glade - glade-3-10Ahoj.

Nový stav modulu glade - glade-3-10 - po (slovenský) je teraz 'Začlenené'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/glade/glade-3-10/po/sk

http://git.gnome.org/browse/glade/commit/?h=glade-3-10&id=53dfb44750a9129ba5c76bd1da75a847bc9a79b1

Pavol Šimo
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]