[eog] Added Czech help translation by Marek Cernockycommit eafc76e94d4459b70055c9d055aa9727424cb5de
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:  Sun Jul 26 23:33:31 2009 +0200

  Added Czech help translation by Marek Cernocky

 help/Makefile.am               |  2 +-
 help/cs/cs.po                 | 997 +++++++++++++++++++++++++
 help/cs/figures/eog_save_as_window.png    | Bin 0 -> 38146 bytes
 help/cs/figures/eog_start_window.png     | Bin 0 -> 24063 bytes
 help/cs/figures/eog_toolbar_editor_window.png | Bin 0 -> 29347 bytes
 5 files changed, 998 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/help/Makefile.am b/help/Makefile.am
index 1bdb288..4ece9a0 100644
--- a/help/Makefile.am
+++ b/help/Makefile.am
@@ -9,6 +9,6 @@ DOC_FIGURES = 					\
 	figures/eog_start_window.png		\
 	figures/eog_toolbar_editor_window.png
 
-DOC_LINGUAS = ar ca da de el en_GB es eu fr it ja ko oc pa pl pt_BR ru sv th uk zh_CN zh_TW
+DOC_LINGUAS = ar ca cs da de el en_GB es eu fr it ja ko oc pa pl pt_BR ru sv th uk zh_CN zh_TW
 
 -include $(top_srcdir)/git.mk
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..cc6347b
--- /dev/null
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,997 @@
+# Czech translation of eog help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of eog.
+# This file is distributed under the same license as the eog help.
+#
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+# Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2009.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: eog gnome-2-28\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-09 17:08+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-26 23:32+0200\n"
+"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe volny cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/eog.xml:342(None)
+msgid "@@image: 'figures/eog_start_window.png'; md5=3fa9a50f8828d553ca1f5deb4f3a9c93"
+msgstr "@@image: 'figures/eog_start_window.png'; md5=ba8dfa241eb7f7bfed2b339d7d47e3d9"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/eog.xml:612(None)
+msgid "@@image: 'figures/eog_save_as_window.png'; md5=fdebb65611d88ced4201754b0f417783"
+msgstr "@@image: 'figures/eog_save_as_window.png'; md5=665a411cae04e0809f85b338afe542b5"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/eog.xml:700(None)
+msgid "@@image: 'figures/eog_toolbar_editor_window.png'; md5=b5555dbf7beaf036227fc6e32e974b83"
+msgstr "@@image: 'figures/eog_toolbar_editor_window.png'; md5=53cbfc10b4fbe10912f53dc538bf02c4"
+
+#: C/eog.xml:24(title)
+msgid "Image Viewer Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka k ProhlížeÄ?i obrázků"
+
+#: C/eog.xml:27(year)
+msgid "2006"
+msgstr "2006"
+
+#: C/eog.xml:28(year)
+msgid "2007"
+msgstr "2007"
+
+#: C/eog.xml:29(holder)
+#: C/eog.xml:57(publishername)
+#: C/eog.xml:69(orgname)
+#: C/eog.xml:76(orgname)
+#: C/eog.xml:83(orgname)
+#: C/eog.xml:97(orgname)
+#: C/eog.xml:104(orgname)
+#: C/eog.xml:126(para)
+#: C/eog.xml:127(para)
+#: C/eog.xml:135(para)
+#: C/eog.xml:143(para)
+#: C/eog.xml:151(para)
+#: C/eog.xml:159(para)
+#: C/eog.xml:167(para)
+#: C/eog.xml:175(para)
+#: C/eog.xml:183(para)
+#: C/eog.xml:191(para)
+#: C/eog.xml:204(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/eog.xml:32(year)
+msgid "2002"
+msgstr "2002"
+
+#: C/eog.xml:33(year)
+msgid "2003"
+msgstr "2003"
+
+#: C/eog.xml:34(year)
+msgid "2004"
+msgstr "2004"
+
+#: C/eog.xml:35(holder)
+#: C/eog.xml:90(orgname)
+msgid "Sun Microsystems"
+msgstr "Sun Microsystems"
+
+#: C/eog.xml:38(year)
+#: C/eog.xml:42(year)
+#: C/eog.xml:196(date)
+msgid "2000"
+msgstr "2000"
+
+#: C/eog.xml:39(holder)
+msgid "Eliot Landrum"
+msgstr "Eliot Landrum"
+
+#: C/eog.xml:43(holder)
+msgid "The Free Software Foundation"
+msgstr "The Free Software Foundation"
+
+#: C/eog.xml:2(para)
+msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr "Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/eog.xml:12(para)
+msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/eog.xml:19(para)
+msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
+msgstr "Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/eog.xml:35(para)
+msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, NEPOSKYTUJÃ? SE ANI ODVOZENÃ? ZÃ?RUKY, ZÃ?RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, LEŽÃ? NA VÃ?S. POKUD KVÅ®LI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZI, NASTANE PROBLÃ?M, VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR NEBO JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÃ?Å ENÃ? NENÃ?, PODLE TÃ?TO DOHODY, POVOLENO UŽÃ?VÃ?NÃ? ANI Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/eog.xml:55(para)
+msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+
+#: C/eog.xml:28(para)
+msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#: C/eog.xml:66(firstname)
+msgid "Jens"
+msgstr "Jens"
+
+#: C/eog.xml:67(surname)
+msgid "Finke"
+msgstr "Finke"
+
+#: C/eog.xml:73(firstname)
+msgid "Angela"
+msgstr "Angela"
+
+#: C/eog.xml:74(surname)
+msgid "Boyle"
+msgstr "Boyle"
+
+#: C/eog.xml:80(firstname)
+msgid "Stuart"
+msgstr "Stuart"
+
+#: C/eog.xml:81(surname)
+msgid "Ellis"
+msgstr "Ellis"
+
+#: C/eog.xml:87(firstname)
+msgid "Sun"
+msgstr "Sun"
+
+#: C/eog.xml:88(surname)
+msgid "GNOME Documentation Team"
+msgstr "DokumentaÄ?ní tým GNOME"
+
+#: C/eog.xml:94(firstname)
+msgid "Eliot"
+msgstr "Eliot"
+
+#: C/eog.xml:95(surname)
+msgid "Landrum"
+msgstr "Landrum"
+
+#: C/eog.xml:101(firstname)
+msgid "Federico"
+msgstr "Federico"
+
+#: C/eog.xml:102(surname)
+msgid "Mena Quintero"
+msgstr "Mena Quintero"
+
+#: C/eog.xml:123(revnumber)
+msgid "Image Viewer Manual V2.8"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.8 k ProhlížeÄ?i obrázků"
+
+#: C/eog.xml:124(date)
+msgid "February 2007"
+msgstr "Ã?nor 2007"
+
+#: C/eog.xml:131(revnumber)
+msgid "Image Viewer Manual V2.7"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.7 k ProhlížeÄ?i obrázků"
+
+#: C/eog.xml:132(date)
+msgid "February 2004"
+msgstr "Ã?nor 2004"
+
+#: C/eog.xml:134(para)
+#: C/eog.xml:142(para)
+#: C/eog.xml:150(para)
+#: C/eog.xml:158(para)
+#: C/eog.xml:166(para)
+#: C/eog.xml:174(para)
+#: C/eog.xml:182(para)
+#: C/eog.xml:190(para)
+msgid "Sun GNOME Documentation Team"
+msgstr "DokumentaÄ?ní tým GNOME firmy Sun"
+
+#: C/eog.xml:139(revnumber)
+msgid "Eye of GNOME Manual V2.6"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.6 k Eye of GNOME"
+
+#: C/eog.xml:140(date)
+msgid "November 2003"
+msgstr "Listopad 2003"
+
+#: C/eog.xml:147(revnumber)
+msgid "Eye of GNOME Manual V2.5"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.5 k Eye of GNOME"
+
+#: C/eog.xml:148(date)
+msgid "September 2003"
+msgstr "ZáÅ?í 2003"
+
+#: C/eog.xml:155(revnumber)
+msgid "Eye of GNOME Manual V2.4"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.4 k Eye of GNOME"
+
+#: C/eog.xml:156(date)
+msgid "January 2003"
+msgstr "Leden 2003"
+
+#: C/eog.xml:163(revnumber)
+msgid "Eye of GNOME Manual V2.3"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.3 k Eye of GNOME"
+
+#: C/eog.xml:164(date)
+msgid "October 2002"
+msgstr "Å?íjen 2002"
+
+#: C/eog.xml:171(revnumber)
+msgid "Eye of GNOME Manual V2.2"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.2 k Eye of GNOME"
+
+#: C/eog.xml:172(date)
+msgid "August 2002"
+msgstr "Srpen 2002"
+
+#: C/eog.xml:179(revnumber)
+msgid "Eye of GNOME Manual V2.1"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.1 k Eye of GNOME"
+
+#: C/eog.xml:180(date)
+msgid "July 2002"
+msgstr "Ä?ervenec 2002"
+
+#: C/eog.xml:187(revnumber)
+msgid "Eye of GNOME Manual V2.0"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.0 k Eye of GNOME"
+
+#: C/eog.xml:188(date)
+msgid "May 2002"
+msgstr "KvÄ?ten 2002"
+
+#: C/eog.xml:195(revnumber)
+msgid "Eye of GNOME User's Guide"
+msgstr "Uživatelská pÅ?íruÄ?ka k Eye of GNOME"
+
+#: C/eog.xml:198(para)
+msgid "Eliot Landrum <email>eliot landrum cx</email>"
+msgstr "Eliot Landrum <email>eliot landrum cx</email>"
+
+#: C/eog.xml:201(para)
+msgid "Federico Mena Quintero <email>federico gnu org</email>"
+msgstr "Federico Mena Quintero <email>federico gnu org</email>"
+
+#: C/eog.xml:208(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.18 of Image Viewer."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje ProhlížeÄ? obrázků ve verzi 2.18"
+
+#: C/eog.xml:211(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/eog.xml:212(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Image Viewer application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepÅ¡ení vztahující se k aplikaci ProhlížeÄ? obrázků nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
+
+#: C/eog.xml:217(para)
+msgid "User manual for <application>Eye of GNOME Image Viewer</application>."
+msgstr "Uživatelská pÅ?íruÄ?ka k aplikaci <application>ProhlížeÄ? obrázků Eye of GNOME</application>."
+
+#: C/eog.xml:223(primary)
+msgid "Eye of GNOME"
+msgstr "Eye of GNOME"
+
+#: C/eog.xml:230(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/eog.xml:231(para)
+msgid "The <application>Eye of GNOME Image Viewer</application> application enables you to view single image files, as well as large image collections."
+msgstr "Díky aplikaci <application>ProhlížeÄ? obrázků Eye of GNOME</application> si můžete prohlížet jednotlivé soubory s obrázky i rozsáhlé sbírky obrázků."
+
+#: C/eog.xml:236(title)
+msgid "Starting Image Viewer"
+msgstr "SpouÅ¡tÄ?ní ProhlížeÄ?e obrázků"
+
+#: C/eog.xml:237(para)
+msgid "You can start <application>Image Viewer</application> in the following ways:"
+msgstr "Aplikaci <application>ProhlížeÄ? obrázků</application> můžete spustit následujícími způsoby:"
+
+#: C/eog.xml:240(para)
+msgid "Open an image file in <application>Nautilus</application>."
+msgstr "OtevÅ?ít nÄ?jaký soubor s obrázkem ve správci souborů <application>Nautilus</application>."
+
+#: C/eog.xml:243(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Graphics</guimenu><guimenuitem>Image Viewer</guimenuitem></menuchoice> from the <guimenu>Applications</guimenu> menu."
+msgstr "Zvolit <menuchoice><guimenu>Grafika</guimenu><guimenuitem>ProhlížeÄ? obrázků</guimenuitem></menuchoice> v nabídce <guimenu>Aplikace</guimenu>."
+
+#: C/eog.xml:248(para)
+msgid "Run <command>eog</command> at the prompt in a terminal such as <application>gnome-terminal</application>, or from the <application>Run Application</application> dialog."
+msgstr "Spustit <command>eog</command> v pÅ?íkazovém Å?ádku terminálu, jako je napÅ?. <application>gnome-terminal</application>, nebo z dialogu <application>Spustit aplikaci</application>."
+
+#: C/eog.xml:256(title)
+msgid "Closing Image Viewer"
+msgstr "Zavírání ProhlížeÄ?e obrázků"
+
+#: C/eog.xml:257(para)
+msgid "To close the current <application>Image Viewer</application> window choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>."
+msgstr "Pokud chcete aktuální okno aplikace <application>ProhlížeÄ? obrázků</application> zavÅ?ít, zvolte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>ZavÅ?ít</guimenuitem></menuchoice> nebo zmáÄ?knÄ?te <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>."
+
+#: C/eog.xml:263(title)
+msgid "Supported File Types"
+msgstr "Podporované typy souborů"
+
+#: C/eog.xml:264(para)
+msgid "<application>Image Viewer</application> supports a variety of image file formats. The following image formats can be opened:"
+msgstr "<application>ProhlížeÄ? obrázků</application> podporuje různé formáty souborů s obrázky. OtevÅ?ít lze následující formáty obrázků:"
+
+#: C/eog.xml:266(para)
+msgid "ANI - Animation"
+msgstr "ANI - Animace"
+
+#: C/eog.xml:268(para)
+#: C/eog.xml:300(para)
+msgid "BMP - Windows Bitmap"
+msgstr "BMP - Windows Bitmap"
+
+#: C/eog.xml:270(para)
+msgid "GIF - Graphics Interchange Format"
+msgstr "GIF - Graphics Interchange Format"
+
+#: C/eog.xml:272(para)
+#: C/eog.xml:302(para)
+msgid "ICO - Windows Icon"
+msgstr "ICO - Ikona z Windows"
+
+#: C/eog.xml:274(para)
+#: C/eog.xml:304(para)
+msgid "JPEG - Joint Photographic Experts Group"
+msgstr "JPEG - Joint Photographic Experts Group"
+
+#: C/eog.xml:276(para)
+msgid "PCX - PC Paintbrush"
+msgstr "PCX - PC Paintbrush"
+
+#: C/eog.xml:278(para)
+#: C/eog.xml:306(para)
+msgid "PNG - Portable Network Graphics"
+msgstr "PNG - Portable Network Graphics"
+
+#: C/eog.xml:280(para)
+msgid "PNM - Portable Anymap from the PPM Toolkit"
+msgstr "PNM - Portable Anymap z PPM Toolkit"
+
+#: C/eog.xml:282(para)
+msgid "RAS - Sun Raster"
+msgstr "RAS - Sun Raster"
+
+#: C/eog.xml:284(para)
+msgid "SVG - Scalable Vector Graphics"
+msgstr "SVG - Scalable Vector Graphics"
+
+#: C/eog.xml:286(para)
+msgid "TGA - Targa"
+msgstr "TGA - Targa"
+
+#: C/eog.xml:288(para)
+msgid "TIFF - Tagged Image File Format"
+msgstr "TIFF - Tagged Image File Format"
+
+#: C/eog.xml:290(para)
+msgid "WBMP - Wireless Bitmap"
+msgstr "WBMP - Wireless Bitmap"
+
+#: C/eog.xml:292(para)
+msgid "XBM - X Bitmap"
+msgstr "XBM - X Bitmap"
+
+#: C/eog.xml:294(para)
+msgid "XPM - X Pixmap"
+msgstr "XPM - X Pixmap"
+
+#: C/eog.xml:298(para)
+msgid "<application>Image Viewer</application> supports the following formats for saving:"
+msgstr "Ukládání podporuje <application>ProhlížeÄ? obrázků</application> u následujících formátů:"
+
+#: C/eog.xml:309(para)
+msgid "<application>Image Viewer</application> may be able to open and save other image formats, depending on your system configuration and other installed software."
+msgstr "V závislosti na nastavení vaÅ¡eho systému a nainstalovaném dalším software může být <application>ProhlížeÄ? obrázků</application> schopný otevírat a ukládat jeÅ¡tÄ? další formáty obrázků."
+
+#: C/eog.xml:313(title)
+msgid "Image Viewer Features"
+msgstr "Schopnosti ProhlížeÄ?e obrázků"
+
+#: C/eog.xml:314(para)
+msgid "<application>Image Viewer</application> has a variety of features to help you view your images. You can zoom in and out or view the image full screen. Regardless of your zoom level, <application>Image Viewer</application> uses a low amount of memory. You can also rotate and flip the image you are viewing."
+msgstr "<application>ProhlížeÄ? obrázků</application> má Å?adu funkcí, které vám pÅ?i prohlížení obrázků pomohou. Můžete pÅ?ibližovat a oddalovat nebo prohlížet na celé obrazovce. Bez ohledu na úroveÅ? zvÄ?tÅ¡ení používá aplikace <application>ProhlížeÄ? obrázků</application> malé množství pamÄ?ti. Obrázky, které si prohlížíte, můžete také pÅ?eklápÄ?t a otáÄ?et."
+
+#: C/eog.xml:319(para)
+msgid "The collection view allows the viewing and editing of large image collections. In this view image operations can be applied to all selected images at once."
+msgstr "Prohlížení sbírek obrázků umožÅ?uje zobrazení a úpravu rozsáhlých sbírek obrázku. PÅ?i tom lze vÅ¡echny prohlížecí funkce použít na vÅ¡echny vybrané obrázky naráz."
+
+#: C/eog.xml:323(para)
+msgid "<application>Image Viewer</application> has special support for digital camera pictures and displays EXIF metadata recorded with the image. This feature requires <systemitem class=\"library\">libexif</systemitem> to be installed on your system. All modifications made in JPEG images are lossless. That is, saving rotated and flipped JPEG images will not recompress the image. Beside this all available metadata (like EXIF) will be preserved and updated accordingly."
+msgstr "Aplikace <application>ProhlížeÄ? obrázků</application> má speciální podporu pro obrázky z digitálních fotoaparátů a k obrázkům zobrazuje metadata EXIF. Tato funkce vyžaduje ve vaÅ¡em systému nainstalovanou knihovnu <systemitem class=\"library\">libexif</systemitem>. VÅ¡echny úpravy provádÄ?né v obrázcích JPEG jsou bezztrátové. To znamená, že operace otáÄ?ení a pÅ?eklápÄ?ní se provádÄ?jí bez rozbalování obrázku. RovnÄ?ž vÅ¡echna dostupná metadata (jako je EXIF) zůstanou zachovaná, pÅ?ípadnÄ? budou správnÄ? aktualizovaná."
+
+#: C/eog.xml:335(title)
+msgid "Getting Started"
+msgstr "ZaÄ?ínáme"
+
+#: C/eog.xml:336(para)
+msgid "When you start <application>Image Viewer</application>, the following window is displayed:"
+msgstr "Když <application>ProhlížeÄ? obrázků</application> spustíte, zobrazí se následující okno:"
+
+#: C/eog.xml:338(title)
+msgid "Image Viewer Start Up Window"
+msgstr "Okno ProhlížeÄ?e obrázků po spuÅ¡tÄ?ní"
+
+#: C/eog.xml:0(application)
+msgid "Image Viewer"
+msgstr "ProhlížeÄ? obrázků"
+
+#: C/eog.xml:345(phrase)
+msgid "Shows <placeholder-1/> main window. Contains titlebar, menubar, toolbar, and display area. Menubar contains File, Edit, View, and Help menus."
+msgstr "Ukazuje hlavní okno aplikace <placeholder-1/>. Obsahuje záhlaví okna, panel nabídek, panel nástrojů a zobrazovací plochu. Panel nabídek obsahuje nabídky Soubor, Upravit, Zobrazit a NápovÄ?da."
+
+#: C/eog.xml:350(para)
+msgid "The <application>Image Viewer</application> window contains the following elements:"
+msgstr "Okno aplikace <application>ProhlížeÄ? obrázků</application> obsahuje následující Ä?ásti:"
+
+#: C/eog.xml:353(term)
+msgid "Menubar"
+msgstr "Panel nabídek"
+
+#: C/eog.xml:355(para)
+msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with images in <application>Image Viewer</application>."
+msgstr "Nabídky v panelu nabídek obsahují vÅ¡echny funkce, které potÅ?ebujete pro práci s obrázky v <application>ProhlížeÄ?i obrázků</application>."
+
+#: C/eog.xml:359(term)
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Panel nástrojů"
+
+#: C/eog.xml:361(para)
+msgid "The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the menubar. To show or hide the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Panel nástrojů obsahuje výbÄ?r z funkcí, ke kterým jinak musíte pÅ?istupovat pÅ?es panel nabídek. Pokud chcete panel nástrojů skrýt nebo zobrazit, zvolte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Panel nástrojů</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/eog.xml:365(term)
+msgid "Display area"
+msgstr "Zobrazovací plocha"
+
+#: C/eog.xml:367(para)
+msgid "The display area shows the image file."
+msgstr "Na zobrazovací ploše se ukáže vlastní obrázek."
+
+#: C/eog.xml:371(term)
+msgid "Statusbar"
+msgstr "Stavový Å?ádek"
+
+#: C/eog.xml:373(para)
+msgid "The statusbar provides information about the image. To show or hide the statusbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Statusbar</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Stavový Å?ádek poskytuje informace o obrázku. Pokud chcete stavový Å?ádek skrýt nebo zobrazit, zvolte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Stavový Å?ádek</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/eog.xml:377(term)
+msgid "Image Collection"
+msgstr "Sbírka obrázků"
+
+#: C/eog.xml:379(para)
+msgid "The image collection shows you all supported images in the current working directory. It shows up once an image has been loaded. To show or hide the collection, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Image Collection</guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F9</keycap>."
+msgstr "Sbírka obrázků vám ukáže vÅ¡echny obrázky v podporovaných formátech, které se nachází v aktuální pracovní složce. Rozhoduje se podle obrázku, který je zrovna naÄ?tený. Zobrazit nebo skrýt můžete sbírku obrázků pomocí <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Sbírka obrázků</guimenuitem></menuchoice> nebo stiskem <keycap>F9</keycap>."
+
+#: C/eog.xml:383(term)
+msgid "Image Information Pane"
+msgstr "Panel s informacemi o obrázku"
+
+#: C/eog.xml:385(para)
+msgid "The image information pane provides further information about the current image, for example EXIF metadata (if available). It shows up after an image has been loaded. To show or hide the image information pane, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Image Information</guimenuitem></menuchoice> or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>I</keycap></keycombo>."
+msgstr "Tento panel poskytuje bližší informace o souÄ?asném obrázku, napÅ?. metadata EXIF (pokud jsou dostupná). Ukáže se až po naÄ?tení obrázku. Pokud jej chcete skrýt nebo zobrazit, zvolte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Informace o obrázku</guimenuitem></menuchoice> nebo zmáÄ?knÄ?te <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>I</keycap></keycombo>."
+
+#: C/eog.xml:389(para)
+msgid "Most actions in <application>Image Viewer</application> can be performed several ways. For example, you can open a file in the following ways:"
+msgstr "VÄ?tÅ¡inu Ä?inností lze v <application>ProhlížeÄ?i obrázků</application> provést nÄ?kolika způsoby. NapÅ?íklad otevÅ?ít obrázek můžete tÄ?mito následujícími způsoby:"
+
+#: C/eog.xml:392(para)
+msgid "Drag an image file into the <application>Image Viewer</application> window from another application or window."
+msgstr "PÅ?etáhnÄ?te myší z nÄ?jaké jiné aplikace nebo okna soubor s obrázkem do okna <application>ProhlížeÄ?e obrázků</application>."
+
+#: C/eog.xml:394(para)
+msgid "Double-click on an image file in the file manager or other application."
+msgstr "DvojitÄ? kliknÄ?te na soubor s obrázkem ve správci souborů nebo jiné aplikaci."
+
+#: C/eog.xml:396(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> and select an image file in the <application>Load Image</application> dialog."
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>OtevÅ?ít</guimenuitem></menuchoice> a v dialogovém oknÄ? <application>NaÄ?íst obrázek</application> vyberte soubor s obrázkem."
+
+#: C/eog.xml:399(para)
+msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo> and select an image file in the <application>Load Image</application> dialog."
+msgstr "ZmáÄ?knÄ?te <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo> a v dialogovém oknÄ? <application>NaÄ?íst obrázek</application> vyberte soubor s obrázkem."
+
+#: C/eog.xml:408(title)
+msgid "Viewing Images"
+msgstr "Prohlížení obrázků"
+
+#: C/eog.xml:412(title)
+msgid "Opening an Image"
+msgstr "Otevírání obrázku"
+
+#: C/eog.xml:413(para)
+msgid "To open an image, perform the following steps:"
+msgstr "Obrázek otevÅ?ete provedením následujících kroků:"
+
+#: C/eog.xml:416(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>OtevÅ?ít</guimenuitem></menuchoice> nebo stisknÄ?te <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+
+#: C/eog.xml:420(para)
+msgid "In the <guilabel>Load Image</guilabel> dialog, select the file you want to open."
+msgstr "V dialogovém oknÄ? <guilabel>NaÄ?íst obrázek</guilabel> vyberte soubor, který chcete otevÅ?ít."
+
+#: C/eog.xml:425(para)
+msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Image Viewer</application> displays the name of the image file in the titlebar of the window."
+msgstr "KliknÄ?te na <guibutton>OtevÅ?ít</guibutton>. Název souboru s obrázkem zobrazí <application>ProhlížeÄ? obrázků</application> v záhlaví okna."
+
+#: C/eog.xml:430(para)
+msgid "To open another image, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. <application>Image Viewer</application> opens each image in a new window."
+msgstr "Pokud chcete otevÅ?ít jiný obrázek, zvolte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>OtevÅ?ít</guimenuitem></menuchoice> znovu. <application>ProhlížeÄ? obrázků</application> otevÅ?e každý obrázek ve zvláštním oknÄ?."
+
+#: C/eog.xml:437(title)
+msgid "Viewing the Images in a Folder"
+msgstr "Prohlížení obrázků ve složce"
+
+#: C/eog.xml:438(para)
+msgid "To view all images in a folder, perform the following steps:"
+msgstr "Pokud si chcete prohlédnout vÅ¡echny obrázky v nÄ?jaké složce, proveÄ?te následující kroky:"
+
+#: C/eog.xml:441(para)
+msgid "Open one of the images in the folder (see <xref linkend=\"eog-open-image\"/>)."
+msgstr "OtevÅ?ete jeden z obrázků v oné složce (viz <xref linkend=\"eog-open-image\"/>)."
+
+#: C/eog.xml:445(para)
+msgid "Open the image collection by choosing <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Image Collection</guimenuitem></menuchoice> or pressing <keycap>F9</keycap>."
+msgstr "OtevÅ?ete sbírku obrázků volbou <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Sbírka obrázků</guimenuitem></menuchoice> nebo stiskem <keycap>F9</keycap>."
+
+#: C/eog.xml:450(para)
+msgid "The collection shows thumbnails of all supported images in the folder. You can browse the images by clicking on an image in the collection, by choosing the appropriate option in the <guimenu>Go</guimenu> menu or by pressing <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Left</keycap></keycombo> or <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Right</keycap></keycombo>."
+msgstr "Sbírka obrázků ukazuje náhledy vÅ¡ech podporovaných obrázků ve složce. Obrázky si můžete procházet a pÅ?ípadnÄ? zobrazit kliknutím na náhled ve sbírce, pomocí voleb v nabídce <guimenu>PÅ?ejít</guimenu> nebo maÄ?káním <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Left</keycap></keycombo> nebo <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Right</keycap></keycombo>."
+
+#: C/eog.xml:451(para)
+msgid "To view all of the images in the directory fullscreen, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F11</keycap>. To view them as a slide show, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Slideshow</guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F5</keycap>. To return to the collection view, press the <keycap>Esc</keycap> key, or <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. For more information about how to customize the slide show, see <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>."
+msgstr "Pokud chcete vÅ¡echny obrázky ve složce zobrazit pÅ?es celou obrazovku, zvolte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Celá obrazovka</guimenuitem></menuchoice> nebo stisknÄ?te <keycap>F11</keycap>. Pokud je chcete jeden po druhém promítat, zvolte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Promítání snímků</guimenuitem></menuchoice> nebo stisknÄ?te <keycap>F5</keycap>. Pro návrat do sbírky obrázků zmáÄ?knÄ?te klávesu <keycap>Esc</keycap> nebo <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. Více informací, jak si promítání pÅ?izpůsobit, uvádí <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>."
+
+#: C/eog.xml:457(title)
+msgid "Scrolling an Image"
+msgstr "Posouvání obrázku"
+
+#: C/eog.xml:458(para)
+msgid "To scroll around an image that is larger than the image window or full screen view, you can use the following methods:"
+msgstr "Pokud je obrázek vÄ?tší než okno (nebo celá obrazovka pÅ?i zobrazení pÅ?es celou obrazovku), můžete jej následujícími způsoby posouvat:"
+
+#: C/eog.xml:460(para)
+msgid "Use the arrow keys on the keyboard."
+msgstr "Použít klávesové šipky na klávesnici."
+
+#: C/eog.xml:462(para)
+msgid "Drag the image to move it in the window. (This means you drag the image in the opposite direction you want to scroll in: to scroll down the image, drag it upwards in the window.)"
+msgstr "Uchopit obrázek pomocí myÅ¡ a posouvat jej. (V tomto pÅ?ípadÄ? to pracuje opaÄ?nÄ? než posuvníky: v situaci, kdy byste táhli posuvník dolů, musíte myší obrázek táhnout nahoru.)"
+
+#: C/eog.xml:464(para)
+msgid "Use the scrollbars on the window."
+msgstr "Použít posuvníky okna."
+
+#: C/eog.xml:471(title)
+msgid "Zooming"
+msgstr "ZmÄ?na velikosti"
+
+#: C/eog.xml:472(para)
+msgid "You can zoom in or out of the image in the following ways:"
+msgstr "Obrázek si můžete pÅ?iblížit nebo oddálit následujícími způsoby:"
+
+#: C/eog.xml:474(para)
+msgid "Use the <mousebutton>scroll wheel</mousebutton> on your mouse. Scrolling down zooms out; scrolling up zooms in."
+msgstr "Použijte <mousebutton>rolovací koleÄ?ko</mousebutton> na své myÅ¡i. Rolováním dolů oddalujete, rolováním nahoru pÅ?ibližujete."
+
+#: C/eog.xml:475(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>. To restore the image to its original size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Normal Size</guimenuitem></menuchoice>. To make the image fit in the window, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Best Fit</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>PÅ?iblížit</guimenuitem></menuchoice> nebo <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Oddálit</guimenuitem></menuchoice>. Pokud chcete obnovit původní velikost obrázku, zvolte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Normální velikost</guimenuitem></menuchoice>. Pokud chcete nastavit takovou velikost, aby se obrázek akorát veÅ¡el do okna, zvolte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Nejlepší velikost</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/eog.xml:478(para)
+msgid "Use the zoom buttons in the toolbar. <guilabel>Normal</guilabel> will restore the picture to its original unscaled size. <guilabel>Fit</guilabel> will resize the image so it will fit in the window if it is too large."
+msgstr "Použijte tlaÄ?ítka pro zmÄ?nu velikosti na panelu nástrojů. TlaÄ?ítko <guilabel>Normální</guilabel> obnoví obrázek na původní nezmÄ?nÄ?nou velikost. <guilabel>PÅ?izpůsobit</guilabel> zmÄ?ní velikost obrázku, který je pÅ?íliÅ¡ velký tak, aby se veÅ¡el do okna."
+
+#: C/eog.xml:482(para)
+msgid "Use the keyboard. To zoom in, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> or <keycap>+</keycap>. To zoom out, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> or <keycap>-</keycap>. To go back to the normal size, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>0</keycap></keycombo> or <keycap>1</keycap>. To scale the image to fit the window, press <keycap>F</keycap>."
+msgstr "Použijte klávesnici. PÅ?ibližujte pomocí <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> nebo <keycap>+</keycap>. Oddalujte pomocí <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> nebo <keycap>-</keycap>. Na normální velikost pÅ?epnete stiskem <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>0</keycap></keycombo> nebo <keycap>1</keycap>. Klávesou <keycap>F</keycap> pÅ?izpůsobíte velikost obrázku rozmÄ?rům okna."
+
+#: C/eog.xml:484(para)
+msgid "When an image is zoomed to fit the window, resizing the window will also change the zoom level, so the image still fits the window."
+msgstr "Pokud je nastavené pÅ?izpůsobení velikosti okna, způsobí zmÄ?na velikosti okna automaticky zmÄ?nu velikosti obrázku, takže zůstává oknu pÅ?izpůsobený."
+
+#: C/eog.xml:489(title)
+msgid "Viewing an Image Full Screen/Slideshow"
+msgstr "Zobrazení pÅ?es celou obrazovku/Promítání"
+
+#: C/eog.xml:490(para)
+msgid "To show the image using the entire screen, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Pokud chcete obrázek ukázat pÅ?es celou obrazovku, zvolte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Celá obrazovka</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/eog.xml:491(para)
+msgid "No panels, window frames, or menubars are visible when an image is shown like this. To return to the normal view, press <keycap>Esc</keycap>, or <keycap>F11</keycap>, or <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>."
+msgstr "V tomto režimu nejsou zobrazené žádné panely, rámy okna nebo nabídky. Když se chcete vrátit k normálnímu zobrazení, stisknÄ?te <keycap>Esc</keycap> nebo <keycap>F11</keycap> nebo <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>."
+
+#: C/eog.xml:492(para)
+msgid "You can zoom or scroll around the image in the same way as when it is shown in a window, using the mouse or the keyboard."
+msgstr "Můžete mÄ?nit velikost obrázku a posouvat jej stejnÄ?, jako když je zobrazený v oknÄ?, a to pomocí myÅ¡i nebo klávesnice."
+
+#: C/eog.xml:493(para)
+msgid "If you have multiple images in your collection you can press <keycap>Space</keycap> or use the right/down cursor keys to advance to the next image. The previous image can be reached by pressing <keycap>Backspace</keycap> or using the left/up cursor keys."
+msgstr "Pokud máte ve své sbírce více obrázků, můžete stiskem <keycap>Mezerníku</keycap> nebo kurzorovou Å¡ipkou vpravo/dolů pokraÄ?ovat na další obrázek. Na pÅ?edchozí obrázek se dostanete stiskem <keycap>Backspace</keycap> nebo kurzorovou Å¡ipkou vlevo/nahoru."
+
+#: C/eog.xml:494(para)
+msgid "In this case you can also use the slideshow mode, where <application>Image Viewer</application> automatically switches to the next image in your collection. You can start a slideshow by choosing <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Slideshow</guimenuitem></menuchoice> or by pressing <keycap>F5</keycap>. The slideshow can be paused/continued by pressing <keycap>P</keycap>. To stop the slideshow, press the <keycap>Esc</keycap> or <keycap>F5</keycap> key, or <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. For more information about how to customize the slide show, see <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>."
+msgstr "Nebo můžete v takové situaci použít režim promítání, kdy <application>ProhlížeÄ? obrázků</application> automaticky pÅ?epíná na následující obrázky ve sbírce. Promítání můžete spustit zvolením <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Promítání snímků</guimenuitem></menuchoice> nebo stiskem <keycap>F5</keycap>."
+
+#: C/eog.xml:501(title)
+msgid "Manipulating Images"
+msgstr "Operace s obrázky"
+
+#: C/eog.xml:503(para)
+msgid "All image manipulations apply to all selected images at once. The modifications are done in memory and alter the original files on disk only when the images are saved with the save function (see <xref linkend=\"eog-save-image\"/>)."
+msgstr "VÅ¡echny operace se použijí na vÅ¡echny vybrané obrázky naráz. Operace se provádí v pamÄ?ti a zmÄ?ny se promítnou do souborů na disku jen v pÅ?ípadÄ?, že necháte obrázky uložit pomocí funkce uložit (viz <xref linkend=\"eog-save-image\"/>)."
+
+#: C/eog.xml:509(title)
+msgid "Flipping an Image"
+msgstr "PÅ?eklápÄ?ní obrázku"
+
+#: C/eog.xml:510(para)
+msgid "To flip an image along the horizontal axis of the image, choose <menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Flip Horizontal</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Podél vodorovné osy pÅ?eklopíte obrázek volbou <menuchoice><guimenu>Obrázek</guimenu><guimenuitem>PÅ?evrátit vodorovnÄ?</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/eog.xml:515(para)
+msgid "To flip an image along the vertical axis of the image, choose <menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Flip Vertical</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Podél svislé osy pÅ?eklopíte obrázek volbou <menuchoice><guimenu>Obrázek</guimenu><guimenuitem>PÅ?evrátit svisle</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/eog.xml:524(title)
+msgid "Rotating an Image"
+msgstr "OtáÄ?ení obrázku"
+
+#: C/eog.xml:525(para)
+msgid "To rotate an image 90 degrees in a clockwise direction, choose <menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Rotate Clockwise</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "O 90 stupÅ?ů ve smÄ?ru hodinových ruÄ?iÄ?ek otoÄ?íte obrázek volbou <menuchoice><guimenu>Obrázek</guimenu><guimenuitem>OtoÄ?it ve smÄ?ru hodinových ruÄ?iÄ?ek</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/eog.xml:530(para)
+msgid "To rotate an image 90 degrees in an anticlockwise direction, choose <menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Rotate Counter Clockwise</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "O 90 stupÅ?ů proti smÄ?ru hodinových ruÄ?iÄ?ek otoÄ?íte obrázek volbou <menuchoice><guimenu>Obrázek</guimenu><guimenuitem>OtoÄ?it proti smÄ?ru hodinových ruÄ?iÄ?ek</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/eog.xml:539(title)
+msgid "Undoing an Action"
+msgstr "Vracení operace zpÄ?t"
+
+#: C/eog.xml:540(para)
+msgid "To undo a flip or rotate action, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Undo</guimenuitem></menuchoice> or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo> ."
+msgstr "Pokud chcete operaci pÅ?eklopení nebo otoÄ?ení vrátit zpÄ?t, zvolte <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>ZpÄ?t</guimenuitem></menuchoice> nebo zmáÄ?knÄ?te <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo> ."
+
+#: C/eog.xml:551(title)
+msgid "Deleting an Image"
+msgstr "Mazání obrázku"
+
+#: C/eog.xml:552(para)
+msgid "To move an image to the Trash, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Move to Trash</guimenuitem></menuchoice>. This moves the file to the Trash folder. Multiple images can also be moved to the trash in the same way: select them all first."
+msgstr "Do koÅ¡e pÅ?esunete obrázek pomocí <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>PÅ?esunout do koÅ¡e</guimenuitem></menuchoice>. Obrázek se umístí do složky koÅ¡e. Stejným způsobem můžete do koÅ¡e pÅ?esunou i více obrázků naráz, akorát je musíte nejdÅ?íve vybrat."
+
+#: C/eog.xml:558(para)
+msgid "To restore an image from the Trash, open the Trash folder in <application>Nautilus</application> file manager and move the image file to another folder. To delete the image permanently, empty the Trash. To find out more about using the Trash, see the <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?nautilus-trash\">User Guide</ulink>."
+msgstr "Pokud chcete obrázek z koÅ¡e obnovit, musíte otevÅ?ít složku koÅ¡e ve správci souborů <application>Nautilus</application> a pÅ?esunout soubor s obrázkem do jiné složky. Trvale obrázek vymažete vyprázdnÄ?ním koÅ¡e. Více se o tom, jak se pracuje s koÅ¡em, dovíte v <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?nautilus-trash\">Uživatelské pÅ?íruÄ?ce</ulink>."
+
+#: C/eog.xml:560(para)
+msgid "You can also use the <keycap>Del</keycap> key to move an image to the Trash, in which case you will be asked for confirmation."
+msgstr "K pÅ?esunu obrázku do koÅ¡e můžete použít také klávesu <keycap>Del</keycap>, budete ale dotázání na potvrzení."
+
+#: C/eog.xml:567(title)
+msgid "Saving Images"
+msgstr "Ukládání obrázků"
+
+#: C/eog.xml:569(para)
+msgid "<application>Image Viewer</application> always tries to choose the save method with least impact to the image data. For example, if an otherwise unmodified image is saved under a different name in the same format, the file is simply copied. If <systemitem class=\"library\">libjpeg</systemitem> is available on the system all JPEG image modifications are done without loss of image information."
+msgstr "Aplikace <application>ProhlížeÄ? obrázku</application> vždy zkouší vybrat způsob uložení s nejmenším dopadem na data obrázku. NapÅ?íklad, když s obrázkem nebyly provedené žádné zmÄ?ny a dáte jej uložit pod jiným názvem, jednoduÅ¡e se vytvoÅ?í kopie souboru. Pokud je v systému k dispozici knihovna <systemitem class=\"library\">libjpeg</systemitem>, provádí se vÅ¡echny zmÄ?ny v obrázcích JPEG bez ztráty obrazových informací."
+
+#: C/eog.xml:576(title)
+msgid "Saving an Image"
+msgstr "Ukládání obrázku"
+
+#: C/eog.xml:577(para)
+msgid "To save an image, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save</guimenuitem></menuchoice>. The image will be saved under the same name and file type. Therefore, unmodified images needn't be saved."
+msgstr "Pokud chcete obrázek uložit, zvolte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Uložit</guimenuitem></menuchoice>. Soubor se uloží s původním názvem a v původním formátu souboru. Proto také nemá význam ukládat obrázky, které jste neupravovali."
+
+#: C/eog.xml:587(title)
+msgid "Saving an Image under a Different Name"
+msgstr "Ukládání obrázku pod jiným názvem"
+
+#: C/eog.xml:588(para)
+msgid "To save an image under a different name, or convert it to a different file type, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Pokud chcete obrázek uložit pod jiným názvem nebo jej pÅ?evést do jiného formátu souboru, zvolte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Uložit jako</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/eog.xml:593(para)
+msgid "Specify the filename in the <guilabel>Name</guilabel> field in the <guilabel>Save Image</guilabel> dialog, then click <guibutton>Save</guibutton>. The file is saved in the current folder by default. <application>Image Viewer</application> tries to determine the file type from the given filename suffix. If the image should be saved in another folder or the file type detection failed, expand the dialog by clicking on <guilabel>Browse for other folders</guilabel>. This allows further folder navigation and the specification of the file type from the drop down box."
+msgstr "V dialogovém oknÄ? <guilabel>Uložit obrázek</guilabel> v poli <guilabel>Název</guilabel> zadejte název souboru a kliknÄ?te na <guibutton>Uložit</guibutton>. NormálnÄ? se soubor uloží do aktuální složky. Aplikace <application>ProhlížeÄ? obrázků</application> se pokusí podle pÅ?ípony názvu urÄ?it typ souboru. Pokud se má obrázek uložit do jiné složky nebo se nesprávnÄ? urÄ?il typ souboru, rozbalte dialog kliknutím na <guilabel>Procházet jiné složky</guilabel>. To vám umožní procházet složky a zadat typ souboru v rozbalovacím seznamu."
+
+#: C/eog.xml:594(para)
+msgid "You can save multiple images at once: see the next section."
+msgstr "Můžete ukládat i více obrázků naráz, viz následující kapitola."
+
+#: C/eog.xml:599(title)
+msgid "Saving Multiple Images"
+msgstr "Ukládání více obrázků"
+
+#: C/eog.xml:600(para)
+msgid "Saving multiple images at once allows you to convert several images to a different format, or give them similar filenames."
+msgstr "Ukládání více obrázků naráz je užiteÄ?né, když chcete pÅ?evést nÄ?kolik obrázků do jiného formátu nebo jim dát podobné názvy."
+
+#: C/eog.xml:601(para)
+msgid "To save multiple images, select the images and choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></menuchoice>. The following window is displayed:"
+msgstr "Pokud hodláte uložit více obrázků, tak obrázky vyberte a zvolte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Uložit jako</guimenuitem></menuchoice>. Objeví se následující okno:"
+
+#: C/eog.xml:608(title)
+msgid "Save As dialog for multiple images"
+msgstr "Dialog Uložit jako pro více obrázků"
+
+#: C/eog.xml:615(guilabel)
+msgid "Save As"
+msgstr "Uložit jako"
+
+#: C/eog.xml:615(phrase)
+msgid "Shows Eye of GNOME <placeholder-1/> dialog when saving multiple images."
+msgstr "Ukazuje dialogové okno <placeholder-1/> aplikace Eye of GNOME, když ukládáte více obrázků."
+
+#: C/eog.xml:620(para)
+msgid "The folder in which the images will be saved is specified by the <guilabel>Destination folder</guilabel> drop-down box. Initially the folder is set to the current folder. Select <guilabel>Other...</guilabel> from the drop-down list to open a standard open folder dialog for browsing the filesystem. The resulting filename for each image is specified by <guilabel>Filename format</guilabel>. The filename schema is constructed by simple characters and special tags. The following special tags are available:"
+msgstr "Složku, do které se budou obrázky ukládat urÄ?uje rozbalovací seznam <guilabel>Cílová složka</guilabel>. Na zaÄ?átku se složka nastaví na aktuální složku. VýbÄ?rem <guilabel>Jiné</guilabel> ze seznamu se otevÅ?e standardní dialog pro výbÄ?r složky s možností procházení. Výsledný název pro každý z obrázků je daný polem <guilabel>Formát názvu souboru</guilabel>. Vzor názvu se skládá z jednotlivých znaků a speciálních znaÄ?ek. K dispozici jsou tyto speciální znaÄ?ky:"
+
+#: C/eog.xml:623(para)
+msgid "<guilabel>Filename (%f)</guilabel> - Original filename without the fileformat suffix."
+msgstr "<guilabel>Název souboru (%f)</guilabel> - Původní název souboru bez pÅ?ípony oznaÄ?ující formát."
+
+#: C/eog.xml:625(para)
+msgid "<guilabel>Counter (%n)</guilabel> - Auto-incremented number (starts at specified counter start)."
+msgstr "<guilabel>Ä?ítaÄ? (%n)</guilabel> - Ä?íslo automaticky zvyÅ¡ované o jedniÄ?ku (poÄ?ítat se zaÄ?íná od zadaného Ä?ísla)."
+
+#: C/eog.xml:628(para)
+msgid "Everything but these special tags are considered normal text."
+msgstr "VÅ¡e kromÄ? tÄ?chto speciálních znaÄ?ek je považováno za normální text."
+
+#: C/eog.xml:629(para)
+msgid "The image format is determined by the drop-down box after the schema definition. Select a specific image format or use the <guilabel>as is</guilabel> option to state that the same format as the original file should be used."
+msgstr "Formát obrázku je daný rozbalovacím seznamem vedle definice názvu. Vyberte si buÄ? konkrétní formát a nebo volbu <guilabel>beze zmÄ?ny</guilabel>, pokud se má zachovat stávající formát původního souboru."
+
+#: C/eog.xml:632(para)
+msgid "The <guilabel>Options</guilabel> section allows to remove all space characters by underscores in the resulting filename if <guilabel>Replace spaces with underscores</guilabel> is checked. The <guilabel>Start counter at</guilabel> spin box determines at which number the counter starts if you use the %n tag for the file format specification."
+msgstr "V oddílu <guilabel>Možnosti</guilabel> můžete nechat nahradit ve výsledných názvech vÅ¡echny mezery znakem podtržítka pomocí volby <guilabel>Nahradit mezery podtržítky</guilabel>. Ä?íselník <guilabel>Spustit Ä?ítaÄ? na</guilabel> urÄ?uje od kterého Ä?ísla Ä?ítaÄ? zaÄ?ne v pÅ?ípadÄ?, že ve specifikaci názvu souboru použijete znaÄ?ku %n."
+
+#: C/eog.xml:633(para)
+msgid "The <guilabel>File Name Preview</guilabel> section of the dialog shows the resulting file name according to the above settings for an example filename from the selected images."
+msgstr "V oddílu dialogu <guilabel>Náhled názvu souboru</guilabel> se ukazuje na jednom názvu ze zvolených obrázků, jak bude pÅ?i souÄ?asný volbách vypadat výsledný název."
+
+#: C/eog.xml:642(title)
+msgid "Printing Images"
+msgstr "Tisk obrázků"
+
+#: C/eog.xml:644(title)
+msgid "Setting your Page Settings"
+msgstr "Nastavení vzhledu stránky"
+
+#: C/eog.xml:645(para)
+msgid "Before printing you need to set the page settings you would like to use. To do that choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Page Setup</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Než zaÄ?nete tisknou, musíte nastavit vzhled stránky podle vaÅ¡ich potÅ?eb. UdÄ?láte to pÅ?es volbu <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Vzhled stránky</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/eog.xml:646(para)
+msgid "In the <guilabel>Page Setup</guilabel> dialog you can now choose paper size and orientation. If possible also select your printer to have the page borders set correctly."
+msgstr "V dialogovém oknÄ? <guilabel>Vzhled stránky</guilabel> si můžete zvolit velikost papíru a jeho orientaci. Pokud je to možné, zvolte i tiskárnu, abyste mÄ?li správnÄ? nastavené okraje."
+
+#: C/eog.xml:650(title)
+msgid "Printing an Image"
+msgstr "Tisk obrázku"
+
+#: C/eog.xml:651(para)
+msgid "To print an image, perform the following steps:"
+msgstr "Obrázek vytisknete provedením následujících kroků:"
+
+#: C/eog.xml:654(para)
+msgid "Select <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>"
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Tisk</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/eog.xml:657(para)
+msgid "In the <guilabel>Print</guilabel> dialog, select the printer you want to use from the list."
+msgstr "V dialogovém oknÄ? <guilabel>Tisk</guilabel> vyberte v seznamu tiskárnu, kterou chcete použít."
+
+#: C/eog.xml:660(para)
+msgid "Click <guilabel>Print</guilabel>. <application>Image Viewer</application> starts printing now."
+msgstr "KliknÄ?te na <guilabel>Tisk</guilabel> a <application>ProhlížeÄ? obrázků</application> zaÄ?ne tisknout."
+
+#: C/eog.xml:663(para)
+msgid "Images that are too large for the page are automatically scaled down to fit the page. Images that are smaller than the page are centered on it."
+msgstr "Obrázky, které by se na stránku kvůli velikosti nevlezly, budou automaticky zmenÅ¡ené. Obrázky, které nepokrývají celou stránku, budou automaticky umístÄ?né na stÅ?ed."
+
+#: C/eog.xml:665(para)
+msgid "Please note that <application>Image Viewer</application> is currently lacking progress reporting while printing. During that time the user interface might become unresponsive for a short time."
+msgstr "VezmÄ?te prosím na vÄ?domí, že v aplikaci <application>ProhlížeÄ? obrázků</application> v souÄ?asnosti chybí ukazatel průbÄ?hu tisku. V průbÄ?hu tisku se může stát, že uživatelské rozhraní nebude chvíli reagovat."
+
+#: C/eog.xml:670(title)
+msgid "Arranging an Image on the Page"
+msgstr "UspoÅ?ádání obrázků na stránce"
+
+#: C/eog.xml:671(para)
+msgid "Maybe you don't want your image centered or want it scaled down even further. To do that you need to open the <guilabel>Print</guilabel> dialog (see <xref linkend=\"eog-print-image\"/>) and then select the <guilabel>Image Settings</guilabel> tab which offers you the following options:"
+msgstr "Může se stát, že nebudete chtít obrázky na stránce umístÄ?né na stÅ?ed nebo je jeÅ¡tÄ? k tomu budete chtít zmenÅ¡ené. UdÄ?láte to tak, že otevÅ?ete dialogové okno <guilabel>Tisk</guilabel> (viz <xref linkend=\"eog-print-image\"/>) a pÅ?epnete se na kartu <guilabel>Nastavení obrázků</guilabel>, kde máte k dispozici následující volby:"
+
+#: C/eog.xml:674(para)
+msgid "The options in the <guilabel>Position</guilabel> section allow you to change the images position on the page."
+msgstr "Volby v oddílu <guilabel>Poloha</guilabel> vám umožní zmÄ?nit polohu obrázku na stránce."
+
+#: C/eog.xml:677(para)
+msgid "It is also possible to position the image on the page by dragging it around in the <guilabel>Preview</guilabel> field."
+msgstr "UrÄ?it polohu obrázku na stránce lze také pÅ?esouváním obrázku pomocí myÅ¡i v poli <guilabel>Náhled</guilabel>."
+
+#: C/eog.xml:680(para)
+msgid "The options in the <guilabel>Size</guilabel> section allow you to scale your image to your liking. Scaling is limited by either the image size or by the page size, depending on what condition is met first."
+msgstr "Pomocí voleb v oddílu <guilabel>Velikost</guilabel> můžete mÄ?nit velikost obrázku podle svých potÅ?eb. ZmÄ?na velikosti je omezená buÄ? velikostí obrázku nebo velikostí stránky, záleží která podmínka nastane první."
+
+#: C/eog.xml:683(para)
+msgid "The <guilabel>Unit</guilabel> option allows you to change the metric unit which is used by the options on the <guilabel>Image Settings</guilabel> tab. When you change this option the other fields values are converted accordingly."
+msgstr "Volba <guilabel>Jednotka</guilabel> urÄ?uje mÄ?rné jednotky, které se budou používat pro volby na kartÄ? <guilabel>Nastavení obrázků</guilabel>. Když provedete zmÄ?nu jednotek, hodnoty v ostatních polích se pÅ?ísluÅ¡nÄ? pÅ?epoÄ?ítají."
+
+#: C/eog.xml:690(title)
+msgid "Personalizing The Toolbar"
+msgstr "PÅ?izpůsobení panelu nástrojů"
+
+#: C/eog.xml:691(para)
+msgid "Image Viewer's default toolbar contains only a basic set of items to keep it simple. But you can modify the toolbar if you prefer a different set."
+msgstr "Výchozí panel ProhlížeÄ?e obrázků obsahuje pouze základní sadu položek, aby zůstal pÅ?ehledný. Pokud vám ale vyhovují jiné položky, můžete si jej upravit."
+
+#: C/eog.xml:693(title)
+msgid "Modifying the Toolbar"
+msgstr "ZmÄ?na panelu nástrojů"
+
+#: C/eog.xml:694(para)
+msgid "If you want to modify the toolbar you need to open the toolbar editor by going to <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice>. The following window will pop up:"
+msgstr "Pokud si hodláte panel nástrojů upravit, musíte otevÅ?ít editor panelu nástrojů pomocí <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Panel nástrojů</guimenuitem></menuchoice>. Objeví se následující okno:"
+
+#: C/eog.xml:696(title)
+msgid "The toolbar editor window"
+msgstr "Okno editoru panelu nástrojů"
+
+#: C/eog.xml:703(phrase)
+msgid "Shows Eye of GNOME toolbar editor window."
+msgstr "Ukazuje okno editoru panelu nástrojů v aplikaci Eye of GNOME."
+
+#: C/eog.xml:708(para)
+msgid "It contains the items that are not in the toolbar and the separator item. You can now edit the toolbar:"
+msgstr "Obsahuje položky, které zatím na panelu nástrojů nejsou a oddÄ?lovaÄ?. Nyní můžete panel nástrojů upravovat:"
+
+#: C/eog.xml:711(para)
+msgid "To add new items to the toolbar, drag them from the toolbar editor to the toolbar."
+msgstr "Pokud chcete na panel nástrojů pÅ?idat novou položku, pÅ?esuÅ?te ji myší z editoru na panel nástrojů."
+
+#: C/eog.xml:714(para)
+msgid "To remove items from the toolbar, drag them from the toolbar to the toolbar editor."
+msgstr "Pokud chcete z panelu nástrojů položku odstranit, pÅ?esuÅ?te ji myší z panelu nástrojů do editoru."
+
+#: C/eog.xml:717(para)
+msgid "To rearrange items on the toolbar, drag them to their new position on the toolbar."
+msgstr "Pokud chcete zmÄ?nit poÅ?adí položek na panelu nástrojů, pÅ?esuÅ?te položky myÅ¡i na nová místa na panelu nástrojů."
+
+#: C/eog.xml:720(para)
+msgid "When you have finished editing the toolbar, click the <guibutton>Close</guibutton> button in the toolbar editor window. This will close the toolbar editor and make your modified toolbar active."
+msgstr "Až úpravy panelu nástrojů dokonÄ?íte, kliknÄ?te v editoru panelu nástrojů na tlaÄ?ítko <guibutton>ZavÅ?ít</guibutton>. Tím se editor zavÅ?e a upravený panel nástrojů se aktivuje pro práci."
+
+#: C/eog.xml:723(title)
+msgid "Resetting the Toolbar"
+msgstr "Obnovení panelu nástrojů"
+
+#: C/eog.xml:724(para)
+msgid "To revert your changes to the toolbar and return to the default layout, perform the following steps:"
+msgstr "Jestliže chcete zruÅ¡it zmÄ?ny, které jste v panelu nástrojů provedli a vrátit jej do výchozího stavu, udÄ?láte to následovnÄ?:"
+
+#: C/eog.xml:727(para)
+msgid "Open the toolbar editor (see <xref linkend=\"eog-toolbareditor-use\"/>)."
+msgstr "OtevÅ?ete editor panelu nástrojů (viz <xref linkend=\"eog-toolbareditor-use\"/>)."
+
+#: C/eog.xml:730(para)
+msgid "Click the <guibutton>Reset to Default</guibutton> button."
+msgstr "KliknÄ?te na tlaÄ?ítko <guibutton>Obnovit na výchozí</guibutton>"
+
+#: C/eog.xml:733(para)
+msgid "Click the <guibutton>Close</guibutton> button to close the toolbar editor. The toolbar has been reset to the default layout now."
+msgstr "KliknÄ?te v editoru panelu nástrojů na tlaÄ?ítko <guibutton>ZavÅ?ít</guibutton>. Panel nástrojů se obnoví do výchozí podoby."
+
+#: C/eog.xml:739(title)
+msgid "Preferences"
+msgstr "PÅ?edvolby"
+
+#: C/eog.xml:740(para)
+msgid "Preferences can be changed by going to <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. You will be able to change the options for image viewing and slide shows. The changes apply to all open windows instantly."
+msgstr "PÅ?edvolby můžete zmÄ?nit po zvolení <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>PÅ?edvolby</guimenuitem></menuchoice>. Můžete upravovat volby pro zobrazení obrázků a promítání snímků. ZmÄ?ny se ihned projeví ve vÅ¡ech otevÅ?ených oknech."
+
+#: C/eog.xml:744(title)
+msgid "Image View"
+msgstr "Zobrazení obrázku"
+
+#: C/eog.xml:747(guilabel)
+msgid "Image Enhancements"
+msgstr "Vylepšení obrázku"
+
+#: C/eog.xml:749(para)
+msgid "Select the <guilabel>Smooth images when zoomed</guilabel> option to enable image smoothing when you change the image's zoom factor. If you select this option, your images will be smoothed to improve their display quality while viewing them with <application>Image Viewer</application>."
+msgstr "Vyberte volbu <guilabel>Vyhladit pÅ?iblížený obrázek</guilabel>, aby se obrázky vyhlazovaly, když zmÄ?níte jejich velikost. Když je volba zapnutá, obrázky se vyhlazují, aby se pÅ?i prohlížení zlepÅ¡ila kvalita zobrazení pro lidské oko."
+
+#: C/eog.xml:750(para)
+msgid "If you select the <guilabel>Automatic orientation</guilabel> option, your images will be rotated on loading according to their metadata. For example portraits are automatically rotated upright. Note that this function requires a correctly set orientation tag in the image's metadata and thus does not work with all images. The rotation is not saved until you save the rotated image (see <xref linkend=\"eog-save-rename\"/>)."
+msgstr "Pokud zvolíte <guilabel>Automatická orientace</guilabel>, budou se obrázky po naÄ?tení automaticky otáÄ?ek na základÄ? metadat. NapÅ?íklad portréty se automaticky otoÄ?í nastojato. Nutno podotknout, že tato funkce vyžaduje správnÄ? nastavenou znaÄ?ku orientace v metadatech obrázku, takže nepracuje se se vÅ¡emi obrázky. Informace o otoÄ?ení se neuloží, dokud nenecháte uložit otoÄ?ený obrázek (viz <xref linkend=\"eog-save-rename\"/>)."
+
+#: C/eog.xml:755(guilabel)
+msgid "Transparent Parts"
+msgstr "Průhledné Ä?ásti"
+
+#: C/eog.xml:757(para)
+msgid "Select one of the following options to determine how <application>Image Viewer</application> displays transparent parts of an image:"
+msgstr "Z jedné z následujících možností si vyberte, jak má <application>ProhlížeÄ? obrázků</application> zobrazovat průhledné Ä?ásti obrázku:"
+
+#: C/eog.xml:759(guilabel)
+msgid "As check pattern"
+msgstr "Jako vzor Ä?tverců"
+
+#: C/eog.xml:760(para)
+msgid "Displays any transparent parts of the image in a check pattern."
+msgstr "Zobrazí průhledné Ä?ásti obrázku v podobÄ? kostkovaného vzoru."
+
+#: C/eog.xml:762(guilabel)
+msgid "As custom color"
+msgstr "Jako vlastní barvu"
+
+#: C/eog.xml:763(para)
+msgid "Displays any transparent parts of the image in a solid color that you specify. Click on the color selector button to select a color."
+msgstr "Zobrazí průhledné Ä?ásti obrázku v jedné barvÄ?, kterou si zvolíte. Barvu si zvolíte kliknutím na tlaÄ?ítko pro výbÄ?r barvy."
+
+#: C/eog.xml:765(guimenuitem)
+msgid "As background"
+msgstr "Jako pozadí"
+
+#: C/eog.xml:766(para)
+msgid "Displays any transparent parts of the image in the background color of the <application>Image Viewer</application> application."
+msgstr "Zobrazí průhledné Ä?ásti obrázku v barvÄ? pozadí aplikace <application>ProhlížeÄ? obrázků</application>."
+
+#: C/eog.xml:776(title)
+msgid "Slideshow"
+msgstr "Promítání snímků"
+
+#: C/eog.xml:779(guilabel)
+msgid "Image Zoom"
+msgstr "PÅ?iblížení obrázku"
+
+#: C/eog.xml:781(para)
+msgid "Select the <guilabel>Expand images to fit screen</guilabel> option to enlarge images to fit the screen during the slide show. If you do not select this option, images that are smaller than the screen size are not resized to fit the screen."
+msgstr "Zvolte <guilabel>Roztáhnout obrázky podle obrazovky</guilabel>, aby se obrázky bÄ?hem promítání zvÄ?tÅ¡ili pÅ?es celou obrazovku. Pokud nebudete mít tuto volbu zapnutou, nebudou se obrázky menší než obrazovka roztahovat."
+
+#: C/eog.xml:785(guilabel)
+msgid "Sequence"
+msgstr "Posloupnost"
+
+#: C/eog.xml:787(para)
+msgid "Select the <guilabel>Loop sequence</guilabel> option to cycle endlessly through the list of images during the slide show. If you do not select this option, the slide show returns to the collection view after the last image is displayed."
+msgstr "Volba <guilabel>Opakovat sekvenci</guilabel> zajistí bÄ?hem promítání nekoneÄ?ný cyklus obrázků v seznamu. Pokud volba není zapnutá, vrátí se po dokonÄ?ení promítání na zobrazení sbírky obrázků."
+
+#: C/eog.xml:789(para)
+msgid "Use the <guilabel>Switch image after ... seconds</guilabel> spin box to specify how long each image is displayed during the slide show. If you set this value to zero, the auto advance function is disabled and only manual browsing is available (see <xref linkend=\"eog-fullscreen\"/>)."
+msgstr "Pomocí Ä?íselníku <guilabel>PÅ?epnout obrázek po ... sekundách</guilabel> můžete zadat, jak dlouho se bude každý obrázek pÅ?i promítání zobrazovat. Pokud je tato hodnota nastavená na nulu, bude funkce automatického procházení nepÅ?ístupná a bude možné obrázky procházet pouze ruÄ?nÄ? (viz <xref linkend=\"eog-fullscreen\"/>)."
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/eog.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009"
+
+
diff --git a/help/cs/figures/eog_save_as_window.png b/help/cs/figures/eog_save_as_window.png
new file mode 100644
index 0000000..87c3371
Binary files /dev/null and b/help/cs/figures/eog_save_as_window.png differ
diff --git a/help/cs/figures/eog_start_window.png b/help/cs/figures/eog_start_window.png
new file mode 100644
index 0000000..badc6dd
Binary files /dev/null and b/help/cs/figures/eog_start_window.png differ
diff --git a/help/cs/figures/eog_toolbar_editor_window.png b/help/cs/figures/eog_toolbar_editor_window.png
new file mode 100644
index 0000000..ab8f739
Binary files /dev/null and b/help/cs/figures/eog_toolbar_editor_window.png differ[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]