[gnome-subtitles] Updated Catalan translationcommit 1b8dcd9db8f34ccc8a0d04fd988397b0266a501f
Author: Joan Duran <jodufi gmail com>
Date:   Tue Jul 7 18:33:27 2009 +0200

    Updated Catalan translation

 po/ca.po |  364 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 205 insertions(+), 159 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 5004303..5214155 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-subtitles\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-09 21:56+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-09 21:59+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-07 18:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-06 20:59+0200\n"
 "Last-Translator: Joan Duran <jodufi gmail com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -79,7 +79,7 @@ msgid "Newline Type:"
 msgstr "Tipus de salt de línia:"
 
 #: ../src/Glade/FileSaveAsDialog.glade.h:3
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileSaveAsDialog.cs:89
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SubtitleFileSaveAsDialog.cs:95
 msgid "Save As"
 msgstr "Anomena i desa"
 
@@ -466,11 +466,6 @@ msgstr "Freqüència dels fotogrames del _vídeo"
 msgid "_View"
 msgstr "_Visualitza"
 
-#: ../src/Glade/MainWindow.glade.h:60
-#: ../src/Glade/TimingsSynchronizeDialog.glade.h:6
-msgid "gtk-close"
-msgstr "gtk-close"
-
 #: ../src/Glade/PreferencesDialog.glade.h:1
 msgid "<b>Video</b>"
 msgstr "<b>Vídeo</b>"
@@ -484,8 +479,7 @@ msgid "Preferences"
 msgstr "Preferències"
 
 #: ../src/Glade/SearchDialog.glade.h:1
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:66
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:116
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:107
 msgid "Replace"
 msgstr "Reemplaça"
 
@@ -555,8 +549,8 @@ msgid "No.:"
 msgstr "Número:"
 
 #: ../src/Glade/TimingsAdjustDialog.glade.h:9
-msgid "Selected Subtitles"
-msgstr "Subtítols seleccionats"
+msgid "Selected Range"
+msgstr "Rang seleccionat"
 
 #: ../src/Glade/TimingsAdjustDialog.glade.h:10
 msgid "Start Frame:"
@@ -593,36 +587,28 @@ msgid "_Shift"
 msgstr "_Desplaça"
 
 #: ../src/Glade/TimingsSynchronizeDialog.glade.h:1
-msgid "<b>Status</b>"
-msgstr "<b>Estat</b>"
+msgid "<b>Options</b>"
+msgstr "<b>Opcions</b>"
 
 #: ../src/Glade/TimingsSynchronizeDialog.glade.h:2
-msgid "Add sync point"
-msgstr "Afegeix un punt de sincronització"
+msgid "<b>Status</b>"
+msgstr "<b>Estat</b>"
 
 #: ../src/Glade/TimingsSynchronizeDialog.glade.h:3
-msgid ""
-"Add sync points by selecting a subtitle and setting the video to its correct "
-"position."
-msgstr ""
-"Afegeix punts de sincronització seleccionant un subtítol i establint el "
-"vídeo a la seva posició correcta."
+msgid "<b>Sync Points</b>"
+msgstr "<b>Punts de sincronització</b>"
 
 #: ../src/Glade/TimingsSynchronizeDialog.glade.h:4
-msgid "Message"
-msgstr "Missatge"
+msgid "Synchroni_ze all subtitles"
+msgstr "Sincronitza _tots els subtítols"
 
 #: ../src/Glade/TimingsSynchronizeDialog.glade.h:5
 msgid "Synchronize Timings"
 msgstr "Sincronitza els temps"
 
-#: ../src/Glade/TimingsSynchronizeDialog.glade.h:7
-msgid "gtk-ok"
-msgstr "gtk-ok"
-
-#: ../src/Glade/TimingsSynchronizeDialog.glade.h:8
-msgid "gtk-remove"
-msgstr "gtk-remove"
+#: ../src/Glade/TimingsSynchronizeDialog.glade.h:6
+msgid "gtk-add"
+msgstr "gtk-add"
 
 #: ../src/Glade/VideoOpenDialog.glade.h:1
 msgid "Open Video"
@@ -640,10 +626,6 @@ msgstr "Vés al punt _temporal:"
 msgid "_Seek"
 msgstr "_Vés a"
 
-#: ../src/Glade/VideoSeekToDialog.glade.h:4
-msgid "gtk-cancel"
-msgstr "gtk-cancel"
-
 #: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/AdjustTimingsCommand.cs:28
 msgid "Adjusting timings"
 msgstr "S'estan ajustant els temps"
@@ -681,12 +663,12 @@ msgid "Editing During"
 msgstr "Edició durant"
 
 #: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/CommandManager.cs:71
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Menus.cs:534
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Menus.cs:535
 msgid "Undo"
 msgstr "Desfés"
 
 #: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/CommandManager.cs:80
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Menus.cs:544
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Menus.cs:545
 msgid "Redo"
 msgstr "Refés"
 
@@ -708,7 +690,7 @@ msgstr "S'està editant la traducció"
 msgid "Inserting Subtitle"
 msgstr "S'estan inserint els subtítols"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/ReplaceAllCommand.cs:31
+#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/ReplaceAllCommand.cs:32
 msgid "Replacing All"
 msgstr "S'està reemplaçant tot"
 
@@ -716,6 +698,10 @@ msgstr "S'està reemplaçant tot"
 msgid "Shifting timings"
 msgstr "S'estan desplaçant els temps"
 
+#: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/SynchronizeTimingsCommand.cs:30
+msgid "Synchronizing timings"
+msgstr "S'estan sincronitzant els temps"
+
 #: ../src/GnomeSubtitles/Core/Command/VideoSetSubtitleTimingCommand.cs:26
 msgid "Setting Subtitle Start"
 msgstr "S'està establint l'inici del subtítol"
@@ -879,11 +865,11 @@ msgstr "Vietnamita"
 msgid "Current Locale"
 msgstr "Localització actual"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Core/EventHandlers.cs:297
+#: ../src/GnomeSubtitles/Core/EventHandlers.cs:298
 msgid "The Gnome Subtitles Manual could not be found."
 msgstr "No s'ha pogut trobar el manual del GNOME Subtitles."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Core/EventHandlers.cs:297
+#: ../src/GnomeSubtitles/Core/EventHandlers.cs:298
 msgid "Please verify that your installation has been completed successfully."
 msgstr "Verifiqueu que la instal·lació s'ha completat correctament."
 
@@ -904,106 +890,207 @@ msgstr "Descripció"
 msgid "Encoding"
 msgstr "Codificació"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/ErrorDialog.cs:40
-msgid ""
-"An unknown error has occured. Please report a bug and include this error "
-"name:"
-msgstr ""
-"S'ha produït un error desconegut. Envieu un informe d'error incloent aquest "
-"nom d'error:"
-
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:95
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:100
 msgid "Auto Detected"
 msgstr "Detecció automàtica"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:146
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:151
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:212
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:217
 #: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoOpenDialog.cs:60
 msgid "All Files"
 msgstr "Tots els fitxers"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:219
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenDialog.cs:224
 msgid "All Subtitle Files"
 msgstr "Tots els fitxers de subtítols"
 
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileTranslationOpenDialog.cs:27
+msgid "Open Translation File"
+msgstr "Obre un fitxer de traducció"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:111
+msgid "Find"
+msgstr "Cerca"
+
 #. Strings
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenErrorDialog.cs:29
-msgid "Could not open the file"
-msgstr "No s'ha pogut el fitxer"
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SetLanguageDialog.cs:38
+msgid "Set Text Language"
+msgstr "Estableix l'idioma del text"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenErrorDialog.cs:30
-msgid "Open another file"
-msgstr "Obre un altre fitxer"
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SetLanguageDialog.cs:39
+msgid "Set Translation Language"
+msgstr "Estableix l'idioma de la traducció"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileOpenErrorDialog.cs:60
-msgid "The file path appears to be invalid."
-msgstr "El camí del fitxer no és vàlid."
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SetLanguageDialog.cs:40
+msgid "Select the text _language of the current subtitles."
+msgstr "Seleccioneu l'_idioma del text dels subtítols actuals."
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SetLanguageDialog.cs:41
+msgid "Select the translation _language of the current subtitles."
+msgstr "Seleccioneu l'_idioma de la traducció dels subtítols actuals."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileSaveAsDialog.cs:91
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SubtitleFileChooserDialog.cs:143
+msgid "Add or Remove..."
+msgstr "Afegeix o suprimeix..."
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SubtitleFileSaveAsDialog.cs:97
 msgid "Save Translation As"
 msgstr "Anomena i desa la traducció"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileSaveAsDialog.cs:217
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SubtitleFileSaveAsDialog.cs:223
 msgid "System Default"
 msgstr "Valor per defecte del sistema"
 
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsAdjustDialog.cs:68
+msgid "Start Time:"
+msgstr "Temps inicial:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsShiftDialog.cs:80
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/VideoPreview/VideoPosition.cs:195
+msgid "Time"
+msgstr "Temps"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsShiftDialog.cs:80
+msgid "Frames"
+msgstr "Fotogrames"
+
+#. Number column
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:79
+msgid "Subtitle No."
+msgstr "Subtítol núm."
+
+#. Start (current and correct) columns
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:82
+msgid "Current Start"
+msgstr "Començament actual"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:83
+msgid "Correct Start"
+msgstr "Començament correcte"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:105
+msgid ""
+"Add sync points by selecting subtitles and adjusting the video to their "
+"correct position. At least 2 points are needed."
+msgstr ""
+"Afegeix punts de sincronització seleccionant un subtítol i ajustant el vídeo "
+"a la seva posició correcta. Calen 2 punts com a mínim."
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:108
+msgid ""
+"Add 1 more sync point to start synchronizing. Adding more points will "
+"improve accuracy."
+msgstr ""
+"Afegeix 1 punt de sincronització més per a començar a sincronitzar. Com més "
+"més punts hi afegiu, més gran serà la precisió."
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:111
+msgid "Synchronization is ready. All subtitles will be synchronized."
+msgstr ""
+"La sincronització està preparada. Se sincronitzaran tots els subtítols."
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:121
+#, csharp-format
+msgid ""
+"Synchronization is ready. The following subtitles will not be synchronized: "
+"{0}."
+msgstr ""
+"La sincronització està preparada. No se sincronitzaran els subtítols "
+"següents: {0}."
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:124
+#, csharp-format
+msgid ""
+"Synchronization is ready. The following subtitles will not be synchronized: "
+"{0} and {1}."
+msgstr ""
+"La sincronització està preparada. No se sincronitzaran els subtítols "
+"següents: {0} i {1}."
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoOpenDialog.cs:66
+msgid "All Video Files"
+msgstr "Tots els fitxers de vídeo"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoSeekToDialog.cs:68
+msgid "Seek to _frame:"
+msgstr "Vés al _fotograma:"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/ErrorDialog.cs:40
+msgid ""
+"An unknown error has occured. Please report a bug and include this error "
+"name:"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error desconegut. Envieu un informe d'error incloent aquest "
+"nom d'error:"
+
+#. Strings
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileOpenErrorDialog.cs:29
+msgid "Could not open the file"
+msgstr "No s'ha pogut el fitxer"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileOpenErrorDialog.cs:30
+msgid "Open another file"
+msgstr "Obre un altre fitxer"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileOpenErrorDialog.cs:60
+msgid "The file path appears to be invalid."
+msgstr "El camí del fitxer no és vàlid."
+
 #. Strings
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileSaveErrorDialog.cs:32
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:32
 msgid "Could not save the file"
 msgstr "No s'ha pogut el fitxer"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileSaveErrorDialog.cs:33
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:33
 msgid "Save to another file"
 msgstr "Desa en un altre fitxer"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileSaveErrorDialog.cs:59
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:41
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:59
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:41
 msgid "You have run out of memory. Please close some programs and try again."
 msgstr ""
 "Us heu quedat sense memòria. Tanqueu alguns programes i torneu-ho a intentar."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileSaveErrorDialog.cs:61
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:43
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:61
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:43
 msgid "An I/O error has occured."
 msgstr "S'ha produït un error d'E/S."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileSaveErrorDialog.cs:63
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:63
 msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
 msgstr "No teniu els permisos necessaris per a desar el fitxer."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileSaveErrorDialog.cs:65
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:47
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/FileSaveErrorDialog.cs:65
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:47
 msgid "The specified file is invalid."
 msgstr "El fitxer especificat no és vàlid."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/FileTranslationOpenDialog.cs:27
-msgid "Open Translation File"
-msgstr "Obre un fitxer de traducció"
-
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SaveConfirmationDialog.cs:32
+#. Strings
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:32
 msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
 msgstr "Si no ho deseu es perdran tots els canvis permanentment."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SaveConfirmationDialog.cs:88
+#. Strings
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:81
 #, csharp-format
 msgid "Save the changes to subtitles \"{0}\" before creating new subtitles?"
 msgstr ""
 "Voleu desar els canvis dels subtítols «{0}» abans de crear subtítols nous?"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SaveConfirmationDialog.cs:89
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:82
 msgid "Create without Saving"
 msgstr "Crea sense desar"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SaveConfirmationDialog.cs:110
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:101
 #, csharp-format
 msgid "Save the changes to translation \"{0}\" before creating new subtitles?"
 msgstr ""
 "Voleu desar els canvis de la traducció «{0}» abans de crear subtítols nous?"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SaveConfirmationDialog.cs:117
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:108
 #, csharp-format
 msgid ""
 "Save the changes to translation \"{0}\" before creating a new translation?"
@@ -1011,61 +1098,35 @@ msgstr ""
 "Voleu desar els canvis de la traducció «{0}» abans de crear una traducció "
 "nova?"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SaveConfirmationDialog.cs:127
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:118
 #, csharp-format
 msgid "Save the changes to subtitles \"{0}\" before opening?"
 msgstr "Voleu desar els canvis dels subtítols «{0}» abans d'obrir?"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SaveConfirmationDialog.cs:128
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:119
 msgid "Open without Saving"
 msgstr "Obre sense desar"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SaveConfirmationDialog.cs:148
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:138
 #, csharp-format
 msgid "Save the changes to translation \"{0}\" before opening?"
 msgstr "Voleu desar els canvis de la traducció «{0}» abans d'obrir?"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SaveConfirmationDialog.cs:157
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:147
 #, csharp-format
 msgid "Save the changes to subtitles \"{0}\" before closing?"
 msgstr "Voleu desar els canvis dels subtítols «{0}» abans de tancar?"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SaveConfirmationDialog.cs:158
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:148
 msgid "Close without Saving"
 msgstr "Tanca sense desar"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SaveConfirmationDialog.cs:177
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SaveConfirmationDialog.cs:166
 #, csharp-format
 msgid "Save the changes to translation \"{0}\" before closing?"
 msgstr "Voleu desar els canvis de la traducció «{0}» abans de tancar?"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:70
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SearchDialog.cs:120
-msgid "Find"
-msgstr "Cerca"
-
-#. Strings
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SetLanguageDialog.cs:38
-msgid "Set Text Language"
-msgstr "Estableix l'idioma del text"
-
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SetLanguageDialog.cs:39
-msgid "Set Translation Language"
-msgstr "Estableix l'idioma de la traducció"
-
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SetLanguageDialog.cs:40
-msgid "Select the text _language of the current subtitles."
-msgstr "Seleccioneu l'_idioma del text dels subtítols actuals."
-
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SetLanguageDialog.cs:41
-msgid "Select the translation _language of the current subtitles."
-msgstr "Seleccioneu l'_idioma de la traducció dels subtítols actuals."
-
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SubtitleFileChooserDialog.cs:143
-msgid "Add or Remove..."
-msgstr "Afegeix o suprimeix..."
-
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:37
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:37
 msgid ""
 "Unable to detect the subtitle format. Please check that the file type is "
 "supported."
@@ -1073,7 +1134,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut detectar el format del subtítol. Comproveu que el tipus de "
 "fitxer estigui implementat."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:39
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:39
 msgid ""
 "The encoding used is not supported by your system. Please choose another "
 "encoding."
@@ -1081,54 +1142,19 @@ msgstr ""
 "La codificació utilitzada no és admesa pel sistema. Seleccioneu una altra "
 "codificació."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:45
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:45
 msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
 msgstr "No teniu els permisos necessaris per a obrir el fitxer."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:49
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/SubtitleFileOpenErrorDialog.cs:49
 msgid "The file could not be found."
 msgstr "No s'ha pogut trobar el fitxer."
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsAdjustDialog.cs:68
-msgid "Start Time:"
-msgstr "Temps inicial:"
-
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsShiftDialog.cs:77
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/VideoPreview/VideoPosition.cs:195
-msgid "Time"
-msgstr "Temps"
-
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsShiftDialog.cs:77
-msgid "Frames"
-msgstr "Fotogrames"
-
-#. Number column
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:55
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/View/SubtitleView.cs:210
-msgid "No."
-msgstr "Número"
-
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:59
-msgid "Current Start"
-msgstr "Començament actual"
-
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/TimingsSynchronizeDialog.cs:60
-msgid "Correct Start"
-msgstr "Començament correcte"
-
 #. Strings
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoErrorDialog.cs:29
+#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/Unmanaged/VideoErrorDialog.cs:29
 msgid "Could not play the file"
 msgstr "No s'ha pogut reproduir el fitxer"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoOpenDialog.cs:66
-msgid "All Video Files"
-msgstr "Tots els fitxers de vídeo"
-
-#: ../src/GnomeSubtitles/Dialog/VideoSeekToDialog.cs:63
-msgid "Seek to _frame:"
-msgstr "Vés al _fotograma:"
-
 #: ../src/GnomeSubtitles/Execution/BugReporter.cs:31
 msgid "Could not open Bug Buddy, the bug reporting tool."
 msgstr "No s'ha pogut obrir el Bug Buddy, l'eina d'informació sobre errors."
@@ -1138,7 +1164,7 @@ msgid "Bug information has been printed to the console."
 msgstr "La informació de l'error s'ha imprès a la consola."
 
 #. To translators: this is the filename for new files (before being saved for the first time)
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/MainUi.cs:134
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/MainUi.cs:135
 msgid "Unsaved Subtitles"
 msgstr "Subtítols no desats"
 
@@ -1158,7 +1184,7 @@ msgstr "INSER"
 
 #. To translators: Trans corresponds to Translation (used here to denote whether text or translation is being edited).
 #: ../src/GnomeSubtitles/Ui/Status.cs:58
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/View/SubtitleView.cs:222
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/View/SubtitleView.cs:224
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
@@ -1180,22 +1206,42 @@ msgstr "Col"
 msgid "Frame"
 msgstr "Fotograma"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/View/SubtitleView.cs:214
+#. Number column
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/View/SubtitleView.cs:212
+msgid "No."
+msgstr "Número"
+
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/View/SubtitleView.cs:216
 msgid "From"
 msgstr "Des de"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/View/SubtitleView.cs:215
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/View/SubtitleView.cs:217
 msgid "To"
 msgstr "A"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/View/SubtitleView.cs:216
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/View/SubtitleView.cs:218
 msgid "During"
 msgstr "Duració"
 
-#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/View/SubtitleView.cs:227
+#: ../src/GnomeSubtitles/Ui/View/SubtitleView.cs:229
 msgid "Translation"
 msgstr "Traducció"
 
+#~ msgid "gtk-close"
+#~ msgstr "gtk-close"
+
+#~ msgid "Add sync point"
+#~ msgstr "Afegeix un punt de sincronització"
+
+#~ msgid "Message"
+#~ msgstr "Missatge"
+
+#~ msgid "gtk-remove"
+#~ msgstr "gtk-remove"
+
+#~ msgid "gtk-cancel"
+#~ msgstr "gtk-cancel"
+
 #~ msgid ""
 #~ "An Error has occured.\n"
 #~ "\n"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]