[gnome-netstatus] Updated Czech help translationcommit 2ff27272aa691676a780f3e47782c4a14def6c4c
Author: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>
Date:   Fri Jul 17 23:12:02 2009 +0200

    Updated Czech help translation

 help/cs/cs.po |  264 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------
 1 files changed, 205 insertions(+), 59 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
index 8a687fa..fbc028f 100644
--- a/help/cs/cs.po
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -5,52 +5,77 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-netstatus-help\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-09 14:33+0000\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-09 14:33+0000\n"
-"Last-Translator: Lucas Lommer <llommer svn gnome org>\n"
+"Project-Id-Version: gnome-netstatus-help gnome-2-28\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-16 01:59+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-17 06:54+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-09 17:52+0100\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/gnome-netstatus.xml:107(None)
-#: C/gnome-netstatus.xml:213(None)
-msgid "@@image: 'figures/gnome-netstatus-txrx.png'; md5=fd3d71ecafede09454f91b66c839e9a1"
-msgstr "@@image: 'figures/gnome-netstatus-txrx.png'; md5=fd3d71ecafede09454f91b66c839e9a1"
+#: C/gnome-netstatus.xml:107(None) C/gnome-netstatus.xml:213(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/gnome-netstatus-txrx.png'; "
+"md5=fd3d71ecafede09454f91b66c839e9a1"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/gnome-netstatus-txrx.png'; "
+"md5=fd3d71ecafede09454f91b66c839e9a1"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gnome-netstatus.xml:158(None)
-msgid "@@image: 'figures/gnome-netstatus-idle.png'; md5=2597ba395ec63ed1687adf5d08aac938"
-msgstr "@@image: 'figures/gnome-netstatus-idle.png'; md5=2597ba395ec63ed1687adf5d08aac938"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/gnome-netstatus-idle.png'; "
+"md5=2597ba395ec63ed1687adf5d08aac938"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/gnome-netstatus-idle.png'; "
+"md5=2597ba395ec63ed1687adf5d08aac938"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gnome-netstatus.xml:177(None)
-msgid "@@image: 'figures/gnome-netstatus-tx.png'; md5=1f09b0a1cd86525074ba01dfe8ab8346"
-msgstr "@@image: 'figures/gnome-netstatus-tx.png'; md5=1f09b0a1cd86525074ba01dfe8ab8346"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/gnome-netstatus-tx.png'; "
+"md5=1f09b0a1cd86525074ba01dfe8ab8346"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/gnome-netstatus-tx.png'; "
+"md5=1f09b0a1cd86525074ba01dfe8ab8346"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gnome-netstatus.xml:195(None)
-msgid "@@image: 'figures/gnome-netstatus-rx.png'; md5=9ae2dccd5c35bc7078b65ac6e999e042"
-msgstr "@@image: 'figures/gnome-netstatus-rx.png'; md5=9ae2dccd5c35bc7078b65ac6e999e042"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/gnome-netstatus-rx.png'; "
+"md5=9ae2dccd5c35bc7078b65ac6e999e042"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/gnome-netstatus-rx.png'; "
+"md5=9ae2dccd5c35bc7078b65ac6e999e042"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gnome-netstatus.xml:231(None)
-msgid "@@image: 'figures/gnome-netstatus-disconn.png'; md5=f3b561ba721229a66b39f16ef8696525"
-msgstr "@@image: 'figures/gnome-netstatus-disconn.png'; md5=f3b561ba721229a66b39f16ef8696525"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/gnome-netstatus-disconn.png'; "
+"md5=f3b561ba721229a66b39f16ef8696525"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/gnome-netstatus-disconn.png'; "
+"md5=f3b561ba721229a66b39f16ef8696525"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
 #: C/gnome-netstatus.xml:249(None)
-msgid "@@image: 'figures/gnome-netstatus-error.png'; md5=764663ac4f079f06c6f3a5c7535ed178"
-msgstr "@@image: 'figures/gnome-netstatus-error.png'; md5=764663ac4f079f06c6f3a5c7535ed178"
+msgid ""
+"@@image: 'figures/gnome-netstatus-error.png'; "
+"md5=764663ac4f079f06c6f3a5c7535ed178"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/gnome-netstatus-error.png'; "
+"md5=764663ac4f079f06c6f3a5c7535ed178"
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:23(title)
 msgid "Network Monitor Manual"
@@ -60,39 +85,112 @@ msgstr "PÅ?íruÄ?ka nástroje Sledování sítÄ?"
 msgid "2004"
 msgstr "2004"
 
-#: C/gnome-netstatus.xml:26(holder)
-#: C/gnome-netstatus.xml:49(orgname)
+#: C/gnome-netstatus.xml:26(holder) C/gnome-netstatus.xml:49(orgname)
 msgid "Sun Microsystems"
 msgstr "Sun Microsystems"
 
-#: C/gnome-netstatus.xml:37(publishername)
-#: C/gnome-netstatus.xml:72(para)
+#: C/gnome-netstatus.xml:37(publishername) C/gnome-netstatus.xml:72(para)
 msgid "GNOME Documentation Project"
 msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:2(para)
-msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr "Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License (GFDL), verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních desek a bez textů zadních desek. Kopii licence GFDL naleznete pod <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">tímto odkazem</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
+"Free Documentation License (GFDL), verze 1.1 nebo jakékoli další verze "
+"vydané nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů "
+"pÅ?edních desek a bez textů zadních desek. Kopii licence GFDL naleznete pod "
+"<ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">tímto odkazem</ulink> nebo v souboru "
+"COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:12(para)
-msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
-msgstr "Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí sbírky pÅ?íruÄ?ek GNOME šíÅ?ených za podmínek licence GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od sbírky, musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v oddíle 6 dané licence."
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí sbírky pÅ?íruÄ?ek GNOME šíÅ?ených za podmínek licence "
+"GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od sbírky, musíte "
+"pÅ?iložit kopii licence dle popisu v oddíle 6 dané licence."
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:19(para)
-msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
-msgstr "Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na zaÄ?átku."
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho užívaných jmen urÄ?ených k zviditelnÄ?ní produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi skuteÄ?nosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na zaÄ?átku."
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:35(para)
-msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
-msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? \"JAK JE\", BEZ ZÃ?RUKY JAKÃ?HOKOLIV DRUHU, NEPOSKYTUJÃ? SE ANI ODVOZENÃ? ZÃ?RUKY, ZÃ?RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, JE BEZCHYBNÃ?, NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL, NEBO NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, NESETE VY. POKUD JE TENTO DOKUMENT NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE VADNÃ? V JAKÃ?MKOLIV SMYSLU, VY (NIKOLIV PÅ®VODCE, AUTOR NEBO JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE ODPOVÄ?DNOST ZA JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY NA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÃ?Å ENÃ? NENÃ? PODLE TÃ?TO DOHODY POVOLENO UŽÃ?VÃ?NÃ? ANI Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
+"NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:55(para)
-msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
 msgstr ""
+"ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN "
+"(VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN "
+"ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? "
+"Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY "
+"DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO "
+"JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE "
+"K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:28(para)
-msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
-msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÃ? VERZE JSOU Å Ã?Å?ENY V SOULADU SE ZNÄ?NÃ?M LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÃ?SLEDUJÃ?CÃ?M USTANOVENÃ?M: <placeholder-1/>"
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:47(firstname)
 msgid "Sun"
@@ -123,15 +221,26 @@ msgid "Feedback"
 msgstr "Ohlasy"
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:81(para)
-msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Network Monitor</application> applet or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
-msgstr "Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepÅ¡ení vztahující se k nástroji Sledování sítÄ? nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Network "
+"Monitor</application> applet or this manual, follow the directions in the "
+"<ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</"
+"ulink>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k nástroji "
+"Sledování sítÄ? nebo této pÅ?íruÄ?ce, postupujte dle instrukcí na stránce "
+"<ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</"
+"ulink>."
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:88(para)
-msgid "The Network Monitor enables you to monitor the network traffic for a particular interface."
-msgstr "Nástroj Sledování sítÄ? vám umožÅ?uje sledovat síťový provoz na jednotlivých rozhraních."
+msgid ""
+"The Network Monitor enables you to monitor the network traffic for a "
+"particular interface."
+msgstr ""
+"Nástroj Sledování sítÄ? vám umožÅ?uje sledovat síťový provoz na jednotlivých "
+"rozhraních."
 
-#: C/gnome-netstatus.xml:94(primary)
-#: C/gnome-netstatus.xml:103(title)
+#: C/gnome-netstatus.xml:94(primary) C/gnome-netstatus.xml:103(title)
 msgid "Network Monitor Applet"
 msgstr "Applet nástroje Sledování sítÄ?"
 
@@ -144,16 +253,29 @@ msgid "The Network Monitor applet."
 msgstr "Applet nástroje Sledování sítÄ?"
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:116(para)
-msgid "The <application>Network Monitor</application> applet enables you to monitor the network traffic for a network connection."
-msgstr "Applet nástroje <application>Sledování sítÄ?</application> vám umožÅ?uje sledovat provoz na síti, ke které jste pÅ?ipojeni."
+msgid ""
+"The <application>Network Monitor</application> applet enables you to monitor "
+"the network traffic for a network connection."
+msgstr ""
+"Applet nástroje <application>Sledování sítÄ?</application> vám umožÅ?uje "
+"sledovat provoz na síti, ke které jste pÅ?ipojeni."
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:121(title)
 msgid "To Add Network Monitor to a Panel"
 msgstr "PÅ?idání appletu nástroje Sledování sítÄ?"
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:122(para)
-msgid "To add <application>Network Monitor</application> to a panel, right-click on the panel, then choose <menuchoice><guimenu>Add to Panel</guimenu><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Network Monitor</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Chcete-li pÅ?idat <application>Sledování sítÄ?</application> na panel, klepnÄ?te na nÄ?j pravým tlaÄ?ítkem a zvolte z nabídky <guimenuitem>PÅ?idat na panel...</guimenuitem>. V oknÄ? <application>PÅ?idat na panel</application> vyberte <application>Sledování sítÄ?</application> a klepnÄ?te na tlaÄ?ítko <guibutton>PÅ?idat</guibutton>."
+msgid ""
+"To add <application>Network Monitor</application> to a panel, right-click on "
+"the panel, then choose <menuchoice><guimenu>Add to Panel</"
+"guimenu><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Network Monitor</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Chcete-li pÅ?idat <application>Sledování sítÄ?</application> na panel, "
+"klepnÄ?te na nÄ?j pravým tlaÄ?ítkem a zvolte z nabídky <guimenuitem>PÅ?idat na "
+"panel...</guimenuitem>. V oknÄ? <application>PÅ?idat na panel</application> "
+"vyberte <application>Sledování sítÄ?</application> a klepnÄ?te na tlaÄ?ítko "
+"<guibutton>PÅ?idat</guibutton>."
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:136(title)
 msgid "Usage"
@@ -224,11 +346,17 @@ msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:269(para)
-msgid "To view the properties of a network connection, right-click on the applet, then choose <guimenuitem>Properties</guimenuitem>."
-msgstr "Pokud chcete zobrazit vlastnosti pÅ?ipojení k síti, klepnÄ?te pravým tlaÄ?ítkem na applet a zvolte z nabídky <guimenuitem>Vlastnosti</guimenuitem>."
+msgid ""
+"To view the properties of a network connection, right-click on the applet, "
+"then choose <guimenuitem>Properties</guimenuitem>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete zobrazit vlastnosti pÅ?ipojení k síti, klepnÄ?te pravým tlaÄ?ítkem "
+"na applet a zvolte z nabídky <guimenuitem>Vlastnosti</guimenuitem>."
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:272(para)
-msgid "The <guilabel>Connection Properties</guilabel> dialog has two tabbed sections:"
+msgid ""
+"The <guilabel>Connection Properties</guilabel> dialog has two tabbed "
+"sections:"
 msgstr "Okno <guilabel>Vlastnosti spojení</guilabel> obsahuje dvÄ? karty:"
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:289(title)
@@ -244,8 +372,12 @@ msgid "Name"
 msgstr "Název"
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:299(para)
-msgid "Use this drop-down combination box to specify the name of the network connection to monitor."
-msgstr "Kombinovaný seznam můžete použít k volbÄ? pÅ?ipojení k síti, které chcete sledovat."
+msgid ""
+"Use this drop-down combination box to specify the name of the network "
+"connection to monitor."
+msgstr ""
+"Kombinovaný seznam můžete použít k volbÄ? pÅ?ipojení k síti, které chcete "
+"sledovat."
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:305(guilabel)
 msgid "Status"
@@ -256,8 +388,12 @@ msgid "Displays the current status of the monitored network connection."
 msgstr "Zobrazuje aktuální stav sledovaného pÅ?ipojení k síti."
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:310(para)
-msgid "The applet icon in this tabbed section also indicates the current status of the monitored network connection."
-msgstr "Ikona appletu i v tomto oknÄ? s kartami indikuje aktuální stav sledovaného pÅ?ipojení k síti."
+msgid ""
+"The applet icon in this tabbed section also indicates the current status of "
+"the monitored network connection."
+msgstr ""
+"Ikona appletu i v tomto oknÄ? s kartami indikuje aktuální stav sledovaného "
+"pÅ?ipojení k síti."
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:318(guilabel)
 msgid "Activity"
@@ -268,7 +404,9 @@ msgid "Received"
 msgstr "PÅ?ijato"
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:325(para)
-msgid "Displays the amount of information received by the monitored network connection."
+msgid ""
+"Displays the amount of information received by the monitored network "
+"connection."
 msgstr "Zobrazuje souÄ?et dat pÅ?ijatých pÅ?es sledované pÅ?ipojení k síti."
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:331(guilabel)
@@ -276,7 +414,8 @@ msgid "Sent"
 msgstr "Odesláno"
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:333(para)
-msgid "Displays the amount of information sent by the monitored network connection."
+msgid ""
+"Displays the amount of information sent by the monitored network connection."
 msgstr "Zobrazuje souÄ?et dat odeslaných pÅ?es sledované pÅ?ipojení k síti."
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:344(title)
@@ -287,8 +426,7 @@ msgstr "Podpora"
 msgid "Internet Protocol (IPv4)"
 msgstr "Internet Protocol (IPv4)"
 
-#: C/gnome-netstatus.xml:352(guilabel)
-#: C/gnome-netstatus.xml:399(guilabel)
+#: C/gnome-netstatus.xml:352(guilabel) C/gnome-netstatus.xml:399(guilabel)
 msgid "Address"
 msgstr "Adresa"
 
@@ -301,16 +439,24 @@ msgid "Destination"
 msgstr "Cíl"
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:362(para)
-msgid "Displays the IP address of the modem at the ISP site. This property is displayed for dial-up connections only."
-msgstr "Zobrazuje adresu IP modemu u ISP. Tato položka se zobrazuje jen u vytáÄ?eného pÅ?ipojení."
+msgid ""
+"Displays the IP address of the modem at the ISP site. This property is "
+"displayed for dial-up connections only."
+msgstr ""
+"Zobrazuje adresu IP modemu u ISP. Tato položka se zobrazuje jen u vytáÄ?eného "
+"pÅ?ipojení."
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:368(guilabel)
 msgid "Broadcast"
 msgstr "Broadcast"
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:370(para)
-msgid "Displays the broadcast address of the monitored network connection. This property is not displayed for local connections."
-msgstr "Zobrazuje adresu broadcastu sledovaného pÅ?ipojení k síti. Tato položka se nezobrazuje pro místní pÅ?ipojení."
+msgid ""
+"Displays the broadcast address of the monitored network connection. This "
+"property is not displayed for local connections."
+msgstr ""
+"Zobrazuje adresu broadcastu sledovaného pÅ?ipojení k síti. Tato položka se "
+"nezobrazuje pro místní pÅ?ipojení."
 
 #: C/gnome-netstatus.xml:376(guilabel)
 msgid "Subnet Mask"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]