[Nautilus-list] Nautilus - next problemNow I have got Nautilus 1.0.4 and..:

Eel-WARNING **: GConf error:
  Object Activation Framework error:
 OAF problem description: ''

What to do?
-- 
_____ Piotr 'Pietlek' Janik ____________
"Szukając człowieka - nie patrz na mnie,
 Szukając prawdy - znajdziesz mnie"
----------------------------------------
> http://www.pietlek.linux-pl.com 
> pietlek linux-pl com
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]