[gedit] Updated Swedish translationcommit f50d8f66807c64e4e88093ee12461fae5f48b14d
Author: Daniel Nylander <po danielnylander se>
Date:   Tue Jul 7 16:48:07 2009 +0200

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  271 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 148 insertions(+), 123 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index c023640..858adf2 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gedit\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-14 11:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-14 11:11+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-07 12:21+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-07 16:47+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -28,348 +28,348 @@ msgstr "Redigera textfiler"
 msgid "Text Editor"
 msgstr "Textredigerare"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:1
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:1
 msgid "A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
 msgstr "Ett anpassat typsnitt som används för redigeringsytan. Detta kommer endast att ha effekt om alternativet \"Använd standardtypsnitt\" är frånslaget."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:2
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:2
 #: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:804
 msgid "Active plugins"
 msgstr "Aktiva insticksmoduler"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:3
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:3
 msgid "Auto Detected Encodings"
 msgstr "Automatiskt detekterade kodningar"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:4
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:4
 msgid "Auto Save"
 msgstr "Spara automatiskt"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:5
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:5
 msgid "Auto Save Interval"
 msgstr "Intervall för automatiskt sparande"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:6
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:6
 msgid "Auto indent"
 msgstr "Automatiskt indrag"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:7
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:7
 msgid "Backup Copy Extension"
 msgstr "�ndelse på säkerhetskopior"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:8
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:8
 msgid "Body Font for Printing"
 msgstr "Texttypsnitt för utskrift"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:9
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:9
 msgid "Bottom Panel is Visible"
 msgstr "Underpanelen är synlig"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:10
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:10
 msgid "Create Backup Copies"
 msgstr "Skapa säkerhetskopior"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:11
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:11
 msgid "Display Line Numbers"
 msgstr "Visa radnummer"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:12
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:12
 msgid "Display Right Margin"
 msgstr "Visa högermarginal"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:13
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:13
 msgid "Editor Font"
 msgstr "Redigerartypsnitt"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:14
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:14
 msgid "Enable Search Highlighting"
 msgstr "Aktivera färgmarkering vid sökning"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:15
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:15
 msgid "Enable Syntax Highlighting"
 msgstr "Aktivera syntaxmarkering"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:16
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:16
 msgid "Encodings shown in menu"
 msgstr "Kodningar som visas i menyn"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:17
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:17
 msgid "Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
 msgstr "�ndelse eller suffix att använda i filnamnen på säkerhetskopior. Detta har endast effekt om alternativet \"Skapa säkerhetskopior\" är påslaget."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:18
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:18
 msgid "Header Font for Printing"
 msgstr "Sidhuvudstypsnitt för utskrift"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:19
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:19
 msgid "Highlight Current Line"
 msgstr "Färgmarkera aktuell rad"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:20
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:20
 msgid "Highlight Matching Bracket"
 msgstr "Färgmarkera matchande klammer"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:21
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:21
 msgid "If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of lines."
 msgstr "Om detta värde är 0 kommer inga radnummer att infogas vid utskrift av ett dokument. Annars kommer gedit att skriva ut radnummer med detta radintervall."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:22
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:22
 msgid "Insert spaces"
 msgstr "Infoga blanksteg"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:23
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:23
 msgid "Line Number Font for Printing"
 msgstr "Radnummerstypsnitt för utskrift"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:24
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:24
 msgid "Line Wrapping Mode"
 msgstr "Radbrytningsläge"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:25
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:25
 msgid "List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is writable by default."
 msgstr "Lista av VFS-scheman som gedit stöder i skrivläge. Schemat \"file\" är skrivbar som standard."
 
 # Osäker.
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:26
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:26
 msgid "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
 msgstr "Lista med aktiva insticksmoduler. Den innehåller \"platsen\" för de aktiva insticksmodulerna. Se filen .gedit-plugin för att få tag i \"platsen\" för en given insticksmodul."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:27
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:27
 msgid "List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. Only recognized encodings are used."
 msgstr "Lista med kodningar som visas i teckenkodningsmenyn i filväljaren för öppnande/sparande av filer. Endast kända kodningar används."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:28
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:28
 msgid "Max Number of Undo Actions"
 msgstr "Maximalt antal ångraåtgärder"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:29
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:29
 msgid "Maximum Recent Files"
 msgstr "Maximalt antal senaste filer"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:30
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:30
 msgid "Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1\" for unlimited number of actions."
 msgstr "Maximalt antal åtgärder som gedit kan ångra eller göra om. Använd \"-1\" för obegränsat antal åtgärder."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:31
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:31
 msgid "Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
 msgstr "Maximalt antal åtgärder som gedit kan ångra eller göra om. Använd \"-1\" för obegränsat antal åtgärder. Föråldrat sedan 2.12.0"
 
 #. Translators: This is the Editor Font.
 #. This is a Pango font
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:34
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:34
 msgid "Monospace 12"
 msgstr "Monospace 12"
 
 #. Translators: This is the Body font for printing.
 #. This is a Pango font.
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:37
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:37
 msgid "Monospace 9"
 msgstr "Monospace 9"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:38
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:38
 msgid "Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
 msgstr "Antal minuter efter vilket gedit kommer att automatiskt spara ändrade filer. Detta har endast effekt då alternativet \"Spara automatiskt\" är påslaget."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:39
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:39
 msgid "Print Header"
 msgstr "Skriv ut sidhuvud"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:40
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:40
 msgid "Print Line Numbers"
 msgstr "Skriv ut radnummer"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:41
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:41
 msgid "Print Syntax Highlighting"
 msgstr "Skriv ut syntaxmarkering"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:42
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:42
 msgid "Printing Line Wrapping Mode"
 msgstr "Radbrytningsläge för utskrift"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:43
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:43
 msgid "Restore Previous Cursor Position"
 msgstr "�terställ tidigare markörposition"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:44
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:44
 msgid "Right Margin Position"
 msgstr "Position för högermarginalen"
 
 #. Translators: This is the Header font for printing.
 #. This is a Pango font.
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:47
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:47
 msgid "Sans 11"
 msgstr "Sans 11"
 
 #. Translators: This is the Line Number font for printing.
 #. This is a Pango font.
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:50
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:50
 msgid "Sans 8"
 msgstr "Sans 8"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:51
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:51
 msgid "Side Pane is Visible"
 msgstr "Sidopanelen är synlig"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:52
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:52
 msgid "Smart Home End"
 msgstr "Smarta Home och End"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:53
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:53
 msgid "Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only recognized encodings are used."
 msgstr "Sorterad lista över teckenkodningar som används av gedit för automatisk detektering av kodningen för en fil. \"CURRENT\" är kodningen för den aktuella lokalen. Endast kända kodningar används."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:54
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:54
 msgid "Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use \"DISABLED\" to always move at the start/end of the line, \"AFTER\" to move to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are pressed, \"BEFORE\" to move to the start/end of the text before moving to the start/end of the line and \"ALWAYS\" to always move to the start/end of the text instead of the start/end of the line."
 msgstr "Anger hur markören flyttas när tangenterna HOME och END används. Använd \"DISABLED\" för att alltid flytta till början/slutet av raden, \"AFTER\" för att flytta till början/slutet av raden första gången tangenterna används och till början/slutet av texten samt ignorera tomrum andra gången som tangenterna används, \"BEFORE\" för att flytta till början/slutet av texten innan flytt till början/slutet av raden och \"ALWAYS\" för att alltid flytta till början/slutet av texten istället för början/slutet av raden."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:55
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:55
 msgid "Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and \"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
 msgstr "Anger hur långa rader ska radbrytas vid utskrift. Använd \"GTK_WRAP_NONE\" för ingen radbrytning, \"GTK_WRAP_WORD\" för radbrytning vid ordgränser och \"GTK_WRAP_CHAR\" för radbrytning vid enskilda teckengränser. Observera att det görs skillnad på versaler och gemener i värdena, så försäkra dig om att de visas exakt som de visas här."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:56
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:56
 msgid "Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and \"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
 msgstr "Anger hur långa rader ska radbrytas i redigeringsytan. Använd \"GTK_WRAP_NONE\" för ingen radbrytning, \"GTK_WRAP_WORD\" för radbrytning vid ordgränser och \"GTK_WRAP_CHAR\" för radbrytning vid enskilda teckengränser. Observera att det görs skillnad på versaler och gemener i värdena, så försäkra dig om att de visas exakt som de visas här."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:57
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:57
 msgid "Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
 msgstr "Anger det typsnitt som ska användas för dokumentets text vid utskrift av dokument."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:58
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:58
 msgid "Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
 msgstr "Anger det typsnitt som ska användas för radnummer vid utskrift. Detta kommer endast att ha effekt om alternativet \"Skriv ut radnummer\" inte är noll."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:59
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:59
 msgid "Specifies the font to use for page headers when printing a document. This will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
 msgstr "Anger det typsnitt som ska användas för sidhuvud vid utskrift av ett dokument. Detta kommer endast att ha effekt om alternativet \"Skriv ut huvud\" är påslaget."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:60
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:60
 msgid "Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed in the \"Recent Files\" submenu."
 msgstr "Anger det maximala antalet senaste öppnade filer som kommer att visas i undermenyn \"Senaste filer\"."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:61
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:61
 msgid "Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab characters."
 msgstr "Anger antalet blanksteg som ska visas istället för tabulatortecken."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:62
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:62
 msgid "Specifies the position of the right margin."
 msgstr "Anger positionen för högermarginalen."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:63
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:63
 msgid "Status Bar is Visible"
 msgstr "Statusrad är synlig"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:64
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:64
 msgid "Style Scheme"
 msgstr "Stilschema"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:65
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:65
 msgid "Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
 msgstr "Stil på verktygsradsknapparna. Möjliga värden är \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" för att använda systemets standardstil, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" för att endast visa ikoner, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" för att visa både ikoner och text, och \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" för att visa prioriterad text bredvid ikoner. Observera att det görs skillnad på versaler och gemener i värdena, så försäkra dig om att de visas exakt som de visas här."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:66
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:66
 msgid "Tab Size"
 msgstr "Flikstorlek"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:67
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:67
 msgid "The id of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
 msgstr "Id för ett GtkSourceView-stilschema som används för att färga texten."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:68
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:68
 msgid "Toolbar Buttons Style"
 msgstr "Stil på verktygsradsknappar"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:69
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:69
 msgid "Toolbar is Visible"
 msgstr "Verktygsraden är synlig"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:70
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:70
 msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
 msgstr "Gräns för ångraåtgärder (F�R�LDRAT)"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:71
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:71
 msgid "Use Default Font"
 msgstr "Använd standardtypsnitt"
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:72
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:72
 msgid "Whether gedit should automatically save modified files after a time interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" option."
 msgstr "Huruvida gedit automatiskt ska spara ändrade filer efter ett tidsintervall. Du kan ange tidsintervallet med alternativet \"Intervall för automatiskt sparande\"."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:73
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:73
 msgid "Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
 msgstr "Huruvida gedit ska skapa säkerhetskopior för de filer som det sparar. Du kan ange filändelsen för säkerhetskopior med alternativet \"�ndelse på säkerhetskopior\"."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:74
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:74
 msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
 msgstr "Huruvida gedit ska visa radnummer i redigeringsytan."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:75
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:75
 msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
 msgstr "Huruvida gedit ska visa högermarginalen i redigeringsytan."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:76
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:76
 msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
 msgstr "Huruvida gedit ska aktivera automatiskt indrag."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:77
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:77
 msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
 msgstr "Huruvida gedit ska aktivera syntaxmarkering."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:78
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:78
 msgid "Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
 msgstr "Huruvida gedit ska färgmarkera alla förekomster av söktexten."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:79
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:79
 msgid "Whether gedit should highlight matching bracket."
 msgstr "Huruvida gedit ska färgmarkera matchande klammer."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:80
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:80
 msgid "Whether gedit should highlight the current line."
 msgstr "Huruvida gedit ska färgmarkera den aktuella raden."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:81
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:81
 msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
 msgstr "Huruvida gedit ska inkludera ett dokumenthuvud vid utskrift av dokument."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:82
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:82
 msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
 msgstr "Huruvida gedit ska infoga blanksteg istället för tabulatortecken."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:83
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:83
 msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
 msgstr "Huruvida gedit ska skriva ut syntaxmarkering vid utskrift av dokument."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:84
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:84
 msgid "Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is loaded."
 msgstr "Huruvida gedit ska återställa den tidigare markörpositionen när en fil läses in."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:85
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:85
 msgid "Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be visible."
 msgstr "Huruvida underpanelen i nederkanten av redigeringsfönster ska vara synlig."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:86
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:86
 msgid "Whether the side pane at the left of the editing window should be visible."
 msgstr "Huruvida sidopanelen i nederkanten av redigeringsfönster ska vara synlig."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:87
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:87
 msgid "Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
 msgstr "Huruvida statusraden i nederkanten på redigeringsfönster ska vara synlig."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:88
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:88
 msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
 msgstr "Huruvida verktygsraden ska vara synlig i redigeringsfönster."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:89
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:89
 msgid "Whether to use the system's default fixed width font for editing text instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
 msgstr "Huruvida systemets standardtypsnitt med fast breddsteg ska användas för redigering av text istället för ett typsnitt som är specifikt för gedit. Om detta alternativ är inaktiverat, kommer typsnittet som är angivet i alternativet \"Redigerartypsnitt\" att användas istället för systemtypsnittet."
 
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:90
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:90
 msgid "Writable VFS schemes"
 msgstr "Skrivbara VFS-scheman"
 
 # Att ha med UTF-8 här också skadar nog inte.
 #. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Coding
 #. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:93
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:93
 msgid "[ISO-8859-15]"
 msgstr "[UTF-8,ISO-8859-15]"
 
@@ -384,7 +384,7 @@ msgstr "[UTF-8,ISO-8859-15]"
 #. Only recognized encodings are used.
 #. See http://svn.gnome.org/viewcvs/gedit/trunk/gedit/gedit-encodings.c?view=markup for
 #. a list of supported encodings
-#: ../data/gedit.schemas.in.h:105
+#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:105
 msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
 msgstr "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-1,ISO-8859-15]"
 
@@ -694,12 +694,12 @@ msgstr "_minut"
 
 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:300
 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:2
-#: ../gedit/gedit-window.c:1462
+#: ../gedit/gedit-window.c:1457
 msgid "Replace"
 msgstr "Ersätt"
 
 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:311
-#: ../gedit/gedit-window.c:1460
+#: ../gedit/gedit-window.c:1455
 msgid "Find"
 msgstr "Sök"
 
@@ -740,45 +740,45 @@ msgstr "_Sök efter: "
 msgid "_Wrap around"
 msgstr "_Börja om från början"
 
-#: ../gedit/gedit.c:115
+#: ../gedit/gedit.c:118
 msgid "Show the application's version"
 msgstr "Visa programmets version"
 
-#: ../gedit/gedit.c:118
+#: ../gedit/gedit.c:121
 msgid "Set the character encoding to be used to open the files listed on the command line"
 msgstr "Ställ in den teckenkodning som ska användas för att öppna filerna som anges på kommandoraden"
 
-#: ../gedit/gedit.c:118
+#: ../gedit/gedit.c:121
 msgid "ENCODING"
 msgstr "KODNING"
 
-#: ../gedit/gedit.c:121
+#: ../gedit/gedit.c:124
 msgid "Display list of possible values for the encoding option"
 msgstr "Visa en lista över möjliga värden för kodningsalternativet"
 
-#: ../gedit/gedit.c:124
+#: ../gedit/gedit.c:127
 msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
 msgstr "Skapa ett nytt topplagersfönster i en befintlig instans av gedit"
 
-#: ../gedit/gedit.c:127
+#: ../gedit/gedit.c:130
 msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
 msgstr "Skapa ett nytt dokument i en befintlig instans av gedit"
 
-#: ../gedit/gedit.c:130
+#: ../gedit/gedit.c:133
 msgid "[FILE...]"
 msgstr "[FIL...]"
 
-#: ../gedit/gedit.c:168
+#: ../gedit/gedit.c:171
 #, c-format
 msgid "%s: invalid encoding.\n"
 msgstr "%s: ogiltig kodning.\n"
 
 #. Setup command line options
-#: ../gedit/gedit.c:559
+#: ../gedit/gedit.c:562
 msgid "- Edit text files"
 msgstr "- Redigera textfiler"
 
-#: ../gedit/gedit.c:572
+#: ../gedit/gedit.c:598
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -922,13 +922,13 @@ msgstr "Osparat dokument %d"
 
 #: ../gedit/gedit-documents-panel.c:89
 #: ../gedit/gedit-documents-panel.c:103
-#: ../gedit/gedit-window.c:2168
-#: ../gedit/gedit-window.c:2173
+#: ../gedit/gedit-window.c:2174
+#: ../gedit/gedit-window.c:2179
 msgid "Read Only"
 msgstr "Skrivskyddad"
 
 #: ../gedit/gedit-documents-panel.c:774
-#: ../gedit/gedit-window.c:3525
+#: ../gedit/gedit-window.c:3531
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokument"
 
@@ -1913,23 +1913,23 @@ msgstr "_Statusrad"
 msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
 msgstr "Visa eller dölj statusraden i det aktuella fönstret"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:158
+#: ../gedit/gedit-ui.h:159
+msgid "Edit text at fullscreen"
+msgstr "Redigera text i helskärmsläge"
+
+#: ../gedit/gedit-ui.h:166
 msgid "Side _Pane"
 msgstr "Sido_panel"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:159
+#: ../gedit/gedit-ui.h:167
 msgid "Show or hide the side pane in the current window"
 msgstr "Visa eller dölj sidopanelen i det aktuella fönstret"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:162
-msgid "Edit text at fullscreen"
-msgstr "Redigera text i helskärmsläge"
-
-#: ../gedit/gedit-ui.h:168
+#: ../gedit/gedit-ui.h:169
 msgid "_Bottom Pane"
 msgstr "_Underpanel"
 
-#: ../gedit/gedit-ui.h:169
+#: ../gedit/gedit-ui.h:170
 msgid "Show or hide the bottom pane in the current window"
 msgstr "Visa eller dölj underpanelen i det aktuella fönstret"
 
@@ -1987,11 +1987,11 @@ msgstr "Använd färgmarkeringsläge för %s"
 #. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
 #. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
 #: ../gedit/gedit-window.c:994
-#: ../gedit/gedit-window.c:1873
+#: ../gedit/gedit-window.c:1879
 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:121
 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:423
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:529
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:836
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:533
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:844
 msgid "Plain Text"
 msgstr "Oformaterad text"
 
@@ -2013,25 +2013,25 @@ msgstr "�ppna en nyligen använd fil"
 msgid "Open"
 msgstr "Ã?ppna"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1456
+#: ../gedit/gedit-window.c:1451
 msgid "Save"
 msgstr "Spara"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1458
+#: ../gedit/gedit-window.c:1453
 msgid "Print"
 msgstr "Skriv ut"
 
 #. Translators: %s is a URI
-#: ../gedit/gedit-window.c:1598
+#: ../gedit/gedit-window.c:1604
 #, c-format
 msgid "Activate '%s'"
 msgstr "Aktivera \"%s\""
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1851
+#: ../gedit/gedit-window.c:1857
 msgid "Use Spaces"
 msgstr "Använd blanksteg"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1922
+#: ../gedit/gedit-window.c:1928
 msgid "Tab Width"
 msgstr "Tabulatorbredd"
 
@@ -2083,6 +2083,31 @@ msgstr "_Engelsk rubriksversalisering"
 msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
 msgstr "Gör den första bokstaven i varje markerat ord versal"
 
+#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.gedit-plugin.desktop.in.h:1
+msgid "Check for latest version of gedit"
+msgstr "Leta efter senaste versionen av gedit"
+
+#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.gedit-plugin.desktop.in.h:2
+msgid "Check update"
+msgstr "Leta efter uppdatering"
+
+#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:192
+msgid "There was an error displaying the url."
+msgstr "Ett fel inträffade vid visning av url:en."
+
+#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:222
+#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:233
+msgid "_Download"
+msgstr "_Hämta"
+
+#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:250
+msgid "There is a new version of gedit"
+msgstr "Det finns en ny version av gedit"
+
+#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:251
+msgid "You can download the new version of gedit by pressing on the download button"
+msgstr "Du kan hämta den nya versionen av gedit genom att trycka på hämtningsknappen"
+
 #: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Analyzes the current document and reports the number of words, lines, characters and non-space characters in it."
 msgstr "Analyserar det aktuella dokumentet och rapporterar antalet ord, rader, tecken och icke-blanka tecken i det."
@@ -2190,27 +2215,27 @@ msgstr "Avslutade"
 msgid "All languages"
 msgstr "Alla språk"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:518
 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:522
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:834
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:526
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:842
 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
 msgid "All Languages"
 msgstr "Alla språk"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:624
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:632
 msgid "New tool"
 msgstr "Nytt verktyg"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:752
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:760
 #, python-format
 msgid "This accelerator is already bound to %s"
 msgstr "Denna snabbtangent är redan bunden till %s"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:801
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:809
 msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
 msgstr "Ange en ny snabbtangent, eller tryck Backsteg för att rensa"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:803
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:811
 msgid "Type a new accelerator"
 msgstr "Ange en ny snabbtangent"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]