Losing connection settings after rebootHello Network-manager developers,


When I add the settings 'system-ca-certs' or 'password' to section [802-1x] of a connection  in '/etc/NetworkManager/system-connections' and reboot the computer these new settings are gone. What can I do to keep those settings after a reboot? Using Ubuntu 14.04.


Yours sincerely,


Jeroen


_________________________________________________________________
Disclaimer:
Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Het Maaswaal College sluit elke aansprakelijkheid uit indien informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Het Maaswaal College garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Denkt u aan het milieu. Print deze e-mail uitsluitend indien noodzakelijk.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]