gedit - masterHello,

The new state of gedit - master - po (slovenský) is now 'Vykonaná korektúra'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gedit/master/po/sk

Našiel som tam dva tooltipy, ktoré si preložil ako príkaz a (dúfam, že sa nemýlim) malo by to byť preložené ako činnosť (čo sa vykoná).

Ak s tým súhlasíš, opravím to a pošlem na začlenenie.

Marián Čavojský
--
Toto je automatická správa odoslaná z l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]