[ekiga] Updated Norwegian bokmål translation.commit 2d377c79cf18b774bfb43bdf64817dc8a8b14765
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:  Wed Jun 10 10:01:45 2009 +0200

  Updated Norwegian bokmål translation.
---
 po/nb.po | 1539 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 806 insertions(+), 733 deletions(-)

diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index b6aad45..5363f35 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -3,13 +3,12 @@
 # This file is distributed under the same license as the gnomemeeting package.
 # Kjartan Maraas <kmaraas gnome org 2001-2009.
 # Sigurd Gartmann <sigurd-translate brogar org, 2004, 2005
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-entry.cpp:163
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Ekiga 3.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-17 09:22+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-17 09:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-10 09:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-10 10:01+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb lister ping uio no\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -26,8 +25,8 @@ msgid "IP Telephony, VoIP and Video Conferencing"
 msgstr "IP-telefoni, VoIP og videokonferanse"
 
 #: ../ekiga.desktop.in.in.h:3
-msgid "Talk to people over the Internet"
-msgstr "Snakk med andre over internett"
+msgid "Talk to and see people over the Internet"
+msgstr "Snakk med og se andre personer over internett"
 
 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:1
 msgid "0: 56Kbps, 1: ISDN, 2:DSL, 3: LAN, 4: Custom"
@@ -60,7 +59,11 @@ msgstr "Inngang for lyd"
 msgid "Audio output device"
 msgstr "Utgang for lyd"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:8 ../src/gui/preferences.cpp:516
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:8
+msgid "Automatic answer"
+msgstr "Automatisk svar"
+
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:9 ../src/gui/preferences.cpp:516
 msgid ""
 "Automatically reject or forward incoming calls if no answer is given after "
 "the specified amount of time (in seconds)"
@@ -68,15 +71,15 @@ msgstr ""
 "Automatisk avvis eller videresend innkommende anrop hvis du ikke har svarer "
 "etter en viss tid (i sekunder)"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:9
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:10
 msgid "Calls history"
 msgstr "Samtalelogg"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:10
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:11
 msgid "Change the main window panel section"
 msgstr "Endre panelseksjonen for hovedvinduet"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:11
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:12
 msgid ""
 "Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
 "to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
@@ -88,42 +91,38 @@ msgstr ""
 "av Netmeeting og kan, sammen med bruk av H.245-tunnellering krasje noen "
 "versjoner av Netmeeting."
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:12
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:13
 msgid "Contact long status"
 msgstr "Lang status for kontakt"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:13
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:14
 msgid "Contact short status"
 msgstr "Kort status for kontakt"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:14
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:15
 msgid "DTMF sending"
 msgstr "DTMF-sending"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:15
-msgid "Disable STUN network detection"
-msgstr "Slå av STUN nettverksgjenkjenning"
-
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:16 ../src/gui/preferences.cpp:492
-msgid "Disable the automatic network setup resulting from the STUN test"
-msgstr "Slå av automatisk oppsett av nettverk etter STUN-test"
-
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:17
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:16
 msgid "Disable video hardware acceleration"
 msgstr "Deaktiver maskinvareaksellerasjon av video"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:18 ../src/gui/main.cpp:3586
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:17 ../src/gui/main.cpp:3612
 msgid "Display images from your camera device"
 msgstr "Vis bilder fra ditt kamera"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:19
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:18
 msgid "Enable 'Fast Start'"
 msgstr "Aktiver hurtigstart"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:20
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:19
 msgid "Enable H.245 tunneling"
 msgstr "Aktiver H.245-tunnellering"
 
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:20
+msgid "Enable STUN network detection"
+msgstr "Slå på STUN nettverksgjenkjenning"
+
 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:21
 msgid "Enable early H.245"
 msgstr "Aktiver tidlig H.245"
@@ -136,38 +135,42 @@ msgstr "Aktiver fjerning av ekko"
 msgid "Enable silence detection"
 msgstr "Aktiver deteksjon av stillhet"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:24
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:24 ../src/gui/preferences.cpp:492
+msgid "Enable the automatic network setup resulting from the STUN test"
+msgstr "Slå på automatisk oppsett av nettverk etter STUN-test"
+
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:25
 msgid ""
 "Enter the number of seconds after which Ekiga should try refreshing the NAT "
 "binding when STUN is being used"
 msgstr ""
 "Oppgi antall sekunder før Ekiga skal oppdatere NAT-binding når STUN brukes"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:25 ../src/gui/preferences.cpp:459
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:26 ../src/gui/preferences.cpp:459
 msgid "Enter your full name"
 msgstr "Skriv inn hele navnet ditt"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:26
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:27
 msgid "Forward calls to host"
 msgstr "Videresend anrop til vert"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:27
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:28
 msgid "Forward calls to the given host if busy"
 msgstr "Videresend anrop til oppgitt vert hvis opptatt"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:28
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:29
 msgid "Forward calls to the given host if no answer"
 msgstr "Videresend anrop til oppgitt vert når ingen svarer"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:29 ../src/gui/preferences.cpp:1018
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:30 ../src/gui/preferences.cpp:1019
 msgid "Frame Rate"
 msgstr "Bilderate"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:30
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:31
 msgid "Full name"
 msgstr "Fullt navn"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:31 ../src/gui/preferences.cpp:477
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:32 ../src/gui/preferences.cpp:477
 msgid ""
 "If enabled, Ekiga will start hidden provided that the notification area is "
 "present in the GNOME panel"
@@ -175,14 +178,14 @@ msgstr ""
 "Hvis aktivert vil Ekiga starte opp i skjult modus, gitt at systemkurven "
 "finnes på GNOME-panelet"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:32
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:33
 msgid ""
 "If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
 "specified in the field below"
 msgstr ""
 "Viderekopler alle innkommende anrop til verten angitt i feltet nedenfor"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:33
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:34
 msgid ""
 "If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
 "specified in the field below if you already are in a call or if you are in "
@@ -191,7 +194,7 @@ msgstr ""
 "Viderekopler alle innkommende anrop til verten angitt i feltet nedenfor, "
 "dersom du allerede er i en samtale eller i ikke-forstyrr-modus"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:34
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:35
 msgid ""
 "If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
 "specified in the field below if you do not answer the call"
@@ -199,160 +202,164 @@ msgstr ""
 "Viderekopler alle innkommende anrop til verten angitt i feltet nedenfor hvis "
 "du ikke besvarer anropet"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:35 ../src/gui/preferences.cpp:479
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:36 ../src/gui/preferences.cpp:517
+msgid "If enabled, automatically answer incoming calls"
+msgstr ""
+
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:37 ../src/gui/preferences.cpp:479
 msgid "If enabled, offline contacts will be shown in the roster"
 msgstr ""
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:36
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:38
 msgid "If enabled, use echo cancelation"
 msgstr "Automatisk kansellering av ekko"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:37
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:39
 msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it"
 msgstr "Bruker stillhetsdeteksjon med de kodekene som støtter dette"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:38
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:40
 msgid "Kind of network selected in the druid"
 msgstr "Type nettverk valgt i veiviseren."
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:39
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:41
 msgid "LDAP servers"
 msgstr "LDAP-tjenere"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:40
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:42
 msgid "List of configured LDAP servers"
 msgstr "Liste med konfigurerte LDAP-tjenere"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:41
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:43
 msgid "List of folded groups in the roster"
 msgstr "Liste med sammenslåtte grupper i kontaktlisten"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:42
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:44
 msgid "Listen port"
 msgstr "Lytteport"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:43
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:45
 msgid "Local video window size"
 msgstr "Vindusstørrelse for lokalt video"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:44
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:46
 msgid "Maximum RX video bitrate"
 msgstr "Maksimal videobåndbredde for mottak"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:45
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:47
 msgid "Maximum TX video bitrate"
 msgstr "Maksimal videobåndbredde for sending"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:46
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:48
 msgid "Maximum jitter buffer"
 msgstr "Maksimalt jitter-buffer"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:47
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:49
 msgid "NAT Binding Timeout"
 msgstr "Tidsavbrudd for NAT-binding"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:48
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:50
 msgid "No answer timeout"
 msgstr "Tiden gikk ut, ingen svar"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:49
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:51
 msgid "Outbound Proxy"
 msgstr "Utgående proxy"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:50 ../src/gui/preferences.cpp:486
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:52 ../src/gui/preferences.cpp:486
 msgid "Place windows displaying video above other windows during calls"
 msgstr "Plasser vinduer som viser video over andre vinduer under samtaler"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:51 ../src/gui/preferences.cpp:371
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:53 ../src/gui/preferences.cpp:371
 msgid "Play busy tone"
 msgstr "Spill av opptattone"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:52 ../src/gui/preferences.cpp:361
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:54 ../src/gui/preferences.cpp:361
 msgid "Play ring tone"
 msgstr "Spill av ringetone"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:53 ../src/gui/preferences.cpp:351
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:55 ../src/gui/preferences.cpp:351
 msgid "Play sound on incoming calls"
 msgstr "Spill en lyd ved innkommende samtaler"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:54
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:56
 msgid "Play sound on new message"
 msgstr "Spill en lyd ved nye meldinger"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:55
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:57
 msgid "Play sound on new voice mail"
 msgstr "Spill en lyd ved ny talemelding"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:56
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:58
 msgid "Position of the local video window"
 msgstr "Plassering av vinduet for lokal video"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:57
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:59
 msgid "Position on the screen of the address book window"
 msgstr "Adressebokvinduets plassering på skjermen"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:58
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:60
 msgid "Position on the screen of the audio settings window"
 msgstr "Plassering på skjermen for vindu for lydinnstillinger"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:59
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:61
 msgid "Position on the screen of the chat window"
 msgstr "Samtalevinduets plassering på skjermen"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:60
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:62
 msgid "Position on the screen of the druid window"
 msgstr "Veiviservinduets plassering på skjermen"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:61
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:63
 msgid "Position on the screen of the log window"
 msgstr "Loggvinduets plassering på skjermen"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:62
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:64
 msgid "Position on the screen of the main window"
 msgstr "Hovedvinduets plassering på skjermen"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:63
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:65
 msgid "Position on the screen of the preferences window"
 msgstr "Innstillingervinduets plassering på skjermen"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:64
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:66
 msgid "Position on the screen of the video settings window"
 msgstr "Plassering på skjermen for vindu for videoinnstillinger"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:65
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:67
 msgid "Remote video window position"
 msgstr "Plassering av fjernt videovindu"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:66
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:68
 msgid "Remote video window size"
 msgstr "Størrelse på fjernt vindeovindu"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:67
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:69
 msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events."
 msgstr "Velg en alternativ utgangsenhet for avspilling av lydhendelser."
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:68 ../src/gui/preferences.cpp:777
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:70 ../src/gui/preferences.cpp:778
 msgid "Select the audio input device to use"
 msgstr "Velg inndataenhet for lyd"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:69 ../src/gui/preferences.cpp:770
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:71 ../src/gui/preferences.cpp:771
 msgid "Select the audio output device to use"
 msgstr "Velg utdataenhet for lyd"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:70 ../src/gui/preferences.cpp:936
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:72 ../src/gui/preferences.cpp:937
 msgid ""
 "Select the format for video cameras (does not apply to most USB cameras)"
 msgstr ""
 "Velg formatet for videokameraer (vil ikke gjelde for de fleste USB-kameraer)"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:71
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:73
 msgid ""
 "Select the transmitted video size: Small (QCIF 176x144) or Large (CIF "
 "352x288)"
 msgstr ""
 "Velg overført videostørrelse: liten (QCIF 176x144) eller stor (QCIF 352X288)"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:72 ../src/gui/preferences.cpp:928
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:74 ../src/gui/preferences.cpp:929
 msgid ""
 "Select the video input device to use. If an error occurs when using this "
 "device a test picture will be transmitted."
@@ -360,43 +367,43 @@ msgstr ""
 "Velg inndataenhet for video som skal brukes. Hvis det skjer en feil når "
 "denne enheten brukes, vil et testbilde bli overført."
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:73
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:75
 msgid "Show offline contacts"
 msgstr "Vis frakoblede kontakter"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:74 ../src/gui/main.cpp:3215
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:76 ../src/gui/main.cpp:3238
 msgid "Show the call panel"
 msgstr "Vis samtalepanelet"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:75
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:77
 msgid "Size of the address book window"
 msgstr "Adressebokvinduets størrelse"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:76
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:78
 msgid "Size of the audio settings window"
 msgstr "Størrelse på vindu for lydinnstillinger"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:77
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:79
 msgid "Size of the chat window"
 msgstr "Størrelse på samtalevinduet"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:78
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:80
 msgid "Size of the druid window"
 msgstr "Veiviservinduets størrelse"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:79
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:81
 msgid "Size of the preferences window"
 msgstr "Innstillingervinduets størrelse"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:80
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:82
 msgid "Size of the video settings window"
 msgstr "Størrelse på vindu for videoinnstillinger"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:81
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:83
 msgid "Specify the software scaling algorithm"
 msgstr "Oppgi algoritme for programvareskalering"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:82
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:84
 msgid ""
 "Specify the software scaling algorithm: 0: nearest neighbor, 1: nearest "
 "neighbor with box filter, 2: bilinear filtering, 3: hyperbolic filtering. "
@@ -406,31 +413,31 @@ msgstr ""
 "nabo med boksfilter, 2: bilineær filtrering, 3: hyperbolsk filtrering. "
 "Brukes ikke på Windows-systemer."
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:83
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:85
 msgid "Start hidden"
 msgstr "Start skjult"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:84
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:86
 msgid "TCP port range"
 msgstr "TCP-portintervall"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:85
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:87
 msgid "Temporal Spatial Trade Off"
 msgstr ""
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:86
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:88
 msgid "The Audio Codecs List"
 msgstr "Liste over lydkodeker"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:87 ../src/gui/preferences.cpp:727
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:89 ../src/gui/preferences.cpp:728
 msgid "The SIP Outbound Proxy to use for outgoing calls"
 msgstr "Proxy for utgående SIP-samtaler"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:88
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:90
 msgid "The STUN Server"
 msgstr "STUN-tjener"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:89
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:91
 msgid ""
 "The STUN server to use for STUN Support. STUN is a technology that permits "
 "passage through some types of NAT gateway"
@@ -438,23 +445,23 @@ msgstr ""
 "STUN-tjener som skal brukes for STUN-støtte. STUN er en teknikk som brukes "
 "for å gå gjennom noen typer NAT-portnere"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:90
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:92
 msgid "The Video Codecs List"
 msgstr "Liste over videokodeker"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:91
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:93
 msgid "The accounts list"
 msgstr "Kontolisten"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:92
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:94
 msgid "The audio codecs list"
 msgstr "Liste over lydkodeker"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:93
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:95
 msgid "The busy tone sound"
 msgstr "Opptattonelyden"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:94
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:96
 msgid ""
 "The chosen sound will be played at the end of calls or calling somebody who "
 "is busy, if enabled"
@@ -462,31 +469,31 @@ msgstr ""
 "Den valgte lyden vil bli spilt av ved samtaleslutt og ved å ringe noen som "
 "er opptatt"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:95
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:97
 msgid "The chosen sound will be played on incoming calls, if enabled"
 msgstr "Den valgte lyden vil bli spilt av ved innkommende samtaler"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:96
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:98
 msgid ""
 "The chosen sound will be played when a new instant message is received, if "
 "enabled"
 msgstr "Valgt lyd vil bli spilt av ved mottak av lynmelding, hvis aktivert"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:97
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:99
 msgid ""
 "The chosen sound will be played when a new voice mail is received, if enabled"
 msgstr ""
 "Valgt lyd vil bli spilt av når en ny talepostmelding mottas, hvis aktivert"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:98
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:100
 msgid "The chosen sound will be played when calling somebody, if enabled"
 msgstr "Den valgte lyden vil bli spilt av når du ringer noen"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:99
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:101
 msgid "The default video view"
 msgstr "Standard videovisning"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:100
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:102
 msgid ""
 "The default video view (0: Local, 1: Remote, 2: Both layered, 3: Both with "
 "local video in a separate window, 4: Both)"
@@ -494,68 +501,71 @@ msgstr ""
 "Standard videovisning (0: Lokal, 1: Ekstern, 2: Begge overlappende, 3: Begge "
 "med lokal video i eget vindu, 4: Begge)"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:101
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:103
 msgid "The dial tone sound"
 msgstr "Ringetonelyd"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:102
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:104
 msgid "The history of the 100 last calls"
 msgstr "Historien for de siste 100 anropene"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:103 ../src/gui/preferences.cpp:676
-#: ../src/gui/preferences.cpp:730
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:105 ../src/gui/preferences.cpp:677
+#: ../src/gui/preferences.cpp:731
 msgid "The host where calls should be forwarded if call forwarding is enabled"
 msgstr ""
 "Verten som anrop skal videresendes til hvis videresending av samtaler er "
 "aktivert"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:104
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:106
 msgid "The incoming call sound"
 msgstr "Lyd for innkommende anrop"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:105
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:107
 msgid "The list of accounts to which Ekiga should register"
 msgstr "Liste med kontoer hvor Ekiga skal registrere seg"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:106
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:108
 msgid "The long status information"
 msgstr "Lang statusinformasjon"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:107
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:109
 msgid ""
 "The maximum RX video bitrate in kbit/s. This value will be signaled to the "
 "peer endpoint that can adjust (if it supports it) its TX bitrate if it is "
 "above the signaled value"
 msgstr ""
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:108
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:110
 msgid ""
 "The maximum TX video bitrate in kbit/s. The video quality and the number of "
 "transmitted frames per second (depends on selected codec) will be "
 "dynamically adjusted above their minimum during calls to try to minimize the "
 "bandwidth to the given value"
-msgstr "Maksimal videobåndbredde i kbit/s. Videokvaliteten og antall overførte rammer per sekund (avhengig av valgt kodek) vil bli justert over minimumsverdien under samtaler for å minimere båndbredden til denne verdien."
+msgstr ""
+"Maksimal videobåndbredde i kbit/s. Videokvaliteten og antall overførte "
+"rammer per sekund (avhengig av valgt kodek) vil bli justert over "
+"minimumsverdien under samtaler for å minimere båndbredden til denne verdien."
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:109
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:111
 msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
 msgstr "Høyeste jitter-bufferstørrelse ved lydmottak (i ms)"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:110
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:112
 msgid ""
 "The maximum transmitted frame rate in frames/s. This rate may not be reached "
 "in case a minimum quality was configure via a TSTO value smaller than 31 and "
 "the bitrate selected is not sufficient to support this minimum quality"
 msgstr ""
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:111
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:113
 msgid "The new instant message sound"
 msgstr "Den nye lyden for lynmeldinger"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:112
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:114
 msgid "The new voice mail sound"
 msgstr "Den nye lyden for talepost"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:113
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:115
 msgid ""
 "The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
 "for the new value to take effect"
@@ -563,7 +573,7 @@ msgstr ""
 "Porten som skal lyttes til for innkommende anrop. Ekiga må startes på nytt "
 "for at den nye verdien skal tas i bruk."
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:114
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:116
 msgid ""
 "The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
 "for the new value to take effect."
@@ -571,38 +581,41 @@ msgstr ""
 "Porten som skal lyttes til for innkommende anrop. Ekiga må startes på nytt "
 "for at den nye verdien skal tas i bruk."
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:115
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:117
 msgid "The position of the local video window"
 msgstr "Plassering for lokalt videovindu"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:116
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:118
 msgid "The position of the remote video window"
 msgstr "Plassering av fjernt videovindu"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:117
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:119
 msgid ""
 "The range of TCP ports that Ekiga will use for the H.323 H.245 channel. This "
 "port range has no effect if both participants to the conference are using "
 "H.245 Tunneling."
-msgstr "Området med TCP-porter som Ekiga vil bruke for H323 H.245-kanalen. Portintervallet har ingen effekt hvis begge konferansedeltakerne bruker H.245-tunnellering."
+msgstr ""
+"Området med TCP-porter som Ekiga vil bruke for H323 H.245-kanalen. "
+"Portintervallet har ingen effekt hvis begge konferansedeltakerne bruker "
+"H.245-tunnellering."
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:118
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:120
 msgid "The range of UDP ports that Ekiga will use."
 msgstr "Område med UDP-porter som Ekiga vil bruke."
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:119
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:121
 msgid "The short status information"
 msgstr "Kort statusinformasjon"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:120
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:122
 msgid "The size of the local video window"
 msgstr "Størrelse på vindu for lokal video"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:121
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:123
 msgid "The size of the remote video window"
 msgstr "Størrelse på vindu for fjern video"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:122
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:124
 msgid ""
 "The sound that will be played at the end of calls or when calling somebody "
 "who is busy, if enabled"
@@ -610,49 +623,49 @@ msgstr ""
 "Lyden som blir spilt av når en samtale avsluttes og ved oppringing av noen "
 "som er opptatt"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:123
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:125
 msgid "The sound that will be played on incoming calls, if enabled"
 msgstr "Lyden som blir spilt av ved innkommende samtaler"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:124
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:126
 msgid "The sound that will be played when calling somebody, if enabled"
 msgstr "Lyden som blir spilt av når du ringer noen"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:125
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:127
 msgid ""
 "The sound that will be played when there is a new instant message, if enabled"
 msgstr "Lyd som blir spilt av når en ny lynmelding mottas, hvis aktivert"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:126
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:128
 msgid ""
 "The sound that will be played when there is a new voice mail, if enabled"
 msgstr "Lyd som blir spilt av når en ny talepost mottas, hvis aktivert"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:127 ../src/gui/preferences.cpp:932
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:129 ../src/gui/preferences.cpp:933
 msgid "The video channel number to use (to select camera, tv or other sources)"
 msgstr ""
 "Videokanalnummeret som skal brukes (for å velge kamera, tv eller andre "
 "kilder)"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:128
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:130
 msgid "The video codecs list"
 msgstr "Liste over videokodeker"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:129
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:131
 msgid "The video view before having switched to fullscreen"
 msgstr ""
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:130
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:132
 msgid ""
 "The video view before having switched to fullscreen (same values as "
 "video_view)"
 msgstr ""
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:131
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:133
 msgid "The zoom value"
 msgstr "Forstørringsverdi"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:132
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:134
 msgid ""
 "The zoom value in percent to apply to images displayed in the main GUI (can "
 "be 50, 100, or 200)"
@@ -660,7 +673,7 @@ msgstr ""
 "Forstørringsverdi i prosent som skal brukes på bilder som vises i "
 "hovedvinduet (kan være 50, 100 eller 200)"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:133
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:135
 msgid ""
 "This allows you to set the mode for sending DTMFs. The values can be "
 "\"RFC2833\" (0), \"INFO\" (1)"
@@ -668,14 +681,17 @@ msgstr ""
 "Dette tillater bruk av modus for DTMF-sending. Verdiene kan være "
 "«RFC2833» (0) og «INFO» (1)"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:134
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:136
 msgid ""
 "This allows you to set the mode for sending DTMFs. The values can be \"String"
 "\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) (default is \"String"
 "\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat"
-msgstr "Dette tillater innstilling av modus for sending av DTMF. Verdiene kan være «String» (0), «Tone» (1), «RFC2833» (2), «Q.931» (3) (standardverdi er «String»). Ved valg av andre verdier enn «String» deaktiveres tekstsamtale"
+msgstr ""
+"Dette tillater innstilling av modus for sending av DTMF. Verdiene kan være "
+"«String» (0), «Tone» (1), «RFC2833» (2), «Q.931» (3) (standardverdi er «String»). "
+"Ved valg av andre verdier enn «String» deaktiveres tekstsamtale"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:135 ../src/gui/preferences.cpp:688
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:137 ../src/gui/preferences.cpp:689
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245 messages "
@@ -690,138 +706,140 @@ msgstr ""
 "Netmeeting støtter det ikke. Bruk av både hurtigstart og H.245-tunnellering "
 "kan krasje noen versjoner av Netmeeting."
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:136 ../src/gui/preferences.cpp:690
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:138 ../src/gui/preferences.cpp:691
 msgid "This enables H.245 early in the setup"
 msgstr "Dette aktiverer tidlig H.245 i oppstarten"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:137
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:139
 msgid ""
 "This key disables DirectX (on win32) and XVideo (on Linux) video hardware "
 "acceleration"
 msgstr ""
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:138
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:140
 msgid "UDP port range"
 msgstr "UDP-portintervall"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:139
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:141
 msgid "Video channel"
 msgstr "Videokanal"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:140
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:142
 msgid "Video format"
 msgstr "Videoformat"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:141 ../src/gui/assistant.cpp:1155
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:143 ../src/gui/assistant.cpp:1148
 msgid "Video input device"
 msgstr "Enhet for innkommende video"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:142
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:144
 msgid "Video preview"
 msgstr "Forhåndsvisning av video"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:143
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:145
 msgid "Video size"
 msgstr "Bildestørrelse"
 
-#: ../ekiga.schemas.in.in.h:144
+#: ../ekiga.schemas.in.in.h:146
 msgid ""
 "Whether to prefer to sustain the max. frame rate or lower it possibly in "
 "order to keep a minimum level of (spatial) quality for all frames. 0: "
 "Highest minimal quality, 31: lowest minimal quality"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/engine/addressbook/contact-core.cpp:58
+#: ../lib/engine/addressbook/contact-core.cpp:60
 msgid "_Find"
 msgstr "_Finn"
 
 #: ../lib/engine/components/avahi/avahi-heap.cpp:125
-#: ../lib/engine/components/avahi/avahi-heap.cpp:306
+#: ../lib/engine/components/avahi/avahi-heap.cpp:319
 msgid "Neighbours"
 msgstr "Naboer"
 
-#: ../lib/engine/components/call-history/history-book.cpp:140
+#: ../lib/engine/components/call-history/history-book.cpp:137
 #: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/call-history-view-gtk.cpp:162
 msgid "Clear List"
 msgstr "Tøm listen"
 
-#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:153
+#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:155
 msgid "Received"
 msgstr "Mottatt"
 
-#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:156
+#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:158
 msgid "Placed"
 msgstr "Oppringt"
 
-#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:159
+#: ../lib/engine/components/call-history/history-contact.cpp:161
 msgid "Missed"
 msgstr "Tapt"
 
 #: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:76
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:909
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:897
 #, c-format
 msgid "%d user found"
 msgid_plural "%d users found"
 msgstr[0] "%d bruker funnet"
 msgstr[1] "%d brukere funnet"
 
-#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:244
+#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:283
 msgid "New _Contact"
 msgstr "Ny _kontakt"
 
-#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:288
+#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:319
 #: ../lib/engine/components/local-roster/local-cluster.cpp:82
 #: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:117
 msgid "New contact"
 msgstr "Ny kontakt"
 
-#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:290
+#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:321
 #: ../lib/engine/components/evolution/evolution-contact.cpp:328
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:351
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:379
 msgid "Please update the following fields:"
 msgstr "Vennligst oppdater følgende felt:"
 
-#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:292
+#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:323
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:122
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:132
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Navn:"
 
-#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:293
+#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:324
 #: ../lib/engine/components/evolution/evolution-contact.cpp:339
 msgid "VoIP _URI:"
 msgstr "VoIP-_URI:"
 
-#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:294
+#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:325
 #: ../lib/engine/components/evolution/evolution-contact.cpp:340
 msgid "_Home phone:"
 msgstr "_Hjemmetelefon:"
 
-#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:295
+#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:326
 #: ../lib/engine/components/evolution/evolution-contact.cpp:341
 msgid "_Office phone:"
 msgstr "K_ontortelefon:"
 
-#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:296
+#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:327
 #: ../lib/engine/components/evolution/evolution-contact.cpp:342
 msgid "_Cell phone:"
 msgstr "Mo_biltelefon:"
 
-#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:297
+#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-book.cpp:328
 #: ../lib/engine/components/evolution/evolution-contact.cpp:343
 msgid "_Pager:"
 msgstr "_Personsøker:"
 
 #: ../lib/engine/components/evolution/evolution-contact.cpp:234
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:197
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:308
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-presentity.cpp:203
-#: ../src/gui/main.cpp:3173
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:199
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:336
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-presentity.cpp:204
+#: ../src/gui/main.cpp:3196
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_ediger"
 
 #: ../lib/engine/components/evolution/evolution-contact.cpp:236
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:199
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:310
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-presentity.cpp:205
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:201
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:338
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-presentity.cpp:206
 msgid "_Remove"
 msgstr "Fje_rn"
 
@@ -830,23 +848,21 @@ msgid "Edit contact"
 msgstr "Rediger kontakt"
 
 #: ../lib/engine/components/evolution/evolution-contact.cpp:330
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:224
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:184
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:364
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:353
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:99
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:109
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:226
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:229
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:433
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:381
 #: ../lib/engine/components/resource-list/rl-cluster.cpp:169
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:544
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-presentity.cpp:224
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:535
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-presentity.cpp:225
 msgid "Name:"
 msgstr "Navn:"
 
-#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-contact.cpp:395
+#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-contact.cpp:387
 msgid "Remove contact"
 msgstr "Fjern kontakt"
 
-#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-contact.cpp:397
+#: ../lib/engine/components/evolution/evolution-contact.cpp:389
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %s from the addressbook?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil fjerne %s fra adresseboken?"
@@ -864,30 +880,30 @@ msgid "Video test"
 msgstr "Bildetest"
 
 #. Translators: "Screencast" means the video input device will be your screen -- the other end will see your desktop
-#: ../lib/engine/components/gstreamer/gst-videoinput.cpp:370
-#: ../lib/engine/components/gstreamer/gst-videoinput.cpp:375
+#: ../lib/engine/components/gstreamer/gst-videoinput.cpp:378
+#: ../lib/engine/components/gstreamer/gst-videoinput.cpp:383
 msgid "Crazy"
 msgstr "Gal"
 
-#: ../lib/engine/components/gstreamer/gst-videoinput.cpp:375
+#: ../lib/engine/components/gstreamer/gst-videoinput.cpp:383
 msgid "Screencast"
 msgstr "Skjermkringkasting"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:409
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-entry.cpp:143
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-entry-ref.cpp:130
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:411
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-entry.cpp:144
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-entry-ref.cpp:132
 msgid "_Refresh"
 msgstr "Oppdate_r"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:412
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:414
 msgid "_Remove addressbook"
 msgstr "Fje_rn adressebok"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:414
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:416
 msgid "Addressbook _properties"
 msgstr "Egenska_per for adressebok"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:545
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:541
 msgid "LDAP SASL Interaction"
 msgstr "LDAP SASL-interaksjon"
 
@@ -900,136 +916,151 @@ msgstr "LDAP SASL-interaksjon"
 #. * say about it. You might google for "challenge response
 #. * authentication" if you'd like more background context.
 #.
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:587
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:583
 msgid "Challenge: "
 msgstr "Utfordring: "
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:595
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:591
 msgid "Interact"
 msgstr "Interager"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:664
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:660
 msgid "Refreshing"
 msgstr "Oppdaterer"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:670
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:666
 msgid "Could not initialize server"
 msgstr "Kunne ikke initiere tjener"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:684
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:729
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:680
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:725
 msgid "LDAP Error: "
 msgstr "LDAP-feil: "
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:738
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:734
 msgid "Contacted server"
 msgstr "Kontaktet tjener"
 
 #. patience == 0
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:781
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:773
 msgid "Could not connect to server"
 msgstr "Kunne ikke koble til tjener"
 
 #. patience == 0
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:829
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:882
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:821
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:870
 msgid "Could not search"
 msgstr "Kunne ikke søke"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:837
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:829
 msgid "Waiting for search results"
 msgstr "Venter på søkeresultater"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:931
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:919
 msgid "Please edit the following fields"
 msgstr "Vennligst rediger følgende felt"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:933
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:921
 msgid "Book _Name"
 msgstr "_Navn på bok"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:934
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:922
 msgid "Server _URI"
 msgstr "_URI til tjener"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:935
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:923
 msgid "_Base DN"
 msgstr "_Base DN"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:941
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:929
 msgid "Subtree"
 msgstr "Undertre"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:942
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:930
 msgid "Single Level"
 msgstr "Ett nivå"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:943
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:931
 msgid "_Search Scope"
 msgstr "_Søkeområde"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:952
+#. Translators: DisplayName Attribute is the name of the LDAP
+#. * attribute whose value will be used to name an addressbook entry.
+#. * On Microsoft systems the actual attribute is literally named
+#. * "DisplayName" (i.e., "the name that will be displayed") but on
+#. * most LDAP servers it's "CommonName".
+#.
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:946
 msgid "_DisplayName Attribute"
 msgstr "_Visningsnavn-attributt"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:953
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:947
 msgid "Call _Attributes"
 msgstr "Samt_aleattributt"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:955
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:957
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:949
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:951
 msgid "_Filter Template"
 msgstr "Mal for _filter"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:959
+#. Translators: Bind ID - In LDAP, the operation that begins an LDAP
+#. * session and authenticates the user to the directory is called a
+#. * Bind operation. There are two types of Binds supported in the
+#. * standard protocol - Simple Bind and SASL Bind. Since both of
+#. * them are used for authentication, both of them require some type
+#. * of user ID as a parameter, and that is supplied here. (Of
+#. * course, the Bind ID can be left blank, in which case the session
+#. * is anonymous / unauthenticated.)
+#.
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:962
 msgid "Bind _ID"
 msgstr "Bind-_ID"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:960
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:963
 msgid "_Password"
 msgstr "_Passord"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:961
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:964
 msgid "Use TLS"
 msgstr "Bruk TLS"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:962
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:965
 msgid "Use SASL"
 msgstr "Bruk SASL"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:976
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:979
 msgid "SASL _Mechanism"
 msgstr "SASL-_mekanisme"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:987
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:989
 msgid "Edit LDAP directory"
 msgstr "Rediger LDAP-katalog"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:1016
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:1018
 msgid "Please provide a Book Name for this directory\n"
 msgstr "Oppgi et navn på denne katalogen\n"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:1019
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:1021
 msgid "Please provide a Server URI\n"
 msgstr "Oppgi URI til tjener\n"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:1022
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:1024
 msgid "Please provide a DisplayName Attribute\n"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:1025
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:1027
 msgid "Please provide a Call Attribute\n"
 msgstr ""
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:1028
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-book.cpp:1030
 msgid "Invalid Server URI\n"
 msgstr "Ugyldig URI til tjener\n"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-source.cpp:127
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-source.cpp:130
 msgid "Add an LDAP Address Book"
 msgstr "Legg til en LDAP-adressebok"
 
-#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-source.cpp:130
+#: ../lib/engine/components/ldap/ldap-source.cpp:132
 msgid "Add the Ekiga.net Directory"
 msgstr "Legg til ekiga.net-katalogen"
 
@@ -1041,11 +1072,11 @@ msgstr "Opprett LDAP-katalog"
 msgid "Ekiga.net Directory"
 msgstr "Ekiga.net-katalog"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:221
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:223
 msgid "Edit roster element"
 msgstr "Rediger element i roster"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:222
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:224
 msgid ""
 "Please fill in this form to change an existing element of ekiga's internal "
 "roster"
@@ -1053,35 +1084,35 @@ msgstr ""
 "Vennligst fyll ut dette skjemaet for å endre et eksisterende element i "
 "ekiga's interne roster"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:225
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:193
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:195
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:227
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:238
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:240
 #: ../lib/engine/components/resource-list/rl-cluster.cpp:170
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:545
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-presentity.cpp:225
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:536
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-presentity.cpp:226
 msgid "Address:"
 msgstr "Adresse:"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:227
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:546
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-presentity.cpp:227
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-presentity.cpp:229
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:537
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-presentity.cpp:228
 msgid "Choose groups:"
 msgstr "Velg grupper:"
 
 #: ../lib/engine/components/local-roster/local-roster-bridge.cpp:93
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:181
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:226
 msgid "Add to local roster"
 msgstr "Legg til i lokal kontaktliste"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:92
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:94
 msgid "Services"
 msgstr "Tjenester"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:93
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:95
 msgid "Echo test"
 msgstr "Ekko-test"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:94
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:96
 msgid "Conference room"
 msgstr "Konferanserom"
 
@@ -1093,130 +1124,150 @@ msgstr "Lokal kontaktliste"
 msgid "Rename"
 msgstr "Endre navn"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:160
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:190
 msgid "Family"
 msgstr "Familie"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:161
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:191
 msgid "Friend"
 msgstr "Venn"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:162
+#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
+#. relationships between you and your contact; associate means
+#. someone who is at the same "level" than you.
+#.
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:196
 msgid "Associate"
 msgstr "Kollega"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:163
+#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
+#. relationships between you and your contact; assistant means
+#. someone who is at a lower "level" than you.
+#.
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:201
 msgid "Assistant"
 msgstr "Assistent"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:164
+#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
+#. relationships between you and your contact; supervisor means
+#. someone who is at a higher "level" than you.
+#.
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:206
 msgid "Supervisor"
 msgstr "Leder"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:165
+#. Translator: http://www.ietf.org/rfc/rfc4480.txt proposes several
+#. relationships between you and your contact; self means yourself.
+#.
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:210
 msgid "Self"
 msgstr "Meg"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:182
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:227
 msgid ""
 "Please fill in this form to add a new contact to ekiga's internal roster"
 msgstr ""
 "Vennligst fyll ut dette skjemaet for å legge til en ny kontakt i ekiga's "
 "interne kontaktliste"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:199
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:244
 msgid "Put contact in groups:"
 msgstr "Legg til kontakten i grupper:"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:335
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:411
 msgid "You supplied an unsupported address"
 msgstr "Du oppga en adresse som ikke er støttet"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:337
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:413
 msgid "You already have a contact with this address!"
 msgstr "Du har allerede en kontakt med denne adressen!"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:362
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:431
 msgid "Rename group"
 msgstr "Endre navn på gruppe"
 
-#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:363
+#: ../lib/engine/components/local-roster/local-heap.cpp:432
 msgid "Please edit this group name"
 msgstr "Vennligst rediger navnet på denne gruppen"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:143
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:257
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:261
+#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:131
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:221
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:225
 msgid "Call"
 msgstr "Ring"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:146
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:258
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:262 ../src/gui/main.cpp:2947
+#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:134
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:222
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:226 ../src/gui/main.cpp:2970
 msgid "Transfer"
 msgstr "Overfør"
 
 #. Translators : The alias we are registering already exists : failure
-#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:310
+#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:309
 msgid "Duplicate alias"
 msgstr "Duplisert alias"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:313
+#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:312
 msgid "Bad username/password"
 msgstr "Ugyldig brukernavn/passord"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:316
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:896
+#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:315
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:898
 msgid "Transport error"
 msgstr "Transportfeil"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:327
-#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:332
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:903
+#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:326
+#: ../lib/engine/components/opal/h323-endpoint.cpp:331
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:905
 msgid "Failed"
 msgstr "Feilet"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:300
+#. translators : the result will look like :
+#. * "registered (with 2 voicemail messages)"
+#.
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:205
+#, c-format
+msgid "%s (with %d voicemail message)"
+msgid_plural "%s (with %d voicemail messages)"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:328
 msgid "_Disable"
 msgstr "_Deaktiver"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:303
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:331
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Aktiver"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:324
-#: ../src/gui/assistant.cpp:727
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:352
+#: ../src/gui/assistant.cpp:720
 msgid "Recharge the account"
 msgstr "Gjenopplad konto"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:329
-#: ../src/gui/assistant.cpp:739
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:357
+#: ../src/gui/assistant.cpp:732
 msgid "Consult the balance history"
 msgstr "Se på balansehistorikken"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:334
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:362
 msgid "Consult the call history"
 msgstr "Se på samtalehistorikken"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:349
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:72
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:377
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:95
 msgid "Edit account"
 msgstr "Rediger konto"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:355
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:110
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:383
 msgid "Registrar:"
 msgstr "Registrar:"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:357
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:100
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:385
 msgid "Gatekeeper:"
 msgstr "Portner:"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:358
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:81
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:101
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:111
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:386
 #: ../lib/engine/components/resource-list/rl-cluster.cpp:174
 msgid "User:"
 msgstr "Bruker:"
@@ -1224,166 +1275,210 @@ msgstr "Bruker:"
 #. Translators:
 #. * SIP knows two usernames: The name for the client ("User") and the name
 #. * for the authentication procedure ("Authentication User")
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:363
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:112
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:391
 msgid "Authentication User:"
 msgstr "Bruker for autentisering:"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:364
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:83
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:103
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:113
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:392
 #: ../lib/engine/components/resource-list/rl-cluster.cpp:173
 msgid "Password:"
 msgstr "Passord:"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:365
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:104
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:114
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:393
 msgid "Timeout:"
 msgstr "Tidsavbrudd:"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:366
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:117
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:394
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:140
 msgid "Enable Account"
 msgstr "Aktiver konto"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:401
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:155
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:427
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:179
 msgid "You did not supply a name for that account."
 msgstr "Du oppga ikke et navn for den kontoen."
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:403
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:157
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:429
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:181
 msgid "You did not supply a host to register to."
 msgstr "Du oppga ikke en vert å registrere deg på."
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:405
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:159
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:431
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:183
 msgid "You did not supply a user name for that account."
 msgstr "Du oppga ikke et brukernavn for den kontoen."
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:407
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:161
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:433
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:185
 msgid "The timeout should have a bigger value."
 msgstr "Tidsavbruddet bør ha en større verdi."
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:53
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:482
+msgid "Registered"
+msgstr "Registrert"
+
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:495
+msgid "Unregistered"
+msgstr "Registrering fjernet"
+
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:501
+msgid "Could not unregister"
+msgstr "Kunne ikke fjerne registrering"
+
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:509
+msgid "Could not register"
+msgstr "Kunne ikke registrere"
+
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-account.cpp:517
+msgid "Processing..."
+msgstr "Prosesserer..."
+
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:75
 msgid "_Add an Ekiga.net Account"
 msgstr "_Legg til Ekiga.net-konto"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:55
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:77
 msgid "_Add an Ekiga Call Out Account"
 msgstr "_Legg til konto for å ringe ut med Ekiga"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:57
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:79
 msgid "_Add a SIP Account"
 msgstr "_Legg til en SIP-konto"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:59
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:81
 msgid "_Add an H.323 Account"
 msgstr "_Legg til en H.323-konto"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:73
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:96
 msgid "Please update the following fields."
 msgstr "Vennligst oppdater følgende felt."
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:78 ../src/gui/assistant.cpp:607
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:101
+#: ../src/gui/assistant.cpp:600
 msgid "Get an Ekiga.net SIP account"
 msgstr "Lag en Ekiga.net SIP-konto"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:88 ../src/gui/assistant.cpp:715
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:104
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:124
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:134
+msgid "_User:"
+msgstr "Br_uker:"
+
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:106
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:126
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:136
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Passord:"
+
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:111
+#: ../src/gui/assistant.cpp:708
 msgid "Get an Ekiga Call Out account"
 msgstr "Lag en konto for å ringe ut med Ekiga"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:92 ../src/gui/main.cpp:2701
-#: ../src/gui/main.cpp:2796
-msgid "Account ID:"
-msgstr "Konto-ID:"
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:115
+msgid "_Account ID:"
+msgstr "K_onto-ID:"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:94
-msgid "PIN Code:"
-msgstr "PIN-kode:"
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:117
+msgid "_PIN Code:"
+msgstr "_PIN-kode:"
+
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:123
+msgid "_Gatekeeper:"
+msgstr "_Portner:"
+
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:127
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:137
+msgid "_Timeout:"
+msgstr "_Tidsavbrudd:"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:444
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:133
+msgid "_Registrar:"
+msgstr "_Registrar:"
+
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-bank.cpp:135
+msgid "_Authentication User:"
+msgstr "Bruker for _autentisering:"
+
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:439
 msgid "Local user cleared the call"
 msgstr "Lokal bruker avsluttet samtalen"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:447
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:450
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:442
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:445
 msgid "Local user rejected the call"
 msgstr "Lokal bruker avviste samtalen"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:453
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:448
 msgid "Remote user cleared the call"
 msgstr "Ekstern bruker avsluttet samtalen"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:456
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:451
 msgid "Remote user rejected the call"
 msgstr "Ekstern bruker avviste samtalen"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:459
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:454
 msgid "Remote user has stopped calling"
 msgstr "Den andre brukeren har avsluttet anropet"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:462
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:457
 msgid "Abnormal call termination"
 msgstr "Uvanlig anropsavslutning"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:465 ../src/gui/main.cpp:1491
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:460 ../src/gui/main.cpp:1492
 msgid "Could not connect to remote host"
 msgstr "Kunne ikke koble til den andre enden"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:468
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:463
 msgid "The Gatekeeper cleared the call"
 msgstr "Portvakten avsluttet samtalen"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:471
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:466
 msgid "User not found"
 msgstr "Bruker ikke funnet"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:474
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:469
 msgid "Insufficient bandwidth"
 msgstr "Ikke nok båndbredde"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:477
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:472
 msgid "No common codec"
 msgstr "Ingen passende komprimering"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:480
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:475
 msgid "Call forwarded"
 msgstr "Anrop videresendt"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:483
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:478
 msgid "Security check failed"
 msgstr "Sikkerhetssjekk feilet"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:486
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:481
 msgid "Local user is busy"
 msgstr "Lokal bruker er opptatt"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:489
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:495
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:484
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:490
 msgid "Congested link to remote party"
 msgstr "Overbelastet forbindelse til ekstern bruker"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:492
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:487
 msgid "Remote user is busy"
 msgstr "Ekstern bruker er opptatt"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:498
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:493
 msgid "Remote host is offline"
 msgstr "Ekstern bruker er frakoblet"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:504
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:499
 msgid "User is not available"
 msgstr "Bruker er ikke tilgjengelig"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:516
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call.cpp:510
 msgid "Call completed"
 msgstr "Samtale fullført"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/opal-call-manager.cpp:725
+#: ../lib/engine/components/opal/opal-call-manager.cpp:745
 msgid ""
 "Ekiga did not manage to configure your network settings automatically. You "
 "can still use it, but you need to configure your network settings manually.\n"
@@ -1397,216 +1492,223 @@ msgstr ""
 "Vennligst se på http://wiki.ekiga.org/index.php/";
 "Enable_port_forwarding_manually for mer informasjon"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:282
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:284
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:246
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:248
 msgid "Message"
 msgstr "Melding"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:710
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:705
 msgid "Bad request"
 msgstr "Ugyldig forespørsel"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:714
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:709
 msgid "Payment required"
 msgstr "Betaling kreves"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:718
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:713
 msgid "Unauthorized"
 msgstr "Ikke-autorisert"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:722
-msgid "Forbidden"
-msgstr "Forbudt"
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:717
+msgid "Forbidden, please check that username and password are correct"
+msgstr ""
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:726
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:721
 msgid "Timeout"
 msgstr "Tidsavbrudd"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:730
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:725
 msgid "Conflict"
 msgstr "Konflikt"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:734
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:729
 msgid "Temporarily unavailable"
 msgstr "Midlertidig utilgjengelig"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:738
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:733
 msgid "Not acceptable"
 msgstr "Ikke akseptabel"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:742
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:737
 msgid "Illegal status code"
 msgstr "Ugyldig statuskode"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:746
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:741
 msgid "Multiple choices"
 msgstr "Flere valg"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:750
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:745
 msgid "Moved permanently"
 msgstr "Flyttet permanent"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:754
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:749
 msgid "Moved temporarily"
 msgstr "Flyttet midlertidig"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:758
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:753
 msgid "Use proxy"
 msgstr "Bruk proxy"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:762
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:757
 msgid "Alternative service"
 msgstr "Alternativ tjeneste"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:766
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:761
 msgid "Not found"
 msgstr "Ikke funnet"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:770
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:765
 msgid "Method not allowed"
 msgstr "Metode ikke tillatt"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:774
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:769
 msgid "Proxy authentication required"
 msgstr "Autentisering for proxy kreves"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:778
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:773
 msgid "Length required"
 msgstr "Lengde kreves"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:782
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:777
 msgid "Request entity too big"
 msgstr "Etterspurt entitet for stor"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:786
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:781
 msgid "Request URI too long"
 msgstr "Etterspurt URI er for lang"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:790
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:785
 msgid "Unsupported media type"
 msgstr "Medietype ikke støttet"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:794
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:789
 msgid "Unsupported URI scheme"
 msgstr "URI-skjema ikke støttet"
 
-#. Translators : The extension we are trying to register does not exist
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:799
+#. Translators: The extension we are trying to register does not exist.
+#. * Here extension is a specific "phone number", see
+#. * http://en.wikipedia.org/wiki/Extension_(telephone)
+#. * for more information
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:797
 msgid "Bad extension"
 msgstr "Ugyldig utvidelse"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:803
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:801
 msgid "Extension required"
 msgstr "Utvidelse kreves"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:807
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:805
 msgid "Interval too brief"
 msgstr "For kort intervall"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:811
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:809
 msgid "Loop detected"
 msgstr "Løkke oppdaget"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:815
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:813
 msgid "Too many hops"
 msgstr "For mange «hopp»"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:819
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:817
 msgid "Address incomplete"
 msgstr "Ufullstendig adresse"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:823
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:821
 msgid "Ambiguous"
 msgstr "Tvetydig"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:827
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:825
 msgid "Busy Here"
 msgstr "Opptatt her"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:831
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:829
 msgid "Request terminated"
 msgstr "Forespørsel avbrutt"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:835
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:833
+msgid "Remote party host is offline"
+msgstr "Verten til ekstern part er frakoblet"
+
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:837
 msgid "Not acceptable here"
 msgstr "Ikke akseptabel her"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:839
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:841
 msgid "Bad event"
 msgstr "Ugyldig hendelse"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:843
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:845
 msgid "Request pending"
 msgstr "Forespørsel utestående"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:847
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:849
 msgid "Undecipherable"
 msgstr "Uforståelig"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:851
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:853
 msgid "Internal server error"
 msgstr "Intern feil med tjener"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:855
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:857
 msgid "Not implemented"
 msgstr "Ikke implementert"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:859
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:861
 msgid "Bad gateway"
 msgstr "Ugyldig portner"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:863
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:865
 msgid "Service unavailable"
 msgstr "Tjeneste ikke tilgjengelig"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:867
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:869
 msgid "Server timeout"
 msgstr "Tidsavbrudd for tjener"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:871
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:873
 msgid "SIP version not supported"
 msgstr "SIP-versjon ikke støttet"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:875
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:877
 msgid "Message too large"
 msgstr "Melding for stor"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:879
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:881
 msgid "Busy everywhere"
 msgstr "Opptatt over alt"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:883
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:885
 msgid "Decline"
 msgstr "Avstå"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:887
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:889
 msgid "Does not exist anymore"
 msgstr "Eksisterer ikke lenger"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:891
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:893
 msgid "Globally not acceptable"
 msgstr "Globalt ikke akseptabel"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1020
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1059
 msgid "Could not send message"
 msgstr "Kunne ikke sende melding"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1134
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1178
 #, c-format
 msgid "Incoming call from %s"
 msgstr "Innkommende anrop fra %s"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1136
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1180
 #, c-format
 msgid "Incoming call"
 msgstr "Innkommende anrop"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1142
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1186
 #, c-format
 msgid "In a call with %s"
 msgstr "I samtale med %s"
 
-#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1144
+#: ../lib/engine/components/opal/sip-endpoint.cpp:1188
 #, c-format
 msgid "In a call"
 msgstr "I en samtale"
@@ -1622,7 +1724,9 @@ msgstr "Legg til ny ressursliste"
 #: ../lib/engine/components/resource-list/rl-cluster.cpp:167
 msgid ""
 "Please fill in this form to add a new contact list to ekiga's remote roster"
-msgstr "Vennligst fyll ut dette skjemaet for å legge til en ny kontakt i ekiga's eksterne kontaktliste"
+msgstr ""
+"Vennligst fyll ut dette skjemaet for å legge til en ny kontakt i ekiga's "
+"eksterne kontaktliste"
 
 #: ../lib/engine/components/resource-list/rl-cluster.cpp:171
 msgid "Writable:"
@@ -1632,11 +1736,11 @@ msgstr "Skrivbar:"
 msgid "Username:"
 msgstr "Brukernavn:"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:103
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:144
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:104
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:146
 #: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:178
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-presentity.cpp:133
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-entry.cpp:130
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-presentity.cpp:134
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-entry.cpp:131
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Uten navn"
 
@@ -1652,75 +1756,78 @@ msgstr "Oppdate_r kontaktlisten"
 msgid "Contact list _properties"
 msgstr "Egenska_per for kontaktliste"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:467
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:464
 msgid "Edit contact list properties"
 msgstr "Rediger egenskaper for kontaktliste"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:469
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:466
 msgid "Please edit the following fields (no identifier means global)"
 msgstr "Vennligst rediger følgende felt (ingen identifikator betyr global)"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:472
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:469
 msgid "Contact list's name"
 msgstr "Navn på kontaktliste"
 
 #. "Document" used as a name -- uri point to the root of a document tree
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:474
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:471
 msgid "Document root"
 msgstr "Dokumentrot"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:475
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:472
 msgid "Identifier"
 msgstr "Identifikator"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:476
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:473
 msgid "Writable"
 msgstr "Skrivbar"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:477
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:474
 msgid "Server username"
 msgstr "Brukernavn for tjener"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:478
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:475
 msgid "Server password"
 msgstr "Passord for tjener"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:530
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:521
 msgid "Add a remote contact"
 msgstr "Legg til en ekstern kontakt"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:531
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-heap.cpp:522
 msgid "Please fill in this form to create a new contact on a remote server"
-msgstr "Vennligst fyll ut dette skjemaet for å legge til en ny kontakt på en ekstern tjener"
+msgstr ""
+"Vennligst fyll ut dette skjemaet for å legge til en ny kontakt på en ekstern "
+"tjener"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-presentity.cpp:221
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-presentity.cpp:222
 msgid "Edit remote contact"
 msgstr "Rediger ekstern kontakt"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-presentity.cpp:222
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-presentity.cpp:223
 msgid ""
 "Please fill in this form to change an existing contact on a remote server"
-msgstr "Vennligst fyll ut dette skjemaet for å endre en eksisterende kontakt på en ekstern tjener"
+msgstr ""
+"Vennligst fyll ut dette skjemaet for å endre en eksisterende kontakt på en "
+"ekstern tjener"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-entry.cpp:186
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-entry.cpp:187
 msgid "Invalid server data"
 msgstr "Ugyldige data fra tjener"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-entry-ref.cpp:51
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-entry-ref.cpp:53
 msgid "Click to fetch"
 msgstr "Klikk for å hente"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-entry-ref.cpp:118
-#, fuzzy
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-entry-ref.cpp:120
 msgid "Distant contact"
 msgstr "Fjern kontakt"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-list.cpp:181
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-list.cpp:182
 #, c-format
 msgid "%s / List #%d"
 msgstr "%s / Vis #%d"
 
-#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-list.cpp:185
+#: ../lib/engine/components/resource-list/rl-list.cpp:186
 #, c-format
 msgid "List #%d"
 msgstr "Vis #%d"
@@ -1734,7 +1841,7 @@ msgid "Address Book"
 msgstr "Adressebok"
 
 #: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/addressbook-window.cpp:675
-#: ../src/gui/main.cpp:3122
+#: ../src/gui/main.cpp:3145
 msgid "Address _Book"
 msgstr "_Adressebok"
 
@@ -1748,7 +1855,7 @@ msgid "Category"
 msgstr "Kategori"
 
 #: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/book-view-gtk.cpp:590
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1379
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1372
 msgid "Full Name"
 msgstr "Fullt navn"
 
@@ -1768,7 +1875,7 @@ msgstr "Ã?pne lenke i nettleser"
 msgid "Copy link"
 msgstr "Kopier lenke"
 
-#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:904
+#: ../lib/engine/gui/gtk-frontend/chat-area.cpp:907
 msgid "_Smile..."
 msgstr "_Smil..."
 
@@ -1782,11 +1889,11 @@ msgstr "Samtalevindu"
 msgid "Unsorted"
 msgstr "Usortert"
 
-#: ../lib/gui/codecsbox.cpp:477
+#: ../lib/gui/codecsbox.cpp:478
 msgid "Move selected codec priority upwards"
 msgstr "Flytt prioritet for valgt kodek oppover"
 
-#: ../lib/gui/codecsbox.cpp:487
+#: ../lib/gui/codecsbox.cpp:488
 msgid "Move selected codec priority downwards"
 msgstr "Flytt prioritet for valgt kodek nedover"
 
@@ -1794,58 +1901,41 @@ msgstr "Flytt prioritet for valgt kodek nedover"
 msgid "Do not show this dialog again"
 msgstr "Ikke vis denne dialogen igjen"
 
-#: ../src/gui/accounts.cpp:229
-msgid "Registered"
-msgstr "Registrert"
-
-#: ../src/gui/accounts.cpp:233
-msgid "Unregistered"
-msgstr "Registrering fjernet"
-
-#: ../src/gui/accounts.cpp:237
-msgid "Could not unregister"
-msgstr "Kunne ikke fjerne registrering"
-
-#: ../src/gui/accounts.cpp:243
-msgid "Could not register"
-msgstr "Kunne ikke registrere"
-
-#: ../src/gui/accounts.cpp:249
-msgid "Processing..."
-msgstr "Prosesserer..."
-
-#: ../src/gui/accounts.cpp:632
+#: ../src/gui/accounts.cpp:508
 msgid "Account Name"
 msgstr "Kontonavn"
 
-#: ../src/gui/accounts.cpp:633
-msgid "Voice Mails"
-msgstr "Talemeldinger"
-
-#: ../src/gui/accounts.cpp:634
+#: ../src/gui/accounts.cpp:509
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: ../src/gui/accounts.cpp:645 ../src/gui/accounts.cpp:688
+#: ../src/gui/accounts.cpp:520 ../src/gui/accounts.cpp:561
 msgid "Accounts"
 msgstr "Kontoer"
 
-#: ../src/gui/accounts.cpp:659 ../src/gui/main.cpp:3183
+#: ../src/gui/accounts.cpp:534 ../src/gui/main.cpp:3206
 msgid "_Accounts"
 msgstr "_Kontoer"
 
-#: ../src/gui/accounts.cpp:663 ../src/gui/main.cpp:3266
+#: ../src/gui/accounts.cpp:538 ../src/gui/main.cpp:3289
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjelp"
 
-#. Translators:
-#. * The following string "A" means "activated" or "active". It's a column
-#. * description in the list of configured accounts, it shows if an account
-#. * is activated or not (a status the user can choose).
-#.
-#: ../src/gui/accounts.cpp:696 ../src/gui/preferences.cpp:586
-msgid "A"
-msgstr "L"
+#: ../src/gui/accounts.cpp:614
+msgid "Enable"
+msgstr "Aktiver"
+
+#: ../src/gui/accounts.cpp:617
+msgid "Disable"
+msgstr "Deaktiver"
+
+#: ../src/gui/accounts.cpp:620
+msgid "Edit"
+msgstr "Rediger"
+
+#: ../src/gui/accounts.cpp:623
+msgid "Remove"
+msgstr "Fjern"
 
 #: ../src/gui/assistant.cpp:325
 msgid ""
@@ -1865,16 +1955,16 @@ msgstr ""
 msgid "Welcome to Ekiga"
 msgstr "Velkommen til Ekiga"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:367 ../src/gui/preferences.cpp:454
+#: ../src/gui/assistant.cpp:357 ../src/gui/preferences.cpp:454
 msgid "Personal Information"
 msgstr "Personlig informasjon"
 
 #. The user fields
-#: ../src/gui/assistant.cpp:370
+#: ../src/gui/assistant.cpp:360
 msgid "Please enter your first name and your surname:"
 msgstr "Skriv inn fornavn og etternavn:"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:379
+#: ../src/gui/assistant.cpp:369
 msgid ""
 "Your first name and surname will be used when connecting to other VoIP and "
 "videoconferencing software."
@@ -1882,19 +1972,19 @@ msgstr ""
 "Ditt fornavn og etternavn vil bli brukt ved oppkopling til andre VoIP- og "
 "videokonferanseprogram."
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:570
+#: ../src/gui/assistant.cpp:563
 msgid "Ekiga.net Account"
 msgstr "Ekiga.net-konto"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:572
+#: ../src/gui/assistant.cpp:565
 msgid "Please enter your username:"
 msgstr "Vennligst oppgi ditt brukernavn:"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:580
+#: ../src/gui/assistant.cpp:573
 msgid "Please enter your password:"
 msgstr "Vennligst oppgi ditt passord:"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:590
+#: ../src/gui/assistant.cpp:583
 msgid ""
 "The username and password are used to login to your existing account at the "
 "ekiga.net free SIP service. If you do not have an ekiga.net SIP address yet, "
@@ -1912,23 +2002,23 @@ msgstr ""
 "Du kan hoppe over dette steget hvis du bruker en annen SIP-tjeneste, eller "
 "hvis du foretrekker å oppgi disse detaljene senere."
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:617
+#: ../src/gui/assistant.cpp:610
 msgid "I do not want to sign up for the ekiga.net free service"
 msgstr "Jeg vil ikke registrere meg for å få gratistjenesten fra ekiga.net"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:680
+#: ../src/gui/assistant.cpp:673
 msgid "Ekiga Call Out Account"
 msgstr "Konto for å ringe ut med Ekiga"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:682
+#: ../src/gui/assistant.cpp:675
 msgid "Please enter your account ID:"
 msgstr "Vennligst oppgi ID for din konto:"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:690
+#: ../src/gui/assistant.cpp:683
 msgid "Please enter your PIN code:"
 msgstr "Vennligst oppgi din PIN-kode:"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:701
+#: ../src/gui/assistant.cpp:694
 msgid ""
 "You can make calls to regular phones and cell numbers worldwide using "
 "Ekiga.\n"
@@ -1948,49 +2038,49 @@ msgstr ""
 "Tjenesten vil kun fungere hvis kontoen opprettes via URLen i denne "
 "dialogen.\n"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:751
+#: ../src/gui/assistant.cpp:744
 msgid "Consult the calls history"
 msgstr "Vis samtalehistorikken"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:761
+#: ../src/gui/assistant.cpp:754
 msgid "I do not want to sign up for the Ekiga Call Out service"
 msgstr ""
 "Jeg vil ikke registrere meg for å få tjenesten for å ringe ut med Ekiga"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:827 ../src/gui/assistant.cpp:1390
+#: ../src/gui/assistant.cpp:820 ../src/gui/assistant.cpp:1383
 msgid "Connection Type"
 msgstr "Tilkoblingstype"
 
 #. The connection type
-#: ../src/gui/assistant.cpp:830
+#: ../src/gui/assistant.cpp:823
 msgid "Please choose your connection type:"
 msgstr "Velg din tilkoblingstype:"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:847
+#: ../src/gui/assistant.cpp:840
 msgid "56k Modem"
 msgstr "56K modem"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:852
+#: ../src/gui/assistant.cpp:845
 msgid "ISDN"
 msgstr "ISDN"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:857
+#: ../src/gui/assistant.cpp:850
 msgid "DSL/Cable (128 kbit/s uplink)"
 msgstr "DSL/kabel (128 kbit/s opplasting)"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:862
+#: ../src/gui/assistant.cpp:855
 msgid "DSL/Cable (512 kbit/s uplink)"
 msgstr "DSL/kabel (512 kbit/s opplasting)"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:867
+#: ../src/gui/assistant.cpp:860
 msgid "LAN"
 msgstr "LAN"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:872
+#: ../src/gui/assistant.cpp:865
 msgid "Keep current settings"
 msgstr "Behold nåværende innstillinger"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:877
+#: ../src/gui/assistant.cpp:870
 msgid ""
 "The connection type will permit determining the best quality settings that "
 "Ekiga will use during calls. You can later change the settings individually "
@@ -2000,16 +2090,16 @@ msgstr ""
 "bruke under samtaler. Du kan senere endre innstillingene individuelt i "
 "brukervalgvinduet."
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:971 ../src/gui/main.cpp:3012
-#: ../src/gui/main.cpp:3016 ../src/gui/preferences.cpp:760
+#: ../src/gui/assistant.cpp:964 ../src/gui/main.cpp:3035
+#: ../src/gui/main.cpp:3039 ../src/gui/preferences.cpp:761
 msgid "Audio Devices"
 msgstr "Lydenheter"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:973
+#: ../src/gui/assistant.cpp:966
 msgid "Please choose the audio ringing device:"
 msgstr "Velg ringeenhet for lyd:"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:993
+#: ../src/gui/assistant.cpp:986
 msgid ""
 "The audio ringing device is the device that will be used to play the ringing "
 "sound on incoming calls."
@@ -2018,11 +2108,11 @@ msgstr ""
 "av ringelyden for innkommende samtaler."
 
 #. ---
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1004
+#: ../src/gui/assistant.cpp:997
 msgid "Please choose the audio output device:"
 msgstr "Velg enhet for avspilling av lyd:"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1024
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1017
 msgid ""
 "The audio output device is the device that will be used to play audio during "
 "calls."
@@ -2031,11 +2121,11 @@ msgstr ""
 "av lyd under samtaler."
 
 #. ---
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1035
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1028
 msgid "Please choose the audio input device:"
 msgstr "Velg enhet for opptak av lyd:"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1055
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1048
 msgid ""
 "The audio input device is the device that will be used to record your voice "
 "during calls."
@@ -2043,11 +2133,11 @@ msgstr ""
 "Inndataenhet for lyd er den enheten som lydhåndtereren vil bruke for å gjøre "
 "opptak av stemmen din under samtaler."
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1157
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1150
 msgid "Please choose your video input device:"
 msgstr "Velg enhet for opptak av video:"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1177
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1170
 msgid ""
 "The video input device is the device that will be used to capture video "
 "during calls."
@@ -2055,17 +2145,17 @@ msgstr ""
 "Inndataenhet for video er den enheten som vil bli brukt for å gjøre opptak "
 "av video under samtaler."
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1242 ../src/gui/assistant.cpp:1266
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1290 ../src/gui/preferences.cpp:805
-#: ../src/gui/preferences.cpp:830 ../src/gui/preferences.cpp:854
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1235 ../src/gui/assistant.cpp:1259
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1283 ../src/gui/preferences.cpp:806
+#: ../src/gui/preferences.cpp:831 ../src/gui/preferences.cpp:855
 msgid "No device found"
 msgstr "Ingen enhet funnet"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1321
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1314
 msgid "Configuration Complete"
 msgstr "Konfigurasjon fullført"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1323
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1316
 msgid ""
 "You have now finished the Ekiga configuration. All the settings can be "
 "changed in the Ekiga preferences. Enjoy!"
@@ -2073,35 +2163,35 @@ msgstr ""
 "Du har nå fullført konfigurasjon av Ekiga. Alle innstillinger kan endres i "
 "brukervalg for programmet."
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1330
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1323
 msgid "Configuration summary:"
 msgstr "Konfigurasjonssammendrag:"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1400
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1393
 msgid "Audio Ringing Device"
 msgstr "Ringeenhet for lyd"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1409
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1402
 msgid "Audio Output Device"
 msgstr "Ut-enhet for lyd"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1418
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1411
 msgid "Audio Input Device"
 msgstr "Inn-enhet for lyd"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1427
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1420
 msgid "Video Input Device"
 msgstr "Inn-enhet for video"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1440
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1433
 msgid "SIP URI"
 msgstr "SIP-URI"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1452
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1445
 msgid "Ekiga Call Out"
 msgstr "Ring ut med Ekiga"
 
-#: ../src/gui/assistant.cpp:1496
+#: ../src/gui/assistant.cpp:1489
 #, c-format
 msgid "Ekiga Configuration Assistant (%d of %d)"
 msgstr "Ekiga konfigurasjonsveiviser (%d av %d)"
@@ -2215,107 +2305,80 @@ msgstr "tuv"
 msgid "wxyz"
 msgstr "wxyz"
 
-#. Translators: Is displayed once an account "%s" is registered.
-#: ../src/gui/main.cpp:519
-#, c-format
-msgid "Registered %s"
-msgstr "Registrerte %s"
-
-#. Translators: Is displayed once an account "%s" is unregistered.
-#: ../src/gui/main.cpp:526
-#, c-format
-msgid "Unregistered %s"
-msgstr "Fjernet registrering for %s"
-
-#: ../src/gui/main.cpp:531
-#, c-format
-msgid "Could not unregister %s"
-msgstr "Kunne ikke fjerne registrering for %s"
-
-#: ../src/gui/main.cpp:535
-#, c-format
-msgid "Could not register %s"
-msgstr "Kunne ikke registrere %s"
-
-#: ../src/gui/main.cpp:605
+#: ../src/gui/main.cpp:591
 #, c-format
 msgid "A:%.1f/%.1f  V:%.1f/%.1f  FPS:%d/%d"
 msgstr "A:%.1f/%.1f  V:%.1f/%.1f  FPS:%d/%d"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:651
+#: ../src/gui/main.cpp:637
 #, c-format
 msgid "Connected with %s"
 msgstr "Koblet sammen med %s"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:692 ../src/gui/main.cpp:3512
+#: ../src/gui/main.cpp:678 ../src/gui/main.cpp:3538
 msgid "Standby"
 msgstr "PÃ¥ vent"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:753
+#: ../src/gui/main.cpp:739
 msgid "Call on hold"
 msgstr "Samtale på vent"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:764
+#: ../src/gui/main.cpp:750
 msgid "Call retrieved"
 msgstr "Samtale hentet inn"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:780
+#: ../src/gui/main.cpp:766
 #, c-format
 msgid "Missed call from %s"
 msgstr "Tapt anrop fra %s"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:917
+#: ../src/gui/main.cpp:903
 msgid "Error"
 msgstr "Feil"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:982
+#: ../src/gui/main.cpp:968
 msgid "Error while initializing video output"
 msgstr "Feil under initiering av utenhet for video"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:983
-msgid "No video will be displayed during this call->"
-msgstr "Bilde blir ikke vist i denne samtalen->"
+#: ../src/gui/main.cpp:969
+msgid "No video will be displayed on your machine during this call"
+msgstr "Bilde blir ikke vist på din maskin under denne samtalen"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:993
+#: ../src/gui/main.cpp:979
 msgid ""
 "There was an error opening or initializing the video output. Please verify "
 "that no other application is using the accelerated video output."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gui/main.cpp:995
+#: ../src/gui/main.cpp:981
 msgid ""
 "There was an error opening or initializing the video output. Please verify "
 "that you are using a color depth of 24 or 32 bits per pixel."
 msgstr ""
 
 #. Translators: This is a hotplug status
-#: ../src/gui/main.cpp:1108
+#: ../src/gui/main.cpp:1094
 #, c-format
 msgid "Added video input device %s"
 msgstr "La til inngang for video %s"
 
 #. Translators: This is a hotplug status
-#: ../src/gui/main.cpp:1120
+#: ../src/gui/main.cpp:1106
 #, c-format
 msgid "Removed video input device %s"
 msgstr "Fjernet inn-enhet for video %s"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1137
+#: ../src/gui/main.cpp:1123
 #, c-format
 msgid "Error while accessing video device %s"
 msgstr "Feil under åpning av videoenhet %s"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1140
-msgid ""
-"A moving logo will be transmitted during calls. Notice that you can always "
-"transmit a given image or the moving logo by choosing \"Picture\" as video "
-"plugin and \"Moving logo\" or \"Static picture\" as device."
-msgstr ""
-"En bevegelig logo vil bli overført under samtaler. Legg merke til at du "
-"alltid kan overføre et gitt bilde, eller den bevegelige logoen ved å velge "
-"«Picture» som videotillegg og «MovingLogo» eller «StaticPicture» som enhet."
+#: ../src/gui/main.cpp:1126
+#, fuzzy
+msgid "A moving logo will be transmitted during calls."
+msgstr "Bilde blir ikke vist i denne samtalen->"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1144
+#: ../src/gui/main.cpp:1130
 msgid ""
 "There was an error while opening the device. In case it is a pluggable "
 "device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it still is not "
@@ -2327,15 +2390,15 @@ msgstr ""
 "ikke, eller hvis enheten fremdeles ikke er tilgjengelig må du sjekke "
 "rettighetene og at den riktige driveren blir lastet."
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1148
+#: ../src/gui/main.cpp:1134
 msgid "Your video driver doesn't support the requested video format."
 msgstr "Din grafikkdriver støtter ikke forespurt videoformat."
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1152
+#: ../src/gui/main.cpp:1138
 msgid "Could not open the chosen channel."
 msgstr "Kunne ikke åpne valgt kanal."
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1156
+#: ../src/gui/main.cpp:1142
 msgid ""
 "Your driver doesn't seem to support any of the color formats supported by "
 "Ekiga.\n"
@@ -2346,42 +2409,42 @@ msgstr ""
 "Sjekk kjernedriverdokumentasjonen for å finne ut hvilken fargepalett som er "
 "støttet."
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1160
+#: ../src/gui/main.cpp:1146
 msgid "Error while setting the frame rate."
 msgstr "Feil ved setting av bildefrekvens."
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1164
+#: ../src/gui/main.cpp:1150
 msgid "Error while setting the frame size."
 msgstr "Feil ved setting av bildestørrelse."
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1169 ../src/gui/main.cpp:1271 ../src/gui/main.cpp:1386
+#: ../src/gui/main.cpp:1155 ../src/gui/main.cpp:1257 ../src/gui/main.cpp:1372
 msgid "Unknown error."
 msgstr "Ukjent feil."
 
 #. Translators: This is a hotplug status
-#: ../src/gui/main.cpp:1219
+#: ../src/gui/main.cpp:1205
 #, c-format
 msgid "Added audio input device %s"
 msgstr "La til inn-enhet for lyd %s"
 
 #. Translators: This is a hotplug status
-#: ../src/gui/main.cpp:1236
+#: ../src/gui/main.cpp:1222
 #, c-format
 msgid "Removed audio input device %s"
 msgstr "Fjernet inn-enhet for lyd %s"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1253
+#: ../src/gui/main.cpp:1239
 #, c-format
 msgid "Error while opening audio input device %s"
 msgstr "Feil under åpning av inndataenhet for lyd %s"
 
 #. Translators: This happens when there is an error with audio input:
 #. * Nothing ("silence") will be transmitted
-#: ../src/gui/main.cpp:1258
+#: ../src/gui/main.cpp:1244
 msgid "Only silence will be transmitted."
 msgstr "Kun stillhet vil bli overført."
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1262
+#: ../src/gui/main.cpp:1248
 msgid ""
 "Unable to open the selected audio device for recording. In case it is a "
 "pluggable device it may be sufficient to reconnect it. If not, or if it "
@@ -2393,7 +2456,7 @@ msgstr ""
 "fremdeles ikke er tilgjengelig må du sjekke innstillinger for lyd, eventuelt "
 "også rettigheter og om enheten er opptatt."
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1266
+#: ../src/gui/main.cpp:1252
 msgid ""
 "The selected audio device was successfully opened but it is impossible to "
 "read data from this device. In case it is a pluggable device it may be "
@@ -2405,26 +2468,26 @@ msgstr ""
 "hjelper å koble den til på nytt. Hvis den fremdeles ikke er tilgjengelig må "
 "du sjekke lydoppsettet."
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1333
+#: ../src/gui/main.cpp:1319
 #, c-format
 msgid "Added audio output device %s"
 msgstr "La til ut-enhet for lyd %s"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1349
+#: ../src/gui/main.cpp:1335
 #, c-format
 msgid "Removed audio output device %s"
 msgstr "Fjernet ut-enhet for lyd %s"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1370
+#: ../src/gui/main.cpp:1356
 #, c-format
 msgid "Error while opening audio output device %s"
 msgstr "Feil under åpning av utenhet for lyd %s"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1373
+#: ../src/gui/main.cpp:1359
 msgid "No incoming sound will be played."
 msgstr "Ingen innkommende lyd vil bli avspilt."
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1377
+#: ../src/gui/main.cpp:1363
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Unable to open the selected audio device for playing. In case it is a "
@@ -2435,7 +2498,7 @@ msgstr ""
 "Umulig å bruke den valgte lydenheten (%s) til avspilling. Sjekk "
 "lydoppsettet, rettighetene og at enheten ikke er opptatt."
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1381
+#: ../src/gui/main.cpp:1367
 #, fuzzy
 msgid ""
 "The selected audio device was successfully opened but it is impossible to "
@@ -2446,338 +2509,340 @@ msgstr ""
 "Den valgte lydenheten (%s) ble åpnet skikkelig, men det er umulig å skrive "
 "data til den. Sjekk lydoppsettet."
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1569
+#: ../src/gui/main.cpp:1570
 msgid "Video Settings"
 msgstr "Videoinnstillinger"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1596
+#: ../src/gui/main.cpp:1597
 msgid "Adjust brightness"
 msgstr "Juster lysstyrke"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1617
+#: ../src/gui/main.cpp:1618
 msgid "Adjust whiteness"
 msgstr "Juster hvitfarge"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1638
+#: ../src/gui/main.cpp:1639
 msgid "Adjust color"
 msgstr "Juster farge"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1659
+#: ../src/gui/main.cpp:1660
 msgid "Adjust contrast"
 msgstr "Juster kontrast"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:1705
+#: ../src/gui/main.cpp:1706
 msgid "Audio Settings"
 msgstr "Lydinnstillinger"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:2316
+#: ../src/gui/main.cpp:2339
 msgid "_Retrieve Call"
 msgstr "_Hent anrop"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:2329
+#: ../src/gui/main.cpp:2352
 msgid "_Hold Call"
 msgstr "_Stopp anrop"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:2361 ../src/gui/main.cpp:3149
+#: ../src/gui/main.cpp:2384 ../src/gui/main.cpp:3172
 msgid "Suspend _Audio"
 msgstr "Pause _lyd"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:2363 ../src/gui/main.cpp:3154
+#: ../src/gui/main.cpp:2386 ../src/gui/main.cpp:3177
 msgid "Suspend _Video"
 msgstr "Stopp _bilde"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:2365
+#: ../src/gui/main.cpp:2388
 msgid "Resume _Audio"
 msgstr "Gjenoppta _lyd"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:2367
+#: ../src/gui/main.cpp:2390
 msgid "Resume _Video"
 msgstr "Gjenoppta _bilde"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:2650 ../src/gui/main.cpp:2802
+#: ../src/gui/main.cpp:2673 ../src/gui/main.cpp:2825
 msgid "Reject"
 msgstr "Avvis"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:2652 ../src/gui/main.cpp:2801
+#: ../src/gui/main.cpp:2675 ../src/gui/main.cpp:2824
 msgid "Accept"
 msgstr "Godta"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:2658 ../src/gui/main.cpp:2789
+#: ../src/gui/main.cpp:2681 ../src/gui/main.cpp:2812
 msgid "Incoming call from"
 msgstr "Innkommende anrop fra"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:2676 ../src/gui/main.cpp:2792
+#: ../src/gui/main.cpp:2699 ../src/gui/main.cpp:2815
 msgid "Remote URI:"
 msgstr "Ekstern URI:"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:2688 ../src/gui/main.cpp:2794
+#: ../src/gui/main.cpp:2711 ../src/gui/main.cpp:2817
 msgid "Remote Application:"
 msgstr "Eksternt program:"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:2709
+#: ../src/gui/main.cpp:2724 ../src/gui/main.cpp:2819
+msgid "Account ID:"
+msgstr "Konto-ID:"
+
+#: ../src/gui/main.cpp:2732
 #, c-format
 msgid "Call from %s"
 msgstr "Samtale fra %s"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:2915
+#: ../src/gui/main.cpp:2938
 #, c-format
 msgid "Call Duration: %s\n"
 msgstr "Samtalevarighet: %s\n"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:2946
+#: ../src/gui/main.cpp:2969
 msgid "Transfer call to:"
 msgstr "Overfør anrop til:"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:2998
+#: ../src/gui/main.cpp:3021
 msgid "No"
 msgstr "Nei"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3000
+#: ../src/gui/main.cpp:3023
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3011
+#: ../src/gui/main.cpp:3034
 msgid "Detected new audio input device:"
 msgstr "Fant ny enhet for opptak av lyd:"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3015
+#: ../src/gui/main.cpp:3038
 msgid "Detected new audio output device:"
 msgstr "Fant ny enhet for avspilling av lyd:"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3019
+#: ../src/gui/main.cpp:3042
 msgid "Detected new video input device:"
 msgstr "Fant ny enhet for opptak av video:"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3020 ../src/gui/preferences.cpp:921
+#: ../src/gui/main.cpp:3043 ../src/gui/preferences.cpp:922
 msgid "Video Devices"
 msgstr "Videoenheter"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3038
+#: ../src/gui/main.cpp:3061
 msgid "Do you want to use it as default device?"
 msgstr "Vil du bruke den som forvalgt enhet?"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3106
+#: ../src/gui/main.cpp:3129
 msgid "_Chat"
 msgstr "_Prat"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3108
+#: ../src/gui/main.cpp:3131
 msgid "Ca_ll"
 msgstr "R_ing"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3108
+#: ../src/gui/main.cpp:3131
 msgid "Place a new call"
 msgstr "Start en ny samtale"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3111
+#: ../src/gui/main.cpp:3134
 msgid "_Hang up"
 msgstr "_Legg på"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3112
+#: ../src/gui/main.cpp:3135
 msgid "Terminate the current call"
 msgstr "Avslutt denne samtalen"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3118
+#: ../src/gui/main.cpp:3141
 msgid "A_dd Contact"
 msgstr "_Legg til kontakt"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3118
+#: ../src/gui/main.cpp:3141
 msgid "Add a contact to the roster"
 msgstr "Legg til kontakt i lokal adresseliste"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3123
+#: ../src/gui/main.cpp:3146
 msgid "Find contacts"
 msgstr "Finn kontakter"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3130
-msgid "_Contact"
-msgstr "_Kontakt"
+#: ../src/gui/main.cpp:3153
+msgid "Co_ntact"
+msgstr "Ko_ntakt"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3131
+#: ../src/gui/main.cpp:3154
 msgid "Act on selected contact"
 msgstr "Utfør handling på valgt kontakt"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3137
+#: ../src/gui/main.cpp:3160
 msgid "H_old Call"
 msgstr "Sett sa_mtale på vent"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3137 ../src/gui/main.cpp:3606
+#: ../src/gui/main.cpp:3160 ../src/gui/main.cpp:3632
 msgid "Hold the current call"
 msgstr "Stopp aktiv samtale"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3141
+#: ../src/gui/main.cpp:3164
 msgid "_Transfer Call"
 msgstr "_Overfør samtale"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3142
+#: ../src/gui/main.cpp:3165
 msgid "Transfer the current call"
 msgstr "Overfør denne samtalen"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3150
+#: ../src/gui/main.cpp:3173
 msgid "Suspend or resume the audio transmission"
 msgstr "Slå av eller på lydoverføringen"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3155
+#: ../src/gui/main.cpp:3178
 msgid "Suspend or resume the video transmission"
 msgstr "Slå av eller på videooverføringen"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3162
+#: ../src/gui/main.cpp:3185
 msgid "Close the Ekiga window"
 msgstr "Lukk Ekiga-vinduet"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3169 ../src/gui/statusicon.cpp:406
+#: ../src/gui/main.cpp:3192 ../src/gui/statusicon.cpp:414
 msgid "Quit"
 msgstr "Avslutt"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3175
+#: ../src/gui/main.cpp:3198
 msgid "_Configuration Assistant"
 msgstr "_Konfigurasjonsveiviser"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3176
+#: ../src/gui/main.cpp:3199
 msgid "Run the configuration assistant"
 msgstr "Kjør konfigurasjonsveiviseren"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3184
+#: ../src/gui/main.cpp:3207
 msgid "Edit your accounts"
 msgstr "Rediger din konto"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3190
+#: ../src/gui/main.cpp:3213
 msgid "Change your preferences"
 msgstr "Endre dine brukervalg"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3195
+#: ../src/gui/main.cpp:3218
 msgid "_View"
 msgstr "_Vis"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3197
+#: ../src/gui/main.cpp:3220
 msgid "Con_tacts"
 msgstr "Kon_takter"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3197
+#: ../src/gui/main.cpp:3220
 msgid "View the contacts list"
 msgstr "Vis kontaktlisten"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3202
+#: ../src/gui/main.cpp:3225
 msgid "_Dialpad"
 msgstr "_Nummertastatur"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3202
+#: ../src/gui/main.cpp:3225
 msgid "View the dialpad"
 msgstr "Vis nummertastatur"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3207
+#: ../src/gui/main.cpp:3230
 msgid "_Call History"
 msgstr "_Samtalelogg"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3207
+#: ../src/gui/main.cpp:3230
 msgid "View the call history"
 msgstr "Vis samtalehistorikken"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3215
+#: ../src/gui/main.cpp:3238
 msgid "_Show Call Panel"
 msgstr "Vi_s samtalepanel"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3223
+#: ../src/gui/main.cpp:3246
 msgid "_Local Video"
 msgstr "_Lokal video"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3224
+#: ../src/gui/main.cpp:3247
 msgid "Local video image"
 msgstr "Lokalt videobilde"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3229
+#: ../src/gui/main.cpp:3252
 msgid "_Remote Video"
 msgstr "Ekste_rn video"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3230
+#: ../src/gui/main.cpp:3253
 msgid "Remote video image"
 msgstr "Eksternt videobilde"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3235
+#: ../src/gui/main.cpp:3258
 msgid "_Picture-in-Picture"
 msgstr "_Bilde i bilde"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3236 ../src/gui/main.cpp:3242
+#: ../src/gui/main.cpp:3259 ../src/gui/main.cpp:3265
 msgid "Both video images"
 msgstr "Begge videobildene"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3241
+#: ../src/gui/main.cpp:3264
 msgid "Picture-in-Picture in Separate _Window"
 msgstr "Bilde i bilde i et eget _vindu"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3249
+#: ../src/gui/main.cpp:3272
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Zoom inn"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3253
+#: ../src/gui/main.cpp:3276
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Zoom ut"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3257
+#: ../src/gui/main.cpp:3280
 msgid "Normal size"
 msgstr "Normal størrelse"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3261
+#: ../src/gui/main.cpp:3284
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Fullskjerm"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3261
+#: ../src/gui/main.cpp:3284
 msgid "Switch to fullscreen"
 msgstr "Bytt til fullskjerm"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3269 ../src/gui/statusicon.cpp:394
+#: ../src/gui/main.cpp:3292 ../src/gui/statusicon.cpp:402
 msgid "Get help by reading the Ekiga manual"
 msgstr "Få hjelp ved å lese hjelp for Ekiga"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3274 ../src/gui/statusicon.cpp:399
+#: ../src/gui/main.cpp:3297 ../src/gui/statusicon.cpp:407
 msgid "View information about Ekiga"
 msgstr "Vis informasjon om Ekiga"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3348
-#, fuzzy
+#: ../src/gui/main.cpp:3371
 msgid ""
 "Enter a URI on the left, and click this button to place a call or to hangup"
-msgstr ""
-"Oppgi en URI til venstre og klikk på denne knappen for å starte en samtale"
+msgstr "Oppgi en URI til venstre og klikk på denne knappen for å starte eller avslutte en samtale"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3399
+#: ../src/gui/main.cpp:3422
 msgid "Contacts"
 msgstr "Kontakter"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3422
+#: ../src/gui/main.cpp:3445
 msgid "Dialpad"
 msgstr "Nummertastatur"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3441
+#: ../src/gui/main.cpp:3467
 msgid "Call history"
 msgstr "Samtalelogg"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3544
+#: ../src/gui/main.cpp:3570
 msgid "Change the volume of your soundcard"
 msgstr "Endre volumet på lydkortet"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3564
+#: ../src/gui/main.cpp:3590
 msgid "Change the color settings of your video device"
 msgstr "Endre fargeinnstillingene for grafikkenheten"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:3675
+#: ../src/gui/main.cpp:3658
 msgid "Ekiga"
 msgstr "Ekiga"
 
-#. Translators:
-#. * TX is a common abbreviation for "transmit"
-#: ../src/gui/main.cpp:4282
+#. Translators: TX is a common abbreviation for "transmit". As it
+#. * is shown in a tooltip, there is no space constraint
+#: ../src/gui/main.cpp:4262
 #, c-format
 msgid "TX: %dx%d "
 msgstr "TX: %dx%d "
 
-#. Translators:
-#. * RX is a common abbreviation for "receive"
-#: ../src/gui/main.cpp:4287
+#. Translators: RX is a common abbreviation for "receive". As it
+#. * is shown in a tooltip, there is no space constraint
+#: ../src/gui/main.cpp:4267
 #, c-format
 msgid "RX: %dx%d "
 msgstr "RX: %dx%d "
 
-#: ../src/gui/main.cpp:4289
+#: ../src/gui/main.cpp:4269
 #, c-format
 msgid ""
 "Lost packets: %.1f %%\n"
@@ -2790,24 +2855,24 @@ msgstr ""
 "Pakker i feil rekkefølge: %.1f %%\n"
 "Jitterbuffer: %d ms%s%s%s"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:4406
+#: ../src/gui/main.cpp:4386
 msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 5)"
 msgstr "Skriver feilsøkingsmeldinger til konsollet (nivå fra 1 til 5)"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:4411
+#: ../src/gui/main.cpp:4391
 msgid "Prints user plane debug messages in the console (level between 1 and 4)"
 msgstr ""
 "Skriver brukernivå feilsøkingsmeldinger til konsollet (nivå fra 1 til 4)"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:4416
+#: ../src/gui/main.cpp:4396
 msgid "Makes Ekiga call the given URI"
 msgstr "Får Ekiga til å anrope gitt URI"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:4525
+#: ../src/gui/main.cpp:4508
 msgid "No usable audio plugin detected"
 msgstr "Ingen brukbart lydtillegg funnet"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:4526
+#: ../src/gui/main.cpp:4509
 msgid ""
 "Ekiga didn't find any usable audio plugin. Make sure that your installation "
 "is correct."
@@ -2815,11 +2880,11 @@ msgstr ""
 "Ekiga kunne ikke finne noe brukbart lydtillegg. Sjekk at installasjonen er "
 "korrekt."
 
-#: ../src/gui/main.cpp:4529
+#: ../src/gui/main.cpp:4512
 msgid "No usable audio codecs detected"
 msgstr "Ingen brukbare kodeker funnet"
 
-#: ../src/gui/main.cpp:4530
+#: ../src/gui/main.cpp:4513
 msgid ""
 "Ekiga didn't find any usable audio codec. Make sure that your installation "
 "is correct."
@@ -2864,8 +2929,8 @@ msgid "Network Settings"
 msgstr "Nettverksinnstillinger"
 
 #: ../src/gui/preferences.cpp:492
-msgid "Disable network _detection"
-msgstr "Slå av _deteksjon av nettverk"
+msgid "Enable network _detection"
+msgstr "Slå på _gjenkjenning av nettverk"
 
 #: ../src/gui/preferences.cpp:503
 msgid "Call Forwarding"
@@ -2909,7 +2974,7 @@ msgstr ""
 "protokollinnstillingene dersom du allerede har en samtale, eller hvis du "
 "ikke vil forstyrres"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:513 ../src/gui/preferences.cpp:1361
+#: ../src/gui/preferences.cpp:513 ../src/gui/preferences.cpp:1362
 msgid "Call Options"
 msgstr "Alternativer for samtale"
 
@@ -2920,68 +2985,76 @@ msgstr ""
 "Tidsavbrudd for å avvise eller videresende ubesvarte innkommende anrop (i "
 "sekunder):"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:548
+#: ../src/gui/preferences.cpp:517
+msgid "_Automatically answer incoming calls"
+msgstr "Besvar innkommende samtaler _automatisk"
+
+#: ../src/gui/preferences.cpp:549
 msgid "Ekiga Sound Events"
 msgstr "Lydhendelser for Ekiga"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:598
+#: ../src/gui/preferences.cpp:587
+msgid "A"
+msgstr "L"
+
+#: ../src/gui/preferences.cpp:599
 msgid "Event"
 msgstr "Hendelse"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:610
+#: ../src/gui/preferences.cpp:611
 msgid "Choose a sound"
 msgstr "Velg en lyd"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:615
+#: ../src/gui/preferences.cpp:616
 msgid "Wavefiles"
 msgstr "Lydfiler"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:624 ../src/gui/preferences.cpp:643
+#: ../src/gui/preferences.cpp:625 ../src/gui/preferences.cpp:644
 msgid "Play"
 msgstr "Spill av"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:664
+#: ../src/gui/preferences.cpp:665
 msgid "String"
 msgstr "Streng"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:665
+#: ../src/gui/preferences.cpp:666
 msgid "Tone"
 msgstr "Tone"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:666 ../src/gui/preferences.cpp:715
+#: ../src/gui/preferences.cpp:667 ../src/gui/preferences.cpp:716
 msgid "RFC2833"
 msgstr "RFC2833"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:667
+#: ../src/gui/preferences.cpp:668
 msgid "Q.931"
 msgstr "Q.931"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:673 ../src/gui/preferences.cpp:725
+#: ../src/gui/preferences.cpp:674 ../src/gui/preferences.cpp:726
 msgid "Misc Settings"
 msgstr "Forskjellige innstillinger"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:676 ../src/gui/preferences.cpp:730
+#: ../src/gui/preferences.cpp:677 ../src/gui/preferences.cpp:731
 msgid "Forward _URI:"
 msgstr "Videresend _URI:"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:685
+#: ../src/gui/preferences.cpp:686
 msgid "Advanced Settings"
 msgstr "Avanserte innstillinger"
 
 #. The toggles
-#: ../src/gui/preferences.cpp:688
+#: ../src/gui/preferences.cpp:689
 msgid "Enable H.245 _tunneling"
 msgstr "Aktiver H.245-tunnellering"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:690
+#: ../src/gui/preferences.cpp:691
 msgid "Enable _early H.245"
 msgstr "Aktiver _tidlig H.245"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:692
+#: ../src/gui/preferences.cpp:693
 msgid "Enable fast _start procedure"
 msgstr "Aktiver rask _start"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:692
+#: ../src/gui/preferences.cpp:693
 msgid ""
 "Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
 "to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
@@ -2993,125 +3066,125 @@ msgstr ""
 "av Netmeeting og kan, sammen med H.245-tunnellering krasje en del versjoner "
 "av Netmeeting."
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:698 ../src/gui/preferences.cpp:738
+#: ../src/gui/preferences.cpp:699 ../src/gui/preferences.cpp:739
 msgid "DTMF Mode"
 msgstr "DTMF-modus"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:700 ../src/gui/preferences.cpp:740
+#: ../src/gui/preferences.cpp:701 ../src/gui/preferences.cpp:741
 msgid "_Send DTMF as:"
 msgstr "_Send DTMF som:"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:700 ../src/gui/preferences.cpp:740
+#: ../src/gui/preferences.cpp:701 ../src/gui/preferences.cpp:741
 msgid "This allows you to set the mode for DTMFs sending."
 msgstr "Dette tillater bruk av modus for DTMF-sending."
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:716
+#: ../src/gui/preferences.cpp:717
 msgid "INFO"
 msgstr "INFORMASJON"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:727
+#: ../src/gui/preferences.cpp:728
 msgid "_Outbound Proxy:"
 msgstr "_Utgående proxy:"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:768
+#: ../src/gui/preferences.cpp:769
 msgid "Ringing Device"
 msgstr "Ringeenhet"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:768
+#: ../src/gui/preferences.cpp:769
 msgid "Select the ringing audio device to use"
 msgstr "Velg lydenhet som skal brukes for ringing"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:770
+#: ../src/gui/preferences.cpp:771
 msgid "Output device:"
 msgstr "Enhet for avspilling:"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:777 ../src/gui/preferences.cpp:928
+#: ../src/gui/preferences.cpp:778 ../src/gui/preferences.cpp:929
 msgid "Input device:"
 msgstr "Enhet for opptak:"
 
 #. That button will refresh the device list
-#: ../src/gui/preferences.cpp:782 ../src/gui/preferences.cpp:939
+#: ../src/gui/preferences.cpp:783 ../src/gui/preferences.cpp:940
 msgid "_Detect devices"
 msgstr "_Gjenkjenn enheter"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:782 ../src/gui/preferences.cpp:939
+#: ../src/gui/preferences.cpp:783 ../src/gui/preferences.cpp:940
 msgid "Click here to refresh the device list."
 msgstr "Klikk her for å oppdatere listen med enheter."
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:906
+#: ../src/gui/preferences.cpp:907
 msgid "PAL (Europe)"
 msgstr "PAL (Europa)"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:907
+#: ../src/gui/preferences.cpp:908
 msgid "NTSC (America)"
 msgstr "NTSC (USA)"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:908
+#: ../src/gui/preferences.cpp:909
 msgid "SECAM (France)"
 msgstr "SECAM (Frankrike)"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:909
+#: ../src/gui/preferences.cpp:910
 msgid "Auto"
 msgstr "Auto"
 
 #. Video Channel
-#: ../src/gui/preferences.cpp:932
+#: ../src/gui/preferences.cpp:933
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanal:"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:934
+#: ../src/gui/preferences.cpp:935
 msgid "Size:"
 msgstr "Størrelse:"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:934
+#: ../src/gui/preferences.cpp:935
 msgid "Select the transmitted video size"
 msgstr "Velg størrelse på oversendt video"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:936
+#: ../src/gui/preferences.cpp:937
 msgid "Format:"
 msgstr "Format:"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:963 ../src/gui/preferences.cpp:1002
-#: ../src/gui/preferences.cpp:1386 ../src/gui/preferences.cpp:1396
+#: ../src/gui/preferences.cpp:964 ../src/gui/preferences.cpp:1003
+#: ../src/gui/preferences.cpp:1387 ../src/gui/preferences.cpp:1397
 msgid "Codecs"
 msgstr "Komprimeringer"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:976 ../src/gui/preferences.cpp:1015
+#: ../src/gui/preferences.cpp:977 ../src/gui/preferences.cpp:1016
 msgid "Settings"
 msgstr "Innstillinger"
 
 #. Translators: the full sentence is Automatically adjust jitter buffer
 #. between X and Y ms
-#: ../src/gui/preferences.cpp:980
+#: ../src/gui/preferences.cpp:981
 msgid "Enable silence _detection"
 msgstr "Aktiver _deteksjon av stillhet"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:980
+#: ../src/gui/preferences.cpp:981
 msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it."
 msgstr "Bruk stillhetsdetektering med kodeker som støtter dette."
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:982
+#: ../src/gui/preferences.cpp:983
 msgid "Enable echo can_celation"
 msgstr "Aktiver fjerning a_v ekko"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:982
+#: ../src/gui/preferences.cpp:983
 msgid "If enabled, use echo cancelation."
 msgstr "Buk kansellering av ekko hvis aktiv."
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:984
+#: ../src/gui/preferences.cpp:985
 msgid "Maximum _jitter buffer (in ms):"
 msgstr "Maksimal _jitter-buffer (i ms):"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:984
+#: ../src/gui/preferences.cpp:985
 msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
 msgstr "Høyeste jitter-bufferstørrelse ved lydmottak (i ms)."
 
 #. Translators: the full sentence is Keep a minimum video quality of X %
-#: ../src/gui/preferences.cpp:1018
+#: ../src/gui/preferences.cpp:1019
 msgid "Picture Quality"
 msgstr "Bildekvalitet"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:1018
+#: ../src/gui/preferences.cpp:1019
 msgid ""
 "Choose if you want to guarantee a minimum image quality (possibly leading to "
 "dropped frames in order not to surpass the bitrate limit) or if you prefer "
@@ -3121,11 +3194,11 @@ msgstr ""
 "droppes for ikke å overstige båndbreddegrensen) eller om du vil beholde "
 "bilderaten."
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:1020
+#: ../src/gui/preferences.cpp:1021
 msgid "Maximum video _bitrate (in kbits/s):"
 msgstr "Maksimal video_båndbredde (i kbit/s):"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:1020
+#: ../src/gui/preferences.cpp:1021
 msgid ""
 "The maximum video bitrate in kbits/s. The video quality and the effective "
 "frame rate will be dynamically adjusted to keep the bitrate at the given "
@@ -3135,51 +3208,51 @@ msgstr ""
 "rammer per sekund vil bli justert dynamisk under samtaler for å beholde "
 "denne verdien."
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:1333
+#: ../src/gui/preferences.cpp:1334
 msgid "Ekiga Preferences"
 msgstr "Brukervalg for Ekiga"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:1351
+#: ../src/gui/preferences.cpp:1352
 msgid "General"
 msgstr "Generelt"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:1352
+#: ../src/gui/preferences.cpp:1353
 msgid "Personal Data"
 msgstr "Personlige data"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:1357
+#: ../src/gui/preferences.cpp:1358
 msgid "General Settings"
 msgstr "Generelle innstillinger"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:1366
+#: ../src/gui/preferences.cpp:1367
 msgid "Sound Events"
 msgstr "Lydhendelser"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:1370
+#: ../src/gui/preferences.cpp:1371
 msgid "Protocols"
 msgstr "Protokoller"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:1372
+#: ../src/gui/preferences.cpp:1373
 msgid "SIP Settings"
 msgstr "Innstillinger for SIP"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:1377
+#: ../src/gui/preferences.cpp:1378
 msgid "H.323 Settings"
 msgstr "Innstillinger for H.323"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:1381
+#: ../src/gui/preferences.cpp:1382
 msgid "Audio"
 msgstr "Lyd"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:1382 ../src/gui/preferences.cpp:1392
+#: ../src/gui/preferences.cpp:1383 ../src/gui/preferences.cpp:1393
 msgid "Devices"
 msgstr "Enheter"
 
-#: ../src/gui/preferences.cpp:1391
+#: ../src/gui/preferences.cpp:1392
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: ../src/gui/statusicon.cpp:305
+#: ../src/gui/statusicon.cpp:306
 #, c-format
 msgid "You have %d message"
 msgid_plural "You have %d messages"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]