Re: [guadec-local] PresentacióAl 28/03/06 14:46, En/na Carrillo Covacho, Carles ha escrit:
> Bon dia a tothom, sóc el Carles Carrillo i estic encarregat junt amb la
> Núria Blanes  de coordinar les necessitats del Guadec que es celebrarà a
> Vilanova. He llegit un missatge que deia que l’UPC no sabia res de les
> jornades. La persona de contacte és Valentí Guasch, el seu mail:
> valenti guasch upc edu <mailto:valenti guasch upc edu> i el seu telèfon
> el 93.896.72 00. Poseu-vos en contacte amb ell  a veure que us diu.

Benvinguts Núria i Carles. Ja li he enviat un missatge. Ens veuríem
també així doncs el dia 8?

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
   web: http://drac.homelinux.org
 email: toniher softcatala org
   gpg: B67B43DC
planet: http://planeta.softcatala.org


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]