[hamster-applet] Updated Swedish translationcommit ac6aa11fa8e840e5ca10e684d133505f70ba8fe8
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:  Wed Jul 8 10:47:20 2009 +0200

  Updated Swedish translation

 po/sv.po |  73 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 40 insertions(+), 33 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 7e16868..d0560ac 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: hamster-applet\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-07-07 12:45+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-07 21:45+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-08 10:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-08 10:47+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -79,14 +79,12 @@ msgid "Edit category"
 msgstr "Redigera kategori"
 
 #: ../data/preferences.ui.h:10
-#, fuzzy
 msgid "Move activity down"
-msgstr "Ingen aktivitet"
+msgstr "Flytta aktivitet nedåt"
 
 #: ../data/preferences.ui.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Move activity up"
-msgstr "Ingen aktivitet"
+msgstr "Flytta aktivitet uppåt"
 
 #: ../data/preferences.ui.h:12
 msgid "Remind of current activity every:"
@@ -122,9 +120,8 @@ msgid "_Categories"
 msgstr "_Kategorier"
 
 #: ../data/preferences.ui.h:20
-#, fuzzy
 msgid "remind also when no activity is set"
-msgstr "PÃ¥minn om aktuell aktivitet var:"
+msgstr "påminn även när ingen aktivitet är inställd"
 
 #: ../data/edit_activity.ui.h:1
 msgid "Activity:"
@@ -140,7 +137,7 @@ msgstr "Beskrivning:"
 
 #: ../data/edit_activity.ui.h:4
 msgid "Preview:"
-msgstr ""
+msgstr "Förhandsvisa:"
 
 #: ../data/edit_activity.ui.h:5
 msgid "Time:"
@@ -148,25 +145,24 @@ msgstr "Tid:"
 
 #: ../data/edit_activity.ui.h:6
 msgid "in progress"
-msgstr "pågår"
+msgstr "pågående"
 
 #: ../data/edit_activity.ui.h:7
 #: ../data/stats.ui.h:18
 msgid "to"
-msgstr ""
+msgstr "till"
 
 #: ../data/hamster-applet.schemas.in.h:1
 msgid "Keyboard shortcut for showing the Time Tracker window."
 msgstr "Tangentbordsgenväg för visning av Tidmätare-fönstret."
 
 #: ../data/hamster-applet.schemas.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Remind also when no activity is set"
-msgstr "PÃ¥minn om aktuell aktivitet var:"
+msgstr "Påminn även när ingen aktivitet är inställd"
 
 #: ../data/hamster-applet.schemas.in.h:3
 msgid "Remind every notify_interval minutes also if no activity has been started."
-msgstr ""
+msgstr "Påminn varje notify_interval minuter även om ingen aktivitet har startats."
 
 #: ../data/hamster-applet.schemas.in.h:4
 msgid "Remind of current task every specified amount of minutes. Set to 0 or bigger than 120 to disable reminder."
@@ -194,11 +190,11 @@ msgstr "Stoppa tidmätning vid inaktivitet"
 
 #: ../data/applet.ui.h:1
 msgid "<span size=\"small\" >Type in an activity and hit Enter to start tracking!</span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span size=\"small\" >Ange en aktivitet och tryck på Enter för att börja mäta!</span>"
 
 #: ../data/applet.ui.h:2
 msgid "<span size=\"small\" color=\"blue\" underline=\"single\">Tell me more</span>"
-msgstr ""
+msgstr "<span size=\"small\" color=\"blue\" underline=\"single\">Berätta mer</span>"
 
 #: ../data/applet.ui.h:3
 msgid "Ad_d Earlier Activity"
@@ -243,9 +239,8 @@ msgid "<b>Overview</b>"
 msgstr "<b>Ã?versikt</b>"
 
 #: ../data/stats.ui.h:4
-#, fuzzy
 msgid "<b>Starts and ends</b>"
-msgstr "<b>Datum och tid</b>"
+msgstr "<b>Start och slut</b>"
 
 #: ../data/stats.ui.h:5
 msgid "<b>Totals</b>"
@@ -304,7 +299,7 @@ msgstr "Ã?r:"
 
 #: ../hamster/about.py:41
 msgid "Copyright © 2007-2009 Toms Bauģis and others"
-msgstr "Copyright © 2007-2009 Toms Baugis och andra"
+msgstr "Copyright © 2007-2009 Toms Bauģis och andra"
 
 #: ../hamster/about.py:43
 msgid "Project Hamster Website"
@@ -321,7 +316,7 @@ msgstr ""
 "Kalle Persson\n"
 "\n"
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
-"tp-sv listor tp-sv se"
+"<tp-sv listor tp-sv se>"
 
 #. translators: this is edit activity action in the notifier bubble
 #: ../hamster/applet.py:73
@@ -379,7 +374,7 @@ msgstr "Osorterat"
 
 #: ../hamster/applet.py:838
 msgid "What to type in the activity box?"
-msgstr ""
+msgstr "Vad ska man skriva in i aktivitetsrutan?"
 
 #: ../hamster/applet.py:841
 msgid ""
@@ -394,6 +389,16 @@ msgid ""
 "Now, start tracking!\n"
 "    "
 msgstr ""
+"Det finns en enkel syntax som gör att du kan lägga till detaljer till dina aktiviteter:\n"
+"    \n"
+"Symbolen \"@\" markerar kategori. Exempel: \"vattna blommorna hemma\" kommer att börja mäta aktiviteten \"vattna blommorna\" i kategorin \"hemma\".\n"
+"\n"
+"Kommatecken (\",\") markerar börjar av beskrivningen. Exempel: \"vattna blommorna, kaktus och tagetes\" kommer att börja mäta aktiviteten \"vattna blommorna\" och lägga till beskrivningen \"kaktus och tagetes\" till den.\n"
+"\n"
+"BÃ¥da kan kombineras: \"vattna blommorna hemma, kaktus och tagetes\" fungerar alldeles finfint!\n"
+"\n"
+"Börja mät din tid!\n"
+"    "
 
 #. defaults
 #: ../hamster/db.py:724
@@ -475,7 +480,7 @@ msgstr "starttid"
 
 #: ../hamster/reports.py:110
 msgid "end time"
-msgstr ""
+msgstr "sluttid"
 
 #: ../hamster/reports.py:111
 msgid "duration minutes"
@@ -559,7 +564,7 @@ msgstr "HTML-rapport"
 #: ../hamster/stats.py:70
 #: ../hamster/stats.py:1153
 msgid "Tab Separated Values (TSV)"
-msgstr ""
+msgstr "Tabulatorseparerade värden (TSV)"
 
 #: ../hamster/stats.py:78
 #: ../hamster/stats.py:1161
@@ -575,17 +580,19 @@ msgstr "iCal"
 #: ../hamster/stats.py:118
 #: ../hamster/stats.py:412
 msgid "All"
-msgstr ""
+msgstr "Alla"
 
 #: ../hamster/stats.py:499
 msgid ""
 "There is no data to generate statistics yet.\n"
 "A week of usage would be nice!"
 msgstr ""
+"Det finns ingen data för att generera statistik än.\n"
+"En veckas användning hade varit trevligt!"
 
 #: ../hamster/stats.py:502
 msgid "Still collecting data - check back after a week has passed!"
-msgstr ""
+msgstr "Samlar fortfarande in data - kontrollera igen efter en vecka!"
 
 #. date format for case when year has not been selected
 #: ../hamster/stats.py:630
@@ -602,42 +609,42 @@ msgstr "%(first_d)s %(first_b)s"
 #: ../hamster/stats.py:637
 #, python-format
 msgid "First activity was recorded on %s."
-msgstr ""
+msgstr "Första aktiviteten registrerades den %s."
 
 #: ../hamster/stats.py:646
 #, python-format
 msgid "Time tracked so far is %(human_days)s human days (%(human_years)s years) or %(working_days)s working days (%(working_years)s years)."
-msgstr ""
+msgstr "Tidmätningen än så länge är %(human_days)s dagar (%(human_years)s år) eller %(working_days)s arbetsdagar (%(working_years)s år)."
 
 #: ../hamster/stats.py:665
 #, python-format
 msgid "Longest continuous work happened on %(max_b)s %(max_d)s, %(max_Y)s and was %(hours)s hours."
-msgstr ""
+msgstr "Längsta oavbrutna arbete skedde den %(max_d)s %(max_b)s, %(max_Y)s och var %(hours)s timmar."
 
 #. total records (in selected scope)
 #: ../hamster/stats.py:669
 #, python-format
 msgid "There are %s records."
-msgstr ""
+msgstr "Det finns %s poster."
 
 #: ../hamster/stats.py:687
 msgid "Hamster would like to observe you some more!"
-msgstr ""
+msgstr "Hamster vill observera dig mer!"
 
 #: ../hamster/stats.py:689
 #, python-format
 msgid "With %s percent of all facts starting before 9am you seem to be an early bird."
-msgstr ""
+msgstr "Eftersom %s procent av alla fakta börjar före klockan 09.00 så verkar det som du är morgonpigg."
 
 #: ../hamster/stats.py:692
 #, python-format
 msgid "With %s percent of all facts starting after 11pm you seem to be a night owl."
-msgstr ""
+msgstr "Eftersom %s procent av alla fakta börjar efter 23.00 så verkar det som om du är en nattuggla."
 
 #: ../hamster/stats.py:695
 #, python-format
 msgid "With %s percent of all tasks being shorter than 15 minutes you seem to be a busy bee."
-msgstr ""
+msgstr "Eftersom %s procent av alla uppgifter är kortare än 15 minuter så verkar det som om du är en arbetsmyra."
 
 #. date format in overview window fact listing
 #. prefix is "o_",letter after prefix is regular python format. you can use all of them[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]