[zenity] Added Czech help translation by Marek Cernockycommit 2277a85cdb5c1a3c424d25380d89be55497f66c2
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:  Sun Jul 26 23:07:53 2009 +0200

  Added Czech help translation by Marek Cernocky

 help/Makefile.am                  |  2 +-
 help/cs/cs.po                   | 1340 ++++++++++++++++++++
 help/cs/figures/zenity-calendar-screenshot.png   | Bin 0 -> 24618 bytes
 help/cs/figures/zenity-entry-screenshot.png    | Bin 0 -> 10564 bytes
 help/cs/figures/zenity-error-screenshot.png    | Bin 0 -> 13015 bytes
 .../cs/figures/zenity-fileselection-screenshot.png | Bin 0 -> 62362 bytes
 help/cs/figures/zenity-information-screenshot.png | Bin 0 -> 15262 bytes
 help/cs/figures/zenity-list-screenshot.png     | Bin 0 -> 28472 bytes
 help/cs/figures/zenity-notification-screenshot.png | Bin 0 -> 4888 bytes
 help/cs/figures/zenity-progress-screenshot.png   | Bin 0 -> 15696 bytes
 help/cs/figures/zenity-question-screenshot.png   | Bin 0 -> 14367 bytes
 help/cs/figures/zenity-text-screenshot.png     | Bin 0 -> 44199 bytes
 help/cs/figures/zenity-warning-screenshot.png   | Bin 0 -> 13529 bytes
 13 files changed, 1341 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/help/Makefile.am b/help/Makefile.am
index 457ecc8..7fb67bb 100644
--- a/help/Makefile.am
+++ b/help/Makefile.am
@@ -6,4 +6,4 @@ DOC_ENTITIES = legal.xml
 DOC_INCLUDES = 
 DOC_FIGURES = figures/zenity-calendar-screenshot.png figures/zenity-entry-screenshot.png figures/zenity-error-screenshot.png figures/zenity-fileselection-screenshot.png figures/zenity-information-screenshot.png figures/zenity-list-screenshot.png figures/zenity-notification-screenshot.png figures/zenity-progress-screenshot.png figures/zenity-question-screenshot.png figures/zenity-text-screenshot.png figures/zenity-warning-screenshot.png
 
-DOC_LINGUAS = bg de el en_GB es eu fi fr oc ru sv uk
+DOC_LINGUAS = bg cs de el en_GB es eu fi fr oc ru sv uk
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..689a4a6
--- /dev/null
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,1340 @@
+# Czech translation of zenity help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of zenity.
+# This file is distributed under the same license as the zenity help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: zenity gnome-2-28\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-20 08:25+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-23 12:03+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/zenity.xml:541(None)
+msgid "@@image: 'figures/zenity-calendar-screenshot.png'; md5=b739d32aad963be4415d34ec103baf26"
+msgstr "@@image: 'figures/zenity-calendar-screenshot.png'; md5=235128b0b8ae37693a05005e4c28305e"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/zenity.xml:629(None)
+msgid "@@image: 'figures/zenity-fileselection-screenshot.png'; md5=2c903cba26fb40462deea0bb6b931ea7"
+msgstr "@@image: 'figures/zenity-fileselection-screenshot.png'; md5=76bd2f44a688e13d30d60c9630eec1ab"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/zenity.xml:675(None)
+msgid "@@image: 'figures/zenity-notification-screenshot.png'; md5=d7a119ced7cdf49b307013551d94e11e"
+msgstr "@@image: 'figures/zenity-notification-screenshot.png'; md5=d3b10a4ee30e0cb814c8361cfb196a1c"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/zenity.xml:780(None)
+msgid "@@image: 'figures/zenity-list-screenshot.png'; md5=9c5a2704eb27e21a8e8739c49f77b3fc"
+msgstr "@@image: 'figures/zenity-list-screenshot.png'; md5=035c88d825b9e774a1179aa1c8e13812"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/zenity.xml:842(None)
+msgid "@@image: 'figures/zenity-error-screenshot.png'; md5=c0fae27dcfc45eb335fd6bbc5e7f29b5"
+msgstr "@@image: 'figures/zenity-error-screenshot.png'; md5=31fe72104eb658958a275288f5dc3e96"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/zenity.xml:876(None)
+msgid "@@image: 'figures/zenity-information-screenshot.png'; md5=5a9af4275678c8bfb9b48010860a45e5"
+msgstr "@@image: 'figures/zenity-information-screenshot.png'; md5=05653ab7dcc2f21e2d5af750f250214d"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/zenity.xml:910(None)
+msgid "@@image: 'figures/zenity-question-screenshot.png'; md5=df8414504f8c8ca946a3f1e63a460938"
+msgstr "@@image: 'figures/zenity-question-screenshot.png'; md5=cb9ad12afed9121bd07d5779d60395be"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/zenity.xml:944(None)
+msgid "@@image: 'figures/zenity-warning-screenshot.png'; md5=cde1378d51f800a025b8c37ecdb60a20"
+msgstr "@@image: 'figures/zenity-warning-screenshot.png'; md5=da327f05fb9f893957249a457f571066"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/zenity.xml:1039(None)
+msgid "@@image: 'figures/zenity-progress-screenshot.png'; md5=706736240f396ada12044c23b708a6a6"
+msgstr "@@image: 'figures/zenity-progress-screenshot.png'; md5=afd29f110d18cffafec0de6628903583"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/zenity.xml:1110(None)
+msgid "@@image: 'figures/zenity-entry-screenshot.png'; md5=0fb790cbb6d13ec13a314b34f844ee80"
+msgstr "@@image: 'figures/zenity-entry-screenshot.png'; md5=ee35b1a7e58ee899b7e85e11f1e0643a"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/zenity.xml:1179(None)
+msgid "@@image: 'figures/zenity-text-screenshot.png'; md5=55d2e2a0254f43ef3c7e9b3d0c4cde04"
+msgstr "@@image: 'figures/zenity-text-screenshot.png'; md5=841d4ed70e46083e69a1c469bdf7b336"
+
+#: C/zenity.xml:20(title)
+msgid "Zenity Manual"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka k aplikaci Zenity"
+
+#: C/zenity.xml:21(subtitle)
+#: C/zenity.xml:65(revnumber)
+msgid "Zenity Desktop Application Manual V2.0"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V2.0 k aplikaci Zenity"
+
+#: C/zenity.xml:23(year)
+msgid "2003"
+msgstr "2003"
+
+#: C/zenity.xml:24(year)
+msgid "2004"
+msgstr "2004"
+
+#: C/zenity.xml:25(holder)
+#: C/zenity.xml:36(publishername)
+#: C/zenity.xml:45(orgname)
+#: C/zenity.xml:69(para)
+msgid "Sun Microsystems, Inc."
+msgstr "Sun Microsystems, Inc."
+
+#: C/zenity.xml:2(para)
+msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr "Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+
+#: C/zenity.xml:12(para)
+msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+
+#: C/zenity.xml:19(para)
+msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
+msgstr "Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na zaÄ?átku."
+
+#: C/zenity.xml:35(para)
+msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, NEPOSKYTUJÃ? SE ANI ODVOZENÃ? ZÃ?RUKY, ZÃ?RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, LEŽÃ? NA VÃ?S. POKUD KVÅ®LI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZI, NASTANE PROBLÃ?M, VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR NEBO JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÃ?Å ENÃ? NENÃ?, PODLE TÃ?TO DOHODY, POVOLENO UŽÃ?VÃ?NÃ? ANI Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+
+#: C/zenity.xml:55(para)
+msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr "ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+
+#: C/zenity.xml:28(para)
+msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+
+#: C/zenity.xml:43(firstname)
+msgid "Sun"
+msgstr "Sun"
+
+#: C/zenity.xml:44(surname)
+msgid "Java Desktop System Documentation Team"
+msgstr "DokumentaÄ?ní tým Java Desktop System"
+
+#: C/zenity.xml:48(firstname)
+msgid "Glynn"
+msgstr "Glynn"
+
+#: C/zenity.xml:49(surname)
+msgid "Foster"
+msgstr "Foster"
+
+#: C/zenity.xml:51(orgname)
+#: C/zenity.xml:58(orgname)
+#: C/zenity.xml:78(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/zenity.xml:55(firstname)
+msgid "Nicholas"
+msgstr "Nicholas"
+
+#: C/zenity.xml:56(surname)
+msgid "Curran"
+msgstr "Curran"
+
+#: C/zenity.xml:66(date)
+msgid "August 2004"
+msgstr "Srpen 2004"
+
+#: C/zenity.xml:68(para)
+msgid "Sun Java Desktop System Documentation Team"
+msgstr "DokumentaÄ?ní tým Sun Java Desktop System"
+
+#: C/zenity.xml:74(revnumber)
+msgid "Zenity Manual V1.0"
+msgstr "PÅ?íruÄ?ka V1.0 k aplikaci Zenity"
+
+#: C/zenity.xml:75(date)
+msgid "January 2003"
+msgstr "Leden 2003"
+
+#: C/zenity.xml:77(para)
+msgid "Glynn Foster"
+msgstr "Glynn Foster"
+
+#: C/zenity.xml:83(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.6.0 of Zenity."
+msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka popisuje aplikaci Zenity ve verzi 2.6.0."
+
+#: C/zenity.xml:87(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Ohlasy"
+
+#: C/zenity.xml:88(para)
+msgid "To send feedback, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Feedback Page</ulink>."
+msgstr "Pokud chcete zaslat námÄ?ty a pÅ?ipomínky, použijte následující pÅ?ímý odkaz na <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránku s ohlasy</ulink>."
+
+#: C/zenity.xml:95(para)
+msgid "Zenity is a rewrite of gdialog, the GNOME port of dialog which allows you to display dialog boxes from the commandline and shell scripts."
+msgstr "Zenity je pÅ?epsaný gdialog, což je port GNOME aplikace dialog, která slouží k zobrazování dialogových oken z pÅ?íkazové Å?ádky a skriptů shellu."
+
+#: C/zenity.xml:102(primary)
+msgid "zenity command"
+msgstr "pÅ?íkaz zenity"
+
+#: C/zenity.xml:105(primary)
+msgid "dialog creator"
+msgstr "tvůrce dialogových oken"
+
+#: C/zenity.xml:112(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/zenity.xml:114(para)
+msgid "<application>Zenity</application> enables you to create the following types of simple dialog:"
+msgstr "Aplikace <application>Zenity</application> vám umožÅ?uje vytváÅ?et následující typy jednoduchých dialogových oken:"
+
+#: C/zenity.xml:119(para)
+msgid "Calendar"
+msgstr "KalendáÅ?"
+
+#: C/zenity.xml:120(para)
+msgid "File selection"
+msgstr "VýbÄ?r souboru"
+
+#: C/zenity.xml:121(para)
+msgid "List"
+msgstr "Seznam"
+
+#: C/zenity.xml:122(para)
+msgid "Notification icon"
+msgstr "Oznamovací ikona"
+
+#: C/zenity.xml:123(para)
+msgid "Message"
+msgstr "Zpráva"
+
+#: C/zenity.xml:125(para)
+#: C/zenity.xml:801(para)
+msgid "Error"
+msgstr "Chybové hlášení"
+
+#: C/zenity.xml:126(para)
+#: C/zenity.xml:804(para)
+msgid "Information"
+msgstr "InformaÄ?ní hlášení"
+
+#: C/zenity.xml:127(para)
+#: C/zenity.xml:807(para)
+msgid "Question"
+msgstr "Dotaz"
+
+#: C/zenity.xml:128(para)
+#: C/zenity.xml:810(para)
+msgid "Warning"
+msgstr "Varovné hlášení"
+
+#: C/zenity.xml:131(para)
+msgid "Progress"
+msgstr "Ukazatel průbÄ?hu"
+
+#: C/zenity.xml:132(para)
+msgid "Text entry"
+msgstr "Textový vstup"
+
+#: C/zenity.xml:133(para)
+msgid "Text information"
+msgstr "Textová informace"
+
+#: C/zenity.xml:141(title)
+msgid "Usage"
+msgstr "Použití"
+
+#: C/zenity.xml:143(para)
+msgid "When you write scripts, you can use <application>Zenity</application> to create simple dialogs that interact graphically with the user, as follows:"
+msgstr "Pokud píšete skripty, můžete využít aplikaci <application>Zenity</application> k vytváÅ?ení jednoduchých dialogových oken, díky Ä?emuž můžete graficky komunikovat s uživatelem. Využití je pro následující dva úÄ?ely:"
+
+#: C/zenity.xml:148(para)
+msgid "You can create a dialog to obtain information from the user. For example, you can prompt the user to select a date from a calendar dialog, or to select a file from a file selection dialog."
+msgstr "Můžete vytvoÅ?it dialogové okno k získání informací od uživatele. NapÅ?íklad se můžete uživatele dotázat na datum pomocí výbÄ?ru z dialogového okna s kalendáÅ?em nebo na název souboru pomocí dialogového okna pro výbÄ?r souboru."
+
+#: C/zenity.xml:153(para)
+msgid "You can create a dialog to provide the user with information. For example, you can use a progress dialog to indicate the current status of an operation, or use a warning message dialog to alert the user."
+msgstr "Můžete vytvoÅ?it dialogové okno pro sdÄ?lení informace uživateli. NapÅ?íklad můžete použít dialogové okno s ukazatelem průbÄ?hu k informování o stavu operace nebo dialogové okno s varovnou zprávou k upozornÄ?ní uživatele."
+
+#: C/zenity.xml:158(para)
+msgid "When the user closes the dialog, <application>Zenity</application> prints the text produced by the dialog to standard error."
+msgstr "Po té, co uživatel zavÅ?e dialog, vypíše aplikace <application>Zenity</application> text vytvoÅ?ený dialogem na standardní chybový výstup."
+
+#: C/zenity.xml:163(para)
+msgid "When you write <application>Zenity</application> commands, ensure that you place quotation marks around each argument."
+msgstr "PÅ?i zapisování pÅ?íkazů <application>Zenity</application> se ujistÄ?te, že máte vÅ¡echny argumenty uzavÅ?ené do uvozovek."
+
+#: C/zenity.xml:166(para)
+msgid "For example, use: <screen><userinput><command>zenity --calendar --title=\"Holiday Planner\"</command></userinput></screen> Do not use: <screen><userinput><command>zenity --calendar --title=Holiday Planner</command></userinput></screen>"
+msgstr "NapÅ?íklad, používejte: <screen><userinput><command>zenity --calendar --title=\"PlánovaÄ? svátků\"</command></userinput></screen> Nepoužívejte: <screen><userinput><command>zenity --calendar --title=PlánovaÄ? svátků</command></userinput></screen>"
+
+#: C/zenity.xml:169(para)
+msgid "If you do not use quotation marks, you might get unexpected results."
+msgstr "Pokud uvozovky nepoužijete, můžete získat nepÅ?edvídatelné výsledky."
+
+#: C/zenity.xml:175(title)
+msgid "Access Keys"
+msgstr "Horké klávesy"
+
+#: C/zenity.xml:176(para)
+msgid "An access key is a key that enables you to perform an action from the keyboard rather than use the mouse to choose a command from a menu or dialog. Each access key is identified by an underlined letter on a menu or dialog option."
+msgstr "Horké klávesy jsou klávesy, které vám umožÅ?ují provádÄ?t Ä?innost z klávesnice místo abyste museli použít myÅ¡ k výbÄ?ru z nabídky nebo dialogového okna. Každá horká klávesa je symbolizovaná podtržením pÅ?ísluÅ¡ného písmene v položce nabídky nebo dialogového okna."
+
+#: C/zenity.xml:179(para)
+msgid "Some <application>Zenity</application> dialogs support the use of access keys. To specify the character to use as the access key, place an underscore before that character in the text of the dialog. The following example shows how to specify the letter 'C' as the access key:"
+msgstr "NÄ?která dialogová okna <application>Zenity</application> podporují horké klávesy. Pokud chcete urÄ?it, že nÄ?který znak má fungovat jako horká klávesa, umístÄ?te pÅ?ed nÄ?j podtržítko. Následující pÅ?íklad ukazuje, jak urÄ?it jako horkou klávesu znak â??Zâ??"
+
+#: C/zenity.xml:182(userinput)
+#, no-wrap
+msgid "\"_Choose a name\"."
+msgstr "\"_ZmÄ?nit název\""
+
+#: C/zenity.xml:186(title)
+msgid "Exit Codes"
+msgstr "Návratové kódy"
+
+#: C/zenity.xml:187(para)
+msgid "<application>Zenity</application> returns the following exit codes:"
+msgstr "<application>Zenity</application> vrací následující návratové kódy:"
+
+#: C/zenity.xml:198(para)
+msgid "Exit Code"
+msgstr "Návratový kód"
+
+#: C/zenity.xml:200(para)
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#: C/zenity.xml:206(varname)
+msgid "0"
+msgstr "0"
+
+#: C/zenity.xml:209(para)
+msgid "The user has pressed either <guibutton>OK</guibutton> or <guibutton>Close</guibutton>."
+msgstr "Uživatel zmáÄ?kl buÄ? <guibutton>OK</guibutton> nebo <guibutton>ZavÅ?ít</guibutton>."
+
+#: C/zenity.xml:214(varname)
+msgid "1"
+msgstr "1"
+
+#: C/zenity.xml:217(para)
+msgid "The user has either pressed <guibutton>Cancel</guibutton>, or used the window functions to close the dialog."
+msgstr "Uživatel buÄ? zmáÄ?kl <guibutton>ZruÅ¡it</guibutton> nebo použil ovládací prvky okna k zavÅ?ení dialogu."
+
+#: C/zenity.xml:222(varname)
+msgid "-1"
+msgstr "-1"
+
+#: C/zenity.xml:225(para)
+msgid "An unexpected error has occurred."
+msgstr "Vyskytla se neznámá chyba."
+
+#: C/zenity.xml:230(varname)
+msgid "5"
+msgstr "5"
+
+#: C/zenity.xml:233(para)
+msgid "The dialog has been closed because the timeout has been reached."
+msgstr "Dialogové okno bylo zavÅ?eno, protože vyprÅ¡el Ä?asový limit."
+
+#: C/zenity.xml:246(title)
+msgid "General Options"
+msgstr "VÅ¡eobecné pÅ?epínaÄ?e"
+
+#: C/zenity.xml:248(para)
+msgid "All <application>Zenity</application> dialogs support the following general options:"
+msgstr "VÅ¡echna dialogová okna <application>Zenity</application> podporují následující vÅ¡eobecné pÅ?epínaÄ?e:"
+
+#: C/zenity.xml:255(term)
+msgid "<option>--title</option>=<replaceable>title</replaceable>"
+msgstr "<option>--title</option>=<replaceable>název</replaceable>"
+
+#: C/zenity.xml:257(para)
+msgid "Specifies the title of a dialog."
+msgstr "UrÄ?uje název dialogového okna."
+
+#: C/zenity.xml:262(term)
+msgid "<option>--window-icon</option>=<replaceable>icon_path</replaceable>"
+msgstr "<option>--window-icon</option>=<replaceable>cesta_k_ikonÄ?</replaceable>"
+
+#: C/zenity.xml:264(para)
+msgid "Specifies the icon that is displayed in the window frame of the dialog. There are 4 stock icons also available by providing the following keywords - 'info', 'warning', 'question' and 'error'."
+msgstr "UrÄ?uje ikonu, která se zobrazí v záhlaví dialogového okna. K dispozici jsou také 4 pÅ?eddefinované ikony dostupné pomocí klíÄ?ových slov â??infoâ?? (informace), â??warningâ?? (varování), â??questionâ?? (dotaz) a â??errorâ?? (chyba)."
+
+#: C/zenity.xml:272(term)
+msgid "<option>--width</option>=<replaceable>width</replaceable>"
+msgstr "<option>--width</option>=<replaceable>šíÅ?ka</replaceable>"
+
+#: C/zenity.xml:274(para)
+msgid "Specifies the width of the dialog."
+msgstr "UrÄ?uje šíÅ?ku dialogového okna."
+
+#: C/zenity.xml:279(term)
+msgid "<option>--height</option>=<replaceable>height</replaceable>"
+msgstr "<option>--height</option>=<replaceable>výška</replaceable>"
+
+#: C/zenity.xml:281(para)
+msgid "Specifies the height of the dialog."
+msgstr "UrÄ?uje výšku dialogového okna."
+
+#: C/zenity.xml:286(term)
+msgid "<option>--timeout</option>=<replaceable>timeout</replaceable>"
+msgstr "<option>--timeout</option>=<replaceable>Ä?asový_limit</replaceable>"
+
+#: C/zenity.xml:288(para)
+msgid "Specifies the timeout in seconds after which the dialog is closed."
+msgstr "UrÄ?uje Ä?asový limit v sekundách, po kterém se dialog zavÅ?e."
+
+#: C/zenity.xml:299(title)
+msgid "Help Options"
+msgstr "PÅ?epínaÄ?e nápovÄ?dy"
+
+#: C/zenity.xml:301(para)
+msgid "<application>Zenity</application> provides the following help options:"
+msgstr "<application>Zenity</application> poskytuje následující pÅ?epínaÄ?e pro nápovÄ?du:"
+
+#: C/zenity.xml:308(option)
+msgid "--help"
+msgstr "--help"
+
+#: C/zenity.xml:310(para)
+msgid "Displays shortened help text."
+msgstr "Zobrazí zkrácenou nápovÄ?du."
+
+#: C/zenity.xml:315(option)
+msgid "--help-all"
+msgstr "--help-all"
+
+#: C/zenity.xml:317(para)
+msgid "Displays full help text for all dialogs."
+msgstr "Zobrazí celou nápovÄ?du pro vÅ¡echny typy dialogových oken."
+
+#: C/zenity.xml:322(option)
+msgid "--help-general"
+msgstr "--help-general"
+
+#: C/zenity.xml:324(para)
+msgid "Displays help text for general dialog options."
+msgstr "Zobrazí nápovÄ?du pro vÅ¡eobecné pÅ?epínaÄ?e dialogových oken."
+
+#: C/zenity.xml:329(option)
+msgid "--help-calendar"
+msgstr "--help-calendar"
+
+#: C/zenity.xml:331(para)
+msgid "Displays help text for calendar dialog options."
+msgstr "Zobrazí nápovÄ?du pro pÅ?epínaÄ?e dialogového okna s kalendáÅ?em."
+
+#: C/zenity.xml:336(option)
+msgid "--help-entry"
+msgstr "--help-entry"
+
+#: C/zenity.xml:338(para)
+msgid "Displays help text for text entry dialog options."
+msgstr "Zobrazí nápovÄ?du pro pÅ?epínaÄ?e dialogového okna na vkládání údajů."
+
+#: C/zenity.xml:343(option)
+msgid "--help-error"
+msgstr "--help-error"
+
+#: C/zenity.xml:345(para)
+msgid "Displays help text for error dialog options."
+msgstr "Zobrazí nápovÄ?du pro pÅ?epínaÄ?e dialogového okna s chybovým hlášením."
+
+#: C/zenity.xml:350(option)
+msgid "--help-info"
+msgstr "--help-info"
+
+#: C/zenity.xml:352(para)
+msgid "Displays help text for information dialog options."
+msgstr "Zobrazí nápovÄ?du pro pÅ?epínaÄ?e dialogového okna s informaÄ?ním hlášením."
+
+#: C/zenity.xml:357(option)
+msgid "--help-file-selection"
+msgstr "--help-file-selection"
+
+#: C/zenity.xml:359(para)
+msgid "Displays help text for file selection dialog options."
+msgstr "Zobrazí nápovÄ?du pro pÅ?epínaÄ?e dialogového okna na výbÄ?r souboru."
+
+#: C/zenity.xml:364(option)
+msgid "--help-list"
+msgstr "--help-list"
+
+#: C/zenity.xml:366(para)
+msgid "Displays help text for list dialog options."
+msgstr "Zobrazí nápovÄ?du pro pÅ?epínaÄ?e dialogového okna se seznamem."
+
+#: C/zenity.xml:371(option)
+msgid "--help-notification"
+msgstr "--help-notification"
+
+#: C/zenity.xml:373(para)
+msgid "Displays help text for notification icon options."
+msgstr "Zobrazí nápovÄ?du pro pÅ?epínaÄ?e oznamovací ikony."
+
+#: C/zenity.xml:378(option)
+msgid "--help-progress"
+msgstr "--help-progress"
+
+#: C/zenity.xml:380(para)
+msgid "Displays help text for progress dialog options."
+msgstr "Zobrazí nápovÄ?du pro pÅ?epínaÄ?e dialogového okna s ukazatele průbÄ?hu."
+
+#: C/zenity.xml:385(option)
+msgid "--help-question"
+msgstr "--help-question"
+
+#: C/zenity.xml:387(para)
+msgid "Displays help text for question dialog options."
+msgstr "Zobrazí nápovÄ?du pro pÅ?epínaÄ?e dialogového okna s dotazem."
+
+#: C/zenity.xml:392(option)
+msgid "--help-warning"
+msgstr "--help-warning"
+
+#: C/zenity.xml:394(para)
+msgid "Displays help text for warning dialog options."
+msgstr "Zobrazí nápovÄ?du pro pÅ?epínaÄ?e dialogového okna s varovným hlášením."
+
+#: C/zenity.xml:399(option)
+msgid "--help-text-info"
+msgstr "--help-text-info"
+
+#: C/zenity.xml:401(para)
+msgid "Displays help for text information dialog options."
+msgstr "Zobrazí nápovÄ?du pro pÅ?epínaÄ?e dialogového okna s informaÄ?ním textem."
+
+#: C/zenity.xml:406(option)
+msgid "--help-misc"
+msgstr "--help-misc"
+
+#: C/zenity.xml:408(para)
+msgid "Displays help for miscellaneous options."
+msgstr "Zobrazí nápovÄ?du pro různé pÅ?epínaÄ?e."
+
+#: C/zenity.xml:413(option)
+msgid "--help-gtk"
+msgstr "--help-gtk"
+
+#: C/zenity.xml:415(para)
+msgid "Displays help for GTK+ options."
+msgstr "Zobrazí nápovÄ?du pro pÅ?epínaÄ?e GTK+."
+
+#: C/zenity.xml:426(title)
+msgid "Miscellaneous Options"
+msgstr "Různé pÅ?epínaÄ?e"
+
+#: C/zenity.xml:428(para)
+msgid "<application>Zenity</application> also provides the following miscellaneous options:"
+msgstr "<application>Zenity</application> také poskytuje následující různorodé pÅ?epínaÄ?e:"
+
+#: C/zenity.xml:435(option)
+msgid "--about"
+msgstr "--about"
+
+#: C/zenity.xml:437(para)
+msgid "Displays the <guilabel>About Zenity</guilabel> dialog, which contains <application>Zenity</application> version information, copyright information, and developer information."
+msgstr "Zobrazí dialogové okno <guilabel>O aplikaci Zenity</guilabel>, které obsahuje informace o verzi <application>Zenity</application>, informace o autorských právech a informace o vývojáÅ?ích."
+
+#: C/zenity.xml:442(option)
+msgid "--version"
+msgstr "--version"
+
+#: C/zenity.xml:444(para)
+msgid "Displays the version number of <application>Zenity</application>."
+msgstr "Zobrazí Ä?íslo verze aplikace <application>Zenity</application>."
+
+#: C/zenity.xml:455(title)
+msgid "GTK+ Options"
+msgstr "PÅ?epínaÄ?e GTK+"
+
+#: C/zenity.xml:457(para)
+msgid "<application>Zenity</application> supports the standard GTK+ options. For more information about the GTK+ options, execute the <command>zenity -?</command> command."
+msgstr "Aplikace <application>Zenity</application> podporuje standardní pÅ?epínaÄ?e GTK+. Více informací o pÅ?epínaÄ?ích GTK+ získáte spuÅ¡tÄ?ním pÅ?íkazu <command>zenity -?</command>."
+
+#: C/zenity.xml:467(title)
+msgid "Calendar Dialog"
+msgstr "Dialogové okno s kalendáÅ?em"
+
+#: C/zenity.xml:469(para)
+msgid "Use the <option>--calendar</option> option to create a calendar dialog. <application>Zenity</application> returns the selected date to standard error. If no date is specified on the command line, the dialog uses the current date."
+msgstr "K vytvoÅ?ení dialogového okna s kalendáÅ?em použijte pÅ?epínaÄ? <option>--calendar</option>. Aplikace <application>Zenity</application> vrátí vybrané datum na standardní chybový výstup. Pokud neurÄ?íte v pÅ?íkazovém Å?ádku žádné datum, použije se aktuální."
+
+#: C/zenity.xml:472(para)
+msgid "The calendar dialog supports the following options:"
+msgstr "Dialogové okno s kalendáÅ?em podporuje následující pÅ?epínaÄ?e:"
+
+#: C/zenity.xml:479(term)
+#: C/zenity.xml:650(term)
+#: C/zenity.xml:976(term)
+#: C/zenity.xml:1065(term)
+msgid "<option>--text</option>=<replaceable>text</replaceable>"
+msgstr "<option>--text</option>=<replaceable>text</replaceable>"
+
+#: C/zenity.xml:481(para)
+msgid "Specifies the text that is displayed in the calendar dialog."
+msgstr "UrÄ?uje text, který se v dialogovém oknÄ? s kalendáÅ?em zobrazí."
+
+#: C/zenity.xml:486(term)
+msgid "<option>--day</option>=<replaceable>day</replaceable>"
+msgstr "<option>--day</option>=<replaceable>den</replaceable>"
+
+#: C/zenity.xml:488(para)
+msgid "Specifies the day that is selected in the calendar dialog. <replaceable>day</replaceable> must be a number between 1 and 31 inclusive."
+msgstr "UrÄ?uje den, který bude v kalendáÅ?i vybraný. <replaceable>den</replaceable> musí být Ä?íslo v rozmezí 1 až 31 vÄ?etnÄ?."
+
+#: C/zenity.xml:494(term)
+msgid "<option>--month</option>=<replaceable>month</replaceable>"
+msgstr "<option>--month</option>=<replaceable>mÄ?síc</replaceable>"
+
+#: C/zenity.xml:496(para)
+msgid "Specifies the month that is selected in the calendar dialog. <replaceable>month</replaceable> must be a number between 1 and 12 inclusive."
+msgstr "UrÄ?uje mÄ?síc, který bude v kalendáÅ?i vybraný. <replaceable>mÄ?síc</replaceable> musí být Ä?íslo v rozmezí 1 až 12 vÄ?etnÄ?."
+
+#: C/zenity.xml:502(term)
+msgid "<option>--year</option>=<replaceable>year</replaceable>"
+msgstr "<option>--year</option>=<replaceable>rok</replaceable>"
+
+#: C/zenity.xml:504(para)
+msgid "Specifies the year that is selected in the calendar dialog."
+msgstr "UrÄ?uje rok, který bude v kalendáÅ?i vybraný."
+
+#: C/zenity.xml:509(term)
+msgid "<option>--date-format</option>=<replaceable>format</replaceable>"
+msgstr "<option>--date-format</option>=<replaceable>formát</replaceable>"
+
+#: C/zenity.xml:511(para)
+msgid "Specifies the format that is returned from the calendar dialog after date selection. The default format depends on your locale. <replaceable>format</replaceable> must be a format that is acceptable to the <command>strftime</command> function, for example <literal>%A %d/%m/%y</literal>."
+msgstr "UrÄ?uje formát, v jakém má dialogové okno s kalendáÅ?em vrátit vybrané datum. Výchozí formát je daný vaším národním prostÅ?edím. <replaceable>formát</replaceable> musí být formát, který akceptuje funkce <command>strftime</command>, napÅ?. <literal>%A %d/%m/%y</literal>."
+
+#: C/zenity.xml:521(programlisting)
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"    #!/bin/sh\n"
+"\n"
+"\n"
+"    if zenity --calendar \\\n"
+"    --title=\"Select a Date\" \\\n"
+"    --text=\"Click on a date to select that date.\" \\\n"
+"    --day=10 --month=8 --year=2004\n"
+"     then echo $?\n"
+"     else echo \"No date selected\"\n"
+"    fi\n"
+"   "
+msgstr ""
+"\n"
+"    #!/bin/sh\n"
+"\n"
+"\n"
+"    if zenity --calendar \\\n"
+"    --title=\"VýbÄ?r data\" \\\n"
+"    --text=\"Vyberte datum kliknutím v kalendáÅ?i.\" \\\n"
+"    --day=10 --month=8 --year=2004\n"
+"     then echo $?\n"
+"     else echo \"Žádné datum nebylo vybráno\"\n"
+"    fi\n"
+"   "
+
+#: C/zenity.xml:518(para)
+msgid "The following example script shows how to create a calendar dialog: <placeholder-1/>"
+msgstr "Následující pÅ?íklad skriptu ukazuje, jak vytvoÅ?it dialogové okno s kalendáÅ?em: <placeholder-1/>"
+
+#: C/zenity.xml:537(title)
+msgid "Calendar Dialog Example"
+msgstr "PÅ?íklad dialogového okna s kalendáÅ?em"
+
+#: C/zenity.xml:0(application)
+msgid "Zenity"
+msgstr "Zenity"
+
+#: C/zenity.xml:544(phrase)
+msgid "<placeholder-1/> calendar dialog example"
+msgstr "<placeholder-1/> ukázka dialogového okna s kalendáÅ?em"
+
+#: C/zenity.xml:556(title)
+msgid "File Selection Dialog"
+msgstr "Dialogové okno na výbÄ?r souboru"
+
+#: C/zenity.xml:558(para)
+msgid "Use the <option>--file-selection</option> option to create a file selection dialog. <application>Zenity</application> returns the selected files or directories to standard error. The default mode of the file selection dialog is open."
+msgstr "K vytvoÅ?ení dialogového okna na výbÄ?r souboru použijte pÅ?epínaÄ? <option>--file-selection</option>. Aplikace <application>Zenity</application> vrátí vybrané soubory nebo složky na standardní chybový výstup. Výchozí režim dialogového okna na výbÄ?r souboru je open (otevÅ?ít)."
+
+#: C/zenity.xml:562(para)
+msgid "The file selection dialog supports the following options:"
+msgstr "Dialogové okno na výbÄ?r souboru podporuje následující pÅ?epínaÄ?e:"
+
+#: C/zenity.xml:569(term)
+#: C/zenity.xml:1136(term)
+msgid "<option>--filename</option>=<replaceable>filename</replaceable>"
+msgstr "<option>--filename</option>=<replaceable>název_souboru</replaceable>"
+
+#: C/zenity.xml:571(para)
+msgid "Specifies the file or directory that is selected in the file selection dialog when the dialog is first shown."
+msgstr "UrÄ?uje soubor nebo složku, kteÅ?í budou vybraní po prvním spuÅ¡tÄ?ní dialogového okna."
+
+#: C/zenity.xml:576(option)
+msgid "--multiple"
+msgstr "--multiple"
+
+#: C/zenity.xml:578(para)
+msgid "Allows the selection of multiple filenames in the file selection dialog."
+msgstr "Umožní v dialogovém oknÄ? vybrat více souborů naráz."
+
+#: C/zenity.xml:583(option)
+msgid "--directory"
+msgstr "--directory"
+
+#: C/zenity.xml:585(para)
+msgid "Allows only selection of directories in the file selection dialog."
+msgstr "Umožní v dialogovém oknÄ? pouze výbÄ?r složek."
+
+#: C/zenity.xml:590(option)
+msgid "--save"
+msgstr "--save"
+
+#: C/zenity.xml:592(para)
+msgid "Set the file selection dialog into save mode."
+msgstr "PÅ?epne dialogové okno na výbÄ?r souboru do režimu save (uložit)."
+
+#: C/zenity.xml:597(term)
+#: C/zenity.xml:742(term)
+msgid "<option>--separator</option>=<replaceable>separator</replaceable>"
+msgstr "<option>--separator</option>=<replaceable>oddÄ?lovaÄ?</replaceable>"
+
+#: C/zenity.xml:599(para)
+msgid "Specifies the string that is used to divide the returned list of filenames."
+msgstr "UrÄ?uje Å?etÄ?zec, který se použije k oddÄ?lení jednotlivých názvů souborů ve vráceném seznamu."
+
+#: C/zenity.xml:608(programlisting)
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"    #!/bin/sh\n"
+"\n"
+"    FILE=`zenity --file-selection --title=\"Select a File\"`\n"
+"\n"
+"    case $? in\n"
+"         0)\n"
+"            echo \"\\\"$FILE\\\" selected.\";;\n"
+"         1)\n"
+"            echo \"No file selected.\";;\n"
+"        -1)\n"
+"            echo \"No file selected.\";;\n"
+"    esac\n"
+"   "
+msgstr ""
+"\n"
+"    #!/bin/sh\n"
+"\n"
+"    FILE=`zenity --file-selection --title=\"VýbÄ?r souboru\"`\n"
+"\n"
+"    case $? in\n"
+"         0)\n"
+"            echo \"Vybrán soubor â??$FILEâ??.\";;\n"
+"         1)\n"
+"            echo \"Nebyl vybrán žádný soubor.\";;\n"
+"        -1)\n"
+"            echo \"Nebyl vybrán žádný soubor.\";;\n"
+"    esac\n"
+"   "
+
+#: C/zenity.xml:605(para)
+msgid "The following example script shows how to create a file selection dialog: <placeholder-1/>"
+msgstr "Následující pÅ?íklad skriptu ukazuje, jak vytvoÅ?it dialogové okno na výbÄ?r souboru: <placeholder-1/>"
+
+#: C/zenity.xml:625(title)
+msgid "File Selection Dialog Example"
+msgstr "PÅ?íklad dialogového okna na výbÄ?r souboru"
+
+#: C/zenity.xml:632(phrase)
+msgid "<placeholder-1/> file selection dialog example"
+msgstr "<placeholder-1/> ukázka dialogového okna na výbÄ?r souboru"
+
+#: C/zenity.xml:642(title)
+msgid "Notification Icon"
+msgstr "Oznamovací ikona"
+
+#: C/zenity.xml:652(para)
+msgid "Specifies the text that is displayed in the notification area."
+msgstr "UrÄ?uje text, který se zobrazí v oznamovací oblasti."
+
+#: C/zenity.xml:660(programlisting)
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"    #!/bin/sh\n"
+"\n"
+"    zenity --notification\\\n"
+"     --window-icon=\"info\" \\\n"
+"     --text=\"There are system updates necessary!\"\n"
+"   "
+msgstr ""
+"\n"
+"    #!/bin/sh\n"
+"\n"
+"    zenity --notification\\\n"
+"     --window-icon=\"info\" \\\n"
+"     --text=\"Jsou k dispozici důležité aktualizace!\"\n"
+"   "
+
+#: C/zenity.xml:658(para)
+msgid "The following example script shows how to create a notification icon: <placeholder-1/>"
+msgstr "Následující pÅ?íklad skriptu ukazuje, jak vytvoÅ?it oznamovací ikonu: <placeholder-1/>"
+
+#: C/zenity.xml:671(title)
+msgid "Notification Icon Example"
+msgstr "PÅ?íklad oznamovací ikony "
+
+#: C/zenity.xml:678(phrase)
+msgid "<placeholder-1/> notification icon example"
+msgstr "<placeholder-1/> ukázka oznamovací ikony"
+
+#: C/zenity.xml:689(title)
+msgid "List Dialog"
+msgstr "Dialogové okno se seznamem"
+
+#: C/zenity.xml:691(para)
+msgid "Use the <option>--list</option> option to create a list dialog. <application>Zenity</application> returns the entries in the first column of text of selected rows to standard error."
+msgstr "K vytvoÅ?ení dialogového okna se seznamem použijte pÅ?epínaÄ? <option>--list</option>. Aplikace <application>Zenity</application> vrátí položky z prvního sloupce vybraných Å?ádků na standardní chybový výstup."
+
+#: C/zenity.xml:695(para)
+msgid "Data for the dialog must specified column by column, row by row. Data can be provided to the dialog through standard input. Each entry must be separated by a newline character."
+msgstr "Data pro dialogové okno se musí zadat sloupec po sloupci, Å?ádek po Å?ádku. Data lze dialogovému oknu pÅ?edat i pÅ?es standardní vstup. Každá položka musí být oddÄ?lená znakem nového Å?ádku."
+
+#: C/zenity.xml:699(para)
+msgid "If you use the <option>--checklist</option> or <option>--radiolist</option> options, each row must start with either 'TRUE' or 'FALSE'."
+msgstr "Pokud použijete pÅ?epínaÄ?e <option>--checklist</option> nebo <option>--radiolist</option>, musí každý Å?ádek zaÄ?ínat buÄ? hodnotou â??TRUEâ?? (bude zaÅ¡krtnuté) nebo â??FALSEâ?? (nebude zaÅ¡krtnuté)."
+
+#: C/zenity.xml:703(para)
+msgid "The list dialog supports the following options:"
+msgstr "Dialogové okno se seznamem podporuje následující pÅ?epínaÄ?e:"
+
+#: C/zenity.xml:710(term)
+msgid "<option>--column</option>=<replaceable>column</replaceable>"
+msgstr "<option>--column</option>=<replaceable>sloupec</replaceable>"
+
+#: C/zenity.xml:712(para)
+msgid "Specifies the column headers that are displayed in the list dialog. You must specify a <option>--column</option> option for each column that you want to display in the dialog."
+msgstr "UrÄ?uje záhlaví sloupců zobrazených v seznamu. PÅ?epínaÄ? <option>--column</option> musíte zadat opakovanÄ? zvlášť pro každý ze sloupců, které chcete v seznamu zobrazit."
+
+#: C/zenity.xml:718(option)
+msgid "--checklist"
+msgstr "--checklist"
+
+#: C/zenity.xml:720(para)
+msgid "Specifies that the first column in the list dialog contains check boxes."
+msgstr "UrÄ?uje, že první sloupec v seznamu bude obsahovat zaÅ¡krtávací pole."
+
+#: C/zenity.xml:726(option)
+msgid "--radiolist"
+msgstr "--radiolist"
+
+#: C/zenity.xml:728(para)
+msgid "Specifies that the first column in the list dialog contains radio boxes."
+msgstr "UrÄ?uje, že první sloupec v seznamu bude obsahovat skupinový pÅ?epínaÄ?."
+
+#: C/zenity.xml:734(option)
+#: C/zenity.xml:1143(option)
+msgid "--editable"
+msgstr "--editable"
+
+#: C/zenity.xml:736(para)
+msgid "Allows the displayed items to be edited."
+msgstr "Povolit v zobrazených položkách provádÄ?ní úprav."
+
+#: C/zenity.xml:744(para)
+msgid "Specifies what string is used when the list dialog returns the selected entries."
+msgstr "UrÄ?uje Å?etÄ?zec použitý jako oddÄ?lovaÄ? vybraných položek seznamu, které dialogové okno vrátí."
+
+#: C/zenity.xml:750(term)
+msgid "<option>--print-column</option>=<replaceable>column</replaceable>"
+msgstr "<option>--print-column</option>=<replaceable>sloupec</replaceable>"
+
+#: C/zenity.xml:752(para)
+msgid "Specifies what column should be printed out upon selection. The default column is '1'. 'ALL' can be used to print out all columns in the list."
+msgstr "UrÄ?uje sloupec, který se má z vybraného Å?ádku vracet. Výchozí hodnota je â??1â??. Pokud chcete vrátit vÅ¡echny sloupce seznamu, můžete použít hodnotu â??ALLâ??."
+
+#: C/zenity.xml:762(programlisting)
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"    #!/bin/sh\n"
+"\n"
+"    zenity --list \\\n"
+"     --title=\"Choose the Bugs You Wish to View\" \\\n"
+"     --column=\"Bug Number\" --column=\"Severity\" --column=\"Description\" \\\n"
+"      992383 Normal \"GtkTreeView crashes on multiple selections\" \\\n"
+"      293823 High \"GNOME Dictionary does not handle proxy\" \\\n"
+"      393823 Critical \"Menu editing does not work in GNOME 2.0\"\n"
+"   "
+msgstr ""
+"\n"
+"    #!/bin/sh\n"
+"\n"
+"    zenity --list \\\n"
+"     --title=\"Vyberte chybu, kterou chcete zobrazit\" \\\n"
+"     --column=\"Ä?íslo chyby\" --column=\"Priorita\" --column=\"Popis\" \\\n"
+"      992383 Normální \"GtkTreeView se hroutí pÅ?i výbÄ?ru více položek\" \\\n"
+"      293823 Vysoká \"Slovník GNOME neumí pracovat s proxy\" \\\n"
+"      393823 Kritická \"�prava nabídek nefunguje v GNOME 2.0\"\n"
+"   "
+
+#: C/zenity.xml:760(para)
+msgid "The following example script shows how to create a list dialog: <placeholder-1/>"
+msgstr "Následující pÅ?íklad skriptu ukazuje, jak vytvoÅ?it dialogové okno se seznamem: <placeholder-1/>"
+
+#: C/zenity.xml:776(title)
+msgid "List Dialog Example"
+msgstr "PÅ?íklad dialogového okna se seznamem"
+
+#: C/zenity.xml:783(phrase)
+msgid "<placeholder-1/> list dialog example"
+msgstr "<placeholder-1/> ukázka dialogového okna se seznamem"
+
+#: C/zenity.xml:794(title)
+msgid "Message Dialogs"
+msgstr "Dialogové okno s hlášením"
+
+#: C/zenity.xml:796(para)
+msgid "<application>Zenity</application> can create four types of message dialog:"
+msgstr "Aplikace <application>Zenity</application> umí vytváÅ?et Ä?tyÅ?i typy dialogových oken s hlášením:"
+
+#: C/zenity.xml:814(para)
+msgid "For each type, use the <option>--text</option> option to specify the text that is displayed in the dialog."
+msgstr "U každého z typů použijte pÅ?epínaÄ? <option>--text</option> k zadání textu, který se má v dialogovém oknÄ? zobrazit."
+
+#: C/zenity.xml:819(title)
+msgid "Error Dialog"
+msgstr "Dialogové okno s chybovým hlášením"
+
+#: C/zenity.xml:821(para)
+msgid "Use the <option>--error</option> option to create an error dialog."
+msgstr "K vytvoÅ?ení dialogového okna s chybovým hlášením použijte pÅ?epínaÄ? <option>--error</option>."
+
+#: C/zenity.xml:828(programlisting)
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"     #!/bin/bash\n"
+"\n"
+"     zenity --error \\\n"
+"     --text=\"Could not find /var/log/syslog.\"\n"
+"    "
+msgstr ""
+"\n"
+"     #!/bin/bash\n"
+"\n"
+"     zenity --error \\\n"
+"     --text=\"Nelze najít /var/log/syslog.\"\n"
+"    "
+
+#: C/zenity.xml:825(para)
+msgid "The following example script shows how to create an error dialog: <placeholder-1/>"
+msgstr "Následující pÅ?íklad skriptu ukazuje, jak vytvoÅ?it dialogové okno s chybovým hlášením: <placeholder-1/>"
+
+#: C/zenity.xml:838(title)
+msgid "Error Dialog Example"
+msgstr "PÅ?íklad dialogového okna s chybovým hlášením"
+
+#: C/zenity.xml:845(phrase)
+msgid "<placeholder-1/> error dialog example"
+msgstr "<placeholder-1/> ukázka dialogového okna s chybovým hlášením"
+
+#: C/zenity.xml:853(title)
+msgid "Information Dialog"
+msgstr "Dialogové okno s informaÄ?ním hlášením"
+
+#: C/zenity.xml:855(para)
+msgid "Use the <option>--info</option> option to create an information dialog."
+msgstr "K vytvoÅ?ení dialogového okna s informaÄ?ním hlášením použijte pÅ?epínaÄ? <option>--info</option>."
+
+#: C/zenity.xml:862(programlisting)
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"     #!/bin/bash\n"
+"\n"
+"     zenity --info \\\n"
+"     --text=\"Merge complete. Updated 3 of 10 files.\"\n"
+"    "
+msgstr ""
+"\n"
+"     #!/bin/bash\n"
+"\n"
+"     zenity --info \\\n"
+"     --text=\"SlouÄ?ení dokonÄ?eno. Aktualizovány 3 z 10 souborů.\"\n"
+"    "
+
+#: C/zenity.xml:859(para)
+msgid "The following example script shows how to create an information dialog: <placeholder-1/>"
+msgstr "Následující pÅ?íklad skriptu ukazuje, jak vytvoÅ?it dialogové okno s informaÄ?ním hlášením: <placeholder-1/>"
+
+#: C/zenity.xml:872(title)
+msgid "Information Dialog Example"
+msgstr "PÅ?íklad dialogového okna s informaÄ?ním hlášením"
+
+#: C/zenity.xml:879(phrase)
+msgid "<placeholder-1/> information dialog example"
+msgstr "<placeholder-1/> ukázka dialogového okna s informaÄ?ním hlášením"
+
+#: C/zenity.xml:887(title)
+msgid "Question Dialog"
+msgstr "Dialogové okno s dotazem"
+
+#: C/zenity.xml:889(para)
+msgid "Use the <option>--question</option> option to create a question dialog."
+msgstr "K vytvoÅ?ení dialogového okna s dotazem použijte pÅ?epínaÄ? <option>--question</option>."
+
+#: C/zenity.xml:896(programlisting)
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"     #!/bin/bash\n"
+"\n"
+"     zenity --question \\\n"
+"     --text=\"Are you sure you wish to proceed?\"\n"
+"    "
+msgstr ""
+"\n"
+"     #!/bin/bash\n"
+"\n"
+"     zenity --question \\\n"
+"     --text=\"Opravdu chcete pokraÄ?ovat?\"\n"
+"    "
+
+#: C/zenity.xml:893(para)
+msgid "The following example script shows how to create a question dialog: <placeholder-1/>"
+msgstr "Následující pÅ?íklad skriptu ukazuje, jak vytvoÅ?it dialogové okno s dotazem: <placeholder-1/>"
+
+#: C/zenity.xml:906(title)
+msgid "Question Dialog Example"
+msgstr "PÅ?íklad dialogového okna s dotazem"
+
+#: C/zenity.xml:913(phrase)
+msgid "<placeholder-1/> question dialog example"
+msgstr "<placeholder-1/> ukázka dialogového okna s dotazem"
+
+#: C/zenity.xml:921(title)
+msgid "Warning Dialog"
+msgstr "Dialogové okno s varovným hlášením"
+
+#: C/zenity.xml:923(para)
+msgid "Use the <option>--warning</option> option to create a warning dialog."
+msgstr "K vytvoÅ?ení dialogového okna s varovným hlášením použijte pÅ?epínaÄ? <option>--warning</option>."
+
+#: C/zenity.xml:930(programlisting)
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"     #!/bin/bash\n"
+"    \n"
+"     zenity --warning \\\n"
+"     --text=\"Disconnect the power cable to avoid electrical shock.\"\n"
+"    "
+msgstr ""
+"\n"
+"     #!/bin/bash\n"
+"    \n"
+"     zenity --warning \\\n"
+"     --text=\"Odpojte kabel napájení, abyste pÅ?edeÅ¡li poÅ¡kození.\"\n"
+"    "
+
+#: C/zenity.xml:927(para)
+msgid "The following example script shows how to create a warning dialog: <placeholder-1/>"
+msgstr "Následující pÅ?íklad skriptu ukazuje, jak vytvoÅ?it dialogové okno s varovným hlášením: <placeholder-1/>"
+
+#: C/zenity.xml:940(title)
+msgid "Warning Dialog Example"
+msgstr "PÅ?íklad dialogového okna s varovným hlášením"
+
+#: C/zenity.xml:947(phrase)
+msgid "<placeholder-1/> warning dialog example"
+msgstr "<placeholder-1/> ukázka dialogového okna s varovným hlášením"
+
+#: C/zenity.xml:959(title)
+msgid "Progress Dialog"
+msgstr "Dialogové okno s ukazatelem průbÄ?hu"
+
+#: C/zenity.xml:961(para)
+msgid "Use the <option>--progress</option> option to create a progress dialog."
+msgstr "K vytvoÅ?ení dialogového okna s ukazatelem průbÄ?hu použijte pÅ?epínaÄ? <option>--progress</option>."
+
+#: C/zenity.xml:965(para)
+msgid "<application>Zenity</application> reads data from standard input line by line. If a line is prefixed with #, the text is updated with the text on that line. If a line contains only a number, the percentage is updated with that number."
+msgstr "Aplikace <application>Zenity</application> Ä?te data ze standardního vstupu Å?ádek po Å?ádku. Když Å?ádek zaÄ?íná znakem #, provede se aktualizace textu pomocí textu na zbytku tohoto Å?ádku. Když Å?ádek obsahuje pouze Ä?íslo, aktualizují se procenta ukazatele."
+
+#: C/zenity.xml:969(para)
+msgid "The progress dialog supports the following options:"
+msgstr "Dialogové okno s ukazatelem průbÄ?hu podporuje následující pÅ?epínaÄ?e:"
+
+#: C/zenity.xml:978(para)
+msgid "Specifies the text that is displayed in the progress dialog."
+msgstr "UrÄ?uje text, který se má v dialogovém oknÄ? zobrazit."
+
+#: C/zenity.xml:983(term)
+msgid "<option>--percentage</option>=<replaceable>percentage</replaceable>"
+msgstr "<option>--percentage</option>=<replaceable>procenta</replaceable>"
+
+#: C/zenity.xml:985(para)
+msgid "Specifies the initial percentage that is set in the progress dialog."
+msgstr "UrÄ?uje poÄ?áteÄ?ní stav procent, na které se má ukazatel průbÄ?hu nastavit."
+
+#: C/zenity.xml:990(option)
+msgid "--auto-close"
+msgstr "--auto-close"
+
+#: C/zenity.xml:992(para)
+msgid "Closes the progress dialog when 100% has been reached."
+msgstr "ZavÅ?ít dialogové okno po dosažení 100%."
+
+#: C/zenity.xml:997(option)
+msgid "--pulsate"
+msgstr "--pulsate"
+
+#: C/zenity.xml:999(para)
+msgid "Specifies that the progress bar pulsates until an EOF character is read from standard input."
+msgstr "UrÄ?uje, že ukazatel průbÄ?hu bude pulzovat, dokud se ze standardního vstupu nenaÄ?te znak EOF (konce souboru)."
+
+#: C/zenity.xml:1007(programlisting)
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"    #!/bin/sh\n"
+"    (\n"
+"    echo \"10\" ; sleep 1\n"
+"    echo \"# Updating mail logs\" ; sleep 1\n"
+"    echo \"20\" ; sleep 1\n"
+"    echo \"# Resetting cron jobs\" ; sleep 1\n"
+"    echo \"50\" ; sleep 1\n"
+"    echo \"This line will just be ignored\" ; sleep 1\n"
+"    echo \"75\" ; sleep 1\n"
+"    echo \"# Rebooting system\" ; sleep 1\n"
+"    echo \"100\" ; sleep 1\n"
+"    ) |\n"
+"    zenity --progress \\\n"
+"     --title=\"Update System Logs\" \\\n"
+"     --text=\"Scanning mail logs...\" \\\n"
+"     --percentage=0\n"
+"\n"
+"    if [ \"$?\" = -1 ] ; then\n"
+"        zenity --error \\\n"
+"         --text=\"Update canceled.\"\n"
+"    fi\n"
+"\n"
+"   "
+msgstr ""
+"\n"
+"    #!/bin/sh\n"
+"    (\n"
+"    echo \"10\" ; sleep 1\n"
+"    echo \"# Aktualizuje se evidence e-mailů\" ; sleep 1\n"
+"    echo \"20\" ; sleep 1\n"
+"    echo \"# Restartují se úlohy cronu\" ; sleep 1\n"
+"    echo \"50\" ; sleep 1\n"
+"    echo \"Tento Å?ádek se bude ignorovat\" ; sleep 1\n"
+"    echo \"75\" ; sleep 1\n"
+"    echo \"# Restartuje se systém\" ; sleep 1\n"
+"    echo \"100\" ; sleep 1\n"
+"    ) |\n"
+"    zenity --progress \\\n"
+"     --title=\"Aktualizace systémové evidence\" \\\n"
+"     --text=\"Prohledává se evidence e-mailů...\" \\\n"
+"     --percentage=0\n"
+"\n"
+"    if [ \"$?\" = -1 ] ; then\n"
+"        zenity --error \\\n"
+"         --text=\"Aktualizace pÅ?eruÅ¡ena.\"\n"
+"    fi\n"
+"\n"
+"   "
+
+#: C/zenity.xml:1005(para)
+msgid "The following example script shows how to create a progress dialog: <placeholder-1/>"
+msgstr "Následující pÅ?íklad skriptu ukazuje, jak vytvoÅ?it dialogové okno s ukazatelem průbÄ?hu: <placeholder-1/>"
+
+#: C/zenity.xml:1035(title)
+msgid "Progress Dialog Example"
+msgstr "PÅ?íklad dialogového okna s ukazatelem průbÄ?hu"
+
+#: C/zenity.xml:1042(phrase)
+msgid "<placeholder-1/> progress dialog example"
+msgstr "<placeholder-1/> ukázka dialogového okna s ukazatelem průbÄ?hu"
+
+#: C/zenity.xml:1053(title)
+msgid "Text Entry Dialog"
+msgstr "Dialogové okno na vkládání údajů"
+
+#: C/zenity.xml:1055(para)
+msgid "Use the <option>-entry</option> option to create a text entry dialog. <application>Zenity</application> returns the contents of the text entry to standard error."
+msgstr "K vytvoÅ?ení dialogového okna na vkládání údajů použijte pÅ?epínaÄ? <option>--entry</option>. Aplikace <application>Zenity</application> vrátí zadaný text na standardní chybový výstup."
+
+#: C/zenity.xml:1058(para)
+msgid "The text entry dialog supports the following options:"
+msgstr "Dialogové okno na vkládání údajů podporuje následující pÅ?epínaÄ?e:"
+
+#: C/zenity.xml:1067(para)
+msgid "Specifies the text that is displayed in the text entry dialog."
+msgstr "UrÄ?uje text, který se má v dialogovém oknÄ? zobrazit."
+
+#: C/zenity.xml:1072(term)
+msgid "<option>--entry-text</option>=<replaceable>text</replaceable>"
+msgstr "<option>--entry-text</option>=<replaceable>text</replaceable>"
+
+#: C/zenity.xml:1074(para)
+msgid "Specifies the text that is displayed in the entry field of the text entry dialog."
+msgstr "UrÄ?ujte text, který se má zobrazit ve vstupním poli dialogového okna."
+
+#: C/zenity.xml:1079(option)
+msgid "--hide-text"
+msgstr "--hide-text"
+
+#: C/zenity.xml:1081(para)
+msgid "Hides the text in the entry field of the text entry dialog."
+msgstr "Skrýt text ve vstupním poli dialogového okna."
+
+#: C/zenity.xml:1090(programlisting)
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"    #!/bin/sh\n"
+"\n"
+"    if zenity --entry \\\n"
+"    --title=\"Add an Entry\" \\\n"
+"    --text=\"Enter your _password:\" \\\n"
+"    --entry-text \"password\" \\\n"
+"    --hide-text\n"
+"     then echo $?\n"
+"     else echo \"No password entered\"\n"
+"    fi\n"
+"   "
+msgstr ""
+"\n"
+"    #!/bin/sh\n"
+"\n"
+"    if zenity --entry \\\n"
+"    --title=\"Zadání údajů\" \\\n"
+"    --text=\"Zadejte své heslo:\" \\\n"
+"    --entry-text \"heslo\" \\\n"
+"    --hide-text\n"
+"     then echo $?\n"
+"     else echo \"Heslo nebylo zadáno\"\n"
+"    fi\n"
+"   "
+
+#: C/zenity.xml:1087(para)
+msgid "The following example script shows how to create a text entry dialog: <placeholder-1/>"
+msgstr "Následující pÅ?íklad skriptu ukazuje, jak vytvoÅ?it dialogové okno na vkládání údajů: <placeholder-1/>"
+
+#: C/zenity.xml:1106(title)
+msgid "Text Entry Dialog Example"
+msgstr "PÅ?íklad dialogového okna na vkládání údajů"
+
+#: C/zenity.xml:1113(phrase)
+msgid "<placeholder-1/> text entry dialog example"
+msgstr "<placeholder-1/> ukázka dialogového okna na vkládání údajů"
+
+#: C/zenity.xml:1123(title)
+msgid "Text Information Dialog"
+msgstr "Dialogové okno s informaÄ?ním textem"
+
+#: C/zenity.xml:1125(para)
+msgid "Use the <option>--text-info</option> option to create a text information dialog."
+msgstr "K vytvoÅ?ení dialogového okna s informaÄ?ním textem použijte pÅ?epínaÄ? <option>--text-info</option>."
+
+#: C/zenity.xml:1129(para)
+msgid "The text information dialog supports the following options:"
+msgstr "Dialogové okno s informaÄ?ním textem podporuje následující pÅ?epínaÄ?e:"
+
+#: C/zenity.xml:1138(para)
+msgid "Specifies a file that is loaded in the text information dialog."
+msgstr "UrÄ?uje soubor, ze kterého se má do dialogového okna naÄ?íst text."
+
+#: C/zenity.xml:1145(para)
+msgid "Allows the displayed text to be edited. The edited text is returned to standard error when the dialog is closed."
+msgstr "Povolit provádÄ?ní úprav zobrazeného textu. Upravený text bude po zavÅ?ení dialogového okna vrácen na standardní chybový výstup."
+
+#: C/zenity.xml:1153(programlisting)
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"    #!/bin/sh\n"
+"\n"
+"    FILE=`zenity --file-selection \\\n"
+"     --title=\"Select a File\"`\n"
+"\n"
+"    case $? in\n"
+"         0)\n"
+"            zenity --text-info \\\n"
+"             --title=$FILE \\\n"
+"             --filename=$FILE \\\n"
+"             --editable 2&gt;/tmp/tmp.txt;;\n"
+"         1)\n"
+"            echo \"No file selected.\";;\n"
+"        -1)\n"
+"            echo \"No file selected.\";;\n"
+"    esac\n"
+"   "
+msgstr ""
+"\n"
+"    #!/bin/sh\n"
+"\n"
+"    FILE=`zenity --file-selection \\\n"
+"     --title=\"VýbÄ?r souboru\"`\n"
+"\n"
+"    case $? in\n"
+"         0)\n"
+"            zenity --text-info \\\n"
+"             --title=$FILE \\\n"
+"             --filename=$FILE \\\n"
+"             --editable 2&gt;/tmp/tmp.txt;;\n"
+"         1)\n"
+"            echo \"Nebyl vybrán žádný soubor.\";;\n"
+"        -1)\n"
+"            echo \"Nebyl vybrán žádný soubor.\";;\n"
+"    esac\n"
+"   "
+
+#: C/zenity.xml:1151(para)
+msgid "The following example script shows how to create a text information dialog: <placeholder-1/>"
+msgstr "Následující pÅ?íklad skriptu ukazuje, jak vytvoÅ?it dialogové okno s informaÄ?ním textem: <placeholder-1/>"
+
+#: C/zenity.xml:1175(title)
+msgid "Text Information Dialog Example"
+msgstr "PÅ?íklad dialogového okna s informaÄ?ním textem"
+
+#: C/zenity.xml:1182(phrase)
+msgid "<placeholder-1/> text information dialog example"
+msgstr "<placeholder-1/> ukázka dialogového okna s informaÄ?ním textem"
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/zenity.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009"
+
diff --git a/help/cs/figures/zenity-calendar-screenshot.png b/help/cs/figures/zenity-calendar-screenshot.png
new file mode 100644
index 0000000..9ad731b
Binary files /dev/null and b/help/cs/figures/zenity-calendar-screenshot.png differ
diff --git a/help/cs/figures/zenity-entry-screenshot.png b/help/cs/figures/zenity-entry-screenshot.png
new file mode 100644
index 0000000..6d5ced7
Binary files /dev/null and b/help/cs/figures/zenity-entry-screenshot.png differ
diff --git a/help/cs/figures/zenity-error-screenshot.png b/help/cs/figures/zenity-error-screenshot.png
new file mode 100644
index 0000000..c787b34
Binary files /dev/null and b/help/cs/figures/zenity-error-screenshot.png differ
diff --git a/help/cs/figures/zenity-fileselection-screenshot.png b/help/cs/figures/zenity-fileselection-screenshot.png
new file mode 100644
index 0000000..336cf76
Binary files /dev/null and b/help/cs/figures/zenity-fileselection-screenshot.png differ
diff --git a/help/cs/figures/zenity-information-screenshot.png b/help/cs/figures/zenity-information-screenshot.png
new file mode 100644
index 0000000..778f99d
Binary files /dev/null and b/help/cs/figures/zenity-information-screenshot.png differ
diff --git a/help/cs/figures/zenity-list-screenshot.png b/help/cs/figures/zenity-list-screenshot.png
new file mode 100644
index 0000000..956ef1a
Binary files /dev/null and b/help/cs/figures/zenity-list-screenshot.png differ
diff --git a/help/cs/figures/zenity-notification-screenshot.png b/help/cs/figures/zenity-notification-screenshot.png
new file mode 100644
index 0000000..5ff2a30
Binary files /dev/null and b/help/cs/figures/zenity-notification-screenshot.png differ
diff --git a/help/cs/figures/zenity-progress-screenshot.png b/help/cs/figures/zenity-progress-screenshot.png
new file mode 100644
index 0000000..cf64990
Binary files /dev/null and b/help/cs/figures/zenity-progress-screenshot.png differ
diff --git a/help/cs/figures/zenity-question-screenshot.png b/help/cs/figures/zenity-question-screenshot.png
new file mode 100644
index 0000000..52432cb
Binary files /dev/null and b/help/cs/figures/zenity-question-screenshot.png differ
diff --git a/help/cs/figures/zenity-text-screenshot.png b/help/cs/figures/zenity-text-screenshot.png
new file mode 100644
index 0000000..baa9484
Binary files /dev/null and b/help/cs/figures/zenity-text-screenshot.png differ
diff --git a/help/cs/figures/zenity-warning-screenshot.png b/help/cs/figures/zenity-warning-screenshot.png
new file mode 100644
index 0000000..0596d99
Binary files /dev/null and b/help/cs/figures/zenity-warning-screenshot.png differ[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]