evolution-ews - masterAhoj.

Nový stav modulu evolution-ews - master - po (slovenský) je teraz 'Preložené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/evolution-ews/master/po/sk

Posielam nedokončený preklad. Keď budem mať do toho viac chuti pustím sa do dokončenia.

Marián Čavojský
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]