[gcalctool] Updated Swedish translationcommit ae687111d6e6f95e1a11a9a49b7ac216bc4e792c
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:  Wed Jul 29 04:05:59 2009 +0200

  Updated Swedish translation

 po/sv.po | 358 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 191 insertions(+), 167 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 507c624..4a50a36 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gcalctool\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-16 21:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-16 21:12+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-29 03:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-29 04:05+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -230,36 +230,36 @@ msgid "("
 msgstr "("
 
 #: ../data/gcalctool.ui.h:16
-msgid "(Cos)"
-msgstr "(Cos)"
-
-#: ../data/gcalctool.ui.h:17
 msgid "(Ln)"
 msgstr "(Ln)"
 
+#: ../data/gcalctool.ui.h:17
+msgid "(Set accuracy from 0 to N numeric places [A])"
+msgstr "(Ställ in noggrannheten från 0 till 9 sifferplatser [A])"
+
 #: ../data/gcalctool.ui.h:18
-msgid "(Log)"
-msgstr "(Log)"
+msgid "(X^Y)"
+msgstr "(X^Y)"
 
 #: ../data/gcalctool.ui.h:19
-msgid "(Log2)"
-msgstr "(Log2)"
+msgid "(cos)"
+msgstr "(cos)"
 
 #: ../data/gcalctool.ui.h:20
-msgid "(Set accuracy from 0 to N numeric places [A])"
-msgstr "(Ställ in noggrannheten från 0 till 9 sifferplatser [A])"
+msgid "(log)"
+msgstr "(log)"
 
 #: ../data/gcalctool.ui.h:21
-msgid "(Sin)"
-msgstr "(Sin)"
+msgid "(log2)"
+msgstr "(log2)"
 
 #: ../data/gcalctool.ui.h:22
-msgid "(Tan)"
-msgstr "(Tan)"
+msgid "(sin)"
+msgstr "(sin)"
 
 #: ../data/gcalctool.ui.h:23
-msgid "(X^Y)"
-msgstr "(X^Y)"
+msgid "(tan)"
+msgstr "(tan)"
 
 #. Right bracket
 #: ../data/gcalctool.ui.h:25
@@ -566,7 +566,7 @@ msgstr "Bckstg"
 
 #. Hexadecimal digit C button
 #: ../data/gcalctool.ui.h:136
-#: ../src/gtk.c:1663
+#: ../src/gtk.c:1678
 msgid "C"
 msgstr "C"
 
@@ -740,7 +740,7 @@ msgstr "Exp"
 
 #. Hexadecimal digit F button
 #: ../data/gcalctool.ui.h:192
-#: ../src/gtk.c:1686
+#: ../src/gtk.c:1701
 msgid "F"
 msgstr "F"
 
@@ -863,15 +863,15 @@ msgstr "Vänsterparentes"
 
 #: ../data/gcalctool.ui.h:230
 msgid "Makes the bitwise functions use 16 bit mode"
-msgstr ""
+msgstr "Gör så att bitvisfunktionerna använder 16-bitars läge"
 
 #: ../data/gcalctool.ui.h:231
 msgid "Makes the bitwise functions use 32 bit mode"
-msgstr ""
+msgstr "Gör så att bitvisfunktionerna använder 32-bitars läge"
 
 #: ../data/gcalctool.ui.h:232
 msgid "Makes the bitwise functions use 64 bit mode"
-msgstr ""
+msgstr "Gör så att bitvisfunktionerna använder 64-bitars läge"
 
 #: ../data/gcalctool.ui.h:233
 msgid "Memory Registers"
@@ -1245,12 +1245,11 @@ msgstr "Period"
 #. Truncate displayed value
 #: ../data/gcalctool.ui.h:338
 msgid "Trunc"
-msgstr ""
+msgstr "Korta"
 
 #: ../data/gcalctool.ui.h:339
-#, fuzzy
 msgid "Truncate displayed value to the chosen word size ([)"
-msgstr "Upphöj det visade värdet till y [o]"
+msgstr "Korta ner visat värde till den valda ordstorleken ([)"
 
 #: ../data/gcalctool.ui.h:340
 msgid "Undo"
@@ -1289,7 +1288,7 @@ msgstr "_1 signifikant plats"
 #. 16 bit radio button
 #: ../data/gcalctool.ui.h:353
 msgid "_16 bit"
-msgstr ""
+msgstr "_16-bitars"
 
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 2 bits
 #: ../data/gcalctool.ui.h:355
@@ -1314,7 +1313,7 @@ msgstr "_3 signifikanta platser"
 #. 32 bit radio button
 #: ../data/gcalctool.ui.h:363
 msgid "_32 bit"
-msgstr ""
+msgstr "_32-bitars"
 
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 4 bits
 #: ../data/gcalctool.ui.h:365
@@ -1349,7 +1348,7 @@ msgstr "_6 signifikanta platser"
 #. 64 bit radio button
 #: ../data/gcalctool.ui.h:377
 msgid "_64 bit"
-msgstr ""
+msgstr "_64-bitars"
 
 #. Right Shift Popup: Menu item to shift right by 7 bits
 #: ../data/gcalctool.ui.h:379
@@ -1588,43 +1587,43 @@ msgid "Show Trailing Zeroes"
 msgstr "Visa eftersläpande nollor"
 
 #: ../data/gcalctool.schemas.in.h:11
-msgid "The initial calculator mode. Valid values are BASIC FINANCIAL LOGICAL SCIENTIFIC PROGRAMMING"
-msgstr ""
+msgid "The initial calculator mode. Valid values are \"BASIC\", \"FINANCIAL\", \"LOGICAL\", \"SCIENTIFIC\" and \"PROGRAMMING\""
+msgstr "Initialt läge för miniräknare. Giltiga värden är \"BASIC\", \"FINANCIAL\", \"LOGICAL\", \"SCIENTIFIC\" och \"PROGRAMMING\""
 
 #: ../data/gcalctool.schemas.in.h:12
-msgid "The initial display mode. Valid values are ENG (engineering) FIX (fixed-point) SCI (scientific)"
+msgid "The initial display mode. Valid values are \"ENG\" (engineering), \"FIX\" (fixed-point) and \"SCI\" (scientific)"
 msgstr ""
 
 #: ../data/gcalctool.schemas.in.h:13
-msgid "The initial numeric base. Valid values are BIN (binary) OCT (octal) DEC (decimal) HEX (hexadecimal)"
-msgstr ""
+msgid "The initial numeric base. Valid values are \"BIN\" (binary), \"OCT\" (octal), \"DEC\" (decimal) and \"HEX\" (hexadecimal)"
+msgstr "Initial numerisk bas. Giltiga värden är \"BIN\" (binär), \"OCT\" (oktal), \"DEC\" (decimal) och \"HEX\" (hexadecimal)"
 
 #: ../data/gcalctool.schemas.in.h:14
-msgid "The initial trigonometric type. Valid values are DEG (degrees) GRAD (grads) RAD (radians)."
+msgid "The initial trigonometric type. Valid values are \"DEG\" (degrees), \"GRAD\" (gradians) and \"RAD\" (radians)."
 msgstr ""
 
 #: ../data/gcalctool.schemas.in.h:15
 msgid "The initial x-coordinate for the window"
-msgstr ""
+msgstr "Initiala x-koordinaten för fönstret"
 
 #: ../data/gcalctool.schemas.in.h:16
 msgid "The initial y-coordinate for the window"
-msgstr ""
+msgstr "Initiala y-koordinaten för fönstret"
 
 #: ../data/gcalctool.schemas.in.h:17
 msgid "The number of digits displayed after the numeric point. This value must be in the range 0 to 9."
-msgstr ""
+msgstr "Antalet siffror visade efter den numeriska punkten. Detta värde måste vara i intervallet 0 till 9."
 
 #: ../data/gcalctool.schemas.in.h:18
 msgid "The number of pixels to place the window from the left of the screen."
-msgstr ""
+msgstr "Antalet bildpunkter att placera fönstret från vänstra kanten av skärmen."
 
 #: ../data/gcalctool.schemas.in.h:19
 msgid "The number of pixels to place the window from the top of the screen."
-msgstr ""
+msgstr "Antalet bildpunkter att placera fönstret från överkanten av skärmen."
 
 #: ../data/gcalctool.schemas.in.h:20
-msgid "The size of the words used in bitwise operations. Valid values are 16 32 64."
+msgid "The size of the words used in bitwise operations. Valid values are 16, 32 and 64."
 msgstr ""
 
 #: ../data/gcalctool.schemas.in.h:21
@@ -1633,7 +1632,7 @@ msgstr "Trigonometrisk typ"
 
 #: ../data/gcalctool.schemas.in.h:22
 msgid "Word size"
-msgstr ""
+msgstr "Ordstorlek"
 
 #. Translators: Error displayed to user when the math library reports an
 #. * error
@@ -1677,6 +1676,13 @@ msgid ""
 " --gtk-module=MODULES      Load additional GTK+ modules\n"
 " --g-fatal-warnings       Make all warnings fatal"
 msgstr ""
+"GTK+-flaggor:\n"
+" --class=KLASS          Programklass som används av fönsterhanteraren\n"
+" --name=NAMN           Programnamn som används av fönsterhanteraren\n"
+" --screen=SK�RM         X-skärm att använda\n"
+" --sync             Gör X-anrop synkrona\n"
+" --gtk-module=MODULER      Läs in ytterligare GTK+-moduler\n"
+" --g-fatal-warnings       Gör alla varningar ödesdigra"
 
 #: ../src/calctool.c:141
 #, c-format
@@ -1685,6 +1691,9 @@ msgid ""
 " -u, --unittest         Perform unittests\n"
 " -s, --solve <equation>     Solve the given equation"
 msgstr ""
+"Programflaggor:\n"
+" -u, --unittest         Genomför enhetstester\n"
+" -s, --solve <ekvation>     Lös angiven ekvation"
 
 #. Translators: Error printed to stderr when user uses --solve argument without an equation
 #: ../src/calctool.c:177
@@ -1700,7 +1709,7 @@ msgstr "Okänt argument \"%s\""
 
 #. Translators: A log message displayed when an invalid accuracy
 #. is read from the configuration
-#: ../src/calctool.c:222
+#: ../src/calctool.c:221
 #, c-format
 msgid "%s: accuracy should be in the range 0-%d\n"
 msgstr "%s: nogrannheten måste vara inom intervallet 0-%d\n"
@@ -1715,58 +1724,70 @@ msgstr "Inga gör om-steg"
 
 #. Translators: This message is displayed in the status bar when an
 #. invalid user-defined function is executed
-#: ../src/functions.c:186
+#: ../src/functions.c:188
 msgid "Malformed function"
 msgstr "Felaktigt utformad funktion"
 
 #. Translators: This message is displayed in the status bar when a bit
 #. shift operation is performed and the display does not contain a number
-#: ../src/functions.c:273
+#: ../src/functions.c:275
 msgid "No sane value to do bitwise shift"
 msgstr "Inget vettigt värde att göra bitvis skifte"
 
-#: ../src/functions.c:294
-#: ../src/functions.c:349
+#: ../src/functions.c:296
+#: ../src/functions.c:351
 msgid "No sane value to convert"
 msgstr "Inget vettigt värde att konvertera"
 
-#: ../src/functions.c:317
-#: ../src/functions.c:369
+#: ../src/functions.c:319
+#: ../src/functions.c:371
 msgid "No sane value to store"
 msgstr "Inget vettigt värde att lagra"
 
-#: ../src/functions.c:534
+#: ../src/functions.c:536
 msgid "Invalid number for the current base"
 msgstr "Ogiltigt tal för den aktuella basen"
 
-#: ../src/functions.c:538
+#: ../src/functions.c:540
 msgid "Too long number"
 msgstr "För långt tal"
 
 #. Translators: Error displayed to user when they
 #. * perform an invalid bitwise operation, e.g.
 #. * 1 XOR -1
-#: ../src/functions.c:545
+#: ../src/functions.c:547
 msgid "Invalid bitwise operation"
 msgstr "Ogiltig bitvisoperation"
 
 #. Translators: Error displayed to user when they
 #. * perform an invalid modulus operation, e.g.
 #. * 6 MOD 1.2
-#: ../src/functions.c:552
+#: ../src/functions.c:554
 msgid "Invalid modulus operation"
 msgstr "Ogiltig modulusoperation"
 
 #. Translators; Error displayd to user when they
 #. * perform a bitwise operation on numbers greater
 #. * than the current word
-#: ../src/functions.c:559
+#: ../src/functions.c:561
 msgid "Overflow. Try a bigger word size"
-msgstr ""
+msgstr "�verflöde. Prova en större ordstorlek"
+
+#. Translators; Error displayd to user when they
+#. * an unknown variable is entered
+#: ../src/functions.c:567
+msgid "Unknown variable"
+msgstr "Okänd variabel"
+
+#. Translators; Error displayd to user when they
+#. * an unknown function is entered
+#: ../src/functions.c:573
+msgid "Unknown function"
+msgstr "Okänd funktion"
 
 #. Translators: Error displayed to user when they
 #. * enter an invalid calculation
-#: ../src/functions.c:569
+#: ../src/functions.c:583
 msgid "Malformed expression"
 msgstr "Felaktigt utformat uttryck"
 
@@ -1820,14 +1841,31 @@ msgstr "Miniräknare [%s] - Vetenskaplig"
 msgid "Calculator [%s] - Programming"
 msgstr "Miniräknare [%s] - Programmering"
 
+#. Translators: Title of the error dialog when unable to load the UI files
+#: ../src/gtk.c:569
+msgid "Error loading user interface"
+msgstr "Fel vid inläsning av användargränssnitt"
+
+#. Translators: Description in UI error dialog when unable to load the UI files. %s is replaced with the error message provided by GTK+
+#: ../src/gtk.c:572
+#, c-format
+msgid ""
+"A required file is missing or damaged, please check your installation.\n"
+"\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"En nödvändig fil saknas eller är skadad. Kontrollera din installation.\n"
+"\n"
+"%s"
+
 #. Translators: Accuracy Popup: Menu item to show the accuracy dialog. %d is replaced with the current accuracy.
-#: ../src/gtk.c:645
+#: ../src/gtk.c:669
 #, c-format
 msgid "_Other (%d) ..."
 msgstr "A_nnan (%d) ..."
 
 #. Translators: Tooltip for accuracy button
-#: ../src/gtk.c:651
+#: ../src/gtk.c:675
 #, c-format
 msgid "Set accuracy from 0 to %d numeric place. [A]"
 msgid_plural "Set accuracy from 0 to %d numeric places. [A]"
@@ -1835,207 +1873,208 @@ msgstr[0] "Ställ in noggrannheten från 0 till %d sifferplats. [A]"
 msgstr[1] "Ställ in noggrannheten från 0 till %d sifferplatser. [A]"
 
 #. Translators: The sine button
-#: ../src/gtk.c:676
-msgid "Sin"
-msgstr "Sin"
+#: ../src/gtk.c:700
+msgid "sin"
+msgstr "sin"
 
 #. Translators: The inverse sine button
-#: ../src/gtk.c:678
-msgid "Sin<sup>-1</sup>"
-msgstr "Sin<sup>-1</sup>"
+#: ../src/gtk.c:702
+msgid "sin<sup>â??1</sup>"
+msgstr "sin<sup>â??1</sup>"
 
 #. Translators: The hyperbolic sine button
-#: ../src/gtk.c:680
-msgid "Sinh"
-msgstr "Sinh"
+#: ../src/gtk.c:704
+msgid "sinh"
+msgstr "sinh"
 
 #. Translators: The inverse hyperbolic sine button
-#: ../src/gtk.c:682
-msgid "Sinh<sup>-1</sup>"
-msgstr "Sinh<sup>-1</sup>"
+#: ../src/gtk.c:706
+msgid "sinh<sup>â??1</sup>"
+msgstr "sinh<sup>â??1</sup>"
 
 #. Translators: The sine tooltip
-#: ../src/gtk.c:685
+#: ../src/gtk.c:709
 msgid "Sine [k]"
 msgstr "Sinus [k]"
 
 #. Translators: The inverse sine tooltip
-#: ../src/gtk.c:687
+#: ../src/gtk.c:711
 msgid "Inverse Sine [K]"
 msgstr "Inversad sinus [K]"
 
 #. Translators: The hyperbolic sine tooltip
-#: ../src/gtk.c:689
+#: ../src/gtk.c:713
 msgid "Hyperbolic Sine [k]"
 msgstr "Hyperbolisk sinus [k]"
 
 #. Translators: The hyperbolic inverse sine tooltip
-#: ../src/gtk.c:691
+#: ../src/gtk.c:715
 msgid "Hyperbolic Inverse Sine [K]"
 msgstr "Inversad hyperbolisk sinus [K]"
 
 #. Translators: The cosine button
-#: ../src/gtk.c:695
-msgid "Cos"
-msgstr "Cos"
+#: ../src/gtk.c:719
+msgid "cos"
+msgstr "cos"
 
 #. Translators: The inverse cosine button
-#: ../src/gtk.c:697
-msgid "Cos<sup>-1</sup>"
-msgstr "Cos<sup>-1</sup>"
+#: ../src/gtk.c:721
+msgid "cos<sup>â??1</sup>"
+msgstr "cos<sup>â??1</sup>"
 
 #. Translators: The hyperbolic cosine button
-#: ../src/gtk.c:699
-msgid "Cosh"
-msgstr "Cosh"
+#: ../src/gtk.c:723
+msgid "cosh"
+msgstr "cosh"
 
 #. Translators: The inverse hyperbolic cosine button
-#: ../src/gtk.c:701
-msgid "Cosh<sup>-1</sup>"
-msgstr "Cosh<sup>-1</sup>"
+#: ../src/gtk.c:725
+msgid "cosh<sup>â??1</sup>"
+msgstr "cosh<sup>â??1</sup>"
 
 #. Translators: The cosine tooltip
-#: ../src/gtk.c:704
+#: ../src/gtk.c:728
 msgid "Cosine [j]"
 msgstr "Cosinus [j]"
 
 #. Translators: The inverse cosine tooltip
-#: ../src/gtk.c:706
+#: ../src/gtk.c:730
 msgid "Inverse Cosine [J]"
 msgstr "Inversad cosinus [J]"
 
 #. Translators: The hyperbolic cosine tooltip
-#: ../src/gtk.c:708
+#: ../src/gtk.c:732
 msgid "Hyperbolic Cosine [j]"
 msgstr "Hyperbolisk cosinus [j]"
 
 #. Translators: The hyperbolic inverse cosine tooltip
-#: ../src/gtk.c:710
+#: ../src/gtk.c:734
 msgid "Hyperbolic Inverse Cosine [J]"
 msgstr "Inversad hyperbolisk cosinus [J]"
 
 #. Translators: The tangent button
-#: ../src/gtk.c:714
-msgid "Tan"
-msgstr "Tan"
+#: ../src/gtk.c:738
+msgid "tan"
+msgstr "tan"
 
 #. Translators: The inverse tangent button
-#: ../src/gtk.c:716
-msgid "Tan<sup>-1</sup>"
-msgstr "Tan<sup>-1</sup>"
+#: ../src/gtk.c:740
+msgid "tan<sup>â??1</sup>"
+msgstr "tan<sup>â??1</sup>"
 
 #. Translators: The hyperbolic tangent button
-#: ../src/gtk.c:718
-msgid "Tanh"
-msgstr "Tanh"
+#: ../src/gtk.c:742
+msgid "tanh"
+msgstr "tanh"
 
 #. Translators: The inverse hyperbolic tangent button
-#: ../src/gtk.c:720
-msgid "Tanh<sup>-1</sup>"
-msgstr "Tanh<sup>-1</sup>"
+#: ../src/gtk.c:744
+msgid "tanh<sup>â??1</sup>"
+msgstr "tanh<sup>â??1</sup>"
 
 #. Translators: The tangent tooltip
-#: ../src/gtk.c:723
+#: ../src/gtk.c:747
 msgid "Tangent [w]"
 msgstr "Tangens [w]"
 
 #. Translators: The inverse tangent tooltip
-#: ../src/gtk.c:725
+#: ../src/gtk.c:749
 msgid "Inverse Tangent [W]"
 msgstr "Inversad tangent [W]"
 
 #. Translators: The hyperbolic tangent tooltip
-#: ../src/gtk.c:727
+#: ../src/gtk.c:751
 msgid "Hyperbolic Tangent [w]"
 msgstr "Hyperbolisk tangent [w]"
 
 #. Translators: The hyperbolic inverse tangent tooltip
-#: ../src/gtk.c:729
+#: ../src/gtk.c:753
 msgid "Hyperbolic Inverse Tangent [W]"
 msgstr "Inversad hyperbolisk tangent [W]"
 
+# Osäker
 #. Translators: The natural logaritm button
-#: ../src/gtk.c:734
-msgid "Ln"
-msgstr "Ln"
+#: ../src/gtk.c:758
+msgid "ln"
+msgstr "ln"
 
 #. Translators: The e to the power of x button
-#: ../src/gtk.c:736
+#: ../src/gtk.c:760
 msgid "e<sup><i>x</i></sup>"
 msgstr "e<sup><i>x</i></sup>"
 
 #. Translators: Tooltip for the natural log button
-#: ../src/gtk.c:739
-msgid "Natural log [n]"
-msgstr "Naturliga logaritmen [n]"
+#: ../src/gtk.c:763
+msgid "Natural logarithm [n]"
+msgstr "Naturlig logaritm [n]"
 
 #. Translators: Tooltip for the e to the power of x button
-#: ../src/gtk.c:741
+#: ../src/gtk.c:765
 msgid "e to the power of the displayed value [N]"
 msgstr "e upphöjt med det visade värdet [N]"
 
 #. Translators: The 10-based logaritm button
-#: ../src/gtk.c:746
-msgid "Log"
-msgstr "Log"
+#: ../src/gtk.c:770
+msgid "log"
+msgstr "log"
 
 #. Translators: The 10 to the power of x button
-#: ../src/gtk.c:748
+#: ../src/gtk.c:772
 msgid "10<sup><i>x</i></sup>"
 msgstr "10<sup><i>x</i></sup>"
 
 #. Translators: Tooltip for the log base 10 button
-#: ../src/gtk.c:751
-msgid "Base 10 log [g]"
+#: ../src/gtk.c:775
+msgid "Base 10 logarithm [g]"
 msgstr "Bas 10-logaritm [g]"
 
 #. Translators: Tooltip for the 10 to the power of x button
-#: ../src/gtk.c:753
+#: ../src/gtk.c:777
 msgid "10 to the power of displayed value [G]"
 msgstr "10 upphöjt med det visade värdet [G]"
 
 #. Translators: The 2-based logaritm button
-#: ../src/gtk.c:758
-msgid "Log<sub>2</sub>"
-msgstr "Log<sub>2</sub>"
+#: ../src/gtk.c:782
+msgid "log<sub>2</sub>"
+msgstr "log<sub>2</sub>"
 
 #. Translators: The 2 to the power of x button
-#: ../src/gtk.c:760
+#: ../src/gtk.c:784
 msgid "2<sup><i>x</i></sup>"
 msgstr "2<sup><i>x</i></sup>"
 
 #. Translators: Tooltip for the log base 2 button
-#: ../src/gtk.c:763
-msgid "Base 2 log [h]"
+#: ../src/gtk.c:787
+msgid "Base 2 logarithm [h]"
 msgstr "Bas 2-logaritm [h]"
 
 #. Translators: Tooltip for the 2 to the power of x button
-#: ../src/gtk.c:765
+#: ../src/gtk.c:789
 msgid "2 to the power of the displayed value [H]"
 msgstr "2 upphöjt med det visade värdet [H]"
 
 #. Translators: The x to the power of y button
-#: ../src/gtk.c:770
+#: ../src/gtk.c:794
 msgid "x<sup><i>y</i></sup>"
 msgstr "x<sup><i>y</i></sup>"
 
 #. Translators: The x to the power of reciprocal y button
-#: ../src/gtk.c:772
+#: ../src/gtk.c:796
 msgid "x<sup>1/<i>y</i></sup>"
 msgstr "x<sup>1/<i>y</i></sup>"
 
 #. Translators: Tooltip for the x to the power of y button
-#: ../src/gtk.c:775
+#: ../src/gtk.c:799
 msgid "Raise displayed value to the power of y [o]"
 msgstr "Upphöj det visade värdet till y [o]"
 
 #. Translators: Tooltip for the x to the power of reciprocal y button
-#: ../src/gtk.c:777
+#: ../src/gtk.c:801
 msgid "Raise displayed value to the power of reciprocal y [O]"
 msgstr "Upphöj det visade värdet till inversen y [O]"
 
 #. Translators: The translator credits. Please translate this with your name(s).
-#: ../src/gtk.c:1320
+#: ../src/gtk.c:1344
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander\n"
@@ -2044,7 +2083,7 @@ msgstr ""
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "tp-sv listor tp-sv se"
 
-#: ../src/gtk.c:1324
+#: ../src/gtk.c:1348
 msgid ""
 "Gcalctool is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
@@ -2075,87 +2114,70 @@ msgstr ""
 "51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
 
 #. Translators: Program name in the about dialog
-#: ../src/gtk.c:1340
+#: ../src/gtk.c:1364
 msgid "Gcalctool"
 msgstr "Gcalctool"
 
 #. Translators: Copyright notice in the about dialog
-#: ../src/gtk.c:1343
+#: ../src/gtk.c:1367
 msgid "© 1986-2008 The Gcalctool authors"
 msgstr "© 1986-2008 Upphovsmännen bakom Gcalctool"
 
 #. Translators: Short description in the about dialog
-#: ../src/gtk.c:1346
+#: ../src/gtk.c:1370
 msgid "Calculator with financial and scientific modes."
 msgstr "Miniräknare med ekonomiska och vetenskapliga lägen."
 
-#: ../src/gtk.c:1504
+#: ../src/gtk.c:1528
 msgid "Unable to open help file"
 msgstr "Kunde inte öppna hjälpfilen"
 
 #. Translators: R is the short form of register used inter alia in popup menus
-#: ../src/gtk.c:1919
+#: ../src/gtk.c:1934
 msgid "R"
 msgstr "R"
 
 #. FIXME: WTF?
-#: ../src/gtk.c:2270
+#: ../src/gtk.c:2297
 msgid "Paste"
 msgstr "Klistra in"
 
-#. Translators: Title of the error dialog when unable to load the UI files
-#: ../src/gtk.c:2489
-msgid "Error loading user interface"
-msgstr "Fel vid inläsning av användargränssnitt"
-
-#. Translators: Description in UI error dialog when unable to load the UI files. %s is replaced with the path of the missing file
-#: ../src/gtk.c:2494
-#, c-format
-msgid "The user interface file %s is missing or unable to be loaded. Please check your installation."
-msgstr "Användargränssnittsfilen %s saknas eller kan inte läsas in. Kontrollera din installation."
-
 #. Translators: Edit Constants Dialog: Constant number column title
 #. Translators: Edit Functions Dialog: Function number column title
-#: ../src/gtk.c:2649
-#: ../src/gtk.c:2666
+#: ../src/gtk.c:2657
+#: ../src/gtk.c:2674
 msgid "No."
 msgstr "Nummer"
 
 #. Translators: Edit Constants Dialog: Constant value column title
 #. Translators: Edit Functions Dialog: Function value column title
-#: ../src/gtk.c:2651
-#: ../src/gtk.c:2669
+#: ../src/gtk.c:2659
+#: ../src/gtk.c:2677
 msgid "Value"
 msgstr "Värde"
 
 #. Translators: Edit Constants Dialog: Constant description column title
 #. Translators: Edit Functions Dialog: Function description column title
-#: ../src/gtk.c:2653
-#: ../src/gtk.c:2672
+#: ../src/gtk.c:2661
+#: ../src/gtk.c:2680
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivning"
 
 #. Set default accuracy menu item
 #. Translators: Accuracy Popup: Menu item to reset the accuracy to the default value. %d is replaced with the default value.
-#: ../src/gtk.c:2794
+#: ../src/gtk.c:2802
 #, c-format
 msgid "Reset to _Default (%d)"
 msgstr "�terställ till s_tandard (%d)"
 
-#: ../src/mp.c:1854
+#: ../src/mp.c:1451
 msgid "Negative X and non-integer Y not supported"
 msgstr "Negativt X och Y som inte är heltal stöds inte"
 
-#: ../src/mp-convert.c:495
-#: ../src/mp-convert.c:531
-#: ../src/mp-convert.c:565
-msgid "Number too big to represent"
-msgstr ""
-
 #. Translators: Error displayed when tangent value is undefined
-#: ../src/mp-trigonometric.c:411
+#: ../src/mp-trigonometric.c:281
 msgid "Tangent is infinite"
-msgstr ""
+msgstr "Tangenten är oändlig"
 
 #. Translators: This is the label for the default constant, the number of miles in one kilometer (0.621)
 #: ../src/register.c:40
@@ -2207,6 +2229,8 @@ msgstr "Konverteringsfaktor för kilojoule till British thermal unit (BTU)"
 msgid "Cubic-centimeter-to-cubic-inch conversion factor"
 msgstr "Konverteringsfaktor för kubikcentimeter till kubiktum"
 
+#~ msgid "Ln"
+#~ msgstr "Ln"
 #~ msgid "Error"
 #~ msgstr "Fel"
 #~ msgid "Math operation error"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]