gnome-disk-utility - masterHello,

The new state of gnome-disk-utility - master - po (slovenský) is now 'Preložené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-disk-utility/master/po/sk

Mám trochu dilemu ako prekladať attach a mount, zvlášť ked sa to vyskytuje v jednej vete.
Sporný môže byť aj preklad Matches, nič lepšie ako vyhľadať mi nenapadlo.

Peter Mráz
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]