[gnome-power-manager] Updated Swedish translationcommit f307993c2e08eb54c30845b5a44c06ae6f2b266f
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:   Fri Jul 24 11:44:41 2009 +0200

    Updated Swedish translation

 po/sv.po | 1471 +++++++++++++++++++++++---------------------------------------
 1 files changed, 533 insertions(+), 938 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index ffd1a4d..d22c7ea 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-07-07 21:12+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-07 21:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-24 11:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-24 11:44+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,7 +25,7 @@ msgid "Adjusts laptop panel brightness."
 msgstr "Justerar ljusstyrkan på skärmen."
 
 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:354
-#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:348
+#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:353
 msgid "Cannot connect to gnome-power-manager"
 msgstr "Kan inte ansluta till gnome-power-manager"
 
@@ -39,12 +39,14 @@ msgid "LCD brightness : %d%%"
 msgstr "LCD-ljusstyrka : %d%%"
 
 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:747
-#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:417 ../src/gpm-tray-icon.c:306
+#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:422
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:314
 msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
 msgstr "Licensierat under GNU General Public License version 2"
 
 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:748
-#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:418 ../src/gpm-tray-icon.c:307
+#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:423
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:315
 msgid ""
 "Power Manager is free software; you can redistribute it and/or\n"
 "modify it under the terms of the GNU General Public License\n"
@@ -57,7 +59,8 @@ msgstr ""
 "någon senare version."
 
 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:752
-#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:422 ../src/gpm-tray-icon.c:311
+#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:427
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:319
 msgid ""
 "Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,\n"
 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
@@ -70,7 +73,8 @@ msgstr ""
 "General Public License för ytterligare information."
 
 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:756
-#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:426 ../src/gpm-tray-icon.c:315
+#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:431
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:323
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
 "along with this program; if not, write to the Free Software\n"
@@ -102,27 +106,27 @@ msgid "Factory for Brightness Applet"
 msgstr "Panelprogramsfabrik för justering av ljusstyrka"
 
 # Inhibit? Hämma? Förhindra?
-#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:88
+#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:91
 msgid "Power Manager Inhibit Applet"
 msgstr "Panelprogram för hindring av strömsparning"
 
-#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:89
+#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:92
 msgid "Allows user to inhibit automatic power saving."
 msgstr "Tillåter användaren att förhindra automatisk strömsparning."
 
-#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:351
+#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:356
 msgid "Automatic sleep inhibited"
 msgstr "Automatisk sömn förhindras"
 
-#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:353
+#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:358
 msgid "Automatic sleep enabled"
 msgstr "Automatisk sömn aktiverad"
 
-#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:381
+#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:386
 msgid "Manual inhibit"
 msgstr "Manuell förhindring"
 
-#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:440
+#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:445
 msgid "Copyright © 2006-2007 Richard Hughes"
 msgstr "Copyright © 2006-2007 Richard Hughes"
 
@@ -176,12 +180,8 @@ msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on battery power"
 msgstr "Dämpa skärmen efter en stunds inaktivitet vid batteridrift"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:7
-msgid ""
-"Display options for the notification icon. Valid options are \"never\", "
-"\"critical\", \"charge\", \"present\" and \"always\"."
-msgstr ""
-"Alternativ för när notifieringsikonen ska visas. Giltiga alternativ är "
-"\"never\", \"critical\", \"charge\", \"present\" och \"always\"."
+msgid "Display options for the notification icon. Valid options are \"never\", \"low\", \"critical\", \"charge\", \"present\" and \"always\"."
+msgstr "Visningsalternativ för notifieringsikonen. Giltiga alternativ är \"never\", \"critical\", \"charge\", \"present\" och \"always\"."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:8
 msgid "Hibernate button action"
@@ -200,32 +200,19 @@ msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored."
 msgstr "Om DBUS-förhindringsbegäran ska ignoreras."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:12
-msgid ""
-"If a notification message should be displayed after suspend or hibernate "
-"failed."
-msgstr ""
-"Om ett meddelande ska visas eller inte efter att vänte- eller viloläget "
-"misslyckats."
+msgid "If a notification message should be displayed after suspend or hibernate failed."
+msgstr "Om ett meddelande ska visas eller inte efter att vänte- eller viloläget misslyckats."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:13
-msgid ""
-"If a notification message should be displayed when the battery is fully "
-"charged."
-msgstr ""
-"Huruvida ett meddelande ska visas eller inte när batteriet är fullständigt "
-"uppladdat."
+msgid "If a notification message should be displayed when the battery is fully charged."
+msgstr "Huruvida ett meddelande ska visas eller inte när batteriet är fullständigt uppladdat."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:14
-msgid ""
-"If a notification message should be displayed when the battery is getting "
-"low."
-msgstr ""
-"Om ett meddelande ska visas när batterispänningen är på väg att bli låg."
+msgid "If a notification message should be displayed when the battery is getting low."
+msgstr "Om ett meddelande ska visas när batterispänningen är på väg att bli låg."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:15
-msgid ""
-"If a notification message should be displayed when the profile data is "
-"guessed."
+msgid "If a notification message should be displayed when the profile data is guessed."
 msgstr "Om ett meddelande ska visas eller inte när profildata gissas."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:16
@@ -237,56 +224,32 @@ msgid "If sounds should be used"
 msgstr "Om ljud ska användas"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:18
-msgid ""
-"If sounds should be used when the power is critically low, or inhibit "
-"requests have stopped the policy action."
-msgstr ""
-"Om ljud ska användas när strömmen är kritiskt låg, eller om "
-"förhindringsbegäran har stoppat policyåtgärden."
+msgid "If sounds should be used when the power is critically low, or inhibit requests have stopped the policy action."
+msgstr "Om ljud ska användas när strömmen är kritiskt låg, eller om förhindringsbegäran har stoppat policyåtgärden."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:19
 msgid "If the CPU load should be checked before doing the idle action."
-msgstr ""
-"Huruvida vi ska kontrollera processorbelastning före inaktivitetshändelsen "
-"sker."
+msgstr "Huruvida vi ska kontrollera processorbelastning före inaktivitetshändelsen sker."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:20
-msgid ""
-"If the Suspend and Hibernate options should be allowed in the notification "
-"area drop down menu."
-msgstr ""
-"Huruvida alternativen för vänteläge och viloläge ska tillåtas eller inte i "
-"notifieringsytans rullgardinsmeny."
+msgid "If the Suspend and Hibernate options should be allowed in the notification area drop down menu."
+msgstr "Huruvida alternativen för vänteläge och viloläge ska tillåtas eller inte i notifieringsytans rullgardinsmeny."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:21
-msgid ""
-"If the battery event should occur when the lid is shut and the power "
-"disconnected"
-msgstr ""
-"Huruvida batterihändelsen bör inträffa när locket är stängt och strömmen "
-"frånkopplad"
+msgid "If the battery event should occur when the lid is shut and the power disconnected"
+msgstr "Huruvida batterihändelsen bör inträffa när locket är stängt och strömmen frånkopplad"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:22
-msgid ""
-"If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid "
-"closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power "
-"disconnected at a later time."
-msgstr ""
-"Huruvida lockstängningshändelsen ska inträffa vid batteridrift (till exempel "
-"\"Vänteläge när locket stängs vid batteridrift\") när locket tidigare "
-"stängts och strömadaptern kopplats från vid en senare tidpunkt."
+msgid "If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power disconnected at a later time."
+msgstr "Huruvida lockstängningshändelsen ska inträffa vid batteridrift (till exempel \"Vänteläge när locket stängs vid batteridrift\") när locket tidigare stängts och strömadaptern kopplats från vid en senare tidpunkt."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:23
 msgid "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining"
 msgstr "Om den inlärda profilen ska användas för att beräkna återstående tid"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:24
-msgid ""
-"If the learnt profile should be used to calculate the time remaining. Only "
-"turn this off for debugging."
-msgstr ""
-"Om den inlärda profilen ska användas för att beräkna återstående tid. "
-"Inaktivera endast vid felsökning."
+msgid "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining. Only turn this off for debugging."
+msgstr "Om den inlärda profilen ska användas för att beräkna återstående tid. Inaktivera endast vid felsökning."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:25
 msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
@@ -297,33 +260,19 @@ msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
 msgstr "Om lågströmsläget ska aktiveras vid batteridrift"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:27
-msgid ""
-"If the screen brightness should be changed when switching between AC and "
-"battery power."
-msgstr ""
-"Om skärmens ljusstyrka ska ändras vid byte mellan extern strömkälla och "
-"batteridrift."
+msgid "If the screen brightness should be changed when switching between AC and battery power."
+msgstr "Om skärmens ljusstyrka ska ändras vid byte mellan extern strömkälla och batteridrift."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
-msgid ""
-"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
-"on AC power."
-msgstr ""
-"Om skärmen ska dämpas för att spara ström när datorn är inaktiv och "
-"strömadaptern används."
+msgid "If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when on AC power."
+msgstr "Om skärmen ska dämpas för att spara ström när datorn är inaktiv och strömadaptern används."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
-msgid ""
-"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
-"on battery power."
-msgstr ""
-"Om skärmen ska dämpas för att spara ström när datorn är inaktiv och vid "
-"batteridrift."
+msgid "If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when on battery power."
+msgstr "Om skärmen ska dämpas för att spara ström när datorn är inaktiv och vid batteridrift."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:30
-msgid ""
-"If the screen should be reduced in brightness when the computer is on "
-"battery power."
+msgid "If the screen should be reduced in brightness when the computer is on battery power."
 msgstr "Om skärmen ska ha minskad ljusstyrka när datorn använder batteriet."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:31
@@ -331,33 +280,24 @@ msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
 msgstr "Om systemets lågströmsläge ska aktiveras när strömadaptern används."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:32
-msgid ""
-"If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
+msgid "If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
 msgstr "Om systemets lågströmsläge ska aktiveras vid batteridrift."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:33
 msgid "If the user is authorized to hibernate the computer."
-msgstr ""
-"Huruvida användaren är behörig att försätta datorn i viloläge eller inte."
+msgstr "Huruvida användaren är behörig att försätta datorn i viloläge eller inte."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:34
 msgid "If the user is authorized to suspend the computer."
-msgstr ""
-"Huruvida användaren är behörig att försätta datorn i vänteläge eller inte."
+msgstr "Huruvida användaren är behörig att försätta datorn i vänteläge eller inte."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:35
 msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
-msgstr ""
-"Huruvida användaren ska notifieras när nätadaptern kopplas från eller inte."
+msgstr "Huruvida användaren ska notifieras när nätadaptern kopplas från eller inte."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:36
-msgid ""
-"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
-"percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
-msgstr ""
-"Huruvida tidsbaserade notifieringar ska användas eller inte. Om inställd "
-"till falskt kommer procentändringen att användas istället, vilket kan rätta "
-"till ett trasigt ACPI BIOS."
+msgid "If time based notifications should be used. If set to false, then the percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
+msgstr "Huruvida tidsbaserade notifieringar ska användas eller inte. Om inställd till falskt kommer procentändringen att användas istället, vilket kan rätta till ett trasigt ACPI BIOS."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:37
 msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery"
@@ -369,34 +309,19 @@ msgstr "Om vi ska visa en varning vid låg kapacitet för ett trasigt batteri."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:39
 msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
-msgstr ""
-"Om vi ska visa en varning för återkallade batteri om ett trasigt batteri "
-"identifieras"
+msgstr "Om vi ska visa en varning för återkallade batteri om ett trasigt batteri identifieras"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:40
-msgid ""
-"If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
-"this to false only if you know your battery is okay."
-msgstr ""
-"Om vi ska visa en varning för återkallade batteri om ett trasigt batteri "
-"identifieras. Ställ endast in det här till falskt om du vet att ditt batteri "
-"är OK."
+msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set this to false only if you know your battery is okay."
+msgstr "Om vi ska visa en varning för återkallade batteri om ett trasigt batteri identifieras. Ställ endast in det här till falskt om du vet att ditt batteri är OK."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:41
-msgid ""
-"If we should show the warning when we have a valid inhibit and configured to "
-"sleep on lid close"
-msgstr ""
-"Om vi ska visa varningen när vi har en giltig förhindring och konfigurerad "
-"att sova när locket stängs"
+msgid "If we should show the warning when we have a valid inhibit and configured to sleep on lid close"
+msgstr "Om vi ska visa varningen när vi har en giltig förhindring och konfigurerad att sova när locket stängs"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:42
-msgid ""
-"If we should show the warning when we have a valid inhibit and configured to "
-"sleep on lid close."
-msgstr ""
-"Om vi ska visa varningen när vi har en giltig förhindring och konfigurerad "
-"att sova när locket stängs."
+msgid "If we should show the warning when we have a valid inhibit and configured to sleep on lid close."
+msgstr "Om vi ska visa varningen när vi har en giltig förhindring och konfigurerad att sova när locket stängs."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:43
 msgid "LCD brightness when on AC"
@@ -412,8 +337,7 @@ msgstr "�tgärd vid stängning av locket på bärbar dator på batteridrift"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:46
 msgid "Laptop lid close action when on AC"
-msgstr ""
-"�tgärd vid stängning av locket på bärbar dator när strömadaptern används"
+msgstr "�tgärd vid stängning av locket på bärbar dator när strömadaptern används"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:47
 msgid "Lock GNOME keyring on sleep"
@@ -481,8 +405,7 @@ msgstr "Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka vid batteridrift"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:63
 msgid "Seconds of inactivity to spin down when on AC"
-msgstr ""
-"Sekunder av inaktivitet för att gå ner i viloläge med extern strömkälla"
+msgstr "Sekunder av inaktivitet för att gå ner i viloläge med extern strömkälla"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:64
 msgid "Seconds of inactivity to spin down when on battery"
@@ -493,401 +416,278 @@ msgid "Sleep timeout computer when on AC"
 msgstr "Tid innan datorn ska somna när strömadaptern används"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:66
+msgid "Sleep timeout computer when on UPS"
+msgstr "Tidsgräns innan datorn ska somna när UPS används"
+
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:67
 msgid "Sleep timeout computer when on battery"
 msgstr "Tid innan datorn ska somna när batteridrift används"
 
-#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:67
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:68
 msgid "Sleep timeout display when on AC"
 msgstr "Tid innan skärmen ska somna när strömadaptern används"
 
-#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:68
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:69
+msgid "Sleep timeout display when on UPS"
+msgstr "Tidsgräns innan skärmen ska somna när UPS används"
+
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:70
 msgid "Sleep timeout display when on battery"
 msgstr "Tid innan skärmen ska somna när batteridrift används"
 
-#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:69
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:71
 msgid "Suspend button action"
 msgstr "�tgärd för väntelägesknapp"
 
-#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:70
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:72
 msgid "Suspend enabled"
 msgstr "Vänteläge aktiverat"
 
-#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:71
-msgid ""
-"The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values "
-"are \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
-msgstr ""
-"DPMS-åtgärden som ska användas för att släcka skärmen när när datorn går på "
-"extern ström. Giltiga värden är \"standby\", \"suspend\" och \"off\"."
-
-#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:72
-msgid ""
-"The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible "
-"values are \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
-msgstr ""
-"DPMS-åtgärden som ska användas för att släcka skärmen vid batteridrift. "
-"Möjliga värden är \"standby\", \"suspend\" och \"off\"."
-
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:73
-msgid ""
-"The action to take when the UPS is critically low. Possible values are "
-"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
-msgstr ""
-"�tgärden som ska ske när UPS:en når en kritiskt låg nivå. Möjliga värden är "
-"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" och \"nothing\"."
+msgid "The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values are \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
+msgstr "DPMS-åtgärden som ska användas för att släcka skärmen när när datorn går på extern ström. Giltiga värden är \"standby\", \"suspend\" och \"off\"."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:74
-msgid ""
-"The action to take when the UPS is low. Possible values are \"hibernate\", "
-"\"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
-msgstr ""
-"�tgärden som ska ske när UPS:en når en låg nivå. Möjliga värden är "
-"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" och \"nothing\"."
+msgid "The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible values are \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
+msgstr "DPMS-åtgärden som ska användas för att släcka skärmen vid batteridrift. Möjliga värden är \"standby\", \"suspend\" och \"off\"."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:75
-msgid ""
-"The action to take when the battery is critically low. Possible values are "
-"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
-msgstr ""
-"�tgärden som ska genomföras när batteriet når en kritiskt låg nivå. Möjliga "
-"värden är \"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" och \"nothing\"."
+msgid "The URI to show to the user on sleep failure"
+msgstr "URI:n att visa till användaren vid fel att sova"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:76
-msgid ""
-"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC "
-"power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" and "
-"\"nothing\"."
-msgstr ""
-"�tgärden som ska genomföras när den bärbara datorns lock är stängt och "
-"datorn använder strömadaptern. Möjliga värden är \"hibernate\", \"suspend\", "
-"\"blank\" och \"nothing\"."
+msgid "The action to take when the UPS is critically low. Possible values are \"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
+msgstr "�tgärden som ska ske när UPS:en når en kritiskt låg nivå. Möjliga värden är \"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" och \"nothing\"."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:77
-msgid ""
-"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on "
-"battery power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", "
-"and \"nothing\"."
-msgstr ""
-"�tgärden som ska genomföras när den bärbara datorns lock är stängt och vid "
-"batteridrift. Möjliga värden är \"hibernate\", \"suspend\", \"blank\" och "
-"\"nothing\"."
+msgid "The action to take when the UPS is low. Possible values are \"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
+msgstr "�tgärden som ska ske när UPS:en når en låg nivå. Möjliga värden är \"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" och \"nothing\"."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:78
-msgid ""
-"The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible "
-"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
-"\"nothing\"."
-msgstr ""
-"�tgärden som ska ske när systemets vilolägesknapp används. Möjliga värden är "
-"\"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" och \"nothing\"."
+msgid "The action to take when the battery is critically low. Possible values are \"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
+msgstr "�tgärden som ska genomföras när batteriet når en kritiskt låg nivå. Möjliga värden är \"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" och \"nothing\"."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:79
-msgid ""
-"The action to take when the system power button is pressed. Possible values "
-"are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing"
-"\"."
-msgstr ""
-"�tgärden som ska ske när systemets strömknapp används. Möjliga värden är "
-"\"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" och \"nothing\"."
+msgid "The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" and \"nothing\"."
+msgstr "�tgärden som ska genomföras när den bärbara datorns lock är stängt och datorn använder strömadaptern. Möjliga värden är \"hibernate\", \"suspend\", \"blank\" och \"nothing\"."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:80
-msgid ""
-"The action to take when the system suspend button is pressed. Possible "
-"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
-"\"nothing\"."
-msgstr ""
-"�tgärden som ska ske när systemets väntelägesknapp används. Möjliga värden "
-"är \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" och \"nothing\"."
+msgid "The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on battery power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", and \"nothing\"."
+msgstr "�tgärden som ska genomföras när den bärbara datorns lock är stängt och vid batteridrift. Möjliga värden är \"hibernate\", \"suspend\", \"blank\" och \"nothing\"."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:81
-msgid ""
-"The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the "
-"computer is on AC power."
-msgstr ""
-"Mängden tid (i sekunder) innan skärmen går tills sömns när datorn använder "
-"strömadaptern."
+msgid "The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
+msgstr "�tgärden som ska ske när systemets vilolägesknapp används. Möjliga värden är \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" och \"nothing\"."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:82
-msgid ""
-"The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive "
-"before it goes to sleep."
-msgstr ""
-"Mängden inaktiv tid (i sekunder) innan datorn går tills sömns när den "
-"använder strömadaptern."
+msgid "The action to take when the system power button is pressed. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
+msgstr "�tgärden som ska ske när systemets strömknapp används. Möjliga värden är \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" och \"nothing\"."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
-msgid ""
-"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
-"inactive before it goes to sleep."
-msgstr ""
-"Mängden inaktiv tid (i sekunder) innan datorn går tills sömns vid "
-"batteridrift."
+msgid "The action to take when the system suspend button is pressed. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
+msgstr "�tgärden som ska ske när systemets väntelägesknapp används. Möjliga värden är \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" och \"nothing\"."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
-msgid ""
-"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
-"inactive before the display goes to sleep."
-msgstr ""
-"Mängden inaktiv tid (i sekunder) innan skärmen går tills sömns vid "
-"batteridrift."
+msgid "The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the computer is on AC power."
+msgstr "Mängden tid (i sekunder) innan skärmen går tills sömns när datorn använder strömadaptern."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:85
-msgid ""
-"The amount to dim the brightness of the display when on battery power. "
-"Possible values are between 0 and 100."
-msgstr ""
-"Dämpning av ljusstyrkan för skärmen vid batteridrift. Möjliga värden är "
-"mellan 0 och 100."
+msgid "The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive before it goes to sleep."
+msgstr "Mängden inaktiv tid (i sekunder) innan datorn går tills sömns när den använder strömadaptern."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:86
-msgid ""
-"The brightness of the display when on AC power. Possible values are between "
-"0 and 100."
-msgstr ""
-"Ljusstyrkan för skärmen när strömadaptern används. Möjliga värden är mellan "
-"0 och 100."
+msgid "The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be inactive before it goes to sleep."
+msgstr "Tidsperiod av inaktivitet (i sekunder) innan datorn går tills sömns när den använder UPS."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:87
-msgid "The brightness of the screen when idle"
-msgstr "Ljusstyrkan på skärmen när skärmen är inaktiv"
+msgid "The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be inactive before the display goes to sleep."
+msgstr "Tidsperiod av inaktivitet (i sekunder) innan skärmen går tills sömns när den använder UPS."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:88
-msgid "The default amount of time to dim the screen after idle"
-msgstr ""
-"Standardvärdet för tidsintervallet innan skärmen dämpas efter inaktivitet"
+msgid "The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be inactive before it goes to sleep."
+msgstr "Mängden inaktiv tid (i sekunder) innan datorn går tills sömns vid batteridrift."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:89
-msgid "The default amount of time to dim the screen after idle."
-msgstr ""
-"Standardvärdet för tidsintervallet innan skärmen dämpas efter inaktivitet."
+msgid "The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be inactive before the display goes to sleep."
+msgstr "Mängden inaktiv tid (i sekunder) innan skärmen går tills sömns vid batteridrift."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:90
-msgid "The default configuration version."
-msgstr "Standardkonfigurationsversionen."
+msgid "The amount to dim the brightness of the display when on battery power. Possible values are between 0 and 100."
+msgstr "Dämpning av ljusstyrkan för skärmen vid batteridrift. Möjliga värden är mellan 0 och 100."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:91
-msgid "The default graph type to show in the statistics window"
-msgstr "Standarddiagramtypen att visa i statistikfönstret"
+msgid "The brightness of the display when on AC power. Possible values are between 0 and 100."
+msgstr "Ljusstyrkan för skärmen när strömadaptern används. Möjliga värden är mellan 0 och 100."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:92
-msgid "The default graph type to show in the statistics window."
-msgstr "Standarddiagramtypen att visa i statistikfönstret."
+msgid "The brightness of the screen when idle"
+msgstr "Ljusstyrkan på skärmen när skärmen är inaktiv"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:93
-msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
-msgstr "Den maximala tidslängden som visas på x-axeln i diagrammet."
+msgid "The default amount of time to dim the screen after idle"
+msgstr "Standardvärdet för tidsintervallet innan skärmen dämpas efter inaktivitet"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:94
-msgid "The maximum time displayed on the graph"
-msgstr "Den maximala tiden som visas i diagrammet"
+msgid "The default amount of time to dim the screen after idle."
+msgstr "Standardvärdet för tidsintervallet innan skärmen dämpas efter inaktivitet."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:95
-msgid ""
-"The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on AC power."
-msgstr ""
-"Antalet sekunder av inaktivitet för att diskarna ska försättas i viloläge "
-"med extern ström."
+msgid "The default configuration version."
+msgstr "Standardkonfigurationsversionen."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:96
-msgid ""
-"The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on battery "
-"power."
-msgstr ""
-"Antalet sekunder av inaktivitet för att diskarna ska försättas i viloläge "
-"med batteridrift."
+msgid "The default graph type to show in the statistics window"
+msgstr "Standarddiagramtypen att visa i statistikfönstret"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:97
-msgid ""
-"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
-"when use_time_for_policy is false."
-msgstr ""
-"Procenttalet av batteriet när det anses som kritiskt lågt. Endast giltig när "
-"use_time_for_policy är inställd till falskt."
+msgid "The default graph type to show in the statistics window."
+msgstr "Standarddiagramtypen att visa i statistikfönstret."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:98
-msgid ""
-"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
-"use_time_for_policy is false."
-msgstr ""
-"Procenttalet av batteriet när det anses som lågt. Endast giltig när "
-"use_time_for_policy är inställd till falskt."
+msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
+msgstr "Den maximala tidslängden som visas på x-axeln i diagrammet."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:99
-msgid ""
-"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
-"valid when use_time_for_policy is false."
-msgstr ""
-"Procenttalet av batteriet när det kritiska åtgärden genomförs. Endast giltig "
-"när use_time_for_policy är inställd till falskt."
+msgid "The maximum time displayed on the graph"
+msgstr "Den maximala tiden som visas i diagrammet"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:100
-msgid ""
-"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
-"Only valid when use_time_for_policy is true."
-msgstr ""
-"Tiden som återstår (i sekunder) av batteriet när den kritiska åtgärden "
-"genomförs. Endast giltig när use_time_for_policy är sant."
+msgid "The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on AC power."
+msgstr "Antalet sekunder av inaktivitet för att diskarna ska försättas i viloläge med extern ström."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:101
-msgid ""
-"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
-"Only valid when use_time_for_policy is true."
-msgstr ""
-"Tiden som återstår (i sekunder) av batteriet när det anses som kritiskt. "
-"Endast giltig när use_time_for_policy är sant."
+msgid "The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on battery power."
+msgstr "Antalet sekunder av inaktivitet för att diskarna ska försättas i viloläge med batteridrift."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:102
-msgid ""
-"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
-"valid when use_time_for_policy is true."
-msgstr ""
-"Tiden som återstår (i sekunder) av batteriet när det anses som lågt. Endast "
-"giltig när use_time_for_policy är sant."
+msgid "The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid when use_time_for_policy is false."
+msgstr "Procenttalet av batteriet när det anses som kritiskt lågt. Endast giltig när use_time_for_policy är inställd till falskt."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:103
-msgid "The time remaining when action is taken"
-msgstr "Tiden som återstår när åtgärd genomförs"
+msgid "The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when use_time_for_policy is false."
+msgstr "Procenttalet av batteriet när det anses som lågt. Endast giltig när use_time_for_policy är inställd till falskt."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:104
-msgid "The time remaining when critical"
-msgstr "Tiden som återstår när kritisk"
+msgid "The percentage of the battery when the critical action is performed. Only valid when use_time_for_policy is false."
+msgstr "Procenttalet av batteriet när det kritiska åtgärden genomförs. Endast giltig när use_time_for_policy är inställd till falskt."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:105
-msgid "The time remaining when low"
-msgstr "Tiden som återstår när låg"
+msgid "The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. Only valid when use_time_for_policy is true."
+msgstr "Tiden som återstår (i sekunder) av batteriet när den kritiska åtgärden genomförs. Endast giltig när use_time_for_policy är sant."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:106
-msgid ""
-"The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. "
-"Possible values are \"hibernate\", \"suspend\" and \"nothing\"."
-msgstr ""
-"Den typ av sömn som ska genomföras när datorn är inaktiv. Möjliga värden är "
-"\"hibernate\", \"suspend\" och \"nothing\"."
+msgid "The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. Only valid when use_time_for_policy is true."
+msgstr "Tiden som återstår (i sekunder) av batteriet när det anses som kritiskt. Endast giltig när use_time_for_policy är sant."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:107
-msgid ""
-"The version of the installed version of the schema. Do not edit this value, "
-"it is used so that configure changes between versions can be detected."
-msgstr ""
-"Versionen av den installerade versionen av schemat. Redigera inte det här "
-"värdet, det används för att särskilja ändringar mellan versioner."
+msgid "The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only valid when use_time_for_policy is true."
+msgstr "Tiden som återstår (i sekunder) av batteriet när det anses som lågt. Endast giltig när use_time_for_policy är sant."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:108
-msgid ""
-"This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. "
-"Only valid when use_time_for_policy is true."
-msgstr ""
-"Detta är ljusstyrkan som används på bärbara datorns skärm när sessionen är "
-"inaktiv. Endast giltig när use_time_for_policy är inställd till true."
+msgid "The time remaining when action is taken"
+msgstr "Tiden som återstår när åtgärd genomförs"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:109
-msgid "UPS critical low action"
-msgstr "�tgärd vid kritisk låg UPS-kapacitet"
+msgid "The time remaining when critical"
+msgstr "Tiden som återstår när kritisk"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:110
-msgid "UPS low power action"
-msgstr "�tgärd vid låg UPS-kapacitet"
+msgid "The time remaining when low"
+msgstr "Tiden som återstår när låg"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:111
-msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
-msgstr "Använd gnome-screensavers låsinställning"
+msgid "The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. Possible values are \"hibernate\", \"suspend\" and \"nothing\"."
+msgstr "Den typ av sömn som ska genomföras när datorn är inaktiv. Möjliga värden är \"hibernate\", \"suspend\" och \"nothing\"."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:112
-msgid "When to show the notification icon"
-msgstr "När notifieringsikonen ska visas"
+msgid "The version of the installed version of the schema. Do not edit this value, it is used so that configure changes between versions can be detected."
+msgstr "Versionen av den installerade versionen av schemat. Redigera inte det här värdet, det används för att särskilja ändringar mellan versioner."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:113
-msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep."
-msgstr "Huruvida NetworkManager ska anslutas och kopplas från vid sömn."
+msgid "This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. Only valid when use_time_for_policy is true."
+msgstr "Detta är ljusstyrkan som används på bärbara datorns skärm när sessionen är inaktiv. Endast giltig när use_time_for_policy är inställd till true."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:114
-msgid ""
-"Whether NetworkManager should disconnect before suspending or hibernating "
-"and connect on resume."
-msgstr ""
-"Huruvida NetworkManager ska kopplas från innan vänte- eller viloläge och "
-"anslutas vid uppvaknande."
+msgid "UPS critical low action"
+msgstr "�tgärd vid kritisk låg UPS-kapacitet"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:115
-msgid ""
-"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters hibernate. "
-"This means the keyring will have to be unlocked on resume."
-msgstr ""
-"Huruvida GNOME-nyckelringen är låst innan datorn går i viloläge. Det här "
-"betyder att nyckelringen kommer att behöva låsas upp när datorn återgår till "
-"normal drift."
+msgid "UPS low power action"
+msgstr "�tgärd vid låg UPS-kapacitet"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:116
-msgid ""
-"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters suspend. This "
-"means the keyring will have to be unlocked on resume."
-msgstr ""
-"Huruvida GNOME-nyckelringen är låst innan datorn går i vänteläge. Det här "
-"betyder att nyckelringen kommer att behöva låsas upp när datorn återgår till "
-"normal drift."
+msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
+msgstr "Använd gnome-screensavers låsinställning"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:117
-msgid ""
-"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a hibernate. "
-"Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
-msgstr ""
-"Huruvida skärmen är låst när datorn vaknar upp från viloläget eller inte. "
-"Används endast om lock_use_screensaver_settings har ställts in till false."
+msgid "When sleep fails we can show the user a button to help fix the situation. Leave this blank if the button should not be shown."
+msgstr "Vid fel att sova så kan vi visa användaren en knapp för att hjälpa lösa problemet. Lämna denna tom om knappen inte ska visas."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:118
-msgid ""
-"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a suspend. Only "
-"used if lock_use_screensaver_settings is false."
-msgstr ""
-"Huruvida skärmen är låst när datorn vaknar upp från vänteläget eller inte. "
-"Används endast om lock_use_screensaver_settings har ställts in till false."
+msgid "When to show the notification icon"
+msgstr "När notifieringsikonen ska visas"
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:119
-msgid ""
-"Whether the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
-"lock_use_screensaver_settings is false."
-msgstr ""
-"Huruvida skärmen är låst när skärmen stängs av. Används endast om "
-"lock_use_screensaver_settings har ställts in till false."
+msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep."
+msgstr "Huruvida NetworkManager ska anslutas och kopplas från vid sömn."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:120
-msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
-msgstr ""
-"Huruvida viloläge, vänteläge eller ingenting ska användas vid inaktivitet"
+msgid "Whether NetworkManager should disconnect before suspending or hibernating and connect on resume."
+msgstr "Huruvida NetworkManager ska kopplas från innan vänte- eller viloläge och anslutas vid uppvaknande."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:121
-msgid ""
-"Whether to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide if the "
-"screen is locked after a hibernate, suspend or blank screen."
-msgstr ""
-"Huruvida skärmlåsningsinställningen för gnome-screensaver ska bestämma om "
-"skärmen är låst efter återgång från viloläge, vänteläge eller släckt skärm."
+msgid "Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters hibernate. This means the keyring will have to be unlocked on resume."
+msgstr "Huruvida GNOME-nyckelringen är låst innan datorn går i viloläge. Det här betyder att nyckelringen kommer att behöva låsas upp när datorn återgår till normal drift."
 
 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:122
+msgid "Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters suspend. This means the keyring will have to be unlocked on resume."
+msgstr "Huruvida GNOME-nyckelringen är låst innan datorn går i vänteläge. Det här betyder att nyckelringen kommer att behöva låsas upp när datorn återgår till normal drift."
+
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:123
+msgid "Whether the screen is locked when the computer wakes up from a hibernate. Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
+msgstr "Huruvida skärmen är låst när datorn vaknar upp från viloläget eller inte. Används endast om lock_use_screensaver_settings har ställts in till false."
+
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:124
+msgid "Whether the screen is locked when the computer wakes up from a suspend. Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
+msgstr "Huruvida skärmen är låst när datorn vaknar upp från vänteläget eller inte. Används endast om lock_use_screensaver_settings har ställts in till false."
+
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:125
+msgid "Whether the screen is locked when the screen is turned off. Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
+msgstr "Huruvida skärmen är låst när skärmen stängs av. Används endast om lock_use_screensaver_settings har ställts in till false."
+
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:126
+msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
+msgstr "Huruvida viloläge, vänteläge eller ingenting ska användas vid inaktivitet"
+
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:127
+msgid "Whether to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide if the screen is locked after a hibernate, suspend or blank screen."
+msgstr "Huruvida skärmlåsningsinställningen för gnome-screensaver ska bestämma om skärmen är låst efter återgång från viloläge, vänteläge eller släckt skärm."
+
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:128
 msgid "Whether to use time-based notifications"
 msgstr "Huruvida tidsbaserade notifieringar ska användas"
 
-#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:123
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:129
 msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window"
 msgstr "Huruvida vi ska visa axeletiketterna i statistikfönstret"
 
-#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:124
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:130
 msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window."
 msgstr "Huruvida vi ska visa axeletiketterna i statistikfönstret."
 
-#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:125
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:131
 msgid "Whether we should show the events in the statistics window"
 msgstr "Huruvida vi ska visa händelserna i statistikfönstret"
 
-#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:126
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:132
 msgid "Whether we should show the events in the statistics window."
 msgstr "Huruvida vi ska visa händelserna i statistikfönstret."
 
-#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:127
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:133
 msgid "Whether we should smooth the data in the graph"
 msgstr "Huruvida vi ska snygga till datat i diagrammet"
 
-#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:128
+#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:134
 msgid "Whether we should smooth the data in the graph."
 msgstr "Huruvida vi ska snygga till datat i diagrammet."
 
@@ -907,7 +707,8 @@ msgstr "Observera strömhantering"
 #. TRANSLATORS: shown on the titlebar
 #. TRANSLATORS: the program name
 #: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.in.h:2
-#: ../data/gpm-statistics.ui.h:6 ../src/gpm-statistics.c:1048
+#: ../data/gpm-statistics.ui.h:6
+#: ../src/gpm-statistics.c:1048
 #: ../src/gpm-statistics.c:1482
 msgid "Power Statistics"
 msgstr "Strömstatistik"
@@ -924,7 +725,8 @@ msgstr "0"
 msgid "Data length:"
 msgstr "Datalängd:"
 
-#: ../data/gpm-statistics.ui.h:3 ../src/gpm-statistics.c:206
+#: ../data/gpm-statistics.ui.h:3
+#: ../src/gpm-statistics.c:206
 msgid "Details"
 msgstr "Detaljer"
 
@@ -956,7 +758,8 @@ msgstr "Det finns ingen data att visa."
 msgid "Use smoothed line"
 msgstr "Använd mjuk linje"
 
-#: ../data/gpm-statistics.ui.h:12 ../src/gpm-statistics.c:192
+#: ../data/gpm-statistics.ui.h:12
+#: ../src/gpm-statistics.c:192
 msgid "Wakeups"
 msgstr "Uppvakningar"
 
@@ -1058,8 +861,8 @@ msgid "_Never display an icon"
 msgstr "Visa aldrig en _ikon"
 
 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:25
-msgid "_Only display an icon when battery power is critically low"
-msgstr "_Visa endast en ikon när batterispänning är kritiskt låg"
+msgid "_Only display an icon when battery power is low"
+msgstr "_Visa endast en ikon när batterispänning är låg"
 
 #: ../data/gpm-prefs.ui.h:26
 msgid "_Reduce backlight brightness"
@@ -1102,7 +905,7 @@ msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "minut"
 msgstr[1] "minuter"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:261
+#: ../src/gpm-devicekit.c:263
 #, c-format
 msgid ""
 "%s fully charged (%.1f%%)\n"
@@ -1111,23 +914,23 @@ msgstr ""
 "%s är fullständigt uppladdat (%.1f%%)\n"
 "Ger %s vid körning på batteri"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:265
+#: ../src/gpm-devicekit.c:267
 #, c-format
 msgid "%s fully charged (%.1f%%)"
 msgstr "%s är fullständigt uppladdat (%.1f%%)"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:273
+#: ../src/gpm-devicekit.c:275
 #, c-format
 msgid "%s %s remaining (%.1f%%)"
 msgstr "%s %s återstår (%.1f%%)"
 
 #. don't display "Unknown remaining"
-#: ../src/gpm-devicekit.c:278
+#: ../src/gpm-devicekit.c:280
 #, c-format
 msgid "%s discharging (%.1f%%)"
 msgstr "%s laddar ur (%.1f%%)"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:290
+#: ../src/gpm-devicekit.c:292
 #, c-format
 msgid ""
 "%s %s until charged (%.1f%%)\n"
@@ -1136,218 +939,220 @@ msgstr ""
 "%s %s tills uppladdat (%.1f%%)\n"
 "Ger %s vid körning på batteri"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:299
+#: ../src/gpm-devicekit.c:301
 #, c-format
 msgid "%s %s until charged (%.1f%%)"
 msgstr "%s %s tills uppladdat (%.1f%%)"
 
 #. don't display "Unknown remaining"
-#: ../src/gpm-devicekit.c:305
+#: ../src/gpm-devicekit.c:307
 #, c-format
 msgid "%s charging (%.1f%%)"
 msgstr "%s laddar upp (%.1f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: this is only shown for laptops with multiple batteries
-#: ../src/gpm-devicekit.c:313
+#: ../src/gpm-devicekit.c:315
 #, c-format
 msgid "%s waiting to discharge (%.1f%%)"
 msgstr "%s väntar på att laddas ur (%.1f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: this is only shown for laptops with multiple batteries
-#: ../src/gpm-devicekit.c:319
+#: ../src/gpm-devicekit.c:321
 #, c-format
 msgid "%s waiting to charge (%.1f%%)"
 msgstr "%s väntar på att laddas upp (%.1f%%)"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:378
+#: ../src/gpm-devicekit.c:380
 #, c-format
 msgid "<b>Product:</b> %s\n"
 msgstr "<b>Produkt:</b> %s\n"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:380 ../src/gpm-devicekit.c:382
-#: ../src/gpm-devicekit.c:384 ../src/gpm-devicekit.c:386
+#: ../src/gpm-devicekit.c:382
+#: ../src/gpm-devicekit.c:384
+#: ../src/gpm-devicekit.c:386
+#: ../src/gpm-devicekit.c:388
 #, c-format
 msgid "<b>Status:</b> %s\n"
 msgstr "<b>Status:</b> %s\n"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:380
+#: ../src/gpm-devicekit.c:382
 msgid "Missing"
 msgstr "Saknas"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:382
+#: ../src/gpm-devicekit.c:384
 msgid "Charged"
 msgstr "Uppladdat"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:384
+#: ../src/gpm-devicekit.c:386
 msgid "Charging"
 msgstr "Laddar upp"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:386
+#: ../src/gpm-devicekit.c:388
 msgid "Discharging"
 msgstr "Laddar ur"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:388
+#: ../src/gpm-devicekit.c:390
 #, c-format
 msgid "<b>Percentage charge:</b> %.1f%%\n"
 msgstr "<b>Procentuell laddning:</b> %.1f%%\n"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:390
+#: ../src/gpm-devicekit.c:392
 #, c-format
 msgid "<b>Vendor:</b> %s\n"
 msgstr "<b>Tillverkare:</b> %s\n"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:393
+#: ../src/gpm-devicekit.c:395
 #, c-format
 msgid "<b>Technology:</b> %s\n"
 msgstr "<b>Teknologi:</b> %s\n"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:396
+#: ../src/gpm-devicekit.c:398
 #, c-format
 msgid "<b>Serial number:</b> %s\n"
 msgstr "<b>Serienummer:</b> %s\n"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:398
+#: ../src/gpm-devicekit.c:400
 #, c-format
 msgid "<b>Model:</b> %s\n"
 msgstr "<b>Modell:</b> %s\n"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:401
+#: ../src/gpm-devicekit.c:403
 #, c-format
 msgid "<b>Charge time:</b> %s\n"
 msgstr "<b>Uppladdningstid:</b> %s\n"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:406
+#: ../src/gpm-devicekit.c:408
 #, c-format
 msgid "<b>Discharge time:</b> %s\n"
 msgstr "<b>Urladdningstid:</b> %s\n"
 
 #. Translators: Excellent, Good, Fair and Poor are all related to battery Capacity
-#: ../src/gpm-devicekit.c:413
+#: ../src/gpm-devicekit.c:415
 msgid "Excellent"
 msgstr "Mycket bra"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:415
+#: ../src/gpm-devicekit.c:417
 msgid "Good"
 msgstr "Bra"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:417
+#: ../src/gpm-devicekit.c:419
 msgid "Fair"
 msgstr "OK"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:419
+#: ../src/gpm-devicekit.c:421
 msgid "Poor"
 msgstr "DÃ¥lig"
 
 #. Translators: %.1f is a percentage and %s the condition (Excellent, Good, ...)
-#: ../src/gpm-devicekit.c:422
+#: ../src/gpm-devicekit.c:424
 #, c-format
 msgid "<b>Capacity:</b> %.1f%% (%s)\n"
 msgstr "<b>Kapacitet:</b> %.1f%% (%s)\n"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:427
+#: ../src/gpm-devicekit.c:429
 #, c-format
 msgid "<b>Current charge:</b> %.1f Wh\n"
 msgstr "<b>Aktuell laddning:</b> %.1f Wh\n"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:431
+#: ../src/gpm-devicekit.c:433
 #, c-format
 msgid "<b>Last full charge:</b> %.1f Wh\n"
 msgstr "<b>Senaste fullständiga laddning:</b> %.1f Wh\n"
 
 #. Translators: Design charge is the amount of charge the battery is designed to have when brand new
-#: ../src/gpm-devicekit.c:435
+#: ../src/gpm-devicekit.c:437
 #, c-format
 msgid "<b>Design charge:</b> %.1f Wh\n"
 msgstr "<b>Standardladdning:</b> %.1f Wh\n"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:438
+#: ../src/gpm-devicekit.c:440
 #, c-format
 msgid "<b>Charge rate:</b> %.1f W\n"
 msgstr "<b>Uppladdningsfrekvens:</b> %.1f W\n"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:444
+#: ../src/gpm-devicekit.c:446
 #, c-format
 msgid "<b>Current charge:</b> %.0f/7\n"
 msgstr "<b>Aktuell laddning:</b> %.0f/7\n"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:447
+#: ../src/gpm-devicekit.c:449
 #, c-format
 msgid "<b>Design charge:</b> %.0f/7\n"
 msgstr "<b>Standardladdning:</b> %.0f/7\n"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:468
+#: ../src/gpm-devicekit.c:470
 msgid "AC adapter"
 msgid_plural "AC adapters"
 msgstr[0] "Strömadapter"
 msgstr[1] "Strömadaptrar"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:471
+#: ../src/gpm-devicekit.c:473
 msgid "Laptop battery"
 msgid_plural "Laptop batteries"
 msgstr[0] "Batteri i bärbar dator"
 msgstr[1] "Batterier i bärbar dator"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:474
+#: ../src/gpm-devicekit.c:476
 msgid "UPS"
 msgid_plural "UPSs"
 msgstr[0] "UPS"
 msgstr[1] "UPS:er"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:477
+#: ../src/gpm-devicekit.c:479
 msgid "Monitor"
 msgid_plural "Monitors"
 msgstr[0] "Skärm"
 msgstr[1] "Skärmar"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:480
+#: ../src/gpm-devicekit.c:482
 msgid "Wireless mouse"
 msgid_plural "Wireless mice"
 msgstr[0] "Trådlös mus"
 msgstr[1] "Trådlösa möss"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:483
+#: ../src/gpm-devicekit.c:485
 msgid "Wireless keyboard"
 msgid_plural "Wireless keyboards"
 msgstr[0] "Trådlöst tangentbord"
 msgstr[1] "Trådlösa tangentbord"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:486
+#: ../src/gpm-devicekit.c:488
 msgid "PDA"
 msgid_plural "PDAs"
 msgstr[0] "Handdator"
 msgstr[1] "Handdatorer"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:489
+#: ../src/gpm-devicekit.c:491
 msgid "Cell phone"
 msgid_plural "Cell phones"
 msgstr[0] "Mobiltelefon"
 msgstr[1] "Mobiltelefoner"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:546
+#: ../src/gpm-devicekit.c:548
 msgid "Lithium Ion"
 msgstr "Litium-jon"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:549
+#: ../src/gpm-devicekit.c:551
 msgid "Lithium Polymer"
 msgstr "Lithium-polymer"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:552
+#: ../src/gpm-devicekit.c:554
 msgid "Lithium Iron Phosphate"
 msgstr "Lithiumjärnfosfat"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:555
+#: ../src/gpm-devicekit.c:557
 msgid "Lead acid"
 msgstr "Blybatteri"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:558
+#: ../src/gpm-devicekit.c:560
 msgid "Nickel Cadmium"
 msgstr "Nickel-kadmium"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:561
+#: ../src/gpm-devicekit.c:563
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr "Nickelmetallhydrid"
 
-#: ../src/gpm-devicekit.c:564
+#: ../src/gpm-devicekit.c:566
 msgid "Unknown technology"
 msgstr "Okänd teknik"
 
@@ -1412,508 +1217,433 @@ msgid "%.1fV"
 msgstr "%.1fV"
 
 #. TRANSLATORS: show verbose debugging
-#: ../src/gpm-main.c:170 ../src/gpm-prefs.c:91 ../src/gpm-statistics.c:1465
+#: ../src/gpm-main.c:171
+#: ../src/gpm-prefs.c:90
+#: ../src/gpm-statistics.c:1465
 msgid "Show extra debugging information"
 msgstr "Visa extra felsökningsinformation"
 
-#: ../src/gpm-main.c:172
+#: ../src/gpm-main.c:173
 msgid "Show version of installed program and exit"
 msgstr "Visa versionen för installerat program och avsluta"
 
-#: ../src/gpm-main.c:174
+#: ../src/gpm-main.c:175
 msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
 msgstr "Avsluta efter en liten fördröjning (för felsökning)"
 
-#: ../src/gpm-main.c:176
+#: ../src/gpm-main.c:177
 msgid "Exit after the manager has loaded (for debugging)"
 msgstr "Avsluta efter att hanteraren har lästs in (för felsökning)"
 
-#: ../src/gpm-main.c:190 ../src/gpm-main.c:194
+#: ../src/gpm-main.c:191
+#: ../src/gpm-main.c:195
 msgid "GNOME Power Manager"
 msgstr "GNOME-strömhanteraren"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:166
+#: ../src/gpm-manager.c:171
 msgid "Power plugged in"
 msgstr "Extern ström ansluten"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:170
+#: ../src/gpm-manager.c:175
 msgid "Power unplugged"
 msgstr "Extern ström frånkopplad"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:174
+#: ../src/gpm-manager.c:179
 msgid "Lid has opened"
 msgstr "Locket har öppnats"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:178
+#: ../src/gpm-manager.c:183
 msgid "Lid has closed"
 msgstr "Locket har stängts"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:182
+#: ../src/gpm-manager.c:187
 msgid "Battery is low"
 msgstr "Batterikapaciteten är låg"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:186
+#: ../src/gpm-manager.c:191
 msgid "Battery is very low"
 msgstr "Batterikapaciteten är mycket låg"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:190
+#: ../src/gpm-manager.c:195
 msgid "Battery is full"
 msgstr "Batteriet är fullt"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:194
+#: ../src/gpm-manager.c:199
 msgid "Suspend started"
 msgstr "Vänteläge påbörjat"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:198
+#: ../src/gpm-manager.c:203
 msgid "Resumed"
 msgstr "Ã?terupptagen"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpm-manager.c:202
+#: ../src/gpm-manager.c:207
 msgid "Suspend failed"
 msgstr "Vänteläge misslyckades"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:336 ../src/gpm-manager.c:370
+#: ../src/gpm-manager.c:430
+#: ../src/gpm-manager.c:464
 msgid "Action disallowed"
 msgstr "�tgärden tillåts inte"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:337
-msgid ""
-"Suspend support has been disabled. Contact your administrator for more "
-"details."
-msgstr ""
-"Stöd för vänteläge har inaktiverats. Kontakta din administratör för mer "
-"information."
+#: ../src/gpm-manager.c:431
+msgid "Suspend support has been disabled. Contact your administrator for more details."
+msgstr "Stöd för vänteläge har inaktiverats. Kontakta din administratör för mer information."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:371
-msgid ""
-"Hibernate support has been disabled. Contact your administrator for more "
-"details."
-msgstr ""
-"Stöd för viloläge har inaktiverats. Kontakta din administratör för mer "
-"information."
+#: ../src/gpm-manager.c:465
+msgid "Hibernate support has been disabled. Contact your administrator for more details."
+msgstr "Stöd för viloläge har inaktiverats. Kontakta din administratör för mer information."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:652
+#: ../src/gpm-manager.c:663
 msgid "The lid has been closed on ac power."
 msgstr "Locket har stängts när strömadapter används."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:658
+#: ../src/gpm-manager.c:669
 msgid "The lid has been closed on battery power."
 msgstr "Locket har stängts vid batteridrift."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:678
+#: ../src/gpm-manager.c:689
 msgid "Display DPMS activated"
 msgstr "Visa DPMS aktiverat"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:696
+#: ../src/gpm-manager.c:707
 msgid "On battery power"
 msgstr "Batteridrift"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:714
+#: ../src/gpm-manager.c:725
 msgid "Laptop lid is closed"
 msgstr "Locket på bärbar dator är stängd"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:738
+#: ../src/gpm-manager.c:749
 msgid "The power button has been pressed."
 msgstr "Strömknappen har använts."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:740 ../src/gpm-manager.c:742
+#: ../src/gpm-manager.c:751
+#: ../src/gpm-manager.c:753
 msgid "The suspend button has been pressed."
 msgstr "Väntelägesknappen har använts."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:744
+#: ../src/gpm-manager.c:755
 msgid "The hibernate button has been pressed."
 msgstr "Vilolägesknappen har använts."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:752
+#: ../src/gpm-manager.c:763
 msgid "Power Information"
 msgstr "Ströminformation"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:849
-msgid ""
-"The lid has been closed, and the ac adapter removed (and gconf is okay)."
+#: ../src/gpm-manager.c:866
+msgid "The lid has been closed, and the ac adapter removed (and gconf is okay)."
 msgstr "Locket har stängts och strömadaptern frånkopplad (och gconf är ok)."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:866
+#: ../src/gpm-manager.c:883
 msgid "Battery is critically low."
 msgstr "Batteriet är kritiskt lågt."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:914 ../src/gpm-manager.c:928
+#: ../src/gpm-manager.c:931
+#: ../src/gpm-manager.c:945
 msgid "User clicked on tray"
 msgstr "Användare klickade på bricka"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1137
+#. TRANSLATORS: the battery may be recalled by it's vendor
+#: ../src/gpm-manager.c:1023
+msgid "Battery may be recalled"
+msgstr "Batteriet kan ha blivit återkallat"
+
+#: ../src/gpm-manager.c:1024
+#, c-format
+msgid ""
+"The battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at risk.\n"
+"\n"
+"For more information visit the battery recall website."
+msgstr ""
+"Batteriet i din dator kan ha blivit återkallat av %s och du kan vara i riskzonen.\n"
+"\n"
+"Besök webbplatsen för återkallade batterier för mer information."
+
+#. TRANSLATORS: button text, visit the manufacturers recall website
+#: ../src/gpm-manager.c:1034
+msgid "Visit recall website"
+msgstr "Besök webbsidan för återkallning"
+
+#. TRANSLATORS: button text, do not show this bubble again
+#: ../src/gpm-manager.c:1037
+msgid "Do not show me this again"
+msgstr "Visa inte det här igen"
+
+#. We should notify the user if the battery has a low capacity,
+#. * where capacity is the ratio of the last_full capacity with that of
+#. * the design capacity. (#326740)
+#: ../src/gpm-manager.c:1112
+msgid "Battery may be broken"
+msgstr "Batteriet kan vara trasigt"
+
+#: ../src/gpm-manager.c:1113
+#, c-format
+msgid "Your battery has a very low capacity (%1.1f%%), which means that it may be old or broken."
+msgstr "Ditt batteri har en mycket låg kapacitet (%1.1f%%) vilket betyder att det kan vara gammalt eller trasigt."
+
+#. show the fully charged notification
+#: ../src/gpm-manager.c:1162
+msgid "Battery Charged"
+msgid_plural "Batteries Charged"
+msgstr[0] "Batteriet är uppladdat"
+msgstr[1] "Batterier är uppladdade"
+
+#: ../src/gpm-manager.c:1163
+msgid "Your laptop battery is now fully charged"
+msgid_plural "Your laptop batteries are now fully charged"
+msgstr[0] "Ditt batteri i din bärbara dator är nu fullständigt uppladdat"
+msgstr[1] "Dina batterier i din bärbara dator är nu fullständigt uppladdade"
+
+#: ../src/gpm-manager.c:1195
+msgid "Battery Discharging"
+msgstr "Batteriet laddar ur"
+
+#: ../src/gpm-manager.c:1196
+msgid "The AC power has been unplugged. The system is now using battery power."
+msgstr "Strömadaptern har kopplats från. Systemet går nu på batteridrift."
+
+#: ../src/gpm-manager.c:1198
+msgid "UPS Discharging"
+msgstr "UPS:en laddar ur"
+
+#: ../src/gpm-manager.c:1199
+msgid "The AC power has been unplugged. The system is now using backup power."
+msgstr "Strömadaptern har kopplats från. Systemet använder nu reservström."
+
+#. TRANSLATORS: window title: there wasa problem putting the machine to sleep
+#: ../src/gpm-manager.c:1265
+msgid "Sleep problem"
+msgstr "Problem vid sömnläge"
+
+#. TRANSLATORS: message text
+#: ../src/gpm-manager.c:1268
+msgid "Your computer failed to suspend."
+msgstr "Din dator misslyckades med att gå i vänteläge."
+
+#: ../src/gpm-manager.c:1268
+#: ../src/gpm-manager.c:1272
+msgid "Check the help file for common problems."
+msgstr "Se hjälpfilen för vanliga problem."
+
+#. TRANSLATORS: message text
+#: ../src/gpm-manager.c:1272
+msgid "Your computer failed to hibernate."
+msgstr "Din dator misslyckades med att gå i viloläge."
+
+#. TRANSLATORS: button text, visit the suspend help website
+#: ../src/gpm-manager.c:1286
+msgid "Visit help page"
+msgstr "Besök hjälpsidan"
+
+#: ../src/gpm-manager.c:1328
 msgid "Laptop battery low"
 msgstr "Batterispänning i bärbar dator är låg"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1139
+#: ../src/gpm-manager.c:1330
 #, c-format
 msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%.1f%%)"
 msgstr "Du har kvar ungefär <b>%s</b> av återstående batteritid (%.1f%%)"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1142
+#: ../src/gpm-manager.c:1333
 msgid "UPS low"
 msgstr "UPS-reservström är låg"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1144
+#: ../src/gpm-manager.c:1335
 #, c-format
 msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.1f%%)"
 msgstr "Du har kvar ungefär <b>%s</b> av återstående UPS-reservström (%.1f%%)"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1147 ../src/gpm-manager.c:1251
+#: ../src/gpm-manager.c:1338
+#: ../src/gpm-manager.c:1440
 msgid "Mouse battery low"
 msgstr "Batterispänning i mus är låg"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1148
+#: ../src/gpm-manager.c:1339
 #, c-format
 msgid "The wireless mouse attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
-msgstr ""
-"Den trådlösa musen som är ansluten till den här datorn har låg strömspänning "
-"(%.1f%%)"
+msgstr "Den trådlösa musen som är ansluten till den här datorn har låg strömspänning (%.1f%%)"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1151 ../src/gpm-manager.c:1256
+#: ../src/gpm-manager.c:1342
+#: ../src/gpm-manager.c:1445
 msgid "Keyboard battery low"
 msgstr "Batterispänning i tangentbord är låg"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1152
+#: ../src/gpm-manager.c:1343
 #, c-format
-msgid ""
-"The wireless keyboard attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
-msgstr ""
-"Det trådlösa tangentbordet som är anslutet till den här datorn har låg "
-"strömspänning (%.1f%%)"
+msgid "The wireless keyboard attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
+msgstr "Det trådlösa tangentbordet som är anslutet till den här datorn har låg strömspänning (%.1f%%)"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1155 ../src/gpm-manager.c:1261
+#: ../src/gpm-manager.c:1346
+#: ../src/gpm-manager.c:1450
 msgid "PDA battery low"
 msgstr "Batterispänning i handdator är låg"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1156
+#: ../src/gpm-manager.c:1347
 #, c-format
 msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
-msgstr ""
-"Handdatorn som är ansluten till den här datorn har låg strömspänning (%.1f%%)"
+msgstr "Handdatorn som är ansluten till den här datorn har låg strömspänning (%.1f%%)"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1159 ../src/gpm-manager.c:1266
+#: ../src/gpm-manager.c:1350
+#: ../src/gpm-manager.c:1455
 msgid "Cell phone battery low"
 msgstr "Batterispänning i mobiltelefon är låg"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1160
+#: ../src/gpm-manager.c:1351
 #, c-format
 msgid "The cell phone attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
-msgstr ""
-"Mobiltelefonen som är ansluten till den här datorn har låg strömspänning "
-"(%.1f%%)"
+msgstr "Mobiltelefonen som är ansluten till den här datorn har låg strömspänning (%.1f%%)"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1215 ../src/gpm-manager.c:1307
+#: ../src/gpm-manager.c:1407
+#: ../src/gpm-manager.c:1497
 msgid "Laptop battery critically low"
 msgstr "Batterispänning i bärbar dator är kritiskt låg"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1228
+#: ../src/gpm-manager.c:1417
 msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
 msgstr "Anslut din strömadapter för att undvika att förlora data."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1230
+#: ../src/gpm-manager.c:1419
 #, c-format
 msgid "This computer will suspend in %s if the AC is not connected."
-msgstr ""
-"Den här datorn kommer att gå i vänteläge om %s om inte strömadaptern ansluts."
+msgstr "Den här datorn kommer att gå i vänteläge om %s om inte strömadaptern ansluts."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1232
+#: ../src/gpm-manager.c:1421
 #, c-format
 msgid "This computer will hibernate in %s if the AC is not connected."
-msgstr ""
-"Den här datorn kommer att gå i viloläge om %s om inte strömadaptern ansluts."
+msgstr "Den här datorn kommer att gå i viloläge om %s om inte strömadaptern ansluts."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1234
+#: ../src/gpm-manager.c:1423
 #, c-format
 msgid "This computer will shutdown in %s if the AC is not connected."
-msgstr ""
-"Den här datorn kommer att stängas av om %s om inte strömadaptern ansluts."
+msgstr "Den här datorn kommer att stängas av om %s om inte strömadaptern ansluts."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1236
+#: ../src/gpm-manager.c:1425
 #, c-format
 msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%.1f%%). %s"
 msgstr "Du har kvar ungefär <b>%s</b> av återstående batteritid (%.1f%%). %s"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1244 ../src/gpm-manager.c:1339
+#: ../src/gpm-manager.c:1433
+#: ../src/gpm-manager.c:1530
 msgid "UPS critically low"
 msgstr "UPS-reservström är kritiskt låg"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1246
+#: ../src/gpm-manager.c:1435
 #, c-format
-msgid ""
-"You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.1f%%). Restore AC "
-"power to your computer to avoid losing data."
-msgstr ""
-"Du har ungefär <b>%s</b> kvar av återstående UPS-reservström kvar (%.1f%%). "
-"Anslut strömadaptern till din dator för att undvika att förlora data."
+msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.1f%%). Restore AC power to your computer to avoid losing data."
+msgstr "Du har ungefär <b>%s</b> kvar av återstående UPS-reservström kvar (%.1f%%). Anslut strömadaptern till din dator för att undvika att förlora data."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1252
+#: ../src/gpm-manager.c:1441
 #, c-format
-msgid ""
-"The wireless mouse attached to this computer is very low in power (%.1f%%). "
-"This device will soon stop functioning if not charged."
-msgstr ""
-"Den trådlösa musen som är ansluten till den här datorn har mycket låg "
-"strömspänning (%.1f%%). Enheten kommer inom kort att sluta fungera om den "
-"inte laddas upp."
+msgid "The wireless mouse attached to this computer is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
+msgstr "Den trådlösa musen som är ansluten till den här datorn har mycket låg strömspänning (%.1f%%). Enheten kommer inom kort att sluta fungera om den inte laddas upp."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1257
+#: ../src/gpm-manager.c:1446
 #, c-format
-msgid ""
-"The wireless keyboard attached to this computer is very low in power (%.1f%"
-"%). This device will soon stop functioning if not charged."
-msgstr ""
-"Det trådlösa tangentbordet som är anslutet till den här datorn har mycket "
-"låg strömspänning (%.1f%%). Enheten kommer inom kort att sluta fungera om "
-"den inte laddas upp."
+msgid "The wireless keyboard attached to this computer is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
+msgstr "Det trådlösa tangentbordet som är anslutet till den här datorn har mycket låg strömspänning (%.1f%%). Enheten kommer inom kort att sluta fungera om den inte laddas upp."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1262
+#: ../src/gpm-manager.c:1451
 #, c-format
-msgid ""
-"The PDA attached to this computer is very low in power (%.1f%%). This device "
-"will soon stop functioning if not charged."
-msgstr ""
-"Handdatorn som är ansluten till den här datorn har mycket låg strömspänning "
-"(%.1f%%). Enheten kommer inom kort att sluta fungera om den inte laddas upp."
+msgid "The PDA attached to this computer is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
+msgstr "Handdatorn som är ansluten till den här datorn har mycket låg strömspänning (%.1f%%). Enheten kommer inom kort att sluta fungera om den inte laddas upp."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1267
+#: ../src/gpm-manager.c:1456
 #, c-format
-msgid ""
-"Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
-"functioning if not charged."
-msgstr ""
-"Din mobiltelefon har mycket låg strömspänning (%.1f%%). Enheten kommer inom "
-"kort att sluta fungera om den inte laddas upp."
+msgid "Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop functioning if not charged."
+msgstr "Din mobiltelefon har mycket låg strömspänning (%.1f%%). Enheten kommer inom kort att sluta fungera om den inte laddas upp."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1314
-msgid ""
-"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
-"b> when the battery becomes completely empty."
-msgstr ""
-"Batteriet är under den kritiska nivån och den här datorn kommer att "
-"<b>stängas av</b> när batteriet blir helt tomt."
+#: ../src/gpm-manager.c:1505
+msgid "The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when the battery becomes completely empty."
+msgstr "Batteriet är under den kritiska nivån och den här datorn kommer att <b>stängas av</b> när batteriet blir helt tomt."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1319
-msgid ""
-"The battery is below the critical level and this computer is about to "
-"suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
-"computer in a suspended state."
-msgstr ""
-"Batteriet är under den kritiska nivån och den här datorn kommer att "
-"försättas i vänteläge.<br><b>OBSERVERA:</b> En liten mängd ström krävs för "
-"att hålla din dator i ett väntande tillstånd."
+#: ../src/gpm-manager.c:1510
+msgid "The battery is below the critical level and this computer is about to suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your computer in a suspended state."
+msgstr "Batteriet är under den kritiska nivån och den här datorn kommer att försättas i vänteläge.<br><b>OBSERVERA:</b> En liten mängd ström krävs för att hålla din dator i ett väntande tillstånd."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1325
-msgid ""
-"The battery is below the critical level and this computer is about to "
-"hibernate."
-msgstr ""
-"Batteriet är under den kritiska nivån och den här datorn kommer att "
-"försättas i viloläge."
+#: ../src/gpm-manager.c:1516
+msgid "The battery is below the critical level and this computer is about to hibernate."
+msgstr "Batteriet är under den kritiska nivån och den här datorn kommer att försättas i viloläge."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1329
-msgid ""
-"The battery is below the critical level and this computer is about to "
-"shutdown."
-msgstr ""
-"Batteriet är under den kritiska nivån och den här datorn kommer att stängas "
-"av."
+#: ../src/gpm-manager.c:1520
+msgid "The battery is below the critical level and this computer is about to shutdown."
+msgstr "Batteriet är under den kritiska nivån och den här datorn kommer att stängas av."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1346
-msgid ""
-"The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
-"when the UPS becomes completely empty."
-msgstr ""
-"UPS-reservströmmen är under den kritiska nivån och den här datorn kommer "
-"<b>stängas av</b> när UPS:en blir helt tom."
+#: ../src/gpm-manager.c:1538
+msgid "The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when the UPS becomes completely empty."
+msgstr "UPS-reservströmmen är under den kritiska nivån och den här datorn kommer <b>stängas av</b> när UPS:en blir helt tom."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1351
-msgid ""
-"The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
-msgstr ""
-"UPS-reservströmmen är under den kritiska nivån och den här datorn kommer att "
-"försättas i viloläge."
+#: ../src/gpm-manager.c:1543
+msgid "The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
+msgstr "UPS-reservströmmen är under den kritiska nivån och den här datorn kommer att försättas i viloläge."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1355
-msgid ""
-"The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
-msgstr ""
-"UPS-reservströmmen är under den kritiska nivån och den här datorn kommer "
-"inom kort att stängas av."
+#: ../src/gpm-manager.c:1547
+msgid "The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
+msgstr "UPS-reservströmmen är under den kritiska nivån och den här datorn kommer inom kort att stängas av."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1424
+#: ../src/gpm-manager.c:1616
 msgid "The lid has been found closed on ac power."
 msgstr "Locket har stängts när extern ström användes."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1430
+#: ../src/gpm-manager.c:1622
 msgid "The lid has been found closed on battery power."
 msgstr "Locket har stängts när batteridrift användes."
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1480
+#: ../src/gpm-manager.c:1709
 msgid "Install problem!"
 msgstr "Installeringsproblem!"
 
-#: ../src/gpm-manager.c:1481
+#: ../src/gpm-manager.c:1710
 msgid ""
-"The configuration defaults for GNOME Power Manager have not been installed "
-"correctly.\n"
+"The configuration defaults for GNOME Power Manager have not been installed correctly.\n"
 "Please contact your computer administrator."
 msgstr ""
-"Konfigurationens standardvärden för GNOME-strömhanterare har inte "
-"installerats korrekt.\n"
+"Konfigurationens standardvärden för GNOME-strömhanterare har inte installerats korrekt.\n"
 "Kontakta din systemadministratör."
 
-#. save in state
-#: ../src/gpm-notify.c:269
-msgid "Battery may be recalled"
-msgstr "Batteriet kan ha blivit återkallat"
-
-#: ../src/gpm-notify.c:270
-#, c-format
-msgid ""
-"The battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
-"risk.\n"
-"\n"
-"For more information visit the %s battery recall website."
-msgstr ""
-"Batteriet i din dator kan ha blivit återkallat av %s och du kan vara i "
-"riskzonen.\n"
-"\n"
-"För mer information, besök webbplatsen för %s."
-
-#: ../src/gpm-notify.c:284
-msgid "Visit recall website"
-msgstr "Besök webbsidan för återkallning"
-
-#: ../src/gpm-notify.c:290 ../src/gpm-notify.c:328 ../src/gpm-notify.c:366
-#: ../src/gpm-notify.c:395 ../src/gpm-notify.c:423 ../src/gpm-notify.c:451
-#: ../src/gpm-notify.c:485
-msgid "Do not show me this again"
-msgstr "Visa inte det här igen"
-
-#: ../src/gpm-notify.c:315
-msgid "Battery may be broken"
-msgstr "Batteriet kan vara trasigt"
-
-#: ../src/gpm-notify.c:316
-#, c-format
-msgid ""
-"Your battery has a very low capacity (%i%%), which means that it may be old "
-"or broken."
-msgstr ""
-"Ditt batteri har en mycket låg kapacitet (%i%%), vilket betyder att det kan "
-"vara gammalt eller trasigt."
-
-#: ../src/gpm-notify.c:352
-msgid "Sleep warning"
-msgstr "Sömnvarning"
-
-#: ../src/gpm-notify.c:353
-msgid ""
-"Your laptop will not sleep if you shut the lid as a running program has "
-"prevented this.\n"
-"Some laptops can overheat if they do not sleep when the lid is closed."
-msgstr ""
-"Din bärbara dator kommer inte att somna om du stänger locket eftersom\n"
-"ett körande program förhindrar det. Vissa bärbara datorer kan överhettas\n"
-"om de inte sover när locket är stängt."
-
-#: ../src/gpm-notify.c:384
-msgid "Battery Charged"
-msgid_plural "Batteries Charged"
-msgstr[0] "Batteriet är uppladdat"
-msgstr[1] "Batterier är uppladdade"
-
-#: ../src/gpm-notify.c:385
-msgid "Your laptop battery is now fully charged"
-msgid_plural "Your laptop batteries are now fully charged"
-msgstr[0] "Ditt batteri i din bärbara dator är nu fullständigt uppladdat"
-msgstr[1] "Dina batterier i din bärbara dator är nu fullständigt uppladdade"
-
-#: ../src/gpm-notify.c:412
-msgid "Battery Discharging"
-msgstr "Batteriet laddar ur"
-
-#: ../src/gpm-notify.c:413
-msgid "The AC power has been unplugged. The system is now using battery power."
-msgstr "Strömadaptern har kopplats från. Systemet går nu på batteridrift."
-
-#: ../src/gpm-notify.c:440
-msgid "UPS Discharging"
-msgstr "UPS:en laddar ur"
-
-#: ../src/gpm-notify.c:441
-msgid "The AC power has been unplugged. The system is now using backup power."
-msgstr "Strömadaptern har kopplats från. Systemet använder nu reservström."
-
-#: ../src/gpm-notify.c:469
-msgid "Sleep Problem"
-msgstr "Problem vid sömnläge"
-
-#: ../src/gpm-notify.c:471
-msgid ""
-"Your computer failed to hibernate.\n"
-"Check the help file for common problems."
-msgstr ""
-"Din dator misslyckades med att gå i viloläge.\n"
-"Se hjälpfilen för vanliga problem."
-
-#: ../src/gpm-notify.c:474
-msgid ""
-"Your computer failed to suspend.\n"
-"Check the help file for common problems."
-msgstr ""
-"Din dator misslyckades med att gå i vänteläge.\n"
-"Se hjälpfilen för vanliga problem."
-
-#: ../src/gpm-notify.c:498
-msgid "Visit quirk website"
-msgstr "Besök \"quirk\"-webbsidan"
-
-#: ../src/gpm-prefs.c:95
+#: ../src/gpm-prefs.c:94
 msgid "GNOME Power Preferences"
 msgstr "GNOME-ströminställningar"
 
-#. The text that should appear in the action combo boxes
-#: ../src/gpm-prefs-core.c:75
-msgid "Ask me"
-msgstr "Fråga mig"
+#: ../src/gpm-prefs-core.c:350
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Stäng av"
 
-#: ../src/gpm-prefs-core.c:76
+#: ../src/gpm-prefs-core.c:357
 msgid "Suspend"
 msgstr "Vänteläge"
 
-#: ../src/gpm-prefs-core.c:77
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Stäng av"
-
-#: ../src/gpm-prefs-core.c:78
+#: ../src/gpm-prefs-core.c:360
 msgid "Hibernate"
 msgstr "Viloläge"
 
-#: ../src/gpm-prefs-core.c:79
+#: ../src/gpm-prefs-core.c:363
 msgid "Blank screen"
 msgstr "Svart skärm"
 
-#: ../src/gpm-prefs-core.c:80
+#: ../src/gpm-prefs-core.c:366
+msgid "Ask me"
+msgstr "Fråga mig"
+
+#: ../src/gpm-prefs-core.c:371
 msgid "Do nothing"
 msgstr "Gör ingenting"
 
-#: ../src/gpm-prefs-core.c:223
+#: ../src/gpm-prefs-core.c:421
 msgid "Never"
 msgstr "Aldrig"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:80 ../src/gpm-statistics.c:444
+#: ../src/gpm-statistics.c:80
+#: ../src/gpm-statistics.c:444
 msgid "Rate"
 msgstr "Frekvens"
 
@@ -1921,11 +1651,13 @@ msgstr "Frekvens"
 msgid "Charge"
 msgstr "Laddning"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:82 ../src/gpm-statistics.c:458
+#: ../src/gpm-statistics.c:82
+#: ../src/gpm-statistics.c:458
 msgid "Time to full"
 msgstr "Tid till fullständig"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:83 ../src/gpm-statistics.c:463
+#: ../src/gpm-statistics.c:83
+#: ../src/gpm-statistics.c:463
 msgid "Time to empty"
 msgstr "Tid till tom"
 
@@ -1977,7 +1709,8 @@ msgstr "Bild"
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivning"
 
-#: ../src/gpm-statistics.c:179 ../src/gpm-statistics.c:400
+#: ../src/gpm-statistics.c:179
+#: ../src/gpm-statistics.c:400
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
@@ -2083,7 +1816,8 @@ msgid "No data"
 msgstr "Inget data"
 
 #. TRANSLATORS: kernel module, usually a device driver
-#: ../src/gpm-statistics.c:806 ../src/gpm-statistics.c:811
+#: ../src/gpm-statistics.c:806
+#: ../src/gpm-statistics.c:811
 msgid "Kernel module"
 msgstr "Kärnmodul"
 
@@ -2128,8 +1862,10 @@ msgid "Intel wireless adaptor"
 msgstr "Trådlöst Intel-nätverkskort"
 
 #. TRANSLATORS: a timer is something that fires periodically
-#: ../src/gpm-statistics.c:886 ../src/gpm-statistics.c:889
-#: ../src/gpm-statistics.c:892 ../src/gpm-statistics.c:895
+#: ../src/gpm-statistics.c:886
+#: ../src/gpm-statistics.c:889
+#: ../src/gpm-statistics.c:892
+#: ../src/gpm-statistics.c:895
 #: ../src/gpm-statistics.c:898
 #, c-format
 msgid "Timer %s"
@@ -2154,7 +1890,8 @@ msgid "Wait %s"
 msgstr "Vänta %s"
 
 #. TRANSLATORS: a work queue is a list of work that has to be done
-#: ../src/gpm-statistics.c:910 ../src/gpm-statistics.c:913
+#: ../src/gpm-statistics.c:910
+#: ../src/gpm-statistics.c:913
 #, c-format
 msgid "Work queue %s"
 msgstr "Arbetskö %s"
@@ -2208,8 +1945,10 @@ msgid "Processor Wakeups"
 msgstr "Processoruppvakningar"
 
 #. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:1250 ../src/gpm-statistics.c:1256
-#: ../src/gpm-statistics.c:1262 ../src/gpm-statistics.c:1268
+#: ../src/gpm-statistics.c:1250
+#: ../src/gpm-statistics.c:1256
+#: ../src/gpm-statistics.c:1262
+#: ../src/gpm-statistics.c:1268
 msgid "Time elapsed"
 msgstr "Tid åtgången"
 
@@ -2220,24 +1959,29 @@ msgstr "Effekt"
 
 #. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
 #. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:1258 ../src/gpm-statistics.c:1301
-#: ../src/gpm-statistics.c:1307 ../src/gpm-statistics.c:1313
+#: ../src/gpm-statistics.c:1258
+#: ../src/gpm-statistics.c:1301
+#: ../src/gpm-statistics.c:1307
+#: ../src/gpm-statistics.c:1313
 #: ../src/gpm-statistics.c:1319
 msgid "Cell charge"
 msgstr "Batteriladdning"
 
 #. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:1264 ../src/gpm-statistics.c:1270
+#: ../src/gpm-statistics.c:1264
+#: ../src/gpm-statistics.c:1270
 msgid "Predicted time"
 msgstr "Beräknad tid"
 
 #. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:1303 ../src/gpm-statistics.c:1315
+#: ../src/gpm-statistics.c:1303
+#: ../src/gpm-statistics.c:1315
 msgid "Correction factor"
 msgstr "Korrigeringsfaktor"
 
 #. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
-#: ../src/gpm-statistics.c:1309 ../src/gpm-statistics.c:1321
+#: ../src/gpm-statistics.c:1309
+#: ../src/gpm-statistics.c:1321
 msgid "Prediction accuracy"
 msgstr "Noggrannhet för beräkning"
 
@@ -2246,15 +1990,16 @@ msgstr "Noggrannhet för beräkning"
 msgid "Processor"
 msgstr "Processor"
 
-#: ../src/gpm-tray-icon.c:190 ../src/gpm-tray-icon.c:208
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:198
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:216
 msgid "Device information"
 msgstr "Enhetsinformation"
 
-#: ../src/gpm-tray-icon.c:192
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:200
 msgid "There is no detailed information for this device"
 msgstr "Det finns ingen detaljerad information för denna enhet"
 
-#: ../src/gpm-tray-icon.c:320
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:328
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander\n"
@@ -2263,35 +2008,35 @@ msgstr ""
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "tp-sv listor tp-sv se"
 
-#: ../src/gpm-tray-icon.c:335
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:343
 msgid "GNOME Power Manager Website"
 msgstr "Webbplatsen för GNOME-strömhanterare"
 
 #. preferences
-#: ../src/gpm-tray-icon.c:409
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:417
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Inställningar"
 
 #. statistics
-#: ../src/gpm-tray-icon.c:417
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:425
 msgid "Power _History"
 msgstr "Strö_mhistorik"
 
 #. help
-#: ../src/gpm-tray-icon.c:429
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:437
 #: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:2
 #: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:2
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjälp"
 
 #. about
-#: ../src/gpm-tray-icon.c:437
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:445
 #: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:1
 #: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:1
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../src/gpm-tray-icon.c:550
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:558
 msgid "_Suspend"
 msgstr "Vä_nteläge"
 
@@ -2299,97 +2044,88 @@ msgstr "Vä_nteläge"
 # Hårddisken stängs av, skärmen stängs av, men datorn är fortfarande igång.
 # Viloläge (ungefär):
 # Det som för närvarande finns i RAM-minnet sparas ner på hårddisken och datorn stängs av helt o hållet, dvs strömmen bryts. När datorn sedan startas så läses minneskopian från hårddisken in till RAM-minnet igen och datorn fortsätter jobba där den slutade.
-#: ../src/gpm-tray-icon.c:560
+#: ../src/gpm-tray-icon.c:568
 msgid "Hi_bernate"
 msgstr "_Viloläge"
 
+#~ msgid "Sleep warning"
+#~ msgstr "Sömnvarning"
+#~ msgid ""
+#~ "Your laptop will not sleep if you shut the lid as a running program has "
+#~ "prevented this.\n"
+#~ "Some laptops can overheat if they do not sleep when the lid is closed."
+#~ msgstr ""
+#~ "Din bärbara dator kommer inte att somna om du stänger locket eftersom\n"
+#~ "ett körande program förhindrar det. Vissa bärbara datorer kan överhettas\n"
+#~ "om de inte sover när locket är stängt."
+#~ msgid "Visit quirk website"
+#~ msgstr "Besök \"quirk\"-webbsidan"
 #~ msgid "Change the brightness automatically using the ambient light sensors"
 #~ msgstr ""
 #~ "�ndra ljusstyrkan automatiskt till att använda sensorer för omgivande ljus"
-
 #~ msgid "If the low-power mode should be enabled when on UPS"
 #~ msgstr "Om lågströmsläget ska aktiveras vid användning av UPS-reservström"
-
 #~ msgid ""
 #~ "If the screen brightness should be changed automatically using the "
 #~ "ambient light sensors."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om skärmens ljusstyrka ska ändras automatiskt med sensorer för omgivande "
 #~ "ljus."
-
 #~ msgid ""
 #~ "If the screen brightness should be changed automatically using the "
 #~ "ambient light sensors. Valid is 'none', 'light' and 'dark'"
 #~ msgstr ""
 #~ "Om skärmens ljusstyrka ska automatiskt ändras med hjälp av sensorer för "
 #~ "omgivande ljus. Giltiga värden är \"none\", \"light\" och \"dark\""
-
 #~ msgid "If the system low-power mode should be enabled when on UPS power."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om systemets lågströmsläge ska aktiveras vid användning av UPS-"
 #~ "reservström."
-
 #~ msgid "Keyboard brightness when on AC"
 #~ msgstr "Ljusstyrka för tangentbordet när ansluten till strömadapter"
-
 #~ msgid "Keyboard brightness when on battery"
 #~ msgstr "Ljusstyrka för tangentbord när ansluten till batterispänning"
-
 #~ msgid "The amount the light sensors should contribute to the brightness"
 #~ msgstr "Den mängd som ljussensorerna ska bidra till ljusstyrkan"
-
 #~ msgid "The amount the light sensors should contribute to the brightness."
 #~ msgstr "Den mängd som ljussensorerna ska bidra till ljusstyrkan."
-
 #~ msgid ""
 #~ "The brightness of the keyboard when on AC power. Possible values are "
 #~ "between 0 and 100."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ljusstyrkan för tangentbordet när strömadaptern används. Möjliga värden "
 #~ "är mellan 0 och 100."
-
 #~ msgid ""
 #~ "The brightness of the keyboard when on battery power. Possible values are "
 #~ "between 0 and 100."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ljusstyrkan för tangentbordet vid batteridrift. Möjliga värden är mellan "
 #~ "0 och 100."
-
 #~ msgid ""
 #~ "The calibration of the light sensors so that the screen is bright enough"
 #~ msgstr "Kalibreringen av ljussensorerna så att skärmen är tillräckligt ljus"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The calibration of the light sensors so that the screen is bright enough, "
 #~ "in percent."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kalibreringen av ljussensorerna så att skärmen är tillräckligt ljus, i "
 #~ "procent."
-
 #~ msgid "The interval the ambient light sensors should be polled"
 #~ msgstr "Avläsningsintervallet för sensorer för omgivande ljus"
-
 #~ msgid "The interval the ambient light sensors should be polled in seconds."
 #~ msgstr "Avläsningsintervallet för sensorer för omgivande ljus, i sekunder."
-
 #~ msgid "<b>Extras</b>"
 #~ msgstr "<b>Extra</b>"
-
 #~ msgid "Always sleep when the lid is _closed"
 #~ msgstr "Sov al_ltid när locket är stängt"
-
 #~ msgid "Enable UPS discharge _alarm"
 #~ msgstr "Aktivera larm vid _urladdning av UPS"
-
 #~ msgid "Turn on keyboard light when light level is low"
 #~ msgstr "Tänd tangentbordslampan när ljusnivån är låg"
-
 #~ msgid "Use _ambient light to adjust LCD brightness"
 #~ msgstr "Använd _omgivande ljus för att justera LCD-ljusstyrkan"
-
 #~ msgid "Use _sound to notify in event of an error"
 #~ msgstr "Använd _ljud för att notifiera om ett fel"
-
 #~ msgid ""
 #~ "After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a "
 #~ "number of seconds to allow messages to settle and HAL to refresh. "
@@ -2400,23 +2136,18 @@ msgstr "_Viloläge"
 #~ "i ett antal sekunder för att tillåta att meddelandena ska lugna ner sig "
 #~ "och låta HAL uppdateras. Vanligtvis är fem sekunder tillräckligt och är "
 #~ "inte för länge för att användaren ska börja undra."
-
 #~ msgid "If extra debugging messages should be used"
 #~ msgstr "Om extra felsökningsmeddelanden ska användas"
-
 #~ msgid ""
 #~ "If extra debugging messages should be used. Only turn this on for "
 #~ "debugging."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om extra felsökningsmeddelanden ska användas. Aktivera endast för "
 #~ "felsökning."
-
 #~ msgid "Number of seconds to suppress policy after resume"
 #~ msgstr "Antal sekunder då policyn ignoreras efter uppvaknande"
-
 #~ msgid "The invalid timeout for power actions"
 #~ msgstr "Ogiltig tidsgräns för strömåtgärder"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The invalid timeout in ms for power actions. Set this longer if you get "
 #~ "'battery critical' messages when you unplug."
@@ -2424,372 +2155,252 @@ msgstr "_Viloläge"
 #~ "Den ogiltiga tidsgränsen (i ms) för strömåtgärder. Ställ in till längre "
 #~ "om du får meddelanden om \"batterikapacitet kritiskt låg\" när du kopplar "
 #~ "loss."
-
 #~ msgid "Application:"
 #~ msgstr "Program:"
-
 #~ msgid "Burning DVD, titled \"My Photos\""
 #~ msgstr "Bränner dvd, med namnet \"My Photos\""
-
 #~ msgid "Inhibit"
 #~ msgstr "Förhindra"
-
 #~ msgid "Inhibit Tester"
 #~ msgstr "Förhindringstestare"
-
 #~ msgid "Reason:"
 #~ msgstr "Anledning:"
-
 #~ msgid "UnInhibit"
 #~ msgstr "Förhindra inte"
-
 #~ msgid "Vendor Acme Foo"
 #~ msgstr "Tillverkare Acme Foo"
-
 #~ msgid "Power Manager for the GNOME desktop"
 #~ msgstr "Strömhanterare för GNOME-skrivbordet"
-
 #~ msgid "Device state could not be read at this time"
 #~ msgstr "Enhetstillståndet kunde inte läsas av vid det här tillfället"
-
 #~ msgid "%s has stopped the suspend from taking place: %s."
 #~ msgstr "%s har stoppat vänteläge från att ske: %s."
-
 #~ msgid "%s has stopped the hibernate from taking place: %s."
 #~ msgstr "%s har stoppat viloläge från att ske: %s."
-
 #~ msgid "%s has stopped the policy action from taking place: %s."
 #~ msgstr "%s har stoppat policyåtgärden från att ske: %s."
-
 #~ msgid "%s has stopped the reboot from taking place: %s."
 #~ msgstr "%s har stoppat omstarten från att ske: %s."
-
 #~ msgid "%s has stopped the shutdown from taking place: %s."
 #~ msgstr "%s har stoppat avstängningen från att ske: %s."
-
 #~ msgid "%s has stopped the timeout action from taking place: %s."
 #~ msgstr "%s har stoppat tidsgränsåtgärden från att ske: %s."
-
 #~ msgid "Multiple applications have stopped the suspend from taking place."
 #~ msgstr "Flera program har stoppat vänteläget från att ske."
-
 #~ msgid "Multiple applications have stopped the hibernate from taking place."
 #~ msgstr "Flera program har stoppat viloläget från att ske."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Multiple applications have stopped the policy action from taking place."
 #~ msgstr "Flera program har stoppat policyåtgärden från att ske."
-
 #~ msgid "Multiple applications have stopped the reboot from taking place."
 #~ msgstr "Flera program har stoppat omstarten från att ske."
-
 #~ msgid "Multiple applications have stopped the shutdown from taking place."
 #~ msgstr "Flera program har stoppat avstängningen från att ske."
-
 #~ msgid "Request to suspend"
 #~ msgstr "Begäran om vänteläge"
-
 #~ msgid "Request to hibernate"
 #~ msgstr "Begäran om viloläge"
-
 #~ msgid "Request to do policy action"
 #~ msgstr "Begäran om att göra en policyåtgärd"
-
 #~ msgid "Request to do timeout action"
 #~ msgstr "Begäran om att göra en tidsgränsåtgärd"
-
 #~ msgid "Perform action anyway"
 #~ msgstr "Genomför åtgärden ändå"
-
 #~ msgid "gtk-refresh"
 #~ msgstr "Uppdatera"
-
 #~ msgid "Power Device Viewer"
 #~ msgstr "Visare för strömenhet"
-
 #~ msgid "The message was not sent due to DBUS security rules"
 #~ msgstr "Meddelandet skickades inte på grund av DBUS-säkerhetsregler"
-
 #~ msgid "General failure"
 #~ msgstr "Allmänt fel"
-
 #~ msgid "a short time"
 #~ msgstr "en kort stund"
-
 #~ msgid "%s fully charged (%.1f%%)\n"
 #~ msgstr "%s är fullständigt uppladdat (%.1f%%)\n"
-
 #~ msgid "%s %s remaining (%.1f%%)\n"
 #~ msgstr "%s %s återstår (%.1f%%)\n"
-
 #~ msgid "%s discharging (%.1f%%)\n"
 #~ msgstr "%s laddar ur (%.1f%%)\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "%s %s until charged (%.1f%%)\n"
 #~ "Provides %s battery runtime\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "%s %s tills uppladdat (%.1f%%)\n"
 #~ "Ger %s vid körning på batteri\n"
-
 #~ msgid "%s %s until charged (%.1f%%)\n"
 #~ msgstr "%s %s tills uppladdat (%.1f%%)\n"
-
 #~ msgid "%s charging (%.1f%%)\n"
 #~ msgstr "%s laddar (%.1f%%)\n"
-
 #~ msgid "Battery state could not be read at this time\n"
 #~ msgstr "Batteritillståndet kunde inte läsas av vid det här tillfället\n"
-
 #~ msgid "Lithium ion"
 #~ msgstr "Litium-jon"
-
 #~ msgid "Lithium polymer"
 #~ msgstr "Lithium-polymer"
-
 #~ msgid "Unknown"
 #~ msgstr "Okänd"
-
 #~ msgid "<b>Capacity:</b> %i%% (%s)\n"
 #~ msgstr "<b>Kapacitet:</b> %i%% (%s)\n"
-
 #~ msgid "<b>Current charge:</b> %i/7\n"
 #~ msgstr "<b>Aktuell laddning:</b> %i/7\n"
-
 #~ msgid "<b>Design charge:</b> %i/7\n"
 #~ msgstr "<b>Standardladdning:</b> %i/7\n"
-
 #~ msgid "Laptop batteries"
 #~ msgstr "Batterier i bärbar dator"
-
 #~ msgid "UPSs"
 #~ msgstr "UPS:er"
-
 #~ msgid "Wireless mice"
 #~ msgstr "Trådlösa möss"
-
 #~ msgid "Wireless keyboards"
 #~ msgstr "Trådlösa tangentbord"
-
 #~ msgid "PDAs"
 #~ msgstr "Handdatorer"
-
 #~ msgid "Cell phones"
 #~ msgstr "Mobiltelefoner"
-
 #~ msgid "Software Log Viewer"
 #~ msgstr "Loggvisare för program"
-
 #~ msgid "Add related _events"
 #~ msgstr "Lägg till relaterade _händelser"
-
 #~ msgid "Cell Voltage"
 #~ msgstr "Enhetsvolttal"
-
 #~ msgid "Time since startup"
 #~ msgstr "Tid sedan uppstart"
-
 #~ msgid "Computer is running on backup power\n"
 #~ msgstr "Datorn använder reservspänning\n"
-
 #~ msgid "Computer is running on AC power\n"
 #~ msgstr "Datorn använder extern strömkälla\n"
-
 #~ msgid "Computer is running on battery power\n"
 #~ msgstr "Datorn använder batteriet\n"
-
 #~ msgid "Battery discharge time is currently unknown\n"
 #~ msgstr "Batteriurladdningstiden är för närvarande okänd\n"
-
 #~ msgid "Battery charge time is currently unknown\n"
 #~ msgstr "Batteriuppladdningstiden är för närvarande okänd\n"
-
 #~ msgid "Battery discharge time is estimated\n"
 #~ msgstr "Batteriurladdningstiden är uppskattad\n"
-
 #~ msgid "Battery charge time is estimated\n"
 #~ msgstr "Batteriuppladdningstiden är uppskattad\n"
-
 #~ msgid "Unable to get data..."
 #~ msgstr "Kunde inte läsa av data..."
-
 #~ msgid "Reason: %s"
 #~ msgstr "Anledning: %s"
-
 #~ msgid "On AC"
 #~ msgstr "Använder strömadapter"
-
 #~ msgid "On battery"
 #~ msgstr "PÃ¥ batteridrift"
-
 #~ msgid "Session powersave"
 #~ msgstr "Session strömsparläge"
-
 #~ msgid "Session idle"
 #~ msgstr "Session inaktiv"
-
 #~ msgid "Session active"
 #~ msgstr "Session aktiv"
-
 #~ msgid "label shown on graph|Suspend"
 #~ msgstr "Vänteläge"
-
 #~ msgid "label shown on graph|Resume"
 #~ msgstr "Ã?teruppta"
-
 #~ msgid "label shown on graph|Hibernate"
 #~ msgstr "Viloläge"
-
 #~ msgid "Notification"
 #~ msgstr "Notifiering"
-
 #~ msgid "DPMS On"
 #~ msgstr "DPMS på"
-
 #~ msgid "DPMS Standby"
 #~ msgstr "DPMS viloläge"
-
 #~ msgid "DPMS Suspend"
 #~ msgstr "DPMS vänteläge"
-
 #~ msgid "DPMS Off"
 #~ msgstr "DPMS av"
-
 #~ msgid "Battery percentage"
 #~ msgstr "Batteri i procent"
-
 #~ msgid "Battery Voltage"
 #~ msgstr "Batterispänning"
-
 #~ msgid "Accuracy of reading"
 #~ msgstr "Avläsningsprecision"
-
 #~ msgid "Trusted"
 #~ msgstr "PÃ¥litlig"
-
 #~ msgid "Untrusted"
 #~ msgstr "Inte pålitlig"
-
 #~ msgid "Valid data"
 #~ msgstr "Giltigt data"
-
 #~ msgid "Extrapolated data"
 #~ msgstr "Extrapolerat data"
-
 #~ msgid "Stop point"
 #~ msgstr "Slutpunkt"
-
 #~ msgid "AC adapter inserted"
 #~ msgstr "Strömadapter ansluten"
-
 #~ msgid "The laptop lid has been closed"
 #~ msgstr "Den bärbara datorns lock har stängts"
-
 #~ msgid "The laptop lid has been re-opened"
 #~ msgstr "Den bärbara datorns lock har öppnats igen"
-
 #~ msgid "idle mode ended"
 #~ msgstr "inaktivt läge avslutat"
-
 #~ msgid "idle mode started"
 #~ msgstr "inaktivt läge påbörjat"
-
 #~ msgid "powersave mode started"
 #~ msgstr "strömsparläge startat"
-
 #~ msgid "dpms on"
 #~ msgstr "dpms på"
-
 #~ msgid "dpms standby"
 #~ msgstr "dpms viloläge"
-
 #~ msgid "dpms suspend"
 #~ msgstr "dpms vänteläge"
-
 #~ msgid "dpms off"
 #~ msgstr "dpms av"
-
 #~ msgid "Resuming computer"
 #~ msgstr "�terställer dator"
-
 #~ msgid "Hibernate Problem"
 #~ msgstr "Problem vid viloläge"
-
 #~ msgid "Suspend Problem"
 #~ msgstr "Problem vid vänteläge"
-
 #~ msgid "Do not daemonize"
 #~ msgstr "Kör inte som demon"
-
 #~ msgid "Request to reboot"
 #~ msgstr "Begäran om omstart"
-
 #~ msgid "Request to shutdown"
 #~ msgstr "Begäran om avstängning"
-
 #~ msgid "Action forbidden"
 #~ msgstr "�tgärden är förbjuden"
-
 #~ msgid "Suspend is not available on this computer."
 #~ msgstr "Vänteläget finns inte tillgängligt på den här datorn."
-
 #~ msgid "Suspending computer."
 #~ msgstr "Försätter datorn i vänteläge."
-
 #~ msgid "Hibernate is not available on this computer."
 #~ msgstr "Viloläget finns inte tillgängligt på den här datorn."
-
 #~ msgid "Hibernating computer."
 #~ msgstr "Försätter datorn i viloläge."
-
 #~ msgid "Doing nothing."
 #~ msgstr "Gör ingenting."
-
 #~ msgid "Shutting down computer."
 #~ msgstr "Stänger av datorn."
-
 #~ msgid "GNOME interactive logout."
 #~ msgstr "GNOME interaktiv utloggning."
-
 #~ msgid "System idle."
 #~ msgstr "Systemet inaktivt."
-
 #~ msgid "GNOME Power Statistics"
 #~ msgstr "GNOME-strömstatistik"
-
 #~ msgid "Charge history"
 #~ msgstr "Uppladdningshistorik"
-
 #~ msgid "Power history"
 #~ msgstr "Effekthistorik"
-
 #~ msgid "Voltage history"
 #~ msgstr "Spänningshistorik"
-
 #~ msgid "Estimated time history"
 #~ msgstr "Historik för beräknad tid"
-
 #~ msgid "Could not connect to GNOME Power Manager."
 #~ msgstr "Kunde inte ansluta till GNOME-strömhanterare."
-
 #~ msgid "Product"
 #~ msgstr "Produkt"
-
 #~ msgid "Percentage charge"
 #~ msgstr "Laddning i procent"
-
 #~ msgid "Charge time"
 #~ msgstr "Laddningstid"
-
 #~ msgid "Design charge"
 #~ msgstr "Anpassad laddning"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The device name for the v4l device used as a brightness sensor backup"
 #~ msgstr ""
 #~ "Enhetsnamnet för v4l-enheten som används som en reservsensor för "
 #~ "ljusstyrka"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The device name for the v4l device used as a brightness sensor backup. A "
 #~ "value of 'default' uses the first discovered sensor, or devices can be "
@@ -2798,21 +2409,16 @@ msgstr "_Viloläge"
 #~ "Enhetsnamnet för v4l-enheten som används som en reservsensor för "
 #~ "ljusstyrka. Värdet \"default\" använder den första upptäckta sensorn, "
 #~ "annars kan enheter anges manuellt, t.ex.\"/dev/video0\""
-
 #~ msgid ""
 #~ "Policy timeout is not valid. Please wait a few seconds and try again."
 #~ msgstr ""
 #~ "Policytidsgränsen är inte giltig. Vänta ett par sekunder och försök igen."
-
 #~ msgid "<b>Status:</b> Charged\n"
 #~ msgstr "<b>Status:</b> Fullt laddat\n"
-
 #~ msgid "<b>Status:</b> Charging\n"
 #~ msgstr "<b>Status:</b> Laddar\n"
-
 #~ msgid "<b>Status:</b> Discharging\n"
 #~ msgstr "<b>Status:</b> Laddar ur\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "If niced processes are considered, they can cause a frequency increment "
 #~ "even though their absolute load percentage wouldn't trigger the scaling "
@@ -2821,43 +2427,34 @@ msgstr "_Viloläge"
 #~ "Om prioritetsinställda processer föredras kan de orsaka en frevensökning "
 #~ "även om deras absoluta belastningsprocent inte skulle aktivera "
 #~ "skalningsmekanismen för att öka frekvensen."
-
 #~ msgid "If we should show the CPU frequency scaling in the UI"
 #~ msgstr "Om vi ska visa processorfrekvensskalningen i användargränssnittet"
-
 #~ msgid ""
 #~ "If we should show the CPU frequency scaling in the UI. Some people need "
 #~ "to configure this for specific systems."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om vi ska visa processorfrekvensskalningen i användargränssnittet. Vissa "
 #~ "personer behöver konfigurera det här för specifika system."
-
 #~ msgid "The cpufreq performance value to use when on AC power"
 #~ msgstr "Frekvensprestandavärdet att använda när strömadaptern används"
-
 #~ msgid "The cpufreq performance value to use when on battery power"
 #~ msgstr "Frekvensprestandavärdet att använda vid batterispänning"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The cpufreq performance value used to scale the processor when on AC "
 #~ "power."
 #~ msgstr ""
 #~ "Frekvensprestandavärdet att använda för att skala processorn när "
 #~ "strömadaptern används."
-
 #~ msgid ""
 #~ "The cpufreq performance value used to scale the processor when on battery "
 #~ "power."
 #~ msgstr ""
 #~ "Frekvensprestandavärdet att använda för att skala processorn vid "
 #~ "batterispänning."
-
 #~ msgid "The cpufreq policy to use when on AC power"
 #~ msgstr "Frekvenspolicy att använda när strömadaptern används"
-
 #~ msgid "The cpufreq policy to use when on battery power"
 #~ msgstr "Frekvenspolicy att använda vid batterispänning"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The cpufreq policy used to scale the processor when on AC power. Possible "
 #~ "values are ondemand, conservative, powersave, userspace, performance, "
@@ -2866,7 +2463,6 @@ msgstr "_Viloläge"
 #~ "Frekvenspolicyn som ska användas för att skala processorn när datorn "
 #~ "använder strömadaptern. Möjliga värden är ondemand, conservative, "
 #~ "powersave, userspace, performance, nothing."
-
 #~ msgid ""
 #~ "The cpufreq policy used to scale the processor when on battery power. "
 #~ "Possible values are ondemand, conservative, powersave, userspace, "
@@ -2875,13 +2471,12 @@ msgstr "_Viloläge"
 #~ "Frekvenspolicyn som ska användas för att skala processorn när datorn går "
 #~ "på batterispänning. Möjliga värden är ondemand, conservative, powersave, "
 #~ "userspace, performance, nothing."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Whether or not niced processes should be considered on processor load "
 #~ "calculation"
 #~ msgstr ""
 #~ "Huruvida eller inte prioritetsinställda processer ska betänkas vid "
 #~ "beräkning av processorbelastning"
-
 #~ msgid "Computer sp_eed policy:"
 #~ msgstr "Policy för da_torhastighet:"
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]