Re: [Fwd: 2.2 schedule slipping a week]Koordine edelim :-)
On Thu, 2003-01-30 at 12:17, Görkem Çetin wrote:
Merhaba

Çok güzel. 31 Ocak'ta sınavların bitiyorsa hafta sonuna biraz ilgilenebilir 
misin? Gerçekten hayra geçer :-) Fatih ile koordine edelim.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]