[guadec-local] [Help] Atenció a Nokia i GoogleBusco algú amb possibilitat de moure's per Vilanova (ni que sigui
ocasionalment) i amb domini de l'anglès per a encarregar-se de la
coordinació amb Nokia per al muntatge del seu stand al hall de la UPC i
per a l'organització dels 'social events' de Nokia i Google, que igual
al final acaben essent un de sol.

DEPENÈNCIES

- Quim t'haurà de posar al dia i fer les presentacions.

- Carlos Fenollosa està al càrrec de l'Entrance Hall.

- La Núria i en Carles de Vilanova estan al càrrec dels contactes amb la
UPC i, si cal amb possibles llocs per als events.

- L'stand de Nokia té alguns requeriments de connexió (volen fer VoIP)
que s'hauran de concretar amb en Gil i en Ramon.


TASQUES RELACIONADES

Si vols més, hi ha més.

Nokia és el principal patrocinador de la GUADEC i Google patrocina per
primer cop, com a Silver. Ambdues empreses no necessiten presentacions i
GNOME necessita que empreses com aquestes estiguin encantats amb
nosaltres i vulguin més. El mateix succeeix amb la resta de
patrocinadors, per la qual cosa tota tasca que vagi en aquesta línia mai
no estarà de més.

-- 
Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://guadec.org

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]