[nautilus] Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)commit a8f82a8a00f672a3111d97070c3a6f34e2b46c90
Author: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>
Date:  Sat Jul 18 22:33:41 2009 +0800

  Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)

 po/zh_HK.po | 2669 ++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 po/zh_TW.po | 2680 ++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 2 files changed, 3113 insertions(+), 2236 deletions(-)
---
diff --git a/po/zh_HK.po b/po/zh_HK.po
index b461685..d8a6fe6 100644
--- a/po/zh_HK.po
+++ b/po/zh_HK.po
@@ -9,10 +9,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: nautilus 2.25.92\n"
+"Project-Id-Version: nautilus 2.27.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-28 14:11+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-28 14:11+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-18 22:32+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-18 22:32+0800\n"
 "Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
 "Language-Team: Chinese (Hong Kong) <community linuxhall org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -55,32 +55,32 @@ msgstr "ä¸?è?½å?³é??æ??件 URI è?³ã??Type=Linkã??æ¡?é?¢é ?ç?®"
 msgid "Not a launchable item"
 msgstr "ä¸?æ?¯å?¯ä»¥å??å??ç??é ?ç?®"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:185
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:225
 msgid "Disable connection to session manager"
 msgstr "å??ç?¨å?°ä½?業é??段管ç??ç¨?å¼?ç??é?£ç·?"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:188
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:228
 msgid "Specify file containing saved configuration"
 msgstr "æ??å®?å?«æ??å·²å?²å­?çµ?æ??ç??æª?æ¡?"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:188
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:228
 msgid "FILE"
 msgstr "��"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:191
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:231
 msgid "Specify session management ID"
 msgstr "æ??å®?ä½?業é??段管ç?? ID"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:191
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:231
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:245
-msgid "Session Management Options"
-msgstr "ä½?業é??段管ç??é?¸é ?"
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:252
+msgid "Session management options:"
+msgstr "ä½?業é??段管ç??é?¸é ?ï¼?"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:246
-msgid "Show Session Management options"
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:253
+msgid "Show session management options"
 msgstr "顯示ä½?業é??段管ç??é?¸é ?"
 
 #: ../data/browser.xml.h:1
@@ -391,63 +391,63 @@ msgstr "å?ºç?¾å?¨è­¦å??å°?話è¦?çª?中ç??æ??é??"
 msgid "Show more _details"
 msgstr "顯示����(_D)"
 
-#: ../eel/eel-canvas.c:1219 ../eel/eel-canvas.c:1220
+#: ../eel/eel-canvas.c:1218 ../eel/eel-canvas.c:1219
 msgid "X"
 msgstr "X"
 
-#: ../eel/eel-canvas.c:1226 ../eel/eel-canvas.c:1227
+#: ../eel/eel-canvas.c:1225 ../eel/eel-canvas.c:1226
 msgid "Y"
 msgstr "Y"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:353
+#: ../eel/eel-editable-label.c:313
 msgid "Text"
 msgstr "æ??å­?"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:354
+#: ../eel/eel-editable-label.c:314
 msgid "The text of the label."
 msgstr "æ¨?籤中ç??æ??å­?ã??"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:360
+#: ../eel/eel-editable-label.c:320
 msgid "Justification"
 msgstr "����"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:361
+#: ../eel/eel-editable-label.c:321
 msgid ""
 "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
 "This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
 "GtkMisc::xalign for that."
 msgstr "æ??å­?å?¨æ¨?籤中æ??å??æ??ç??å°?é½?æ?¹å¼?ã??å®?ä¸?æ??å½±é?¿æ¨?籤å??件æ?¬èº«å?¨ç©ºä½?å?§æ??å??ç??ä½?ç½®ã??該æ?¹é?¢ç??è³?æ??è«?å??è?? GtkMisc::xalignã??"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:369
+#: ../eel/eel-editable-label.c:329
 msgid "Line wrap"
 msgstr "æ??è¡?"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:370
+#: ../eel/eel-editable-label.c:330
 msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
 msgstr "å¦?é?¸ç?¨æ?¬é?¸é ?ï¼?ç?¶å­?å?¥å¤ªé?·æ??æ??è?ªå??æ??è¡?ã??"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:377
+#: ../eel/eel-editable-label.c:337
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "游��置"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:378
+#: ../eel/eel-editable-label.c:338
 msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
 msgstr "游æ¨?ç?®å??ç??ä½?ç½®ï¼?以å­?符表示ã??"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:387
+#: ../eel/eel-editable-label.c:347
 msgid "Selection Bound"
 msgstr "é?¸æ??ç¯?å??"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:388
+#: ../eel/eel-editable-label.c:348
 msgid ""
 "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
 msgstr "å¾?游æ¨?ä½?ç½®è?³é?¸æ??å??å??æ?«ç«¯ä¹?é??ç??å­?符æ?¸ç?®ã??"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:3217
+#: ../eel/eel-editable-label.c:3178
 msgid "Select All"
 msgstr "å?¨é?¨é?¸å??"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:3228
+#: ../eel/eel-editable-label.c:3189
 msgid "Input Methods"
 msgstr "輸��"
 
@@ -672,70 +672,91 @@ msgid ""
 msgstr "å¦?æ??æ??äº?ç?®é??中ç??æª?æ¡?/å­?ç?®é??æ?¸ç?®å¤ªå¤?ï¼?實é??ä¸?顯示ç??æ?¸ç?®æ??æ¸?å°?è?³å¤§ç´?é??å??æ?¸å­?ã??é??樣å??ç??æ??義æ?¯é?¿å?? Nautilus å? è¼?å?¥é??大ç??ç?®é??è??ä¸?正常å?°çµ?æ??ã??è² æ?¸è¡¨ç¤ºæ²?æ??é??å?¶ã??é??å??æ?¸å­?å?ªæ?¯å¤§ç´?ç??æ?¸å­?ï¼?å? ç?ºè¼?å?¥ç?®é??æ??ï¼?æ¯?次è®?å??è³?æ??é?½æ?¯è®?å??å¤?å??é ?ç?®ç??ã??"
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
+msgid ""
+"For users with mice that have \"Forward\" and \"Back\" buttons, this key "
+"will determine if any action is taken inside of Nautilus when either is "
+"pressed."
+msgstr ""
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
+msgid ""
+"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
+"will set which button activates the \"Back\" command in a browser window. "
+"Possible values range between 6 and 14."
+msgstr "ç?¨æ?¼ä½¿ç?¨è??ç??æ»?é¼ æ??ã??å¾?å??ã??å??ã??å¾?å¾?ã??æ??é??æ??ï¼?é??å??設å®?é?µæ??決å®?å?ªå??æ??é??æ??觸ç?¼ç??覽å?¨è¦?çª?中ç??ã??ä¸?ä¸?é ?ã??æ??令ã??å?¯è?½ç??æ?¸å?¼ç¯?å??å?¨ 6 å?° 14 ä¹?é??ã??"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
+msgid ""
+"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
+"will set which button activates the \"Forward\" command in a browser window. "
+"Possible values range between 6 and 14."
+msgstr "ç?¨æ?¼ä½¿ç?¨è??ç??æ»?é¼ æ??ã??å¾?å??ã??å??ã??å¾?å¾?ã??æ??é??æ??ï¼?é??å??設å®?é?µæ??決å®?å?ªå??æ??é??æ??觸ç?¼ç??覽å?¨è¦?çª?中ç??ã??ä¸?ä¸?é ?ã??æ??令ã??å?¯è?½ç??æ?¸å?¼ç¯?å??å?¨ 6 å?° 14 ä¹?é??ã??"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
 msgid "Home icon visible on desktop"
 msgstr "å?¨æ¡?é?¢ä¸­é¡¯ç¤ºã??å??人è³?æ??夾ã??å??示"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
 msgid ""
 "If set to \"after_current_tab\", then new tabs are inserted after the "
 "current tab. If set to \"end\", then new tabs are appended to the end of the "
 "tab list."
 msgstr "å¦?æ??設ç?ºã??after_current_tabã??ï¼?å??æ?°ç??å??é ?æ??æ??å?¥å?°ç?®å??å??é ?ä¹?å¾?ã??å¦?æ??設ç?ºã??endã??ï¼?å??æ?°ç??å??é ?æ??å? å?°å??é ?æ¸?å?®ç??æ??å¾?端ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
 msgid ""
 "If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
 "Otherwise it will show both folders and files."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?Nautilus å?ªæ??å?¨ç?®é??樹å?´é?¢çª?格中顯示ç?®é??ï¼?ä¸?ç?¶æ??å??æ??顯示ç?®é??å??æª?æ¡?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
 msgid ""
 "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?æ?°ç??è¦?çª?æ??顯示ä½?ç½®å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
 msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?æ?°é??å??ç??è¦?çª?æ??顯示å?´é?¢çª?æ ¼ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
 msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?æ?°é??å??ç??è¦?çª?æ??顯示ç??æ??å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
 msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?æ?°é??å??ç??è¦?çª?æ??顯示工å?·å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
 "input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?Nautilus ç??覽å?¨è¦?çª?æ??使ç?¨è¼¸å?¥æ??å­?é ?ç?®ç??ä½?置工å?·å??ï¼?è??é??è·¯å¾?å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus lets you edit and display file permissions in "
 "a more unix-like way, accessing some more esoteric options."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?Nautilus æ??è®?你以è¼? unix ç?¸ä¼¼ç??å½¢å¼?ä¿®æ?¹å??顯示æª?æ¡?æ¬?é??ï¼?å­?å??ä¸?äº?è¼?é?£æ??ç??é?¸é ?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
 "icon and list views."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?Nautilus æ??å?¨å??示顯示模å¼?å??æ¸?å?®é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?中å??顯示ç?®é??ï¼?ç?¶å¾?æ??顯示æª?æ¡?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
 "delete files, or empty the Trash."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?Nautilus æ??å?¨ä½ å??試å?ªé?¤æª?æ¡?æ??æ¸?空å??æ?¶ç­?æ??å??é?²è¡?確èª?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
 "visible hard disks and removable media on start-up and media insertion."
 msgstr "å¦?æ??設ç?ºã??trueã??ï¼?Nautilus æ??å?¨å??å??æ??æ??å?¥åª?é«?æ??è?ªå??æ??è¼?åª?é«?ï¼?ä¾?å¦?使ç?¨è??ç??å¾?å?°ç??硬ç¢?å??å?¯æ??å¼?åª?é«?ï¼?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will automatically open a folder when media is "
 "automounted. This only applies to media where no known x-content/* type was "
@@ -743,103 +764,107 @@ msgid ""
 "configurable action will be taken instead."
 msgstr "å¦?æ??設ç?º trueï¼?Nautilus æ??å?¨è?ªå??æ??è¼?åª?é«?å¾?è?ªå??é??å??è³?æ??夾ã??é??å??é?¸é ?å?ªæ??å?¨åª?é«?中å°?æ?ªå?µæ¸¬å?°å·²ç?¥ç?? x-content/* é¡?å??æ??æ??æ??ç??æ??ï¼?è?¥å?¨åª?é«?中å?µæ¸¬å?°å·²ç?¥ç?? x-content é¡?å??ï¼?å??æ??ç?¨ä½¿ç?¨è??設å®?ç??å??ä½?ä¾?代æ?¿ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
 msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?Nautilus æ??å?¨æ¡?é?¢ä¸?繪ç?«å??示ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
+msgid ""
+"If set to true, then Nautilus will exit when all windows are destroyed. This "
+"is the default setting. If set to false, it can be started without any "
+"window, so nautilus can serve as a daemon to monitor media automount, or "
+"similar tasks."
+msgstr "å¦?æ??設ç?º trueï¼?Nautilus æ??å?¨æ??æ??ç??è¦?çª?é??é??æ??çµ?æ??ã??é??æ?¯é ?設ç??設å®?å?¼ã??å¦?æ??設ç?º falseï¼?å®?å?¯ä»¥ä¸?é??å??ä»»ä½?è¦?çª?è??å??å??ï¼?é??樣便å?¯ä»¥ä½?ç?ºä¼ºæ??ç¨?å¼?é?²è¡?ç?£æ?§åª?é«?ç??è?ªå??æ??è¼?ï¼?æ??é¡?ä¼¼ç??å·¥ä½?ã??"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
 "file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
 "feature can be dangerous, so use caution."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?Nautilus æ??æ??ä¾?å?¦ä¸?種å??è?½ï¼?è®?ä½ å?³æ??å?ªé?¤æª?æ¡?ï¼?è??ä¸?æ?¯å°?æª?æ¡?ä¸?é?²å??æ?¶ç­?ã??æ?¬å??è?½æ?¯æ¯?è¼?å?±é?ªï¼?æ??以è«?å°?å¿?使ç?¨ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
 "programs when a medium is inserted."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºã??trueã??ï¼?ç?¶æ??å?¥åª?é«?æ?? Nautilus å°?ä¸?æ??æ??示æ??è?ªå??å?·è¡?/å??å??ç¨?å¼?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
 "desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?Nautilus æ??以使ç?¨è??ç??å??人è³?æ??夾ä½?ç?ºæ¡?é?¢ï¼?å¦?設å®?ç?ºâ??falseâ??ï¼?å??æ??使ç?¨ ~/Desktop ä½?ç?ºæ¡?é?¢ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
 msgid ""
 "If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
 "how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
 "behavior."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?é?£éº¼æ??æ?? Nautilus è¦?çª?ç??æ?¯ç??覽å?¨è¦?çª?ã??é??æ?¯ Nautilus å?¨ 2.6 ç??å??ç??é??ä½?æ?¹å¼?ï¼?æ??äº?人æ¯?è¼?å??æ­¡é??種é??ä½?æ?¹å¼?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
 msgid ""
 "If set to true, then backup files such as those created by Emacs are "
 "displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
 "files."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å??æ??顯示å¦? Emacs ç­?ç¨?å¼?製ä½?å?ºä¾?ç??å??份æª?ã??ç?®å??ï¼?å?ªæ??æª?æ¡?å??稱æ?«ç«¯ç?ºæ³¢æµªç¬¦è?? (~) ç??æ??æ??ç?¶ä½?æ?¯å??份æª?ä¾?è??ç??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
 msgid ""
 "If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
 "files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?æ??æ??é?±è??æª?æ¡?é?½æ??å?¨æª?æ¡?總管中顯示å?ºä¾?ã??æ??è¬?é?±è??æª?æ¡?å?³æ?¯ä»»ä½?第ä¸?å??å­?符ç?ºä¸?é»?â??.â??ç??æª?æ¡?ï¼?æ??è??å?¨æ??å??è³?æ??夾ç?? .hidden æª?æ¡?å?§å®¹ä¹?中ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
 msgid ""
 "If set to true, then multiple views can be opened in one browser window, "
 "each in a separate tab."
 msgstr "å¦?æ??設ç?º trueï¼?å¤?é??檢è¦?æ??å?¨å??ä¸?å??ç??覽è¦?çª?中é??å??ï¼?å??ä½?ä¸?å??å??é ?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
 "put on the desktop."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å??æ¡?é?¢ä¸?æ??æ??ä¸?å??å??示é?£çµ?è?³é¡¯ç¤ºç¶²çµ¡ä¼ºæ??å?¨ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
 "on the desktop."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å??æ¡?é?¢ä¸?æ??顯示ä¸?å??é?£çµ?å?°é?»è?¦ä½?ç½®ç??å??示ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
 "the desktop."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å??æ¡?é?¢ä¸?æ??æ??ä¸?å??å??示é?£çµ?è?³ã??å??人è³?æ??夾ã??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
 "desktop."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å??æ¡?é?¢ä¸?æ??æ??ä¸?å??å??示é?£çµ?è?³å??æ?¶ç­?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
 msgid ""
 "If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
 "desktop."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å??æ¡?é?¢ä¸?æ??å?ºç?¾é?£çµ?å?°å·²æ??è¼?ç??æª?æ¡?系統ç??å??示ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
 msgid ""
 "If this preference is set, all columns in the compact view have the same "
 "width. Otherwise, the width of each column is determined seperately."
 msgstr "å¦?æ??æ­¤é ?å??好設å®?ç??æ??ï¼?å?¨ç²¾ç°¡æª¢è¦?中æ??æ??æ¬?ä½?é?½æ??æ??ç?¸å??ç??é??度ã??å?¦å??æ¯?å??æ¬?ä½?ç??é??度é?½æ?¯å??å?¥æ±ºå®?ç??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
-msgid "If to show the package installer for unknown mime types"
-msgstr "æ?¯å?¦å°?ä¸?æ??ç?? mime é¡?å??顯示å¥?件å®?è£?ç¨?å¼?"
-
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
 msgid ""
 "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
 "by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
 "sorted from \"z\" to \"a\"."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å?¨æ?°ç??è¦?çª?中æª?æ¡?æ??以ç?¸å??次åº?æ??å??ã??è­¬å¦?說ï¼?å¦?æ??æ?¯ä»¥æª?æ¡?å??稱ä¾?æ??å??ï¼?æ?¬ä¾?å¾?â??aâ??è?³â??zâ??æ??å??ç??æª?æ¡?æ??æ?¹ç?ºå¾?â??zâ??è?³â??aâ??æ??å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
 msgid ""
 "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
 "by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
@@ -847,103 +872,115 @@ msgid ""
 "incrementally they will be sorted decrementally."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å?¨æ?°ç??è¦?çª?中æª?æ¡?æ??以ç?¸å??次åº?æ??å??ã??è­¬å¦?說ï¼?å¦?æ??æ?¯ä»¥æª?æ¡?å??稱ä¾?æ??å??ï¼?æ?¬ä¾?å¾?â??aâ??è?³â??zâ??æ??å??ç??æª?æ¡?æ??æ?¹ç?ºå¾?â??zâ??è?³â??aâ??æ??å??ï¼?å¦?æ??æ?¯ä»¥æª?æ¡?大å°?ä¾?æ??å??ï¼?æ?¬ä¾?æ?¯é??å¢?æ??å??ç??ï¼?ç?¾å?¨æ??è®?æ??é??æ¸?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
 msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?æ?°ç??è¦?çª?æ??使ç?¨è¼?ç·?å¯?ç??æ?¹å¼?æ??å??å??示ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
 msgid ""
 "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å??示ç??æ¨?籤æ??æ?¾å?¨å??示æ??é??è??ä¸?æ?¯å?¨å??示ä¸?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
 msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å?¨æ?°ç??è¦?çª?中ï¼?å??示é ?設æ??以æ??å??ç??æ?¹å¼?æ??å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
 msgid ""
 "Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
 "setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
 "load or use lots of memory."
 msgstr "ä¸?æ??ç?ºè¶?é??æ??å®?大å°?ï¼?以ä½?å??çµ?è¨?ç®?ï¼?ç??å??ç??ç?¢ç??縮å??ã??é??å??設å®?ç??ç?®ç??æ?¯é?¿å??ç?ºå¤ªå¤§ç??å??ç??ç?¢ç??縮å??ï¼?æ¶?è??é??å¤?ç??æ??é??æ??è¨?æ?¶é«?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
 msgid "List of possible captions on icons"
 msgstr "å??示ä¸?æ?¹å?¯ä»¥å?ºç?¾ç??æ¨?é¡?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
 msgid ""
 "List of x-content/* types for which the user have chosen \"Do Nothing\" in "
 "the preference capplet. No prompt will be shown nor will any matching "
 "application be started on insertion of media matching these types."
 msgstr "使ç?¨è??å?¨å??好設å®? capplet 中é?¸å??ã??ä¸?å??ä»»ä½?äº?ã??æ??ç?? x-content/* é¡?å??æ¸?å?®ã??å?¨æ??å?¥ç¬¦å??é??äº?é¡?å??ç??åª?é«?æ??æ?¢ä¸?æ??顯示æ??示ä¹?ä¸?æ??å??å??ä»»ä½?å°?æ??ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
 msgid ""
 "List of x-content/* types for which the user have chosen \"Open Folder\" in "
 "the preferences capplet. A folder window will be opened on insertion of "
 "media matching these types."
 msgstr "使ç?¨è??å?¨å??好設å®? capplet 中é?¸å??ã??é??å??è³?æ??夾ã??æ??ç?? x-content/* é¡?å??æ¸?å?®ã??å?¨æ??å?¥ç¬¦å??é??äº?é¡?å??ç??åª?é«?æ??æ??é??å??ä¸?å??è³?æ??夾è¦?çª?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
 msgid ""
 "List of x-content/* types for which the user have chosen to start an "
 "application in the preference capplet. The preferred application for the "
 "given type will be started on insertion on media matching these types."
 msgstr "使ç?¨è??å?¨å??好設å®? capplet 中é?¸å??è¦?å?·è¡?æ??ç?¨ç¨?å¼?æ??ç?? x-content/* é¡?å??æ¸?å?®ã??å?¨æ??å?¥ç¬¦å??é??äº?é¡?å??ç??åª?é«?æ??æ??å??å??å°?æ??該é¡?å??ç??é¦?é?¸æ??ç?¨ç¨?å¼?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
 msgid "List of x-content/* types set to \"Do Nothing\""
 msgstr "x-content/* é¡?å??設ç?ºã??ä¸?å??ä»»ä½?äº?ã??æ??ç??æ¸?å?®"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85
 msgid "List of x-content/* types set to \"Open Folder\""
 msgstr "x-content/* é¡?å??設ç?ºã??é??å??è³?æ??夾ã??æ??ç??æ¸?å?®"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
 msgid ""
 "List of x-content/* types where the preferred application will be launched"
 msgstr "è¦?å?·è¡?é¦?é?¸æ??ç?¨ç¨?å¼?ç?? x-content/* é¡?å??æ¸?å?®"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
 msgid "Maximum handled files in a folder"
 msgstr "ä¸?å??è³?æ??夾å?¯å®¹ç´?ç??æª?æ¡?æ?¸ç?®ä¸?é??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
 msgid "Maximum image size for thumbnailing"
 msgstr "æ??ç?¢ç??ç??縮å??ç??å??ç??大å°?ä¸?é??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
+msgid "Mouse button to activate the \"Back\" command in browser window"
+msgstr "ç?¨ä¾?觸ç?¼ç??覽å?¨è¦?çª?中ã??ä¸?ä¸?é ?ã??æ??令ç??æ»?é¼ æ??é??"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:90
+msgid "Mouse button to activate the \"Forward\" command in browser window"
+msgstr "ç?¨ä¾?觸ç?¼ç??覽å?¨è¦?çª?中ã??ä¸?ä¸?é ?ã??æ??令ç??æ»?é¼ æ??é??"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
 msgid ""
 "Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus "
 "2.2. Please use the icon theme instead."
 msgstr "使ç?¨ç?? Nautilus ä½?æ?¯ä¸»é¡?å??稱ã??è?ª Nautilus 2.2 èµ·é??å??設å®?å·²ç¶?ä¸?å??使ç?¨ï¼?è«?æ?¹ç?ºè¨­å®?å??示主é¡?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92
 msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
 msgstr "Nautilus æ??繪ç?«æ¡?é?¢"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
 msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
 msgstr "Nautilus æ??使ç?¨ä½¿ç?¨è??ç??ã??å??人è³?æ??夾ã??ä½?ç?ºæ¡?é?¢"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
+msgid "Nautilus will exit when last window destroyed."
+msgstr "Nautilus æ??å?¨æ??å¾?ç??è¦?çª?é??é??æ??çµ?æ??ã??"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
 msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
 msgstr "å?¨æ¡?é?¢ä¸­é¡¯ç¤ºç¶²çµ¡ä¼ºæ??å?¨å??示"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:90
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:96
 msgid "Network servers icon name"
 msgstr "網絡伺æ??å?¨å??示å??稱"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97
 msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media are inserted"
 msgstr "ç?¶æ??å?¥åª?é«?æ??æ°¸ä¸?æ??示æ??è?ªå??å?·è¡?/å??å??ç¨?å¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:98
 msgid "Only show folders in the tree side pane"
 msgstr "å?ªå?¨ç?®é??樹å?´é?¢çª?格中顯示è³?æ??夾"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
 msgid ""
 "Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
 "\" to launch them on a double click."
@@ -952,11 +989,11 @@ msgstr ""
 "â??singleâ??ï¼?æ??ä¸?ä¸?æ»?é¼ æ??é??\n"
 "â??doubleâ??ï¼?é?£æ??å?©ä¸?æ»?é¼ æ??é??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
 msgid "Put labels beside icons"
 msgstr "å??示æ¨?籤æ?¾å?¨å??示æ??é??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101
 msgid "Reverse sort order in new windows"
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中以ç?¸å??次åº?æ??å??"
 
@@ -964,43 +1001,47 @@ msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中以ç?¸å??次åº?æ??å??"
 #. Translators: please note this can choose the size. e.g.
 #. "Sans 15". Please do not change "Sans", only change the size if you need to. In
 #. most cases, this should be left alone.
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:105
 msgid "Sans 10"
 msgstr "Sans 14"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:106
 msgid "Show advanced permissions in the file property dialog"
 msgstr "å?¨æª?æ¡?屬æ?§å°?話ç??中顯示é?²é??æ¬?é??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:107
 msgid "Show folders first in windows"
 msgstr "å?¨è¦?çª?中å??顯示è³?æ??夾"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:102
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:108
 msgid "Show location bar in new windows"
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中顯示ä½?ç½®å??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:103
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:109
 msgid "Show mounted volumes on the desktop"
 msgstr "å?¨æ¡?é?¢ä¸?顯示已æ??è¼?ç??æª?æ¡?系統"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:104
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:110
 msgid "Show side pane in new windows"
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中顯示å?´é?¢çª?æ ¼"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:105
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:111
 msgid "Show status bar in new windows"
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中顯示ç??æ??å??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:106
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:112
+msgid "Show the package installer for unknown mime types"
+msgstr "æ?¯å?¦å°?ä¸?æ??ç?? mime é¡?å??顯示å¥?件å®?è£?ç¨?å¼?"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:113
 msgid "Show toolbar in new windows"
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中顯示工å?·å??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:107
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:114
 msgid "Side pane view"
 msgstr "���格顯示模�"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:108
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:115
 msgid ""
 "Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files "
 "icon. If set to \"always\" then always plays the sound, even if the file is "
@@ -1008,7 +1049,7 @@ msgid ""
 "local file systems. If set to \"never\" then it never previews sound."
 msgstr "æ??é??游æ¨?移è?³é?³æ??æª?æ??æ?¯å?¦è©¦è?½å?¨é??度æ?¹é?¢ç??æ¬?è¡¡ã??å¦?æ??設å®?ç?ºâ??alwaysâ??ï¼?å?³ä½¿æ?¯é? ç«¯æª?æ¡?ä»?ç?¶å¿?å®?æ??æ?­æ?¾ã??å¦?æ??設å®?ç?ºâ??local_onlyâ??å??å?ªæ??æ?­æ?¾æ?¬æ©?ç??é?³æ??æª?ã??å¦?æ??設å®?ç?ºâ??neverâ??å??ä¸?å®?ä¸?æ??æ?­æ?¾ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:109
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:116
 msgid ""
 "Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the "
 "file's icon. If set to \"always\" then always show previews, even if the "
@@ -1017,7 +1058,7 @@ msgid ""
 "read preview data."
 msgstr "æ??é??æª?æ¡?ç??å??示æ?¯å?¦é¡¯ç¤ºæ??å­?æª?é ?覽å?§å®¹å?¨é??度æ?¹é?¢ç??æ¬?è¡¡ã??å¦?æ??設å®?ç?ºâ??alwaysâ??ï¼?å?³ä½¿æ?¯é? ç«¯æª?æ¡?ä»?ç?¶å¿?å®?æ??顯示é ?覽å??示ã??å¦?æ??設å®?ç?ºâ??local_onlyâ??å??å?ªæ??顯示æ?¬æ©?æª?æ¡?ç??é ?覽å??示ã??å¦?æ??設å®?ç?ºâ??neverâ??å??ä¸?å®?ä¸?æ??顯示é ?覽å??示ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:110
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:117
 msgid ""
 "Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "
 "\"always\" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. "
@@ -1026,7 +1067,7 @@ msgid ""
 "generic icon."
 msgstr "æ??é??顯示å??ç??æ??æ?¯å?¦ä»¥ç¸®å??ä¾?代æ?¿å?¨é??度æ?¹é?¢ç??æ¬?è¡¡å¦?æ??設å®?ç?ºâ??alwaysâ??ï¼?å?³ä½¿æ?¯é? ç«¯æª?æ¡?ä»?ç?¶ä¸?å®?æ??顯示縮å??ã??å¦?æ??設å®?ç?ºâ??local_onlyâ??å??å?ªæ??顯示æ?¬æ©?æª?æ¡?ç??縮å??ã??å¦?æ??設å®?ç?ºâ??neverâ??å??ä¸?å®?ä¸?æ??顯示縮å??ï¼?å?ªæ??ç?¨ä¸?è?¬ç??å??示代æ?¿ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:111
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:118
 msgid ""
 "Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
 "\"always\" then always show item counts, even if the folder is on a remote "
@@ -1034,15 +1075,15 @@ msgid ""
 "systems. If set to \"never\" then never bother to compute item counts."
 msgstr "æ??é??顯示ç?®é??中ç??æª?æ¡?æ?¸ç?®å?¨é??度æ?¹é?¢ç??æ¬?è¡¡ã??å¦?æ??設å®?ç?ºâ??alwaysâ??ï¼?å?³ä½¿æ?¯é? ç«¯ç?®é??ä»?ç?¶å¿?å®?æ??顯示æ?¸ç?®ã??å¦?æ??設å®?ç?ºâ??local_onlyâ??å??å?ªæ??å?¨æ?¬æ©?ç?®é??顯示æ?¸ç?®ã??å¦?æ??設å®?ç?ºâ??neverâ??å??ä¸?å®?ä¸?æ??è¨?ç®?æ?¸ç?®ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:112
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:119
 msgid "Text Ellipsis Limit"
 msgstr "æ??å­?ç??ç?¥é??å?¶"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:113
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:120
 msgid "The default size of an icon for a thumbnail in the icon view."
 msgstr "å??示顯示模å¼?中é ?設顯示ç??å??示大å°?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:114
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:121
 msgid ""
 "The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
 "\", \"size\", \"type\", \"modification_date\", and \"emblems\"."
@@ -1050,7 +1091,7 @@ msgstr ""
 "å?¨å??示顯示模å¼?中ï¼?å??é ?ç?®ç??é ?設æ??å??æ?¹å¼?ã??å?¯æ?¥å??ç??å?¼ç?º\n"
 "â??nameâ??ã??â??sizeâ??ã??â??typeâ??ã??â??modification_dateâ??å??â??emblemsâ??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:115
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:122
 msgid ""
 "The default sort-order for the items in the list view. Possible values are "
 "\"name\", \"size\", \"type\", and \"modification_date\"."
@@ -1058,69 +1099,73 @@ msgstr ""
 "å?¨æ¸?å?®é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?中ï¼?å??é ?ç?®ç??é ?設æ??å??æ?¹å¼?ã??å?¯æ?¥å??ç??å?¼ç?º\n"
 "â??nameâ??ã??â??sizeâ??ã??â??typeâ??å??â??modification_dateâ??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:116
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:123
 msgid "The default width of the side pane in new windows."
 msgstr "å?´é?¢çª?æ ¼å?¨æ?°ç??è¦?çª?中ç??é ?設é??度ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:117
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:124
 msgid "The font description used for the icons on the desktop."
 msgstr "æ¡?é?¢å??示æ??使ç?¨ç??å­?å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:118
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:125
 msgid ""
 "The format of file dates. Possible values are \"locale\", \"iso\", and "
 "\"informal\"."
 msgstr "æ?¥æ??ç??æ ¼å¼?ã??å?¯æ?¥å??ç??å?¼ç?ºâ??localeâ??ï¼?æ?¬å?°ï¼?ã??â??isoâ??å??â??informalâ??ï¼?é??æ­£å¼?ï¼?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:119
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:126
 msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中ï¼?å?´é?¢çª?æ ¼é ?設ç??顯示模å¼?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:120
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:127
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the computer icon on the "
 "desktop."
 msgstr "å¦?æ??ä½ æ?³ç?ºæ¡?é?¢ä¸?ç??ã??é?»è?¦ã??å??示è?ªé?¸å??稱ï¼?å?¯ä»¥å?¨é??è£?設å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:121
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:128
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
 "desktop."
 msgstr "å¦?æ??ä½ æ?³ç?ºæ¡?é?¢ä¸?ç??ã??å??人è³?æ??夾ã??å??示è?ªé?¸å??稱ï¼?å?¯ä»¥å?¨é??è£?設å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:122
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:129
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
 "on the desktop."
 msgstr "å¦?æ??ä½ æ?³ç?ºæ¡?é?¢ä¸?ç??ã??網絡伺æ??å?¨ã??å??示è?ªé?¸å??稱ï¼?å?¯ä»¥å?¨é??è£?設å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:123
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:130
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
 "desktop."
 msgstr "å¦?æ??ä½ æ?³ç?ºæ¡?é?¢ä¸?ç??ã??å??æ?¶ç­?ã??å??示è?ªé?¸å??稱ï¼?å?¯ä»¥å?¨é??è£?設å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:124
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:131
 msgid "Trash icon visible on desktop"
 msgstr "å?¨æ¡?é?¢ä¸?顯示ã??å??æ?¶ç­?ã??å??示"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:125
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:132
 msgid "Type of click used to launch/open files"
 msgstr "å??å??/é??å??æª?æ¡?ç??æ??æ»?é¼ æ??é??æ?¹å¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:126
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:133
+msgid "Use extra mouse button events in Nautilus' browser window"
+msgstr "æ?¯å?¦å?¨ Nautilus ç??覽å?¨è¦?çª?中使ç?¨é¡?å¤?ç??æ»?é¼ æ??é??äº?件"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:134
 msgid "Use manual layout in new windows"
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中使ç?¨æ??å??ç??å??示æ??å??æ?¹å¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:127
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:135
 msgid "Use tighter layout in new windows"
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中使ç?¨è¼?ç·?å¯?ç??æ??å??å??示æ?¹å¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:128
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:136
 msgid "What to do with executable text files when activated"
 msgstr "ç?¶æ??ä¸?å?¯å?·è¡?ç??æ??å­?æª?æ??ï¼?æ??以å?ªç¨®æ?¹å¼?è??ç??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:129
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:137
 msgid ""
 "What to do with executable text files when they are activated (single or "
 "double clicked). Possible values are \"launch\" to launch them as programs, "
@@ -1132,195 +1177,205 @@ msgstr ""
 "â??askâ??æ??顯示å°?話ç??è©¢å??使ç?¨è??ï¼?\n"
 "â??displayâ??æ??以æ??å­?æª?æ?¹å¼?顯示å?§å®¹ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:130
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:138
 msgid ""
 "When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
 "another view for that particular folder. Possible values are \"list_view\", "
 "\"icon_view\" and \"compact_view\"."
 msgstr "ç?¶é??å??è³?æ??夾æ??ï¼?é?¤é??ç?¹å?°ç?ºè©²è³?æ??夾é?¸å??äº?顯示模å¼?ï¼?å?¦å??é ?設æ??使ç?¨é??å??顯示模å¼?ã??å?¯æ?¥å??ç??å?¼ç?ºã??list_viewã??ã??ã??icon_viewã??å??ã??compact_viewã??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:131
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:139
 msgid "When to show number of items in a folder"
 msgstr "ä½?æ??æ??å?¨è³?æ??夾中顯示æ??å¤?å°?å??é ?ç?®"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:132
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:140
 msgid "When to show preview text in icons"
 msgstr "ä½?æ??æ??å?¨å??示å?§é¡¯ç¤ºé ?覽æ??å­?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:133
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:141
 msgid "When to show thumbnails of image files"
 msgstr "ä½?æ??æ??顯示ç?¸æ??æ?¼å??ç??ç??縮å??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:134
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:142
 msgid "Where to position newly open tabs in browser windows."
 msgstr "è¦?å?¨ç??覽è¦?çª?ç??å?ªå??ä½?ç½®é??å??æ?°å??é ?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:135
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:143
 msgid "Whether a custom default folder background has been set."
 msgstr "æ?¯å?¦è?ªè¡?設å®?äº?é ?設ç??è³?æ??夾è¦?çª?è??æ?¯ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:136
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:144
 msgid "Whether a custom default side pane background has been set."
 msgstr "æ?¯å?¦è?ªè¡?設å®?äº?é ?設ç??å?´é?¢çª?æ ¼è??æ?¯ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:137
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:145
 msgid "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash"
 msgstr "å?ªé?¤æª?æ¡?æ??æ¸?空å??æ?¶ç­?æ??æ?¯å?¦é??è¦?確èª?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:138
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:146
 msgid "Whether to automatically mount media"
 msgstr "æ?¯å?¦è?ªå??æ??è¼?åª?é«?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:139
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:147
 msgid "Whether to automatically open a folder for automounted media"
 msgstr "æ?¯å?¦è?ªå??é??å??å·²è?ªå??æ??è¼?åª?é«?ç??è³?æ??夾"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:140
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:148
 msgid "Whether to enable immediate deletion"
 msgstr "æ?¯å?¦å??ç?¨ç«?å?³å?ªé?¤å??è?½"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:141
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:149
 msgid "Whether to enable tabs in Nautilus browser windows"
 msgstr "æ?¯å?¦å?¨ Nautilus ç??覽å?¨è¦?çª?中å??ç?¨å??é ?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:142
-msgid ""
-"Whether to present the user a dialog to search using the package installer "
-"for an application that can open an unknown mime type."
-msgstr "æ?¯å?¦å??使ç?¨è??顯示å°?話ç??以使ç?¨å¥?件å®?è£?ç¨?å¼?æ??å°?è?½å¤ é??å??æ??ä¸?æ?? mime é¡?å??ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?ã??"
-
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:143
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:150
 msgid "Whether to preview sounds when mousing over an icon"
 msgstr "å?¨æ¸¸æ¨?移è?³å??示ç??æ??å??æ?¯å?¦è©¦è?½é?³æ¨?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:144
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:151
 msgid "Whether to show backup files"
 msgstr "æ?¯å?¦é¡¯ç¤ºå??份æª?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:145
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:152
 msgid "Whether to show hidden files"
 msgstr "æ?¯å?¦é¡¯ç¤ºé?±è??æª?æ¡?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:146
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:153
+msgid ""
+"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown mime "
+"type is opened, in order to search for an application to handle it."
+msgstr "æ?¯å?¦å?¨é??å??ä¸?æ??ç?? mime é¡?å??æ??顯示å¥?件å®?è£?ç¨?å¼?å°?話ç??ï¼?以便æ??å°?è?½è??ç??å®?ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?ã??"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:154
 msgid "Width of the side pane"
 msgstr "å?´é?¢çª?æ ¼é??度"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:483
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:488
 msgid "No applications found"
 msgstr "æ?¾ä¸?å?°æ??ç?¨ç¨?å¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:499
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:504
 msgid "Ask what to do"
 msgstr "è©¢å??è¦?å??ä»?麼"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:515
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:520
 msgid "Do Nothing"
 msgstr "ä¸?å??ä»»ä½?äº?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:530
-#: ../nautilus-folder-handler.desktop.in.in.h:1
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:535
+#: ../data/nautilus-folder-handler.desktop.in.in.h:1
 msgid "Open Folder"
 msgstr "é??å??è³?æ??夾"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:562
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:567
 #: ../src/nautilus-x-content-bar.c:122
 #, c-format
 msgid "Open %s"
 msgstr "é??å?? %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:601
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:606
 msgid "Open with other Application..."
 msgstr "以å?¶ä»?ç¨?å¼?é??å??..."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:916
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:940
 msgid "You have just inserted an Audio CD."
 msgstr "ä½ å??å??æ?¾å?¥äº?é?³æ¨? CDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:918
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:942
 msgid "You have just inserted an Audio DVD."
 msgstr "ä½ å??å??æ?¾å?¥äº?é?³æ¨? DVDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:920
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:944
 msgid "You have just inserted a Video DVD."
 msgstr "ä½ å??å??æ?¾å?¥äº?å½±ç?? DVDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:922
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:946
 msgid "You have just inserted a Video CD."
 msgstr "ä½ å??å??æ?¾å?¥äº?å½±ç?? CDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:924
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:948
 msgid "You have just inserted a Super Video CD."
 msgstr "ä½ å??å??æ?¾å?¥äº? SVCDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:926
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:950
 msgid "You have just inserted a blank CD."
 msgstr "ä½ å??å??æ?¾å?¥äº?空ç?½ CDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:928
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:952
 msgid "You have just inserted a blank DVD."
 msgstr "ä½ å??å??æ?¾å?¥äº?空ç?½ DVDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:930
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:954
 msgid "You have just inserted a blank Blu-Ray disc."
 msgstr "ä½ å??å??æ?¾å?¥äº?空ç?½è??å??ç¢?ç??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:932
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:956
 msgid "You have just inserted a blank HD DVD."
 msgstr "ä½ å??å??æ?¾å?¥äº?空ç?½ HD DVDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:934
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:958
 msgid "You have just inserted a Photo CD."
 msgstr "ä½ å??å??æ?¾å?¥äº?ç?¸ç?? CDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:936
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:960
 msgid "You have just inserted a Picture CD."
 msgstr "ä½ å??å??æ?¾å?¥äº?ç?§ç?? CDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:938
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:962
 msgid "You have just inserted a medium with digital photos."
 msgstr "ä½ å??å??æ?¾å?¥äº?å?§å?«æ?¸ç¢¼ç?¸ç??ç??åª?é«?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:940
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:964
 msgid "You have just inserted a digital audio player."
 msgstr "ä½ å??å??é?£æ?¥äº?æ?¸ç¢¼é?³æ¨?æ?­æ?¾æ©?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:942
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:966
 msgid ""
 "You have just inserted a medium with software intended to be automatically "
 "started."
 msgstr "ä½ å??å??æ?¾å?¥äº?å?§å?«è?ªå??å?·è¡?ç¨?å¼?ç??åª?é«?ã??"
 
 #. fallback to generic greeting
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:945
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:969
 msgid "You have just inserted a medium."
 msgstr "ä½ å??å??æ?¾å?¥äº?åª?é«?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:947
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:971
 msgid "Choose what application to launch."
 msgstr "é?¸æ??è¦?å?·è¡?ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:956
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:980
 #, c-format
 msgid ""
 "Select how to open \"%s\" and whether to perform this action in the future "
 "for other media of type \"%s\"."
 msgstr "é?¸æ??è¦?å¦?ä½?é??å??ã??%sã??以å??æ?ªä¾?å?¶ä»?é¡?å??ç?ºã??%sã??ç??é¡?å??æ?¯å?¦å??樣å?·è¡?é??å??å??ä½?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:978
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1002
 msgid "_Always perform this action"
 msgstr "æ°¸é? å?·è¡?é??å??å??ä½?(_A)"
 
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
 #. add the "Eject" menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:994
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1326
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2014
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1018
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7022
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7050
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7131
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1325
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2209
 msgid "_Eject"
 msgstr "é??å?º(_E)"
 
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
 #. add the "Unmount" menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1005
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1317
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2007
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1029
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7018
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7046
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7127
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1316
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2202
 msgid "_Unmount"
 msgstr "��(_U)"
 
@@ -1348,7 +1403,7 @@ msgstr "è²¼ä¸?å­?æ?¼å?ªè²¼ç°¿å?§ç??æ??å­?"
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:448
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6655
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6960
 msgid "Select _All"
 msgstr "å?¨é?¨é?¸å??(_A)"
 
@@ -1371,7 +1426,7 @@ msgstr "使��設�(_F)"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:273
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1458
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1457
 msgid "Name"
 msgstr "å??稱"
 
@@ -1461,14 +1516,22 @@ msgstr "SELinux ����容"
 msgid "The SELinux security context of the file."
 msgstr "æª?æ¡?ç?? SELinux å®?å?¨æ?§å?§å®¹ã??"
 
+#. TODO: Change after string freeze over
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:127
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:308
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:117
+msgid "Location"
+msgstr "ä½?ç½®"
+
 #: ../libnautilus-private/nautilus-customization-data.c:405
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:428
 #: ../src/nautilus-property-browser.c:1863
 msgid "Reset"
 msgstr "é??設"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:437
-#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:149
+#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:441
+#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:150
 msgid "on the desktop"
 msgstr "����"
 
@@ -1489,32 +1552,32 @@ msgid ""
 "popup menu of the volume."
 msgstr "å¦?æ??æ?³å?¸è¼?æª?æ¡?系統ï¼?è«?å?¨è©²æª?æ¡?系統ç??å??示ä¸?æ??æ»?é¼ å?³é??æ??é??ï¼?ç?¶å¾?é?¸ã??å?¸è¼?æª?æ¡?系統ã??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:767
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:776
 msgid "_Move Here"
 msgstr "移�此(_M)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:772
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:781
 msgid "_Copy Here"
 msgstr "�製�此(_C)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:777
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:786
 msgid "_Link Here"
 msgstr "���此(_L)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:782
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:791
 msgid "Set as _Background"
 msgstr "設ç?ºè??æ?¯(_B)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:789
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:842
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:798
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:851
 msgid "Cancel"
 msgstr "å??æ¶?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:830
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:839
 msgid "Set as background for _all folders"
 msgstr "設å®?ç?ºæ??æ??è³?æ??夾ç??è??æ?¯å??æ¡?(_A)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:835
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:844
 msgid "Set as background for _this folder"
 msgstr "設å®?ç?ºæ?¬è³?æ??夾ç??è??æ?¯å??æ¡?(_T)"
 
@@ -1618,20 +1681,14 @@ msgid_plural "approximately %'d hours"
 msgstr[0] "大ç´? %'d å°?æ??"
 msgstr[1] "大ç´? %'d å°?æ??"
 
-#. duplicate original file name
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:369
-#, c-format
-msgid "%s"
-msgstr "%s"
-
 #. appended to new link file
 #. Note to localizers: convert file type string for file
 #. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
 #.
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:373
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5599
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9365
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6179
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10055
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
 msgstr "��� %s"
@@ -1728,45 +1785,49 @@ msgstr "%s (å?¦ä¸?å??å?¯æ?¬)%s"
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:482
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:484
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:486
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:495
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:500
 #, c-format
 msgid "%s (%'dth copy)%s"
 msgstr "%s (第 %'d å??å?¯æ?¬)%s"
 
+#. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
+#. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
+#. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
+#.
 #. localizers: appended to x1st file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:489
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:494
 #, c-format
 msgid "%s (%'dst copy)%s"
 msgstr "%s (第 %'d å??å?¯æ?¬)%s"
 
 #. localizers: appended to x2nd file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:491
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:496
 #, c-format
 msgid "%s (%'dnd copy)%s"
 msgstr "%s (第 %'d å??å?¯æ?¬)%s"
 
 #. localizers: appended to x3rd file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:493
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:498
 #, c-format
 msgid "%s (%'drd copy)%s"
 msgstr "%s (第 %'d å??å?¯æ?¬)%s"
 
 #. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:593
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:598
 msgid " ("
 msgstr " ("
 
 #. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:601
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:606
 #, c-format
 msgid " (%'d"
 msgstr " (第 %'d å??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1270
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1275
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\" from the trash?"
 msgstr "確å®?è¦?å°?â??%Bâ??å¾?å??æ?¶ç­?中永ä¹?å?ªé?¤å??ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1273
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1278
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
@@ -1777,33 +1838,33 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "確å®?è¦?å°? %'d å??å·²é?¸ç??é ?ç?®å¾?å??æ?¶ç­?中永ä¹?å?ªé?¤å??ï¼?"
 msgstr[1] "確å®?è¦?å°? %'d å??å·²é?¸ç??é ?ç?®å¾?å??æ?¶ç­?中永ä¹?å?ªé?¤å??ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1283
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1351
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1288
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1356
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "å¦?æ??ç?´æ?¥å?ªé?¤æ?¬é ?ç?®ï¼?å®?æ??ç?¡æ³?é??å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1303
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1308
 msgid "Empty all of the items from the trash?"
 msgstr "確å®?è¦?æ¸?ç??å??æ?¶ç­?å?§ç??æ??æ??é ?ç?®å??ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1307
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1312
 msgid ""
 "If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. "
 "Please note that you can also delete them separately."
 msgstr "å¦?æ??è¦?æ¸?ç??å??æ?¶ç­?ï¼?è£?é?¢ç??é ?ç?®å°?被永ä¹?å?ªé?¤ã??è«?è¨?å¾?ä½ æ?¯å?¯ä»¥å°?å®?å??é??ä¸?å?ªé?¤ç??ã??"
 
 #. Empty Trash menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1312
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2148
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2037 ../src/nautilus-trash-bar.c:125
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1317
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2154
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2246 ../src/nautilus-trash-bar.c:125
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "æ¸?ç??å??æ?¶ç­?(_T)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1339
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1344
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\"?"
 msgstr "確å®?è¦?å°?â??%Bâ??æ°¸ä¹?å?°å?ªé?¤å??ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1342
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1347
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
 msgid_plural ""
@@ -1811,262 +1872,262 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "確å®?è¦?å°? %'d å??å·²é?¸ç??é ?ç?®æ°¸ä¹?å?°å?ªé?¤å??ï¼?"
 msgstr[1] "確å®?è¦?å°? %'d å??å·²é?¸ç??é ?ç?®æ°¸ä¹?å?°å?ªé?¤å??ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1385
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1390
 #, c-format
 msgid "%'d file left to delete"
 msgid_plural "%'d files left to delete"
 msgstr[0] "å?©ä¸? %'d å??æª?æ¡?è¦?å?ªé?¤"
 msgstr[1] "å?©ä¸? %'d å??æª?æ¡?è¦?å?ªé?¤"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1391
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1396
 msgid "Deleting files"
 msgstr "正�����"
 
 #. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes".
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1405
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1410
 msgid "%T left"
 msgid_plural "%T left"
 msgstr[0] "�� %T"
 msgstr[1] "�� %T"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1472
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1506
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1545
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1628
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2375
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1477
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1511
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1550
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1627
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2381
 msgid "Error while deleting."
 msgstr "å?ªé?¤æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1476
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1481
 msgid ""
 "Files in the folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have "
 "permissions to see them."
 msgstr "ç?¡æ³?å?ªé?¤è³?æ??夾â??%Bâ??中ç??æª?æ¡?ï¼?å? ç?ºä½ æ²?æ??æ¬?é??è®?å??å®?å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1479
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2434
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3396
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1484
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2440
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3402
 msgid ""
 "There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
 msgstr "å?¨å??å¾?è³?æ??夾ã??%sã??中æª?æ¡?ç??ç?¸é??è³?è¨?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1488
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3405
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1493
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3411
 msgid "_Skip files"
 msgstr "ç?¥é??æª?æ¡?(_S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1509
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1514
 msgid ""
 "The folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr "ç?¡æ³?å?ªé?¤è³?æ??夾â??%Bâ??ï¼?å? ç?ºä½ æ²?æ??æ¬?é??è®?å??å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1512
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2473
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3441
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1517
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2479
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3447
 msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
 msgstr "è®?å??è³?æ??夾ã??%Bã??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1546
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1551
 msgid "Could not remove the folder %B."
 msgstr "ç?¡æ³?移é?¤è³?æ??夾 %Bã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1629
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1628
 msgid "There was an error deleting %B."
 msgstr "å?ªé?¤ %B æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1709
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1708
 msgid "Moving files to trash"
 msgstr "å°?æª?æ¡?ä¸?é?²å??æ?¶ç­?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1711
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1710
 #, c-format
 msgid "%'d file left to trash"
 msgid_plural "%'d files left to trash"
 msgstr[0] "å?©ä¸? %'d å??æª?æ¡?è¦?ä¸?é?²å??æ?¶ç­?"
 msgstr[1] "å?©ä¸? %'d å??æª?æ¡?è¦?ä¸?é?²å??æ?¶ç­?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1761
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1760
 msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
 msgstr "ä¸?è?½å°?æª?æ¡?移å?°å??æ?¶ç­?ã??è¦?ç«?å?»å?ªé?¤å??ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1762
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1761
 msgid "The file \"%B\" cannot be moved to the trash."
 msgstr "æª?æ¡?â??%Bâ??ä¸?è?½ç§»è?³å??æ?¶ç­?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1996
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1994
 msgid "Unable to eject %V"
 msgstr "ç?¡æ³?é??å?º %V"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1998
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1996
 msgid "Unable to unmount %V"
 msgstr "���� %V"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2138
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2144
 msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
 msgstr "å?¸è¼?å??æ?¯å?¦è¦?æ¸?空å??æ?¶ç­?ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2140
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2146
 msgid ""
 "In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
 "All trashed items on the volume will be permanently lost."
 msgstr "è¦?æ?¢å¾©æ­¤è£?ç½®ç??空é??ï¼?å¿?é ?æ¸?空å??æ?¶ç­?ã??æ??æ??å?¨å??æ?¶ç­?ç??æ?±é?¢å°?æ??æ°¸ä¹?å?°å?ªé?¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2146
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2152
 msgid "Do _not Empty Trash"
 msgstr "ä¸?è¦?æ¸?空å??æ?¶ç­?(_N)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2245
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2251
 #, c-format
 msgid "Unable to mount %s"
 msgstr "ç?¡æ³?æ??è¼? %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2322
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2328
 #, c-format
 msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
 msgstr[0] "æº?å??è¤?製 %'d å??æª?æ¡? (%S)"
 msgstr[1] "æº?å??è¤?製 %'d å??æª?æ¡? (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2328
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2334
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
 msgstr[0] "æº?å??移å?? %'d å??æª?æ¡? (%S)"
 msgstr[1] "æº?å??移å?? %'d å??æª?æ¡? (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2334
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2340
 #, c-format
 msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
 msgstr[0] "æº?å??å?ªé?¤ %'d å??æª?æ¡? (%S)"
 msgstr[1] "æº?å??å?ªé?¤ %'d å??æª?æ¡? (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2340
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2346
 #, c-format
 msgid "Preparing to trash %'d file"
 msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
 msgstr[0] "æº?å??å°? %'d å??æª?æ¡?移è?³å??æ?¶ç­?"
 msgstr[1] "æº?å??å°? %'d å??æª?æ¡?移è?³å??æ?¶ç­?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2371
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3262
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3388
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3433
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2377
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3268
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3394
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3439
 msgid "Error while copying."
 msgstr "è¤?製æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2373
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3386
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3431
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2379
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3392
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3437
 msgid "Error while moving."
 msgstr "移å??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2377
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2383
 msgid "Error while moving files to trash."
 msgstr "移å??æª?æ¡?è?³å??æ?¶ç­?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2431
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2437
 msgid ""
 "Files in the folder \"%B\" cannot be handled because you do not have "
 "permissions to see them."
 msgstr "ç?¡æ³?è??ç??è³?æ??夾â??%Bâ??中ç??æª?æ¡?ï¼?å? ç?ºä½ æ²?æ??æ¬?é??è®?å??å®?å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2470
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2476
 msgid ""
 "The folder \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr "ç?¡æ³?è??ç??è³?æ??夾â??%Bâ??ï¼?å? ç?ºä½ æ²?æ??æ¬?é??è®?å??å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2547
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2553
 msgid ""
 "The file \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr "ç?¡æ³?è??ç??æª?æ¡?â??%Bâ??ï¼?å? ç?ºä½ æ²?æ??æ¬?é??è®?å??å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2550
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2556
 msgid "There was an error getting information about \"%B\"."
 msgstr "å??å¾?é??æ?¼ã??%Bã??ç??è³?è¨?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2650
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2692
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2725
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2751
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2656
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2698
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2731
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2757
 msgid "Error while copying to \"%B\"."
 msgstr "è¤?製è?³â??%Bâ??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2654
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2660
 msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
 msgstr "ä½ æ²?æ??å­?å??ç?®ç??端è³?æ??夾ç??æ¬?é??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2656
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2662
 msgid "There was an error getting information about the destination."
 msgstr "å??å¾?é??æ?¼ç?®ç??å?°ç??è³?è¨?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2693
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2699
 msgid "The destination is not a folder."
 msgstr "該ç?®ç??å?°ä¸¦é??è³?æ??夾ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2726
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2732
 msgid ""
 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
 "space."
 msgstr "ç?®ç??å?°ç©ºé??ä¸?足ã??è«?å??試移é?¤æª?æ¡?以æ?ªå?ºç©ºé??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2728
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2734
 #, c-format
 msgid "There is %S available, but %S is required."
 msgstr "é??è£?æ?? %Sï¼?ä½?é??è¦? %Sã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2752
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2758
 msgid "The destination is read-only."
 msgstr "ç?®ç??å?°ç??ç£?ç¢?æ?¯å?¯è®?ç??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2811
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2817
 msgid "Moving \"%B\" to \"%B\""
 msgstr "æ­£å°?â??%Bâ??移å??å?°â??%Bâ??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2812
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2818
 msgid "Copying \"%B\" to \"%B\""
 msgstr "æ­£å°?â??%Bâ??è¤?製å?°â??%Bâ??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2817
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2823
 msgid "Duplicating \"%B\""
 msgstr "æ­£å?¨é??製â??%Bâ??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2825
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2831
 msgid "Moving %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
 msgid_plural "Moving %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
 msgstr[0] "正移å?? %'d å??æª?æ¡?(æ?¼ã??%Bã??)å?°ã??%Bã??"
 msgstr[1] "正移å?? %'d å??æª?æ¡?(æ?¼ã??%Bã??)å?°ã??%Bã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2829
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2835
 msgid "Copying %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
 msgid_plural "Copying %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
 msgstr[0] "æ­£è¤?製 %'d å??æª?æ¡?(æ?¼ã??%Bã??)å?°ã??%Bã??"
 msgstr[1] "æ­£è¤?製 %'d å??æª?æ¡?(æ?¼ã??%Bã??)å?°ã??%Bã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2837
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2843
 msgid "Duplicating %'d file (in \"%B\")"
 msgid_plural "Duplicating %'d files (in \"%B\")"
 msgstr[0] "æ­£é??製 %'d å??æª?æ¡?(æ?¼ã??%Bã??)"
 msgstr[1] "æ­£é??製 %'d å??æª?æ¡?(æ?¼ã??%Bã??)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2847
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2853
 msgid "Moving %'d file to \"%B\""
 msgid_plural "Moving %'d files to \"%B\""
 msgstr[0] "æ­£å?¨ç§»å?? %'d å??æª?æ¡?å?°ã??%Bã??"
 msgstr[1] "æ­£å?¨ç§»å?? %'d å??æª?æ¡?å?°ã??%Bã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2851
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2857
 msgid "Copying %'d file to \"%B\""
 msgid_plural "Copying %'d files to \"%B\""
 msgstr[0] "æ­£å?¨è¤?製 %'d å??æª?æ¡?å?°ã??%Bã??"
 msgstr[1] "æ­£å?¨è¤?製 %'d å??æª?æ¡?å?°ã??%Bã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2857
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2863
 #, c-format
 msgid "Duplicating %'d file"
 msgid_plural "Duplicating %'d files"
@@ -2074,7 +2135,7 @@ msgstr[0] "æ­£å?¨é??製 %'d å??æª?æ¡?"
 msgstr[1] "æ­£å?¨é??製 %'d å??æª?æ¡?"
 
 #. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb of 4 MB"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2877
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2883
 #, c-format
 msgid "%S of %S"
 msgstr "%S / %S"
@@ -2084,92 +2145,92 @@ msgstr "%S / %S"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2888
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2894
 msgid "%S of %S â?? %T left (%S/sec)"
 msgid_plural "%S of %S â?? %T left (%S/sec)"
 msgstr[0] "%S / %S â?? å?©é¤? %T (%S/ç§?)"
 msgstr[1] "%S / %S â?? å?©é¤? %T (%S/ç§?)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3266
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3272
 msgid ""
 "The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
 "create it in the destination."
 msgstr "ç?¡æ³?è¤?製è³?æ??夾â??%Bâ??ï¼?å? ç?ºä½ æ²?æ??æ¬?é??å?¨ç?®ç??å?°å»ºç«?å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3269
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3275
 msgid "There was an error creating the folder \"%B\"."
 msgstr "建ç«?è³?æ??夾ã??%Bã??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3393
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3399
 msgid ""
 "Files in the folder \"%B\" cannot be copied because you do not have "
 "permissions to see them."
 msgstr "ç?¡æ³?è¤?製è³?æ??夾â??%Bâ??中ç??æª?æ¡?ï¼?å? ç?ºä½ æ²?æ??æ¬?é??è®?å??å®?å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3438
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3444
 msgid ""
 "The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr "ç?¡æ³?è¤?製è³?æ??夾â??%Bâ??ï¼?å? ç?ºä½ æ²?æ??æ¬?é??è®?å??å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3483
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3489
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4101
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4680
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4678
 msgid "Error while moving \"%B\"."
 msgstr "移å??â??%Bâ??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3484
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3490
 msgid "Could not remove the source folder."
 msgstr "ç?¡æ³?移é?¤ä¾?æº?è³?æ??夾ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3569
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3610
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3575
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3616
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4103
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4177
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4174
 msgid "Error while copying \"%B\"."
 msgstr "è¤?製â??%Bâ??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3570
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3576
 #, c-format
 msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
 msgstr "ç?¡æ³?è?ªæ?¢å­?ç??è³?æ??夾 %F 移é?¤æª?æ¡?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3611
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3617
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file %F."
 msgstr "ç?¡æ³?移é?¤æ?¢å­?ç??æª?æ¡? %Fã??"
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3828
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4506
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3833
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4505
 msgid "You cannot move a folder into itself."
 msgstr "ä¸?å?¯å°?è³?æ??夾移è?³è³?æ??夾æ?¬èº«ä¹?å?§ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3829
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4507
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3834
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4506
 msgid "You cannot copy a folder into itself."
 msgstr "ä¸?å?¯å°?è³?æ??夾è¤?製è?³è³?æ??夾æ?¬èº«ä¹?å?§ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3830
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4508
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3835
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4507
 msgid "The destination folder is inside the source folder."
 msgstr "ç?®ç??å?°è³?æ??夾å?¨å??å§?è³?æ??夾å?§ã??"
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3862
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3867
 msgid "You cannot move a file over itself."
 msgstr "ä¸?å?¯å°?æª?æ¡?è¤?製è?³å??ä¸?ä½?ç½®ä¹?ä¸?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3863
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3868
 msgid "You cannot copy a file over itself."
 msgstr "ä¸?å?¯å°?æª?æ¡?è¤?製è?³å??ä¸?ä½?ç½®ä¹?ä¸?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3864
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3869
 msgid "The source file would be overwritten by the destination."
 msgstr "ä¾?æº?æª?æ¡?æ??被ç?®ç??端è¦?è??ã??"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3999
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4589
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4587
 msgid ""
 "A folder named \"%B\" already exists. Do you want to merge the source "
 "folder?"
@@ -2183,12 +2244,12 @@ msgid ""
 msgstr "ä¾?æº?è³?æ??夾已ç¶?å­?å?¨æ?¼â??%Bâ??中ã??å??ä½µå??è?½æ??å?¨æ?¿æ??該è³?æ??夾中å?§ä»»ä½?è??被è¤?製æª?æ¡?ç?¼ç??è¡?çª?ç??æª?æ¡?å??å??è¦?æ±?確èª?ã??"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4006
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4596
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4594
 msgid "A folder named \"%B\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "å??ç?ºâ??%Bâ??ç??è³?æ??夾已ç¶?å­?å?¨ã??è¦?å??代å®?å??ï¼?"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4008
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4598
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4596
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder already exists in \"%F\". Replacing it will remove all files in "
@@ -2196,12 +2257,12 @@ msgid ""
 msgstr "è³?æ??夾已ç¶?å­?å?¨æ?¼â??%Fâ??中ã??å??代å®?å°?æ??移é?¤è©²è³?æ??夾中æ??æ??ç??æª?æ¡?ã??"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4013
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4603
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4601
 msgid "A file named \"%B\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "å??ç?ºâ??%Bâ??ç??æª?æ¡?å·²ç¶?å­?å?¨ã??è¦?å??代å®?å??ï¼?"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4015
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4605
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4603
 #, c-format
 msgid ""
 "The file already exists in \"%F\". Replacing it will overwrite its content."
@@ -2212,122 +2273,144 @@ msgstr "æª?æ¡?å·²ç¶?å­?å?¨æ?¼â??%Fâ??中ã??å??代å®?å°?æ??è¦?è??å?¶å?§å®¹ã??"
 msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
 msgstr "ç?¡æ³?移é?¤æ?¢å­?è?? %F 中ç??æª?æ¡?å??å??ç??æª?æ¡?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4178
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4175
 #, c-format
 msgid "There was an error copying the file into %F."
 msgstr "è¤?製æª?æ¡?å?° %F æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4415
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4414
 msgid "Preparing to Move to \"%B\""
 msgstr "æº?å??移å??è?³ã??%Bã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4419
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4418
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files"
 msgstr[0] "æº?å??移å?? %'d å??æª?æ¡?"
 msgstr[1] "æº?å??移å?? %'d å??æª?æ¡?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4591
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4589
 msgid ""
 "The source folder already exists in \"%B\". Merging will ask for "
 "confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
 "files being moved."
 msgstr "ä¾?æº?è³?æ??夾已ç¶?å­?å?¨æ?¼â??%Bâ??中ã??å??ä½µå??è?½æ??å?¨æ?¿æ??該è³?æ??夾中å?§ä»»ä½?è??被移å??æª?æ¡?ç?¼ç??è¡?çª?ç??æª?æ¡?å??å??è¦?æ±?確èª?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4681
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4679
 #, c-format
 msgid "There was an error moving the file into %F."
 msgstr "移å??æª?æ¡?å?° %F æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4956
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4954
 msgid "Creating links in \"%B\""
 msgstr "æ­£å?¨ã??%Bã??中建ç«?é?£çµ?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4960
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4958
 #, c-format
 msgid "Making link to %'d file"
 msgid_plural "Making links to %'d files"
 msgstr[0] "æ­£å?¨å»ºç«?å?° %'d å??æª?æ¡?ç??é?£çµ?"
 msgstr[1] "æ­£å?¨å»ºç«?å?° %'d å??æª?æ¡?ç??é?£çµ?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5089
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5087
 msgid "Error while creating link to %B."
 msgstr "建ç«?é?£çµ? â??%Bâ?? æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5091
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5089
 msgid "Symbolic links only supported for local files"
 msgstr "符è??é?£çµ?å?ªæ?¯æ?´æ?¬å?°ç«¯æª?æ¡?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5094
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5092
 msgid "The target doesn't support symbolic links."
 msgstr "ç?®æ¨?ä¸?æ?¯æ?´ç¬¦è??é?£çµ?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5097
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5095
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the symlink in %F."
 msgstr "å?¨ %F 建ç«?符è??é?£çµ?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5391
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5389
 msgid "Setting permissions"
 msgstr "設å®?æ¬?é??"
 
 #. localizers: the initial name of a new folder
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5640
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5638
 msgid "untitled folder"
 msgstr "æ?ªå?½å??è³?æ??夾"
 
 #. localizers: the initial name of a new empty file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5648
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5646
 msgid "new file"
 msgstr "���"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5796
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5794
 msgid "Error while creating directory %B."
 msgstr "建ç«?ç?®é?? %B æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5798
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5796
 msgid "Error while creating file %B."
 msgstr "建ç«?æª?æ¡? %B æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5800
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5798
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the directory in %F."
 msgstr "å?¨ %F 中建ç«?ç?®é??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6101
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6142
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6177
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6212
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6099
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6140
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6175
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6210
 msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
 msgstr "ç?¡æ³?æ¨?è¨?å??å??å??示ç?ºå??ä¿¡ä»»ç??ï¼?å?¯å?·è¡?ç??ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:886
-#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:264
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1205
+#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:381
 msgid "This file cannot be mounted"
 msgstr "é??å??æª?æ¡?ç?¡æ³?被æ??è¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1298
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1230
+msgid "This file cannot be unmounted"
+msgstr "é??å??æª?æ¡?ç?¡æ³?被æ??è¼?"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1257
+msgid "This file cannot be ejected"
+msgstr "é??å??æª?æ¡?ç?¡æ³?被é??å?º"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1284
+#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:559
+#, fuzzy
+#| msgid "This file cannot be mounted"
+msgid "This file cannot be started"
+msgstr "é??å??æª?æ¡?ç?¡æ³?被æ??è¼?"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1336
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1367
+#, fuzzy
+#| msgid "This file cannot be mounted"
+msgid "This file cannot be stopped"
+msgstr "é??å??æª?æ¡?ç?¡æ³?被æ??è¼?"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1767
 #, c-format
 msgid "Slashes are not allowed in filenames"
 msgstr "æª?æ¡?å??稱中ä¸?è?½ä½¿ç?¨æ??ç·?( / )"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1316
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1785
 #, c-format
 msgid "File not found"
 msgstr "�����"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1344
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1813
 #, c-format
 msgid "Toplevel files cannot be renamed"
 msgstr "é ?端層ç´?æª?æ¡?ç?¡æ³?æ?´æ?¹å??稱"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1367
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1836
 #, c-format
 msgid "Unable to rename desktop icon"
 msgstr "ç?¡æ³?é??æ?°å?½å??æ¡?é?¢å??示"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1404
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1873
 #, c-format
 msgid "Unable to rename desktop file"
 msgstr "ç?¡æ³?é??æ?°å?½å??æ¡?é?¢æª?æ¡?"
@@ -2347,65 +2430,65 @@ msgstr "ç?¡æ³?é??æ?°å?½å??æ¡?é?¢æª?æ¡?"
 #. * off zero padding, and putting a "_" there will use
 #. * space padding instead of zero padding.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3685
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4300
 msgid "today at 00:00:00 PM"
 msgstr "ä»?天å??æ?¨ 00:00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3686
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:471
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4301
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:472
 msgid "today at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "�天%p %-I:%M:%S"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3688
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4303
 msgid "today at 00:00 PM"
 msgstr "ä»?天å??æ?¨ 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3689
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4304
 msgid "today at %-I:%M %p"
 msgstr "�天%p %-I:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3691
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4306
 msgid "today, 00:00 PM"
 msgstr "ä»?天å??æ?¨ 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3692
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4307
 msgid "today, %-I:%M %p"
 msgstr "�天%p %-I:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3694
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3695
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4309
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4310
 msgid "today"
 msgstr "�天"
 
 #. Yesterday, use special word.
 #. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3704
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4319
 msgid "yesterday at 00:00:00 PM"
 msgstr "æ?¨å¤©å??æ?¨ 00:00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3705
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4320
 msgid "yesterday at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "�天%p %-I:%M:%S"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3707
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4322
 msgid "yesterday at 00:00 PM"
 msgstr "æ?¨å¤©å??æ?¨ 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3708
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4323
 msgid "yesterday at %-I:%M %p"
 msgstr "�天%p %-I:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3710
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4325
 msgid "yesterday, 00:00 PM"
 msgstr "æ?¨å¤©å??æ?¨ 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3711
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4326
 msgid "yesterday, %-I:%M %p"
 msgstr "�天%p %-I:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3713
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3714
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4328
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4329
 msgid "yesterday"
 msgstr "�天"
 
@@ -2414,103 +2497,103 @@ msgstr "�天"
 #. * The width measurement templates correspond to
 #. * the day/month name with the most letters.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3725
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4340
 msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
 msgstr "å?¬å??0000å¹´00æ??00æ?¥(é?±ä¸?)æ?¼ä¸?å?? 00æ??00å??00ç§?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3726
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4341
 msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "%Yå¹´%mæ??%-dæ?¥(%A) %p %-Iæ??%Må??%Sç§?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3728
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4343
 msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
 msgstr "0000å¹´00æ??00æ?¥(ä¸?) ä¸?å?? 00:00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3729
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4344
 msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "%Yå¹´%mæ??%-dæ?¥(%a) %p %-I:%M:%S"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3731
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4346
 msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
 msgstr "0000å¹´00æ??00æ?¥(é?±ä¸?) ä¸?å?? 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3732
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4347
 msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
 msgstr "%Yå¹´%mæ??%-dæ?¥(%a) %p %-I:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3734
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4349
 msgid "Oct 00 0000 at 00:00 PM"
 msgstr "0000å¹´00æ??00æ?¥ä¸?å?? 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3735
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4350
 msgid "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
 msgstr "%Yå¹´%mæ??%-dæ?¥%p %-I:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3737
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4352
 msgid "Oct 00 0000, 00:00 PM"
 msgstr "0000å¹´00æ??00æ?¥ä¸?å?? 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3738
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4353
 msgid "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
 msgstr "%Yå¹´%mæ??%-dæ?¥%p %-I:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3740
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4355
 msgid "00/00/00, 00:00 PM"
 msgstr "00/00/00 ä¸?å?? 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3741
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4356
 msgid "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
 msgstr "%y/%m/%-d %p %-I:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3743
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4358
 msgid "00/00/00"
 msgstr "00/00/00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3744
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4359
 msgid "%m/%d/%y"
 msgstr "%y/%m/%d"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4357
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4974
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set permissions"
 msgstr "ä¸?å??許設å®?æ¬?é??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4665
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5259
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set owner"
 msgstr "ä¸?å??許設å®?æ??æ??è??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4683
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5277
 #, c-format
 msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
 msgstr "æ??å®?ç??æ??æ??è??â??%sâ??ä¸?å­?å?¨"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4947
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5526
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set group"
 msgstr "ä¸?å??許設å®?ç¾£çµ?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4965
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5544
 #, c-format
 msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
 msgstr "æ??å®?ç??ç¾£çµ?ã??%sã??ä¸?å­?å?¨"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5108
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2202
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5688
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2208
 #, c-format
 msgid "%'u item"
 msgid_plural "%'u items"
 msgstr[0] "%'u å??é ?ç?®"
 msgstr[1] "%'u å??é ?ç?®"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5109
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5689
 #, c-format
 msgid "%'u folder"
 msgid_plural "%'u folders"
 msgstr[0] "%'u å??è³?æ??夾"
 msgstr[1] "%'u å??è³?æ??夾"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5110
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5690
 #, c-format
 msgid "%'u file"
 msgid_plural "%'u files"
@@ -2518,250 +2601,271 @@ msgstr[0] "%'u å??æª?æ¡?"
 msgstr[1] "%'u å??æª?æ¡?"
 
 #. Do this in a separate stage so that we don't have to put G_GUINT64_FORMAT in the translated string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5189
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5769
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5190
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5770
 #, c-format
 msgid "%s (%s bytes)"
 msgstr "%s (%s ä½?å??çµ?)"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5494
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5510
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6074
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6090
 msgid "? items"
 msgstr "? å??é ?ç?®"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5500
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6080
 msgid "? bytes"
 msgstr "? å??ä½?å??çµ?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5515
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6095
 msgid "unknown type"
 msgstr "é¡?å??ä¸?詳"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5518
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6098
 msgid "unknown MIME type"
 msgstr "MIME é¡?å??ä¸?詳"
 
 #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
 #. * for which we have no more appropriate default.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5524
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1322
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6104
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1319
 msgid "unknown"
 msgstr "ä¸?æ??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5573
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6153
 msgid "program"
 msgstr "��"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5593
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6173
 msgid "link"
 msgstr "��"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5615
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6195
 msgid "link (broken)"
 msgstr "���������"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:67
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:68
 msgid "_Always"
 msgstr "總�(_A)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:68
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:69
 msgid "_Local File Only"
 msgstr "å?ªæ??æ?¬æ©?æª?æ¡?é?©ç?¨(_L)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:69
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:70
 msgid "_Never"
 msgstr "永�(_N)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:74
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:75
 #, no-c-format
 msgid "25%"
 msgstr "25%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:76
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:77
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:21
 #, no-c-format
 msgid "50%"
 msgstr "50%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:78
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:79
 #, no-c-format
 msgid "75%"
 msgstr "75%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:80
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:81
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:7
 #, no-c-format
 msgid "100%"
 msgstr "100%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:82
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:83
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:9
 #, no-c-format
 msgid "150%"
 msgstr "150%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:84
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:85
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:12
 #, no-c-format
 msgid "200%"
 msgstr "200%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:86
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:87
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:18
 #, no-c-format
 msgid "400%"
 msgstr "400%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:90
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:91
 msgid "100 K"
 msgstr "100 K"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:91
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:92
 msgid "500 K"
 msgstr "500 K"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:92
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:93
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:2
 msgid "1 MB"
 msgstr "1 MB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:93
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:94
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:13
 msgid "3 MB"
 msgstr "3 MB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:94
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:95
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
 msgid "5 MB"
 msgstr "5 MB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:95
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:96
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:3
 msgid "10 MB"
 msgstr "10 MB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:96
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:97
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:5
 msgid "100 MB"
 msgstr "100 MB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:97
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:98
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:1
 msgid "1 GB"
 msgstr "1 GB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:98
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:99
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:10
 msgid "2 GB"
 msgstr "2 GB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:99
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:100
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:16
 msgid "4 GB"
 msgstr "4 GB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:104
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:105
 msgid "Activate items with a _single click"
 msgstr "æ??ä¸?ä¸?æ»?é¼ æ??é??å?¯é??å??å??示(_S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:108
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:109
 msgid "Activate items with a _double click"
 msgstr "é?£æ??å?©ä¸?æ»?é¼ æ??é??å?¯é??å??å??示(_D)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:115
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:116
 msgid "E_xecute files when they are clicked"
 msgstr "ç?¶æ??ä¸?æª?æ¡?æ??å?·è¡?該æª?æ¡?(_X)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:119
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:120
 msgid "Display _files when they are clicked"
 msgstr "ç?¶æ??ä¸?æª?æ¡?æ??顯示æª?æ¡?å?§å®¹(_F)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:123
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:47
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:124
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:82
 msgid "_Ask each time"
 msgstr "æ¯?次é?½æ??è©¢å??(_A)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:130
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:131
 msgid "Search for files by file name only"
 msgstr "å?ªæ ¹æ??æª?æ¡?å??稱æ??å°?æª?æ¡?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:134
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:135
 msgid "Search for files by file name and file properties"
 msgstr "æ ¹æ??æª?æ¡?å??稱å??屬æ?§æ??å°?æª?æ¡?"
 
 #. translators: this is used in the view selection dropdown
 #. * of navigation windows and in the preferences dialog
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:140
-#: ../src/file-manager/fm-icon-container.c:558
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3047
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:141
+#: ../src/file-manager/fm-icon-container.c:569
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3045
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:65
 msgid "Icon View"
 msgstr "å??示檢è¦?"
 
 #. translators: this is used in the view selection dropdown
 #. * of navigation windows and in the preferences dialog
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:141
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3061
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:142
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3059
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:58
 msgid "Compact View"
 msgstr "精簡檢�"
 
 #. translators: this is used in the view selection dropdown
 #. * of navigation windows and in the preferences dialog
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:142
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1513
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2929
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:143
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1511
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2922
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:68
 msgid "List View"
 msgstr "��檢�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:146
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:147
 msgid "Manually"
 msgstr "æ??å??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:148
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:149
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:51
 msgid "By Name"
 msgstr "以å??稱"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:149
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:150
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:52
 msgid "By Size"
 msgstr "以大�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:150
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:151
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:53
 msgid "By Type"
 msgstr "以é¡?å??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:151
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:152
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:50
 msgid "By Modification Date"
 msgstr "以修æ?¹æ?¥æ??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:152
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:153
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:49
 msgid "By Emblems"
 msgstr "以å??ç« "
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:156
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:157
 msgid "8"
 msgstr "8"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:157
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:158
 msgid "10"
 msgstr "10"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:158
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:159
 msgid "12"
 msgstr "12"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:159
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:160
 msgid "14"
 msgstr "14"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:160
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:161
 msgid "16"
 msgstr "16"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:161
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:162
 msgid "18"
 msgstr "18"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:162
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:163
 msgid "20"
 msgstr "20"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:163
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:164
 msgid "22"
 msgstr "22"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:164
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:165
 msgid "24"
 msgstr "24"
 
@@ -2773,22 +2877,22 @@ msgstr "24"
 #. * match the user name string passed by the C code, but not
 #. * put the user name in the final string.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:563
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:580
 #, c-format
 msgid "%s's Home"
 msgstr "%.0så??人è³?æ??夾"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:569
-#: ../nautilus-computer.desktop.in.in.h:2
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:586
+#: ../data/nautilus-computer.desktop.in.in.h:2
 msgid "Computer"
 msgstr "��"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:575
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:485 ../src/nautilus-trash-bar.c:121
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:592
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:490 ../src/nautilus-trash-bar.c:121
 msgid "Trash"
 msgstr "å??æ?¶ç­?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:581
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:598
 msgid "Network Servers"
 msgstr "網絡伺æ??å?¨"
 
@@ -2800,72 +2904,72 @@ msgstr "ç?©å½¢é?¸æ??å??å??"
 msgid "Switch to Manual Layout?"
 msgstr "å??æ??ç?ºæ??å??æ??å??æ?¹å¼?ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:598
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:697
 #, c-format
 msgid "The Link \"%s\" is Broken."
 msgstr "é?£çµ?â??%sâ??å·²æ??å£?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:600
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:699
 #, c-format
 msgid "The Link \"%s\" is Broken. Move it to Trash?"
 msgstr "é?£çµ?â??%sâ??å·²æ??å£?ï¼?å°?å®?ä¸?é?²å??æ?¶ç­?ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:606
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:705
 msgid "This link cannot be used, because it has no target."
 msgstr "é?£çµ?ç?¡æ³?使ç?¨ï¼?å? ç?ºå®?æ²?æ??ä»»ä½?ç?®æ¨?ä½?ç½®ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:608
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:707
 #, c-format
 msgid "This link cannot be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
 msgstr "é?£çµ?ç?¡æ³?使ç?¨ï¼?å? ç?ºå®?ç??ç?®æ¨?ä½?ç½®ã??%sã??ä¸?å­?å?¨ã??"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:618
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6683
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6782
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7633
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7898
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1290
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:717
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6988
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7111
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8241
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8521
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1289
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "ä¸?é?²å??æ?¶ç­?(_V)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:678
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:777
 #, c-format
 msgid "Do you want to run \"%s\", or display its contents?"
 msgstr "è¦?å?·è¡?â??%sâ??ï¼?é??æ?¯é¡¯ç¤ºå®?ç??å?§å®¹ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:680
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:779
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is an executable text file."
 msgstr "â??%sâ??æ?¯ä¸?å??å?¯å?·è¡?ç??æ??å­?æª?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:686
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:785
 msgid "Run in _Terminal"
 msgstr "��端�中��(_T)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:687
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:786
 msgid "_Display"
 msgstr "顯示(_D)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:690
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:789
 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:229
 msgid "_Run"
 msgstr "å?·è¡?(_R)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1010
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:618
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1113
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:624
 msgid "Are you sure you want to open all files?"
 msgstr "確å®?è¦?é??å??æ??æ??æª?æ¡?å??ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1012
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1115
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate tab."
 msgid_plural "This will open %d separate tabs."
 msgstr[0] "é??樣æ??é??å?? %d å??å??é ?ã??"
 msgstr[1] "é??樣æ??é??å?? %d å??å??é ?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1015
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1118
 #: ../src/nautilus-location-bar.c:148
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate window."
@@ -2873,39 +2977,39 @@ msgid_plural "This will open %d separate windows."
 msgstr[0] "é??樣æ??å?¦å¤?é??å?? %d å??è¦?çª?ã??"
 msgstr[1] "é??樣æ??å?¦å¤?é??å?? %d å??è¦?çª?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1071
-msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
-msgstr "å??試æ??å°?æ??ç?¨ç¨?å¼?æ??ç?¼ç??å?§é?¨ç??é?¯èª¤ï¼?"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1073
-msgid "Unable to search for application"
-msgstr "ç?¡æ³?æ??å°?æ??ç?¨ç¨?å¼?"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1149
-msgid "Could not use system package installer"
-msgstr "��使�系統�件����"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1207
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1880
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1886
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1903
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1914
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1920
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1945
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1182
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1883
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1889
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1906
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1917
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1923
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1948
 #, c-format
 msgid "Could not display \"%s\"."
 msgstr "ç?¡æ³?顯示ã??%sã??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1228
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1195
 msgid "The file is of an unknown type"
 msgstr "該æª?æ¡?æ?¯ä¸?æ??ç??é¡?å??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1231
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1199
 #, c-format
 msgid "There is no application installed for %s files"
 msgstr "並æ?ªå®?è£?ç?¨æ?¼ %s æª?æ¡?é¡?å??ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1246
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1225
+msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
+msgstr "å??試æ??å°?æ??ç?¨ç¨?å¼?æ??ç?¼ç??å?§é?¨ç??é?¯èª¤ï¼?"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1227
+msgid "Unable to search for application"
+msgstr "ç?¡æ³?æ??å°?æ??ç?¨ç¨?å¼?"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1301
+msgid "Could not use system package installer"
+msgstr "��使�系統�件����"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1368
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no application installed for %s files.\n"
@@ -2914,36 +3018,44 @@ msgstr ""
 "並æ?ªå®?è£?ç?¨æ?¼ %s æª?æ¡?é¡?å??ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?ã??\n"
 "æ?¯å?¦è¦?æ??å°?å?¯ä»¥é??å??é??å??æª?æ¡?ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1345
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1541
 msgid "Untrusted application launcher"
 msgstr "æ?ªä¿¡ä»»ç??å??å??å??示"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1348
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1544
 #, c-format
 msgid ""
 "The application launcher \"%s\" has not been marked as trusted. If you do "
 "not know the source of this file, launching it may be unsafe."
 msgstr "æ??ç?¨ç¨?å¼?å??å??å??示ã??%sã??å°?æ?ªè¢«æ¨?è¨?ç?ºå??ä¿¡ä»»ã??å¦?æ??ä½ ä¸?ç?¥é??é??å??æª?æ¡?ç??ä¾?æº?ï¼?å??å??å®?å?¯è?½æ?¯ä¸?å®?å?¨ç??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1360
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1556
 msgid "_Launch Anyway"
 msgstr "å¼·å?¶å??å??(_L)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1363
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1559
 msgid "Mark as _Trusted"
 msgstr "æ¨?è¨?æ??å??ä¿¡ä»»ç??(_T)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1634
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1892
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1832
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2105
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5956
 msgid "Unable to mount location"
 msgstr "ç?¡æ³?æ??è¼?ä½?ç½®"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1980
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2183
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6115
+#, fuzzy
+#| msgid "Unable to mount location"
+msgid "Unable to start location"
+msgstr "ç?¡æ³?æ??è¼?ä½?ç½®"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2271
 #, c-format
 msgid "Opening \"%s\"."
 msgstr "æ­£å?¨é??å??â??%sâ??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1983
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2274
 #, c-format
 msgid "Opening %d item."
 msgid_plural "Opening %d items."
@@ -2978,13 +3090,13 @@ msgid "No applications selected"
 msgstr "æ?ªé?¸å??æ??ç?¨ç¨?å¼?"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:566
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:942
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:945
 #, c-format
 msgid "%s document"
 msgstr "%s æ??件"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:573
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:948
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:951
 msgid "Unknown"
 msgstr "ä¸?æ??"
 
@@ -2994,7 +3106,7 @@ msgid "Select an application to open %s and other files of type \"%s\""
 msgstr "é?¸æ??ç?¨ä¾?é??å?? %s å??å?¶ä»?æª?æ¡?é¡?å??ç?ºã??%sã??ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:674
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:960
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:963
 #, c-format
 msgid "Open all files of type \"%s\" with:"
 msgstr "以此é??å??æ??æ??é¡?å??ç?ºã??%sã??ç??æª?æ¡?ï¼?"
@@ -3025,45 +3137,45 @@ msgstr "ç?¡æ³?å? å?¥æ??ç?¨ç¨?å¼?"
 msgid "Select an Application"
 msgstr "é?¸æ??ä¸?å??æ??ç?¨ç¨?å¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:759
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5099
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:762
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5106
 msgid "Open With"
 msgstr "以此é??å??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:796
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:799
 msgid "Select an application to view its description."
 msgstr "é?¸å??æ??ç?¨ç¨?å¼?å¾?å?¯ä»¥é¡¯ç¤ºæ??é??該ç¨?å¼?ç??說æ??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:821
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:824
 msgid "_Use a custom command"
 msgstr "使ç?¨è?ªé?¸æ??令(_U)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:838
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:841
 msgid "_Browse..."
 msgstr "ç??覽(_B)..."
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:867
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6601
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7801
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1211
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1956
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:870
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6906
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8416
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1210
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2151
 msgid "_Open"
 msgstr "é??å??(_O)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:957
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:960
 #, c-format
 msgid "Open %s and other files of type \"%s\" with:"
 msgstr "以此é??å?? %s å??å?¶ä»?é¡?å??ç?ºã??%sã??ç??æª?æ¡?ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:993
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1008
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:996
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1011
 msgid "_Add"
 msgstr "å? å?¥(_A)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:994
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1009
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:997
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1012
 msgid "Add Application"
 msgstr "å? å?¥æ??ç?¨ç¨?å¼?"
 
@@ -3103,52 +3215,52 @@ msgid ""
 "onto your computer, you may be able to open it."
 msgstr "ç?®å??æ²?æ??å?¶å®?è??ç??æ?¹å¼?å?¯ä»¥ç?¨ä¾?顯示該æª?æ¡?ã??å¦?æ??å°?該æª?æ¡?è¤?製è?³é?»è?¦ä¸­ï¼?ä¹?許å?¯ä»¥é??å??該æª?æ¡?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:360
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:372
 msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
 msgstr "æ?±æ­?ï¼?ä½ ä¸?å?¯ä»¥å?·è¡?é? ç«¯ç«?å?°ç??æ??令ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:362
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:374
 msgid "This is disabled due to security considerations."
 msgstr "é??樣å??æ?¯ç?ºäº?顧å??å®?å?¨æ?§ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:373
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:441
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:385
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:453
 msgid "There was an error launching the application."
 msgstr "å??å??ç¨?å¼?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:398
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:409
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:410
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:421
 msgid "This drop target only supports local files."
 msgstr "æ??æ?¾å??示å?ªé?©ç?¨æ?¼æ?¬å?°ç??æª?æ¡?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:399
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:411
 msgid ""
 "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
 msgstr "å¦?æ??è¦?é??å??é? ç«¯ç??æª?æ¡?ï¼?è«?å??å°?æª?æ¡?è¤?製è?³æ?¬å?°ç??è³?æ??夾æ??é?²è¡?æ??æ?³ç??å??ä½?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:410
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:422
 msgid ""
 "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
 "again. The local files you dropped have already been opened."
 msgstr "å¦?æ??è¦?é??å??é? ç«¯ç??æª?æ¡?ï¼?è«?å??å°?æª?æ¡?è¤?製è?³æ?¬å?°ç??è³?æ??夾æ??é?²è¡?æ??æ?³ç??å??ä½?ã??ç?®ç??å?°å·²ç¶?æ??ä¸?å??ç?¸å??å??稱ç??æª?æ¡?æ­£å?¨é??å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:439
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:451
 msgid "Details: "
 msgstr "詳細���"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:222
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:223
 msgid "File Operations"
 msgstr "æª?æ¡?æ??ä½?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:300
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:304
 #, c-format
 msgid "%'d file operation active"
 msgid_plural "%'d file operations active"
 msgstr[0] "%'d å??æª?æ¡?æ??ä½?é?²è¡?中"
 msgstr[1] "%'d å??æª?æ¡?æ??ä½?é?²è¡?中"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:493
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:511
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:495
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:513
 msgid "Preparing"
 msgstr "æ­£å?¨æº?å??"
 
@@ -3165,7 +3277,7 @@ msgid "Search for \"%s\""
 msgstr "æ??å°?â??%sâ??"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-undo-signal-handlers.c:174
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:979
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:983
 msgid "Edit"
 msgstr "編輯"
 
@@ -3185,42 +3297,44 @@ msgstr "é??æ?°ä¿®æ?¹"
 msgid "Redo the edit"
 msgstr "é??æ?°é?²è¡?此次修æ?¹"
 
-#: ../nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
+#: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
 msgid "Autorun Prompt"
 msgstr "è?ªå??å?·è¡?æ??示"
 
-#: ../nautilus-browser.desktop.in.in.h:1
+#: ../data/nautilus-browser.desktop.in.in.h:1
 msgid "Browse the file system with the file manager"
 msgstr "使ç?¨æª?æ¡?總管ç??覽æª?æ¡?系統"
 
-#: ../nautilus-browser.desktop.in.in.h:2
+#: ../data/nautilus-browser.desktop.in.in.h:2
 msgid "File Browser"
 msgstr "æª?æ¡?ç??覽å?¨"
 
 #. tooltip
-#: ../nautilus-computer.desktop.in.in.h:1 ../src/nautilus-window-menus.c:811
+#: ../data/nautilus-computer.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:845
 msgid ""
 "Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
 msgstr "å¾?æ?¬é?»è?¦ç??覽æ??æ??æ?¬æ©?å??é? ç«¯ç£?ç¢?å??è³?æ??夾"
 
-#: ../nautilus-file-management-properties.desktop.in.in.h:1
+#: ../data/nautilus-file-management-properties.desktop.in.in.h:1
 msgid "Change the behaviour and appearance of file manager windows"
 msgstr "æ?¹è®?æª?æ¡?管ç??å?¡è¦?çª?ç??è¡?ç?ºè??å¤?è§?"
 
-#: ../nautilus-file-management-properties.desktop.in.in.h:2
+#: ../data/nautilus-file-management-properties.desktop.in.in.h:2
 msgid "File Management"
 msgstr "æª?æ¡?管ç??"
 
-#: ../nautilus-home.desktop.in.in.h:1 ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1378
+#: ../data/nautilus-home.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1377
 msgid "Home Folder"
 msgstr "家ç?®é??"
 
 #. tooltip
-#: ../nautilus-home.desktop.in.in.h:2 ../src/nautilus-window-menus.c:807
+#: ../data/nautilus-home.desktop.in.in.h:2 ../src/nautilus-window-menus.c:841
 msgid "Open your personal folder"
 msgstr "é??å??ä½ ç??å??人è³?æ??夾"
 
-#: ../nautilus.desktop.in.in.h:1
+#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
 msgid "File Manager"
 msgstr "æª?æ¡?管ç??ç¨?å¼?"
 
@@ -3230,117 +3344,117 @@ msgstr "è??æ?¯"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:682
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6633
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7964
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:684
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6938
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8587
 msgid "E_mpty Trash"
 msgstr "æ¸?ç??å??æ?¶ç­?(_M)"
 
 #. label, accelerator
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:694
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6597
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:696
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6902
 msgid "Create L_auncher..."
 msgstr "æ?°å¢?å??å??å??示(_A)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:696
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6598
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:698
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6903
 msgid "Create a new launcher"
 msgstr "æ?°å¢?å??å??å??示"
 
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:701
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:703
 msgid "Change Desktop _Background"
 msgstr "æ?´æ?¹æ¡?é?¢è??æ?¯(_B)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:703
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:705
 msgid ""
 "Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
 msgstr "顯示ä¸?å??å?¯è¨­å®?æ¡?é?¢è??æ?¯å??樣æ??é¡?è?²ç??è¦?çª?"
 
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:708
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:710
 msgid "Empty Trash"
 msgstr "æ¸?ç??å??æ?¶ç­?"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:710
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6634
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:712
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6939
 #: ../src/nautilus-trash-bar.c:132
 msgid "Delete all items in the Trash"
 msgstr "æ¸?ç??å??æ?¶ç­?æ??æ??é ?ç?®"
 
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:803
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:804
 msgid "The desktop view encountered an error."
 msgstr "æ¡?é?¢é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:804
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:805
 msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
 msgstr "å??å??æ¡?é?¢é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:620
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:626
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate tab."
 msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
 msgstr[0] "é??樣æ??é??å?? %'d å??å??é ?ã??"
 msgstr[1] "é??樣æ??é??å?? %'d å??å??é ?ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:623
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:629
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate window."
 msgid_plural "This will open %'d separate windows."
 msgstr[0] "é??樣æ??å¤?é??å?? %'d å??è¦?çª?ã??"
 msgstr[1] "é??樣æ??å¤?é??å?? %'d å??è¦?çª?ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1132
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5448
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1138
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5455
 #: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:341
 #: ../src/nautilus-location-dialog.c:108
 msgid "There was an error displaying help."
 msgstr "顯示說æ??æ??件æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1152
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1158
 msgid "Select Items Matching"
 msgstr "é?¸æ??é ?ç?®æ¯?å°?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1170
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1176
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "樣�(_P):"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1268
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1274
 msgid "Save Search as"
 msgstr "å?¦å­?æ??å°?ç?º"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1288
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1294
 msgid "Search _name:"
 msgstr "æ??å°?å??稱(_N):"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1302
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1308
 #: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:518
 msgid "_Folder:"
 msgstr "è³?æ??夾(_F):"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1307
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1313
 msgid "Select Folder to Save Search In"
 msgstr "é?¸å??å?²å­?æ??å°?ç??è³?æ??夾"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2122
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2159
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2128
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2165
 #, c-format
 msgid "\"%s\" selected"
 msgstr "å·²é?¸å??â??%sâ??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2124
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2130
 #, c-format
 msgid "%'d folder selected"
 msgid_plural "%'d folders selected"
 msgstr[0] "å·²é?¸å?? %'d å??è³?æ??夾"
 msgstr[1] "å·²é?¸å?? %'d å??è³?æ??夾"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2134
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2140
 #, c-format
 msgid " (containing %'d item)"
 msgid_plural " (containing %'d items)"
@@ -3348,14 +3462,14 @@ msgstr[0] "(å??å?« %'d å??é ?ç?®)"
 msgstr[1] "(å??å?« %'d å??é ?ç?®)"
 
 #. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2145
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2151
 #, c-format
 msgid " (containing a total of %'d item)"
 msgid_plural " (containing a total of %'d items)"
 msgstr[0] "(總å?±å??å?« %'d å??é ?ç?®)"
 msgstr[1] "(總å?±å??å?« %'d å??é ?ç?®)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2162
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2168
 #, c-format
 msgid "%'d item selected"
 msgid_plural "%'d items selected"
@@ -3363,7 +3477,7 @@ msgstr[0] "å·²é?¸å?? %'d å??é ?ç?®"
 msgstr[1] "å·²é?¸å?? %'d å??é ?ç?®"
 
 #. Folders selected also, use "other" terminology
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2169
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2175
 #, c-format
 msgid "%'d other item selected"
 msgid_plural "%'d other items selected"
@@ -3375,12 +3489,12 @@ msgstr[1] "å?¦å¤?é?¸å??äº? %'d å??é ?ç?®"
 #. * first message gives the number of items selected;
 #. * the message in parentheses the size of those items.
 #.
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2184
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2190
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2206
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2212
 #, c-format
 msgid "%s, Free space: %s"
 msgstr "%sï¼?å?¯ç?¨ç©ºé??ï¼?%s"
@@ -3392,7 +3506,7 @@ msgstr "%sï¼?å?¯ç?¨ç©ºé??ï¼?%s"
 #. * message about the number of other items and the
 #. * total size of those items.
 #.
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2231
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2237
 #, c-format
 msgid "%s%s, %s"
 msgstr "%s%sï¼?%s"
@@ -3401,48 +3515,49 @@ msgstr "%s%sï¼?%s"
 #. * to the way files are collected in batches. So you can't assume that
 #. * no more than the constant limit are displayed.
 #.
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2313
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2319
 #, c-format
 msgid "The folder \"%s\" contains more files than Nautilus can handle."
 msgstr "è³?æ??夾â??%sâ??中ç??æª?æ¡?æ?¸ç?®è¶?å?º Nautilus æ??è?½è??ç??ç??æ??大æ?¸ç?®ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2319
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2325
 msgid "Some files will not be displayed."
 msgstr "æ??äº?æª?æ¡?å°?æ??ä¸?è?½é¡¯ç¤ºã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4260
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4270
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:828
 #, c-format
-msgid "Open with \"%s\""
-msgstr "以ã??%sã??é??å??"
+msgid "Open with %s"
+msgstr "ç?¨ %s é??å??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4261
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4272
 #, c-format
 msgid "Use \"%s\" to open the selected item"
 msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected items"
 msgstr[0] "使ç?¨â??%sâ??ä¾?é??å??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 msgstr[1] "使ç?¨â??%sâ??ä¾?é??å??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5018
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5037
 #, c-format
 msgid "Run \"%s\" on any selected items"
 msgstr "é??å°?æ??æ??é?¸å®?ç??é ?ç?®å?·è¡?â??%sâ??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5269
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5288
 #, c-format
 msgid "Create Document from template \"%s\""
 msgstr "以樣æ?¿â??%sâ??建ç«?æ??件"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5519
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5538
 msgid "All executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
 msgstr "æ??æ??æ­¤è³?æ??夾ç??å?¯å?·è¡?æª?é?½æ??å?¨ã??æ??令稿ã??é?¸å?®ä¸­å?ºç?¾ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5521
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5540
 msgid ""
 "Choosing a script from the menu will run that script with any selected items "
 "as input."
 msgstr "å?¨é?¸å?®ä¸­é?¸å??å?¶ä¸­ä¸?å??æ??令稿æ??以æ??æ??å·²é?¸å??ç??é ?ç?®ä½?ç?ºè¼¸å?¥è³?æ??ä¾?å?·è¡?該æ??令稿ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5523
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5542
 msgid ""
 "All executable files in this folder will appear in the Scripts menu. "
 "Choosing a script from the menu will run that script.\n"
@@ -3477,19 +3592,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRYï¼?ç?®å??è¦?çª?ç??ä½?ç½®å??大å°?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5695
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:969
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5714
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:968
 #, c-format
 msgid "\"%s\" will be moved if you select the Paste command"
 msgstr "é?¸å??ã??è²¼ä¸?ã??æ??令å??æ??移å??â??%sâ??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5699
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:973
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5718
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:972
 #, c-format
 msgid "\"%s\" will be copied if you select the Paste command"
 msgstr "é?¸å??ã??è²¼ä¸?ã??æ??令å??æ??è¤?製â??%sâ??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5706
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5725
 #, c-format
 msgid "The %'d selected item will be moved if you select the Paste command"
 msgid_plural ""
@@ -3497,7 +3612,7 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "é?¸å??ã??è²¼ä¸?ã??æ??令å??æ??移å?? %'d å??å·²é?¸ç??é ?ç?®"
 msgstr[1] "é?¸å??ã??è²¼ä¸?ã??æ??令å??æ??移å?? %'d å??å·²é?¸ç??é ?ç?®"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5713
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5732
 #, c-format
 msgid "The %'d selected item will be copied if you select the Paste command"
 msgid_plural ""
@@ -3505,97 +3620,112 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "é?¸å??ã??è²¼ä¸?ã??æ??令å??æ??è¤?製 %'d å??å·²é?¸ç??é ?ç?®"
 msgstr[1] "é?¸å??ã??è²¼ä¸?ã??æ??令å??æ??è¤?製 %'d å??å·²é?¸ç??é ?ç?®"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5769
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1012
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5788
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1011
 msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
 msgstr "å?ªè²¼ç°¿ä¸­æ²?æ??å?§å®¹å?¯ä¾?è²¼ä¸?ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6242
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5971
+msgid "Unable to unmount location"
+msgstr "�����置"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5986
+msgid "Unable to eject location"
+msgstr "ç?¡æ³?é??å?ºä½?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6001
+msgid "Unable to stop drive"
+msgstr "ç?¡æ³?å??æ­¢è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6547
 #, c-format
 msgid "Connect to Server %s"
 msgstr "é?£æ?¥ä¼ºæ??å?¨ %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6247
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6552
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7852
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7944
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8054
 msgid "_Connect"
 msgstr "��(_C)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6261
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6566
 msgid "Link _name:"
 msgstr "é?£çµ?å??稱(_N):"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6479
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6784
 #, c-format
 msgid "Could not determine original location of \"%s\" "
 msgstr "ç?¡æ³?決å®?ã??%sã??ç??å??å§?ä½?ç½®"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6483
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6788
 msgid "The item cannot be restored from trash"
 msgstr "æ­¤é ?ç?®ä¸?è?½è?ªå??æ?¶ç­?é??å??ã??"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6571
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6876
 msgid "Create _Document"
 msgstr "æ?°å¢?æ??件(_D)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6572
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6877
 msgid "Open Wit_h"
 msgstr "以å?¶å®?æ?¹å¼?é??å??(_H)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6573
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6878
 msgid "Choose a program with which to open the selected item"
 msgstr "è«?é?¸å??ç¨?å¼?ä¾?é??å??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6575
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6583
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6811
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6880
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6888
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7152
 msgid "_Properties"
 msgstr "屬�(_P)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6576
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6881
 msgid "View or modify the properties of each selected item"
 msgstr "顯示æ??ä¿®æ?¹æ??æ??é?¸å®?é ?ç?®ç??屬æ?§"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6584
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6889
 msgid "View or modify the properties of the open folder"
 msgstr "顯示æ??ä¿®æ?¹é??å??ç??è³?æ??夾ç??屬æ?§"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. add the "create folder" menu item
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6587
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1242
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6892
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1241
 msgid "Create _Folder"
 msgstr "建ç«?è³?æ??夾(_F)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6588
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6893
 msgid "Create a new empty folder inside this folder"
 msgstr "å?¨æ?¬è³?æ??夾中æ?°å¢?空ç?½è³?æ??夾"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6590
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6895
 msgid "No templates installed"
 msgstr "æ²?æ??å®?è£?ä»»ä½?樣æ?¿"
 
 #. name, stock id
 #. translators: this is used to indicate that a file doesn't contain anything
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6593
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6898
 msgid "_Empty File"
 msgstr "空���(_E)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6594
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6899
 msgid "Create a new empty file inside this folder"
 msgstr "å?¨æ?¬è³?æ??夾中æ?°å¢?空ç?½ç??æ??件"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6602
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6907
 msgid "Open the selected item in this window"
 msgstr "å?¨æ?¬è¦?çª?中é??å??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 
@@ -3604,87 +3734,92 @@ msgstr "å?¨æ?¬è¦?çª?中é??å??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 #. Location-specific actions
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6609
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6755
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6914
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7084
 msgid "Open in Navigation Window"
 msgstr "å?¨è¦?çª?中é??å??"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6610
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6915
 msgid "Open each selected item in a navigation window"
 msgstr "ç?¨æ?°ç??è¦?çª?å??å?¥é??å??æ¯?å??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. add the "open in new tab" menu item
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6613
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6759
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7578
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7852
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1222
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1964
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6918
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7088
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8186
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8475
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1221
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2159
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "å?¨æ?°ç??å??é ?中é??å??(_T)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6614
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6919
 msgid "Open each selected item in a new tab"
 msgstr "å?¨æ?°ç??å??é ?å??å?¥é??å??æ¯?å??é?¸å??ç??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6617
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6764
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6922
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7093
 msgid "Open in _Folder Window"
 msgstr "å?¨è³?æ??夾è¦?çª?é??å??(_F)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6618
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6923
 msgid "Open each selected item in a folder window"
 msgstr "ç?¨è³?æ??夾è¦?çª?å??å?¥é??å??æ¯?å??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6621
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6625
-msgid "Open with Other _Application..."
-msgstr "以å?¶å®?ç¨?å¼?é??å??(_A)..."
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6926
+msgid "Other _Application..."
+msgstr "å?¶ä»?æ??ç?¨ç¨?å¼?(_A)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6622
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6626
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6927
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6931
 msgid "Choose another application with which to open the selected item"
 msgstr "è«?é?¸å??å?¶å®?ç¨?å¼?ä¾?é??å??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6629
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6930
+msgid "Open with Other _Application..."
+msgstr "以å?¶å®?ç¨?å¼?é??å??(_A)..."
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6934
 msgid "_Open Scripts Folder"
 msgstr "é??å??æ??令稿è³?æ??夾(_O)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6630
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6935
 msgid "Show the folder containing the scripts that appear in this menu"
 msgstr "顯示è¼?æ??æ?¬é?¸å?®ä¸­å?ºç?¾ç??æ??令稿ç??è³?æ??夾"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6638
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6943
 msgid "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
 msgstr "以ã??è²¼ä¸?ã??æ??令ä¾?æº?å??移å??é?¸å®?ç??æª?æ¡?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6642
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6947
 msgid "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
 msgstr "以ã??è²¼ä¸?ã??æ??令ä¾?æº?å??è¤?製é?¸å®?ç??æª?æ¡?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6646
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6951
 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
 msgstr "å°?å??æ??以ã??å?ªä¸?ã??æ??ã??è¤?製ã??æ??令é?¸å??ç??æª?æ¡?移å??æ??è¤?製"
 
@@ -3692,106 +3827,106 @@ msgstr "å°?å??æ??以ã??å?ªä¸?ã??æ??ã??è¤?製ã??æ??令é?¸å??ç??æª?æ¡?移å??æ??è¤?
 #. accelerator for paste
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6651
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6777
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1274
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6956
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7106
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1273
 msgid "_Paste Into Folder"
 msgstr "è²¼ä¸?è?³è³?æ??夾å?§(_P)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6652
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6957
 msgid ""
 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
 "selected folder"
 msgstr "å°?å??æ??以ã??å?ªä¸?ã??æ??ã??è¤?製ã??æ??令é?¸å??ç??æª?æ¡?移å??æ??è¤?製è?³é?¸å®?ç??è³?æ??夾"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6656
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6961
 msgid "Select all items in this window"
 msgstr "é?¸å??æ?¬è¦?çª?中æ??æ??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6659
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6964
 msgid "Select I_tems Matching..."
 msgstr "é?¸æ??é ?ç?®æ¯?å°?(_T)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6660
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6965
 msgid "Select items in this window matching a given pattern"
 msgstr "é?¸å??æ?¬è¦?çª?中æ??æ??符å??æ??å®?樣å¼?ç??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6663
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6968
 msgid "_Invert Selection"
 msgstr "å??å??é?¸æ??(_I)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6664
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6969
 msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
 msgstr "é?¸æ??æ??æ??ç?®å??å°?æ?ªè¢«é?¸å??ç??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6667
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6972
 msgid "D_uplicate"
 msgstr "�製(_U)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6668
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6973
 msgid "Duplicate each selected item"
 msgstr "è¤?製æ??æ??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6671
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7938
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6976
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8561
 msgid "Ma_ke Link"
 msgid_plural "Ma_ke Links"
 msgstr[0] "建���(_K)"
 msgstr[1] "建���(_K)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6672
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6977
 msgid "Create a symbolic link for each selected item"
 msgstr "ç?ºæ??æ??é?¸å®?ç??é ?ç?®å»ºç«?é?£çµ?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6675
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6980
 msgid "_Rename..."
 msgstr "é??æ?°å?½å??(_R)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6676
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6981
 msgid "Rename selected item"
 msgstr "å°?é?¸å®?ç??é ?ç?®é??æ?°å?½å??"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6684
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7899
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6989
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8522
 msgid "Move each selected item to the Trash"
 msgstr "å°?æ¯?å??é?¸å®?ç??é ?ç?®ä¸?é?²å??æ?¶ç­?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6687
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6786
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7919
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1304
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6992
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7115
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8542
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1303
 msgid "_Delete"
 msgstr "��(_D)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6688
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6993
 msgid "Delete each selected item, without moving to the Trash"
 msgstr "å°?æ??æ??é?¸å®?ç??é ?ç?®ç?´æ?¥å?ªé?¤è??ä¸?ä¸?é?²å??æ?¶ç­?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6691
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6790
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6996
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7119
 msgid "_Restore"
 msgstr "é??å??(_R)"
 
@@ -3803,480 +3938,708 @@ msgstr "é??å??(_R)"
 #.
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6701
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7006
 msgid "Reset View to _Defaults"
 msgstr "é??æ?°è¨­å®?顯示模å¼?(_D)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6702
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7007
 msgid "Reset sorting order and zoom level to match preferences for this view"
 msgstr "é??設此顯示模å¼?ç??æ??å??次åº?å??縮æ?¾å??ç??以é??å??å??好設å®?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6705
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7010
 msgid "Connect To This Server"
 msgstr "é?£æ?¥æ­¤ä¼ºæ??å?¨"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6706
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7011
 msgid "Make a permanent connection to this server"
 msgstr "æ°¸é? å?°é?£æ?¥å?°æ­¤ä¼ºæ??å?¨"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6709
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6725
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6794
-msgid "_Mount Volume"
-msgstr "æ??è¼?æª?æ¡?系統(_M)"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7014
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7042
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7123
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2195
+msgid "_Mount"
+msgstr "æ??è¼?(_M)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6710
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7015
 msgid "Mount the selected volume"
 msgstr "æ??è¼?é?¸å®?ç??æª?æ¡?系統"
 
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6713
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6729
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6798
-msgid "_Unmount Volume"
-msgstr "����系統(_U)"
-
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6714
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7019
 msgid "Unmount the selected volume"
 msgstr "å?¸è¼?é?¸å®?ç??æª?æ¡?系統"
 
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6717
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6733
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6802
-msgid "_Eject Volume"
-msgstr "é??å?ºå?²å­?è£?ç½®(_E)"
-
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6718
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7023
 msgid "Eject the selected volume"
 msgstr "é??å?ºé?¸å®?ç??æª?æ¡?系統"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6721
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6737
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6806
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2028
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7026
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7054
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7135
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2223
 msgid "_Format"
 msgstr "格�(_F)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6722
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7027
 msgid "Format the selected volume"
 msgstr "å°?é?¸å®?ç??æª?æ¡?系統格å¼?å??"
 
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#. Adjust start/stop items to reflect the type of the drive
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7030
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7058
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7139
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7844
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7848
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7936
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7940
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8046
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8050
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1410 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2230
+#, fuzzy
+#| msgid "_Software:"
+msgid "_Start"
+msgstr "é??å§?(_S)"
+
+#. tooltip
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7031
+#, fuzzy
+#| msgid "Format the selected volume"
+msgid "Start the selected volume"
+msgstr "æ??è¼?é?¸å®?ç??æª?æ¡?系統"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7034
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7062
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7143
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7873
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7965
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8075
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1411 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2237
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:796
+msgid "_Stop"
+msgstr "å??æ­¢(_S)"
+
+#. tooltip
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7035
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8076
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the selected volume"
+msgid "Stop the selected volume"
+msgstr "æ??è¼?é?¸å®?ç??æª?æ¡?系統"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7038
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7066
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7147
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2216
+msgid "_Detect Media"
+msgstr "�測��(_D)"
+
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6726
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7039
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7067
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7148
+msgid "Detect media in the selected drive"
+msgstr "å?µæ¸¬å?¨é?¸å??å??ç¢?æ©?中ç??åª?é«?"
+
+#. tooltip
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7043
 msgid "Mount the volume associated with the open folder"
 msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6730
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7047
 msgid "Unmount the volume associated with the open folder"
 msgstr "å?¸è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6734
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7051
 msgid "Eject the volume associated with the open folder"
 msgstr "é??å?ºè??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6738
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7055
 msgid "Format the volume associated with the open folder"
 msgstr "æ ¼å¼?å??è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
 
+#. tooltip
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7059
+#, fuzzy
+#| msgid "Format the volume associated with the open folder"
+msgid "Start the volume associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#. tooltip
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7063
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the volume associated with the open folder"
+msgid "Stop the volume associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6741
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7070
 msgid "Open File and Close window"
 msgstr "é??å??æª?æ¡?å??é??é??è¦?çª?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6745
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7074
 msgid "Sa_ve Search"
 msgstr "å?²å­?æ??å°?(_V)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6746
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7075
 msgid "Save the edited search"
 msgstr "å?²å­?已編輯æ??å°?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6749
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7078
 msgid "Sa_ve Search As..."
 msgstr "å?¦å­?æ??å°?ç?º(_V)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6750
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7079
 msgid "Save the current search as a file"
 msgstr "å?¦å­?ç?®å??ç??æ??å°?ç?ºæª?æ¡?"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6756
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7085
 msgid "Open this folder in a navigation window"
 msgstr "å?¨å°?è?ªè¦?çª?中é??å??æ?¬è³?æ??夾"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6760
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7089
 msgid "Open this folder in a new tab"
 msgstr "å?¨æ?°ç??å??é ?中é??å??æ?¬è³?æ??夾"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6765
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7094
 msgid "Open this folder in a folder window"
 msgstr "å?¨è³?æ??夾è¦?çª?中é??å??æ?¬è³?æ??夾"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6770
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7099
 msgid "Prepare this folder to be moved with a Paste command"
 msgstr "以ã??è²¼ä¸?ã??æ??令ä¾?æº?å??移å??æ?¬è³?æ??夾"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6774
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7103
 msgid "Prepare this folder to be copied with a Paste command"
 msgstr "以ã??è²¼ä¸?ã??æ??令ä¾?æº?å??è¤?製æ?¬è³?æ??夾"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6778
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7107
 msgid ""
 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into this "
 "folder"
 msgstr "å°?å??æ??以ã??å?ªä¸?ã??æ??ã??è¤?製ã??æ??令é?¸å??ç??æª?æ¡?移å??æ??è¤?製è?³é??å??è³?æ??夾"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6783
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7112
 msgid "Move this folder to the Trash"
 msgstr "å°?æ?¬è³?æ??夾ä¸?é?²å??æ?¶ç­?"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6787
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7116
 msgid "Delete this folder, without moving to the Trash"
 msgstr "ç?´æ?¥å?ªé?¤æ?¬è³?æ??夾ï¼?æ¯?é??ä¸?é?²å??æ?¶ç­?"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6795
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7124
 msgid "Mount the volume associated with this folder"
 msgstr "æ??è¼?è??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6799
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7128
 msgid "Unmount the volume associated with this folder"
 msgstr "å?¸è¼?è??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6803
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7132
 msgid "Eject the volume associated with this folder"
 msgstr "é??å?ºè??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6807
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7136
 msgid "Format the volume associated with this folder"
 msgstr "æ ¼å¼?å??è??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6812
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7140
+#, fuzzy
+#| msgid "Format the volume associated with this folder"
+msgid "Start the volume associated with this folder"
+msgstr "æ??è¼?è??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#. tooltip
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7144
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the volume associated with this folder"
+msgid "Stop the volume associated with this folder"
+msgstr "æ??è¼?è??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#. tooltip
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7153
 msgid "View or modify the properties of this folder"
 msgstr "顯示æ??ä¿®æ?¹é??å??è³?æ??夾ç??屬æ?§"
 
 #. Translators: %s is a directory
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6894
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7235
 #, c-format
 msgid "Run or manage scripts from %s"
 msgstr "å?·è¡?æ??管ç?? %s 中ç??æ??令稿"
 
 #. Create a script action here specially because its tooltip is dynamic
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6896
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7237
 msgid "_Scripts"
-msgstr "æ??令稿(_S)"
+msgstr "�令稿(_S)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7308
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7692
 #, c-format
 msgid "Move the open folder out of the trash to \"%s\""
 msgstr "å°?é??å??ç??è³?æ??夾è?ªå??æ?¶ç­?移è?³ã??%sã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7311
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7695
 #, c-format
 msgid "Move the selected folder out of the trash to \"%s\""
 msgid_plural "Move the selected folders out of the trash to \"%s\""
 msgstr[0] "å°?é?¸å??ç??è³?æ??夾è?ªå??æ?¶ç­?移è?³ã??%sã??"
 msgstr[1] "å°?é?¸å??ç??è³?æ??夾è?ªå??æ?¶ç­?移è?³ã??%sã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7315
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7699
 #, c-format
 msgid "Move the selected folder out of the trash"
 msgid_plural "Move the selected folders out of the trash"
 msgstr[0] "å°?é?¸å??ç??è³?æ??夾è?ªå??æ?¶ç­?移å?º"
 msgstr[1] "å°?é?¸å??ç??è³?æ??夾è?ªå??æ?¶ç­?移å?º"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7321
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7705
 #, c-format
 msgid "Move the selected file out of the trash to \"%s\""
 msgid_plural "Move the selected files out of the trash to \"%s\""
 msgstr[0] "å°?é?¸å??ç??æª?æ¡?è?ªå??æ?¶ç­?移è?³ã??%sã??"
 msgstr[1] "å°?é?¸å??ç??æª?æ¡?è?ªå??æ?¶ç­?移è?³ã??%sã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7325
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7709
 #, c-format
 msgid "Move the selected file out of the trash"
 msgid_plural "Move the selected files out of the trash"
 msgstr[0] "å°?é?¸å??ç??æª?æ¡?è?ªå??æ?¶ç­?移å?º"
 msgstr[1] "å°?é?¸å??ç??æª?æ¡?è?ªå??æ?¶ç­?移å?º"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7331
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7715
 #, c-format
 msgid "Move the selected item out of the trash to \"%s\""
 msgid_plural "Move the selected items out of the trash to \"%s\""
 msgstr[0] "å°?é?¸å??ç??é ?ç?®è?ªå??æ?¶ç­?移è?³ã??%sã??"
 msgstr[1] "å°?é?¸å??ç??é ?ç?®è?ªå??æ?¶ç­?移è?³ã??%sã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7335
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7719
 #, c-format
 msgid "Move the selected item out of the trash"
 msgid_plural "Move the selected items out of the trash"
 msgstr[0] "å°?é?¸å??ç??é ?ç?®è?ªå??æ?¶ç­?移å?º"
 msgstr[1] "å°?é?¸å??ç??é ?ç?®è?ªå??æ?¶ç­?移å?º"
 
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7845
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7849
+#, fuzzy
+#| msgid "Format the selected volume"
+msgid "Start the select drive"
+msgstr "æ?ªæ??å®?è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7853
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8055
+msgid "Connect to the selected drive"
+msgstr "é?£æ?¥å?°é?¸å??ç??è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7856
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7948
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8058
+msgid "_Start Multi-disk Drive"
+msgstr ""
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7857
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8059
+msgid "Start the selected multi-disk drive"
+msgstr ""
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7860
+msgid "U_nlock Drive"
+msgstr "解é??è£?ç½®(_N)"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7861
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8063
+msgid "Unlock the selected drive"
+msgstr "解é??é?¸å??ç??è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7874
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the selected volume"
+msgid "Stop the selected drive"
+msgstr "æ?ªæ??å®?è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7877
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7969
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8079
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1417
+msgid "_Safely Remove Drive"
+msgstr "å®?å?¨ç??移é?¤è£?ç½®(_S)"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7878
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8080
+msgid "Safely remove the selected drive"
+msgstr "å®?å?¨ç??移é?¤é?¸å??ç??è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7881
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7973
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8083
+msgid "_Disconnect"
+msgstr "中�(_D)"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7882
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8084
+msgid "Disconnect the selected drive"
+msgstr "中æ?·é?¸å??ç??è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7885
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7977
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8087
+msgid "_Stop Multi-disk Drive"
+msgstr ""
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7886
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8088
+msgid "Stop the selected multi-disk drive"
+msgstr ""
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7889
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7981
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8091
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1430
+msgid "_Lock Drive"
+msgstr "é??å®?è£?ç½®(_L)"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7890
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8092
+msgid "Lock the selected drive"
+msgstr "é??å®?é?¸å??ç??è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7937
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7941
+#, fuzzy
+#| msgid "Format the volume associated with the open folder"
+msgid "Start the drive associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7945
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the volume associated with the open folder"
+msgid "Connect to the drive associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7949
+#, fuzzy
+#| msgid "Format the volume associated with the open folder"
+msgid "Start the multi-disk drive associated with the open folder"
+msgstr "æ ¼å¼?å??è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#. stop() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_PASSWORD is normally not used
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7952
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8062
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1429
+msgid "_Unlock Drive"
+msgstr "解é??è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7953
+#, fuzzy
+#| msgid "Unmount the volume associated with the open folder"
+msgid "Unlock the drive associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7966
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the volume associated with the open folder"
+msgid "_Stop the drive associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7970
+#, fuzzy
+#| msgid "Format the volume associated with the open folder"
+msgid "Safely remove the drive associated with the open folder"
+msgstr "æ ¼å¼?å??è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7974
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the volume associated with the open folder"
+msgid "Disconnect the drive associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7978
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the volume associated with the open folder"
+msgid "Stop the multi-disk drive associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7982
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the volume associated with the open folder"
+msgid "Lock the drive associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8047
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8051
+#, fuzzy
+#| msgid "Format the selected volume"
+msgid "Start the selected drive"
+msgstr "æ?ªæ??å®?è£?ç½®"
+
 #. add the "open in new window" menu item
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7553
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7812
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1231
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1971
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8161
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8435
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1230
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2166
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中é??å??(_W)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7555
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7821
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8163
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8444
 msgid "Browse in New _Window"
 msgstr "ç?¨æ?°ç??è¦?çª?ç??覽(_W)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7563
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7831
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8171
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8454
 msgid "_Browse Folder"
 msgid_plural "_Browse Folders"
 msgstr[0] "ç??覽è³?æ??夾(_B)"
 msgstr[1] "ç??覽è³?æ??夾(_B)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7580
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7861
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8188
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8484
 msgid "Browse in New _Tab"
 msgstr "ç?¨æ?°ç??å??é ?ç??覽(_T)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7629
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7894
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8237
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8517
 msgid "_Delete Permanently"
 msgstr "永���(_D)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7630
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8238
 msgid "Delete the open folder permanently"
 msgstr "æ°¸ä¹?å?ªé?¤é??å??ç??è³?æ??夾"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7634
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8242
 msgid "Move the open folder to the Trash"
 msgstr "å°?é??å??ç??è³?æ??夾ä¸?é?²å??æ?¶ç­?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7794
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8406
 #, c-format
-msgid "_Open with \"%s\""
-msgstr "以ã??%sã??é??å??(_O)"
+msgid "_Open with %s"
+msgstr "以 %s é??å??(_O)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7814
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8437
 #, c-format
 msgid "Open in %'d New _Window"
 msgid_plural "Open in %'d New _Windows"
 msgstr[0] "å?¨ %'d å??æ?°ç??è¦?çª?å?§é??å??(_W)"
 msgstr[1] "å?¨ %'d å??æ?°ç??è¦?çª?å?§é??å??(_W)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7823
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8446
 #, c-format
 msgid "Browse in %'d New _Window"
 msgid_plural "Browse in %'d New _Windows"
 msgstr[0] "ç?¨ %'d å??æ?°ç??è¦?çª?ç??覽(_W)"
 msgstr[1] "ç?¨ %'d å??æ?°ç??è¦?çª?ç??覽(_W)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7854
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8477
 #, c-format
 msgid "Open in %'d New _Tab"
 msgid_plural "Open in %'d New _Tabs"
 msgstr[0] "å?¨ %'d å??æ?°ç??å??é ?é??å??(_T)"
 msgstr[1] "å?¨ %'d å??æ?°ç??å??é ?é??å??(_T)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7863
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8486
 #, c-format
 msgid "Browse in %'d New _Tab"
 msgid_plural "Browse in %'d New _Tabs"
 msgstr[0] "ç?¨ %'d å??æ?°ç??å??é ?ç??覽(_T)"
 msgstr[1] "ç?¨ %'d å??æ?°ç??å??é ?ç??覽(_T)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7895
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8518
 msgid "Delete all selected items permanently"
 msgstr "æ°¸ä¹?å?ªé?¤æ??æ??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9209
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9831
 msgid "Download location?"
 msgstr "���置�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9212
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9834
 msgid "You can download it or make a link to it."
 msgstr "ä½ å?¯ä»¥å°?å®?ä¸?è¼?æ??給å®?建ç«?é?£çµ?ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9215
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9837
 msgid "Make a _Link"
 msgstr "建���(_L)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9219
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9841
 msgid "_Download"
 msgstr "��(_D)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9281
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9346
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9451
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9980
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10036
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10141
 msgid "Drag and drop is not supported."
 msgstr "ä¸?æ?¯æ?´æ??æ?¾å??示ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9282
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9981
 msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
 msgstr "æ??æ?¾å??示å?ªå?¨æ?¬æ©?ç??æª?æ¡?系統ä¹?é??é?©ç?¨ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9347
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9452
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10037
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10142
 msgid "An invalid drag type was used."
 msgstr "æ??æ?³æ?¹å¼?ä¸?正確ã??"
 
 #. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9519
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10209
 msgid "dropped text.txt"
 msgstr "æ??æ?¾ç?? text.txt"
 
-#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:401
 #: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:411
+#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:421
 msgid "Comment"
 msgstr "å??註"
 
-#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:404
+#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:414
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:407
 #: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:417
+#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:427
 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:309
 msgid "Description"
 msgstr "æ??è¿°"
 
-#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:414
+#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:424
 msgid "Command"
 msgstr "æ??令"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:59
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:65
 #, c-format
 msgid ""
 "You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
 msgstr "ä½ æ²?æ??檢è¦?â??%sâ??ç??å?§å®¹ç??æ¬?é??ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:63
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:69
 #, c-format
 msgid "\"%s\" could not be found. Perhaps it has recently been deleted."
 msgstr "æ?¾ä¸?å?°ã??%sã??ã??å?¯è?½å®?å??å??已被å?ªé?¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:67
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:73
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not display all the contents of \"%s\": %s"
 msgstr "æ?±æ­?ï¼?ç?¡æ³?顯示ã??%sã??ç??æ??æ??å?§å®¹ï¼?%s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:74
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:80
 msgid "The folder contents could not be displayed."
 msgstr "ç?¡æ³?顯示è³?æ??夾ç??å?§å®¹ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:103
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:109
 #, c-format
 msgid ""
 "The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
 msgstr "é??å??ç?®é??å?§å·²ç¶?æ??å??ç?ºâ??%sâ??ç??é ?ç?®ã??è«?使ç?¨å?¶å®?å??稱ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:108
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:114
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
 msgstr "è³?æ??夾å?§æ²?æ??â??%sâ??ã??ä¹?許å®?å??å??被移å??æ??å?ªé?¤äº?ï¼?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:113
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:119
 #, c-format
 msgid "You do not have the permissions necessary to rename \"%s\"."
 msgstr "ä½ æ²?æ??å°?â??%sâ??é??æ?°å?½å??ç??æ¬?é??ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:118
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:124
 #, c-format
 msgid ""
 "The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"/\". Please "
 "use a different name."
 msgstr "å??稱â??%sâ??ç?¡æ??ï¼?å? ç?ºå®?å?«æ??å­?符â??/â??ã??è«?使ç?¨å?¶å®?å??稱ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:122
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:128
 #, c-format
 msgid "The name \"%s\" is not valid. Please use a different name."
 msgstr "å??稱â??%sâ??ç?¡æ??ã??è«?使ç?¨å?¶å®?å??稱ã??"
 
 #. fall through
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:137
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:143
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not rename \"%s\" to \"%s\": %s"
 msgstr "æ?±æ­?ï¼?ç?¡æ³?å°?ã??%sã??é??æ?°å?½å??ç?ºã??%sã??ï¼?%s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:145
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:151
 msgid "The item could not be renamed."
 msgstr "é??å??é ?ç?®ç?¡æ³?æ?´æ?¹å??稱ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:167
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:173
 #, c-format
 msgid ""
 "You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
 msgstr "æ²?æ??æ?´æ?¹â??%sâ??æ??屬羣çµ?ç??æ¬?é??ã??"
 
 #. fall through
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:180
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:186
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not change the group of \"%s\": %s"
 msgstr "æ?±æ­?ï¼?ç?¡æ³?æ?´æ?¹ã??%sã??ç??æ??屬羣çµ?ï¼?%s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:185
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:191
 msgid "The group could not be changed."
 msgstr "ç?¡æ³?æ?´æ?¹æ??屬羣çµ?ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:205
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:211
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not change the owner of \"%s\": %s"
 msgstr "æ?±æ­?ï¼?ç?¡æ³?æ?´æ?¹ã??%sã??ç??æ??æ??è??ï¼?%s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:207
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:213
 msgid "The owner could not be changed."
 msgstr "ç?¡æ³?æ?´æ?¹æ??æ??è??ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:227
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:233
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not change the permissions of \"%s\": %s"
 msgstr "æ?±æ­?ï¼?ç?¡æ³?æ?´æ?¹ã??%sã??ç??æ¬?é??ï¼?%s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:229
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:235
 msgid "The permissions could not be changed."
 msgstr "ç?¡æ³?æ?´æ?¹æ¬?é??ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:334
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:340
 #, c-format
 msgid "Renaming \"%s\" to \"%s\"."
 msgstr "å°?â??%sâ??é??æ?°å?½å??ç?ºâ??%sâ??ã??"
@@ -4436,36 +4799,36 @@ msgid "pointing at \"%s\""
 msgstr "ç?®æ¨?ç?ºâ??%sâ??"
 
 #. translators: this is used in the view menu
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3049
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3047
 msgid "_Icons"
 msgstr "å??示(_I)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3050
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3048
 msgid "The icon view encountered an error."
 msgstr "å??示顯示模å¼?ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3051
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3049
 msgid "The icon view encountered an error while starting up."
 msgstr "å??å??å??示顯示模å¼?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3052
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3050
 msgid "Display this location with the icon view."
 msgstr "以å??示顯示模å¼?ä¾?顯示æ?¬ä½?ç½®ã??"
 
 #. translators: this is used in the view menu
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3063
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3061
 msgid "_Compact"
 msgstr "精簡(_C)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3064
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3062
 msgid "The compact view encountered an error."
 msgstr "精簡顯示模å¼?ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3065
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3063
 msgid "The compact view encountered an error while starting up."
 msgstr "å??å??精簡顯示模å¼?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3066
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3064
 msgid "Display this location with the compact view."
 msgstr "以精簡顯示模å¼?ä¾?顯示æ?¬ä½?ç½®ã??"
 
@@ -4479,108 +4842,114 @@ msgstr "(空ç??)"
 msgid "Loading..."
 msgstr "��中..."
 
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2132
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2126
 #, c-format
 msgid "%s Visible Columns"
 msgstr "%s ����"
 
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2151
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2145
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
 msgstr "è«?é?¸æ??é??å??è³?æ??夾顯示è³?è¨?ç??次åº?ï¼?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2205
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2199
 msgid "Visible _Columns..."
 msgstr "����(_C)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2206
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2200
 msgid "Select the columns visible in this folder"
 msgstr "è«?é?¸æ??æ?¬è³?æ??夾中æ??顯示ç??麼æ¬?ä½?"
 
 #. translators: this is used in the view menu
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2931
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2924
 msgid "_List"
 msgstr "��(_L)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2932
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2925
 msgid "The list view encountered an error."
 msgstr "æ¸?å?®é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2933
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2926
 msgid "The list view encountered an error while starting up."
 msgstr "å??å??æ¸?å?®é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2934
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2927
 msgid "Display this location with the list view."
 msgstr "以æ¸?å?®é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?ä¾?顯示æ?¬ä½?ç½®ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:511
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:508
 msgid "You cannot assign more than one custom icon at a time!"
 msgstr "ä¸?å?¯ä»¥å??æ??å??é??ä¸?å??以ä¸?ç??è?ªé?¸å??示ï¼?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:512
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:494
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:509
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:492
 msgid "Please drag just one image to set a custom icon."
 msgstr "è«?å?ªæ??æ?³ä¸?å??å??ç??æª?ä½?ç?ºè?ªé?¸å??示ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:523
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:516
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:520
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:514
 msgid "The file that you dropped is not local."
 msgstr "æ??æ??æ?¾ç??æª?æ¡?並é??æ?¬å?°ç??æª?æ¡?ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:524
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:530
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:517
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:521
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:527
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:515
 msgid "You can only use local images as custom icons."
 msgstr "å?ªå?¯ä»¥ä½¿ç?¨æ?¬æ©?ç??å??示ä½?ç?ºè?ªé?¸å??示ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:529
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:522
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:526
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:520
 msgid "The file that you dropped is not an image."
 msgstr "æ??æ??æ?¾ç??æª?æ¡?並é??å??å??æª?ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:669
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:666
 msgid "_Name:"
 msgid_plural "_Names:"
 msgstr[0] "å??稱(_N):"
 msgstr[1] "å??稱(_N):"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1027
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1024
 #, c-format
 msgid "Properties"
 msgstr "屬�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1035
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1032
 #, c-format
 msgid "%s Properties"
 msgstr "%s 屬�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1580
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1360
+#, c-format
+msgctxt "MIME type description (MIME type)"
+msgid "%s (%s)"
+msgstr "%s (%s)"
+
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1577
 msgid "Cancel Group Change?"
 msgstr "å??æ¶?æ?´æ?¹ç¾£çµ?ï¼?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1998
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1995
 msgid "Cancel Owner Change?"
 msgstr "å??æ¶?æ?´æ?¹æ??æ??è??ï¼?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2329
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2326
 msgid "nothing"
 msgstr "æ²?æ??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2331
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2328
 msgid "unreadable"
 msgstr "ç?¡æ³?è®?å??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2341
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2338
 #, c-format
 msgid "%'d item, with size %s"
 msgid_plural "%'d items, totalling %s"
 msgstr[0] "%'d å??é ?ç?®ï¼?大å°?ç?º %s"
 msgstr[1] "%'d å??é ?ç?®ï¼?總å?±å¤§å°?ç?º %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2350
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2347
 msgid "(some contents unreadable)"
 msgstr "ï¼?ç?¡æ³?è®?å??æ??é?¨ä»½å?§å®¹ï¼?"
 
@@ -4590,126 +4959,130 @@ msgstr "ï¼?ç?¡æ³?è®?å??æ??é?¨ä»½å?§å®¹ï¼?"
 #. * 2-line value. Maybe there's a better way to do this, but I
 #. * couldn't think of one.
 #.
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2367
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2364
 msgid "Contents:"
 msgstr "�容�"
 
 #. Translators: "used" refers to the capacity of the filesystem
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3134
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3131
 msgid "used"
 msgstr "已使�"
 
 #. Translators: "free" refers to the capacity of the filesystem
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3139
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3136
 msgid "free"
 msgstr "å?¯ç?¨ç©ºé??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3141
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3138
 msgid "Total capacity:"
 msgstr "總容é??:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3150
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3147
 msgid "Filesystem type:"
 msgstr "æª?æ¡?系統é¡?å??:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3226
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3223
 msgid "Basic"
 msgstr "��"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3286
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3283
 msgid "Type:"
 msgstr "é¡?å??:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3294
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3291
 msgid "Link target:"
 msgstr "�����"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3304
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3301
 msgid "Size:"
 msgstr "大�:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3313
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3310
 #: ../src/nautilus-location-bar.c:55
 msgid "Location:"
 msgstr "ä½?ç½®:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3319
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3316
 msgid "Volume:"
 msgstr "��系統�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3328
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3325
 msgid "Accessed:"
 msgstr "å­?å??æ??é??ï¼?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3332
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3329
 msgid "Modified:"
 msgstr "ä¿®æ?¹æ??é??ï¼?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3341
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3338
 msgid "Free space:"
 msgstr "å?¯ç?¨ç©ºé??ï¼?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3451
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3448
 #: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:1032
 msgid "Emblems"
 msgstr "å??ç« "
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3854
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3851
 msgid "_Read"
 msgstr "è®?å??(_R)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3856
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3853
 msgid "_Write"
 msgstr "寫�(_W)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3858
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3855
 msgid "E_xecute"
 msgstr "å?·è¡?(_X)"
 
 #. translators: this gets concatenated to "no read",
 #. * "no access", etc. (see following strings)
 #.
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4126
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4137
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4149
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4123
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4134
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4146
 msgid "no "
 msgstr "��"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4129
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4126
 msgid "list"
 msgstr "å??å?º"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4131
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4128
 msgid "read"
 msgstr "è®?å??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4140
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4137
 msgid "create/delete"
 msgstr "建�/��"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4142
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4139
 msgid "write"
 msgstr "寫�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4151
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4148
 msgid "access"
 msgstr "å­?å??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4200
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4197
 msgid "Access:"
 msgstr "å­?å??ï¼?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4202
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4199
 msgid "Folder access:"
 msgstr "è³?æ??夾å­?å??:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4204
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4201
 msgid "File access:"
 msgstr "æª?æ¡?å­?å??:"
 
+#. Translators: this is referred to the permissions
+#. * the user has in a directory.
+#.
+#. Translators: this is referred to captions under icons.
 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4216
 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4227
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:291
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:292
 msgid "None"
 msgstr "æ²?æ??"
 
@@ -4824,55 +5197,55 @@ msgstr "ç?¡æ³?å¾?ç?¥â??%sâ??ç??æ¬?é??ã??"
 msgid "The permissions of the selected file could not be determined."
 msgstr "ç?¡æ³?å¾?ç?¥é?¸å®?ç??æª?æ¡?ç??æ¬?é??ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5421
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5428
 msgid "Creating Properties window."
 msgstr "æ­£å?¨å»ºç«?屬æ?§è¦?çª?ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5686
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5718
 msgid "Select Custom Icon"
 msgstr "é?¸æ??è?ªé?¸å??示"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1382
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:320
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1381
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:325
 msgid "File System"
 msgstr "��系統"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1386
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1385
 msgid "Network Neighbourhood"
 msgstr "網絡ä¸?ç??è?³é?°"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1640
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1639
 msgid "Tree"
 msgstr "ç?®é??樹"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1646
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1645
 msgid "Show Tree"
 msgstr "顯示樹"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:395
+#: ../src/nautilus-application.c:418
 #, c-format
 msgid "Nautilus could not create the required folder \"%s\"."
 msgstr "Nautilus ç?¡æ³?建ç«?æ??é??ç??è³?æ??夾â??%sâ??ã??"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:397
+#: ../src/nautilus-application.c:420
 msgid ""
 "Before running Nautilus, please create the following folder, or set "
 "permissions such that Nautilus can create it."
 msgstr "å?·è¡? Nautilus ä¹?å??ï¼?è«?è?ªè¡?建ç«?以ä¸?è³?æ??夾ï¼?æ??æ?¯è¨­å®?正確ç??æ¬?é??使 Nautilus å?¯ä»¥å»ºç«?é??äº?è³?æ??夾ã??"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:400
+#: ../src/nautilus-application.c:423
 #, c-format
 msgid "Nautilus could not create the following required folders: %s."
 msgstr "Nautilus ç?¡æ³?æ?°å¢?以ä¸?ç??è³?æ??夾ï¼?%sã??"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:402
+#: ../src/nautilus-application.c:425
 msgid ""
 "Before running Nautilus, please create these folders, or set permissions "
 "such that Nautilus can create them."
 msgstr "å?·è¡? Nautilus ä¹?å??ï¼?è«?è?ªè¡?建ç«?é??äº?è³?æ??夾ï¼?æ??æ?¯è¨­å®?正確ç??æ¬?é??使 Nautilus å?¯ä»¥å»ºç«?é??äº?è³?æ??夾ã??"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1321 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1684
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1707 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1730
+#: ../src/nautilus-application.c:1485 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1775
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1798 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1821
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "ç?¡æ³?é??å?º %s"
@@ -4912,7 +5285,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:158
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.c:209
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1569 ../src/nautilus-window-menus.c:574
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1569 ../src/nautilus-window-menus.c:575
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error displaying help: \n"
@@ -5038,16 +5411,16 @@ msgstr "é?£æ?¥ä¼ºæ??å?¨"
 msgid "Service _type:"
 msgstr "æ??å??é¡?å??(_T):"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:898
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:900
 msgid "Add _bookmark"
 msgstr "���籤(_B)"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:936
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:938
 msgid "C_onnect"
 msgstr "��(_O)"
 
 #: ../src/nautilus-desktop-window.c:243 ../src/nautilus-pathbar.c:1244
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:308
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:313
 msgid "Desktop"
 msgstr "æ¡?é?¢"
 
@@ -5124,103 +5497,125 @@ msgstr "å??ç« ç?¡æ³?å? å?¥ã??"
 msgid "Show Emblems"
 msgstr "顯示å??ç« "
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:1
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:4
+msgid "100 KB"
+msgstr "100 KB"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:15
+#, no-c-format
+msgid "33%"
+msgstr "33%"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:22
+msgid "500 KB"
+msgstr "500 KB"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
+#, no-c-format
+msgid "66%"
+msgstr "66%"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:25
 msgid "<b>Behavior</b>"
 msgstr "<b>é??ä½?æ?¹å¼?</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:2
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:26
 msgid "<b>Compact View Defaults</b>"
 msgstr "<b>精簡顯示�設�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:3
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
 msgid "<b>Date</b>"
 msgstr "<b>æ?¥æ??</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:4
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
 msgid "<b>Default View</b>"
 msgstr "<b>�設顯示模�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:5
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
 msgid "<b>Executable Text Files</b>"
 msgstr "<b>å?¯å?·è¡?ç??æ??å­?æª?</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:6
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:30
 msgid "<b>Folders</b>"
 msgstr "<b>è³?æ??夾</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:7
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:31
 msgid "<b>Icon Captions</b>"
 msgstr "<b>å??示æ¨?é¡?</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:8
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:32
 msgid "<b>Icon View Defaults</b>"
 msgstr "<b>é ?設ç?ºå??示顯示</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:9
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:33
 msgid "<b>List Columns</b>"
 msgstr "<b>����</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:10
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:34
 msgid "<b>List View Defaults</b>"
 msgstr "<b>�設���顯示</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:11
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:35
 msgid "<b>Media Handling</b>"
 msgstr "<b>åª?é«?è??ç??æ?¹å¼?</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:12
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:36
 msgid "<b>Other Media</b>"
 msgstr "<b>����</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:13
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
 msgid "<b>Other Previewable Files</b>"
 msgstr "<b>å?¶ä»?å?¯é ?覽ç??æª?æ¡?</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:14
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
 msgid "<b>Sound Files</b>"
 msgstr "<b>é?³æ??æª?</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:15
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
 msgid "<b>Text Files</b>"
 msgstr "<b>æ??å­?æª?</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:16
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
 msgid "<b>Trash</b>"
 msgstr "<b>å??æ?¶ç­?</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:17
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
 msgid "<b>Tree View Defaults</b>"
 msgstr "<b>é ?設ç?ºç?®é??樹顯示</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:18
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
 msgid "A_ll columns have the same width"
 msgstr "æ??æ??æ¬?ä½?é??度ç?¸ç­?(_L)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
 msgid "Acti_on:"
 msgstr "å??ä½?(_O):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:20
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:44
+msgid "Always"
+msgstr "總�"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:45
 msgid "Always open in _browser windows"
 msgstr "總æ?¯ä»¥ç??覽è¦?çª?é??å??(_B)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:21
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:46
 msgid "Ask before _emptying the Trash or deleting files"
 msgstr "æ¸?ç??å??æ?¶ç­?æ??å?ªé?¤æª?æ¡?å??æ??å??è©¢å??(_E)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:22
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:47
 msgid "B_rowse media when inserted"
 msgstr "æ??å?¥æ??ç??覽åª?é«?(_R)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:23
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:48
 msgid "Behavior"
 msgstr "é??ä½?æ?¹å¼?"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:54
 msgid "CD _Audio:"
 msgstr "_CD é?³æ??:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:25
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:55
 msgid ""
 "Choose the order of information to appear beneath icon names. More "
 "information will appear when zooming in closer."
@@ -5228,156 +5623,164 @@ msgstr ""
 "è«?é?¸æ??å??示ä¸?æ?¹é¡¯ç¤ºè³?è¨?ç??次åº?ã??\n"
 "ç?¶å??示æ?¾å¾?è¶?大æ??顯示ç??è³?è¨?æ??è¶?å¤?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:26
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:56
 msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
 msgstr "è«?é?¸æ??å?¨æ¸?å?®é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?æ??ï¼?顯示è³?è¨?ç??次åº?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:57
 msgid ""
 "Choose what happens when inserting media or connecting devices to the system"
 msgstr "é?¸æ??æ??å?¥åª?é«?æ??é?£æ?¥è£?ç½®å?°ç³»çµ±æ??æ??ç?¼ç??ä»?麼äº?"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:59
 msgid "Count _number of items:"
 msgstr "顯示��總�(_N):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:60
 msgid "D_efault zoom level:"
 msgstr "�設縮���(_E):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:30
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:61
 msgid "Default _zoom level:"
 msgstr "�設縮��度(_Z):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:31
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:62
 msgid "Display"
 msgstr "顯示"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:32
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:63
 msgid "File Management Preferences"
 msgstr "æª?æ¡?管ç??å??好設å®?"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:33
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:64
 msgid "I_nclude a Delete command that bypasses Trash"
 msgstr "å?¨é?¸å?®ä¸­å? å?¥ä¸?使ç?¨å??æ?¶ç­?ç??ã??å?ªé?¤ã??æ??令(_N)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:34
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:66
 msgid "Less common media formats can be configured here"
 msgstr "è¼?ä¸?常è¦?ç??åª?é«?æ ¼å¼?å?¯å?¨æ­¤è¨­å®?"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:35
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:67
 msgid "List Columns"
 msgstr "����"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:36
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:69
+msgid "Local Files Only"
+msgstr "å?ªæ??æ?¬æ©?æª?æ¡?"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:70
 msgid "Media"
 msgstr "��"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:71
+msgid "Never"
+msgstr "永�"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:72
 msgid "Preview"
 msgstr "�覽"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:73
 msgid "Preview _sound files:"
 msgstr "試è?½é?³æ??æª?(_S):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:74
 msgid "Show _only folders"
 msgstr "å?ªé¡¯ç¤ºè³?æ??夾(_O)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:75
 msgid "Show _thumbnails:"
 msgstr "顯示縮å??(_T):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:76
 msgid "Show hidden and _backup files"
 msgstr "顯示é?±è??æª?å??å??份æª?(_B)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:77
 msgid "Show te_xt in icons:"
 msgstr "å?¨å??示å?§é¡¯ç¤ºæ??å­?(_X):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:78
 msgid "Sort _folders before files"
 msgstr "æ°¸é? å?¨æª?æ¡?å??å??å??å?ºè³?æ??夾(_F)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:44
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:79
 msgid "View _new folders using:"
 msgstr "顯示æ?°è³?æ??夾æ??使ç?¨ç??顯示模å¼?(_N):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:45
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:80
 msgid "Views"
 msgstr "顯示模�"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:46
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:81
 msgid "_Arrange items:"
 msgstr "é ?ç?®æ??å??æ?¹å¼?(_A):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:48
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:83
 msgid "_DVD Video:"
 msgstr "_DVD å½±ç??:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:49
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:84
 msgid "_Default zoom level:"
 msgstr "�設縮��度(_D):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:50
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:85
 msgid "_Double click to open items"
 msgstr "é?£æ??å?©ä¸?æ??é??å??é ?ç?®(_D)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:51
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:86
 msgid "_Format:"
 msgstr "格�(_F):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:52
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:87
 msgid "_Music Player:"
 msgstr "������(_M):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:53
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:88
 msgid "_Never prompt or start programs on media insertion"
 msgstr "æ??å?¥åª?é«?æ??æ°¸é? ä¸?æ??示æ??å??å??ç¨?å¼?(_N)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:54
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:89
 msgid "_Only for files smaller than:"
 msgstr "å??ç?¶æª?æ¡?å°?æ?¼(_O):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:55
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:90
 msgid "_Photos:"
 msgstr "ç?¸ç??(_P):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:56
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:91
 msgid "_Run executable text files when they are opened"
 msgstr "ç?¶æ??ä¸?æ??å­?æª?æ??å?·è¡?該æª?æ¡?(_R)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:57
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:92
 msgid "_Single click to open items"
 msgstr "æ??ä¸?ä¸?æ??é??å??é ?ç?®(_S)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:58
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:93
 msgid "_Software:"
 msgstr "�件(_S):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:59
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:94
 msgid "_Text beside icons"
 msgstr "å??示æ??顯示æ??å­?(_T)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:60
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:95
 msgid "_Type:"
 msgstr "é¡?å??(_T):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:61
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:96
 msgid "_Use compact layout"
 msgstr "使ç?¨ç·?å¯?æ??å??æ?¹å¼?(_U)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:62
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:97
 msgid "_View executable text files when they are opened"
 msgstr "ç?¶æ??ä¸?å?¯å?·è¡?ç??æ??å­?æª?æ??顯示æª?æ¡?å?§å®¹(_V)"
 
-#: ../src/nautilus-history-sidebar.c:324
+#: ../src/nautilus-history-sidebar.c:327
 msgid "History"
 msgstr "æ­·å?²ç´?é??"
 
-#: ../src/nautilus-history-sidebar.c:330
+#: ../src/nautilus-history-sidebar.c:333
 msgid "Show History"
 msgstr "顯示ç´?é??"
 
@@ -5430,11 +5833,6 @@ msgstr "��"
 msgid "Software"
 msgstr "�件"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:308
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:117
-msgid "Location"
-msgstr "ä½?ç½®"
-
 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:310
 msgid "Keywords"
 msgstr "é??é?µå­?"
@@ -5477,36 +5875,31 @@ msgstr "ç?¡æ³?ç?²å??å??ç??ç??è³?è¨?"
 msgid "loading..."
 msgstr "��中..."
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:641
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:630
 msgid "Image"
 msgstr "å??ç??"
 
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:159
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:157
 msgid "Information"
 msgstr "��"
 
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:165
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:163
 msgid "Show Information"
 msgstr "顯示��"
 
 #. add the reset background item, possibly disabled
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:354
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:352
 msgid "Use _Default Background"
 msgstr "使ç?¨é ?設è??æ?¯(_D)"
 
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:493
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:491
 msgid "You cannot assign more than one custom icon at a time."
 msgstr "ä¸?å?¯ä»¥å??æ??å??é??ä¸?å??以ä¸?ç??è?ªé?¸å??示ã??"
 
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:523
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:521
 msgid "You can only use images as custom icons."
 msgstr "å?ªå?¯ä»¥ä½¿ç?¨å??ç??ä½?ç?ºè?ªé?¸å??示ã??"
 
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:835
-#, c-format
-msgid "Open with %s"
-msgstr "ç?¨ %s é??å??"
-
 #: ../src/nautilus-location-bar.c:56
 msgid "Go To:"
 msgstr "å??å¾?ï¼?"
@@ -5518,53 +5911,53 @@ msgid_plural "Do you want to view %d locations?"
 msgstr[0] "æ?¯å?¦æ?³é¡¯ç¤ºé?? %d å??ä½?ç½®ï¼?"
 msgstr[1] "æ?¯å?¦æ?³é¡¯ç¤ºé?? %d å??ä½?ç½®ï¼?"
 
-#: ../src/nautilus-location-dialog.c:149
+#: ../src/nautilus-location-dialog.c:166
 msgid "Open Location"
 msgstr "é??å??ä½?ç½®"
 
-#: ../src/nautilus-location-dialog.c:160
+#: ../src/nautilus-location-dialog.c:177
 msgid "_Location:"
 msgstr "ä½?ç½®(_L):"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:329
+#: ../src/nautilus-main.c:343
 msgid "Perform a quick set of self-check tests."
 msgstr "å?·è¡?å¿«é??è?ªå??檢æ?¥æ¸¬è©¦ã??"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:332
+#: ../src/nautilus-main.c:346
 msgid "Show the version of the program."
 msgstr "顯示此ç¨?å¼?ç??ç??æ?¬ã??"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:334
+#: ../src/nautilus-main.c:348
 msgid "Create the initial window with the given geometry."
 msgstr "以æ??å®?尺寸顯示å??å§?è¦?çª?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:334
+#: ../src/nautilus-main.c:348
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "�置大�"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:336
+#: ../src/nautilus-main.c:350
 msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
 msgstr "å?ªæ??ç?¹å?¥æ??å®? URI æ??æ??æ??é??å??æ?°ç??è¦?çª?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:338
+#: ../src/nautilus-main.c:352
 msgid ""
 "Do not manage the desktop (ignore the preference set in the preferences "
 "dialog)."
 msgstr "ä¸?管ç??æ¡?é?¢ï¼?æ??忽ç?¥å??好設å®?å°?話ç??中ç??設å®?ï¼?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:340
+#: ../src/nautilus-main.c:354
 msgid "open a browser window."
 msgstr "é??å??æ?°ç??è¦?çª?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:342
+#: ../src/nautilus-main.c:356
 msgid "Quit Nautilus."
 msgstr "é?¢é?? Nautilusã??"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:343
+#: ../src/nautilus-main.c:357
 msgid "[URI...]"
 msgstr "[URI...]"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:398
+#: ../src/nautilus-main.c:413
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5575,17 +5968,17 @@ msgstr ""
 "使ç?¨æª?æ¡?總管ç??覽æª?æ¡?系統"
 
 #. translators: %s is an option (e.g. --check)
-#: ../src/nautilus-main.c:434 ../src/nautilus-main.c:443
+#: ../src/nautilus-main.c:449 ../src/nautilus-main.c:458
 #, c-format
 msgid "nautilus: %s cannot be used with URIs.\n"
 msgstr "nautilusï¼?%s ä¸?é?©ç?¨æ?¼ URIsã??\n"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:439
+#: ../src/nautilus-main.c:454
 #, c-format
 msgid "nautilus: --check cannot be used with other options.\n"
 msgstr "nautilusï¼?--check ä¸?å?¯é??å??å?¶å®?é?¸é ?使ç?¨ã??\n"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:448
+#: ../src/nautilus-main.c:463
 #, c-format
 msgid "nautilus: --geometry cannot be used with more than one URI.\n"
 msgstr "nautilusï¼?--geometry ä¸?é?©ç?¨æ?¼å¤?æ?¼ä¸?å?? URIã??\n"
@@ -5605,226 +5998,226 @@ msgid "The history location doesn't exist."
 msgstr "ç??覽ç´?é??ä½?ç½®ä¸?å­?å?¨ã??"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:767
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:770
 msgid "_Go"
 msgstr "å??å¾?(_G)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:768
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:771
 msgid "_Bookmarks"
 msgstr "�籤(_B)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:769
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:772
 msgid "_Tabs"
 msgstr "å??é ?(_T)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:770
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:773
 msgid "New _Window"
 msgstr "é??æ?°è¦?çª?(_W)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:771
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:774
 msgid "Open another Nautilus window for the displayed location"
 msgstr "å?¨å·²é¡¯ç¤ºç??ä½?置中é??å??å?¦ä¸?å?? Nautilus è¦?çª?"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:773
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:776
 msgid "New _Tab"
 msgstr "æ?°å¢?å??é ?(_T)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:774
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:777
 msgid "Open another tab for the displayed location"
 msgstr "å?¨å·²é¡¯ç¤ºç??ä½?置中é??å??å?¦ä¸?å??å??é ?"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:776
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:779
 msgid "Open Folder W_indow"
 msgstr "é??å??è³?æ??夾è¦?çª?(_I)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:777
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:780
 msgid "Open a folder window for the displayed location"
 msgstr "å?¨å·²é¡¯ç¤ºç??ä½?置中é??å??å?¦ä¸?å??è³?æ??夾è¦?çª?"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:779
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:782
 msgid "Close _All Windows"
 msgstr "é??é??æ??æ??è¦?çª?(_A)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:780
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:783
 msgid "Close all Navigation windows"
 msgstr "é??é??æ??æ??å°?è?ªè¦?çª?"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:782
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:785
 msgid "_Location..."
 msgstr "ä½?ç½®(_L)..."
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:783
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:903
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:786
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:925
 msgid "Specify a location to open"
 msgstr "æ??å®?ä¸?å??ä½?ç½®ä¾?é??å??"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:785
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:788
 msgid "Clea_r History"
 msgstr "æ¸?é?¤ç´?é??(_R)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:786
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:789
 msgid "Clear contents of Go menu and Back/Forward lists"
 msgstr "æ¸?é?¤ã??å??å¾?ã??é?¸å?®å??ã??ä¸?ä¸?é ?/ä¸?ä¸?é ?ã??æ¸?å?®ç??å?§å®¹"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:788
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:911
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:791
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:933
 msgid "_Add Bookmark"
 msgstr "���籤(_A)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:789
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:912
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:792
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:934
 msgid "Add a bookmark for the current location to this menu"
 msgstr "å°?ç?®å??ç??ä½?ç½®å? å?¥æ?¸ç±¤ä¸­"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:791
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:914
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:794
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:936
 msgid "_Edit Bookmarks..."
 msgstr "編輯�籤(_E)..."
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:792
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:915
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:795
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:937
 msgid "Display a window that allows editing the bookmarks in this menu"
 msgstr "顯示å?¯ä¿®æ?¹æ?¸ç±¤ç??è¦?çª?"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:794
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:917
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:797
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:939
 msgid "_Search for Files..."
 msgstr "æ??å°?æª?æ¡?(_S)..."
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:795
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:918
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:798
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:940
 msgid "Locate documents and folders on this computer by name or content"
 msgstr "以å??稱æ??å?§å®¹å°?æ?¾æ­¤é?»è?¦ä¸­ç??æ??件å??è³?æ??夾"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:798
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:801
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "ä¸?ä¸?å??å??é ?(_P)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:799
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:802
 msgid "Activate previous tab"
 msgstr "使ç?¨ä¸?ä¸?å??å??é ?"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:801
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:804
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "ä¸?ä¸?å??å??é ?(_N)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:802
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:805
 msgid "Activate next tab"
 msgstr "使ç?¨ä¸?ä¸?å??å??é ?"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:804
-#: ../src/nautilus-navigation-window.c:264
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:807
+#: ../src/nautilus-navigation-window.c:273
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "å°?å??é ?左移(_L)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:805
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:808
 msgid "Move current tab to left"
 msgstr "å°?ç?®å??ç??å??é ?å??左移å??"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:807
-#: ../src/nautilus-navigation-window.c:272
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:810
+#: ../src/nautilus-navigation-window.c:281
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "å°?å??é ?å?³ç§»(_R)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:808
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:811
 msgid "Move current tab to right"
 msgstr "å°?ç?®å??ç??å??é ?å??å?³ç§»å??"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:815
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:818
 msgid "_Main Toolbar"
 msgstr "主工å?·å??(_M)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:816
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:819
 msgid "Change the visibility of this window's main toolbar"
 msgstr "顯示æ??é?±è??æ?¬è¦?çª?ç??主工å?·å??"
 
 #. is_active
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:820
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:823
 msgid "_Side Pane"
 msgstr "���格(_S)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:821
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:824
 msgid "Change the visibility of this window's side pane"
 msgstr "顯示æ??é?±è??æ?¬è¦?çª?ç??å?´é?¢çª?æ ¼"
 
 #. is_active
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:825
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:828
 msgid "Location _Bar"
 msgstr "ä½?ç½®å??(_B)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:826
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:829
 msgid "Change the visibility of this window's location bar"
 msgstr "顯示æ??é?±è??æ?¬è¦?çª?ç??ä½?ç½®å??"
 
 #. is_active
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:830
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:833
 msgid "St_atusbar"
 msgstr "ç??æ??å??(_A)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:831
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:834
 msgid "Change the visibility of this window's statusbar"
 msgstr "顯示æ??é?±è??æ?¬è¦?çª?ç??ç??æ??å??"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:855
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:858
 msgid "_Back"
 msgstr "���(_B)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:857
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:860
 msgid "Go to the previous visited location"
 msgstr "å??å?°ä¸?ä¸?å??ç??覽é??ç??ä½?ç½®"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:858
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:861
 msgid "Back history"
 msgstr "ä¸?ä¸?é ?ç´?é??"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:872
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:875
 msgid "_Forward"
 msgstr "���(_F)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:874
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:877
 msgid "Go to the next visited location"
 msgstr "å??ä½?ä¸?ä¸?å??ç??覽é??ç??ä½?ç½®"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:875
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:878
 msgid "Forward history"
 msgstr "ä¸?ä¸?é ?ç´?é??"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:889
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:892
 msgid "_Search"
 msgstr "æ??å°?(_S)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window.c:176
+#: ../src/nautilus-navigation-window.c:185
 msgid "Toggle between button and text-based location bar"
 msgstr "å??æ??ç?ºæ??é??æ??æ??å­?模å¼?ç??ä½?ç½®å??"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window.c:283
+#: ../src/nautilus-navigation-window.c:292
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "é??é??å??é ?(_C)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window.c:1205
+#: ../src/nautilus-navigation-window.c:1272
 #, c-format
 msgid "%s - File Browser"
 msgstr "%s - æª?æ¡?ç??覽å?¨"
@@ -5833,7 +6226,7 @@ msgstr "%s - æª?æ¡?ç??覽å?¨"
 msgid "Close tab"
 msgstr "é??é??å??é ?"
 
-#: ../src/nautilus-notes-viewer.c:382 ../src/nautilus-notes-viewer.c:496
+#: ../src/nautilus-notes-viewer.c:382 ../src/nautilus-notes-viewer.c:484
 msgid "Notes"
 msgstr "å??註"
 
@@ -5841,36 +6234,61 @@ msgstr "å??註"
 msgid "Show Notes"
 msgstr "顯示å??å¿?"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:330 ../src/network-scheme.desktop.in.h:2
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:335 ../src/network-scheme.desktop.in.h:2
 msgid "Network"
 msgstr "網絡"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1863
+#. start() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_SHUTDOWN is normally not used
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1416
+msgid "_Power On"
+msgstr "é?»æº?é??å??(_P)"
+
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1420
+msgid "_Connect Drive"
+msgstr "���置(_C)"
+
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1421
+msgid "_Disconnect Drive"
+msgstr "中��置(_D)"
+
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1424
+msgid "_Start Multi-disk Device"
+msgstr ""
+
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1425
+msgid "_Stop Multi-disk Device"
+msgstr ""
+
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1505 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2010
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unable to mount %s"
+msgid "Unable to start %s"
+msgstr "ç?¡æ³?å??å??æ?°ç??顯示ç?«é?¢"
+
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1958
 #, c-format
 msgid "Unable to poll %s for media changes"
 msgstr "ç?¡æ³?ç?£æ¸¬ %s ç??åª?é«?æ?´æ?¹"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1979
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2061
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unable to mount %s"
+msgid "Unable to stop %s"
+msgstr "ç?¡æ³?é??å?º %V"
+
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2174
 msgid "Remove"
 msgstr "移�"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1988
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2183
 msgid "Rename..."
 msgstr "é??æ?°å?½å??..."
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2000
-msgid "_Mount"
-msgstr "æ??è¼?(_M)"
-
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2021
-msgid "_Rescan"
-msgstr "é??æ?°æ??æ??(_R)"
-
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2386
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2596
 msgid "Places"
 msgstr "ä½?ç½®"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2392
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2602
 msgid "Show Places"
 msgstr "顯示�置"
 
@@ -6043,92 +6461,92 @@ msgstr "移é?¤å??ç« (_R)..."
 msgid "File Type"
 msgstr "æª?æ¡?é¡?å??"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:260
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:264
 msgid "Select folder to search in"
 msgstr "é?¸å??å?¨å?ªå??è³?æ??夾中æ??å°?"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:350
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:354
 msgid "Documents"
 msgstr "æ??件"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:368
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:372
 msgid "Music"
 msgstr "��"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:382
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:386
 msgid "Video"
 msgstr "å½±ç??"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:398
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:402
 msgid "Picture"
 msgstr "ç?§ç??"
 
 # (Abel) Adobe Illustrator, dia, kivio ç­?
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:418
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:422
 msgid "Illustration"
 msgstr "繪å??/å??表"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:432
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:436
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "試�表"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:448
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:452
 msgid "Presentation"
 msgstr "ç°¡å ±"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:457
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:461
 msgid "Pdf / Postscript"
 msgstr "Pdf / Postscript"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:465
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:469
 msgid "Text File"
 msgstr "æ??å­?æª?"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:544
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:548
 msgid "Select type"
 msgstr "é?¸æ??é¡?å??"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:628
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:632
 msgid "Any"
 msgstr "任�"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:643
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:647
 msgid "Other Type..."
 msgstr "å?¶å®?é¡?å??..."
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:928
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:932
 msgid "Remove this criterion from the search"
 msgstr "移é?¤æ­¤æ??å°?æ¢?件"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:973
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:977
 msgid "Search Folder"
 msgstr "æ??å°?è³?æ??夾"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:987
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:991
 msgid "Edit the saved search"
 msgstr "編輯已å?²å­?ç??æ??å°?"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1018
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1022
 msgid "Add a new criterion to this search"
 msgstr "å? å?¥æ?°ç??æ??å°?æ¢?件"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1022
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1026
 msgid "Go"
 msgstr "å??å¾?"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1024
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1028
 msgid "Reload"
 msgstr "é??æ?°è¼?å?¥"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1029
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1033
 msgid "Perform or update the search"
 msgstr "é?²è¡?æ??æ?´æ?°æ??å°?"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1050
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1054
 msgid "_Search for:"
 msgstr "æ??å°?å­?串(_S):"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1079
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1083
 msgid "Search results"
 msgstr "æ??å°?çµ?æ??"
 
@@ -6141,36 +6559,36 @@ msgid "Close the side pane"
 msgstr "é??é??å?´é?¢çª?æ ¼"
 
 #. Set initial window title
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:394 ../src/nautilus-window-menus.c:516
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:395 ../src/nautilus-window-menus.c:517
 #: ../src/nautilus-window.c:154
 msgid "Nautilus"
 msgstr "Nautilus"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:901
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:923
 msgid "_Places"
 msgstr "ä½?ç½®(_P)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:902
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:924
 msgid "Open _Location..."
 msgstr "é??å??ä½?ç½®(_L)..."
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:905
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:927
 msgid "Close P_arent Folders"
 msgstr "é??é??ä¸?ä¸?層ç??è³?æ??夾(_A)"
 
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:906
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:928
 msgid "Close this folder's parents"
 msgstr "é??é??è³?æ??夾ç??ä¸?ä¸?層"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:908
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:930
 msgid "Clos_e All Folders"
 msgstr "é??é??æ??æ??è³?æ??夾(_E)"
 
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:909
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:931
 msgid "Close all folder windows"
 msgstr "é??é??æ??æ??è³?æ??夾è¦?çª?"
 
@@ -6200,45 +6618,45 @@ msgstr "å?¯ä»¥é?¸æ??å?¦ä¸?種顯示模å¼?ï¼?æ??è??ç??覽å?¶å®?ä½?ç½®ã??"
 msgid "The location cannot be displayed with this viewer."
 msgstr "é??å??顯示模å¼?ç?¡æ³?顯示æ??å®?ç??ä½?ç½®ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1218
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1216
 msgid "Content View"
 msgstr "�容顯示模�"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1219
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1217
 msgid "View of the current folder"
 msgstr "顯示ç?®å??ç??è³?æ??夾"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1883
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1886
 msgid "Nautilus has no installed viewer capable of displaying the folder."
 msgstr "Nautilus æ²?æ??ä¸?å??å·²å®?è£?ç??檢示ç¨?å¼?è?½é¡¯ç¤ºé??è³?æ??夾"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1889
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1892
 msgid "The location is not a folder."
 msgstr "該ä½?置並é??è³?æ??夾ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1895
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1898
 #, c-format
 msgid "Could not find \"%s\"."
 msgstr "æ?¾ä¸?å?°ã??%sã??ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1898
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1901
 msgid "Please check the spelling and try again."
 msgstr "è«?檢æ?¥æ?¼å­?æ?¯å?¦æ­£ç¢ºä¸¦å??試ä¸?次ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1906
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1909
 #, c-format
 msgid "Nautilus cannot handle \"%s\" locations."
 msgstr "Nautilus ç?¡æ³?è??ç??ã??%sã??ç??ä½?ç½®ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1909
-msgid "Nautilus cannot handle this kind of locations."
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1912
+msgid "Nautilus cannot handle this kind of location."
 msgstr "Nautilus ç?¡æ³?è??ç??æ­¤é¡?å??ç??ä½?ç½®ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1916
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1919
 msgid "Unable to mount the location."
 msgstr "ç?¡æ³?æ??è¼?該ä½?ç½®ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1922
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1925
 msgid "Access was denied."
 msgstr "å­?å??被ç¦?æ­¢ã??"
 
@@ -6247,17 +6665,17 @@ msgstr "å­?å??被ç¦?æ­¢ã??"
 #. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
 #. * the proxy is set up wrong.
 #.
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1931
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1934
 #, c-format
 msgid "Could not display \"%s\", because the host could not be found."
 msgstr "ç?¡æ³?顯示ã??%sã??ï¼?å? ç?ºæ?¾ä¸?å?°ä¸»æ©?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1933
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1936
 msgid ""
 "Check that the spelling is correct and that your proxy settings are correct."
 msgstr "è«?檢æ?¥æ?¯å?¦æ??é?¯å­?è??ä¸?代ç??伺æ??ç¨?å¼?設å®?æ?¯å?¦æ­£ç¢ºã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1947
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1950
 #, c-format
 msgid ""
 "Error: %s\n"
@@ -6266,11 +6684,11 @@ msgstr ""
 "�誤�%s\n"
 "è«?é?¸æ??å?¦ä¸?種顯示模å¼?並å??å??試ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:180
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:181
 msgid "Go to the location specified by this bookmark"
 msgstr "å??å¾?該æ?¸ç±¤æ??å®?ç??ä½?ç½®"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:498
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:499
 msgid ""
 "Nautilus is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
 "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -6281,7 +6699,7 @@ msgstr ""
 "æ¢?款è¦?å®?ï¼?å°±æ?¬ç¨?å¼?å??ç?ºæ?£ä½?è??ï¼?æ??ä¿®æ?¹ï¼?ç?¡è«?ä½ æ ¹æ??æ??ç??æ?¯æ?¬æ??æ¬?ç??第äº?ç??æ??\n"
 "ï¼?ä½ è?ªè¡?é?¸æ??ç??ï¼?ä»»ä¸?æ?¥å¾?ç?¼è¡?ç??ç??æ?¬ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:502
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:503
 msgid ""
 "Nautilus is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
@@ -6291,28 +6709,28 @@ msgstr ""
 "Nautilus ä¿?å?ºæ?¼ä½¿ç?¨ç?®ç??è??å? ä»¥æ?£ä½?ï¼?ç?¶è??ä¸?è² ä»»ä½?æ??ä¿?責任ï¼?亦ç?¡å°?é?©å?®æ?§\n"
 "æ??ç?¹å®?ç?®ç??é?©ç?¨æ?§æ??ç?ºç??é»?示æ?§æ??ä¿?ã??詳æ??è«?å??ç?§ GNU é??ç?¨å?¬å?±æ??æ¬?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:506
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:507
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
 msgstr "ä½ æ??該已ç¶?å??ç¨?å¼?ä¸?èµ·æ?¶å?°ä¸?份 GNU é??ç?¨å?¬å?±è¨±å?¯è­?ç??å?¯æ?¬ã??å¦?æ??é??æ²?æ??ï¼?寫信給ï¼? the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:518
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:519
 msgid ""
 "Nautilus lets you organize files and folders, both on your computer and "
 "online."
 msgstr "Nautilus è®?ä½ çµ?ç¹?æª?æ¡?å??è³?æ??夾ï¼?ä¸?管æ?¯å?¨ä½ ç??é?»è?¦æ??æ?¯å?¨ç¶²çµ¡ä¸?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:521
-msgid "Copyright © 1999-2008 The Nautilus authors"
-msgstr "ç??æ¬?æ??æ?? © 1999-2008 Nautilus ä½?è??ç¾£"
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:522
+msgid "Copyright © 1999-2009 The Nautilus authors"
+msgstr "ç??æ¬?æ??æ?? © 1999-2009 Nautilus ä½?è??ç¾£"
 
 #. Translators should localize the following string
 #. * which will be displayed at the bottom of the about
 #. * box to give credit to the translator(s).
 #.
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:531
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:532
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "å¦?å°?翻譯æ??ä»»ä½?æ??è¦?ï¼?è«?é??ä¸?å°?é?»å­?é?µä»¶çµ¦\n"
@@ -6323,229 +6741,223 @@ msgstr ""
 "Abel Cheung <abel oaka org>, 2001-2004\n"
 "Gong Yi LIAO <granziliao sinamail com>, 2000"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:534
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:535
 msgid "Nautilus Web Site"
 msgstr "Nautilus 網�"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:736
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:770
 msgid "_File"
 msgstr "��(_F)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:737
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:771
 msgid "_Edit"
 msgstr "編輯(_E)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:738
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:772
 msgid "_View"
 msgstr "檢�(_V)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:739
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:773
 msgid "_Help"
 msgstr "æ±?å?©(_H)"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:741
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:775
 msgid "_Close"
 msgstr "é??é??(_C)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:742
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:776
 msgid "Close this folder"
 msgstr "é??é??æ?¬è³?æ??夾"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:745
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:779
 msgid "_Backgrounds and Emblems..."
 msgstr "è??æ?¯å??å??ç« (_B)..."
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:746
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:780
 msgid ""
 "Display patterns, colors, and emblems that can be used to customize "
 "appearance"
 msgstr "顯示è?ªé?¸å¤?è§?æ??æ??ç?¨ç??å??樣ã??è?²å½©å??å??ç« "
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:749
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:783
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "å??好設å®?(_N)"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:750
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:784
 msgid "Edit Nautilus preferences"
 msgstr "ä¿®æ?¹ Nautilus å??好設å®?"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:752
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:786
 msgid "_Undo"
 msgstr "復å??(_U)"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:753
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:787
 msgid "Undo the last text change"
 msgstr "復å??ä¸?ä¸?次æ??å­?ä¿®æ?¹"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:755
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:789
 msgid "Open _Parent"
 msgstr "é??å??ä¸?ä¸?層(_P)"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:756
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:790
 msgid "Open the parent folder"
 msgstr "é??å??ä¸?層è³?æ??夾"
 
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:762
-msgid "_Stop"
-msgstr "å??æ­¢(_S)"
-
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:763
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:797
 msgid "Stop loading the current location"
 msgstr "å??æ­¢è¼?å?¥ç?®å??ç??ä½?ç½®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:766
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:800
 msgid "_Reload"
 msgstr "é??æ?°è¼?å?¥(_R)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:767
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:801
 msgid "Reload the current location"
 msgstr "é??æ?°è¼?å?¥ç?®å??ç??ä½?ç½®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:770
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:804
 msgid "_Contents"
 msgstr "�容(_C)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:771
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:805
 msgid "Display Nautilus help"
 msgstr "顯示 Nautilus 說æ??æ??件"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:774
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:808
 msgid "_About"
 msgstr "é??æ?¼(_A)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:775
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:809
 msgid "Display credits for the creators of Nautilus"
 msgstr "顯示鳴è¬? Nautilus é??ç?¼è??ç??æ¸?å?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:778
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:812
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "æ??è¿?(_I)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:779 ../src/nautilus-zoom-control.c:91
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:813 ../src/nautilus-zoom-control.c:91
 #: ../src/nautilus-zoom-control.c:345
 msgid "Increase the view size"
 msgstr "å¢?å? æª¢è¦?ç??大å°?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:790
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:824
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "æ??é? (_O)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:791 ../src/nautilus-zoom-control.c:92
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:825 ../src/nautilus-zoom-control.c:92
 #: ../src/nautilus-zoom-control.c:294
 msgid "Decrease the view size"
 msgstr "æ¸?å°?檢è¦?ç??大å°?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:798
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:832
 msgid "Normal Si_ze"
 msgstr "å??ä¾?大å°?(_Z)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:799 ../src/nautilus-zoom-control.c:93
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:833 ../src/nautilus-zoom-control.c:93
 #: ../src/nautilus-zoom-control.c:307
 msgid "Use the normal view size"
 msgstr "使ç?¨ä¸?è?¬ç??檢è¦?大å°?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:802
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:836
 msgid "Connect to _Server..."
 msgstr "é?£æ?¥ä¼ºæ??å?¨(_S)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:803
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:837
 msgid "Connect to a remote computer or shared disk"
 msgstr "é?£æ?¥é? ç«¯é?»è?¦æ??ç£?ç¢?å?±äº«"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:806
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:840
 msgid "_Home Folder"
 msgstr "å??人è³?æ??夾(_H)"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:810
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:844
 msgid "_Computer"
 msgstr "��(_C)"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:814
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:848
 msgid "_Network"
 msgstr "網絡(_N)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:815 ../src/network-scheme.desktop.in.h:1
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:849 ../src/network-scheme.desktop.in.h:1
 msgid "Browse bookmarked and local network locations"
 msgstr "ç??覽已è¨?é??å??æ?¬å?°ç¶²çµ¡ç??ä½?ç½®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:818
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:852
 msgid "T_emplates"
 msgstr "樣�(_E)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:819
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:853
 msgid "Open your personal templates folder"
 msgstr "é??å??å??人樣æ?¿è³?æ??夾"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:822
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:856
 msgid "_Trash"
 msgstr "å??æ?¶ç­?(_T)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:823
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:857
 msgid "Open your personal trash folder"
 msgstr "é??å??å??人å??æ?¶ç­?è³?æ??夾"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:829
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:863
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "顯示é?±è??æª?(_H)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:830
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:864
 msgid "Toggle the display of hidden files in the current window"
 msgstr "å?¨ç?®å??è¦?çª?中å??æ??é?±è??æª?ç??顯示"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:860
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:894
 msgid "_Up"
 msgstr "�層(_U)"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:863
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:897
 msgid "_Home"
 msgstr "å??人è³?æ??夾(_H)"
 
@@ -6615,10 +7027,33 @@ msgstr "縮�"
 msgid "Set the zoom level of the current view"
 msgstr "設å®?æ?¬é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?ç??縮æ?¾å??ç??"
 
-#~| msgid "%s (%s)"
-#~ msgctxt "MIME type description (MIME type)"
-#~ msgid "%s (%s)"
-#~ msgstr "%s (%s)"
+#~ msgid ""
+#~ "Whether to present the user a dialog to search using the package "
+#~ "installer for an application that can open an unknown mime type."
+#~ msgstr ""
+#~ "æ?¯å?¦å??使ç?¨è??顯示å°?話ç??以使ç?¨å¥?件å®?è£?ç¨?å¼?æ??å°?è?½å¤ é??å??æ??ä¸?æ?? mime é¡?å??ç??æ??ç?¨"
+#~ "ç¨?å¼?ã??"
+
+#~ msgid "%s"
+#~ msgstr "%s"
+
+#~ msgid "Open with \"%s\""
+#~ msgstr "以ã??%sã??é??å??"
+
+#~ msgid "_Mount Volume"
+#~ msgstr "æ??è¼?æª?æ¡?系統(_M)"
+
+#~ msgid "_Unmount Volume"
+#~ msgstr "����系統(_U)"
+
+#~ msgid "_Eject Volume"
+#~ msgstr "é??å?ºå?²å­?è£?ç½®(_E)"
+
+#~ msgid "_Open with \"%s\""
+#~ msgstr "以ã??%sã??é??å??(_O)"
+
+#~ msgid "_Rescan"
+#~ msgstr "é??æ?°æ??æ??(_R)"
 
 #~ msgid "MIME type description (MIME type)|%s (%s)"
 #~ msgstr "%s (%s)"
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
index d178054..257513c 100644
--- a/po/zh_TW.po
+++ b/po/zh_TW.po
@@ -9,10 +9,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: nautilus 2.25.92\n"
+"Project-Id-Version: nautilus 2.27.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-28 14:11+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-26 20:30+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-18 22:32+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-18 16:27+0800\n"
 "Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
 "Language-Team: Chinese(Taiwan) <zh-l10n lists linux org tw>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -55,32 +55,32 @@ msgstr "ä¸?è?½å?³é??æ??件 URI è?³ã??Type=Linkã??æ¡?é?¢é ?ç?®"
 msgid "Not a launchable item"
 msgstr "ä¸?æ?¯å?¯ä»¥å??å??ç??é ?ç?®"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:185
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:225
 msgid "Disable connection to session manager"
 msgstr "å??ç?¨å?°ä½?業é??段管ç??ç¨?å¼?ç??é?£ç·?"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:188
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:228
 msgid "Specify file containing saved configuration"
 msgstr "æ??å®?å?«æ??å·²å?²å­?çµ?æ??ç??æª?æ¡?"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:188
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:228
 msgid "FILE"
 msgstr "��"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:191
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:231
 msgid "Specify session management ID"
 msgstr "æ??å®?ä½?業é??段管ç?? ID"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:191
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:231
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:245
-msgid "Session Management Options"
-msgstr "ä½?業é??段管ç??é?¸é ?"
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:252
+msgid "Session management options:"
+msgstr "ä½?業é??段管ç??é?¸é ?ï¼?"
 
-#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:246
-msgid "Show Session Management options"
+#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:253
+msgid "Show session management options"
 msgstr "顯示ä½?業é??段管ç??é?¸é ?"
 
 #: ../data/browser.xml.h:1
@@ -391,27 +391,27 @@ msgstr "å?ºç?¾å?¨è­¦å??å°?話è¦?çª?中ç??æ??é??"
 msgid "Show more _details"
 msgstr "顯示����(_D)"
 
-#: ../eel/eel-canvas.c:1219 ../eel/eel-canvas.c:1220
+#: ../eel/eel-canvas.c:1218 ../eel/eel-canvas.c:1219
 msgid "X"
 msgstr "X"
 
-#: ../eel/eel-canvas.c:1226 ../eel/eel-canvas.c:1227
+#: ../eel/eel-canvas.c:1225 ../eel/eel-canvas.c:1226
 msgid "Y"
 msgstr "Y"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:353
+#: ../eel/eel-editable-label.c:313
 msgid "Text"
 msgstr "æ??å­?"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:354
+#: ../eel/eel-editable-label.c:314
 msgid "The text of the label."
 msgstr "æ¨?籤中ç??æ??å­?ã??"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:360
+#: ../eel/eel-editable-label.c:320
 msgid "Justification"
 msgstr "����"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:361
+#: ../eel/eel-editable-label.c:321
 msgid ""
 "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
 "This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
@@ -420,36 +420,36 @@ msgstr ""
 "æ??å­?å?¨æ¨?籤中æ??å??æ??ç??å°?é½?æ?¹å¼?ã??å®?ä¸?æ??å½±é?¿æ¨?籤å??件æ?¬èº«å?¨ç©ºä½?å?§æ??å??ç??ä½?ç½®ã??該æ?¹"
 "é?¢ç??è³?æ??è«?å??è?? GtkMisc::xalignã??"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:369
+#: ../eel/eel-editable-label.c:329
 msgid "Line wrap"
 msgstr "æ??è¡?"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:370
+#: ../eel/eel-editable-label.c:330
 msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
 msgstr "å¦?é?¸ç?¨æ?¬é?¸é ?ï¼?ç?¶å­?å?¥å¤ªé?·æ??æ??è?ªå??æ??è¡?ã??"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:377
+#: ../eel/eel-editable-label.c:337
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "游��置"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:378
+#: ../eel/eel-editable-label.c:338
 msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
 msgstr "游æ¨?ç?®å??ç??ä½?ç½®ï¼?以å­?å??表示ã??"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:387
+#: ../eel/eel-editable-label.c:347
 msgid "Selection Bound"
 msgstr "é?¸æ??ç¯?å??"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:388
+#: ../eel/eel-editable-label.c:348
 msgid ""
 "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
 msgstr "å¾?游æ¨?ä½?ç½®è?³é?¸æ??å??å??æ?«ç«¯ä¹?é??ç??å­?å??æ?¸ç?®ã??"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:3217
+#: ../eel/eel-editable-label.c:3178
 msgid "Select All"
 msgstr "å?¨é?¨é?¸å??"
 
-#: ../eel/eel-editable-label.c:3228
+#: ../eel/eel-editable-label.c:3189
 msgid "Input Methods"
 msgstr "輸��"
 
@@ -700,10 +700,35 @@ msgstr ""
 "é??å??æ?¸å­?å?ªæ?¯å¤§ç´?ç??æ?¸å­?ï¼?å? ç?ºè¼?å?¥ç?®é??æ??ï¼?æ¯?次è®?å??è³?æ??é?½æ?¯è®?å??å¤?å??é ?ç?®ç??ã??"
 
 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
+msgid ""
+"For users with mice that have \"Forward\" and \"Back\" buttons, this key "
+"will determine if any action is taken inside of Nautilus when either is "
+"pressed."
+msgstr ""
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
+msgid ""
+"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
+"will set which button activates the \"Back\" command in a browser window. "
+"Possible values range between 6 and 14."
+msgstr ""
+"ç?¨æ?¼ä½¿ç?¨è??ç??æ»?é¼ æ??ã??å¾?å??ã??å??ã??å¾?å¾?ã??æ??é??æ??ï¼?é??å??設å®?é?µæ??決å®?å?ªå??æ??é??æ??觸ç?¼ç??"
+"覽å?¨è¦?çª?中ç??ã??ä¸?ä¸?é ?ã??æ??令ã??å?¯è?½ç??æ?¸å?¼ç¯?å??å?¨ 6 å?° 14 ä¹?é??ã??"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
+msgid ""
+"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
+"will set which button activates the \"Forward\" command in a browser window. "
+"Possible values range between 6 and 14."
+msgstr ""
+"ç?¨æ?¼ä½¿ç?¨è??ç??æ»?é¼ æ??ã??å¾?å??ã??å??ã??å¾?å¾?ã??æ??é??æ??ï¼?é??å??設å®?é?µæ??決å®?å?ªå??æ??é??æ??觸ç?¼ç??"
+"覽å?¨è¦?çª?中ç??ã??ä¸?ä¸?é ?ã??æ??令ã??å?¯è?½ç??æ?¸å?¼ç¯?å??å?¨ 6 å?° 14 ä¹?é??ã??"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
 msgid "Home icon visible on desktop"
 msgstr "å?¨æ¡?é?¢ä¸­é¡¯ç¤ºã??å??人è³?æ??夾ã??å??示"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
 msgid ""
 "If set to \"after_current_tab\", then new tabs are inserted after the "
 "current tab. If set to \"end\", then new tabs are appended to the end of the "
@@ -712,7 +737,7 @@ msgstr ""
 "å¦?æ??設ç?ºã??after_current_tabã??ï¼?å??æ?°ç??å??é ?æ??æ??å?¥å?°ç?®å??å??é ?ä¹?å¾?ã??å¦?æ??設ç?º"
 "ã??endã??ï¼?å??æ?°ç??å??é ?æ??å? å?°å??é ?æ¸?å?®ç??æ??å¾?端ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
 msgid ""
 "If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
 "Otherwise it will show both folders and files."
@@ -720,24 +745,24 @@ msgstr ""
 "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?Nautilus å?ªæ??å?¨ç?®é??樹å?´é?¢çª?格中顯示ç?®é??ï¼?ä¸?ç?¶æ??å??æ??顯示ç?®é??å??"
 "æª?æ¡?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
 msgid ""
 "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?æ?°ç??è¦?çª?æ??顯示ä½?ç½®å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
 msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?æ?°é??å??ç??è¦?çª?æ??顯示å?´é?¢çª?æ ¼ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
 msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?æ?°é??å??ç??è¦?çª?æ??顯示ç??æ??å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
 msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?æ?°é??å??ç??è¦?çª?æ??顯示工å?·å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
 "input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
@@ -745,7 +770,7 @@ msgstr ""
 "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?Nautilus ç??覽å?¨è¦?çª?æ??使ç?¨è¼¸å?¥æ??å­?é ?ç?®ç??ä½?置工å?·å??ï¼?è??é??è·¯å¾?"
 "å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus lets you edit and display file permissions in "
 "a more unix-like way, accessing some more esoteric options."
@@ -753,7 +778,7 @@ msgstr ""
 "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?Nautilus æ??è®?æ?¨ä»¥è¼? unix ç?¸ä¼¼ç??å½¢å¼?ä¿®æ?¹å??顯示æª?æ¡?æ¬?é??ï¼?å­?å??ä¸?"
 "äº?è¼?é?£æ??ç??é?¸é ?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
 "icon and list views."
@@ -761,13 +786,13 @@ msgstr ""
 "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?Nautilus æ??å?¨å??示顯示模å¼?å??æ¸?å?®é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?中å??顯示ç?®é??ï¼?ç?¶å¾?æ??顯"
 "示æª?æ¡?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
 "delete files, or empty the Trash."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?Nautilus æ??å?¨æ?¨å??試å?ªé?¤æª?æ¡?æ??æ¸?空å??æ?¶ç­?æ??å??é?²è¡?確èª?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
 "visible hard disks and removable media on start-up and media insertion."
@@ -775,7 +800,7 @@ msgstr ""
 "å¦?æ??設ç?ºã??trueã??ï¼?Nautilus æ??å?¨å??å??æ??æ??å?¥åª?é«?æ??è?ªå??æ??è¼?åª?é«?ï¼?ä¾?å¦?使ç?¨è??ç??å¾?å?°"
 "ç??硬ç¢?å??å?¯æ??å¼?åª?é«?ï¼?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will automatically open a folder when media is "
 "automounted. This only applies to media where no known x-content/* type was "
@@ -786,11 +811,22 @@ msgstr ""
 "中å°?æ?ªå?µæ¸¬å?°å·²ç?¥ç?? x-content/* é¡?å??æ??æ??æ??ç??æ??ï¼?è?¥å?¨åª?é«?中å?µæ¸¬å?°å·²ç?¥ç?? x-"
 "content é¡?å??ï¼?å??æ??ç?¨ä½¿ç?¨è??設å®?ç??å??ä½?ä¾?代æ?¿ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
 msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?Nautilus æ??å?¨æ¡?é?¢ä¸?繪ç?«å??示ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
+msgid ""
+"If set to true, then Nautilus will exit when all windows are destroyed. This "
+"is the default setting. If set to false, it can be started without any "
+"window, so nautilus can serve as a daemon to monitor media automount, or "
+"similar tasks."
+msgstr ""
+"å¦?æ??設ç?º trueï¼?Nautilus æ??å?¨æ??æ??ç??è¦?çª?é??é??æ??çµ?æ??ã??é??æ?¯é ?設ç??設å®?å?¼ã??å¦?æ??設ç?º "
+"falseï¼?å®?å?¯ä»¥ä¸?é??å??ä»»ä½?è¦?çª?è??å??å??ï¼?é??樣便å?¯ä»¥ä½?ç?ºä¼ºæ??ç¨?å¼?é?²è¡?ç?£æ?§åª?é«?ç??è?ªå??æ??"
+"è¼?ï¼?æ??é¡?ä¼¼ç??å·¥ä½?ã??"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
 "file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
@@ -799,14 +835,14 @@ msgstr ""
 "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?Nautilus æ??æ??ä¾?å?¦ä¸?種å??è?½ï¼?è®?æ?¨å?³æ??å?ªé?¤æª?æ¡?ï¼?è??ä¸?æ?¯å°?æª?æ¡?ä¸?é?²"
 "å??æ?¶ç­?ã??æ?¬å??è?½æ?¯æ¯?è¼?å?±é?ªï¼?æ??以è«?å°?å¿?使ç?¨ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
 "programs when a medium is inserted."
 msgstr ""
 "å¦?設å®?ç?ºã??trueã??ï¼?ç?¶æ??å?¥åª?é«?æ?? Nautilus å°?ä¸?æ??æ??示æ??è?ªå??å?·è¡?/å??å??ç¨?å¼?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
 "desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
@@ -814,7 +850,7 @@ msgstr ""
 "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?Nautilus æ??以使ç?¨è??ç??å??人è³?æ??夾ä½?ç?ºæ¡?é?¢ï¼?å¦?設å®?ç?ºâ??falseâ??ï¼?å??"
 "æ??使ç?¨ ~/Desktop ä½?ç?ºæ¡?é?¢ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
 msgid ""
 "If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
 "how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
@@ -823,7 +859,7 @@ msgstr ""
 "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?é?£éº¼æ??æ?? Nautilus è¦?çª?ç??æ?¯ç??覽å?¨è¦?çª?ã??é??æ?¯ Nautilus å?¨ 2.6 ç??"
 "å??ç??é??ä½?æ?¹å¼?ï¼?æ??äº?人æ¯?è¼?å??æ­¡é??種é??ä½?æ?¹å¼?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
 msgid ""
 "If set to true, then backup files such as those created by Emacs are "
 "displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
@@ -832,7 +868,7 @@ msgstr ""
 "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å??æ??顯示å¦? Emacs ç­?ç¨?å¼?製ä½?å?ºä¾?ç??å??份æª?ã??ç?®å??ï¼?å?ªæ??æª?æ¡?å??稱æ?«"
 "端ç?ºæ³¢æµªç¬¦è?? (~) ç??æ??æ??ç?¶ä½?æ?¯å??份æª?ä¾?è??ç??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
 msgid ""
 "If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
 "files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
@@ -840,43 +876,43 @@ msgstr ""
 "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?æ??æ??é?±è??æª?æ¡?é?½æ??å?¨æª?æ¡?總管中顯示å?ºä¾?ã??æ??è¬?é?±è??æª?æ¡?å?³æ?¯ä»»ä½?第"
 "ä¸?å??å­?å??ç?ºä¸?é»?â??.â??ç??æª?æ¡?ï¼?æ??è??å?¨æ??å??è³?æ??夾ç?? .hidden æª?æ¡?å?§å®¹ä¹?中ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
 msgid ""
 "If set to true, then multiple views can be opened in one browser window, "
 "each in a separate tab."
 msgstr "å¦?æ??設ç?º trueï¼?å¤?é??檢è¦?æ??å?¨å??ä¸?å??ç??覽è¦?çª?中é??å??ï¼?å??ä½?ä¸?å??å??é ?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
 "put on the desktop."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å??æ¡?é?¢ä¸?æ??æ??ä¸?å??å??示é?£çµ?è?³é¡¯ç¤ºç¶²è·¯ä¼ºæ??å?¨ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
 "on the desktop."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å??æ¡?é?¢ä¸?æ??顯示ä¸?å??é?£çµ?å?°é?»è?¦ä½?ç½®ç??å??示ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
 "the desktop."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å??æ¡?é?¢ä¸?æ??æ??ä¸?å??å??示é?£çµ?è?³ã??å??人è³?æ??夾ã??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
 "desktop."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å??æ¡?é?¢ä¸?æ??æ??ä¸?å??å??示é?£çµ?è?³å??æ?¶ç­?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
 msgid ""
 "If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
 "desktop."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å??æ¡?é?¢ä¸?æ??å?ºç?¾é?£çµ?å?°å·²æ??è¼?ç??æª?æ¡?系統ç??å??示ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
 msgid ""
 "If this preference is set, all columns in the compact view have the same "
 "width. Otherwise, the width of each column is determined seperately."
@@ -884,11 +920,7 @@ msgstr ""
 "å¦?æ??æ­¤é ?å??好設å®?ç??æ??ï¼?å?¨ç²¾ç°¡æª¢è¦?中æ??æ??æ¬?ä½?é?½æ??æ??ç?¸å??ç??寬度ã??å?¦å??æ¯?å??æ¬?ä½?ç??寬"
 "度é?½æ?¯å??å?¥æ±ºå®?ç??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
-msgid "If to show the package installer for unknown mime types"
-msgstr "æ?¯å?¦å°?ä¸?æ??ç?? mime é¡?å??顯示å¥?件å®?è£?ç¨?å¼?"
-
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
 msgid ""
 "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
 "by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
@@ -897,7 +929,7 @@ msgstr ""
 "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å?¨æ?°ç??è¦?çª?中æª?æ¡?æ??以ç?¸å??次åº?æ??å??ã??è­¬å¦?說ï¼?å¦?æ??æ?¯ä»¥æª?æ¡?å??稱ä¾?"
 "æ??å??ï¼?æ?¬ä¾?å¾?â??aâ??è?³â??zâ??æ??å??ç??æª?æ¡?æ??æ?¹ç?ºå¾?â??zâ??è?³â??aâ??æ??å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
 msgid ""
 "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
 "by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
@@ -908,20 +940,20 @@ msgstr ""
 "æ??å??ï¼?æ?¬ä¾?å¾?â??aâ??è?³â??zâ??æ??å??ç??æª?æ¡?æ??æ?¹ç?ºå¾?â??zâ??è?³â??aâ??æ??å??ï¼?å¦?æ??æ?¯ä»¥æª?æ¡?大å°?ä¾?æ??å??ï¼?"
 "æ?¬ä¾?æ?¯é??å¢?æ??å??ç??ï¼?ç?¾å?¨æ??è®?æ??é??æ¸?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
 msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?æ?°ç??è¦?çª?æ??使ç?¨è¼?ç·?å¯?ç??æ?¹å¼?æ??å??å??示ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
 msgid ""
 "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å??示ç??æ¨?籤æ??æ?¾å?¨å??示æ??é??è??ä¸?æ?¯å?¨å??示ä¸?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
 msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
 msgstr "å¦?設å®?ç?ºâ??trueâ??ï¼?å?¨æ?°ç??è¦?çª?中ï¼?å??示é ?設æ??以æ??å??ç??æ?¹å¼?æ??å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
 msgid ""
 "Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
 "setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
@@ -930,11 +962,11 @@ msgstr ""
 "ä¸?æ??ç?ºè¶?é??æ??å®?大å°?ï¼?以ä½?å??çµ?è¨?ç®?ï¼?ç??å??ç??ç?¢ç??縮å??ã??é??å??設å®?ç??ç?®ç??æ?¯é?¿å??ç?ºå¤ªå¤§"
 "ç??å??ç??ç?¢ç??縮å??ï¼?æ¶?è??é??å¤?ç??æ??é??æ??è¨?æ?¶é«?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
 msgid "List of possible captions on icons"
 msgstr "å??示ä¸?æ?¹å?¯ä»¥å?ºç?¾ç??æ¨?é¡?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
 msgid ""
 "List of x-content/* types for which the user have chosen \"Do Nothing\" in "
 "the preference capplet. No prompt will be shown nor will any matching "
@@ -943,7 +975,7 @@ msgstr ""
 "使ç?¨è??å?¨å??好設å®? capplet 中é?¸å??ã??ä¸?å??ä»»ä½?äº?ã??æ??ç?? x-content/* é¡?å??æ¸?å?®ã??å?¨æ??"
 "å?¥ç¬¦å??é??äº?é¡?å??ç??åª?é«?æ??æ?¢ä¸?æ??顯示æ??示ä¹?ä¸?æ??å??å??ä»»ä½?å°?æ??ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
 msgid ""
 "List of x-content/* types for which the user have chosen \"Open Folder\" in "
 "the preferences capplet. A folder window will be opened on insertion of "
@@ -952,7 +984,7 @@ msgstr ""
 "使ç?¨è??å?¨å??好設å®? capplet 中é?¸å??ã??é??å??è³?æ??夾ã??æ??ç?? x-content/* é¡?å??æ¸?å?®ã??å?¨æ??"
 "å?¥ç¬¦å??é??äº?é¡?å??ç??åª?é«?æ??æ??é??å??ä¸?å??è³?æ??夾è¦?çª?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
 msgid ""
 "List of x-content/* types for which the user have chosen to start an "
 "application in the preference capplet. The preferred application for the "
@@ -961,28 +993,36 @@ msgstr ""
 "使ç?¨è??å?¨å??好設å®? capplet 中é?¸å??è¦?å?·è¡?æ??ç?¨ç¨?å¼?æ??ç?? x-content/* é¡?å??æ¸?å?®ã??å?¨æ??"
 "å?¥ç¬¦å??é??äº?é¡?å??ç??åª?é«?æ??æ??å??å??å°?æ??該é¡?å??ç??é¦?é?¸æ??ç?¨ç¨?å¼?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
 msgid "List of x-content/* types set to \"Do Nothing\""
 msgstr "x-content/* é¡?å??設ç?ºã??ä¸?å??ä»»ä½?äº?ã??æ??ç??æ¸?å?®"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85
 msgid "List of x-content/* types set to \"Open Folder\""
 msgstr "x-content/* é¡?å??設ç?ºã??é??å??è³?æ??夾ã??æ??ç??æ¸?å?®"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
 msgid ""
 "List of x-content/* types where the preferred application will be launched"
 msgstr "è¦?å?·è¡?é¦?é?¸æ??ç?¨ç¨?å¼?ç?? x-content/* é¡?å??æ¸?å?®"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
 msgid "Maximum handled files in a folder"
 msgstr "ä¸?å??è³?æ??夾å?¯å®¹ç´?ç??æª?æ¡?æ?¸ç?®ä¸?é??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
 msgid "Maximum image size for thumbnailing"
 msgstr "æ??ç?¢ç??ç??縮å??ç??å??ç??大å°?ä¸?é??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
+msgid "Mouse button to activate the \"Back\" command in browser window"
+msgstr "ç?¨ä¾?觸ç?¼ç??覽å?¨è¦?çª?中ã??ä¸?ä¸?é ?ã??æ??令ç??æ»?é¼ æ??é??"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:90
+msgid "Mouse button to activate the \"Forward\" command in browser window"
+msgstr "ç?¨ä¾?觸ç?¼ç??覽å?¨è¦?çª?中ã??ä¸?ä¸?é ?ã??æ??令ç??æ»?é¼ æ??é??"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
 msgid ""
 "Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus "
 "2.2. Please use the icon theme instead."
@@ -990,31 +1030,35 @@ msgstr ""
 "使ç?¨ç?? Nautilus ä½?æ?¯ä¸»é¡?å??稱ã??è?ª Nautilus 2.2 èµ·é??å??設å®?å·²ç¶?ä¸?å??使ç?¨ï¼?è«?æ?¹ç?º"
 "設å®?å??示主é¡?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92
 msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
 msgstr "Nautilus æ??繪ç?«æ¡?é?¢"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
 msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
 msgstr "Nautilus æ??使ç?¨ä½¿ç?¨è??ç??ã??å??人è³?æ??夾ã??ä½?ç?ºæ¡?é?¢"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
+msgid "Nautilus will exit when last window destroyed."
+msgstr "Nautilus æ??å?¨æ??å¾?ç??è¦?çª?é??é??æ??çµ?æ??ã??"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
 msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
 msgstr "å?¨æ¡?é?¢ä¸­é¡¯ç¤ºç¶²è·¯ä¼ºæ??å?¨å??示"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:90
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:96
 msgid "Network servers icon name"
 msgstr "網路伺æ??å?¨å??示å??稱"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97
 msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media are inserted"
 msgstr "ç?¶æ??å?¥åª?é«?æ??æ°¸ä¸?æ??示æ??è?ªå??å?·è¡?/å??å??ç¨?å¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:98
 msgid "Only show folders in the tree side pane"
 msgstr "å?ªå?¨ç?®é??樹å?´é?¢çª?格中顯示è³?æ??夾"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
 msgid ""
 "Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
 "\" to launch them on a double click."
@@ -1023,11 +1067,11 @@ msgstr ""
 "â??singleâ??ï¼?æ??ä¸?ä¸?æ»?é¼ æ??é??\n"
 "â??doubleâ??ï¼?é?£æ??å?©ä¸?æ»?é¼ æ??é??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
 msgid "Put labels beside icons"
 msgstr "å??示æ¨?籤æ?¾å?¨å??示æ??é??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101
 msgid "Reverse sort order in new windows"
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中以ç?¸å??次åº?æ??å??"
 
@@ -1035,43 +1079,47 @@ msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中以ç?¸å??次åº?æ??å??"
 #. Translators: please note this can choose the size. e.g.
 #. "Sans 15". Please do not change "Sans", only change the size if you need to. In
 #. most cases, this should be left alone.
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:105
 msgid "Sans 10"
 msgstr "Sans 14"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:106
 msgid "Show advanced permissions in the file property dialog"
 msgstr "å?¨æª?æ¡?屬æ?§å°?話ç??中顯示é?²é??æ¬?é??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:107
 msgid "Show folders first in windows"
 msgstr "å?¨è¦?çª?中å??顯示è³?æ??夾"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:102
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:108
 msgid "Show location bar in new windows"
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中顯示ä½?ç½®å??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:103
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:109
 msgid "Show mounted volumes on the desktop"
 msgstr "å?¨æ¡?é?¢ä¸?顯示已æ??è¼?ç??æª?æ¡?系統"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:104
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:110
 msgid "Show side pane in new windows"
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中顯示å?´é?¢çª?æ ¼"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:105
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:111
 msgid "Show status bar in new windows"
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中顯示ç??æ??å??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:106
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:112
+msgid "Show the package installer for unknown mime types"
+msgstr "æ?¯å?¦å°?ä¸?æ??ç?? mime é¡?å??顯示å¥?件å®?è£?ç¨?å¼?"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:113
 msgid "Show toolbar in new windows"
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中顯示工å?·å??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:107
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:114
 msgid "Side pane view"
 msgstr "���格顯示模�"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:108
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:115
 msgid ""
 "Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files "
 "icon. If set to \"always\" then always plays the sound, even if the file is "
@@ -1082,7 +1130,7 @@ msgstr ""
 "æª?æ¡?ä»?ç?¶å¿?å®?æ??æ?­æ?¾ã??å¦?æ??設å®?ç?ºâ??local_onlyâ??å??å?ªæ??æ?­æ?¾æ?¬æ©?ç??é?³æ??æª?ã??å¦?æ??設å®?"
 "ç?ºâ??neverâ??å??ä¸?å®?ä¸?æ??æ?­æ?¾ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:109
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:116
 msgid ""
 "Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the "
 "file's icon. If set to \"always\" then always show previews, even if the "
@@ -1094,7 +1142,7 @@ msgstr ""
 "使æ?¯é? ç«¯æª?æ¡?ä»?ç?¶å¿?å®?æ??顯示é ?覽å??示ã??å¦?æ??設å®?ç?ºâ??local_onlyâ??å??å?ªæ??顯示æ?¬æ©?æª?æ¡?"
 "ç??é ?覽å??示ã??å¦?æ??設å®?ç?ºâ??neverâ??å??ä¸?å®?ä¸?æ??顯示é ?覽å??示ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:110
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:117
 msgid ""
 "Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "
 "\"always\" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. "
@@ -1106,7 +1154,7 @@ msgstr ""
 "æª?æ¡?ä»?ç?¶ä¸?å®?æ??顯示縮å??ã??å¦?æ??設å®?ç?ºâ??local_onlyâ??å??å?ªæ??顯示æ?¬æ©?æª?æ¡?ç??縮å??ã??å¦?æ??"
 "設å®?ç?ºâ??neverâ??å??ä¸?å®?ä¸?æ??顯示縮å??ï¼?å?ªæ??ç?¨ä¸?è?¬ç??å??示代æ?¿ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:111
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:118
 msgid ""
 "Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
 "\"always\" then always show item counts, even if the folder is on a remote "
@@ -1117,15 +1165,15 @@ msgstr ""
 "ä»?ç?¶å¿?å®?æ??顯示æ?¸ç?®ã??å¦?æ??設å®?ç?ºâ??local_onlyâ??å??å?ªæ??å?¨æ?¬æ©?ç?®é??顯示æ?¸ç?®ã??å¦?æ??設å®?"
 "ç?ºâ??neverâ??å??ä¸?å®?ä¸?æ??è¨?ç®?æ?¸ç?®ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:112
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:119
 msgid "Text Ellipsis Limit"
 msgstr "æ??å­?ç??ç?¥é??å?¶"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:113
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:120
 msgid "The default size of an icon for a thumbnail in the icon view."
 msgstr "å??示顯示模å¼?中é ?設顯示ç??å??示大å°?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:114
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:121
 msgid ""
 "The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
 "\", \"size\", \"type\", \"modification_date\", and \"emblems\"."
@@ -1133,7 +1181,7 @@ msgstr ""
 "å?¨å??示顯示模å¼?中ï¼?å??é ?ç?®ç??é ?設æ??å??æ?¹å¼?ã??å?¯æ?¥å??ç??å?¼ç?º\n"
 "â??nameâ??ã??â??sizeâ??ã??â??typeâ??ã??â??modification_dateâ??å??â??emblemsâ??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:115
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:122
 msgid ""
 "The default sort-order for the items in the list view. Possible values are "
 "\"name\", \"size\", \"type\", and \"modification_date\"."
@@ -1141,70 +1189,74 @@ msgstr ""
 "å?¨æ¸?å?®é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?中ï¼?å??é ?ç?®ç??é ?設æ??å??æ?¹å¼?ã??å?¯æ?¥å??ç??å?¼ç?º\n"
 "â??nameâ??ã??â??sizeâ??ã??â??typeâ??å??â??modification_dateâ??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:116
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:123
 msgid "The default width of the side pane in new windows."
 msgstr "å?´é?¢çª?æ ¼å?¨æ?°ç??è¦?çª?中ç??é ?設寬度ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:117
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:124
 msgid "The font description used for the icons on the desktop."
 msgstr "æ¡?é?¢å??示æ??使ç?¨ç??å­?å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:118
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:125
 msgid ""
 "The format of file dates. Possible values are \"locale\", \"iso\", and "
 "\"informal\"."
 msgstr ""
 "æ?¥æ??ç??æ ¼å¼?ã??å?¯æ?¥å??ç??å?¼ç?ºâ??localeâ??ï¼?æ?¬å?°ï¼?ã??â??isoâ??å??â??informalâ??ï¼?é??æ­£å¼?ï¼?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:119
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:126
 msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中ï¼?å?´é?¢çª?æ ¼é ?設ç??顯示模å¼?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:120
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:127
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the computer icon on the "
 "desktop."
 msgstr "å¦?æ??æ?¨æ?³ç?ºæ¡?é?¢ä¸?ç??ã??é?»è?¦ã??å??示è?ªè¨?å??稱ï¼?å?¯ä»¥å?¨é??裡設å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:121
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:128
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
 "desktop."
 msgstr "å¦?æ??æ?¨æ?³ç?ºæ¡?é?¢ä¸?ç??ã??å??人è³?æ??夾ã??å??示è?ªè¨?å??稱ï¼?å?¯ä»¥å?¨é??裡設å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:122
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:129
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
 "on the desktop."
 msgstr "å¦?æ??æ?¨æ?³ç?ºæ¡?é?¢ä¸?ç??ã??網路伺æ??å?¨ã??å??示è?ªè¨?å??稱ï¼?å?¯ä»¥å?¨é??裡設å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:123
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:130
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
 "desktop."
 msgstr "å¦?æ??æ?¨æ?³ç?ºæ¡?é?¢ä¸?ç??ã??å??æ?¶ç­?ã??å??示è?ªè¨?å??稱ï¼?å?¯ä»¥å?¨é??裡設å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:124
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:131
 msgid "Trash icon visible on desktop"
 msgstr "å?¨æ¡?é?¢ä¸?顯示ã??å??æ?¶ç­?ã??å??示"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:125
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:132
 msgid "Type of click used to launch/open files"
 msgstr "å??å??/é??å??æª?æ¡?ç??æ??æ»?é¼ æ??é??æ?¹å¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:126
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:133
+msgid "Use extra mouse button events in Nautilus' browser window"
+msgstr "æ?¯å?¦å?¨ Nautilus ç??覽å?¨è¦?çª?中使ç?¨é¡?å¤?ç??æ»?é¼ æ??é??äº?件"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:134
 msgid "Use manual layout in new windows"
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中使ç?¨æ??å??ç??å??示æ??å??æ?¹å¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:127
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:135
 msgid "Use tighter layout in new windows"
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中使ç?¨è¼?ç·?å¯?ç??æ??å??å??示æ?¹å¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:128
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:136
 msgid "What to do with executable text files when activated"
 msgstr "ç?¶æ??ä¸?å?¯å?·è¡?ç??æ??å­?æª?æ??ï¼?æ??以å?ªç¨®æ?¹å¼?è??ç??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:129
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:137
 msgid ""
 "What to do with executable text files when they are activated (single or "
 "double clicked). Possible values are \"launch\" to launch them as programs, "
@@ -1217,7 +1269,7 @@ msgstr ""
 "â??askâ??æ??顯示å°?話ç??è©¢å??使ç?¨è??ï¼?\n"
 "â??displayâ??æ??以æ??å­?æª?æ?¹å¼?顯示å?§å®¹ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:130
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:138
 msgid ""
 "When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
 "another view for that particular folder. Possible values are \"list_view\", "
@@ -1226,169 +1278,169 @@ msgstr ""
 "ç?¶é??å??è³?æ??夾æ??ï¼?é?¤é??ç?¹å?°ç?ºè©²è³?æ??夾é?¸å??äº?顯示模å¼?ï¼?å?¦å??é ?設æ??使ç?¨é??å??顯示模"
 "å¼?ã??å?¯æ?¥å??ç??å?¼ç?ºã??list_viewã??ã??ã??icon_viewã??å??ã??compact_viewã??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:131
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:139
 msgid "When to show number of items in a folder"
 msgstr "ä½?æ??æ??å?¨è³?æ??夾中顯示æ??å¤?å°?å??é ?ç?®"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:132
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:140
 msgid "When to show preview text in icons"
 msgstr "ä½?æ??æ??å?¨å??示å?§é¡¯ç¤ºé ?覽æ??å­?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:133
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:141
 msgid "When to show thumbnails of image files"
 msgstr "ä½?æ??æ??顯示ç?¸æ??æ?¼å??ç??ç??縮å??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:134
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:142
 msgid "Where to position newly open tabs in browser windows."
 msgstr "è¦?å?¨ç??覽è¦?çª?ç??å?ªå??ä½?ç½®é??å??æ?°å??é ?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:135
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:143
 msgid "Whether a custom default folder background has been set."
 msgstr "æ?¯å?¦è?ªè¡?設å®?äº?é ?設ç??è³?æ??夾è¦?çª?è??æ?¯ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:136
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:144
 msgid "Whether a custom default side pane background has been set."
 msgstr "æ?¯å?¦è?ªè¡?設å®?äº?é ?設ç??å?´é?¢çª?æ ¼è??æ?¯ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:137
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:145
 msgid "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash"
 msgstr "å?ªé?¤æª?æ¡?æ??æ¸?空å??æ?¶ç­?æ??æ?¯å?¦é??è¦?確èª?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:138
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:146
 msgid "Whether to automatically mount media"
 msgstr "æ?¯å?¦è?ªå??æ??è¼?åª?é«?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:139
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:147
 msgid "Whether to automatically open a folder for automounted media"
 msgstr "æ?¯å?¦è?ªå??é??å??å·²è?ªå??æ??è¼?åª?é«?ç??è³?æ??夾"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:140
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:148
 msgid "Whether to enable immediate deletion"
 msgstr "æ?¯å?¦å??ç?¨ç«?å?³å?ªé?¤å??è?½"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:141
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:149
 msgid "Whether to enable tabs in Nautilus browser windows"
 msgstr "æ?¯å?¦å?¨ Nautilus ç??覽å?¨è¦?çª?中å??ç?¨å??é ?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:142
-msgid ""
-"Whether to present the user a dialog to search using the package installer "
-"for an application that can open an unknown mime type."
-msgstr ""
-"æ?¯å?¦å??使ç?¨è??顯示å°?話ç??以使ç?¨å¥?件å®?è£?ç¨?å¼?æ??å°?è?½å¤ é??å??æ??ä¸?æ?? mime é¡?å??ç??æ??ç?¨ç¨?"
-"å¼?ã??"
-
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:143
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:150
 msgid "Whether to preview sounds when mousing over an icon"
 msgstr "å?¨æ¸¸æ¨?移è?³å??示ç??æ??å??æ?¯å?¦è©¦è?½é?³æ¨?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:144
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:151
 msgid "Whether to show backup files"
 msgstr "æ?¯å?¦é¡¯ç¤ºå??份æª?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:145
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:152
 msgid "Whether to show hidden files"
 msgstr "æ?¯å?¦é¡¯ç¤ºé?±è??æª?æ¡?"
 
-#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:146
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:153
+msgid ""
+"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown mime "
+"type is opened, in order to search for an application to handle it."
+msgstr ""
+"æ?¯å?¦å?¨é??å??ä¸?æ??ç?? mime é¡?å??æ??顯示å¥?件å®?è£?ç¨?å¼?å°?話ç??ï¼?以便æ??å°?è?½è??ç??å®?ç??æ??ç?¨ç¨?"
+"å¼?ã??"
+
+#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:154
 msgid "Width of the side pane"
 msgstr "���格寬度"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:483
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:488
 msgid "No applications found"
 msgstr "æ?¾ä¸?å?°æ??ç?¨ç¨?å¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:499
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:504
 msgid "Ask what to do"
 msgstr "è©¢å??è¦?å??ä»?麼"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:515
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:520
 msgid "Do Nothing"
 msgstr "ä¸?å??ä»»ä½?äº?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:530
-#: ../nautilus-folder-handler.desktop.in.in.h:1
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:535
+#: ../data/nautilus-folder-handler.desktop.in.in.h:1
 msgid "Open Folder"
 msgstr "é??å??è³?æ??夾"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:562
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:567
 #: ../src/nautilus-x-content-bar.c:122
 #, c-format
 msgid "Open %s"
 msgstr "é??å?? %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:601
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:606
 msgid "Open with other Application..."
 msgstr "以å?¶ä»?ç¨?å¼?é??å??..."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:916
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:940
 msgid "You have just inserted an Audio CD."
 msgstr "æ?¨å??å??æ?¾å?¥äº?é?³æ¨? CDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:918
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:942
 msgid "You have just inserted an Audio DVD."
 msgstr "æ?¨å??å??æ?¾å?¥äº?é?³æ¨? DVDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:920
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:944
 msgid "You have just inserted a Video DVD."
 msgstr "æ?¨å??å??æ?¾å?¥äº?å½±ç?? DVDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:922
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:946
 msgid "You have just inserted a Video CD."
 msgstr "æ?¨å??å??æ?¾å?¥äº?å½±ç?? CDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:924
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:948
 msgid "You have just inserted a Super Video CD."
 msgstr "æ?¨å??å??æ?¾å?¥äº? SVCDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:926
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:950
 msgid "You have just inserted a blank CD."
 msgstr "æ?¨å??å??æ?¾å?¥äº?空ç?½ CDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:928
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:952
 msgid "You have just inserted a blank DVD."
 msgstr "æ?¨å??å??æ?¾å?¥äº?空ç?½ DVDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:930
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:954
 msgid "You have just inserted a blank Blu-Ray disc."
 msgstr "æ?¨å??å??æ?¾å?¥äº?空ç?½è??å??ç¢?ç??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:932
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:956
 msgid "You have just inserted a blank HD DVD."
 msgstr "æ?¨å??å??æ?¾å?¥äº?空ç?½ HD DVDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:934
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:958
 msgid "You have just inserted a Photo CD."
 msgstr "æ?¨å??å??æ?¾å?¥äº?ç?¸ç?? CDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:936
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:960
 msgid "You have just inserted a Picture CD."
 msgstr "æ?¨å??å??æ?¾å?¥äº?ç?§ç?? CDã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:938
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:962
 msgid "You have just inserted a medium with digital photos."
 msgstr "æ?¨å??å??æ?¾å?¥äº?å?§å?«æ?¸ä½?ç?¸ç??ç??åª?é«?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:940
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:964
 msgid "You have just inserted a digital audio player."
 msgstr "æ?¨å??å??é?£æ?¥äº?æ?¸ä½?é?³æ¨?æ?­æ?¾æ©?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:942
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:966
 msgid ""
 "You have just inserted a medium with software intended to be automatically "
 "started."
 msgstr "æ?¨å??å??æ?¾å?¥äº?å?§å?«è?ªå??å?·è¡?ç¨?å¼?ç??åª?é«?ã??"
 
 #. fallback to generic greeting
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:945
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:969
 msgid "You have just inserted a medium."
 msgstr "æ?¨å??å??æ?¾å?¥äº?åª?é«?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:947
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:971
 msgid "Choose what application to launch."
 msgstr "é?¸æ??è¦?å?·è¡?ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:956
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:980
 #, c-format
 msgid ""
 "Select how to open \"%s\" and whether to perform this action in the future "
@@ -1396,21 +1448,31 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "é?¸æ??è¦?å¦?ä½?é??å??ã??%sã??以å??æ?ªä¾?å?¶ä»?é¡?å??ç?ºã??%sã??ç??é¡?å??æ?¯å?¦å??樣å?·è¡?é??å??å??ä½?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:978
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1002
 msgid "_Always perform this action"
 msgstr "æ°¸é? å?·è¡?é??å??å??ä½?(_A)"
 
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
 #. add the "Eject" menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:994
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1326
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2014
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1018
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7022
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7050
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7131
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1325
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2209
 msgid "_Eject"
 msgstr "é??å?º(_E)"
 
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
 #. add the "Unmount" menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1005
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1317
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2007
+#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1029
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7018
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7046
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7127
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1316
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2202
 msgid "_Unmount"
 msgstr "��(_U)"
 
@@ -1438,7 +1500,7 @@ msgstr "è²¼ä¸?å­?æ?¼å?ªè²¼ç°¿å?§ç??æ??å­?"
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:448
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6655
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6960
 msgid "Select _All"
 msgstr "å?¨é?¨é?¸å??(_A)"
 
@@ -1461,7 +1523,7 @@ msgstr "使��設�(_F)"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:273
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1458
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1457
 msgid "Name"
 msgstr "å??稱"
 
@@ -1551,14 +1613,22 @@ msgstr "SELinux ����容"
 msgid "The SELinux security context of the file."
 msgstr "æª?æ¡?ç?? SELinux å®?å?¨æ?§å?§å®¹ã??"
 
+#. TODO: Change after string freeze over
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:127
+#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:308
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:117
+msgid "Location"
+msgstr "ä½?ç½®"
+
 #: ../libnautilus-private/nautilus-customization-data.c:405
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:428
 #: ../src/nautilus-property-browser.c:1863
 msgid "Reset"
 msgstr "é??設"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:437
-#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:149
+#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:441
+#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:150
 msgid "on the desktop"
 msgstr "����"
 
@@ -1582,32 +1652,32 @@ msgstr ""
 "å¦?æ??æ?³å?¸è¼?æª?æ¡?系統ï¼?è«?å?¨è©²æª?æ¡?系統ç??å??示ä¸?æ??æ»?é¼ å?³é??æ??é??ï¼?ç?¶å¾?é?¸ã??å?¸è¼?æª?æ¡?ç³»"
 "çµ±ã??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:767
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:776
 msgid "_Move Here"
 msgstr "移�此(_M)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:772
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:781
 msgid "_Copy Here"
 msgstr "�製�此(_C)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:777
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:786
 msgid "_Link Here"
 msgstr "���此(_L)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:782
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:791
 msgid "Set as _Background"
 msgstr "設ç?ºè??æ?¯(_B)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:789
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:842
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:798
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:851
 msgid "Cancel"
 msgstr "å??æ¶?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:830
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:839
 msgid "Set as background for _all folders"
 msgstr "設å®?ç?ºæ??æ??è³?æ??夾ç??è??æ?¯å??æ¡?(_A)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:835
+#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:844
 msgid "Set as background for _this folder"
 msgstr "設å®?ç?ºæ?¬è³?æ??夾ç??è??æ?¯å??æ¡?(_T)"
 
@@ -1711,20 +1781,14 @@ msgid_plural "approximately %'d hours"
 msgstr[0] "大ç´? %'d å°?æ??"
 msgstr[1] "大ç´? %'d å°?æ??"
 
-#. duplicate original file name
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:369
-#, c-format
-msgid "%s"
-msgstr "%s"
-
 #. appended to new link file
 #. Note to localizers: convert file type string for file
 #. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
 #.
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:373
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5599
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9365
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6179
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10055
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
 msgstr "��� %s"
@@ -1821,45 +1885,49 @@ msgstr "%s (å?¦ä¸?å??å?¯æ?¬)%s"
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:482
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:484
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:486
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:495
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:500
 #, c-format
 msgid "%s (%'dth copy)%s"
 msgstr "%s (第 %'d å??å?¯æ?¬)%s"
 
+#. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
+#. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
+#. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
+#.
 #. localizers: appended to x1st file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:489
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:494
 #, c-format
 msgid "%s (%'dst copy)%s"
 msgstr "%s (第 %'d å??å?¯æ?¬)%s"
 
 #. localizers: appended to x2nd file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:491
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:496
 #, c-format
 msgid "%s (%'dnd copy)%s"
 msgstr "%s (第 %'d å??å?¯æ?¬)%s"
 
 #. localizers: appended to x3rd file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:493
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:498
 #, c-format
 msgid "%s (%'drd copy)%s"
 msgstr "%s (第 %'d å??å?¯æ?¬)%s"
 
 #. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:593
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:598
 msgid " ("
 msgstr " ("
 
 #. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:601
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:606
 #, c-format
 msgid " (%'d"
 msgstr " (第 %'d å??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1270
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1275
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\" from the trash?"
 msgstr "確å®?è¦?å°?â??%Bâ??å¾?å??æ?¶ç­?中永ä¹?å?ªé?¤å??ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1273
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1278
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
@@ -1870,16 +1938,16 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "確å®?è¦?å°? %'d å??å·²é?¸ç??é ?ç?®å¾?å??æ?¶ç­?中永ä¹?å?ªé?¤å??ï¼?"
 msgstr[1] "確å®?è¦?å°? %'d å??å·²é?¸ç??é ?ç?®å¾?å??æ?¶ç­?中永ä¹?å?ªé?¤å??ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1283
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1351
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1288
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1356
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "å¦?æ??ç?´æ?¥å?ªé?¤æ?¬é ?ç?®ï¼?å®?æ??ç?¡æ³?é??å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1303
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1308
 msgid "Empty all of the items from the trash?"
 msgstr "確å®?è¦?æ¸?ç??å??æ?¶ç­?å?§ç??æ??æ??é ?ç?®å??ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1307
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1312
 msgid ""
 "If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. "
 "Please note that you can also delete them separately."
@@ -1887,17 +1955,17 @@ msgstr ""
 "å¦?æ??è¦?æ¸?ç??å??æ?¶ç­?ï¼?裡é?¢ç??é ?ç?®å°?被永ä¹?å?ªé?¤ã??è«?è¨?å¾?æ?¨æ?¯å?¯ä»¥å°?å®?å??é??ä¸?å?ªé?¤ç??ã??"
 
 #. Empty Trash menu item
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1312
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2148
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2037 ../src/nautilus-trash-bar.c:125
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1317
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2154
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2246 ../src/nautilus-trash-bar.c:125
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "æ¸?ç??å??æ?¶ç­?(_T)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1339
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1344
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\"?"
 msgstr "確å®?è¦?å°?â??%Bâ??æ°¸ä¹?å?°å?ªé?¤å??ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1342
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1347
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
 msgid_plural ""
@@ -1905,262 +1973,262 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "確å®?è¦?å°? %'d å??å·²é?¸ç??é ?ç?®æ°¸ä¹?å?°å?ªé?¤å??ï¼?"
 msgstr[1] "確å®?è¦?å°? %'d å??å·²é?¸ç??é ?ç?®æ°¸ä¹?å?°å?ªé?¤å??ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1385
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1390
 #, c-format
 msgid "%'d file left to delete"
 msgid_plural "%'d files left to delete"
 msgstr[0] "å?©ä¸? %'d å??æª?æ¡?è¦?å?ªé?¤"
 msgstr[1] "å?©ä¸? %'d å??æª?æ¡?è¦?å?ªé?¤"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1391
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1396
 msgid "Deleting files"
 msgstr "正�����"
 
 #. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes".
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1405
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1410
 msgid "%T left"
 msgid_plural "%T left"
 msgstr[0] "�� %T"
 msgstr[1] "�� %T"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1472
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1506
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1545
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1628
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2375
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1477
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1511
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1550
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1627
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2381
 msgid "Error while deleting."
 msgstr "å?ªé?¤æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1476
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1481
 msgid ""
 "Files in the folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have "
 "permissions to see them."
 msgstr "ç?¡æ³?å?ªé?¤è³?æ??夾â??%Bâ??中ç??æª?æ¡?ï¼?å? ç?ºæ?¨æ²?æ??æ¬?é??è®?å??å®?å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1479
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2434
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3396
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1484
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2440
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3402
 msgid ""
 "There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
 msgstr "å?¨å??å¾?è³?æ??夾ã??%sã??中æª?æ¡?ç??ç?¸é??è³?è¨?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1488
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3405
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1493
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3411
 msgid "_Skip files"
 msgstr "ç?¥é??æª?æ¡?(_S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1509
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1514
 msgid ""
 "The folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr "ç?¡æ³?å?ªé?¤è³?æ??夾â??%Bâ??ï¼?å? ç?ºæ?¨æ²?æ??æ¬?é??è®?å??å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1512
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2473
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3441
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1517
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2479
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3447
 msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
 msgstr "è®?å??è³?æ??夾ã??%Bã??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1546
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1551
 msgid "Could not remove the folder %B."
 msgstr "ç?¡æ³?移é?¤è³?æ??夾 %Bã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1629
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1628
 msgid "There was an error deleting %B."
 msgstr "å?ªé?¤ %B æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1709
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1708
 msgid "Moving files to trash"
 msgstr "å°?æª?æ¡?ä¸?é?²å??æ?¶ç­?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1711
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1710
 #, c-format
 msgid "%'d file left to trash"
 msgid_plural "%'d files left to trash"
 msgstr[0] "å?©ä¸? %'d å??æª?æ¡?è¦?ä¸?é?²å??æ?¶ç­?"
 msgstr[1] "å?©ä¸? %'d å??æª?æ¡?è¦?ä¸?é?²å??æ?¶ç­?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1761
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1760
 msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
 msgstr "ä¸?è?½å°?æª?æ¡?移å?°å??æ?¶ç­?ã??è¦?ç«?å?»å?ªé?¤å??ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1762
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1761
 msgid "The file \"%B\" cannot be moved to the trash."
 msgstr "æª?æ¡?â??%Bâ??ä¸?è?½ç§»è?³å??æ?¶ç­?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1996
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1994
 msgid "Unable to eject %V"
 msgstr "ç?¡æ³?é??å?º %V"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1998
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1996
 msgid "Unable to unmount %V"
 msgstr "���� %V"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2138
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2144
 msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
 msgstr "å?¸è¼?å??æ?¯å?¦è¦?æ¸?空å??æ?¶ç­?ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2140
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2146
 msgid ""
 "In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
 "All trashed items on the volume will be permanently lost."
 msgstr "è¦?æ?¢å¾©æ­¤è£?ç½®ç??空é??ï¼?å¿?é ?æ¸?空å??æ?¶ç­?ã??æ??æ??å?¨å??æ?¶ç­?ç??æ?±é?¢å°?æ??æ°¸ä¹?å?°å?ªé?¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2146
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2152
 msgid "Do _not Empty Trash"
 msgstr "ä¸?è¦?æ¸?空å??æ?¶ç­?(_N)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2245
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2251
 #, c-format
 msgid "Unable to mount %s"
 msgstr "ç?¡æ³?æ??è¼? %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2322
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2328
 #, c-format
 msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
 msgstr[0] "æº?å??è¤?製 %'d å??æª?æ¡? (%S)"
 msgstr[1] "æº?å??è¤?製 %'d å??æª?æ¡? (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2328
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2334
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
 msgstr[0] "æº?å??移å?? %'d å??æª?æ¡? (%S)"
 msgstr[1] "æº?å??移å?? %'d å??æª?æ¡? (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2334
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2340
 #, c-format
 msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
 msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
 msgstr[0] "æº?å??å?ªé?¤ %'d å??æª?æ¡? (%S)"
 msgstr[1] "æº?å??å?ªé?¤ %'d å??æª?æ¡? (%S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2340
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2346
 #, c-format
 msgid "Preparing to trash %'d file"
 msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
 msgstr[0] "æº?å??å°? %'d å??æª?æ¡?移è?³å??æ?¶ç­?"
 msgstr[1] "æº?å??å°? %'d å??æª?æ¡?移è?³å??æ?¶ç­?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2371
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3262
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3388
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3433
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2377
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3268
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3394
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3439
 msgid "Error while copying."
 msgstr "è¤?製æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2373
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3386
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3431
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2379
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3392
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3437
 msgid "Error while moving."
 msgstr "移å??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2377
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2383
 msgid "Error while moving files to trash."
 msgstr "移å??æª?æ¡?è?³å??æ?¶ç­?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2431
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2437
 msgid ""
 "Files in the folder \"%B\" cannot be handled because you do not have "
 "permissions to see them."
 msgstr "ç?¡æ³?è??ç??è³?æ??夾â??%Bâ??中ç??æª?æ¡?ï¼?å? ç?ºæ?¨æ²?æ??æ¬?é??è®?å??å®?å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2470
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2476
 msgid ""
 "The folder \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr "ç?¡æ³?è??ç??è³?æ??夾â??%Bâ??ï¼?å? ç?ºæ?¨æ²?æ??æ¬?é??è®?å??å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2547
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2553
 msgid ""
 "The file \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr "ç?¡æ³?è??ç??æª?æ¡?â??%Bâ??ï¼?å? ç?ºæ?¨æ²?æ??æ¬?é??è®?å??å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2550
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2556
 msgid "There was an error getting information about \"%B\"."
 msgstr "å??å¾?é??æ?¼ã??%Bã??ç??è³?è¨?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2650
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2692
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2725
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2751
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2656
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2698
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2731
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2757
 msgid "Error while copying to \"%B\"."
 msgstr "è¤?製è?³â??%Bâ??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2654
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2660
 msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
 msgstr "æ?¨æ²?æ??å­?å??ç?®ç??端è³?æ??夾ç??æ¬?é??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2656
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2662
 msgid "There was an error getting information about the destination."
 msgstr "å??å¾?é??æ?¼ç?®ç??å?°ç??è³?è¨?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2693
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2699
 msgid "The destination is not a folder."
 msgstr "該ç?®ç??å?°ä¸¦é??è³?æ??夾ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2726
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2732
 msgid ""
 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
 "space."
 msgstr "ç?®ç??å?°ç©ºé??ä¸?足ã??è«?試è??移é?¤æª?æ¡?以æ?ªå?ºç©ºé??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2728
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2734
 #, c-format
 msgid "There is %S available, but %S is required."
 msgstr "é??裡æ?? %Sï¼?ä½?é??è¦? %Sã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2752
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2758
 msgid "The destination is read-only."
 msgstr "ç?®ç??å?°ç??ç£?ç¢?æ?¯å?¯è®?ç??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2811
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2817
 msgid "Moving \"%B\" to \"%B\""
 msgstr "æ­£å°?â??%Bâ??移å??å?°â??%Bâ??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2812
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2818
 msgid "Copying \"%B\" to \"%B\""
 msgstr "æ­£å°?â??%Bâ??è¤?製å?°â??%Bâ??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2817
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2823
 msgid "Duplicating \"%B\""
 msgstr "æ­£å?¨é??製â??%Bâ??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2825
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2831
 msgid "Moving %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
 msgid_plural "Moving %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
 msgstr[0] "正移å?? %'d å??æª?æ¡?(æ?¼ã??%Bã??)å?°ã??%Bã??"
 msgstr[1] "正移å?? %'d å??æª?æ¡?(æ?¼ã??%Bã??)å?°ã??%Bã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2829
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2835
 msgid "Copying %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
 msgid_plural "Copying %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
 msgstr[0] "æ­£è¤?製 %'d å??æª?æ¡?(æ?¼ã??%Bã??)å?°ã??%Bã??"
 msgstr[1] "æ­£è¤?製 %'d å??æª?æ¡?(æ?¼ã??%Bã??)å?°ã??%Bã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2837
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2843
 msgid "Duplicating %'d file (in \"%B\")"
 msgid_plural "Duplicating %'d files (in \"%B\")"
 msgstr[0] "æ­£é??製 %'d å??æª?æ¡?(æ?¼ã??%Bã??)"
 msgstr[1] "æ­£é??製 %'d å??æª?æ¡?(æ?¼ã??%Bã??)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2847
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2853
 msgid "Moving %'d file to \"%B\""
 msgid_plural "Moving %'d files to \"%B\""
 msgstr[0] "æ­£å?¨ç§»å?? %'d å??æª?æ¡?å?°ã??%Bã??"
 msgstr[1] "æ­£å?¨ç§»å?? %'d å??æª?æ¡?å?°ã??%Bã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2851
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2857
 msgid "Copying %'d file to \"%B\""
 msgid_plural "Copying %'d files to \"%B\""
 msgstr[0] "æ­£å?¨è¤?製 %'d å??æª?æ¡?å?°ã??%Bã??"
 msgstr[1] "æ­£å?¨è¤?製 %'d å??æª?æ¡?å?°ã??%Bã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2857
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2863
 #, c-format
 msgid "Duplicating %'d file"
 msgid_plural "Duplicating %'d files"
@@ -2168,7 +2236,7 @@ msgstr[0] "æ­£å?¨é??製 %'d å??æª?æ¡?"
 msgstr[1] "æ­£å?¨é??製 %'d å??æª?æ¡?"
 
 #. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb of 4 MB"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2877
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2883
 #, c-format
 msgid "%S of %S"
 msgstr "%S / %S"
@@ -2178,92 +2246,92 @@ msgstr "%S / %S"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2888
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2894
 msgid "%S of %S â?? %T left (%S/sec)"
 msgid_plural "%S of %S â?? %T left (%S/sec)"
 msgstr[0] "%S / %S â?? å?©é¤? %T (%S/ç§?)"
 msgstr[1] "%S / %S â?? å?©é¤? %T (%S/ç§?)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3266
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3272
 msgid ""
 "The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
 "create it in the destination."
 msgstr "ç?¡æ³?è¤?製è³?æ??夾â??%Bâ??ï¼?å? ç?ºæ?¨æ²?æ??æ¬?é??å?¨ç?®ç??å?°å»ºç«?å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3269
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3275
 msgid "There was an error creating the folder \"%B\"."
 msgstr "建ç«?è³?æ??夾ã??%Bã??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3393
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3399
 msgid ""
 "Files in the folder \"%B\" cannot be copied because you do not have "
 "permissions to see them."
 msgstr "ç?¡æ³?è¤?製è³?æ??夾â??%Bâ??中ç??æª?æ¡?ï¼?å? ç?ºæ?¨æ²?æ??æ¬?é??è®?å??å®?å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3438
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3444
 msgid ""
 "The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr "ç?¡æ³?è¤?製è³?æ??夾â??%Bâ??ï¼?å? ç?ºæ?¨æ²?æ??æ¬?é??è®?å??å®?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3483
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3489
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4101
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4680
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4678
 msgid "Error while moving \"%B\"."
 msgstr "移å??â??%Bâ??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3484
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3490
 msgid "Could not remove the source folder."
 msgstr "ç?¡æ³?移é?¤ä¾?æº?è³?æ??夾ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3569
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3610
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3575
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3616
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4103
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4177
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4174
 msgid "Error while copying \"%B\"."
 msgstr "è¤?製â??%Bâ??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3570
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3576
 #, c-format
 msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
 msgstr "ç?¡æ³?è?ªæ?¢å­?ç??è³?æ??夾 %F 移é?¤æª?æ¡?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3611
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3617
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file %F."
 msgstr "ç?¡æ³?移é?¤æ?¢å­?ç??æª?æ¡? %Fã??"
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3828
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4506
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3833
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4505
 msgid "You cannot move a folder into itself."
 msgstr "ä¸?å?¯å°?è³?æ??夾移è?³è³?æ??夾æ?¬èº«ä¹?å?§ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3829
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4507
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3834
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4506
 msgid "You cannot copy a folder into itself."
 msgstr "ä¸?å?¯å°?è³?æ??夾è¤?製è?³è³?æ??夾æ?¬èº«ä¹?å?§ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3830
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4508
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3835
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4507
 msgid "The destination folder is inside the source folder."
 msgstr "ç?®ç??å?°è³?æ??夾å?¨å??å§?è³?æ??夾å?§ã??"
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3862
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3867
 msgid "You cannot move a file over itself."
 msgstr "ä¸?å?¯å°?æª?æ¡?è¤?製è?³å??ä¸?ä½?ç½®ä¹?ä¸?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3863
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3868
 msgid "You cannot copy a file over itself."
 msgstr "ä¸?å?¯å°?æª?æ¡?è¤?製è?³å??ä¸?ä½?ç½®ä¹?ä¸?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3864
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3869
 msgid "The source file would be overwritten by the destination."
 msgstr "ä¾?æº?æª?æ¡?æ??被ç?®ç??端è¦?è??ã??"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3999
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4589
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4587
 msgid ""
 "A folder named \"%B\" already exists. Do you want to merge the source "
 "folder?"
@@ -2279,12 +2347,12 @@ msgstr ""
 "è¡?çª?ç??æª?æ¡?å??å??è¦?æ±?確èª?ã??"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4006
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4596
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4594
 msgid "A folder named \"%B\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "å??ç?ºâ??%Bâ??ç??è³?æ??夾已ç¶?å­?å?¨ã??è¦?å??代å®?å??ï¼?"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4008
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4598
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4596
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder already exists in \"%F\". Replacing it will remove all files in "
@@ -2292,12 +2360,12 @@ msgid ""
 msgstr "è³?æ??夾已ç¶?å­?å?¨æ?¼â??%Fâ??中ã??å??代å®?å°?æ??移é?¤è©²è³?æ??夾中æ??æ??ç??æª?æ¡?ã??"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4013
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4603
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4601
 msgid "A file named \"%B\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "å??ç?ºâ??%Bâ??ç??æª?æ¡?å·²ç¶?å­?å?¨ã??è¦?å??代å®?å??ï¼?"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4015
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4605
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4603
 #, c-format
 msgid ""
 "The file already exists in \"%F\". Replacing it will overwrite its content."
@@ -2308,23 +2376,23 @@ msgstr "æª?æ¡?å·²ç¶?å­?å?¨æ?¼â??%Fâ??中ã??å??代å®?å°?æ??è¦?è??å?¶å?§å®¹ã??"
 msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
 msgstr "ç?¡æ³?移é?¤æ?¢å­?è?? %F 中ç??æª?æ¡?å??å??ç??æª?æ¡?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4178
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4175
 #, c-format
 msgid "There was an error copying the file into %F."
 msgstr "è¤?製æª?æ¡?å?° %F æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4415
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4414
 msgid "Preparing to Move to \"%B\""
 msgstr "æº?å??移å??è?³ã??%Bã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4419
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4418
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files"
 msgstr[0] "æº?å??移å?? %'d å??æª?æ¡?"
 msgstr[1] "æº?å??移å?? %'d å??æª?æ¡?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4591
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4589
 msgid ""
 "The source folder already exists in \"%B\". Merging will ask for "
 "confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
@@ -2333,99 +2401,121 @@ msgstr ""
 "ä¾?æº?è³?æ??夾已ç¶?å­?å?¨æ?¼â??%Bâ??中ã??å??ä½µå??è?½æ??å?¨æ?¿æ??該è³?æ??夾中å?§ä»»ä½?è??被移å??æª?æ¡?ç?¼ç??"
 "è¡?çª?ç??æª?æ¡?å??å??è¦?æ±?確èª?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4681
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4679
 #, c-format
 msgid "There was an error moving the file into %F."
 msgstr "移å??æª?æ¡?å?° %F æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4956
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4954
 msgid "Creating links in \"%B\""
 msgstr "æ­£å?¨ã??%Bã??中建ç«?é?£çµ?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4960
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4958
 #, c-format
 msgid "Making link to %'d file"
 msgid_plural "Making links to %'d files"
 msgstr[0] "æ­£å?¨å»ºç«?å?° %'d å??æª?æ¡?ç??é?£çµ?"
 msgstr[1] "æ­£å?¨å»ºç«?å?° %'d å??æª?æ¡?ç??é?£çµ?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5089
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5087
 msgid "Error while creating link to %B."
 msgstr "建ç«?é?£çµ? â??%Bâ?? æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5091
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5089
 msgid "Symbolic links only supported for local files"
 msgstr "符è??é?£çµ?å?ªæ?¯æ?´æ?¬å?°ç«¯æª?æ¡?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5094
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5092
 msgid "The target doesn't support symbolic links."
 msgstr "ç?®æ¨?ä¸?æ?¯æ?´ç¬¦è??é?£çµ?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5097
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5095
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the symlink in %F."
 msgstr "å?¨ %F 建ç«?符è??é?£çµ?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5391
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5389
 msgid "Setting permissions"
 msgstr "設å®?æ¬?é??"
 
 #. localizers: the initial name of a new folder
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5640
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5638
 msgid "untitled folder"
 msgstr "æ?ªå?½å??è³?æ??夾"
 
 #. localizers: the initial name of a new empty file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5648
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5646
 msgid "new file"
 msgstr "���"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5796
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5794
 msgid "Error while creating directory %B."
 msgstr "建ç«?ç?®é?? %B æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5798
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5796
 msgid "Error while creating file %B."
 msgstr "建ç«?æª?æ¡? %B æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5800
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5798
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the directory in %F."
 msgstr "å?¨ %F 中建ç«?ç?®é??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6101
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6142
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6177
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6212
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6099
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6140
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6175
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6210
 msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
 msgstr "ç?¡æ³?æ¨?è¨?å??å??å??示ç?ºå??ä¿¡ä»»ç??ï¼?å?¯å?·è¡?ç??ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:886
-#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:264
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1205
+#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:381
 msgid "This file cannot be mounted"
 msgstr "é??å??æª?æ¡?ç?¡æ³?被æ??è¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1298
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1230
+msgid "This file cannot be unmounted"
+msgstr "é??å??æª?æ¡?ç?¡æ³?被æ??è¼?"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1257
+msgid "This file cannot be ejected"
+msgstr "é??å??æª?æ¡?ç?¡æ³?被é??å?º"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1284
+#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:559
+#, fuzzy
+#| msgid "This file cannot be mounted"
+msgid "This file cannot be started"
+msgstr "é??å??æª?æ¡?ç?¡æ³?被æ??è¼?"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1336
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1367
+#, fuzzy
+#| msgid "This file cannot be mounted"
+msgid "This file cannot be stopped"
+msgstr "é??å??æª?æ¡?ç?¡æ³?被æ??è¼?"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1767
 #, c-format
 msgid "Slashes are not allowed in filenames"
 msgstr "æª?æ¡?å??稱中ä¸?è?½ä½¿ç?¨æ??ç·?( / )"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1316
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1785
 #, c-format
 msgid "File not found"
 msgstr "�����"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1344
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1813
 #, c-format
 msgid "Toplevel files cannot be renamed"
 msgstr "é ?端層ç´?æª?æ¡?ç?¡æ³?æ?´æ?¹å??稱"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1367
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1836
 #, c-format
 msgid "Unable to rename desktop icon"
 msgstr "ç?¡æ³?é??æ?°å?½å??æ¡?é?¢å??示"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1404
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1873
 #, c-format
 msgid "Unable to rename desktop file"
 msgstr "ç?¡æ³?é??æ?°å?½å??æ¡?é?¢æª?æ¡?"
@@ -2445,65 +2535,65 @@ msgstr "ç?¡æ³?é??æ?°å?½å??æ¡?é?¢æª?æ¡?"
 #. * off zero padding, and putting a "_" there will use
 #. * space padding instead of zero padding.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3685
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4300
 msgid "today at 00:00:00 PM"
 msgstr "ä»?天å??æ?¨ 00:00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3686
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:471
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4301
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:472
 msgid "today at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "�天%p %-I:%M:%S"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3688
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4303
 msgid "today at 00:00 PM"
 msgstr "ä»?天å??æ?¨ 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3689
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4304
 msgid "today at %-I:%M %p"
 msgstr "�天%p %-I:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3691
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4306
 msgid "today, 00:00 PM"
 msgstr "ä»?天å??æ?¨ 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3692
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4307
 msgid "today, %-I:%M %p"
 msgstr "�天%p %-I:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3694
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3695
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4309
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4310
 msgid "today"
 msgstr "�天"
 
 #. Yesterday, use special word.
 #. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3704
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4319
 msgid "yesterday at 00:00:00 PM"
 msgstr "æ?¨å¤©å??æ?¨ 00:00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3705
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4320
 msgid "yesterday at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "�天%p %-I:%M:%S"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3707
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4322
 msgid "yesterday at 00:00 PM"
 msgstr "æ?¨å¤©å??æ?¨ 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3708
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4323
 msgid "yesterday at %-I:%M %p"
 msgstr "�天%p %-I:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3710
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4325
 msgid "yesterday, 00:00 PM"
 msgstr "æ?¨å¤©å??æ?¨ 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3711
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4326
 msgid "yesterday, %-I:%M %p"
 msgstr "�天%p %-I:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3713
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3714
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4328
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4329
 msgid "yesterday"
 msgstr "�天"
 
@@ -2512,103 +2602,103 @@ msgstr "�天"
 #. * The width measurement templates correspond to
 #. * the day/month name with the most letters.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3725
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4340
 msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
 msgstr "å?¬å??0000å¹´00æ??00æ?¥(é?±ä¸?)æ?¼ä¸?å?? 00æ??00å??00ç§?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3726
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4341
 msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "%Yå¹´%mæ??%-dæ?¥(%A) %p %-Iæ??%Må??%Sç§?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3728
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4343
 msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
 msgstr "0000å¹´00æ??00æ?¥(ä¸?) ä¸?å?? 00:00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3729
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4344
 msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
 msgstr "%Yå¹´%mæ??%-dæ?¥(%a) %p %-I:%M:%S"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3731
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4346
 msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
 msgstr "0000å¹´00æ??00æ?¥(é?±ä¸?) ä¸?å?? 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3732
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4347
 msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
 msgstr "%Yå¹´%mæ??%-dæ?¥(%a) %p %-I:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3734
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4349
 msgid "Oct 00 0000 at 00:00 PM"
 msgstr "0000å¹´00æ??00æ?¥ä¸?å?? 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3735
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4350
 msgid "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
 msgstr "%Yå¹´%mæ??%-dæ?¥%p %-I:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3737
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4352
 msgid "Oct 00 0000, 00:00 PM"
 msgstr "0000å¹´00æ??00æ?¥ä¸?å?? 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3738
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4353
 msgid "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
 msgstr "%Yå¹´%mæ??%-dæ?¥%p %-I:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3740
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4355
 msgid "00/00/00, 00:00 PM"
 msgstr "00/00/00 ä¸?å?? 00:00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3741
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4356
 msgid "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
 msgstr "%y/%m/%-d %p %-I:%M"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3743
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4358
 msgid "00/00/00"
 msgstr "00/00/00"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3744
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4359
 msgid "%m/%d/%y"
 msgstr "%y/%m/%d"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4357
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4974
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set permissions"
 msgstr "ä¸?å??許設å®?æ¬?é??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4665
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5259
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set owner"
 msgstr "ä¸?å??許設å®?æ??æ??è??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4683
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5277
 #, c-format
 msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
 msgstr "æ??å®?ç??æ??æ??è??â??%sâ??ä¸?å­?å?¨"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4947
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5526
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set group"
 msgstr "ä¸?å??許設å®?群çµ?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4965
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5544
 #, c-format
 msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
 msgstr "æ??å®?ç??群çµ?ã??%sã??ä¸?å­?å?¨"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5108
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2202
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5688
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2208
 #, c-format
 msgid "%'u item"
 msgid_plural "%'u items"
 msgstr[0] "%'u å??é ?ç?®"
 msgstr[1] "%'u å??é ?ç?®"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5109
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5689
 #, c-format
 msgid "%'u folder"
 msgid_plural "%'u folders"
 msgstr[0] "%'u å??è³?æ??夾"
 msgstr[1] "%'u å??è³?æ??夾"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5110
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5690
 #, c-format
 msgid "%'u file"
 msgid_plural "%'u files"
@@ -2616,250 +2706,271 @@ msgstr[0] "%'u å??æª?æ¡?"
 msgstr[1] "%'u å??æª?æ¡?"
 
 #. Do this in a separate stage so that we don't have to put G_GUINT64_FORMAT in the translated string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5189
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5769
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5190
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5770
 #, c-format
 msgid "%s (%s bytes)"
 msgstr "%s (%s ä½?å??çµ?)"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5494
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5510
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6074
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6090
 msgid "? items"
 msgstr "? å??é ?ç?®"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5500
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6080
 msgid "? bytes"
 msgstr "? å??ä½?å??çµ?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5515
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6095
 msgid "unknown type"
 msgstr "é¡?å??ä¸?詳"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5518
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6098
 msgid "unknown MIME type"
 msgstr "MIME é¡?å??ä¸?詳"
 
 #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
 #. * for which we have no more appropriate default.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5524
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1322
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6104
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1319
 msgid "unknown"
 msgstr "ä¸?æ??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5573
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6153
 msgid "program"
 msgstr "��"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5593
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6173
 msgid "link"
 msgstr "��"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5615
+#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6195
 msgid "link (broken)"
 msgstr "���������"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:67
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:68
 msgid "_Always"
 msgstr "總�(_A)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:68
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:69
 msgid "_Local File Only"
 msgstr "å?ªæ??æ?¬æ©?æª?æ¡?é?©ç?¨(_L)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:69
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:70
 msgid "_Never"
 msgstr "永�(_N)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:74
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:75
 #, no-c-format
 msgid "25%"
 msgstr "25%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:76
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:77
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:21
 #, no-c-format
 msgid "50%"
 msgstr "50%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:78
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:79
 #, no-c-format
 msgid "75%"
 msgstr "75%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:80
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:81
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:7
 #, no-c-format
 msgid "100%"
 msgstr "100%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:82
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:83
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:9
 #, no-c-format
 msgid "150%"
 msgstr "150%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:84
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:85
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:12
 #, no-c-format
 msgid "200%"
 msgstr "200%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:86
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:87
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:18
 #, no-c-format
 msgid "400%"
 msgstr "400%"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:90
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:91
 msgid "100 K"
 msgstr "100 K"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:91
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:92
 msgid "500 K"
 msgstr "500 K"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:92
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:93
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:2
 msgid "1 MB"
 msgstr "1 MB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:93
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:94
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:13
 msgid "3 MB"
 msgstr "3 MB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:94
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:95
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
 msgid "5 MB"
 msgstr "5 MB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:95
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:96
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:3
 msgid "10 MB"
 msgstr "10 MB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:96
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:97
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:5
 msgid "100 MB"
 msgstr "100 MB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:97
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:98
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:1
 msgid "1 GB"
 msgstr "1 GB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:98
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:99
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:10
 msgid "2 GB"
 msgstr "2 GB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:99
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:100
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:16
 msgid "4 GB"
 msgstr "4 GB"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:104
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:105
 msgid "Activate items with a _single click"
 msgstr "æ??ä¸?ä¸?æ»?é¼ æ??é??å?¯é??å??å??示(_S)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:108
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:109
 msgid "Activate items with a _double click"
 msgstr "é?£æ??å?©ä¸?æ»?é¼ æ??é??å?¯é??å??å??示(_D)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:115
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:116
 msgid "E_xecute files when they are clicked"
 msgstr "ç?¶æ??ä¸?æª?æ¡?æ??å?·è¡?該æª?æ¡?(_X)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:119
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:120
 msgid "Display _files when they are clicked"
 msgstr "ç?¶æ??ä¸?æª?æ¡?æ??顯示æª?æ¡?å?§å®¹(_F)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:123
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:47
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:124
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:82
 msgid "_Ask each time"
 msgstr "æ¯?次é?½æ??è©¢å??(_A)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:130
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:131
 msgid "Search for files by file name only"
 msgstr "å?ªæ ¹æ??æª?æ¡?å??稱æ??å°?æª?æ¡?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:134
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:135
 msgid "Search for files by file name and file properties"
 msgstr "æ ¹æ??æª?æ¡?å??稱å??屬æ?§æ??å°?æª?æ¡?"
 
 #. translators: this is used in the view selection dropdown
 #. * of navigation windows and in the preferences dialog
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:140
-#: ../src/file-manager/fm-icon-container.c:558
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3047
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:141
+#: ../src/file-manager/fm-icon-container.c:569
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3045
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:65
 msgid "Icon View"
 msgstr "å??示檢è¦?"
 
 #. translators: this is used in the view selection dropdown
 #. * of navigation windows and in the preferences dialog
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:141
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3061
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:142
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3059
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:58
 msgid "Compact View"
 msgstr "精簡檢�"
 
 #. translators: this is used in the view selection dropdown
 #. * of navigation windows and in the preferences dialog
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:142
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1513
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2929
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:143
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:1511
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2922
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:68
 msgid "List View"
 msgstr "��檢�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:146
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:147
 msgid "Manually"
 msgstr "æ??å??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:148
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:149
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:51
 msgid "By Name"
 msgstr "以å??稱"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:149
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:150
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:52
 msgid "By Size"
 msgstr "以大�"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:150
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:151
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:53
 msgid "By Type"
 msgstr "以é¡?å??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:151
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:152
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:50
 msgid "By Modification Date"
 msgstr "以修æ?¹æ?¥æ??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:152
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:153
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:49
 msgid "By Emblems"
 msgstr "以å??ç« "
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:156
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:157
 msgid "8"
 msgstr "8"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:157
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:158
 msgid "10"
 msgstr "10"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:158
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:159
 msgid "12"
 msgstr "12"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:159
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:160
 msgid "14"
 msgstr "14"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:160
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:161
 msgid "16"
 msgstr "16"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:161
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:162
 msgid "18"
 msgstr "18"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:162
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:163
 msgid "20"
 msgstr "20"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:163
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:164
 msgid "22"
 msgstr "22"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:164
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:165
 msgid "24"
 msgstr "24"
 
@@ -2871,22 +2982,22 @@ msgstr "24"
 #. * match the user name string passed by the C code, but not
 #. * put the user name in the final string.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:563
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:580
 #, c-format
 msgid "%s's Home"
 msgstr "%.0så??人è³?æ??夾"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:569
-#: ../nautilus-computer.desktop.in.in.h:2
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:586
+#: ../data/nautilus-computer.desktop.in.in.h:2
 msgid "Computer"
 msgstr "��"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:575
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:485 ../src/nautilus-trash-bar.c:121
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:592
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:490 ../src/nautilus-trash-bar.c:121
 msgid "Trash"
 msgstr "å??æ?¶ç­?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:581
+#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:598
 msgid "Network Servers"
 msgstr "網路伺æ??å?¨"
 
@@ -2898,72 +3009,72 @@ msgstr "ç?©å½¢é?¸æ??å??å??"
 msgid "Switch to Manual Layout?"
 msgstr "å??æ??ç?ºæ??å??æ??å??æ?¹å¼?ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:598
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:697
 #, c-format
 msgid "The Link \"%s\" is Broken."
 msgstr "é?£çµ?â??%sâ??å·²æ??å£?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:600
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:699
 #, c-format
 msgid "The Link \"%s\" is Broken. Move it to Trash?"
 msgstr "é?£çµ?â??%sâ??å·²æ??å£?ï¼?å°?å®?ä¸?é?²å??æ?¶ç­?ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:606
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:705
 msgid "This link cannot be used, because it has no target."
 msgstr "é?£çµ?ç?¡æ³?使ç?¨ï¼?å? ç?ºå®?æ²?æ??ä»»ä½?ç?®æ¨?ä½?ç½®ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:608
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:707
 #, c-format
 msgid "This link cannot be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
 msgstr "é?£çµ?ç?¡æ³?使ç?¨ï¼?å? ç?ºå®?ç??ç?®æ¨?ä½?ç½®ã??%sã??ä¸?å­?å?¨ã??"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:618
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6683
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6782
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7633
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7898
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1290
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:717
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6988
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7111
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8241
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8521
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1289
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "ä¸?é?²å??æ?¶ç­?(_V)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:678
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:777
 #, c-format
 msgid "Do you want to run \"%s\", or display its contents?"
 msgstr "è¦?å?·è¡?â??%sâ??ï¼?é??æ?¯é¡¯ç¤ºå®?ç??å?§å®¹ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:680
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:779
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is an executable text file."
 msgstr "â??%sâ??æ?¯ä¸?å??å?¯å?·è¡?ç??æ??å­?æª?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:686
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:785
 msgid "Run in _Terminal"
 msgstr "��端�中��(_T)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:687
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:786
 msgid "_Display"
 msgstr "顯示(_D)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:690
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:789
 #: ../src/nautilus-autorun-software.c:229
 msgid "_Run"
 msgstr "å?·è¡?(_R)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1010
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:618
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1113
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:624
 msgid "Are you sure you want to open all files?"
 msgstr "確å®?è¦?é??å??æ??æ??æª?æ¡?å??ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1012
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1115
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate tab."
 msgid_plural "This will open %d separate tabs."
 msgstr[0] "é??樣æ??é??å?? %d å??å??é ?ã??"
 msgstr[1] "é??樣æ??é??å?? %d å??å??é ?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1015
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1118
 #: ../src/nautilus-location-bar.c:148
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate window."
@@ -2971,39 +3082,39 @@ msgid_plural "This will open %d separate windows."
 msgstr[0] "é??樣æ??å?¦å¤?é??å?? %d å??è¦?çª?ã??"
 msgstr[1] "é??樣æ??å?¦å¤?é??å?? %d å??è¦?çª?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1071
-msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
-msgstr "å??試æ??å°?æ??ç?¨ç¨?å¼?æ??ç?¼ç??å?§é?¨ç??é?¯èª¤ï¼?"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1073
-msgid "Unable to search for application"
-msgstr "ç?¡æ³?æ??å°?æ??ç?¨ç¨?å¼?"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1149
-msgid "Could not use system package installer"
-msgstr "��使�系統�件����"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1207
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1880
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1886
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1903
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1914
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1920
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1945
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1182
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1883
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1889
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1906
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1917
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1923
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1948
 #, c-format
 msgid "Could not display \"%s\"."
 msgstr "ç?¡æ³?顯示ã??%sã??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1228
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1195
 msgid "The file is of an unknown type"
 msgstr "該æª?æ¡?æ?¯ä¸?æ??ç??é¡?å??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1231
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1199
 #, c-format
 msgid "There is no application installed for %s files"
 msgstr "並æ?ªå®?è£?ç?¨æ?¼ %s æª?æ¡?é¡?å??ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1246
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1225
+msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
+msgstr "å??試æ??å°?æ??ç?¨ç¨?å¼?æ??ç?¼ç??å?§é?¨ç??é?¯èª¤ï¼?"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1227
+msgid "Unable to search for application"
+msgstr "ç?¡æ³?æ??å°?æ??ç?¨ç¨?å¼?"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1301
+msgid "Could not use system package installer"
+msgstr "��使�系統�件����"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1368
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no application installed for %s files.\n"
@@ -3012,11 +3123,11 @@ msgstr ""
 "並æ?ªå®?è£?ç?¨æ?¼ %s æª?æ¡?é¡?å??ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?ã??\n"
 "æ?¯å?¦è¦?æ??å°?å?¯ä»¥é??å??é??å??æª?æ¡?ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1345
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1541
 msgid "Untrusted application launcher"
 msgstr "æ?ªä¿¡ä»»ç??å??å??å??示"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1348
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1544
 #, c-format
 msgid ""
 "The application launcher \"%s\" has not been marked as trusted. If you do "
@@ -3025,25 +3136,33 @@ msgstr ""
 "æ??ç?¨ç¨?å¼?å??å??å??示ã??%sã??å°?æ?ªè¢«æ¨?è¨?ç?ºå??ä¿¡ä»»ã??å¦?æ??æ?¨ä¸?ç?¥é??é??å??æª?æ¡?ç??ä¾?æº?ï¼?å??å??å®?"
 "å?¯è?½æ?¯ä¸?å®?å?¨ç??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1360
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1556
 msgid "_Launch Anyway"
 msgstr "å¼·å?¶å??å??(_L)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1363
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1559
 msgid "Mark as _Trusted"
 msgstr "æ¨?è¨?æ??å??ä¿¡ä»»ç??(_T)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1634
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1892
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1832
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2105
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5956
 msgid "Unable to mount location"
 msgstr "ç?¡æ³?æ??è¼?ä½?ç½®"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1980
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2183
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6115
+#, fuzzy
+#| msgid "Unable to mount location"
+msgid "Unable to start location"
+msgstr "ç?¡æ³?æ??è¼?ä½?ç½®"
+
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2271
 #, c-format
 msgid "Opening \"%s\"."
 msgstr "æ­£å?¨é??å??â??%sâ??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1983
+#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2274
 #, c-format
 msgid "Opening %d item."
 msgid_plural "Opening %d items."
@@ -3078,13 +3197,13 @@ msgid "No applications selected"
 msgstr "æ?ªé?¸å??æ??ç?¨ç¨?å¼?"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:566
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:942
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:945
 #, c-format
 msgid "%s document"
 msgstr "%s æ??件"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:573
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:948
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:951
 msgid "Unknown"
 msgstr "ä¸?æ??"
 
@@ -3094,7 +3213,7 @@ msgid "Select an application to open %s and other files of type \"%s\""
 msgstr "é?¸æ??ç?¨ä¾?é??å?? %s å??å?¶ä»?æª?æ¡?é¡?å??ç?ºã??%sã??ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:674
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:960
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:963
 #, c-format
 msgid "Open all files of type \"%s\" with:"
 msgstr "以此é??å??æ??æ??é¡?å??ç?ºã??%sã??ç??æª?æ¡?ï¼?"
@@ -3125,45 +3244,45 @@ msgstr "ç?¡æ³?å? å?¥æ??ç?¨ç¨?å¼?"
 msgid "Select an Application"
 msgstr "é?¸æ??ä¸?å??æ??ç?¨ç¨?å¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:759
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5099
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:762
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5106
 msgid "Open With"
 msgstr "以此é??å??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:796
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:799
 msgid "Select an application to view its description."
 msgstr "é?¸å??æ??ç?¨ç¨?å¼?å¾?å?¯ä»¥é¡¯ç¤ºæ??é??該ç¨?å¼?ç??說æ??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:821
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:824
 msgid "_Use a custom command"
 msgstr "使ç?¨è?ªè¨?æ??令(_U)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:838
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:841
 msgid "_Browse..."
 msgstr "ç??覽(_B)..."
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:867
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6601
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7801
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1211
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1956
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:870
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6906
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8416
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1210
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2151
 msgid "_Open"
 msgstr "é??å??(_O)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:957
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:960
 #, c-format
 msgid "Open %s and other files of type \"%s\" with:"
 msgstr "以此é??å?? %s å??å?¶ä»?é¡?å??ç?ºã??%sã??ç??æª?æ¡?ï¼?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:993
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1008
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:996
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1011
 msgid "_Add"
 msgstr "å? å?¥(_A)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:994
-#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1009
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:997
+#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:1012
 msgid "Add Application"
 msgstr "å? å?¥æ??ç?¨ç¨?å¼?"
 
@@ -3209,30 +3328,30 @@ msgstr ""
 "ç?®å??æ²?æ??å?¶å®?è??ç??æ?¹å¼?å?¯ä»¥ç?¨ä¾?顯示該æª?æ¡?ã??å¦?æ??å°?該æª?æ¡?è¤?製è?³é?»è?¦ä¸­ï¼?ä¹?許å?¯ä»¥é??"
 "å??該æª?æ¡?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:360
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:372
 msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
 msgstr "æ?±æ­?ï¼?æ?¨ä¸?å?¯ä»¥å?·è¡?é? ç«¯ç«?å?°ç??æ??令ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:362
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:374
 msgid "This is disabled due to security considerations."
 msgstr "é??樣å??æ?¯ç?ºäº?顧å??å®?å?¨æ?§ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:373
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:441
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:385
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:453
 msgid "There was an error launching the application."
 msgstr "å??å??ç¨?å¼?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:398
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:409
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:410
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:421
 msgid "This drop target only supports local files."
 msgstr "æ??æ?¾å??示å?ªé?©ç?¨æ?¼æ?¬å?°ç??æª?æ¡?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:399
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:411
 msgid ""
 "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
 msgstr "å¦?æ??è¦?é??å??é? ç«¯ç??æª?æ¡?ï¼?è«?å??å°?æª?æ¡?è¤?製è?³æ?¬å?°ç??è³?æ??夾æ??é?²è¡?æ??æ?³ç??å??ä½?ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:410
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:422
 msgid ""
 "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
 "again. The local files you dropped have already been opened."
@@ -3240,23 +3359,23 @@ msgstr ""
 "å¦?æ??è¦?é??å??é? ç«¯ç??æª?æ¡?ï¼?è«?å??å°?æª?æ¡?è¤?製è?³æ?¬å?°ç??è³?æ??夾æ??é?²è¡?æ??æ?³ç??å??ä½?ã??ç?®ç??å?°å·²"
 "ç¶?æ??ä¸?å??ç?¸å??å??稱ç??æª?æ¡?æ­£å?¨é??å??ã??"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:439
+#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:451
 msgid "Details: "
 msgstr "詳細���"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:222
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:223
 msgid "File Operations"
 msgstr "æª?æ¡?æ??ä½?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:300
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:304
 #, c-format
 msgid "%'d file operation active"
 msgid_plural "%'d file operations active"
 msgstr[0] "%'d å??æª?æ¡?æ??ä½?é?²è¡?中"
 msgstr[1] "%'d å??æª?æ¡?æ??ä½?é?²è¡?中"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:493
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:511
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:495
+#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:513
 msgid "Preparing"
 msgstr "æ­£å?¨æº?å??"
 
@@ -3273,7 +3392,7 @@ msgid "Search for \"%s\""
 msgstr "æ??å°?â??%sâ??"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-undo-signal-handlers.c:174
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:979
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:983
 msgid "Edit"
 msgstr "編輯"
 
@@ -3293,42 +3412,44 @@ msgstr "é??æ?°ä¿®æ?¹"
 msgid "Redo the edit"
 msgstr "é??æ?°é?²è¡?此次修æ?¹"
 
-#: ../nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
+#: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
 msgid "Autorun Prompt"
 msgstr "è?ªå??å?·è¡?æ??示"
 
-#: ../nautilus-browser.desktop.in.in.h:1
+#: ../data/nautilus-browser.desktop.in.in.h:1
 msgid "Browse the file system with the file manager"
 msgstr "使ç?¨æª?æ¡?總管ç??覽æª?æ¡?系統"
 
-#: ../nautilus-browser.desktop.in.in.h:2
+#: ../data/nautilus-browser.desktop.in.in.h:2
 msgid "File Browser"
 msgstr "æª?æ¡?ç??覽å?¨"
 
 #. tooltip
-#: ../nautilus-computer.desktop.in.in.h:1 ../src/nautilus-window-menus.c:811
+#: ../data/nautilus-computer.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:845
 msgid ""
 "Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer"
 msgstr "å¾?æ?¬é?»è?¦ç??覽æ??æ??æ?¬æ©?å??é? ç«¯ç£?ç¢?å??è³?æ??夾"
 
-#: ../nautilus-file-management-properties.desktop.in.in.h:1
+#: ../data/nautilus-file-management-properties.desktop.in.in.h:1
 msgid "Change the behaviour and appearance of file manager windows"
 msgstr "æ?¹è®?æª?æ¡?管ç??å?¡è¦?çª?ç??è¡?ç?ºè??å¤?è§?"
 
-#: ../nautilus-file-management-properties.desktop.in.in.h:2
+#: ../data/nautilus-file-management-properties.desktop.in.in.h:2
 msgid "File Management"
 msgstr "æª?æ¡?管ç??"
 
-#: ../nautilus-home.desktop.in.in.h:1 ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1378
+#: ../data/nautilus-home.desktop.in.in.h:1
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1377
 msgid "Home Folder"
 msgstr "家ç?®é??"
 
 #. tooltip
-#: ../nautilus-home.desktop.in.in.h:2 ../src/nautilus-window-menus.c:807
+#: ../data/nautilus-home.desktop.in.in.h:2 ../src/nautilus-window-menus.c:841
 msgid "Open your personal folder"
 msgstr "é??å??æ?¨ç??å??人è³?æ??夾"
 
-#: ../nautilus.desktop.in.in.h:1
+#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
 msgid "File Manager"
 msgstr "æª?æ¡?管ç??ç¨?å¼?"
 
@@ -3338,117 +3459,117 @@ msgstr "è??æ?¯"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:682
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6633
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7964
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:684
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6938
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8587
 msgid "E_mpty Trash"
 msgstr "æ¸?ç??å??æ?¶ç­?(_M)"
 
 #. label, accelerator
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:694
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6597
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:696
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6902
 msgid "Create L_auncher..."
 msgstr "æ?°å¢?å??å??å??示(_A)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:696
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6598
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:698
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6903
 msgid "Create a new launcher"
 msgstr "æ?°å¢?å??å??å??示"
 
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:701
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:703
 msgid "Change Desktop _Background"
 msgstr "æ?´æ?¹æ¡?é?¢è??æ?¯(_B)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:703
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:705
 msgid ""
 "Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
 msgstr "顯示ä¸?å??å?¯è¨­å®?æ¡?é?¢è??æ?¯å??樣æ??é¡?è?²ç??è¦?çª?"
 
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:708
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:710
 msgid "Empty Trash"
 msgstr "æ¸?ç??å??æ?¶ç­?"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:710
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6634
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:712
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6939
 #: ../src/nautilus-trash-bar.c:132
 msgid "Delete all items in the Trash"
 msgstr "æ¸?ç??å??æ?¶ç­?æ??æ??é ?ç?®"
 
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:803
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:804
 msgid "The desktop view encountered an error."
 msgstr "æ¡?é?¢é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:804
+#: ../src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:805
 msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
 msgstr "å??å??æ¡?é?¢é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:620
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:626
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate tab."
 msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
 msgstr[0] "é??樣æ??é??å?? %'d å??å??é ?ã??"
 msgstr[1] "é??樣æ??é??å?? %'d å??å??é ?ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:623
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:629
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate window."
 msgid_plural "This will open %'d separate windows."
 msgstr[0] "é??樣æ??å¤?é??å?? %'d å??è¦?çª?ã??"
 msgstr[1] "é??樣æ??å¤?é??å?? %'d å??è¦?çª?ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1132
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5448
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1138
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5455
 #: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:341
 #: ../src/nautilus-location-dialog.c:108
 msgid "There was an error displaying help."
 msgstr "顯示說æ??æ??件æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1152
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1158
 msgid "Select Items Matching"
 msgstr "é?¸æ??é ?ç?®æ¯?å°?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1170
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1176
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "樣�(_P):"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1268
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1274
 msgid "Save Search as"
 msgstr "å?¦å­?æ??å°?ç?º"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1288
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1294
 msgid "Search _name:"
 msgstr "æ??å°?å??稱(_N):"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1302
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1308
 #: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:518
 msgid "_Folder:"
 msgstr "è³?æ??夾(_F):"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1307
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:1313
 msgid "Select Folder to Save Search In"
 msgstr "é?¸å??å?²å­?æ??å°?ç??è³?æ??夾"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2122
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2159
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2128
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2165
 #, c-format
 msgid "\"%s\" selected"
 msgstr "å·²é?¸å??â??%sâ??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2124
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2130
 #, c-format
 msgid "%'d folder selected"
 msgid_plural "%'d folders selected"
 msgstr[0] "å·²é?¸å?? %'d å??è³?æ??夾"
 msgstr[1] "å·²é?¸å?? %'d å??è³?æ??夾"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2134
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2140
 #, c-format
 msgid " (containing %'d item)"
 msgid_plural " (containing %'d items)"
@@ -3456,14 +3577,14 @@ msgstr[0] "(å??å?« %'d å??é ?ç?®)"
 msgstr[1] "(å??å?« %'d å??é ?ç?®)"
 
 #. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2145
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2151
 #, c-format
 msgid " (containing a total of %'d item)"
 msgid_plural " (containing a total of %'d items)"
 msgstr[0] "(總å?±å??å?« %'d å??é ?ç?®)"
 msgstr[1] "(總å?±å??å?« %'d å??é ?ç?®)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2162
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2168
 #, c-format
 msgid "%'d item selected"
 msgid_plural "%'d items selected"
@@ -3471,7 +3592,7 @@ msgstr[0] "å·²é?¸å?? %'d å??é ?ç?®"
 msgstr[1] "å·²é?¸å?? %'d å??é ?ç?®"
 
 #. Folders selected also, use "other" terminology
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2169
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2175
 #, c-format
 msgid "%'d other item selected"
 msgid_plural "%'d other items selected"
@@ -3483,12 +3604,12 @@ msgstr[1] "å?¦å¤?é?¸å??äº? %'d å??é ?ç?®"
 #. * first message gives the number of items selected;
 #. * the message in parentheses the size of those items.
 #.
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2184
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2190
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2206
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2212
 #, c-format
 msgid "%s, Free space: %s"
 msgstr "%sï¼?å?¯ç?¨ç©ºé??ï¼?%s"
@@ -3500,7 +3621,7 @@ msgstr "%sï¼?å?¯ç?¨ç©ºé??ï¼?%s"
 #. * message about the number of other items and the
 #. * total size of those items.
 #.
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2231
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2237
 #, c-format
 msgid "%s%s, %s"
 msgstr "%s%sï¼?%s"
@@ -3509,49 +3630,50 @@ msgstr "%s%sï¼?%s"
 #. * to the way files are collected in batches. So you can't assume that
 #. * no more than the constant limit are displayed.
 #.
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2313
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2319
 #, c-format
 msgid "The folder \"%s\" contains more files than Nautilus can handle."
 msgstr "è³?æ??夾â??%sâ??中ç??æª?æ¡?æ?¸ç?®è¶?å?º Nautilus æ??è?½è??ç??ç??æ??大æ?¸ç?®ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2319
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2325
 msgid "Some files will not be displayed."
 msgstr "æ??äº?æª?æ¡?å°?æ??ä¸?è?½é¡¯ç¤ºã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4260
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4270
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:828
 #, c-format
-msgid "Open with \"%s\""
-msgstr "以ã??%sã??é??å??"
+msgid "Open with %s"
+msgstr "ç?¨ %s é??å??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4261
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:4272
 #, c-format
 msgid "Use \"%s\" to open the selected item"
 msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected items"
 msgstr[0] "使ç?¨â??%sâ??ä¾?é??å??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 msgstr[1] "使ç?¨â??%sâ??ä¾?é??å??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5018
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5037
 #, c-format
 msgid "Run \"%s\" on any selected items"
 msgstr "é??å°?æ??æ??é?¸å®?ç??é ?ç?®å?·è¡?â??%sâ??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5269
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5288
 #, c-format
 msgid "Create Document from template \"%s\""
 msgstr "以樣æ?¿â??%sâ??建ç«?æ??件"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5519
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5538
 msgid "All executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
 msgstr "æ??æ??æ­¤è³?æ??夾ç??å?¯å?·è¡?æª?é?½æ??å?¨ã??æ??令稿ã??é?¸å?®ä¸­å?ºç?¾ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5521
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5540
 msgid ""
 "Choosing a script from the menu will run that script with any selected items "
 "as input."
 msgstr ""
 "å?¨é?¸å?®ä¸­é?¸å??å?¶ä¸­ä¸?å??æ??令稿æ??以æ??æ??å·²é?¸å??ç??é ?ç?®ä½?ç?ºè¼¸å?¥è³?æ??ä¾?å?·è¡?該æ??令稿ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5523
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5542
 msgid ""
 "All executable files in this folder will appear in the Scripts menu. "
 "Choosing a script from the menu will run that script.\n"
@@ -3589,19 +3711,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "NAUTILUS_SCRIPT_WINDOW_GEOMETRYï¼?ç?®å??è¦?çª?ç??ä½?ç½®å??大å°?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5695
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:969
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5714
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:968
 #, c-format
 msgid "\"%s\" will be moved if you select the Paste command"
 msgstr "é?¸å??ã??è²¼ä¸?ã??æ??令å??æ??移å??â??%sâ??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5699
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:973
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5718
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:972
 #, c-format
 msgid "\"%s\" will be copied if you select the Paste command"
 msgstr "é?¸å??ã??è²¼ä¸?ã??æ??令å??æ??è¤?製â??%sâ??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5706
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5725
 #, c-format
 msgid "The %'d selected item will be moved if you select the Paste command"
 msgid_plural ""
@@ -3609,7 +3731,7 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "é?¸å??ã??è²¼ä¸?ã??æ??令å??æ??移å?? %'d å??å·²é?¸ç??é ?ç?®"
 msgstr[1] "é?¸å??ã??è²¼ä¸?ã??æ??令å??æ??移å?? %'d å??å·²é?¸ç??é ?ç?®"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5713
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5732
 #, c-format
 msgid "The %'d selected item will be copied if you select the Paste command"
 msgid_plural ""
@@ -3617,97 +3739,112 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "é?¸å??ã??è²¼ä¸?ã??æ??令å??æ??è¤?製 %'d å??å·²é?¸ç??é ?ç?®"
 msgstr[1] "é?¸å??ã??è²¼ä¸?ã??æ??令å??æ??è¤?製 %'d å??å·²é?¸ç??é ?ç?®"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5769
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1012
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5788
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1011
 msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
 msgstr "å?ªè²¼ç°¿ä¸­æ²?æ??å?§å®¹å?¯ä¾?è²¼ä¸?ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6242
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5971
+msgid "Unable to unmount location"
+msgstr "�����置"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5986
+msgid "Unable to eject location"
+msgstr "ç?¡æ³?é??å?ºä½?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6001
+msgid "Unable to stop drive"
+msgstr "ç?¡æ³?å??æ­¢è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6547
 #, c-format
 msgid "Connect to Server %s"
 msgstr "é?£æ?¥ä¼ºæ??å?¨ %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6247
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6552
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7852
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7944
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8054
 msgid "_Connect"
 msgstr "��(_C)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6261
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6566
 msgid "Link _name:"
 msgstr "é?£çµ?å??稱(_N):"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6479
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6784
 #, c-format
 msgid "Could not determine original location of \"%s\" "
 msgstr "ç?¡æ³?決å®?ã??%sã??ç??å??å§?ä½?ç½®"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6483
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6788
 msgid "The item cannot be restored from trash"
 msgstr "æ­¤é ?ç?®ä¸?è?½è?ªå??æ?¶ç­?é??å??ã??"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6571
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6876
 msgid "Create _Document"
 msgstr "æ?°å¢?æ??件(_D)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6572
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6877
 msgid "Open Wit_h"
 msgstr "以å?¶å®?æ?¹å¼?é??å??(_H)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6573
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6878
 msgid "Choose a program with which to open the selected item"
 msgstr "è«?é?¸å??ç¨?å¼?ä¾?é??å??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6575
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6583
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6811
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6880
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6888
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7152
 msgid "_Properties"
 msgstr "屬�(_P)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6576
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6881
 msgid "View or modify the properties of each selected item"
 msgstr "顯示æ??ä¿®æ?¹æ??æ??é?¸å®?é ?ç?®ç??屬æ?§"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6584
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6889
 msgid "View or modify the properties of the open folder"
 msgstr "顯示æ??ä¿®æ?¹é??å??ç??è³?æ??夾ç??屬æ?§"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. add the "create folder" menu item
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6587
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1242
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6892
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1241
 msgid "Create _Folder"
 msgstr "建ç«?è³?æ??夾(_F)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6588
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6893
 msgid "Create a new empty folder inside this folder"
 msgstr "å?¨æ?¬è³?æ??夾中æ?°å¢?空ç?½è³?æ??夾"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6590
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6895
 msgid "No templates installed"
 msgstr "æ²?æ??å®?è£?ä»»ä½?樣æ?¿"
 
 #. name, stock id
 #. translators: this is used to indicate that a file doesn't contain anything
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6593
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6898
 msgid "_Empty File"
 msgstr "空���(_E)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6594
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6899
 msgid "Create a new empty file inside this folder"
 msgstr "å?¨æ?¬è³?æ??夾中æ?°å¢?空ç?½ç??æ??件"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6602
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6907
 msgid "Open the selected item in this window"
 msgstr "å?¨æ?¬è¦?çª?中é??å??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 
@@ -3716,87 +3853,92 @@ msgstr "å?¨æ?¬è¦?çª?中é??å??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 #. Location-specific actions
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6609
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6755
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6914
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7084
 msgid "Open in Navigation Window"
 msgstr "å?¨è¦?çª?中é??å??"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6610
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6915
 msgid "Open each selected item in a navigation window"
 msgstr "ç?¨æ?°ç??è¦?çª?å??å?¥é??å??æ¯?å??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. add the "open in new tab" menu item
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6613
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6759
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7578
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7852
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1222
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1964
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6918
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7088
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8186
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8475
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1221
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2159
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "å?¨æ?°ç??å??é ?中é??å??(_T)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6614
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6919
 msgid "Open each selected item in a new tab"
 msgstr "å?¨æ?°ç??å??é ?å??å?¥é??å??æ¯?å??é?¸å??ç??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6617
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6764
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6922
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7093
 msgid "Open in _Folder Window"
 msgstr "å?¨è³?æ??夾è¦?çª?é??å??(_F)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6618
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6923
 msgid "Open each selected item in a folder window"
 msgstr "ç?¨è³?æ??夾è¦?çª?å??å?¥é??å??æ¯?å??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6621
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6625
-msgid "Open with Other _Application..."
-msgstr "以å?¶å®?ç¨?å¼?é??å??(_A)..."
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6926
+msgid "Other _Application..."
+msgstr "å?¶ä»?æ??ç?¨ç¨?å¼?(_A)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6622
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6626
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6927
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6931
 msgid "Choose another application with which to open the selected item"
 msgstr "è«?é?¸å??å?¶å®?ç¨?å¼?ä¾?é??å??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6629
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6930
+msgid "Open with Other _Application..."
+msgstr "以å?¶å®?ç¨?å¼?é??å??(_A)..."
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6934
 msgid "_Open Scripts Folder"
 msgstr "é??å??æ??令稿è³?æ??夾(_O)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6630
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6935
 msgid "Show the folder containing the scripts that appear in this menu"
 msgstr "顯示è¼?æ??æ?¬é?¸å?®ä¸­å?ºç?¾ç??æ??令稿ç??è³?æ??夾"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6638
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6943
 msgid "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
 msgstr "以ã??è²¼ä¸?ã??æ??令ä¾?æº?å??移å??é?¸å®?ç??æª?æ¡?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6642
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6947
 msgid "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
 msgstr "以ã??è²¼ä¸?ã??æ??令ä¾?æº?å??è¤?製é?¸å®?ç??æª?æ¡?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6646
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6951
 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
 msgstr "å°?å??æ??以ã??å?ªä¸?ã??æ??ã??è¤?製ã??æ??令é?¸å??ç??æª?æ¡?移å??æ??è¤?製"
 
@@ -3804,106 +3946,106 @@ msgstr "å°?å??æ??以ã??å?ªä¸?ã??æ??ã??è¤?製ã??æ??令é?¸å??ç??æª?æ¡?移å??æ??è¤?
 #. accelerator for paste
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6651
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6777
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1274
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6956
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7106
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1273
 msgid "_Paste Into Folder"
 msgstr "è²¼ä¸?è?³è³?æ??夾å?§(_P)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6652
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6957
 msgid ""
 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
 "selected folder"
 msgstr "å°?å??æ??以ã??å?ªä¸?ã??æ??ã??è¤?製ã??æ??令é?¸å??ç??æª?æ¡?移å??æ??è¤?製è?³é?¸å®?ç??è³?æ??夾"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6656
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6961
 msgid "Select all items in this window"
 msgstr "é?¸å??æ?¬è¦?çª?中æ??æ??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6659
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6964
 msgid "Select I_tems Matching..."
 msgstr "é?¸æ??é ?ç?®æ¯?å°?(_T)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6660
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6965
 msgid "Select items in this window matching a given pattern"
 msgstr "é?¸å??æ?¬è¦?çª?中æ??æ??符å??æ??å®?樣å¼?ç??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6663
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6968
 msgid "_Invert Selection"
 msgstr "å??å??é?¸æ??(_I)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6664
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6969
 msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
 msgstr "é?¸æ??æ??æ??ç?®å??å°?æ?ªè¢«é?¸å??ç??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6667
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6972
 msgid "D_uplicate"
 msgstr "�製(_U)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6668
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6973
 msgid "Duplicate each selected item"
 msgstr "è¤?製æ??æ??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6671
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7938
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6976
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8561
 msgid "Ma_ke Link"
 msgid_plural "Ma_ke Links"
 msgstr[0] "建���(_K)"
 msgstr[1] "建���(_K)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6672
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6977
 msgid "Create a symbolic link for each selected item"
 msgstr "ç?ºæ??æ??é?¸å®?ç??é ?ç?®å»ºç«?é?£çµ?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6675
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6980
 msgid "_Rename..."
 msgstr "é??æ?°å?½å??(_R)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6676
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6981
 msgid "Rename selected item"
 msgstr "å°?é?¸å®?ç??é ?ç?®é??æ?°å?½å??"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6684
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7899
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6989
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8522
 msgid "Move each selected item to the Trash"
 msgstr "å°?æ¯?å??é?¸å®?ç??é ?ç?®ä¸?é?²å??æ?¶ç­?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6687
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6786
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7919
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1304
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6992
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7115
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8542
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1303
 msgid "_Delete"
 msgstr "��(_D)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6688
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6993
 msgid "Delete each selected item, without moving to the Trash"
 msgstr "å°?æ??æ??é?¸å®?ç??é ?ç?®ç?´æ?¥å?ªé?¤è??ä¸?ä¸?é?²å??æ?¶ç­?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6691
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6790
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6996
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7119
 msgid "_Restore"
 msgstr "é??å??(_R)"
 
@@ -3915,480 +4057,708 @@ msgstr "é??å??(_R)"
 #.
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6701
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7006
 msgid "Reset View to _Defaults"
 msgstr "é??æ?°è¨­å®?顯示模å¼?(_D)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6702
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7007
 msgid "Reset sorting order and zoom level to match preferences for this view"
 msgstr "é??設此顯示模å¼?ç??æ??å??次åº?å??縮æ?¾å??ç??以é??å??å??好設å®?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6705
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7010
 msgid "Connect To This Server"
 msgstr "é?£æ?¥æ­¤ä¼ºæ??å?¨"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6706
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7011
 msgid "Make a permanent connection to this server"
 msgstr "æ°¸é? å?°é?£æ?¥å?°æ­¤ä¼ºæ??å?¨"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6709
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6725
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6794
-msgid "_Mount Volume"
-msgstr "æ??è¼?æª?æ¡?系統(_M)"
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7014
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7042
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7123
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2195
+msgid "_Mount"
+msgstr "æ??è¼?(_M)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6710
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7015
 msgid "Mount the selected volume"
 msgstr "æ??è¼?é?¸å®?ç??æª?æ¡?系統"
 
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6713
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6729
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6798
-msgid "_Unmount Volume"
-msgstr "����系統(_U)"
-
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6714
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7019
 msgid "Unmount the selected volume"
 msgstr "å?¸è¼?é?¸å®?ç??æª?æ¡?系統"
 
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6717
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6733
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6802
-msgid "_Eject Volume"
-msgstr "é??å?ºå?²å­?è£?ç½®(_E)"
-
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6718
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7023
 msgid "Eject the selected volume"
 msgstr "é??å?ºé?¸å®?ç??æª?æ¡?系統"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6721
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6737
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6806
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2028
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7026
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7054
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7135
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2223
 msgid "_Format"
 msgstr "格�(_F)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6722
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7027
 msgid "Format the selected volume"
 msgstr "å°?é?¸å®?ç??æª?æ¡?系統格å¼?å??"
 
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#. Adjust start/stop items to reflect the type of the drive
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7030
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7058
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7139
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7844
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7848
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7936
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7940
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8046
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8050
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1410 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2230
+#, fuzzy
+#| msgid "_Software:"
+msgid "_Start"
+msgstr "é??å§?(_S)"
+
+#. tooltip
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7031
+#, fuzzy
+#| msgid "Format the selected volume"
+msgid "Start the selected volume"
+msgstr "æ??è¼?é?¸å®?ç??æª?æ¡?系統"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7034
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7062
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7143
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7873
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7965
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8075
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1411 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2237
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:796
+msgid "_Stop"
+msgstr "å??æ­¢(_S)"
+
+#. tooltip
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7035
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8076
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the selected volume"
+msgid "Stop the selected volume"
+msgstr "æ??è¼?é?¸å®?ç??æª?æ¡?系統"
+
+#. name, stock id
+#. label, accelerator
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7038
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7066
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7147
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2216
+msgid "_Detect Media"
+msgstr "�測��(_D)"
+
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6726
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7039
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7067
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7148
+msgid "Detect media in the selected drive"
+msgstr "å?µæ¸¬å?¨é?¸å??å??ç¢?æ©?中ç??åª?é«?"
+
+#. tooltip
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7043
 msgid "Mount the volume associated with the open folder"
 msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6730
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7047
 msgid "Unmount the volume associated with the open folder"
 msgstr "å?¸è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6734
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7051
 msgid "Eject the volume associated with the open folder"
 msgstr "é??å?ºè??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6738
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7055
 msgid "Format the volume associated with the open folder"
 msgstr "æ ¼å¼?å??è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
 
+#. tooltip
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7059
+#, fuzzy
+#| msgid "Format the volume associated with the open folder"
+msgid "Start the volume associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#. tooltip
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7063
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the volume associated with the open folder"
+msgid "Stop the volume associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6741
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7070
 msgid "Open File and Close window"
 msgstr "é??å??æª?æ¡?å??é??é??è¦?çª?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6745
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7074
 msgid "Sa_ve Search"
 msgstr "å?²å­?æ??å°?(_V)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6746
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7075
 msgid "Save the edited search"
 msgstr "å?²å­?已編輯æ??å°?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6749
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7078
 msgid "Sa_ve Search As..."
 msgstr "å?¦å­?æ??å°?ç?º(_V)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6750
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7079
 msgid "Save the current search as a file"
 msgstr "å?¦å­?ç?®å??ç??æ??å°?ç?ºæª?æ¡?"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6756
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7085
 msgid "Open this folder in a navigation window"
 msgstr "å?¨å°?è?ªè¦?çª?中é??å??æ?¬è³?æ??夾"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6760
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7089
 msgid "Open this folder in a new tab"
 msgstr "å?¨æ?°ç??å??é ?中é??å??æ?¬è³?æ??夾"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6765
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7094
 msgid "Open this folder in a folder window"
 msgstr "å?¨è³?æ??夾è¦?çª?中é??å??æ?¬è³?æ??夾"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6770
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7099
 msgid "Prepare this folder to be moved with a Paste command"
 msgstr "以ã??è²¼ä¸?ã??æ??令ä¾?æº?å??移å??æ?¬è³?æ??夾"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6774
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7103
 msgid "Prepare this folder to be copied with a Paste command"
 msgstr "以ã??è²¼ä¸?ã??æ??令ä¾?æº?å??è¤?製æ?¬è³?æ??夾"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6778
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7107
 msgid ""
 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into this "
 "folder"
 msgstr "å°?å??æ??以ã??å?ªä¸?ã??æ??ã??è¤?製ã??æ??令é?¸å??ç??æª?æ¡?移å??æ??è¤?製è?³é??å??è³?æ??夾"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6783
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7112
 msgid "Move this folder to the Trash"
 msgstr "å°?æ?¬è³?æ??夾ä¸?é?²å??æ?¶ç­?"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6787
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7116
 msgid "Delete this folder, without moving to the Trash"
 msgstr "ç?´æ?¥å?ªé?¤æ?¬è³?æ??夾ï¼?æ¯?é??ä¸?é?²å??æ?¶ç­?"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6795
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7124
 msgid "Mount the volume associated with this folder"
 msgstr "æ??è¼?è??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6799
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7128
 msgid "Unmount the volume associated with this folder"
 msgstr "å?¸è¼?è??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6803
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7132
 msgid "Eject the volume associated with this folder"
 msgstr "é??å?ºè??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6807
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7136
 msgid "Format the volume associated with this folder"
 msgstr "æ ¼å¼?å??è??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6812
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7140
+#, fuzzy
+#| msgid "Format the volume associated with this folder"
+msgid "Start the volume associated with this folder"
+msgstr "æ??è¼?è??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#. tooltip
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7144
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the volume associated with this folder"
+msgid "Stop the volume associated with this folder"
+msgstr "æ??è¼?è??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#. tooltip
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7153
 msgid "View or modify the properties of this folder"
 msgstr "顯示æ??ä¿®æ?¹é??å??è³?æ??夾ç??屬æ?§"
 
 #. Translators: %s is a directory
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6894
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7235
 #, c-format
 msgid "Run or manage scripts from %s"
 msgstr "å?·è¡?æ??管ç?? %s 中ç??æ??令稿"
 
 #. Create a script action here specially because its tooltip is dynamic
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6896
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7237
 msgid "_Scripts"
-msgstr "æ??令稿(_S)"
+msgstr "�令稿(_S)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7308
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7692
 #, c-format
 msgid "Move the open folder out of the trash to \"%s\""
 msgstr "å°?é??å??ç??è³?æ??夾è?ªå??æ?¶ç­?移è?³ã??%sã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7311
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7695
 #, c-format
 msgid "Move the selected folder out of the trash to \"%s\""
 msgid_plural "Move the selected folders out of the trash to \"%s\""
 msgstr[0] "å°?é?¸å??ç??è³?æ??夾è?ªå??æ?¶ç­?移è?³ã??%sã??"
 msgstr[1] "å°?é?¸å??ç??è³?æ??夾è?ªå??æ?¶ç­?移è?³ã??%sã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7315
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7699
 #, c-format
 msgid "Move the selected folder out of the trash"
 msgid_plural "Move the selected folders out of the trash"
 msgstr[0] "å°?é?¸å??ç??è³?æ??夾è?ªå??æ?¶ç­?移å?º"
 msgstr[1] "å°?é?¸å??ç??è³?æ??夾è?ªå??æ?¶ç­?移å?º"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7321
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7705
 #, c-format
 msgid "Move the selected file out of the trash to \"%s\""
 msgid_plural "Move the selected files out of the trash to \"%s\""
 msgstr[0] "å°?é?¸å??ç??æª?æ¡?è?ªå??æ?¶ç­?移è?³ã??%sã??"
 msgstr[1] "å°?é?¸å??ç??æª?æ¡?è?ªå??æ?¶ç­?移è?³ã??%sã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7325
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7709
 #, c-format
 msgid "Move the selected file out of the trash"
 msgid_plural "Move the selected files out of the trash"
 msgstr[0] "å°?é?¸å??ç??æª?æ¡?è?ªå??æ?¶ç­?移å?º"
 msgstr[1] "å°?é?¸å??ç??æª?æ¡?è?ªå??æ?¶ç­?移å?º"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7331
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7715
 #, c-format
 msgid "Move the selected item out of the trash to \"%s\""
 msgid_plural "Move the selected items out of the trash to \"%s\""
 msgstr[0] "å°?é?¸å??ç??é ?ç?®è?ªå??æ?¶ç­?移è?³ã??%sã??"
 msgstr[1] "å°?é?¸å??ç??é ?ç?®è?ªå??æ?¶ç­?移è?³ã??%sã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7335
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7719
 #, c-format
 msgid "Move the selected item out of the trash"
 msgid_plural "Move the selected items out of the trash"
 msgstr[0] "å°?é?¸å??ç??é ?ç?®è?ªå??æ?¶ç­?移å?º"
 msgstr[1] "å°?é?¸å??ç??é ?ç?®è?ªå??æ?¶ç­?移å?º"
 
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7845
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7849
+#, fuzzy
+#| msgid "Format the selected volume"
+msgid "Start the select drive"
+msgstr "æ?ªæ??å®?è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7853
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8055
+msgid "Connect to the selected drive"
+msgstr "é?£æ?¥å?°é?¸å??ç??è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7856
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7948
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8058
+msgid "_Start Multi-disk Drive"
+msgstr ""
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7857
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8059
+msgid "Start the selected multi-disk drive"
+msgstr ""
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7860
+msgid "U_nlock Drive"
+msgstr "解é??è£?ç½®(_N)"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7861
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8063
+msgid "Unlock the selected drive"
+msgstr "解é??é?¸å??ç??è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7874
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the selected volume"
+msgid "Stop the selected drive"
+msgstr "æ?ªæ??å®?è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7877
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7969
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8079
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1417
+msgid "_Safely Remove Drive"
+msgstr "å®?å?¨ç??移é?¤è£?ç½®(_S)"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7878
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8080
+msgid "Safely remove the selected drive"
+msgstr "å®?å?¨ç??移é?¤é?¸å??ç??è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7881
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7973
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8083
+msgid "_Disconnect"
+msgstr "中�(_D)"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7882
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8084
+msgid "Disconnect the selected drive"
+msgstr "中æ?·é?¸å??ç??è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7885
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7977
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8087
+msgid "_Stop Multi-disk Drive"
+msgstr ""
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7886
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8088
+msgid "Stop the selected multi-disk drive"
+msgstr ""
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7889
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7981
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8091
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1430
+msgid "_Lock Drive"
+msgstr "é??å®?è£?ç½®(_L)"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7890
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8092
+msgid "Lock the selected drive"
+msgstr "é??å®?é?¸å??ç??è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7937
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7941
+#, fuzzy
+#| msgid "Format the volume associated with the open folder"
+msgid "Start the drive associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7945
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the volume associated with the open folder"
+msgid "Connect to the drive associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7949
+#, fuzzy
+#| msgid "Format the volume associated with the open folder"
+msgid "Start the multi-disk drive associated with the open folder"
+msgstr "æ ¼å¼?å??è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#. stop() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_PASSWORD is normally not used
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7952
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8062
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1429
+msgid "_Unlock Drive"
+msgstr "解é??è£?ç½®"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7953
+#, fuzzy
+#| msgid "Unmount the volume associated with the open folder"
+msgid "Unlock the drive associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7966
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the volume associated with the open folder"
+msgid "_Stop the drive associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7970
+#, fuzzy
+#| msgid "Format the volume associated with the open folder"
+msgid "Safely remove the drive associated with the open folder"
+msgstr "æ ¼å¼?å??è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7974
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the volume associated with the open folder"
+msgid "Disconnect the drive associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7978
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the volume associated with the open folder"
+msgid "Stop the multi-disk drive associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7982
+#, fuzzy
+#| msgid "Mount the volume associated with the open folder"
+msgid "Lock the drive associated with the open folder"
+msgstr "æ??è¼?è??æ??é??å??è³?æ??夾ç?¸é??è?¯ç??æª?æ¡?系統"
+
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8047
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8051
+#, fuzzy
+#| msgid "Format the selected volume"
+msgid "Start the selected drive"
+msgstr "æ?ªæ??å®?è£?ç½®"
+
 #. add the "open in new window" menu item
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7553
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7812
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1231
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1971
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8161
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8435
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1230
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2166
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "å?¨æ?°ç??è¦?çª?中é??å??(_W)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7555
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7821
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8163
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8444
 msgid "Browse in New _Window"
 msgstr "ç?¨æ?°ç??è¦?çª?ç??覽(_W)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7563
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7831
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8171
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8454
 msgid "_Browse Folder"
 msgid_plural "_Browse Folders"
 msgstr[0] "ç??覽è³?æ??夾(_B)"
 msgstr[1] "ç??覽è³?æ??夾(_B)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7580
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7861
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8188
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8484
 msgid "Browse in New _Tab"
 msgstr "ç?¨æ?°ç??å??é ?ç??覽(_T)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7629
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7894
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8237
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8517
 msgid "_Delete Permanently"
 msgstr "永���(_D)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7630
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8238
 msgid "Delete the open folder permanently"
 msgstr "æ°¸ä¹?å?ªé?¤é??å??ç??è³?æ??夾"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7634
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8242
 msgid "Move the open folder to the Trash"
 msgstr "å°?é??å??ç??è³?æ??夾ä¸?é?²å??æ?¶ç­?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7794
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8406
 #, c-format
-msgid "_Open with \"%s\""
-msgstr "以ã??%sã??é??å??(_O)"
+msgid "_Open with %s"
+msgstr "以 %s é??å??(_O)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7814
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8437
 #, c-format
 msgid "Open in %'d New _Window"
 msgid_plural "Open in %'d New _Windows"
 msgstr[0] "å?¨ %'d å??æ?°ç??è¦?çª?å?§é??å??(_W)"
 msgstr[1] "å?¨ %'d å??æ?°ç??è¦?çª?å?§é??å??(_W)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7823
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8446
 #, c-format
 msgid "Browse in %'d New _Window"
 msgid_plural "Browse in %'d New _Windows"
 msgstr[0] "ç?¨ %'d å??æ?°ç??è¦?çª?ç??覽(_W)"
 msgstr[1] "ç?¨ %'d å??æ?°ç??è¦?çª?ç??覽(_W)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7854
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8477
 #, c-format
 msgid "Open in %'d New _Tab"
 msgid_plural "Open in %'d New _Tabs"
 msgstr[0] "å?¨ %'d å??æ?°ç??å??é ?é??å??(_T)"
 msgstr[1] "å?¨ %'d å??æ?°ç??å??é ?é??å??(_T)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7863
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8486
 #, c-format
 msgid "Browse in %'d New _Tab"
 msgid_plural "Browse in %'d New _Tabs"
 msgstr[0] "ç?¨ %'d å??æ?°ç??å??é ?ç??覽(_T)"
 msgstr[1] "ç?¨ %'d å??æ?°ç??å??é ?ç??覽(_T)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7895
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8518
 msgid "Delete all selected items permanently"
 msgstr "æ°¸ä¹?å?ªé?¤æ??æ??é?¸å®?ç??é ?ç?®"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9209
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9831
 msgid "Download location?"
 msgstr "���置�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9212
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9834
 msgid "You can download it or make a link to it."
 msgstr "æ?¨å?¯ä»¥å°?å®?ä¸?è¼?æ??給å®?建ç«?é?£çµ?ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9215
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9837
 msgid "Make a _Link"
 msgstr "建���(_L)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9219
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9841
 msgid "_Download"
 msgstr "��(_D)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9281
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9346
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9451
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9980
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10036
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10141
 msgid "Drag and drop is not supported."
 msgstr "ä¸?æ?¯æ?´æ??æ?¾å??示ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9282
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9981
 msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
 msgstr "æ??æ?¾å??示å?ªå?¨æ?¬æ©?ç??æª?æ¡?系統ä¹?é??é?©ç?¨ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9347
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9452
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10037
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10142
 msgid "An invalid drag type was used."
 msgstr "æ??æ?³æ?¹å¼?ä¸?正確ã??"
 
 #. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
-#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9519
+#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10209
 msgid "dropped text.txt"
 msgstr "æ??æ?¾ç?? text.txt"
 
-#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:401
 #: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:411
+#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:421
 msgid "Comment"
 msgstr "å??註"
 
-#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:404
+#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:414
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:407
 #: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:417
+#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:427
 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:309
 msgid "Description"
 msgstr "æ??è¿°"
 
-#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:414
+#: ../src/file-manager/fm-ditem-page.c:424
 msgid "Command"
 msgstr "æ??令"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:59
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:65
 #, c-format
 msgid ""
 "You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
 msgstr "æ?¨æ²?æ??檢è¦?â??%sâ??ç??å?§å®¹ç??æ¬?é??ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:63
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:69
 #, c-format
 msgid "\"%s\" could not be found. Perhaps it has recently been deleted."
 msgstr "æ?¾ä¸?å?°ã??%sã??ã??å?¯è?½å®?å??å??已被å?ªé?¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:67
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:73
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not display all the contents of \"%s\": %s"
 msgstr "æ?±æ­?ï¼?ç?¡æ³?顯示ã??%sã??ç??æ??æ??å?§å®¹ï¼?%s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:74
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:80
 msgid "The folder contents could not be displayed."
 msgstr "ç?¡æ³?顯示è³?æ??夾ç??å?§å®¹ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:103
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:109
 #, c-format
 msgid ""
 "The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
 msgstr "é??å??ç?®é??å?§å·²ç¶?æ??å??ç?ºâ??%sâ??ç??é ?ç?®ã??è«?使ç?¨å?¶å®?å??稱ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:108
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:114
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
 msgstr "è³?æ??夾å?§æ²?æ??â??%sâ??ã??ä¹?許å®?å??å??被移å??æ??å?ªé?¤äº?ï¼?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:113
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:119
 #, c-format
 msgid "You do not have the permissions necessary to rename \"%s\"."
 msgstr "æ?¨æ²?æ??å°?â??%sâ??é??æ?°å?½å??ç??æ¬?é??ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:118
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:124
 #, c-format
 msgid ""
 "The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"/\". Please "
 "use a different name."
 msgstr "å??稱â??%sâ??ç?¡æ??ï¼?å? ç?ºå®?å?«æ??å­?å??â??/â??ã??è«?使ç?¨å?¶å®?å??稱ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:122
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:128
 #, c-format
 msgid "The name \"%s\" is not valid. Please use a different name."
 msgstr "å??稱â??%sâ??ç?¡æ??ã??è«?使ç?¨å?¶å®?å??稱ã??"
 
 #. fall through
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:137
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:143
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not rename \"%s\" to \"%s\": %s"
 msgstr "æ?±æ­?ï¼?ç?¡æ³?å°?ã??%sã??é??æ?°å?½å??ç?ºã??%sã??ï¼?%s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:145
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:151
 msgid "The item could not be renamed."
 msgstr "é??å??é ?ç?®ç?¡æ³?æ?´æ?¹å??稱ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:167
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:173
 #, c-format
 msgid ""
 "You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
 msgstr "æ²?æ??æ?´æ?¹â??%sâ??æ??屬群çµ?ç??æ¬?é??ã??"
 
 #. fall through
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:180
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:186
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not change the group of \"%s\": %s"
 msgstr "æ?±æ­?ï¼?ç?¡æ³?æ?´æ?¹ã??%sã??ç??æ??屬群çµ?ï¼?%s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:185
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:191
 msgid "The group could not be changed."
 msgstr "ç?¡æ³?æ?´æ?¹æ??屬群çµ?ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:205
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:211
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not change the owner of \"%s\": %s"
 msgstr "æ?±æ­?ï¼?ç?¡æ³?æ?´æ?¹ã??%sã??ç??æ??æ??è??ï¼?%s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:207
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:213
 msgid "The owner could not be changed."
 msgstr "ç?¡æ³?æ?´æ?¹æ??æ??è??ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:227
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:233
 #, c-format
 msgid "Sorry, could not change the permissions of \"%s\": %s"
 msgstr "æ?±æ­?ï¼?ç?¡æ³?æ?´æ?¹ã??%sã??ç??æ¬?é??ï¼?%s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:229
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:235
 msgid "The permissions could not be changed."
 msgstr "ç?¡æ³?æ?´æ?¹æ¬?é??ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:334
+#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:340
 #, c-format
 msgid "Renaming \"%s\" to \"%s\"."
 msgstr "å°?â??%sâ??é??æ?°å?½å??ç?ºâ??%sâ??ã??"
@@ -4548,36 +4918,36 @@ msgid "pointing at \"%s\""
 msgstr "ç?®æ¨?ç?ºâ??%sâ??"
 
 #. translators: this is used in the view menu
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3049
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3047
 msgid "_Icons"
 msgstr "å??示(_I)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3050
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3048
 msgid "The icon view encountered an error."
 msgstr "å??示顯示模å¼?ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3051
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3049
 msgid "The icon view encountered an error while starting up."
 msgstr "å??å??å??示顯示模å¼?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3052
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3050
 msgid "Display this location with the icon view."
 msgstr "以å??示顯示模å¼?ä¾?顯示æ?¬ä½?ç½®ã??"
 
 #. translators: this is used in the view menu
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3063
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3061
 msgid "_Compact"
 msgstr "精簡(_C)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3064
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3062
 msgid "The compact view encountered an error."
 msgstr "精簡顯示模å¼?ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3065
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3063
 msgid "The compact view encountered an error while starting up."
 msgstr "å??å??精簡顯示模å¼?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3066
+#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:3064
 msgid "Display this location with the compact view."
 msgstr "以精簡顯示模å¼?ä¾?顯示æ?¬ä½?ç½®ã??"
 
@@ -4591,108 +4961,114 @@ msgstr "(空ç??)"
 msgid "Loading..."
 msgstr "��中..."
 
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2132
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2126
 #, c-format
 msgid "%s Visible Columns"
 msgstr "%s ����"
 
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2151
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2145
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
 msgstr "è«?é?¸æ??é??å??è³?æ??夾顯示è³?è¨?ç??次åº?ï¼?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2205
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2199
 msgid "Visible _Columns..."
 msgstr "����(_C)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2206
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2200
 msgid "Select the columns visible in this folder"
 msgstr "è«?é?¸æ??æ?¬è³?æ??夾中æ??顯示ç??麼æ¬?ä½?"
 
 #. translators: this is used in the view menu
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2931
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2924
 msgid "_List"
 msgstr "��(_L)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2932
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2925
 msgid "The list view encountered an error."
 msgstr "æ¸?å?®é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2933
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2926
 msgid "The list view encountered an error while starting up."
 msgstr "å??å??æ¸?å?®é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2934
+#: ../src/file-manager/fm-list-view.c:2927
 msgid "Display this location with the list view."
 msgstr "以æ¸?å?®é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?ä¾?顯示æ?¬ä½?ç½®ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:511
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:508
 msgid "You cannot assign more than one custom icon at a time!"
 msgstr "ä¸?å?¯ä»¥å??æ??å??é??ä¸?å??以ä¸?ç??è?ªé?¸å??示ï¼?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:512
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:494
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:509
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:492
 msgid "Please drag just one image to set a custom icon."
 msgstr "è«?å?ªæ??æ?³ä¸?å??å??ç??æª?ä½?ç?ºè?ªé?¸å??示ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:523
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:516
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:520
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:514
 msgid "The file that you dropped is not local."
 msgstr "æ??æ??æ?¾ç??æª?æ¡?並é??æ?¬å?°ç??æª?æ¡?ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:524
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:530
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:517
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:521
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:527
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:515
 msgid "You can only use local images as custom icons."
 msgstr "å?ªå?¯ä»¥ä½¿ç?¨æ?¬æ©?ç??å??示ä½?ç?ºè?ªé?¸å??示ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:529
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:522
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:526
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:520
 msgid "The file that you dropped is not an image."
 msgstr "æ??æ??æ?¾ç??æª?æ¡?並é??å??å??æª?ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:669
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:666
 msgid "_Name:"
 msgid_plural "_Names:"
 msgstr[0] "å??稱(_N):"
 msgstr[1] "å??稱(_N):"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1027
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1024
 #, c-format
 msgid "Properties"
 msgstr "屬�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1035
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1032
 #, c-format
 msgid "%s Properties"
 msgstr "%s 屬�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1580
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1360
+#, c-format
+msgctxt "MIME type description (MIME type)"
+msgid "%s (%s)"
+msgstr "%s (%s)"
+
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1577
 msgid "Cancel Group Change?"
 msgstr "å??æ¶?æ?´æ?¹ç¾¤çµ?ï¼?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1998
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1995
 msgid "Cancel Owner Change?"
 msgstr "å??æ¶?æ?´æ?¹æ??æ??è??ï¼?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2329
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2326
 msgid "nothing"
 msgstr "æ²?æ??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2331
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2328
 msgid "unreadable"
 msgstr "ç?¡æ³?è®?å??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2341
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2338
 #, c-format
 msgid "%'d item, with size %s"
 msgid_plural "%'d items, totalling %s"
 msgstr[0] "%'d å??é ?ç?®ï¼?大å°?ç?º %s"
 msgstr[1] "%'d å??é ?ç?®ï¼?總å?±å¤§å°?ç?º %s"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2350
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2347
 msgid "(some contents unreadable)"
 msgstr "ï¼?ç?¡æ³?è®?å??æ??é?¨ä»½å?§å®¹ï¼?"
 
@@ -4702,126 +5078,130 @@ msgstr "ï¼?ç?¡æ³?è®?å??æ??é?¨ä»½å?§å®¹ï¼?"
 #. * 2-line value. Maybe there's a better way to do this, but I
 #. * couldn't think of one.
 #.
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2367
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:2364
 msgid "Contents:"
 msgstr "�容�"
 
 #. Translators: "used" refers to the capacity of the filesystem
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3134
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3131
 msgid "used"
 msgstr "已使�"
 
 #. Translators: "free" refers to the capacity of the filesystem
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3139
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3136
 msgid "free"
 msgstr "å?¯ç?¨ç©ºé??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3141
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3138
 msgid "Total capacity:"
 msgstr "總容é??:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3150
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3147
 msgid "Filesystem type:"
 msgstr "æª?æ¡?系統é¡?å??:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3226
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3223
 msgid "Basic"
 msgstr "��"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3286
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3283
 msgid "Type:"
 msgstr "é¡?å??:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3294
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3291
 msgid "Link target:"
 msgstr "�����"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3304
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3301
 msgid "Size:"
 msgstr "大�:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3313
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3310
 #: ../src/nautilus-location-bar.c:55
 msgid "Location:"
 msgstr "ä½?ç½®:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3319
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3316
 msgid "Volume:"
 msgstr "��系統�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3328
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3325
 msgid "Accessed:"
 msgstr "å­?å??æ??é??ï¼?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3332
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3329
 msgid "Modified:"
 msgstr "ä¿®æ?¹æ??é??ï¼?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3341
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3338
 msgid "Free space:"
 msgstr "å?¯ç?¨ç©ºé??ï¼?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3451
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3448
 #: ../src/nautilus-emblem-sidebar.c:1032
 msgid "Emblems"
 msgstr "å??ç« "
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3854
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3851
 msgid "_Read"
 msgstr "è®?å??(_R)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3856
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3853
 msgid "_Write"
 msgstr "寫�(_W)"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3858
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3855
 msgid "E_xecute"
 msgstr "å?·è¡?(_X)"
 
 #. translators: this gets concatenated to "no read",
 #. * "no access", etc. (see following strings)
 #.
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4126
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4137
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4149
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4123
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4134
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4146
 msgid "no "
 msgstr "��"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4129
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4126
 msgid "list"
 msgstr "å??å?º"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4131
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4128
 msgid "read"
 msgstr "è®?å??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4140
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4137
 msgid "create/delete"
 msgstr "建�/��"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4142
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4139
 msgid "write"
 msgstr "寫�"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4151
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4148
 msgid "access"
 msgstr "å­?å??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4200
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4197
 msgid "Access:"
 msgstr "å­?å??ï¼?"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4202
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4199
 msgid "Folder access:"
 msgstr "è³?æ??夾å­?å??:"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4204
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4201
 msgid "File access:"
 msgstr "æª?æ¡?å­?å??:"
 
+#. Translators: this is referred to the permissions
+#. * the user has in a directory.
+#.
+#. Translators: this is referred to captions under icons.
 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4216
 #: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4227
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:291
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:292
 msgid "None"
 msgstr "æ²?æ??"
 
@@ -4936,37 +5316,37 @@ msgstr "ç?¡æ³?å¾?ç?¥â??%sâ??ç??æ¬?é??ã??"
 msgid "The permissions of the selected file could not be determined."
 msgstr "ç?¡æ³?å¾?ç?¥é?¸å®?ç??æª?æ¡?ç??æ¬?é??ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5421
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5428
 msgid "Creating Properties window."
 msgstr "æ­£å?¨å»ºç«?屬æ?§è¦?çª?ã??"
 
-#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5686
+#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:5718
 msgid "Select Custom Icon"
 msgstr "é?¸æ??è?ªè¨?å??示"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1382
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:320
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1381
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:325
 msgid "File System"
 msgstr "��系統"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1386
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1385
 msgid "Network Neighbourhood"
 msgstr "網路ä¸?ç??è?³é?°"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1640
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1639
 msgid "Tree"
 msgstr "ç?®é??樹"
 
-#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1646
+#: ../src/file-manager/fm-tree-view.c:1645
 msgid "Show Tree"
 msgstr "顯示樹"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:395
+#: ../src/nautilus-application.c:418
 #, c-format
 msgid "Nautilus could not create the required folder \"%s\"."
 msgstr "Nautilus ç?¡æ³?建ç«?æ??é??ç??è³?æ??夾â??%sâ??ã??"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:397
+#: ../src/nautilus-application.c:420
 msgid ""
 "Before running Nautilus, please create the following folder, or set "
 "permissions such that Nautilus can create it."
@@ -4974,12 +5354,12 @@ msgstr ""
 "å?·è¡? Nautilus ä¹?å??ï¼?è«?è?ªè¡?建ç«?以ä¸?è³?æ??夾ï¼?æ??æ?¯è¨­å®?正確ç??æ¬?é??使 Nautilus å?¯ä»¥"
 "建ç«?é??äº?è³?æ??夾ã??"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:400
+#: ../src/nautilus-application.c:423
 #, c-format
 msgid "Nautilus could not create the following required folders: %s."
 msgstr "Nautilus ç?¡æ³?æ?°å¢?以ä¸?ç??è³?æ??夾ï¼?%sã??"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:402
+#: ../src/nautilus-application.c:425
 msgid ""
 "Before running Nautilus, please create these folders, or set permissions "
 "such that Nautilus can create them."
@@ -4987,8 +5367,8 @@ msgstr ""
 "å?·è¡? Nautilus ä¹?å??ï¼?è«?è?ªè¡?建ç«?é??äº?è³?æ??夾ï¼?æ??æ?¯è¨­å®?正確ç??æ¬?é??使 Nautilus å?¯ä»¥"
 "建ç«?é??äº?è³?æ??夾ã??"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1321 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1684
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1707 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1730
+#: ../src/nautilus-application.c:1485 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1775
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1798 ../src/nautilus-places-sidebar.c:1821
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "ç?¡æ³?é??å?º %s"
@@ -5028,7 +5408,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:158
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.c:209
-#: ../src/nautilus-property-browser.c:1569 ../src/nautilus-window-menus.c:574
+#: ../src/nautilus-property-browser.c:1569 ../src/nautilus-window-menus.c:575
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error displaying help: \n"
@@ -5154,16 +5534,16 @@ msgstr "é?£æ?¥ä¼ºæ??å?¨"
 msgid "Service _type:"
 msgstr "æ??å??é¡?å??(_T):"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:898
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:900
 msgid "Add _bookmark"
 msgstr "���籤(_B)"
 
-#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:936
+#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:938
 msgid "C_onnect"
 msgstr "��(_O)"
 
 #: ../src/nautilus-desktop-window.c:243 ../src/nautilus-pathbar.c:1244
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:308
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:313
 msgid "Desktop"
 msgstr "æ¡?é?¢"
 
@@ -5240,103 +5620,125 @@ msgstr "å??ç« ç?¡æ³?å? å?¥ã??"
 msgid "Show Emblems"
 msgstr "顯示å??ç« "
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:1
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:4
+msgid "100 KB"
+msgstr "100 KB"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:15
+#, no-c-format
+msgid "33%"
+msgstr "33%"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:22
+msgid "500 KB"
+msgstr "500 KB"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
+#, no-c-format
+msgid "66%"
+msgstr "66%"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:25
 msgid "<b>Behavior</b>"
 msgstr "<b>é??ä½?æ?¹å¼?</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:2
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:26
 msgid "<b>Compact View Defaults</b>"
 msgstr "<b>精簡顯示�設�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:3
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
 msgid "<b>Date</b>"
 msgstr "<b>æ?¥æ??</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:4
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
 msgid "<b>Default View</b>"
 msgstr "<b>�設顯示模�</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:5
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
 msgid "<b>Executable Text Files</b>"
 msgstr "<b>å?¯å?·è¡?ç??æ??å­?æª?</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:6
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:30
 msgid "<b>Folders</b>"
 msgstr "<b>è³?æ??夾</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:7
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:31
 msgid "<b>Icon Captions</b>"
 msgstr "<b>å??示æ¨?é¡?</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:8
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:32
 msgid "<b>Icon View Defaults</b>"
 msgstr "<b>é ?設ç?ºå??示顯示</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:9
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:33
 msgid "<b>List Columns</b>"
 msgstr "<b>����</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:10
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:34
 msgid "<b>List View Defaults</b>"
 msgstr "<b>�設���顯示</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:11
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:35
 msgid "<b>Media Handling</b>"
 msgstr "<b>åª?é«?è??ç??æ?¹å¼?</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:12
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:36
 msgid "<b>Other Media</b>"
 msgstr "<b>����</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:13
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
 msgid "<b>Other Previewable Files</b>"
 msgstr "<b>å?¶ä»?å?¯é ?覽ç??æª?æ¡?</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:14
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
 msgid "<b>Sound Files</b>"
 msgstr "<b>é?³æ??æª?</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:15
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
 msgid "<b>Text Files</b>"
 msgstr "<b>æ??å­?æª?</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:16
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
 msgid "<b>Trash</b>"
 msgstr "<b>å??æ?¶ç­?</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:17
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
 msgid "<b>Tree View Defaults</b>"
 msgstr "<b>é ?設ç?ºç?®é??樹顯示</b>"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:18
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
 msgid "A_ll columns have the same width"
 msgstr "æ??æ??æ¬?ä½?寬度ç?¸ç­?(_L)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
 msgid "Acti_on:"
 msgstr "å??ä½?(_O):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:20
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:44
+msgid "Always"
+msgstr "總�"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:45
 msgid "Always open in _browser windows"
 msgstr "總æ?¯ä»¥ç??覽è¦?çª?é??å??(_B)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:21
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:46
 msgid "Ask before _emptying the Trash or deleting files"
 msgstr "æ¸?ç??å??æ?¶ç­?æ??å?ªé?¤æª?æ¡?å??æ??å??è©¢å??(_E)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:22
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:47
 msgid "B_rowse media when inserted"
 msgstr "æ??å?¥æ??ç??覽åª?é«?(_R)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:23
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:48
 msgid "Behavior"
 msgstr "é??ä½?æ?¹å¼?"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:54
 msgid "CD _Audio:"
 msgstr "_CD é?³æ??:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:25
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:55
 msgid ""
 "Choose the order of information to appear beneath icon names. More "
 "information will appear when zooming in closer."
@@ -5344,156 +5746,164 @@ msgstr ""
 "è«?é?¸æ??å??示ä¸?æ?¹é¡¯ç¤ºè³?è¨?ç??次åº?ã??\n"
 "ç?¶å??示æ?¾å¾?è¶?大æ??顯示ç??è³?è¨?æ??è¶?å¤?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:26
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:56
 msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
 msgstr "è«?é?¸æ??å?¨æ¸?å?®é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?æ??ï¼?顯示è³?è¨?ç??次åº?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:27
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:57
 msgid ""
 "Choose what happens when inserting media or connecting devices to the system"
 msgstr "é?¸æ??æ??å?¥åª?é«?æ??é?£æ?¥è£?ç½®å?°ç³»çµ±æ??æ??ç?¼ç??ä»?麼äº?"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:28
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:59
 msgid "Count _number of items:"
 msgstr "顯示��總�(_N):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:60
 msgid "D_efault zoom level:"
 msgstr "�設縮���(_E):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:30
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:61
 msgid "Default _zoom level:"
 msgstr "�設縮��度(_Z):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:31
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:62
 msgid "Display"
 msgstr "顯示"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:32
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:63
 msgid "File Management Preferences"
 msgstr "æª?æ¡?管ç??å??好設å®?"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:33
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:64
 msgid "I_nclude a Delete command that bypasses Trash"
 msgstr "å?¨é?¸å?®ä¸­å? å?¥ä¸?使ç?¨å??æ?¶ç­?ç??ã??å?ªé?¤ã??æ??令(_N)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:34
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:66
 msgid "Less common media formats can be configured here"
 msgstr "è¼?ä¸?常è¦?ç??åª?é«?æ ¼å¼?å?¯å?¨æ­¤è¨­å®?"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:35
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:67
 msgid "List Columns"
 msgstr "����"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:36
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:69
+msgid "Local Files Only"
+msgstr "å?ªæ??æ?¬æ©?æª?æ¡?"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:70
 msgid "Media"
 msgstr "��"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:37
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:71
+msgid "Never"
+msgstr "永�"
+
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:72
 msgid "Preview"
 msgstr "�覽"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:38
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:73
 msgid "Preview _sound files:"
 msgstr "試è?½é?³æ??æª?(_S):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:39
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:74
 msgid "Show _only folders"
 msgstr "å?ªé¡¯ç¤ºè³?æ??夾(_O)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:40
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:75
 msgid "Show _thumbnails:"
 msgstr "顯示縮å??(_T):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:41
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:76
 msgid "Show hidden and _backup files"
 msgstr "顯示é?±è??æª?å??å??份æª?(_B)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:42
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:77
 msgid "Show te_xt in icons:"
 msgstr "å?¨å??示å?§é¡¯ç¤ºæ??å­?(_X):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:43
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:78
 msgid "Sort _folders before files"
 msgstr "æ°¸é? å?¨æª?æ¡?å??å??å??å?ºè³?æ??夾(_F)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:44
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:79
 msgid "View _new folders using:"
 msgstr "顯示æ?°è³?æ??夾æ??使ç?¨ç??顯示模å¼?(_N):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:45
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:80
 msgid "Views"
 msgstr "顯示模�"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:46
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:81
 msgid "_Arrange items:"
 msgstr "é ?ç?®æ??å??æ?¹å¼?(_A):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:48
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:83
 msgid "_DVD Video:"
 msgstr "_DVD å½±ç??:"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:49
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:84
 msgid "_Default zoom level:"
 msgstr "�設縮��度(_D):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:50
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:85
 msgid "_Double click to open items"
 msgstr "é?£æ??å?©ä¸?æ??é??å??é ?ç?®(_D)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:51
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:86
 msgid "_Format:"
 msgstr "格�(_F):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:52
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:87
 msgid "_Music Player:"
 msgstr "������(_M):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:53
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:88
 msgid "_Never prompt or start programs on media insertion"
 msgstr "æ??å?¥åª?é«?æ??æ°¸é? ä¸?æ??示æ??å??å??ç¨?å¼?(_N)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:54
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:89
 msgid "_Only for files smaller than:"
 msgstr "å??ç?¶æª?æ¡?å°?æ?¼(_O):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:55
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:90
 msgid "_Photos:"
 msgstr "ç?¸ç??(_P):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:56
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:91
 msgid "_Run executable text files when they are opened"
 msgstr "ç?¶æ??ä¸?æ??å­?æª?æ??å?·è¡?該æª?æ¡?(_R)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:57
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:92
 msgid "_Single click to open items"
 msgstr "æ??ä¸?ä¸?æ??é??å??é ?ç?®(_S)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:58
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:93
 msgid "_Software:"
 msgstr "è»?é«?(_S):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:59
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:94
 msgid "_Text beside icons"
 msgstr "å??示æ??顯示æ??å­?(_T)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:60
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:95
 msgid "_Type:"
 msgstr "é¡?å??(_T):"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:61
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:96
 msgid "_Use compact layout"
 msgstr "使ç?¨ç·?å¯?æ??å??æ?¹å¼?(_U)"
 
-#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:62
+#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:97
 msgid "_View executable text files when they are opened"
 msgstr "ç?¶æ??ä¸?å?¯å?·è¡?ç??æ??å­?æª?æ??顯示æª?æ¡?å?§å®¹(_V)"
 
-#: ../src/nautilus-history-sidebar.c:324
+#: ../src/nautilus-history-sidebar.c:327
 msgid "History"
 msgstr "æ­·å?²ç´?é??"
 
-#: ../src/nautilus-history-sidebar.c:330
+#: ../src/nautilus-history-sidebar.c:333
 msgid "Show History"
 msgstr "顯示ç´?é??"
 
@@ -5546,11 +5956,6 @@ msgstr "��"
 msgid "Software"
 msgstr "è»?é«?"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:308
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:117
-msgid "Location"
-msgstr "ä½?ç½®"
-
 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:310
 msgid "Keywords"
 msgstr "é??é?µå­?"
@@ -5593,36 +5998,31 @@ msgstr "ç?¡æ³?ç?²å??å??ç??ç??è³?è¨?"
 msgid "loading..."
 msgstr "��中..."
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:641
+#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:630
 msgid "Image"
 msgstr "å??ç??"
 
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:159
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:157
 msgid "Information"
 msgstr "��"
 
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:165
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:163
 msgid "Show Information"
 msgstr "顯示��"
 
 #. add the reset background item, possibly disabled
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:354
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:352
 msgid "Use _Default Background"
 msgstr "使ç?¨é ?設è??æ?¯(_D)"
 
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:493
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:491
 msgid "You cannot assign more than one custom icon at a time."
 msgstr "ä¸?å?¯ä»¥å??æ??å??é??ä¸?å??以ä¸?ç??è?ªè¨?å??示ã??"
 
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:523
+#: ../src/nautilus-information-panel.c:521
 msgid "You can only use images as custom icons."
 msgstr "å?ªå?¯ä»¥ä½¿ç?¨å??ç??ä½?ç?ºè?ªé?¸å??示ã??"
 
-#: ../src/nautilus-information-panel.c:835
-#, c-format
-msgid "Open with %s"
-msgstr "ç?¨ %s é??å??"
-
 #: ../src/nautilus-location-bar.c:56
 msgid "Go To:"
 msgstr "å??å¾?ï¼?"
@@ -5634,53 +6034,53 @@ msgid_plural "Do you want to view %d locations?"
 msgstr[0] "æ?¯å?¦æ?³é¡¯ç¤ºé?? %d å??ä½?ç½®ï¼?"
 msgstr[1] "æ?¯å?¦æ?³é¡¯ç¤ºé?? %d å??ä½?ç½®ï¼?"
 
-#: ../src/nautilus-location-dialog.c:149
+#: ../src/nautilus-location-dialog.c:166
 msgid "Open Location"
 msgstr "é??å??ä½?ç½®"
 
-#: ../src/nautilus-location-dialog.c:160
+#: ../src/nautilus-location-dialog.c:177
 msgid "_Location:"
 msgstr "ä½?ç½®(_L):"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:329
+#: ../src/nautilus-main.c:343
 msgid "Perform a quick set of self-check tests."
 msgstr "å?·è¡?å¿«é??è?ªå??檢æ?¥æ¸¬è©¦ã??"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:332
+#: ../src/nautilus-main.c:346
 msgid "Show the version of the program."
 msgstr "顯示此ç¨?å¼?ç??ç??æ?¬ã??"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:334
+#: ../src/nautilus-main.c:348
 msgid "Create the initial window with the given geometry."
 msgstr "以æ??å®?尺寸顯示å??å§?è¦?çª?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:334
+#: ../src/nautilus-main.c:348
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "�置大�"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:336
+#: ../src/nautilus-main.c:350
 msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
 msgstr "å?ªæ??ç?¹å?¥æ??å®? URI æ??æ??æ??é??å??æ?°ç??è¦?çª?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:338
+#: ../src/nautilus-main.c:352
 msgid ""
 "Do not manage the desktop (ignore the preference set in the preferences "
 "dialog)."
 msgstr "ä¸?管ç??æ¡?é?¢ï¼?æ??忽ç?¥å??好設å®?å°?話ç??中ç??設å®?ï¼?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:340
+#: ../src/nautilus-main.c:354
 msgid "open a browser window."
 msgstr "é??å??æ?°ç??è¦?çª?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:342
+#: ../src/nautilus-main.c:356
 msgid "Quit Nautilus."
 msgstr "é?¢é?? Nautilusã??"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:343
+#: ../src/nautilus-main.c:357
 msgid "[URI...]"
 msgstr "[URI...]"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:398
+#: ../src/nautilus-main.c:413
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -5691,17 +6091,17 @@ msgstr ""
 "使ç?¨æª?æ¡?總管ç??覽æª?æ¡?系統"
 
 #. translators: %s is an option (e.g. --check)
-#: ../src/nautilus-main.c:434 ../src/nautilus-main.c:443
+#: ../src/nautilus-main.c:449 ../src/nautilus-main.c:458
 #, c-format
 msgid "nautilus: %s cannot be used with URIs.\n"
 msgstr "nautilusï¼?%s ä¸?é?©ç?¨æ?¼ URIsã??\n"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:439
+#: ../src/nautilus-main.c:454
 #, c-format
 msgid "nautilus: --check cannot be used with other options.\n"
 msgstr "nautilusï¼?--check ä¸?å?¯é??å??å?¶å®?é?¸é ?使ç?¨ã??\n"
 
-#: ../src/nautilus-main.c:448
+#: ../src/nautilus-main.c:463
 #, c-format
 msgid "nautilus: --geometry cannot be used with more than one URI.\n"
 msgstr "nautilusï¼?--geometry ä¸?é?©ç?¨æ?¼å¤?æ?¼ä¸?å?? URIã??\n"
@@ -5721,226 +6121,226 @@ msgid "The history location doesn't exist."
 msgstr "ç??覽ç´?é??ä½?ç½®ä¸?å­?å?¨ã??"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:767
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:770
 msgid "_Go"
 msgstr "å??å¾?(_G)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:768
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:771
 msgid "_Bookmarks"
 msgstr "�籤(_B)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:769
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:772
 msgid "_Tabs"
 msgstr "å??é ?(_T)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:770
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:773
 msgid "New _Window"
 msgstr "é??æ?°è¦?çª?(_W)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:771
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:774
 msgid "Open another Nautilus window for the displayed location"
 msgstr "å?¨å·²é¡¯ç¤ºç??ä½?置中é??å??å?¦ä¸?å?? Nautilus è¦?çª?"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:773
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:776
 msgid "New _Tab"
 msgstr "æ?°å¢?å??é ?(_T)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:774
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:777
 msgid "Open another tab for the displayed location"
 msgstr "å?¨å·²é¡¯ç¤ºç??ä½?置中é??å??å?¦ä¸?å??å??é ?"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:776
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:779
 msgid "Open Folder W_indow"
 msgstr "é??å??è³?æ??夾è¦?çª?(_I)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:777
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:780
 msgid "Open a folder window for the displayed location"
 msgstr "å?¨å·²é¡¯ç¤ºç??ä½?置中é??å??å?¦ä¸?å??è³?æ??夾è¦?çª?"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:779
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:782
 msgid "Close _All Windows"
 msgstr "é??é??æ??æ??è¦?çª?(_A)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:780
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:783
 msgid "Close all Navigation windows"
 msgstr "é??é??æ??æ??å°?è?ªè¦?çª?"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:782
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:785
 msgid "_Location..."
 msgstr "ä½?ç½®(_L)..."
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:783
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:903
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:786
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:925
 msgid "Specify a location to open"
 msgstr "æ??å®?ä¸?å??ä½?ç½®ä¾?é??å??"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:785
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:788
 msgid "Clea_r History"
 msgstr "æ¸?é?¤ç´?é??(_R)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:786
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:789
 msgid "Clear contents of Go menu and Back/Forward lists"
 msgstr "æ¸?é?¤ã??å??å¾?ã??é?¸å?®å??ã??ä¸?ä¸?é ?/ä¸?ä¸?é ?ã??æ¸?å?®ç??å?§å®¹"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:788
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:911
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:791
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:933
 msgid "_Add Bookmark"
 msgstr "���籤(_A)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:789
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:912
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:792
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:934
 msgid "Add a bookmark for the current location to this menu"
 msgstr "å°?ç?®å??ç??ä½?ç½®å? å?¥æ?¸ç±¤ä¸­"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:791
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:914
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:794
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:936
 msgid "_Edit Bookmarks..."
 msgstr "編輯�籤(_E)..."
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:792
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:915
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:795
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:937
 msgid "Display a window that allows editing the bookmarks in this menu"
 msgstr "顯示å?¯ä¿®æ?¹æ?¸ç±¤ç??è¦?çª?"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:794
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:917
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:797
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:939
 msgid "_Search for Files..."
 msgstr "æ??å°?æª?æ¡?(_S)..."
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:795
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:918
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:798
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:940
 msgid "Locate documents and folders on this computer by name or content"
 msgstr "以å??稱æ??å?§å®¹å°?æ?¾æ­¤é?»è?¦ä¸­ç??æ??件å??è³?æ??夾"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:798
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:801
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "ä¸?ä¸?å??å??é ?(_P)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:799
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:802
 msgid "Activate previous tab"
 msgstr "使ç?¨ä¸?ä¸?å??å??é ?"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:801
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:804
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "ä¸?ä¸?å??å??é ?(_N)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:802
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:805
 msgid "Activate next tab"
 msgstr "使ç?¨ä¸?ä¸?å??å??é ?"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:804
-#: ../src/nautilus-navigation-window.c:264
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:807
+#: ../src/nautilus-navigation-window.c:273
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "å°?å??é ?左移(_L)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:805
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:808
 msgid "Move current tab to left"
 msgstr "å°?ç?®å??ç??å??é ?å??左移å??"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:807
-#: ../src/nautilus-navigation-window.c:272
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:810
+#: ../src/nautilus-navigation-window.c:281
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "å°?å??é ?å?³ç§»(_R)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:808
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:811
 msgid "Move current tab to right"
 msgstr "å°?ç?®å??ç??å??é ?å??å?³ç§»å??"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:815
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:818
 msgid "_Main Toolbar"
 msgstr "主工å?·å??(_M)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:816
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:819
 msgid "Change the visibility of this window's main toolbar"
 msgstr "顯示æ??é?±è??æ?¬è¦?çª?ç??主工å?·å??"
 
 #. is_active
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:820
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:823
 msgid "_Side Pane"
 msgstr "���格(_S)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:821
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:824
 msgid "Change the visibility of this window's side pane"
 msgstr "顯示æ??é?±è??æ?¬è¦?çª?ç??å?´é?¢çª?æ ¼"
 
 #. is_active
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:825
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:828
 msgid "Location _Bar"
 msgstr "ä½?ç½®å??(_B)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:826
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:829
 msgid "Change the visibility of this window's location bar"
 msgstr "顯示æ??é?±è??æ?¬è¦?çª?ç??ä½?ç½®å??"
 
 #. is_active
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:830
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:833
 msgid "St_atusbar"
 msgstr "ç??æ??å??(_A)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:831
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:834
 msgid "Change the visibility of this window's statusbar"
 msgstr "顯示æ??é?±è??æ?¬è¦?çª?ç??ç??æ??å??"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:855
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:858
 msgid "_Back"
 msgstr "���(_B)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:857
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:860
 msgid "Go to the previous visited location"
 msgstr "å??å?°ä¸?ä¸?å??ç??覽é??ç??ä½?ç½®"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:858
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:861
 msgid "Back history"
 msgstr "ä¸?ä¸?é ?ç´?é??"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:872
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:875
 msgid "_Forward"
 msgstr "���(_F)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:874
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:877
 msgid "Go to the next visited location"
 msgstr "å??ä½?ä¸?ä¸?å??ç??覽é??ç??ä½?ç½®"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:875
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:878
 msgid "Forward history"
 msgstr "ä¸?ä¸?é ?ç´?é??"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:889
+#: ../src/nautilus-navigation-window-menus.c:892
 msgid "_Search"
 msgstr "æ??å°?(_S)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window.c:176
+#: ../src/nautilus-navigation-window.c:185
 msgid "Toggle between button and text-based location bar"
 msgstr "å??æ??ç?ºæ??é??æ??æ??å­?模å¼?ç??ä½?ç½®å??"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window.c:283
+#: ../src/nautilus-navigation-window.c:292
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "é??é??å??é ?(_C)"
 
-#: ../src/nautilus-navigation-window.c:1205
+#: ../src/nautilus-navigation-window.c:1272
 #, c-format
 msgid "%s - File Browser"
 msgstr "%s - æª?æ¡?ç??覽å?¨"
@@ -5949,7 +6349,7 @@ msgstr "%s - æª?æ¡?ç??覽å?¨"
 msgid "Close tab"
 msgstr "é??é??å??é ?"
 
-#: ../src/nautilus-notes-viewer.c:382 ../src/nautilus-notes-viewer.c:496
+#: ../src/nautilus-notes-viewer.c:382 ../src/nautilus-notes-viewer.c:484
 msgid "Notes"
 msgstr "å??註"
 
@@ -5957,36 +6357,61 @@ msgstr "å??註"
 msgid "Show Notes"
 msgstr "顯示å??å¿?"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:330 ../src/network-scheme.desktop.in.h:2
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:335 ../src/network-scheme.desktop.in.h:2
 msgid "Network"
 msgstr "網路"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1863
+#. start() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_SHUTDOWN is normally not used
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1416
+msgid "_Power On"
+msgstr "é?»æº?é??å??(_P)"
+
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1420
+msgid "_Connect Drive"
+msgstr "���置(_C)"
+
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1421
+msgid "_Disconnect Drive"
+msgstr "中��置(_D)"
+
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1424
+msgid "_Start Multi-disk Device"
+msgstr ""
+
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1425
+msgid "_Stop Multi-disk Device"
+msgstr ""
+
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1505 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2010
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unable to mount %s"
+msgid "Unable to start %s"
+msgstr "ç?¡æ³?å??å??æ?°ç??顯示ç?«é?¢"
+
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1958
 #, c-format
 msgid "Unable to poll %s for media changes"
 msgstr "ç?¡æ³?ç?£æ¸¬ %s ç??åª?é«?è®?æ?´"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1979
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2061
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unable to mount %s"
+msgid "Unable to stop %s"
+msgstr "ç?¡æ³?é??å?º %V"
+
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2174
 msgid "Remove"
 msgstr "移�"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1988
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2183
 msgid "Rename..."
 msgstr "é??æ?°å?½å??..."
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2000
-msgid "_Mount"
-msgstr "æ??è¼?(_M)"
-
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2021
-msgid "_Rescan"
-msgstr "é??æ?°æ??æ??(_R)"
-
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2386
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2596
 msgid "Places"
 msgstr "ä½?ç½®"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2392
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2602
 msgid "Show Places"
 msgstr "顯示�置"
 
@@ -6159,92 +6584,92 @@ msgstr "移é?¤å??ç« (_R)..."
 msgid "File Type"
 msgstr "æª?æ¡?é¡?å??"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:260
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:264
 msgid "Select folder to search in"
 msgstr "é?¸å??å?¨å?ªå??è³?æ??夾中æ??å°?"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:350
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:354
 msgid "Documents"
 msgstr "æ??件"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:368
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:372
 msgid "Music"
 msgstr "��"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:382
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:386
 msgid "Video"
 msgstr "å½±ç??"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:398
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:402
 msgid "Picture"
 msgstr "ç?§ç??"
 
 # (Abel) Adobe Illustrator, dia, kivio ç­?
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:418
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:422
 msgid "Illustration"
 msgstr "繪å??/å??表"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:432
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:436
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "試�表"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:448
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:452
 msgid "Presentation"
 msgstr "ç°¡å ±"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:457
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:461
 msgid "Pdf / Postscript"
 msgstr "Pdf / Postscript"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:465
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:469
 msgid "Text File"
 msgstr "æ??å­?æª?"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:544
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:548
 msgid "Select type"
 msgstr "é?¸æ??é¡?å??"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:628
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:632
 msgid "Any"
 msgstr "任�"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:643
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:647
 msgid "Other Type..."
 msgstr "å?¶å®?é¡?å??..."
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:928
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:932
 msgid "Remove this criterion from the search"
 msgstr "移é?¤æ­¤æ??å°?æ¢?件"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:973
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:977
 msgid "Search Folder"
 msgstr "æ??å°?è³?æ??夾"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:987
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:991
 msgid "Edit the saved search"
 msgstr "編輯已å?²å­?ç??æ??å°?"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1018
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1022
 msgid "Add a new criterion to this search"
 msgstr "å? å?¥æ?°ç??æ??å°?æ¢?件"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1022
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1026
 msgid "Go"
 msgstr "å??å¾?"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1024
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1028
 msgid "Reload"
 msgstr "é??æ?°è¼?å?¥"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1029
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1033
 msgid "Perform or update the search"
 msgstr "é?²è¡?æ??æ?´æ?°æ??å°?"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1050
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1054
 msgid "_Search for:"
 msgstr "æ??å°?å­?串(_S):"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:1079
+#: ../src/nautilus-query-editor.c:1083
 msgid "Search results"
 msgstr "æ??å°?çµ?æ??"
 
@@ -6257,36 +6682,36 @@ msgid "Close the side pane"
 msgstr "é??é??å?´é?¢çª?æ ¼"
 
 #. Set initial window title
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:394 ../src/nautilus-window-menus.c:516
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:395 ../src/nautilus-window-menus.c:517
 #: ../src/nautilus-window.c:154
 msgid "Nautilus"
 msgstr "Nautilus"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:901
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:923
 msgid "_Places"
 msgstr "ä½?ç½®(_P)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:902
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:924
 msgid "Open _Location..."
 msgstr "é??å??ä½?ç½®(_L)..."
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:905
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:927
 msgid "Close P_arent Folders"
 msgstr "é??é??ä¸?ä¸?層ç??è³?æ??夾(_A)"
 
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:906
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:928
 msgid "Close this folder's parents"
 msgstr "é??é??è³?æ??夾ç??ä¸?ä¸?層"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:908
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:930
 msgid "Clos_e All Folders"
 msgstr "é??é??æ??æ??è³?æ??夾(_E)"
 
-#: ../src/nautilus-spatial-window.c:909
+#: ../src/nautilus-spatial-window.c:931
 msgid "Close all folder windows"
 msgstr "é??é??æ??æ??è³?æ??夾è¦?çª?"
 
@@ -6316,45 +6741,45 @@ msgstr "å?¯ä»¥é?¸æ??å?¦ä¸?種顯示模å¼?ï¼?æ??è??ç??覽å?¶å®?ä½?ç½®ã??"
 msgid "The location cannot be displayed with this viewer."
 msgstr "é??å??顯示模å¼?ç?¡æ³?顯示æ??å®?ç??ä½?ç½®ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1218
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1216
 msgid "Content View"
 msgstr "�容顯示模�"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1219
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1217
 msgid "View of the current folder"
 msgstr "顯示ç?®å??ç??è³?æ??夾"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1883
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1886
 msgid "Nautilus has no installed viewer capable of displaying the folder."
 msgstr "Nautilus æ²?æ??ä¸?å??å·²å®?è£?ç??檢示ç¨?å¼?è?½é¡¯ç¤ºé??è³?æ??夾"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1889
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1892
 msgid "The location is not a folder."
 msgstr "該ä½?置並é??è³?æ??夾ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1895
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1898
 #, c-format
 msgid "Could not find \"%s\"."
 msgstr "æ?¾ä¸?å?°ã??%sã??ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1898
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1901
 msgid "Please check the spelling and try again."
 msgstr "è«?檢æ?¥æ?¼å­?æ?¯å?¦æ­£ç¢ºä¸¦å??試ä¸?次ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1906
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1909
 #, c-format
 msgid "Nautilus cannot handle \"%s\" locations."
 msgstr "Nautilus ç?¡æ³?è??ç??ã??%sã??ç??ä½?ç½®ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1909
-msgid "Nautilus cannot handle this kind of locations."
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1912
+msgid "Nautilus cannot handle this kind of location."
 msgstr "Nautilus ç?¡æ³?è??ç??æ­¤é¡?å??ç??ä½?ç½®ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1916
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1919
 msgid "Unable to mount the location."
 msgstr "ç?¡æ³?æ??è¼?該ä½?ç½®ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1922
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1925
 msgid "Access was denied."
 msgstr "å­?å??被ç¦?æ­¢ã??"
 
@@ -6363,17 +6788,17 @@ msgstr "å­?å??被ç¦?æ­¢ã??"
 #. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
 #. * the proxy is set up wrong.
 #.
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1931
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1934
 #, c-format
 msgid "Could not display \"%s\", because the host could not be found."
 msgstr "ç?¡æ³?顯示ã??%sã??ï¼?å? ç?ºæ?¾ä¸?å?°ä¸»æ©?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1933
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1936
 msgid ""
 "Check that the spelling is correct and that your proxy settings are correct."
 msgstr "è«?檢æ?¥æ?¯å?¦æ??é?¯å­?è??ä¸?代ç??伺æ??ç¨?å¼?設å®?æ?¯å?¦æ­£ç¢ºã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1947
+#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1950
 #, c-format
 msgid ""
 "Error: %s\n"
@@ -6382,11 +6807,11 @@ msgstr ""
 "�誤�%s\n"
 "è«?é?¸æ??å?¦ä¸?種顯示模å¼?並å??å??試ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:180
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:181
 msgid "Go to the location specified by this bookmark"
 msgstr "å??å¾?該æ?¸ç±¤æ??å®?ç??ä½?ç½®"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:498
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:499
 msgid ""
 "Nautilus is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
 "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -6397,7 +6822,7 @@ msgstr ""
 "æ¢?款è¦?å®?ï¼?å°±æ?¬ç¨?å¼?å??ç?ºæ?£ä½?è??ï¼?æ??ä¿®æ?¹ï¼?ç?¡è«?æ?¨ä¾?æ??ç??æ?¯æ?¬æ??æ¬?ç??第äº?ç??æ??\n"
 "ï¼?æ?¨è?ªè¡?é?¸æ??ç??ï¼?ä»»ä¸?æ?¥å¾?ç?¼è¡?ç??ç??æ?¬ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:502
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:503
 msgid ""
 "Nautilus is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
@@ -6407,7 +6832,7 @@ msgstr ""
 "Nautilus ä¿?å?ºæ?¼ä½¿ç?¨ç?®ç??è??å? ä»¥æ?£ä½?ï¼?ç?¶è??ä¸?è² ä»»ä½?æ??ä¿?責任ï¼?亦ç?¡å°?é?©å?®æ?§\n"
 "æ??ç?¹å®?ç?®ç??é?©ç?¨æ?§æ??ç?ºç??é»?示æ?§æ??ä¿?ã??詳æ??è«?å??ç?§ GNU é??ç?¨å?¬å?±æ??æ¬?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:506
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:507
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
@@ -6417,21 +6842,21 @@ msgstr ""
 "the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, "
 "MA 02110-1301 USA"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:518
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:519
 msgid ""
 "Nautilus lets you organize files and folders, both on your computer and "
 "online."
 msgstr "Nautilus è®?æ?¨çµ?ç¹?æª?æ¡?å??è³?æ??夾ï¼?ä¸?管æ?¯å?¨æ?¨ç??é?»è?¦æ??æ?¯å?¨ç¶²è·¯ä¸?ã??"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:521
-msgid "Copyright © 1999-2008 The Nautilus authors"
-msgstr "ç??æ¬?æ??æ?? © 1999-2008 Nautilus ä½?è??群"
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:522
+msgid "Copyright © 1999-2009 The Nautilus authors"
+msgstr "ç??æ¬?æ??æ?? © 1999-2009 Nautilus ä½?è??群"
 
 #. Translators should localize the following string
 #. * which will be displayed at the bottom of the about
 #. * box to give credit to the translator(s).
 #.
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:531
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:532
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "å¦?å°?翻譯æ??ä»»ä½?æ??è¦?ï¼?è«?é??ä¸?å°?é?»å­?é?µä»¶çµ¦\n"
@@ -6442,229 +6867,223 @@ msgstr ""
 "Abel Cheung <abel oaka org>, 2001-2004\n"
 "Gong Yi LIAO <granziliao sinamail com>, 2000"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:534
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:535
 msgid "Nautilus Web Site"
 msgstr "Nautilus 網�"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:736
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:770
 msgid "_File"
 msgstr "��(_F)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:737
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:771
 msgid "_Edit"
 msgstr "編輯(_E)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:738
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:772
 msgid "_View"
 msgstr "檢�(_V)"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:739
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:773
 msgid "_Help"
 msgstr "æ±?å?©(_H)"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:741
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:775
 msgid "_Close"
 msgstr "é??é??(_C)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:742
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:776
 msgid "Close this folder"
 msgstr "é??é??æ?¬è³?æ??夾"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:745
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:779
 msgid "_Backgrounds and Emblems..."
 msgstr "è??æ?¯å??å??ç« (_B)..."
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:746
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:780
 msgid ""
 "Display patterns, colors, and emblems that can be used to customize "
 "appearance"
 msgstr "顯示è?ªé?¸å¤?è§?æ??æ??ç?¨ç??å??樣ã??è?²å½©å??å??ç« "
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:749
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:783
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "å??好設å®?(_N)"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:750
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:784
 msgid "Edit Nautilus preferences"
 msgstr "ä¿®æ?¹ Nautilus å??好設å®?"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:752
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:786
 msgid "_Undo"
 msgstr "復å??(_U)"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:753
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:787
 msgid "Undo the last text change"
 msgstr "復å??ä¸?ä¸?次æ??å­?ä¿®æ?¹"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:755
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:789
 msgid "Open _Parent"
 msgstr "é??å??ä¸?ä¸?層(_P)"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:756
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:790
 msgid "Open the parent folder"
 msgstr "é??å??ä¸?層è³?æ??夾"
 
-#. name, stock id
-#. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:762
-msgid "_Stop"
-msgstr "å??æ­¢(_S)"
-
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:763
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:797
 msgid "Stop loading the current location"
 msgstr "å??æ­¢è¼?å?¥ç?®å??ç??ä½?ç½®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:766
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:800
 msgid "_Reload"
 msgstr "é??æ?°è¼?å?¥(_R)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:767
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:801
 msgid "Reload the current location"
 msgstr "é??æ?°è¼?å?¥ç?®å??ç??ä½?ç½®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:770
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:804
 msgid "_Contents"
 msgstr "�容(_C)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:771
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:805
 msgid "Display Nautilus help"
 msgstr "顯示 Nautilus 說æ??æ??件"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:774
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:808
 msgid "_About"
 msgstr "é??æ?¼(_A)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:775
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:809
 msgid "Display credits for the creators of Nautilus"
 msgstr "顯示鳴è¬? Nautilus é??ç?¼è??ç??æ¸?å?®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:778
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:812
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "æ??è¿?(_I)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:779 ../src/nautilus-zoom-control.c:91
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:813 ../src/nautilus-zoom-control.c:91
 #: ../src/nautilus-zoom-control.c:345
 msgid "Increase the view size"
 msgstr "å¢?å? æª¢è¦?ç??大å°?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:790
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:824
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "æ??é? (_O)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:791 ../src/nautilus-zoom-control.c:92
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:825 ../src/nautilus-zoom-control.c:92
 #: ../src/nautilus-zoom-control.c:294
 msgid "Decrease the view size"
 msgstr "æ¸?å°?檢è¦?ç??大å°?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:798
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:832
 msgid "Normal Si_ze"
 msgstr "å??ä¾?大å°?(_Z)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:799 ../src/nautilus-zoom-control.c:93
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:833 ../src/nautilus-zoom-control.c:93
 #: ../src/nautilus-zoom-control.c:307
 msgid "Use the normal view size"
 msgstr "使ç?¨ä¸?è?¬ç??檢è¦?大å°?"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:802
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:836
 msgid "Connect to _Server..."
 msgstr "é?£æ?¥ä¼ºæ??å?¨(_S)..."
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:803
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:837
 msgid "Connect to a remote computer or shared disk"
 msgstr "é?£æ?¥é? ç«¯é?»è?¦æ??ç£?ç¢?å?±äº«"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:806
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:840
 msgid "_Home Folder"
 msgstr "å??人è³?æ??夾(_H)"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:810
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:844
 msgid "_Computer"
 msgstr "��(_C)"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:814
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:848
 msgid "_Network"
 msgstr "網路(_N)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:815 ../src/network-scheme.desktop.in.h:1
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:849 ../src/network-scheme.desktop.in.h:1
 msgid "Browse bookmarked and local network locations"
 msgstr "ç??覽已è¨?é??å??æ?¬å?°ç¶²è·¯ç??ä½?ç½®"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:818
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:852
 msgid "T_emplates"
 msgstr "樣�(_E)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:819
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:853
 msgid "Open your personal templates folder"
 msgstr "é??å??å??人樣æ?¿è³?æ??夾"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:822
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:856
 msgid "_Trash"
 msgstr "å??æ?¶ç­?(_T)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:823
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:857
 msgid "Open your personal trash folder"
 msgstr "é??å??å??人å??æ?¶ç­?è³?æ??夾"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:829
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:863
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "顯示é?±è??æª?(_H)"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:830
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:864
 msgid "Toggle the display of hidden files in the current window"
 msgstr "å?¨ç?®å??è¦?çª?中å??æ??é?±è??æª?ç??顯示"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:860
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:894
 msgid "_Up"
 msgstr "�層(_U)"
 
-#: ../src/nautilus-window-menus.c:863
+#: ../src/nautilus-window-menus.c:897
 msgid "_Home"
 msgstr "å??人è³?æ??夾(_H)"
 
@@ -6734,10 +7153,33 @@ msgstr "縮�"
 msgid "Set the zoom level of the current view"
 msgstr "設å®?æ?¬é¡¯ç¤ºæ¨¡å¼?ç??縮æ?¾å??ç??"
 
-#~| msgid "%s (%s)"
-#~ msgctxt "MIME type description (MIME type)"
-#~ msgid "%s (%s)"
-#~ msgstr "%s (%s)"
+#~ msgid ""
+#~ "Whether to present the user a dialog to search using the package "
+#~ "installer for an application that can open an unknown mime type."
+#~ msgstr ""
+#~ "æ?¯å?¦å??使ç?¨è??顯示å°?話ç??以使ç?¨å¥?件å®?è£?ç¨?å¼?æ??å°?è?½å¤ é??å??æ??ä¸?æ?? mime é¡?å??ç??æ??ç?¨"
+#~ "ç¨?å¼?ã??"
+
+#~ msgid "%s"
+#~ msgstr "%s"
+
+#~ msgid "Open with \"%s\""
+#~ msgstr "以ã??%sã??é??å??"
+
+#~ msgid "_Mount Volume"
+#~ msgstr "æ??è¼?æª?æ¡?系統(_M)"
+
+#~ msgid "_Unmount Volume"
+#~ msgstr "����系統(_U)"
+
+#~ msgid "_Eject Volume"
+#~ msgstr "é??å?ºå?²å­?è£?ç½®(_E)"
+
+#~ msgid "_Open with \"%s\""
+#~ msgstr "以ã??%sã??é??å??(_O)"
+
+#~ msgid "_Rescan"
+#~ msgstr "é??æ?°æ??æ??(_R)"
 
 #~ msgid "MIME type description (MIME type)|%s (%s)"
 #~ msgstr "%s (%s)"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]