[tracker/tracker-0.6] Updated Swedish translationcommit 0a7ed1644b0bfd9fde7c380572bc5957cb9ee74e
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:  Wed Jul 8 10:59:14 2009 +0200

  Updated Swedish translation

 po/sv.po | 490 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 321 insertions(+), 169 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 41966e0..3b338ec 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tracker\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-26 23:47+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-26 23:49+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-08 10:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-08 10:59+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
 #: ../data/trackerd.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2236
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2327
 msgid "Tracker"
 msgstr "Tracker"
 
@@ -178,17 +178,25 @@ msgstr "Realtidssökning med Tracker"
 msgid "Search with Tracker, as you type"
 msgstr "Sök med Tracker, när du skriver"
 
-#: ../src/libtracker-common/tracker-dbus.c:318
+#: ../src/libtracker-db/tracker-db-index.c:853
+msgid "Index corrupted"
+msgstr "Indexet är skadat"
+
+#: ../src/libtracker-common/tracker-dbus.c:327
 msgid "No error given"
 msgstr "Inget fel"
 
-#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:135
-#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:142
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:169
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:176
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:153
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:160
 msgid "unknown time"
 msgstr "okänd tid"
 
-#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:160
-#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:219
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:194
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:253
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:77
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:136
 msgid "less than one second"
 msgstr "mindre än en sekund"
 
@@ -443,21 +451,21 @@ msgstr "Panelprogram för Tracker"
 #. Translators: this will be a status hint like:
 #. * Tracker: Initializing
 #.
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:284
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:285
 msgid "Initializing"
 msgstr "Initierar"
 
 #. Translators: this will be a status hint like:
 #. * Tracker: Adding File System Monitors
 #.
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:290
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:291
 msgid "Adding File System Monitors"
 msgstr "Lägger till filsystemsövervakare"
 
 #. Translators: this will be a status hint like:
 #. * Tracker: Indexing
 #.
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:296
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:297
 #: ../src/tracker-search-tool/tracker-search-tool.c:1820
 msgid "Indexing"
 msgstr "Indexerar"
@@ -465,7 +473,7 @@ msgstr "Indexerar"
 #. Translators: this will be a status hint like:
 #. * Tracker: Paused
 #.
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:302
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:303
 msgid "Paused"
 msgstr "Pausad"
 
@@ -473,49 +481,49 @@ msgstr "Pausad"
 #. * Tracker: Crawling File System
 #. * e.g. to crawl the file system for changes
 #.
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:309
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:310
 msgid "Crawling File System"
 msgstr "Genomsöker filsystem"
 
 #. Translators: this will be a status hint like:
 #. * Tracker: Idle
 #.
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:315
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:316
 msgid "Idle"
 msgstr "Overksam"
 
 #. Translators: this will be a status hint like:
 #. * Tracker: Optimizing Databases
 #.
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:321
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:322
 msgid "Optimizing Databases"
 msgstr "Optimerar databaser"
 
 #. Translators: this will be a status hint like:
 #. * Tracker: Shutting Down
 #.
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:327
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:328
 msgid "Shutting Down"
 msgstr "Stänger av"
 
 #. Translators: this will be a status hint like:
 #. * Tracker: Initializing/Idle/Indexing/Merging (paused by user)
 #.
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:335
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:336
 msgid "by user"
 msgstr "av användaren"
 
 #. Translators: this will be a status hint like:
 #. * Tracker: Initializing/Idle/Indexing/Merging (paused by system)
 #.
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:340
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:341
 msgid "by system"
 msgstr "av systemet"
 
 #. Translators: this will be a status hint like:
 #. * Tracker: Initializing/Idle/Indexing/Merging (paused by system)
 #.
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:347
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:348
 msgid "low disk space or heavy disk use"
 msgstr "lågt diskutrymme eller tung diskanvändning"
 
@@ -526,14 +534,14 @@ msgstr "lågt diskutrymme eller tung diskanvändning"
 #. Translators: this will be a status hint like:
 #. * Tracker: Initializing/Idle/Indexing/Merging (paused by battery)
 #.
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:357
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:358
 msgid "low battery"
 msgstr "låg batterispänning"
 
 #. Translators: this will be a status hint like:
 #. * Tracker: Indexing (paused by system)
 #.
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:370
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:371
 #, c-format
 msgid "Tracker: %s (%s)"
 msgstr "Tracker: %s (%s)"
@@ -541,12 +549,12 @@ msgstr "Tracker: %s (%s)"
 #. Translators: this will be a status hint like:
 #. * Tracker: Indexing
 #.
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:375
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:376
 #, c-format
 msgid "Tracker: %s"
 msgstr "Tracker: %s"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:398
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:399
 #, c-format
 msgid ""
 "Done: %d of %d\n"
@@ -557,43 +565,43 @@ msgstr ""
 "Beräknat: %s\n"
 "Förflutet: %s"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1095
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1096
 msgid "Re-index your system?"
 msgstr "Indexera om ditt system?"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1097
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1098
 msgid "Indexing can take a long time. Are you sure you want to re-index?"
 msgstr "Indexering kan ta lång tid. �r du säker på att du vill indexera om?"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1260
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1261
 msgid "Tracker Statistics"
 msgstr "Tracker-statistik"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1413
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1414
 msgid "Tracker is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
 msgstr "Tracker är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon senare version."
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1414
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1415
 msgid "Tracker is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."
 msgstr "Tracker distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN N�GON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om S�LJBARHET eller L�MPLIGHET F�R N�GOT SPECIELLT �NDAM�L. Se GNU General Public License för ytterligare information."
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1415
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1416
 msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with Tracker; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med Tracker. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1431
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1432
 msgid "Tracker is a tool designed to extract info and metadata about your personal data so that it can be searched easily and quickly"
 msgstr "Tracker är ett verktyg som är designat att extrahera information och metadata från ditt personliga data så att det enkelt och snabbt kan sökas igenom"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1433
-msgid "Copyright © 2005-2008 The Tracker authors"
-msgstr "Copyright © 2005-2008 Upphovsmännen bakom Tracker"
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1434
+msgid "Copyright © 2005-2009 The Tracker authors"
+msgstr "Copyright © 2005-2009 Upphovsmännen bakom Tracker"
 
 #. Translators should localize the following string
 #. * which will be displayed at the bottom of the about
 #. * box to give credit to the translator(s).
 #.
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1441
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1442
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander\n"
@@ -601,107 +609,115 @@ msgstr ""
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "tp-sv listor tp-sv se"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1444
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1445
 msgid "Tracker Web Site"
 msgstr "Webbplats för Tracker"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1465
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1466
 msgid "_Pause All Indexing"
 msgstr "Gör _paus i all indexering"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1475
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1476
 msgid "_Search"
 msgstr "_Sök"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1484
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1485
 msgid "_Re-index"
 msgstr "Indexera o_m"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1492
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1493
 msgid "_Preferences"
 msgstr "Inställ_ningar"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1501
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1502
 msgid "_Indexer Preferences"
 msgstr "Inställningar för inde_xering"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1509
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1510
 msgid "S_tatistics"
 msgstr "S_tatistik"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1517
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1518
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1528
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1529
 msgid "_Quit"
 msgstr "A_vsluta"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1569
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1570
 msgid "Tracker has finished indexing your system"
 msgstr "Tracker har avslutat indexeringen av ditt system"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1571
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1572
 msgid "You can now perform searches by clicking here"
 msgstr "Du kan nu genomföra sökningar genom att klicka här"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1631
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1590
+msgid "There was an error while performing indexing:"
+msgstr "Det uppstod ett fel vid genomförandet av indexering:"
+
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1644
 msgid "Your computer is about to be indexed so you can perform fast searches of your files and emails"
 msgstr "Din dator är på väg att bli indexerad så att du kan genomföra snabba sökningar efter dina filer och e-post"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1634
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:1647
 msgid "You can pause indexing at any time and configure index settings by right clicking here"
 msgstr "Du kan göra en paus i indexeringen när som helst och ändra konfigurationen genom att högerklicka här "
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2213
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2142
+msgid "Reindex all contents"
+msgstr "Indexera om allt innehåll"
+
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2304
 msgid "- Tracker applet for quick control of your desktop search tools"
 msgstr "- Panelprogrammet Tracker för snabb kontroll över dina skrivbordssökningsverktyg"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2238
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2329
 msgid "Files:"
 msgstr "Filer:"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2239
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2330
 msgid "  Folders:"
 msgstr "  Mappar:"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2240
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2331
 msgid "  Documents:"
 msgstr "  Dokument:"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2241
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2332
 msgid "  Images:"
 msgstr "  Bilder:"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2242
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2333
 msgid "  Music:"
 msgstr "  Musik:"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2243
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2334
 msgid "  Videos:"
 msgstr "  Videoklipp:"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2244
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2335
 msgid "  Text:"
 msgstr "  Text:"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2245
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2336
 msgid "  Development:"
 msgstr "  Utveckling:"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2246
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2337
 msgid "  Other:"
 msgstr "  Ã?vriga:"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2247
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2338
 msgid "Applications:"
 msgstr "Program:"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2248
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2339
 msgid "Conversations:"
 msgstr "Konversationer:"
 
-#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2249
+#: ../src/tracker-applet/tracker-applet.c:2340
 msgid "Emails:"
 msgstr "E-post:"
 
@@ -709,85 +725,86 @@ msgstr "E-post:"
 msgid "Control and monitor the Tracker search and indexing service"
 msgstr "Styr och övervaka sök- och indexeringstjänsten Tracker"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:78
-#: ../src/tracker-indexer/tracker-main.c:79
-#: ../src/trackerd/tracker-main.c:136
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:81
+#: ../src/tracker-indexer/tracker-main.c:82
+#: ../src/trackerd/tracker-main.c:155
 msgid "Displays version information"
 msgstr "Visar versionsinformation"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:82
-#: ../src/tracker-indexer/tracker-main.c:83
-#: ../src/trackerd/tracker-main.c:140
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:85
+#: ../src/tracker-indexer/tracker-main.c:86
+#: ../src/trackerd/tracker-main.c:159
 msgid "Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = 0)"
 msgstr "Loggning, 0 = endast fel, 1 = minimalt, 2 = detaljerat samt 3 = felsökning (standard = 0)"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:87
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:90
 msgid "File to extract metadata for"
 msgstr "Fil att extrahera metadata för"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:88
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:47
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:91
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:51
+#: ../utils/sqlite/query.c:48
 msgid "FILE"
 msgstr "FIL"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:91
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:94
 msgid "MIME type for file (if not provided, this will be guessed)"
 msgstr "MIME-typ för filen (kommer att gissas, om inte angivet)"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:92
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:95
 msgid "MIME"
 msgstr "MIME"
 
 #. Translators: this message will appear immediately after the
 #. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:223
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:275
 msgid "- Extract file meta data"
 msgstr "- Extrahera metadata om filer"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:235
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:287
 msgid "Filename and mime type must be provided together"
 msgstr "Filnamn och mime-typ måste anges tillsammans"
 
-#: ../src/tracker-indexer/tracker-main.c:88
-msgid "Whether to process data from all configured modules to be indexed"
-msgstr "Huruvida data ska behandlas från alla konfigurerade moduler för indexering"
+#: ../src/tracker-indexer/tracker-main.c:91
+msgid "Index data from all enabled modules"
+msgstr "Indexera data från alla aktiverade moduler"
 
-#: ../src/tracker-indexer/tracker-main.c:92
+#: ../src/tracker-indexer/tracker-main.c:95
 msgid "Run forever, only interesting for debugging purposes"
 msgstr "Kör för alltid, endast intressant för felsökningsändamål"
 
-#: ../src/tracker-indexer/tracker-main.c:96
+#: ../src/tracker-indexer/tracker-main.c:99
 msgid "Modules to be used when processing data"
 msgstr "Moduler att använda när data behandlas"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
 #.
-#: ../src/tracker-indexer/tracker-main.c:300
+#: ../src/tracker-indexer/tracker-main.c:313
 msgid "- start the tracker indexer"
 msgstr "- starta tracker-indexeraren"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.c:641
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.c:642
 msgid "Data must be reindexed"
 msgstr "Data måste indexeras om"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.c:642
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.c:643
 msgid "In order for your changes to take effect, Tracker must reindex your files. Click the Reindex button to start reindexing now, otherwise this action will be performed the next time the Tracker daemon is restarted."
 msgstr "Tracker-demonen måste startas om för att dina ändringar ska bli aktiva. Klicka på Indexera om-knappen för att indexera om nu, annars kommer denna åtgärd att genomföras nästa gång Tracker-demonen startas."
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.c:649
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.c:650
 msgid "_Reindex"
 msgstr "Indexera _om"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.c:652
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.c:653
 msgid "Tracker daemon must be restarted"
 msgstr "Tracker-demonen måste startas om"
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.c:654
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.c:655
 msgid "In order for your changes to take effect, the Tracker daemon has to be restarted. Click the Restart button to restart the daemon now."
 msgstr "Tracker-demonen måste startas om för att dina ändringar ska bli aktiva. Klicka på Starta om-knappen för att starta om demonen nu."
 
-#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.c:659
+#: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.c:660
 msgid "_Restart"
 msgstr "Starta _om"
 
@@ -892,6 +909,7 @@ msgid "File patterns to ignore during indexing:"
 msgstr "Filmönster att ignorera under indexering:"
 
 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.glade.h:24
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:43
 msgid "Files"
 msgstr "Filer"
 
@@ -1327,22 +1345,23 @@ msgid "- Search for files by service or by MIME type"
 msgstr "- Sök efter filer efter tjänst eller MIME-typ"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-files.c:99
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:107
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:156
 #: ../src/tracker-utils/tracker-meta-folder.c:204
 #: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:152
 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:171
 #: ../src/tracker-utils/tracker-services.c:86
 #: ../src/tracker-utils/tracker-stats.c:78
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:257
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:478
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:175
-#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:138
+#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:142
+#, c-format
 msgid "Could not establish a DBus connection to Tracker"
 msgstr "Kunde inte etablera en DBus-anslutning till Tracker"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-files.c:112
 #: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:170
 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:189
-#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:152
+#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:156
 msgid "Service not recognized, searching in other files..."
 msgstr "Tjänsten känns inte igen, söker i övriga filer..."
 
@@ -1356,33 +1375,31 @@ msgstr "Inga filer hittades med den tjänstetypen"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-files.c:141
 #: ../src/tracker-utils/tracker-files.c:199
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:155
 #: ../src/tracker-utils/tracker-meta-folder.c:268
-#: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:254
+#: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:256
 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:221
 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:260
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:382
-#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:231
+#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:287
 #, c-format
 msgid "Result: %d"
 msgstr "Resultat: %d"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-files.c:142
 #: ../src/tracker-utils/tracker-files.c:200
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:156
 #: ../src/tracker-utils/tracker-meta-folder.c:269
-#: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:255
+#: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:257
 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:222
 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:261
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:383
-#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:232
+#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:288
 #, c-format
 msgid "Results: %d"
 msgstr "Resultat: %d"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-files.c:162
 #: ../src/tracker-utils/tracker-files.c:220
-#: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:274
+#: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:276
 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:291
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:403
 msgid "NOTE: Limit was reached, there are more items in the database not listed here"
@@ -1396,44 +1413,113 @@ msgstr "Kunde inte få tag på filer efter MIME-typ"
 msgid "No files found by those MIME types"
 msgstr "Inga filer hittades med dessa MIME-typer"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:41
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:42
 msgid "Service type of the file"
 msgstr "Tjänstetyp för filen"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:46
+msgid "Metadata to request (optional, multiple calls allowed)"
+msgstr "Metadata att begära (valfritt, flera anrop tillåts)"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:47
+msgid "File:Size"
+msgstr "Fil:Storlek"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:50
 #: ../src/tracker-utils/tracker-tag.c:79
 msgid "FILE..."
 msgstr "FIL..."
 
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:74
+msgid "No metadata available"
+msgstr "Inget metadata tillgängligt"
+
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:80
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:110
 msgid "- Get all information from a certain file"
 msgstr "- Få all information från en specifik fil"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:91
-msgid "Uri missing"
+#. Translators: this message will appear after the usage string
+#. and before the list of options.
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:114
+msgid "For a list of services and metadata that can be used here, see tracker-services."
+msgstr "Se tracker-services för en lista över tjänster och metadata som kan användas här."
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:126
+#, c-format
+msgid "URI missing"
 msgstr "Uri saknas"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:113
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:140
+#, c-format
+msgid "Requesting ALL information about multiple files is not supported"
+msgstr "Begäran av ALL information om flera filer stöds inte"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:163
 #: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:162
 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:181
-#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:144
+#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:148
+#, c-format
 msgid "Defaulting to 'files' service"
 msgstr "Faller tillbaka på standardtjänsten \"files\""
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:121
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:171
+#, c-format
 msgid "Service type not recognized, using 'Other' ..."
 msgstr "Tjänstetypen känns inte igen, använder \"�vriga\" ..."
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:137
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:203
+#, c-format
+msgid "Unable to retrieve data for %d uri"
+msgstr "Kunde inte hämta data för %d uri"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:204
+#, c-format
+msgid "Unable to retrieve data for %d uris"
+msgstr "Kunde inte hämta data för %d uri:er"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:215
+#, c-format
+msgid "No metadata available for all %d uri"
+msgstr "Inget metadata tillgängligt för alla %d uri"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:216
+#, c-format
+msgid "No metadata available for all %d uris"
+msgstr "Inget metadata tillgängligt för alla %d uri:er"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:225
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:300
+msgid "Result:"
+msgstr "Resultat:"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:226
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:301
+msgid "Results:"
+msgstr "Resultat:"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:251
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:286
 msgid "Unable to retrieve data for uri"
 msgstr "Kunde inte hämta data för uri"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:148
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:257
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:292
+#, c-format
 msgid "No metadata available for that uri"
 msgstr "Inget metadata tillgängligt för den uri:n"
 
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:265
+#, c-format
+msgid "Result: %d for '%s'"
+msgstr "Resultat: %d för \"%s\""
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-info.c:266
+#, c-format
+msgid "Results: %d for '%s'"
+msgstr "Resultat: %d för \"%s\""
+
 #: ../src/tracker-utils/tracker-meta-folder.c:42
 msgid "Path to use for directory to get metadata information about"
 msgstr "Sökväg att använda för katalog att hämta in metadatainformation om"
@@ -1475,8 +1561,8 @@ msgid "No fields were given"
 msgstr "Inga fält angavs"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-meta-folder.c:225
-#: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:177
-#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:162
+#: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:178
+#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:166
 msgid "Could not get UTF-8 path from path"
 msgstr "Kunde inte få tag på UTF-8-sökväg från sökvägen"
 
@@ -1505,9 +1591,9 @@ msgid "Could not open /proc"
 msgstr "Kunde inte öppna /proc"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:69
-#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:175
-#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:205
-#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:219
+#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:173
+#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:203
+#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:217
 msgid "no error given"
 msgstr "inget fel angavs"
 
@@ -1530,32 +1616,32 @@ msgstr "Du kan inte använda --terminate med --hard-reset, --kill är underförs
 msgid "Found %d pids..."
 msgstr "Hittade %d pid..."
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:172
+#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:170
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s'"
 msgstr "Kunde inte öppna \"%s\""
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:194
+#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:192
 #, c-format
 msgid "Found process ID %d for '%s'"
 msgstr "Hittade process-id %d för \"%s\""
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:202
+#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:200
 #, c-format
 msgid "Could not terminate process %d"
 msgstr "Kunde inte terminera process %d"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:208
+#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:206
 #, c-format
 msgid "Terminated process %d"
 msgstr "Terminerade process %d"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:216
+#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:214
 #, c-format
 msgid "Could not kill process %d"
 msgstr "Kunde inte döda process %d"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:222
+#: ../src/tracker-utils/tracker-processes.c:220
 #, c-format
 msgid "Killed process %d"
 msgstr "Dödade process %d"
@@ -1610,28 +1696,29 @@ msgid "- Query using RDF and return results with specified metadata fields"
 msgstr "- Fråga med RDF och returnera resultat med angivna metadatafält"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:136
-msgid "Path or fields are missing"
-msgstr "Sökväg eller fält saknas"
+#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:126
+msgid "Fields are missing"
+msgstr "Fält saknas"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:192
-#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:174
+#: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:193
+#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:178
 msgid "Could not read file"
 msgstr "Kunde inte läsa filen"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:213
-#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:191
+#: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:214
+#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:195
 msgid "Could not convert query file to UTF-8"
 msgstr "Kunde inte konvertera frågefil till UTF-8"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:238
-#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:215
+#: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:240
+#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:271
 msgid "Could not query search"
 msgstr "Kunde inte genomföra sökning"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:247
+#: ../src/tracker-utils/tracker-query.c:249
 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:218
 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:253
-#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:224
+#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:280
 msgid "No results found matching your query"
 msgstr "Inga resultat hittades som matchade din sökning"
 
@@ -1644,6 +1731,7 @@ msgid "search terms"
 msgstr "sökvillkor"
 
 #: ../src/tracker-utils/tracker-search.c:61
+#: ../utils/albumart/albumart-strip.c:35
 msgid "EXPRESSION"
 msgstr "UTTRYCK"
 
@@ -1747,74 +1835,93 @@ msgstr "Ingen statistik tillgänglig"
 msgid "Statistics:"
 msgstr "Statistik:"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:54
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:58
 msgid "Follow status changes as they happen"
 msgstr "Följ statusändringar när de händer"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:58
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:62
 msgid "Include details with state updates (only applies to --follow)"
 msgstr "Inkludera detaljer med tillståndsuppdateringar (gäller endast för --follow)"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:78
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:176
+msgid "Statistics have been updated"
+msgstr "Statistiken har uppdaterats"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:191
+#, c-format
+msgid "Updating '%s' with new count:%s"
+msgstr "Uppdaterar \"%s\" med nytt antal:%s"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:217
+#, c-format
+msgid "Processed %d/%d, current service:'%s', %s left, %s elapsed"
+msgstr "Behandlat %d/%d, aktuell tjänst:\"%s\", %s kvar, %s förflutet"
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:233
+#, c-format
+msgid "Last file to be indexed was '%s'"
+msgstr "Senaste filen att indexeras var \"%s\""
+
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:254
 #, c-format
 msgid "Tracker status changed from '%s' --> '%s'"
 msgstr "Tracker-status ändrades från \"%s\" --> \"%s\""
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:79
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:255
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:88
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:264
 msgid "Initial index"
 msgstr "Initialt index"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:89
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:96
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:103
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:110
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:117
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:124
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:265
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:272
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:279
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:286
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:293
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:300
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:89
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:96
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:103
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:110
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:117
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:124
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:265
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:272
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:279
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:286
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:293
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:300
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:95
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:271
 msgid "In merge"
 msgstr "I sammanfogning"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:102
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:278
 msgid "Is paused manually"
 msgstr "Ã?r manuellt pausad"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:109
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:285
 msgid "Is paused for low battery"
 msgstr "�r pausad på grund av låg batterispänning"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:116
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:292
 msgid "Is paused for IO"
 msgstr "�r pausad för IO"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:123
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:299
 msgid "Is indexing enabled"
 msgstr "Ã?r indexering aktiverad"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:248
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:469
 msgid "- Report current status"
 msgstr "- Rapportera aktuell status"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:270
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:491
 msgid "Could not get Tracker status"
 msgstr "Kunde inte få tag på Tracker-status"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:281
+#: ../src/tracker-utils/tracker-status.c:502
 #, c-format
 msgid "Tracker status is '%s'"
 msgstr "Status för Tracker är \"%s\""
@@ -1941,53 +2048,102 @@ msgstr "Sortera i fallande ordning"
 msgid "Required fields"
 msgstr "Nödvändiga fält"
 
-#: ../src/tracker-utils/tracker-unique.c:122
-msgid "Fields are missing"
-msgstr "Fält saknas"
-
-#: ../src/trackerd/tracker-main.c:145
+#: ../src/trackerd/tracker-main.c:164
 msgid "Seconds to wait before starting any crawling or indexing (default = 45)"
 msgstr "Sekunder att vänta innan en insamling eller indexering (standard = 45)"
 
-#: ../src/trackerd/tracker-main.c:149
+#: ../src/trackerd/tracker-main.c:168
 msgid "Minimizes the use of memory but may slow indexing down"
 msgstr "Minimerar minnesanvändningen men kan göra indexeringen långsammare"
 
-#: ../src/trackerd/tracker-main.c:153
+#: ../src/trackerd/tracker-main.c:172
 msgid "Directories to exclude for file change monitoring (you can do -e <path> -e <path>)"
 msgstr "Kataloger att undanta för filändringsövervakning (du kan använda -e <sökväg> -e <sökväg>)"
 
-#: ../src/trackerd/tracker-main.c:157
+#: ../src/trackerd/tracker-main.c:176
 msgid "Directories to include for file change monitoring (you can do -i <path> -i <path>)"
 msgstr "Kataloger att inkludera för filändringsövervakning (du kan använda -i <sökväg> -i <sökväg>)"
 
-#: ../src/trackerd/tracker-main.c:161
+#: ../src/trackerd/tracker-main.c:180
 msgid "Directories to crawl to index files (you can do -c <path> -c <path>)"
 msgstr "Kataloger att genomsöka för indexering (du kan använda -c <sökväg> -c <sökväg>)"
 
-#: ../src/trackerd/tracker-main.c:165
+#: ../src/trackerd/tracker-main.c:184
 msgid "Disable modules from being processed (you can do -d <module> -d <module>)"
 msgstr "Inaktivera moduler från att behandlas (du kan använda -d <modul> -d <modul>)"
 
-#: ../src/trackerd/tracker-main.c:171
+#: ../src/trackerd/tracker-main.c:190
 msgid "Force a re-index of all content"
 msgstr "Tvinga igenom en omindexering av samtligt innehåll"
 
-#: ../src/trackerd/tracker-main.c:175
+#: ../src/trackerd/tracker-main.c:194
 msgid "Disable any indexing and monitoring"
 msgstr "Inaktivera all indexering eller övervakning"
 
-#: ../src/trackerd/tracker-main.c:178
+#: ../src/trackerd/tracker-main.c:197
 msgid "Language to use for stemmer and stop words (ISO 639-1 2 characters code)"
 msgstr "Språk att använda för bildande av ordstam och stoppord (tvåbokstavskod enligt ISO 639-1)"
 
 #. Translators: this messagge will apper immediately after the
 #. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
 #.
-#: ../src/trackerd/tracker-main.c:878
+#: ../src/trackerd/tracker-main.c:987
 msgid "- start the tracker daemon"
 msgstr "- starta tracker-demonen"
 
+#: ../utils/albumart/albumart-strip.c:34
+msgid "album or artist"
+msgstr "album eller artist"
+
+#: ../utils/albumart/albumart-strip.c:49
+msgid "- Test albumart text stripping"
+msgstr "- Testa textförkortning av albumart"
+
+#: ../utils/albumart/albumart-strip.c:50
+msgid "You can use this utility to check album/artist strings, for example:"
+msgstr "Du kan använda detta verktyg för att kontrollera strängar för album/artist. Till exempel:"
+
+#: ../utils/albumart/albumart-strip.c:65
+msgid "No album/artist text was provided"
+msgstr "Ingen text om album/artist tillhandahölls"
+
+#: ../utils/albumart/albumart-strip.c:82
+msgid "Converted to"
+msgstr "Konverterat till"
+
+#: ../utils/sqlite/query.c:42
+msgid "SQL query to use (can be used multiple times)"
+msgstr "SQL-frågesats att använda (kan användas flera gånger)"
+
+#: ../utils/sqlite/query.c:43
+msgid "SQL"
+msgstr "SQL"
+
+#: ../utils/sqlite/query.c:47
+msgid "Files to attach"
+msgstr "Filer att ansluta"
+
+#: ../utils/sqlite/query.c:239
+msgid "- Test SQLite databases with queries"
+msgstr "- Testa SQLite-databaser med frågesatser"
+
+#: ../utils/sqlite/query.c:240
+msgid "You can use this utility to attach DBs and run queries using the SQLite API"
+msgstr "Du kan använda detta verktyg för att ansluta databaser och köra frågesatser med SQLite API"
+
+#: ../utils/sqlite/query.c:273
+msgid "No query was provided"
+msgstr "Ingen frågesats tillhandahölls"
+
+#: ../utils/sqlite/query.c:287
+msgid "No databases were provided"
+msgstr "Inga databaser tillhandahölls"
+
+#~ msgid "Whether to process data from all configured modules to be indexed"
+#~ msgstr ""
+#~ "Huruvida data ska behandlas från alla konfigurerade moduler för indexering"
+#~ msgid "Path or fields are missing"
+#~ msgstr "Sökväg eller fält saknas"
 #~ msgid ""
 #~ "Automatically _pause if indexing may degrade performance of other "
 #~ "applications in active use"
@@ -2020,8 +2176,6 @@ msgstr "- starta tracker-demonen"
 #~ msgstr "Indexeringsalternativ"
 #~ msgid "Show indexer options"
 #~ msgstr "Visa indexeringsflaggor"
-#~ msgid "Results"
-#~ msgstr "Resultat"
 #~ msgid "Tags found"
 #~ msgstr "Taggar hittades"
 #~ msgid "This command works two ways:"
@@ -2173,8 +2327,6 @@ msgstr "- starta tracker-demonen"
 #~ msgstr "Förlopp:"
 #~ msgid "Indexing in progress"
 #~ msgstr "Indexering pågår"
-#~ msgid "Indexing completed"
-#~ msgstr "Indexering färdig"
 #~ msgid "Paused while on battery power"
 #~ msgstr "Pausad vid batteridrift"
 #~ msgid "Paused temporarily"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]