[file-roller] Updated Czech translation by Adrian Guniscommit 1266b17a8f7ac1a7728fe620d27fc52c1bc14343
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:   Mon Jul 13 00:12:43 2009 +0200

    Updated Czech translation by Adrian Gunis

 po/cs.po |  360 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 186 insertions(+), 174 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 6f81085..c708cdf 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Czech translation of file-roller.
-# Copyright (C) 2008 the author(s) of file-roller.
+# Copyright (C) 2008, 2009 the author(s) of file-roller.
 # Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr volny cz>.
 # This file is distributed under the same license as the file-roller package.
 # Miloslav Trmac <mitr volny cz>, 2002, 2003, 2004, 2005.
@@ -7,14 +7,14 @@
 # Jakub Friedl <jfriedl suse cz>, 2006.
 # Kamil Páral <ripper42 gmail com>, 2008.
 # Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2008.
-# Adrian Guniš <andygun seznam cz>, 2008.
+# Adrian Guniš <andygun seznam cz>, 2008, 2009.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: file-roller\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-21 23:26+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-06 20:40+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-13 00:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-09 20:23+0100\n"
 "Last-Translator: Adrian Guniš <andygun696 gmail com>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr "Soubor není platným souborem .desktop"
 #: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:188
 #, c-format
 msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-msgstr "Nerozpoznaný soubor pracovní plochy verze '%s'"
+msgstr "Nerozpoznaná verze '%s' souboru pracovní plochy"
 
 #: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:958
 #, c-format
@@ -57,31 +57,31 @@ msgstr "Nelze pÅ?edat URI dokumentu položce pracovní plochy 'Type=Link'"
 msgid "Not a launchable item"
 msgstr "Nespustitelná položka"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:224
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:225
 msgid "Disable connection to session manager"
-msgstr "Zakázat spojení se správcem sezení"
+msgstr "Vypnout spojení se správcem sezení"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:227
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:228
 msgid "Specify file containing saved configuration"
 msgstr "Stanovit soubor obsahující uloženou konfiguraci"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:227
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:228
 msgid "FILE"
 msgstr "SOUBOR"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:230
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:231
 msgid "Specify session management ID"
 msgstr "Stanovit ID Správy sezení"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:230
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:231
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:244
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:252
 msgid "Session management options:"
 msgstr "Možnosti Správy sezení:"
 
-#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:245
+#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:253
 msgid "Show session management options"
 msgstr "Zobrazit možnosti Správy sezení"
 
@@ -97,7 +97,7 @@ msgstr "_VytvoÅ?it"
 msgid "Create Archive"
 msgstr "VytvoÅ?it archiv"
 
-#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:3 ../src/fr-window.c:4617
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:3 ../src/fr-window.c:4630
 msgid "Location"
 msgstr "UmístÄ?ní"
 
@@ -119,7 +119,7 @@ msgstr "_Archiv:"
 msgid "_Encrypt the file list too"
 msgstr "Zašifrovat také s_eznam souborů"
 
-#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:9 ../src/fr-window.c:5749
+#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:9 ../src/fr-window.c:5761
 msgid "_Location:"
 msgstr "_UmístÄ?ní:"
 
@@ -140,19 +140,19 @@ msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Je vyžadováno heslo</span>"
 msgid "Delete"
 msgstr "Odstranit"
 
-#: ../data/ui/delete.ui.h:2 ../src/dlg-extract.c:365
+#: ../data/ui/delete.ui.h:2 ../src/dlg-extract.c:362
 msgid "_All files"
 msgstr "_VÅ¡echny soubory"
 
-#: ../data/ui/delete.ui.h:3 ../src/dlg-extract.c:351
+#: ../data/ui/delete.ui.h:3 ../src/dlg-extract.c:348
 msgid "_Files:"
 msgstr "_Soubory:"
 
-#: ../data/ui/delete.ui.h:4 ../src/dlg-extract.c:372
+#: ../data/ui/delete.ui.h:4 ../src/dlg-extract.c:369
 msgid "_Selected files"
 msgstr "Vy_brané soubory"
 
-#: ../data/ui/delete.ui.h:5 ../src/dlg-extract.c:362
+#: ../data/ui/delete.ui.h:5 ../src/dlg-extract.c:359
 msgid "example: *.txt; *.doc"
 msgstr "pÅ?íklad: *.txt; *.doc"
 
@@ -217,8 +217,8 @@ msgstr[2] ""
 msgid "_Update"
 msgstr "Akt_ualizovat"
 
-#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1958
-#: ../src/fr-window.c:5327
+#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1968
+#: ../src/fr-window.c:5340
 msgid "Archive Manager"
 msgstr "Správce archivů"
 
@@ -226,71 +226,71 @@ msgstr "Správce archivů"
 msgid "Create and modify an archive"
 msgstr "VytváÅ?et a upravovat archivy"
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:309
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:313
 msgid "Extract Here"
 msgstr "Rozbalit sem"
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:310
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:314
 msgid "Extract the selected archive in the current position"
 msgstr "Rozbalit vybraný archiv v aktuálním umístÄ?ní"
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:327
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:331
 msgid "Extract To..."
 msgstr "Rozbalit do..."
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:328
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:332
 msgid "Extract the selected archive"
 msgstr "Rozbalit vybraný archiv"
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:347
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:351
 msgid "Create Archive..."
 msgstr "VytvoÅ?it archiv..."
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:348
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:352
 msgid "Create an archive with the selected objects"
 msgstr "VytvoÅ?it archiv s vybranými objekty"
 
-#: ../src/actions.c:158 ../src/actions.c:196 ../src/actions.c:231
-#: ../src/dlg-batch-add.c:169 ../src/dlg-batch-add.c:184
-#: ../src/dlg-batch-add.c:213 ../src/dlg-batch-add.c:257
-#: ../src/dlg-batch-add.c:303 ../src/fr-window.c:2897
+#: ../src/actions.c:158 ../src/actions.c:197 ../src/actions.c:233
+#: ../src/dlg-batch-add.c:169 ../src/dlg-batch-add.c:185
+#: ../src/dlg-batch-add.c:214 ../src/dlg-batch-add.c:259
+#: ../src/dlg-batch-add.c:305 ../src/fr-window.c:2908
 msgid "Could not create the archive"
 msgstr "Nelze vytvoÅ?it archiv"
 
-#: ../src/actions.c:159 ../src/dlg-batch-add.c:170 ../src/dlg-batch-add.c:304
+#: ../src/actions.c:160 ../src/dlg-batch-add.c:171 ../src/dlg-batch-add.c:307
 msgid "You have to specify an archive name."
 msgstr "Musíte stanovit název archivu."
 
-#: ../src/actions.c:197
+#: ../src/actions.c:199
 msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
 msgstr "Nemáte oprávnÄ?ní vytváÅ?et archiv v této složce"
 
-#: ../src/actions.c:232 ../src/fr-archive.c:1142 ../src/fr-window.c:5961
-#: ../src/fr-window.c:6139
+#: ../src/actions.c:235 ../src/fr-archive.c:1143 ../src/fr-window.c:5973
+#: ../src/fr-window.c:6152
 msgid "Archive type not supported."
 msgstr "Typ archivu není podporován."
 
-#: ../src/actions.c:246
+#: ../src/actions.c:249
 msgid "Could not delete the old archive."
 msgstr "Nelze odstranit starý archiv."
 
-#: ../src/actions.c:377 ../src/fr-window.c:5807
+#: ../src/actions.c:381 ../src/fr-window.c:5819
 msgid "Open"
 msgstr "OtevÅ?ít"
 
-#: ../src/actions.c:388 ../src/dlg-new.c:248 ../src/fr-window.c:5158
+#: ../src/actions.c:392 ../src/dlg-new.c:248 ../src/fr-window.c:5171
 msgid "All archives"
 msgstr "VÅ¡echny archivy"
 
-#: ../src/actions.c:395 ../src/dlg-new.c:255
+#: ../src/actions.c:399 ../src/dlg-new.c:255
 msgid "All files"
 msgstr "VÅ¡echny soubory"
 
-#: ../src/actions.c:774 ../src/fr-window.c:6916
+#: ../src/actions.c:778 ../src/fr-window.c:6929
 msgid "Last Output"
 msgstr "Poslední výstup"
 
-#: ../src/actions.c:838
+#: ../src/actions.c:842
 msgid ""
 "File Roller is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
 "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -302,7 +302,7 @@ msgstr ""
 "to buÄ? verze 2 této licence anebo (podle vlastního uvážení) kterékoliv "
 "pozdÄ?jší verze."
 
-#: ../src/actions.c:842
+#: ../src/actions.c:846
 msgid ""
 "File Roller is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -313,7 +313,7 @@ msgstr ""
 "Z�RUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO "
 "URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL. Další podrobnosti hledejte v GNU General Public License."
 
-#: ../src/actions.c:846
+#: ../src/actions.c:850
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "File Roller; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
@@ -323,15 +323,15 @@ msgstr ""
 "pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation, Inc., 51 "
 "Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA."
 
-#: ../src/actions.c:856
+#: ../src/actions.c:860
 msgid "Copyright © 2001-2007 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright © 2001-2007 Free Software Foundation, Inc."
 
-#: ../src/actions.c:857
+#: ../src/actions.c:861
 msgid "An archive manager for GNOME."
 msgstr "Správce archivů pro GNOME."
 
-#: ../src/actions.c:860
+#: ../src/actions.c:864
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Miloslav TrmaÄ? <mitr volny cz>\n"
@@ -341,11 +341,11 @@ msgstr ""
 "Petr KováÅ? <pknbe volny cz>\n"
 "Adrian Guniš <andygun696 gmail com>"
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:94 ../src/dlg-add-folder.c:128
+#: ../src/dlg-add-files.c:94 ../src/dlg-add-folder.c:129
 msgid "Could not add the files to the archive"
 msgstr "Nelze pÅ?idat soubory do archivu"
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:95 ../src/dlg-add-folder.c:129
+#: ../src/dlg-add-files.c:95 ../src/dlg-add-folder.c:130
 #, c-format
 msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
 msgstr "Nemáte oprávnÄ?ní potÅ?ebná pro Ä?tení souborů ze složky \"%s\""
@@ -354,56 +354,56 @@ msgstr "Nemáte oprávnÄ?ní potÅ?ebná pro Ä?tení souborů ze složky \"%s\""
 msgid "Add Files"
 msgstr "PÅ?idat soubory"
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:156 ../src/dlg-add-folder.c:228
+#: ../src/dlg-add-files.c:156 ../src/dlg-add-folder.c:231
 msgid "Add only if _newer"
 msgstr "PÅ?idat _jen novÄ?jší"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:214
+#: ../src/dlg-add-folder.c:217
 msgid "Add a Folder"
 msgstr "PÅ?idat složku"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:229
+#: ../src/dlg-add-folder.c:232
 msgid "_Include subfolders"
 msgstr "Z_ahrnout podsložky"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:230
+#: ../src/dlg-add-folder.c:233
 msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
 msgstr "PÅ?eskoÄ?it složky, které jsou symbolickými od_kazy"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:233 ../src/dlg-add-folder.c:239
-#: ../src/dlg-add-folder.c:245
+#: ../src/dlg-add-folder.c:236 ../src/dlg-add-folder.c:242
+#: ../src/dlg-add-folder.c:248
 msgid "example: *.o; *.bak"
 msgstr "pÅ?íklad: *.o; *.bak"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:234
+#: ../src/dlg-add-folder.c:237
 msgid "Include _files:"
 msgstr "Zahrnout _soubory:"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:240
+#: ../src/dlg-add-folder.c:243
 msgid "E_xclude files:"
 msgstr "PÅ?eskoÄ?_it soubory:"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:246
+#: ../src/dlg-add-folder.c:249
 msgid "_Exclude folders:"
 msgstr "PÅ?_eskoÄ?it složky:"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:250
+#: ../src/dlg-add-folder.c:253
 msgid "_Load Options"
 msgstr "_NaÄ?íst nastavení"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:251
+#: ../src/dlg-add-folder.c:254
 msgid "Sa_ve Options"
 msgstr "_Uložit nastavení"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:252
+#: ../src/dlg-add-folder.c:255
 msgid "_Reset Options"
 msgstr "_Obnovit nastavení"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:880
+#: ../src/dlg-add-folder.c:883
 msgid "Save Options"
 msgstr "Uložit nastavení"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:881
+#: ../src/dlg-add-folder.c:884
 msgid "Options Name:"
 msgstr "Název nastavení:"
 
@@ -412,7 +412,7 @@ msgstr "Název nastavení:"
 msgid "Enter the password for the archive '%s'."
 msgstr "Zadejte heslo k archivu '%s'."
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:185 ../src/fr-window.c:7196
+#: ../src/dlg-batch-add.c:186 ../src/fr-window.c:7209
 #, c-format
 msgid ""
 "The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: %s\n"
@@ -423,18 +423,18 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:188 ../src/fr-window.c:7188 ../src/fr-window.c:7192
-#: ../src/fr-window.c:7196 ../src/fr-window.c:7232 ../src/fr-window.c:7234
+#: ../src/dlg-batch-add.c:189 ../src/fr-window.c:7201 ../src/fr-window.c:7205
+#: ../src/fr-window.c:7209 ../src/fr-window.c:7245 ../src/fr-window.c:7247
 msgid "Please use a different name."
 msgstr "Použijte prosím jiný název."
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:214
+#: ../src/dlg-batch-add.c:216
 msgid ""
 "You don't have the right permissions to create an archive in the destination "
 "folder."
 msgstr "Nemáte oprávnÄ?ní potÅ?ebná pro vytvoÅ?ení archivu v cílové složce."
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:230 ../src/dlg-extract.c:102 ../src/fr-window.c:6491
+#: ../src/dlg-batch-add.c:232 ../src/dlg-extract.c:102 ../src/fr-window.c:6504
 #, c-format
 msgid ""
 "Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
@@ -445,55 +445,55 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Chcete ji vytvoÅ?it?"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:239 ../src/dlg-extract.c:111 ../src/fr-window.c:6500
+#: ../src/dlg-batch-add.c:241 ../src/dlg-extract.c:111 ../src/fr-window.c:6513
 msgid "Create _Folder"
 msgstr "VytvoÅ?it _složku"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:258 ../src/dlg-extract.c:128 ../src/fr-window.c:6520
+#: ../src/dlg-batch-add.c:260 ../src/dlg-extract.c:131 ../src/fr-window.c:6533
 #, c-format
 msgid "Could not create the destination folder: %s."
 msgstr "Nelze vytvoÅ?it cílovou složku: %s."
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:275
+#: ../src/dlg-batch-add.c:277
 msgid "Archive not created"
 msgstr "Archiv nebyl vytvoÅ?en"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:322
+#: ../src/dlg-batch-add.c:325
 msgid "The archive is already present.  Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Archiv již existuje. Chcete jej pÅ?epsat?"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:325
+#: ../src/dlg-batch-add.c:328
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_PÅ?epsat"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:133 ../src/dlg-extract.c:151 ../src/dlg-extract.c:178
-#: ../src/fr-window.c:4085 ../src/fr-window.c:6519 ../src/fr-window.c:6536
+#: ../src/dlg-extract.c:130 ../src/dlg-extract.c:148 ../src/dlg-extract.c:175
+#: ../src/fr-window.c:4098 ../src/fr-window.c:6532 ../src/fr-window.c:6549
 msgid "Extraction not performed"
 msgstr "Rozbalení nebylo provedeno"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:179 ../src/fr-window.c:4247 ../src/fr-window.c:4327
+#: ../src/dlg-extract.c:176 ../src/fr-window.c:4260 ../src/fr-window.c:4340
 #, c-format
 msgid ""
 "You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
 msgstr "Nemáte oprávnÄ?ní potÅ?ebná pro rozbalení archivů ve složce \"%s\""
 
-#: ../src/dlg-extract.c:334 ../src/dlg-extract.c:432 ../src/ui.h:123
+#: ../src/dlg-extract.c:331 ../src/dlg-extract.c:429 ../src/ui.h:123
 msgid "Extract"
 msgstr "Rozbalit"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:383
+#: ../src/dlg-extract.c:380
 msgid "Actions"
 msgstr "Akce"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:399
+#: ../src/dlg-extract.c:396
 msgid "Re-crea_te folders"
 msgstr "Znovu vytvoÅ?i_t složky"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:403
+#: ../src/dlg-extract.c:400
 msgid "Over_write existing files"
 msgstr "PÅ?episovat _existující soubory"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:407
+#: ../src/dlg-extract.c:404
 msgid "Do not e_xtract older files"
 msgstr "Ner_ozbalovat starší soubory"
 
@@ -552,51 +552,51 @@ msgstr "Aktualizovat soubor \"%s\" v archivu \"%s\"?"
 msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
 msgstr "Aktualizovat soubory v archivu \"%s\"?"
 
-#: ../src/fr-archive.c:1225
+#: ../src/fr-archive.c:1226
 #, c-format
 msgid "The file doesn't exist"
 msgstr "Soubor neexistuje"
 
-#: ../src/fr-archive.c:2403
+#: ../src/fr-archive.c:2402
 msgid "You don't have the right permissions."
 msgstr "Nemáte potÅ?ebná oprávnÄ?ní."
 
-#: ../src/fr-archive.c:2403
+#: ../src/fr-archive.c:2402
 msgid "This archive type cannot be modified"
 msgstr "Tento typ archivu není možné upravit"
 
-#: ../src/fr-archive.c:2415
+#: ../src/fr-archive.c:2414
 msgid "You can't add an archive to itself."
 msgstr "Nemůžete pÅ?idat archiv sám do sebe."
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:422 ../src/fr-command-tar.c:295
-#: ../src/fr-command-7z.c:290
+#: ../src/fr-command-rar.c:422 ../src/fr-command-tar.c:301
+#: ../src/fr-command-7z.c:296
 msgid "Adding file: "
 msgstr "PÅ?idává se soubor: "
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:500 ../src/fr-command-tar.c:359
+#: ../src/fr-command-rar.c:500 ../src/fr-command-tar.c:365
 msgid "Removing file: "
 msgstr "OdstraÅ?uje se soubor: "
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:549 ../src/fr-command-tar.c:412
-#: ../src/fr-command-7z.c:397
+#: ../src/fr-command-rar.c:549 ../src/fr-command-tar.c:418
+#: ../src/fr-command-7z.c:403
 msgid "Extracting file: "
 msgstr "Rozbaluje se soubor: "
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:669
+#: ../src/fr-command-rar.c:677
 #, c-format
 msgid "Could not find the volume: %s"
 msgstr "Nelze najít svazek: %s"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:368 ../src/fr-window.c:2290
+#: ../src/fr-command-tar.c:374 ../src/fr-window.c:2301
 msgid "Deleting files from archive"
 msgstr "OdstraÅ?ují se soubory z archivu"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:471
+#: ../src/fr-command-tar.c:477
 msgid "Recompressing archive"
 msgstr "Archiv se znovu komprimuje"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:644
+#: ../src/fr-command-tar.c:690
 msgid "Decompressing archive"
 msgstr "Archiv se dekomprimuje"
 
@@ -608,7 +608,7 @@ msgstr "_PÅ?idat"
 msgid "_Extract"
 msgstr "_Rozbalit"
 
-#: ../src/fr-window.c:1495
+#: ../src/fr-window.c:1506
 #, c-format
 msgid "%d object (%s)"
 msgid_plural "%d objects (%s)"
@@ -616,7 +616,7 @@ msgstr[0] "%d položka (%s)"
 msgstr[1] "%d položky (%s)"
 msgstr[2] "%d položek (%s)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1500
+#: ../src/fr-window.c:1511
 #, c-format
 msgid "%d object selected (%s)"
 msgid_plural "%d objects selected (%s)"
@@ -624,129 +624,130 @@ msgstr[0] "vybrána %d položka (%s)"
 msgstr[1] "vybrány %d položky (%s)"
 msgstr[2] "vybráno %d položek (%s)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1568
+#: ../src/fr-window.c:1579
 msgid "Folder"
 msgstr "Složka"
 
-#: ../src/fr-window.c:1966
+#: ../src/fr-window.c:1976
 msgid "[read only]"
 msgstr "[jen pro Ä?tení]"
 
-#: ../src/fr-window.c:2217
+#: ../src/fr-window.c:2227
 #, c-format
 msgid "Could not display the folder \"%s\""
 msgstr "Nelze zobrazit složku \"%s\""
 
-#: ../src/fr-window.c:2281 ../src/fr-window.c:2311
+#: ../src/fr-window.c:2292 ../src/fr-window.c:2322
 msgid "Creating archive"
 msgstr "VytváÅ?ení archivu"
 
-#: ../src/fr-window.c:2284
+#: ../src/fr-window.c:2295
 msgid "Loading archive"
 msgstr "NaÄ?ítání archivu"
 
-#: ../src/fr-window.c:2287
+#: ../src/fr-window.c:2298
 msgid "Reading archive"
 msgstr "Ä?tení archivu"
 
-#: ../src/fr-window.c:2293
+#: ../src/fr-window.c:2304
 msgid "Testing archive"
 msgstr "Testování archivu"
 
-#: ../src/fr-window.c:2296
+#: ../src/fr-window.c:2307
 msgid "Getting the file list"
 msgstr "Získává se seznam souborů"
 
-#: ../src/fr-window.c:2299 ../src/fr-window.c:2308
+#: ../src/fr-window.c:2310 ../src/fr-window.c:2319
 msgid "Copying the file list"
 msgstr "Kopíruje se seznam souborů"
 
-#: ../src/fr-window.c:2302
+#: ../src/fr-window.c:2313
 msgid "Adding files to archive"
 msgstr "PÅ?idávají se soubory do archivu"
 
-#: ../src/fr-window.c:2305
+#: ../src/fr-window.c:2316
 msgid "Extracting files from archive"
 msgstr "Rozbalují se soubory z archivu"
 
-#: ../src/fr-window.c:2314
+#: ../src/fr-window.c:2325
 msgid "Saving archive"
 msgstr "Ukládání archivu"
 
-#: ../src/fr-window.c:2470
+#: ../src/fr-window.c:2481
 msgid "_Open the Archive"
 msgstr "_OtevÅ?ít archiv"
 
-#: ../src/fr-window.c:2471
+#: ../src/fr-window.c:2482
 msgid "_Open the Destination"
 msgstr "_OtevÅ?ít cílovou složku"
 
-#: ../src/fr-window.c:2517
+#: ../src/fr-window.c:2528
 msgid "Archive:"
 msgstr "Archiv:"
 
-#: ../src/fr-window.c:2677
+#: ../src/fr-window.c:2688
 msgid "Extraction completed successfully"
 msgstr "Rozbalení úspÄ?Å¡nÄ? dokonÄ?eno"
 
-#: ../src/fr-window.c:2700
+#: ../src/fr-window.c:2711
 msgid "Archive created successfully"
 msgstr "Archiv úspÄ?Å¡nÄ? vytvoÅ?en"
 
-#: ../src/fr-window.c:2748
+#: ../src/fr-window.c:2759
 msgid "wait please..."
 msgstr "Ä?ekejte prosím..."
 
-#: ../src/fr-window.c:2902
+#: ../src/fr-window.c:2913
 msgid "An error occurred while extracting files."
 msgstr "PÅ?i rozbalování souborů doÅ¡lo k chybÄ?."
 
-#: ../src/fr-window.c:2908
+#: ../src/fr-window.c:2919
 #, c-format
 msgid "Could not open \"%s\""
 msgstr "Nelze otevÅ?ít \"%s\""
 
-#: ../src/fr-window.c:2913
+#: ../src/fr-window.c:2924
 msgid "An error occurred while loading the archive."
 msgstr "PÅ?i naÄ?ítání archivu doÅ¡lo k chybÄ?."
 
-#: ../src/fr-window.c:2917
+#: ../src/fr-window.c:2928
 msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
 msgstr "PÅ?i odstraÅ?ování souborů z archivu doÅ¡lo k chybÄ?."
 
-#: ../src/fr-window.c:2923
+#: ../src/fr-window.c:2934
 msgid "An error occurred while adding files to the archive."
 msgstr "PÅ?i pÅ?idávání souborů do archivu doÅ¡lo k chybÄ?."
 
-#: ../src/fr-window.c:2927
+#: ../src/fr-window.c:2938
 msgid "An error occurred while testing archive."
 msgstr "PÅ?i testování archivu doÅ¡lo k chybÄ?."
 
-#: ../src/fr-window.c:2931
+#: ../src/fr-window.c:2942
 msgid "An error occurred while saving the archive."
 msgstr "PÅ?i ukládání archivu doÅ¡lo k chybÄ?."
 
-#: ../src/fr-window.c:2935
+#: ../src/fr-window.c:2946
 msgid "An error occurred."
 msgstr "DoÅ¡lo k chybÄ?."
 
-#: ../src/fr-window.c:2941
+#: ../src/fr-window.c:2952
 msgid "Command not found."
 msgstr "PÅ?íkaz nenalezen."
 
-#: ../src/fr-window.c:2944
+#: ../src/fr-window.c:2955
 msgid "Command exited abnormally."
 msgstr "PÅ?íkaz skonÄ?il neúspÄ?Å¡nÄ?."
 
-#: ../src/fr-window.c:3140
+#: ../src/fr-window.c:3153
 msgid "Test Result"
 msgstr "Výsledek testu"
 
-#: ../src/fr-window.c:3944 ../src/fr-window.c:7772 ../src/fr-window.c:7799
+#: ../src/fr-window.c:3957 ../src/fr-window.c:7786 ../src/fr-window.c:7813
+#: ../src/fr-window.c:8068
 msgid "Could not perform the operation"
 msgstr "Nelze provést operaci"
 
-#: ../src/fr-window.c:3970
+#: ../src/fr-window.c:3983
 msgid ""
 "Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
 "archive?"
@@ -754,65 +755,65 @@ msgstr ""
 "Chcete pÅ?idat tento soubor do aktuálního archivu nebo jej otevÅ?ít jako nový "
 "archiv?"
 
-#: ../src/fr-window.c:4000
+#: ../src/fr-window.c:4013
 msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
 msgstr "Chcete vytvoÅ?it nový archiv s tÄ?mito soubory?"
 
-#: ../src/fr-window.c:4003
+#: ../src/fr-window.c:4016
 msgid "Create _Archive"
 msgstr "VytvoÅ?it _archiv"
 
-#: ../src/fr-window.c:4576 ../src/fr-window.c:5656
+#: ../src/fr-window.c:4589 ../src/fr-window.c:5668
 msgid "Folders"
 msgstr "Složky"
 
-#: ../src/fr-window.c:4614
+#: ../src/fr-window.c:4627
 msgid "Size"
 msgstr "Velikost"
 
-#: ../src/fr-window.c:4615
+#: ../src/fr-window.c:4628
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../src/fr-window.c:4616
+#: ../src/fr-window.c:4629
 msgid "Date Modified"
 msgstr "Datum zmÄ?ny"
 
-#: ../src/fr-window.c:4626
+#: ../src/fr-window.c:4639
 msgid "Name"
 msgstr "Název"
 
-#: ../src/fr-window.c:5576
+#: ../src/fr-window.c:5589
 msgid "Find:"
 msgstr "Najít:"
 
-#: ../src/fr-window.c:5664
+#: ../src/fr-window.c:5676
 msgid "Close the folders pane"
 msgstr "ZavÅ?ít panel složek"
 
-#: ../src/fr-window.c:5804 ../src/fr-window.c:5807 ../src/ui.h:141
+#: ../src/fr-window.c:5816 ../src/fr-window.c:5819 ../src/ui.h:141
 #: ../src/ui.h:145
 msgid "Open archive"
 msgstr "OtevÅ?ít archiv"
 
-#: ../src/fr-window.c:5805
+#: ../src/fr-window.c:5817
 msgid "Open a recently used archive"
 msgstr "OtevÅ?ít nedávno použitý archiv"
 
-#: ../src/fr-window.c:6132
+#: ../src/fr-window.c:6144
 #, c-format
 msgid "Could not save the archive \"%s\""
 msgstr "Nelze uložit archiv \"%s\""
 
-#: ../src/fr-window.c:7188
+#: ../src/fr-window.c:7201
 msgid "The new name is void."
 msgstr "Nový název je prázdný."
 
-#: ../src/fr-window.c:7192
+#: ../src/fr-window.c:7205
 msgid "The new name is equal to the old one."
 msgstr "Nový název je stejný jako ten starý."
 
-#: ../src/fr-window.c:7232
+#: ../src/fr-window.c:7245
 #, c-format
 msgid ""
 "A folder named \"%s\" already exists.\n"
@@ -823,7 +824,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:7234
+#: ../src/fr-window.c:7247
 #, c-format
 msgid ""
 "A file named \"%s\" already exists.\n"
@@ -834,43 +835,43 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:7301
+#: ../src/fr-window.c:7314
 msgid "Rename"
 msgstr "PÅ?ejmenovat"
 
-#: ../src/fr-window.c:7302
+#: ../src/fr-window.c:7315
 msgid "New folder name"
 msgstr "Název nové složky"
 
-#: ../src/fr-window.c:7302
+#: ../src/fr-window.c:7315
 msgid "New file name"
 msgstr "Název nového souboru"
 
-#: ../src/fr-window.c:7306
+#: ../src/fr-window.c:7319
 msgid "_Rename"
 msgstr "PÅ?e_jmenovat"
 
-#: ../src/fr-window.c:7323 ../src/fr-window.c:7342
+#: ../src/fr-window.c:7336 ../src/fr-window.c:7356
 msgid "Could not rename the folder"
 msgstr "Nelze pÅ?ejmenovat složku"
 
-#: ../src/fr-window.c:7323 ../src/fr-window.c:7342
+#: ../src/fr-window.c:7336 ../src/fr-window.c:7356
 msgid "Could not rename the file"
 msgstr "Nelze pÅ?ejmenovat soubor"
 
-#: ../src/fr-window.c:7733
+#: ../src/fr-window.c:7747
 msgid "Paste Selection"
 msgstr "Vložit výbÄ?r"
 
-#: ../src/fr-window.c:7734
+#: ../src/fr-window.c:7748
 msgid "Destination folder"
 msgstr "Cílová složka"
 
-#: ../src/fr-window.c:8321
+#: ../src/fr-window.c:8338
 msgid "Add files to an archive"
 msgstr "PÅ?idat soubory do archivu"
 
-#: ../src/fr-window.c:8365
+#: ../src/fr-window.c:8382
 msgid "Extract archive"
 msgstr "Rozbalit archiv"
 
@@ -886,7 +887,7 @@ msgstr "%d. %B %Y, %H:%M"
 msgid "Command _Line Output"
 msgstr "Výstup pÅ?íkazového Å?á_dku"
 
-#: ../src/gtk-utils.c:784
+#: ../src/gtk-utils.c:776
 msgid "Could not display help"
 msgstr "Nelze zobrazit nápovÄ?du"
 
@@ -951,81 +952,92 @@ msgid "Lha (.lzh)"
 msgstr "Lha (.lzh)"
 
 #: ../src/main.c:105
+msgid "Tar compressed with lzip (.tar.lz)"
+msgstr "Tar komprimovaný pomocí lzip (.tar.lz)"
+
+#: ../src/main.c:107
 msgid "Tar compressed with lzma (.tar.lzma)"
 msgstr "Tar komprimovaný pomocí lzma (.tar.lzma)"
 
-#: ../src/main.c:107
+#: ../src/main.c:109
 msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
 msgstr "Tar komprimovaný pomocí lzop (.tar.lzo)"
 
-#: ../src/main.c:108
+#: ../src/main.c:110
 msgid "Rar (.rar)"
 msgstr "Rar (.rar)"
 
-#: ../src/main.c:111
+#: ../src/main.c:113
 msgid "Tar uncompressed (.tar)"
 msgstr "Tar nekomprimovaný (.tar)"
 
-#: ../src/main.c:112
+#: ../src/main.c:114
 msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
 msgstr "Tar komprimovaný pomocí compress (.tar.Z)"
 
-#: ../src/main.c:114
+#: ../src/main.c:116
 msgid "War (.war)"
 msgstr "War (.war)"
 
-#: ../src/main.c:115
+#: ../src/main.c:117
+msgid "Xz (.xz)"
+msgstr "Xz (.xz)"
+
+#: ../src/main.c:118
+msgid "Tar compressed with xz (.tar.xz)"
+msgstr "Tar komprimovaný pomocí xz (.tar.xz)"
+
+#: ../src/main.c:119
 msgid "Zoo (.zoo)"
 msgstr "Zoo (.zoo)"
 
-#: ../src/main.c:116
+#: ../src/main.c:120
 msgid "Zip (.zip)"
 msgstr "Zip (.zip)"
 
-#: ../src/main.c:175
+#: ../src/main.c:185
 msgid "Add files to the specified archive and quit the program"
 msgstr "PÅ?idat soubory do urÄ?eného archivu a ukonÄ?it program"
 
-#: ../src/main.c:176
+#: ../src/main.c:186
 msgid "ARCHIVE"
 msgstr "ARCHIV"
 
-#: ../src/main.c:179
+#: ../src/main.c:189
 msgid "Add files asking the name of the archive and quit the program"
 msgstr "Zeptat se na název archivu, pÅ?idat soubory a ukonÄ?it program"
 
-#: ../src/main.c:183
+#: ../src/main.c:193
 msgid "Extract archives to the specified folder and quit the program"
 msgstr "Rozbalit archivy do urÄ?ené složky a ukonÄ?it program"
 
-#: ../src/main.c:184 ../src/main.c:196
+#: ../src/main.c:194 ../src/main.c:206
 msgid "FOLDER"
 msgstr "SLOŽKA"
 
-#: ../src/main.c:187
+#: ../src/main.c:197
 msgid "Extract archives asking the destination folder and quit the program"
 msgstr "Zeptat se na cílovou složku, rozbalit archivy a ukonÄ?it program"
 
-#: ../src/main.c:191
+#: ../src/main.c:201
 msgid ""
-"Extract archives using the archive name as destination folder and quit the "
+"Extract the contents of the archives in the archive folder and quit the "
 "program"
-msgstr ""
-"Rozbalit archivy, použít název archivu jako cílovou složku a ukonÄ?it program"
+msgstr "Rozbalit obsah archivů do složky archivu a ukonÄ?it program"
 
-#: ../src/main.c:195
+#: ../src/main.c:205
 msgid "Default folder to use for the '--add' and '--extract' commands"
 msgstr "Výchozí složka pro pÅ?íkazy '--add' a '--extract'"
 
-#: ../src/main.c:199
+#: ../src/main.c:209
 msgid "Create destination folder without asking confirmation"
 msgstr "VytvoÅ?it cílovou složku bez dotazu na potvrzení"
 
-#: ../src/main.c:281
+#: ../src/main.c:291
 msgid "- Create and modify an archive"
 msgstr "- VytváÅ?ení a úprava archivu"
 
-#: ../src/main.c:297
+#: ../src/main.c:307
 msgid "File Roller"
 msgstr "File Roller"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]