[cheese] Updated Norwegian bokmål translation.commit 2717079f74117df5218ddf03a405428c55b95cf7
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Wed Jun 10 09:55:28 2009 +0200

    Updated Norwegian bokmål translation.
---
 po/nb.po |  226 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 140 insertions(+), 86 deletions(-)

diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index dcb9077..00acd1c 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Norwegian bokmål translation of cheese
 # This file is distributed under the same license as the cheese package.
-# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 2005-2008.
+# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 2005-2009.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cheese 0.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-10-06 18:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-21 16:58+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-10 09:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-10 09:55+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norsk bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
 msgid "Cheese Webcam Booth"
 msgstr "Cheese webkamera"
 
-#: ../data/cheese.desktop.in.in.h:2 ../src/cheese-window.c:1012
+#: ../data/cheese.desktop.in.in.h:2 ../src/cheese-window.c:1031
 msgid "Take photos and videos with your webcam, with fun graphical effects"
 msgstr "Ta bilder og ta opp video fra ditt webkamera med morsomme effekter"
 
@@ -36,6 +36,22 @@ msgstr ""
 "«edge», «dice» og «warp»"
 
 #: ../data/cheese.schemas.in.h:4
+msgid "Adjusts brightness level of the picture coming from the webcam"
+msgstr "Justerer nivå på lysstyrke for bilde fra kamera"
+
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:5
+msgid "Adjusts contrast level of the picture coming from the webcam"
+msgstr "Justerer nivå på kontrast på bilde fra kamera"
+
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:6
+msgid "Adjusts hue level of the picture coming from the webcam"
+msgstr "Justerer nivå på glød på bilde fra kamera"
+
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:7
+msgid "Adjusts saturation level of the picture coming from the webcam"
+msgstr "Justerer metningsnivå for bilde fra kamera"
+
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:8
 msgid ""
 "Defines the path where the photos are stored, if empty \"XDG_PHOTO/Webcam\" "
 "will be used."
@@ -43,7 +59,7 @@ msgstr ""
 "Definerer stien til stedet bildene lagres. Hvis denne er tom vil «XDG_PHOTO/"
 "Webcam» brukes."
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:5
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:9
 msgid ""
 "Defines the path where the videos are stored, if empty \"XDG_VIDEO/Webcam\" "
 "will be used."
@@ -51,11 +67,11 @@ msgstr ""
 "Definerer stien til stedet hvor videoer er lagret. Hvis den er tom vil "
 "«XDG_VIDEO/Webcam» brukes."
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:6
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:10
 msgid "Height resolution"
 msgstr "Høydeoppløsning"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:7
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:11
 msgid ""
 "If set to true, then Cheese will have a feature allowing you to delete a "
 "file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
@@ -64,51 +80,67 @@ msgstr ""
 "Hvis denne settes til true vil Cheese la deg slette en fil med en gang og "
 "der den er i stedet for å flytte den til papirkurven. Brukes med varsomhet."
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:8
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:12
 msgid "Photo Path"
 msgstr "Sti til bilde"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:9
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:13
+msgid "Picture brightness"
+msgstr "Lysstyrke for bilde"
+
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:14
+msgid "Picture contrast"
+msgstr "Kontrast for bilde"
+
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:15
+msgid "Picture hue"
+msgstr "Glød for bilde"
+
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:16
+msgid "Picture saturation"
+msgstr "Metning for bilde"
+
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:17
 msgid "Selected Effects"
 msgstr "Valgte effekter"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:10
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:18
 msgid "Set to True to show countdown when taking a photo"
 msgstr "Sett til «true» desom nedtelling skal brukes når et bilde tas"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:11
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:19
 msgid "The device which points to the webcam (e.g. /dev/video0)"
 msgstr "Enheten som peker til webkameraet (f.eks /dev/video0)"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:12
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:20
 msgid "The height resolution of the image captured from the camera"
 msgstr "Høydeoppløsning for bildet som hentes fra kameraet"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:13
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:21
 msgid "The width resolution of the image captured from the camera"
 msgstr "Breddeoppløsning for bildet som hentes fra kameraet"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:14
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:22
 msgid "Use a countdown"
 msgstr "Bruk nedtelling"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:15
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:23
 msgid "Video Path"
 msgstr "Sti til video"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:16
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:24
 msgid "Webcam device string indicator"
 msgstr "Enhetsstreng for webkamera"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:17
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:25
 msgid "Whether to enable immediate deletion"
 msgstr "Om filen skal slettes med en gang"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:18
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:26
 msgid "Width resolution"
 msgstr "Breddeoppløsning"
 
-#: ../data/cheese.ui.h:1 ../src/cheese.c:177
+#: ../data/cheese.ui.h:1 ../src/cheese.c:176
 msgid "Cheese"
 msgstr "Cheese"
 
@@ -124,8 +156,8 @@ msgstr "Bytt til videomodus"
 msgid "Switch to the Effects Selector"
 msgstr "Bytt til effektvalg"
 
-#: ../data/cheese.ui.h:5 ../src/cheese-window.c:1136
-#: ../src/cheese-window.c:1375
+#: ../data/cheese.ui.h:5 ../src/cheese-window.c:1155
+#: ../src/cheese-window.c:1397
 msgid "_Effects"
 msgstr "_Effekter"
 
@@ -133,30 +165,54 @@ msgstr "_Effekter"
 msgid "_Leave Fullscreen"
 msgstr "For_lat fullskjerm"
 
-#: ../data/cheese.ui.h:7 ../src/cheese-window.c:1387
+#: ../data/cheese.ui.h:7 ../src/cheese-window.c:1409
 msgid "_Photo"
 msgstr "_Bilde"
 
-#: ../data/cheese.ui.h:8 ../src/cheese-window.c:1439
+#: ../data/cheese.ui.h:8 ../src/cheese-window.c:1461
 msgid "_Take a Photo"
 msgstr "_Ta et bilde"
 
-#: ../data/cheese.ui.h:9 ../src/cheese-window.c:1388
+#: ../data/cheese.ui.h:9 ../src/cheese-window.c:1410
 msgid "_Video"
 msgstr "_Video"
 
 #: ../data/cheese-prefs.ui.h:1
-msgid "<b>Camera</b>"
-msgstr "<b>Kamera</b>"
+msgid "<b>Image properties</b>"
+msgstr "<b>Egenskaper for bilde</b>"
 
 #: ../data/cheese-prefs.ui.h:2
-msgid "<b>Resolution</b>"
-msgstr "<b>Oppløsning</b>"
+msgid "<b>Webcam</b>"
+msgstr "<b>Kamera</b>"
+
+#: ../data/cheese-prefs.ui.h:3
+msgid "Brightness"
+msgstr "Lysstyrke"
+
+#: ../data/cheese-prefs.ui.h:4
+msgid "Contrast"
+msgstr "Kontrast"
 
-#: ../data/cheese-prefs.ui.h:3 ../src/cheese-window.c:1379
+#: ../data/cheese-prefs.ui.h:5
+msgid "Device"
+msgstr "Enhet"
+
+#: ../data/cheese-prefs.ui.h:6
+msgid "Hue"
+msgstr "Glød"
+
+#: ../data/cheese-prefs.ui.h:7 ../src/cheese-window.c:1401
 msgid "Preferences"
 msgstr "Brukervalg"
 
+#: ../data/cheese-prefs.ui.h:8
+msgid "Resolution"
+msgstr "Oppløsning"
+
+#: ../data/cheese-prefs.ui.h:9 ../src/cheese-effect-chooser.c:66
+msgid "Saturation"
+msgstr "Metning"
+
 #: ../src/cheese-effect-chooser.c:60
 msgid "No Effect"
 msgstr "Ingen effekt"
@@ -169,10 +225,6 @@ msgstr "Mauve"
 msgid "Noir/Blanc"
 msgstr "Noir/Blanc"
 
-#: ../src/cheese-effect-chooser.c:66
-msgid "Saturation"
-msgstr "Metning"
-
 #: ../src/cheese-effect-chooser.c:68
 msgid "Hulk"
 msgstr "Hulk"
@@ -229,23 +281,23 @@ msgstr "Vennligst se hjelp for mer informasjon."
 msgid "Help"
 msgstr "Hjelp"
 
-#: ../src/cheese-webcam.c:1546
+#: ../src/cheese-webcam.c:1615
 msgid "One or more needed gstreamer elements are missing: "
 msgstr "Ett eller flere nødvendige gstreamer-elementer mangler: "
 
-#: ../src/cheese-window.c:77
+#: ../src/cheese-window.c:80
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Hopp over"
 
-#: ../src/cheese-window.c:78
+#: ../src/cheese-window.c:81
 msgid "S_kip All"
 msgstr "H_opp over alle"
 
-#: ../src/cheese-window.c:79
+#: ../src/cheese-window.c:82
 msgid "Delete _All"
 msgstr "Slett _alle"
 
-#: ../src/cheese-window.c:201
+#: ../src/cheese-window.c:207
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to open browser to show:\n"
@@ -254,7 +306,7 @@ msgstr ""
 "Klarte ikke å åpne leser for å vise:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/cheese-window.c:225
+#: ../src/cheese-window.c:232
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to open email client to send message to:\n"
@@ -263,34 +315,36 @@ msgstr ""
 "Klarte ikke å åpne e-postprogram for å sende melding til:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/cheese-window.c:465
+#: ../src/cheese-window.c:481
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to launch program to show:\n"
+"%s\n"
 "%s"
 msgstr ""
 "Klarte ikke å starte program for å vise:\n"
+"%s\n"
 "%s"
 
-#: ../src/cheese-window.c:484
+#: ../src/cheese-window.c:502
 msgid "Save File"
 msgstr "Lagre fil"
 
-#: ../src/cheese-window.c:522
+#: ../src/cheese-window.c:540
 #, c-format
 msgid "Could not save %s"
 msgstr "Kunne ikke lagre %s"
 
-#: ../src/cheese-window.c:545
+#: ../src/cheese-window.c:563
 msgid "Error while deleting"
 msgstr "Feil under sletting"
 
-#: ../src/cheese-window.c:546
+#: ../src/cheese-window.c:564
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" cannot be deleted. Details: %s"
 msgstr "Filen «%s» kan ikke slettes. Detaljer: %s"
 
-#: ../src/cheese-window.c:573
+#: ../src/cheese-window.c:591
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
 msgid_plural ""
@@ -298,56 +352,56 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "Er du sikker på at du vil slette %'d valgte oppføring permanent?"
 msgstr[1] "Er du sikker på at du vil slette %'d valgte oppføringer permanent?"
 
-#: ../src/cheese-window.c:580
+#: ../src/cheese-window.c:598
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil slette «%s» permanent?"
 
-#: ../src/cheese-window.c:583
+#: ../src/cheese-window.c:601
 #, c-format
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "Hvis du sletter en oppføring vil den bli borte for godt."
 
-#: ../src/cheese-window.c:604
+#: ../src/cheese-window.c:622
 msgid "Unknown Error"
 msgstr "Ukjent feil"
 
-#: ../src/cheese-window.c:634
+#: ../src/cheese-window.c:652
 msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
 msgstr "Kan ikke flytte filen til papirkurven. Vil du slette filen i stedet?"
 
-#: ../src/cheese-window.c:635
+#: ../src/cheese-window.c:653
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash. Details: %s"
 msgstr "Filen «%s» kan ikke flyttes til papirkurven. Detaljer: %s"
 
-#: ../src/cheese-window.c:707
+#: ../src/cheese-window.c:725
 #, c-format
 msgid "Really move all photos and videos to the trash?"
 msgstr "Vil du virkelig flytte alle bilder og videoer til papirkurven?"
 
-#: ../src/cheese-window.c:715
+#: ../src/cheese-window.c:733
 msgid "_Move to Trash"
 msgstr "Flytt til _papirkurven"
 
-#: ../src/cheese-window.c:833
+#: ../src/cheese-window.c:851
 #, c-format
 msgid "Could not set the Account Photo"
 msgstr "Kunne ikke sette bilde for konto"
 
-#: ../src/cheese-window.c:865
+#: ../src/cheese-window.c:883
 msgid "Media files"
 msgstr "Mediefiler"
 
-#: ../src/cheese-window.c:938 ../src/cheese-window.c:1210
+#: ../src/cheese-window.c:957 ../src/cheese-window.c:1232
 msgid "Unable to open help file for Cheese"
 msgstr "Kan ikke åpne hjelp for Cheese"
 
-#: ../src/cheese-window.c:990
+#: ../src/cheese-window.c:1009
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>"
 
-#: ../src/cheese-window.c:993
+#: ../src/cheese-window.c:1012
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -359,7 +413,7 @@ msgstr ""
 "av Free Software Foundation; enten versjon 2 av lisensen, eller (hvis du "
 "ønsker det) enhver senere versjon.\n"
 
-#: ../src/cheese-window.c:997
+#: ../src/cheese-window.c:1016
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -370,7 +424,7 @@ msgstr ""
 "NOEN GARANTI, ikke engang implisitt garanti om at det er SALGBART eller "
 "PASSER ET BESTEMT FORMÃ?L. Se GNU General Public License for detaljer.\n"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1001
+#: ../src/cheese-window.c:1020
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
@@ -378,110 +432,110 @@ msgstr ""
 "Du skal ha mottatt en kopi av GNU General Public License sammen med "
 "Nautilus. Hvis dette ikke er tilfelle se på <http://www.gnu.org/licenses/>."
 
-#: ../src/cheese-window.c:1018
+#: ../src/cheese-window.c:1037
 msgid "Cheese Website"
 msgstr "Nettsted for Cheese"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1226
+#: ../src/cheese-window.c:1248
 msgid "_Start Recording"
 msgstr "_Start opptak"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1325
+#: ../src/cheese-window.c:1347
 msgid "_Stop Recording"
 msgstr "_Stopp opptak"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1356
+#: ../src/cheese-window.c:1378
 msgid "_Cheese"
 msgstr "_Cheese"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1358
+#: ../src/cheese-window.c:1380
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_ediger"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1359
+#: ../src/cheese-window.c:1381
 msgid "Move All to Trash"
 msgstr "Flytt alle til papirkurven"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1362
+#: ../src/cheese-window.c:1384
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjelp"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1365
+#: ../src/cheese-window.c:1387
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Innhold"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1365
+#: ../src/cheese-window.c:1387
 msgid "Help on this Application"
 msgstr "Hjelp for dette programmet"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1371
+#: ../src/cheese-window.c:1393
 msgid "Countdown"
 msgstr "Nedtelling"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1392
+#: ../src/cheese-window.c:1414
 msgid "_Open"
 msgstr "_Ã?pne"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1394
+#: ../src/cheese-window.c:1416
 msgid "Save _As..."
 msgstr "L_agre som..."
 
-#: ../src/cheese-window.c:1396
+#: ../src/cheese-window.c:1418
 msgid "Move to _Trash"
 msgstr "Flytt til _papirkurv"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1398
+#: ../src/cheese-window.c:1420
 msgid "Delete"
 msgstr "Slett"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1403 ../src/cheese-window.c:1631
+#: ../src/cheese-window.c:1425 ../src/cheese-window.c:1654
 msgid "_Take a photo"
 msgstr "_Ta et bilde"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1407
+#: ../src/cheese-window.c:1429
 msgid "_Recording"
 msgstr "_Opptak"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1411
+#: ../src/cheese-window.c:1433
 msgid "_Set As Account Photo"
 msgstr "_Sett som bilde for konto"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1415
+#: ../src/cheese-window.c:1437
 msgid "Send by _Mail"
 msgstr "Send via e-_post"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1419
+#: ../src/cheese-window.c:1441
 msgid "Send _To"
 msgstr "Send _til"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1423
+#: ../src/cheese-window.c:1445
 msgid "Export to F-_Spot"
 msgstr "Eksporter til F-_Spot"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1427
+#: ../src/cheese-window.c:1449
 msgid "Export to _Flickr"
 msgstr "Eksporter til _Flickr"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1451
+#: ../src/cheese-window.c:1473
 msgid "_Start recording"
 msgstr "_Start opptak"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1774
+#: ../src/cheese-window.c:1803
 msgid "Quit"
 msgstr "Avslutt"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1780
+#: ../src/cheese-window.c:1809
 msgid "About"
 msgstr "Om"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1861
+#: ../src/cheese-window.c:1901
 msgid "Check your gstreamer installation"
 msgstr "Sjekk din GStreamer-installasjon"
 
-#: ../src/cheese.c:161
+#: ../src/cheese.c:160
 msgid "Be verbose"
 msgstr "Gi mye informasjon"
 
-#: ../src/cheese.c:179
+#: ../src/cheese.c:178
 msgid "- Take photos and videos with your webcam, with fun graphical effects"
 msgstr "- Ta bilder og video fra ditt webkamera med morsomme grafiske effekter"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]