[xchat-gnome] Updated Swedish translationcommit 4d33d2676ef6161b8c2f90eb7bc44493b482eb3f
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:  Tue Jul 7 18:43:30 2009 +0200

  Updated Swedish translation

 po/sv.po | 1977 +++++++++++++-------------------------------------------------
 1 files changed, 411 insertions(+), 1566 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index eaab048..fa2ea70 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,16 +1,16 @@
 # Swedish messages for XChat-GNOME.
-# Copyright (C) 2000-2008 Free Software Foundation, Inc.
-# Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008.
+# Copyright (C) 2000-2009 Free Software Foundation, Inc.
+# Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008, 2009.
 # Christian Rose <menthos menthos com>, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.31 2006/06/01 02:30:21 zed Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: xchat\n"
+"Project-Id-Version: xchat-gnome\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-04 11:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-12-04 11:16+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-07 18:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-07 18:42+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -64,11 +64,13 @@ msgstr "till"
 msgid "users"
 msgstr "användare"
 
-#: ../data/connect-dialog.glade.h:1 ../src/fe-gnome/connect-dialog.c:157
+#: ../data/connect-dialog.glade.h:1
+#: ../src/fe-gnome/connect-dialog.c:157
 msgid "C_onnect"
 msgstr "_Anslut"
 
-#: ../data/dcc-window.glade.h:1 ../src/fe-gnome/dcc-window.c:116
+#: ../data/dcc-window.glade.h:1
+#: ../src/fe-gnome/dcc-window.c:116
 msgid "File Transfers"
 msgstr "Filöverföringar"
 
@@ -128,7 +130,8 @@ msgstr "_Anslut automatiskt till nätverk"
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Namn:"
 
-#: ../data/irc-network-editor.glade.h:15 ../data/setup-dialog.glade.h:5
+#: ../data/irc-network-editor.glade.h:15
+#: ../data/setup-dialog.glade.h:5
 msgid "_Nick name:"
 msgstr "_Smeknamn:"
 
@@ -281,12 +284,8 @@ msgid "Show m_arker line"
 msgstr "Visa m_arkörlinje"
 
 #: ../data/preferences-dialog.glade.h:36
-msgid ""
-"To edit a shortcut key, click on the corresponding row and type a new "
-"accelerator, or press backspace to clear."
-msgstr ""
-"För att redigera en genväg klickar du på motsvarande rad och trycker en ny "
-"snabbtangent, eller trycker backsteg för att tömma."
+msgid "To edit a shortcut key, click on the corresponding row and type a new accelerator, or press backspace to clear."
+msgstr "För att redigera en genväg klickar du på motsvarande rad och trycker en ny snabbtangent, eller trycker backsteg för att tömma."
 
 #: ../data/preferences-dialog.glade.h:37
 msgid "Use _system terminal font"
@@ -364,23 +363,13 @@ msgstr "stavningskontroll"
 
 #: ../data/setup-dialog.glade.h:1
 msgid ""
-"Welcome to XChat-GNOME! Since this is your first time using this "
-"application, there are a couple things you'll need to configure before you "
-"can get started.\n"
+"Welcome to XChat-GNOME! Since this is your first time using this application, there are a couple things you'll need to configure before you can get started.\n"
 "\n"
-"These are the names by which you'll be recognized on IRC. Your nick name is "
-"the name by which you'll be known, whereas the real name is useful for "
-"things such as registering with services. You do not have to use your real "
-"name if you do not want to."
+"These are the names by which you'll be recognized on IRC. Your nick name is the name by which you'll be known, whereas the real name is useful for things such as registering with services. You do not have to use your real name if you do not want to."
 msgstr ""
-"Välkommen till XChat-GNOME! Eftersom detta är första gången du använder "
-"programmet, är det ett par saker du måste ställa in innan du kan börja "
-"chatta.\n"
+"Välkommen till XChat-GNOME! Eftersom detta är första gången du använder programmet, är det ett par saker du måste ställa in innan du kan börja chatta.\n"
 "\n"
-"Dessa är de namn som du kommer att bli igenkänd som på IRC. Ditt smeknamn är "
-"det namn andra kommer se dig som, medans ditt verkliga namn är användbart "
-"vid registreringar av tjänster. Du måste inte använda ett verkligt namn om "
-"du inte vill."
+"Dessa är de namn som du kommer att bli igenkänd som på IRC. Ditt smeknamn är det namn andra kommer se dig som, medans ditt verkliga namn är användbart vid registreringar av tjänster. Du måste inte använda ett verkligt namn om du inte vill."
 
 #: ../data/setup-dialog.glade.h:4
 msgid "XChat-GNOME Setup"
@@ -398,11 +387,13 @@ msgstr "Ã?ndra"
 msgid "Chat with people using IRC"
 msgstr "Chatta med folk som använder IRC"
 
-#: ../data/xchat-gnome.desktop.in.in.h:2 ../src/fe-gnome/fe-gnome.c:119
+#: ../data/xchat-gnome.desktop.in.in.h:2
+#: ../src/fe-gnome/fe-gnome.c:119
 msgid "IRC Chat"
 msgstr "IRC-chatt"
 
 #: ../data/xchat-gnome.desktop.in.in.h:3
+#: ../data/xchat-gnome.glade.h:8
 #: ../plugins/sound-notification/sound-notification.c:45
 msgid "XChat-GNOME IRC Chat"
 msgstr "IRC-chattklienten XChat-GNOME"
@@ -420,35 +411,58 @@ msgid "Change _nickname to:"
 msgstr "Byt _smeknamn till:"
 
 #: ../data/xchat-gnome.glade.h:4
+msgid "Close this discussion"
+msgstr "Stäng den här diskussionen"
+
+#: ../data/xchat-gnome.glade.h:5
 msgid "Mark as _away"
 msgstr "Markera som _frånvarande"
 
-#: ../data/xchat-gnome.glade.h:5 ../src/common/text.c:887
-#: ../src/common/text.c:893 ../src/common/text.c:900 ../src/common/text.c:1088
-#: ../src/common/text.c:1095 ../src/common/text.c:1100
-#: ../src/common/text.c:1105 ../src/common/text.c:1110
-#: ../src/common/text.c:1116 ../src/common/text.c:1121
-#: ../src/common/text.c:1125 ../src/common/text.c:1131
-#: ../src/common/text.c:1137 ../src/common/text.c:1183
-#: ../src/common/text.c:1194 ../src/common/text.c:1199
-#: ../src/common/text.c:1204 ../src/common/text.c:1213
-#: ../src/common/text.c:1224 ../src/common/text.c:1231
-#: ../src/common/text.c:1237 ../src/common/text.c:1242
-#: ../src/common/text.c:1247 ../src/common/text.c:1254
-#: ../src/common/text.c:1260 ../src/common/text.c:1266
-#: ../src/common/text.c:1271 ../src/common/text.c:1276
-#: ../src/common/text.c:1280 ../src/common/text.c:1286
-#: ../src/common/text.c:1294 ../src/common/text.c:1328
+#: ../data/xchat-gnome.glade.h:6
+#: ../src/common/text.c:887
+#: ../src/common/text.c:893
+#: ../src/common/text.c:900
+#: ../src/common/text.c:1088
+#: ../src/common/text.c:1095
+#: ../src/common/text.c:1100
+#: ../src/common/text.c:1105
+#: ../src/common/text.c:1110
+#: ../src/common/text.c:1116
+#: ../src/common/text.c:1121
+#: ../src/common/text.c:1125
+#: ../src/common/text.c:1131
+#: ../src/common/text.c:1137
+#: ../src/common/text.c:1183
+#: ../src/common/text.c:1194
+#: ../src/common/text.c:1199
+#: ../src/common/text.c:1204
+#: ../src/common/text.c:1213
+#: ../src/common/text.c:1224
+#: ../src/common/text.c:1231
+#: ../src/common/text.c:1237
+#: ../src/common/text.c:1242
+#: ../src/common/text.c:1247
+#: ../src/common/text.c:1254
+#: ../src/common/text.c:1260
+#: ../src/common/text.c:1266
+#: ../src/common/text.c:1271
+#: ../src/common/text.c:1276
+#: ../src/common/text.c:1280
+#: ../src/common/text.c:1286
+#: ../src/common/text.c:1294
+#: ../src/common/text.c:1328
 #: ../src/common/text.c:1333
 msgid "Nickname"
 msgstr "Smeknamn"
 
-#: ../data/xchat-gnome.glade.h:6 ../src/common/text.c:1160
-#: ../src/fe-gnome/channel-list-window.c:447 ../src/fe-gnome/userlist.c:312
+#: ../data/xchat-gnome.glade.h:7
+#: ../src/common/text.c:1160
+#: ../src/fe-gnome/channel-list-window.c:447
+#: ../src/fe-gnome/userlist.c:312
 msgid "Users"
 msgstr "Användare"
 
-#: ../data/xchat-gnome.glade.h:7
+#: ../data/xchat-gnome.glade.h:9
 msgid "nickname"
 msgstr "smeknamn"
 
@@ -473,20 +487,20 @@ msgstr "Anslutningsövervakare för NetworkManager"
 msgid "%s loaded successfully\n"
 msgstr "%s lästes in korrekt\n"
 
-#: ../plugins/notification/notification.c:147
+#: ../plugins/notification/notification.c:150
 #: ../plugins/notification/preferences-page-plugin-notification.c:128
 msgid "Notification"
 msgstr "Notifiering"
 
-#: ../plugins/notification/notification.c:148
+#: ../plugins/notification/notification.c:151
 msgid "A notification area plugin."
 msgstr "En insticksmodul för notifieringar"
 
-#: ../plugins/notification/notification.c:209
+#: ../plugins/notification/notification.c:214
 msgid "Notification plugin loaded.\n"
 msgstr "Insticksmodulen för notifieringar lästes in.\n"
 
-#: ../plugins/notification/notification.c:230
+#: ../plugins/notification/notification.c:235
 msgid "Notification plugin unloaded.\n"
 msgstr "Insticksmodul för notifiering inaktiverad.\n"
 
@@ -495,17 +509,8 @@ msgid "Level of the messages that require a notification"
 msgstr "Nivå för meddelanden som kräver en notifiering"
 
 #: ../plugins/notification/notification.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"Messages are classified according to their importance. Select level of "
-"messages above which the notification icon will be displayed. Valid values "
-"are: \"0\" (always displayed), \"1\" (all messages including information), "
-"\"2\" (all channel messages), \"3\" (only private or highlighted messages)."
-msgstr ""
-"Meddelanden klassificeras enligt deras viktighet. Välj nivån för meddelanden "
-"ovanför för vilka notifieringsikonen ska visas. Giltiga värden är: \"0"
-"\" (visa alltid), \"1\" (alla meddelanden inklusive information), \"2"
-"\" (alla kanalmeddelanden), \"3\" (endast privata eller färdmarkerade "
-"meddelanden)."
+msgid "Messages are classified according to their importance. Select level of messages above which the notification icon will be displayed. Valid values are: \"0\" (always displayed), \"1\" (all messages including information), \"2\" (all channel messages), \"3\" (only private or highlighted messages)."
+msgstr "Meddelanden klassificeras enligt deras viktighet. Välj nivån för meddelanden ovanför för vilka notifieringsikonen ska visas. Giltiga värden är: \"0\" (visa alltid), \"1\" (alla meddelanden inklusive information), \"2\" (alla kanalmeddelanden), \"3\" (endast privata eller färdmarkerade meddelanden)."
 
 #: ../plugins/notification/preferences-notification.glade.h:1
 msgid "<span weight=\"bold\">Notification level</span>"
@@ -532,11 +537,8 @@ msgid "On-screen display"
 msgstr "Skärmtext"
 
 #: ../plugins/notify-osd/notify-osd.c:32
-msgid ""
-"Pops up notification of important messages when XChat-GNOME doesn't have the "
-"focus"
-msgstr ""
-"Visar en notifiering för viktiga meddelanden när XChat-GNOME inte har fokus"
+msgid "Pops up notification of important messages when XChat-GNOME doesn't have the focus"
+msgstr "Visar en notifiering för viktiga meddelanden när XChat-GNOME inte har fokus"
 
 #: ../plugins/notify-osd/notify-osd.c:57
 #, c-format
@@ -593,16 +595,20 @@ msgstr "Gränssnitt för Python-skript"
 msgid "xchat URL scraper"
 msgstr "XChat URL-fångare"
 
-#: ../plugins/url_scraper/urlscraper.c:58 ../src/common/xchat.c:858
+#: ../plugins/url_scraper/urlscraper.c:58
+#: ../src/common/xchat.c:858
 msgid "Time"
 msgstr "Tid"
 
-#: ../plugins/url_scraper/urlscraper.c:63 ../src/common/text.c:946
+#: ../plugins/url_scraper/urlscraper.c:63
+#: ../src/common/text.c:946
 msgid "Nick"
 msgstr "Smeknamn"
 
-#: ../plugins/url_scraper/urlscraper.c:67 ../src/common/text.c:913
-#: ../src/common/text.c:917 ../src/common/text.c:1348
+#: ../plugins/url_scraper/urlscraper.c:67
+#: ../src/common/text.c:913
+#: ../src/common/text.c:917
+#: ../src/common/text.c:1348
 #: ../src/fe-gnome/irc-network-editor.c:318
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanal"
@@ -621,15 +627,11 @@ msgstr "Fångar URL:er och lägger dem i ett separat fönster för enkel visning
 
 #: ../plugins/url_scraper/urlscraper.c:200
 msgid "URL Scraper failed to load: couldn't compile URL regex.\n"
-msgstr ""
-"Inläsning av URL-fångare misslyckades: kunde inte bygga reguljärt url-"
-"uttryck.\n"
+msgstr "Inläsning av URL-fångare misslyckades: kunde inte bygga reguljärt url-uttryck.\n"
 
 #: ../plugins/url_scraper/urlscraper.c:206
 msgid "URL Scraper failed to load: couldn't compile e-mail regex.\n"
-msgstr ""
-"Inläsning av URL-fångare misslyckades: kunde inte bygga reguljärt uttryck "
-"för e-post.\n"
+msgstr "Inläsning av URL-fångare misslyckades: kunde inte bygga reguljärt uttryck för e-post.\n"
 
 #: ../plugins/url_scraper/urlscraper.c:221
 msgid "URL Scraper loaded.\n"
@@ -656,17 +658,14 @@ msgid "Sound Notification"
 msgstr "Ljudnotifiering"
 
 #: ../plugins/sound-notification/sound-notification.c:57
-msgid ""
-"Play a sound when you receive a private message or your nick is highlighted."
-msgstr ""
-"Spela upp ett ljud när du tar emot ett privat meddelande eller när ditt "
-"smeknamn har färgmarkerats."
+msgid "Play a sound when you receive a private message or your nick is highlighted."
+msgstr "Spela upp ett ljud när du tar emot ett privat meddelande eller när ditt smeknamn har färgmarkerats."
 
-#: ../plugins/sound-notification/sound-notification.c:86
+#: ../plugins/sound-notification/sound-notification.c:89
 msgid "Sound-notification plugin loaded.\n"
 msgstr "Insticksmodul för ljudnotifiering lästes in.\n"
 
-#: ../plugins/sound-notification/sound-notification.c:94
+#: ../plugins/sound-notification/sound-notification.c:97
 msgid "Sound-notification plugin unloaded.\n"
 msgstr "Insticksmodul för ljudnotifiering inaktiverad.\n"
 
@@ -732,7 +731,8 @@ msgid "Done"
 msgstr "Klar"
 
 #. green
-#: ../src/common/dcc.c:71 ../src/fe-gnome/connect-dialog.c:182
+#: ../src/common/dcc.c:71
+#: ../src/fe-gnome/connect-dialog.c:182
 msgid "Connect"
 msgstr "Anslut"
 
@@ -741,17 +741,22 @@ msgstr "Anslut"
 msgid "Aborted"
 msgstr "Avbruten"
 
-#: ../src/common/dcc.c:1886 ../src/common/outbound.c:2452
+#: ../src/common/dcc.c:1886
+#: ../src/common/outbound.c:2452
 #, c-format
 msgid "Cannot access %s\n"
 msgstr "Kan inte komma åt %s\n"
 
 #. ! if (osvi.dwMajorVersion >= 5)
 #. fallback to error number
-#: ../src/common/dcc.c:1887 ../src/common/text.c:1169
-#: ../src/common/text.c:1207 ../src/common/text.c:1218
-#: ../src/common/text.c:1225 ../src/common/text.c:1238
-#: ../src/common/text.c:1255 ../src/common/text.c:1355
+#: ../src/common/dcc.c:1887
+#: ../src/common/text.c:1169
+#: ../src/common/text.c:1207
+#: ../src/common/text.c:1218
+#: ../src/common/text.c:1225
+#: ../src/common/text.c:1238
+#: ../src/common/text.c:1255
+#: ../src/common/text.c:1355
 #: ../src/common/util.c:352
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
@@ -765,16 +770,22 @@ msgstr "%s erbjuder \"%s\". Accepterar du?"
 msgid "No active DCCs\n"
 msgstr "Inga aktiva DCC:er\n"
 
-#: ../src/common/ignore.c:120 ../src/common/ignore.c:124
-#: ../src/common/ignore.c:128 ../src/common/ignore.c:132
-#: ../src/common/ignore.c:136 ../src/common/ignore.c:140
+#: ../src/common/ignore.c:120
+#: ../src/common/ignore.c:124
+#: ../src/common/ignore.c:128
+#: ../src/common/ignore.c:132
+#: ../src/common/ignore.c:136
+#: ../src/common/ignore.c:140
 #: ../src/common/ignore.c:144
 msgid "YES "
 msgstr "JA "
 
-#: ../src/common/ignore.c:122 ../src/common/ignore.c:126
-#: ../src/common/ignore.c:130 ../src/common/ignore.c:134
-#: ../src/common/ignore.c:138 ../src/common/ignore.c:142
+#: ../src/common/ignore.c:122
+#: ../src/common/ignore.c:126
+#: ../src/common/ignore.c:130
+#: ../src/common/ignore.c:134
+#: ../src/common/ignore.c:138
+#: ../src/common/ignore.c:142
 #: ../src/common/ignore.c:146
 msgid "NO  "
 msgstr "NEJ  "
@@ -863,8 +874,7 @@ msgstr "ALLCHANL <kmdo>, skickar ett kommando till alla kanaler du är inne i"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3515
 msgid "ALLSERV <cmd>, sends a command to all servers you're in"
-msgstr ""
-"ALLSERV <kmdo>, skickar ett kommando till alla servrar du är ansluten till"
+msgstr "ALLSERV <kmdo>, skickar ett kommando till alla servrar du är ansluten till"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3516
 msgid "AWAY [<reason>], sets you away"
@@ -875,35 +885,26 @@ msgid "BACK, sets you back (not away)"
 msgstr "BACK, ställer in dig som tillbaka (inte frånvarande)"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3519
-msgid ""
-"BAN <mask> [<bantype>], bans everyone matching the mask from the current "
-"channel. If they are already on the channel this doesn't kick them (needs "
-"chanop)"
-msgstr ""
-"BAN <mask> [<bannlysningstyp>], bannlyser alla som matchar masken från den "
-"aktuella kanalen. Om de redan är på kanalen kommer detta inte att sparka ut "
-"dem (kräver kanaloperatörsstatus)"
+msgid "BAN <mask> [<bantype>], bans everyone matching the mask from the current channel. If they are already on the channel this doesn't kick them (needs chanop)"
+msgstr "BAN <mask> [<bannlysningstyp>], bannlyser alla som matchar masken från den aktuella kanalen. Om de redan är på kanalen kommer detta inte att sparka ut dem (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3521
 msgid ""
 "Set per channel options\n"
-"CHANOPT CONFMODE ON|OFF - Toggle conf mode/showing of join and part "
-"messages\n"
+"CHANOPT CONFMODE ON|OFF - Toggle conf mode/showing of join and part messages\n"
 "CHANOPT COLORPASTE ON|OFF - Toggle color paste\n"
 "CHANOPT BEEP ON|OFF - Toggle beep on message\n"
 "CHANOPT TRAY ON|OFF - Toggle tray blink on message"
 msgstr ""
 "Ställ in alternativ per kanal\n"
-"CHANOPT CONFMODE ON|OFF - Växla konfläge/visa meddelanden för ingång och "
-"lämnande\n"
+"CHANOPT CONFMODE ON|OFF - Växla konfläge/visa meddelanden för ingång och lämnande\n"
 "CHANOPT COLORPASTE ON|OFF - Växla färginklistring\n"
 "CHANOPT BEEP ON|OFF - Växla ljudsignal vid meddelande\n"
 "CHANOPT TRAY ON|OFF - Växla ikonblinkning vid meddelande"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3528
 msgid "CLEAR [ALL|HISTORY], Clears the current text window or command history"
-msgstr ""
-"CLEAR [ALL|HISTORY], tömmer aktuellt textfönster eller kommandohistorik"
+msgstr "CLEAR [ALL|HISTORY], tömmer aktuellt textfönster eller kommandohistorik"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3529
 msgid "CLOSE, Closes the current window/tab"
@@ -911,24 +912,15 @@ msgstr "CLOSE, stänger det aktuella fönstret/fliken"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3532
 msgid "COUNTRY [-s] <code|wildcard>, finds a country code, eg: au = australia"
-msgstr ""
-"COUNTRY [-s] <kod|jokertecken>, söker efter en landskod, exempelvis se = "
-"Sverige"
+msgstr "COUNTRY [-s] <kod|jokertecken>, söker efter en landskod, exempelvis se = Sverige"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3534
-msgid ""
-"CTCP <nick> <message>, send the CTCP message to nick, common messages are "
-"VERSION and USERINFO"
-msgstr ""
-"CTCP <smeknamn> <meddelande>, skickar CTCP-meddelandet till smeknamn, "
-"vanliga meddelanden är VERSION och USERINFO"
+msgid "CTCP <nick> <message>, send the CTCP message to nick, common messages are VERSION and USERINFO"
+msgstr "CTCP <smeknamn> <meddelande>, skickar CTCP-meddelandet till smeknamn, vanliga meddelanden är VERSION och USERINFO"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3536
-msgid ""
-"CYCLE [<channel>], parts the current or given channel and immediately rejoins"
-msgstr ""
-"CYCLE [<kanal>], lämnar aktuell eller angiven kanal och går omedelbart in i "
-"den igen"
+msgid "CYCLE [<channel>], parts the current or given channel and immediately rejoins"
+msgstr "CYCLE [<kanal>], lämnar aktuell eller angiven kanal och går omedelbart in i den igen"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3538
 msgid ""
@@ -953,32 +945,20 @@ msgstr ""
 "     /dcc close send nisse fil.tar.gz"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3550
-msgid ""
-"DEHOP <nick>, removes chanhalf-op status from the nick on the current "
-"channel (needs chanop)"
-msgstr ""
-"DEHOP <smeknamn>, tar bort halvkanaloperatörsstatus från smeknamnet på den "
-"aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
+msgid "DEHOP <nick>, removes chanhalf-op status from the nick on the current channel (needs chanop)"
+msgstr "DEHOP <smeknamn>, tar bort halvkanaloperatörsstatus från smeknamnet på den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3552
 msgid "DELBUTTON <name>, deletes a button from under the user-list"
 msgstr "DELBUTTON <namn>, tar bort en knapp under användarlistan"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3554
-msgid ""
-"DEOP <nick>, removes chanop status from the nick on the current channel "
-"(needs chanop)"
-msgstr ""
-"DEOP <smeknamn>, tar bort kanaloperatörsstatus från smeknamnet på den "
-"aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
+msgid "DEOP <nick>, removes chanop status from the nick on the current channel (needs chanop)"
+msgstr "DEOP <smeknamn>, tar bort kanaloperatörsstatus från smeknamnet på den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3556
-msgid ""
-"DEVOICE <nick>, removes voice status from the nick on the current channel "
-"(needs chanop)"
-msgstr ""
-"DEVOICE <smeknamn>, tar bort röststatus från smeknamnet på den aktuella "
-"kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
+msgid "DEVOICE <nick>, removes voice status from the nick on the current channel (needs chanop)"
+msgstr "DEVOICE <smeknamn>, tar bort röststatus från smeknamnet på den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3557
 msgid "DISCON, Disconnects from server"
@@ -993,24 +973,16 @@ msgid "ECHO <text>, Prints text locally"
 msgstr "ECHO <text>, skriver ut text lokalt"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3562
-msgid ""
-"EXEC [-o] <command>, runs the command. If -o flag is used then output is "
-"sent to current channel, else is printed to current text box"
-msgstr ""
-"EXEC [-o] <kommando>, kör kommandot. Om flaggan -o används skickas utdata "
-"till den aktuella kanalen, annars skrivs den ut i det aktuella textfältet"
+msgid "EXEC [-o] <command>, runs the command. If -o flag is used then output is sent to current channel, else is printed to current text box"
+msgstr "EXEC [-o] <kommando>, kör kommandot. Om flaggan -o används skickas utdata till den aktuella kanalen, annars skrivs den ut i det aktuella textfältet"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3564
 msgid "EXECCONT, sends the process SIGCONT"
 msgstr "EXECCONT, skickar SIGCONT til processen"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3567
-msgid ""
-"EXECKILL [-9], kills a running exec in the current session. If -9 is given "
-"the process is SIGKILL'ed"
-msgstr ""
-"EXECKILL [-9], dödar en körande exekvering i den aktuella sessionen. Om -9 "
-"anges kommer processen att SIGKILL:as"
+msgid "EXECKILL [-9], kills a running exec in the current session. If -9 is given the process is SIGKILL'ed"
+msgstr "EXECKILL [-9], dödar en körande exekvering i den aktuella sessionen. Om -9 anges kommer processen att SIGKILL:as"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3569
 msgid "EXECSTOP, sends the process SIGSTOP"
@@ -1026,8 +998,7 @@ msgstr "FLUSHQ, tömmer den aktuella serverns sändkö"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3576
 msgid "GATE <host> [<port>], proxies through a host, port defaults to 23"
-msgstr ""
-"GATE <värd> [<port>], tunnlar genom en värd, standardvärde på port är 23"
+msgstr "GATE <värd> [<port>], tunnlar genom en värd, standardvärde på port är 23"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3580
 msgid "GHOST <nick> <password>, Kills a ghosted nickname"
@@ -1035,9 +1006,7 @@ msgstr "GHOST <smeknamn> <lösenord>, Dödar ett smeknamnsspöke"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3585
 msgid "HOP <nick>, gives chanhalf-op status to the nick (needs chanop)"
-msgstr ""
-"HOP <smeknamn>, ger halvkanaloperatörsstatus till smeknamn (kräver "
-"kanaloperatörsstatus)"
+msgstr "HOP <smeknamn>, ger halvkanaloperatörsstatus till smeknamn (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3586
 msgid "ID <password>, identifies yourself to nickserv"
@@ -1058,12 +1027,8 @@ msgstr ""
 "  alternativ - NOSAVE, QUIET"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3595
-msgid ""
-"INVITE <nick> [<channel>], invites someone to a channel, by default the "
-"current channel (needs chanop)"
-msgstr ""
-"INVITE <smeknamn> [<kanal>], bjuder in någon till en kanal, "
-"standardalternativet är den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
+msgid "INVITE <nick> [<channel>], invites someone to a channel, by default the current channel (needs chanop)"
+msgstr "INVITE <smeknamn> [<kanal>], bjuder in någon till en kanal, standardalternativet är den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3596
 msgid "JOIN <channel>, joins the channel"
@@ -1071,17 +1036,11 @@ msgstr "JOIN <kanal>, går in i kanalen"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3598
 msgid "KICK <nick>, kicks the nick from the current channel (needs chanop)"
-msgstr ""
-"KICK <smeknamn>, sparkar ut smeknamn från den aktuella kanalen (kräver "
-"kanaloperatörsstatus)"
+msgstr "KICK <smeknamn>, sparkar ut smeknamn från den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3600
-msgid ""
-"KICKBAN <nick>, bans then kicks the nick from the current channel (needs "
-"chanop)"
-msgstr ""
-"KICKBAN <smeknamn>, bannlyser och sparkar sedan ut smeknamn från den "
-"aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
+msgid "KICKBAN <nick>, bans then kicks the nick from the current channel (needs chanop)"
+msgstr "KICKBAN <smeknamn>, bannlyser och sparkar sedan ut smeknamn från den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3603
 msgid "LAGCHECK, forces a new lag check"
@@ -1096,38 +1055,24 @@ msgid "LOAD [-e] <file>, loads a plugin or script"
 msgstr "LOAD [-e] <fil>, läser in en insticksmodul eller ett skript"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3610
-msgid ""
-"MDEHOP, Mass deop's all chanhalf-ops in the current channel (needs chanop)"
-msgstr ""
-"MDEHOP, tar bort halvkanaloperatörsstatus från alla halvkanaloperatörer i "
-"den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
+msgid "MDEHOP, Mass deop's all chanhalf-ops in the current channel (needs chanop)"
+msgstr "MDEHOP, tar bort halvkanaloperatörsstatus från alla halvkanaloperatörer i den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3612
 msgid "MDEOP, Mass deop's all chanops in the current channel (needs chanop)"
-msgstr ""
-"MDEOP, tar bort kanaloperatörsstatus från alla kanaloperatörer i den "
-"aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
+msgstr "MDEOP, tar bort kanaloperatörsstatus från alla kanaloperatörer i den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3614
-msgid ""
-"ME <action>, sends the action to the current channel (actions are written in "
-"the 3rd person, like /me jumps)"
-msgstr ""
-"ME <händelse>, skickar händelsen till den aktuella kanalen (händelserna "
-"skrivs i tredje person, som exempelvis /me hoppar)"
+msgid "ME <action>, sends the action to the current channel (actions are written in the 3rd person, like /me jumps)"
+msgstr "ME <händelse>, skickar händelsen till den aktuella kanalen (händelserna skrivs i tredje person, som exempelvis /me hoppar)"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3618
-msgid ""
-"MKICK, Mass kicks everyone except you in the current channel (needs chanop)"
-msgstr ""
-"MKICK, sparkar ut alla utom dig själv från den aktuella kanalen (kräver "
-"kanaloperatörsstatus)"
+msgid "MKICK, Mass kicks everyone except you in the current channel (needs chanop)"
+msgstr "MKICK, sparkar ut alla utom dig själv från den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3621
 msgid "MOP, Mass op's all users in the current channel (needs chanop)"
-msgstr ""
-"MOP, ger kanaloperatörsstatus till alla användare i den aktuella kanalen "
-"(kräver kanaloperatörsstatus)"
+msgstr "MOP, ger kanaloperatörsstatus till alla användare i den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3622
 msgid "MSG <nick> <message>, sends a private message"
@@ -1150,33 +1095,20 @@ msgid "NICK <nickname>, sets your nick"
 msgstr "NICK <smeknamn>, ställer in ditt smeknamn"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3632
-msgid ""
-"NOTICE <nick/channel> <message>, sends a notice. Notices are a type of "
-"message that should be auto reacted to"
-msgstr ""
-"NOTICE <smeknamn/kanal> <meddelande>, skickar en notis. Notiser är en typ av "
-"meddelanden som bör reageras på automatiskt"
+msgid "NOTICE <nick/channel> <message>, sends a notice. Notices are a type of message that should be auto reacted to"
+msgstr "NOTICE <smeknamn/kanal> <meddelande>, skickar en notis. Notiser är en typ av meddelanden som bör reageras på automatiskt"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3634
-msgid ""
-"NOTIFY [-n network1[,network2,...]] [<nick>], displays your notify list or "
-"adds someone to it"
-msgstr ""
-"NOTIFY [-n nätverk1[,nätverk2,...]] [<smeknamn>], visar din "
-"notifieringslista eller lägger till någon till den"
+msgid "NOTIFY [-n network1[,network2,...]] [<nick>], displays your notify list or adds someone to it"
+msgstr "NOTIFY [-n nätverk1[,nätverk2,...]] [<smeknamn>], visar din notifieringslista eller lägger till någon till den"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3636
 msgid "OP <nick>, gives chanop status to the nick (needs chanop)"
-msgstr ""
-"OP <smeknamn>, ger kanaloperatörsstatus till smeknamn (kräver "
-"kanaloperatörsstatus)"
+msgstr "OP <smeknamn>, ger kanaloperatörsstatus till smeknamn (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3638
-msgid ""
-"PART [<channel>] [<reason>], leaves the channel, by default the current one"
-msgstr ""
-"PART [<kanal>] [<orsak>], lämnar kanalen, standardalternativet är den "
-"aktuella kanalen"
+msgid "PART [<channel>] [<reason>], leaves the channel, by default the current one"
+msgstr "PART [<kanal>] [<orsak>], lämnar kanalen, standardalternativet är den aktuella kanalen"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3640
 msgid "PING <nick | channel>, CTCP pings nick or channel"
@@ -1184,9 +1116,7 @@ msgstr "PING <smeknamn | kanal>, CTCP-pingar smeknamn eller kanal"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3642
 msgid "QUERY [-nofocus] <nick>, opens up a new privmsg window to someone"
-msgstr ""
-"QUERY [-nofocus] <smeknamn>, öppnar ett nytt fönster för privata meddelanden "
-"till någon"
+msgstr "QUERY [-nofocus] <smeknamn>, öppnar ett nytt fönster för privata meddelanden till någon"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3644
 msgid "QUIT [<reason>], disconnects from the current server"
@@ -1197,33 +1127,16 @@ msgid "QUOTE <text>, sends the text in raw form to the server"
 msgstr "QUOTE <text>, skickar texten i rå form till servern"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3649
-msgid ""
-"RECONNECT [-ssl] [<host>] [<port>] [<password>], Can be called just as /"
-"RECONNECT to reconnect to the current server or with /RECONNECT ALL to "
-"reconnect to all the open servers"
-msgstr ""
-"RECONNECT [-ssl] [<värd>] [<port>] [<lösenord>], kan anropas bara som /"
-"RECONNECT för att återansluta till den aktuella servern eller med /RECONNECT "
-"ALL för att återansluta till alla de öppna servrarna"
+msgid "RECONNECT [-ssl] [<host>] [<port>] [<password>], Can be called just as /RECONNECT to reconnect to the current server or with /RECONNECT ALL to reconnect to all the open servers"
+msgstr "RECONNECT [-ssl] [<värd>] [<port>] [<lösenord>], kan anropas bara som /RECONNECT för att återansluta till den aktuella servern eller med /RECONNECT ALL för att återansluta till alla de öppna servrarna"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3652
-msgid ""
-"RECONNECT [<host>] [<port>] [<password>], Can be called just as /RECONNECT "
-"to reconnect to the current server or with /RECONNECT ALL to reconnect to "
-"all the open servers"
-msgstr ""
-"RECONNECT [<värd>] [<port>] [<lösenord>] [<ssl>] "
-"[<acceptera_ogiltigt_cert>], kan anropas bara som /RECONNECT för att "
-"återansluta till den aktuella servern eller med /RECONNECT ALL för att "
-"återansluta till alla de öppna servrarna"
+msgid "RECONNECT [<host>] [<port>] [<password>], Can be called just as /RECONNECT to reconnect to the current server or with /RECONNECT ALL to reconnect to all the open servers"
+msgstr "RECONNECT [<värd>] [<port>] [<lösenord>] [<ssl>] [<acceptera_ogiltigt_cert>], kan anropas bara som /RECONNECT för att återansluta till den aktuella servern eller med /RECONNECT ALL för att återansluta till alla de öppna servrarna"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3654
-msgid ""
-"RECV <text>, send raw data to xchat, as if it was received from the irc "
-"server"
-msgstr ""
-"RECV <text>, skicka rå data till xchat på samma sätt som det tas emot från "
-"irc-servern"
+msgid "RECV <text>, send raw data to xchat, as if it was received from the irc server"
+msgstr "RECV <text>, skicka rå data till xchat på samma sätt som det tas emot från irc-servern"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3657
 msgid "SAY <text>, sends the text to the object in the current window"
@@ -1242,20 +1155,12 @@ msgid "SERVCHAN <host> <port> <channel>, connects and joins a channel"
 msgstr "SERVCHAN <värd> <port> <kanal>, ansluter och går in i en kanal"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3668
-msgid ""
-"SERVER [-ssl] <host> [<port>] [<password>], connects to a server, the "
-"default port is 6667 for normal connections, and 9999 for ssl connections"
-msgstr ""
-"SERVER [-ssl] <värd> [<port>] [<lösenord>], ansluter till en server, "
-"standardporten är 6667 för normala anslutningar, och 994 för ssl-anslutningar"
+msgid "SERVER [-ssl] <host> [<port>] [<password>], connects to a server, the default port is 6667 for normal connections, and 9999 for ssl connections"
+msgstr "SERVER [-ssl] <värd> [<port>] [<lösenord>], ansluter till en server, standardporten är 6667 för normala anslutningar, och 994 för ssl-anslutningar"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3671
-msgid ""
-"SERVER <host> [<port>] [<password>], connects to a server, the default port "
-"is 6667"
-msgstr ""
-"SERVER <värd> [<port>] [<lösenord>], ansluter till en server, standardporten "
-"är 6667"
+msgid "SERVER <host> [<port>] [<password>], connects to a server, the default port is 6667"
+msgstr "SERVER <värd> [<port>] [<lösenord>], ansluter till en server, standardporten är 6667"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3673
 msgid "SET [-e] [-or] [-quiet] <variable> [<value>]"
@@ -1266,11 +1171,8 @@ msgid "SETCURSOR [-|+]<position>"
 msgstr "SETCURSOR [-|+]<position>"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3679
-msgid ""
-"TOPIC [<topic>], sets the topic if one is given, else shows the current topic"
-msgstr ""
-"TOPIC [<ämne>], ställer in ämnet om något anges, annars visar det aktuellt "
-"ämne"
+msgid "TOPIC [<topic>], sets the topic if one is given, else shows the current topic"
+msgstr "TOPIC [<ämne>], ställer in ämnet om något anges, annars visar det aktuellt ämne"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3681
 msgid ""
@@ -1305,27 +1207,20 @@ msgid "URL <url>, opens a URL in your browser"
 msgstr "URL <url>, öppnar en URL i din webbläsare"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3693
-msgid ""
-"USELECT [-a] [-s] <nick1> <nick2> etc, highlights nick(s) in channel userlist"
-msgstr ""
-"USELECT [-a] [-s] <smeknamn1> <smeknamn2> etc, färgmärker smeknamn i "
-"kanalens användarlista"
+msgid "USELECT [-a] [-s] <nick1> <nick2> etc, highlights nick(s) in channel userlist"
+msgstr "USELECT [-a] [-s] <smeknamn1> <smeknamn2> etc, färgmärker smeknamn i kanalens användarlista"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3696
 msgid "VOICE <nick>, gives voice status to someone (needs chanop)"
-msgstr ""
-"VOICE <smeknamn>, ger röststatus till någon (kräver kanaloperatörsstatus)"
+msgstr "VOICE <smeknamn>, ger röststatus till någon (kräver kanaloperatörsstatus)"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3698
 msgid "WALLCHAN <message>, writes the message to all channels"
 msgstr "WALLCHAN <meddelande>, skriver meddelandet i alla kanaler"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3700
-msgid ""
-"WALLCHOP <message>, sends the message to all chanops on the current channel"
-msgstr ""
-"WALLCHOP <meddelande>, skickar meddelandet till alla kanaloperatörer på den "
-"aktuella kanalen"
+msgid "WALLCHOP <message>, sends the message to all chanops on the current channel"
+msgstr "WALLCHOP <meddelande>, skickar meddelandet till alla kanaloperatörer på den aktuella kanalen"
 
 #: ../src/common/outbound.c:3733
 #, c-format
@@ -1356,11 +1251,10 @@ msgstr "För många rekursiva användarkommandon, avbryter."
 msgid "Unknown Command. Try /help\n"
 msgstr "Okänt kommando. Prova /help\n"
 
-#: ../src/common/plugin.c:356 ../src/common/plugin.c:397
+#: ../src/common/plugin.c:359
+#: ../src/common/plugin.c:400
 msgid "No xchat_plugin_init symbol; is this really an xchat plugin?"
-msgstr ""
-"Ingen \"xchat_plugin_init\"-symbol; är detta verkligen en xchat-"
-"insticksmodul?"
+msgstr "Ingen \"xchat_plugin_init\"-symbol; är detta verkligen en xchat-insticksmodul?"
 
 #: ../src/common/server.c:634
 msgid "Are you sure this is a SSL capable server and port?\n"
@@ -1386,12 +1280,8 @@ msgstr "Byter till nästa server i %s...\n"
 
 #: ../src/common/servlist.c:1074
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: \"%s\" character set is unknown. No conversion will be applied for "
-"network %s."
-msgstr ""
-"Varning: Teckentabellen \"%s\" är okänd. Ingen konvertering kommer att "
-"tillämpas för nätverket %s."
+msgid "Warning: \"%s\" character set is unknown. No conversion will be applied for network %s."
+msgstr "Varning: Teckentabellen \"%s\" är okänd. Ingen konvertering kommer att tillämpas för nätverket %s."
 
 #. get rid of the \n
 #: ../src/common/text.c:292
@@ -1433,7 +1323,9 @@ msgstr "Smeknamnet på personen som går in"
 msgid "The channel being joined"
 msgstr "Kanalen som gås in i"
 
-#: ../src/common/text.c:883 ../src/common/text.c:930 ../src/common/text.c:981
+#: ../src/common/text.c:883
+#: ../src/common/text.c:930
+#: ../src/common/text.c:981
 msgid "The host of the person"
 msgstr "Personens värddator"
 
@@ -1441,7 +1333,8 @@ msgstr "Personens värddator"
 msgid "The action"
 msgstr "�tgärden"
 
-#: ../src/common/text.c:889 ../src/common/text.c:895
+#: ../src/common/text.c:889
+#: ../src/common/text.c:895
 msgid "Mode char"
 msgstr "Lägestecken"
 
@@ -1449,19 +1342,24 @@ msgstr "Lägestecken"
 msgid "The text"
 msgstr "Texten"
 
-#: ../src/common/text.c:896 ../src/common/text.c:902
+#: ../src/common/text.c:896
+#: ../src/common/text.c:902
 msgid "Identified text"
 msgstr "Identifierad text"
 
-#: ../src/common/text.c:901 ../src/common/text.c:958 ../src/common/text.c:964
+#: ../src/common/text.c:901
+#: ../src/common/text.c:958
+#: ../src/common/text.c:964
 msgid "The message"
 msgstr "Meddelandet"
 
-#: ../src/common/text.c:906 ../src/common/text.c:968
+#: ../src/common/text.c:906
+#: ../src/common/text.c:968
 msgid "Old nickname"
 msgstr "Gammalt smeknamn"
 
-#: ../src/common/text.c:907 ../src/common/text.c:969
+#: ../src/common/text.c:907
+#: ../src/common/text.c:969
 msgid "New nickname"
 msgstr "Nytt smeknamn"
 
@@ -1469,34 +1367,45 @@ msgstr "Nytt smeknamn"
 msgid "Nick of person who changed the topic"
 msgstr "Smeknamnet på personen som ändrade ämnet"
 
-#: ../src/common/text.c:912 ../src/common/text.c:918
+#: ../src/common/text.c:912
+#: ../src/common/text.c:918
 #: ../src/fe-gnome/channel-list-window.c:452
 msgid "Topic"
 msgstr "Ã?mne"
 
-#: ../src/common/text.c:922 ../src/common/text.c:975
+#: ../src/common/text.c:922
+#: ../src/common/text.c:975
 msgid "The nickname of the kicker"
 msgstr "Smeknamnet på den som sparkar ut"
 
-#: ../src/common/text.c:923 ../src/common/text.c:973
+#: ../src/common/text.c:923
+#: ../src/common/text.c:973
 msgid "The person being kicked"
 msgstr "Personen som blir utsparkad"
 
-#: ../src/common/text.c:924 ../src/common/text.c:931 ../src/common/text.c:935
-#: ../src/common/text.c:940 ../src/common/text.c:974 ../src/common/text.c:982
+#: ../src/common/text.c:924
+#: ../src/common/text.c:931
+#: ../src/common/text.c:935
+#: ../src/common/text.c:940
+#: ../src/common/text.c:974
+#: ../src/common/text.c:982
 #: ../src/common/text.c:989
 msgid "The channel"
 msgstr "Kanalen"
 
-#: ../src/common/text.c:925 ../src/common/text.c:976 ../src/common/text.c:983
+#: ../src/common/text.c:925
+#: ../src/common/text.c:976
+#: ../src/common/text.c:983
 msgid "The reason"
 msgstr "Orsaken"
 
-#: ../src/common/text.c:929 ../src/common/text.c:980
+#: ../src/common/text.c:929
+#: ../src/common/text.c:980
 msgid "The nick of the person leaving"
 msgstr "Smeknamnet på den person som lämnar"
 
-#: ../src/common/text.c:936 ../src/common/text.c:942
+#: ../src/common/text.c:936
+#: ../src/common/text.c:942
 msgid "The time"
 msgstr "Tiden"
 
@@ -1504,16 +1413,20 @@ msgstr "Tiden"
 msgid "The creator"
 msgstr "Skaparen"
 
-#: ../src/common/text.c:947 ../src/common/text.c:1200
+#: ../src/common/text.c:947
+#: ../src/common/text.c:1200
 msgid "Reason"
 msgstr "Orsak"
 
-#: ../src/common/text.c:948 ../src/common/text.c:1090
+#: ../src/common/text.c:948
+#: ../src/common/text.c:1090
 #: ../src/common/text.c:1173
 msgid "Host"
 msgstr "Värd"
 
-#: ../src/common/text.c:952 ../src/common/text.c:957 ../src/common/text.c:962
+#: ../src/common/text.c:952
+#: ../src/common/text.c:957
+#: ../src/common/text.c:962
 msgid "Who it's from"
 msgstr "Vem det är från"
 
@@ -1521,7 +1434,8 @@ msgstr "Vem det är från"
 msgid "The time in x.x format (see below)"
 msgstr "Tiden i x.x-format (se nedan)"
 
-#: ../src/common/text.c:963 ../src/common/text.c:1000
+#: ../src/common/text.c:963
+#: ../src/common/text.c:1000
 msgid "The Channel it's going to"
 msgstr "Kanalen som det går till"
 
@@ -1529,11 +1443,14 @@ msgstr "Kanalen som det går till"
 msgid "The sound"
 msgstr "Ljudet"
 
-#: ../src/common/text.c:988 ../src/common/text.c:994 ../src/common/text.c:999
+#: ../src/common/text.c:988
+#: ../src/common/text.c:994
+#: ../src/common/text.c:999
 msgid "The nick of the person"
 msgstr "Smeknamnet på personen"
 
-#: ../src/common/text.c:993 ../src/common/text.c:998
+#: ../src/common/text.c:993
+#: ../src/common/text.c:998
 msgid "The CTCP event"
 msgstr "CTCP-händelsen"
 
@@ -1554,13 +1471,13 @@ msgid "The limit"
 msgstr "Gränsen"
 
 #: ../src/common/text.c:1014
-msgid "The nick of the person who did the op'ing"
-msgstr "Smeknamnet på personen som gav operatörsstatus"
-
-#: ../src/common/text.c:1015
 msgid "The nick of the person who has been op'ed"
 msgstr "Smeknamnet på personen som har givits operatörsstatus"
 
+#: ../src/common/text.c:1015
+msgid "The nick of the person who did the op'ing"
+msgstr "Smeknamnet på personen som gav operatörsstatus"
+
 #: ../src/common/text.c:1019
 msgid "The nick of the person who has been halfop'ed"
 msgstr "Smeknamnet på personen som har givits halvoperatörsstatus"
@@ -1581,7 +1498,8 @@ msgstr "Smeknamnet på personen som har givits röststatus"
 msgid "The nick of the person who did the banning"
 msgstr "Smeknamnet på personen som gjorde bannlysningen"
 
-#: ../src/common/text.c:1030 ../src/common/text.c:1057
+#: ../src/common/text.c:1030
+#: ../src/common/text.c:1057
 msgid "The ban mask"
 msgstr "Bannlysningsmasken"
 
@@ -1594,7 +1512,7 @@ msgid "The nick who removed the limit"
 msgstr "Smeknamnet som tog bort gränsen"
 
 #: ../src/common/text.c:1042
-msgid "The nick of the person of did the deop'ing"
+msgid "The nick of the person who did the deop'ing"
 msgstr "Smeknamnet på personen som tog bort operatörsstatus"
 
 #: ../src/common/text.c:1043
@@ -1602,51 +1520,53 @@ msgid "The nick of the person who has been deop'ed"
 msgstr "Smeknamnet på personen som har fråntagits operatörsstatus"
 
 #: ../src/common/text.c:1046
-msgid "The nick of the person of did the dehalfop'ing"
-msgstr "Seknamnet på personen som fråntog halvoperatörsstatus"
+msgid "The nick of the person who did the dehalfop'ing"
+msgstr "Smeknamnet på personen som tog bort halvoperatörsstatus"
 
 #: ../src/common/text.c:1047
 msgid "The nick of the person who has been dehalfop'ed"
 msgstr "Smeknamnet på personen som har fråntagits halvoperatörsstatus"
 
 #: ../src/common/text.c:1051
-msgid "The nick of the person of did the devoice'ing"
-msgstr "Smeknamnet på personen som fråntog röststatus"
+msgid "The nick of the person who did the devoice'ing"
+msgstr "Smeknamnet på personen som tog bort röststatus"
 
 #: ../src/common/text.c:1052
 msgid "The nick of the person who has been devoice'ed"
 msgstr "Smeknamnet på personen som har fråntagits röststatus"
 
 #: ../src/common/text.c:1056
-msgid "The nick of the person of did the unban'ing"
+msgid "The nick of the person who did the unban'ing"
 msgstr "Smeknamnet på personen som tog bort bannlysningen"
 
 #: ../src/common/text.c:1061
 msgid "The nick of the person who did the exempt"
 msgstr "Smeknamnet på personen som gjorde undantaget"
 
-#: ../src/common/text.c:1062 ../src/common/text.c:1067
+#: ../src/common/text.c:1062
+#: ../src/common/text.c:1067
 msgid "The exempt mask"
 msgstr "Undantagsmasken"
 
 #: ../src/common/text.c:1066
-msgid "The nick of the person removed the exempt"
+msgid "The nick of the person who removed the exempt"
 msgstr "Smeknamnet på personen som tog bort undantaget"
 
 #: ../src/common/text.c:1071
 msgid "The nick of the person who did the invite"
 msgstr "Smeknamnet på personen som gjorde inbjudan"
 
-#: ../src/common/text.c:1072 ../src/common/text.c:1077
+#: ../src/common/text.c:1072
+#: ../src/common/text.c:1077
 msgid "The invite mask"
 msgstr "Inbjudningsmasken"
 
 #: ../src/common/text.c:1076
-msgid "The nick of the person removed the invite"
+msgid "The nick of the person who removed the invite"
 msgstr "Smeknamnet på personen som tog bort inbjudan"
 
 #: ../src/common/text.c:1081
-msgid "The nick of the person setting the mode"
+msgid "The nick of the person who set the mode"
 msgstr "Smeknamnet på personen som satte läget"
 
 #: ../src/common/text.c:1082
@@ -1677,7 +1597,8 @@ msgstr "Kanalmedlemskap/\"är en IRC-operatör\""
 msgid "Server Information"
 msgstr "Serverinformation"
 
-#: ../src/common/text.c:1106 ../src/common/text.c:1111
+#: ../src/common/text.c:1106
+#: ../src/common/text.c:1111
 msgid "Idle time"
 msgstr "Inaktivitetstid"
 
@@ -1689,8 +1610,10 @@ msgstr "PÃ¥loggningstid"
 msgid "Away reason"
 msgstr "Frånvaroskäl"
 
-#: ../src/common/text.c:1126 ../src/common/text.c:1132
-#: ../src/common/text.c:1140 ../src/common/text.c:1320
+#: ../src/common/text.c:1126
+#: ../src/common/text.c:1132
+#: ../src/common/text.c:1140
+#: ../src/common/text.c:1320
 msgid "Message"
 msgstr "Meddelande"
 
@@ -1706,18 +1629,24 @@ msgstr "Verklig användare värd"
 msgid "Real IP"
 msgstr "Verklig IP"
 
-#: ../src/common/text.c:1144 ../src/common/text.c:1153
-#: ../src/common/text.c:1159 ../src/common/text.c:1189
-#: ../src/common/text.c:1343 ../src/fe-gnome/channel-list-window.c:442
+#: ../src/common/text.c:1144
+#: ../src/common/text.c:1153
+#: ../src/common/text.c:1159
+#: ../src/common/text.c:1189
+#: ../src/common/text.c:1343
+#: ../src/fe-gnome/channel-list-window.c:442
 msgid "Channel Name"
 msgstr "Kanalnamn"
 
-#: ../src/common/text.c:1148 ../src/common/text.c:1306
+#: ../src/common/text.c:1148
+#: ../src/common/text.c:1306
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: ../src/common/text.c:1149 ../src/common/text.c:1155
-#: ../src/common/text.c:1184 ../src/common/text.c:1302
+#: ../src/common/text.c:1149
+#: ../src/common/text.c:1155
+#: ../src/common/text.c:1184
+#: ../src/common/text.c:1302
 #: ../src/common/text.c:1344
 msgid "Server Name"
 msgstr "Servernamn"
@@ -1734,11 +1663,13 @@ msgstr "Smeknamnet används redan"
 msgid "Nick being tried"
 msgstr "Smeknamnet provas"
 
-#: ../src/common/text.c:1174 ../src/common/text.c:1310
+#: ../src/common/text.c:1174
+#: ../src/common/text.c:1310
 msgid "IP"
 msgstr "IP"
 
-#: ../src/common/text.c:1175 ../src/common/text.c:1206
+#: ../src/common/text.c:1175
+#: ../src/common/text.c:1206
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
@@ -1746,33 +1677,44 @@ msgstr "Port"
 msgid "Network"
 msgstr "Nätverk"
 
-#: ../src/common/text.c:1190 ../src/common/text.c:1195
+#: ../src/common/text.c:1190
+#: ../src/common/text.c:1195
 msgid "Modes string"
 msgstr "Lägessträng"
 
-#: ../src/common/text.c:1205 ../src/common/text.c:1243
-#: ../src/common/text.c:1248 ../src/common/text.c:1289
+#: ../src/common/text.c:1205
+#: ../src/common/text.c:1243
+#: ../src/common/text.c:1248
+#: ../src/common/text.c:1289
 msgid "IP address"
 msgstr "IP-adress"
 
-#: ../src/common/text.c:1211 ../src/common/text.c:1236
+#: ../src/common/text.c:1211
+#: ../src/common/text.c:1236
 msgid "DCC Type"
 msgstr "DCC-typ"
 
-#: ../src/common/text.c:1212 ../src/common/text.c:1217
-#: ../src/common/text.c:1222 ../src/common/text.c:1229
-#: ../src/common/text.c:1249 ../src/common/text.c:1253
-#: ../src/common/text.c:1259 ../src/common/text.c:1265
-#: ../src/common/text.c:1272 ../src/common/text.c:1281
+#: ../src/common/text.c:1212
+#: ../src/common/text.c:1217
+#: ../src/common/text.c:1222
+#: ../src/common/text.c:1229
+#: ../src/common/text.c:1249
+#: ../src/common/text.c:1253
+#: ../src/common/text.c:1259
+#: ../src/common/text.c:1265
+#: ../src/common/text.c:1272
+#: ../src/common/text.c:1281
 #: ../src/common/text.c:1287
 msgid "Filename"
 msgstr "Filnamn"
 
-#: ../src/common/text.c:1223 ../src/common/text.c:1230
+#: ../src/common/text.c:1223
+#: ../src/common/text.c:1230
 msgid "Destination filename"
 msgstr "MÃ¥lfilnamn"
 
-#: ../src/common/text.c:1232 ../src/common/text.c:1261
+#: ../src/common/text.c:1232
+#: ../src/common/text.c:1261
 msgid "CPS"
 msgstr "CPS"
 
@@ -1918,7 +1860,8 @@ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 sätter inbjudan på $2"
 msgid "%UChannel     Users  Topic%O"
 msgstr "%UKanal     Användare �mne%O"
 
-#: ../src/common/textevents.h:54 ../src/common/textevents.h:306
+#: ../src/common/textevents.h:54
+#: ../src/common/textevents.h:306
 msgid "%C2<%O$1%C2>%O$t$2%O"
 msgstr "%C2<%O$1%C2>%O$t$2%O"
 
@@ -2011,17 +1954,12 @@ msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT to %C11$1%O aborted."
 msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT till %C11$1%O avbruten."
 
 #: ../src/common/textevents.h:123
-msgid ""
-"-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT connection established to %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"
-msgstr ""
-"-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT-anslutning etablerad till %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"
+msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT connection established to %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"
+msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT-anslutning etablerad till %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"
 
 #: ../src/common/textevents.h:126
-msgid ""
-"-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT failed. Connection to $1 %C14[%O$2:$3%C14]%O lost."
-msgstr ""
-"-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT misslyckades. Anslutningen till $1 %C14[%O$2:$3%C14]%"
-"O avbruten."
+msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT failed. Connection to $1 %C14[%O$2:$3%C14]%O lost."
+msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC CHAT misslyckades. Anslutningen till $1 %C14[%O$2:$3%C14]%O avbruten."
 
 #: ../src/common/textevents.h:129
 msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived a DCC CHAT offer from $1"
@@ -2037,8 +1975,7 @@ msgstr "-%C10-%C11-%O$tErbjuder redan CHAT till $1"
 
 #: ../src/common/textevents.h:138
 msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 connect attempt to %C11$2%O failed (err=$3)."
-msgstr ""
-"-%C10-%C11-%O$tDCC $1-anslutningsförsök till %C11$2%O misslyckades (fel=$3)."
+msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC $1-anslutningsförsök till %C11$2%O misslyckades (fel=$3)."
 
 #: ../src/common/textevents.h:141
 msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived '$1%O' from $2"
@@ -2050,12 +1987,8 @@ msgid "%C24,18 Type To/From  Status Size  Pos   File     "
 msgstr "%C24,18 Typ  Till/Från Status Storlek Pos   Fil     "
 
 #: ../src/common/textevents.h:147
-msgid ""
-"-%C10-%C11-%O$tReceived a malformed DCC request from %C11$1%O.%010-%C10-%C11-"
-"%O$tContents of packet: $2"
-msgstr ""
-"-%C10-%C11-%O$tMottog en felaktigt utformad DCC-begäran från %C11$1%O.%010-%"
-"C10-%C11-%O$tPaketets innehåll: $2"
+msgid "-%C10-%C11-%O$tReceived a malformed DCC request from %C11$1%O.%010-%C10-%C11-%O$tContents of packet: $2"
+msgstr "-%C10-%C11-%O$tMottog en felaktigt utformad DCC-begäran från %C11$1%O.%010-%C10-%C11-%O$tPaketets innehåll: $2"
 
 #: ../src/common/textevents.h:150
 msgid "-%C10-%C11-%O$tOffering %C11$1 %Cto %C11$2%O"
@@ -2070,60 +2003,44 @@ msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV %C11$2%O to %C11$1%O aborted."
 msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV %C11$2%O till %C11$1%O avbruten."
 
 #: ../src/common/textevents.h:159
-msgid ""
-"-%C10-%C11-%O$tDCC RECV %C11$1%O from %C11$3%O complete %C14[%C11$4%O cps%"
-"C14]%O."
-msgstr ""
-"-%C10-%C11-%O$tDCC RECV %C11$1%O från %C11$3%O klar %C14[%C11$4%O cps%C14]%O."
+msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV %C11$1%O from %C11$3%O complete %C14[%C11$4%O cps%C14]%O."
+msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV %C11$1%O från %C11$3%O klar %C14[%C11$4%O cps%C14]%O."
 
 #: ../src/common/textevents.h:162
-msgid ""
-"-%C10-%C11-%O$tDCC RECV connection established to %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"
-msgstr ""
-"-%C10-%C11-%O$tDCC RECV-anslutning etablerad till %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"
+msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV connection established to %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"
+msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV-anslutning etablerad till %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"
 
 #: ../src/common/textevents.h:165
 msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV $1 ($2) failed. Connection to $3 lost."
-msgstr ""
-"-%C10-%C11-%O$tDCC RECV $1 ($2) misslyckades. Anslutningen till $3 avbruten."
+msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV $1 ($2) misslyckades. Anslutningen till $3 avbruten."
 
 #: ../src/common/textevents.h:168
 msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV: Cannot open $1 for writing ($2)."
 msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV: Kan inte öppna $1 för skrivning ($2)."
 
 #: ../src/common/textevents.h:171
-msgid ""
-"-%C10-%C11-%O$tThe file %C11$1%C already exists, saving it as %C11$2%O "
-"instead."
-msgstr ""
-"-%C10-%C11-%O$tFilen %C11$1%C finns redan, sparar den som %C11$2%O istället."
+msgid "-%C10-%C11-%O$tThe file %C11$1%C already exists, saving it as %C11$2%O instead."
+msgstr "-%C10-%C11-%O$tFilen %C11$1%C finns redan, sparar den som %C11$2%O istället."
 
 #: ../src/common/textevents.h:174
 msgid "-%C10-%C11-%O$t%C11$1 %Chas requested to resume %C11$2 %Cfrom %C11$3%C."
-msgstr ""
-"-%C10-%C11-%O$t%C11$1 %Char begärt att återuppta %C11$2 %Cfrån %C11$3%C."
+msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C11$1 %Char begärt att återuppta %C11$2 %Cfrån %C11$3%C."
 
 #: ../src/common/textevents.h:177
 msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$2%O to %C11$1%O aborted."
 msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$2%O till %C11$1%O avbruten."
 
 #: ../src/common/textevents.h:180
-msgid ""
-"-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$1%O to %C11$2%O complete %C14[%C11$3%O cps%C14]%"
-"O."
-msgstr ""
-"-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$1%O till %C11$2%O klar %C14[%C11$3%O cps%C14]%O."
+msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$1%O to %C11$2%O complete %C14[%C11$3%O cps%C14]%O."
+msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$1%O till %C11$2%O klar %C14[%C11$3%O cps%C14]%O."
 
 #: ../src/common/textevents.h:183
-msgid ""
-"-%C10-%C11-%O$tDCC SEND connection established to %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"
-msgstr ""
-"-%C10-%C11-%O$tDCC SEND-anslutning etablerad till %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"
+msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND connection established to %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"
+msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND-anslutning etablerad till %C11$1 %C14[%O$2%C14]%O"
 
 #: ../src/common/textevents.h:186
 msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC SEND %C11$1%O failed. Connection to %C11$2%O lost."
-msgstr ""
-"-%C10-%C11-%O$tDCC RECV $1 ($2) misslyckades. Anslutningen till $3 avbruten."
+msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV $1 ($2) misslyckades. Anslutningen till $3 avbruten."
 
 #: ../src/common/textevents.h:189
 msgid "-%C10-%C11-%O$t%C11$1 %Chas offered %C11$2 %C(%C11$3 %Cbytes)"
@@ -2135,8 +2052,7 @@ msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 %C11$2 %Ctill %C11$3 %Cstannade - avbryter."
 
 #: ../src/common/textevents.h:195
 msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 %C11$2 %Cto %C11$3 %Ctimed out - aborting."
-msgstr ""
-"-%C10-%C11-%O$tDCC $1 %C11$2 %Ctill %C11$3 %Cgjorde timeout - avbryter."
+msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC $1 %C11$2 %Ctill %C11$3 %Cgjorde timeout - avbryter."
 
 #: ../src/common/textevents.h:198
 msgid "-%C10-%C11-%O$t$1 deleted from notify list."
@@ -2204,12 +2120,15 @@ msgstr "<%C10-%C11-%O$t$1 har sparkat ut $2 från $3 ($4%O)"
 msgid "-%C10-%C11-%O$tYou have been killed by $1 ($2%O)"
 msgstr "-%C10-%C11-%O$tDu har dödats av $1 ($2%O)"
 
-#: ../src/common/textevents.h:246 ../src/common/textevents.h:270
+#: ../src/common/textevents.h:246
+#: ../src/common/textevents.h:270
 msgid "%C3>%O$1%C3<%O$t$2%O"
 msgstr "%C3>%O$1%C3<%O$t$2%O"
 
-#: ../src/common/textevents.h:249 ../src/common/textevents.h:327
-#: ../src/common/textevents.h:333 ../src/common/textevents.h:336
+#: ../src/common/textevents.h:249
+#: ../src/common/textevents.h:327
+#: ../src/common/textevents.h:333
+#: ../src/common/textevents.h:336
 msgid "-%C10-%C11-%O$t$1%O"
 msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1%O"
 
@@ -2223,9 +2142,7 @@ msgstr "-%C10-%C11-%O$t$1 används redan. Försöker igen med $2.."
 
 #: ../src/common/textevents.h:258
 msgid "-%C10-%C11-%O$tNickname already in use. Use /NICK to try another."
-msgstr ""
-"-%C10-%C11-%O$tSmeknamnet används redan. Använd /NICK för att försöka med "
-"ett annat."
+msgstr "-%C10-%C11-%O$tSmeknamnet används redan. Använd /NICK för att försöka med ett annat."
 
 #: ../src/common/textevents.h:261
 msgid "-%C10-%C11-%O$tNo such DCC."
@@ -2368,11 +2285,8 @@ msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %C14(%O$2 $3%C14) %O: $4%O"
 msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %C14(%O$2 $3%C14) %O: $4%O"
 
 #: ../src/common/textevents.h:384
-msgid ""
-"-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %Oreal user host %C11$2%O, real IP %C11$3%O"
-msgstr ""
-"-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %Overklig användare värd %C11$2%O, riktig IP %"
-"C11$3%O"
+msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %Oreal user host %C11$2%O, real IP %C11$3%O"
+msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %Overklig användare värd %C11$2%O, riktig IP %C11$3%O"
 
 #: ../src/common/textevents.h:387
 msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12]%O $2"
@@ -3354,7 +3268,8 @@ msgstr "Tadzjikistan"
 msgid "Tokelau"
 msgstr "Tokelau"
 
-#: ../src/common/util.c:1069 ../src/common/util.c:1073
+#: ../src/common/util.c:1069
+#: ../src/common/util.c:1073
 msgid "East Timor"
 msgstr "Ã?sttimor"
 
@@ -3474,12 +3389,14 @@ msgstr "Zambia"
 msgid "Zimbabwe"
 msgstr "Zimbabwe"
 
-#: ../src/common/util.c:1109 ../src/common/util.c:1119
+#: ../src/common/util.c:1109
+#: ../src/common/util.c:1119
 #: ../src/fe-gnome/userlist-gui.c:432
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
-#: ../src/common/xchat.c:767 ../src/common/xchat.c:893
+#: ../src/common/xchat.c:767
+#: ../src/common/xchat.c:893
 msgid "Open Dialog Window"
 msgstr "�ppna dialogfönster"
 
@@ -3495,44 +3412,59 @@ msgstr "Användarinfo (WHOIS)"
 msgid "Operator Actions"
 msgstr "Operatörsåtgärder"
 
-#: ../src/common/xchat.c:772 ../src/common/xchat.c:863
+#: ../src/common/xchat.c:772
+#: ../src/common/xchat.c:863
 msgid "Give Ops"
 msgstr "Ge kanaloperatörsstatus"
 
-#: ../src/common/xchat.c:773 ../src/common/xchat.c:864
+#: ../src/common/xchat.c:773
+#: ../src/common/xchat.c:864
 msgid "Take Ops"
 msgstr "Ta kanaloperatörsstatus"
 
-#: ../src/common/xchat.c:774 ../src/common/xchat.c:867
+#: ../src/common/xchat.c:774
+#: ../src/common/xchat.c:867
 msgid "Give Voice"
 msgstr "Ge röststatus"
 
-#: ../src/common/xchat.c:775 ../src/common/xchat.c:868
+#: ../src/common/xchat.c:775
+#: ../src/common/xchat.c:868
 msgid "Take Voice"
 msgstr "Ta röststatus"
 
-#: ../src/common/xchat.c:777 ../src/common/xchat.c:872
+#: ../src/common/xchat.c:777
+#: ../src/common/xchat.c:872
 msgid "Kick/Ban"
 msgstr "Sparka ut/Bannlys"
 
-#: ../src/common/xchat.c:778 ../src/common/xchat.c:873
+#: ../src/common/xchat.c:778
+#: ../src/common/xchat.c:873
 #: ../src/common/xchat.c:922
 msgid "Kick"
 msgstr "Sparka ut"
 
-#: ../src/common/xchat.c:779 ../src/common/xchat.c:780
-#: ../src/common/xchat.c:781 ../src/common/xchat.c:782
-#: ../src/common/xchat.c:783 ../src/common/xchat.c:874
-#: ../src/common/xchat.c:875 ../src/common/xchat.c:876
-#: ../src/common/xchat.c:877 ../src/common/xchat.c:878
+#: ../src/common/xchat.c:779
+#: ../src/common/xchat.c:780
+#: ../src/common/xchat.c:781
+#: ../src/common/xchat.c:782
+#: ../src/common/xchat.c:783
+#: ../src/common/xchat.c:874
+#: ../src/common/xchat.c:875
+#: ../src/common/xchat.c:876
+#: ../src/common/xchat.c:877
+#: ../src/common/xchat.c:878
 #: ../src/common/xchat.c:921
 msgid "Ban"
 msgstr "Bannlys"
 
-#: ../src/common/xchat.c:784 ../src/common/xchat.c:785
-#: ../src/common/xchat.c:786 ../src/common/xchat.c:787
-#: ../src/common/xchat.c:879 ../src/common/xchat.c:880
-#: ../src/common/xchat.c:881 ../src/common/xchat.c:882
+#: ../src/common/xchat.c:784
+#: ../src/common/xchat.c:785
+#: ../src/common/xchat.c:786
+#: ../src/common/xchat.c:787
+#: ../src/common/xchat.c:879
+#: ../src/common/xchat.c:880
+#: ../src/common/xchat.c:881
+#: ../src/common/xchat.c:882
 msgid "KickBan"
 msgstr "Sparka ut och bannlys"
 
@@ -3564,7 +3496,8 @@ msgstr "Användarinformation"
 msgid "Clientinfo"
 msgstr "Klientinformation"
 
-#: ../src/common/xchat.c:857 ../src/common/xchat.c:891
+#: ../src/common/xchat.c:857
+#: ../src/common/xchat.c:891
 #: ../src/common/xchat.c:939
 msgid "Ping"
 msgstr "Ping"
@@ -3593,7 +3526,8 @@ msgstr "Ge halv-operatörsstatus"
 msgid "Take Half-Ops"
 msgstr "Ta halv-operatörsstatus"
 
-#: ../src/common/xchat.c:869 ../src/fe-gnome/userlist-gui.c:60
+#: ../src/common/xchat.c:869
+#: ../src/fe-gnome/userlist-gui.c:60
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignorera"
 
@@ -3613,7 +3547,8 @@ msgstr "Info"
 msgid "Who"
 msgstr "Vem"
 
-#: ../src/common/xchat.c:885 ../src/common/xchat.c:935
+#: ../src/common/xchat.c:885
+#: ../src/common/xchat.c:935
 msgid "WhoIs"
 msgstr "VemÃ?r"
 
@@ -3733,38 +3668,16 @@ msgid "The handler for \"irc://\" URLs"
 msgstr "Hanteraren för \"irc://\"-url:er"
 
 #: ../src/fe-gnome/about.c:61
-msgid ""
-"X-Chat GNOME is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
-"any later version."
-msgstr ""
-"X-Chat GNOME är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera "
-"det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free "
-"Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon senare "
-"version."
+msgid "X-Chat GNOME is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version."
+msgstr "X-Chat GNOME är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon senare version."
 
 #: ../src/fe-gnome/about.c:66
-msgid ""
-"X-Chat GNOME is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
-"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
-"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details."
-msgstr ""
-"X-Chat GNOME distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN "
-"N�GON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om S�LJBARHET eller "
-"L�MPLIGHET F�R N�GOT SPECIELLT �NDAM�L. Se GNU General Public License för "
-"ytterligare information."
+msgid "X-Chat GNOME is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details."
+msgstr "X-Chat GNOME distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN N�GON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om S�LJBARHET eller L�MPLIGHET F�R N�GOT SPECIELLT �NDAM�L. Se GNU General Public License för ytterligare information."
 
 #: ../src/fe-gnome/about.c:71
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"X-Chat GNOME; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
-msgstr ""
-"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med X-Chat "
-"GNOME. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, "
-"Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
+msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with X-Chat GNOME; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
+msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med X-Chat GNOME. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
 
 #: ../src/fe-gnome/about.c:81
 msgid "XChat-GNOME"
@@ -3819,13 +3732,11 @@ msgstr "Färglägg smeknamnen i huvudfönstret"
 
 #: ../src/fe-gnome/apps_xchat.schemas.in.h:5
 msgid "Default nickname used by servers without special options set"
-msgstr ""
-"Standardsmeknamn som används av servrar utan speciella alternativ satta"
+msgstr "Standardsmeknamn som används av servrar utan speciella alternativ satta"
 
 #: ../src/fe-gnome/apps_xchat.schemas.in.h:6
 msgid "Default real name used by servers without special options set"
-msgstr ""
-"Verkligt standardnamn som används av servrar utan speciella alternativ satta"
+msgstr "Verkligt standardnamn som används av servrar utan speciella alternativ satta"
 
 #: ../src/fe-gnome/apps_xchat.schemas.in.h:7
 msgid "Display redundant nickstamps"
@@ -3848,12 +3759,8 @@ msgid "Height of the main window"
 msgstr "Höjd på huvudfönstret"
 
 #: ../src/fe-gnome/apps_xchat.schemas.in.h:12
-msgid ""
-"If set to true, when you join a server without automatically joining a "
-"channel, the channel list dialog will be displayed"
-msgstr ""
-"Om inställd till sant kommer kanallistdialogen att visas när du anslutit "
-"till en server utan att automatiskt gå in i en kanal"
+msgid "If set to true, when you join a server without automatically joining a channel, the channel list dialog will be displayed"
+msgstr "Om inställd till sant kommer kanallistdialogen att visas när du anslutit till en server utan att automatiskt gå in i en kanal"
 
 #: ../src/fe-gnome/apps_xchat.schemas.in.h:13
 msgid "Languages to use for spellchecking"
@@ -3937,68 +3844,69 @@ msgstr "Det här nätverket har ingen server definierad."
 msgid "Please add at least one server to the %s network."
 msgstr "Lägg minst till en server till %s-nätverket."
 
-#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:167
+#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:168
 msgid "_Open Link in Browser"
 msgstr "_�ppna länk i webbläsare"
 
-#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:168
+#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:169
 msgid "_Copy Link Location"
 msgstr "_Kopiera länkadress"
 
-#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:172
+#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:173
 msgid "Se_nd Message To..."
 msgstr "Skic_ka meddelande till..."
 
-#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:173
+#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:174
 msgid "_Copy Address"
 msgstr "_Kopiera adress"
 
-#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:177
+#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:178
 msgid "_Send File"
 msgstr "_Skicka fil"
 
-#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:178
+#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:179
 msgid "Paste File _Contents"
 msgstr "Klistra in fil_innehåll"
 
-#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:179
+#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:180
 msgid "Paste File_name"
 msgstr "Klistra in fil_namn"
 
-#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:180
+#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:181
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Avbryt"
 
-#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:184 ../src/fe-gnome/main-window.c:111
+#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:185
+#: ../src/fe-gnome/main-window.c:111
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopiera"
 
-#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:855
+#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:856
 #, c-format
 msgid "Error reading file \"%s\": %s\n"
 msgstr "Fel vid läsning av filen \"%s\": %s\n"
 
-#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:871
+#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:872
 #, c-format
 msgid "Error converting URI \"%s\" into filename: %s\n"
 msgstr "Fel vid konvertering av URI:n \"%s\" till filnamn: %s\n"
 
-#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:922
+#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:923
 #, c-format
 msgid "Error retrieving file information for \"%s\": %s\n"
 msgstr "Fel vid hämtning av filinformation för \"%s\": %s\n"
 
-#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:1020
+#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:1021
 msgid "Save Transcript"
 msgstr "Spara diskussion"
 
-#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:1046
-#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:1056
+#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:1047
+#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:1057
 #, c-format
 msgid "Error saving %s"
 msgstr "Fel vid sparning av %s"
 
-#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:1191
+#: ../src/fe-gnome/conversation-panel.c:1192
 msgid "Search buffer is empty.\n"
 msgstr "Sökbufferten är tom.\n"
 
@@ -4019,18 +3927,15 @@ msgstr "�terstående"
 msgid "Incoming File Transfer"
 msgstr "Inkommande filöverföring"
 
-#: ../src/fe-gnome/dcc-window.c:219 ../src/fe-gnome/fe-gnome.c:505
+#: ../src/fe-gnome/dcc-window.c:219
+#: ../src/fe-gnome/fe-gnome.c:505
 msgid "_Accept"
 msgstr "_Acceptera"
 
 #: ../src/fe-gnome/dcc-window.c:220
 #, c-format
-msgid ""
-"%s is attempting to send you a file named \"%s\". Do you wish to accept the "
-"transfer?"
-msgstr ""
-"%s försöker att skicka dig en fil med namnet \"%s\". Vill du acceptera "
-"överföringen?"
+msgid "%s is attempting to send you a file named \"%s\". Do you wish to accept the transfer?"
+msgstr "%s försöker att skicka dig en fil med namnet \"%s\". Vill du acceptera överföringen?"
 
 #: ../src/fe-gnome/dcc-window.c:240
 #, c-format
@@ -4094,7 +3999,7 @@ msgstr "%.2d:%.2d:%.2d"
 msgid "%.2d:%.2d"
 msgstr "%.2d:%.2d"
 
-#: ../src/fe-gnome/dcc-window.c:416
+#: ../src/fe-gnome/dcc-window.c:418
 msgid "Send File..."
 msgstr "Skicka fil..."
 
@@ -4137,9 +4042,7 @@ msgstr "Inkommande DCC Chat"
 
 #: ../src/fe-gnome/fe-gnome.c:508
 #, c-format
-msgid ""
-"%s is attempting to create a direct chat. Do you wish to accept the "
-"connection?"
+msgid "%s is attempting to create a direct chat. Do you wish to accept the connection?"
 msgstr "%s försöker skapa en direktchatt. Accepterar du anslutningen?"
 
 #: ../src/fe-gnome/fe-gnome.c:937
@@ -4161,15 +4064,11 @@ msgstr "_Nästa"
 
 #: ../src/fe-gnome/find-bar.c:208
 msgid "<span foreground=\"dark grey\">Reached end, continuing from top</span>"
-msgstr ""
-"<span foreground=\"dark grey\">Nådde slutet, fortsätter från början</span>"
+msgstr "<span foreground=\"dark grey\">Nådde slutet, fortsätter från början</span>"
 
 #: ../src/fe-gnome/find-bar.c:215
-msgid ""
-"<span foreground=\"dark grey\">Reached beginning, continuing from bottom</"
-"span>"
-msgstr ""
-"<span foreground=\"dark grey\">Nådde början, fortsätter från botten</span>"
+msgid "<span foreground=\"dark grey\">Reached beginning, continuing from bottom</span>"
+msgstr "<span foreground=\"dark grey\">Nådde början, fortsätter från botten</span>"
 
 #: ../src/fe-gnome/find-bar.c:222
 msgid "<span foreground=\"red\">Search string not found</span>"
@@ -4394,13 +4293,14 @@ msgstr "_Om"
 msgid "_Sidebar"
 msgstr "_Sidopanel"
 
-#: ../src/fe-gnome/main-window.c:434 ../src/fe-gnome/main-window.c:456
+#: ../src/fe-gnome/main-window.c:438
+#: ../src/fe-gnome/main-window.c:460
 msgid "Ex-Chat"
 msgstr "Ex-Chatt"
 
-#: ../src/fe-gnome/main-window.c:508
+#: ../src/fe-gnome/main-window.c:512
 msgid "Error showing help"
-msgstr "Felsträng"
+msgstr "Fel vid visning av hjälp"
 
 #: ../src/fe-gnome/migration.c:115
 #, c-format
@@ -4426,7 +4326,7 @@ msgstr "Fö_regående nätverk"
 
 #: ../src/fe-gnome/navigation-tree.c:92
 msgid "Nex_t Network"
-msgstr "Nä_sta nätverk"
+msgstr "Nästa nät_verk"
 
 #: ../src/fe-gnome/navigation-tree.c:93
 msgid "_Previous Discussion"
@@ -4560,12 +4460,8 @@ msgid "Spell checking"
 msgstr "Stavningskontroll"
 
 #: ../src/fe-gnome/preferences-page-spellcheck.c:184
-msgid ""
-"In order to get spell-checking, you need to have libenchant installed with "
-"at least one dictionary."
-msgstr ""
-"För att kunna använda stavningskontrollen behöver du ha libenchant med minst "
-"en ordbok installerat."
+msgid "In order to get spell-checking, you need to have libenchant installed with at least one dictionary."
+msgstr "För att kunna använda stavningskontrollen behöver du ha libenchant med minst en ordbok installerat."
 
 #: ../src/fe-gnome/preferences-page-spellcheck.c:195
 msgid "_Check spelling"
@@ -4685,7 +4581,7 @@ msgstr "_Bannlys"
 
 #: ../src/fe-gnome/userlist-gui.c:61
 msgid "_Op"
-msgstr "_Op"
+msgstr "_Operatör"
 
 #: ../src/fe-gnome/userlist-gui.c:427
 #, c-format
@@ -4736,706 +4632,491 @@ msgid_plural "%d Users"
 msgstr[0] "%d användare"
 msgstr[1] "%d användare"
 
+#~ msgid "The nick of the person of did the deop'ing"
+#~ msgstr "Smeknamnet på personen som tog bort operatörsstatus"
+#~ msgid "The nick of the person of did the dehalfop'ing"
+#~ msgstr "Seknamnet på personen som fråntog halvoperatörsstatus"
+#~ msgid "The nick of the person of did the devoice'ing"
+#~ msgstr "Smeknamnet på personen som fråntog röststatus"
+#~ msgid "The nick of the person setting the mode"
+#~ msgstr "Smeknamnet på personen som satte läget"
 #~ msgid "Copyright © 2004-2007"
 #~ msgstr "Copyright © 2004-2007"
-
 #~ msgid ""
 #~ "It has been well observed that a trombone is not a suitable instrument "
 #~ "for a gentleman"
 #~ msgstr ""
 #~ "Det är välkänt att en trombon inte är ett lämpligt instrument för en "
 #~ "gentleman"
-
 #~ msgid ""
 #~ "URI list dropped on XChat-GNOME had wrong format (%d) or length (%d)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "URI-lista som släpptes på XChat-GNOME har ett felaktigt format (%d) eller "
 #~ "längd (%d)\n"
-
 #~ msgid "Failed to complete NameHasOwner"
 #~ msgstr "Misslyckades med att färdigställa NameHasOwner"
-
 #~ msgid "Failed to complete Command"
 #~ msgstr "Misslyckades med att färdigställa Command"
-
 #~ msgid "_Go"
 #~ msgstr "_GÃ¥"
-
 #~ msgid "US Minor Outlying Islands"
 #~ msgstr "USAs mindre avlägsna öar"
-
 #~ msgid "Apply Text Filter To:  "
 #~ msgstr "Verkställ textfilter på:  "
-
 #~ msgid "Maximum Users:"
 #~ msgstr "Största antal användare:"
-
 #~ msgid "Minimum Users:"
 #~ msgstr "Minsta antal användare:"
-
 #~ msgid "Text Filter:"
 #~ msgstr "Textfilter:"
-
-#~ msgid "Close this discussion"
-#~ msgstr "Stäng den här diskussionen"
-
 #~ msgid "Screensaver activated, going away."
 #~ msgstr "Skärmsläckaren aktiverad, ställer in status till frånvarande."
-
 #~ msgid "Screensaver is off, welcome back"
 #~ msgstr "Skärmsläckaren inaktiverad, välkommen tillbaka."
-
 #~ msgid "Auto-away plugin unloaded\n"
 #~ msgstr "Insticksmodul för automatisk frånvaro inaktiverad.\n"
-
 #~ msgid "PID"
 #~ msgstr "PID"
-
 #~ msgid "%s loaded successfully!\n"
 #~ msgstr "%s lästes in korrekt!\n"
-
 #~ msgid "_Connect"
 #~ msgstr "_Anslut"
-
 #~ msgid "_Information"
 #~ msgstr "_Information"
-
 #~ msgid "_Find..."
 #~ msgstr "_Sök..."
-
 #~ msgid "Save List _As"
 #~ msgstr "Spara lista _som"
-
 #~ msgid "Accept _invalid SSL certificate"
 #~ msgstr "Acceptera _ogiltigt SSL-certifikat"
-
 #~ msgid "Nickser_v Password:"
 #~ msgstr "Lösenord för nickser_v:"
-
 #~ msgid "Server _Password:"
 #~ msgstr "Server_lösenord:"
-
 #~ msgid "_Cycle until connected"
 #~ msgstr "_Växla tills ansluten"
-
 #~ msgid "Auto-accept DCC Chat"
 #~ msgstr "Acceptera direktchattar automatiskt"
-
 #~ msgid "Auto-accept DCC File Transfers"
 #~ msgstr "Acceptera automatiskt DCC-filerbjudanden"
-
 #~ msgid "Background _image"
 #~ msgstr "Bakgrunds_bild"
-
 #~ msgid "Convert spaces to underscores in filenames"
 #~ msgstr "Omvandla blanksteg till understreck"
-
 #~ msgid "Download files to:"
 #~ msgstr "Spara hämtade filer i:"
-
 #~ msgid "Get IP Address From Server"
 #~ msgstr "Få IP-adress från server"
-
 #~ msgid "Global receive KB/s: "
 #~ msgstr "Max. CPS för global mottagning: "
-
 #~ msgid "Global send KB/s: "
 #~ msgstr "Max. CPS för globalt skickande: "
-
 #~ msgid "Image _file:"
 #~ msgstr "Bild_fil:"
-
 #~ msgid "Individual receive KB/s: "
 #~ msgstr "Individuell mottagning KB/s: "
-
 #~ msgid "Individual send KB/s: "
 #~ msgstr "Individuell sändning KB/s: "
-
 #~ msgid "Move completed files to:"
 #~ msgstr "Flytta färdighämtade filer till:"
-
 #~ msgid "Save sender nickname in filenames"
 #~ msgstr "Spara avsändarens smeknamn i filnamnen"
-
 #~ msgid "Use System Terminal Font"
 #~ msgstr "Använd systemets terminaltypsnitt"
-
 #~ msgid "Use This IP Address:"
 #~ msgstr "Använd den här IP-adressen:"
-
 #~ msgid "Use this font:"
 #~ msgstr "Använd det här typsnittet:"
-
 #~ msgid "Nick Name:"
 #~ msgstr "Smeknamn:"
-
 #~ msgid "Real Name:"
 #~ msgstr "Verkligt namn:"
-
 #~ msgid "Apply on a_ll servers"
 #~ msgstr "Verkställ på a_lla servrar"
-
 #~ msgid "Change nickname to:"
 #~ msgstr "Byt smeknamn till:"
-
 #~ msgid "Disconnected"
 #~ msgstr "Frånkopplad"
-
 #~ msgid "Connected"
 #~ msgstr "Ansluten"
-
 #~ msgid "XChat-GNOME remote access"
 #~ msgstr "Fjärråtkomst till XChat-GNOME"
-
 #~ msgid "Couldn't connect to session bus : %s\n"
 #~ msgstr "Kunde inte ansluta till sessionsbussen : %s\n"
-
 #~ msgid "irc://server:port/channel"
 #~ msgstr "irc://server:port/kanal"
-
 #~ msgid "Execute a xchat command"
 #~ msgstr "Kör ett xchat-kommando"
-
 #~ msgid "\"Command to execute\""
 #~ msgstr "\"Kommando att starta\""
-
 #~ msgid "Prints some text to the current tab/window"
 #~ msgstr "Skriv lite text till aktuell flik/fönster"
-
 #~ msgid "\"Text to print\""
 #~ msgstr "\"Text att skriva ut\""
-
 #~ msgid "Change the context to the channel"
 #~ msgstr "Ã?ndra sammanhanget till kanalen"
-
 #~ msgid "channel"
 #~ msgstr "kanal"
-
 #~ msgid "Change the context to the server"
 #~ msgstr "Ã?ndra sammanhanget till servern"
-
 #~ msgid "server"
 #~ msgstr "server"
-
 #~ msgid "Get some informations from xchat"
 #~ msgstr "Få viss information från xchat"
-
 #~ msgid "id"
 #~ msgstr "id"
-
 #~ msgid "Get settings from xchat"
 #~ msgstr "Hämta inställningar från xchat"
-
 #~ msgid "name"
 #~ msgstr "namn"
-
 #~ msgid ""
 #~ "xchat-gnome-remote: %s\n"
 #~ "Try `xchat-gnome-remote --help' for more information\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "xchat-gnome-remote: %s\n"
 #~ "Prova \"xchat-gnome-remote --help\" för mer information\n"
-
 #~ msgid "Failed to complete SetContext"
 #~ msgstr "Misslyckades med att färdigställa SetContext"
-
 #~ msgid "Failed to complete print"
 #~ msgstr "Misslyckades med att färdigställa utskrift"
-
 #~ msgid "Failed to complete GetInfo"
 #~ msgstr "Misslyckades med att färdigställa GetInfo"
-
 #~ msgid "Failed to complete GetPrefs"
 #~ msgstr "Misslyckades med att färdigställa GetPrefs"
-
 #~ msgid "%s doesn't exist\n"
 #~ msgstr "%s finns inte\n"
-
 #~ msgid "Orientation"
 #~ msgstr "Orientering"
-
 #~ msgid "The orientation of the tray."
 #~ msgstr "LÃ¥dans orientering."
-
 #~ msgid "CLEAR, Clears the current text window"
 #~ msgstr "CLEAR, tömmer det aktuella textfönstret"
-
 #~ msgid "QUERY <nick>, opens up a new privmsg window to someone"
 #~ msgstr ""
 #~ "QUERY <smeknamn>, öppnar ett nytt fönster för privata meddelanden till "
 #~ "någon"
-
 #~ msgid "France, Metropolitan"
 #~ msgstr "Frankrike, Metropolitan"
-
 #~ msgid "Neutral Zone"
 #~ msgstr "Neutral zon"
-
 #~ msgid ""
 #~ "%s\n"
 #~ "<span weight=\"bold\">Last message:</span> 1 minute ago"
 #~ msgstr ""
 #~ "%s\n"
 #~ "<span weight=\"bold\">Senaste meddelande:</span> 1 minut sedan"
-
 #~ msgid ""
 #~ "%s\n"
 #~ "<span weight=\"bold\">Last message:</span> %d minutes ago"
 #~ msgstr ""
 #~ "%s\n"
 #~ "<span weight=\"bold\">Senaste meddelande:</span> %d minuter sedan"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 added to notify list."
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 lades till i notifieringslistan."
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 Banlist:%C19 $4%C20 $2%C21 $3"
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 Bannlysningslista:%C19 $4%C20 $2%C21 $3"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tCannot join%C26 %B$1 %O(You are banned)."
 #~ msgstr "%C22*%O$tKan inte gå in i%C26 %B$1 %O(Du är bannlyst)."
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 is now known as $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 är nu känd som $2"
-
 #~ msgid "%C18*$t$1%O $2"
 #~ msgstr "%C18*$t$1%O $2"
-
 #~ msgid "%C21*%O$t%C21%B$1%O%C21 $2"
 #~ msgstr "%C21*%O$t%C21%B$1%O%C21 $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 sets ban on $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 sätter bannlysning på $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tChannel $1 created on $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$tKanalen $1 skapad på $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C26$1%O removes channel half-operator status from%C26 $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C26$1%O tar bort halvkanaloperatörsstatusen från%C26 $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C26$1%O removes channel operator status from%C26 $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C26$1%O tar bort kanaloperatörsstatus från%C26 $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C26$1%O removes voice from%C26 $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C26$1%O tar bort röststatus från%C26 $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 sets exempt on $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 sätter undantag på $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C26$1%O gives channel half-operator status to%C26 $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C26$1%O ger halvkanaloperatörsstatus till%C26 $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 sets invite on $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 sätter inbjudan på $2"
-
 #~ msgid "%UChannel     Users  Topic"
 #~ msgstr "%UKanal     Användare �mne"
-
 #~ msgid "%C18%H<%H$4$1%H>%H%O$t$2"
 #~ msgstr "%C18%H<%H$4$1%H>%H%O$t$2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 sets mode $2$3 $4"
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 sätter läget $2$3 $4"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C22Channel $1 modes: $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C22Kanal $1 lägen: $2"
-
 #~ msgid "$4%C21%B%H<%H$1%H>%H%O%C21$t$2"
 #~ msgstr "$4%C21%B%H<%H$1%H>%H%O%C21$t$2"
-
 #~ msgid "%C28-%C29$1/$2%C28-%O$t$3"
 #~ msgstr "%C28-%C29$1/$2%C28-%O$t$3"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C26$1%O gives channel operator status to%C26 $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C26$1%O ger kanaloperatörsstatus till%C26 $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 removes exempt on $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 tar bort undantag på $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 removes invite on $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 tar bort inbjudan på $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 removes channel keyword"
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 tar bort kanallösenordet"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 removes user limit"
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 tar bort användargräns"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 sets channel keyword to $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 sätter kanallösenordet till $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 sets channel limit to $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 sätter kanalgränsen till $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 removes ban on $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 tar bort bannlysning av $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C26$1%O gives voice to%C26 $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C26$1%O ger röststatus till%C26 $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C22Connected. Now logging in..."
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C22Ansluten. Loggar in nu..."
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C22Connecting to $1 ($2) port $3%O..."
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C22Ansluter till $1 ($2) port $3%O..."
-
 #~ msgid "%C21*%O$t%C21Connection failed. Error: $1"
 #~ msgstr "%C21*%O$t%C21Anslutningen misslyckades. Fel: $1"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tReceived a CTCP $1 from $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$tMottog ett CTCP $1 från $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tReceived a CTCP $1 from $2 (to $3)"
 #~ msgstr "%C22*%O$tMottog ett CTCP $1 från $2 (till $3)"
-
 #~ msgid "%C19>%O$1%C19<%O$tCTCP $2"
 #~ msgstr "%C19>%O$1%C19<%O$tCTCP $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tReceived a CTCP Sound $1 from $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$tMottog ett CTCP Sound $1 från $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tDCC CHAT to %C26$1%O aborted."
 #~ msgstr "%C22*%O$tDCC CHAT till %C26$1%O avbruten."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tDCC CHAT connection established to %C26$1 %C30[%O$2%C30]"
 #~ msgstr "%C22*%O$tDCC CHAT-anslutning etablerad till %C26$1 %C30[%O$2%C30]"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tDCC CHAT to %C26$1%O lost ($4)."
 #~ msgstr "%C22*%O$tDCC CHAT till %C26$1%O avbruten ($4)."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tReceived a DCC CHAT offer from $1"
 #~ msgstr "%C22*%O$tMottog ett DCC CHAT-erbjudande från $1"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tOffering DCC CHAT to $1"
 #~ msgstr "%C22*%O$tErbjuder DCC CHAT till $1"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tAlready offering CHAT to $1"
 #~ msgstr "%C22*%O$tErbjuder redan CHAT till $1"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tDCC $1 connect attempt to%C26 $2%O failed (err=$3)."
 #~ msgstr ""
 #~ "%C22*%O$tDCC $1 anslutningsförsök till%C26 $2%O misslyckades (fel=$3)."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tReceived '$1%O' from $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$tMottog \"$1%O\" från $2"
-
 #~ msgid ""
 #~ "%C22*%O$tReceived a malformed DCC request from %C26$1%O.%010%C22*%O"
 #~ "$tContents of packet: $2"
 #~ msgstr ""
 #~ "%C22*%O$tMottog en felaktigt utformad DCC-begäran från %C26$1%O.%010%C22*%"
 #~ "O$tPaketets innehåll: $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tOffering%C26 $1%O to%C26 $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$tErbjuder%C26 $1%O till%C26 $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tNo such DCC offer."
 #~ msgstr "%C22*%O$tDet finns inget sådant DCC-erbjudande."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tDCC RECV%C26 $2%O to%C26 $1%O aborted."
 #~ msgstr "%C22*%O$tDCC RECV%C26 $2%O till%C26 $1%O avbruten."
-
 #~ msgid ""
 #~ "%C22*%O$tDCC RECV%C26 $1%O from%C26 $3%O complete %C30[%C26$4%O cps%C30]%"
 #~ "O."
 #~ msgstr ""
 #~ "%C22*%O$tDCC RECV%C26 $1%O från%C26 $3%O klar %C30[%C26$4%O cps%C30]%O."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tDCC RECV connection established to%C26 $1 %C30[%O$2%C30]"
 #~ msgstr "%C22*%O$tDCC RECV-anslutning etablerad till%C26 $1 %C30[%O$2%C30]"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tDCC RECV%C26 $1%O from%C26 $3%O failed ($4)."
 #~ msgstr "%C22*%O$tDCC RECV%C26 $1%O från%C26 $3%O misslyckades ($4)."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tDCC RECV: Cannot open $1 for writing ($2)."
 #~ msgstr "%C22*%O$tDCC RECV: Kan inte öppna $1 för skrivning ($2)."
-
 #~ msgid ""
 #~ "%C22*%O$tThe file%C26 $1%C already exists, saving it as%C26 $2%O instead."
 #~ msgstr ""
 #~ "%C22*%O$tFilen%C26 $1%C finns redan, sparar den som%C26 $2%O istället."
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C26$1 %Ohas requested to resume%C26 $2 %Cfrom%C26 $3%C."
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C26$1 %Ohar begärt att återuppta%C26 $2 %Cfrån%C26 $3%C."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tDCC SEND%C26 $2%O to%C26 $1%O aborted."
 #~ msgstr "%C22*%O$tDCC SEND%C26 $2%O till%C26 $1%O avbruten."
-
 #~ msgid ""
 #~ "%C22*%O$tDCC SEND%C26 $1%O to%C26 $2%O complete %C30[%C26$3%O cps%C30]%O."
 #~ msgstr ""
 #~ "%C22*%O$tDCC SEND%C26 $1%O till%C26 $2%O klar %C30[%C26$3%O cps%C30]%O."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tDCC SEND connection established to%C26 $1 %C30[%O$2%C30]"
 #~ msgstr "%C22*%O$tDCC SEND-anslutning etablerad till%C26 $1 %C30[%O$2%C30]"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tDCC SEND%C26 $1%O to%C26 $2%O failed. $3"
 #~ msgstr "%C22*%O$tDCC SEND%C26 $1%O till%C26 $2%O misslyckades. $3"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C26$1 %Ohas offered%C26 $2 %O(%C26$3 %Obytes)"
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C26$1 %Ohar erbjudit%C26 $2 %O(%C26$3 %Obytes)"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tDCC $1%C26 $2 %Oto%C26 $3 %Cstalled - aborting."
 #~ msgstr "%C22*%O$tDCC $1%C26 $2 %Otill%C26 $3 %Cstannade - avbryter."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tDCC $1%C26 $2 %Oto%C26 $3 %Otimed out - aborting."
 #~ msgstr "%C22*%O$tDCC $1%C26 $2 %Otill%C26 $3 %Ogjorde timeout - avbryter."
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 deleted from notify list."
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 borttagen från notifieringslistan."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tDisconnected ($1)."
 #~ msgstr "%C22*%O$tKopplade från ($1)."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tFound your IP: [$1]"
 #~ msgstr "%C22*%O$tHittade ditt IP: [$1]"
-
 #~ msgid "%O%C26$1%O added to ignore list."
 #~ msgstr "%O%C26$1%O lades till i ignoreringslistan."
-
 #~ msgid "Ignore on %C26$1%O changed."
 #~ msgstr "Ignorering på %C26$1%O ändrades."
-
 #~ msgid "%O%C26$1%O removed from ignore list."
 #~ msgstr "%O%C26$1%O togs bort från ignoreringslistan."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tCannot join%C26 %B$1 %O(Channel is invite only)."
 #~ msgstr "%C22*%O$tKan inte gå in i%C26 %B$1 %O(Kanalen kräver inbjudan)."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tYou have been invited to%C26 $1%O by%C26 $2%C (%C26$3%C)"
 #~ msgstr "%C22*%O$tDu har bjudits in till%C26 $1%O by%C26 $2%C (%C26$3%C)"
-
 #~ msgid "%C19*%O$t%C19%B$1 %B($3) has joined $2"
 #~ msgstr "%C19*%O$t%C19%B$1 %B($3) gick in i $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tCannot join%C26 %B$1 %O(Requires keyword)."
 #~ msgstr "%C22*%O$tKan inte gå in i%C26 %B$1 %O(Kräver lösenord)."
-
 #~ msgid "%C21*%O$t%C21$1 has kicked $2 from $3 ($4%O%C21)"
 #~ msgstr "%C21*%O$t%C21$1 har sparkat ut $2 från $3 ($4%O%C21)"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tYou have been killed by $1 ($2%O%C22)"
 #~ msgstr "%C22*%O$tDu har dödats av $1 ($2%O%C22)"
-
 #~ msgid "%C19>%O$1%C19<%O$t$2"
 #~ msgstr "%C19>%O$1%C19<%O$t$2"
-
 #~ msgid "%C16*%O$t$1%O"
 #~ msgstr "%C16*%O$t$1%O"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C22MOTD Skipped."
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C22MOTD hoppades över."
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 already in use. Retrying with $2..."
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 används redan. Försöker igen med $2..."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tNickname already in use. Use /NICK to try another."
 #~ msgstr ""
 #~ "%C22*%O$tSmeknamnet används redan. Använd /NICK för att försöka med ett "
 #~ "annat."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tNo such DCC."
 #~ msgstr "%C22*%O$tDet finns ingen sådan DCC."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tNo process is currently running"
 #~ msgstr "%C22*%O$tIngen sådan process körs för tillfället"
-
 #~ msgid "%C28-%C29$1%C28-%O$t$2"
 #~ msgstr "%C28-%C29$1%C28-%O$t$2"
-
 #~ msgid "$tNotify list is empty."
 #~ msgstr "$tNotifieringslistan är tom."
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 users in notify list."
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 användare på notifieringslistan."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tNotify: $1 is offline ($2)."
 #~ msgstr "%C22*%O$tNotifiering: $1 är frånkopplad ($2)."
-
 #~ msgid "%C22*%O$tNotify: $1 is online ($2)."
 #~ msgstr "%C22*%O$tNotifiering: $1 är ansluten ($2)."
-
 #~ msgid "%C23*%O$t%C23$1 (%O%C23$2) has left $3"
 #~ msgstr "%C23*%O$t%C23$1 (%O%C23$2) har lämnat $3"
-
 #~ msgid "%C23*%O$t%C23$1 (%O%C23$2) has left $3 (%O%C23%B%B$4%O%C23)"
 #~ msgstr "%C23*%O$t%C23$1 (%O%C23$2) har lämnat $3 (%O%C23%B%B$4%O%C23)"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tPing reply from $1: $2 second(s)"
 #~ msgstr "%C22*%O$tPingsvar från $1: $2 sekund(er)"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tNo ping reply for $1 seconds, disconnecting."
 #~ msgstr "%C22*%O$tInget pingsvar under $1 sekunder, kopplar från."
-
 #~ msgid "%C28*%C29$3$1%C28*$t%O$2"
 #~ msgstr "%C28*%C29$3$1%C28*$t%O$2"
-
 #~ msgid "%C18%H<%H$3$1%H>%H%O$t$2"
 #~ msgstr "%C18%H<%H$3$1%H>%H%O$t$2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tA process is already running"
 #~ msgstr "%C22*%O$tEn process kör redan"
-
 #~ msgid "%C23*%O$t%C23$1 has quit (%O%C23%B%B$2%O%C23)"
 #~ msgstr "%C23*%O$t%C23$1 har avslutat (%O%C23%B%B$2%O%C23)"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 sets modes%B %C30[%O$2%B%C30]"
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 sätter lägena%B %C30[%O$2%B%C30]"
-
 #~ msgid "%C28-%C29$1/Wallops%C28-%O$t$2"
 #~ msgstr "%C28-%C29$1/Wallops%C28-%O$t$2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tLooking up IP number for%C26 $1%O..."
 #~ msgstr "%C22*%O$tSlår upp IP-numret för%C26 $1%O..."
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C22Connected."
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C22Ansluten."
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1"
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C22Looking up $1"
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C22Slår upp $1"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tStopped previous connection attempt (pid=$1)"
 #~ msgstr "%C22*%O$tStoppade föregående anslutningsförsök (pid=$1)"
-
 #~ msgid "%C29*%O$t%C29Topic for $1%C %C29is: $2"
 #~ msgstr "%C29*%O$t%C29�mnet för $1%C %C29is: $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t$1 has changed the topic to: $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t$1 har bytt ämne till: $2"
-
 #~ msgid "%C29*%O$t%C29Topic for $1%C %C29set by $2%C %C29at $3"
 #~ msgstr "%C29*%O$t%C29�mnet för $1%C %C29satt av $2%C %C29den $3"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tUnknown host. Maybe you misspelled it?"
 #~ msgstr "%C22*%O$tOkänd värd. Du kanske har stavat den fel?"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tCannot join%C26 %B$1 %O(User limit reached)."
 #~ msgstr "%C22*%O$tKan inte gå in i%C26 %B$1 %O(Användargränsen nådd)."
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C26Users on $1:%C $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C26Användare på $1:%C $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %Cis away %C30(%O$2%O%C30)"
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %Cär frånvarande %C30(%O$2%O%C30)"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %OEnd of WHOIS list."
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %OSlut på WHOIS-lista."
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28]%O idle%C26 $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28]%O inaktiv%C26 $2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28]%O idle%C26 $2%O, signon:%C26 $3"
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28]%O inaktiv%C26 $2%O, påloggning:%C26 $3"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %C30(%O$2 $3%C30)%O: $4"
 #~ msgstr "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %C30(%O$2 $3%C30)%O: $4"
-
 #~ msgid "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %Oreal user host%C27 $2%O, real IP%C27 $3"
 #~ msgstr ""
 #~ "%C22*%O$t%C28[%O$1%C28] %Overklig användare värd%C27 $2%O, riktig IP%C27 "
 #~ "$3"
-
 #~ msgid "%C19*%O$t%C19Now talking on $2"
 #~ msgstr "%C19*%O$t%C19Pratar nu på $2"
-
 #~ msgid "%C23*$tYou have been kicked from $2 by $3 ($4%O%C23)"
 #~ msgstr "%C23*$tDu har sparkats ut från $2 av $3 ($4%O%C23)"
-
 #~ msgid "%C23*$tYou have left channel $3"
 #~ msgstr "%C23*$tDu har lämnat kanalen $3"
-
 #~ msgid "%C23*$tYou have left channel $3 (%O%C23%B%B$4%O%C23)"
 #~ msgstr "%C23*$tDu har lämnat kanalen $3 (%O%C23%B%B$4%O%C23)"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tYou've invited%C26 $1%O to%C26 $2%O (%C26$3%O)"
 #~ msgstr "%C22*%O$tDu bjuder in%C26 $1%O till%C26 $2%O (%C26$3%O)"
-
 #~ msgid "%C31%H<%H$4$1%H>%H%O%C30$t$2"
 #~ msgstr "%C31%H<%H$4$1%H>%H%O%C30$t$2"
-
 #~ msgid "%C22*%O$tYou are now known as $2"
 #~ msgstr "%C22*%O$tDu är nu känd som $2"
-
 #~ msgid "About XChat"
 #~ msgstr "Om XChat"
-
 #~ msgid "A multiplatform IRC Client"
 #~ msgstr "En IRC-klient för flera plattformar"
-
 #~ msgid "Character Chart"
 #~ msgstr "Teckenkarta"
-
 #~ msgid "Not connected."
 #~ msgstr "Inte ansluten."
-
 #~ msgid "You must select some bans."
 #~ msgstr "Du måste välja några bannlysningar."
-
 #~ msgid "Mask"
 #~ msgstr "Mask"
-
 #~ msgid "From"
 #~ msgstr "Från"
-
 #~ msgid "Date"
 #~ msgstr "Datum"
-
 #~ msgid "You can only open the Ban List window while in a channel tab."
 #~ msgstr "Du kan endast öppna bannlysningslistan inne i kanalfliken."
-
 #~ msgid "XChat: Ban List (%s)"
 #~ msgstr "XChat: Bannlysningslista (%s)"
-
 #~ msgid "Unban"
 #~ msgstr "Ta bort bannlysning"
-
 #~ msgid "Crop"
 #~ msgstr "Kapa"
-
 #~ msgid "Refresh"
 #~ msgstr "Uppdatera"
-
 #~ msgid "User and Channel Statistics: %d/%d Users on %d/%d Channels"
 #~ msgstr "Användar- och kanalstatistik: %d/%d användare på %d/%d kanaler"
-
 #~ msgid "I can't save an empty list!"
 #~ msgstr "Jag kan inte spara en tom lista!"
-
 #~ msgid "Select an output filename"
 #~ msgstr "Välj ett namn på utfilen"
-
 #~ msgid "XChat: Channel List (%s)"
 #~ msgstr "XChat: Kanallista (%s)"
-
 #~ msgid "List display options:"
 #~ msgstr "Alternativ för listvisning:"
-
 #~ msgid "Pattern Match:"
 #~ msgstr "Mönstermatchning:"
-
 #~ msgid "Regex Match:"
 #~ msgstr "Matching med reguljärt uttryck:"
-
 #~ msgid "Apply Match to:"
 #~ msgstr "Verkställ matchning på:"
-
 #~ msgid "Apply"
 #~ msgstr "Verkställ"
-
 #~ msgid "Refresh the list"
 #~ msgstr "Uppdatera listan"
-
 #~ msgid "Save the list"
 #~ msgstr "Spara listan"
-
 #~ msgid "Send file to %s"
 #~ msgstr "Skicka filen till %s"
-
 #~ msgid "That file is not resumable."
 #~ msgstr "Den filen kan inte återupptas."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Cannot access file: %s\n"
 #~ "%s.\n"
@@ -5444,116 +5125,80 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "Kan inte komma åt fil: %s\n"
 #~ "%s.\n"
 #~ "�terupptagning inte möjlig."
-
 #~ msgid ""
 #~ "File in download directory is larger than file offered. Resuming not "
 #~ "possible."
 #~ msgstr ""
 #~ "Filen i hämtningskatalogen är större än den fil som erbjudits. "
 #~ "�terupptagning är inte möjlig."
-
 #~ msgid "Cannot resume the same file from two people."
 #~ msgstr "Kan inte återuppta samma fil från två personer."
-
 #~ msgid "XChat: Uploads and Downloads"
 #~ msgstr "XChat: Sändningar och hämtningar"
-
 #~ msgid "Status"
 #~ msgstr "Status"
-
 #~ msgid "ETA"
 #~ msgstr "Beräknad tid"
-
 #~ msgid "Both"
 #~ msgstr "BÃ¥de och"
-
 #~ msgid "Uploads"
 #~ msgstr "Sändningar"
-
 #~ msgid "Details"
 #~ msgstr "Detaljer"
-
 #~ msgid "File:"
 #~ msgstr "Fil:"
-
 #~ msgid "Address:"
 #~ msgstr "Adress:"
-
 #~ msgid "Abort"
 #~ msgstr "Avbryt"
-
 #~ msgid "Accept"
 #~ msgstr "Acceptera"
-
 #~ msgid "Resume"
 #~ msgstr "Ã?teruppta"
-
 #~ msgid "Open Folder..."
 #~ msgstr "Ã?ppna mapp..."
-
 #~ msgid "XChat: DCC Chat List"
 #~ msgstr "XChat: DCC Chat-lista"
-
 #~ msgid "Recv"
 #~ msgstr "Mottaget"
-
 #~ msgid "Sent"
 #~ msgstr "Skickat"
-
 #~ msgid "Start Time"
 #~ msgstr "Starttid"
-
 #~ msgid "*NEW*"
 #~ msgstr "*NY*"
-
 #~ msgid "EDIT ME"
 #~ msgstr "REDIGERA MIG"
-
 #~ msgid "Command"
 #~ msgstr "Kommando"
-
 #~ msgid "Move Up"
 #~ msgstr "Flytta upp"
-
 #~ msgid "Move Dn"
 #~ msgstr "Flytta ned"
-
 #~ msgid "Cancel"
 #~ msgstr "Avbryt"
-
 #~ msgid "Save"
 #~ msgstr "Spara"
-
 #~ msgid "Add New"
 #~ msgstr "Lägg till ny"
-
 #~ msgid "Delete"
 #~ msgstr "Ta bort"
-
 #~ msgid "Sort"
 #~ msgstr "Sortera"
-
 #~ msgid "Help"
 #~ msgstr "Hjälp"
-
 #~ msgid "Don't auto connect to servers"
 #~ msgstr "Anslut inte automatiskt till servrar"
-
 #~ msgid "Use a different config directory"
 #~ msgstr "Använd en annan konfigurationskatalog"
-
 #~ msgid "Don't auto load any plugins"
 #~ msgstr "Läs inte automatiskt in några insticksmoduler"
-
 #~ msgid "Show plugin auto-load directory"
 #~ msgstr "Visa katalog för automatisk inläsning av insticksmoduler"
-
 #~ msgid "Show user config directory"
 #~ msgstr "Visa katalog för användarkonfiguration"
-
 #~ msgid "Open an irc://server:port/channel URL"
 #~ msgstr "Ã?ppna en irc://server:port/kanal URL"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Failed to open font:\n"
 #~ "\n"
@@ -5562,13 +5207,10 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "Misslyckades med att öppna typsnitt:\n"
 #~ "\n"
 #~ "%s"
-
 #~ msgid "%d bytes"
 #~ msgstr "%d byte"
-
 #~ msgid "Network send queue: %d bytes"
 #~ msgstr "Sändkö för nätverket: %d byte"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The Run Command action runs the data in Data 1 as if it has been typed "
 #~ "into the entry box where you pressed the key sequence. Thus it can "
@@ -5583,7 +5225,6 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "användarkommandon. När det körs behandlas \\n-tecken i Data 1 som "
 #~ "avgränsare mellan kommandon så att det är möjligt att köra mer än ett "
 #~ "kommando. Om du vill ha ett \\ i den verkliga texten anger du \\\\"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The Change Page command switches between pages in the notebook. Set Data "
 #~ "1 to the page you want to switch to. If Data 2 is set to anything then "
@@ -5592,42 +5233,36 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "Kommandot Byt sida växlar mellan sidor i flikhäftet. Sätt Data 1 till den "
 #~ "sida som du vill växla till. Om Data 2 är satt till någonting kommer "
 #~ "växlingen att vara relativ till nuvarande position"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The Insert in Buffer command will insert the contents of Data 1 into the "
 #~ "entry where the key sequence was pressed at the current cursor position"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kommandot Infoga i buffert kommer att infoga innehållet i Data 1 i fältet "
 #~ "där tangentkombinationen trycktes vid nuvarande markörposition"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The Scroll Page command scrolls the text widget up or down one page or "
 #~ "one line. Set Data 1 to either Up, Down, +1 or -1."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kommandot Rulla sida rullar textwidgeten upp eller ner en sida eller en "
 #~ "rad. Om Data 1 är satt till Up, Down, +1 eller -1."
-
 #~ msgid ""
 #~ "The Set Buffer command sets the entry where the key sequence was entered "
 #~ "to the contents of Data 1"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kommandot Sätt buffert sätter fältet där tangentkombinationen trycktes "
 #~ "till innehållet i Data 1"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The Last Command command sets the entry to contain the last command "
 #~ "entered - the same as pressing up in a shell"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kommandot Senaste kommando gör att fältet innehåller det senast angivna "
 #~ "kommandot - samma som att trycka uppåtpil i skalet"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The Next Command command sets the entry to contain the next command "
 #~ "entered - the same as pressing down in a shell"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kommandot Nästa kommando gör att fältet innehåller nästa kommando som "
 #~ "angavs - samma som att trycka nedåtpil i skalet"
-
 #~ msgid ""
 #~ "This command changes the text in the entry to finish an incomplete "
 #~ "nickname or command. If Data 1 is set then double-tabbing in a string "
@@ -5636,81 +5271,61 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "Detta kommando ändrar texten i fältet för att komplettera ett inkomplett "
 #~ "smeknamn eller kommando. Om Data 1 är satt kommer dubbla tabulatortryck i "
 #~ "en sträng att välja det senaste smeknamnet, inte nästa"
-
 #~ msgid ""
 #~ "This command scrolls up and down through the list of nicks. If Data 1 is "
 #~ "set to anything it will scroll up, else it scrolls down"
 #~ msgstr ""
 #~ "Detta kommando rullar upp och ner i listan med smeknamn. Om Data 1 är "
 #~ "satt till någonting rullar det upp, annars rullar det ner"
-
 #~ msgid ""
 #~ "This command checks the last word entered in the entry against the "
 #~ "replace list and replaces it if it finds a match"
 #~ msgstr ""
 #~ "Detta kommando kontrollerar det senast angivna ordet i fältet mot "
 #~ "ersättningslistan och ersätter det om det hittar en träff"
-
 #~ msgid "This command moves the front tab left by one"
 #~ msgstr "Detta kommando flyttar den främsta fliken ett steg till vänster"
-
 #~ msgid "This command moves the front tab right by one"
 #~ msgstr "Detta kommando flyttar den främsta fliken ett steg till höger"
-
 #~ msgid "This command moves the current tab family to the left"
 #~ msgstr "Detta kommando flyttar den aktuella fliken ett steg till vänster"
-
 #~ msgid "This command moves the current tab family to the right"
 #~ msgstr "Detta kommando flyttar den aktuella fliken ett steg till höger"
-
 #~ msgid "Push input line into history but doesn't send to server"
 #~ msgstr "Spara indataraden i historiken men skicka inte den till servern"
-
 #~ msgid "There was an error loading key bindings configuration"
 #~ msgstr ""
 #~ "Det inträffade ett fel vid inläsning av tangentbindningskonfigurationen"
-
 #~ msgid "Mod"
 #~ msgstr "Modifierare"
-
 #~ msgid "Action"
 #~ msgstr "�tgärd"
-
 #~ msgid "XChat: Keyboard Shortcuts"
 #~ msgstr "XChat: Tangentbordsgenvägar"
-
 #~ msgid "Shift"
 #~ msgstr "Skift"
-
 #~ msgid "Alt"
 #~ msgstr "Alt"
-
 #~ msgid "Ctrl"
 #~ msgstr "Ctrl"
-
 #~ msgid "Data 1"
 #~ msgstr "Data 1"
-
 #~ msgid "Data 2"
 #~ msgstr "Data 2"
-
 #~ msgid "Error opening keys config file\n"
 #~ msgstr "Fel vid öppnande av tangentkonfigurationsfil\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Unknown keyname %s in key bindings config file\n"
 #~ "Load aborted, please fix %s/keybindings.conf\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Okänt tangentnamn %s i konfigurationsfilen för tangentbindningar\n"
 #~ "Inläsningen avbröts, fixa %s/keybindings.conf\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Unknown action %s in key bindings config file\n"
 #~ "Load aborted, Please fix %s/keybindings\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Okänd åtgärd %s i konfigurationsfilen för tangentbindningar\n"
 #~ "Inläsningen avbröts, fixa %s/keybindings\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Expecting Data line (beginning Dx{:|!}) but got:\n"
 #~ "%s\n"
@@ -5721,187 +5336,130 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "%s\n"
 #~ "\n"
 #~ "Inläsningen avbröts, fixa %s/keybindings\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Key bindings config file is corrupt, load aborted\n"
 #~ "Please fix %s/keybindings.conf\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Konfigurationsfilen för tangentbindningar är trasig, inläsningen avbröts\n"
 #~ "Fixa %s/keybindings.conf\n"
-
 #~ msgid "Cannot write to that file."
 #~ msgstr "Kan inte skriva till den filen."
-
 #~ msgid "Cannot read that file."
 #~ msgstr "Kan inte läsa den filen."
-
 #~ msgid "That mask already exists."
 #~ msgstr "Den masken finns redan."
-
 #~ msgid "Private"
 #~ msgstr "Privat"
-
 #~ msgid "Notice"
 #~ msgstr "Notis"
-
 #~ msgid "CTCP"
 #~ msgstr "CTCP"
-
 #~ msgid "DCC"
 #~ msgstr "DCC"
-
 #~ msgid "Invite"
 #~ msgstr "Inbjudning"
-
 #~ msgid "Unignore"
 #~ msgstr "Ta bort ignorering"
-
 #~ msgid "Enter mask to ignore:"
 #~ msgstr "Ange mask att ignorera:"
-
 #~ msgid "XChat: Ignore list"
 #~ msgstr "XChat: Ignoreringslista"
-
 #~ msgid "Ignore Stats:"
 #~ msgstr "Ignoreringsstatistik:"
-
 #~ msgid "Channel:"
 #~ msgstr "Kanal:"
-
 #~ msgid "Private:"
 #~ msgstr "Privat:"
-
 #~ msgid "Notice:"
 #~ msgstr "Notis:"
-
 #~ msgid "CTCP:"
 #~ msgstr "CTCP:"
-
 #~ msgid "Invite:"
 #~ msgstr "Inbjudan:"
-
 #~ msgid "Add"
 #~ msgstr "Lägg till"
-
 #~ msgid "Channel name too short, try again."
 #~ msgstr "Kanalnamn för kort, försök igen."
-
 #~ msgid "XChat: Connection Complete"
 #~ msgstr "XChat: Anslutningen klar"
-
 #~ msgid "Connection to %s complete."
 #~ msgstr "Anslutning till %s klar."
-
 #~ msgid ""
 #~ "In the Server-List window, no channel (chat room) has been entered to be "
 #~ "automatically joined for this network."
 #~ msgstr ""
 #~ "I serverlistfönstret, ingen kanal (chattrum) har angetts för att gå in i "
 #~ "automatiskt för detta nätverk."
-
 #~ msgid "What would you like to do next?"
 #~ msgstr "Vad vill du göra härnäst?"
-
 #~ msgid "_Nothing, I'll join a channel later."
 #~ msgstr "_Ingenting, jag går in i en kanal senare."
-
 #~ msgid "_Join this channel:"
 #~ msgstr "_GÃ¥ in i denna kanal:"
-
 #~ msgid "If you know the name of the channel you want to join, enter it here."
 #~ msgstr "Om du vet namnet på kanalen du vill gå in i, ange den här."
-
 #~ msgid "O_pen the Channel-List window."
 #~ msgstr "�_ppna kanallistfönstret."
-
 #~ msgid "Retrieving the Channel-List may take a minute or two."
 #~ msgstr "Hämta kanallistan kan ta en minut eller två."
-
 #~ msgid "_Always show this dialog after connecting."
 #~ msgstr "_Visa alltid denna dialog efter anslutning."
-
 #~ msgid "Dialog with"
 #~ msgstr "Dialog med"
-
 #~ msgid "Topic for %s is: %s"
 #~ msgstr "�mnet för %s är: %s"
-
 #~ msgid "No topic is set"
 #~ msgstr "Inget ämne är satt"
-
 #~ msgid ""
 #~ "This server still has %d channels or dialogs associated with it. Close "
 #~ "them all?"
 #~ msgstr ""
 #~ "Denna server har fortfarande %d kanaler eller dialoger associerade med "
 #~ "den. Stänga dem alla?"
-
 #~ msgid "No other tabs open, quit xchat?"
 #~ msgstr "Inga andra flikar öppna. Avsluta xchat?"
-
 #~ msgid "Insert Attribute or Color Code"
 #~ msgstr "Infoga attribut eller färgkod"
-
 #~ msgid "<b>Bold</b>"
 #~ msgstr "<b>Fet</b>"
-
 #~ msgid "<u>Underline</u>"
 #~ msgstr "<u>Understruken</u>"
-
 #~ msgid "Normal"
 #~ msgstr "Normal"
-
 #~ msgid "Colors 0-7"
 #~ msgstr "Färgerna 0-7"
-
 #~ msgid "Colors 8-15"
 #~ msgstr "Färgerna 8-15"
-
 #~ msgid "Beep on message"
 #~ msgstr "Pip vid meddelande"
-
 #~ msgid "Color paste"
 #~ msgstr "Färginklistring"
-
 #~ msgid "Go to"
 #~ msgstr "GÃ¥ till"
-
 #~ msgid "_Close Tab"
 #~ msgstr "_Stäng flik"
-
 #~ msgid "_Detach Tab"
 #~ msgstr "_Frigör flik"
-
 #~ msgid "Some file transfers still active, quit xchat?"
 #~ msgstr "En del filöverföringar är fortfarande aktiva. Avsluta xchat?"
-
 #~ msgid "User limit must be a number!\n"
 #~ msgstr "Användargränsen måste vara en siffra!\n"
-
 #~ msgid "Topic Protection"
 #~ msgstr "Ã?mnesskydd"
-
 #~ msgid "Secret"
 #~ msgstr "Hemlig"
-
 #~ msgid "Invite Only"
 #~ msgstr "Kräver inbjudan"
-
 #~ msgid "Moderated"
 #~ msgstr "Modererad"
-
 #~ msgid "Ban List"
 #~ msgstr "Bannlysningslista"
-
 #~ msgid "Keyword"
 #~ msgstr "Lösenord"
-
 #~ msgid "User Limit"
 #~ msgstr "Användargräns"
-
 #~ msgid "Show/Hide userlist"
 #~ msgstr "Visa/Dölj användarlista"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to set transparent background!\n"
 #~ "\n"
@@ -5912,59 +5470,42 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "\n"
 #~ "Du kanske använder en ickekompatibel fönster-\n"
 #~ "hanterare som inte stöds för tillfället.\n"
-
 #~ msgid "Enter new nickname:"
 #~ msgstr "Ange nytt smeknamn:"
-
 #~ msgid "Host unknown"
 #~ msgstr "Värden okänd"
-
 #~ msgid "<tt><b>%-11s</b></tt> %s"
 #~ msgstr "<tt><b>%-11s</b></tt> %s"
-
 #~ msgid "User:"
 #~ msgstr "Användare:"
-
 #~ msgid "Country:"
 #~ msgstr "Land:"
-
 #~ msgid "Server:"
 #~ msgstr "Server:"
-
 #~ msgid "Away Msg:"
 #~ msgstr "Frånvaromedd:"
-
 #~ msgid "%u minutes ago"
 #~ msgstr "%u minuter sedan"
-
 #~ msgid "Last Msg:"
 #~ msgstr "Senaste medd:"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The Menubar is now hidden. You can show it again by pressing F9 or right-"
 #~ "clicking in a blank part of the main text area."
 #~ msgstr ""
 #~ "Menyraden är nu dold. Du kan visa den igen genom att trycka F9 eller "
 #~ "högerklicka på en tom del av huvudtextrutan."
-
 #~ msgid "Copy Selected Link"
 #~ msgstr "Kopiera markerad länk"
-
 #~ msgid "Open Link in Browser"
 #~ msgstr "�ppna länk i webbläsare"
-
 #~ msgid "Part Channel"
 #~ msgstr "Lämna kanal"
-
 #~ msgid "Cycle Channel"
 #~ msgstr "Rotera kanal"
-
 #~ msgid "XChat: User menu"
 #~ msgstr "XChat: Användarmeny"
-
 #~ msgid "Edit This Menu..."
 #~ msgstr "Redigera denna meny..."
-
 #~ msgid ""
 #~ "*WARNING*\n"
 #~ "Auto accepting DCC to your home directory\n"
@@ -5976,13 +5517,10 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "hemkatalog kan vara farligt och utnyttjas\n"
 #~ "av andra. NÃ¥gon kan till exempel skicka\n"
 #~ "dig en .bash_profile"
-
 #~ msgid "Retrieve channel list..."
 #~ msgstr "Hämta kanallista..."
-
 #~ msgid "Settings saved."
 #~ msgstr "Inställningar sparades."
-
 #~ msgid ""
 #~ "User Commands - Special codes:\n"
 #~ "\n"
@@ -6019,7 +5557,6 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "\n"
 #~ "%2 blir då \"nisse\"\n"
 #~ "&2 blir då \"nisse hej\"."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Userlist Buttons - Special codes:\n"
 #~ "\n"
@@ -6040,7 +5577,6 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "%n = ditt smeknamn\n"
 #~ "%s = markerade smeknamnet\n"
 #~ "%t = tid/datum\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Dialog Buttons - Special codes:\n"
 #~ "\n"
@@ -6061,7 +5597,6 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "%n = ditt smeknamn\n"
 #~ "%s = markerade smeknamnet\n"
 #~ "%t = tid/datum\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "CTCP Replies - Special codes:\n"
 #~ "\n"
@@ -6086,7 +5621,6 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "&2 = ord 2 till slutet på raden\n"
 #~ "&3 = ord 3 till slutet på raden\n"
 #~ "\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "URL Handlers - Special codes:\n"
 #~ "\n"
@@ -6103,293 +5637,197 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "Genom att ange ett ! framför kommandot\n"
 #~ "indikerar du att kommandot ska skickas\n"
 #~ "till ett skal istället för XChat"
-
 #~ msgid "XChat: User Defined Commands"
 #~ msgstr "XChat: Användardefinierade kommandon"
-
 #~ msgid "XChat: Userlist Popup menu"
 #~ msgstr "XChat: Popupmeny i användarlista"
-
 #~ msgid "Replace with"
 #~ msgstr "Ersätt med"
-
 #~ msgid "XChat: Replace"
 #~ msgstr "XChat: Ersätt"
-
 #~ msgid "XChat: URL Handlers"
 #~ msgstr "XChat: URL-hanterare"
-
 #~ msgid "XChat: Userlist buttons"
 #~ msgstr "XChat: Knappar i användarlista"
-
 #~ msgid "XChat: Dialog buttons"
 #~ msgstr "XChat: Dialogknappar"
-
 #~ msgid "XChat: CTCP Replies"
 #~ msgstr "XChat: CTCP-svar"
-
 #~ msgid "_XChat"
 #~ msgstr "_XChat"
-
 #~ msgid "_Server List..."
 #~ msgstr "_Serverlista..."
-
 #~ msgid "_New"
 #~ msgstr "_Ny"
-
 #~ msgid "Server Tab..."
 #~ msgstr "Serverflik..."
-
 #~ msgid "Channel Tab..."
 #~ msgstr "Kanalflik..."
-
 #~ msgid "Server Window..."
 #~ msgstr "Serverfönster..."
-
 #~ msgid "Channel Window..."
 #~ msgstr "Kanalfönster..."
-
 #~ msgid "_Load Plugin or Script..."
 #~ msgstr "_Läs in insticksmodul eller skript..."
-
 #~ msgid "_Topicbar"
 #~ msgstr "Ã?mn_esrad"
-
 #~ msgid "_Userlist Buttons"
 #~ msgstr "_Knappar i användarlista"
-
 #~ msgid "M_ode Buttons"
 #~ msgstr "_Lägesknappar"
-
 #~ msgid "_Layout"
 #~ msgstr "_Layout"
-
 #~ msgid "_Tabs"
 #~ msgstr "_Flikar"
-
 #~ msgid "T_ree"
 #~ msgstr "T_räd"
-
 #~ msgid "_Network Meters"
 #~ msgstr "_Nätverksmätare"
-
 #~ msgid "Off"
 #~ msgstr "Av"
-
 #~ msgid "Graph"
 #~ msgstr "Graf"
-
 #~ msgid "_Server"
 #~ msgstr "_Server"
-
 #~ msgid "Marked Away"
 #~ msgstr "Märk som frånvarande"
-
 #~ msgid "_Usermenu"
 #~ msgstr "A_nvändarmeny"
-
 #~ msgid "S_ettings"
 #~ msgstr "_Inställningar"
-
 #~ msgid "Preferences..."
 #~ msgstr "Inställningar..."
-
 #~ msgid "Advanced"
 #~ msgstr "Avancerat"
-
 #~ msgid "Auto Replace..."
 #~ msgstr "Automatisk ersättning..."
-
 #~ msgid "CTCP Replies..."
 #~ msgstr "CTCP-svar..."
-
 #~ msgid "Dialog Buttons..."
 #~ msgstr "Dialogknappar..."
-
 #~ msgid "Keyboard Shortcuts..."
 #~ msgstr "Tangentbordsgenvägar..."
-
 #~ msgid "Text Events..."
 #~ msgstr "Texthändelser..."
-
 #~ msgid "URL Handlers..."
 #~ msgstr "URL-hanterare..."
-
 #~ msgid "User Commands..."
 #~ msgstr "Användarkommandon..."
-
 #~ msgid "Userlist Buttons..."
 #~ msgstr "Knappar i användarlista..."
-
 #~ msgid "Userlist Popup..."
 #~ msgstr "Popupmeny i användarlista..."
-
 #~ msgid "_Window"
 #~ msgstr "_Fönster"
-
 #~ msgid "Ban List..."
 #~ msgstr "Bannlysningslista..."
-
 #~ msgid "Channel List..."
 #~ msgstr "Kanallista..."
-
 #~ msgid "Character Chart..."
 #~ msgstr "Teckentabell..."
-
 #~ msgid "Direct Chat..."
 #~ msgstr "Direktchatt..."
-
 #~ msgid "File Transfers..."
 #~ msgstr "Filöverföringar..."
-
 #~ msgid "Ignore List..."
 #~ msgstr "Ignoreringslista..."
-
 #~ msgid "Notify List..."
 #~ msgstr "Notifieringslista..."
-
 #~ msgid "Plugins and Scripts..."
 #~ msgstr "Insticksmoduler och skript..."
-
 #~ msgid "Raw Log..."
 #~ msgstr "RÃ¥logg..."
-
 #~ msgid "URL Grabber..."
 #~ msgstr "URL-fångare..."
-
 #~ msgid "Reset Marker Line"
 #~ msgstr "Nollställ markeringslinje"
-
 #~ msgid "C_lear Text"
 #~ msgstr "T_öm text"
-
 #~ msgid "Save Text..."
 #~ msgstr "Spara text..."
-
 #~ msgid "_Attach Window"
 #~ msgstr "Sätt _fast fönster"
-
 #~ msgid "_Close Window"
 #~ msgstr "_Stäng fönster"
-
 #~ msgid "Last Seen"
 #~ msgstr "SÃ¥gs senast"
-
 #~ msgid "Offline"
 #~ msgstr "Frånkopplad"
-
 #~ msgid "Never"
 #~ msgstr "Aldrig"
-
 #~ msgid "Online"
 #~ msgstr "Ansluten"
-
 #~ msgid "Enter nickname to add:"
 #~ msgstr "Ange smeknamn att lägga till:"
-
 #~ msgid "XChat: Notify List"
 #~ msgstr "XChat: Notifieringslista"
-
 #~ msgid "Remove"
 #~ msgstr "Ta bort"
-
 #~ msgid "Description"
 #~ msgstr "Beskrivning"
-
 #~ msgid "Select a Plugin or Script to load"
 #~ msgstr "Välj en insticksmodul eller ett skript att läsa in"
-
 #~ msgid "XChat: Plugins and Scripts"
 #~ msgstr "XChat: Insticksmoduler och skript"
-
 #~ msgid "_Load..."
 #~ msgstr "_Läs in..."
-
 #~ msgid "_UnLoad"
 #~ msgstr "_Inaktivera"
-
 #~ msgid "Save rawlog"
 #~ msgstr "Spara rålogg"
-
 #~ msgid "XChat: Rawlog (%s)"
 #~ msgstr "XChat: RÃ¥logg (%s)"
-
 #~ msgid "Clear rawlog"
 #~ msgstr "Töm rålogg"
-
 #~ msgid "Save rawlog..."
 #~ msgstr "Spara rålogg..."
-
 #~ msgid "The window you opened this Search for doesn't exist anymore."
 #~ msgstr "Fönstret som du öppnade detta sökfönster för finns inte längre."
-
 #~ msgid "Search hit end, not found."
 #~ msgstr "Sökning nådde slutet, hittades inte."
-
 #~ msgid "XChat: Search"
 #~ msgstr "XChat: Sök"
-
 #~ msgid "_Match case"
 #~ msgstr "_Matcha skiftläge"
-
 #~ msgid "Search _backwards"
 #~ msgstr "Sök _bakåt"
-
 #~ msgid "Really remove network \"%s\" and all its servers?"
 #~ msgstr "Vill du verkligen ta bort nätverket \"%s\" och alla dess servrar?"
-
 #~ msgid "User name and Real name cannot be left blank."
 #~ msgstr "Användarnamn och verkligt namn kan inte lämnas blanka."
-
 #~ msgid "XChat: Edit %s"
 #~ msgstr "XChat: Redigera %s"
-
 #~ msgid "Servers for %s"
 #~ msgstr "Servrar för %s"
-
 #~ msgid "Connect to selected server only"
 #~ msgstr "Anslut endast till markerad server"
-
 #~ msgid "Don't cycle through all the servers when the connection fails."
 #~ msgstr "Gå inte igenom alla servrar när anslutningen avbryts."
-
 #~ msgid "Your Details"
 #~ msgstr "Dina detaljer"
-
 #~ msgid "Use global user information"
 #~ msgstr "Använd global användarinformation"
-
 #~ msgid "Second choice:"
 #~ msgstr "Andra valet:"
-
 #~ msgid "_User name:"
 #~ msgstr "An_vändarnamn:"
-
 #~ msgid "Rea_l name:"
 #~ msgstr "Verkligt _namn:"
-
 #~ msgid "Connecting"
 #~ msgstr "Ansluter"
-
 #~ msgid "Auto connect to this network at startup"
 #~ msgstr "Anslut automatiskt till detta nätverk vid uppstart"
-
 #~ msgid "Use SSL for all the servers on this network"
 #~ msgstr "Använd SSL för alla servrar på detta nätverk"
-
 #~ msgid "Accept invalid SSL certificate"
 #~ msgstr "Acceptera ogiltigt SSL-certifikat"
-
 #~ msgid "C_hannels to join:"
 #~ msgstr "_Kanaler att gå in i:"
-
 #~ msgid "Channels to join, separated by commas, but not spaces!"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kanaler att gå in i, åtskilda med kommatecken men inte med blanksteg!"
-
 #~ msgid "Connect command:"
 #~ msgstr "Anslutningskommando:"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Extra command to execute after connecting. If you need more than one, set "
 #~ "this to LOAD -e <filename>, where <filename> is a text-file full of "
@@ -6398,655 +5836,445 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "Extra kommandon att köra efter anslutning. Om du behöver fler än en, "
 #~ "ställ in denna till LOAD -e <filnamn>, där <filnamn> är en textfil som är "
 #~ "full med kommandon att köra."
-
 #~ msgid "Nickserv password:"
 #~ msgstr "Nickserv-lösenord:"
-
 #~ msgid ""
 #~ "If your nickname requires a password, enter it here. Not all IRC networks "
 #~ "support this."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om ditt smeknamn kräver ett lösenord, ange det här. Inte alla IRC-nätverk "
 #~ "har stöd för detta."
-
 #~ msgid "Server password:"
 #~ msgstr "Serverlösenord:"
-
 #~ msgid "Password for the server, if in doubt, leave blank."
 #~ msgstr "Lösenord för servern, lämna blank om du är osäker."
-
 #~ msgid "Character set:"
 #~ msgstr "Teckentabell:"
-
 #~ msgid "XChat: Server List"
 #~ msgstr "XChat: Serverlista"
-
 #~ msgid "User Information"
 #~ msgstr "Användarinformation"
-
 #~ msgid "Third choice:"
 #~ msgstr "Tredje valet:"
-
 #~ msgid "Skip server list on startup"
 #~ msgstr "Hoppa över serverlista vid uppstart"
-
 #~ msgid "_Edit..."
 #~ msgstr "_Redigera..."
-
 #~ msgid "_Sort"
 #~ msgstr "_Sortera"
-
 #~ msgid "Text Box Appearance"
 #~ msgstr "Utseende för textruta"
-
 #~ msgid "Font:"
 #~ msgstr "Typsnitt:"
-
 #~ msgid "Background image:"
 #~ msgstr "Bakgrundsbild:"
-
 #~ msgid "Scrollback lines:"
 #~ msgstr "Rulla tillbaka rader:"
-
 #~ msgid "Give each person on IRC a different color"
 #~ msgstr "Ge varje person på IRC en olik färg"
-
 #~ msgid "Indent nick names"
 #~ msgstr "Dra in smeknamn"
-
 #~ msgid "Make nick names right-justified"
 #~ msgstr "Högerjustera smeknamn"
-
 #~ msgid "Transparent background"
 #~ msgstr "Transparant bakgrund"
-
 #~ msgid "Show marker line"
 #~ msgstr "Visa markeringslinje"
-
 #~ msgid "Insert a red line after the last read text."
 #~ msgstr "Infoga en röd rad efter den senaste lästa texten."
-
 #~ msgid "Transparency Settings"
 #~ msgstr "Inställningar för transparans"
-
 #~ msgid "Red:"
 #~ msgstr "Röd:"
-
 #~ msgid "Green:"
 #~ msgstr "Grön:"
-
 #~ msgid "Blue:"
 #~ msgstr "Blå:"
-
 #~ msgid "Time Stamps"
 #~ msgstr "Tidsstämplar"
-
 #~ msgid "Time stamp format:"
 #~ msgstr "Tidsstämplingsformat:"
-
 #~ msgid "See strftime manpage for details."
 #~ msgstr "Se manualsidan för strftime för detaljer."
-
 #~ msgid "Enable time stamps"
 #~ msgstr "Aktivera tidsstämplar"
-
 #~ msgid "Nick Completion"
 #~ msgstr "Smeknamnskomplettering"
-
 #~ msgid "Automatic nick completion"
 #~ msgstr "Automatisk smeknamnskomplettering"
-
 #~ msgid "Completes nick names without using the TAB key"
 #~ msgstr "Kompletterar smeknamn utan att tabulatortangenten används"
-
 #~ msgid "Nick completion suffix:"
 #~ msgstr "Suffix för smeknamnskomplettering:"
-
 #~ msgid "Input Box Codes"
 #~ msgstr "Inmatningskoder"
-
 #~ msgid "Interpret %nnn as an ASCII value"
 #~ msgstr "Tolka %nnn som ett ASCII-värde"
-
 #~ msgid "Interpret %C, %B as Color, Bold etc"
 #~ msgstr "Tolka %C, %B som färg, fet, osv"
-
 #~ msgid "Input Box Appearance"
 #~ msgstr "Utseende för inmatningsfält"
-
 #~ msgid "Use the Text box font and colors"
 #~ msgstr "Använd typsnittet och färgerna för textrutor"
-
 #~ msgid "A-Z, Ops first"
 #~ msgstr "A-�, operatörer först"
-
 #~ msgid "A-Z"
 #~ msgstr "A-Ã?"
-
 #~ msgid "Z-A, Ops last"
 #~ msgstr "�-A, operatörer sist"
-
 #~ msgid "Z-A"
 #~ msgstr "Ã?-A"
-
 #~ msgid "Unsorted"
 #~ msgstr "Osorterad"
-
 #~ msgid "User List"
 #~ msgstr "Användarlista"
-
 #~ msgid "User list sorted by:"
 #~ msgstr "Användarlistan sorteras efter:"
-
 #~ msgid "Show hostnames in user list"
 #~ msgstr "Visa värdnamn i användarlista"
-
 #~ msgid "Resizable user list"
 #~ msgstr "�ndringsbar användarlista"
-
 #~ msgid "Away tracking"
 #~ msgstr "Frånvarospårning"
-
 #~ msgid "Track the Away status of users and mark them in a different color"
 #~ msgstr ""
 #~ "Spårar frånvarostatus för användare och markerar dem i en annan färg"
-
 #~ msgid "On channels smaller than:"
 #~ msgstr "På kanaler mindre än:"
-
 #~ msgid "Action Upon Double Click"
 #~ msgstr "�tgärd vid dubbelklick"
-
 #~ msgid "Execute command:"
 #~ msgstr "Startkommando:"
-
 #~ msgid "Windows"
 #~ msgstr "Fönster"
-
 #~ msgid "Tabs"
 #~ msgstr "Flikar"
-
 #~ msgid "Bottom"
 #~ msgstr "nederst"
-
 #~ msgid "Top"
 #~ msgstr "överst"
-
 #~ msgid "Left"
 #~ msgstr "till vänster"
-
 #~ msgid "Right"
 #~ msgstr "till höger"
-
 #~ msgid "Hidden"
 #~ msgstr "Dold"
-
 #~ msgid "Always"
 #~ msgstr "Alltid"
-
 #~ msgid "Only requested tabs"
 #~ msgstr "Endast begärda flikar"
-
 #~ msgid "Open an extra tab for server messages"
 #~ msgstr "�ppna en extra flik för servermeddelanden"
-
 #~ msgid "Open an extra tab for server notices"
 #~ msgstr "�ppna en extra flik för servernotiser"
-
 #~ msgid "Small tabs"
 #~ msgstr "Små flikar"
-
 #~ msgid "Sort tabs in alphabetical order"
 #~ msgstr "Sortera flikar i alfabetisk ordning"
-
 #~ msgid "Focus new tabs:"
 #~ msgstr "Fokusera nya flikar:"
-
 #~ msgid "Shorten tab labels to:"
 #~ msgstr "Korta ner fliketiketter till:"
-
 #~ msgid "letters."
 #~ msgstr "bokstäver."
-
 #~ msgid "Tabs Location"
 #~ msgstr "Flikplats"
-
 #~ msgid "Show tabs at:"
 #~ msgstr "Visa flikar:"
-
 #~ msgid "Tabs or Windows"
 #~ msgstr "Flikar eller fönster"
-
 #~ msgid "Open channels in:"
 #~ msgstr "Ã?ppna kanaler i:"
-
 #~ msgid "Open dialogs in:"
 #~ msgstr "�ppna dialogfönster i:"
-
 #~ msgid "Open utilities in:"
 #~ msgstr "Ã?ppna verktyg i:"
-
 #~ msgid "Open DCC, Ignore, Notify etc, in tabs or windows?"
 #~ msgstr ""
 #~ "�ppna DCC-, ignorerings-, notifieringsfönster osv. i flikar eller fönster?"
-
 #~ msgid "Files and Directories"
 #~ msgstr "Filer och kataloger"
-
 #~ msgid "Auto accept file offers"
 #~ msgstr "Acceptera filerbjudanden automatiskt"
-
 #~ msgid "Save nick name in filenames"
 #~ msgstr "Spara smeknamn i filnamn"
-
 #~ msgid "Convert spaces to underscore before sending"
 #~ msgstr "Omvandla blanksteg till understreck före sändning"
-
 #~ msgid "DCC IP address:"
 #~ msgstr "DCC-IP-adress:"
-
 #~ msgid "Claim you are at this address when offering files."
 #~ msgstr "Utge dig för att vara på denna adress när du erbjuder filer."
-
 #~ msgid "First DCC send port:"
 #~ msgstr "Första DCC-sändningsport:"
-
 #~ msgid "Last DCC send port:"
 #~ msgstr "Sista DCC-sändningsport:"
-
 #~ msgid "(Leave ports at zero for full range)."
 #~ msgstr "(Lämna värdet noll vid portar för fullständigt intervall)"
-
 #~ msgid "Get my address from the IRC server"
 #~ msgstr "Hämta min adress från IRC-servern"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Asks the IRC server for your real address. Use this if you have a 192.168."
 #~ "*.* address!"
 #~ msgstr ""
 #~ "Fråga IRC-servern efter din verkliga adress. Använd detta om du har en "
 #~ "adress av typen 192.168.*.*!"
-
 #~ msgid "Maximum File Transfer Speeds (bytes per second)"
 #~ msgstr "Maximal hastighet för filöverföringar (byte per sekund)"
-
 #~ msgid "One upload:"
 #~ msgstr "En sändning:"
-
 #~ msgid "Maximum speed for one transfer"
 #~ msgstr "Max. hastighet för en överföring"
-
 #~ msgid "One download:"
 #~ msgstr "En hämtning:"
-
 #~ msgid "All uploads combined:"
 #~ msgstr "Alla sändningar kombinerade:"
-
 #~ msgid "Maximum speed for all files"
 #~ msgstr "Max. hastighet för alla filer"
-
 #~ msgid "All downloads combined:"
 #~ msgstr "Alla hämtningar kombinerade:"
-
 #~ msgid "Default Messages"
 #~ msgstr "Standardmeddelanden"
-
 #~ msgid "Quit:"
 #~ msgstr "Avsluta:"
-
 #~ msgid "Leave channel:"
 #~ msgstr "Lämna kanal:"
-
 #~ msgid "Away:"
 #~ msgstr "Frånvarande:"
-
 #~ msgid "Away"
 #~ msgstr "Frånvarande"
-
 #~ msgid "Announce away messages"
 #~ msgstr "Meddela frånvaromeddelanden"
-
 #~ msgid "Announce your away messages to all channels"
 #~ msgstr "Meddela dina frånvaromeddelanden till alla kanaler"
-
 #~ msgid "Show away once"
 #~ msgstr "Visa frånvaro endast en gång"
-
 #~ msgid "Show identical away messages only once"
 #~ msgstr "Visa identiska frånvaromeddelanden endast en gång"
-
 #~ msgid "Automatically unmark away"
 #~ msgstr "Avmarkera frånvaro automatiskt"
-
 #~ msgid "Unmark yourself as away before sending messages"
 #~ msgstr "Avmarkerering av din frånvaro innan skickande av meddelanden"
-
 #~ msgid "(Can be a text file relative to ~/.xchat2/)."
 #~ msgstr "(Kan vara en textfil relativ till ~/.xchat2/)."
-
 #~ msgid "(Can be a text file relative to config dir)."
 #~ msgstr "(Kan vara en textfil relativ till konfigurationskatalogen)."
-
 #~ msgid "Alerts"
 #~ msgstr "Alarm"
-
 #~ msgid "Flash taskbar on highlighted messages"
 #~ msgstr "Blinka panelen vid färgmarkerade meddelanden"
-
 #~ msgid "Beep on highlighted messages"
 #~ msgstr "Pip vid färgmarkerade meddelanden"
-
 #~ msgid "Extra words to highlight on:"
 #~ msgstr "Extra ord att färgmarkera:"
-
 #~ msgid "Nicks not to highlight on:"
 #~ msgstr "Smeknamn att inte färgmarkera:"
-
 #~ msgid "(Separate multiple words with commas)."
 #~ msgstr "(Separera flera ord med kommatecken)."
-
 #~ msgid "Beep on channel messages"
 #~ msgstr "Pip vid kanalmeddelanden"
-
 #~ msgid "Advanced Settings"
 #~ msgstr "Avancerade inställningar"
-
 #~ msgid "Auto reconnect delay:"
 #~ msgstr "Fördröjning för automatisk återanslutning:"
-
 #~ msgid "Display MODEs in raw form"
 #~ msgstr "Visa MODE-kommandon i rå form"
-
 #~ msgid "Whois on notify"
 #~ msgstr "Vemär vid notifiering"
-
 #~ msgid "Sends a /WHOIS when a user comes online in your notify list"
 #~ msgstr ""
 #~ "Skickar en /WHOIS när en användare som är i din notifieringslista ansluter"
-
 #~ msgid "Hide join and part messages"
 #~ msgstr "Dölj meddelanden om ingång/lämnande"
-
 #~ msgid "Hide channel join/part messages by default"
 #~ msgstr "Dölj meddelanden om ingång/lämnande som standard"
-
 #~ msgid "Auto Open DCC Windows"
 #~ msgstr "�ppna DCC-fönster automatiskt"
-
 #~ msgid "Send window"
 #~ msgstr "Sändningsfönster"
-
 #~ msgid "Receive window"
 #~ msgstr "Mottagningsfönster"
-
 #~ msgid "Chat window"
 #~ msgstr "Chattfönster"
-
 #~ msgid "Logging"
 #~ msgstr "Loggning"
-
 #~ msgid "Enable logging of conversations"
 #~ msgstr "Aktivera loggning av konversationer"
-
 #~ msgid "Log filename:"
 #~ msgstr "Loggfilsnamn:"
-
 #~ msgid "(%s=Server %c=Channel %n=Network)."
 #~ msgstr "(%s=Server %c=Kanal %n=Nätverk)."
-
 #~ msgid "Insert timestamps in logs"
 #~ msgstr "Infoga tidsstämplar i loggar"
-
 #~ msgid "Log timestamp format:"
 #~ msgstr "Format för tidsstämpling av loggar:"
-
 #~ msgid "(See strftime manpage for details)."
 #~ msgstr "(Se manualsidan för strftime för detaljer)."
-
 #~ msgid "(Disabled)"
 #~ msgstr "(Inaktiverad)"
-
 #~ msgid "Wingate"
 #~ msgstr "Wingate"
-
 #~ msgid "Socks4"
 #~ msgstr "Socks4"
-
 #~ msgid "Socks5"
 #~ msgstr "Socks5"
-
 #~ msgid "HTTP"
 #~ msgstr "HTTP"
-
 #~ msgid "Your Address"
 #~ msgstr "Din adress"
-
 #~ msgid "Bind to:"
 #~ msgstr "Bind till:"
-
 #~ msgid "(Only useful for computers with multiple addresses)."
 #~ msgstr "(Endast användbart för datorer med flera adresser)."
-
 #~ msgid "Proxy Server"
 #~ msgstr "Proxyserver"
-
 #~ msgid "Hostname:"
 #~ msgstr "Värdnamn:"
-
 #~ msgid "Username:"
 #~ msgstr "Användarnamn:"
-
 #~ msgid "Password:"
 #~ msgstr "Lösenord:"
-
 #~ msgid "Port:"
 #~ msgstr "Port:"
-
 #~ msgid "Type:"
 #~ msgstr "Typ:"
-
 #~ msgid "Authenticate to the proxy server (HTTP and Socks5)"
 #~ msgstr "Autentisera mot proxyservern (HTTP och Socks5)"
-
 #~ msgid "Select an Image File"
 #~ msgstr "Välj en bildfil"
-
 #~ msgid "Select font"
 #~ msgstr "Välj typsnitt"
-
 #~ msgid "Browse..."
 #~ msgstr "Bläddra..."
-
 #~ msgid "Mark identified users with:"
 #~ msgstr "Markera identifierade användare med:"
-
 #~ msgid "Mark not-identified users with:"
 #~ msgstr "Markera ej identifierade användare med:"
-
 #~ msgid "Select color"
 #~ msgstr "Välj färg"
-
 #~ msgid "Text Colors"
 #~ msgstr "Textfärger"
-
 #~ msgid "mIRC colors:"
 #~ msgstr "mIRC-färger:"
-
 #~ msgid "Extra colors:"
 #~ msgstr "Extra färger:"
-
 #~ msgid "Foreground:"
 #~ msgstr "Förgrund:"
-
 #~ msgid "Background:"
 #~ msgstr "Bakgrund:"
-
 #~ msgid "Marking Text"
 #~ msgstr "Markeringstext"
-
 #~ msgid "Interface Colors"
 #~ msgstr "Gränssnittsfärger"
-
 #~ msgid "New data:"
 #~ msgstr "Nya data:"
-
 #~ msgid "Marker line:"
 #~ msgstr "Markeringslinje:"
-
 #~ msgid "Away user:"
 #~ msgstr "Frånvaroanvändare:"
-
 #~ msgid "Highlight:"
 #~ msgstr "Färgmarkera:"
-
 #~ msgid "Event"
 #~ msgstr "Händelse"
-
 #~ msgid "Sound file"
 #~ msgstr "Ljudfil"
-
 #~ msgid "Select a sound file"
 #~ msgstr "Välj en ljudfil"
-
 #~ msgid "Sound playing method:"
 #~ msgstr "Metod för ljuduppspelning:"
-
 #~ msgid "External sound playing _program:"
 #~ msgstr "Externt _program för ljuduppspelning:"
-
 #~ msgid "_External program"
 #~ msgstr "_Externt program"
-
 #~ msgid "_Automatic"
 #~ msgstr "_Automatisk"
-
 #~ msgid "Sound files _directory:"
 #~ msgstr "Katalog för _ljudfiler:"
-
 #~ msgid "Sound file:"
 #~ msgstr "Ljudfil:"
-
 #~ msgid "_Browse..."
 #~ msgstr "_Bläddra..."
-
 #~ msgid "_Play"
 #~ msgstr "_Spela upp"
-
 #~ msgid "Interface"
 #~ msgstr "Gränssnitt"
-
 #~ msgid "Text box"
 #~ msgstr "Textfält"
-
 #~ msgid "Input box"
 #~ msgstr "Inmatningsfält"
-
 #~ msgid "User list"
 #~ msgstr "Användarlista"
-
 #~ msgid "Chatting"
 #~ msgstr "Chattande"
-
 #~ msgid "General"
 #~ msgstr "Allmänt"
-
 #~ msgid "Sound"
 #~ msgstr "Ljud"
-
 #~ msgid "Network setup"
 #~ msgstr "Nätverksinställningar"
-
 #~ msgid "File transfers"
 #~ msgstr "Filöverföringar"
-
 #~ msgid "Categories"
 #~ msgstr "Kategorier"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Some settings were changed that require a restart to take full effect."
 #~ msgstr ""
 #~ "En del inställningar ändrades som kräver en omstart för att börja gälla."
-
 #~ msgid "XChat: Preferences"
 #~ msgstr "XChat: Inställningar"
-
 #~ msgid "There was an error parsing the string"
 #~ msgstr "Det uppstod ett fel vid tolkning av strängen"
-
 #~ msgid "This signal is only passed %d args, $%d is invalid"
 #~ msgstr "Denna signal skickas endast %d argument, $%d är ogiltigt"
-
 #~ msgid "Print Texts File"
 #~ msgstr "Skriv ut textfil"
-
 #~ msgid "Edit Events"
 #~ msgstr "Redigera händelser"
-
 #~ msgid "$ Number"
 #~ msgstr "$-nummer"
-
 #~ msgid "Save As..."
 #~ msgstr "Spara som..."
-
 #~ msgid "Load From..."
 #~ msgstr "Läs in från..."
-
 #~ msgid "Test All"
 #~ msgstr "Testa allt"
-
 #~ msgid "XChat: URL Grabber"
 #~ msgstr "XChat: URL-fångare"
-
 #~ msgid "Clear list"
 #~ msgstr "Töm lista"
-
 #~ msgid "Copy selected URL"
 #~ msgstr "Kopiera markerad URL"
-
 #~ msgid "Copy"
 #~ msgstr "Kopiera"
-
 #~ msgid "Save list to a file"
 #~ msgstr "Spara lista till en fil"
-
 #~ msgid "%d ops, %d total"
 #~ msgstr "%d oppar, %d totalt"
-
 #~ msgid ""
 #~ "xchat-remote: %s\n"
 #~ "Try `xchat-remote --help' for more information\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "xchat-remote: %s\n"
 #~ "Försök med \"xchat-remote --help\" för mer information\n"
-
 #~ msgid "xchat remote access"
 #~ msgstr "fjärråtkomst för xchat"
-
 #~ msgid ""
 #~ "%C8,2 Type To/From  Status Size  Pos   File   %O%010%B%"
 #~ "C9----------------------------------------------------%O"
 #~ msgstr ""
 #~ "%C8,2 Typ  Till/Från Status Storlek Pos   Fil    %O%010%B%"
 #~ "C9---------------------------------------------------%O"
-
 #~ msgid "%C08,02 %B-- Notify List --------------- %O"
 #~ msgstr "%C08,02 %B-- Notifieringslista --------------- %O"
-
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %O$2"
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$t%C12[%O$1%C12] %O$2"
-
 #~ msgid "Channel name"
 #~ msgstr "Kanalnamn"
-
 #~ msgid "Servername"
 #~ msgstr "Servernamn"
-
 #~ msgid "Former Czechoslovakia"
 #~ msgstr "Före detta Tjeckoslovakien"
-
 #~ msgid "Zaire"
 #~ msgstr "Kongo (f.d. Zaire)"
-
 #~ msgid ""
 #~ "   File: %s\n"
 #~ "  To/From: %s\n"
@@ -7061,263 +6289,178 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "   Port: %d\n"
 #~ " IP-nummer: %s\n"
 #~ " Starttid: %s  Max CPS: %d\n"
-
 #~ msgid "MIME Type"
 #~ msgstr "MIME-typ"
-
 #~ msgid "X-Chat: File Receive List"
 #~ msgstr "X-Chat: Filmottagningslista"
-
 #~ msgid "Open"
 #~ msgstr "Ã?ppna"
-
 #~ msgid "Ack"
 #~ msgstr "Bekräftat"
-
 #~ msgid "To"
 #~ msgstr "Till"
-
 #~ msgid "X-Chat: File Send List"
 #~ msgstr "X-Chat: Filsändningslista"
-
 #~ msgid "To/From"
 #~ msgstr "Till/Från"
-
 #~ msgid "DIRECTORY"
 #~ msgstr "KATALOG"
-
 #~ msgid "use a different config dir"
 #~ msgstr "använd en annan konfigurationskatalog"
-
 #~ msgid "don't auto load any plugins"
 #~ msgstr "läs inte automatiskt in några insticksmoduler"
-
 #~ msgid "show version information"
 #~ msgstr "visa versionsinformation"
-
 #~ msgid "X-Chat: Edit Key Bindings"
 #~ msgstr "X-Chat: Redigera tangentbindningar"
-
 #~ msgid "Add new"
 #~ msgstr "Lägg till ny"
-
 #~ msgid "Delete All"
 #~ msgstr "Ta bort alla"
-
 #~ msgid "Close this tab/window"
 #~ msgstr "Stäng denna flik/fönster"
-
 #~ msgid "User: %s"
 #~ msgstr "Användare: %s"
-
 #~ msgid "Realname: %s"
 #~ msgstr "Verkligt namn: %s"
-
 #~ msgid "User List Buttons"
 #~ msgstr "Knappar i användarlista"
-
 #~ msgid "New Shell Tab..."
 #~ msgstr "Ny skalflik..."
-
 #~ msgid "Invisible"
 #~ msgstr "Osynlig"
-
 #~ msgid "Receive Wallops"
 #~ msgstr "Ta emot wallops"
-
 #~ msgid "Receive Server Notices"
 #~ msgstr "Ta emot servermeddelanden"
-
 #~ msgid "Auto Rejoin when Kicked"
 #~ msgstr "GÃ¥ in igen automatiskt vid kick"
-
 #~ msgid "Auto Reconnect to Server"
 #~ msgstr "Ã?teranslut automatiskt till server"
-
 #~ msgid "Never-give-up ReConnect"
 #~ msgstr "Sluta aldrig att återansluta"
-
 #~ msgid "Auto Accept Direct Chat"
 #~ msgstr "Acceptera direktchattar automatiskt"
-
 #~ msgid "Lists"
 #~ msgstr "Listor"
-
 #~ msgid "Key Bindings..."
 #~ msgstr "Tangentbindningar..."
-
 #~ msgid "Reload Settings"
 #~ msgstr "Läs om inställningar"
-
 #~ msgid "Save Settings now"
 #~ msgstr "Spara inställningar nu"
-
 #~ msgid "File Receive..."
 #~ msgstr "Filmottagning..."
-
 #~ msgid "File Send..."
 #~ msgstr "Filsändning..."
-
 #~ msgid "Attach Tab"
 #~ msgstr "Sätt fast flik"
-
 #~ msgid "Close"
 #~ msgstr "Stäng"
-
 #~ msgid "Settings for %s"
 #~ msgstr "Inställningar för %s"
-
 #~ msgid "_Remove \"%s\""
 #~ msgstr "_Ta bort \"%s\""
-
 #~ msgid "_Add new server"
 #~ msgstr "_Lägg till ny server"
-
 #~ msgid "Move \"%s\" _down"
 #~ msgstr "Flytta _ned \"%s\""
-
 #~ msgid "Move \"%s\" _up"
 #~ msgstr "Flytta _upp \"%s\""
-
 #~ msgid "_Add new network"
 #~ msgstr "_Lägg till nytt nätverk"
-
 #~ msgid "Global User Info"
 #~ msgstr "Global användarinformation"
-
 #~ msgid "Nick Names:"
 #~ msgstr "Smeknamn:"
-
 #~ msgid "User Name:"
 #~ msgstr "Användarnamn:"
-
 #~ msgid "Connect in a _new tab"
 #~ msgstr "Anslut i en _ny flik"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Command to execute after connecting. Can be used to authenticate to "
 #~ "NickServ"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kommando att utföra efter anslutning. Kan användas för autentisering till "
 #~ "NickServ"
-
 #~ msgid "Use secure SSL"
 #~ msgstr "Använd säker SSL"
-
 #~ msgid "Use a proxy server"
 #~ msgstr "Använd en proxyserver"
-
 #~ msgid "Settings for Selected Network"
 #~ msgstr "Inställningar för valt nätverk"
-
 #~ msgid "Edit mode"
 #~ msgstr "Redigeringsläge"
-
 #~ msgid "Tint transparency"
 #~ msgstr "Transparanstoning"
-
 #~ msgid "Strip mIRC color"
 #~ msgstr "Ta bort mIRC-färger"
-
 #~ msgid "Tint red:"
 #~ msgstr "Röd toning:"
-
 #~ msgid "Tint green:"
 #~ msgstr "Grön toning:"
-
 #~ msgid "Tint blue:"
 #~ msgstr "Blå toning:"
-
 #~ msgid "Lag meter:"
 #~ msgstr "Latensmätare:"
-
 #~ msgid "Throttle meter:"
 #~ msgstr "Begränsningsmätare:"
-
 #~ msgid "Double-click command:"
 #~ msgstr "Dubbelklickskommando:"
-
 #~ msgid "Userlist buttons enabled"
 #~ msgstr "Knappar i användarlista aktiverade"
-
 #~ msgid "Pop new tabs to front"
 #~ msgstr "Nya flikar längst fram"
-
 #~ msgid "Auto open DCC send list"
 #~ msgstr "�ppna automatiskt DCC-sändlista"
-
 #~ msgid "In filenames, before sending"
 #~ msgstr "I filnamn, innan skickande"
-
 #~ msgid "Auto open DCC chat list"
 #~ msgstr "Ã?ppna automatiskt DCC-chattlista"
-
 #~ msgid "Auto open DCC receive list"
 #~ msgstr "Ã?ppna automatiskt DCC-mottagningslista"
-
 #~ msgid "Max. send CPS:"
 #~ msgstr "Max. CPS för skickande:"
-
 #~ msgid "Max. receive CPS:"
 #~ msgstr "Max. CPS för mottagning:"
-
 #~ msgid "Max. global send CPS:"
 #~ msgstr "Max. CPS för globalt skickande:"
-
 #~ msgid "Max. global receive CPS:"
 #~ msgstr "Max. CPS för global mottagning:"
-
 #~ msgid "(Leave at zero for full speed file transfers)."
 #~ msgstr "(Lämna värdet noll vid portar för fullständigt intervall)."
-
 #~ msgid "Default part message:"
 #~ msgstr "Standardmeddelande för att lämna kanal:"
-
 #~ msgid "Default away message:"
 #~ msgstr "Standardmeddelande för frånvaro:"
-
 #~ msgid "Address to bind to:"
 #~ msgstr "Adress att binda till:"
-
 #~ msgid "Mark back:"
 #~ msgstr "Markering bakgrund:"
-
 #~ msgid "Select a file to save to"
 #~ msgstr "Välj en fil att spara till"
-
 #~ msgid "Are you sure this is a SSL capable server and port?"
 #~ msgstr "�r du säker på att detta är en SSL-kapabel server och port?"
-
 #~ msgid "Color"
 #~ msgstr "Färg"
-
 #~ msgid "Error String"
 #~ msgstr "Felsträng"
-
 #~ msgid "Error name"
 #~ msgstr "Felnamn"
-
 #~ msgid "Error string"
 #~ msgstr "Felsträng"
-
 #~ msgid "%C08,02                             %O"
 #~ msgstr "%C08,02                             %O"
-
 #~ msgid "Proxy server:"
 #~ msgstr "Proxyserver:"
-
 #~ msgid "Password"
 #~ msgstr "Lösenord"
-
 #~ msgid "Proxy port:"
 #~ msgstr "Proxyport:"
-
 #~ msgid "Proxy type:"
 #~ msgstr "Proxytyp:"
-
 #~ msgid "Client exiting"
 #~ msgstr "Klient avslutar"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Options:\n"
 #~ " -d, --cfgdir DIRECTORY  use a different config dir\n"
@@ -7337,314 +6480,215 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "URL:\n"
 #~ " irc://server:port/kanal\n"
 #~ "\n"
-
 #~ msgid "Move to tab"
 #~ msgstr "Flytta till flik"
-
 #~ msgid "X-Chat"
 #~ msgstr "X-Chat"
-
 #~ msgid "That file is not resumable"
 #~ msgstr "Filen kan inte återupptas"
-
 #~ msgid "Show channel join/part messages by default"
 #~ msgstr "Visa meddelanden om ingång/lämnande som standard"
-
 #~ msgid "%d operators, %d total"
 #~ msgstr "%d operatörer, %d totalt"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Unknown action %s in key bindings config file\n"
 #~ "Load aborted, Please fix %s/keybindings.conf\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Okända åtgärden %s i konfigurationsfilen för tangentbindningar\n"
 #~ "Inläsningen avbröts. Rätta till %s/keybindings.conf\n"
-
 #~ msgid "Wipe"
 #~ msgstr "Töm"
-
 #~ msgid "Yes"
 #~ msgstr "Ja"
-
 #~ msgid "No"
 #~ msgstr "Nej"
-
 #~ msgid "new!new new com"
 #~ msgstr "ny!ny ny se"
-
 #~ msgid "Chan"
 #~ msgstr "Kan"
-
 #~ msgid "OK"
 #~ msgstr "OK"
-
 #~ msgid "Attach/Detach this tab"
 #~ msgstr "Fäst/Lösgör denna flik"
-
 #~ msgid "(%s) Channel settings"
 #~ msgstr "(%s) Kanalinställningar"
-
 #~ msgid "Hide join/parts"
 #~ msgstr "Dölj meddelanden om ingång/lämnande"
-
 #~ msgid "Only highlight tabs on channel messages"
 #~ msgstr "Färgmarkera endast flikar vid kanalmeddelanden"
-
 #~ msgid "Error Name"
 #~ msgstr "Felnamn"
-
 #~ msgid "Contents"
 #~ msgstr "Innehåll"
-
 #~ msgid "Plugins and Scripts"
 #~ msgstr "Insticksmoduler och skript"
-
 #~ msgid "port"
 #~ msgstr "port"
-
 #~ msgid "Load Plugin..."
 #~ msgstr "Läs in insticksmodul..."
-
 #~ msgid "Replace Popup..."
 #~ msgstr "Ersätt popup-meny..."
-
 #~ msgid "Cannot create ~/.xchat"
 #~ msgstr "Kan inte skapa ~/.xchat"
-
 #~ msgid "Bye"
 #~ msgstr "Hejdå"
-
 #~ msgid "characters."
 #~ msgstr "tecken."
-
 #~ msgid "Load plugin..."
 #~ msgstr "Läs in insticksmodul..."
-
 #~ msgid "X-Chat Homepage..."
 #~ msgstr "X-Chats webbplats..."
-
 #~ msgid "Online Docs..."
 #~ msgstr "Online-dokumentation..."
-
 #~ msgid "About X-Chat..."
 #~ msgstr "Om X-Chat..."
-
 #~ msgid "Choose File"
 #~ msgstr "Välj fil"
-
 #~ msgid "Ascii Chart"
 #~ msgstr "ASCII-tabell"
-
 #~ msgid "Link/DeLink this tab"
 #~ msgstr "Länka/Avlänka denna flik"
-
 #~ msgid "(%s) Network encoding"
 #~ msgstr "(%s) Nätverkskodning"
-
 #~ msgid "System default"
 #~ msgstr "Systemstandard"
-
 #~ msgid "Auto ReJoin on Kick"
 #~ msgstr "GÃ¥ in automatiskt vid kick"
-
 #~ msgid "Server settings"
 #~ msgstr "Serverinställningar"
-
 #~ msgid "Send and Receive UTF8"
 #~ msgstr "Skicka och ta emot UTF8"
-
 #~ msgid "Ban List Window..."
 #~ msgstr "Bannlysningslista..."
-
 #~ msgid "ASCII Window..."
 #~ msgstr "ASCII-fönster..."
-
 #~ msgid "F_lush Buffer"
 #~ msgstr "T_öm buffert"
-
 #~ msgid "Save Buffer..."
 #~ msgstr "Spara buffert..."
-
 #~ msgid "User Modes"
 #~ msgstr "Användarlägen"
-
 #~ msgid "Plugins"
 #~ msgstr "Insticksmoduler"
-
 #~ msgid "Edit User Menu"
 #~ msgstr "Redigera användarmeny"
-
 #~ msgid "_Load"
 #~ msgstr "_Läs in"
-
 #~ msgid "_UnLoad..."
 #~ msgstr "_Inaktivera..."
-
 #~ msgid "(Can be a text file relative to %s)."
 #~ msgstr "(Kan vara en textfil relativ till %s)."
-
 #~ msgid "(Can be a text file relative to ~/.xchat/)."
 #~ msgstr "(Kan vara en textfil relativ till ~/.xchat/)."
-
 #~ msgid "NewServer"
 #~ msgstr "NyServer"
-
 #~ msgid "Open extra tab for each server"
 #~ msgstr "�ppna en extra flik för varje server"
-
 #~ msgid "New Server"
 #~ msgstr "Ny server"
-
 #~ msgid "New server"
 #~ msgstr "Ny server"
-
 #~ msgid "New network"
 #~ msgstr "Nytt nätverk"
-
 #~ msgid "Server List 2..."
 #~ msgstr "Serverlista 2..."
-
 #~ msgid "Network Name:"
 #~ msgstr "Nätverksnamn:"
-
 #~ msgid "Channnel settings"
 #~ msgstr "Kanalinställningar"
-
 #~ msgid "Use secure socket layer (SSL)"
 #~ msgstr "Använd SSL"
-
 #~ msgid "Error compiling script\n"
 #~ msgstr "Fel vid kompilering av skript\n"
-
 #~ msgid "Error Loading file\n"
 #~ msgstr "Fel vid inläsning av fil\n"
-
 #~ msgid "Perl scripting not available in this compilation.\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Funktion för Perl-skript är inte tillgänglig i den här byggnationen.\n"
-
 #~ msgid "LOADDLL <file>, loads a plugin"
 #~ msgstr "LOADDLL <fil>, läser in en insticksmodul"
-
 #~ msgid "PKILL <name>, kills the script of the given name"
 #~ msgstr "PKILL <namn>, dödar skriptet med angivet namn"
-
 #~ msgid "PLIST, lists the current python scripts"
 #~ msgstr "PLIST, listar de aktuella pythonskripten"
-
 #~ msgid "PLOAD loads a python script"
 #~ msgstr "PLOAD läser in ett python-skript"
-
 #~ msgid "RMDLL <dll name>, unloads a plugin"
 #~ msgstr "RMDLL <dll-namn>, inaktiverar en insticksmodul"
-
 #~ msgid "UNLOADALL, Unloads all perl scripts"
 #~ msgstr "UNLOADALL, Inaktiverar alla perl-skript"
-
 #~ msgid "gdk_font_load failed"
 #~ msgstr "gdk_font_load misslyckades"
-
 #~ msgid "Open ASCII Chart"
 #~ msgstr "Ã?ppna ASCII-tabell"
-
 #~ msgid "Encoding"
 #~ msgstr "Kodning"
-
 #~ msgid "Select a Perl script to load"
 #~ msgstr "Välj ett Perl-skript att läsa in"
-
 #~ msgid "Select a Python script to load"
 #~ msgstr "Välj ett Python-skript att läsa in"
-
 #~ msgid "Scripts & Plugins"
 #~ msgstr "Skript och insticksmoduler"
-
 #~ msgid "Unload All Scripts"
 #~ msgstr "Inaktivera alla skript"
-
 #~ msgid "Perl List"
 #~ msgstr "Perl-lista"
-
 #~ msgid "Load Python Script..."
 #~ msgstr "Läs in Python-skript..."
-
 #~ msgid "Catagories"
 #~ msgstr "Kategorier"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The default download directory is your\n"
 #~ "home dir, you should change this at some stage."
 #~ msgstr ""
 #~ "Standardhämtningskatalogen är din hemkatalog,\n"
 #~ "du bör ändra detta vid något tillfälle."
-
 #~ msgid "/LISTDLL, Lists all currenly loaded plugins\n"
 #~ msgstr "/LISTDLL, listar alla för tillfället inlästa insticksmoduler\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "/MKICKB, Sets a ban of * * and mass kicks everyone except you in the "
 #~ "current channel (needs chanop)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "/MKICKB, sätter en bannlysning på * * och sparkar ut alla utom dig själv "
 #~ "från den aktuella kanalen (kräver kanaloperatörsstatus)\n"
-
 #~ msgid "/SCPINFO, Lists some information about current Perl bindings\n"
 #~ msgstr "/SCPINFO, listar information om aktuella Perlbindningar\n"
-
 #~ msgid "/TIMER <seconds> <command>\n"
 #~ msgstr "/TIMER <sekunder> <kommando>\n"
-
 #~ msgid "Registered Scripts:\n"
 #~ msgstr "Registrerade skript:\n"
-
 #~ msgid "Inbound Handlers:\n"
 #~ msgstr "Hanterare för inkommande:\n"
-
 #~ msgid "Command Handlers:\n"
 #~ msgstr "Kommandohanterare:\n"
-
 #~ msgid "Print Handlers:\n"
 #~ msgstr "Utskriftshanterare:\n"
-
 #~ msgid "{to|from}"
 #~ msgstr "{till|från}"
-
 #~ msgid "DCC type"
 #~ msgstr "DCC-typ"
-
 #~ msgid "Priv Yes/No"
 #~ msgstr "Priv Ja/Nej"
-
 #~ msgid "Noti Yes/No"
 #~ msgstr "Noti Ja/Nej"
-
 #~ msgid "Chan Yes/No"
 #~ msgstr "Kana Ja/Nej"
-
 #~ msgid "Ctcp Yes/No"
 #~ msgstr "Ctcp Ja/Nej"
-
 #~ msgid "Invi Yes/No"
 #~ msgstr "Inbj Ja/Nej"
-
 #~ msgid "Unig Yes/No"
 #~ msgstr "Avig Ja/Nej"
-
 #~ msgid "Number of messages"
 #~ msgstr "Antal meddelanden"
-
 #~ msgid "Bytes in mailbox"
 #~ msgstr "Byte i brevlådan"
-
 #~ msgid " $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7"
 #~ msgstr " $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7"
-
 #~ msgid "-%C10-%C11-%O$tContents of packet: \"$1%O\"."
 #~ msgstr "-%C10-%C11-%O$tInnehåll i paket: \"$1%O\"."
-
 #~ msgid "-%C3-%C9-%O$tYou have new mail ($1 messages, $2 bytes total)."
 #~ msgstr "-%C3-%C9-%O$tDu har ny e-post ($1 meddelanden, totalt $2 byte)."
-
 #~ msgid ""
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Direct Client-To-Client\n"
@@ -7981,7 +7025,6 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "NAME Ã?ppna dialog\n"
 #~ "CMD /query %s\n"
 #~ "\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "NAME Op\n"
 #~ "CMD /op %a\n"
@@ -8020,7 +7063,6 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "NAME Dialog\n"
 #~ "CMD /query %s\n"
 #~ "\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "NAME Whois\n"
 #~ "CMD /whois %s\n"
@@ -8053,7 +7095,6 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "NAME Töm\n"
 #~ "CMD /clear\n"
 #~ "\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD IRC Stuff\n"
@@ -8218,7 +7259,6 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "NAME ENDSUB\n"
 #~ "CMD \n"
 #~ "\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "NAME SUB\n"
 #~ "CMD Netscape...\n"
@@ -8419,7 +7459,6 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "NAME Anslut som IRC-server\n"
 #~ "CMD /newserver %s\n"
 #~ "\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "An IRC Client for UNIX.\n"
 #~ "\n"
@@ -8428,7 +7467,6 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "En IRC-klient för UNIX.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Denna binärfil kompilerades på "
-
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "Using GTK %d.%d.%d X %d\n"
@@ -8437,7 +7475,6 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "\n"
 #~ "Använder GTK %d.%d.%d X %d\n"
 #~ "Kör på %s"
-
 #~ msgid ""
 #~ "(C) 1998-2001 Peter Zelezny <zed xchat org>\n"
 #~ "\n"
@@ -8450,7 +7487,6 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "En IRC-klient för UNIX.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Denna binärfil kompilerades den "
-
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "Using GTK %d.%d.%d X %d\n"
@@ -8459,43 +7495,30 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "\n"
 #~ "Använder GTK %d.%d.%d X %d\n"
 #~ "Kör på %s\n"
-
 #~ msgid " Apply "
 #~ msgstr " Verkställ "
-
 #~ msgid "Config dir"
 #~ msgstr "Konfigkat."
-
 #~ msgid "Don't use GNOME Panel"
 #~ msgstr "Använd inte GNOME-panelen"
-
 #~ msgid "Ok"
 #~ msgstr "Ok"
-
 #~ msgid "Open Toolbox"
 #~ msgstr "�ppna verktygslåda"
-
 #~ msgid "Beep"
 #~ msgstr "Pip"
-
 #~ msgid "Conf"
 #~ msgstr "Konf"
-
 #~ msgid "Conference mode (no join/part msgs)"
 #~ msgstr "Konferensläge (inga meddelanden då folk går in respektive lämnar)"
-
 #~ msgid "CP"
 #~ msgstr "CP"
-
 #~ msgid "Ascii"
 #~ msgstr "ASCII"
-
 #~ msgid "Bold"
 #~ msgstr "Fet"
-
 #~ msgid "Hide/Show Userlist"
 #~ msgstr "Visa/Dölj användarlista"
-
 #~ msgid ""
 #~ "User Commands - Special codes:\n"
 #~ "\n"
@@ -8512,7 +7535,6 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "%n = ditt smeknamn\n"
 #~ "%t = tid/datum\n"
 #~ "%v = x-chat-version ("
-
 #~ msgid ""
 #~ "Userlist Popup - Special codes:\n"
 #~ "\n"
@@ -8531,323 +7553,220 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "%n = ditt smeknamn\n"
 #~ "%s = markerat smeknamn\n"
 #~ "%t = tid/datum\n"
-
 #~ msgid "Setup.."
 #~ msgstr "Inställningar..."
-
 #~ msgid "Palette.."
 #~ msgstr "Palett.."
-
 #~ msgid "Perl Script.."
 #~ msgstr "Perl-skript.."
-
 #~ msgid "Python Script.."
 #~ msgstr "Pythonskript..."
-
 #~ msgid "All Perl Scripts"
 #~ msgstr "Alla Perlskript"
-
 #~ msgid "All Python Scripts"
 #~ msgstr "Alla Pythonskript"
-
 #~ msgid "All Plugins"
 #~ msgstr "Alla insticksmoduler"
-
 #~ msgid "Kill"
 #~ msgstr "Döda"
-
 #~ msgid "User _Modes"
 #~ msgstr "Användar_lägen"
-
 #~ msgid "_Settings"
 #~ msgstr "_Inställningar"
-
 #~ msgid "S_cripts & Plugins"
 #~ msgstr "_Skript och insticksmoduler"
-
 #~ msgid "Use_r Menu"
 #~ msgstr "Använda_rmeny"
-
 #~ msgid "Unload All Plugins"
 #~ msgstr "Inaktivera alla insticksmoduler"
-
 #~ msgid "Use the /NOTIFY command to add people to your notify list."
 #~ msgstr ""
 #~ "Använd kommandot /NOTIFY för att lägga till personer till din "
 #~ "notifieringslista."
-
 #~ msgid "X-Chat: Palette"
 #~ msgstr "X-Chat: Palett"
-
 #~ msgid "Color %d"
 #~ msgstr "Färg %d"
-
 #~ msgid "About..."
 #~ msgstr "Om..."
-
 #~ msgid "No Channel"
 #~ msgstr "Ingen kanal"
-
 #~ msgid "No Server"
 #~ msgstr "Ingen server"
-
 #~ msgid "Is Tab"
 #~ msgstr "Ã?r flik"
-
 #~ msgid "Is Not Tab"
 #~ msgstr "Ã?r inte flik"
-
 #~ msgid "Show"
 #~ msgstr "Visa"
-
 #~ msgid "Move Here"
 #~ msgstr "Flytta hit"
-
 #~ msgid "Edit entry:"
 #~ msgstr "Redigera post:"
-
 #~ msgid "Name:"
 #~ msgstr "Namn:"
-
 #~ msgid "Channels:"
 #~ msgstr "Kanaler:"
-
 #~ msgid "Use Proxy"
 #~ msgstr "Använd proxy"
-
 #~ msgid "Use proxy server if one is set in Setup->Proxy Server"
 #~ msgstr "Använd proxyserver om en är inställd i Inställningar->Proxyserver"
-
 #~ msgid "New Group"
 #~ msgstr "Ny grupp"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Cannot use \"root\" as a nickname,\n"
 #~ "please change that first."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kan inte använda \"root\" som ett\n"
 #~ "smeknamn, ändra detta först."
-
 #~ msgid "Connect New"
 #~ msgstr "Anslut ny"
-
 #~ msgid "Skip MOTD"
 #~ msgstr "Hoppa över MOTD"
-
 #~ msgid "Don't display the message-of-the-day when logging in"
 #~ msgstr "Visa inte dagens meddelande vid inloggning"
-
 #~ msgid "Failed to load translation table."
 #~ msgstr "Inläsning av översättningsfil misslyckades."
-
 #~ msgid "Background XPM:"
 #~ msgstr "Bakgrund (XPM):"
-
 #~ msgid "Auto Indent"
 #~ msgstr "Automatisk indragning"
-
 #~ msgid "Auto adjust the separator bar position as needed."
 #~ msgstr "Justera automatiskt avskiljarlinjens position när det krävs."
-
 #~ msgid "Draw Separator Bar"
 #~ msgstr "Rita avskiljarlinje"
-
 #~ msgid "Make the separator an actual visible line."
 #~ msgstr "Gör avskiljarlinjen till en synlig linje."
-
 #~ msgid "Word Wrap"
 #~ msgstr "Ordbrytning"
-
 #~ msgid "Don't split words from one line to the next"
 #~ msgstr "Dela inte upp ord över flera rader"
-
 #~ msgid "Tint the see-through text box to make it darker"
 #~ msgstr "Tona det transparanta textfältet till en mörkare ton"
-
 #~ msgid "Use a font set"
 #~ msgstr "Använd en typsnittsuppsättning"
-
 #~ msgid "Change in realtime"
 #~ msgstr "Ã?ndra i realtid"
-
 #~ msgid "Startup and Shutdown"
 #~ msgstr "Uppstart och avslut"
-
 #~ msgid "No Server List On Startup"
 #~ msgstr "Ingen nätverkslista vid uppstart"
-
 #~ msgid "Don't display the server list on X-Chat startup"
 #~ msgstr "Visa inte serverlistan då X-Chat startar"
-
 #~ msgid "Auto Save URL list"
 #~ msgstr "Spara automatiskt url-lista"
-
 #~ msgid "Auto save your URL list when exiting from X-Chat"
 #~ msgstr "Spara din URL-lista automatiskt när du avslutar X-Chat"
-
 #~ msgid "Give the User List style"
 #~ msgstr "Sätt stil på användarlistan"
-
 #~ msgid "Use paned user list instead of a fixed width one"
 #~ msgstr "Använd en paneliserad användarlista i stället för en med fast bredd"
-
 #~ msgid "Userlist icons"
 #~ msgstr "Ikoner för användarlista"
-
 #~ msgid "Complete nicknames when a partial one is entered"
 #~ msgstr "Komplettera smeknamn när det är delvis inmatat"
-
 #~ msgid "Old-style Nickname Completion"
 #~ msgstr "Gammal smeknamnskomplettering"
-
 #~ msgid "Nickname completion is old-style (instead of GNU-style)"
 #~ msgstr "Smeknamnskomplettering i gammaldags stil (istället för i GNU-stil)"
-
 #~ msgid "Give the Input Box style"
 #~ msgstr "Sätt stil på inmatningsfältet"
-
 #~ msgid "Input box gets same style as main text area"
 #~ msgstr "Inmatningsfältet får samma stil som huvudtextarean"
-
 #~ msgid "Input Box always in focus"
 #~ msgstr "Inmatningsfält har alltid fokus"
-
 #~ msgid "Show nickname"
 #~ msgstr "Visa smeknamn"
-
 #~ msgid "Show nickname and op/voice icon before the input box"
 #~ msgstr "Visa smeknamn och op-/röstikon innan inmatningsfältet"
-
 #~ msgid "Nickname Completion Character:"
 #~ msgstr "Tecken för smeknamnskomplettering:"
-
 #~ msgid "Character to append to completed nicknames"
 #~ msgstr "Tecken som läggs till kompletterade smeknamn"
-
 #~ msgid "Output Box"
 #~ msgstr "Utmatningsfält"
-
 #~ msgid "Strip MIRC color codes from text before displaying"
 #~ msgstr "Ta bort mIRC-färger från texten innan den visas"
-
 #~ msgid "Output nicknames in different colors"
 #~ msgstr "Visa smeknamn i olika färger"
-
 #~ msgid "Show invites in active window"
 #~ msgstr "Visa inbjudningar i aktivt fönster"
-
 #~ msgid "Filter out BEEPs"
 #~ msgstr "Filtrera bort PIP"
-
 #~ msgid "Remove ^G BEEP codes from text before displaying"
 #~ msgstr "Ta bort ^G-PIP-koder från texten innan den visas"
-
 #~ msgid "Buffer Settings"
 #~ msgstr "Buffertinställningar"
-
 #~ msgid "Text Buffer Size:"
 #~ msgstr "Storlek på textbuffert:"
-
 #~ msgid "lines (0=Unlimited)."
 #~ msgstr "rader (0=Obegränsat)."
-
 #~ msgid "Kanji locale <=> JIS translation"
 #~ msgstr "Kanjilokal <=> JIS-översättning"
-
 #~ msgid "Progress bar"
 #~ msgstr "Förloppsmätare"
-
 #~ msgid "Buttons"
 #~ msgstr "Knappar"
-
 #~ msgid "Show the TNSIPMLK buttons"
 #~ msgstr "Visa TNSIPMLN-knapparna"
-
 #~ msgid "Show the buttons below the user list"
 #~ msgstr "Visa knapparna nedanför användarlistan"
-
 #~ msgid "Channel Tabs"
 #~ msgstr "Kanalflikar"
-
 #~ msgid "Use tabs for channels instead of separate windows"
 #~ msgstr "Använd flikar för kanaler istället för seperata fönster"
-
 #~ msgid "Limited Tab Highlighting"
 #~ msgstr "Begränsad flikfärgmarkering"
-
 #~ msgid "Bring new query/channel tabs to front"
 #~ msgstr "Plocka fram nya fråge-/kanalflikar till framkanten"
-
 #~ msgid "Private Message Tabs"
 #~ msgstr "Flikar för privata meddelanden"
-
 #~ msgid "Use tabs for /query instead of separate windows"
 #~ msgstr "Använd flikar för /query istället för seperata fönster"
-
 #~ msgid "Use a separate tab/window for server messages"
 #~ msgstr "�ppna en separat flik/fönster för servermeddelanden"
-
 #~ msgid "Window Position"
 #~ msgstr "Fönsterposition"
-
 #~ msgid ""
 #~ "If Left and Top are set to zero, X-Chat will use\n"
 #~ "your window manager defaults."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om Vänster och Ovansida är noll kommer X-Chat att använda\n"
 #~ "standardvärdena från din fönsterhanterare."
-
 #~ msgid "Left:"
 #~ msgstr "Vänster:"
-
 #~ msgid "Window Size"
 #~ msgstr "Fönsterstorlek"
-
 #~ msgid "Width:"
 #~ msgstr "Bredd:"
-
 #~ msgid "Height:"
 #~ msgstr "Höjd:"
-
 #~ msgid "Show Session Tree View"
 #~ msgstr "Visa sessionsträdvy"
-
 #~ msgid "Hide Session on Panelize"
 #~ msgstr "Dölj session vid panelisering"
-
 #~ msgid "Hide X-Chat when window moved to the panel"
 #~ msgstr "Dölj X-Chat när fönstret flyttas till panelen"
-
 #~ msgid "Panel Applet"
 #~ msgstr "Panelprogram"
-
 #~ msgid "Layout For a Vertical Panel"
 #~ msgstr "Layout för en vertikal panel"
-
 #~ msgid "Layout the X-Chat panel applet for a vertical panel"
 #~ msgstr "�ndra X-Chat-panelprogrammets layout för en vertikal panel"
-
 #~ msgid "Raw Mode Display"
 #~ msgstr "Rålägesvisning"
-
 #~ msgid "Display raw mode changes instead of interpretations"
 #~ msgstr "Visa rålägesändringar istället för tolkningar"
-
 #~ msgid "Beep when a private message for you is received"
 #~ msgstr "Pip när ett privat meddelande tas emot"
-
 #~ msgid "Beep when a channel message is received"
 #~ msgstr "Pip när ett kanalmeddelande tas emot"
-
 #~ msgid "Send /who #chan on join."
 #~ msgstr "Skicka /who #kanal när du går in i en kanal."
-
 #~ msgid "Find user information when joining a channel."
 #~ msgstr "Sök användarinformation när du går in i en kanal."
-
 #~ msgid "Perform a periodic mail check."
 #~ msgstr "Utför en periodisk e-postkontroll."
-
 #~ msgid ""
 #~ "These can be a filename relative to ~/.xchat/ to be\n"
 #~ "used as a list of random quit or part reasons."
@@ -8855,219 +7774,150 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "Det här kan vara ett filnamn som är relativt till ~/.xchat/\n"
 #~ "som kan användas som en lista över slumpvisa avsluta- eller\n"
 #~ "lämnameddelanden."
-
 #~ msgid "Timing"
 #~ msgstr "Tider"
-
 #~ msgid "seconds."
 #~ msgstr "sekunder."
-
 #~ msgid "Hostname / IP Number:"
 #~ msgstr "Värdnamn / IP-nummer:"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Most people should leave this blank, it's only\n"
 #~ "usefull for machines with multiple addresses."
 #~ msgstr ""
 #~ "De flesta bör lämna det här fältet tomt, det är\n"
 #~ "bara användbart på maskiner med flera adresser."
-
 #~ msgid "Public IP Address"
 #~ msgstr "Publik IP-adress"
-
 #~ msgid ""
 #~ "You may need to set the DCC IP Address if\n"
 #~ "you're behind a NAT router or proxy firewall."
 #~ msgstr ""
 #~ "Du kan vara tvungen att sätta DCC-IP-adressen om\n"
 #~ "du är bakom en NAT-router eller proxybrandvägg."
-
 #~ msgid "Get my IP from Server (for use in DCC Send only)"
 #~ msgstr "Hämta mitt IP från servern (används endast vid DCC-sändning)"
-
 #~ msgid "For people using a 10.* or 192.168.* IP number."
 #~ msgstr "För personer som använder ett 10.*- eller 192.168.*-IP-nummer"
-
 #~ msgid "Proxy Server Hostname:"
 #~ msgstr "Värdnamn för proxyserver:"
-
 #~ msgid "Proxy Server Port:"
 #~ msgstr "Port för proxyserver:"
-
 #~ msgid "Only show away messages the first time they're seen"
 #~ msgstr "Visa endast frånvaromeddelanden första gången de syns"
-
 #~ msgid "When typing is started, the away flag is unset"
 #~ msgstr "Frånvaroflaggan tas bort då det trycks på tangenter"
-
 #~ msgid "Your away settings"
 #~ msgstr "Dina frånvaroinställningar"
-
 #~ msgid "Always apply timestamp to disk logs"
 #~ msgstr "Tidsstämpla alltid diskloggar"
-
 #~ msgid "Generic"
 #~ msgstr "Allmänt"
-
 #~ msgid "Show notifies in active window"
 #~ msgstr "Visa notifieringar i aktivt fönster"
-
 #~ msgid "User List Notify Highlighting"
 #~ msgstr "Färgmarkering av notifieringar i användarlista"
-
 #~ msgid "Highlight Notifies"
 #~ msgstr "Färgmarkera notifieringar"
-
 #~ msgid "Highlight notified users in the user list"
 #~ msgstr "Färgmarkera notifierade användare i användarlistan"
-
 #~ msgid "Notified User Color:"
 #~ msgstr "Färg på notifierade användare:"
-
 #~ msgid "Notification Timeouts"
 #~ msgstr "Tidsgräns för notifiering"
-
 #~ msgid "seconds (0=Disable)."
 #~ msgstr "sekunder (0=inaktivera)."
-
 #~ msgid "Enable Character Translation"
 #~ msgstr "Aktivera teckenöversättning"
-
 #~ msgid "Translation File:"
 #~ msgstr "�versättningsfil:"
-
 #~ msgid "Use a ircII style translation file."
 #~ msgstr "Använd en översättningsfil av ircII-typ."
-
 #~ msgid "Automatically open DCC Send Window"
 #~ msgstr "�ppna automatiskt fönster för DCC Send"
-
 #~ msgid "Automatically open DCC Recv Window"
 #~ msgstr "�ppna automatiskt fönster för DCC Recv"
-
 #~ msgid "Automatically open DCC Chat Window"
 #~ msgstr "�ppna automatiskt fönster för DCC Chat"
-
 #~ msgid "Resume on Auto Accept"
 #~ msgstr "Ã?teruppta vid automatisk acceptering"
-
 #~ msgid "When Auto-Accepting DCC, try to resume."
 #~ msgstr "Försök att återuppta vid auto-acceptering av DCC."
-
 #~ msgid "DCC Offers Timeout:"
 #~ msgstr "Tidsgräns för DCC-erbjudanden:"
-
 #~ msgid "DCC Stall Timeout:"
 #~ msgstr "Tidsgräns för DCC-avbrott:"
-
 #~ msgid "File Permissions:"
 #~ msgstr "Filrättigheter:"
-
 #~ msgid "(octal)"
 #~ msgstr "(oktalt)"
-
 #~ msgid "Directory to save to:"
 #~ msgstr "Katalog att spara i:"
-
 #~ msgid "Save file with Nickname"
 #~ msgstr "Spara fil med smeknamn"
-
 #~ msgid "Put the sender's nickname in incoming filenames"
 #~ msgstr "Sätt avsändarens smeknamn i inkommande filnamn"
-
 #~ msgid "DCC Send Options"
 #~ msgstr "Alternativ för DCC-sändning"
-
 #~ msgid "Fast DCC Send"
 #~ msgstr "Snabb DCC-sändning"
-
 #~ msgid "Don't wait for ACKs to send more data"
 #~ msgstr "Vänta inte på ACK för att kunna skicka mer data"
-
 #~ msgid "Fill Spaces"
 #~ msgstr "Fyll i blanksteg"
-
 #~ msgid "File names with spaces will be filled with underscore"
 #~ msgstr "Filnamn med blanksteg kommer att fyllas med understreck"
-
 #~ msgid "(0=Disabled)"
 #~ msgstr "(0=Inaktiverad)"
-
 #~ msgid "Send Block Size:"
 #~ msgstr "Skicka blockstorleken:"
-
 #~ msgid "(1024=Normal)"
 #~ msgstr "(1024=Normal)"
-
 #~ msgid "Built-in Replies"
 #~ msgstr "Inbyggda svar"
-
 #~ msgid "Do not reply to CTCP version"
 #~ msgstr "Svara inte på \"CTCP version\""
-
 #~ msgid "Sound Dir:"
 #~ msgstr "Katalog för ljud:"
-
 #~ msgid "Play Command:"
 #~ msgstr "Uppspelningskommando:"
-
 #~ msgid "Interface Settings"
 #~ msgstr "Gränssnittsinställningar"
-
 #~ msgid "IRC Input/Output Settings"
 #~ msgstr "IRC-indata-/utdatainställningar"
-
 #~ msgid "IRC Input/Output"
 #~ msgstr "IRC-indata/utdata"
-
 #~ msgid "Window Layout Settings"
 #~ msgstr "Fönsterlayoutinställningar"
-
 #~ msgid "Window Layout"
 #~ msgstr "Fönsterlayout"
-
 #~ msgid "Main Window Settings"
 #~ msgstr "Inställningar för huvudfönstret"
-
 #~ msgid "Channel Window Settings"
 #~ msgstr "Inställningar för kanalfönstret"
-
 #~ msgid "Dialog Window Settings"
 #~ msgstr "Inställningar för dialogfönstret"
-
 #~ msgid "Panel"
 #~ msgstr "Panel"
-
 #~ msgid "IRC Settings"
 #~ msgstr "IRC-inställningar"
-
 #~ msgid "IP Address Settings"
 #~ msgstr "IP-adressinställningar"
-
 #~ msgid "IP Address"
 #~ msgstr "IP-adress"
-
 #~ msgid "Highlighting Settings"
 #~ msgstr "Färgmarkeringsinställningar"
-
 #~ msgid "Logging Settings"
 #~ msgstr "Inloggningsinställningar"
-
 #~ msgid "Notification Settings"
 #~ msgstr "Notifieringsinställningar"
-
 #~ msgid "Character Set (Translation Tables)"
 #~ msgstr "Teckentabell (�versättningstabeller)"
-
 #~ msgid "CTCP Settings"
 #~ msgstr "CTCP-inställningar"
-
 #~ msgid "DCC Settings"
 #~ msgstr "DCC-inställningar"
-
 #~ msgid "K"
 #~ msgstr "N"
-
 #~ msgid ""
 #~ "(C) 1998-2002 Peter Zelezny <zed xchat org>\n"
 #~ "\n"
@@ -9080,11 +7930,9 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "En IRC-klient för UNIX.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Denna binärfil kompilerades på "
-
 #~ msgid "*** key_dialog_delete: couldn't find kb in list!\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "*** key_dialog_delete: kunde inte hitta tangentbindningen i listan!\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "/RECONNECT [<host>] [<port>] [<password>] [<ssl>] "
 #~ "[<accept_invalid_cert>], Can be called just as /RECONNECT to reconnect to "
@@ -9095,27 +7943,24 @@ msgstr[1] "%d användare"
 #~ "[<accept_invalid_cert>], Kan anropas som /RECONNECT för att återansluta "
 #~ "till den aktuella servern eller med /RECONNECT ALL för att återansluta "
 #~ "till alla de öppna servrarna\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "/SERVCHAN <host> <port> <channel> [<ssl>] [<accept_invalid_cert>], "
 #~ "connects and joins a channel\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "/SERVCHAN <värd> <port> <kanal> [<ssl>] [<accept_invalid_cert>], ansluter "
 #~ "och går in i en kanal\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "/SERVER <host> [<port>] [<password>] [<ssl>] [<accept_invalid_cert>], "
 #~ "connects to a server, the default port is 6667\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "/SERVER <värd> [<port>] [<lösenord>] [<ssl>] [<accept_invalid_cert>], "
 #~ "ansluter till en server, standardporten är 6667\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "/SSLSERVER <host> [<port>] [<accept_invalid_cert (y/n)>] [<password>], "
 #~ "connects to a server, the default port is 994\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "/SSLSERVER <värd> [<port>] [<accept_invalid_cert (y/n)>][<lösenord>], "
 #~ "ansluter till en server, standardporten är 994\n"
-
 #~ msgid "*** XCHAT WARNING: notify list too large.\n"
 #~ msgstr "*** XCHAT-VARNING: notifieringslistan är för stor.\n"
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]