anjuta - masterAhoj.

Nový stav modulu anjuta - master - po (slovenský) je teraz 'Na kontrolu'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/anjuta/master/po/sk

Pokúsil som sa prejsť celý po súbor, preklepy som hneď opravoval, veci pri ktorých je to možno na debatu som okomentoval. Dúfam, že som nič neprehliadol.

Marián Čavojský
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]