[file-roller] Updated Swedish translationcommit 38fc01e19616e7072ebc79294d93690c2065c1e0
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:   Wed Jul 29 01:19:52 2009 +0200

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  263 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 135 insertions(+), 128 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index d1f711b..7fb9dd6 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: file-roller\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-16 20:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-16 20:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-29 01:18+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-29 01:19+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -90,11 +90,11 @@ msgid "C_reate"
 msgstr "S_kapa"
 
 #: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:2
-msgid "Create Archive"
-msgstr "Skapa arkiv"
+msgid "Compress"
+msgstr "Komprimera"
 
 #: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:3
-#: ../src/fr-window.c:4630
+#: ../src/fr-window.c:4638
 msgid "Location"
 msgstr "Plats"
 
@@ -110,17 +110,17 @@ msgid "Split in _volumes of"
 msgstr "Dela upp i _volymer på"
 
 #: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:7
-msgid "_Archive:"
-msgstr "_Arkiv:"
-
-#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:8
 #: ../data/ui/new.ui.h:5
 #: ../data/ui/password.ui.h:3
 msgid "_Encrypt the file list too"
 msgstr "_Kryptera även fillistan"
 
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:8
+msgid "_Filename:"
+msgstr "_Filnamn:"
+
 #: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:9
-#: ../src/fr-window.c:5761
+#: ../src/fr-window.c:5769
 msgid "_Location:"
 msgstr "_Plats:"
 
@@ -210,8 +210,8 @@ msgid "_Update"
 msgstr "_Uppdatera"
 
 #: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/fr-window.c:1968
-#: ../src/fr-window.c:5340
+#: ../src/fr-window.c:1970
+#: ../src/fr-window.c:5348
 msgid "Archive Manager"
 msgstr "Arkivhanterare"
 
@@ -236,12 +236,12 @@ msgid "Extract the selected archive"
 msgstr "Packa upp det markerade arkivet"
 
 #: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:351
-msgid "Create Archive..."
-msgstr "Skapa arkiv..."
+msgid "Compress..."
+msgstr "Komprimera..."
 
 #: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:352
-msgid "Create an archive with the selected objects"
-msgstr "Skapa ett arkiv med de markerade objekten"
+msgid "Create a compressed archive with the selected objects"
+msgstr "Skapa ett komprimerat arkiv med de markerade objekten"
 
 #: ../src/actions.c:158
 #: ../src/actions.c:197
@@ -251,7 +251,7 @@ msgstr "Skapa ett arkiv med de markerade objekten"
 #: ../src/dlg-batch-add.c:214
 #: ../src/dlg-batch-add.c:259
 #: ../src/dlg-batch-add.c:305
-#: ../src/fr-window.c:2908
+#: ../src/fr-window.c:2916
 msgid "Could not create the archive"
 msgstr "Kunde inte skapa arkivet"
 
@@ -266,9 +266,9 @@ msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
 msgstr "Du har inte rättigheter att skapa ett arkiv i denna mapp"
 
 #: ../src/actions.c:235
-#: ../src/fr-archive.c:1143
-#: ../src/fr-window.c:5973
-#: ../src/fr-window.c:6152
+#: ../src/fr-archive.c:880
+#: ../src/fr-window.c:5981
+#: ../src/fr-window.c:6157
 msgid "Archive type not supported."
 msgstr "Arkivtypen stöds inte."
 
@@ -276,48 +276,48 @@ msgstr "Arkivtypen stöds inte."
 msgid "Could not delete the old archive."
 msgstr "Kunde inte ta bort det gamla arkivet."
 
-#: ../src/actions.c:381
-#: ../src/fr-window.c:5819
+#: ../src/actions.c:383
+#: ../src/fr-window.c:5827
 msgid "Open"
 msgstr "Ã?ppna"
 
-#: ../src/actions.c:392
+#: ../src/actions.c:394
 #: ../src/dlg-new.c:248
-#: ../src/fr-window.c:5171
+#: ../src/fr-window.c:5179
 msgid "All archives"
 msgstr "Alla arkiv"
 
-#: ../src/actions.c:399
+#: ../src/actions.c:401
 #: ../src/dlg-new.c:255
 msgid "All files"
 msgstr "Alla filer"
 
-#: ../src/actions.c:778
-#: ../src/fr-window.c:6929
+#: ../src/actions.c:780
+#: ../src/fr-window.c:6960
 msgid "Last Output"
 msgstr "Senaste utdata"
 
-#: ../src/actions.c:842
+#: ../src/actions.c:844
 msgid "File Roller is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
 msgstr "File Roller är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon senare version."
 
-#: ../src/actions.c:846
+#: ../src/actions.c:848
 msgid "File Roller is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details."
 msgstr "File Roller distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN N�GON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om S�LJBARHET eller L�MPLIGHET F�R N�GOT SPECIELLT �NDAM�L. Se GNU General Public License för ytterligare information."
 
-#: ../src/actions.c:850
+#: ../src/actions.c:852
 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with File Roller; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA"
 msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med File Roller. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA"
 
-#: ../src/actions.c:860
+#: ../src/actions.c:862
 msgid "Copyright © 2001-2007 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright © 2001-2007 Free Software Foundation, Inc."
 
-#: ../src/actions.c:861
+#: ../src/actions.c:863
 msgid "An archive manager for GNOME."
 msgstr "En arkivhanterare för GNOME."
 
-#: ../src/actions.c:864
+#: ../src/actions.c:866
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander\n"
@@ -404,7 +404,7 @@ msgid "Enter the password for the archive '%s'."
 msgstr "Ange lösenordet för arkivet \"%s\"."
 
 #: ../src/dlg-batch-add.c:186
-#: ../src/fr-window.c:7209
+#: ../src/fr-window.c:7240
 #, c-format
 msgid ""
 "The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: %s\n"
@@ -416,11 +416,11 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #: ../src/dlg-batch-add.c:189
-#: ../src/fr-window.c:7201
-#: ../src/fr-window.c:7205
-#: ../src/fr-window.c:7209
-#: ../src/fr-window.c:7245
-#: ../src/fr-window.c:7247
+#: ../src/fr-window.c:7232
+#: ../src/fr-window.c:7236
+#: ../src/fr-window.c:7240
+#: ../src/fr-window.c:7276
+#: ../src/fr-window.c:7278
 msgid "Please use a different name."
 msgstr "Använd ett annat namn."
 
@@ -430,7 +430,7 @@ msgstr "Du har inte rätt rättigheter för att skapa ett arkiv i målmappen."
 
 #: ../src/dlg-batch-add.c:232
 #: ../src/dlg-extract.c:102
-#: ../src/fr-window.c:6504
+#: ../src/fr-window.c:6535
 #, c-format
 msgid ""
 "Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
@@ -443,13 +443,13 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/dlg-batch-add.c:241
 #: ../src/dlg-extract.c:111
-#: ../src/fr-window.c:6513
+#: ../src/fr-window.c:6544
 msgid "Create _Folder"
 msgstr "S_kapa mapp"
 
 #: ../src/dlg-batch-add.c:260
 #: ../src/dlg-extract.c:131
-#: ../src/fr-window.c:6533
+#: ../src/fr-window.c:6564
 #, c-format
 msgid "Could not create the destination folder: %s."
 msgstr "Kunde inte skapa målmappen: %s."
@@ -469,15 +469,15 @@ msgstr "Skriv _över"
 #: ../src/dlg-extract.c:130
 #: ../src/dlg-extract.c:148
 #: ../src/dlg-extract.c:175
-#: ../src/fr-window.c:4098
-#: ../src/fr-window.c:6532
-#: ../src/fr-window.c:6549
+#: ../src/fr-window.c:4106
+#: ../src/fr-window.c:6563
+#: ../src/fr-window.c:6580
 msgid "Extraction not performed"
 msgstr "Uppackning inte utförd"
 
 #: ../src/dlg-extract.c:176
-#: ../src/fr-window.c:4260
-#: ../src/fr-window.c:4340
+#: ../src/fr-window.c:4268
+#: ../src/fr-window.c:4348
 #, c-format
 msgid "You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
 msgstr "Du har inte de rättigheter som krävs för att packa upp arkiv i mappen \"%s\""
@@ -559,20 +559,15 @@ msgstr "Uppdatera filen \"%s\" i arkivet \"%s\"?"
 msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
 msgstr "Uppdatera filerna i arkivet \"%s\"?"
 
-#: ../src/fr-archive.c:1226
-#, c-format
-msgid "The file doesn't exist"
-msgstr "Filen finns inte"
-
-#: ../src/fr-archive.c:2402
+#: ../src/fr-archive.c:1919
 msgid "You don't have the right permissions."
 msgstr "Du har inte rätt rättigheter."
 
-#: ../src/fr-archive.c:2402
+#: ../src/fr-archive.c:1919
 msgid "This archive type cannot be modified"
 msgstr "Denna arkivtyp kan inte ändras"
 
-#: ../src/fr-archive.c:2414
+#: ../src/fr-archive.c:1931
 msgid "You can't add an archive to itself."
 msgstr "Du kan inte lägga till ett arkiv till sig självt."
 
@@ -599,7 +594,7 @@ msgid "Could not find the volume: %s"
 msgstr "Kunde inte hitta volymen: %s"
 
 #: ../src/fr-command-tar.c:374
-#: ../src/fr-window.c:2301
+#: ../src/fr-window.c:2306
 msgid "Deleting files from archive"
 msgstr "Tar bort filer från arkivet"
 
@@ -607,7 +602,7 @@ msgstr "Tar bort filer från arkivet"
 msgid "Recompressing archive"
 msgstr "Ã?terkomprimerar arkiv"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:690
+#: ../src/fr-command-tar.c:708
 msgid "Decompressing archive"
 msgstr "Dekomprimerar arkiv"
 
@@ -620,213 +615,213 @@ msgstr "_Lägg till"
 msgid "_Extract"
 msgstr "_Packa upp"
 
-#: ../src/fr-window.c:1506
+#: ../src/fr-window.c:1508
 #, c-format
 msgid "%d object (%s)"
 msgid_plural "%d objects (%s)"
 msgstr[0] "%d objekt (%s)"
 msgstr[1] "%d objekt (%s)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1511
+#: ../src/fr-window.c:1513
 #, c-format
 msgid "%d object selected (%s)"
 msgid_plural "%d objects selected (%s)"
 msgstr[0] "%d objekt markerat (%s)"
 msgstr[1] "%d objekt markerade (%s)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1579
+#: ../src/fr-window.c:1581
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapp"
 
-#: ../src/fr-window.c:1976
+#: ../src/fr-window.c:1978
 msgid "[read only]"
 msgstr "[skrivskyddad]"
 
-#: ../src/fr-window.c:2227
+#: ../src/fr-window.c:2229
 #, c-format
 msgid "Could not display the folder \"%s\""
 msgstr "Kunde inte visa mappen \"%s\""
 
-#: ../src/fr-window.c:2292
-#: ../src/fr-window.c:2322
+#: ../src/fr-window.c:2297
+#: ../src/fr-window.c:2327
 msgid "Creating archive"
 msgstr "Skapar arkiv"
 
-#: ../src/fr-window.c:2295
+#: ../src/fr-window.c:2300
 msgid "Loading archive"
 msgstr "Läser in arkiv"
 
-#: ../src/fr-window.c:2298
+#: ../src/fr-window.c:2303
 msgid "Reading archive"
 msgstr "Läser arkiv"
 
-#: ../src/fr-window.c:2304
+#: ../src/fr-window.c:2309
 msgid "Testing archive"
 msgstr "Testar arkivet"
 
-#: ../src/fr-window.c:2307
+#: ../src/fr-window.c:2312
 msgid "Getting the file list"
 msgstr "Hämtar fillistan"
 
-#: ../src/fr-window.c:2310
-#: ../src/fr-window.c:2319
+#: ../src/fr-window.c:2315
+#: ../src/fr-window.c:2324
 msgid "Copying the file list"
 msgstr "Kopierar fillistan"
 
-#: ../src/fr-window.c:2313
+#: ../src/fr-window.c:2318
 msgid "Adding files to archive"
 msgstr "Lägger till filer till arkivet"
 
-#: ../src/fr-window.c:2316
+#: ../src/fr-window.c:2321
 msgid "Extracting files from archive"
 msgstr "Packar upp filer från arkivet"
 
-#: ../src/fr-window.c:2325
+#: ../src/fr-window.c:2330
 msgid "Saving archive"
 msgstr "Sparar arkiv"
 
-#: ../src/fr-window.c:2481
+#: ../src/fr-window.c:2487
 msgid "_Open the Archive"
 msgstr "_Ã?ppna arkivet"
 
-#: ../src/fr-window.c:2482
-msgid "_Open the Destination"
-msgstr "_�ppna målet"
+#: ../src/fr-window.c:2488
+msgid "_Show the Files"
+msgstr "_Visa filerna"
 
-#: ../src/fr-window.c:2528
+#: ../src/fr-window.c:2534
 msgid "Archive:"
 msgstr "Arkiv:"
 
-#: ../src/fr-window.c:2688
+#: ../src/fr-window.c:2696
 msgid "Extraction completed successfully"
 msgstr "Uppackningen lyckades"
 
-#: ../src/fr-window.c:2711
+#: ../src/fr-window.c:2719
 msgid "Archive created successfully"
 msgstr "Skapandet av arkiv lyckades"
 
-#: ../src/fr-window.c:2759
+#: ../src/fr-window.c:2767
 msgid "wait please..."
 msgstr "vänta..."
 
-#: ../src/fr-window.c:2913
+#: ../src/fr-window.c:2921
 msgid "An error occurred while extracting files."
 msgstr "Ett fel inträffade under uppackning av filer."
 
-#: ../src/fr-window.c:2919
+#: ../src/fr-window.c:2927
 #, c-format
 msgid "Could not open \"%s\""
 msgstr "Kunde inte öppna \"%s\""
 
-#: ../src/fr-window.c:2924
+#: ../src/fr-window.c:2932
 msgid "An error occurred while loading the archive."
 msgstr "Ett fel inträffade vid inläsning av arkivet."
 
-#: ../src/fr-window.c:2928
+#: ../src/fr-window.c:2936
 msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
 msgstr "Ett fel inträffade vid borttagning av filer från arkivet."
 
-#: ../src/fr-window.c:2934
+#: ../src/fr-window.c:2942
 msgid "An error occurred while adding files to the archive."
 msgstr "Ett fel inträffade vid tilläggning av filer till arkivet."
 
-#: ../src/fr-window.c:2938
+#: ../src/fr-window.c:2946
 msgid "An error occurred while testing archive."
 msgstr "Ett fel inträffade vid testande av arkivet."
 
-#: ../src/fr-window.c:2942
+#: ../src/fr-window.c:2950
 msgid "An error occurred while saving the archive."
 msgstr "Ett fel inträffade vid sparning av arkivet."
 
-#: ../src/fr-window.c:2946
+#: ../src/fr-window.c:2954
 msgid "An error occurred."
 msgstr "Ett fel inträffade."
 
-#: ../src/fr-window.c:2952
+#: ../src/fr-window.c:2960
 msgid "Command not found."
 msgstr "Kommandot kunde inte hittas."
 
-#: ../src/fr-window.c:2955
+#: ../src/fr-window.c:2963
 msgid "Command exited abnormally."
 msgstr "Programmet avslutades felaktigt."
 
-#: ../src/fr-window.c:3153
+#: ../src/fr-window.c:3161
 msgid "Test Result"
 msgstr "Testresultat"
 
-#: ../src/fr-window.c:3957
-#: ../src/fr-window.c:7786
-#: ../src/fr-window.c:7813
-#: ../src/fr-window.c:8068
+#: ../src/fr-window.c:3965
+#: ../src/fr-window.c:7817
+#: ../src/fr-window.c:7844
+#: ../src/fr-window.c:8099
 msgid "Could not perform the operation"
 msgstr "Kunde inte utföra åtgärden"
 
-#: ../src/fr-window.c:3983
+#: ../src/fr-window.c:3991
 msgid "Do you want to add this file to the current archive or open it as a new archive?"
 msgstr "Vill du lägga till den här filen till det aktuella arkivet eller öppna den som ett nytt arkiv?"
 
-#: ../src/fr-window.c:4013
+#: ../src/fr-window.c:4021
 msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
 msgstr "Vill du skapa ett nytt arkiv med dessa filer?"
 
-#: ../src/fr-window.c:4016
+#: ../src/fr-window.c:4024
 msgid "Create _Archive"
 msgstr "Skapa _arkiv"
 
-#: ../src/fr-window.c:4589
-#: ../src/fr-window.c:5668
+#: ../src/fr-window.c:4597
+#: ../src/fr-window.c:5676
 msgid "Folders"
 msgstr "Mappar"
 
-#: ../src/fr-window.c:4627
+#: ../src/fr-window.c:4635
 msgid "Size"
 msgstr "Storlek"
 
-#: ../src/fr-window.c:4628
+#: ../src/fr-window.c:4636
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../src/fr-window.c:4629
+#: ../src/fr-window.c:4637
 msgid "Date Modified"
 msgstr "Ã?ndringsdatum"
 
-#: ../src/fr-window.c:4639
+#: ../src/fr-window.c:4647
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
-#: ../src/fr-window.c:5589
+#: ../src/fr-window.c:5597
 msgid "Find:"
 msgstr "Sök:"
 
-#: ../src/fr-window.c:5676
+#: ../src/fr-window.c:5684
 msgid "Close the folders pane"
 msgstr "Stäng mappanelen"
 
-#: ../src/fr-window.c:5816
-#: ../src/fr-window.c:5819
+#: ../src/fr-window.c:5824
+#: ../src/fr-window.c:5827
 #: ../src/ui.h:141
 #: ../src/ui.h:145
 msgid "Open archive"
 msgstr "Ã?ppna arkiv"
 
-#: ../src/fr-window.c:5817
+#: ../src/fr-window.c:5825
 msgid "Open a recently used archive"
 msgstr "�ppna ett nyligen använt arkiv"
 
-#: ../src/fr-window.c:6144
+#: ../src/fr-window.c:6149
 #, c-format
 msgid "Could not save the archive \"%s\""
 msgstr "Kunde inte spara arkivet \"%s\""
 
-#: ../src/fr-window.c:7201
+#: ../src/fr-window.c:7232
 msgid "The new name is void."
 msgstr "Det nya namnet är tomt."
 
-#: ../src/fr-window.c:7205
+#: ../src/fr-window.c:7236
 msgid "The new name is equal to the old one."
 msgstr "Det nya namnet är identiskt med det gamla."
 
-#: ../src/fr-window.c:7245
+#: ../src/fr-window.c:7276
 #, c-format
 msgid ""
 "A folder named \"%s\" already exists.\n"
@@ -837,7 +832,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:7247
+#: ../src/fr-window.c:7278
 #, c-format
 msgid ""
 "A file named \"%s\" already exists.\n"
@@ -848,45 +843,45 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:7314
+#: ../src/fr-window.c:7345
 msgid "Rename"
 msgstr "Byt namn"
 
-#: ../src/fr-window.c:7315
+#: ../src/fr-window.c:7346
 msgid "New folder name"
 msgstr "Nytt mappnamn"
 
-#: ../src/fr-window.c:7315
+#: ../src/fr-window.c:7346
 msgid "New file name"
 msgstr "Nytt filnamn"
 
-#: ../src/fr-window.c:7319
+#: ../src/fr-window.c:7350
 msgid "_Rename"
 msgstr "_Byt namn"
 
-#: ../src/fr-window.c:7336
-#: ../src/fr-window.c:7356
+#: ../src/fr-window.c:7367
+#: ../src/fr-window.c:7387
 msgid "Could not rename the folder"
 msgstr "Kunde inte byta namn på mappen"
 
-#: ../src/fr-window.c:7336
-#: ../src/fr-window.c:7356
+#: ../src/fr-window.c:7367
+#: ../src/fr-window.c:7387
 msgid "Could not rename the file"
 msgstr "Kunde inte byta namn på filen"
 
-#: ../src/fr-window.c:7747
+#: ../src/fr-window.c:7778
 msgid "Paste Selection"
 msgstr "Klistra in markering"
 
-#: ../src/fr-window.c:7748
+#: ../src/fr-window.c:7779
 msgid "Destination folder"
 msgstr "MÃ¥lmapp"
 
-#: ../src/fr-window.c:8338
+#: ../src/fr-window.c:8369
 msgid "Add files to an archive"
 msgstr "Lägg till filer till arkivet"
 
-#: ../src/fr-window.c:8382
+#: ../src/fr-window.c:8413
 msgid "Extract archive"
 msgstr "Packa upp arkiv"
 
@@ -1056,7 +1051,7 @@ msgid "File Roller"
 msgstr "File Roller"
 
 #: ../src/ui.h:32
-msgid "_Archive"
+msgid "_File"
 msgstr "_Arkiv"
 
 #: ../src/ui.h:33
@@ -1328,6 +1323,18 @@ msgstr "efter _plats"
 msgid "Sort file list by location"
 msgstr "Sortera fillista efter plats"
 
+#~ msgid "Create Archive"
+#~ msgstr "Skapa arkiv"
+#~ msgid "_Archive:"
+#~ msgstr "_Arkiv:"
+#~ msgid "Create Archive..."
+#~ msgstr "Skapa arkiv..."
+#~ msgid "The file doesn't exist"
+#~ msgstr "Filen finns inte"
+#~ msgid "_Open the Destination"
+#~ msgstr "_�ppna målet"
+#~ msgid "_Archive"
+#~ msgstr "_Arkiv"
 #~ msgid ""
 #~ "Extract archives using the archive name as destination folder and quit "
 #~ "the program"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]