Fwd: odpoved z jazykovej poradne JULS SAVOtázka znela, či sú slová ako autoskrývanie, autoporovnávanie, autozarovananie

---------- Správa poslaná ďalej ----------
Od: <katkak juls savba sk>
Dátum: 26. októbra 2012 13:32
Predmet: odpoved z jazykovej poradne JULS SAV
Komu: etkinator gmail com


Vazeny pan Mraz,
v prilohe Vam odpovedame na Vas e-mail zo 16. 10. 2012.

Attachment: auto.RTF
Description: MS-Word document[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]