Fwd: odpovedOtázka znela či je slovo "odfotiť" spisovné a či je ho možné použiť v programoch ako preklad Take a Photo

---------- Správa poslaná ďalej ----------
Od: <silviad juls savba sk>
Dátum: 22. novembra 2012 16:03
Predmet: odpoved
Komu: etkinator gmail com


Dobrý deň,

v prílohe Vám posielame odpoveď na Váš e-mail.

Attachment: odfotit.rtf
Description: RTF file[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]