Re: [Rhythmbox-devel] ANNOUNCE: Rhythbox 0.9.1Hi!

I've attached an updated Norwegian Bokmål (nb) translation, but also
have a quick question about translating: It seems the Music ->
Playlist menu is not available for translation. Is this correct, or is
there an updated pot-file I've missed somewhere?

Cheers,
Øivind


On 10/17/05, James Livingston <jrl ids org au> wrote:
> G'day,
>
> On behalf of the Rhythmbox developers, I'm proud to announce the second
> release of the Rhythmbox 0.9 development series, which includes a large
> number of fixes, improvements and new features.
[...]
# translation of nb.po to Norwegian Bokmal
# Norwegian (bokmål) translation of RhythmBox.
# Copyright (C) Kjartan Maraas
# This file is distributed under the same license as the RhythmBox package.
# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 2002-2004.
# Terance Edward Sola <terance lyse net>, 2005.
# Ã?ivind Hoel <oivind hoel gmail com>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rhythmbox 0.9.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-10-16 23:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-17 13:38+0100\n"
"Last-Translator: Ã?ivind Hoel <oivind hoel gmail com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmal <i18n-nb lister ping uio no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../daapsharing/rb-daap-connection.c:671
#: ../iradio/rb-new-station-dialog.c:182
#: ../iradio/rb-station-properties-dialog.c:424
#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:828
#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:832
#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:836
#: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:840
#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1013
#: ../shell/rb-shell-player.c:2261
#: ../sources/rb-ipod-source.c:152
#: ../sources/rb-iradio-source.c:245
#: ../sources/rb-iradio-source.c:246
#: ../sources/rb-iradio-source.c:247
#: ../sources/rb-iradio-source.c:465
#: ../sources/rb-playlist-source.c:484
#: ../widgets/rb-entry-view.c:997
#: ../widgets/rb-entry-view.c:1023
#: ../widgets/rb-song-info.c:692
#: ../widgets/rb-song-info.c:740
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjent"

#: ../daapsharing/rb-daap-dialog.c:95
msgid "Password Required"
msgstr "Passord kreves"

#: ../daapsharing/rb-daap-dialog.c:115
#, c-format
msgid "The music share '%s' requires a password to connect"
msgstr "Delt musikk '%s' krever et passord for å koble til"

#: ../daapsharing/rb-daap-dialog.c:123
msgid "_Password:"
msgstr "_Passord:"

#: ../daapsharing/rb-daap-dialog.c:174
msgid "Invalid share name"
msgstr "Ugyldig navn på delt ressurs"

#: ../daapsharing/rb-daap-dialog.c:192
#, c-format
msgid "The shared music name '%s' is already taken. Please choose another."
msgstr "Navn på delt musikk, '%s', er allerede i bruk. Vennligst velg et annet navn."

#: ../daapsharing/rb-daap-dialog.c:200
#: ../data/glade/daap-prefs.glade.h:3
msgid "Shared music _name:"
msgstr "Navn på delt musikk:"

#: ../daapsharing/rb-daap-mdns.c:38
msgid "Unable to browse for remote shares"
msgstr "Klarer ikke å søke etter delt musikk"

#: ../daapsharing/rb-daap-mdns.c:39
#, c-format
msgid "Could not start browsing for music servers on your network. Rhythmbox will continue to function, without this feature. Check your %s installation"
msgstr "Klarte ikke å bla gjennom delt musikk på nettverket. Rhythmbox vil fortsette å kjøre uten denne funksjonaliteten. Sjekk installasjonen av %s."

#: ../daapsharing/rb-daap-sharing.c:65
#, c-format
msgid "%s's Music"
msgstr "%ss musikk"

#: ../daapsharing/rb-daap-src.c:738
#, c-format
msgid "Connection to %s:%d refused."
msgstr "Tilkobling til %s:%d ble nektet."

#: ../data/GNOME_Rhythmbox.server.in.h:1
msgid "Rhythmbox shell"
msgstr "Rhythmox-skall"

#: ../data/GNOME_Rhythmbox.server.in.h:2
msgid "Rhythmbox shell factory"
msgstr "Factory for RhythmBox-skall"

#: ../data/glade/create-playlist.glade.h:1
msgid "A_dd if any criteria are matched"
msgstr "Legg til hvis noen av kriteriene passer"

#: ../data/glade/create-playlist.glade.h:2
msgid "Create automatically updating playlist where:"
msgstr "Opprett automatisk oppdaterende spilleliste hvor:"

#: ../data/glade/create-playlist.glade.h:3
msgid "GB"
msgstr "GB"

#: ../data/glade/create-playlist.glade.h:4
msgid "MB"
msgstr "MB"

#: ../data/glade/create-playlist.glade.h:5
msgid "Minutes"
msgstr "Minutter"

#: ../data/glade/create-playlist.glade.h:6
msgid "_Limit to: "
msgstr "_Begrens til: "

#: ../data/glade/create-playlist.glade.h:7
msgid "_When sorted by:"
msgstr "NÃ¥r _sortert av:"

#: ../data/glade/create-playlist.glade.h:8
msgid "songs"
msgstr "sanger"

#: ../data/glade/daap-prefs.glade.h:1
#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:1
#: ../data/glade/library-prefs.glade.h:1
msgid "  "
msgstr "  "

#: ../data/glade/daap-prefs.glade.h:2
msgid "<b>Sharing</b>"
msgstr "<b>Deling</b>"

#: ../data/glade/daap-prefs.glade.h:4
msgid "_Share my music"
msgstr "_Del min musikk"

#: ../data/glade/druid.glade.h:1
#: ../data/glade/song-info.glade.h:1
#: ../data/glade/song-info-multiple.glade.h:1
#: ../data/glade/station-new.glade.h:1
#: ../data/glade/station-properties.glade.h:1
#: ../data/glade/uri.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"

#: ../data/glade/druid.glade.h:2
msgid ""
"Rhythmbox manages all of your music in a central music \"library\", so you can easily view, search, and organize it.\n"
"In order to use this feature, you need to tell Rhythmbox where to find your music. You may choose to skip this step; instead, you can add music to your library at any point later.\n"
"Please choose one of the options below:"
msgstr ""
"Rhythmbox håndterer all din musikk i et sentralt «musikbibliotek» slik at du på en lett måte kan vise den, søke i den eller organisere den.\n"
"For å bruke disse funksjonene må du fortelle Rhythmbox hvor musikken din befinner seg. Du kan velge å hoppe over dette steget da du kan legge til musikk i biblioteket når som helst senere.\n"
"Vennligst velg ett av valgene under:"

#: ../data/glade/druid.glade.h:5
msgid "_Browse..."
msgstr "_Bla gjennom..."

#: ../data/glade/druid.glade.h:6
msgid "_Enter location:"
msgstr "_Oppgi lokasjon:"

#: ../data/glade/druid.glade.h:7
msgid "_Path:"
msgstr "_Sti:"

#: ../data/glade/druid.glade.h:8
msgid "_Skip this step"
msgstr "_Hopp over dette steget"

#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:2
msgid "A_lbum"
msgstr "P_late"

#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:3
msgid "Da_te Added"
msgstr "Dato lagt til"

#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:4
msgid "Track _number"
msgstr "Spor_nummer"

#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:5
msgid "Visible Columns"
msgstr "Synlige kolonner"

#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:6
msgid "_Artist"
msgstr "_Artist"

#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:7
msgid "_Duration"
msgstr "_Varighet"

#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:8
#: ../widgets/rb-entry-view.c:1300
msgid "_Genre"
msgstr "S_janger"

#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:9
msgid "_Last played"
msgstr "S_ist spilt"

#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:10
msgid "_Play count"
msgstr "_Ganger spilt"

#: ../data/glade/general-prefs.glade.h:11
#: ../widgets/rb-entry-view.c:1240
msgid "_Rating"
msgstr "_Poeng"

#: ../data/glade/library-prefs.glade.h:2
msgid "Browser Views"
msgstr "Visninger for lesing"

#: ../data/glade/library-prefs.glade.h:3
msgid "G_enres, artists and albums"
msgstr "Sjangre, artister og album"

#: ../data/glade/library-prefs.glade.h:4
msgid "_Artists and albums"
msgstr "_Artister og album"

#: ../data/glade/library-prefs.glade.h:5
msgid "_Genres and artists"
msgstr "_Sjangre og artister"

#: ../data/glade/load-failure.glade.h:1
msgid "The following files couldn't be loaded:"
msgstr "Følgende filer kunne ikke lastes:"

#: ../data/glade/recorder.glade.h:1
msgid "Create audio CD from playlist?"
msgstr "Lag lyd-CD fra spilleliste?"

#: ../data/glade/recorder.glade.h:2
msgid "Options"
msgstr "Alternativer"

#: ../data/glade/recorder.glade.h:3
msgid "Progress"
msgstr "Fremdrift"

#: ../data/glade/recorder.glade.h:4
msgid "Write _speed:"
msgstr "Skrive_hastighet:"

#: ../data/glade/recorder.glade.h:5
msgid "Write disc _to:"
msgstr "Skriv plate _til:"

#: ../data/glade/recorder.glade.h:6
msgid "_Make multiple copies"
msgstr "_Lag flere kopier"

#: ../data/glade/song-info.glade.h:2
msgid "Basic"
msgstr "Grunnleggende"

#: ../data/glade/song-info.glade.h:3
#: ../data/glade/station-properties.glade.h:2
msgid "Bitrate:"
msgstr "Bitrate:"

#: ../data/glade/song-info.glade.h:4
msgid "Details"
msgstr "Detaljer"

#: ../data/glade/song-info.glade.h:5
msgid "Duration:"
msgstr "Varighet:"

#: ../data/glade/song-info.glade.h:6
msgid "Error message"
msgstr "Feilmelding"

#: ../data/glade/song-info.glade.h:7
msgid "File name:"
msgstr "Filnavn:"

#: ../data/glade/song-info.glade.h:8
msgid "Last played:"
msgstr "Sist spilt:"

#: ../data/glade/song-info.glade.h:9
msgid "Location:"
msgstr "Lokasjon:"

#: ../data/glade/song-info.glade.h:10
msgid "Play count:"
msgstr "Ganger spilt:"

#: ../data/glade/song-info.glade.h:11
#: ../data/glade/song-info-multiple.glade.h:2
msgid "_Album:"
msgstr "_Plate:"

#: ../data/glade/song-info.glade.h:12
#: ../data/glade/song-info-multiple.glade.h:3
msgid "_Artist:"
msgstr "_Artist:"

#: ../data/glade/song-info.glade.h:13
#: ../data/glade/song-info-multiple.glade.h:4
#: ../data/glade/station-new.glade.h:2
#: ../data/glade/station-properties.glade.h:5
msgid "_Genre:"
msgstr "_Sjanger:"

#: ../data/glade/song-info.glade.h:14
#: ../data/glade/song-info-multiple.glade.h:5
#: ../data/glade/station-properties.glade.h:7
msgid "_Rating:"
msgstr "_Poeng:"

#: ../data/glade/song-info.glade.h:15
#: ../data/glade/station-new.glade.h:4
#: ../data/glade/station-properties.glade.h:8
msgid "_Title:"
msgstr "_Tittel:";

#: ../data/glade/song-info.glade.h:16
msgid "_Track number:"
msgstr "Spor_nummer:"

#: ../data/glade/station-new.glade.h:3
msgid "_Location:"
msgstr "_Lokasjon:"

#: ../data/glade/station-properties.glade.h:3
msgid "L_ocation:"
msgstr "L_okasjon:"

#: ../data/glade/station-properties.glade.h:4
msgid "Play Count:"
msgstr "Ganger spilt:"

#: ../data/glade/station-properties.glade.h:6
msgid "_Last Played:"
msgstr "S_ist spilt:"

#: ../data/glade/uri.glade.h:2
msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to add:"
msgstr "Oppgi _lokasjon (URI) for filen du vil legge til:"

#: ../data/glade/uri.glade.h:3
msgid "Open from URI"
msgstr "Ã?pne fra URI"

#: ../data/rhythmbox.desktop.in.h:1
#: ../shell/rb-shell.c:816
#: ../shell/rb-shell.c:1580
msgid "Music Player"
msgstr "Musikkavspiller"

#: ../data/rhythmbox.desktop.in.h:2
msgid "Play and organize your music collection"
msgstr "Spill av og organiser din musikksamling"

#: ../data/rhythmbox.desktop.in.h:3
msgid "Rhythmbox Music Player"
msgstr "Rhythmbox musikkavspiller"

#: ../iradio/rb-new-station-dialog.c:144
msgid "New Internet Radio Station"
msgstr "Ny radiostasjon på internett"

#: ../iradio/rb-new-station-dialog.c:314
#: ../rhythmdb/rhythmdb-property-model.c:389
msgid "All"
msgstr "Alle"

#: ../iradio/rb-station-properties-dialog.c:173
#: ../widgets/rb-song-info.c:677
#, c-format
msgid "%s Properties"
msgstr "Egenskaper for %s"

#: ../iradio/rb-station-properties-dialog.c:354
#, c-format
msgid "Properties for %s"
msgstr "Egenskaper for %s"

#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:529
#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:846
#: ../player/rb-player-gst.c:468
#: ../player/rb-recorder-gst.c:457
#, c-format
msgid "Failed to create %s element; check your installation"
msgstr "Feil under oppretting av %s-element; sjekk installasjonen"

#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:589
msgid "Failed to create a source element; check your installation"
msgstr "Feil under oppretting av kildeelement; sjekk installasjonen"

#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:670
msgid "The MIME type of the file could not be identified"
msgstr "MIME-typen til filen kunne ikke identifiseres"

#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:682
msgid "The file is not an audio stream"
msgstr "Filen er ikke en lydstrøm"

#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:687
msgid "The file is not an audio stream, but is being ignored"
msgstr "Filen er ikke en lydstrøm, men blir ignorert"

#: ../metadata/rb-metadata-gst.c:695
#, c-format
msgid "There is no plugin installed to handle a %s file."
msgstr "Det finnes ingen tillegg som håndterer en %s-fil."

#: ../player/rb-player-gst.c:449
#: ../player/rb-recorder-gst.c:417
msgid "Could not create audio output element; check your settings"
msgstr "Kunne ikke opprette utdataelement for lyd; sjekk innstillingene"

#: ../player/rb-player-gst.c:492
#: ../player/rb-recorder-gst.c:521
msgid "Couldn't initialize scheduler. Did you run gst-register?"
msgstr "Kunne ikke initiere scheduler. Husket du å kjøre gst-register?"

#: ../player/rb-player-gst.c:555
msgid "Unknown playback error"
msgstr "Ukjent feil under avspilling"

#: ../player/rb-recorder-gst.c:372
msgid "Failed to create pipeline"
msgstr "Feil under oppretting av rør"

#: ../player/rb-recorder-gst.c:475
#: ../player/rb-recorder-gst.c:479
#, c-format
msgid "Unable to unlink '%s'"
msgstr "Kan ikke fjerne lenke «%s»"

#: ../player/rb-recorder-gst.c:555
#: ../player/rb-recorder-gst.c:560
msgid "Could not get current track position"
msgstr "Kunne ikke fastslå posisjonen til sporet"

#: ../player/rb-recorder-gst.c:611
msgid "Could not start pipeline playing"
msgstr "Kunne ikke starte avspilling gjennom rør"

#: ../player/rb-recorder-gst.c:626
msgid "Could not pause playback"
msgstr "Kunne ikke pause avspilling"

#: ../player/rb-recorder-gst.c:815
msgid "Cannot find drive"
msgstr "Kan ikke finne stasjon"

#: ../player/rb-recorder-gst.c:852
#, c-format
msgid "Cannot find drive %s"
msgstr "Kan ikke finne stasjon %s"

#: ../player/rb-recorder-gst.c:860
#, c-format
msgid "Drive %s is not a recorder"
msgstr "Stasjon %s er ikke en opptaker"

#: ../player/rb-recorder-gst.c:1170
#, c-format
msgid "Could not get track time for file: %s"
msgstr "Fant ikke spilletid for filen %s"

#: ../player/rb-recorder-gst.c:1221
msgid "Could not determine default writer device"
msgstr "Kunne ikke fastslå forvalgt skriverenhet"

#: ../player/rb-recorder-gst.c:1236
msgid "Could not determine audio track durations."
msgstr "Kunne ikke fastslå lengden på lydfilene."

#: ../player/rb-recorder-gst.c:1251
#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1525
#, c-format
msgid "This playlist is %s minutes long. This exceeds the %s minute length of the media in the drive."
msgstr "Denne spillelisten er %s minutter lang. Dette er mer enn de %s minuttene platen i stasjonen har kapasitet til."

#: ../player/rb-recorder-gst.c:1306
#, c-format
msgid ""
"There was an error writing to the CD:\n"
"%s"
msgstr ""
"Det oppstod en feil under skriving av CD:\n"
"%s"

#: ../player/rb-recorder-gst.c:1310
msgid "There was an error writing to the CD"
msgstr "Det oppstod en feil under skriving til CD"

#: ../remote/bonobo/Rhythmbox_Nautilus_Context_Menu.server.in.in.h:1
msgid "Add to Music Library"
msgstr "Legg til i musikkbiblioteket"

#: ../remote/bonobo/Rhythmbox_Nautilus_Context_Menu.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus context menu extension for Rhythmbox"
msgstr "Nautilus kontekstmenyutvidelse for Rhythmbox"

#: ../remote/bonobo/Rhythmbox_Nautilus_Context_Menu.server.in.in.h:3
msgid "Rhythmbox Nautilus Context Menu Item"
msgstr "Nautilus kontekstmeny oppføring for Rhythmbox"

#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:725
msgid "Whether the main window is visible"
msgstr "Om hovedvinduet er synlig"

#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:729
msgid "Whether shuffle is enabled"
msgstr "Om tilfeldig avspilling er aktivert"

#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:733
msgid "Whether repeat is enabled"
msgstr "Om gjentagelse er aktivert"

#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:737
msgid "Properties for the current song"
msgstr "Egenskaper for denne sangen"

#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:745
msgid "Whether Rhythmbox is currently playing"
msgstr "Om Rhtyhmbox spiller for øyeblikket"

#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:749
msgid "What play order to use"
msgstr "Avspillingsrekkefølge som skal brukes"

#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:753
msgid "Current playback volume"
msgstr "Gjeldene avspillingsvolum"

#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:931
#, c-format
msgid ""
"Failed to register the shell: %s\n"
"This probably means that you installed Rhythmbox in a different prefix than bonobo-activation; this warning is harmless, but IPC will not work."
msgstr ""
"Feil under registrering av skallet: %s\n"
"Dette betyr sannsynligvis at du installerte RB i et forskjellig prefiks fra bonobo-activation; denne advarselen er harmløs, men IPC vil ikke fungere."

#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:976
#: ../remote/bonobo/rb-remote-bonobo.c:985
#, c-format
msgid "An exception occured '%s'"
msgstr "Unntak «%s» oppsto"

#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:996
#, c-format
msgid "Couldn't monitor %s: %s"
msgstr "Kunne ikke overvåke %s: %s"

#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1096
msgid "<invalid filename>"
msgstr "<ugyldig filnavn>"

#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:1607
#, c-format
msgid "Couldn't access %s: %s"
msgstr "Fikk ikke tilgang til %s: %s"

#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2126
#: ../widgets/rb-entry-view.c:971
#: ../widgets/rb-song-info.c:896
msgid "Never"
msgstr "Aldri"

#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2128
#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2140
msgid "%Y-%m-%d %H:%M"
msgstr "%d.%m.%Y kl. %H.%M"

#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2822
#, c-format
msgid "%d song"
msgid_plural "%d songs"
msgstr[0] "%d sang"
msgstr[1] "%d sanger"

#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2829
#, c-format
msgid "%ld minute"
msgid_plural "%ld minutes"
msgstr[0] "%ld minutt"
msgstr[1] "%ld minutter"

#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2830
#, c-format
msgid "%ld hour"
msgid_plural "%ld hours"
msgstr[0] "%ld time"
msgstr[1] "%ld timer"

#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2831
#, c-format
msgid "%ld day"
msgid_plural "%ld days"
msgstr[0] "%ld dag"
msgstr[1] "%ld dager"

#. Translators: the format is "X days, X hours and X minutes"
#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2837
#, c-format
msgid "%s, %s and %s"
msgstr "%s, %s og %s"

#. Translators: the format is "X days and X hours"
#. Translators: the format is "X days and X minutes"
#. Translators: the format is "X hours and X minutes"
#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2843
#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2851
#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2862
#, c-format
msgid "%s and %s"
msgstr "%s og %s"

#: ../shell/main.c:136
msgid "Print the playing song and exit"
msgstr "Vis sang som avspilles og avslutt"

#: ../shell/main.c:137
msgid "Print the playing song artist and exit"
msgstr "Vis sang som blir spilt og avslutt"

#: ../shell/main.c:138
msgid "Print the playing song album and exit"
msgstr "Vis albumet som blir spilt og avslutt"

#: ../shell/main.c:139
msgid "Print the playing song track and exit"
msgstr "Vis sangen som blir spilt og avslutt"

#: ../shell/main.c:140
msgid "Print the playing song genre and exit"
msgstr "Vis musikksjangeren som blir spilt avslutt"

#: ../shell/main.c:141
msgid "Print the playing song URI and exit"
msgstr "Vis URI for sang som spilles av og avslutt"

#: ../shell/main.c:143
msgid "Print the playing song length in seconds and exit"
msgstr "Skriv ut lengde på avspilt sang i sekunder og avslutt"

#: ../shell/main.c:144
msgid "Print the current elapsed time of playing song and exit"
msgstr "Vis medgått tid for sang som avspilles og avslutt"

#: ../shell/main.c:145
msgid "Seek to the specified time in playing song if possible and exit"
msgstr "Søk til oppgitt tid i avspilt sang og avslutt hvis mulig"

#: ../shell/main.c:146
msgid "Seek by the specified amount if possible and exit"
msgstr "Søk til oppgitt tid i avspilt sang hvis mulig og avslutt"

#: ../shell/main.c:147
msgid "Set the rating of the currently playing song and exit"
msgstr "Sett pengsum for spillende sang og avslutt"

#: ../shell/main.c:149
msgid "Toggle play/pause mode"
msgstr "Slå av/på spill av/pause modus"

#: ../shell/main.c:150
msgid "Pause playback if currently playing"
msgstr "Sett avspilling på pause hvis noe spilles"

#: ../shell/main.c:151
msgid "Resume playback if currently paused"
msgstr "Gjenoppta spilling hvis spilleren er på pause"

#: ../shell/main.c:152
msgid "Focus the running player"
msgstr "Fokuser kjørende spiller"

#: ../shell/main.c:153
msgid "Jump to previous song"
msgstr "Hopp til forrige sang"

#: ../shell/main.c:154
msgid "Jump to next song"
msgstr "Hopp til neste sang"

#: ../shell/main.c:156
msgid "Toggle shuffling"
msgstr "Slå av/på tilfeldig avspilling"

#: ../shell/main.c:157
msgid "Toggle repeat"
msgstr "Veksle gjentagelse"

#: ../shell/main.c:159
msgid "Set the volume level"
msgstr "Velg volumnivået"

#: ../shell/main.c:160
msgid "Mute or unmute playback"
msgstr "Demp eller slå på musikk"

#: ../shell/main.c:161
msgid "Change visibility of the main Rhythmbox window"
msgstr "Endre synlighet for hovedvinduet"

#: ../shell/main.c:164
msgid "Enable debugging code"
msgstr "Aktiver kode for feilsøking"

#: ../shell/main.c:165
msgid "Do not update the library"
msgstr "Ikke oppdater biblioteket"

#: ../shell/main.c:166
msgid "Do not register the shell"
msgstr "Ikke registrer skallet"

#: ../shell/main.c:167
msgid "Don't save any data permanently (implies --no-registration)"
msgstr "Ikke lagre data permanent (betinger --no-registration)"

#: ../shell/main.c:168
msgid "Path for database file to use"
msgstr "Sti til databasefil som skal brukes"

#: ../shell/main.c:169
msgid "Quit Rhythmbox"
msgstr "Avslutt RhythmBox"

#: ../shell/main.c:195
#: ../widgets/rb-druid.c:218
msgid "Rhythmbox"
msgstr "Rhythmbox"

#: ../shell/rb-play-order.c:228
msgid "Linear"
msgstr "Lineær"

#: ../shell/rb-play-order.c:229
msgid "Linear looping"
msgstr "Lineær gjentakelse"

#: ../shell/rb-play-order.c:230
msgid "Shuffle"
msgstr "Tilfeldig"

#: ../shell/rb-play-order.c:231
msgid "Random with equal weights"
msgstr "Tilfeldig med lik vekting"

#: ../shell/rb-play-order.c:232
msgid "Random by time since last play"
msgstr "Tilfeldig etter tid for siste avspilling"

#: ../shell/rb-play-order.c:233
msgid "Random by rating"
msgstr "Tilfeldig med poenggivning"

#: ../shell/rb-play-order.c:234
msgid "Random by time since last play and rating"
msgstr "Tilfeldig etter tid siden siste avspilling med poenggivning"

#. Submenu of Music
#: ../shell/rb-playlist-manager.c:142
msgid "_Playlist"
msgstr "S_pilleliste"

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:144
msgid "_New Playlist..."
msgstr "_Ny spilleliste..."

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:145
msgid "Create a new playlist"
msgstr "Opprett en ny spilleliste"

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:147
msgid "New _Automatic Playlist..."
msgstr "Ny _automatisk spilleliste..."

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:148
msgid "Create a new automatically updating playlist"
msgstr "Opprett en ny automatisk oppdaterende spilleliste"

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:150
msgid "_Load from File..."
msgstr "_Last fra fil..."

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:151
msgid "Choose a playlist to be loaded"
msgstr "Velg en spilleliste som skal lastes"

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:153
msgid "_Save to File..."
msgstr "_Lagre til fil..."

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:154
msgid "Save a playlist to a file"
msgstr "Lagre en spilleliste til en fil"

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:156
msgid "_Create Audio CD..."
msgstr "_Lag lyd-CD..."

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:157
msgid "Create an audio CD from playlist"
msgstr "Lag en lyd-CD fra spillelisten"

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:159
msgid "_Rename..."
msgstr "_Gi nytt navn..."

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:160
msgid "Rename playlist"
msgstr "Gi spillelisten nytt navn"

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:162
#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:105
msgid "_Delete"
msgstr "_Slett"

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:163
msgid "Delete playlist"
msgstr "Slett spilleliste"

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:165
#: ../shell/rb-shell.c:338
msgid "_Edit"
msgstr "R_ediger"

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:166
msgid "Change this automatic playlist"
msgstr "Endre denne automatiske spillelisten"

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:613
msgid "The playlist file may be in an unknown format or corrupted."
msgstr "Spillelistefilen kan være i et ukjent format eller korrupt."

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:998
msgid "Couldn't read playlist"
msgstr "Kunne ikke lese spilleliste"

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1013
msgid "Load Playlist"
msgstr "Last spilleliste"

#: ../shell/rb-playlist-manager.c:1051
msgid "Save Playlist"
msgstr "Lagre spilleliste"

#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:106
msgid "_Eject"
msgstr "_Løs ut"

#: ../shell/rb-removable-media-manager.c:107
msgid "Eject this medium"
msgstr "Løs ut dette mediet"

#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:90
msgid "Select _All"
msgstr "Velg _alle"

#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:91
msgid "Select all songs"
msgstr "Velg alle sangene"

#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:93
msgid "D_eselect All"
msgstr "V_elg bort alle"

#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:94
msgid "Deselect all songs"
msgstr "Velg bort alle sanger"

#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:96
msgid "Cu_t"
msgstr "Klipp _ut"

#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:97
msgid "Cut selection"
msgstr "Klipp ut utvalg"

#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:99
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopier"

#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:100
msgid "Copy selection"
msgstr "Kopier utvalg"

#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:102
msgid "_Paste"
msgstr "_Lim inn"

#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:103
msgid "Paste selection"
msgstr "Lim inn utvalg"

#: ../shell/rb-shell-clipboard.c:106
msgid "Delete selection"
msgstr "Slett utvalg"

#: ../shell/rb-shell-player.c:263
msgid "P_revious"
msgstr "Fo_rrige"

#: ../shell/rb-shell-player.c:264
msgid "Start playing the previous song"
msgstr "Start avspilling av forrige sang"

#: ../shell/rb-shell-player.c:266
msgid "_Next"
msgstr "_Neste"

#: ../shell/rb-shell-player.c:267
msgid "Start playing the next song"
msgstr "Start avspilling av neste sang"

#: ../shell/rb-shell-player.c:269
msgid "_Properties"
msgstr "_Egenskaper"

#: ../shell/rb-shell-player.c:270
msgid "Show information on the selected song"
msgstr "Vis informasjon om valgt sang"

#: ../shell/rb-shell-player.c:277
msgid "_Play"
msgstr "S_pill"

#: ../shell/rb-shell-player.c:278
msgid "Start playback"
msgstr "Start avspilling"

#: ../shell/rb-shell-player.c:284
msgid "_Pause"
msgstr "_Pause"

#: ../shell/rb-shell-player.c:285
msgid "Pause playback"
msgstr "Pause avspilling"

#: ../shell/rb-shell-player.c:291
msgid "_Stop"
msgstr "_Stop"

#: ../shell/rb-shell-player.c:292
msgid "Stop playback"
msgstr "Stopp avspilling"

#: ../shell/rb-shell-player.c:298
#: ../shell/rb-statusbar.c:210
msgid "Sh_uffle"
msgstr "Til_feldig"

#: ../shell/rb-shell-player.c:299
#: ../shell/rb-statusbar.c:213
msgid "Play songs in a random order"
msgstr "Spill av sanger i tilfeldig rekkefølge"

#: ../shell/rb-shell-player.c:301
#: ../shell/rb-statusbar.c:215
msgid "_Repeat"
msgstr "_Gjenta"

#: ../shell/rb-shell-player.c:302
#: ../shell/rb-statusbar.c:218
msgid "Play first song again after all songs are played"
msgstr "Spill første sang igjen etter at alle sanger er spilt"

#: ../shell/rb-shell-player.c:591
#, c-format
msgid "Failed to create the player: %s"
msgstr "Klarte ikke å opprette spiller: %s"

#: ../shell/rb-shell-player.c:653
msgid "Play previous song"
msgstr "Spill forrige sang"

#: ../shell/rb-shell-player.c:682
msgid "Play next song"
msgstr "Spill neste sang"

#: ../shell/rb-shell-player.c:706
msgid "Change the music volume"
msgstr "Endre volum"

#: ../shell/rb-shell-player.c:1278
msgid "No previous song"
msgstr "Ingen forrige sang"

#: ../shell/rb-shell-player.c:1288
msgid "Not currently playing"
msgstr "Spiller ikke"

#: ../shell/rb-shell-player.c:1307
msgid "No next song"
msgstr "Ingen neste sang"

#: ../shell/rb-shell-player.c:1381
#, c-format
msgid "Couldn't start playback: %s"
msgstr "Kunne ikke starte avspilling: %s"

#: ../shell/rb-shell-player.c:1971
msgid "Couldn't stop playback"
msgstr "Kunne ikke stoppe avspilling"

#: ../shell/rb-shell-player.c:2070
msgid "Stream error"
msgstr "Feil i strøm"

#: ../shell/rb-shell-player.c:2071
msgid "Unexpected end of stream!"
msgstr "Uventet slutt på data!"

#: ../shell/rb-shell-player.c:2319
msgid "Buffering"
msgstr "Bufrer"

#: ../shell/rb-shell-preferences.c:145
#: ../shell/rb-shell.c:1708
msgid "Couldn't display help"
msgstr "Kunne ikke vise hjelp"

#: ../shell/rb-shell-preferences.c:183
msgid "Music Player Preferences"
msgstr "Brukervalg for musikkavspiller"

#: ../shell/rb-shell-preferences.c:233
msgid "General"
msgstr "Generelt"

#: ../shell/rb-shell-preferences.c:347
msgid "Sharing"
msgstr "Deling"

#: ../shell/rb-shell.c:337
msgid "_Music"
msgstr "_Musikk"

#: ../shell/rb-shell.c:339
msgid "_View"
msgstr "_Vis"

#: ../shell/rb-shell.c:340
msgid "_Control"
msgstr "_Kontroll"

#: ../shell/rb-shell.c:341
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"

#: ../shell/rb-shell.c:343
msgid "New _Internet Radio Station"
msgstr "Ny radiostasjon på _Internett"

#: ../shell/rb-shell.c:344
msgid "Create a new Internet Radio station"
msgstr "Opprett en ny Internett-radiostasjon"

#: ../shell/rb-shell.c:347
msgid "_Import Folder..."
msgstr "_Importer mappe..."

#: ../shell/rb-shell.c:348
msgid "Choose folder to be added to the Library"
msgstr "Velg mappe som skal legges til i biblioteket"

#: ../shell/rb-shell.c:350
msgid "Import _File..."
msgstr "Importer _fil..."

#: ../shell/rb-shell.c:351
msgid "Choose file to be added to the Library"
msgstr "Velg fil som skal legges til i biblioteket"

#: ../shell/rb-shell.c:353
msgid "Import _Audio CD..."
msgstr "Importer _lyd-CD..."

#: ../shell/rb-shell.c:354
msgid "Extract and import songs from a CD"
msgstr "Hent ut og importer sanger fra en CD"

#: ../shell/rb-shell.c:356
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: ../shell/rb-shell.c:357
msgid "Show information about the music player"
msgstr "Vis informasjon om musikkavspilleren"

#: ../shell/rb-shell.c:359
msgid "_Contents"
msgstr "_Innhold"

#: ../shell/rb-shell.c:360
msgid "Display music player help"
msgstr "Vis hjelp for musikkavspilleren"

#: ../shell/rb-shell.c:362
msgid "_Close"
msgstr "_Lukk"

#: ../shell/rb-shell.c:363
msgid "Hide the music player window"
msgstr "Skjul musikkavspillervinduet"

#: ../shell/rb-shell.c:365
msgid "_Quit"
msgstr "A_vslutt"

#: ../shell/rb-shell.c:366
msgid "Quit the music player"
msgstr "Lukk musikkavspilleren"

#: ../shell/rb-shell.c:368
msgid "Prefere_nces"
msgstr "_Brukervalg"

#: ../shell/rb-shell.c:369
msgid "Edit music player preferences"
msgstr "Rediger brukervalg for musikkavspiller"

#: ../shell/rb-shell.c:371
msgid "Show _All"
msgstr "Vis _alle"

#: ../shell/rb-shell.c:372
msgid "Show all items in this music source"
msgstr "Vis alle oppføringer på denne kilden"

#: ../shell/rb-shell.c:374
msgid "_Jump to Playing Song"
msgstr "_Hopp til denne sangen"

#: ../shell/rb-shell.c:375
msgid "Scroll the view to the currently playing song"
msgstr "Rull visningen til sangen som spilles av nå"

#: ../shell/rb-shell.c:377
msgid "_Disconnect"
msgstr "_Koble fra"

#: ../shell/rb-shell.c:378
msgid "Disconnect from selected source"
msgstr "Koble fra valgt kilde"

#: ../shell/rb-shell.c:385
msgid "Source _List"
msgstr "Kilde_liste"

#: ../shell/rb-shell.c:386
msgid "Change the visibility of the source list"
msgstr "Endre synlighet for kildelisten"

#: ../shell/rb-shell.c:388
msgid "_Small Display"
msgstr "_Liten skjerm"

#: ../shell/rb-shell.c:389
msgid "Make the main window smaller"
msgstr "Gjør hovedvinduet mindre"

#: ../shell/rb-shell.c:1481
#: ../widgets/rb-entry-view.c:1524
msgid "Now Playing"
msgstr "Spiller"

#: ../shell/rb-shell.c:1555
#: ../shell/rb-tray-icon.c:185
msgid "Not playing"
msgstr "Spiller ikke"

#. Translators: the first %s is substituted by the song name, the second one is the elapsed and total time
#: ../shell/rb-shell.c:1558
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"Paused, %s"
msgstr ""
"%s\n"
"Pause, %s"

#. Translators: the first %s is substituted by the song name, the second one is the elapsed and total time
#: ../shell/rb-shell.c:1562
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"%s"
msgstr ""
"%s\n"
"%s"

#. Translators: %s is the song name
#: ../shell/rb-shell.c:1596
#, c-format
msgid "%s (Paused)"
msgstr "%s (Pause)"

#: ../shell/rb-shell.c:1648
msgid "translator_credits"
msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\nÃ?ivind Hoel <oivind hoel gmail com>"

#: ../shell/rb-shell.c:1652
msgid "Maintainers:"
msgstr "Vedlikeholdt av:"

#: ../shell/rb-shell.c:1655
msgid "Former Maintainers:"
msgstr "Tidligere vedlikeholdt av:"

#: ../shell/rb-shell.c:1658
msgid "Contributors:"
msgstr "Bidragsytere:"

#: ../shell/rb-shell.c:1660
msgid "Music management and playback software for GNOME."
msgstr "Programvare for musikkhåndtering og avspilling for GNOME."

#: ../shell/rb-shell.c:1768
msgid "Import Folder into Library"
msgstr "Importer mappe til biblioteket"

#: ../shell/rb-shell.c:1790
msgid "Import File into Library"
msgstr "Importer fil til biblioteket"

#: ../shell/rb-shell.c:1824
msgid "CD Ripper not found"
msgstr "CD-ripper ikke funnet"

#: ../shell/rb-shell.c:1825
msgid "To extract CDs you must install the Sound Juicer CD Ripper package."
msgstr "Du må installere Sound Juicer for å kunne hente ut sanger fra CDer."

#: ../shell/rb-shell.c:1833
msgid "Couldn't run CD Ripper"
msgstr "Kunne ikke kjøre CD-ripper: %s"

#: ../shell/rb-shell.c:1834
#, c-format
msgid "An error occurred while running sound-juicer: %s"
msgstr "En feil oppsto under kjøring av sound-juicer: %s"

#: ../shell/rb-shell.c:2572
#: ../shell/rb-shell.c:2617
#, c-format
msgid "Unknown song URI: %s"
msgstr "Ukjent URI til sang: %s"

#: ../shell/rb-shell.c:2626
#, c-format
msgid "Unknown property %s"
msgstr "Ukjent egenskap %s"

#: ../shell/rb-shell.c:2636
#, c-format
msgid "Invalid property type %s for property %s"
msgstr "Ugyldig type egenskap %s for egenskap %s"

#: ../shell/rb-source-header.c:94
msgid "_Browser"
msgstr "_Utforsker..."

#: ../shell/rb-source-header.c:95
msgid "Change the visibility of the browser"
msgstr "Endre synlighet for leseren"

#: ../shell/rb-source-header.c:177
msgid "Filter music display by genre, artist, album, or title"
msgstr "Filtrer visning av musikk etter sjanger, artist, album eller tittel"

#: ../shell/rb-source-header.c:186
msgid "Show _Browser"
msgstr "Vis _leser"

#: ../shell/rb-source-header.c:187
msgid "Hide _Browser"
msgstr "_Skjul leser"

#: ../shell/rb-statusbar.c:74
msgid "S_tatusbar"
msgstr "S_tatuslinje"

#: ../shell/rb-statusbar.c:75
msgid "Change the visibility of the statusbar"
msgstr "Endre synlighet for statuslinjen"

#: ../shell/rb-statusbar.c:227
msgid "Loading..."
msgstr "Laster..."

#: ../shell/rb-tray-icon.c:99
msgid "_Show Music Player"
msgstr "_Vis musikkavspiller"

#: ../shell/rb-tray-icon.c:100
msgid "Choose music to play"
msgstr "Velg musikk som skal spilles"

#: ../sources/itunesdb.c:430
msgid "Master-PL"
msgstr "Hovedspilleliste"

#: ../sources/itunesdb.c:432
msgid "Playlist"
msgstr "Spilleliste"

#: ../sources/itunesdb.c:784
#, c-format
msgid "Error reading \"%s\".\n"
msgstr "Feil under lesing av «%s».\n"

#: ../sources/itunesdb.c:792
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid iPod database.\n"
msgstr "«%s» er ikke en gyldig iPod-database.\n"

#: ../sources/itunesdb.c:1032
#: ../sources/itunesdb.c:1692
#, c-format
msgid "Could not open \"%s\" file for reading.\n"
msgstr "Kunne ikke åpne fil «%s» for lesing.\n"

#: ../sources/itunesdb.c:1544
#: ../sources/itunesdb.c:1699
#, c-format
msgid "Could not open \"%s\" file for writing.\n"
msgstr "Kunne ikke åpne fil «%s» for skriving.\n"

#. an error occured
#: ../sources/itunesdb.c:1556
#, c-format
msgid "Error renaming '%s' to '%s' (%s).\n"
msgstr "Feil under endring av navn på «%s» til «%s» (%s).\n"

#. error -- not end of file!
#: ../sources/itunesdb.c:1712
#, c-format
msgid "Error reading file \"%s\".\n"
msgstr "Feil under lesing av fil «%s».\n"

#: ../sources/itunesdb.c:1724
#, c-format
msgid "Error writing PC file \"%s\".\n"
msgstr "Feil under skrivoing av PC-fil «%s».\n"

#: ../sources/rb-ipod-source.c:134
msgid "iPod"
msgstr "iPod"

#: ../sources/rb-iradio-source.c:353
#: ../sources/rb-library-source.c:574
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:64
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:90
msgid "Genre"
msgstr "Sjanger"

#: ../sources/rb-iradio-source.c:431
msgid "Radio"
msgstr "Radio"

#: ../sources/rb-iradio-source.c:564
#, c-format
msgid "%d station"
msgid_plural "%d stations"
msgstr[0] "%d stasjon"
msgstr[1] "%d stasjoner"

#: ../sources/rb-library-source.c:200
msgid "Browse This _Genre"
msgstr "Bla gjennom denne _sjangeren"

#: ../sources/rb-library-source.c:201
msgid "Set the browser to view only this genre"
msgstr "Sett leseren til å vise kun denne sjangeren"

#: ../sources/rb-library-source.c:203
msgid "Browse This _Artist"
msgstr "Bla gjennom denne _artisten"

#: ../sources/rb-library-source.c:204
msgid "Set the browser to view only this artist"
msgstr "Sett leseren til å vise kun denne artisten"

#: ../sources/rb-library-source.c:206
msgid "Browse This A_lbum"
msgstr "Bla gjennom dette a_lbumet"

#: ../sources/rb-library-source.c:207
msgid "Set the browser to view only this album"
msgstr "Sett leseren til kun å vise dette albumet"

#: ../sources/rb-library-source.c:588
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:62
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:88
msgid "Artist"
msgstr "Artist"

#: ../sources/rb-library-source.c:602
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:63
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:89
msgid "Album"
msgstr "Plate"

#: ../sources/rb-library-source.c:733
msgid "Library"
msgstr "Bibliotek"

#: ../sources/rb-library-source.c:1239
msgid "Add Location"
msgstr "Legg til lokasjon"

#: ../sources/rb-playlist-source.c:332
msgid "Tra_ck"
msgstr "S_por"

#: ../sources/rb-playlist-source.c:892
msgid "Couldn't save playlist"
msgstr "Kunne ikke lagre spilleliste"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:262
msgid "Maximum possible"
msgstr "Høyeste mulige"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:309
#, c-format
msgid "Invalid writer device: %s"
msgstr "Ugyldig skriverenhet: %s"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:409
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d time"
msgstr[1] "%d timer"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:411
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d minutt"
msgstr[1] "%d minutter"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:414
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d sekund"
msgstr[1] "%d sekunder"

#. hour:minutes:seconds
#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:419
#, c-format
msgid "%s %s %s"
msgstr "%s %s %s"

#. minutes:seconds
#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:422
#, c-format
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"

#. seconds
#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:425
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#. 0 seconds
#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:428
msgid "0 seconds"
msgstr "0 sekunder"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:447
#, c-format
msgid "About %s left"
msgstr "Omtrent %s igjen"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:475
msgid "Burning audio to CD"
msgstr "Brenner lyd til CD"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:493
msgid "Finished creating audio CD."
msgstr "Lyd-CD fullført."

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:504
msgid ""
"Finished creating audio CD.\n"
"Create another copy?"
msgstr ""
"Lyd-CD fullført.\n"
"Lage en kopi til?"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:506
msgid "Writing cancelled. Try again?"
msgstr "Skriving avbrutt. Prøve igjen?"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:571
msgid "Audio recording error"
msgstr "Feil ved opptak av lyd"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:599
msgid "Audio Conversion Error"
msgstr "Lydkonverteringsfeil"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:629
msgid "Recording error"
msgstr "Opptaksfeil"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:748
msgid "Do you wish to interrupt writing this disc?"
msgstr "Vil du avbryte skriving til CD?"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:751
msgid "This may result in an unusable disc."
msgstr "Dette kan resultere i en ubrukelig CD."

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:758
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:759
msgid "_Interrupt"
msgstr "_Avbryt"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:781
msgid "Could not create audio CD"
msgstr "Kunne ikke lage lyd-CD"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:803
msgid "Please make sure another application is not using the drive."
msgstr "Sjekk at ingen andre programmer bruker platen."

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:804
msgid "Drive is busy"
msgstr "Stasjonen er opptatt"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:806
msgid "Please put a rewritable or blank CD in the drive."
msgstr "Vennligst sett en overskrivbar eller tom CD i brenneren."

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:807
msgid "Insert a rewritable or blank CD"
msgstr "Sett inn en overskrivbar eller tom CD"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:809
msgid "Please put a blank CD in the drive."
msgstr "Vennligst sett en tom CD i brenneren."

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:810
msgid "Insert a blank CD"
msgstr "Sett inn en tom CD"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:812
msgid "Please replace the disc in the drive with a rewritable or blank CD."
msgstr "Vennligst bytt ut platen i brenneren med en overskrivbar eller tom CD."

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:813
#, fuzzy
msgid "Reload a rewritable or blank CD"
msgstr "Sett inn en overskrivbar eller tom CD"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:815
msgid "Please replace the disc in the drive with a blank CD."
msgstr "Vennligst bytt ut platen i brenneren med en tom CD."

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:816
#, fuzzy
msgid "Reload a blank CD"
msgstr "Sett inn en tom CD"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:867
msgid "Converting audio tracks"
msgstr "Konverterer lydspor"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:870
msgid "Preparing to write CD"
msgstr "Forbereder skriving til CD"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:873
msgid "Writing CD"
msgstr "Skriver CD"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:876
msgid "Finishing write"
msgstr "Ferdiggjør skriving"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:879
msgid "Erasing CD"
msgstr "Sletter CD"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:882
msgid "Unhandled action in burn_action_changed_cb"
msgstr "Uhåndtert operasjon i burn_action_changed_cb"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:919
msgid "Could not determine media type because CD drive is busy"
msgstr "Kunne ikke fastslå medietype fordi CD-stasjonen er opptatt"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:921
msgid "Couldn't open media"
msgstr "Kunne ikke åpne media"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:923
msgid "Unknown Media"
msgstr "Ukjent media"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:925
msgid "Commercial CD or Audio CD"
msgstr "Lyd-CD"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:927
msgid "CD-R"
msgstr "CD-R"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:929
msgid "CD-RW"
msgstr "CD-RW"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:931
msgid "DVD"
msgstr "DVD"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:933
msgid "DVD-R, or DVD-RAM"
msgstr "DVD-R, eller DVD-RAM"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:935
msgid "DVD-RW"
msgstr "DVD-RW"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:937
msgid "DVD-RAM"
msgstr "DVD-RAM"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:939
msgid "DVD+R"
msgstr "DVD+R"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:941
msgid "DVD+RW"
msgstr "DVD+RW"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:946
msgid "Broken media type"
msgstr "Ã?delagt mediatype"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:986
#, c-format
msgid "This %s appears to have information already recorded on it."
msgstr "Denne %s ser ut til å allerede inneholde data."

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:994
msgid "Erase information on this disc?"
msgstr "Slett data på denne platen?"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1003
msgid "_Try Another"
msgstr "_Prøv en annen"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1010
msgid "_Erase Disc"
msgstr "_Slett disk"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1114
msgid "C_reate"
msgstr "_Lag"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1188
#, c-format
msgid "Failed to create the recorder: %s"
msgstr "Klarte ikke å opprette opptakeren: %s"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1284
#, c-format
msgid "Could not remove temporary directory '%s': %s"
msgstr "Kunne ikke fjerne midlertidig mappe «%s»: %s"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1306
msgid "Create Audio CD"
msgstr "Lag lyd-CD"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1323
#, c-format
msgid "Create audio CD from '%s' playlist?"
msgstr "Opprette lyd-CD fra spillelisten «%s»?"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1421
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot get free space at %s"
msgstr "Får ikke frigjort plass på %s"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1518
#, c-format
msgid "This playlist is %s minutes long. This exceeds the length of a standard audio CD. If the destination media is larger than a standard audio CD please insert it in the drive and try again."
msgstr "Denne spillelisten er %s minutter lang. Dette er mer enn lengden på en vanlig lyd-CD. Hvis platen din har større kapasitet enn dette, vennligst sett denne inn i brenneren og prøv igjen."

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1534
msgid "Playlist too long"
msgstr "Spillelisten er for lang"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1546
msgid "Could not find temporary space!"
msgstr "Fant ikke midlertidig plass!"

#: ../sources/rb-playlist-source-recorder.c:1547
#, c-format
msgid "Could not find enough temporary space to convert audio tracks. %s MiB required."
msgstr "Fant ikke nok midlertidig plass til å konvertere lydfiler. %s MiB er nødvendig."

#: ../sources/rb-source.c:602
msgid "Not supported"
msgstr "Ikke støttet"

#: ../sources/rb-source.c:603
msgid "This source does not support drag and drop."
msgstr "Denne kilden støtter ikke dra-og-slipp."

#: ../sources/rb-sourcelist.c:257
msgid "S_ource"
msgstr "_Kilde"

#. +
#: ../widgets/bacon-volume.c:187
msgid "+"
msgstr "+"

#. -
#: ../widgets/bacon-volume.c:203
msgid "-"
msgstr "-"

#: ../widgets/eel-gconf-extensions.c:68
msgid "Configuration system error"
msgstr "Feil i konfigurasjonssystemet"

#: ../widgets/eggtrayicon.c:127
msgid "Orientation"
msgstr "Orientering"

#: ../widgets/eggtrayicon.c:128
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientering for skuffen."

#: ../widgets/eggtrayicon.c:457
msgid "Notification"
msgstr "Notis"

#: ../widgets/rb-cell-renderer-pixbuf.c:129
msgid "Pixbuf Object"
msgstr "Pixbuf-objekt"

#: ../widgets/rb-cell-renderer-pixbuf.c:130
msgid "The pixbuf to render."
msgstr "Pixbuf som skal rendres."

#: ../widgets/rb-druid.c:239
msgid "Welcome to Rhythmbox"
msgstr "Velkommen til RhythmBox"

#: ../widgets/rb-druid.c:243
msgid ""
"Rhythmbox is the GNOME music player that lets you do everything: play your music files, listen to Internet Radio, import music from CDs, and much more.\n"
"\n"
"This assistant will help you get started by asking you some simple questions."
msgstr ""
"Rhythmbox er en musikkspiller for GNOME som lar deg gjøre alt du ønsker: spille av musikk, lytte til Internett-radio, importere musikk fra CDer, og mye mer.\n"
"\n"
"Denne veiviseren vil hjelpe deg å komme i gang ved å spørre deg noen enkle spørsmål."

#: ../widgets/rb-druid.c:249
msgid "Music library setup"
msgstr "Oppsett av musikkbibliotek"

#: ../widgets/rb-druid.c:258
msgid "Finish"
msgstr "Fullfør"

#: ../widgets/rb-druid.c:260
msgid ""
"You are now ready to start Rhythmbox.\n"
"\n"
"Remember that you may add music to the library using \"Music\" then \"Import Folder\", or by importing it from CDs."
msgstr ""
"Du er nå klar til å starte Rhythmbox.\n"
"\n"
"Husk at du kan legge til musikk i biblioteket ved å gå til «Musikk» og så «Importer mappe», eller ved å importere fra CDer."

#: ../widgets/rb-druid.c:319
msgid "Load folder into Library"
msgstr "Last mappe i biblioteket"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:999
#: ../widgets/rb-header.c:881
#, c-format
msgid "%d:%02d"
msgstr "%d:%02d"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1001
#: ../widgets/rb-header.c:883
#, c-format
msgid "%d:%02d:%02d"
msgstr "%d:%02d:%02d"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1025
msgid "Very Low"
msgstr "Meget lav"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1027
msgid "Low"
msgstr "Lav"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1029
msgid "Regular"
msgstr "Vanlig"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1031
msgid "High"
msgstr "Høy"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1033
msgid "Very High"
msgstr "Meget høy"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1035
msgid "Perfect"
msgstr "Perfekt"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1258
msgid "Trac_k"
msgstr "S_por"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1267
msgid "_Title"
msgstr "_Tittel"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1278
msgid "Art_ist"
msgstr "Art_ist"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1289
msgid "_Album"
msgstr "_Album"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1310
msgid "Tim_e"
msgstr "T_id"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1320
msgid "_Quality"
msgstr "_Kvalitet"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1331
msgid "_Play Count"
msgstr "_Ganger spilt"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1340
msgid "_Last Played"
msgstr "Sist spi_lt"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1349
msgid "_Date Added"
msgstr "_Dato lagt til"

#: ../widgets/rb-entry-view.c:1604
msgid "Playback Error"
msgstr "Feil under avspilling"

#: ../widgets/rb-header.c:276
msgid "Listening to "
msgstr "Du lytter til "

#: ../widgets/rb-header.c:563
msgid "Get information on this album from the web"
msgstr "Hent informasjon om denne platen fra nettet"

#: ../widgets/rb-header.c:576
msgid "Get information on this artist from the web"
msgstr "Hent informasjon om denne artisten fra nettet"

#: ../widgets/rb-header.c:597
msgid "Not Playing"
msgstr "Spiller ikke"

#: ../widgets/rb-header.c:604
msgid "Get information on this station from the web"
msgstr "Hent informasjon om denne stasjonen fra nettet"

#: ../widgets/rb-header.c:855
#, c-format
msgid "%d:%02d of %d:%02d"
msgstr "%d:%02d av %d:%02d"

#: ../widgets/rb-header.c:859
#, c-format
msgid "%d:%02d:%02d of %d:%02d:%02d"
msgstr "%d:%02d:%02d av %d:%02d:%02d"

#: ../widgets/rb-header.c:871
#, c-format
msgid "%d:%02d of %d:%02d remaining"
msgstr "%d:%02d av %d:%02d"

#: ../widgets/rb-header.c:875
#, c-format
msgid "%d:%02d:%02d of %d:%02d:%02d remaining"
msgstr "%d:%02d:%02d av %d:%02d:%02d gjenstår"

#: ../widgets/rb-load-failure-dialog.c:119
msgid "Error loading files into library"
msgstr "Feil under innlegging av filer i biblioteket"

#: ../widgets/rb-load-failure-dialog.c:136
msgid "_Error"
msgstr "F_eil"

#: ../widgets/rb-load-failure-dialog.c:144
msgid "_File"
msgstr "_Fil"

#: ../widgets/rb-query-creator.c:205
msgid "Create Automatic Playlist"
msgstr "Opprett automatisk spilleliste"

#: ../widgets/rb-query-creator.c:207
msgid "Edit Automatic Playlist"
msgstr "Rediger automatisk spilleliste"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:61
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:91
msgid "Title"
msgstr "Tittel"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:65
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:92
msgid "Rating"
msgstr "Poeng"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:66
msgid "Path"
msgstr "Sti"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:68
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:93
msgid "Play Count"
msgstr "Ganger spilt"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:69
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:95
msgid "Track Number"
msgstr "Spornummer"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:70
msgid "Disc Number"
msgstr "Platenummer"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:71
msgid "Bitrate"
msgstr "Bitrate"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:73
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:94
msgid "Duration"
msgstr "Varighet"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:75
msgid "Time of Last Play"
msgstr "Sist spilt"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:76
msgid "Time Added to Library"
msgstr "Lagt til i biblioteket"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:88
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:89
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:90
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:91
msgid "_In reverse alphabetical order"
msgstr "_I motsatt alfabetisk rekkefølge"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:92
msgid "W_ith more highly rated tracks first"
msgstr "_Med nært beslektede spor først"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:93
msgid "W_ith more often played songs first"
msgstr "_Med oftest spilte sanger først"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:94
msgid "W_ith longer tracks first"
msgstr "_Med lengre spor først"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:95
msgid "_In decreasing order"
msgstr "_I synkende rekkefølge"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:96
msgid "Last Played"
msgstr "Sist spilt"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:96
msgid "W_ith more recently played tracks first"
msgstr "_Med mer nylig avspilte spor først"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:97
msgid "Date Added"
msgstr "Dato lagt til"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:97
msgid "W_ith more recently added tracks first"
msgstr "_Med mer nylig lagt til spor først"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:111
msgid "contains"
msgstr "inneholder"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:112
msgid "does not contain"
msgstr "inneholder ikke"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:113
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:141
msgid "equals"
msgstr "er lik"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:142
msgid "at least"
msgstr "minst"

#. matches if A >= B
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:143
msgid "at most"
msgstr "maksimum"

#.
#. * Translators: this will match when within <value> of the current time
#. * e.g. "in the last" "7 days" will match if within 7 days of the current time
#.
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:190
msgid "in the last"
msgstr "i de siste"

#.
#. * Translators: this is the opposite of the above, and will match if not
#. * within <value> of the current time
#.
#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:196
msgid "not in the last"
msgstr "ikke i de siste"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:210
msgid "seconds"
msgstr "sekunder"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:211
msgid "minutes"
msgstr "minutter"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:212
msgid "hours"
msgstr "timer"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:213
msgid "days"
msgstr "dager"

#: ../widgets/rb-query-creator-properties.c:214
msgid "weeks"
msgstr "uker"

#. this string can only be so long, or there wont be a search entry :)
#: ../widgets/rb-search-entry.c:130
msgid "_Search:"
msgstr "_Søk:"

#: ../widgets/rb-song-display-box.c:113
msgid "from"
msgstr "fra"

#: ../widgets/rb-song-display-box.c:115
msgid "by"
msgstr "av"

#: ../widgets/rb-song-info.c:272
msgid "Song Properties"
msgstr "Egenskaper for sang"

#: ../widgets/rb-song-info.c:364
msgid "Multiple Song Properties"
msgstr "Flere egenskaper for sang"

#: ../widgets/rb-song-info.c:738
#, c-format
msgid "%lu kbps"
msgstr "%lu kbps"

#: ../widgets/rb-song-info.c:783
msgid "Unknown file name"
msgstr "Ukjent filnavn"

#: ../widgets/rb-song-info.c:802
msgid "On the desktop"
msgstr "PÃ¥ skrivebordet"

#: ../widgets/rb-song-info.c:811
msgid "Unknown location"
msgstr "Ukjent plassering"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]