Re: [guadec-local] About Vilanovales wikipèdies en anglés i castellà no tenen gaire informació:

http://en.wikipedia.org/wiki/Vilanova_i_la_Geltr%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Vilanova_i_la_Geltr%C3%BA

en canvi la catalana té un xic més d'informació

http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilanova_i_la_Geltr%C3%BA

no se si amb això n'hi ha prou o els de l'ajuntament ho podrien completar
una mica més (o qualsevol altre vaja)

gil forcada


> http://beta.guadec.org/GUADEC2006/location
>
> Algun/a vilanoví/na vol presentar la seva ciutat amb text i imatges?
>
> En cas contrari, hi ha algun text i materials que estiguem autoritzats a
> utilitzar?
>
> --
> Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://guadec.org
> _______________________________________________
> Guadec-local mailing list
> Guadec-local gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/guadec-local
>[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]