[mousetweaks] Updated Czech translation by Adrian Guniscommit 4826289ad73da95f9b839dc6b150ea0ff093b761
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:   Mon Jul 13 00:07:37 2009 +0200

    Updated Czech translation by Adrian Gunis

 po/cs.po |  155 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------
 1 files changed, 136 insertions(+), 19 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 23cf611..66aba10 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mousetweaks\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-21 23:13+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-15 12:34+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-13 00:05+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-09 18:01+0100\n"
 "Last-Translator: Adrian Guniš <andygun696 gmail com>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,6 +18,127 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-Poedit-Language: Czech\n"
 
+#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:1
+msgid ""
+"Applet to select different dwell-click types.\n"
+"Part of Mousetweaks"
+msgstr ""
+"Applet pro výbÄ?r různých typů kliknutí poÄ?káním.\n"
+"SouÄ?ást Mousetweaks"
+
+#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:3
+msgid "Click Type Window"
+msgstr "Okno typů kliknutí"
+
+#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:4 ../data/mousetweaks.ui.h:1
+msgid "Double Click"
+msgstr "Dvojklik"
+
+#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:5 ../data/mousetweaks.ui.h:2
+msgid "Drag Click"
+msgstr "Táhnutí"
+
+#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:6 ../data/mousetweaks.schemas.in.h:12
+#: ../src/mt-main.c:873
+msgid "Enable dwell click"
+msgstr "Zapnout kliknutí poÄ?káním"
+
+#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:7 ../data/mousetweaks.ui.h:4
+msgid "Right Click"
+msgstr "Kliknutí pravým tlaÄ?ítkem"
+
+#: ../data/dwell-click-applet.ui.h:8 ../data/mousetweaks.ui.h:8
+msgid "Single Click"
+msgstr "Kliknutí levým tlaÄ?ítkem"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:1
+msgid "A_lt"
+msgstr "A_lt"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:2
+msgid ""
+"Area to freeze the mouse pointer on the panel.\n"
+"Part of Mousetweaks"
+msgstr ""
+"Oblast uzamÄ?ení kurzoru myÅ¡i na panelu.\n"
+"SouÄ?ást Mousetweaks"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:4
+msgid "C_trl"
+msgstr "C_trl"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:5
+msgid "Capture Pointer"
+msgstr "Zachycení kurzoru"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:6
+msgid "Ct_rl"
+msgstr "Ct_rl"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:7
+msgid "Modifier:"
+msgstr "Modifikátor:"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:8
+msgid "Mouse _button:"
+msgstr "_TlaÄ?ítko myÅ¡i:"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:9
+msgid "Mouse b_utton:"
+msgstr "T_laÄ?ítko myÅ¡i:"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:10
+msgid "Pointer Capture Preferences"
+msgstr "PÅ?edvolby zachycení kurzoru"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:11
+msgid "Release Pointer"
+msgstr "UvolnÄ?ní kurzoru"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:12
+msgid "S_hift"
+msgstr "S_hift"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:13
+msgid "Selecting Button 0 will capture the pointer immediately"
+msgstr "Zvolením tlaÄ?ítka 0 dojde ihned k zachycení kurzoru"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:14
+msgid "Sh_ift"
+msgstr "Sh_ift"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:15
+msgid "Size of Capture Area"
+msgstr "Velikost oblasti zachycení"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:16
+msgid "_Alt"
+msgstr "_Alt"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:17
+msgid "_Width:"
+msgstr "ŠíÅ?_ka:"
+
+#: ../data/pointer-capture-applet.ui.h:18
+msgid "pixels"
+msgstr "pixelů"
+
+#: ../data/mousetweaks.ui.h:3
+msgid "Dwell Click Type"
+msgstr "Typ kliknutí poÄ?káním"
+
+#: ../data/mousetweaks.ui.h:5
+msgid "Show Icons and Text"
+msgstr "Zobrazit ikony a text"
+
+#: ../data/mousetweaks.ui.h:6
+msgid "Show Icons only"
+msgstr "Zobrazit pouze ikony"
+
+#: ../data/mousetweaks.ui.h:7
+msgid "Show Text only"
+msgstr "Zobrazit pouze text"
+
 #: ../data/DwellClick_Factory.server.in.in.h:1 ../src/dwell-click-applet.c:561
 msgid "Dwell Click"
 msgstr "Kliknutí poÄ?káním"
@@ -111,15 +232,11 @@ msgstr ""
 msgid "Dwell click time"
 msgstr "Ä?as nutný pro kliknutí poÄ?káním"
 
-#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:12 ../src/mt-main.c:824
-msgid "Enable dwell click"
-msgstr "Zapnout kliknutí poÄ?káním"
-
 #: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:13
 msgid "Enable secondary click"
 msgstr "Zapnout kliknutí pravým tlaÄ?ítkem"
 
-#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:14 ../src/mt-main.c:826
+#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:14 ../src/mt-main.c:875
 msgid "Enable simulated secondary click"
 msgstr "Zapnout simulované kliknutí pravým tlaÄ?ítkem"
 
@@ -147,7 +264,7 @@ msgstr "Práh pohybu"
 msgid "Secondary click time"
 msgstr "Ä?as nutný pro kliknutí pravým tlaÄ?ítkem"
 
-#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:21 ../src/mt-main.c:834
+#: ../data/mousetweaks.schemas.in.h:21 ../src/mt-main.c:883
 msgid "Show click type window"
 msgstr "Zobrazit okno typů kliknutí"
 
@@ -285,11 +402,11 @@ msgstr ""
 msgid "Width of the capture area in pixels."
 msgstr "ŠíÅ?ka oblasti zachycení v pixelech."
 
-#: ../src/mt-main.c:720
+#: ../src/mt-main.c:767
 msgid "Assistive Technology Support is not Enabled"
 msgstr "Není povolena podpora technologií usnadnÄ?ní"
 
-#: ../src/mt-main.c:721
+#: ../src/mt-main.c:768
 msgid ""
 "Mousetweaks requires assistive technologies to be enabled in your session.\n"
 "\n"
@@ -302,39 +419,39 @@ msgstr ""
 "K povolení podpory pro technologie usnadnÄ?ní a restartování sezení stisknÄ?te "
 "\"Povolit a odhlásit\"."
 
-#: ../src/mt-main.c:828
+#: ../src/mt-main.c:877
 msgid "Time to wait before a dwell click"
 msgstr "Doba Ä?ekání pÅ?ed kliknutím poÄ?káním"
 
-#: ../src/mt-main.c:830
+#: ../src/mt-main.c:879
 msgid "Time to wait before a simulated secondary click"
 msgstr "Doba Ä?ekání pÅ?ed simulovaným kliknutím pravým tlaÄ?ítkem"
 
-#: ../src/mt-main.c:832
+#: ../src/mt-main.c:881
 msgid "Dwell mode to use"
 msgstr "Režim kliknutí poÄ?káním, který se má použít"
 
-#: ../src/mt-main.c:836
+#: ../src/mt-main.c:885
 msgid "Window x position"
 msgstr "Pozice x okna"
 
-#: ../src/mt-main.c:838
+#: ../src/mt-main.c:887
 msgid "Window y position"
 msgstr "Pozice y okna"
 
-#: ../src/mt-main.c:840
+#: ../src/mt-main.c:889
 msgid "Ignore small pointer movements"
 msgstr "Ignorovat nepatrné pohyby kurzoru"
 
-#: ../src/mt-main.c:842
+#: ../src/mt-main.c:891
 msgid "Show elapsed time as cursor overlay"
 msgstr "Zobrazit uplynulý Ä?as jako pÅ?ekrytí kurzoru"
 
-#: ../src/mt-main.c:844
+#: ../src/mt-main.c:893
 msgid "Shut down mousetweaks"
 msgstr "Vypnout mousetweaks"
 
-#: ../src/mt-main.c:853
+#: ../src/mt-main.c:902
 msgid "- GNOME mousetweaks daemon"
 msgstr "- Démon GNOME mousetweaks"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]