Re: [Fwd: 2.2 schedule slipping a week]On Wed, 2003-01-29 at 12:32, Görkem Çetin wrote:
Merhaba arkadaşlar, 
Sınavı biten, dersi kalmayan, kız arkadaşıyla biraz daha az vakit geçirmek 
isteyen (olur ya!) parmak kaldırsın. [...]

Uhmmmm?! Olur mu öyle seyler ya
:-P


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]