembered for the next "
-#~ "session. You may edit this file if you wish, but it is much easier to "
-#~ "define the keys from within The GIMP. Deleting this file will restore "
-#~ "the default shortcuts."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tastegenveje kan omdefineres dynamisk i Gimp'en. Menurc gemmer "
-#~ "konfigurationen så den bliver husket ved næste session. Du kan redigere "
-#~ "denne fil hvis du ønsker, men det er meget lettere at definere tasterne "
-#~ "inde i Gimp'en. Sletning af denne fil vil genoprette "
-#~ "standardtastegenvejene."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The sessionrc is used to store what dialog windows were open the last "
-#~ "time you quit The GIMP. You can configure The GIMP to reopen these "
-#~ "dialogs at the saved position."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sessionrc bruges til at gemme information om de åbne vinduer ved sidste "
-#~ "afslutning af Gimp'en. Du kan indstille Gimp'en til at genåbne disse "
-#~ "vinduer der hvor de var før."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This file holds a collection of standard media sizes that serve as image "
-#~ "templates."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne fil indeholder en samling af standardmediestørrelse der bruges som "
-#~ "billedskabeloner."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The unitrc is used to store your user units database. You can define "
-#~ "additional units and use them just like you use the built-in units "
-#~ "inches, millimeters, points and picas. This file is overwritten each "
-#~ "time you quit the GIMP."
-#~ msgstr ""
-#~ "Unitrc bruges til at gemme din brugerenhedsdatabase. Du kan definere "
-#~ "ekstra enheder og bruge dem akkurat som du bruger de indbyggede enheder "
-#~ "millimeter, tommer punkter og picaer. Denne fil overskrives hver gang du "
-#~ "afslutter Gimp'en."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder is used to store user defined brushes. The GIMP checks this "
-#~ "folder in addition to the system-wide GIMP brushes installation when "
-#~ "searching for brushes."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe bruges til at gemme brugerdefinerede pensler. Gimp'en tjekker "
-#~ "denne mappe sammen med systemmapperne efter Gimp-pensler når der søges "
-#~ "efter disse."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder is used to store fonts you only want visible in the GIMP. The "
-#~ "GIMP checks this folder in addition to the system-wide GIMP fonts "
-#~ "installation when searching for fonts. Use this only if you really want "
-#~ "to have GIMP-only fonts, otherwise put things in your global font "
-#~ "directory."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe bruges til at gemme brugerdefinerede mønstre. Gimp'en tjekker "
-#~ "denne mappe sammen med systemmapperne efter mønstre når der søges efter "
-#~ "disse."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder is used to store user defined gradients. The GIMP checks "
-#~ "this folder in addition to the system-wide GIMP gradients installation "
-#~ "when searching for gradients."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe bruges til at gemme brugerdefinerede farveovergange. Gimp'en "
-#~ "tjekker denne mappe sammen med systemmapperne efter farveovergange når "
-#~ "der søges efter disse."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder is used to store user defined palettes. The GIMP checks this "
-#~ "folder in addition to the system-wide GIMP palettes installation when "
-#~ "searching for palettes."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe bruges til at gemme brugerdefinerede paletter. Gimp'en "
-#~ "tjekker denne mappe sammen med systemmapperne efter paletter når der "
-#~ "søges efter disse."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder is used to store user defined patterns. The GIMP checks this "
-#~ "folder in addition to the system-wide GIMP patterns installation when "
-#~ "searching for patterns."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe bruges til at gemme brugerdefinerede mønstre. Gimp'en tjekker "
-#~ "denne mappe sammen med systemmapperne efter mønstre når der søges efter "
-#~ "disse."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder is used to store user created, temporary, or otherwise non-"
-#~ "system-supported plug-ins. The GIMP checks this folder in addition to "
-#~ "the system-wide GIMP plug-in folder when searching for plug-ins."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe bruges til at gemme brugeroprettede, midlertidige eller andre "
-#~ "udvidelsesmoduler som ikke installeres for alle brugere. Gimp'en tjekker "
-#~ "denne mappe sammen med systemmappen efter udvidelsesmoduler når der søges "
-#~ "efter disse."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder is used to store user created, temporary, or otherwise non-"
-#~ "system-supported DLL modules. The GIMP checks this folder in addition to "
-#~ "the system-wide GIMP module folder when searching for modules to load "
-#~ "during initialization."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe bruges til at gemme brugeroprettede, midlertidige eller andre "
-#~ "DLL-moduler som ikke installeres for alle brugere. Gimp'en tjekker denne "
-#~ "mappe sammen med systemmappen efter programudvidelser under starten."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder is used to store configuration for user created, temporary, "
-#~ "or otherwise non-system-supported plug-in interpreters. The GIMP checks "
-#~ "this folder in addition to the system-wide GIMP interpreters folder when "
-#~ "searching for plug-in interpreter configuration files."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe bruges til at gemme brugeroprettede, midlertidige eller andre "
-#~ "fortolkere som ikke installeres for alle brugere. Gimp'en tjekker denne "
-#~ "mappe sammen med systemmappen efter fortolkerkonfigurationsfiler når der "
-#~ "søges efter disse."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder is used to store user created, temporary, or otherwise non-"
-#~ "system-supported additions to the plug-in environment. The GIMP checks "
-#~ "this folder in addition to the system-wide GIMP environment folder when "
-#~ "searching for plug-in environment modification files."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe bruges til at gemme brugeroprettede, midlertidige eller andre "
-#~ "tilføjelser til udvidelsesmiljøet som ikke installeres for alle brugere. "
-#~ "Gimp'en tjekker denne mappe sammen med systemmappen når der søges efter "
-#~ "disse."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder is used to store user created and installed scripts. The "
-#~ "GIMP checks this folder in addition to the systemwide GIMP scripts folder "
-#~ "when searching for scripts."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe bruges til at gemme brugeroprettede og -installerede "
-#~ "fortolkede programmer. Gimp'en tjekker denne mappe sammen med "
-#~ "systemmapperne efter fortolkede programmer når der søges efter disse."
-
-#~ msgid "This folder is searched for image templates."
-#~ msgstr "Denne mappe søges i efter bruger-installerede skabeloner."
-
-#~ msgid "This folder is searched for user-installed themes."
-#~ msgstr "Denne mappe søges i efter bruger-installerede temaer."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder is used to temporarily store undo buffers to reduce memory "
-#~ "usage. If The GIMP is unceremoniously killed, files of the form: gimp<#>."
-#~ "<#> may persist in this folder. These files are useless across GIMP "
-#~ "sessions and can be destroyed with impunity."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe bruges af Gimp'en til midlertidigt at opbevare "
-#~ "fortrydelsesmellemlagere for at reducere hukommelsesforbruget. Hvis "
-#~ "Gimp'en ikke dræbes behørigt, kan nogle filer på formen 'gimp<#>.<#>' "
-#~ "måske overleve. Disse filer er ubrugelige på tværs af forskellige Gimp-"
-#~ "sessioner og kan udryddes nådesløst."
-
-#~ msgid "This folder is used to store tool options."
-#~ msgstr "Denne mappe bruges til at gemme værktøjsindstillinger."
-
-#~ msgid "This folder is used to store parameter files for the Curves tool."
-#~ msgstr "Denne mappe bruges til at gemme parameterfiler til kurveværktøjet."
-
-#~ msgid "This folder is used to store parameter files for the Levels tool."
-#~ msgstr "Denne mappe bruges til at gemme parameterfiler til niveauværktøjet."
-
-#~ msgid "Installation successful. Click \"Continue\" to proceed."
-#~ msgstr "Installationen lykkedes. Klik \"Fortsæt\" for at gå videre."
-
-#~ msgid "Installation failed. Contact system administrator."
-#~ msgstr "Installationen mislykkedes. Kontakt systemadministratoren."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Welcome to\n"
-#~ "The GIMP %d.%d User Installation"
-#~ msgstr ""
-#~ "Velkommen til brugerinstallationen\n"
-#~ "til Gimp'en %d.%d"
-
-#~ msgid "Click \"Continue\" to enter the GIMP user installation."
-#~ msgstr "Klik på \"Fortsæt\" for at starte Gimp'ens brugerinstallation."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-#~ "under the terms of the GNU General Public License as published by the "
-#~ "Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
-#~ "option) any later version."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dette program er frit programmel; du kan redistribuere det og/eller ændre "
-#~ "det under betingelsene i GNU General Public License som udgivet af Free "
-#~ "Software Foundation; enten version 2 af licensen, eller (hvis du ønsker "
-#~ "det) enhver senere version."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This program is distributed in the hope that it will be useful, but "
-#~ "WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of "
-#~ "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General "
-#~ "Public License for more details."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dette program distribueres med det håb at det vil vise sig nyttigt, men "
-#~ "UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI; endda uden garanti for KÃ?B- ELLER SALGBARHED "
-#~ "eller EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÃ?L. Se GNU General Public License "
-#~ "for flere detaljer."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
-#~ "with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., "
-#~ "59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du burde have modtaget GNU General Public License sammen med dette "
-#~ "program; hvis ikke, skriv til Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-#~ "Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-
-#~ msgid "Migrate User Settings"
-#~ msgstr "Migrér brugerindstillinger"
-
-#~ msgid "Click \"Continue\" to proceed with the user installation."
-#~ msgstr "Klik på \"Fortsæt\" for at fortsætte med brugerinstallationen."
-
-#~ msgid "It seems you have used GIMP %s before."
-#~ msgstr "Det ser ud til du har brugt Gimp'en %s før."
-
-#~ msgid "_Migrate GIMP %s user settings"
-#~ msgstr "_Migrér brugerindstillinger fra Gimp'en %s"
-
-#~ msgid "Do a _fresh user installation"
-#~ msgstr "Foretag en _frisk brugerinstallation"
-
-#~ msgid "Personal GIMP Folder"
-#~ msgstr "Personlig Gimp-mappe"
-
-#~ msgid "Click \"Continue\" to create your personal GIMP folder."
-#~ msgstr "Klik på \"Fortsæt\" for at oprette din personlige Gimp-mappe."
-
-#~ msgid ""
-#~ "For a proper GIMP installation, a folder named '<b>%s</b>' needs to be "
-#~ "created."
-#~ msgstr ""
-#~ "Til en korrekt installation af Gimp'en skal en mappe ved navn <b>%s</b> "
-#~ "oprettes."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder will contain a number of important files. Click on one of "
-#~ "the files or folders in the tree to get more information about the "
-#~ "selected item."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe vil komme til at indeholde et antal vigtige filer. Klik på en "
-#~ "af filerne eller mapperne i træet for at få flere oplysninger om det "
-#~ "valgte element."
-
-#~ msgid "Please wait while your personal GIMP folder is being created..."
-#~ msgstr "Vent venligst mens din personlige Gimp-mappe bliver oprettet..."
-
-#~ msgid "GIMP Performance Tuning"
-#~ msgstr "Gimp - ydelsesjustering"
-
-#~ msgid "Click \"Continue\" to accept the settings above."
-#~ msgstr "Klik på \"Fortsæt\" for at acceptere ovenstående indstillinger."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<b>For optimal GIMP performance, some settings may have to be adjusted.</"
-#~ "b>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<b>For optimal ydelse i Gimp'en kan det være nødvendigt at justere nogle "
-#~ "af disse indstillinger.</b>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GIMP uses a limited amount of memory to store image data, the so-called "
-#~ "\"Tile Cache\". You should adjust its size to fit into memory. Consider "
-#~ "the amount of memory used by other running processes."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gimp'en bruger en begrænset mængde hukommelse til at lagre billeddata, "
-#~ "det såkaldte 'flisemellemlager'. Du bør justere lagerets størrelse så det "
-#~ "kan være i hukommelsen. Tag den mængde hukommelse der bruges af andre "
-#~ "kørende processer, i betragtning."
-
-#~ msgid "Tile cache size:"
-#~ msgstr "Størrelse af flisemellemlager:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "All image and undo data which doesn't fit into the Tile Cache will be "
-#~ "written to a swap file. This file should be located on a local "
-#~ "filesystem with enough free space (several hundred MB). On a UNIX system, "
-#~ "you may want to use the system-wide temp-dir (\"/tmp\" or \"/var/tmp\")."
-#~ msgstr ""
-#~ "Alle billed- og fortrydelsesdata som ikke passer i 'flisemellemlageret' "
-#~ "vil blive skrevet til en reservehukommelsesfil. Denne fil bør placeres på "
-#~ "et lokalt filsystem med tilstrækkelig plads (flere hundrede Mb). På et "
-#~ "UNIX-system vil du måske bruge systemets mappe til midlertidige filer. "
-#~ "(\"/tmp\" eller \"/var/tmp\")."
-
-#~ msgid "Select swap dir"
-#~ msgstr "Vælg mappe til reservehukommelse"
-
-#~ msgid "second"
-#~ msgstr "sekund"
-
-#~ msgid "%d seconds"
-#~ msgstr "%d sekunder"
-
-#~ msgid "%d minutes"
-#~ msgstr "%d minutter"
-
-#~ msgid "1 layer"
-#~ msgstr "1 lag"
-
-#~ msgid "Shadow type"
-#~ msgstr "Skyggetype"
-
-#~ msgid "Style of bevel around the statusbar text"
-#~ msgstr "Den stil kanten omkring statuslinjeteksten benytter"
-
-#~ msgid "Non-aligned"
-#~ msgstr "Ikke justeret"
-
-#~ msgid "Flip..."
-#~ msgstr "Vender..."
-
-#~ msgid "Perspective..."
-#~ msgstr "Perspektiverer..."
-
-#~ msgid "Brush"
-#~ msgstr "Pensel"
-
-#~ msgid "Brush UI"
-#~ msgstr "Penselgrænseflade"
-
-#~ msgid "Display procedures"
-#~ msgstr "Skærmprocedurer"
-
-#~ msgid "Drawable procedures"
-#~ msgstr "Tegneobjektprocedurer"
-
-#~ msgid "Transformation procedures"
-#~ msgstr "Transformeringsprocedurer"
-
-#~ msgid "Edit procedures"
-#~ msgstr "Redigeringsprocedurer"
-
-#~ msgid "Floating selections"
-#~ msgstr "Flydende markeringer"
-
-#~ msgid "Font UI"
-#~ msgstr "Skrifttypegrænseflade"
-
-#~ msgid "Gimprc procedures"
-#~ msgstr "Gimprc-procedurer"
-
-#~ msgid "Gradient"
-#~ msgstr "Overgang"
-
-#~ msgid "Gradient UI"
-#~ msgstr "Farveovergangsgrænseflade"
-
-#~ msgid "Guide procedures"
-#~ msgstr "Hjælpelinjeprocedurer"
-
-#~ msgid "Help procedures"
-#~ msgstr "Hjælpeprocedurer"
-
-#~ msgid "Message procedures"
-#~ msgstr "Meddelelsesprocedurer"
-
-#~ msgid "Miscellaneous"
-#~ msgstr "Diverse"
-
-#~ msgid "Paint Tool procedures"
-#~ msgstr "Tegneværktøjsprocedurer"
-
-#~ msgid "Palette"
-#~ msgstr "Palet"
-
-#~ msgid "Palette UI"
-#~ msgstr "Paletgrænseflade"
-
-#~ msgid "Parasite procedures"
-#~ msgstr "Parasitprocedurer"
-
-#~ msgid "Pattern UI"
-#~ msgstr "Mønstergrænseflade"
-
-#~ msgid "Plug-in"
-#~ msgstr "Udvidelsesmoduler"
-
-#~ msgid "Procedural database"
-#~ msgstr "Proceduredatabase"
-
-#~ msgid "Image mask"
-#~ msgstr "Billedmaske"
-
-#~ msgid "Selection Tool procedures"
-#~ msgstr "Markeringsværktøjsprocedurer"
-
-#~ msgid "Text procedures"
-#~ msgstr "Tekstprocedurer"
-
-#~ msgid "Transform Tool procedures"
-#~ msgstr "Transformeringsværktøjsprocedurer"
-
-#~ msgid "Internal GIMP procedure"
-#~ msgstr "Intern Gimp-procedure"
-
-#~ msgid "GIMP Plug-In"
-#~ msgstr "Gimp-udvidelsesmodul"
-
-#~ msgid "GIMP Extension"
-#~ msgstr "Gimp-programudvidelse"
-
-#~ msgid "Temporary Procedure"
-#~ msgstr "Midlertidig procedure"
-
-#~ msgid "(invalid UTF-8 string)"
-#~ msgstr "(ugyldig UTF-8-streng)"
-
-#~ msgid "Resize"
-#~ msgstr "�ndr størrelse"
-
-#~ msgid "Execute"
-#~ msgstr "Udfør"
-
-#~ msgid "Transform layer"
-#~ msgstr "Transformér lag"
-
-#~ msgid "Transform selection"
-#~ msgstr "Transformér markering"
-
-#~ msgid "Blend: Invalid for indexed images."
-#~ msgstr "Blanding: Ugyldig for indekserede billeder."
-
-#~ msgid "Select By Color"
-#~ msgstr "Markér efter farve..."
-
-#~ msgid "Select regions by color"
-#~ msgstr "Markér områder efter farve"
-
-#~ msgid "Paint using Patterns or Image Regions"
-#~ msgstr "Tegn med mønstre eller billedområder"
-
-#~ msgid "Adjust color balance"
-#~ msgstr "Justér farvebalancen"
-
-#~ msgid "Modify Selected Range's Color Levels"
-#~ msgstr "Ã?ndr det valgte intervals farveniveauer"
-
-#~ msgid "Con_volve"
-#~ msgstr "K_onturændring"
-
-#~ msgid "Allow enlarging %s"
-#~ msgstr "Tillad forstørrelse %s"
-
-#~ msgid "Keep aspect ratio %s"
-#~ msgstr "Fast formatforhold %s"
-
-#~ msgid "Crop & Resize"
-#~ msgstr "Beskæring og størrelsesændring"
-
-#~ msgid "Crop or Resize an image"
-#~ msgstr "Beskær eller ændr størrelsen af et billede"
-
-#~ msgid "_Crop & Resize"
-#~ msgstr "_Beskær og ændr størrelse"
-
-#~ msgid "Crop: "
-#~ msgstr "Beskær: "
-
-# 'information' er overflødigt
-#~ msgid "Crop & Resize Information"
-#~ msgstr "Beskæring og størrelse"
-
-#~ msgid "Origin X:"
-#~ msgstr "Nulpunkt x:"
-
-#~ msgid "Origin Y:"
-#~ msgstr "Nulpunkt y:"
-
-#~ msgid "From selection"
-#~ msgstr "Fra markering"
-
-#~ msgid "Auto shrink"
-#~ msgstr "Formindsk automatisk"
-
-#~ msgid "Curves for indexed layers cannot be adjusted."
-#~ msgstr "Kurver for indekserede lag kan ikke justeres."
-
-#~ msgid "Modify all colors"
-#~ msgstr "Ã?ndr alle farver"
-
-#~ msgid "Draw in ink"
-#~ msgstr "Tegn med blæk"
-
-#~ msgid "Select shapes from image"
-#~ msgstr "Markér former i billedet"
-
-#~ msgid "Levels for indexed layers cannot be adjusted."
-#~ msgstr "Niveauer for indekserede lag kan ikke justeres."
-
-#~ msgid "Magnify"
-#~ msgstr "Forstør"
-
-#~ msgid "Zoom in & out"
-#~ msgstr "Zoom ind eller ud"
-
-#~ msgid "M_agnify"
-#~ msgstr "Forst_ør"
-
-#~ msgid "Move the current path"
-#~ msgstr "Flyt den aktuelle bane"
-
-#~ msgid "Move layers & selections"
-#~ msgstr "Flyt lag og markeringer"
-
-#~ msgid "Paint fuzzy brush strokes"
-#~ msgstr "Mal med udflydende penselstrøg"
-
-# dækker sådan ca.
-#~ msgid "Paint hard edged pixels"
-#~ msgstr "Tegn linjer med skarp kant"
-
-#~ msgid "Matrix:"
-#~ msgstr "Matrix:"
-
-#~ msgid "Reduce image to a fixed number of colors"
-#~ msgstr "Reducér billede til et fast antal farver"
-
-#~ msgid "Highlight rectangle"
-#~ msgstr "Fremhæv rektangel"
-
-#~ msgid "Fixed width"
-#~ msgstr "Fast bredde"
-
-#~ msgid "Fixed height"
-#~ msgstr "Fast højde"
-
-#~ msgid "Fixed aspect"
-#~ msgstr "Fast formatforhold"
-
-#~ msgid "Center X"
-#~ msgstr "Centrum x"
-
-#~ msgid "Center Y"
-#~ msgstr "Centrum y"
-
-#~ msgid "Center"
-#~ msgstr "Centrum"
-
-#~ msgid "1 "
-#~ msgstr "1 "
-
-#~ msgid "2 "
-#~ msgstr "2 "
-
-#~ msgid "Selection: ADD"
-#~ msgstr "Markering: LÃ?G TIL"
-
-#~ msgid "Selection: SUBTRACT"
-#~ msgstr "Markering: TRÃ?K FRA"
-
-#~ msgid "Selection: INTERSECT"
-#~ msgstr "Markering: FÃ?LLESSNIT"
-
-#~ msgid "Selection: REPLACE"
-#~ msgstr "Markering: ERSTAT"
-
-#~ msgid "Selection: "
-#~ msgstr "Markering: "
-
-#~ msgid "Original Width:"
-#~ msgstr "Oprindelig bredde:"
-
-#~ msgid "Current width:"
-#~ msgstr "Nuværende bredde:"
-
-#~ msgid "Current height:"
-#~ msgstr "Nuværende højde:"
-
-#~ msgid "Scale ratio X:"
-#~ msgstr "Skaleringsforhold x:"
-
-#~ msgid "Scale ratio Y:"
-#~ msgstr "Skaleringsforhold y:"
-
-# vist nok et kendt ord fra tv-verdenen
-#~ msgid "Aspect Ratio:"
-#~ msgstr "Formatforhold:"
-
-#~ msgid "Smudge image"
-#~ msgstr "Udtvær billede"
-
-#~ msgid "Modify line spacing"
-#~ msgstr "Ã?ndr linjeafstand"
-
-#~ msgid "Indent:"
-#~ msgstr "Indrykning:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Line\n"
-#~ "spacing:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Linje-\n"
-#~ "mellemrum:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Letter\n"
-#~ "spacing:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Bogstav-\n"
-#~ "mellemrum:"
-
-#~ msgid "Add text to the image"
-#~ msgstr "Tilføj tekst til billedet"
-
-#~ msgid "Transform Direction"
-#~ msgstr "Transformeringsretning"
-
-# "clip" bruges her i betydningen beskær
-#~ msgid "Clip result"
-#~ msgstr "Beskær resultat"
-
-#~ msgid "Constraints"
-#~ msgstr "Begrænsninger"
-
-#~ msgid "Keep height %s"
-#~ msgstr "Behold højde %s"
-
-#~ msgid "Keep width %s"
-#~ msgstr "Behold bredde %s"
-
-#~ msgid "Stroke path"
-#~ msgstr "Bestryg bane"
-
-#~ msgid "Cannot stroke empty path."
-#~ msgstr "Kan ikke bestryge tom bane."
-
-#~ msgid "Configure selected filter: %s"
-#~ msgstr "Konfigurér det valgte filter: %s"
-
-#~ msgid "Cursor Up (Shift + Control + Alt)"
-#~ msgstr "Markør op (Skift + Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Cursor Up (Control + Alt)"
-#~ msgstr "Markør op (Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Cursor Up (Shift + Alt)"
-#~ msgstr "Markør op (Skift + Alt)"
-
-#~ msgid "Cursor Up (Shift + Control)"
-#~ msgstr "Markør op (Skift + Ctrl)"
-
-#~ msgid "Cursor Up (Alt)"
-#~ msgstr "Markør op (Alt)"
-
-#~ msgid "Cursor Up (Control)"
-#~ msgstr "Markør op (Ctrl)"
-
-#~ msgid "Cursor Up (Shift)"
-#~ msgstr "Markør op (Skift)"
-
-#~ msgid "Cursor Down (Shift + Control + Alt)"
-#~ msgstr "Markør ned (Skift + Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Cursor Down (Control + Alt)"
-#~ msgstr "Markør ned (Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Cursor Down (Shift + Alt)"
-#~ msgstr "Markør ned (Skift + Alt)"
-
-#~ msgid "Cursor Down (Shift + Control)"
-#~ msgstr "Markør ned (Skift + Ctrl)"
-
-#~ msgid "Cursor Down (Alt)"
-#~ msgstr "Markør ned (Alt)"
-
-#~ msgid "Cursor Down (Control)"
-#~ msgstr "Markør ned (Ctrl)"
-
-#~ msgid "Cursor Down (Shift)"
-#~ msgstr "Markør ned (Skift)"
-
-#~ msgid "Cursor Left (Shift + Control + Alt)"
-#~ msgstr "Markør venstre (Skift + Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Cursor Left (Control + Alt)"
-#~ msgstr "Markør venstre (Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Cursor Left (Shift + Alt)"
-#~ msgstr "Markør venstre (Skift + Alt)"
-
-#~ msgid "Cursor Left (Shift + Control)"
-#~ msgstr "Markør venstre (Skift + Ctrl)"
-
-#~ msgid "Cursor Left (Alt)"
-#~ msgstr "Markør venstre (Alt)"
-
-#~ msgid "Cursor Left (Control)"
-#~ msgstr "Markør venstre (Ctrl)"
-
-#~ msgid "Cursor Left (Shift)"
-#~ msgstr "Markør venstre (Skift)"
-
-#~ msgid "Cursor Right (Shift + Control + Alt)"
-#~ msgstr "Markør højre (Skift + Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Cursor Right (Control + Alt)"
-#~ msgstr "Markør højre (Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Cursor Right (Shift + Alt)"
-#~ msgstr "Markør højre (Skift + Alt)"
-
-#~ msgid "Cursor Right (Shift + Control)"
-#~ msgstr "Markør højre (Skift + Ctrl)"
-
-#~ msgid "Cursor Right (Alt)"
-#~ msgstr "Markør højre (Alt)"
-
-#~ msgid "Cursor Right (Control)"
-#~ msgstr "Markør højre (Ctrl)"
-
-#~ msgid "Cursor Right (Shift)"
-#~ msgstr "Markør højre (Skift)"
-
-#~ msgid "Scroll Up (Shift + Control + Alt)"
-#~ msgstr "Rul op (Skift + Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Scroll Up (Control + Alt)"
-#~ msgstr "Rul op (Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Scroll Up (Shift + Alt)"
-#~ msgstr "Rul op (Skift + Alt)"
-
-#~ msgid "Scroll Up (Shift + Control)"
-#~ msgstr "Rul op (Skift + Ctrl)"
-
-#~ msgid "Scroll Up (Alt)"
-#~ msgstr "Rul op (Alt)"
-
-#~ msgid "Scroll Up (Control)"
-#~ msgstr "Rul op (Ctrl)"
-
-#~ msgid "Scroll Up (Shift)"
-#~ msgstr "Rul op (Skift)"
-
-#~ msgid "Scroll Down (Shift + Control + Alt)"
-#~ msgstr "Rul ned (Skift + Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Scroll Down (Control + Alt)"
-#~ msgstr "Rul ned (Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Scroll Down (Shift + Alt)"
-#~ msgstr "Rul ned (Skift + Alt)"
-
-#~ msgid "Scroll Down (Shift + Control)"
-#~ msgstr "Rul ned (Skift + Ctrl)"
-
-#~ msgid "Scroll Down (Alt)"
-#~ msgstr "Rul ned (Alt)"
-
-#~ msgid "Scroll Down (Control)"
-#~ msgstr "Rul ned (Ctrl)"
-
-#~ msgid "Scroll Down (Shift)"
-#~ msgstr "Rul ned (Skift)"
-
-#~ msgid "Scroll Left (Shift + Control + Alt)"
-#~ msgstr "Rul venstre (Skift + Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Scroll Left (Control + Alt)"
-#~ msgstr "Rul venstre (Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Scroll Left (Shift + Alt)"
-#~ msgstr "Rul venstre (Skift + Alt)"
-
-#~ msgid "Scroll Left (Shift + Control)"
-#~ msgstr "Rul venstre (Skift + Ctrl)"
-
-#~ msgid "Scroll Left (Alt)"
-#~ msgstr "Rul venstre (Alt)"
-
-#~ msgid "Scroll Left (Control)"
-#~ msgstr "Rul venstre (Ctrl)"
-
-#~ msgid "Scroll Left (Shift)"
-#~ msgstr "Rul venstre (Skift)"
-
-#~ msgid "Scroll Right (Shift + Control + Alt)"
-#~ msgstr "Rul højre (Skift + Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Scroll Right (Control + Alt)"
-#~ msgstr "Rul højre (Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Scroll Right (Shift + Alt)"
-#~ msgstr "Rul højre (Skift + Alt)"
-
-#~ msgid "Scroll Right (Shift + Control)"
-#~ msgstr "Rul højre (Skift + Ctrl)"
-
-#~ msgid "Scroll Right (Alt)"
-#~ msgstr "Rul højre (Alt)"
-
-#~ msgid "Scroll Right (Control)"
-#~ msgstr "Rul højre (Ctrl)"
-
-#~ msgid "Scroll Right (Shift)"
-#~ msgstr "Rul højre (Skift)"
-
-#~ msgid "Close this Tab"
-#~ msgstr "Luk denne fane"
-
-#~ msgid "Keep transparency"
-#~ msgstr "Behold gennemsigtighed"
-
-#~ msgid "<%s>"
-#~ msgstr "<%s>"
-
-#~ msgid "Pixel values"
-#~ msgstr "Punktværdier"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Invalid option \"%s\"\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Ugyldigt tilvalg \"%s\".\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Usage: %s [option ... ] [file ... ]\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Brug: %s [tilvalg ... ] [fil ... ]\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "Options:\n"
-#~ msgstr "Tilvalg:\n"
-
-#~ msgid "None (Fastest)"
-#~ msgstr "Ingen (hurtigst)"
-
-#~ msgid "Cubic (Best)"
-#~ msgstr "Kubisk (bedst)"
-
-#~ msgid "Shadows"
-#~ msgstr "Skygger"
-
-#~ msgid "Midtones"
-#~ msgstr "Mellemtoner"
-
-#~ msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
-#~ msgstr "forventede 'yes' eller 'no' for boolesk symbol %s, fik '%s'"
-
-#~ msgid "invalid value '%s' for token %s"
-#~ msgstr "ugyldig værdi '%s' for symbolet %s"
-
-#~ msgid "invalid value '%ld' for token %s"
-#~ msgstr "ugyldig værdi '%ld' for symbolet %s"
-
-#~ msgid "while parsing token '%s': %s"
-#~ msgstr "ved fortolkning af symbolet '%s': %s"
-
-#~ msgid "Cannot expand ${%s}"
-#~ msgstr "Kan ikke udfolde ${%s}"
-
-#~ msgid "Could not create temporary file for '%s': %s"
-#~ msgstr "Kunne ikke oprette midlertidig fil for '%s': %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
-#~ "The original file has not been touched."
-#~ msgstr ""
-#~ "Fejl ved skrivning i den midlertidige fil for '%s': %s\n"
-#~ "Den originale fil er ikke blevet rørt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error writing to temporary file for '%s': %s\n"
-#~ "No file has been created."
-#~ msgstr ""
-#~ "Fejl ved skrivning i den midlertidige fil for '%s': %s\n"
-#~ "Ingen fil er blevet oprettet."
-
-#~ msgid "invalid UTF-8 string"
-#~ msgstr "ugyldig UTF-8-streng"
-
-#~ msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
-#~ msgstr "Fejl ved fortolkning af '%s' på linje %d: %s"
-
-#~ msgid "_White (full opacity)"
-#~ msgstr "_Hvidt (helt ugennemsigtigt)"
-
-#~ msgid "_Black (full transparency)"
-#~ msgstr "_Sort (helt gennemsigtigt)"
-
-#~ msgid "_Grayscale copy of layer"
-#~ msgstr "_Gråtonekopi af laget"
-
-#~ msgid "FG to BG (HSV)"
-#~ msgstr "Fg. til bg. (HSV)"
-
-#~ msgid "FG to transparent"
-#~ msgstr "Fg. til gennemsigtig"
-
-#~ msgid "Custom gradient"
-#~ msgstr "Brugerdefineret overgang"
-
-#~ msgid "FG color fill"
-#~ msgstr "Forgrundsfarve-udfyldning"
-
-#~ msgid "BG color fill"
-#~ msgstr "Baggrundsfarve-udfyldning"
-
-#~ msgid "Pattern fill"
-#~ msgstr "Mønsterudfyldning"
-
-#~ msgid "Gray"
-#~ msgstr "Grå"
-
-#~ msgid "Bi-linear"
-#~ msgstr "Bi-lineær"
-
-#~ msgid "Radial"
-#~ msgstr "Radial"
-
-#~ msgid "Conical (sym)"
-#~ msgstr "Konisk (symmetrisk)"
-
-#~ msgid "Conical (asym)"
-#~ msgstr "Konisk (asymmetrisk)"
-
-# sammenlign med {de,sv,no}.po
-#~ msgid "Shaped (angular)"
-#~ msgstr "Formtilpasset (vinklet)"
-
-#~ msgid "Shaped (spherical)"
-#~ msgstr "Formtilpasset (sfærisk)"
-
-#~ msgid "Shaped (dimpled)"
-#~ msgstr "Formtilpasset (fordybet)"
-
-#~ msgid "Spiral (cw)"
-#~ msgstr "Spiral (med uret)"
-
-#~ msgid "Spiral (ccw)"
-#~ msgstr "Spiral (mod uret)"
-
-#~ msgid "Stock ID"
-#~ msgstr "Lager-id"
-
-#~ msgid "Inline pixbuf"
-#~ msgstr "Indlejret pixbuf"
-
-#~ msgid "Image file"
-#~ msgstr "Billedfil"
-
-#~ msgid "Sawtooth wave"
-#~ msgstr "Savtakket bølge"
-
-#~ msgid "Triangular wave"
-#~ msgstr "Trekantet bølge"
-
-#~ msgid "Forward (traditional)"
-#~ msgstr "Fremad (traditionel)"
-
-#~ msgid "Backward (corrective)"
-#~ msgstr "Tilbage (korrigerende)"
-
-#~ msgid "Standard"
-#~ msgstr "Standard"
-
-#~ msgid "Show memory usage"
-#~ msgstr "Vis hukommelsesforbrug"
-
-#~ msgid "Image source"
-#~ msgstr "Billedkilde"
-
-#~ msgid "Pattern source"
-#~ msgstr "Mønsterkilde"
-
-#~ msgid "Constant"
-#~ msgstr "Konstant"
-
-#~ msgid "Key Up (Shift + Control + Alt)"
-#~ msgstr "Tast op (Skift + Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Key Up (Control + Alt)"
-#~ msgstr "Tast op (Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Key Up (Shift + Alt)"
-#~ msgstr "Tast op (Skift + Alt)"
-
-#~ msgid "Key Up (Shift + Control)"
-#~ msgstr "Tast op (Skift + Ctrl)"
-
-#~ msgid "Key Up (Alt)"
-#~ msgstr "Tast op (Alt)"
-
-#~ msgid "Key Up (Control)"
-#~ msgstr "Tast op (Ctrl)"
-
-#~ msgid "Key Up (Shift)"
-#~ msgstr "Tast op (Skift)"
-
-#~ msgid "Key Up"
-#~ msgstr "Tast op"
-
-#~ msgid "Key Down (Shift + Control + Alt)"
-#~ msgstr "Tast ned (Skift + Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Key Down (Control + Alt)"
-#~ msgstr "Tast ned (Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Key Down (Shift + Alt)"
-#~ msgstr "Tast ned (Skift + Alt)"
-
-#~ msgid "Key Down (Shift + Control)"
-#~ msgstr "Tast ned (Skift + Ctrl)"
-
-#~ msgid "Key Down (Alt)"
-#~ msgstr "Tast ned (Alt)"
-
-#~ msgid "Key Down (Control)"
-#~ msgstr "Tast ned (Ctrl)"
-
-#~ msgid "Key Down (Shift)"
-#~ msgstr "Tast ned (Skift)"
-
-#~ msgid "Key Down"
-#~ msgstr "Tast ned"
-
-#~ msgid "Key Left (Shift + Control + Alt)"
-#~ msgstr "Tast venstre (Skift + Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Key Left (Control + Alt)"
-#~ msgstr "Tast venstre (Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Key Left (Shift + Alt)"
-#~ msgstr "Tast venstre (Skift + Alt)"
-
-#~ msgid "Key Left (Shift + Control)"
-#~ msgstr "Tast venstre (Skift + Ctrl)"
-
-#~ msgid "Key Left (Alt)"
-#~ msgstr "Tast venstre (Alt)"
-
-#~ msgid "Key Left (Control)"
-#~ msgstr "Tast venstre (Ctrl)"
-
-#~ msgid "Key Left (Shift)"
-#~ msgstr "Tast venstre (Skift)"
-
-#~ msgid "Key Left"
-#~ msgstr "Tast venstre"
-
-#~ msgid "Key Right (Shift + Control + Alt)"
-#~ msgstr "Tast højre (Skift + Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Key Right (Control + Alt)"
-#~ msgstr "Tast højre (Ctrl + Alt)"
-
-#~ msgid "Key Right (Shift + Alt)"
-#~ msgstr "Tast højre (Skift + Alt)"
-
-#~ msgid "Key Right (Shift + Control)"
-#~ msgstr "Tast højre (Skift + Ctrl)"
-
-#~ msgid "Key Right (Alt)"
-#~ msgstr "Tast højre (Alt)"
-
-#~ msgid "Key Right (Control)"
-#~ msgstr "Tast højre (Ctrl)"
-
-#~ msgid "Key Right (Shift)"
-#~ msgstr "Tast højre (Skift)"
-
-#~ msgid "Key Right"
-#~ msgstr "Tast højre"
-
-#~ msgid "This text input field is limited to %d characters."
-#~ msgstr "Dette indtastningsfelt er begrænset til %d tegn."
-
-#~ msgid "Constrain aspect ratio"
-#~ msgstr "Bevar formatforhold"
-
-# ikke bydemåder, men navneord
-#~ msgid "Print Size & Display Unit"
-#~ msgstr "Udskriftsstørrelse og visningsenhed"
-
-#~ msgid "Stroke Options"
-#~ msgstr "Indstillinger for bestrygning"
-
-#~ msgid "_Font:"
-#~ msgstr "S_krifttype:"
-
-#~ msgid "_Size:"
-#~ msgstr "_Størrelse:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "New Channel\n"
-#~ "%s New Channel Dialog"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ny kanal\n"
-#~ "%s Ny kanal-vindue"
-
-#~ msgid "Delete Channel"
-#~ msgstr "Sletning af kanal"
-
-#~ msgid "Edit Indexed Color"
-#~ msgstr "Redigér indekseret farve"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Open the selected entry\n"
-#~ "%s Raise window if already open\n"
-#~ "%s Open image dialog"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ã?bn det valgte punkt\n"
-#~ "%s Hæv vindue hvis allerede åbent\n"
-#~ "%s Ã?bn billedvindue"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s\n"
-#~ "%s To Top"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s\n"
-#~ "%s Til toppen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s\n"
-#~ "%s To Bottom"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s\n"
-#~ "%s Til bunden"
-
-#~ msgid ""
-#~ "New Layer\n"
-#~ "%s New Layer Dialog"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nyt lag\n"
-#~ "%s Nyt lag-vindue"
-
-#~ msgid "Delete Layer"
-#~ msgstr "Sletning af lag"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Reset to default values\n"
-#~ "%s Reset all Tool Options"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nulstil til standardværdier\n"
-#~ "%s Nulstil alle værktøjsindstillinger"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Selection to Path\n"
-#~ "%s Advanced Options"
-#~ msgstr ""
-#~ "Markering til bane\n"
-#~ "%s Avancerede indstillinger"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are trying to create an image with a size of %s.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Choose OK to create this image anyway.\n"
-#~ "Choose Cancel if you did not intend to create such a large image.\n"
-#~ "\n"
-#~ "To prevent this dialog from appearing, increase the \"Maximum Image Size"
-#~ "\" setting (currently %s) in the Preferences dialog."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du prøver at oprette et billede som har en begyndelsesstørrelse på %s.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Vælg 'O.k.' for at oprette dette billede alligevel, eller vælg 'Annullér' "
-#~ "hvis du ikke havde tænkt dig at oprette så stort et billede.\n"
-#~ "\n"
-#~ "For at forhindre at dette vindue dukker op igen kan du øge \"Maksimal "
-#~ "billedstørrelse\" (i øjeblikket %s) under indstillingerne."
-
-#~ msgid "Image exceeds maximum image size"
-#~ msgstr "Billedet overskrider den maksimale billedstørrelse"
-
-#~ msgid "Layer Too Small"
-#~ msgstr "Lag er for lille"
-
-#~ msgid "General Palette Options"
-#~ msgstr "Generelle paletindstillinger"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are attempting to convert an image with an alpha channel to indexed "
-#~ "colors.\n"
-#~ "Do not generate a palette of more than 255 colors if you intend to create "
-#~ "a transparent or animated GIF file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du forsøger at konvertere et billede med en alfakanal til indekserede "
-#~ "farver.\n"
-#~ "Du bør ikke generere en palet med mere end 255 farver hvis du ønsker at "
-#~ "lave en gennemsigtig eller animeret GIF-fil ud af dette billede."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You are trying to create an image with an initial size of %s.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Choose OK to create this image anyway.\n"
-#~ "Choose Cancel if you did not intend to create such a large image.\n"
-#~ "\n"
-#~ "To prevent this dialog from appearing, increase the \"Maximum Image Size"
-#~ "\" setting (currently %s) in the Preferences dialog."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du prøver at oprette et billede som har en begyndelsesstørrelse på %s.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Vælg 'O.k.' for at oprette dette billede alligevel, eller vælg 'Annullér' "
-#~ "hvis du ikke havde tænkt dig at oprette så stort et billede.\n"
-#~ "\n"
-#~ "For at forhindre at dette vindue dukker op igen, kan du øge \"Maksimal "
-#~ "billedstørrelse\" (i øjeblikket %s) under indstillingerne."
-
-# lidt svært af finde noget dækkende, der er to faneblade - 'generelt' og dette
-#~ msgid "Extended"
-#~ msgstr "Andet"
-
-#~ msgid "File Saving"
-#~ msgstr "Filgemning"
-
-#~ msgid "Pattern:"
-#~ msgstr "Mønster:"
-
-#~ msgid "Density:"
-#~ msgstr "Tæthed:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Could not find the GIMP Help Browser procedure. It probably was not "
-#~ "compiled because you don't have GtkHtml2 installed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kunne ikke finde Gimp-hjælpefremviserfunktionen. Den blev sandsynligvis "
-#~ "ikke oversat med resten af programmet fordi du ikke har GtkHtml2 "
-#~ "installeret."
-
-#~ msgid "Could not start GIMP Help Browser"
-#~ msgstr "Kunne ikke starte Gimp'ens hjælpefremviser"
-
-#~ msgid "Internal"
-#~ msgstr "Intern"
-
-#~ msgid "Black"
-#~ msgstr "Sort"
-
-#~ msgid "Unsaved changes will be lost."
-#~ msgstr "Ugemte ændringer vil gå tabt."
-
-#~ msgid "Select Custom Palette"
-#~ msgstr "Vælg brugerdefineret palet"
-
-# 'check' dækker over skakbrætsmønster, ikke over tjek
-#~ msgid "Light Checks"
-#~ msgstr "Lyse tern"
-
-#~ msgid "Mid-Tone Checks"
-#~ msgstr "Mellemtonetern"
-
-#~ msgid "Dark Checks"
-#~ msgstr "Mørke tern"
-
-# dækker lidt bedre
-#~ msgid "White Only"
-#~ msgstr "Ensfarvet hvid"
-
-#~ msgid "Gray Only"
-#~ msgstr "Ensfarvet grå"
-
-#~ msgid "Black Only"
-#~ msgstr "Ensfarvet sort"
-
-#~ msgid ""
-#~ "WARNING:\n"
-#~ "Too many open message dialogs.\n"
-#~ "Messages are redirected to stderr."
-#~ msgstr ""
-#~ "ADVARSEL:\n"
-#~ "Der er for mange åbne meddelelsesvinduer.\n"
-#~ "Meddelelser sendes til stderr istedet."
-
-#~ msgid "Clear Saved Window Positions Now"
-#~ msgstr "Nulstil gemte vinduesplaceringer nu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "File '%s' exists.\n"
-#~ "Overwrite it?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Filen '%s' eksisterer.\n"
-#~ "Overskriv den?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to run font callback. The corresponding plug-in may have crashed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kunne ikke udføre tilbagekaldsfunktionen til skrifttyper. Måske er det "
-#~ "tilsvarende modul gået ned."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to run gradient callback. The corresponding plug-in may have "
-#~ "crashed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kunne ikke udføre tilbagekaldsfunktionen til farveovergange. Måske er det "
-#~ "tilsvarende modul gået ned."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to run palette callback. The corresponding plug-in may have "
-#~ "crashed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kunne ikke udføre tilbagekaldsfunktionen til paletter. Måske er det "
-#~ "tilsvarende modul gået ned."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to run pattern callback. The corresponding plug-in may have "
-#~ "crashed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kunne ikke udføre tilbagekaldsfunktionen til mønstre. Måske er det "
-#~ "tilsvarende modul gået ned."
-
-# 'feedback' er svært at oversætte, men heldigvis overflødigt
-#~ msgid "Pointer Movement Feedback"
-#~ msgstr "Markørbevægelse"
-
-#~ msgid "Trying legacy loader on file '%s' with unknown extension."
-#~ msgstr "Prøver tidligere indlæser på filen '%s' med ukendt endelse."
-
-#~ msgid "Set canvas padding color"
-#~ msgstr "Angiv lærredudfyldningsfarve"
-
-#~ msgid "Zoom to fit window"
-#~ msgstr "Zoom til vinduet"
-
-#~ msgid "Show S_election"
-#~ msgstr "Vis m_arkering"
-
-#~ msgid "Dialog Behavior"
-#~ msgstr "Vinduesopførsel"
-
-#~ msgid "Menus"
-#~ msgstr "Menuer"
-
-#~ msgid "Enable _Tearoff Menus"
-#~ msgstr "Aktivér afrivningsmenuer"
-
-# dækker betydningen
-#~ msgid "Open _Recent Menu Size:"
-#~ msgstr "Antal huskede _senest åbnede filer:"
-
-#~ msgid "Context Sensitive _Help with \"F1\""
-#~ msgstr "Kontekstafhængig _hjælp med \"F1\""
-
-#~ msgid "Perfect-but-Slow _Pointer Tracking"
-#~ msgstr "Perfekt, men langsom _markørfølgning"
-
-#~ msgid "Enable Cursor _Updating"
-#~ msgstr "Aktivér markør_opdatering"
-
-#~ msgid "8-Bit Displays"
-#~ msgstr "8-bit-fremvisning"
-
-#~ msgid "Minimum Number of Colors:"
-#~ msgstr "Minimum antal farver:"
-
-#~ msgid "Monitor"
-#~ msgstr "Skærm"
-
-#~ msgid "(Currently %d x %d dpi)"
-#~ msgstr "(I øjeblikket er den %dx%d dpi)"
-
-#~ msgid "From _Windowing System"
-#~ msgstr "Fra _vinduessystem"
-
-#~ msgid "Conservative Memory Usage"
-#~ msgstr "Konservativt hukommelsesforbrug"
-
-#~ msgid "Only when Modified"
-#~ msgstr "Kun ved ændringer"
-
-#~ msgid "Always"
-#~ msgstr "Altid"
-
-#~ msgid "\"File -> Save\" Saves the Image:"
-#~ msgstr "\"Filer -> Gem\" gemmer billedet:"
-
-#~ msgid "Session Management"
-#~ msgstr "Sessionshåndtering"
-
-#~ msgid "Session"
-#~ msgstr "Session"
-
-#~ msgid "Click \"Continue\" to start The GIMP."
-#~ msgstr "klik på \"Fortsæt\" for at starte Gimp'en."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<b>To display images in their natural size, GIMP needs to know your "
-#~ "monitor resolution.</b>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<b>For at vise billeder i deres naturlige størrelser skal Gimp'en kende "
-#~ "din skærmopløsning.</b>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GIMP can obtain this information from the windowing system. However, "
-#~ "usually this does not give useful values."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gimp'en kan skaffe disse oplysninger fra vinduessystemet. Desværre giver "
-#~ "dette sædvanligvis ikke brugbare værdier."
-
-#~ msgid "Alternatively, you can set the monitor resolution manually."
-#~ msgstr "Alternativt kan du angive skærmopløsningen manuelt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can also press the \"Calibrate\" button to open a window which lets "
-#~ "you determine your monitor resolution interactively."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du kan også trykke på \"Kalibrér\"-knappen for at åbne et vindue som "
-#~ "lader dig bestemme din skærmopløsning interaktivt."
-
-# optræder i bydemåde
-#~ msgid "Calibrate"
-#~ msgstr "Kalibrér"
-
-#~ msgid "/Tools/Selection Tools/Fu_zzy Select"
-#~ msgstr "/Værktøjer/Markering/_Udflydende"
-
-#~ msgid "Threshold Range:"
-#~ msgstr "Tærskelinterval:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Activate both the \"Keep Height\" and\n"
-#~ "\"Keep Width\" toggles to constrain\n"
-#~ "the aspect ratio"
-#~ msgstr ""
-#~ "Aktivér både \"Behold højde\" og \"Behold\n"
-#~ "bredde\" for at beholde formatforholdet"
-
-#~ msgid "Intensity Range:"
-#~ msgstr "Intensitetsinterval:"
-
-#~ msgid "Final, Anchored Layer should be:"
-#~ msgstr "Det resulterende forankrede lag skal:"
-
-#~ msgid "Spiral (anticlockwise)"
-#~ msgstr "Spiral (mod uret)"
-
-#~ msgid "FG"
-#~ msgstr "FG"
-
-#~ msgid "BG"
-#~ msgstr "BG"
-
-#~ msgid "Edit Background Color"
-#~ msgstr "Skift baggrundsfarve"
-
-#~ msgid "Transparent"
-#~ msgstr "Gennemsigtig"
-
-#~ msgid ""
-#~ "When enabled, the scrollbars are visible by default in fullscreen mode. "
-#~ "This can also be toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
-#~ msgstr ""
-#~ "Hvis aktiveret, vises rulleskakterne som standard i fuldskærmstilstand. "
-#~ "Dette kan også skiftes med kommandoen \"Vis->Vis rulleskakter\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When enabled, the statusbar is visible by default in fullscreen mode. "
-#~ "This can also be toggled with the \"View->Show Statusbar\" command."
-#~ msgstr ""
-#~ "Hvis aktiveret, vises statuslinjen som standard i fuldskærmstilstand. "
-#~ "Dette kan også skiftes med kommandoen \"Vis->Vis statuslinje\"."
-
-#~ msgid "/_Select Tab"
-#~ msgstr "/_Vælg fane"
-
-#~ msgid "Remove Grid"
-#~ msgstr "Fjern gitter"
-
-#~ msgid "N/A"
-#~ msgstr "I/T"
-
-#~ msgid "R:"
-#~ msgstr "R:"
-
-#~ msgid "G:"
-#~ msgstr "G:"
-
-#~ msgid "B:"
-#~ msgstr "B:"
-
-#~ msgid "H:"
-#~ msgstr "T:"
-
-#~ msgid "S:"
-#~ msgstr "M:"
-
-#~ msgid "V:"
-#~ msgstr "V:"
-
-#~ msgid "C:"
-#~ msgstr "C:"
-
-#~ msgid "M:"
-#~ msgstr "M:"
-
-#~ msgid "K:"
-#~ msgstr "S:"
-
-#~ msgid "A:"
-#~ msgstr "A:"
-
-# skal synkroniseres med anden tekst
-#~ msgid "/Layer to _Imagesize"
-#~ msgstr "/Udfyld _billedet"
-
-#~ msgid "Default Image Size and Unit"
-#~ msgstr "Forvalgt billedstørrelse og enhed"
-
-#~ msgid "Default Image Resolution and Resolution Unit"
-#~ msgstr "Forvalgt billedopløsning og opløsningsenhed"
-
-#~ msgid "Comment Used for New Images"
-#~ msgstr "Kommentaren der benyttes til alle nye billeder"
-
-#~ msgid "How many pixels the first line should be shorter"
-#~ msgstr "Hvor mange punkter den første linje skal være kortere"
-
-#~ msgid "Additional line spacing (in pixels)"
-#~ msgstr "Ekstra linjemellemrum (i punkter)"
-
-#~ msgid "Transform Active Layer"
-#~ msgstr "Transformér aktivt lag"
-
-#~ msgid "Intensity:"
-#~ msgstr "Intensitet:"
-
-#~ msgid "Hex Triplet:"
-#~ msgstr "Hex-triplet:"
-
-# det er et værktøjstip til ovenstående tekst - mere beskrivende end den
-# intetsigende original
-#~ msgid "View image histogram"
-#~ msgstr "Vis oplysninger om billedets farvefordeling"
-
-#~ msgid "/Tools/Color Tools/_Histogram..."
-#~ msgstr "/Værktøjer/Farver/_Histogram..."
-
-#~ msgid "Histogram does not operate on indexed drawables."
-#~ msgstr "Histogram virker ikke på indekserede tegneobjekter."
-
-# det er et værktøjstip til ovenstående tekst - mere beskrivende end den
-# intetsigende original
-#~ msgid "View Image Histogram"
-#~ msgstr "Vis billedfarvefordeling"
-
-#~ msgid "Information on Channel:"
-#~ msgstr "Information om kanal:"
-
-#~ msgid "Measure angles and lengths"
-#~ msgstr "MÃ¥l vinkler og afstande"
-
-#~ msgid "degrees"
-#~ msgstr "grader"
-
-#~ msgid "Brush List"
-#~ msgstr "Penselliste"
-
-#~ msgid "Pattern List"
-#~ msgstr "Mønsterliste"
-
-#~ msgid "Gradient List"
-#~ msgstr "Farveovergangsliste"
-
-#~ msgid "Palette List"
-#~ msgstr "Paletliste"
-
-#~ msgid "Font List"
-#~ msgstr "Skrifttypeliste"
-
-#~ msgid "Tool List"
-#~ msgstr "Værktøjsliste"
-
-#~ msgid "Buffer List"
-#~ msgstr "Mellemlagerliste"
-
-#~ msgid "List of Templates"
-#~ msgstr "Liste af skabeloner"
-
-#~ msgid "Brush Grid"
-#~ msgstr "Penselgitter"
-
-#~ msgid "Pattern Grid"
-#~ msgstr "Mønstergitter"
-
-#~ msgid "Gradient Grid"
-#~ msgstr "Farveovergangsgitter"
-
-#~ msgid "Palette Grid"
-#~ msgstr "Paletgitter"
-
-#~ msgid "Font Grid"
-#~ msgstr "Skrifttypegitter"
-
-#~ msgid "Tool Grid"
-#~ msgstr "Værktøjsgitter"
-
-#~ msgid "Buffer Grid"
-#~ msgstr "Mellemlagergitter"
-
-#~ msgid "Document History Grid"
-#~ msgstr "Dokumenthistorikgitter"
-
-#~ msgid "Layer List"
-#~ msgstr "Lagliste"
-
-#~ msgid "Channel List"
-#~ msgstr "Kanalliste"
-
-#~ msgid "Path List"
-#~ msgstr "Baneliste"
-
-#~ msgid "Save current settings as default values"
-#~ msgstr "Gem aktuelle indstillinger som standardværdier"
-
-#~ msgid "Reset to factory defaults"
-#~ msgstr "Nulstil til standardværdier"
-
-#~ msgid "Extend Stroke/Move Nodes"
-#~ msgstr "Udvid strøg/flyt punkter"
-
-#~ msgid "Insert/Delete Nodes"
-#~ msgstr "Indsæt/slet punkter"
-
-#~ msgid "Move Pixels"
-#~ msgstr "Flyt billedpunkter"
-
-#~ msgid "Netscape"
-#~ msgstr "Netscape"
-
-#~ msgid "Keep Trans."
-#~ msgstr "Behold gnm.sigt."
-
-#~ msgid "New Color"
-#~ msgstr "Ny farve"
-
-# mindre omformulering nødvendig
-#~ msgid "open failed on %s: %s\n"
-#~ msgstr "Ã¥bning af '%s' mislykkedes: %s\n"
-
-#~ msgid "Channel Load"
-#~ msgstr "Kanalindlæsning"
-
-#~ msgid "Selection from Channel"
-#~ msgstr "Markering fra kanal"
-
-#~ msgid "Channel from Alpha"
-#~ msgstr "Kanal fra alpha"
-
-#~ msgid "Channel from Mask"
-#~ msgstr "Kanal fra maske"
-
-#~ msgid "Selection from Alpha"
-#~ msgstr "Markering fra alfa"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The active layer has no alpha channel\n"
-#~ "to convert to a selection."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det aktive lag har ingen alfakanal\n"
-#~ "der kan laves om til en markering."
-
-#~ msgid "Selection from Mask"
-#~ msgstr "Markering fra maske"
-
-#~ msgid "Blend: 0, 0"
-#~ msgstr "Blanding: 0, 0"
-
-#~ msgid "Crop: 0 x 0"
-#~ msgstr "Beskær: 0 x 0"
-
-#~ msgid "Move: 0, 0"
-#~ msgstr "Flyt: 0, 0"
-
-#~ msgid "Vectors"
-#~ msgstr "Vektorer"
-
-#~ msgid "the most promising path tool prototype... :-)"
-#~ msgstr "den mest lovende baneværktøjsprototype... :-)"
-
-#~ msgid "Once Forward"
-#~ msgstr "Ã?n gang fremad"
-
-#~ msgid "Once Backward"
-#~ msgstr "Ã?n gang bagud"
-
-#~ msgid "Loop Sawtooth"
-#~ msgstr "Savtandsløkke"
-
-#~ msgid "Loop Triangle"
-#~ msgstr "Trekantsløkke"
-
-#~ msgid "Type:"
-#~ msgstr "Type:"
-
-#~ msgid "Custom Color:"
-#~ msgstr "Brugerdefineret farve:"
-
-#~ msgid " Success\n"
-#~ msgstr " Lykkedes\n"
-
-#~ msgid " Failure: %s\n"
-#~ msgstr " Mislykkedes: %s\n"
-
-#~ msgid "Hex Triplet"
-#~ msgstr "Hex-triplet"
-
-#~ msgid "Clear Console"
-#~ msgstr "Ryd konsol"
-
-#~ msgid "Tool Plug-Ins"
-#~ msgstr "Værktøjsudvidelsesmoduler"
-
-#~ msgid "Tool Plug-In Folders"
-#~ msgstr "Værktøjsmodulmapper"
-
-#~ msgid "Select Tool Plug-In Folders"
-#~ msgstr "Vælg mapper til værktøjsudvidelsesmoduler"
-
-#~ msgid "PDB calling error %s"
-#~ msgstr "PDB-kaldefejl %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Incorrect arguments passed to procedural_db_run_proc:\n"
-#~ "Argument %d to '%s' should be a %s, but got passed a %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Forkerte parametre sendt til procedural_db_run_proc:\n"
-#~ "Parameteren %d til '%s' skulle have været en %s, men var en %s"
-
-#~ msgid "Translate Selection"
-#~ msgstr "Oversæt markering"
-
-#~ msgid "/Add Tab/Old Paths..."
-#~ msgstr "/Tilføj fane/Gamle baner..."
-
-#~ msgid "/New Path"
-#~ msgstr "/Ny bane"
-
-#~ msgid "New Point"
-#~ msgstr "Nyt punkt"
-
-#~ msgid "Delete Point"
-#~ msgstr "Slet punkt"
-
-#~ msgid "Edit Point"
-#~ msgstr "Redigér punkt"
-
-#~ msgid "Path %d"
-#~ msgstr "Bane %d"
-
-#~ msgid "Failed to read from '%s'."
-#~ msgstr "Kunne ikke læse fra '%s'."
-
-#~ msgid "Failed to read path points from '%s'."
-#~ msgstr "Kunne ikke læse banepunkter fra %s."
-
-#~ msgid "Load and Save Bezier Curves"
-#~ msgstr "Indlæs og gem bezierkurver"
-
-#~ msgid "Bezier Select"
-#~ msgstr "Bezier-markering"
-
-#~ msgid "Select regions using Bezier curves"
-#~ msgstr "Markér områder vha. Bezier-kurver"
-
-#~ msgid "/Tools/Selection Tools/Bezier Select"
-#~ msgstr "/Værktøjer/Markering/Beziermarkering"
-
-#~ msgid "Bezier path already closed."
-#~ msgstr "Bezier-bane allerede lukket."
-
-#~ msgid "Corrupt curve"
-#~ msgstr "Ã?delagt kurve"
-
-#~ msgid "Curve not closed!"
-#~ msgstr "Kurve ikke lukket!"
-
-#~ msgid "Show Path"
-#~ msgstr "Vis bane"
-
-#~ msgid "Gimp Dock #%d"
-#~ msgstr "Gimp-dok nr. %d"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sets the default menubar visibility. This can also be toggled with the "
-#~ "\"View->Toggle\" Menubar command."
-#~ msgstr ""
-#~ "Angiv standardmenulinjens synlighed. Dette kan også skiftes med "
-#~ "kommandoen \"Vis->Menulinje\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sets the default ruler visibility. This can also be toggled with the "
-#~ "\"View->Toggle Rulers\" command."
-#~ msgstr ""
-#~ "Angiv standardlinealernes synlighed. Dette kan også skiftes med "
-#~ "kommandoen \"Vis->Linealer\"."
-
-#~ msgid "Drawable Visilibity"
-#~ msgstr "Tegneobjekts synlighed"
-
-#~ msgid "%.2f KB"
-#~ msgstr "%.2f kb"
-
-#~ msgid "%.1f KB"
-#~ msgstr "%.1f kb"
-
-#~ msgid "%d KB"
-#~ msgstr "%d kb"
-
-#~ msgid "%.2f MB"
-#~ msgstr "%.2f Mb"
-
-#~ msgid "%.1f MB"
-#~ msgstr "%.1f Mb"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to add a layer mask to a\n"
-#~ "layer in an indexed image."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kan ikke tilføje lagmaske til et\n"
-#~ "lag i et indekseret billede."
-
-#~ msgid "Old Path List"
-#~ msgstr "Gammel baneliste"
-
-#~ msgid "Other"
-#~ msgstr "Andet"
-
-#~ msgid ""
-#~ "When the physical image size changes, setting this option to yes enables "
-#~ "the automatic resizing of windows."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aktivér automatisk tilpasning af størrelsen af vinduer når de fysiske "
-#~ "billedstørrelser skifter."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When zooming into and out of images, setting this option to yes enables "
-#~ "the automatic resizing of windows."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aktivér automatisk tilpasning af størrelsen af vinduer når der zoomes ind "
-#~ "og ud på billeder."
-
-#~ msgid "When set to yes, enables tear off menus."
-#~ msgstr "Aktivér afrivningslinjer i menuerne."
-
-#~ msgid "When set to no the F1 help binding will be disabled."
-#~ msgstr "Kan bruges til at slå hjælpen på F1 fra."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Save failed.\n"
-#~ "%s: Unknown file type."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gemning mislykkedes.\n"
-#~ "%s: ukendt filtype."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Save failed.\n"
-#~ "%s is not a regular file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gemning mislykkedes.\n"
-#~ "%s er ikke en almindelig fil"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Save failed.\n"
-#~ "%s: %s."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gemning mislykkedes.\n"
-#~ "%s: %s."
-
-#~ msgid "/Tools/Swap Contexts"
-#~ msgstr "/Værktøjer/Ombyt kontekster"
-
-# en vittig sjæl havde foreslået 'Angreniveauer'...
-#~ msgid "Levels of Undo:"
-#~ msgstr "Fortrydelsesniveauer:"
-
-# RETMIG: tilret FractalExplorer, lignende for de næste
-#~ msgid ""
-#~ "This is folder used to store user defined fractals to\n"
-#~ "be used by the FractalExplorer plug-in. The GIMP\n"
-#~ "checks this folder in addition to the systemwide\n"
-#~ "FractalExplorer installation when searching for fractals."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe bruges til at gemme brugerdefinerede\n"
-#~ "fraktaler til FractalExplorer-udvidelsesmodulet.\n"
-#~ "Gimp'en tjekker denne mappe sammen med systemmapperne\n"
-#~ "når der søges efter fraktaler."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder is used to store user defined figures to\n"
-#~ "be used by the GFig plug-in. The GIMP checks this\n"
-#~ "folder in addition to the systemwide GFig installation\n"
-#~ "when searching for gfig figures."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe bruges til at gemme brugerdefinerede\n"
-#~ "figurer til GFig-udvidelsesmodulet. Gimp'en tjekker\n"
-#~ "denne mappe sammen med systemmapperne når der søges\n"
-#~ "efter GFig-figurer."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder is used to store user defined gflares to\n"
-#~ "be used by the GFlare plug-in. The GIMP checks this\n"
-#~ "folder in addition to the systemwide GFlares\n"
-#~ "installation when searching for gflares."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe bruges til at gemme brugerdefinerede\n"
-#~ "lyseffekter til GFlare-udvidelsesmodulet. Gimp'en\n"
-#~ "tjekker denne mappe sammen med systemmapperne når der\n"
-#~ "søges efter GFlare-lyseffekter."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder is used to store user defined data to be\n"
-#~ "used by the Gimpressionist plug-in. The GIMP checks\n"
-#~ "this folder in addition to the systemwide Gimpressionist\n"
-#~ "installation when searching for data."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe bruges til at gemme brugerdefinerede data\n"
-#~ "til GImpressionist-udvidelsesmodulet. Gimp'en tjekker\n"
-#~ "denne mappe sammen med systemmapperne når der søges\n"
-#~ "efter GImpressionist-data."
-
-#~ msgid "Unit:"
-#~ msgstr "Enhed:"
-
-#~ msgid "parasite attached to item"
-#~ msgstr "parasit vedhæftet til element"
-
-#~ msgid "parasite detached from item"
-#~ msgstr "parasit fjernet fra element"
-
-#~ msgid "Path tool prototype"
-#~ msgstr "Baneværktøjsprototype"
-
-#~ msgid "Reset"
-#~ msgstr "Nulstil"
-
-#~ msgid "No font chosen or font invalid."
-#~ msgstr "Ingen skrifttype valgt eller skrifttypen er ugyldig."
-
-#~ msgid "_Border:"
-#~ msgstr "_Kant:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "User installation was skipped because the '--nointerface' flag was "
-#~ "encountered\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Brugerinstallation blev sprunget over pga. '--nointerface'-tilvalget\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To perform user installation, run the GIMP without the '--nointerface' "
-#~ "flag\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kør Gimp'en uden '--nointerface'-tilvalget for at udføre "
-#~ "brugerinstallationen\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This folder is used to store brushes that are created\n"
-#~ "with the brush editor."
-#~ msgstr ""
-#~ "Denne mappe bruges til at gemme pensler som bliver\n"
-#~ "oprettet med penselredigeringen."
-
-#~ msgid "does not exist. Cannot install."
-#~ msgstr "eksisterer ikke. Kan ikke installere."
-
-#~ msgid "has invalid permissions. Cannot install."
-#~ msgstr "har ugyldige rettigheder. Kan ikke installere."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Did you notice any error messages in the lines above?\n"
-#~ "If not, installation was successful!\n"
-#~ "Otherwise, quit and investigate the possible reason..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lagde du mærke til nogen fejlbeskeder i linjerne ovenover?\n"
-#~ "Hvis ikke, var installationen vellykket!\n"
-#~ "Ellers afslut og undersøg den mulige grund..."
-
-#~ msgid "Click \"Continue\" to complete GIMP installation."
-#~ msgstr "Klik på \"Fortsæt\" for at fuldføre Gimp-installationen."
-
-#~ msgid "Installation failed. Contact your system administrator."
-#~ msgstr "Installation mislykkedes. Kontakt din systemadministrator."
-
-#~ msgid "Vector angles and lengths"
-#~ msgstr "Vektorvinkler og -længder"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Did you notice any error messages in the console window?\n"
-#~ "If not, installation was successful!\n"
-#~ "Otherwise, quit and investigate the possible reason..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lagde du mærke til nogen fejlbeskeder i konsolvinduet?\n"
-#~ "Hvis ikke, var installationen vellykket! \n"
-#~ "Ellers afslut og undersøg den mulige grund..."
-
-#~ msgid "Fill Type (<Ctrl>)"
-#~ msgstr "Udfyldningstype (<Ctrl>)"
-
-#~ msgid "parsing \"%s\"\n"
-#~ msgstr "fortolker '%s'\n"
-
-#~ msgid " at line %d column %d\n"
-#~ msgstr " ved linje %d, kolonne %d\n"
-
-#~ msgid " unexpected token: %s\n"
-#~ msgstr " uventet symbol: %s\n"
-
-#~ msgid "Can't open %s; %s"
-#~ msgstr "Kan ikke åbne %s; %s"
-
-#~ msgid "Can't rename %s to %s.old; %s"
-#~ msgstr "Kan ikke omdøbe %s til %s.old; %s"
-
-#~ msgid "Couldn't reopen %s\n"
-#~ msgstr "Kunne ikke genåbne %s\n"
-
-#~ msgid "Can't write to %s; %s"
-#~ msgstr "Kan ikke skrive til %s; %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to save '%s':\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kunne ikke gemme '%s':\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "Failed to open palette file '%s': %s"
-#~ msgstr "Kunne ikke åbne paletfilen '%s': %s"
-
-#~ msgid "Gradient Selection"
-#~ msgstr "Farveovergangsvælger"
-
-#~ msgid ""
-#~ "At least one of the changes you made will only\n"
-#~ "take effect after you restart the GIMP.\n"
-#~ "\n"
-#~ "You may choose 'Save' now to make your changes\n"
-#~ "permanent, so you can restart GIMP or hit 'Close'\n"
-#~ "and the critical parts of your changes will not\n"
-#~ "be applied."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mindst en af ændringene du har gjort vil først blive sat i\n"
-#~ "kraft efter du har startet Gimp'en på ny.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Du kan vælge 'Gem' nu for at gøre ændringerne permanente\n"
-#~ "hvorefter du kan genstarte Gimp'en; eller trykke 'Luk'\n"
-#~ "for at for at fortsætte uden at aktivere de kritiske dele\n"
-#~ "af ændringerne."
-
-# ditto
-#~ msgid "Info Window Follows Mouse"
-#~ msgstr "Infovindue følger aktuelt billede"
-
-#~ msgid "Auto Save"
-#~ msgstr "Automatisk gemning"
-
-#~ msgid "Monitor Resolution X:"
-#~ msgstr "Skærmopløsning x:"
-
-#~ msgid "Cannot float selection: No selection made."
-#~ msgstr "Kan ikke flyde markering: ingen markering at flyde."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Module '%s' load error:\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Modulindlæsningsfejl for %s:\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "Missing module_init() symbol"
-#~ msgstr "Manglende 'module_init()'-symbol"
-
-#~ msgid "loading module: '%s'\n"
-#~ msgstr "indlæser modul: '%s'\n"
-
-#~ msgid "skipping module: '%s'\n"
-#~ msgstr "springer over modul: '%s'\n"
-
-#~ msgid "H"
-#~ msgstr "H"
-
-#~ msgid "S"
-#~ msgstr "S"
-
-#~ msgid "V"
-#~ msgstr "V"
-
-#~ msgid "R"
-#~ msgstr "R"
-
-#~ msgid "A"
-#~ msgstr "A"
-
-#~ msgid "Module DB"
-#~ msgstr "Moduldatabase"
-
-#~ msgid "Loaded OK"
-#~ msgstr "Indlæsning lykkedes"
-
-#~ msgid "Load failed"
-#~ msgstr "Indlæsning mislykkedes"
-
-#~ msgid "Unload requested"
-#~ msgstr "Frigivelse udbedt"
-
-#~ msgid "Unloaded OK"
-#~ msgstr "Frigivelse lykkedes"
-
-#~ msgid "Autoload during start-up"
-#~ msgstr "Indlæs automatisk under start"
-
-#~ msgid "Flip Tool"
-#~ msgstr "Omvendingsværktøj"
-
-#~ msgid "Ink Tool"
-#~ msgstr "Blækpen"
-
-#~ msgid "Scale Tool"
-#~ msgstr "Skaleringsværktøj"
-
-#~ msgid "Shear Tool"
-#~ msgstr "Trapezeringsværktøj"
-
-#~ msgid "Vector Tool"
-#~ msgstr "Vektorværktøj"
-
-#~ msgid "Gamma color display filter"
-#~ msgstr "Gammafilter"
-
-#~ msgid "Gamma:"
-#~ msgstr "Gamma:"
-
-#~ msgid "High Contrast"
-#~ msgstr "Høj kontrast"
-
-#~ msgid "High Contrast color display filter"
-#~ msgstr "Højkontrastfilter"
-
-#~ msgid "Painter-style color selector as a pluggable color selector"
-#~ msgstr "Maleragtig farvevælger som et udvidelsesmodul"
-
-#~ msgid "Triangle"
-#~ msgstr "Trekant"
-
-#~ msgid "Watercolor style color selector as a pluggable module"
-#~ msgstr "Vandfarveagtig farvevælger som et udvidelsesmodul"
-
-#~ msgid "Watercolor"
-#~ msgstr "Vandfarve"
-
-#~ msgid "Pressure"
-#~ msgstr "Tryk"
-
-#~ msgid "Select a Gradient to Create a Palette from"
-#~ msgstr "Vælg en farveovergang at oprette en palet fra"
-
-#~ msgid "Source:"
-#~ msgstr "Kilde:"
-
-#~ msgid "Replicate segment"
-#~ msgstr "Kopiér segment"
-
-#~ msgid "Replicate selection"
-#~ msgstr "Kopiér det markerede"
-
-#~ msgid "Info: %s-%d.%d"
-#~ msgstr "Info: %s-%d.%d"
-
-#~ msgid "Add Mask Options"
-#~ msgstr "Tilføj maskeindstillinger"
-
-#~ msgid "Color Levels"
-#~ msgstr "Farveniveauer"
-
-#~ msgid "Crop Tool"
-#~ msgstr "Beskæringsværktøj"
-
-#~ msgid "Measure Tool"
-#~ msgstr "Måleværktøj"
-
-#~ msgid "Color Selection"
-#~ msgstr "Farvevalg"
-
-#~ msgid "Plug-ins"
-#~ msgstr "Udvidelsesmoduler"
-
-#~ msgid "By Color Selection"
-#~ msgstr "Ved farvevalg"
-
-#~ msgid "Inactive"
-#~ msgstr "Inaktiv"
-
-#~ msgid "Load/Save Curves"
-#~ msgstr "Indlæs/gem kurver"
-
-#~ msgid "Load/Save Levels"
-#~ msgstr "Indlæs/gem niveauer"
-
-#~ msgid "unable to determine type of '%s'"
-#~ msgstr "kunne ikke fastslå typen af '%s'"
-
-#~ msgid "'%s' is not a subclass of '%s'"
-#~ msgstr "'%s' er ikke en underklasse af '%s'"
-
-#~ msgid "'%s' does not implement GimpConfigInterface"
-#~ msgstr "'%s' implementerer ikke GimpConfigInterface"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to open file '%s'\n"
-#~ "Error: %s."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kunne ikke åbne filen '%s'\n"
-#~ "Fejl: %s."
-
-#~ msgid "Blend:"
-#~ msgstr "Blanding:"
-
-#~ msgid "Unable to open file %s"
-#~ msgstr "kunne ikke åbne filen %s"
-
-#~ msgid "Determine File Type"
-#~ msgstr "Bestem billedtype"
-
-#~ msgid "Never"
-#~ msgstr "Aldrig"
-
-#~ msgid "Refresh (check files for existence)"
-#~ msgstr "Opdatér (tjekker filer for eksistens)"
-
-#~ msgid "Up"
-#~ msgstr "Op"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failed to run gradient callback function.\n"
-#~ "The corresponding plug-in may have crashed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det mislykkedes at udføre tilbagekaldsfunktionen til farveovergange.\n"
-#~ "Måske er det tilsvarende modul gået ned."
-
-# 'selection' betyder her at man kan vælge mellem forskellige mønstre, ikke markering
-#~ msgid "Pattern Selection"
-#~ msgstr "Mønstervælger"
-
-#~ msgid "Paint Options"
-#~ msgstr "Maleindstillinger"
-
-#~ msgid "Use Global Paint Options"
-#~ msgstr "Brug globale maleindstillinger"
-
-# farveovergang er her underforstået
-#~ msgid "Gradient Options"
-#~ msgstr "Handlinger"
-
-#~ msgid "This brush cannot be edited."
-#~ msgstr "Denne pensel kan ikke redigeres."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Position: %0.6f  RGB (%0.3f, %0.3f, %0.3f)  HSV (%0.3f, %0.3f, %"
-#~ "0.3f)  Opacity: %0.3f"
-#~ msgstr ""
-#~ "Position: %0.6f  RGB (%0.3f, %0.3f, %0.3f)  HSV (%0.3f, %0.3f, %0.3f)  "
-#~ "Ugennemsigtighed: %0.3f"
-
-#~ msgid "Foreground color set to RGB (%d, %d, %d) <-> (%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
-#~ msgstr "Forgrundsfarve sat til RGB (%d, %d, %d) <-> (%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
-
-#~ msgid "Background color to RGB (%d, %d, %d) <-> (%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
-#~ msgstr "Baggrundsfarve til RGB (%d, %d, %d) <-> (%0.3f, %0.3f, %0.3f)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Click: select  <Shift>+Click: extend selection  Drag: move  <Shift>"
-#~ "+Drag: move & compress"
-#~ msgstr ""
-#~ "Klik: markér  <skift>+klik: udvid markering   Træk: flyt  <skift>"
-#~ "+træk: flyt og komprimer"
-
-#~ msgid "Invalid UTF-8 string in GIMP brush file '%s'."
-#~ msgstr "Ugyldig UTF-8-streng i penselfilen '%s'."
-
-#~ msgid "Zero width or height layers not allowed."
-#~ msgstr "Lag uden højde eller bredde er ikke tilladt."
-
-#~ msgid "OK"
-#~ msgstr "O.k."
-
-#~ msgid "No Brushes available"
-#~ msgstr "Ingen disponible pensler"
-
-#~ msgid "Sorry, this brush can't be deleted."
-#~ msgstr "Desværre, denne pensel kan ikke slettes."
-
-#~ msgid "Image:"
-#~ msgstr "Billede:"
-
-#~ msgid "none"
-#~ msgstr "ingen"
-
-#~ msgid "# of Colors:"
-#~ msgstr "Antal farver:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Move the selected entry up in the index\n"
-#~ "<Shift> To top"
-#~ msgstr ""
-#~ "Flyt det markerede punkt op i indekset\n"
-#~ "<Skift> Til toppen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Move the selected entry down in the index\n"
-#~ "<Shift> To bottom"
-#~ msgstr ""
-#~ "Flyt det markerede punkt ned i indekset\n"
-#~ "<Skift> Til bunden"
-
-#~ msgid "Yes"
-#~ msgstr "Ja"
-
-#~ msgid "No"
-#~ msgstr "Nej"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s failed.\n"
-#~ "%s: Permission denied."
-#~ msgstr ""
-#~ "%s mislykkedes.\n"
-#~ "%s: adgang nægtet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Save failed.\n"
-#~ "%s: Permission denied."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gemning mislykkedes.\n"
-#~ "%s: adgang nægtet."
-
-#~ msgid "Unknown brush format version #%d in \"%s\"."
-#~ msgstr "Ukendt penselformatversion nr. %d i '%s'."
-
-#~ msgid "GIMP brush file appears to be truncated: \"%s\"."
-#~ msgstr "Gimp-penselfilen ser ud til at være afkortet: '%s'."
-
-#~ msgid "GIMP brush file appears to be corrupted: \"%s\"."
-#~ msgstr "Gimp-penselfil ser ud til at være ødelagt: '%s'."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Warning: Failed to load brush pipe\n"
-#~ "\"%s\""
-#~ msgstr ""
-#~ "Advarsel: kunne ikke indlæse fra penselledningen\n"
-#~ "'%s'"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Brush pipes should have at least one brush:\n"
-#~ "\"%s\""
-#~ msgstr ""
-#~ "Penselledninger skal have mindst én pensel:\n"
-#~ "'%s'"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failed to load one of the brushes in the brush pipe\n"
-#~ "\"%s\""
-#~ msgstr ""
-#~ "Kunne ikke indlæse én af penslerne i penselledningen\n"
-#~ "'%s'"
-
-#~ msgid "Can't fill unknown image type."
-#~ msgstr "Kan ikke udfylde ukendt billedtype."
-
-#~ msgid "detach parasite from drawable"
-#~ msgstr "fjern parasit fra tegneobjekt"
-
-#~ msgid "Layer type %d not supported."
-#~ msgstr "Lagtypen %d er ikke understøttet."
-
-#~ msgid "error parsing pluginrc"
-#~ msgstr "fejl ved fortolkning af pluginrc"
-
-#~ msgid "Select a buffer to paste:"
-#~ msgstr "Vælg et mellemlager som skal indsættes:"
-
-#~ msgid "Plain RGB"
-#~ msgstr "Almindelig RGB"
-
-#~ msgid "Enter a name for the copied gradient"
-#~ msgstr "Indtast et navn til den kopierede farveovergang"
-
-#~ msgid "Anchor Layer"
-#~ msgstr "Forankr lag"
-
-#~ msgid "Magnify Tool"
-#~ msgstr "Forstørrelsesværktøj"
-
-# bemærk at denne tekst skal synkroniseres
-#~ msgid "nowhere (click 'refresh')"
-#~ msgstr "ingen steder (klik 'Opdatér')"
-
-#~ msgid "Subtraction"
-#~ msgstr "Træk fra"
-
-#~ msgid "Enter a name for new palette"
-#~ msgstr "Indtast et navn til den nye palet"
-
-# der burde egentligt stå 'antal farver', men det er for langt til en kolonneoverskrift
-#~ msgid "Ncols"
-#~ msgstr "Farver"
-
-#~ msgid "Store Path"
-#~ msgstr "Gem bane"
-
-#~ msgid "Categories"
-#~ msgstr "Kategorier"
-
-#~ msgid "Display Brush, Pattern and Gradient Indicators"
-#~ msgstr "Vis indikatorer til pensel, mønster og farveovergang"
-
-#~ msgid "Nearest Neighbor (Fast)"
-#~ msgstr "Nærmeste nabo (hurtig)"
-
-#~ msgid "Always Try to Restore Session"
-#~ msgstr "Prøv altid at gendanne sessionen"
-
-#~ msgid "Generated Brushes Directories"
-#~ msgstr "Generede pensler-mapper"
-
-#~ msgid "Select Generated Brushes Dir"
-#~ msgstr "Vælg mappe til genererede pensler"
-
-#~ msgid "Use Dynamic Text"
-#~ msgstr "Brug dynamisk tekst"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "If you don't have scalable fonts, try turning off antialiasing in the "
-#~ "tool options."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Hvis du ikke har skalerbare skrifttyper, så prøv at slå udjævning fra i "
-#~ "værktøjsindstillingerne."
-
-#~ msgid "Elliptical Selection"
-#~ msgstr "Elliptisk markering"
-
-#~ msgid "Free-Hand Selection"
-#~ msgstr "Frihåndsmarkering"
-
-# 'fuzzy' dækker over at man kan vælge sammenhængende områder - når man
-# klikker på et punkt, bliver lignende punkter også markeret, altså kan
-# 'udflydende' bruges (mens 'uklar' er ubrugelig)
-#~ msgid "Fuzzy Selection"
-#~ msgstr "Udflydende markering"
-
-#~ msgid "Bezier Selection"
-#~ msgstr "Bezier-markering"
+#~ msgid "_Dialogs"
+#~ msgstr "Vin_duer"
 
-#~ msgid "By-Color Selection"
-#~ msgstr "Markering efter farve"
+#~ msgid "Create New Doc_k"
+#~ msgstr "Opret ny _dok"
 
-#~ msgid "Blend Tool"
-#~ msgstr "Blandingsværktøj"
+#~ msgid "_Layers, Channels & Paths"
+#~ msgstr "_Lag, kanaler og baner"
 
-# dækker betydning bedre end direkte oversættelse (som i øvrigt er umulig :-)
-#~ msgid "Convolver"
-#~ msgstr "Konturændrer"
+#~ msgid "_Brushes, Patterns & Gradients"
+#~ msgstr "_Pensler, mønstre og farveovergange"
 
-#~ msgid "Smudge Tool"
-#~ msgstr "Udtværingsværktøj"
+#~ msgid "_Misc. Stuff"
+#~ msgstr "_Diverse"
 
-#~ msgid "/Tools/Transform Tools/Magnify"
-#~ msgstr "/Værktøjer/Transformering/Forstør"
+#~ msgid "_Module Manager"
+#~ msgstr "_Programudvidelser"
 
-#~ msgid "/Tools/Transform Tools/Transform"
-#~ msgstr "/Værktøjer/Transformering/Omform"
+#~ msgid "Remove all entries from the document history?"
+#~ msgstr "Fjern alle elementer fra dokumentets historik?"
 
-#~ msgid "Rotation, scaling, shearing, perspective."
-#~ msgstr "Rotering, skalering, trapezering og perspektivering."
+#~ msgid "Paste as New"
+#~ msgstr "Indsæt som ny"
 
-#~ msgid "Draw sharp pencil strokes"
-#~ msgstr "Tegn med skarpe blyantstrøg"
+#~ msgid "Acq_uire"
+#~ msgstr "Ind_hent"
 
-#~ msgid "Tool Paradigm"
-#~ msgstr "Værktøjsparadigme"
+#~ msgid "Toolbox Menu"
+#~ msgstr "Værktøjskassemenu"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]